Translate

donderdag 2 januari 2020

OP EEN BELANGRIJKE TWEESPRONG


OP EEN BELANGRIJKE TWEESPRONGDe wereld staat vandaag de dag op een buitengewoon belangrijke tweesprong. De tijd dringt. Excessieve schulden moeten worden verlengd. Verkiezingen moeten worden gewonnen. De gemoederen bij het straatoproer in vele delen van de wereld moeten tot bedaren worden gebracht. Men moet dus, op kortere termijn, wel aannemen, dat de grootste bubbel in activa ooit, eerst verder zal moeten worden aangewakkerd tot historisch ongekende hoogte, voordat de onherroepelijke instorting plaatsvindt.

Volgens de menselijke psychologie, lijkt een bubbel, die, ondanks alles, al 10 jaar duurt, op een structurele trend, die zich nog jarenlang kan voortzetten. Zelfs redelijke beleggers kunnen tot de conclusie komen, dat dit het 'Nieuwe Normaal' is en besluiten om vooral de boot niet te missen. Er zijn nu eenmaal geen grenzen aan de kuddeachtige speculatieve hebzucht van de mens, als hij zijn verstand kwijtraakt.

Bovendien staan beleidsmakers onder grote druk van linkse en rechtse populisten, die schoon genoeg hebben van de onbedoelde gevolgen van globalisering, inkomens- en vermogensongelijkheid en toenemende belastingdruk. Verder grijpt een ware massahysterie om zich heen over de mogelijke ondergang van de wereld, ditmaal door klimaatverandering. Daarom ligt het nu voor de hand, dat de economische groei weer moet worden aangezwengeld met monetaire reflatie, renteverlagingen en het overboord gooien van bezuinigingsplannen. Een schijnbaar ideaal klimaat voor een 'Melt-Up'?

(MOTLEY FOOL)(30 Dec, 2019): iShares MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX (ETF)(ACWI): NIEUW HOOGTEPUNT! Index bevat de belangrijkste aandelen in de ontwikkelde en de opkomende landen. IS DE RAKET VAN DE MELT-UP NU GELANCEERD?
(STOOQ): ACWI 2008 - 2020


Sinds de be-ediging van Trump als Amerikaans President zo'n 3 jaar geleden, zijn Amerikaanse aandelen (S&P 500 index), vooral vanwege de inkoop van eigen aandelen door bedrijven zelf, gemiddeld met 42% gestegen, terwijl de werkloosheid het laagst is in 50 jaar en de gemiddelde loonstijging het hoogst in 10 jaar. In 2019, het derde jaar van Trump's ambtstermijn, blijkt de beurs tweemaal zoveel gestegen te zijn (meer dan 30%) dan de gemiddelde stijging in het derde Presidentsjaar sinds 90 jaar. Geen wonder, dat Trump's populariteit in de opiniepeilingen, na de Democratische afzettingsprocedure in het Huis van Afgevaardigden, juist toenam. Een ongunstige uitkomst voor Trump, wat deze procedure betreft, in de Republikeinse Senaat lijkt daarom uiterst onwaarschijnlijk. 

Het jaar 2020 is weer een Presidentsjaar en het is in de geschiedenis maar 3 keer voorgekomen, dat Amerikaanse aandelen tijdens zo'n jaar het slecht deden. Bovendien was de stijging van de S&P 500 index in de laatste 5 jaar slechts 55%, terwijl de top in 2007 voorafgegaan werd door een hausse van 89% en de top in 2000 door een hausse van liefst 210%. Tegelijkertijd is effectenkrediet ('margin debt') in de laatste 12 maanden met 9% gedaald, wat duidt op minder speculatie: een gezond teken. Desondanks behoeft de S&P 500 index nu slechts 11% te dalen, waardoor het totaalrendement van die aandelen gelijk is aan dat van kortere Treasuries (T-Bills), sinds de top van 26 Januari, 2018. Beleggen dus op het scherp van de snede!

Wacht maar tot Jan met de Pet ook een gokje waagt in Amerikaanse aandelen, waar het geld kennelijk op straat ligt. Een $ 1000.- investering in Amazon, om maar wat te noemen, sinds haar emissiejaar in 1997, is nu, na 22 jaar, $ 1,400.000 waard. Overigens namen, in de afgelopen 10 jaar, slechts 2 aandelen, Apple en Microsoft, een belangrijk deel van het totaalrendement van de Dow Jones index (5.77% respectievelijk 2.68%) voor hun rekening. De instorting van uitgerekend deze 2 aandelen tussen 2000 en 2002 (minus 81.1% respectievelijk minus 65.2%) en tussen 2007 en 2009 (minus 60.9% respectievelijk minus 50.3%) is men natuurlijk allang vergeten. Er komt gewoonlijk ook geen Crash, als er niet eerst een bredere Melt-Up en een zinsverbijstering van de massa hebben plaatsgevonden, als gevolg van een soepel monetair beleid van de Federal Reserve (FED). Een strakker monetair beleid, met renteverhogingen, is, op korte termijn, in een verkiezingsjaar, uiterst onwaarschijnlijk.
De doorgewinterde marktwaarnemer, John P. Hussman, stelt, dat, volgens zijn model (Januari, 2020), het totaalrendement van de S&P 500 index in de komende periode van 12 jaar, jaarlijks 2.5% minder zal worden dan dat van Treasuries. Dat komt, omdat de huidige waarderingen veel weg hebben van die van het hoogtepunt van 1929, net voor de Grote Depressie. De rente mag dan laag zijn, maar de groeivooruitzichten blijven belabberd, waardoor waarderingen zijn gebaseerd op ijdele hoop. 

Sta er eens even bij stil, dat, volgens het IMF, sinds 1970, dus in de laatste 49 jaar, in de 21 voornaamste ontwikkelde landen, 47 huizenbubbels en liefst 98 aandelenbubbels  hebben plaatsgevonden, die allemaal daarna ontploft zijn. Als men dat zelf aan den lijve ondervonden heeft, dan wordt men in de rest van zijn leven kopschuw. Geen wonder, dat de spaarquote, als percentage van het beschikbare inkomen, sinds de crisis van 2007 - 2009, is blijven stijgen, ongeacht de lage rentestand.

Hussman stelt verder, dat de huidige crisis in kort geld, de REPO-crisis, helemaal niet heeft geleid tot een nieuwe ronde van monetaire stimulering, oftewel QE. Bij QE kocht de FED massa's Treasuries op met renteloos geld, dat een 'hete aardappel' was voor wie dat geld in handen kreeg. Vandaar de massale aankoop van allerlei activa ('de QE-bubbel'). QE pompte geen geld in het systeem, maar het verving rentedragende Treasuries met renteloos geld, dat in handen kwam van beleggers. De huidige Non-QE van de FED voor de REPO-markt is niets anders dan een activa-ruil ('swap') van rentedragende Treasuries voor bankreserves met dezelfde rentevoet, die speculatie niet aanwakkert, ondanks alle spookverhalen.

(Federal Reserve van St. Louis - FRED): De geldhoeveelheid ('monetary base') is door de FED in de laatste 3 jaar, als percentage van het Bruto Nationaal product, verminderd van 24% naar 16%, via monetaire verkrapping (Quantitative Tightening - QT). Het proces van 'normalisering' van het monetair beleid blijft dus, met onderbrekingen, nog volledig in tact, ookal zal de rente voorlopig niet stijgen. De Centrale Bank van Zweden, de Riksbank, heeft inmiddels, als eerste, de rente wel verhoogd naar ... 0%! De paniekerige hyperinflationisten lijken de plank weer te hebben misgeslagen. Structurele deflatie ligt op de loer, niet inflatie. Pas dus op met grondstoffenprijzen! Elke opvering is tijdelijk. Er komt helemaal geen nieuwe hausse in inflatie-gevoelige activa, ookal weigeren de meesten daar geloof aan te hechten.


Federal reserve assets vs monetary base

https://www.hussmanfunds.com/comment/mc191230/

(VANGUARD): Opvallend is, dat, ondanks alles, de langere termijn Amerikaanse obligaties (VBLTX), in de laatste 20 jaar, veel beter presteerden dan de S&P 500 aandelenindex. Dat is geen verrassing voor de waarnemers van het vergrijsde Japan, waar de langere staatsobligaties (JGB), ondanks 30 monetaire stimuleringsprogramma's(!), het al 29 jaar beter hebben gedaan dan aandelen! Japan is, in dit opzicht, de rest van de wereld gewoon ver vooruit. Bovendien was het waardeverlies van Amerikaanse obligaties in het allerslechtste jaar (1994) slechts 2.9%, terwijl Amerikaanse aandelen in hun slechtste jaar (2008) gemiddeld maar liefst 38% daalden.

20-year total return of stocks versus bonds from 1999 - 2019


De algemene mening is weer, zoals reeds vele jaren, dat de Amerikaanse Dollar zal gaan verzwakken. Maar de Dollar is momenteel gewoonweg te mooi om waar te zijn! De Amerikaanse economie is, dankzij de enorme Amerikaanse consumptiebestedingen (20% van de wereldvraag met 3% van de wereldbevolking) al jarenlang veel sterker dan die van de rest van de wereld, met de meest aantrekkelijke beurs, dankzij technologie, en een gigantische kapitaalmarkt, die minstens tweemaal zo groot is als welke andere ook. Verder hebben Treasuries een positief, niet negatief, rendement, ondanks 3 recente renteverlagingen. 

De Dollar blijft 's werelds veilige haven, omdat deze echte en onvervangbare wereldvaluta de financieele wereld in een ware wurggreep houdt met 88% van alle handels- en kapitaaltransacties tegenover 31% voor de Euro, 22% voor de Yen en slechts 4% voor de Chinese Renminbi (RMB). De liberalisering van de Chinese valuta wordt uitsluitend met de mond beleden, omdat dat systeem onder de duim moet worden gehouden, totdat het mettertijd vanzelf wel ontploft. Ook de reserves van de Centrale Banken, ter waarde van zo'n $ 12,000 miljard, bestaan nog voornamelijk uit Dollars (62% tegenover 71% in 1999), terwijl 20% uit Euros bestaat tegenover 19% in 1999. Slechts 2% van de reserves bestaat uit Renminbi (RMB), wat in ieder geval een verdubbeling is ten opzichte van een jaar geleden. Sommige Centrale Banken hebben inderdaad enkele honderden miljarden Dollars omgewisseld voor andere valuta's, maar dat maakt weinig uit in het grote geheel. 

De rol van fysiek Goud is ook toegenomen, maar, als percentage van de totale reserves van Centrale Banken, ligt het Goudbezit van Rusland (18.55%) en China (2.4%) nog ver achter bij dat van Amerika (74.45%) en West-Europa (gemiddeld zo'n 60%).  Dit zijn slechts schattingen, want Centrale Banken beschouwen dat bezit als staatsgeheim. Het is dus een mythe, dat er grote verschuivingen zijn opgetreden, die de rol van de Dollar zouden kunnen bedreigen. Integendeel.

https://www.statista.com/statistics/216086/gold-reserve-percentage-in-central-banks-worldwide/

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201907_01~c2ae75e217.en.html#toc2

Natuurlijk dromen sommigen ervan, dat het tijd wordt, dat de Dollarstandaard of moet worden 'vervangen' door de Chinese Renminbi (RMB), omdat de Chinese economie tussen 2030 en 2050 wellicht de voornaamste economie in de wereld wordt, of door een systeem met meerdere valuta's of door digitale valuta's, eventueel uitgegeven door Centrale Banken. De Hollandse Gulden en het Britse Pond waren heel vroeger, in de gloriedagen van Holland en het Britse Imperium, immers ook wereldvaluta's. Zo'n vaart zal het echter niet lopen. In de praktijk is alles gebaseerd op vertrouwen op de macht achter een valuta, terwijl die macht ook nog moet worden ondersteund door een rechtsstaat en een democratisch systeem. Anders gaat zo'n vlieger niet op. Vergelijk het maar met de taal van Esperanto, die in 1887 (!) werd bedacht, met gemakkelijke grammatica, als wereldtaal. Maar de mens besliste, dat Engels als wereldtaal bleef bestaan en in Nederland kunnen, na 132 jaar, hoogstens 1000 mensen Esperanto spreken!

De Dollarindex (DXY): een maatstaf van de Dollar tegenover de valuta's van Amerika's belangrijkste handelspartners, exclusief de Chinese RMB. De 11-jarige opgaande trend sinds 2008 is nog steeds in tact en de neiging van die handelspartners om te devalueren tegenover de Dollar neemt voorlopig alleen nog maar toe. Er bestaat nog steeds een Dollartekort in de Eurodollarmarkt van offshore Dollars, net zoals in 2008(!), en de komende herfinanciering van Dollarschulden, met name van de Opkomende Landen is echt kolossaal. De DXY staat nog ver beneden de hoogste stand van 1985, ookal zullen de huidige Amerikaanse begrotings- en handelstekorten in de komende jaren zeker een rol spelen. Toch is Amerika onlangs, dankzij de schalie-olie, exporteur geworden van energie! Een sterke valuta is een teken van gezondheid en geen belemmering voor hogere beurskoersen of een sterke economie. Wakker worden, economen!(DXY: 2008 - 2019).

Wat zijn de politieke lessen, die men in de afgelopen paar jaar heeft moeten leren? Vrijhandel en globalisering zijn niet automatisch gunstig voor een land. Er zijn altijd winnaars en verliezers en als een handelspartner, zoals China, een schadelijke tactiek erop na houdt van diefstal van intellectueel eigendom, verborgen subsidies aan eigen firma's en de concurrentie in haar thuismarkt voor buitenlandse firma's ernstig belemmert, dan is een handelsruzie in de trant van een niet-politicus als Trump beter dan de zaken maar op zijn beloop laten, zoals vroeger. Een handelsruzie, per Executive Order, is deel van een onderhandelingstechniek van speldeprikken, wat wezenlijk verschilt van het Amerikaanse protectionisme van de jaren '30, dat 20.000 producten betrof en bekrachtigd was door het Congres.

Ook de uitslag van het Brexit-referendum in Groot-Brittannie van 3 jaar geleden, waarbij het 'domme' volk wilde breken met de ongekozen EU-bureaucraten in Brussel, kon, ondanks alle pogingen van de gevestigde orde, niet ongedaan worden gemaakt. Integendeel. De 'kansloze Brexiteer' Boris Johnson lijkt als Minister-President, na zijn spectaculaire verkiezingsoverwinning, voor tenminste 5 jaar, maar waarschijnlijk voor de volgende 10 jaar vast in het zadel te zitten. Hij wordt gezien als een veel slimmere versie van Trump. Dat belooft nog eens wat! Vooral omdat de EU tegenwoordig nog meer verdeeld lijkt dan ooit, de economische groei al 3 jaar ernstig verminderd is, terwijl China en Rusland daar gewoon hun gang lijken te kunnen gaan. De Chinese export naar de EU is hoger, ondanks de geweldige groeivertraging van de  Chinese economie. Verder is de zorgwekkende afhankelijkheid van de EU van Russische energie nu zonneklaar. 

Groot-Brittannie maakt 14% uit van de economie van de EU, wat na Brexit waarschijnlijk verder inkrimpt, want het land gaat nu haar eigen weg. Sta daar maar eens even bij stil. Brexit is een gevoelige tegenslag voor hen, die uitsluitend geloven in een beleid van inperking van nationale soevereiniteit en van nationale integratie in enkele machtsblokken als oplossing voor de verdeeldheid in de wereld. Maar eilandbewoners, zoals de Britten, en bergbewoners, zoals de Zwitsers, willen juist zo weinig mogelijk betutteld worden en hechten aan hun tradities.

Opvallend is, dat de Nationalisten en de Groenen samen een regering lijken te gaan vormen in de lidstaat Oostenrijk, wat zou kunnen leiden tot een gelijksoortige coalitie in Duitsland, waarbij de SPD door de CDU/CSU opzij zou kunnen worden geschoven. Dat betekent, dat klimaatverandering en immigratie in de EU belangrijker worden dan economische groei en werkgelegenheid. Het geld komt immers toch 'uit het niets'! De ECB wordt inmiddels geleid door een juriste (Lagarde), die net, als toezichtshoudster, het grootste landenfaillissement van het IMF (Argentinie: de negende keer!) achter de rug heeft en nu vastbesloten is om het klimaat in Europa te veranderen. Kom maar op! Met zo'n staat van dienst kan de Euro/Dollar gemakkelijk zakken van 1.12 naar 0.80!

(EURO/DOLLAR): Iedereen is weer 'short' de Dollar, want de Euro/Dollar Chart lijkt eindelijk
positief te kunnen worden voor de Euro. De Eurozone heeft immers al jarenlang een overschot op de lopende rekening, maar er is een gevoel, dat relatief goedkope Europese activa weer aantrekkelijker zouden kunnen worden voor het internationale kapitaal. Mocht dat het geval zijn, dan zou de jarenlange kapitaaluitstroom uit Europa naar voornamelijk Amerika, kunnen worden teruggedraaid. Is dat 'wishful thinking'? Maar stel eens voor, dat de Euro, vanwege de toenemende Japanisatie van de Eurozone en een veel extremer monetair beleid van de ECB ten opzichte van de FED, tegen de verwachting in, toch uit de 'structurele' lange termijn opgaande trend valt? Dan krijgen de Dollar Bears het weer hard te verduren. Het uur van de waarheid is nabij! We zullen zien of de Euro weer wel of niet een valse start krijgt.


(A.G. BISSET Associates)

Intussen kunnen de, na Brexit, overblijvende 27 lidstaten, met name de twee kernlanden, Duitsland en Frankrijk, elkaar weer niet uitstaan. Stel eens voor, als Brexit, in tegenstelling tot de verwachting van de meeste doemdenkers, een economisch succes wordt, net zoals Singapore! In ieder geval heeft, in het verleden, geen enkele unie van verschillende landen en culturen (minstens 150 in totaal) het uiteindelijk overleefd. De vereiste solidariteit onderling heeft nu eenmaal bepaalde grenzen.

Vergeet ook niet de tijdbom van het Europese bankwezen, dat nog steeds in een absolute malaise verkeert. Een herkapitalisatie daarvan, net zoals het Amerikaanse bankwezen na 2009, met afschrijvingen van slechte leningen, gedwongen grensoverschrijdende bankfusies en een verbod op door de staat gefinancierde particulier krediet, vergt meer dan alleen babystapjes naar een Europese bankunie, een Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) - een reddingsboei voor lidstaten, die hulp nodig hebben -, een Pan-Europees 'veiligheidspapier' ('safe asset', zoals Amerikaanse Treasuries) en een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Dit alles kost nog een zee van tijd en handenvol geld! Tot nu toe lijkt zoiets, zelfs na 20 jaar (!), nog een brug te ver, zodat de Eurozone voortdurend blijft wankelen op drijfzand.

Bovendien moeten de Europese banken opdraaien voor de kosten van eigenkapitaal van gemiddeld 12%, wat, volgens UBS, ver boven hun rendement ligt. Verder zijn bankleningen ('bank assets') als percentage van de economie in de EU gemiddeld veel hoger dan in Amerika (85% in de EU, maar in 41 landen in de wereld, waaronder Nederland, nog aanzienlijk hoger, tegenover 62% in Amerika), waardoor de EU in de volgende bankcrisis, gewoonlijk elke 10 tot 15 jaar, weer een beroep zal moeten doen op de mogelijke hulp van de Amerikaanse Federal Reserve in de vorm van tijdelijke bilaterale swapovereenkomsten ('liquidity swaps'), net zoals in 2009.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/

AAN ALLE LEDEN EN LEZERS VAN HET BLOG: EEN HEEL VOORSPOEDIG 2020 TOEGEWENST IN GOEDE GEZONDHEID!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!


DIEDERIK SCHMULL,  2 Januari, 2020        Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

54 opmerkingen:

 1. hadewych von mises3 januari 2020 om 10:03

  Altijd weer spannend en lekker tegenvoets ...! Het beste in 2020, heer Schmull, al wispelturig van start gaat (Iran/VS). Wat is trouwens uw mening over dit conflict?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. hadewych von mises3 januari 2020 om 10:04

  typo: 2020 ... dat al wispelturig van start gaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Een koude oorlog tussen Iran en Amerika is al jarenlang
   aan de gang. Maar Amerika heeft zich tot nu toe ingehouden:
   Cyberaanvallen, het neerhalen van Amerikaanse Drones,
   de aanvallen van de Saoedische olieinstallaties, etc.
   Toen Bolton en Pompeo een echte hete oorlog wilden
   beginnen, werd dat door Trump geweigerd en Bolton
   werd ontslagen.

   Tegelijkertijd lijkt Iran dit niet op de spits te willen
   drijven, want Soleimani werd al 'te machtig' voor
   de Iraanse theocratie. Net zoals Roehm van de SA in
   1934 uit de weg moest worden geruimd, omdat hij
   'te machtig' werd voor Hitler, Goering en Himmler.

   Daarom lijkt dit alles met een (grote) sisser af te lopen,
   want Trump is de laatste, die nu weer een hete oorlog wil.

   DS

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   Het directe gevolg van deze actie lijkt te worden een
   vermindering van de rol van Amerika in het Midden Oosten,
   met name in Irak, dat nu afglijdt tot vazal van Iran.

   Misschien is Trump daar helemaal niet rouwig om. Het ligt
   politiek in Amerika juist gunstig om zich steeds meer
   terug te trekken uit dat wespennest. Natuurlijk kan
   Rusland daarvan profiteren. Maar Iran zelf heeft te
   maken met enorme binnenlandse onrust, omdat haar
   economie met 9.5% (!) inkromp in 2019, niet in het
   minst door de sancties. Iran heeft weinig vrienden,
   behalve dan Qatar. In ieder geval lijkt Iran nu
   minder geneigd te zijn om naast haar schoenen te
   lopen.

   DS

   Verwijderen
 3. Zou het zinvol zijn om enkele maanden mee proberen te liften op een goudrallye die zich nu lijkt aan te dienen?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   De GOUDPRIJS (in USD) is in de laatste 4 jaar met zo'n
   50% gestegen, maar staat nog steeds zo'n 20% lager dan
   het hoogtepunt (in USD) in 2011.

   https://www.kitco.com/charts/livegold.html

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=gld&insttype=&freq=2&show=&time=13

   De GOLDMINERS (GDX) zijn sinds 2015 ook met 50% gestegen,
   maar die staan gemiddeld nog 50% lager dan hun hoogtepunt
   in 2011.

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=gdx&insttype=&freq=2&show=&time=13

   Er zijn talloze factoren, die bij Goud een rol kunnen
   spelen, maar de belangrijkste is of Inflatie zal stijgen
   of dalen.

   Mijn mening is, dat de Goudprijs (in USD) nog steeds niet
   definitief is uitgebroken naar boven, maar bijna iedereen
   is nu positief en dan moet men voorzichtiger worden.

   Verder is de Inflatie al 3 jaar dalende, ookal lijken de
   verwachtingen voor hogere inflatie wat te stijgen. Maar
   in de komende wereldrecessie, die, na 10 jaar van economische
   hausse, in de komende jaren plaatsvindt, dan zakken inflatoire
   verwachtingen weer als een baksteen.

   Het kan ook zijn, dat de Dollar, om welke reden dan ook,
   tegen alle verwachtingen in, weer stijgt, wat vaak
   ongunstig is voor de Goudprijs.

   U merkt het al. Ik zou het kruit maar droog houden voor
   een speculatie. Maar lange termijn houders van Fysiek
   Goud moeten gewoon blijven zitten, want Goud is een
   essentieel onderdeel van een gespreide portefeuille,
   als verzekering tegen het ondenkbare.

   DS

   Verwijderen
 4. Geachte heer Schmull,

  In eerdere reacties in uw blog heeft u aangegeven dat een goudpostie van 10% tot 20% van het vermogen aan te bevelen is.
  Is dit dan van het totale vermogen incl onroerend goed (uiteraard hypotheekvrij)of van het vrij beschikbare vermogen?
  Hoor graag van U.
  Vriendelijke groet, Evert

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @EVERT:

   Inderdaad, 10 tot 20% van het totale vermogen, inclusief
   onroerend goed. Maar dit hangt wel af van uw profiel.
   Ouderen hebben immers inkomen nodig en fysiek Goud kost
   geld (verzekerings- en bewaringskosten) als het onverhoopt
   niet in waarde stijgt. Goud is meer een verzekering dan
   een belegging. Goudmijnaandelen zijn speculaties.

   DS

   Verwijderen
 5. Op 16 dec jl verkocht de US-overheid een grote partij Treasuries aan grootbanken die op 19 dec al weer door de Fed werden opgekocht van diezelfde grootbanken. Dat begint toch heel dicht in de buurt te komen van...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://www.geotrendlines.nl/fed-overtreedt-monetaire-grens/

   Verwijderen
 6. Hoe denkt u hierover:
  https://www.zerohedge.com/markets/repo-remains-paralyzed-fed-announces-first-oversubscribed-term-repo-mid-december

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @UNKNOWN:

   Vanwege allerlei redenen, is de REPO-markt veel kleiner dan
   vroeger, omdat de 4 banken, die de markt beheersten, zich
   bijna hebben teruggetrokken. Daarom blijft dit probleem
   bestaan totdat de QE 'permanent' wordt (let wel: dat is
   een 'swap' en GEEN geldinjectie 'uit het niets') of de
   nieuwe regels voor liquiditeit worden veranderd/versoepeld.

   De REPO-markt is bezig aan het verdwijnen. De FED zal
   ervoor moeten zorgen, dat die korte liquiditeit ('overnight')
   wordt vervangen.

   DS

   Verwijderen
 7. Mbt. de $/Euro 15Y Cycle Chart betwijfel ik de betrouwbaarheid van het trendkanaal en de daaruit volgende cycle prognose. De Euro zou dan sterk moeten gaan stijgen in de komende jaren. Voor 1999 was deze Chart gebaseerd op de DM, een sterke harde munt met lage inflatie. Dat beleid werd mi. voortgezet na 1999 in het Euro tijdperk door Duisenberg en Trichet. Trichet presteerde het de rente te verhogen in 2008 terwijl de FED al een jaar bezig was de rente te verlagen, aandelenkoersen al een jaar aan het dalen waren, de wereldeconomie sterk afkoelde. Het resultaat mocht er zijn met een Euro/$ van 1,604 in zomer 2008. Hoe kunnen Zuid-Europese landen concurreren met een dergelijke Euro tegen bv. Turkije.
  Zelfs met dit beleid van Trichet kon de bovenste (weerstand)lijn van het trendkanaal van bovengenoemde grafiek niet meer bereikt worden in 2009/2010. Na Trichet zou een Duitse ECB-president benoemd worden. Axel Weber werd naar voren geschoven. Na een rondje Centrale Banken in Zuid-Europa zag hij van de baan af. De Zuidelijke Euro-landen accepteren geen Duits hard geld beleid meer. Zij zijn de meerderheid in de ECB-raad. En zie sinds 2008 blijft de Euro dalen tov. de $. De Euro is namelijk geen DM maar meer een Lire, Peseta, Franse Franc geworden.Duitsland kan hier niet mee leven. Het ECB-beleid wordt nu acceptabel gemaakt voor de Duitse industrie en politiek door het ondersteunen van de financiering van grote Groene projekten.(beleid Von der Leyen - Lagarde)
  Het lijkt mij dat er een nieuw trendkanaal voor de $ is ontstaan sinds 2008. Een dalend trendkanaal met nu een sterke weerstand op ca. 1,22.
  Zijn we op weg naar een Neuro en een Zeuro in de volgende Euro-crisis?
  Wordt bovengenoemd trendkanaal het trendkanaal van de Neuro?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOOST:

   Helemaal mee eens. Daarom is de Euro/Dollar op weg naar
   0.80, terwijl bijna iedereen negatief en 'short' op de
   Dollar is!

   Het uiteenvallen van de Eurozone zou gepaard gaan met
   een hele hoge prijs, ook voor Noord-Europa, vanwege
   Target-2 verplichtingen. Bovendien zou de nieuwe
   valuta van Noord-Europa in waarde omhoog schieten,
   waardoor de economie hard zou worden getroffen.

   Daarom blijft de vraag, onder welke omstandigheden
   men bereid is om zo'n hoge prijs te betalen. Het
   schrikbeeld van het einde van Joegoslavie, met
   de daarop volgende hyperinflatie, staat een ieder
   nog helder voor ogen. De inflatie aldaar, tussen
   1992 - 1994, was MAANDELIJKS 300 miljoen procent!

   Ik blijf positief op de Dollar en Treasuries, ondanks
   de tijdelijke tegenbewegingen.

   DS

   Verwijderen
 8. https://www.cnbc.com/2020/01/06/gold-is-a-better-hedge-than-oil-as-us-iran-tensions-spike-goldman-sachs-says.html

  Goud krijgt duw van GS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Tja, GS doet ook nog eens een duit in het zakje. Maar
   GOUD is in de laatste 20 jaar maar 3 keer zo 'overbought'
   geweest als nu! Oppassen geblazen, zou ik zeggen.

   The 14-day Relative Strength Index for the yellow metal soared to 86 on Monday, well above the level of 70 that typically suggests securities are overbought. Previously, there have been only three times since 2000 when the RSI rose above 85, and in each instance bullion fell over the next 10 trading days.

   To be sure, in all three occasions -- October 2010, February 2016 and June 2019 -- gold eventually resumed its rally. But the momentum had slowed. Gold performs best when interest rates fall and the dollar weakens. Without a further escalation of Middle East tensions, the bulk of the moves in rates and the dollar may be over for now. And the same is probably true for the bounce in gold, at least in the short term.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/gold-has-been-this-overbought-only-three-times-in-two-decades

   DS

   Verwijderen
 9. Het is hier te stil. Daarom (deels) wat andere visieknuppels in dit beleggershok met onderstaande link.

  https://dekritischebelegger.nl/grondstoffen/willem-middelkoop-perfect-storm-op-komst-voor-grondstoffen/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Laten we hopen, dat het Commodity Discovery Fund van
   Middelkoop (met activa van 36 miljoen Euro na ruim 10
   jaar) eindelijk wat beter presteert. Vooral de laatste
   2 jaar waren ellendig en ook ver onder de prestaties
   van de benchmarks, de refererende indices van de
   sector Edelmetalen en van EMIX Global Mining Global
   Gold. De koers is nu nog steeds 41,52% beneden de
   uitgiftekoers tijdens de oprichting van CDF in 2008.

   Hoop doet leven. Grondstoffenprijzen lijken laag
   vergeleken met die aandelen en onroerend goed,
   ookal leven we in een wereld van meer deflatie
   en toenemende vergrijzing. Bovendien is de groei
   van China, de grootste verbruiker sinds 2000,
   nu scherp lager en klopt de volgende wereldrecessie,
   na 10 jaar van hausse, aan de deur. Het agressieve
   monetaire beleid van Centrale Banken zorgde er
   voorlopig voor, dat die recessie is uitgesteld,
   maar niet uitgeschakeld.

   Een nieuwe reflatie-cyclus met hogere inflatie en
   economische groei? Het wordt geprobeerd, maar de
   wereldschuld is in de laatste 10 jaar verdubbeld,
   wat betekent, dat, ondanks de lage rente, de
   economie nauwelijks uit de startblokken zal komen.
   Bij de volgende recessie lijkt de rente ook in
   Amerika te zullen kelderen naar NUL. Men kan
   raden, wat grondstoffenprijzen dan zullen doen!
   De olieprijs daalt dan met minstens 50%, om maar
   wat te noemen. Vergeet niet, dat de reeele prijs
   (na inflatie) van industrieele grondstoffen al
   200 jaar daalt. Er is nooit schaarste, behalve
   tijdelijk, vanwege overproductie (zie Lithium
   onlangs!) en technologische vernieuwingen.

   https://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OJOF

   DS

   Verwijderen
 10. @DS

  Wat is uw mening over blow off grafiek van Palladium. Is de stijging niet overdreven ondanks de fundamentele redenen (elektrische auto's?), zijn er wel tekorten? Binnenkort short gaan op palladium (speculatief)? Andere vraag hoe lang kan een blow off doorgaan en tot hoe ver zakt een koers weer in.

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   De exponentieele stijging in PALLADIUM, dankzij de Russische
   productiebeperkingen en de strengere regels voor de sector
   van katalysators voor benzine-autos ten koste van diesel-
   autos, is inderdaad een klassieke 'blow-off', die eens
   eindigt. Maar men moet nooit 'short' gaan, met eventueel
   onbeperkt verlies. Ook een Put kopen heeft weinig zin,
   want die loopt af en de prijs verdisconteert al het
   ondenkbare. Timing is onmogelijk en dat wordt dan een
   wilde gok.

   Vergelijk dit met LITHIUM, dat essentieel is voor
   electrische autos, wat scherp steeg van 2016 tot 2018
   en daarna instortte in 2018 en 2019. Pas in 2020
   kwam de prijs weer tot leven, doordat China het
   subsidiebeleid voor de sector niet veranderde en
   Tesla een fabriek opende in China.

   De reden, dat gokken in de grondstoffenmarkt weinig
   zin heeft, is, dat de meeste markten vrij klein zijn
   en grote spelers voortdurend kunnen manipuleren.

   DS

   Verwijderen
 11. ik heb méér een vraag over de financieel-economische en dito politieke geschiedenis, méér bepaald over het decennium van de jaren '70 van vorige eeuw:

  Hoe is die oliecrisis en dat decennium van hoge inflatie toen precies ontstaan?

  Moeten we achteraf concluderen dat dat ineengestoken/geëngineerd werd ?

  Hoe hebt u dat toen beleefd en ervaren? zag u die crisis ( oliecrisis ) toen aankomen? had u die hogere inflatie toen voorzien, of verwachtte u eerder stabiele inflatie of zelfs deflatie?

  Was er werkelijk zoveel comsumptieprijzeninflatie in de jaren '70?

  Of werd de inflatie toen ( sterk? ) overdreven om te doen wat het ( misschien zogenaamde ) democratische en sociaal-maatcshappelijke systeem eigenlijk automatisch had moeten doen, maar niet deed? de lonen, salarissen en sociale verzekeringen/uitkeringen drastisch verhogen...

  en waren er eigenlijk véél schulden aan het beging van de jaren '70 en het einde van de jaren '60 wereldwijd?
  was er véél schuld opgebouwd in de jaren '60? hoe was die situatie anders op het vlak van schulden dan in de jaren '50?

  Hoe hebt u dit alles beleefd en ervaren in die periode zelf ( decennium jaren '70 ) en hoe kijkt u er nu op terug? Kijkt u er nu anders op terug dat toen u het zelf beleefde?

  uiteraard allemaal in de mate dat u zich dat nog kan herinneren/voor de geest halen.

  mogelijk een moeilijke vraagstelling, maar mijns inziens wel erg interessant, ook in het licht van de beoordeling van de huidige situatie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inflatie heeft talloze oorzaken, niet in het minst meer
   vraag dan aanbod, als het aantal jonge mensen explodeert,
   als gevolg van de Baby Boom. In de jaren '70, was er een
   olie-embargo van het Midden-Oosten, vanwege de steun van
   het Westen aan Israel tijdens de Yom Kippur oorlog. Dit
   alles leidde tot een explosie in de omloopsnelheid van
   het geld, wat een voorwaarde is voor structurele inflatie.
   Geld werd een 'hete aardappel'. Bovendien moest
   Amerika de 'Great Society', de Vietnam-oorlog en
   de maanlanding ook nog financieren met 'geld uit het
   'niets'.

   De wereldwijde staatsschuld, als percentage van het BNP,
   was in de jaren '60 & '70 gemiddeld 75% lager dan in
   1945, het einde van WW II, vanwege hoge belastingen en
   groei door de wederopbouw.

   De wereldwijde staatsschuld, als percentage van BNP,
   is nu 322% tegenover 50% destijds. Dat betekent, dat
   de wereldwijde groei een fractie is van toen, ondanks
   de lage rente. Daarnaast is er gigantische overcapaciteit,
   vooral veroorzaakt door nieuwe spelers, zoals China,
   wat deflatie in de hand werkt. Daarbij komt snelle
   vergrijzing en een Baby Bust.

   We beleven nu dus het tegenovergestelde van de jaren'70,
   met teveel aan alles, uitverkoop in alles en stagnatie
   in lonen en prijzen. Er is wel activa-inflatie in aandelen
   en onroerend goed, wat geweldig is voor degenen, die
   daarvan bezitter zijn. Er is ook inflatie in alle
   overheidsdiensten, want de overheid zit verlegen om geld.
   Maar de prijs van technologie is ingestort.

   Alles is altijd weer anders, waardoor men hoogstens kan
   gissen, wat de toekomst brengt. Maar alle tekenen wijzen
   erop, dat er een hele gevaarlijke tijd aanbreekt,
   eventueel voorafgegaan door een kunstmatige hausse,
   net zoals 1927 - 1929, wat een kans is voor de 'insiders'
   om hun activa te lozen aan de onnozele schapen.

   DS

   Verwijderen
  2. véél dank voor het antwoord!

   ik denk wel dat het moet zijn dat de wereldwijde (totale)schuld, als percentage van BNP, nu 322% is.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   $ 250.000 miljard = 322% van het wereld-BNP, is inderdaad
   de totale schuld, INCLUSIEF de staatsschuld:

   However, central bankers don’t seem very worried by these rising debts. On Thursday, Federal Reserve Chairman Jerome Powell said he does not see signs of any bubbles brewing or immediate dangers being posed by trillion-dollar deficits.

   https://www.cnbc.com/2019/11/15/global-debt-surged-to-a-record-250-trillion-in-the-first-half-of-2019-led-by-the-us-and-china.html

   DS

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 12. IMF-hoofd: Wereldeconomie loopt risico op jarendertigcrisis:

  https://www.nu.nl/economie/6024715/imf-hoofd-wereldeconomie-loopt-risico-op-jarendertigcrisis.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Helemaal mee eens. Maar dit keer ERGER dan de jaren '30,
   omdat de risico's veel groter lijken dan toen. Het gehele
   financieele systeem is een kaartenhuis en een Ponzi-
   systeem. Het wordt ieder voor zich. Stel eens voor,
   als Europa uitelkaar valt: het zal 10 jaar duren om
   daarover heen te komen. Na chaos, volgt ook meestal
   het verlies van alle soorten van vrijheid.

   DS

   Verwijderen
 13. hadewych von mises19 januari 2020 om 17:29

  Heer Schmull: kan je in max. 5 trefwoorden de ideale investeringen opsommen om de doemscenario's te overleven? Zoals altijd al: dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1 Dollars buiten de EU op een goede bank
   2 Treasuries
   3 Hypotheekvrij eigen huis
   4 Wat Euros voor belastingen, levensmiddelen en lopende zaken (plus een gevulde prepperskelder)
   5 Fysiek Goud als verzekering

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES @ANONIEM :

   Helemaal eens met Anoniem. Maar een USD- rekening in Amerika
   en/of Canada lijkt de voorkeur te verdienen. Want het is nu
   zo goed als zeker, dat in de volgende crisis (ookal duurt
   het nog 10 jaar - de mens is vindingrijk!) de grenzen in
   Europa en Azie DICHT zullen gaan. Geloof het of niet!
   Dus GEEN vrij kapitaalverkeer meer (kapitaalcontroles) en
   GEEN automatisch bezoekersvisum meer. Want dan is de
   Negatieve Rente ZO negatief, dat alles zal worden gedaan
   om elke vlucht te voorkomen.

   Verder moet Fysiek Goud ook buiten Europa, liefst in
   Goud-vriendelijk Zwitserland, ookal kan Zwitserland
   helaas niet op tegen de wereldwijde confiscatie of
   Superbelasting, als Goud opeens weer terugkeert in het
   financieele systeem. Als dat zo is, zal Zwitserland
   in ieder geval geweldig tegenstribbelen. Men heeft dan
   zijn best gedaan.

   Let wel: prive-eigendom in Europa zal WEER op de tocht staan,
   maar in Noord-Amerika is dat gewoon onmogelijk, ondanks
   die funeste Patriot Act.

   DS

   Verwijderen
 14. https://twitter.com/vraagstaart/status/1219116179148509185?s=20 :-))

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIM:

   De Democraten moeten zo langzamerhand inderdaad heel
   gefrustreerd raken, nu een herverkiezing van Trump steeds
   waarschijnlijker wordt, vooral vanwege de soliede
   economie en de beursstijging. De nachtmerrie zou
   echter kunnen zijn, dat de bejaarde Biden het toch
   haalt, samen met zijn eventuele VP Warren en dan
   tijdens zijn ambtsperiode heengaat en Warren dan
   president zou worden! Met Sanders zou die nachtmerrie
   nog veel erger zijn. Maar dan hebben we altijd nog
   stokoude Mike Bloomberg. Wat een jaar wordt 2020!

   DS

   Verwijderen
 15. is het ook niet zo ver kunnen komen ( historisch dan, dit is géén nieuwe kwestie ) omdat er omwille van historische redenen geen verbod is op het aangaan van overheidsschuld en bedrijfsschuld ( corporate debt ) zonder de verplichting jaarlijks te moeten aflossen?

  komt dit niet gewoon omdat de regulatoren ( overheden ) geschiedkundig dan, hier hun eigen financiering moesten reguleren.

  bij een hypotheek of een zakelijk krediet moet men toch ook gewoon jaarlijks aflossen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wereldschuld, vooral de staatsschuld, als percentage
   van het BNP daalde scherp van 1950 tot 1975, voornamelijk
   vanwege de hausse in de wereldeconomie en een combinatie
   van aflossing en hogere belastingen. Dus nu maar wachten
   op een nieuwe hausse of ...gedwongen schuldsanering of
   een sprookjesachtige Reset ...

   DS

   Verwijderen
 16. ”USD- rekening in Amerika
  en/of Canada lijkt de voorkeur te verdienen. Want het is nu
  zo goed als zeker, dat in de volgende crisis (ookal duurt
  het nog 10 jaar - de mens is vindingrijk!) de grenzen in
  Europa en Azie DICHT zullen gaan.”

  Mijnheer Schmull, kent u inmiddels ook voor 'de kleine man' (< 100.000) concrete online-mogelijkheden om zo'n usd-rekening te openen, zonder in een vliegtuig te hoeven stappen? Dus vanuit de Benelux, eventueel met als start één noodzakelijk persoonlijk contact van daaruit?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Het openen van een bankrekening in Noord-Amerika voor een
   niet-ingezetene is tegenwoordig veel moeilijker geworden
   dan vroeger. Daarom is een gewone USD-Dollarrekening bij
   uw lokale bankinstelling voor de 'kleine man', met
   positieve rente, inclusief extra kosten, veel beter.

   De vereisten voor zo'n rekening verschillen bij elke
   bank. Internationale banken, zoals CITIBANK en HSBC,
   zijn waarschijnlijk wat soepeler, maar de meeste
   banken zullen en persoonlijk bezoek van een mogelijke
   client vereisen. Men moet zo'n bank dan eerst bellen
   om er zeker van te zijn, welke formaliteiten zijn
   vereist. Soms is een Social Security Nummer (SSN)
   nodig, wat men kan aanvragen. Een niet-Amerikaans
   adres wordt in vele gevallen niet meer geaccepteerd.

   Sommige banken accepteren de scanning van formulieren.
   Men kan de filialen van zulke banken bezoeken en dan
   komt men al een heel eind.

   Andere banken, die als soepel bekend staan: Bank of America,
   Wells Fargo, Capital One, JP Morgan Chase, Suntrust. Ook
   Canadese banken, zoals RBC Royal Bank, bieden mogelijkheden.

   Helaas moet men zelf wat speurwerk doen, als men geen
   expert in de arm kan nemen, die dat verzorgt, zoals
   een Delaware Company voor het grotere geld.

   DS

   Verwijderen
 17. Wie is volgens u beter af als de volgende crisis uitbarst:
  Een huurder met veel spaargeld (maar te weinig om zonder hypotheek een huis te kopen) of een huizenbezitter met hypotheekschuld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bij een crisis is kasgeld Koning en/of een hypotheekvrij huis.
   Dan pas kan men rustig slapen. Een huis met hypotheek bezit
   men helemaal niet, zeker niet wanneer de hypotheek erg
   hoog is, want bij een crisis, staat dat huis 'onder water'
   en is de waarde lager dan de hypotheek. Als men dan ook
   nog werkeloos wordt, dan is er een perfecte storm.

   Er zijn nog steeds enkele honderdduizenden huishoudens
   in Nederland met een hypotheek 'onder water', zelfs
   11 jaar na de Grote Financieele Crisis!

   Bovendien komen er talloze extra kosten op de huizen-'bezitter'
   af in 2020. Vooral in de Randstad met de hoogste
   huizenprijzen in jaren, is huren nu verstandig, want
   dan is men af van de meeste kopzorgen.

   https://www.ad.nl/wonen/dit-verandert-in-de-kosten-voor-huizenkopers-en-bezitters-in-2020~a6dd9cd7/?referrer=https://www.google.com/

   https://www.businessinsider.nl/nhg-hypotheek-versluiten-2020-tips/

   DS

   Verwijderen
 18. Dit ziet er erg indrukwekkend uit:

  https://www.visualcapitalist.com/china-u-s-worlds-trading-partner/

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Vanwege de gigantische binnenlandse markt en de enorm
   belangrijke Amerikaanse consument (25% van de wereld-
   vraag met 3% van de wereldbevolking), is de wereldhandel
   als percentage van het Amerikaanse BNP vrij klein
   (13% tegenover 30 - 50% voor Europa en China). Verder
   is Amerika autarkisch in energie & voedsel.

   DS

   Verwijderen
 19. Is het openen van een bankrekening in de UK misschien een optie ?
  (ipv in de USA)

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Vandaag is BREXIT officieel. Het is wettelijk goedgekeurd
   door het Parlement en de Koningin. Dus een bankrekening
   in de U.K. is een optie, maar als de EU ooit kapitaal-
   controles instelt, dan kan Groot-Brittannie waarschijnlijk
   niet achterblijven.

   DS

   Verwijderen
 20. Na 20 jaar, met 114 Euro per maand inleg in aandelen bij het Nationaal Spaarfonds van Delta Loyd keert het Nationaal Spaarfonds nu 42.722 Euro uit.
  3,2 procent per jaar! Dat is toch een heel slecht rendement?

  Gr, Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Als men in zee is gegaan met een verzekeringsmaatschappij
   voor beleggingen, dan is men de kop van Jut voor alle
   eventuele garantie-kosten.

   https://secure.woekerpolisclaim.nl/downloads/overeenkomst_aanvullend_deltalloydgroep.pdf

   DS

   Verwijderen
 21. What is your current preferred safe haven asset?

  https://twitter.com/jsblokland/status/1221365027820752901?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Teken aan de wand: 47.7% voor Goud en slechts 10.8% voor
   Treasuries. Maar wat de kudde gelooft, komt juist meestal
   NIET uit.

   Goud is prima als verzekering, maar nu het in USD, sinds
   2015, met 50% is gestegen, kan het ook opeens weer met
   50% dalen. Verder is het renteloos en de kosten van opslag
   zijn niet mals.

   Treasuries hebben, zelfs na 38 jaar van opwaardering
   (lagere rendementen, hogere waarderingen), verreweg
   de BESTE vooruitzichten: het staat als een paal boven
   water, dat, in tegenstelling tot de algemene mening,
   het rendement van de 10-jarige Treasury van 1.6% kan
   dalen naar NUL en die van de 30-jarige Treasury van
   2.05% kan dalen naar 1%, terwijl de rendementen van
   Europese obligaties NOG NEGATIEVER worden. Als dat
   eenmaal gebeurt, dan zal men nog 25% resp. 40% +
   kunnen verdienen, terwijl de NUL-coupon op de 30-jarige
   (+ 17% PER JAAR in de laatste 38 jaar) nog eens met
   160% stijgt. Bijna iedereen is 'short' Treasuries
   (en ook 'short' Dollars!). Die moeten straks allemaal
   DEKKEN.

   Zie, NOOIT luisteren naar de kudde; gewoon doen, wat
   bijna niemand gelooft.

   DS

   Verwijderen
 22. De Bankenunie komt eraan:

  https://www.youtube.com/watch?v=85bJvdNGAZQ&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een echte Banken-unie ZONDER alle weggemoffelde gegevens
   van derivaten en NPL's (non-performing loans)? Hopelijk
   kan men het verdwijnen van Deutsche Bank uitstellen tot
   die gedenkwaardige dag, want dan draaien ALLE Europese
   belastingbetalers daarvoor op! Het nieuwe hoofd van DB
   heeft NUL-bankervaring: typisch. Net zoals al die
   Landesbanken, die het schip ingingen door hun onwetende
   bestuurders, die hun positie te danken hadden aan de
   politiek! Het Duitse bankwezen stond bekend als
   onnozel, dat ALLES kocht, wat werd aangedragen,
   of het nou goed of slecht was.

   Een Bankenunie? Veel geluk ermee!

   DS

   Verwijderen
 23. Verwacht u dat banken in GB mee moeten doen met een eventuele Bankenunie
  totdat alles geregeld is of zouden ze zowiezo nooit meedoen.

  mvg// Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Hopelijk is het bankwezen in GB verstandig en weigert
   daaraan deel te nemen. Na Brexit, lijkt deelname trouwens
   niet voor de hand te liggen.

   DS

   Verwijderen
 24. Geachte heer Schmull,
  Heeft de EU zijn eigen banken- en verzekeraarsgraf gegraven nu ze alle financiele instellingen via de zelfde kapitaaleisen controleert? Ik krijg steeds meer gevoel dat ze allemaal hetzelfde moeten doen en dus ook allemaal om die reden kunnen omvallen. Diversiteit is weg!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Zie mijn commentaar voor Anoniem hierboven. Het graf voor
   het Europese bankwezen wordt alleen maar groter, naarmate
   de rente NOG NEGATIEVER wordt. Die storm komt nu op
   ons af. PLUS KAPITAAL-CONTROLES. Er is toch geen ziel,
   die zijn kapitaal op een Europese bank achterlaat? Dus
   zullen de Centrale Planners van de EU overgaan tot
   DWANG. Spreidt uw bezit WERELDWIJD!

   DS

   Verwijderen
 25. @ Schmull
  Spreidt uw bezit WERELDWIJD!
  In hoeverre is dan een online multicurrency account openen bij CIM banque in CH en daarop dollars zetten een goed idee? Kosten: 360 chf per jaar

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Lijkt geen bezwaar. Maar wel voornamelijk een Forex broker
   sinds 30 jaar. Zolang men bereid is om de extra kosten voor
   een Zwitserse rekening te betalen en zolang men maar
   wegblijft van 'trading' met een hefboom van 200 maal,
   dan kunt u overeind blijven.

   DS

   Verwijderen