Translate

maandag 2 maart 2020

DE VOGELVERSCHRIKKER


DE VOGELVERSCHRIKKER


Van oudsher was de dierbare vogel een aartsvijand van de landbouwer, vooral in het lenteseizoen. Daarom ontstonden vogelverschrikkers, vaak gemaakt van stro, om de vogels weg te jagen. Wat toevallig, dat het al of niet synthetische ('man-made') Coronavirus (COVID - 19), dat uit enkele onnatuurlijke mutaties bestaat, opeens in Wuhan, China, 'uit de lucht viel' en nu niet meer beperkt kan worden tot China. Dit virus, dat er inderdaad uitziet als een bloemenkrans ('corona') rond de zon, is daarom zo besmettelijk, omdat mensen, zonder enige verschijnselen, het kunnen overbrengen aan andere mensen. Het is een briljant virus, dat na een negatieve testuitslag, daarna, als een kameleon, kan veranderen in een positieve testuitslag. De mens is niet immuun en er is voorlopig geen vaccin. Wat een geniale uitvinding! Is dit het resultaat van proefnemingen van een van de honderden laboratoria in de wereld, die, al decennialang, heimelijk experimenteren met o.a. vleermuizen voor biologische oorlogsvoering? Is dit de ultieme vogelverschrikker, die zorgt voor het abrupte einde van de globalisering en wordt alles nu weer 'ieder voor zich', zoals vroeger?


(STOCKCHARTS)(21 Februari, 2020): HET RENDEMENT VAN DE 30-JARIGE TREASURY: DE ALLERBESTE INDICATOR VOOR DE TOEKOMST. LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN EEN HOGERE WAARDERING.

Image


(STOCKCHARTS)(27 Februari, 2020): HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE TREASURY EN VAN DE 30-JARIGE TREASURY: DE 39-JARIGE, HARDNEKKIGE, DALING DAARVAN, MET ONDERBREKINGEN, DUIDT OP DE KOMENDE LANGDURIGE STRUCTURELE DEFLATIE! LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN EEN HOGERE WAARDERING.


Image

(28 Februari, 2020): HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE TREASURY LIJKT NU IN EEN VRIJE VAL TE ZIJN GERAAKT, WAT DUIDT OP MOGELIJKE DEFLATIE EN RECESSIE. LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN EEN HOGERE WAARDERING.
(BILELLO)(27 Februari, 2020): TREASURY-RENDEMENTEN BELANDEN OP HET LAAGSTE NIVEAU ALLER TIJDEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING; Slechts enkele waarnemers, zoals ondergetekende, bleven decennialang, door dik en dun, positief op Treasuries.

Image


Het rendement van de 30-jarige Amerikaanse staatslening, de Treasury ('the Long Bond'), heeft onlangs een nieuw laagtepunt ooit aangetikt met een dienovereenkomstig record in waardering (lagere rendementen betekenen hogere waarderingen). Tegen de algemene verwachting in, is de ongekende 39-jarig durende hausse in Treasuries, met tijdelijke tussentijdse onderbrekingen, dus nog volledig in tact. In de laatste 12 maanden kwam er weer een waardestijging van ruim 30% uit de bus. Het huidige rendement van de 30-jarige Treasury en van de 10-jarige Treasury is nu lager dan tijdens de Grote Financieele Crisis van 2008. Echt om stil van te worden!

De triomftocht van Treasuries, de internationale vluchthaven bij uitstek, is nog lang niet ten einde. Integendeel! De rendementen van de 10-jarige Treasury (1.17%) en die van de 30-jarige Treasury (1.84%) zijn, vroeg of laat, op weg naar NUL of NEGATIEF respectievelijk 0.5% tot 1.00%, ookal gebeurt dat misschien niet van vandaag op morgen. Er ligt dus nog een waardestijging in het verschiet van minstens 25% respectievelijk 40% (plus), met de gebruikelijke tijdelijke onderbrekingen. De NUL-coupon op de 30-jarige Treasury, de meest agressieve belegging in deze beleggingsklasse, die in de laatste 39 jaar, jaarlijks gemiddeld, met onderbrekingen, met 17% omhoog ging, zou mettertijd weer met zo'n 140% kunnen stijgen. Een NUL-couponobligatie heeft geen jaarlijkse rente, maar het rendement komt uit het verschil tussen de lagere uitgiftekoers en de latere, veel hogere aflossingskoers op de einddatum.

Het enige in het leven, wat zeker is, is dat niets zeker is. Maar als de onzekerheid toeneemt, dan stroomt het Grote Geld naar de veilige haven van soliede staatsobligaties met positief rendement, zoals Amerikaanse Treasuries, die immers een afloopdatum hebben, waar 100% wordt uitbetaald, in tegenstelling tot alle andere beleggingen. Bovendien koopt men Treasuries niet om het rendement, maar om het potentieel lagere rendement (lager rendement betekent een hogere waardering). Welnu, de 10-jarige en 30-jarige Duitse staatsobligaties ('Bunds') hebben immers al een NEGATIEF rendement van MINUS 0.61% respectievelijk MINUS 0.16%. Maar Duitsland zit in het lekke bootje van de onvolmaakte Eurozone, die in 2012 bijna was gezonken! 

De Dollar mag dan niet meer gelijkgesteld zijn met Goud, zoals vroeger, voor de Goudontkoppeling in 1971, maar de Euro is allang niet meer gelijkgesteld met de vroegere, 'harde', Deutschmark. Bovendien was de Dollar, ondanks de Goudontkoppeling, enkele malen zo sterk, dat er een akkoord moest worden bereikt met de rest van de wereld, zoals het Plaza-akkoord in 1985, om die weer te 'verzwakken'. 80% van de wereldschuld bestaat immers uit Dollars, dus een hogere Dollar doet pijn bij hen, die in het krijt staan. Maar toch drie keer raden, welke valuta het uiteindelijk wint! Ondergetekende hoort al zo'n 50 jaar, dat de Dollar valt, terwijl 99% van alle valuta's, met alle mogelijke middelen, proberen te devalueren tegenover de Dollar. Geen wonder, als bijna een kwart van de wereldvraag naar goederen afkomstig is van Amerika, met slechts 3% van de wereldbevolking.


(25 Februari, 2020): De EURO tegenover de DOLLAR is onlangs wat gestegen in verband met het terugdraaien van Carrytrade-transacties, waarbij handelaren de Euro met negatieve rente leenden om te speculeren, met een hoge hefboom, in o.a. valuta's en obligaties met hogere rentes en rendementen. In een meer  conservatief, 'risk-off', klimaat, moeten de 'short'-posities in de Euro dan worden gedekt. Maar de neergaande trend in de Euro/USD, op langere termijn, blijft voorlopig nog in tact. Ook de YEN, met negatieve rente, is een 'funding currency' voor allerlei Carrytrade-transacties, die nu weer ongedaan worden gemaakt, waardoor de YEN in de laatste week alleen al 3,5% steeg.

Image


(28 Februari, 2020): DE SNELLE INEENSTORTING VAN HET RENDEMENT VAN DE 2-JARIGE TREASURY DUIDT BINNENKORT OP EEN MOGELIJK NEGATIEF RENDEMENT, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, VANWEGE DE VLUCHT VAN HET GROTE GELD IN VEILIG PAPIER. DE MARKT REKENT DUS OP SOMBERE TIJDEN!

Image


(BLOOMBERG)( 1 MAART, 2020): HET AANTAL OBLIGATIES MET NEGATIEF RENDEMENT IN DE WERELD IS OP WEG NAAR EEN NIEUW HOOGTEPUNT!

KORTE TREASURIES LIJKEN BINNENKORT, VOOR HET EERST OOIT, OOK EEN NEGATIEF RENDEMENT TE KRIJGEN. DIT IS GEEN VLUCHT, MAAR EEN STORMLOOP NAAR VEILIG PAPIER! IS DE WERELDRECESSIE REEDS AAN DE GANG? WAARSCHIJNLIJK WEL.Amerika is al gedurende vele honderden jaren nooit failliet gegaan, anders dan de meeste andere landen, inclusief Duitsland. Haar autarkische macht (onafhankelijk in voedsel en energie) en haar aparte mentaliteit boezemen tegelijk vertrouwen en stille afgunst in, met het oog op de toekomst. Er heerst een mentaliteit, die uiteindelijk, als het erop aankomt, het nemen van harde maatregelen niet uit de weg gaat, zoals 20% rente in 1981 om de inflatie in de kiem te smoren, ondanks het bestaan van een democratische rechtsstaat. Doormodderen wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Het slaan van spijkers met koppen wel en: 'let the chips fall where they may'. Schoon schip maken en een nieuwe start zijn zo Amerikaans als appeltaart. De meeste landen kunnen daar alleen maar van dromen. Hetzij moeten zij eeuwig onderhandelen met zo'n 30 partijtjes, hetzij zitten ze muurvast, vanwege een onbuigzame 1-partij-staat.

Lagere rendementen in kwaliteitsobligaties zijn het gevolg van lagere inflatie- en economische groei-verwachtingen door de markt. De boodschap van de gigantische markt van soliede obligaties, met het meest slimme geld, is veel belangrijker dan die van de veel kleinere, vaak kredietgedreven, markt van aandelen, grondstoffen en onroerend goed, waar speculanten met het snelle geld dikwijls de dienst uitmaken. Bovendien overheerst, vooral bij de aandelenmarkten, de computergedreven momentum-handel, vaak gebaseerd op mandjes van passieve beleggingen, wat tot felle en overdreven uitslagen kan leiden.


(28 Februari, 2020): EEN NIEUW HOOGTEPUNT ALLER TIJDEN IN DE WAARDERING VAN DE OBLIGATIEMARKT! DAT BETEKENT, DAT DE HAUSSE IN AANDELEN EEN ILLUSIE LIJKT TE ZIJN GEWEEST.

Image


(27 Februari, 2020): DE MAATSTAF VAN INFLATOIRE VERWACHTINGEN, ZOWEL IN AMERIKA ALS IN EUROPA, LIJKT, IN VERSNELD TEMPO, TE DUIDEN OP DE KOMENDE STRUCTURELE DEFLATIE: 'JUST AROUND THE CORNER'...

DE FABRICAGE INDICES (PMI) VAN DE VERSCHILLENDE LANDEN ZIJN BEZIG OM ONGELOFELIJK IN TE KRIMPEN. LET VOORAL OP CHINA & DUITSLAND! (EN STRAKS NEDERLAND).
DE FABRICAGE INDICES (PMI) IN DE GEHELE WERELD ZIJN PLOTSELING WEER TERUG BIJ AF! DE RENDEMENTEN VAN TREASURIES HADDEN DIT AL EERDER VOORSPELD, TERWIJL, DE, NIET ERG SNUGGERE, AANDELEN GEMAKKELIJK  NAAR BOVEN KONDEN WORDEN GEMANIPULEERD.

Image

De wereld is keihard wakker geschud uit de zoete droom, dat de schade aan de wereldeconomie van het Coronavirus relatief beperkt zal blijven. Natuurlijk zullen Centrale Banken proberen om iedereen een hart onder de riem te steken door een nog soepeler monetair beleid, maar die opluchting zal van korte duur zijn, als het ergste van deze pandemie nog niet voorbij is. Dat beleid kan negatieve schokken aan de aanbodzijde niet opvangen.  Wat zonde, dat de Centrale Banken, met hun lage, nul of negatieve rente, bijna al hun kruit hebben verschoten. De kwestie van het, vooralsnog onwettige, 'echt helikoptergeld uit het niets' is nog niet aan de orde, want een wereldrecessie doemt wel op, maar heeft officieel nog niet plaatsgevonden.


(2 Maart, 2020): GROOT-BRITTANNIE GAAT NU AL DE RICHTING OP VAN HET MOGELIJK IN QUARANTAINE PLAATSEN VAN GEHELE STEDEN:

Daily Express Monday


Ouderen, zoals ondergetekende op 76-jarige leeftijd, die nog trots kunnen bogen op een voortreffelijke gezondheid (even afkloppen), moeten echter nu extra acht slaan op hun gezondheidstoestand. Naarmate men ouder wordt, komt het versleten immuunsysteem in een neerwaartse spiraal terecht, wordt het antibiotica-resistentieprobleem steeds groter en neemt de kans op besmetting van een nieuw virus enorm toe. Dit virus is totaal verschillend van een gewoon seizoensgriepje, want het is vaak alsof je probeert te ademen, terwijl een olifant op je borstkas staat! Van alle gevallen, die besmet zijn geraakt, zijn 14% ernstig en 5% in kritieke toestand, die terecht komen op een intensivecareafdeling, voorzien van extra longventilatie.

Mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en ademhalingsproblemen zijn uitermate kwetsbaar. Om het sterftecijfer te berekenen, moet men eerst enigszins zeker zijn van het totaal aantal besmette gevallen, wat momenteel echter nog exponentieel toeneemt, ookal door het gebrek aan degelijke testkits. De kat is helaas al uit de zak ('the cat is already out of the bag') en de enige hoop is om te proberen om de verspreiding ervan enigszins te vertragen door enkele drastische maatregelen te nemen. Maar het is duidelijk, dat, bij een gemiddeld sterftepercentage van 0.25% tot 1%, miljoenen mensen toch gevaar lopen. Intussen ligt de economie, voor enige tijd, op apegapen, ookal omdat miljoenen gedwongen zullen worden om thuis improductieve computerspelletjes te spelen om de tijd te doden. 

(BBC): 10% + VAN DE OUDEREN, DIE BESMET RAKEN, LOPEN ERNSTIG GEVAAR:
Het valt af te wachten of vele ouderen, vanwege deze pandemie, nu gedoemd zijn om het bijltje erbij neer te leggen. Maar in de laatste decennia is de gemiddelde levensverwachting van de mens overal ter wereld toch scherp gestegen. Rond 2050 zal het aantal mensen van boven de 60 weer zijn verdubbeld, terwijl het aantal mensen van boven de 80 liefst zal zijn verdrievoudigd. Of heeft het Coronavirus ons er nog eens aan herinnerd, dat de natuur er zelf wel voor zorgt of mens en dier al of niet lang zullen overleven. In de komende 100 jaar lijkt de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei, vooral door de snelle vergrijzing, helemaal in te storten, ookal stijgt de wereldbevolking nog wel:

Na 11 jaar van een indrukwekkende en, weliswaar kredietgedreven, economische opleving, kan men het gevoel krijgen, dat er een wereldwijde economische malaise op de loer ligt. In de komende 2 jaar, zal bij menigeen het woord 'deflatie', niet inflatie, op de tong liggen. De inflatoire verwachtingen (zie chart) zijn momenteel het laagst in de geschiedenis! De spectaculaire hausse in obligaties, met name in Treasuries, is allang een vingerwijzing hiervoor geweest. De wereld stikt, als het ware, in de schuld, ondanks de lage rentelasten. De trieste realiteit is, dat de wereld een rentestand van Nul, na inflatie, nauwelijks kan verdragen! De sterke en veerkrachtige Amerikaanse consument zal het, op een gegeven moment, ook moeten laten afweten. Dat was toch nooit vol te houden, ookal lijkt het gemiddelde netto-vermogen van de Amerikaanse huishoudens, vooral na de hernieuwde stijging van huizenprijzen, nu nog vrij gezond. Maar bedrijfswinsten zijn al drie kwartalen achterelkaar ingekrompen.

Opvallend is, dat de Dow Jones en S&P 500 aandelenindices allang niet meer betrouwbare indicators voor economische stand van zaken zijn geweest. De Amerikaanse economische groei stak weliswaar gunstig af bij de rest van de OECD, maar er was, in de laatste 14 jaar, geen enkel jaar met 3% groei. We hebben immers een kwantitatieve verruiming (QE) meegemaakt van $ 4000 miljard plus nog eens $ 4000 miljard aan, grotendeels gefinancierde, aandeleninkoop van de bedrijven zelf, en niet te vergeten de gigantische, eveneens grotendeels gefinancierde, fusies en overnames, waardoor het aantal van uitstaande aandelen nu het laagst is in 20 jaar! Een ongekende welvaartsillusie.

Daarnaast hebben de superstimulering en de vergrijzing van Japan, de derde economie in de wereld, nooit geleid tot meer inflatie of economische groei. De omloopsnelheid van het geld, een voorwaarde voor hogere inflatie, bleef instorten. In de laatste 30 jaar, bleef het rendement van de 30-jarige Japanse staatsobligatie (JGB), met onderbrekingen, dalen naar 0.29% (28 Februari, 2020), waardoor dit, tegen de algemene verwachting in, de beste Japanse belegging is geweest. De NIKKEI 225 aandelenindex staat tegenwoordig nog 40% lager dan het hoogtepunt in 1989, wat destijds voorafgegaan was door een stijging van 600%. Elke bubbel barst vroeg of laat. Maar doordat de Japanse bubbel, in tegenstelling tot andere bubbels, al lang geleden is gebarsten, zou de NIKKEI 225, in de komende 10 jaar, wel eens gunstig kunnen verrassen vergeleken met de, nog steeds, prijzige Amerikaanse aandelenindices.


(27 Februari, 2020): ALS EEN BLIKSEM UIT DE HEMEL! DE MEEST ONGENADIGE DALING IN DOW JONES INDEX (30 AANDELEN) OP EEN DAG OOIT! TE VERGELIJKEN MET 2008, 2001 (9/11), 1987, 1940 (Hitler in Parijs) EN 1929 (begin van de depressie). WAT NU? 'BUY THE DIP'? WIE DURFT?
DE S&P 500 INDEX (4de week van Februari, 2020) WAS, SINDS HET DIEPTEPUNT IN 2009, IN EEN ENORME OVERBOUGHTZONE TERECHT GEKOMEN EN NAM EEN FLINKE STAP TERUG. IS DE OPGAANDE TREND, NA DEZE FORSE CORRECTIE, NOG IN TACT? IN IEDER GEVAL IS DE VOORTZETTING VAN DEZE TREND NU UITGESTELD.

Image


DE STOXX EUROPE 600 INDEX (4de week van Februari, 2020) : EEN DALING VAN 12%, EEN WEEK NA HET HISTORISCHE HOOGTEPUNT! WIE DURFT?

Even Brexit, 2011 debt crisis didn't hurt Europe so much on a weekly basis


Laten we hopen, dat de onheilspellende STRUCTURELE DEFLATIETREND, die onvermijdelijk zal volgen op de afgelopen 75-jarige superkredietcyclus, niet haar schaduw nu al vooruitwerpt. Dan zou President Trump in dezelfde omstandigheid terecht kunnen komen als President Herbert Hoover, eveneens een ex-zakenman, in 1929, en de schuld krijgen voor al het onheil, dat dan toeslaat. Maar de meeste aandelenindices zijn nu wel door hun 89-daagse en 144-daagse voortschrijdend gemiddelde heen doorgebroken naar beneden, tegelijk met een mogelijke omkering van hun momentum, net zoals in Augustus, 2007, voordat de Grote Financieele Crisis de wereld op zijn kop zette. Wat ziet de markt aankomen? Toch niet een mogelijk Presidentschap van Bernie Sanders? 

Als dit Coronavirus opeens enkele Amerikaanse steden en staten zou lamleggen, dan staat dat gelijk met de schok van 11 September, 2001 (New York World Trade Center). Wie weet, wordt Amerika dan niet ongevoelig voor een alomvattende openbare gezondheidszorg (Universal  Public Healthcare), zoals die door de, 78-jarige, Socialistische Sanders al decennialang wordt aangeprezen. Bovendien verloor Bush Sr van Carter na de eerste grote olieschok, Carter verloor van Reagan na de oliecrisis van 1979 en Bush Jr verloor van Clinton na de invasie van Kuwait. De markten zijn in de ban geraakt van het onbekende en die onzekerheid is nu funest gebleken.


UITSTEL RIVA - BELEGGERSLUNCH & BORREL
 van 20 Maart, 2020.


Helaas moet ik de reservering voor de 13de Beleggerslunch
 & en de achtste Borrel op 20 Maart a.s. annuleren en tot nader order uitstellen.

Het Coronavirus (COVID - 19), buiten China, 
lijkt zich in de komende maanden explosief
te zullen uitbreiden. Het is enorm besmettelijk, vooral van
degenen, die nog geen verschijnselen vertonen, door de
lange incubatieperiode. Het virus kan gedurende 9 dagen
overleven op, nog niet gedesinfecteerde, oppervlaktes van
metaal, glas en plastic, blijkt nu. De situatie is
voorlopig weinig hoopgevend.

Het spijt mij zeer om deze maatregel te moeten nemen,
maar vele bijeenkomsten in Europa en elders zijn
inmiddels al afgelast. Bij voorbaat dank voor uw begrip!

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.

U bent van harte welkom!


DIEDERIK SCHMULL. 2 Maart, 2020,  Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

341 opmerkingen:

 1. With deflation on the horizon and with the reduction of the level of prices across the board to be expected how would precious metals like gold and silver hold up? They made an impressive run to the upside in the month of February.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOE:

   Exactly. Not only was sentiment in Precious Metals excessively
   Bullish (always dangerous), how can they hold up as Deflation
   becomes clearer. How can they rise in the face of collapsing
   oil & other commodity prices and of collapsing inflationary
   expectations? Even massive monetary stimulus has proved to
   be of limited effect (see Japan) and won't cure the Virus
   anyway. There is now a gigantic supply problem, but
   some people just want to believe, that a V-shaped recovery
   is imminent. But I would be very careful here.

   Gold should still be part of any portfolio as an insurance,
   but not as an investment, while the Goldminers are just
   speculations for the unwary.

   DS

   Verwijderen
  2. This morning the Federal Reserve surprised markets with a 50 basis-point cut. Gold spiked over $50 per ounce. In your opinion is the 50 basis-point cut by the Federal Reserve because of a faltering economy or the Coronavirus?

   Verwijderen
  3. @JOE:

   This was a political rate cut and President Trump has
   already indicated, that it was not enough. It also
   happened much earlier than expected, but not for
   Wall Street.

   The economy is still O.K., because the U.S. consumer
   is still strong. But that may all change if any part
   of the U.S. will be in lockdown, due the virus. This
   is already happening elsewhere and the next 3 months
   are crucial.

   DS

   Verwijderen
 2. Centrale banken nemen maatregelen om de economie en de markten van 'zuurstof' te voorzien. Hoe 'clueless ' kunnen centrale banken zijn om iets dat al danig ontspoord was (the everything bubble) opnieuw omhoog te tillen ? Alsof de abnormaliteit nu eenmaal de standaard is geworden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Centrale Banken staan onder enorme druk van de financieele
   sector en van de politici, die allemaal 'gered' willen
   worden. Een normale markt bestaat al decennialang niet
   meer, want het steeg, ondanks tegenvallende bedrijfs-
   resultaten.

   De 'everything bubble' is tijdelijk, ookal kan het jaren
   duren. Daarom moet men een onevenredig hoge kaspositie
   aanhouden, liefst zonder negatieve rente (in Dollars),
   totdat de bubbel barst. De gemiddelde mens is ongeduldig
   en doet het liefst wat de buurman ook doet. Dat is vragen
   om moeilijkheden.

   DS

   Verwijderen
 3. Mijnheer Scmull, u zet enkele stevige uitspraken neer over Covid-19 waarvan ik tot nog toe geen deugdelijke onderbouwing heb kunnen vinden. Kunt u svp betrouwbare bronnen aangeven voor uw volgende drie -van elkaar te onderscheiden- uitspraken:

  "Het virus kan gedurende 9 dagen
  overleven op, nog niet gedesinfecteerde, oppervlaktes van
  metaal, glas en plastic, blijkt nu".

  "Het is enorm besmettelijk, vooral van
  degenen, die nog geen verschijnselen vertonen,"

  "Het al of niet synthetische ('man-made') Coronavirus (COVID - 19), dat uit enkele ONNATUURLIJKE mutaties bestaat"

  Alvast mijn dank, en ik veronderstel ook die van vele andere lezers.

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Uw vragen zijn heel begrijpelijk. Maar het is een nieuw
   virus, waardoor we elke dag iets meer weten. Elke diagnose
   is nog voorbarig, want deze epidemie is pas in de begin-
   tijd. Bovendien ben ik helemaal geen medisch expert, waar-
   door ik afga op verschillende bronnen, die het wel of niet
   bij het rechte eind hebben. Mijn naam is Haas, maar ik
   kan het toch niet laten om commentaar te geven, als de
   autoriteiten het hier en daar kennelijk nodig achten
   om alle activiteiten plat te leggen, desnoods gedwongen.

   1. Het virus kan 9 dagen overleven:

   human coronaviruses can remain infectious on inanimate surfaces for up to nine days at room temperature.

   https://www.reuters.com/article/us-china-health-surfaces-explainer/explainer-how-long-can-coronavirus-survive-on-surfaces-idUSKCN20M3BK

   It may be possible that a person can get COVID-19 by touching a surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or possibly their eyes, but this is not thought to be the main way the virus spreads.

   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

   We don’t know how long the virus can survive on surfaces, which is why they temporarily closed the school in Lake Oswego, where Oregon’s first confirmed coronavirus patient worked. That’s also why in addition to washing hands, you should keep your house extra-clean and sterilize surfaces.

   https://www.opb.org/news/article/coronavirus-pacific-northwest-things-to-know/

   2. Mensen, die geen verschijnselen vertonen, kunnen wel
   andere mensen besmetten tijdens de incubatieperiode:

   Scientists have demonstrated that the new virus, dubbed SARS-CoV-2, can be passed from human to human. Studies have also shown that some people can be infected by the virus but display few or no symptoms.

   https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-research-woman-with-no-symptoms-infects-five-people

   3. Het Coronavirus bestaat uit enkele onnatuurlijke
   mutaties.

   O.K., dit grenst aan mogelijke samenzweringstheorieen.
   Een antwoord hierop lijkt nog een slag in de lucht.

   What can the data tell you about the virus’s origins?
   RN: The first takeaway is that all these sequences are very, very similar, about eight mutations different than the root. That’s eight mutations in a 30,000-base sequence. What this tells us is that the virus came from one source, not too long ago, somewhere between mid-November and early December.

   https://www.the-scientist.com/news-opinion/coronaviruss-genetics-reveal-its-global-travels-67183

   En tot slot: een belangrijke UPDATE van McKinsey:

   https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid%2019%20implications%20for%20business/covid-19-facts-and-insights-february-28-2020-mckinsey.ashx

   DS

   Verwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een interessante tijden. Gelooft u nog in een aandelen melt-up of ligt die achter ons? De dollar is wel zwak laatste dagen. Treasury's gaan overigens top. Mvg

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   De Dollar is wat zwakker, omdat handelaren hun Carrytrade-
   transacties terugdraaien. De Euro met haar negatieve
   rente wordt gebruikt als een valuta om speculaties in
   hoger-renderende activa te financieren, net zoals de
   Yen, maar bij 'Risk-Off' moet de Euro weer worden
   teruggekocht.

   De aandelen-Melt-Up lijkt slechts te zijn uitgesteld.
   De kranen van alle Centrale Banken gaan nu pas echt
   open, vanwege het Virus, en de rentes blijven dalen.
   Natuurlijk kan het Virus langer duren, maar de markt
   reageert op liquiditeit, niet meer echt op fundamentals.

   We zitten in 1927 tot 1929, gevolgd door de echte Crash en
   Depressie. Niemand zou politicus willen zijn na deze
   kermis. Niemand zou in een grote stad willen wonen.
   Want de massa gaat straks de straat op, als alles
   uiteindelijk misgaat.

   DS

   Verwijderen
 6. Zo lang er geen defaults van bedrijven plaatsvinden door het coronavirus wordt m.i. het treintje (werkloosheid omhoog, besteedbaar inkomen naar beneden, etc) niet gestart. Nu de CB-en het systeem blijven steunen kan de alles-bubble doorgaan. Daarnaast is het een verkiezingsjaar.. Verder zie ik huizen/vastgoed nog duurder worden door de rente die steeds lager wordt. In NL is er ook weinig aanbod van woonhuizen (los van hoe dat komt), waarbij bepaalde partijen er ook geen belang bij hebben om meer te gaan bouwen (mocht dat de oplossing zijn). Daarnaast lukt het de politiek ook niet om investeerders te weren. Zo lang de rente laag blijft is er een incentive om een huizen (op) te kopen. Gegeven dat ik de rente de komende jaren niet zie stijgen blijft de prijs op de Nederlandse huizenmarkt stijgen (of iig minimaal gelijk). Of zie ik iets over het hoofd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik blijf heel somber op de peperdure huizenmarkt, vooral
   in de Randstad. Rente is slechts 1 factor, die de
   huizenprijs bepaalt. Aanbod is ook heel relatief. Want
   ouderen willen juist af van hun veel-te-dure huizen,
   maar de steeds kleinere groep jongeren zijn veel armer
   dan de Boomers van voorheen. We hebben een Baby Bust
   achter de rug, overal in het Westen, ookal omdat
   kinderen zoveel duurder zijn geworden. Maar het
   belangrijkste is natuurlijk de economie en met name
   de werkgelegenheid. Welnu, recessies zijn niet
   afgeschaft en de volgende komt gegarandeerd. Die
   zal dit keer heel hard aankomen, omdat de huidige
   generatie zoiets nog nooit heeft meegemaakt en
   totaal onvoorbereid is, getuige de record-schuld
   bij de huishoudens. Onroerend goed is kredietgedreven,
   dus krediet droogt op, zodra de tijden moeilijker
   worden. Die les moet iedere generatie helaas opnieuw
   leren.

   DS

   Verwijderen
  2. Eens dat rente een factor is, maar samen met economische omstandigheden (consumentenvertrouwen en werkgelegenheid) bepalen ze m.i. de betaalbaarheid van woningen. De salarissen zijn niet hard gestegen en meer mensen hebben een baan, maar m.i. heeft vooral de lage rente het vliegwiel in de prijs aangezet (kopen is goedkoper dan huren) in combinatie met investeerders/mensen met een 2e woning.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Het is een hardnekkige mythe, dat Kopen goedkoper zou
   zijn dan Huren. Toegegeven, huren is heel anders en
   onzekerder dan wonen in het 'eigen' huis, maar
   onderhoudskosten, woonlasten en extra belastingen voor
   huiseigenaren worden vaak vergeten. Toch huurt 50%
   van de Duitsers en Zwitsers en 40% van de Fransen.

   Maar als men ergens met tevredenheid woont, maak het
   niet uit of huizenprijzen stijgen of dalen. Daarom
   wonen sommigen 50 jaar lang in het dezelfde huis.

   DS

   Verwijderen
 7. @

  CORONAVIRUS: GESCHAT STERFTECIJFER IS NU 3.4%, VEEL HOGER DAN
  DE EERDER VERWACHTE 1% (WHO).

  Global Fatality Rate 3.4%

  The head of the World Health Organization said the novel coronavirus doesn’t transmit as efficiently as influenza but the fatality rate is higher at 3.4%, based on reported cases.

  Total infections rose above 93,000, with China reporting 38 more deaths and fatalities rising to nine in the U.S., where the Federal Reserve delivered an emergency interest-rate cut. The Hong Kong Monetary Authority followed suit and South Korea unveiled a $9.8 billion extra budget to help businesses hit by the outbreak. Japan’s Olympics minister said it would be possible to delay the summer games to later in the year. (BLOOMBERG)

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-03/u-s-death-toll-rises-to-9-more-travel-curbs-seen-virus-update?srnd=premium-europe

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @

  HET CORONAVIRUS KAN WORDEN BEDWONGEN MET DRASTISCHE MAATREGELEN:

  https://www.statnews.com/2020/03/03/who-coronavirus-different-than-influenza-can-be-contained/

  HET CORONAVIRUS IS GEEN GRIEPJE!

  https://rentry.co/covid-19-is-not-like-the-flu

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Ook het CORONAVIRUS-nieuws in NEDERLAND verslechtert met de dag:

   https://www.trouw.nl/binnenland/rivm-vijftien-nieuwe-coronagevallen-in-nederland-medewerker-olvg-ziekenhuis-amsterdam-besmet~b7502556/

   https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

   https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

   DS

   Verwijderen
  2. @

   In ITALIE is COVD-19 helemaal uit de hand gelopen, waardoor
   verschillende landen een negatief reisadvies aan dat land
   hebben gegeven. Alle scholen en universiteiten dicht en
   alle voetbalwedstrijden afgelast. En geen fysieke
   begroetingen meer:

   https://www.forbes.com/sites/isabeltogoh/2020/03/04/coronavirus-latest-italy-shuts-all-schools-and-universities-as-covid-19-cases-rise/#232847193c56

   DS

   Verwijderen
  3. @

   De reden, dat ITALIE een brandhaard is geworden voor
   COVD-19, is, omdat 23% van de bevolking ouder is dan
   65 jaar, die het meest kwetsbaar is.

   DS

   Verwijderen
  4. Heeft dit niet ook te maken met het feit dat Italië een grote Chinese immigrantenpopulatie heeft, die uiteraard regelmatig heen en weer reist naar het land van herkomst ?

   Verwijderen
  5. @MARCHEIRBAUT:

   We moeten oppassen om Chinezen nu te beschouwen als de
   nieuwe melaatsen net zoals de Joden destijds in de
   14de eeuw ten tijde van de Grote Pest (Die kwamen op
   de brandstapel).

   Niemand weet nog waar dit Virus ontstond. Misschien wel
   buiten China. In ieder geval is de markt voor wilde
   gevogelte in Wuhan erbij gesleept, hoewel de eerste
   gevallen daar kennelijk nooit waren geweest.

   DS

   Verwijderen
  6. Dat klopt, alleen is China toch wel het epicentrum van deze pandemie. Daar kan de gewone Chinees uiteraard niets aan doen.

   Verwijderen
 9. Kan de FED tussentijds treasuries vervroegd aflossen, bv wanneer er 50 of 100 jarige treasuries uitgegeven met een veel lagere couponrente?

  Mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   CALLABLE TREASURIES zijn sinds 1985 niet meer uitgegeven,
   maar dat zou kunnen veranderen. Altijd even letten op de
   CALL PROVISIONS.

   DS

   Verwijderen
 10. De curves (rente/inflatie -> het slimme geld) voorspellen mogelijk deflatie, maar is er niet een tipping point mbt renteniveau/extra geld die een stevige stijging van de rentecurve kan veroorzaken?

  Gegeven de huidige omstandigheden zie ik nml 4 scenario's:
  1. medicatie wordt snel gevonden en gaan weer terug naar situatie voor uitbraak
  2. centrale banken blijven stimuleren totdat de markten rustig zijn.
  (ook fiscale stimulering)
  3. extra stimulering CB-en en leidt tot inflatie. Assets worden meer waard. Uiteindelijk zullen de prijzen stijgen door schaarste producten. Op deze aardbol is er teveel vraag voor wat er beschikbaar is, ondanks vergrijzing/demografie.
  4. Recessie met deflatie. Door weinig economisch vertrouwen en demografie neemt de vraag naar producten af.

  Zelf zit ik op het spoor van scenario 3. Scenario 4 zie ik nu nog niet gebeuren ondanks de signalen van de rentecurves en de demografie. Er is m.i. te veel geld in het systeem en er komt nog veel meer bij.. Dat kan toch niet samengaan met deflatie?
  Heeft cash dan niet veel exposure mocht de inflatie juist gaan toenemen en zou je juist niet moeten inzetten op fysieke assets (vastgoed/grond)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Niemand weet het zeker, maar de kans is groot, dat de
   structurele deflatie pas over enkele jaren plotseling
   toeslaat. Elke superkredietcyclus komt tot een einde.

   Er is een misverstand over 'gelddrukken', wat wettelijk
   niet is toegestaan in de OECD. QE is een ruil van
   illiquide activa naar liquide activa, waardoor de
   totale geldhoeveelheid onveranderd blijft. Pas bij
   'helikoptergeld' zou dat veranderen, maar dan is geld
   op weg om een 'hete' aardappel te worden en wil iedereen
   er zo gauw mogelijk vanaf. De omloopsnelheid van
   het geld is op een 60-jarig laagtepunt, om allerlei
   redenen, en als die niet stijgt, dan blijft de inflatie
   laag. Dus elke inflatie is tijdelijk, want er is
   juist een enorme overcapaciteit in de wereld. De enige
   vraag is, tot nu toe, van de Amerikaanse consument
   (25% van de wereldvraag met 3% van de bevolking),
   omdat het netto-vermogen van de gemiddelde Amerikaan
   veel hoger is dan in de rest van de wereld, ookal
   is het zeer ongelijk verdeeld:

   https://www.mentalfloss.com/article/550823/how-rich-us-compared-rest-world-visualized

   DS

   Verwijderen
 11. Heer Rik, nu de fed de rente agressief verlaagd heeft en Europa niet daalt de dollar direct flink. Europa kan niet echt meer dalen omdat ze al negatief zitten en de banken dan nog meer in de problemen brengen. De fed gaat over 2 weken misschien nog eens de rente verlagen. Waar blijft u dan met uw uitspraak dat de dollar gaat stijgen?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   Lees het Blogartikel. Dan ziet u, dat ik meermalen erop
   heb gewezen, dat de Euro met negatieve rente wordt
   gebruikt als een 'funding currency' voor Carrytrade-
   transacties in hoger renderende activa. Maar die
   transacties moeten in 'Risk-Off' worden teruggedraaid,
   wat leidt tot indekken en de koop van Euros. Dit
   is een technische oorzaak. Bovendien verlaagt de
   FED de rente en doet de ECB nog niets. Maar me dunkt,
   de Dollar stijgt al 11 jaar, dus natuurlijk zijn er
   onderbrekingen. Maar u moet gewoon in Euros blijven,
   want u kunt anders niet slapen als valuta's fluctueren.

   DS

   Verwijderen
  2. @PAUL:

   De reden, dat ik al jarenlang de Dollar blijf aanbevelen,
   ondanks de gebruikelijke fluctuaties, is, dat bij elke
   crisis, het Grote Geld stroomt naar de Dollar, omdat
   dat wordt beschouwd als 's wereld 'veilige haven' en
   ook omdat 's werelds krediet (80% in Dollars) dan vaak
   moet worden terugbetaald.

   De aanbeveling van de Dollar is dus lange termijn, niet
   voor vandaag of morgen. Dat komt, omdat er geen alternatief
   is, want de wereld houdt zijn hart vast over de Euro,
   ondanks de 'whatever it takes' op korte termijn, om over
   andere valuta's niet te spreken. De CHF is heel klein
   en heeft negatieve rente en de Yen is uitsluitend voor Japanners (slechts 3% van 's wereld reserves).

   Daarom dalen 98% van alle valuta's al 11 jaar, sinds
   2008, tegenover de Dollar, maar de Dollar is af en toe
   zo sterk (zoals in 1985), dat men met alle middelen
   de Dollar naar beneden probeert te drukken.

   Dus u mag best geloven in de Euro voor alledaags geld,
   maar iemand met kapitaal moet rekening houden met
   het uiteenvallen van de Eurozone, die na 20 jaar
   nog steeds niet voldoet aan de basisvoorwaarden van een
   valuta, zoals een bankunie, een gemeenschappelijk DGS,
   veilig Europees papier zoals Treasuries en een
   geloofwaardig gemeenschappelijk Bailout fonds.

   DS

   Verwijderen
 12. De één na de ander gaat dood:

  https://twitter.com/PDChina/status/1235682750314643456?s=20

  https://twitter.com/PDChina/status/1233941205924212736?s=20

  Klaas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. (This is Scary)
   The Worst Is Yet To Come": Investment Bank Nomura Now Sees As Many As 1.5 Million Covid Cases By June | Zero Hedge
   "The Worst Is Yet To Come": Nomura Now Sees As Many As 1.5 Million Covid Cases By June
   "The COVID-19 shock is quickly morphing into a global crisis."
   zerohedge.com https://www.zerohedge.com/health/worst-yet-come-nomura-now-sees-many-15-million-coronavirus-cases-june?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

   Verwijderen
 13. @

  (5 Maart, 2020):LONDEN IS IN PANIEK. Nu gaat het vlug:

  (!): In Canary Wharf, HSBC Holdings Plc evacuated part of its office Thursday after a staffer was diagnosed with the virus. Dozens of the worker’s colleagues, said to be in the bank’s research department, have been asked to work from home. S&P Global Inc. -- also based in Canary Wharf -- ordered all London staff to work from home until further notice after a visitor was diagnosed with coronavirus.

  Government officials said Thursday that the number of cases in the U.K. jumped to 115 people, up from 85 the day before.

  Goldman Sachs Group Inc. is testing backup trading operations in the south London neighborhood of Croydon, while JPMorgan Chase & Co. is preparing for potential staff moves as far away as Basingstoke, 45 miles southwest of the capital, Bloomberg News has reported.

  The European Banking Authority, one of the region’s most senior regulators, suspended all travel for its staff and canceled meetings taking place at its Paris headquarters for the next week.

  As the coronavirus finally hits London, some financial professionals are being evacuated from work, others are turning away coughing visitors -- and a famous hedge-fund manager banned his staff from cramming into crowded Tube trains.

  Greg Coffey is offering to pay for all of his staff’s taxi rides to and from Kirkoswald Asset Management after forbidding them from taking the subway system, according to a person familiar with the matter.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/as-virus-roils-london-hedge-fund-star-pays-for-staff-uber-rides?srnd=premium-europe

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @

  COVD-19 is veel besmettelijker dan de gebruikelijke seizoensgiep:

  As Microsoft Corp. co-founder Bill Gates, also technically an amateur epidemiologist but by this point quite a well-informed one, put it Friday in the New England Journal of Medicine: “Covid-19 has started behaving a lot like the once-in-a-century pathogen we’ve been worried about.”

  Compare Covid-19 with just the flu, though, and it becomes clear how different they are.

  The 61,099 flu-related deaths in the U.S. during the severe flu season of 2017-2018 amounted to 0.14% of the estimated 44.8 million cases of influenza-like illness. There were also an estimated flu-related 808,129 hospitalizations, for a rate of 1.8%. Assume a Covid-19 outbreak of similar size in the U.S., multiply the death and hospitalization estimates by five or 10, and you get some really scary numbers: 300,000 to 600,000 deaths, and 4 million to 8 million hospitalizations in a country that has 924,107 staffed hospital beds. Multiply by 40 and, well, forget about it.

  An R0 of one means each person with the disease can be expected to infect one more person. If the number dips below one, the disease will peter out. If it gets much above one, the disease can spread rapidly.

  With Covid-19, “it seems that it can transmit quite a bit before symptoms occur,”

  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-05/how-bad-is-the-coronavirus-let-s-compare-with-sars-ebola-flu

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen

 16. Telefacts: hoe China het coronavirus in de doofpot wilde stoppen
  Redactie 04 maart 2020 11u11 Bron: Telefacts

  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/telefacts-hoe-china-het-coronavirus-in-de-doofpot-wilde-stoppen~a0520b89/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FATwXyEgaKn%3Famp%3D1

  https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e126933c0-09d9-4cad-9076-e8859d66283a

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Heer Schmull, kunt u iets zeggen tot hoever de euro/usd koers mogelijk kan stijgen mbt de carry trade?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Markets now bet the Federal Reserve will have to cut rates by 50 basis points for a second time this month. The euro has now reversed all its earlier losses for the year, rising from below $1.08 just a few weeks ago to above $1.13. The euro last stood at $1.1340, its strongest since August 2019!

   Normal fluctuations?
   Or a contagious disease? ;)

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Ik waag mij niet aan een voorspelling voor de korte termijn
   van de EUro/USD. Er spelen teveel factoren een rol. Maar
   ik blijf positief op de USD op de lange termijn, want de Dollar
   wordt beschouwd als de veilige haven, zodra de echte crisis
   uitbreekt.

   Mocht u nerveus worden van valuta-fluctuaties, begin er
   dan niet aan. Blijf in uw eigen valuta.

   DS

   Verwijderen
  3. Zo was de vraag niet bedoeld!
   Een vriendin wilt nl wat euro's omzetten in USD en met nog een renteverlaging in het vooruitzicht is met enig inzicht een aantal procenten snel gewonnen.

   Mvg//Harold

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   De EURO zou wel eens veel meer kunnen stijgen dan eerder
   verwacht, ookal is het tijdelijk. De CARRYTRADE-transacties,
   waarbij de EURO werd geleend om met een hefboom van
   minstens 20 maal te speculeren in andere activa met
   hogere rendementen schijnen nog veel groter te zijn
   dan eerst aangenomen, vooral van Mega Hedgefunds.
   Zal er een Mega Hedgefund omvallen? Al deze transacties
   worden nu, met groot verlies, teruggedraaid in een
   klimaat van 'Risk-Off', wat de EURO omhoog stuwt.

   Dit gebeurde ook destijds met de YEN in 2008: dat
   veroorzaakte een instorting van 9% in de Japanse
   economie. Dus een veel hogere EURO kan FUNEST zijn
   voor de Europese economie!

   DS

   Verwijderen
 18. Geachte heer Schmull,

  Hoeveel paniek is er als je naar de 10Y US bonds kijkt? Of is een deel de rentedaling?
  Ik heb nog nooit binnen 1 maand 1% van de rente af zien gaan. Vandaag is een heel extreme dag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Als een van de weinige optimisten over de mogelijke
   waardestijging van Treasuries in de afgelopen decennia,
   is ondergetekende ook verbijsterd over deze klapper
   in record-tijd. Dat betekent, dat men moet rekening
   houden met het ondenkbare.

   Maar ik heb altijd geleerd om de Treasury-markt,
   in tegenstelling tot de aandelen- grondstoffen en
   onroerend goedmarkt, te respecteren, want die markt
   heeft het meestal bij het rechte eind. Die andere
   markten hebben hun onbetrouwbaarheid herhaaldelijk
   bewezen.

   Voorbeeld: General Electric, die in 2000
   de meest waardevolle maatschappij was ter wereld,
   na een koersstijging van liefst 4000%. Mijn advies
   aan mijn institutionele clienten was Verkopen, omdat
   ik de financieele onderdelen van dit conglomeraat
   niet vertrouwde. Sindsdien is het aandeel met 80%
   gedaald en is het, tijdens de GFC van 2007 - 2008,
   ternauwernood aan het faillissement ontsnapt.

   De huidige boodschap van de Treasuries is:men moet
   zich nu op het ergste voorbereiden! Een crisis is
   op komst. Een Recessie? Een Europese bankencrisis?
   Een China-crisis? Dat zal later blijken, maar er
   staat een 'Liquidity Event' voor de deur, waarbij
   vele faillissementen onvermijdelijk worden. Vooral
   vele bekende bedrijven hebben zich tot de nek toe
   in de schulden gestoken, verleid door de lage
   rentestand; nou, dat gaat zich wreken!

   DS

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER:

   Er hangen dramatische beslissingen in de lucht, want
   de eerdere meeting van de G7 en de Centrale Banken
   heeft geen effect gehad:

   https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm927

   Daarom is er alle kans, dat alle effectenbeurzen opeens
   dicht gaan, net zoals die van Hong Kong in 1987, gedurende
   4 dagen. Bij de heropening, bleken de koersen toen 50%
   te zijn gedaald.

   DS

   Verwijderen
 19. @

  In Groot-Brittannie, is er een telefoonnummer (111) voor
  spoedgevallen voor het Coronavirus. Welnu, alleen al
  vorige week, waren er 442,675 telefoontjes! Maar 100,000
  konden niet beantwoord worden, vanwege de drukte! Dit
  kan betekenen, dat honderdduizenden reeds besmet zijn en
  nog steeds anderen besmetten. Dat was de laatste week van
  Februari, 2020. Het is nu al de noodtoestand van Level 4,
  zonder de meeste drastische maatregelen, die in Noord-Italie,
  Japan, Zuid-Korea, China en vandaag in Bethlehem, al bestaan,
  zoals 'op slot', scholen dicht, geen bezoek aan ouderen (!),
  geen bijeenkomsten, geen handenschudden, niet meer zoenen
  (ook geen huisdieren), etc.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Als beurzen mogelijk dicht gaan is het dan slim nu nog IDTL om te zetten in Dollars, gewoon dollarcash bij DEGiro, risico?

  Gr. Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   De beste strategie is nu een hele hoge kaspositie, liefst
   in Dollars.

   DS

   Verwijderen
 21. In hoeverre is een effectenrekening bij Binck safe ivm het grote Chinese aandeel in het bedrijf ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   CHINA kijkt met u mee. Maar BINCK valt onder het DGS.

   DS

   Verwijderen
 22. @

  Ongelofelijk.

  London Heathrow Baggage Handlers Test Positive for Coronavirus
  By Siddharth Vikram Philip and Charlotte Ryan
  6 March 2020, 15:14 GMT

  Dr. HATCHETT: LIKE THE SPANISH FLU? (50 tot 100 miljoen doden)

  https://twitter.com/Channel4News/status/1235994989362110464

  MASS INFECTION IN APARTMENT BUILDING (Zui-Korea)

  https://en.yna.co.kr/view/AEN20200307001052315

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ja,en NL maar nonchalant over doen ,studenten naar corona gebieden gaan en terug keren ,dat vraagt gewoon problemen.

   Verwijderen
 23. Gefeliciteerd meneer Schmull met het dramatische succes van de Treasuries. Ik ben bij dat ik u al jaren volg.

  Over een dollarrekening. Verstandiger m.i. om dollars te beleggen in dit soort fondsen: IBTS.AS

  Beter dan op een dollarrekening bij DeGiro en Binck of anderszins.

  Elk saldo boven 100.000 euro (dan wel equivalent in dollars) is vogelvrij. DGS is geen waterdichte garantie. Als alles fout gaat, gaat DGS ook fout.

  (In mijn beleving dit alles op basis van eerdere adviezen van de heer Schmull.)

  Gr. MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Bedankt! Dollar-Cash is altijd beschikbaar voor hopelijk
   de volle 100%. IBTS voor Korte Treasuries is prima, maar
   wel een belegging met verschillende Treasuries en
   verschillende afloopdata. Bij eventuele tegenwind,
   kan men tijdelijk (op papier) negatief staan, zoals
   bij elk beleggingsfonds. Heeft men een Treasury
   rechtstreeks, dan kan men gewoon wachten tot de afloop-
   datum voor de volle 100%. Koopt men een Lange Treasury
   van 30 jaar, dan moet men ervan overtuigd zijn, dat
   het rendement daarvan nog lager wordt om zodoende
   winst te incasseren.

   Greenspan Can’t Rule Out Negative Rates on 30-Year U.S. Bonds

   6 March 2020, 21:32 GMT
   ‘There’s really not a limit on how low the yield can go’
   Former Fed chief spoke on 94th birthday as rates crumbled
   There’s really not a limit on how low the yield can go, even zero is not a limit. A negative rate is possible.”

   DS

   Verwijderen
 24. @

  Ja hoor, daar gaan we dan. PAPIERGELD is besmettelijk!

  (Bloomberg): Fed Puts Quarantine on Repatriated Physical Cash From Asia

  The Federal Reserve has imposed a minimum seven to 10 day quarantine on physical U.S. currency it receives from Asia before processing as a precautionary measure

  There is currently $1.75 trillion of Federal Reserve notes in circulation.

  By Craig Torres
  6 March 2020, 16:26 GMT

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-06/fed-puts-quarantine-on-repatriated-physical-cash-from-asia?utm_medium=social&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Germany good, Greece bad? I think not' - Arno Wellens & Paul Buitink discuss Deutsche Bank

  https://www.youtube.com/watch?v=Cu6Em4a4pG4&t=96s

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @DS "De beste strategie is nu een hele hoge kaspositie, liefst
  in Dollars."
  We hebben het hier wel vaker gehad wat U met $ Kaspositie bedoeld.
  Moeten we nu de TLT en IDTL omruilen voor kortlopende Treasury"s?
  Ik heb op dit forum ook koersdoelen voor TLT van 218 $ voorbij zien komen.
  Hoefslag

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HOEFSLAG:

   Na de verrassend snelle instorting van rendementen van
   Lange Treasuries, moet men wel rekening houden met
   wat tegenwind, om welke reden dan ook. Als er
   binnenkort een enorme monetaire stimulering zou
   worden aangekondigd, dan stijgen die rendementen
   weer, zij het tijdelijk, met een dienovereenkomstige
   waardedaling. Maar Lange Treasuries blijven
   aantrekkelijk op langere termijn en vasthouden
   heeft daarom wel zin.

   Dus Kortlopende Treasuries zijn nu te verkiezen
   voor nieuw 'parkeer'-geld, tot er wat meer duidelijkheid
   komt over de naaste toekomst.

   DS

   Verwijderen
 27. @

  Vanaf ZONDAG, 8 MAART, 2020:

  Ongelofelijk. 10 MILJOEN ITALIANEN IN QUARANTAINE, INCLUSIEF MILAAN!

  WELK LAND VOLGT HIERNA?

  Coronavirus: Italy to 'quarantine 10 million people' in Lombardy

  The whole northern region of Lombardy, home to 10 million people and Italy's financial centre Milan, will be closed off except to emergency access, and 11 provinces including Venice, Parma and Modena will be affected.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-51787238

   DS

   Verwijderen
  2. IS INMIDDELS UITGEBREID TOT LIEFST 16 MILJOEN ITALIANEN!
   WORDT DE BEURS OOK GESLOTEN? WANKELT DE TORENHOGE STAATS-
   SCHULD WEER? GAAN DE ITALIAANSE BANKEN DICHT? WAAROM
   DEZE MAATREGEL ALS EEN SLAG BIJ HELDERE HEMEL?

   The bans will stop anyone from entering or exiting the most-affected areas, while movement inside will be allowed only for demonstrable business or health reasons, the draft said. Skiing, public events, religious ceremonies and work meetings will be suspended, while schools, museums, swimming pools and theaters will close. (Bloomberg)(7 Maart, 2020)

   DS

   Verwijderen
  3. @

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-07/italy-to-impose-virtual-ban-on-entry-to-lombardy-corriere?srnd=premium-europe

   DS

   Verwijderen
  4. @

   DIT IS DE STAAT VAN BELEG MET ERNSTIGE GEVOLGEN VOOR HEN,
   DIE ZICH HIER NIET AAN HOUDEN!

   Bars and restaurants will have to make sure patrons keep at least a meter apart or they’ll be shut. The draft specifies that failing to respect the measures is a criminal offense, and might lead to imprisonment. Police and the army will be responsible for ensuring that containment measures are respected.

   The restrictions will apply across Lombardy and in 14 provinces around cities including Venice, Modena, Parma, Rimini and Treviso. A large part of the Piedmont region is also affected but not Turin, the regional capital and the headquarters of Fiat Chrysler Automobiles NV.

   DS

   Verwijderen
  5. @

   Dit lijkt op het einde der tijden!

   ALS MEN ZICH NIET STOORT AAN DE QUARANTAINE, RISKEERT MEN
   EEN GEVANGENISSTRAF VAN 3 MAANDEN IN ITALIE. MAAR IN
   MOSKOU IS DAT AL 1 JAAR, ALS MEN ANDEREN BESMET. ALS
   EEN BESMETTING ZOU LEIDEN TOT IEMANDS DOOD, DAN KRIJGT
   MEN DAAR EEN GEVANGENISSTRAF VAN 5 JAAR!

   DS

   Verwijderen
  6. Footage from Milan / people working to get out of the quarantine zone.

   The US, due to gross negligence, is headed toward a worse situation than Italy.

   https://twitter.com/brucefenton/status/1236449031527763969?s=20

   Verwijderen
  7. Sorry, maar u bent te oud:

   Dat betekent in de praktijk dat hoogbejaarde mensen kunnen worden afgeschreven omdat er geen plek meer voor ze is.

   Artsen stellen leeftijdsgrens nieuwe patiënten voor

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/1214394339/artsen-stellen-leeftijdsgrens-nieuwe-patienten-voor?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf&fbclid=IwAR09P4fiv2SYP0Ydijz-b_DOJmI9bp52pL2FFGRGemUyuh1Uof6JP_2HdT0

   Verwijderen
  8. @ROB:

   Er zijn nu al te weinig ziekenhuisbedden, met name in
   intensive care. Ouderen zullen thuis of op straat
   sterven, net zoals in China. Ook geen begrafenissen
   meer, maar uitsluitend crematie.

   Alle officieele cijfers overal, lopen ver achter bij
   de realiteit, wat menselijk is. Het is allang helemaal
   uit de hand gelopen en niemand wil hiervoor
   verantwoordelijk zijn. De waarheid zou paniek
   kunnen veroorzaken.

   De komende paar maanden worden beslissend.

   DS

   Verwijderen
  9. Italië begint een kookpunt te naderen. Revolte in de gevangenis in Modena nadat de gevangenen zich keerden tegen maatregelen om het coronavirus aan te pakken. Ook spanningen in gevangenissen in Frosinone en Napels.

   Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten vanwege corona. Een patiënt die in het ziekenhuis lag, blijkt besmet.

   ElAl heeft de altijd drukke vlucht naar Amsterdam morgenochtend gecanceld

   Zo kunnen wij nog uren door gaan met dit soort berichten :-(

   klaas

   Verwijderen
  10. Doorgaan..Zo kunnen wij nog uren doorgaan met dit soort berichten :-(

   Verwijderen
  11. De Italiaanse vliegmaatschappij Alitalia schrapt vanaf maandagochtend alle internationale vluchten vanuit Milaan tot in ieder geval 3 april.

   Verwijderen
  12. @ROB @ANONIEM:

   Het probleem in Amerika is, dat 27 miljoen Amerikanen
   geen ziektekostenverzekering hebben en dat er geen
   betaald ziekteverlof bestaat. Verder is het een
   verkiezingsjaar, dus de autoriteiten proberen het
   officieele cijfer van virusgevallen zo laag mogelijk
   te houden. Vele lokale overheden komen nu met hun
   eigen cijfers en ook hun eigen 'state of emergency'.

   DS

   Verwijderen
 28. Vreselijk! Kippenvelmoment. Maak mij zorgen om mijn ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Wat het nieuwe coronavirus met het lichaam doet

  https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/2020/02/wat-het-nieuwe-coronavirus-met-het-lichaam-doet

  BeantwoordenVerwijderen
 30. U moet oppassen heer Schmull:

  Flights from northern Italy have been arriving at Heathrow, Gatwick and Bristol all week without a single passenger being checked for Coronavirus coming into this country.

  Now the FCO admit there is a problem but they are not willing to do anything substantial about it.


  Italy has just passed South Korea in the number of confirmed coronavirus cases.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Klopt. De meeste landen laten het liefst de diagnostieke
   test achterwege, want dan opent men de doos van Pandora!
   Er zijn slechts 2 of 3 bedden op 1000 mensen beschikbaar,
   en in Groot-Brittannie praat men al over mogelijk
   100,000+ sterfgevallen. Men hoopt stilletjes om de
   doodsoorzaak te wijten aan andere ziektes dan het
   Coronavirus. Vooral bij ouderen.

   Volgende week komen er hier waarschijnlijk maatregelen om
   mensen boven de 70 'thuis te houden', omdat zij te
   kwetsbaar zijn.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Men denkt hier ook aan het vrijlaten van gevangenen met
   laag risico, vanwege het verwachte tekort aan
   gevangenispersoneel.

   In Wuhan werd 30% van het medisch personeel besmet en
   toen gaf men de strijd helemaal op.

   DS

   Verwijderen
  3. Het probleem in Amerika is, dat 27 miljoen Amerikanen
   geen ziektekostenverzekering hebben en dat er geen
   betaald ziekteverlof bestaat.

   Daar heeft Bernie wel een oplossing voor.
   Krijgen we de SD-USA (socialistisch-democratische verenigde staten) als gevolg van Covid-19 in een verkiezingsjaar?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Het probleem van BERNIE schijnt te zijn, dat zijn
   aanhang voornamelijk beperkt blijft bij fanatieke,
   blanke jongeren, die vaak verstek laten gaan bij
   de stembus, net zoals Jeremy Corbyn van Labour.

   DS

   Verwijderen
 31. LOL

  De vraag is wilt u de griep krijgen? Maar het coronavirus is *uitgesloten*."

  Luister dit audiofragment, 1 minuut, dat op
  @NPORadio1
  is uitgezonden vanmorgen.

  Aan het woord de heer De Gouw van de GGD.


  https://twitter.com/OlifaNT/status/1236972596652060673?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wow. 1 hour no symptoms to having severe symptoms, and death within only a few hours of symptoms. This is awful.


   https://twitter.com/ZombieSkrilla/status/1236865757767745537?s=20

   Verwijderen
 32. Live free in Italy:

  ITALY'S DEPUTY ECONOMY MINISTER CASTELLI SAYS PAYMENTS ON MORTGAGES TO INDIVIDUALS AND HOUSEHOLDS WILL BE SUSPENDED ACROSS WHOLE OF ITALY AFTER CORONAVIRUS OUTBREAK

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ook in Groot-Brittannie!

   https://www.bbc.co.uk/news/business-51817947

   DS

   Verwijderen
 33. Ik ga naar Italië verkassen:

  https://www.nu.nl/economie/6036349/italianen-hoeven-voorlopig-geen-hypotheek-te-betalen-vanwege-coronavirus.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wacht nog maar een maand: want dan is Nederland in dezelfde
   situatie als Italie volgens de wet van exponentieele
   getallen.

   https://www.statista.com/chart/20964/covid-19-cases-europe-map/

   DS

   Verwijderen
  2. 98 % van de mensen in mijn omgeving zeggen het is een hysterie. Het is gewoon een griep net zo als alle jaren!

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overlevende-in-wuhan-ik-weet-ook-niet-waarom-ik-ernstige-symptomen-heb-gekregen~b35c5118/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   In Groot-Brittannie zijn nu bijna 400 gevallen. Het aantal
   gevallen verdubbelt elke 2 tot 3 dagen! Dus over een maand,
   is de situatie net zo erg als in Italie en gaat vooral
   LONDEN 'op slot'. Dit is de wet van exponentieele getallen,
   waarvan alleen wiskundigen kaas hebben gegeten en
   daarom zijn techneuten, zoals Bill Gates, nu heel somber
   over COVD-19.

   DS

   Verwijderen
 34. In Italië was meteen bekend bij 120 besmettingen, ga niet naar musea of kerken. Wat doet Nederland?? Het rijksmuseum puilt uit van de schoolklassen. Coronanederland

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @

  NEDERLAND HEEFT SLECHTS 84 BEDDEN OP INTENSIVE CARE AFDELINGEN.

  DUS VANAF ONGEVEER 25 MAART, MOETEN DE ZIEKENHUIZEN BESLISSEN,
  WIE KAN WORDEN OPGENOMEN. IN WUHAN STIERVEN DE MENSEN THUIS OF
  OP STRAAT, WANT OP EEN GEGEVEN MOMENT LIEP ALLES UIT DE HAND:

  https://twitter.com/leosiligato/status/1237352149429952514

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Correctie: NL heeft 1260 bedden op 84 Intensive Care Units.
  Bij ongewijzigd beleid blijven de gevolgen waarschijnlijk wel hetzelfde zoals beschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Herstel! Maar niet alle bedden zijn onbezet.

   De kans op noodziekenhuizen is in zicht, als het zo doorgaat.

   DS

   Verwijderen
  2. @ROBV:

   In Groot-Brittannie zijn momenteel 70% van de bedden
   op de intensive care afdelingen al bezet, nog voordat
   de piek van COVD-19 is bereikt.

   DS

   Verwijderen
 37. @

  GRIEZELVERHALEN OVER DE TOESTANDEN IN DE ITALIAANSE ZIEKENHUIZEN:

  200% CAPACITEIT. WACHT ONS HETZELFDE IN ENKELE WEKEN?

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8095835/Overwhelmed-Italian-hospitals-running-200-cent-capacity.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true&__twitter_impression=true

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Hier dat staatje met het aantal IC bedden... Nederland bungelt onderaan de lijst zoals ik al eerder zei.

  https://twitter.com/AnnoMienie/status/1237532431550316544?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @

  HET VIRUS SLAAT TOE, ZONDER AANZIEN DES PERSOONS:

  Coronavirus: U.K. Health minister Nadine Dorries tests positive

  First Coronavirus Case Found on Offshore Oil Rig in Norway

  Have a good day.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Tja,
  China’s Coronavirus: A Shocking Update. Did The Virus Originate in the US?

  https://www.globalresearch.ca/china-coronavirus-shocking-update/5705196


  Onderzoekers uit Taiwan, Japan en China beweren, onafhankelijk van mekaar dat het feit dat alle types in Amerika voorkomen aangeeft dat het virus daar begonnen is (de meeste landen waar het voor komt heeft te maken met 1 soms 2 types).

  https://nextstrain.org/ncov?c=num_date&l=clock

  In China zijn ze hard bezig met therapien te zoeken en medicijnen testen:

  http://en.people.cn/n3/2020/03(...)/c90000-9665722.html


  Chang

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @CHANG:

   De laatste LINK zegt: NOT FOUND.

   Natuurlijk probeert China nu de schuld van het virus
   te geven aan Amerika. Het probleem met complottheorieen
   is, dat die vaak berusten op halve waarheden en men komt
   er geen steek verder mee.

   Alle cijfers uit China zijn trouwens onbetrouwbaar en
   politiek gedreven. 80.000 besmettingen? Er zijn
   onafhankelijke bronnen, die spreken van 800,000
   besmettingen!

   Het is wel belangrijk te vermelden, dat het befaamde
   laboratorium in Fort Detrick in Maryland, in October,
   2019, plotseling werd gesloten, vanwege herhaaldelijke
   'lekken'. Men heeft jarenlang vermoed, dat het AIDS-HIV
   virus daar in 1980 werd ontwikkeld.

   Hoe het ook zij, Kanselier MERKEL stelt vandaag, dat
   60 tot 70% van de bevolking kan worden besmet. Zoiets
   wordt niet zomaar gezegd! En de WHO is eindelijk zover
   om COVD-19 een Pandemie te noemen.

   Ondertussen is er een schijnbaar onmogelijke uitdaging
   voor het medisch personeel overal ter wereld. Het kleine
   QATAR meldt vandaag een stijging van liefst 238 nieuwe
   gevallen op 1 dag naar 262!

   https://www.aljazeera.com/news/2020/03/qatar-coronavirus-cases-jump-238-day-200311154834214.html

   Het WHO heeft het over 900 gevallen in intensive care
   vandaag in Italie alleen al, die elk 2 tot 3 medisch
   personeel nodig hebben, 24 uur lang! Hell on earth.

   Bezorgd? Wacht nog een maandje en dan pas ontdekt men
   hoe ernstig dit is. Nederland heeft nu evenveel
   gevallen als heel Groot-Brittannie (tegen de 400)!

   De geschiedenis van de ontwikkeling van een vaccin
   voor ziektes is trouwens uiterst ontmoedigend.
   Vele ziektes hebben nog steeds geen vaccin, ondanks
   langdurige pogingen. Zelfs 12 tot 18 maanden is
   een slag in de lucht, het kan ook nog 10 jaar worden.

   DS   Verwijderen
  2. De juiste link:

   http://en.people.cn/n3/2020/0307/c90000-9665722.html


   Nederland: Bij 503 Nederlanders is het virus vastgesteld.

   https://www.parool.nl/amsterdam/7-nieuwe-besmettingen-met-corona-in-regio-amsterdam~bc593864/

   Straks krijg je de situatie, dat het personeel niet meer naar het werk wil gaan uit angst om besmet te worden.

   Chang

   Verwijderen
  3. @CHANG:

   Een vaccin is trouwens ook niet alleszaligmakend. Het
   vaccin tegen de griep (wat ik opzettelijk nooit heb
   gedaan) is maar 50% effectief en kan allerlei
   bijwerkingen tot gevolg hebben. Het is veel beter
   om de natuur op zijn beloop te laten en zelf daartegen
   anti-stoffen te ontwikkelen:

   https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/covid-19-coronavirus-vaccine-could-kill-8-16-times-more-senior-americans-compared-to-no-vaccine-at-all/

   DS

   Verwijderen
 41. U was de eerste die de ernst van het virus inzag.

  De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 6 weken geleden:

  https://twitter.com/SBergsma/status/1237842363046748171?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Ongelofelijk.

   En nu blijkt, dat het 10 maal zo besmettelijk is als de
   influenza en ook veel langer houdbaar:

   They found that viable virus could be detected up to three hours later in the air, up to four hours on copper, up to 24 hours on cardboard and up to two to three days on plastic and stainless steel. (!)


   https://www.marketwatch.com/story/tests-show-new-coronavirus-can-live-on-surfaces-for-as-long-as-3-days-2020-03-11?mod=home-page

   DS

   Verwijderen
 42. Het schijnt, dat Israel een vaccine heeft:

  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-research-center-to-announce-it-developed-coronavirus-vaccine-sources-say-1.8665074?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General#PbnT

  BeantwoordenVerwijderen
 43. BREEK: Nederland gaat op slot, hoor ik uit betrouwbare bronnen. De premier gaat zo aankondigen dat de situatie in Brabant voor het hele land gaat gelden.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. U vond China al langer een kaartenhuis. Waarom stort het dan nu niet in ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De CHINA SHANGHAI Index staat sinds 2008, dus 11 jaar
   geleden, 50% lager. Alles is eigenlijk staatseigendom,
   dus het is een slow-motion Crash, die uiteindelijk
   kan eindigen in algehele nationalisatie en als klap
   op de vuurpijl een 50% devaluatie t.o.v. de USD.
   De Chinese FX-reserves zullen nu waarschijnlijk al
   zijn ingestort naar het minimum-vereiste van zo'n
   $ 1000 miljard.

   https://tradingeconomics.com/china/stock-market

   DS

   Verwijderen
 45. Lagarde geeft nu extra goedkope leningen aan banken. Knot zei dat bovendien de bankbuffers veel beter waren dan in 2008. Geen zorgen dus ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Hoe meer geruststellingen van de autoriteiten over de
   banken, des te minder geloofwaardigheid. De markt
   heeft daar trouwens al een oordeel over geveld:
   een 60% daling van de STOXX Europe Bank Index sinds
   2010, terwijl geen bankanalist een bankboekhouding
   meer kan beoordelen: 'smoke and mirrors'...

   https://www.marketwatch.com/investing/index/sx7p?countrycode=xx

   DS

   Verwijderen
 46. Cracks in US Treasury market could spell trouble for the system. Dit is de titel v e FT artikel over de huidige problemen id treasury market. Ben benieuwd naar uw mening... marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. The US Treasury market is normally a safe place for investors to shelter from sell-offs but it has not been able to escape the onslaught of volatility. This has made it more expensive for investors to buy and sell Treasuries, as dealers have retreated.

   Experts vrezen daar zelfs een flinke weerslag van op het wereldwijde financiële syteem.

   Verwijderen
  2. @MARCJA @ANONIEM:

   Dit heeft technische oorzaken. Grote spelers, vooral
   Hedge Funds met gigantische hefbomen, hebben modellen,
   die gebaseerd zijn op historische correlaties tussen
   Treasuries en een reeks andere activa. Maar de markt
   kan natuurlijk van alles doen, om welke reden dan ook.
   Dus lopen die lui tegen de muur. Waarschijnlijk zijn
   enkelen in liquiditeitsmoeilijkheden. Daarom kwam de
   FED gisteren met duizenden miljarden om die brand te
   blussen. Games people play, want ookal gaat het mis,
   dan krijgen die Too Big To Fail traders toch een
   bailout en is de bonus veiliggesteld. Als de ultieme
   veilige haven, Treasuries, moet worden verkocht om
   liquiditeitsredenen, dan zijn er spelers, die 'te ver
   zijn gegegaan' - 'overplayed their hands'.

   DS

   Verwijderen
 47. lijkt het U een goed moment om in IDTL te gaan na de laatste duikeling of gewoon dollars aanhouden bij degiro. U heeft vast wel een idee.
  nog bedankt dat U uw inzichten wilt delen via deze blog, met name ook uw waarschuwing voor corona,
  gr. Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Het lijkt nog te vroeg om iets te kopen. Cash in Dollars
   is King. Maar als alles wat tot bedaren komt, blijven
   Lange Treasuries mijn eerste keus op lange termijn, omdat,
   ondanks alles, structurele deflatie de grote winnaar
   wordt.

   DS

   DS

   Verwijderen
 48. @

  GROOT-BRITTANNIE heeft tot nu toe besloten, als bijna het enige
  land ter wereld, om het Virus niet te bestrijden. Het enige, wat
  wordt aangeraden, is vrijwillige 'social distancing', vooral
  voor hen boven de 60 jaar, die nu beter thuis kunnen blijven.
  Maar alles blijft voorlopig open.

  Dit riskante beleid is erop gericht om de bevolking te laten
  wennen aan dit Virus, waardoor het immuunsysteem kan worden
  ontwikkeld. Maar 60% oftewel 40 miljoen mensen zouden dan
  worden besmet met als gevolg ongeveer 400,000 doden. Geloof
  het of niet, men is momenteel bereid om die prijs te betalen!

  Maar er is al een schrijnend tekort aan bedden, met 79% van
  intensive care nu al bezet. Dat betekent, dat mensen, net zoals
  in China, thuis moeten sterven, gevolgd door crematie, want
  begrafenissen met familie worden straks ook verboden.

  Daarentegen is er nu een staat van beleg in bijvoorbeeld
  New York City! Supermarkten hadden vanochtend al geen
  melk en brood meer, met rijen van mensen. Alles is dicht
  en de gehele Sport ligt stil. Een spookstad!

  In New Rochelle, 40 km van New York City, houdt de National Guard
  toezicht op de bevolking van 80,000, die hun huis niet mogen
  verlaten!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarschijnlijk gaat Trump dan ook mensen uit Engeland weigeren.

   Ik lees net, dat Trump misschien het virus overgekregen heeft van de Braziliaanse president

   Verwijderen
  2. @ROB:

   Groot-Brittannie is OVERSTAG: alle evenementen worden
   vanzelf al afgelast en de overheid is nu gedwongen om
   straks aan te kondigen, dat alle grote evenementen
   niet meer zijn geoorloofd. Geleidelijk beweegt het
   land zich naar hetzelfde als Italie en Spanje nu:
   'OP SLOT' en alles dicht.

   President Trump lijkt al ziek. Wat een druk op een 73-jarige!
   Maar Joe Biden is zelfs 77 en moet lichte dementia
   hebben. Hij introduceerde zichzelf als kandidaat voor
   de Senaat i.p.v. het Presidentschap. OMG.

   DS

   Verwijderen
  3. @ROB:

   HILLARY CLINTON zou naar voren kunnen worden geschoven
   ('drafted'), omdat BIDEN niet kan winnen bij de eerste
   stemming op de Democratische conventie. Een spectaculaire
   ontwikkeling, als het echt zou plaatsvinden:

   https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/romney-positioning-for-vp-on-democratic-ticket/

   DS

   Verwijderen
 49. Bazooka Fired: Fed Unleashes $1.5 Trillion Repo Bailout, Expands "Not QE" To QE5

  https://www.zerohedge.com/markets/ny-fed-conduct-1-trillion-repo-over-two-days-stabilize-treasury-financing-market

  Tot hoever kan de FED gaan hiermee. Krijgen ze al dat geld nog terug, wanneer de zaak crasht.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het lijkt nog te vroeg om conclusies te trekken. Als er
   een beleid is om alles kunstmatig op te blazen, dan volgt
   er altijd een heftig einde. Enkele gigantische spelers
   zijn in moeilijkheden geraakt en grote afschrijvingen
   doemen op. De FED heeft theoretisch oneindige speelruimte,
   in tegenstelling tot de ECB, die vastzit aan een fiscaal
   standaard van Duitsland. Het mag dan een gedenkwaardige
   dag zijn geweest, maar de echte Crash komt later, misschien
   wel veel later.

   DS

   Verwijderen
 50. Heeft meneer een punt?

  Under Obama , 70 million American had received Swine Flu H1N1.

  12000 had died

  No drama no panic no news

  Now with Donald only 40 dead and it’s pandemic

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Het lijkt van niet. Die 40 doden zijn pas het begin. Men
   schat, dat minstens 50% van de bevolking van 327 miljoen
   het uiteindelijk krijgt, dus minstens 150 miljoen. Het
   sterftecijfer is waarschijnlijk gemiddeld 1% (bij ouderen
   10 tot 15%), dus in het gunstigste geval kan er sprake
   zijn van 1,500.000 doden. Want dit virus is waanzinnig
   besmettelijk en over 4 weken komt er pas echt paniek en
   20% tot 30% van het medisch personeel is dan ook besmet.
   Dit is andere koek dan welke andere Flu ook.

   DS

   Verwijderen
 51. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/a-fictional-exercise-to-control-pandemic-oct-18-2019-that-is-destroying-the-world-economy/

  Armstrong heeft grote twijfels over het geheel en sluit meer aan bij het beleid in Engeland. Bijzondere tijden, waarbij het totaal onduidelijk is wie je moet geloven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   EVENT 301 van October, 2019, heb ik ook voorbij zien komen
   en die 'oefening' was dus wel heel toevallig! Hier is een
   complottheorie: SOROS zat hierachter en was 'SHORT' op
   de markt, waardoor hij miljarden kon binnenhalen!

   Alsof er een Elite bestaat, die aan de touwtjes trekt
   en beslist over vrede en oorlog en ook over het soort
   regering. Globalists, die de overbevolking wel even
   regelen en streven naar een wereld zonder afzonderlijke
   staten en als klap op de vuurpijl Big Brother, die
   alle vrijheid inperkt. Maar ik moet toegeven, dat ik
   ook niet geloof, dat de mens ooit op de maan is geweest
   of dat Oswald ooit JFK heeft vermoord. Maar het probleem
   is, dat het leven te kort is om daar bij stil te staan.
   Als men in dit leven 'te veel' weet, dan komt men op
   de zwarte lijst, vooral nu. O ja, Martin Armstrong was
   11 jaar in de gevangenis, vanwege een fraude van $ 700
   miljoen!

   DS

   Verwijderen
 52. Net een dokter gesproken. Het Coronavirus gaat iets dieper door het longweefsel heen dan een gewone griep virus. Maar het advies luidt: 2 weken binnen blijven en handen wassen. Alleen ouderen zullen getroffen worden door het virus, jongeren niet. Ik zei, dat ik net op Twitter had gezien dat er in Italie veel mannen onder de 50 jaar sterven. Nee, die waren al ziek en zwak. Oh ok ;-( En de RIVM heeft nooit gezegd, dat het niet besmettelijk is.
  Oh ok

  Dina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DINA:

   Opvallend was, dat de Spaanse griep in 1918 (50 miljoen+
   doden) voornamelijk jongeren trof en de ouderen buiten
   schot hield. De RVIM zat trouwens te slapen en zag
   deze ramp niet aankomen, maar dat was helaas het geval
   met de meesten. Het is menselijk om iets heel ergs
   te kleineren en te hopen, dat het gauw afgelopen is.
   Maar dit is een komeet, die heel lang ernstige schade zal
   aanrichten.

   DS

   Verwijderen
 53. RIVM-baas Jaap van Dissel: Helft Nederlanders zal uiteindelijk coronavirus krijgen
  'Het virus zal bij ons blijven, we zullen dit als maatschappij moeten doormaken'


  https://tpo.nl/2020/03/13/rivm-baas-jaap-van-dissel-helft-nederlanders-zal-uiteindelijk-coronavirus-krijgen/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_mini#

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Voorkeur voor lange Treasuries omdat ondanks alles structurele deflatie de grote winnaar is. Lijkt me heel aannemelijk en gefundeerd maar wat te denken van de mening van Jan Loeys (lange termijnstrateeg JP Morgan) : Loeys verwacht dat de monetaire en budgettaire autoriteiten zullen samenwerken, waarbij overheden schulden uitgeven die de centrale banken opkopen. ‘Dat is niets anders dan monetaire financiering, en ooit zal men effectief zien dat de keizer geen kleren draagt. Op dat moment - over twee of drie jaar - zal je inflatievrees krijgen en een bruusk einde van de nulrentewereld.’
  Lijkt me om een andere (ook gefundeerde) reden ook aannemelijk !
  Wordt moeilijk kiezen dus...mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Dit is de tijd om heel sceptisch te zijn over de algemene
   mening, zoals verkondigd door de meeste bekende waarnemers,
   die constant geloofden, dat de rente en de inflatie
   zouden blijven stijgen en iedereen op het verkeerde been
   hebben gezet.

   Nee, de wereld is definitief aan het veranderen in de
   richting van JAPAN, waar (milde) deflatie en nul of
   negatieve rente al 30 jaar de boventoon voeren.

   Het is uitgesloten, dat Amerika moedwillig de
   Lange Treasuries kapot zouden maken. Integendeel.
   De Treasuries en trouwens de gigantische obligatie-
   markt maken juist de dienst uit. Die zijn de politieman
   van het financieele systeem. Niet in Venezuela of
   Zimbabwe, want daar zijn nauwelijks obligaties. Maar
   in de beschaafde OECD-landen zal iedereen moeten
   luisteren naar de markt van vastrentende waarden,
   want anders kan men de schulden niet herfinancieren
   en gaat men failliet. En krijgt men revolutie.

   De grote inflatie-periode ligt achter ons. Dat kan
   men niet veranderen, ondanks alle pogingen, ook
   van Japan met 30 enorme stimuleringen in de laatste
   decennia. Daarom was de Lange JGB (lange staatslening)
   de beste belegging in Japan van de laaste 30 jaar.

   De wereld zal even moeten wennen aan structurele DEFLATIE,
   vanwege voortdurende schuldafbouw, kredietgedreven
   overcapaciteit en snelle vergrijzing. En dingen als
   het Coronavirus, dat alles lamlegt.

   Ik ben dus, zelfs na vele decennia, nog steeds uiterst
   positief over de 30-jarige Treasuries, met de
   tijdelijke onderbrekingen, wanneer er weer eens QE
   komt, wat altijd mislukt. Om te beginnen, zal de
   10-jarige Treasury een negatief rendement kunnen krijgen
   door de stormloop van het Internationale Grote Geld.

   DS

   Verwijderen
 55. Hoax of the day: media lies that @jairbolsonaro has Corona Virus and that I confirmed it to Fox News.

  THIS IS ALL A LIE, DETAILS IN THE VIDEO BELOW.

  (unlike most of the media, Fox News has credibility and my respect, but today they were wrong, I didn't tell any information)


  https://twitter.com/BasedPoland/status/1238656047872716801?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Vlg de FT geeft China nu Amerika de schuld van verspreiding vh virus in China. Lijkt me een levensgevaarlijke opvatting, die als waarheid door de comm partij verspreid wordt
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Probleem is, dat het moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn,
   om dat te bewijzen. Maar dat lijkt zinloos, zolang er
   straks miljoenen slachtoffers zijn:

   https://www.lewrockwell.com/2020/03/yvonne-lorenzo/chinas-response-to-american-allegations-on-covid-19/

   DS

   Verwijderen
 57. Heer Schmull, Revealed: elderly to be quarantined at home or in care homes for four months, in "wartime-style" mobilisation to combat Coronavirus. Full details here.

  https://www.itv.com/news/2020-03-14/elderly-to-be-quarantined-for-four-months-in-wartime-style-mobilisation-to-combat-coronavirus/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Had ik nog niet opgemerkt, maar wel enigszins
   verwacht. Vier maanden! Dat is erg onverwacht. Want dan
   breekt de lente aan en is het strand hier zo mooi...
   Dit zal gevolgen hebben voor de geestesgesteldheid van
   velen hier. Mijn gebouw met 144 flats en zo'n 200
   bewoners (gemiddelde leeftijd: 80) had al de meeste
   bezoekers van buitenaf geweerd en helemaal, als zij
   symptomen vertoonden.

   Dus: straks een lange 'winterslaap' houden net zoals
   de 100-jarige schildpad van mijn buren!

   DS

   Verwijderen
 58. @DS Dus: straks een lange 'winterslaap' houden net zoals
  de 100-jarige schildpad van mijn buren!

  Vergeet U niet MiauMiau eten te geven?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Poes MiauMiau heeft het nog heel goed. Ik heb al een
   flinke voorraad van alles. Maar leveringen van
   bestellingen online duren nu al een week. Naarmate
   steeds meer mensen ziek worden, zal er een tekort aan
   personeel komen. Dit worden inderdaad ondenkbare
   toestanden.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Ik zie de fotos van MiauMiau op uw Twiitter account. Zo lief en mooi.

   Verwijderen
 59. Heer Schmull, allereerst veel sterkte toegewenst en dank voor uw bijdrage op dit forum. Mijn treasuries gaan geweldig, al heb ik een deel verkocht, maar op eventueel lagere prijzen koop ik gestaffeld bij. Ik heb al maanden twee turbo shorts Boeing en KLM. Deze gaan geweldig. Echter als de beurs dicht gaat of short sellen wordt verboden, wat gebeurt er dan met deze posities. Ik het wijs ze nu ten gelde te maken ondanks dat ik nog wel meer koersdruk verwacht en in het geval van KLM bijvoorbeeld nationalisatie.
  Ik hoop als de situatie is gestabiliseerd in de toekomst een keer naar uw info lunch en borrel te komen. For now: iedereen be safe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @iPLOF:

   'Beleggen' in TURBO's is uiterst speculatief en enorm
   winstgevend voor de bank. Het is onverantwoord voor de
   gemiddelde belegger, die gewoon vraagt om geschoren
   te worden. Zo'n 80% verlieskans.

   Elke zwakte in TREASURIES is een koopgelegenheid. Natuurlijk
   komen de Centrale banken met Bazooka's, die tijdelijk
   Treasuries zouden kunnen verzwakken. Maar structurele
   DEFLATOIRE economische stagnatie, net zoals Japan in
   de laatste 30 jaar, zullen zorgen voor een relatief
   veel betere waardestijging dan riskante aandelen,
   grondstoffen en kredietgedreven onroerend goed.

   De volgende Lunch/Borrel is waarschijnlijk weer in
   November a.s. Welkom!

   DS

   Verwijderen
 60. Halsema roept Amsterdammer op om gewoon uit te gaan: 'Drink gewoon een borreltje in een Amsterdamse kroeg' - Wauw.. speechless... Dan sla je echt de plank flink mis

  https://www.at5.nl/artikelen/200631/halsema-roept-amsterdammer-op-middenstand-te-steunen-vergeet-kleine-ondernemer-niet

  Mijn zus is gisteren tijdens een begrafenis naast een vrouw met het coronavirus komen te zitten. Bij de begrafenis gaf iedereen elkaar een hand maar er stond wel zeep op alle tafels om je hadden te wassen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. RIVM
   @rivm

   Sinds gisteren zijn er 8 patiënten in Nederland overleden aan COVID-19. Er zijn 176 nieuwe patiënten bij ons gemeld. In totaal zijn er nu 1.135 personen positief getest. Coronavirus

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   (!): Als men naar de kroeg moet in deze tijd, kan men opeens
   een SUPER-SPREADER worden:

   One person, who refused to be tested and instead went to church and a buffet lunch, is the source of over 1,000 (!!) infections in S Korea.

   One person, who refused social distancing. No brunch or bar is worth being This Person.

   https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html

   HALSEMA getuigt van onkunde en een gebrek aan leidershap.
   Geen wonder. Een ongekozen bureacraat, die aan niemand
   verantwoording schuldig is. Schaamtelijk.

   DS

   Verwijderen
 61. Ongelofelijk!

  Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

  #corona lijkt me een mooi moment voor verkleining luchtvaart; laat #klm lekker failliet gaan

  https://twitter.com/ewaldeng/status/1238725202764279808?s=20

  Echt, geen woorden voor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Als men zoiets durft te zeggen, moet dat consequenties hebben.
   Een hoogleraar, nog wel.

   DS

   Verwijderen
 62. De FED heeft de rente met één procent punt verlaagd naar 0.
  Het gaat nu erg snel.
  Uw commentaar?

  Mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   TRUMP had gedreigd om Powell te 'degraderen'! Maar dit
   lijkt al verdisconteerd in de markt. Toch zal de FED
   nog veel meer paarden van stal moeten halen:

   QE no. 4; SWAP LINES met andere Centrale Banken, net
   zoals tijdens 2009; Term Auction Facility om de banken
   te helpen aan liquiditeiten; Backstopping van verplichtingen
   van prive-firma's, etc.

   Want de huidige crisis vereist ingrijpende maatregelen om
   het omvallen van domino's te voorkomen.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Alle paarden zijn inmiddels van stal gehaald. Dus als
   dit niet werkt, dan gaat de beurs DICHT om verdere
   margin calls te voorkomen.

   DS

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   De DOW JONES FUTURES zijn 800 punten naar beneden,
   NA de rentedaling. Dus komt gaat Wall Street DICHT
   en komt er HELIKOPTERGELD met goedkeuring van het
   Congress?

   DS

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   De TREASURIES waren de grote WINNAARS na de Bazooka
   van de FED. Dat betekent, dat de markt HEEL SOMBER
   is over de economie! Ongelofelijk.

   Goldman Sachs Predicts U.S. GDP to Shrink 5% in Second Quarter
   Treasuries Soar After Fed Move; Stocks Decline: (Bloomberg)
   5% !!

   DS

   Verwijderen
 63. Beste Diederik,
  Wat zijn de te verwachten gevolgen van als er helikoptergeld komt? Inflatie? Hoe gaat het dan met de treasuries?
  Alvast dank voor je antwoord.
  Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bernanke heeft altijd aangegeven dat de centrale bank niet zonder munitie zal zitten en dat ze de mogelijkheid heeft om geld bij te drukken (niet hetzelfde als QE). Hierdoor zal de dollar minder waard worden en zullen spullen/diensten duurder worden (inflatie). Schulden zullen verdampen maar vermogens ook.

   Verwijderen
  2. Eerst zal er deflatie komen. Het volk is bang om hun banen, inkomen en huis te verliezen. Mensen houden de hand op de knip en zullen hun schulden afbouwen. Daarna komt pas inflatie door helikoptergeld.

   Verwijderen
  3. Wat een oplossing zou kunnen zijn voor al deze problemen is dat de centrale banken een time based cryptocurrency uitbrengen als valuta. Op deze manier kunnen ze de velocity van het geld controleren en kunnen ze inflatie/deflatie onder controle houden.

   Verwijderen
  4. @ELIZABETH @ANONIEM:

   Zelfs als iedereen $ 1000.- in het handje krijgt, zoals
   Senator Romney voorstelt, dan is dat maar eenmalig. Anders
   wordt Geld een hete aardappel en zou dat het einde
   worden van ons huidig geldsysteem. De wet moet trouwens
   ook veranderd worden en het is nog maar de vraag of het
   Amerikaanse Congress toestemming geeft. Misschien
   in een acute situatie, bij uitzondering.

   Deflatie is veel sterker dan alle monetaire stimulerings-
   programma's bijelkaar. Kijk maar naar Japan, waar in
   1990 de bubbel barstte. Toen daalden de aandelen en het
   onroerend goed met 90% en nu, 30 jaar later, staan
   beiden nog steeds 50% lager, ondanks 30 gigantische
   monetaire stimuleringsprogramma's. Deflatie in
   Japan voert nog steeds de boventoon, vanwege
   structurele schuldafbouw, overcapaciteit en vergrijzing.
   De andere OECD-landen zullen hetzelfde lot ondergaan,
   omdat elke bubbel in excessieve schuld barst.

   Dit keer was de 'trigger' het Virus, dat echt niet
   zo vlug voorbijgaat als men zou willen. Dit duurt
   jaren. This is it.

   Geloof niet in wonderen, zoals een Reset of waardeloos
   Cryptogeld. Bereid je voor op hele zware tijden. Dit
   is de tijd om het uit te zitten met veel Kasgeld, liefst
   Dollars en Amerikaanse Treasuries met positief
   rendement. Er is nog tijd genoeg om je nek uit te steken.
   Laat de grote golf van faillissementen maar eerst
   over ons heen komen. Wacht eerst maar eens af of de
   Europese banken en de Eurozone/EU overeind kunnen
   blijven of dat we allemaal opeens voor de staat
   moeten werken.

   DS

   Verwijderen
 64. Dat vraag ik me ook af. De treasuries zijn alleen zo in trek omdat kopers weten dat er wel weer een andere gek/ECB/FED is die het van ze overneemt. Zeker met de QE van 700 miljard van de FED. Uiteindelijk zullen we dit in de toekomst met z'n allen terug moeten gaan betalen. Is het op deze manier geen zero sum game meneer Schmull? Een paar mensen worden er beter van en de meerderheid verliest. Eigenlijk puur egoïsme en hebberigheid net zoals het hamsteren in de supermarkten op dit moment.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Treasuries zijn al 39 jaar zo in trek, omdat Amerika
   echt niet failliet gaat. Een staat kan belasting heffen,
   maar een bedrijf niet.

   DS

   Verwijderen
 65. Is de enige manier op hier eerlijk uit te komen idd niet het kijken naar de mogelijkheid van helikoptergeld. Zo komt het geld tenminste bij iedereen terecht en niet alleen bij de handige/intelligente personen. Uiteindelijk zal de waarde van geld dalen maar de bijbehorende schulden zullen ook verdampen. Mensen met vermogen zullen moeten inlever maar het speelveld wordt wel gelijk getrokken. Hoe kijkt u hier tegenaan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Venezuela en Zimbabwe hadden 'eindeloos' helikoptergeld.
   De levensstandaard bleef alleen maar dalen. Zelfs
   een loonsverhoging van 100% betekende, dat de koopkracht
   van het geld lager was dan 1 jaar geleden. Zo'n
   paradijs is een 'hell on earth'.

   DS

   Verwijderen
 66. Bankaandelen plonsen omlaag. In hoeverre kunnen nederlandse banken weer omvallen, hoe snel kan dat gaan en wie gaat als eerste ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Alle banken in Europa zijn technisch allang failliet.
   Maar de 'redding' in 2008 - 2009 zette heel veel
   kwaad bloed. Dit is immers kapitalisme, dus als
   men omvalt door een onwijs beleid, dan zou men ook
   de prijs moeten betalen. Maar niemand wil een
   systeemcrisis. Het faillissement van Kredietanstalt
   in Wenen in 1931, was het signaal van de Grote Depressie.
   Geloof niet in al die verhalen, dat de banken hun
   buffers hebben verhoogd. Die zijn net weer ongedaan
   gemaakt. Dus het Grote Geld MOET in Treasuries, nergens
   anders.

   DS

   Verwijderen
 67. Kunt u mij uitleggen waarom ik de overheid geld zou willen lenen, dus treasuries kopen, tegen negatieve of geen rente? Het zou toch dom zijn om dit risico te lopen zonder premium met de kans dat dit niet terug kan worden betaald. Dan kan ik het toch veel beter nu uitgeven of bewaren in cash?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De staat kan belasting heffen, u niet. Dus een staat
   gaat zelden failliet. De staat krijgt meestal altijd
   het geld, dat zij nodig heeft, desnoods om uw huis
   extra te belasten of uw ramen (raambelasting), zoals
   vroeger.

   Maar geld of juwelen thuis is levensgevaarlijk. Dat is
   nooit geheim te houden en uw partner krijgt misschien
   genoeg van u. Dan bent u uw leven niet zeker. Dat is
   het niet waard.

   DS

   Verwijderen
 68. Free money is coming!

  https://twitter.com/thomaswburr/status/1239578103460044801?s=20

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Dat geld is zo op en kan nooit $ 1000.- per maand zijn.
   Het is eenmalig. Het is waarschijnlijk ook een lening!

   DS

   Verwijderen
 69. Geen beurzen die sluiten !!
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De SEC is nog tegen, maar het is een kwestie van tijd,
   omdat de Margin Calls blijven doorgaan. Dat komt ervan,
   als men speculeert met krediet.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Steve Mnuchin, Treasury Secretary, heeft vandaag bevestigd,
   dat de beurzen open moeten blijven. De vraag rijst, wat
   er gebeurt, als veel personeel zich opeens ziek meldt.

   DS

   Verwijderen
 70. Spoedarts waarschuwt dat ook jonge gezonde mensen hard getroffen worden door coronavirus: ‘Beelden van longen zijn angstaanjagend’

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Zy0tKwYVBRU&feature=emb_logo

  Dit is zeer ernstig!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. @ROB:

   BARMAN BESMETTE 1000 MENSEN MET CORONA

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/256966115/duitse-barman-besmette-duizend-mensen-met-corona

   DS

   Verwijderen
  3. Tja, maar hoeveel van die 1000 zijn ernstig ziek geworden? Of herstelt?

   Wanhoop op Italiaanse ic: 'We zien hier niemand herstellen'

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/256966115/duitse-barman-besmette-duizend-mensen-met-corona

   78 % herstelt toch?

   Verwijderen
  4. De juiste link:

   https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/video/5060046/italiaanse-ic-ziekenhuizen-wanhoop-artsen-vol-mensen-sterven

   Verwijderen
 71. Wat is uw mening meneer Schmull?

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=UgObZ33XOa4&feature=emb_logo

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Jensen heeft het recht om tekeer te gaan, maar nu het
   aantal sterfgevallen exponentieel stijgt, zal ook hij
   over 1 of 2 maanden pas echt in paniek raken. Dit virus
   is zo besmettelijk, dat het bijna iedereen, zonder
   uitzondering treft. Het wordt dan 'ieder voor zich'.
   Die zwakke ouderen gaan toch dood, dus die krijgen
   geen voorrang meer. Bovendien keert het virus
   waarschijnlijk opeens terug net op het moment, dat
   men denkt, dat het ergste voorbij lijkt. De Spaanse
   griep in 1918, dat vooral de jonge mensen trof en
   niet de ouderen, kwam DRIE KEER terug en had 50 tot
   100 miljoen doden tot gevolg.

   Tja, de kans voor Big Brother? Helaas is privacy
   allang verleden tijd. In China zijn liefst 350 miljoen
   Facial Recognition apparaten met Westerse technologie
   plus CCTV's, die iedereen kunnen 'tracken' en ook
   kunnen vaststellen of men het virus heeft. Uw mobile
   phone weet precies waar u bent. Argument: wie niets
   op zijn geweten heeft, behoeft niets te vrezen!

   DS

   Verwijderen
  2. @LOES:

   Wat te denken van VERPLICHTE INENTINGEN tegen het Virus?
   Die bestaan al in vele landen tegen kinderverlamming, etc.

   Ik heb er zelf een probleem mee. Vooral bij onschuldige
   kinderen. Maar als de nood het hoogst is, is alles
   mogelijk.

   DS

   Verwijderen
 72. zijn we hard op weg naar het Minsky Moment??

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Jazeker! Een ongelofelijke super-kredietcyclus, die
   toch al nooit was vol te houden op langere termijn,
   is opeens, in korte tijd, om zeep geholpen door
   een beest, dat heel kwaad is. Nu komt de tijd van
   wonden likken, soberheid en de tering naar de nering
   zetten. Of men wil of niet.

   DS

   Verwijderen
  2. John Kennedy de derde:

   I’m introducing an immediate economic relief plan for every American.

   —$4k to every adult who makes under 100k per year
   —$2k to every adult who makes over 100k per year
   —$1k for every child 18 or younger

   We need to ensure every family has the funds to survive at this moment.

   Dit lijkt toch meer op geld drukken 'out of thin air' ?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Dat is inderdaad Helikoptergeld, wat echter eenmalig is.
   Maar Trump's plan van zo'n $ 1000 miljard lijkt niet
   toereikend. $ 2000 miljard is waarschijnlijk nodig.
   Maar het is een Check, geen geld in het handje, en
   ook nog verstuurd per ...post (snail mail). Bovendien
   moet alles nog worden uitgezocht en al die bureaucratie
   gaat veel tijd kosten, terwijl de nood nu hoog is.

   Maar die paar duizend miljard is een paar procent van
   de staatsschuld, welke ook nog eens de helft is
   van die van 2008, als percentage van het BNP (5%).
   Dus dat heeft weinig gevolgen, als het plaatsvindt.

   DS

   Verwijderen
 73. Alle buitenlanders / reizigers die Indonesië willen bezoeken, moeten een visum krijgen van Indonesische missies in overeenstemming met het doel van hun bezoek. Bij indiening moeten aanvragers een gezondheidscertificaat overleggen dat is afgegeven door relevante gezondheidsautoriteiten uit hun respectieve landen.

  Heftig allemaal

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In HOBOKEN, New Jersey, bevolking: 55,000, vlakbij
   New York City, is een avondklok ingesteld voor
   iedereen van 10.00 's avonds tot 5.00 's ochtends.

   https://newyork.cbslocal.com/2020/03/16/coronavirus-new-jersey-restaurants-business/

   7 miljoen mensen in Californie, inclusief San Francisco,
   zijn nu gedwongen om THUIS TE BLIJVEN:

   https://edition.cnn.com/2020/03/16/us/coronavirus-california-shelter-in-place/index.html

   DS

   Verwijderen
 74. Ten derde: toegang / doorvoer naar Indonesië weigeren voor bezoekers / reizigers die de afgelopen 14 dagen naar de volgende landen zijn gereisd:


  Italië;

  Vaticaan;

  Spanje;

  Frankrijk;

  Duitsland;

  Zwitserland;

  Verenigd Koninkrijk

  Ten vierde moeten alle bezoekers / reizigers bij aankomst op Indonesische luchthavens een gezondheidswaarschuwingskaart invullen en indienen bij de Port Health Authority.

  Indien de reisgeschiedenis aangeeft dat een persoon in de afgelopen 14 dagen naar de bovengenoemde landen is gereisd, kan deze persoon de toegang tot Indonesië worden geweigerd.

  Ten vijfde, voor Indonesische burgers die naar de bovengenoemde landen zijn gereisd, zal bij aankomst een aanvullende screening worden uitgevoerd door de Port Health Authority:


  Als er geen eerste symptoom wordt gevonden, wordt een 14-daagse zelfquarantaine sterk aanbevolen.

  De verlenging van de Short Visit Pass voor buitenlandse reizigers die zich momenteel in Indonesië bevinden en zijn verlopen, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verordening van het ministerie van Justitie en Mensenrechten nr. 7 van 2020

  BeantwoordenVerwijderen
 75. De markt voor Boeing is volledig ingestort. Na de 737 max nu dit. Men verkocht in januari al niets, het zal annuleringen en wanbetalingen regenen. De gesubsidieerde luchtvaartsector is volledig bankroet nu. En het toerisme, het reizen voor lange tijd veel en veel minder. Het criminele Boeing heeft in goede tijden geen enkele buffer opgebouwd. Meer schuld, aandelen opkopen, de koers vertwindigvoudigen in 20 jaar en dikke bonussen uitdelen. Volldig doorgeslagen. En nu na net een maand virus staat Trump al klaar om met belastinggeld en staatssteun Boeing geld toe te stoppen. Hoe kan het?!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF@:

   De redding van vele firma's, vooral vliegtuigmaatschappijen
   en natuurlijk Boeing, is zeer controversieel, omdat zij
   inderdaad hun eigen aandelen opkochten met geleend geld,
   daardoor hoge bonussen konden betalen en nu dus met
   de rug tegen de muur staan.

   Probleem is, dat het omvallen van domino's waarschijnlijk
   nog meer gaat kosten (de val van Lehman kostte
   duizenden miljarden, terwijl een bailout slechts
   $ 20 miljard zou hebben gekost).

   Bovendien is Boeing een 'national treasure' net zoals
   General Motors, die destijd ook gered werd.

   Natuurlijk ligt de redding van particuliere firma's
   heel gevoelig, maar men kan dat wel doen, mits de
   directie wordt vervangen en voorwaarden eraan verbindt,
   zoals het opkopen van eigen aandelen verbieden.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik krijg de indruk dat er met triljarden gesmeten moet gaan worden om e.e.a. op te vangen. Zal dit niet de waarde van de dollar of geld iha onderuit halen en de door W.Middelkoop verwachtte reset ten gevolge hebben?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Alles is relatief. De gehele wereld smeekt weer om Dollars,
   net zoals in 2008 - 2009, vanwege de gigantische Dollar-
   leningen, die men nu moet doorrollen of terugbetalen.
   Daarom heeft de FED weer duizenden miljarden aan liquiditeiten
   via Swaps beschikbaar gesteld aan talloze Centrale Banken,
   inclusief de SNB (Zwitserse Nationale Bank).

   Een Dollarlening is een 'Short' op de Dollar, die in
   tijden van tegenwind moet worden gedekt. Ik hoor al
   een getal van $ 12.000 miljard, dat kan worden gezien
   als een Margin Call. Centrale Banken zijn in paniek
   en schijnen machteloos, terwijl de ECB failliet lijkt.
   Kijk eens naar de recente instorting van de staats-
   obligaties van Italie, Spanje, Portugal en ... Frankrijk!
   Nee, de ECB lijkt nauwelijks nog munitie te hebben,
   want een nog negatievere rente zou het banksysteem
   pas echt doen sluiten.

   Dus de Dollar en de Treasuries blijven de enige 'safe haven'.
   Laat de rest maar dromen van een Reset. Die komt misschien
   over een paar jaar, als we midden in de economische
   depressie zitten en alle aandelen, grondstoffenprijzen
   en onroerend goed-prijzen met 90% zijn gedaald, net zoals
   in 1933 -1934. Want geloof niet in de stelling: 'alles
   komt straks wel goed'. Nee. Want dan is men nog niet
   paniekerig genoeg! Heeft u al genoeg voedselpakketten
   thuis?

   DS

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   Hier is de 'SHORT' van $ 12000 miljard en waarom de
   Dollar nog steeds KONING blijft:

   Since the global financial crisis, foreign banks’ dollar lending has ballooned to $12 trillion from $10 trillion, the International Monetary Fund estimates. Lenders abroad like this business because dollar assets tend to offer higher returns and companies prefer to borrow in the currency.

   https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-18/coronavirus-dollar-funding-is-freezing-up-and-the-fed-knows-it

   Dit is waar ik al jarenlang op gehamerd heb en nu dit
   opeens werkelijkheid wordt, verwacht ik een waanzinnig
   sterke Dollar, die een CRASH VAN 1929 tot gevolg heeft.
   En daarna een ECONOMISCHE DEPRESSIE.

   Have a nice day.

   DS

   Verwijderen
 76. De EU-buitengrenzen worden gesloten voor bijna iedereen, echter niet voor asielzoekers (zie voorlaatste zin van de geciteerde passage). Hoe valt dit uit te leggen ?

  In der Mitteilung werden auch sämtliche Ausnahmen von der Einreisesperre aufgelistet. So müssen sämtliche EU-Bürger, deren Familienmitglieder und Drittstaatler ausgenommen sein, die einen langfristigen Aufenthaltstitel in einem Mitgliedsland besitzen. Darüber hinaus sollen ausgenommen werden: medizinisches Personal, Personal an der Grenze, Lastwagenfahrer, Diplomaten sowie Passagiere, die entweder auf der Durchreise sind oder aus unbedingt notwendigen familiären Gründen reisen. Des Weiteren sollen auch Personen, die um internationalen Schutz bitten, eingelassen werden. Bei all diesen Menschen soll es verstärkte Gesundheitschecks geben.

  https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-eu-plant-verbot-nicht-notwendiger-einreisen-fuer-30-tage-16681813.html

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Als de euro in de problemen komt met kapitaalrestricties is een dollaraccount bij Interactive UK dan veiliger sinds GB uit de EU is gestapt? graag uw mening
  vr.gr. Rene

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RENE:

   GB is pas na 31 December, 2020 uit de EU en misschien
   wordt dat wel uitgesteld, want de onderhandelingen
   zijn in de virus-periode bevroren.

   Als de EU ooit kapitaalcontroles krijgt, dan kan GB niet
   achterblijven. Dus een Dollarrekening, die echt
   buiten schot blijft, lijkt in Amerika zelf. Maar
   u kunt voorlopig niet naar New York reizen.

   DS

   Verwijderen
  2. Portugal gaat op slot.

   Vanaf 20.00 uur: Verboden om op straat te komen indien je niet naar een supermarkt of apotheek gaat. Één supermarkt per gemeente open onder politiebewaking. Iedereen in quarantaine #Portugal Verder alles dicht.

   https://www.portugalresident.com/president-marcelo-expected-to-declare-state-of-emergency/

   Verwijderen
  3. de treasury gaat ook erg hard op dit moment

   Verwijderen
 78. @DS

  De rentes stijgen snel in de VS en de treasuries dalen fors, komt dit door de plannen van Trump of door de hedge funds die in de problemen komen en alles verkopen (zie goud)...is dit moment om correctie af te wachten en bij te kopen of afblijven

  mvg/Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   De waardering van de 30-jarige Treasury is sinds Januari
   met liefst 40% gestegen en ik heb herhaaldelijk erop
   gewezen. dat onderbrekingen moeten worden verwacht,
   om welke reden dan ook. Die onderbrekingen kwamen
   recentelijk, omdat de snelle traders hun Carrytrade-
   transacties moesten terugdraaien en hun Treasuries
   als onderpand moesten verkopen, vanwege Margin Calls.
   Tegelijkertijd worden er steeds grotere stimulerings-programma's aangekondigd, die flink wat geld kosten.

   Maar elke zwakte in Treasuries en de Dollar is een
   koopgelegenheid voor de lange termijn, want het feest
   is voorbij: een Grote Recessie staat voor de deur en
   dat was ook de boodschap van de hausse in Treasuries.

   Uiteindelijk zal het rendement van de 10-jarige NEGATIEF
   worden en die van de 30-jarige 1% of lager. Maar riskante
   activa, zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed,
   die geen afloopdatum op 100% kennen, zoals solide obligaties,
   zullen in de komende jaren scherp blijven dalen. Elk
   technisch herstel is een verkoopgelegenheid.

   Er komt nu structurele DEFLATIE, vergelijkbaar met
   Japan na 1990. Centrale Banken hebben hun strijd
   tegen deflatie verloren.

   DS

   Verwijderen
 79. https://www.marketwatch.com/story/wall-street-billionaire-to-president-trump-send-everyone-home-now-2020-03-18?mod=home-page

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   ACKMAN begrijpt, wat op het spel staat, maar hij gaat nog
   niet ver genoeg. Probleem is, dat het conservatieve
   Congress geen snelle beslissingen kan nemen, behalve
   als er een soort Pearl Harbor plaats vindt.

   GOURINCHAS begrijpt het ook, maar krijg dit er maar eens door!

   Zorg ervoor dat mensen hun werk behouden en hun salaris blijven ontvangen, ook als ze in quanrantaine moeten leven of gedwongen vanuit huis moeten werken. Huishoudens moeten basale kosten kunnen blijven betalen, zoals huur, energie, hypotheek, en verzekeringen.

   Zorg ervoor dat bedrijven de storm kunnen uitzitten zonder failliet te gaan. Denk aan versoepeling van beleid rondom leningen, tijdelijk wegnemen van belastingverplichtingen of het overnemen van salarisbetalingen.

   Zorg ervoor dat het financiële systeem ondersteund wordt naarmate niet-renderende leningen en schulden toenemen. Zo kan voorkomen worden dat een gezondheidscrisis verandert in een financiële crisis.

   https://lekkercryptisch.nl/nieuws/2020/03/15/We-staan-voor-een-economische-crisis-van-ongekende-omvang

   DS

   Verwijderen
 80. A Swiss Doctor on Covid-19

  https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Wat doet een flinke devaluatie met treasuries en Dollarcash of is die kans niet zozeer aanwezig of nuttig?

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Devaluatie van wat? U bedoelt misschien devaluatie van
   de Euro tegenover de Dollar? 99% van de valuta's zijn
   in een vrije val tegenover de Dollar, maar dat is al,
   met onderbrekingen, het geval sinds 2008. Bij elke
   crisis, stijgen de waarderingen van de Dollar en
   van de Treasuries. We zijn pas aan het begin van
   een hele grote crisis, die politici en Centrale Bankiers
   NIET kunnen beheersen. Wat we nu meemaken is
   vergelijkbaar met een kernbom-ontploffing, omdat
   alles gewoon stopt. Dit is erger dan tijdens de oorlog
   en de jaren '30. Dit kan het einde betekenen van
   het gehele systeem. Een staat van beleg is wel
   het minste, dat men kan verwachten, zoals nu al
   in Frankrijk, Spanje en Italie.

   DS

   Verwijderen
 82. @

  ZONDER AANZIEN DES PERSOONS! Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar
  voor BREXIT:

  Michel Barnier
  @MichelBarnier
  ·
  1h
  I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.

  For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is het niet een psychologische operatie (Psy OP) dat plotseling allerlei bekende persoonlijkheden (Barnier, Friedrich Merz etc.) naar voor komen en beweren dat ze besmet zijn, om de hysterie verder aan te wakkeren ? Ik ben er wel van overtuigd dat deze pandemie gebruikt wordt om te proberen de burgerrechten sterk in te perken, en wel permanent.

   https://alt-market.com/index.php/articles/4154-from-quarantine-to-tyranny-to-rebellion-where-is-the-line-in-the-sand

   Verwijderen
 83. https://www.barrons.com/articles/treasury-wants-to-use-government-cash-to-aid-money-market-funds-51584556289

  hoe groot acht u de kans dat MF ook op slot gaat , ik weet in 2008 is ook BNP zoiets gebeurd ,zijn de mensen geld kwijt ?of was het tijdelijk geschort, waar moet je tegewoordigt heen als je in Dollar wilt, ?dank voor uw antwoordt.

  BeantwoordenVerwijderen