Translate

donderdag 2 januari 2020

OP EEN BELANGRIJKE TWEESPRONG


OP EEN BELANGRIJKE TWEESPRONGDe wereld staat vandaag de dag op een buitengewoon belangrijke tweesprong. De tijd dringt. Excessieve schulden moeten worden verlengd. Verkiezingen moeten worden gewonnen. De gemoederen bij het straatoproer in vele delen van de wereld moeten tot bedaren worden gebracht. Men moet dus, op kortere termijn, wel aannemen, dat de grootste bubbel in activa ooit, eerst verder zal moeten worden aangewakkerd tot historisch ongekende hoogte, voordat de onherroepelijke instorting plaatsvindt.

Volgens de menselijke psychologie, lijkt een bubbel, die, ondanks alles, al 10 jaar duurt, op een structurele trend, die zich nog jarenlang kan voortzetten. Zelfs redelijke beleggers kunnen tot de conclusie komen, dat dit het 'Nieuwe Normaal' is en besluiten om vooral de boot niet te missen. Er zijn nu eenmaal geen grenzen aan de kuddeachtige speculatieve hebzucht van de mens, als hij zijn verstand kwijtraakt.

Bovendien staan beleidsmakers onder grote druk van linkse en rechtse populisten, die schoon genoeg hebben van de onbedoelde gevolgen van globalisering, inkomens- en vermogensongelijkheid en toenemende belastingdruk. Verder grijpt een ware massahysterie om zich heen over de mogelijke ondergang van de wereld, ditmaal door klimaatverandering. Daarom ligt het nu voor de hand, dat de economische groei weer moet worden aangezwengeld met monetaire reflatie, renteverlagingen en het overboord gooien van bezuinigingsplannen. Een schijnbaar ideaal klimaat voor een 'Melt-Up'?

(MOTLEY FOOL)(30 Dec, 2019): iShares MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX (ETF)(ACWI): NIEUW HOOGTEPUNT! Index bevat de belangrijkste aandelen in de ontwikkelde en de opkomende landen. IS DE RAKET VAN DE MELT-UP NU GELANCEERD?
(STOOQ): ACWI 2008 - 2020


Sinds de be-ediging van Trump als Amerikaans President zo'n 3 jaar geleden, zijn Amerikaanse aandelen (S&P 500 index), vooral vanwege de inkoop van eigen aandelen door bedrijven zelf, gemiddeld met 42% gestegen, terwijl de werkloosheid het laagst is in 50 jaar en de gemiddelde loonstijging het hoogst in 10 jaar. In 2019, het derde jaar van Trump's ambtstermijn, blijkt de beurs tweemaal zoveel gestegen te zijn (meer dan 30%) dan de gemiddelde stijging in het derde Presidentsjaar sinds 90 jaar. Geen wonder, dat Trump's populariteit in de opiniepeilingen, na de Democratische afzettingsprocedure in het Huis van Afgevaardigden, juist toenam. Een ongunstige uitkomst voor Trump, wat deze procedure betreft, in de Republikeinse Senaat lijkt daarom uiterst onwaarschijnlijk. 

Het jaar 2020 is weer een Presidentsjaar en het is in de geschiedenis maar 3 keer voorgekomen, dat Amerikaanse aandelen tijdens zo'n jaar het slecht deden. Bovendien was de stijging van de S&P 500 index in de laatste 5 jaar slechts 55%, terwijl de top in 2007 voorafgegaan werd door een hausse van 89% en de top in 2000 door een hausse van liefst 210%. Tegelijkertijd is effectenkrediet ('margin debt') in de laatste 12 maanden met 9% gedaald, wat duidt op minder speculatie: een gezond teken. Desondanks behoeft de S&P 500 index nu slechts 11% te dalen, waardoor het totaalrendement van die aandelen gelijk is aan dat van kortere Treasuries (T-Bills), sinds de top van 26 Januari, 2018. Beleggen dus op het scherp van de snede!

Wacht maar tot Jan met de Pet ook een gokje waagt in Amerikaanse aandelen, waar het geld kennelijk op straat ligt. Een $ 1000.- investering in Amazon, om maar wat te noemen, sinds haar emissiejaar in 1997, is nu, na 22 jaar, $ 1,400.000 waard. Overigens namen, in de afgelopen 10 jaar, slechts 2 aandelen, Apple en Microsoft, een belangrijk deel van het totaalrendement van de Dow Jones index (5.77% respectievelijk 2.68%) voor hun rekening. De instorting van uitgerekend deze 2 aandelen tussen 2000 en 2002 (minus 81.1% respectievelijk minus 65.2%) en tussen 2007 en 2009 (minus 60.9% respectievelijk minus 50.3%) is men natuurlijk allang vergeten. Er komt gewoonlijk ook geen Crash, als er niet eerst een bredere Melt-Up en een zinsverbijstering van de massa hebben plaatsgevonden, als gevolg van een soepel monetair beleid van de Federal Reserve (FED). Een strakker monetair beleid, met renteverhogingen, is, op korte termijn, in een verkiezingsjaar, uiterst onwaarschijnlijk.
De doorgewinterde marktwaarnemer, John P. Hussman, stelt, dat, volgens zijn model (Januari, 2020), het totaalrendement van de S&P 500 index in de komende periode van 12 jaar, jaarlijks 2.5% minder zal worden dan dat van Treasuries. Dat komt, omdat de huidige waarderingen veel weg hebben van die van het hoogtepunt van 1929, net voor de Grote Depressie. De rente mag dan laag zijn, maar de groeivooruitzichten blijven belabberd, waardoor waarderingen zijn gebaseerd op ijdele hoop. 

Sta er eens even bij stil, dat, volgens het IMF, sinds 1970, dus in de laatste 49 jaar, in de 21 voornaamste ontwikkelde landen, 47 huizenbubbels en liefst 98 aandelenbubbels  hebben plaatsgevonden, die allemaal daarna ontploft zijn. Als men dat zelf aan den lijve ondervonden heeft, dan wordt men in de rest van zijn leven kopschuw. Geen wonder, dat de spaarquote, als percentage van het beschikbare inkomen, sinds de crisis van 2007 - 2009, is blijven stijgen, ongeacht de lage rentestand.

Hussman stelt verder, dat de huidige crisis in kort geld, de REPO-crisis, helemaal niet heeft geleid tot een nieuwe ronde van monetaire stimulering, oftewel QE. Bij QE kocht de FED massa's Treasuries op met renteloos geld, dat een 'hete aardappel' was voor wie dat geld in handen kreeg. Vandaar de massale aankoop van allerlei activa ('de QE-bubbel'). QE pompte geen geld in het systeem, maar het verving rentedragende Treasuries met renteloos geld, dat in handen kwam van beleggers. De huidige Non-QE van de FED voor de REPO-markt is niets anders dan een activa-ruil ('swap') van rentedragende Treasuries voor bankreserves met dezelfde rentevoet, die speculatie niet aanwakkert, ondanks alle spookverhalen.

(Federal Reserve van St. Louis - FRED): De geldhoeveelheid ('monetary base') is door de FED in de laatste 3 jaar, als percentage van het Bruto Nationaal product, verminderd van 24% naar 16%, via monetaire verkrapping (Quantitative Tightening - QT). Het proces van 'normalisering' van het monetair beleid blijft dus, met onderbrekingen, nog volledig in tact, ookal zal de rente voorlopig niet stijgen. De Centrale Bank van Zweden, de Riksbank, heeft inmiddels, als eerste, de rente wel verhoogd naar ... 0%! De paniekerige hyperinflationisten lijken de plank weer te hebben misgeslagen. Structurele deflatie ligt op de loer, niet inflatie. Pas dus op met grondstoffenprijzen! Elke opvering is tijdelijk. Er komt helemaal geen nieuwe hausse in inflatie-gevoelige activa, ookal weigeren de meesten daar geloof aan te hechten.


Federal reserve assets vs monetary base

https://www.hussmanfunds.com/comment/mc191230/

(VANGUARD): Opvallend is, dat, ondanks alles, de langere termijn Amerikaanse obligaties (VBLTX), in de laatste 20 jaar, veel beter presteerden dan de S&P 500 aandelenindex. Dat is geen verrassing voor de waarnemers van het vergrijsde Japan, waar de langere staatsobligaties (JGB), ondanks 30 monetaire stimuleringsprogramma's(!), het al 29 jaar beter hebben gedaan dan aandelen! Japan is, in dit opzicht, de rest van de wereld gewoon ver vooruit. Bovendien was het waardeverlies van Amerikaanse obligaties in het allerslechtste jaar (1994) slechts 2.9%, terwijl Amerikaanse aandelen in hun slechtste jaar (2008) gemiddeld maar liefst 38% daalden.

20-year total return of stocks versus bonds from 1999 - 2019


De algemene mening is weer, zoals reeds vele jaren, dat de Amerikaanse Dollar zal gaan verzwakken. Maar de Dollar is momenteel gewoonweg te mooi om waar te zijn! De Amerikaanse economie is, dankzij de enorme Amerikaanse consumptiebestedingen (20% van de wereldvraag met 3% van de wereldbevolking) al jarenlang veel sterker dan die van de rest van de wereld, met de meest aantrekkelijke beurs, dankzij technologie, en een gigantische kapitaalmarkt, die minstens tweemaal zo groot is als welke andere ook. Verder hebben Treasuries een positief, niet negatief, rendement, ondanks 3 recente renteverlagingen. 

De Dollar blijft 's werelds veilige haven, omdat deze echte en onvervangbare wereldvaluta de financieele wereld in een ware wurggreep houdt met 88% van alle handels- en kapitaaltransacties tegenover 31% voor de Euro, 22% voor de Yen en slechts 4% voor de Chinese Renminbi (RMB). De liberalisering van de Chinese valuta wordt uitsluitend met de mond beleden, omdat dat systeem onder de duim moet worden gehouden, totdat het mettertijd vanzelf wel ontploft. Ook de reserves van de Centrale Banken, ter waarde van zo'n $ 12,000 miljard, bestaan nog voornamelijk uit Dollars (62% tegenover 71% in 1999), terwijl 20% uit Euros bestaat tegenover 19% in 1999. Slechts 2% van de reserves bestaat uit Renminbi (RMB), wat in ieder geval een verdubbeling is ten opzichte van een jaar geleden. Sommige Centrale Banken hebben inderdaad enkele honderden miljarden Dollars omgewisseld voor andere valuta's, maar dat maakt weinig uit in het grote geheel. 

De rol van fysiek Goud is ook toegenomen, maar, als percentage van de totale reserves van Centrale Banken, ligt het Goudbezit van Rusland (18.55%) en China (2.4%) nog ver achter bij dat van Amerika (74.45%) en West-Europa (gemiddeld zo'n 60%).  Dit zijn slechts schattingen, want Centrale Banken beschouwen dat bezit als staatsgeheim. Het is dus een mythe, dat er grote verschuivingen zijn opgetreden, die de rol van de Dollar zouden kunnen bedreigen. Integendeel.

https://www.statista.com/statistics/216086/gold-reserve-percentage-in-central-banks-worldwide/

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201907_01~c2ae75e217.en.html#toc2

Natuurlijk dromen sommigen ervan, dat het tijd wordt, dat de Dollarstandaard of moet worden 'vervangen' door de Chinese Renminbi (RMB), omdat de Chinese economie tussen 2030 en 2050 wellicht de voornaamste economie in de wereld wordt, of door een systeem met meerdere valuta's of door digitale valuta's, eventueel uitgegeven door Centrale Banken. De Hollandse Gulden en het Britse Pond waren heel vroeger, in de gloriedagen van Holland en het Britse Imperium, immers ook wereldvaluta's. Zo'n vaart zal het echter niet lopen. In de praktijk is alles gebaseerd op vertrouwen op de macht achter een valuta, terwijl die macht ook nog moet worden ondersteund door een rechtsstaat en een democratisch systeem. Anders gaat zo'n vlieger niet op. Vergelijk het maar met de taal van Esperanto, die in 1887 (!) werd bedacht, met gemakkelijke grammatica, als wereldtaal. Maar de mens besliste, dat Engels als wereldtaal bleef bestaan en in Nederland kunnen, na 132 jaar, hoogstens 1000 mensen Esperanto spreken!

De Dollarindex (DXY): een maatstaf van de Dollar tegenover de valuta's van Amerika's belangrijkste handelspartners, exclusief de Chinese RMB. De 11-jarige opgaande trend sinds 2008 is nog steeds in tact en de neiging van die handelspartners om te devalueren tegenover de Dollar neemt voorlopig alleen nog maar toe. Er bestaat nog steeds een Dollartekort in de Eurodollarmarkt van offshore Dollars, net zoals in 2008(!), en de komende herfinanciering van Dollarschulden, met name van de Opkomende Landen is echt kolossaal. De DXY staat nog ver beneden de hoogste stand van 1985, ookal zullen de huidige Amerikaanse begrotings- en handelstekorten in de komende jaren zeker een rol spelen. Toch is Amerika onlangs, dankzij de schalie-olie, exporteur geworden van energie! Een sterke valuta is een teken van gezondheid en geen belemmering voor hogere beurskoersen of een sterke economie. Wakker worden, economen!(DXY: 2008 - 2019).

Wat zijn de politieke lessen, die men in de afgelopen paar jaar heeft moeten leren? Vrijhandel en globalisering zijn niet automatisch gunstig voor een land. Er zijn altijd winnaars en verliezers en als een handelspartner, zoals China, een schadelijke tactiek erop na houdt van diefstal van intellectueel eigendom, verborgen subsidies aan eigen firma's en de concurrentie in haar thuismarkt voor buitenlandse firma's ernstig belemmert, dan is een handelsruzie in de trant van een niet-politicus als Trump beter dan de zaken maar op zijn beloop laten, zoals vroeger. Een handelsruzie, per Executive Order, is deel van een onderhandelingstechniek van speldeprikken, wat wezenlijk verschilt van het Amerikaanse protectionisme van de jaren '30, dat 20.000 producten betrof en bekrachtigd was door het Congres.

Ook de uitslag van het Brexit-referendum in Groot-Brittannie van 3 jaar geleden, waarbij het 'domme' volk wilde breken met de ongekozen EU-bureaucraten in Brussel, kon, ondanks alle pogingen van de gevestigde orde, niet ongedaan worden gemaakt. Integendeel. De 'kansloze Brexiteer' Boris Johnson lijkt als Minister-President, na zijn spectaculaire verkiezingsoverwinning, voor tenminste 5 jaar, maar waarschijnlijk voor de volgende 10 jaar vast in het zadel te zitten. Hij wordt gezien als een veel slimmere versie van Trump. Dat belooft nog eens wat! Vooral omdat de EU tegenwoordig nog meer verdeeld lijkt dan ooit, de economische groei al 3 jaar ernstig verminderd is, terwijl China en Rusland daar gewoon hun gang lijken te kunnen gaan. De Chinese export naar de EU is hoger, ondanks de geweldige groeivertraging van de  Chinese economie. Verder is de zorgwekkende afhankelijkheid van de EU van Russische energie nu zonneklaar. 

Groot-Brittannie maakt 14% uit van de economie van de EU, wat na Brexit waarschijnlijk verder inkrimpt, want het land gaat nu haar eigen weg. Sta daar maar eens even bij stil. Brexit is een gevoelige tegenslag voor hen, die uitsluitend geloven in een beleid van inperking van nationale soevereiniteit en van nationale integratie in enkele machtsblokken als oplossing voor de verdeeldheid in de wereld. Maar eilandbewoners, zoals de Britten, en bergbewoners, zoals de Zwitsers, willen juist zo weinig mogelijk betutteld worden en hechten aan hun tradities.

Opvallend is, dat de Nationalisten en de Groenen samen een regering lijken te gaan vormen in de lidstaat Oostenrijk, wat zou kunnen leiden tot een gelijksoortige coalitie in Duitsland, waarbij de SPD door de CDU/CSU opzij zou kunnen worden geschoven. Dat betekent, dat klimaatverandering en immigratie in de EU belangrijker worden dan economische groei en werkgelegenheid. Het geld komt immers toch 'uit het niets'! De ECB wordt inmiddels geleid door een juriste (Lagarde), die net, als toezichtshoudster, het grootste landenfaillissement van het IMF (Argentinie: de negende keer!) achter de rug heeft en nu vastbesloten is om het klimaat in Europa te veranderen. Kom maar op! Met zo'n staat van dienst kan de Euro/Dollar gemakkelijk zakken van 1.12 naar 0.80!

(EURO/DOLLAR): Iedereen is weer 'short' de Dollar, want de Euro/Dollar Chart lijkt eindelijk
positief te kunnen worden voor de Euro. De Eurozone heeft immers al jarenlang een overschot op de lopende rekening, maar er is een gevoel, dat relatief goedkope Europese activa weer aantrekkelijker zouden kunnen worden voor het internationale kapitaal. Mocht dat het geval zijn, dan zou de jarenlange kapitaaluitstroom uit Europa naar voornamelijk Amerika, kunnen worden teruggedraaid. Is dat 'wishful thinking'? Maar stel eens voor, dat de Euro, vanwege de toenemende Japanisatie van de Eurozone en een veel extremer monetair beleid van de ECB ten opzichte van de FED, tegen de verwachting in, toch uit de 'structurele' lange termijn opgaande trend valt? Dan krijgen de Dollar Bears het weer hard te verduren. Het uur van de waarheid is nabij! We zullen zien of de Euro weer wel of niet een valse start krijgt.


(A.G. BISSET Associates)

Intussen kunnen de, na Brexit, overblijvende 27 lidstaten, met name de twee kernlanden, Duitsland en Frankrijk, elkaar weer niet uitstaan. Stel eens voor, als Brexit, in tegenstelling tot de verwachting van de meeste doemdenkers, een economisch succes wordt, net zoals Singapore! In ieder geval heeft, in het verleden, geen enkele unie van verschillende landen en culturen (minstens 150 in totaal) het uiteindelijk overleefd. De vereiste solidariteit onderling heeft nu eenmaal bepaalde grenzen.

Vergeet ook niet de tijdbom van het Europese bankwezen, dat nog steeds in een absolute malaise verkeert. Een herkapitalisatie daarvan, net zoals het Amerikaanse bankwezen na 2009, met afschrijvingen van slechte leningen, gedwongen grensoverschrijdende bankfusies en een verbod op door de staat gefinancierde particulier krediet, vergt meer dan alleen babystapjes naar een Europese bankunie, een Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) - een reddingsboei voor lidstaten, die hulp nodig hebben -, een Pan-Europees 'veiligheidspapier' ('safe asset', zoals Amerikaanse Treasuries) en een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Dit alles kost nog een zee van tijd en handenvol geld! Tot nu toe lijkt zoiets, zelfs na 20 jaar (!), nog een brug te ver, zodat de Eurozone voortdurend blijft wankelen op drijfzand.

Bovendien moeten de Europese banken opdraaien voor de kosten van eigenkapitaal van gemiddeld 12%, wat, volgens UBS, ver boven hun rendement ligt. Verder zijn bankleningen ('bank assets') als percentage van de economie in de EU gemiddeld veel hoger dan in Amerika (85% in de EU, maar in 41 landen in de wereld, waaronder Nederland, nog aanzienlijk hoger, tegenover 62% in Amerika), waardoor de EU in de volgende bankcrisis, gewoonlijk elke 10 tot 15 jaar, weer een beroep zal moeten doen op de mogelijke hulp van de Amerikaanse Federal Reserve in de vorm van tijdelijke bilaterale swapovereenkomsten ('liquidity swaps'), net zoals in 2009.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/

AAN ALLE LEDEN EN LEZERS VAN HET BLOG: EEN HEEL VOORSPOEDIG 2020 TOEGEWENST IN GOEDE GEZONDHEID!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!


DIEDERIK SCHMULL,  2 Januari, 2020        Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

218 opmerkingen:

 1. hadewych von mises3 januari 2020 om 10:03

  Altijd weer spannend en lekker tegenvoets ...! Het beste in 2020, heer Schmull, al wispelturig van start gaat (Iran/VS). Wat is trouwens uw mening over dit conflict?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. hadewych von mises3 januari 2020 om 10:04

  typo: 2020 ... dat al wispelturig van start gaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Een koude oorlog tussen Iran en Amerika is al jarenlang
   aan de gang. Maar Amerika heeft zich tot nu toe ingehouden:
   Cyberaanvallen, het neerhalen van Amerikaanse Drones,
   de aanvallen van de Saoedische olieinstallaties, etc.
   Toen Bolton en Pompeo een echte hete oorlog wilden
   beginnen, werd dat door Trump geweigerd en Bolton
   werd ontslagen.

   Tegelijkertijd lijkt Iran dit niet op de spits te willen
   drijven, want Soleimani werd al 'te machtig' voor
   de Iraanse theocratie. Net zoals Roehm van de SA in
   1934 uit de weg moest worden geruimd, omdat hij
   'te machtig' werd voor Hitler, Goering en Himmler.

   Daarom lijkt dit alles met een (grote) sisser af te lopen,
   want Trump is de laatste, die nu weer een hete oorlog wil.

   DS

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   Het directe gevolg van deze actie lijkt te worden een
   vermindering van de rol van Amerika in het Midden Oosten,
   met name in Irak, dat nu afglijdt tot vazal van Iran.

   Misschien is Trump daar helemaal niet rouwig om. Het ligt
   politiek in Amerika juist gunstig om zich steeds meer
   terug te trekken uit dat wespennest. Natuurlijk kan
   Rusland daarvan profiteren. Maar Iran zelf heeft te
   maken met enorme binnenlandse onrust, omdat haar
   economie met 9.5% (!) inkromp in 2019, niet in het
   minst door de sancties. Iran heeft weinig vrienden,
   behalve dan Qatar. In ieder geval lijkt Iran nu
   minder geneigd te zijn om naast haar schoenen te
   lopen.

   DS

   Verwijderen
 3. Zou het zinvol zijn om enkele maanden mee proberen te liften op een goudrallye die zich nu lijkt aan te dienen?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   De GOUDPRIJS (in USD) is in de laatste 4 jaar met zo'n
   50% gestegen, maar staat nog steeds zo'n 20% lager dan
   het hoogtepunt (in USD) in 2011.

   https://www.kitco.com/charts/livegold.html

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=gld&insttype=&freq=2&show=&time=13

   De GOLDMINERS (GDX) zijn sinds 2015 ook met 50% gestegen,
   maar die staan gemiddeld nog 50% lager dan hun hoogtepunt
   in 2011.

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=gdx&insttype=&freq=2&show=&time=13

   Er zijn talloze factoren, die bij Goud een rol kunnen
   spelen, maar de belangrijkste is of Inflatie zal stijgen
   of dalen.

   Mijn mening is, dat de Goudprijs (in USD) nog steeds niet
   definitief is uitgebroken naar boven, maar bijna iedereen
   is nu positief en dan moet men voorzichtiger worden.

   Verder is de Inflatie al 3 jaar dalende, ookal lijken de
   verwachtingen voor hogere inflatie wat te stijgen. Maar
   in de komende wereldrecessie, die, na 10 jaar van economische
   hausse, in de komende jaren plaatsvindt, dan zakken inflatoire
   verwachtingen weer als een baksteen.

   Het kan ook zijn, dat de Dollar, om welke reden dan ook,
   tegen alle verwachtingen in, weer stijgt, wat vaak
   ongunstig is voor de Goudprijs.

   U merkt het al. Ik zou het kruit maar droog houden voor
   een speculatie. Maar lange termijn houders van Fysiek
   Goud moeten gewoon blijven zitten, want Goud is een
   essentieel onderdeel van een gespreide portefeuille,
   als verzekering tegen het ondenkbare.

   DS

   Verwijderen
 4. Geachte heer Schmull,

  In eerdere reacties in uw blog heeft u aangegeven dat een goudpostie van 10% tot 20% van het vermogen aan te bevelen is.
  Is dit dan van het totale vermogen incl onroerend goed (uiteraard hypotheekvrij)of van het vrij beschikbare vermogen?
  Hoor graag van U.
  Vriendelijke groet, Evert

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @EVERT:

   Inderdaad, 10 tot 20% van het totale vermogen, inclusief
   onroerend goed. Maar dit hangt wel af van uw profiel.
   Ouderen hebben immers inkomen nodig en fysiek Goud kost
   geld (verzekerings- en bewaringskosten) als het onverhoopt
   niet in waarde stijgt. Goud is meer een verzekering dan
   een belegging. Goudmijnaandelen zijn speculaties.

   DS

   Verwijderen
 5. Op 16 dec jl verkocht de US-overheid een grote partij Treasuries aan grootbanken die op 19 dec al weer door de Fed werden opgekocht van diezelfde grootbanken. Dat begint toch heel dicht in de buurt te komen van...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://www.geotrendlines.nl/fed-overtreedt-monetaire-grens/

   Verwijderen
 6. Hoe denkt u hierover:
  https://www.zerohedge.com/markets/repo-remains-paralyzed-fed-announces-first-oversubscribed-term-repo-mid-december

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @UNKNOWN:

   Vanwege allerlei redenen, is de REPO-markt veel kleiner dan
   vroeger, omdat de 4 banken, die de markt beheersten, zich
   bijna hebben teruggetrokken. Daarom blijft dit probleem
   bestaan totdat de QE 'permanent' wordt (let wel: dat is
   een 'swap' en GEEN geldinjectie 'uit het niets') of de
   nieuwe regels voor liquiditeit worden veranderd/versoepeld.

   De REPO-markt is bezig aan het verdwijnen. De FED zal
   ervoor moeten zorgen, dat die korte liquiditeit ('overnight')
   wordt vervangen.

   DS

   Verwijderen
 7. Mbt. de $/Euro 15Y Cycle Chart betwijfel ik de betrouwbaarheid van het trendkanaal en de daaruit volgende cycle prognose. De Euro zou dan sterk moeten gaan stijgen in de komende jaren. Voor 1999 was deze Chart gebaseerd op de DM, een sterke harde munt met lage inflatie. Dat beleid werd mi. voortgezet na 1999 in het Euro tijdperk door Duisenberg en Trichet. Trichet presteerde het de rente te verhogen in 2008 terwijl de FED al een jaar bezig was de rente te verlagen, aandelenkoersen al een jaar aan het dalen waren, de wereldeconomie sterk afkoelde. Het resultaat mocht er zijn met een Euro/$ van 1,604 in zomer 2008. Hoe kunnen Zuid-Europese landen concurreren met een dergelijke Euro tegen bv. Turkije.
  Zelfs met dit beleid van Trichet kon de bovenste (weerstand)lijn van het trendkanaal van bovengenoemde grafiek niet meer bereikt worden in 2009/2010. Na Trichet zou een Duitse ECB-president benoemd worden. Axel Weber werd naar voren geschoven. Na een rondje Centrale Banken in Zuid-Europa zag hij van de baan af. De Zuidelijke Euro-landen accepteren geen Duits hard geld beleid meer. Zij zijn de meerderheid in de ECB-raad. En zie sinds 2008 blijft de Euro dalen tov. de $. De Euro is namelijk geen DM maar meer een Lire, Peseta, Franse Franc geworden.Duitsland kan hier niet mee leven. Het ECB-beleid wordt nu acceptabel gemaakt voor de Duitse industrie en politiek door het ondersteunen van de financiering van grote Groene projekten.(beleid Von der Leyen - Lagarde)
  Het lijkt mij dat er een nieuw trendkanaal voor de $ is ontstaan sinds 2008. Een dalend trendkanaal met nu een sterke weerstand op ca. 1,22.
  Zijn we op weg naar een Neuro en een Zeuro in de volgende Euro-crisis?
  Wordt bovengenoemd trendkanaal het trendkanaal van de Neuro?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOOST:

   Helemaal mee eens. Daarom is de Euro/Dollar op weg naar
   0.80, terwijl bijna iedereen negatief en 'short' op de
   Dollar is!

   Het uiteenvallen van de Eurozone zou gepaard gaan met
   een hele hoge prijs, ook voor Noord-Europa, vanwege
   Target-2 verplichtingen. Bovendien zou de nieuwe
   valuta van Noord-Europa in waarde omhoog schieten,
   waardoor de economie hard zou worden getroffen.

   Daarom blijft de vraag, onder welke omstandigheden
   men bereid is om zo'n hoge prijs te betalen. Het
   schrikbeeld van het einde van Joegoslavie, met
   de daarop volgende hyperinflatie, staat een ieder
   nog helder voor ogen. De inflatie aldaar, tussen
   1992 - 1994, was MAANDELIJKS 300 miljoen procent!

   Ik blijf positief op de Dollar en Treasuries, ondanks
   de tijdelijke tegenbewegingen.

   DS

   Verwijderen
 8. https://www.cnbc.com/2020/01/06/gold-is-a-better-hedge-than-oil-as-us-iran-tensions-spike-goldman-sachs-says.html

  Goud krijgt duw van GS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Tja, GS doet ook nog eens een duit in het zakje. Maar
   GOUD is in de laatste 20 jaar maar 3 keer zo 'overbought'
   geweest als nu! Oppassen geblazen, zou ik zeggen.

   The 14-day Relative Strength Index for the yellow metal soared to 86 on Monday, well above the level of 70 that typically suggests securities are overbought. Previously, there have been only three times since 2000 when the RSI rose above 85, and in each instance bullion fell over the next 10 trading days.

   To be sure, in all three occasions -- October 2010, February 2016 and June 2019 -- gold eventually resumed its rally. But the momentum had slowed. Gold performs best when interest rates fall and the dollar weakens. Without a further escalation of Middle East tensions, the bulk of the moves in rates and the dollar may be over for now. And the same is probably true for the bounce in gold, at least in the short term.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/gold-has-been-this-overbought-only-three-times-in-two-decades

   DS

   Verwijderen
 9. Het is hier te stil. Daarom (deels) wat andere visieknuppels in dit beleggershok met onderstaande link.

  https://dekritischebelegger.nl/grondstoffen/willem-middelkoop-perfect-storm-op-komst-voor-grondstoffen/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Laten we hopen, dat het Commodity Discovery Fund van
   Middelkoop (met activa van 36 miljoen Euro na ruim 10
   jaar) eindelijk wat beter presteert. Vooral de laatste
   2 jaar waren ellendig en ook ver onder de prestaties
   van de benchmarks, de refererende indices van de
   sector Edelmetalen en van EMIX Global Mining Global
   Gold. De koers is nu nog steeds 41,52% beneden de
   uitgiftekoers tijdens de oprichting van CDF in 2008.

   Hoop doet leven. Grondstoffenprijzen lijken laag
   vergeleken met die aandelen en onroerend goed,
   ookal leven we in een wereld van meer deflatie
   en toenemende vergrijzing. Bovendien is de groei
   van China, de grootste verbruiker sinds 2000,
   nu scherp lager en klopt de volgende wereldrecessie,
   na 10 jaar van hausse, aan de deur. Het agressieve
   monetaire beleid van Centrale Banken zorgde er
   voorlopig voor, dat die recessie is uitgesteld,
   maar niet uitgeschakeld.

   Een nieuwe reflatie-cyclus met hogere inflatie en
   economische groei? Het wordt geprobeerd, maar de
   wereldschuld is in de laatste 10 jaar verdubbeld,
   wat betekent, dat, ondanks de lage rente, de
   economie nauwelijks uit de startblokken zal komen.
   Bij de volgende recessie lijkt de rente ook in
   Amerika te zullen kelderen naar NUL. Men kan
   raden, wat grondstoffenprijzen dan zullen doen!
   De olieprijs daalt dan met minstens 50%, om maar
   wat te noemen. Vergeet niet, dat de reeele prijs
   (na inflatie) van industrieele grondstoffen al
   200 jaar daalt. Er is nooit schaarste, behalve
   tijdelijk, vanwege overproductie (zie Lithium
   onlangs!) en technologische vernieuwingen.

   https://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OJOF

   DS

   Verwijderen
 10. @DS

  Wat is uw mening over blow off grafiek van Palladium. Is de stijging niet overdreven ondanks de fundamentele redenen (elektrische auto's?), zijn er wel tekorten? Binnenkort short gaan op palladium (speculatief)? Andere vraag hoe lang kan een blow off doorgaan en tot hoe ver zakt een koers weer in.

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   De exponentieele stijging in PALLADIUM, dankzij de Russische
   productiebeperkingen en de strengere regels voor de sector
   van katalysators voor benzine-autos ten koste van diesel-
   autos, is inderdaad een klassieke 'blow-off', die eens
   eindigt. Maar men moet nooit 'short' gaan, met eventueel
   onbeperkt verlies. Ook een Put kopen heeft weinig zin,
   want die loopt af en de prijs verdisconteert al het
   ondenkbare. Timing is onmogelijk en dat wordt dan een
   wilde gok.

   Vergelijk dit met LITHIUM, dat essentieel is voor
   electrische autos, wat scherp steeg van 2016 tot 2018
   en daarna instortte in 2018 en 2019. Pas in 2020
   kwam de prijs weer tot leven, doordat China het
   subsidiebeleid voor de sector niet veranderde en
   Tesla een fabriek opende in China.

   De reden, dat gokken in de grondstoffenmarkt weinig
   zin heeft, is, dat de meeste markten vrij klein zijn
   en grote spelers voortdurend kunnen manipuleren.

   DS

   Verwijderen
 11. ik heb méér een vraag over de financieel-economische en dito politieke geschiedenis, méér bepaald over het decennium van de jaren '70 van vorige eeuw:

  Hoe is die oliecrisis en dat decennium van hoge inflatie toen precies ontstaan?

  Moeten we achteraf concluderen dat dat ineengestoken/geëngineerd werd ?

  Hoe hebt u dat toen beleefd en ervaren? zag u die crisis ( oliecrisis ) toen aankomen? had u die hogere inflatie toen voorzien, of verwachtte u eerder stabiele inflatie of zelfs deflatie?

  Was er werkelijk zoveel comsumptieprijzeninflatie in de jaren '70?

  Of werd de inflatie toen ( sterk? ) overdreven om te doen wat het ( misschien zogenaamde ) democratische en sociaal-maatcshappelijke systeem eigenlijk automatisch had moeten doen, maar niet deed? de lonen, salarissen en sociale verzekeringen/uitkeringen drastisch verhogen...

  en waren er eigenlijk véél schulden aan het beging van de jaren '70 en het einde van de jaren '60 wereldwijd?
  was er véél schuld opgebouwd in de jaren '60? hoe was die situatie anders op het vlak van schulden dan in de jaren '50?

  Hoe hebt u dit alles beleefd en ervaren in die periode zelf ( decennium jaren '70 ) en hoe kijkt u er nu op terug? Kijkt u er nu anders op terug dat toen u het zelf beleefde?

  uiteraard allemaal in de mate dat u zich dat nog kan herinneren/voor de geest halen.

  mogelijk een moeilijke vraagstelling, maar mijns inziens wel erg interessant, ook in het licht van de beoordeling van de huidige situatie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inflatie heeft talloze oorzaken, niet in het minst meer
   vraag dan aanbod, als het aantal jonge mensen explodeert,
   als gevolg van de Baby Boom. In de jaren '70, was er een
   olie-embargo van het Midden-Oosten, vanwege de steun van
   het Westen aan Israel tijdens de Yom Kippur oorlog. Dit
   alles leidde tot een explosie in de omloopsnelheid van
   het geld, wat een voorwaarde is voor structurele inflatie.
   Geld werd een 'hete aardappel'. Bovendien moest
   Amerika de 'Great Society', de Vietnam-oorlog en
   de maanlanding ook nog financieren met 'geld uit het
   'niets'.

   De wereldwijde staatsschuld, als percentage van het BNP,
   was in de jaren '60 & '70 gemiddeld 75% lager dan in
   1945, het einde van WW II, vanwege hoge belastingen en
   groei door de wederopbouw.

   De wereldwijde staatsschuld, als percentage van BNP,
   is nu 322% tegenover 50% destijds. Dat betekent, dat
   de wereldwijde groei een fractie is van toen, ondanks
   de lage rente. Daarnaast is er gigantische overcapaciteit,
   vooral veroorzaakt door nieuwe spelers, zoals China,
   wat deflatie in de hand werkt. Daarbij komt snelle
   vergrijzing en een Baby Bust.

   We beleven nu dus het tegenovergestelde van de jaren'70,
   met teveel aan alles, uitverkoop in alles en stagnatie
   in lonen en prijzen. Er is wel activa-inflatie in aandelen
   en onroerend goed, wat geweldig is voor degenen, die
   daarvan bezitter zijn. Er is ook inflatie in alle
   overheidsdiensten, want de overheid zit verlegen om geld.
   Maar de prijs van technologie is ingestort.

   Alles is altijd weer anders, waardoor men hoogstens kan
   gissen, wat de toekomst brengt. Maar alle tekenen wijzen
   erop, dat er een hele gevaarlijke tijd aanbreekt,
   eventueel voorafgegaan door een kunstmatige hausse,
   net zoals 1927 - 1929, wat een kans is voor de 'insiders'
   om hun activa te lozen aan de onnozele schapen.

   DS

   Verwijderen
  2. véél dank voor het antwoord!

   ik denk wel dat het moet zijn dat de wereldwijde (totale)schuld, als percentage van BNP, nu 322% is.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   $ 250.000 miljard = 322% van het wereld-BNP, is inderdaad
   de totale schuld, INCLUSIEF de staatsschuld:

   However, central bankers don’t seem very worried by these rising debts. On Thursday, Federal Reserve Chairman Jerome Powell said he does not see signs of any bubbles brewing or immediate dangers being posed by trillion-dollar deficits.

   https://www.cnbc.com/2019/11/15/global-debt-surged-to-a-record-250-trillion-in-the-first-half-of-2019-led-by-the-us-and-china.html

   DS

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 12. IMF-hoofd: Wereldeconomie loopt risico op jarendertigcrisis:

  https://www.nu.nl/economie/6024715/imf-hoofd-wereldeconomie-loopt-risico-op-jarendertigcrisis.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Helemaal mee eens. Maar dit keer ERGER dan de jaren '30,
   omdat de risico's veel groter lijken dan toen. Het gehele
   financieele systeem is een kaartenhuis en een Ponzi-
   systeem. Het wordt ieder voor zich. Stel eens voor,
   als Europa uitelkaar valt: het zal 10 jaar duren om
   daarover heen te komen. Na chaos, volgt ook meestal
   het verlies van alle soorten van vrijheid.

   DS

   Verwijderen
 13. hadewych von mises19 januari 2020 om 17:29

  Heer Schmull: kan je in max. 5 trefwoorden de ideale investeringen opsommen om de doemscenario's te overleven? Zoals altijd al: dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1 Dollars buiten de EU op een goede bank
   2 Treasuries
   3 Hypotheekvrij eigen huis
   4 Wat Euros voor belastingen, levensmiddelen en lopende zaken (plus een gevulde prepperskelder)
   5 Fysiek Goud als verzekering

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES @ANONIEM :

   Helemaal eens met Anoniem. Maar een USD- rekening in Amerika
   en/of Canada lijkt de voorkeur te verdienen. Want het is nu
   zo goed als zeker, dat in de volgende crisis (ookal duurt
   het nog 10 jaar - de mens is vindingrijk!) de grenzen in
   Europa en Azie DICHT zullen gaan. Geloof het of niet!
   Dus GEEN vrij kapitaalverkeer meer (kapitaalcontroles) en
   GEEN automatisch bezoekersvisum meer. Want dan is de
   Negatieve Rente ZO negatief, dat alles zal worden gedaan
   om elke vlucht te voorkomen.

   Verder moet Fysiek Goud ook buiten Europa, liefst in
   Goud-vriendelijk Zwitserland, ookal kan Zwitserland
   helaas niet op tegen de wereldwijde confiscatie of
   Superbelasting, als Goud opeens weer terugkeert in het
   financieele systeem. Als dat zo is, zal Zwitserland
   in ieder geval geweldig tegenstribbelen. Men heeft dan
   zijn best gedaan.

   Let wel: prive-eigendom in Europa zal WEER op de tocht staan,
   maar in Noord-Amerika is dat gewoon onmogelijk, ondanks
   die funeste Patriot Act.

   DS

   Verwijderen
 14. https://twitter.com/vraagstaart/status/1219116179148509185?s=20 :-))

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIM:

   De Democraten moeten zo langzamerhand inderdaad heel
   gefrustreerd raken, nu een herverkiezing van Trump steeds
   waarschijnlijker wordt, vooral vanwege de soliede
   economie en de beursstijging. De nachtmerrie zou
   echter kunnen zijn, dat de bejaarde Biden het toch
   haalt, samen met zijn eventuele VP Warren en dan
   tijdens zijn ambtsperiode heengaat en Warren dan
   president zou worden! Met Sanders zou die nachtmerrie
   nog veel erger zijn. Maar dan hebben we altijd nog
   stokoude Mike Bloomberg. Wat een jaar wordt 2020!

   DS

   Verwijderen
 15. is het ook niet zo ver kunnen komen ( historisch dan, dit is géén nieuwe kwestie ) omdat er omwille van historische redenen geen verbod is op het aangaan van overheidsschuld en bedrijfsschuld ( corporate debt ) zonder de verplichting jaarlijks te moeten aflossen?

  komt dit niet gewoon omdat de regulatoren ( overheden ) geschiedkundig dan, hier hun eigen financiering moesten reguleren.

  bij een hypotheek of een zakelijk krediet moet men toch ook gewoon jaarlijks aflossen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wereldschuld, vooral de staatsschuld, als percentage
   van het BNP daalde scherp van 1950 tot 1975, voornamelijk
   vanwege de hausse in de wereldeconomie en een combinatie
   van aflossing en hogere belastingen. Dus nu maar wachten
   op een nieuwe hausse of ...gedwongen schuldsanering of
   een sprookjesachtige Reset ...

   DS

   Verwijderen
 16. ”USD- rekening in Amerika
  en/of Canada lijkt de voorkeur te verdienen. Want het is nu
  zo goed als zeker, dat in de volgende crisis (ookal duurt
  het nog 10 jaar - de mens is vindingrijk!) de grenzen in
  Europa en Azie DICHT zullen gaan.”

  Mijnheer Schmull, kent u inmiddels ook voor 'de kleine man' (< 100.000) concrete online-mogelijkheden om zo'n usd-rekening te openen, zonder in een vliegtuig te hoeven stappen? Dus vanuit de Benelux, eventueel met als start één noodzakelijk persoonlijk contact van daaruit?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Het openen van een bankrekening in Noord-Amerika voor een
   niet-ingezetene is tegenwoordig veel moeilijker geworden
   dan vroeger. Daarom is een gewone USD-Dollarrekening bij
   uw lokale bankinstelling voor de 'kleine man', met
   positieve rente, inclusief extra kosten, veel beter.

   De vereisten voor zo'n rekening verschillen bij elke
   bank. Internationale banken, zoals CITIBANK en HSBC,
   zijn waarschijnlijk wat soepeler, maar de meeste
   banken zullen en persoonlijk bezoek van een mogelijke
   client vereisen. Men moet zo'n bank dan eerst bellen
   om er zeker van te zijn, welke formaliteiten zijn
   vereist. Soms is een Social Security Nummer (SSN)
   nodig, wat men kan aanvragen. Een niet-Amerikaans
   adres wordt in vele gevallen niet meer geaccepteerd.

   Sommige banken accepteren de scanning van formulieren.
   Men kan de filialen van zulke banken bezoeken en dan
   komt men al een heel eind.

   Andere banken, die als soepel bekend staan: Bank of America,
   Wells Fargo, Capital One, JP Morgan Chase, Suntrust. Ook
   Canadese banken, zoals RBC Royal Bank, bieden mogelijkheden.

   Helaas moet men zelf wat speurwerk doen, als men geen
   expert in de arm kan nemen, die dat verzorgt, zoals
   een Delaware Company voor het grotere geld.

   DS

   Verwijderen
 17. Wie is volgens u beter af als de volgende crisis uitbarst:
  Een huurder met veel spaargeld (maar te weinig om zonder hypotheek een huis te kopen) of een huizenbezitter met hypotheekschuld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bij een crisis is kasgeld Koning en/of een hypotheekvrij huis.
   Dan pas kan men rustig slapen. Een huis met hypotheek bezit
   men helemaal niet, zeker niet wanneer de hypotheek erg
   hoog is, want bij een crisis, staat dat huis 'onder water'
   en is de waarde lager dan de hypotheek. Als men dan ook
   nog werkeloos wordt, dan is er een perfecte storm.

   Er zijn nog steeds enkele honderdduizenden huishoudens
   in Nederland met een hypotheek 'onder water', zelfs
   11 jaar na de Grote Financieele Crisis!

   Bovendien komen er talloze extra kosten op de huizen-'bezitter'
   af in 2020. Vooral in de Randstad met de hoogste
   huizenprijzen in jaren, is huren nu verstandig, want
   dan is men af van de meeste kopzorgen.

   https://www.ad.nl/wonen/dit-verandert-in-de-kosten-voor-huizenkopers-en-bezitters-in-2020~a6dd9cd7/?referrer=https://www.google.com/

   https://www.businessinsider.nl/nhg-hypotheek-versluiten-2020-tips/

   DS

   Verwijderen
 18. Dit ziet er erg indrukwekkend uit:

  https://www.visualcapitalist.com/china-u-s-worlds-trading-partner/

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Vanwege de gigantische binnenlandse markt en de enorm
   belangrijke Amerikaanse consument (25% van de wereld-
   vraag met 3% van de wereldbevolking), is de wereldhandel
   als percentage van het Amerikaanse BNP vrij klein
   (13% tegenover 30 - 50% voor Europa en China). Verder
   is Amerika autarkisch in energie & voedsel.

   DS

   Verwijderen
 19. Is het openen van een bankrekening in de UK misschien een optie ?
  (ipv in de USA)

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Vandaag is BREXIT officieel. Het is wettelijk goedgekeurd
   door het Parlement en de Koningin. Dus een bankrekening
   in de U.K. is een optie, maar als de EU ooit kapitaal-
   controles instelt, dan kan Groot-Brittannie waarschijnlijk
   niet achterblijven.

   DS

   Verwijderen
 20. Na 20 jaar, met 114 Euro per maand inleg in aandelen bij het Nationaal Spaarfonds van Delta Loyd keert het Nationaal Spaarfonds nu 42.722 Euro uit.
  3,2 procent per jaar! Dat is toch een heel slecht rendement?

  Gr, Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Als men in zee is gegaan met een verzekeringsmaatschappij
   voor beleggingen, dan is men de kop van Jut voor alle
   eventuele garantie-kosten.

   https://secure.woekerpolisclaim.nl/downloads/overeenkomst_aanvullend_deltalloydgroep.pdf

   DS

   Verwijderen
 21. What is your current preferred safe haven asset?

  https://twitter.com/jsblokland/status/1221365027820752901?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Teken aan de wand: 47.7% voor Goud en slechts 10.8% voor
   Treasuries. Maar wat de kudde gelooft, komt juist meestal
   NIET uit.

   Goud is prima als verzekering, maar nu het in USD, sinds
   2015, met 50% is gestegen, kan het ook opeens weer met
   50% dalen. Verder is het renteloos en de kosten van opslag
   zijn niet mals.

   Treasuries hebben, zelfs na 38 jaar van opwaardering
   (lagere rendementen, hogere waarderingen), verreweg
   de BESTE vooruitzichten: het staat als een paal boven
   water, dat, in tegenstelling tot de algemene mening,
   het rendement van de 10-jarige Treasury van 1.6% kan
   dalen naar NUL en die van de 30-jarige Treasury van
   2.05% kan dalen naar 1%, terwijl de rendementen van
   Europese obligaties NOG NEGATIEVER worden. Als dat
   eenmaal gebeurt, dan zal men nog 25% resp. 40% +
   kunnen verdienen, terwijl de NUL-coupon op de 30-jarige
   (+ 17% PER JAAR in de laatste 38 jaar) nog eens met
   160% stijgt. Bijna iedereen is 'short' Treasuries
   (en ook 'short' Dollars!). Die moeten straks allemaal
   DEKKEN.

   Zie, NOOIT luisteren naar de kudde; gewoon doen, wat
   bijna niemand gelooft.

   DS

   Verwijderen
 22. De Bankenunie komt eraan:

  https://www.youtube.com/watch?v=85bJvdNGAZQ&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een echte Banken-unie ZONDER alle weggemoffelde gegevens
   van derivaten en NPL's (non-performing loans)? Hopelijk
   kan men het verdwijnen van Deutsche Bank uitstellen tot
   die gedenkwaardige dag, want dan draaien ALLE Europese
   belastingbetalers daarvoor op! Het nieuwe hoofd van DB
   heeft NUL-bankervaring: typisch. Net zoals al die
   Landesbanken, die het schip ingingen door hun onwetende
   bestuurders, die hun positie te danken hadden aan de
   politiek! Het Duitse bankwezen stond bekend als
   onnozel, dat ALLES kocht, wat werd aangedragen,
   of het nou goed of slecht was.

   Een Bankenunie? Veel geluk ermee!

   DS

   Verwijderen
  2. Ik vind het ongelofelijk dat hier niets over in de media verschijnt. Het is toch ongehoord wat hier gebeurt!!

   Verwijderen
  3. @ROB:

   Nog niet gehoord van de 'CUM-EX' trade? Een mogelijke
   fraude van $ 60 miljard bij de schatkist van vele
   Europese landen, die nu eindelijk wordt aangepakt.
   Ik zag het 20 jaar geleden bij Morgan Stanley voorbij-
   komen, maar mijn collega's hielden zich hier maar
   heel kort mee bezig, want het was gewoon 'te mooi
   om waar te zijn'. Anderen, vooral Duitse banken,
   gingen ermee door, met, naar nu blijkt, noodlottige
   gevolgen.

   Many of these were variations of a strategy called “dividend arbitrage,”

   Germany was hardest hit, with an estimated $30 billion in losses, followed by France, taken for about $17 billion. Smaller sums were drained away from Spain, Italy, Belgium, Austria, Norway, Finland, Poland and others.

   Seemingly risk-free profits poured in, and over the years a mini-industry thrived.

   https://www.nytimes.com/2020/01/23/business/cum-ex.html

   DS

   Verwijderen
  4. Geen woorden voor. Maar we leven nu in de tijd van ieder voor zich denk ik. Nou ja, met een beetje geluk komt alles goed. :-)

   https://twitter.com/RothRafi/status/1222727469507272704?s=20

   Verwijderen
 23. Verwacht u dat banken in GB mee moeten doen met een eventuele Bankenunie
  totdat alles geregeld is of zouden ze zowiezo nooit meedoen.

  mvg// Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Hopelijk is het bankwezen in GB verstandig en weigert
   daaraan deel te nemen. Na Brexit, lijkt deelname trouwens
   niet voor de hand te liggen.

   DS

   Verwijderen
 24. Geachte heer Schmull,
  Heeft de EU zijn eigen banken- en verzekeraarsgraf gegraven nu ze alle financiele instellingen via de zelfde kapitaaleisen controleert? Ik krijg steeds meer gevoel dat ze allemaal hetzelfde moeten doen en dus ook allemaal om die reden kunnen omvallen. Diversiteit is weg!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Zie mijn commentaar voor Anoniem hierboven. Het graf voor
   het Europese bankwezen wordt alleen maar groter, naarmate
   de rente NOG NEGATIEVER wordt. Die storm komt nu op
   ons af. PLUS KAPITAAL-CONTROLES. Er is toch geen ziel,
   die zijn kapitaal op een Europese bank achterlaat? Dus
   zullen de Centrale Planners van de EU overgaan tot
   DWANG. Spreidt uw bezit WERELDWIJD!

   DS

   Verwijderen
 25. @ Schmull
  Spreidt uw bezit WERELDWIJD!
  In hoeverre is dan een online multicurrency account openen bij CIM banque in CH en daarop dollars zetten een goed idee? Kosten: 360 chf per jaar

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Lijkt geen bezwaar. Maar wel voornamelijk een Forex broker
   sinds 30 jaar. Zolang men bereid is om de extra kosten voor
   een Zwitserse rekening te betalen en zolang men maar
   wegblijft van 'trading' met een hefboom van 200 maal,
   dan kunt u overeind blijven.

   DS

   Verwijderen
 26. Will Meade
  @realwillmeade

  Wait till you see what happens to the housing market, when Bernie wins Super Tuesday. Bernie wants zero interest mortgages and housing for all

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. (Bernie wants to put in National Rent Controls, good luck if you own multi-unit properties, you’ll lose half your money overnight)
   Bernie Sanders says ‘housing must be a right’ with $2.5 trillion plan https://www.curbed.com/2019/9/16/20860872/street-design-equity-transportation

   Verwijderen
  2. @ROB:

   TRUMP is heel vriendelijk tegenover Bernie Sanders, die
   wordt tegengewerkt door Joe Biden en Elizabeth Warren (die
   overduidelijk hengelt naar het Vice-Presidentschap onder
   Biden), omdat Sanders veel gemakkelijker lijkt te kunnen
   worden verslagen dan Biden. Amerika lijkt nog niet zover,
   dat extreem-links enige kans maakt. De fanatieke
   Millenials voor Sanders, net zo min als die voor Jeremy
   Corbyn, bepalen niet de uitslag van de verkiezingen.

   DS

   Verwijderen
 27. This is big!

  https://www.zerohedge.com/markets/real-selling-begins-ctas-start-liquidating-dealer-gamma-flips-negative?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Bank, biotech, credit card, health, real estate all huge shorts once Bernie wins Democratic Nomination and they may sell off Tuesday after he wins Iowa caucus.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Bernie Sanders wint waarschijnlijk IOWA (de steun voor
   Biden brokkelt af), maar er is nog een hele lange weg
   te gaan voor de Nomination.

   https://www.predictit.org/markets/detail/3633/Who-will-win-the-2020-Democratic-presidential-nomination

   DS

   Verwijderen
  2. @ROB:

   STEVE BANNON over BLOOMBERG, SANDERS & THE DEMOCRATIC PARTY:

   Bloomberg is investing a small fraction of his fortune (Bannon says it is now $70 billion) in a "leveraged buyout" of the party, installing himself as the oligarch who calls the shots, including the selection of the candidate to win the presidency.

   Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2020/02/steve_bannon_lays_out_a_shocking_scenario_of_the_real_reason_behind_bloombergs_investment_of_2_billion_in_politics.html#ixzz6CvQwuibw

   https://www.americanthinker.com/blog/2020/02/steve_bannon_lays_out_a_shocking_scenario_of_the_real_reason_behind_bloombergs_investment_of_2_billion_in_politics.html

   DS

   Verwijderen
  3. @DS
   Hartelijk bedankt. Gelukkig dat Trump zich niet snel uit het veld laat staan.

   Wat een gevecht:

   https://twitter.com/erikmouthaanRTL/status/1224434707028299776?s=20

   Maar wie het laats lacht..

   https://twitter.com/RitaPanahi/status/1223727055650447360?s=20

   Verwijderen
 29. Beste DS, hoe kijkt u tegen de mogelijke gevolgen vh coronavirus aan?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het CORONAVIRUS is veel angstwekkender dan Ebola, wat nooit
   uitgroeide tot een pandemie. Dit virus is uiterst besmettelijk,
   terwijl de symptonen ervan zich pas 2 weken NA de besmetting
   vertonen. Het is ook nog besmettelijk van mens tot mens.

   Dit is nu al groter dan Sars in 2003. Toen was China nog
   niet zo belangrijk voor de wereldeconomie als nu: 17%
   tegenover 3% en 40% van de huidige economische groei.

   Het grootste gevaar is fatalisme. De 100 grootste
   vliegvelden in China hadden 1.2 miljard passagiers
   in 2019! Inmiddels heeft het virus zich al verspreid
   naar 24 landen, naast China.

   De wereld is natuurlijk wel wat gewend: in een gewoon jaar,
   sterven 650,000 mensen aan Influenza, maar in 1918-1919
   liefst tientallen miljoenen. Alleen al in Amerika, zijn,
   sinds 2000, 400,000 mensen gestorven aan een overdosis van
   Opiaten, wat meer is dan alle Amerikaanse slachtoffers
   op het slagveld van de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse
   oorlog EN de Vietnam-oorlog BIJELKAAR.

   En de Pest ('zwarte dood') in de 14de eeuw (vliegjes en
   ratten!) veroorzaakte een daling van de Europese bevolking van
   liefst 60%!

   Dit alles is nog eens andere koek dan de hysterie rond
   klimaatverandering. Dus de conclusie is: pas op met
   reizen en draag een effectief masker. Er is nog geen
   paniek genoeg! Nassim Taleb heeft vroeger al vaak
   gewaarschuwd voor het ondenkbare, een 'fat tail',
   dat de autoriteiten in de doofpot proberen te stoppen.
   Maar in China zelf, zijn talloze buurten en steden nu
   afgesloten voor hen, die daar niet wonen. Men neemt
   al het zekere voor het onzekere. Toch is het misschien
   al te laat. Het gevaar lijkt te worden onderschat.

   Men kan dit namelijk helemaal niet vergelijken met Sars,
   dat inderdaad slechts een tijdelijke invloed op de
   beurs had.

   DS

   Verwijderen
  2. NEW: American tourist in Vietnam diagnosed with coronavirus after transit through Wuhan Airport on January 15

   https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/

   21 janauri 6 uur in Changi Airport geweest. Ik ben al twee weken verkouden. Wie weet......

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   CORONAVIRUS verspreidt als een vuurtje:

   https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/

   DS

   Verwijderen
 30. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Situatie Wuhan #CoronaOutbreak
  ____________________________________

  Overal lijken in het ziekenhuis. Op de grond, in ziekenhuisbedden

  Er verschijnen rapporten vanuit de hele wereld dat China de echte cijfers downplayed


  https://twitter.com/Muze46661333/status/1224102337842728961?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Ik denk dat we alleen veel last krijgen van tekorten van alle spullen uit de fabriek van de wereld.
  De Action zal leegraken maar ook onderdelen, chemicalien, grondstoffen voor geneesmiddelen en hulpmiddelen als catheters, operatiesets etc. Zullen we niet meer hebben.

  Trouwens mondkapjes helpen niet voldoende! Nu virus ook via ontlasting zou kunnen overgaan helpt alleen veel handenwassen, wegblijven uit China e.o.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   UPDATE: 100,000 BESMET?

   The number of confirmed cases of the new coronavirus in China has skyrocketed to more than 9,000, surpassing the official count during the SARS epidemic. But the true number of infections may be even higher, as health workers struggle to catch up with the disease.

   (!): Neil Ferguson, a public health expert at Imperial College London, said his “best guess” was that 100,000 people could be infected around the world, according a Jan. 26 report in the Guardian.

   Almost 25,000 people have caught or are suspected to have the virus in China, but there are many more who've had contact with the sick.

   “A patient may be found as negative for the first or second test, and then found to be positive the third time,” said Yu. “It is like fishing in a pond: You did not catch a fish once, but that does not mean the pond does not have fish.”

   (!): The incubation period for the coronavirus can be up to 14 days, so the impact of hundreds of millions of people traveling in China during the holidays may show up by mid-February.


   https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/china-virus-cases-surging-3-000-may-be-undercounting-infections?srnd=premium-europe

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA @STREETRUNNER:

   Het volgende klinkt ALARMEREND, want de algemene mening is,
   dat het WUHAN-VIRUS over zo'n 2 maanden verleden tijd is:

   (TAIWANNEWS)(Feb 5th, '20)(!): THE REAL DATA ON THE WUHAN VIRUS? (Wow!)

   On late Saturday evening (Feb. 1), Tencent, on its webpage titled "Epidemic Situation Tracker", showed confirmed cases of novel coronavirus (2019nCoV) in China as standing at 154,023, 10 times the official figure at the time. It listed the number of suspected cases as 79,808, four times the official figure.

   The number of cured cases was only 269, well below the official number that day of 300. Most ominously, the death toll listed was 24,589, vastly higher than the 300 officially listed that day.

   Moments later, Tencent updated the numbers to reflect the government's "official" numbers that day. Netizens noticed that Tencent has on at least three occasions posted extremely high numbers, only to quickly lower them to government-approved statistics.

   (!): Some are speculating that a coding problem could be causing the real "internal" data to accidentally appear. Others believe that someone behind the scenes is trying to leak the real numbers.

   (!): According to multiple sources in Wuhan, many coronavirus patients are unable to receive treatment and die outside of hospitals.

   A severe shortage of test kits also leads to a lower number of diagnosed cases of infection and death. In addition, there have been many reports of doctors being ordered to list other forms of death instead of coronavirus to keep the death toll artificially low.

   https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3871594

   DS

   Verwijderen
 33. he last 4 Democratic winners of the
  IowaCaucuses won the Democratic Nomination.
  This is a huge event tonight for the markets.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   PIMCO: IOWA lijkt dit jaar minder belangrijk. De Primaries
   in Maart zijn beslissend voor de Democraten:

   https://www.pimco.com/en-us/insights/blog/march-may-matter-more-for-investors-watching-us-primaries?utm_source=subscription_email&utm_medium=email&utm_campaign=3944715-SMS%20Article-New%20Blog%20Post%20on%20U.S.%20Primaries:%20March%20May%20Matter%20More%20&utm_term=Token%3Aa8QYVZAmF39JtUhImbOmV876ctvcS9WpYCjVzjTXH7f%2BXlfVkER08xaILuFWokdN&utm_content=visit%20link

   DS

   Verwijderen
 34. Tekenend hoor.

  President Trump wint de republikeinse voorverkiezing in Iowa met een Noord Koreaanse 97,15%!

  De democraten kunnen geen uitslag produceren.

  https://www.foxnews.com/elections/2020/primary-results/state/iowa

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Belgische evacué uit Wuhan besmet met coronavirus

  https://www.nu.nl/buitenland/6028283/belgische-evacue-uit-wuhan-besmet-met-coronavirus.html

  https://twitter.com/Muze46661333/status/1224621880449097731?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Breaking news: China will admit coronavirus coming from its P4 lab

  https://gnews.org/89749/


  BeantwoordenVerwijderen
 37. https://twitter.com/crofin67/status/1224795710945710080?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Geachte heer Schmull,

  In een ver verleden werd er altijd veel betekenis toegekend aan de zogenaamde baltic-dey index. Ik volg deze nog altijd via Bloomberg. En zie dat deze in vijf maanden tijd van 2500 naar 500 is gezakt. Welke betekenis kent u toe aan de BalticDry index? Moeten we ons zorgen maken over wat er achter de schermen gebeurt en wat niet in het nieuws komt (of mag komen)
  MvG,
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   De BDI is een belangrijke maatstaf voor de kosten van
   scheepvaart van o.a. grondstoffen. Het geeft als het ware
   de temperatuur aan van de gezondheid van de wereldeconomie.

   Maar de vrachtschepen zijn mettertijd in omvang steeds
   groter geworden, waardoor veel meer vervoerd kan worden.
   Daardoor lopen vraag en aanbod van vrachtvervoer vaak
   niet gelijk: scheepvaartkosten kunnen daarom meer
   dalen en meer stijgen, dan gerechtvaardigd is door de
   onderliggende trend.

   De economische activiteit in China lijkt nu het laagst
   in 30 jaar, terwijl het Wuhan-virus de onzekerheid
   verder heeft vergroot.

   De BDI blijft de meest gehanteerde index, omdat het
   minder kan worden gemanipuleerd dan de andere indices:

   https://www.wartsila.com/twentyfour7/innovation/decoding-the-baltic-dry-index

   DS

   Verwijderen
 40. Coronavirus Epidemic Update 12: Unsupported Theories, Pneumonia, ACE2 & nCoV

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=GT3_A1bf9pU&feature=emb_logo

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Het Corona-virus zorgt voor grote schade aan de chinese economie en de PBOC injecteert zeer veel geld in de markt.
  The damage will be many trillions and the Chinese government will inject many trillions into the their markets/economy to offset. It started the other night and I suspect it continues for months.

  Wat doet dit met de USD/Yuan ? Hoe deflatoir is dit?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Als het CORONA-VIRUS werkelijk zo onschuldig was (sommigen
   hebben het lef om te beweren, dat de Griep -- influenza --
   veel erger is), dan waren er nu geen 500 miljoen Chinezen
   in quarantaine. Het is duidelijk, dat de autoriteiten in
   grote paniek verkeren, omdat bijna ondenkbare maatregelen
   niet geschuwd worden. Dit is echt over 2 maanden nog niet
   voorbij!

   Enige economische groei in China kan men voorlopig gerust
   vergeten. Integendeel. Buitenlandse bedrijven sluiten en
   repatrieeren hun werknemers, maar als men Chinees is, komt
   men het land niet meer uit. De Chinese vrouw van een
   vriend van mij, die op familiebezoek was, kan nu Beijing
   niet meer uit.

   Dit alles is potentieel heel deflatoir voor de wereld-
   economie, omdat China, in tegenstelling tot SARS in 2003,
   zo enorm belangrijk is geworden.

   De Chinese YUAN tegenover de USD is al 6 jaar lang aan
   het devalueren, maar er is een onofficieele 'koppeling'
   om de wederzijdse handel te stabiliseren. Maar als de
   druk te groot wordt, dan kan China opeens besluiten om
   veel forser te devalueren, wat kan leiden tot
   'currency manipulation' en export van deflatie naar
   de rest van de wereld. De monetaire stimulering van
   het PBOC is , als percentage van het BNP, al het hoogst
   in de wereld, maar toch is de groei van de Chinese
   economie het laagst in 30 jaar. Excessieve schuld,
   gigantische krediet-gedreven overcapaciteit, met
   spooksteden en spookvliegvelden, toont aan, dat het
   Chinese systeem van centralistische commando- en
   controle, uiteindelijk helemaal vastloopt en het
   tegenovergestelde van de gewenste 'stabiliteit['
   bewerkstelligt. Chaos en vrije meningsuiting zijn
   de grote nachtmerries van de Communistische
   machthebbers.

   DS

   Verwijderen
 42. Maarten van Rossem de "deskundige";-)

  https://twitter.com/NPORadio1/status/1225884266468384768?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. van Rossum is simpelweg een Trump hater.. en dan is de realiteit niet meer relevant.
   Zie in ons land ook. Daar zijn Wilders en Baudet- haters. Dus mag je NOOIT met ze regeren (over democratie gesproken)
   Johan

   Verwijderen
  2. @ANONIEM @JOHAN :

   Als Amerika-kenner, stelt van Rossem flink teleur. Het enige,
   waarmee ik het ooit met eens ben geweest, is het feit, dat
   hij op zijn 65ste gedwongen op pensioen moest en daarover
   klaagde. Terecht. De z.g. pensioengerechtigde leeftijd is
   helemaal uit de tijd en zou afgeschaft moeten worden. We
   worden straks allemaal 100 jaar!

   Tja, er is een steekje los bij iemand, die een Trumpaanhanger
   is. Vele linkse half-intellectuelen denken er zelfs over
   om zulke mensen naar een heropvoedingskamp te sturen!

   Hopelijk wordt Trump herkozen met een overweldigende
   meerderheid. Hij is goed op weg, want de Democraten
   maken er momenteel een puinhoop van (volgens de
   linkse Professor Paul Krugman, die de instorting
   van de beurs voorspelde, na de verkiezing van Trump).

   DS

   Verwijderen
 43. China injecteerde $174 miljard aan liquiditeiten bij de opening van de markt op maandag. China’s centrale bank injecteerde 1.200 miljard yuan via reverse repo operaties Toch verloor de Chinese beurs nog 10%. Op dinsdag deed The People’s Bank of China er daarom nog eens 500 miljard yuan bij ($71.5bn) bij. Eén en ander moet uiteraard bekeken worden als ondersteuning van het banksysteem in deze periode dat het coronavirus woedt. Maar die oorzaak ligt wellicht dieper dan aangenomen wordt.
  - Bovenstaande tekst las ik elders. Als ik zoiets lees vraag ik me af of de beurs überhaupt nog wel KAN dalen. Zodra er in de wereld iets gebeurt wat normaal gesproken leidt tot een koersdaling, pompen de centrale banken onnoemelijk veel liquiditeit in de markt. Koersdaling uitgesloten! Kortom de beurzen kunnen alleen maar omhoog. Ergens geloof ik mijn eigen conclusie niet, maar tegelijkertijd kan ik niet aangeven waarom niet.
  Het vreemde is dat ondanks enorme liquiditeitstoenames, de prijzen van edelmetalen relatief gezien maar heel matig stijgen. Waar gaat dit naartoe?
  - Beurzen die blijven door stijgen?
  - Enorme inflatie?
  - Toch een systeem crash?
  - Negatieve rentes voor iedereen?

  Of een algehele haircut van alle wereldwijde spaargelden?
  Alvast dank voor uw reactie, heer Schmull!

  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   Nee, beurzen kunnen NIET alleen maar omhoog. Ondanks
   alle monetaire stimuleringen, daalden de beurzen in
   2000 en in 2008 toch met 50%. Natuurlijk is activa-
   inflatie kunstmatig, maar elke bubbel barst. We weten
   alleen nooit wanneer.

   Er wordt geen geld in het systeem gepompt. QE is een
   ruil van rentedragend papier voor renteloos geld, dat
   dan een 'hete' aardappel wordt en direct in activa
   wordt belegd, maar de geldhoeveelheid blijft gelijk.

   Bij echt helikoptergeld ('MMT'), wat door de BIS
   is verboden, is er pas sprake van 'geld direct voor
   het volk'. Dat laatste is levensgevaarlijk, want
   dan stort de levensstandaard in: het minimumloon
   in Venezuela in 2019 was 18,000 Bolivar ($ 5.50),
   wat in 2020 is verhoogd naar 250,000 Bolivar,
   maar dat is nu $ 3.50 waard!

   Er is overal deflatie en stagnatie in inkomen. Het
   eindspel is net zoals in 1929: Crash en depressie.
   Er komt echt geen Reset. Die komt pas NA de ineenstorting.

   Dus: DOLLAR CASH IS KING. Vele valuta's, zoals de
   onvolmaakte Euro, zullen verdwijnen, maar de USD
   blijft bestaan en Amerika verdwijnt echt niet.
   De USD is zo populair, dat 66 landen hun valuta
   daaraan hebben gekoppeld of de USD zelfs gebruiken als
   wettig betaalmiddel.

   Helaas zullen negatieve rentes voorlopig nog veel
   negatiever worden, wat trouwens hetzelfde is als
   een 'haircut'. Treasuries, met nu nog een positief
   rendement, zullen weer een stormloop beleven als
   nooit tevoren!

   DS   Verwijderen
 44. Niemand wil een bankencrisis, maar ook de nieuwe eurobazin Lagarde heeft in het Eu parlement gezegd dat de Europses bank gereedschapskist leeg is.
  Er komt een klap maar wanneer???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De EURO is allang niet meer de Euro van 1999. Na 2011,
   is de Euro een valuta geworden van Zuid-Europa, wat
   helaas kan betekenen, dat men straks opgescheept zit
   met een hete aardappel, die slechts in beperkte mate
   kan worden omgewisseld, vanwege opdoemende kapitaal-
   controles. Trouwens, de recente economische cijfers
   van Duitsland, wat 1/3 is van de economie van de
   Eurozone, zijn ook nog eens ronduit alarmerend!

   DS

   Verwijderen
 45. Interessant. Maar hoe kan die leeg zijn? Je kunt toch altijd weer opnieuw geld bij 'printen'?
  Ik geloof ook in die klap... maar met een printmachine lossen ze toch elke dip weer op?
  MvG, Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   LAGARDE is een juriste en moet vertrouwen op adviseurs met
   een politieke agenda. Dat kan rampzalige gevolgen hebben.
   Als zij ooit echt geld gaat 'printen', wat nog steeds
   verboden is (QE is een activa-ruil), dan stort de
   levensstandaard in en wordt de Euro BEHANGPAPIER.

   Tussen 1618 en 1648, beleefde Europa de dertigjarige
   oorlog, waarbij alleen al 1/3 van de Duitse bevolking
   om het leven kwam (Zie: Europe's tragedy van Wilson -
   Penguin). ZOIETS zal weer gebeuren, als het schip
   van staat wordt overgenomen door echte moneyprinters.

   Nee, echt gelddrukken en gigantische begrotingstekorten
   zullen een land niet redden, integendeel. Voorbeelden
   te over.

   DS

   Verwijderen
 46. Moet toegeven dat ik niets van technische analyse afweet, Henrik Zeberg tekent grafiekjes en diagonale lijnen en komt daarmee tot de slotsom dat goud en zilverbeleggers gevangen zitten in 'the greatest bull trap ever'
  Als ik gewoon naar het gezond verstand luister kom ik tot een geheel andere conclusie ; geen tegenpartij risico en dus ultieme verzekering, goud kan niet bijgedrukt worden en dus waardevast, nog ver verwijderd van een 'bubble fase'... Hoe komt het dat volledig tegenovergestelde opinies verdedigd kunnen worden. Waarom zou er meer geloof gehecht moeten worden aan 'lijntjesspel' ipv aan fundamentele en intrinsieke eigenschappen van edelmetalen ? In het verleden is er al eens geopperd dat in tijden van beurscrash alles verkocht wordt wat los en vast zit, ook goud, maar dat was wel in een periode dat er van negatieve obligatierendementen nog geen sprake was.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Technische analyse is een hulpmiddel, een mogelijke
   vingerwijzing, maar geen ijzeren wet. Inderdaad moet
   men talloze fundamentele factoren ook in aanmerking
   nemen. Beleggen is geen wetenschap. De prijsbepaling
   is onderhevig aan steeds wisselende oorzaken. Men kan
   dus nooit vertrouwen op slechts enkele factoren, die
   misschien opeens minder relevant worden.

   Ik laat mij persoonlijk het meest leiden door het Sentiment,
   waar verschillende maatstaven voor zijn. Als er een
   excessieve positieve stemming bestaat, kan dat al
   grotendeels zijn ingeprijsd. Ik ben het meest geintrigeerd
   door beleggingen, die heel erg en allang uit de gratie
   zijn geraakt. Dat heeft ook zijn voetangels en klemmen.

   Alle Gold Bugs wachten al 9 jaar lang op een uitbraak
   van de Goudprijs naar boven in USD, ondanks een
   stijging sinds 2015. De neergaande lijn sinds 2011
   is nog steeds niet doorbroken naar boven, terwijl
   bijna iedereen juist positief is. Tegelijkertijd
   is bijna iedereen negatief op de USD, die al 11 jaar
   stijgt, ook in 2020 weer.

   Elk jaar stijgt wel degelijk de Goudproductie en de
   prijs wordt bepaald in de Futuresmarkt, wat dan
   gemakkelijk kan worden gemanipuleerd. Bovendien
   zijn grondstoffenprijzen sinds 2008 in een vrije val,
   zelfs de belangrijke olieprijs. Want een stijgende
   Goudprijs, terwijl inflatie het laat afweten, lijkt
   onlogisch, maar natuurlijk niet onmogelijk.

   Toch moet men Fysiek Goud vasthouden als een onderdeel
   van een vermogen, ongeacht de prijs, net zoals een
   Rembrandtschilderij, die ook niet altijd even populair
   is. De rijke Millennials kopen nu Moderne Kunst met
   allerlei rare lijntjes, geen Rembrandtschilderijen.
   Zo is het leven.

   Dus een eventuele daling van de Goudprijs met 50%
   moet men kunnen accepteren, anders moet men het geld
   gewoon op de bank laten, met wel of geen negatieve rente.
   Dat laatste kan men beschouwen als bankkosten voor
   het aanhouden van een bankrekening.

   DS

   Verwijderen
 47. Goud vasthouden voor een vermogen...

  Vanaf welk bedrag spreekt u van vermogen ?

  Is met de verwachting van een sterke koersdaling van goud het toch
  een optie om ipv 10 % voorlopig 5 % aan te houden en evt bij te kopen tot 10% als de prijs een stuk lager is?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een half miljoen, ex- de overwaarde van het eigen huis.
   Maar iedereen heeft een andere leeftijd en profiel. Dus
   5% of 10% hangt o.a. daarvan af.

   Toch is 'trading' een hachelijke zaak, zeker voor een leek.
   Dus Goud is gewoon een wegleggertje, waar men niet naar
   omkijkt en als het tijdens uw leven in waarde stijgt,
   dan is dat meegenomen. Soms is men met Goud gedurende
   20 jaar in de wachtkamer (1980 - 2000), terwijl men
   opslagkosten, maar geen dividendinkomen heeft. Soit.

   Nu bijna iedereen positief is op Goud en negatief op
   de Dollar, moet men met het tegenovergestelde
   rekening houden: kijk dus naar Henrik Zeberg op
   Twitter, die een daling ziet van 5 golven naar beneden
   (hij is een student van Elliott Wave) naar $ 890.-
   of Harry Dent, die al heel lang deflatie voorspelt
   op basis van de vergrijzing en de Goudprijs ziet
   dalen naar $ 450.-. Beiden hebben een goede track record
   op lange termijn en praten niet iedereen na.

   https://www.peakprosperity.com/harry-dent-stocks-will-fall-70-90-within-3-years/

   DS

   Verwijderen
 48. Interessante hypothese en meer dan zomaar een conspiracy theory. Mij lijkt het eerder een amalgaan van omstandigheden waarbij verschillende belangenpartijen de tentakels spreien over alle mogelijke assets waar ze bij kunnen. De ene om verliezen te maskeren of zaken weg te moffelen, de andere om winsten te optimaliseren of controle te verwerven. Greed and powerplays.
  http://www.deepthroatipo.com/the-stealth-nationalization-of-americas-banks-an-economic-whodunit-thriller-novella/

  BeantwoordenVerwijderen
 49. correctie ; de tentakels 'spreiden'

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het volgende was mijn antwoord n.a.v. de toezending
   van dit artikel door een lid:

   Interessant overzicht over een heel ingewikkeld onderwerp.

   Dit alles bevestigt mijn vermoeden, dat het wereldwijde Dollartekort zal leiden
   tot de voortzetting van de opgaande trend in de Dollar sinds 2008. De meeste
   waarnemers zijn al jaren negatief op de Dollar en zitten 'short'.

   Tegelijkertijd is het duidelijk, dat rendementen van Treasuries zullen blijven
   instorten naar Nul of Negatief, met een dienovereenkomstige waardestijging.
   Maar het meest kwetsbaar is Europa en vooral de Eurozone, waar de
   kapitaalvlucht verder zal toenemen, waardoor kapitaalcontroles
   onvermijdelijk worden. De wankele Europese banken, die verantwoordelijk
   zijn voor het meeste krediet (in tegenstelling tot Amerika, waar de kapitaalmarkt
   de dienst uitmaakt) en zeer afhankelijk zijn van de Eurodollar markt en de
   Amerikaanse geldfondsen, zullen, net zoals in 2009, weer tegen de muur oplopen.

   Belangrijk is ook de Velocity, die is teruggevallen naar een niveau van 60 jaar geleden.
   De markt is inderdaad geld aan het oppotten, vanwege de vrees van wat komen gaat.
   Maar het gevecht tegen de opdoemende deflatie zal uiteindelijk tevergeefs blijken
   en een herhaling van 1930 - 1940 is niet meer ondenkbaar.

   De rol van China in dit alles lijkt sterk overdreven en niet gebaseerd op de feiten.
   China heeft nu te maken met een Virus, dat helemaal uit de hand is gelopen.
   Het ergste komt nog. Dit virus is echt niet het gevolg van vleermuizen, etc,,
   want Chinezen zijn daar al duizenden jaren dol op. Nee, het is een man-made
   Biowarfare Virus, die wel of niet met opzet is ontsnapt, net zoals Sars in 2003.
   De val van het kaartenhuis van China is nu een kwestie van tijd.

   DS

   Verwijderen
 50. Precies zo denk ik er ook over: manmade..wat een shit krijgen we nu want dit bereikt natuurlijk de hele wereld
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   (STRAITSTIMES - SINGAPORE):LONGINI - WHO -: CORONAVIRUS JUST STARTED

   Quarantines may slow the spread, but the virus had the opportunity to roam in China and beyond before they went into effect

   https://www.straitstimes.com/world/europe/coronavirus-bug-could-infect-two-thirds-of-globe-research-shows?cx_testId=80&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0?hpcx_hdb_sep19#cxrecs_s

   DS

   Verwijderen
 51. Glenn Beck Presents: Ukraine: The Final Piece

  https://www.youtube.com/watch?v=dCSwqca8KXU

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo rollen de (‘democratische’) knikkers.
   Prachtverhaal en research van Gulliani over- en naar Joe Biden ...

   https://twitter.com/HenryJP5/status/1228674360409497606?s=20

   Verwijderen
 52. Zo zo, lees tussen de regels door. Wat Macron hier eigenlijk zegt; Het 'project Europa' zoals hij en de andere Europese machtspolitici dat zich voorstelden, is een faliekante mislukking geworden.

  https://www.spiegel.de/politik/ausland/emmanuel-macron-bei-der-muenchner-sicherheitskonferenz-stunde-der-wahrheit-ist-gekommen-a-89262353-7d46-4a92-a30d-1e61e7267199?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=7bjaod7n

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Merkel verdwijnt van het toneel en Macron is ernstig verzwakt. De partijen van het midden houden in geheel Europa nauwelijks
   stand. Macron ziet de bui al aankomen. Tegelijkertijd
   is de onenigheid over de Europese begroting, na Brexit,
   veel groter geworden. Een eventuele afkoeling van de
   wereldeconomie zou de klap op de vuurpijl zijn.

   DS

   Verwijderen
  2. U heeft gelijk:

   https://www.spectator.co.uk/2020/02/the-death-of-the-centre-in-european-politics/

   Verwijderen
  3. @ROB @ANONIEM:

   Sinds Sinn Fein de grootste partij is geworden na de Ierse
   verkiezingen, is ook hereniging van Ierland in zicht. Het
   zal de gemiddelde Engelsman een zorg zijn. Verder wordt
   de druk steeds groter voor een nieuw Referendum over
   de zelfstandigheid van Schotland. Dat zal nog wel even
   duren, maar de trend is duidelijk. Als het zover is,
   dan zal Schotland de Euro moeten accepteren bij het
   lidmaatschap van de EU. Allemaal wel jammer voor
   Queen Elizabeth II: geen Verenigd Koninkrijk meer.
   Had Nostradamos dat al niet eerder voorspeld?

   DS

   Verwijderen
 53. Nostradamus also predicted the 2008 crisis, and in 2020, things are not great: – the exchange markets are in free fall and have reached panic levels – the end of the crisis is still out of sight – the United States is facing an economic stagnation for several years – the economic fundamentals are no longer applying today.  https://wisehoroscope.org/nostradamus-2020/

  Zwitserland houdt binnenkort een referendum over het Verdrag van Schengen. Op 17 mei mogen de Zwitsers bepalen of ze weer de controle zullen krijgen over hun eigen grenzen.

  Spannende tijden!!

  BeantwoordenVerwijderen
 54. George Soros actief in Brazilie?

  https://twitter.com/BasedPoland/status/1229068559671865344?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Niet goed:


  https://arxiv.org/ftp/arxiv/pa(...)r6NWTt5C3Hbh1rGfh5bw

  En dit komt van Los Alamos National Laboratory....

  "One thing I know I think that "Los Alamos" has a very good grasp at Maths and Mathematical modelling, with the best Software and Csupercomputers to run this probably in the entire world.

  Their Number crunching will be closer to the truth than anything else out there.

  Get it wrong you know and Nuclear Bombs go off by accident etc. There Maths Is 100% spot on.

  This is an RO with the current info and data that can be trusted to be the closest to reality that is currently avaialable."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Disease modelers gaze into their computers to see the future of Covid-19, and it isn’t good

   https://www.statnews.com/2020/02/14/disease-modelers-see-future-of-covid-19/

   DS

   Verwijderen
 56. Huizenbezitter zonder hypotheek is straks duurder uit

  https://www.rd.nl/huizenbezitter-zonder-hypotheek-is-straks-duurder-uit-1.1632284

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een huizenbezitter met hypotheek, bezit helemaal geen
   huis. Hij mag er wonen bij de gratie van de bank.

   Bij een 30-jarige aflossingsvrije hypotheek van 2,20%
   kost het de hypotheekhouder jaarlijks 1% om in zo'n huis
   te wonen, exclusief belastingen, onderhoudskosten, de kosten van gas, licht en water en verzekeringskosten. Dat is
   een negatief rendement na inflatie, mits de huizenprijzen
   blijven stijgen.

   Die stijging is afhankelijk van talloze factoren, maar
   hoofdzakelijk van de vraag van de jongere huizenkopers
   en van het aanbod van de sterk vergrijzende huidige
   huizenbezitters. Verder natuurlijk van de economische
   cyclus, de werkgelegenheid en de lonen.

   Het is al zo, dat de jongere generatie vreselijk opziet
   tegen de peperdure huizen in gewilde locaties en vaak
   'gedwongen' is om te huren, ookal is de huurmarkt potdicht.

   Maar als men verstandig is, dan doet men niet meer mee
   met deze draaimolen van hoge schulden en huurt men, net
   zoals de meeste Duitsers en Zwitsers, die daarmee geen
   enkel probleem hebben en die dan veel rustiger kunnen
   slapen. Want alle bubbels barsten en deze ook, gegarandeerd.

   DS

   Verwijderen
 57. Geachte heer Schmull, de Amerikaanse president Donald Trump beschikt over "inside information", want hij stelt dat in april de problemen met Covid-19 voorbij zijn. De temperatuur stijgt dan in China/Europa en Amerika en dat is killing voor het virus, dat dan snel uitsterft. Geweldig nieuws en ik verwacht dan ook, na een korte dip, een enorme opleving van de wereldhandel in de tweede helft van 2020, met de beurzen wereldwijd sky high. Verwacht u dat ook?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Helaas is de algemene mening, vooral in Wall Street, dat
   COVID-19 spoedig voorbij is en dat de wereldeconomie dan
   weer fors herstelt. Ik hoop het ook voor Trump.

   Momenteel lijkt COVID-19 nog in een beginstadium, vooral
   buiten China. Het is menselijk om zoiets eerst niet te
   ernstig te nemen en in ontkenning te leven. Maar dit
   nieuwe virus is ontzettend besmettelijk, vooral van hen,
   die nog geen verschijnselen vertonen, maar wel besmet
   zijn.

   Het effect van deze zwarte zwaan wordt onderschat. Laten
   we afwachten of de wereld in de komende maanden wakker
   wordt. Als het allemaal toch tegenvalt, dan zijn de
   gevolgen bijna niet te overzien.

   BILL GATES: impact could be ‘very, very dramatic,’

   https://www.geekwire.com/2020/bill-gates-warns-coronavirus-impact-dramatic-globally/

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank voor uw antwoord heer Schmull. Hopelijk geeft onderstaand nieuwsbericht de burger weer moed:

   https://www.nu.nl/buitenland/6031723/70-jaar-oud-malariamiddel-werkt-tegen-door-coronavirus-veroorzaakte-ziekte.html

   Groet, Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Bedankt voor het schijnbaar goede nieuws. Maar helaas
   laat ik mij niet meer blij maken met dode mussen. Zo
   langzamerhand geloof ik bijna niemand meer en houd ik
   rekening met flinke tegenvallers. Straks kan men
   nergens meer naar toe zonder dat men wordt gechecked
   of men verhoging heeft of niet. Voorlopig is reizen
   zeer risicovol. En minstens 2 weken in quarantaine heeft
   ernstige geestelijke gevolgen.

   DS

   Verwijderen
 58. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoe mooi kunnen sommige plaatsen zijn op aarde:

   https://www.youtube.com/watch?v=-B2sD2qciMo

   Verwijderen
 59. https://www.zerohedge.com/markets/dark-towers-deutsche-bank-donald-trump-and-epic-trail-destruction
  Kan er wel eens voor zorgen dat Trump aan z'n zwanenzang mag beginnen...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zeer oud nieuws. Nooit gehoord van 'Teflon Trump'?
   Aanhangers halen hierover hun schouders op. So what?
   Dit pleitte niet voor de reputatie van Deutsche Bank.

   DS

   Verwijderen
 60. Begrijpelijk dat u de meeting cancelde, want ik vertrouw het ook niet. In Europa denkt men erg lichtzinnig over het virus, wanneer je kijkt naar wat in China gebeurt en maatregelen van anderen, zoals Rusland
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   CNN:

   While the resulting disease, Covid-19, is not as fatal on a case-by-case basis, its greater spread has already led to more deaths than its related coronaviruses.

   The SARS outbreak claimed the lives of 774 people, while MERS has killed at least 828 people since 2012.

   "So I would think at tops it's 2% and it likely will go down when all the counting gets done to 1% or less. That's still considerable if you look at the possibility that you're dealing with a global pandemic,"

   The Chinese CDC study found that among patients aged 80 and above, the crude fatality rate is 14.8%. Among those with pre-existing conditions, those with cardiovascular disease were found to be most at risk, with a fatality rate of 10.5%.

   flu has led to far more deaths than all of these viruses combined -- killing tens of thousands of people in the US each year -- due to its massive spread.


   https://edition.cnn.com/2020/02/19/health/coronavirus-china-sars-mers-intl-hnk/index.html?utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2020-02-19T07%3A39%3A47&utm_term=link

   DS

   Verwijderen
  2. @Schmull, @Marcja:

   Inderdaad een wijs besluit van Rusland om voorlopig zijn grens te sluiten met China imv Covid-19.
   Echter is de kans aanwezig dat de, in mijn ogen toch al ongemakkelijke, vriendschap tussen deze twee landen gaat bekoelen, wat dan weer wereldwijde geo-politieke gevolgen kan hebben. Wat zijn jullie ideeen hierover?

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Het lijkt nog te vroeg om hierover iets zinnigs te zeggen,
   omdat al het nieuws over dit virus vrij onbetrouwbaar is.

   DS

   Verwijderen
 61. https://twitter.com/PDChina/status/1230584909409878016?s=20

  https://www.youtube.com/watch?v=9BYaywITXYk

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Ik zou me iets minder ongerust maken over het COVID 19 virus.
  Bij de laatste grote griepgolf in ons land gingen duizenden mensen dood in 2018.
  Mensen die verzwakt zijn hebben nu eenmaal kans dat een virusinfectie zorgt voor een longontsteking , vaak gecombineerd met uitdroging etc.
  Ook nu gaan vooral oudere mensen dood en is virus verder vrij mild.

  Het lijkt erop dat je alleen niet in een haard moet zitten. Het cruiseschip Diamond Princess is een voorbeeld dat je niet in een dichte airco ruimte moet gaan zitten met besmette mensen.
  Helaas is er veel fake nieuws over de griep beschikbaar.

  Echte risico voor ons relatief veilig in Nederland is dat er tekorten ontstaan voor geneesmiddelen en hulpmiddelen en natuurlijk andere onderdelen etc. Uit de fabriek van de wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Ook BEIJING (bevolking: 21 miljoen) ligt er nu nog steeds
   verlaten bij:


   https://www.bbc.co.uk/news/av/world-asia-51565016/coronavirus-walking-through-beijing-s-near-empty-streets

   HARVARD:Coronavirus likely to infect the global economy:

   https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/harvard-expert-says-coronavirus-likely-just-gathering-steam/


   https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/the-global-economic-impact-of-the-coronavirus-outbreak/

   Dit lijkt erger dan de gebruikelijke griep-epidemie. Ieder
   die besmet is, met wel of geen symptonen, ziet minstens
   5 personen per dag, die dan op hun beurt...etc.

   De komende 2 maanden worden beslissend. Bij 100 gevallen
   in Groot-Brittannie kunnen er forse maatregelen worden
   verwacht, die miljoenen zouden treffen:

   Millions of people could be told to self-isolate for two weeks if they have flu-like symptoms, according a report.

   The Sunday Telegraph said the measure could be taken if the number of coronavirus cases in the UK passes 100.

   https://news.sky.com/story/millions-of-people-could-be-told-to-self-isolate-in-uk-report-11935377

   DS

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER:

   Dit lijkt o.a. geen reden om de kop in het zand te steken:

   Bloomberg Next China
   @next_china
   · 3h

   China car sales tumble 92% (!) in first half of February on virus https://trib.al/d2L8Mhh

   DS

   Verwijderen
  3. @STREETRUNNER:

   En nu Zuid-Korea:

   Five nurses infected.

   Wuhan fell because the healthcare system collapsed when more than 30% of city’s doctors and nurses were infected.

   THIS is what we must avoid.
   Quote Tweet

   Yicai Global 第一财经
   @yicaichina
   · 5h
   South Korea reported 52 cases of the novel #coronavirus TODAY (!), taking the national total to 156. Five nurses at Daenam Hospital in Cheongdo are infected, the first cases in the country where medical staff are patients.

   DS

   Verwijderen
 63. ’Negatieve rente heeft langste tijd gehad’:
  https://www.telegraaf.nl/financieel/191810759/negatieve-rente-heeft-langste-tijd-gehad

  Het blijkt waarschijnlijk niet houdbaar om de rente nog heel lang zo laag te houden als nu, vanwege allerlei negatieve bijwerkingen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wens is de vader van de gedachte. Bij de volgende echte
   recessie, komen de Centrale Banken met grof geschut. Daarbij
   horen een Super QE, inclusief aandelenaankopen, en een nog
   veel negatievere rente, zelfs in Amerika.

   DS

   Verwijderen
 64. Ja de economiet kan een tikje krijgen, maar ik bedoel te zeggen dat deze griep zeker niet erger is dan gebruikelijk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   En nu ITALIE:

   Italy reports at least 16 new cases of coronavirus in one day
   According to Italian officials, at least 14 people in the region of Lombardy and two in the nearby region of Veneto have been confirmed to be infected with the virus.
   @Reuters

   En QOM, IRAN (bevolking: 1,2 miljoen) is nu vandaag in
   QUARANTAINE:

   Military in #Iran preparing to quarantine Qom after two people suddenly died of #coronavirus today. Highways are being shut down.

   NINE DIED FROM CORONAVIRUS IN IRAN

   Bij gebrek aan TEST KITS begint de volle omvang van dit
   virus geleidelijk door te dringen.

   DS

   Verwijderen
 65. Treasury's gaan super. Toch even winst genomen. Op -5% weer vol in.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goede zet! Welke treasury's heb jij en via welk platform kan jij handelen? Van mijn bank mag ik niet bijkopen, alleen maar verkopen.

   Verwijderen
 66. Chinese billionaire, Guo Wengui, now speculates that the real number of people infected with the #coronavirus is around 4-5 million along with 200,000 deaths based on how fast the virus has transmitted. #ChinaVirus #China #COVID19


  https://twitter.com/All_Coronavirus/status/1230736231148900352?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Ik wil deze toch even delen. Wat fantastisch!

  https://twitter.com/DeGeneraal_NL/status/1230804340589371392?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Stunning and disturbing.

  #coronavirus compared to other

  virus outbreaks.

  https://twitter.com/novel_covid_19/status/1230930135890776065?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Vertrek-pensionado zwaar belast

  https://www.telegraaf.nl/financieel/1664302530/vertrek-pensionado-zwaar-belast

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Gefeliciteerd met uw nieuwe paspoort, meneer Schumll:

  https://www.express.co.uk/news/uk/1245772/uk-news-british-blue-passport-return-new-design-boris-johnson-national-identity

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Nee hoor, zelfs na 40 jaar woonachtig in Groot-Brittannie,
   heb ik nog steeds een Nederlands paspoort. Inmiddels
   heb ik wel 'settled status' gekregen, dus ik behoud alle
   rechten van voor Brexit. Ik blijf Nederlander, zolang
   Nederland nog bestaat.

   DS

   Verwijderen
 71. Bijgaand Nederlandse data over griep en sterfte. Wordt niet zo vaak genoemd.

  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte

  Schrik en huiver!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat begrijp ik. Maar nu sterven jonge gezonden mannen en vrouwen en doktoren die patiënten behandelen. Dat is toch niet het geval bij een influenza griep?

   Verwijderen
 72. Dit is precies waarom ik klimaatsceptici niet vertrouw:

  https://www.nu.nl/klimaat/6032638/prominente-klimaatscepticus-kreeg-miljoen-gulden-van-bedrijven.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klimaat is in mijn ogen geen linkse hobby, net zo min als de angst voor Corona en de gevolgen van het ruimhartige beleid van centrale banken.
   Maar ik ben wel kritisch op sommige genomen klimaatmaatregelen en vraag me ook wel eens af of windmolens en zonnepanelen nou echt wel een goede oplossing zijn. Zij brengen weer nieuwe problemen met zich mee en industrieën die er belang bij hebben om die problemen te verdoezelen.

   Verwijderen
 73. Coronavirus Epidemic Update 23
  https://www.youtube.com/watch?v=JGhwAGiAnJo

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Vandaag zijn er 12 dorpen in Noord-Italie 'gesloten'.

   https://abcnews.go.com/International/wireStory/italy-towns-effective-lockdown-virus-clusters-form-69141352

   Verder werd vandaag bekend, dat een recent geval van
   Coronavirus in China een incubatietijd had van 27 dagen.
   Dat is dus veel langer dan de gemiddelde periode
   voor quarantaine van 2 weken.

   Wordt iedereen op Schiphol al gecontroleerd op
   verhoging, etc, zoals nu in Zuid-Korea?

   Deze ziekte is nu wereldwijd helemaal uit de hand gelopen.
   De enige hoop is om een manier te vinden om de
   vliegensvlugge verspreiding te vertragen.

   DS

   Verwijderen
 74. Iraanse media over #coronauitbraak en Stef Blok: artikel traceert met wie de zieke stadsdeelbestuurder van Teheran lichamelijk contact heeft gehad. Het omhelzen en handenschudden eindigt bij ‘the Dutch Foreign Minister.’ #coronavirus

  https://twitter.com/nausicaamarbe/status/1231318148386820096/photo/1

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Stoppen zolang het realistisch is:

  https://twitter.com/Nieuwsuur/status/1231322397430730753?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Heftig zeg!

  https://www.youtube.com/watch?v=Dpztt7c66NY&app=desktop

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Veel dank voor de video van Guo en Bannon over de Coronavirus.

   Dit zou betekenen, dat het ergste nog moet komen in
   de rest van de wereld.

   EEN PERFECTE STORM: Michael Nicoletos
   @mnicoletos
   ·
   10h
   The definition of a #perfect_storm

   An overlevered global economy (debt > 300% of GDP) facing a simultaneous demand & supply shock (#coronavirus), effectively shutting down the 2nd biggest economy (#China), at a time when global CBs have already used 95% of their ammunition (#QE)

   DS

   Verwijderen
 77. Ik keek regelmatig naar gnews maar blijkbaar probeert china dat te hinderen door mij fake berichten te sturen... intussen is er veel onrust in israel vanwege een reis daar door besmette zuidkoreanen
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Don’t buy China’s story: The coronavirus may have leaked from a lab

  https://www.marketwatch.com/discover?url=https%3A%2F%2Fwww.marketwatch.com%2Famp%2Fstory%2Fguid%2Facae58ce-55af-11ea-965f-db012fb43fb7&link=sfmw_tw#https://www.marketwatch.com/amp/story/guid/acae58ce-55af-11ea-965f-db012fb43fb7?mod=dist_amp_social

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Dit lijkt steeds meer op waarheid te berusten. Dit verklaart
   ook de extreme maatregelen, die genomen moesten worden. Maar
   we zijn er nog lang niet. Over zo'n 2 maanden zou het
   leven in geheel Europa daardoor ook ernstig worden getroffen,
   net zoals Noord-Italie nu (50.000 in quarantaine).

   DS

   Verwijderen
 79. https://twitter.com/ROHLL5/status/1231389163796168706?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Het valt allemaal mee :

  https://twitter.com/CarlHerberger/status/1231628241334566913?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Hilarisch, omdat het een oefening is. Helaas is zo'n oefening
   niet voor niets.

   DS

   Verwijderen
 81. Nou, gelukkig weet onze regering wel hoe het moet!!

  https://twitter.com/Gerard1945X/status/1231842043242123269?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   'Laat dat Virus maar komen', denken de Nederlandse
   volksvertegenwoordigers, want de gebruikelijke
   griep is toch immers erger? Ja, ja. Die geloven
   de officieele, politieke cijfers van dit virus zeker!
   Oostenrijk heeft de grens met Italie al 'gesloten'.
   Wacht maar totdat Duitsland datzelfde zou doen met
   Nederland. Zie, er zijn geen ziekte-gevallen, als
   er niet getest wordt en als er gewacht wordt tot de
   eerste sterfgevallen.

   DS

   Verwijderen
  2. Ja, het valt allemaal wel mee. Zelfs als een volksvertegenwoordiger wordt verdacht van het verspreiden.


   Iraanse media over #coronauitbraak en Stef Blok: artikel traceert met wie de zieke stadsdeelbestuurder van Teheran lichamelijk contact heeft gehad. Het omhelzen en handenschudden eindigt bij ‘the Dutch Foreign Minister.’ #coronavirus


   https://twitter.com/nausicaama(...)318148386820096?s=20

   En dan vandaag in Iran:


   The Associated Press
   @AP
   BREAKING: Iran's semiofficial ILNA news agency is reporting that the death toll from the new coronavirus in the city of Qom is 50.

   Niets aan de hand mensen, gewoon door lopen!

   Verwijderen
  3. Misschien werkt deze link wel:

   https://twitter.com/nausicaamarbe/status/1231318148386820096?s=20

   Verwijderen
  4. Tja,


   Israëlische topambtenaar van Ministerie kiest voor quarantaine nadat hij in Japan was voor repatriëring cruisepassagiers. (Nieuws opgespoord door
   @JoopSoesan
   ). Wat doet onze BUZA-delegatie + Blok na bezoek Iran waar ook politici geïnfecteerd zijn? Doorreizen,fregat bezoeken.

   https://twitter.com/nausicaamarbe/status/1231926996789268480?s=20

   Doorlopen mensen!

   Verwijderen
  5. @ROB:

   Is ITALIE ver van Nederland vandaan?

   Virus Outbreak Drives Italians to Panic Buying of Masks and Food (Bloomberg)

   DS

   Verwijderen
  6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  8. Tja, Polen en Tsjechië hebben zojuist als enige landen een negatief reisadvies voor Italië afgekondigd. #coronavirus

   Verwijderen
  9. Toch nog een politicus die aan het volk denkt;

   Pieter Omtzigt
   @PieterOmtzigt
   · 7h
   Nieuwe vragen over de verspreiding van het coronavirus, samen met @AnneKuik en @Martijncda
   - over de reisadviezen (bv: waarom is heel Italie groen?)
   - over de besmettelijkheid tijdens incubatieperiode
   - over EU actie
   - over vluchten Amsterdam-Beijing
   En meer:

   Verwijderen
 82. Hoe komt het dat de goudprijs nu blijkbaar wel blijft doorstijgen terwijl u toch steeds aangaf dat in tijden van crisis (beurscrash 2018) ALLES verkocht wordt (in de ramsj gezet) wat los en vast zit ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bij elke voorgaande crisis was er nog wat rente, die dan
   werd verlaagd. Nu is er bijna geen, Nul of negatieve rente,
   dus het renteloze Goud lijkt geen concurrentie te vrezen.
   Maar in een echte crisis is Kasgeld Koning, want iedereen
   krijgt dan een telefoontje van de bank om 'bij te storten'.
   Dan krijgt Goud ook een klap.

   Momenteel denken de markten, dat er nooit meer een crisis
   komt, want de Centrale Banken staan klaar om alle vuren
   te blussen. Dat doet denken aan 2000 en 2008, net voordat er
   een grote daling plaatsvond.

   DS

   Verwijderen
 83. Hartelijk dank voor uw antwoord, intussen blijft ook Henrik Zeberg overtuigd van z'n gelijk.  Henrik Zeberg

  @HenrikZeberg


  #Gold Either I'm mad - or ..! But Gold will crash! Also in terms of #EUR. I will here try to lay out EW-rationale (which by the way is supported by a lot of indicators etc.). 240 characters are not enough. Read the text! Remember - Gold following the crash will rally to new highs

  BeantwoordenVerwijderen
 84. DE Chinese cijfers kloppen niet !!

  Coronavirus Outbreak - Wuhan whistleblower discloses highly likely REAL death toll, 1200 ppl/day!

  https://www.youtube.com/watch?v=SqhQ4twrzLg

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Harold: hoe weet je of die klokkenluider betrouwbaar is ?
  Every van Rabo HK: experts are saying COVID-19 can linger on surfaces for nine days, and is airborne, and can be passively carried with no symptoms for up to *27* days, nearly double the 14 days previously thought; and other reports show that false negative tests are a serious issue, with at least one confirmed case of a patient being tested negative twice and then switching to positive.
  Dat vind ik ernstig !! Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD @MARCJA:

   De officieele cijfers kloppen natuurlijk niet, want het
   is oorlog. In een oorlog verklap je nooit het juiste
   aantal slachtoffers om juist het moreel van de
   bevolking omhoog te houden. De bevolking krijgt juist
   te horen, dat het ergste voorbij is en dat deze oorlog
   binnenkort wordt gewonnen. Alles wordt straks weer
   'normaal'. Natuurlijk niet.

   DS

   In QOM, Iran, zijn nu onofficieel 50 doden, wat officieel
   ontkend wordt, maar men is van plan om alle namen te
   publiceren. Het regiem staat straks (weer) voor gek.

   Nogmaals: er is een tekort aan medische testkits en waar
   niet getest wordt, is het aantal gevallen (nog) laag.

   Maar dit was toch maar een griepje?

   DS

   Verwijderen
 86. Een vraagje heer Schmull, Is het raadzaam om mijn geld te spreiden op mijn Master card of mijn American Express kaart of op een bank: Rabobank misschien? Ik heb al geld op de ING en de ABNAMRO staan. Bij voorbaat hartelijk bedank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Spreiding kan nooit kwaad, maar dat hangt af van de omvang
   en ook van de rompslomp, die dat met zich meebrengt.

   DS

   Verwijderen
 87. Geachte,

  Uw Mastercard valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. In deze e-mail leest u meer over de dekking. Via icscards.nl/depositogarantiestelsel kunt u het Informatieblad Depositogarantiestelsel downloaden.

  Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?

  Financiële instellingen met een Nederlandse bankvergunning zoals International Card Services (ICS) vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het Depositogarantiestelsel houdt in dat als ICS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, Card-houders hun tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

  Welk bedrag wordt vergoed?

  Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per Card-houder per bancaire instelling. Voor de berekening van de vergoeding worden alle tegoeden die u bij ICS heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere Cards, dan geldt het totale positieve saldo van alle Cards gecombineerd. Bij ICS kan alleen de Hoofd Card-houder aanspraak maken op een tegoed.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Vergeet niet de BAIL-IN regels van de Europese banken.
   Daarom verhuist het Grote Geld naar Amerika, want de
   FDIC staat daar achter het banksysteem.

   Verder is het DGS in Europa een wassen neus. Net zoals
   het DGS in Ijsland destijds voor hun bankencrisis. Dat
   betekent, dat men bij een crisis misschien wel 10 of
   20 jaar moet wachten, voordat er misschien geld op tafel
   komt.

   Bail-in regels moeten voorkomen, dat de
   belastingbetaler moet opdraaien voor banken, die omvallen.
   Er zijn immers nog duizenden miljarden aan NPL's
   (non-performing loans, die geen rente of aflossing betalen,
   dankzij politieke beslissingen om leningen te verstrekken).

   Fraude was decennialang niet alleen beperkt tot Griekenland.

   DS

   Verwijderen
 88. Martin Armstrong : I have suggested that Europeans should open a bank account in a US bank that does NOT have branches in Europe.

  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/real_estate/real-estate-foreign-investment-that-drives-up-prices/

  Waarom een US bank zonder vestigingen in Europa?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Waarschijnlijk i.v.m. de onvermijdelijke crisis van het
   Europese banksysteem, dat sinds de GFC in 2008 nooit
   is geherstructureerd. Dus Amerikaanse banken met
   bijkantoren in Europa zouden kunnen worden meegesleept
   in de volgende Europese bankencrisis.

   DS

   Verwijderen
 89. Germany Confirms First Coronavirus Case As CDC Warns Pandemic "No Longer A Question Of 'If', It's A Question Of 'When'"

  Vanuit China/Azië naar Europa/Italië.

  Keerpunten: De Zwarte Dood

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=454&v=tZyJpFa5Y_c&feature=emb_logo

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Heer Schmull,

  Waarom zou de FED het systeem niet reden? Verlies van??

  De open-deuren intrappen:

  Market Meltdown: IMPORTANT UPDATES..

  https://www.youtube.com/watch?v=mG4CmY4Dkqc

  Hartelijk bedankt.

  Klaas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sorry, verkeerd filmpje. Hier het juiste filmpje over de vraag, of de FED moet inspringen:

   https://www.youtube.com/watch?v=3V83J5wZBYU

   Verwijderen
  2. @KLAAS:

   Luister niet naar dit lichtgewicht. Paniek is des duivels
   oorkussen. Probeer gewoon om zelf dat Virus niet op te
   lopen door voorzorgsmaatregelen te nemen en voorzichtig
   te zijn bij groepen mensen.

   Natuurlijk zal de FED inspringen met renteverlagingen en
   QE of een beetje helikoptergeld, zoals nu in enkele
   Aziatische landen. Maar dat zal het Virus niet stoppen.
   Men stopt eenvoudig met reizen en inkopen doen. De
   economie krijgt, op korte termijn, toch een enorme klap.
   Bovendien gaat bijna alles gewoon dicht en in Noord-
   Italie mag je al je huis niet uit. Speel maar wat computer-
   spelletjes, want dat wordt nog eens vervelend.

   DS

   Verwijderen
  3. Hartelijk bedankt heer Schmull. Zag vandaag veel mensen hamsteren,
   Paniek zit er goed it. Scholen dicht in Japan. ElAl vliegt niet meer naar Thailand e Italië, Florence is een uitgestorven stad las ik op twitter. Wat erg als je je brood moet verdienen in de toeristen sector....

   Iedereen het beste,

   Klaas

   https://www.youtube.com/watch?v=64tyQOUTaNg

   Verwijderen
  4. dat is wel fantastish voor het milleu ,80% minder transport ,dan kunnen we weer 120 rijden ,helaas dat hoor je niet van die milleu crimineel

   Verwijderen
 91. Hij blijft leuk:

  https://twitter.com/HenryJP5/status/1232763421554245632?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Beste heer Schmull,
  Als straks de crisis uitbreekt en de woningmarkt stort in. Dan zit je met meerdere afbetaalde huizen toch goed?
  Vermogen op papier stort in elkaar, net als de belasting daarop. Woningnood blijft voorlopig.
  Hoe ging dit tijdens de grote depressie? Wat gebeurt er met je hypotheekschuld als de euro in eljaar keldert?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RON VERKERK:

   Als een huis is afbetaald (10% van de huizen in Nederland
   tegenover 30% in Amerika en Groot-Brittannie), dan krijgt
   men geen telefoontje van de bank om 'bij te storten' en
   kan men rustig slapen. Want het vermogen daalt wel, maar
   het was toch een bubbel, die barst, als de economie
   instort. In 2008 verloren 500,000 mensen in Spanje
   hun huis, maar NIET hun hypotheek. In Amerika kan je
   tenminste de sleutel van het huis aan de bank geven en
   ben je er vanaf. In die tijd had ik een client, die
   'margin calls' kreeg van de bank en zijn huis gedwongen
   moest verkopen. De getaxeerde waarde was 48 miljoen Euro,
   maar het werd geveild voor 8,5 miljoen Euro. Als het
   getij keert, dan wordt men pas echt met de neus op de
   feiten gedrukt!

   Als de Euro het ooit niet zou halen, dan worden alle
   schulden of gelijkelijk verdeeld in de (nieuwe) valuta's
   van 19 lidstaten of iedere lidstaat verandert de schuld
   in de nieuwe eigen valuta. Waarschijnlijk het laatste,
   want de Eurozone is geen echte monetaire unie en de EU
   is geen echte unie. Frankrijk is lid van de Veiligheidsraad,
   niet de EU. Dus die Unie is een wensdroom, maar geen
   werkelijkheid.

   DS

   Verwijderen
 93. Roubini: it will be a disaster, war with usa and iran and/or china could happen. And trump is dead..
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 94. "...of een beetje helikoptergeld, zoals nu in enkele Aziatische landen."

  Hongkong kondigt helicoptergeld aan? :

  https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3052405/hong-kong-budget-hk120-billion-relief-package-includes

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Af en toe komen dromen uit:

  https://twitter.com/realwillmeade/status/1233142390065684480?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Marcja, heb je een link over uitspraak Roubini? Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Heer Schmull, tellen dollars op een dollarrekening mee voor de depositogarantie of wordt het als belegging gezien?

  En is euro's in usd beleggen momenteel verstandig?

  mvg//Harold

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen