Translate

dinsdag 19 november 2019

DE LAATSTE DAG


DE LAATSTE DAG


Sommige Centrale Banken voeren al enige tijd een officieel monetair beleid van Negatieve Rente, wat eigenlijk als tijdelijke noodmaatregel bedoeld was om voornamelijk deflatie buiten de deur te houden of, in het geval van de Zwitserse Nationale Bank (SNB), het vluchtkapitaal richting de Zwitserse Frank te ontmoedigen. De gevolgen van een Negatieve Rente zijn immers, op den duur, catastrofaal voor het financieele systeem. Het is niets anders dan een 'suikerroes', wat de laatste dag van banken, verzekeraars en pensioenfondsen naderbij brengt.

De Riksbank, de Zweedse Centrale Bank, begon al in 2015 met dit kleuterexperiment voor de Zweedse Krona (SEK), gekoppeld aan een monetaire kwantitatieve verruiming (QE), om te ontdekken, wat er zou gebeuren. Nieuwsgierige kleuters vinden proefjes toch geweldig? Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de Zweedse huizenprijzen in 2015 met 15% stegen, in 2016 met nog eens 9% en in 2017 met 7%. De woningbouw nam in 2015 toe met 31% en met nog eens 27% in 2016. Tegelijkertijd brak de verkoop van auto's alle records en trok zelfs de inflatie aan tot boven de gewenste 2%. Reken maar, dat de kleuters van de Riksbank enthousiast waren!

Maar in Augustus, 2017, stopte de muziek en de stoelendans was opeens voorbij. De huizenprijzen daalden, in 4 maanden, met 10%, terwijl de woningbouw inkromp met 30%. De autoverkopen stortten in met 20%. Inmiddels is de Zweedse officieele rente nog steeds negatief en de monetaire verruiming (QE) is, na een korte onderbreking, weer hervat! Kleuters vragen zich altijd af of je een zeepbel kan aanraken zonder dat hij stuk gaat. Deze film zien we overal weer voor de zoveelste keer. Als men niet oppast, wordt dit eindeloos. Maar niets is eindeloos.

De Riksbank heeft onlangs erop gezinspeeld, dat de tijd voor riskante monetaire experimenten ten einde loopt. De officieele Negatieve Rente van minus 0.25% zou in December a.s. wel eens kunnen worden verhoogd naar Nul! De Zweedse Krona (SEK) zou dan weliswaar wat kunnen stijgen, maar staat momenteel, vergeleken met 2012, nog steeds 30% lager tegenover de Euro. Tegelijkertijd daalt de inflatie weer, ondanks het wanhopige monetair beleid, dat ten koste lijkt te zijn gegaan van een evenwichtig financieel systeem. Een onbedoeld gevolg van dit experiment was, dat het aantal  van Zweedse huishoudens, dat tot de nek toe in de schulden zit (gemiddeld boven de 190% van het beschikbare inkomen), fors is toegenomen. Hoe lang nog, voordat andere Centrale Banken ook besluiten om door de zure appel heen te bijten en het roer omgooien? Bijna niemand, behalve degene, die nu kasgeld ziet als Koning, is voorbereid op het einde van een monetair beleid, dat ten koste van spaarders wordt gevoerd ('financieele repressie').

Bovendien hebben, wereldwijd, 40% van alle uitstaande staatsobligaties en 10% van alle uitstaande bedrijfsobligaties een Negatief Rendement, wat, bij aankoop, dus automatisch verlies oplevert op de afloopdatum. De Centrale Banken van Japan, de EU en de Eurozone hebben nu 80% van alle obligaties met een Negatief Rendement in bezit. Die beheersen het klimaat van Negatief Rendement met hun kwantitatieve verruiming (QE), totdat er een algemene kopersstaking in de markt zou plaatsvinden, wat trouwens al merkbaar is bij de Langere staatsobligaties van Duitsland en Japan. Een obligatie met een Negatief Rendement is immers uiterst speculatief, want het is alleen winstgevend, als het rendement nog negatiever zou worden. Toch zijn er talloze institutionele beleggers, die, door de bestaande regels, nog gedwongen zijn om dergelijke staatsobligaties te kopen, op elke prijs.

Dit brengt de oude dag voor velen, die kampen met de gebruikelijke gezondheidsproblemen en wachten op hun laatste dag, in gevaar. Een rendementsdaling van 1% in Langere staatsobligaties verhoogt immers de pensioenverplichting van een typisch pensioenfonds met liefst 20%. Daarom zal men rekening moeten houden met een drastische inkrimping van pensioenuitkeringen voor Opa en Oma en fors hogere jaarlijkse bijdragen van zoonlief en dochterlief aan de pensioenfondsen. De grote massa, die geen pensioen geniet, zal terugvallen op een ouderdomsvoorziening (AOW), die in vele landen nauwelijks toereikend is om rond te komen. De premies voor de verschillende volksverzekeringen zullen eveneens omhoog moeten blijven gaan. Reken maar, dat de pensioencrisis in alle hevigheid zal losbarsten, zodra de aandelenmarkten en onroerend goedmarkten weer eens met 50% dalen, zoals in 2000 - 2002 en in 2007 - 2009, om maar te zwijgen over een potentieele daling van meer dan 80%, zoals in 1929 - 1932 en, in Japan, tussen 1989 en 2009. Dan pas zal men inzien, hoe de huidige generaties in de watten zijn gelegd.

Het onlangs verschenen G30 Turner rapport over de opdoemende internationale pensioenscrisis:

https://www.professionalpensions.com/news/4006976/g30-turner-report-urges-action-fix-looming-pensions-crisis

Er is trouwens nu sprake van een onderbreking in de 30-jarige hausse in obligaties, na de spectaculaire stijging in waarderingen in de afgelopen paar maanden. Daarvoor zijn vele mogelijke redenen aan te voeren, maar de, wellicht structurele, herschikking in de kapitaalstromen tussen Amerika en China kan een belangrijke rol spelen. China had een 'dubbel-overschot' op haar handels- en kapitaalbalans en de recycling daarvan, voornamelijk in Amerikaanse Treasuries, is al enige tijd veranderd. Dit heeft geleid tot een verkrapping van het internationale beschikbare kapitaal en kan Centrale Banken dwingen om het monetair beleid voorlopig te blijven versoepelen. China heeft steeds striktere kapitaalcontroles, waardoor het Chinese kapitaal, binnen China, min of meer, geen kant meer op kan gaan. 

De excessieve besparingen van overschotlanden als Duitsland, Nederland en Japan blijken dus niet voldoende om de internationale kapitaalbehoeften te verlichten. Japan probeert bovendien haar excessieve kapitaal binnen het land zelf te houden via de 'Yen Carry Trade', waarbij buitenlandse speculanten de yen lenen tegen lage rente, om die dan te herbeleggen in activa met hogere rendementen. Het handelsoverschot van Japan is inmiddels verdwenen. Vaak wordt uit het oog verloren, dat de totale geldhoeveelheid van Japan en China, de olifanten van de internationale geldstromen, zo'n $ 37.000 miljard bedraagt, tegenover $ 14.000 miljard van de EU en $ 15.000 miljard van Amerika (alle cijfers van Haitong International). Er is dus weinig voor nodig om tijdelijk roet in het eten te gooien van de grote obligatie-hausse, tenzij de economische wereldrecessie zich aandient.

U.S. 30-YEAR TREASURY BOND YIELD

United States 30 Year Bond Yield
(TRADING ECONOMICS): Na de spectaculaire stijging van waarderingen in wereldwijde obligaties in 2019, is er duidelijk een kentering opgetreden, die vooral te danken is aan Japan en China. Maar dit is niet het einde van de 30-jarige obligatie-hausse.

Vergeet niet, dat een gemiddelde Amerikaanse beleggingsportefeuille van 60% aandelen en 40% obligaties, een jaarlijks rendement opleverde van 10% gedurende de laatste 30 jaar en zelfs van 14% in de laatste 10 jaar. Uniek, dankzij het onorthodoxe monetair beleid van de Centrale Banken. Maar dat lijkt in de komende 10 jaar niet voor herhaling vatbaar. Integendeel.

De 89-jarige Warren Buffett heeft nu, in zijn beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway, de grootste kaspositie opgebouwd ooit, terwijl de Amerikaanse beurskoersen de hoogste stand aller tijden hebben bereikt. Deze kaspositie is liefst 60% ($ 128 miljard) waard in zijn portefeuille van beursgenoteerde aandelen ($ 208 miljard). Dat spreekt boekdelen. Probeert hij ons iets te vertellen over een mogelijke zeepbel?

https://www.cnbc.com/2019/11/01/even-obvious-way-for-buffett-to-solve-big-cash-problem-is-a-puzzle.html

Warren Buffett's favoriete waarderingsmaatstaf voor de beurs, de toepasselijke 'Warren Buffett indicator', is de totale beurswaarde ten opzichte van het Bruto Nationaal Product. Net voordat de 2 vorige economische recessies in 2001 en in 2007 begonnen, was de beurswaarde van Amerikaanse aandelen respectievelijk 150% en 115% van het BNP. Daarna stortte de aandelenmarkt in met 50%. Laat deze indicator tegenwoordig nu al op 140% staan. Niemand weet, wanneer de laatste dag van een beurshausse aanbreekt, want als speculanten hun dierlijke instincten eenmaal laten botvieren, lijken er geen grenzen te bestaan aan hun hebzucht en hun risicotolerantie. Ligt een 'Melt-Up' nog in het verschiet? De angst 'om de boot te missen' (FOMO - 'fear of missing out') is immers een typische menselijke karaktertrek. Maar Centrale Banken moeten, op een gegeven moment, of ze willen of niet, hun geldhoeveelheidsmachine uitschakelen, want anders volgt er ruilhandel. 
(Y-Charts): De beurswaarde van Amerikaanse aandelen ten opzichte van het Bruto Nationaal Product (140%), ver boven de Buffett's bubbel-indicator. De periode van gemakkelijk geld verdienen lijkt ten einde te lopen.

Image

(BLOOMBERG): De totale waarde van alle beurzen ter wereld is nu $ 82.000 miljard oftewel 94% ten opzichte van het wereldwijde Bruto Nationaal Product. Buffett's bubbel-indicator van 100% ligt niet ver weg.

Een Grote Beurscrash en een wereldrecessie zijn trouwens al heel lang de favoriete hobby geworden van bijna alle beurswaarnemers, die redelijke waarderingen hoog in het vaandel dragen, en zijn daarom, in een tijd van monetaire liquiditeitsinjecties, op korte termijn, onwaarschijnlijk. In de afgelopen 21 maanden is de MSCI All Country World Index (ACWI) ingezakt met 3% en vele aandelenmarkten hebben, in die periode, al een daling van 20% tot 30% achter de rug (Opkomende Markten!). Maar het internationale monetair beleid van de Centrale Banken lijkt steeds soepeler te worden, met rentedalingen en kwantitatieve verruimingen (QE & Not-QE), wat zonder meer vergelijkbaar is met de 'Coup de Whiskey' van 1927 tot 1929. Zelfs China  heeft haar rente net, voor het eerst in 4 jaar, verlaagd. De Grote Beurshausse, sinds de schrik van 2009, lijkt dus nog volledig in tact, vooral doordat de Advance-Decline Line, de trend van het aantal stijgers en dalers, sindsdien, door dik en dun, de opwaartse trend heeft kunnen handhaven.

(MARKET INOUT): De S&P 500  Advance-Decline Line (aantal stijgers ten opzichte van het aantal dalers) heeft nog steeds een hardnekkige opwaartse trend, door dik en dun, sinds 2009 (10 jaar!). Chart toont de laatste paar maanden.

S&P 500 Advance / Decline Line


(YARDENI)(WSJ)(18 November, 2019): Charts van de ADVANCE/DECLINE LINE van de NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) SINDS 2003 (!):

https://www.yardeni.com/pub/smi-adline.pdf(LEGG MASON): Kwantitatieve verruiming (QE) van de Centrale Banken gaat, na een tijdelijke onderbreking, nog vrolijk door. Let wel: dit is GEEN gelddrukken, zoals echt helikoptergeld, maar
gewoon een RUIL van relatief illiquide activa tegen liquiditeiten van de Centrale Bank ('Asset Swap'), die belegd of uitgeleend kunnen worden, zonder dat de geldhoeveelheid verandert. Echt helikoptergeld oftewel 'Geld uit het Niets', is nog steeds verboden door de BIS (Bank of International Settlements) te Basel, de Centrale Bank van 60 Centrale Banken. Daarom zitten de hyperinflationisten, al 10 jaar lang, beteuterd te kijken naar het gebrek aan echte consumentenprijs- en looninflatie. De tijdelijke activa-inflatie in aandelen, onroerend goed en Goud heeft ook niet geleid tot een hogere omloopsnelheid van het geld, wat nog steeds op een 60-jarig laagtepunt staat. Dat laatste is een voorwaarde voor echte structurele inflatie.

Vergeet niet, dat de echte grote finale van de beurshausse pas plaatsvindt, als schoenpoetsers en taxichauffeurs eindelijk stopppen met hun gezwets over de Bitcoinzwendel en daarna de stijgende beurskoersen hard achterna rennen. Dan pas volgt een Crash, niet daarvoor. Het pijnlijke beursjaar van 2018 bleek van voorbijgaande aard en de S&P 500 index (+ 26% tot nu toe in 2019) lijkt naar boven te willen uitbreken:

(LEGG MASON): S&P 500 index: verandering van koersniveau. EERST IN DE LIFT?

The S&P 500 experienced a significant drawdown in the fourth quarter of 2018.


Chart is centered on the January 2018 valuation peak for indexes indicated. Sources: Fidelity Investments, Bloomberg Finance LP, Haver Analytics; weekly data through 10/15/19. It is not possible to invest directly in an index. All indexes represented are unmanaged. All indexes include reinvestment of dividends and interest income unless otherwise noted. Past performance is no guarantee of future results.

(LEGG MASON): De MSCI  All Country World Index (ACWI): EERST MOGELIJKE UITBRAAK NAAR BOVEN?

Stock markets are always changing. A 10-year chart for the MSCI ACWI shows a pattern of advances followed by corrections.


Shaded areas in upper panel highlight significant performance swings. Sources: Fidelity Investments, Haver Analytics; weekly data through 10/15/19. It is not possible to invest directly in an index. All indexes represented are unmanaged. All indexes include reinvestment of dividends and interest income unless otherwise noted. Past performance is no guarantee of future results.Maar de markten moeten natuurlijk niet teveel op hun lauweren gaan rusten, want markten zijn tot alles in staat. De CBOE VOLATILITY INDEX (VIX), een maatstaf voor verwachte spanningen in de markt in de komende 30 dagen, is ingezakt (19 November, 2019) naar 12.29, ver beneden het 30-jaar gemiddelde van 19!

(BARCHART): De CBOE VOLATILITY INDEX STAAT HEEL LAAG. IS ER GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT? IS ALLES ECHT WEL KOEK EN EI?Alles heeft een cyclus. Er is een hele lange tijd van opgang, van stagnatie en van onverbiddelijke neergang. Als men zich bewust is van dit natuurlijke proces, dan is uiterste voorzichtigheid geboden, zodra het eindstadium van een cyclus lijkt te zijn aangebroken, zoals nu. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) wist het 200 jaar (1602 - 1800) vol te houden, voordat de firma het loodje moest leggen en failliet ging. Maar een unieke uitzondering vormt de eeuwigdurende waterschapsobligatie, uitgegeven door het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams in 1648, later overgenomen door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die, na 371 jaar, nog steeds rente betaalt! De obligatie is aan toonder en niet op naam:

https://www.hdsr.nl/werk/watererfgoed-nieuw/eeuwigdurende/

Als de zeepbel in alle activa ('the everything bubble') eenmaal ontploft, net zoals na de ongelofelijke beurshausse van 1927 tot 1929 (aangejaagd door de 'Coup de Whiskey' van Benjamin Strong van de NewYorkFED), zal dat een ijzingwekkende ramp veroorzaken, die een internationale politieke en economische aardverschuiving tot gevolg heeft. In 1929 was Herbert Hoover net verkozen tot President van Amerika op het hoogtepunt van de vorige 70-jarige kredietcyclus. Hij kreeg toen de schuld in zijn schoenen geschoven voor de Grote Beurscrash en voor de Economische Depressie. 

Zou President Trump misschien de volgende zondebok kunnen worden van de aanstaande Grote Crisis, die hoogstwaarschijnlijk in de komende paar jaar onvermijdelijk wordt? Zowel Hoover als Trump waren zakenlieden, geen politici, die beschouwd werden als onderschatte 'outsiders' door de onzichtbare, globalistische, hand, die achter de schermen aan de touwtjes trekt (de 'Deep State'). Zulke 'vreemde eenden', die de fantastische mensen van regimeverandering, van, deels geheime, supranationale handelsverdragen, van open grenzen, en van een wereld, met enkele machtsblokken ('empires'), in de wielen durven te rijden, zijn een ideale 'Kop van Jut', om het maar eens populair te zeggen. Kan de 'laatste dag' van het huidige 70-jarige internationale kredietfeest nog enkele jaren worden uitgesteld of wordt President Trump, na een eventuele 'Melt-Up', het uiteindelijke mikpunt van de daaropvolgende Grote Klap, die dan kan leiden tot het globalistische paradijs, zonder soevereine landen, zonder oorlog, met een enkele wereldmunt en waar politiek is voorbehouden aan buigzame ja-knikkers, zoals nu al in China en Rusland? 'Laat een crisis nooit onbenut' (Churchill)('Never  let a good crisis go to waste').

Maar ondertussen doemen de Amerikaanse verkiezingen in 2020 op en, gezien de weinig charismatische Democratische kandidaten, kan President Trump weer, net zoals in 2016, worden herkozen met een minderheid van het aantal stemmen (46.1% tegenover 48.2% voor Hillary Clinton). Dat is voorgekomen in 10% van de 45 Presidentsverkiezingen. De Amerikaanse president wordt immers indirect gekozen door een kiescollege, waardoor hij, net zoals in 2016, met slechts een kleine meerderheid, behoeft te zegevieren in enkele belangrijke staten, zoals Florida, Pennsylvania, Michigan en Texas.  Abraham Lincoln werd in 1860 gekozen tot President met slechts 39.8% van het aantal stemmen, omdat twee derde van de Zuidelijke 'Slavernij'-staten niet op hem stemden. De Zuidelijke staten scheidden zich daarna dan ook af van de rest van Amerika, waarna de 4-jarige Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak met 750,000 slachtoffers, ruim 3% van de toenmalige totale bevolking. Maar Lincoln werd in 1965, aan het begin van zijn tweede ambtstermijn,  vermoord door acteur John Wilkes Booth, die banden had met de geheime dienst van de Zuidelijke staten.

Opvallend is wel, dat elke neergang in de geschiedenis wordt versneld, als eenmaal de bezits- en inkomensongelijkheid historische hoogtepunten hebben bereikt. Is het systeem 'kapot'? Staat ons een fundamentele wending ('paradigm shift') te wachten? Aan het einde van zo'n neergang, is de maatschappij weer terug bij af. Echt waar? Lees de geschiedenis er maar op na. Opeens blijkt de decennialange uitzonderlijke overvloed van de laatste 70 jaar dan in rook te zijn opgegaan. 

Het aantal miljardairs (op papier) zal holderdebolder drastisch zijn geslonken. Wat jammer voor de linksradikalen, die, voor de zoveelste keer, een supervermogensbelasting ('soaking the rich') wensen in te voeren, wat, net zoals vroeger, meer kost dan het oplevert. Ondanks alles, is 1% van de belastingbetalers verantwoordelijk voor 27% van alle belastinginkomsten. Een onhandige aanpak van de 'rijken', zou een ware exodus op gang brengen van vaak zeer productieve burgers.

In een eind- en beginstadium van een cyclus is het heel gewoon om te geloven in allerlei doemscenarios. De ondergang van de wereld is natuurlijk weer nabij, dit keer verkondigd door de cultus van klimaatverandering. Iedereen speelt het spelletje een beetje mee, want dat is wat men wil horen, ookal gaat de natuur wel haar eigen gang. Herinnert u zich nog de atoomschuilkelders van de Koude Oorlog tijdens de jaren '50 en '60? En het gesuggereerde dieet voor de eventuele overlevenden NA de laatste dag?

https://www.eater.com/2017/12/12/16757660/doomsday-biscuit-all-purpose-survival-cracker

Dus dan maar geloven in bovennatuurlijke wonderen. Wonderen zijn immers niet te verklaren en maken het onmogelijke mogelijk: een Monetaire Reset, door Goud (?)-gedekte Crypto's en 'Geld uit het Niets' oftewel eindeloos, vooralsnog onwettig Helikoptergeld (PQE - People's Quantitative Easing). Want de angstige mens is nu zo goedgelovig, dat hij gemakkelijk is te vangen voor mooie sprookjes. Angst voor de toekomst is heel begrijpelijk op de top van een 70-jarige wereldwijde kredietcyclus. Bij excessieve schuld, als percentage van de economie, vermindert de economische groei, loopt het geboortecijfer snel terug en kan, steeds lagere, inflatie plotseling omslaan in deflatie, wat heel sneu zou zijn voor al diegenen, die flink geleend hebben. Stel je voor, als het geld juist MEER waard zou worden! Dat was o.a. het geval tussen  1850 en 1900. Het zwaard van Damocles van structurele economische stagnatie, of erger, zonder spoedige hoop op betere tijden, kan tot hevige politieke onrust leiden en zelfs, uiteindelijk, tot de staat van beleg. Maar geen probleem, want de onzichtbare hand is daarop al voorbereid.

Het beste houvast voor de werkelijke toekomst is wat de geschiedenis ons leert. De geschiedenis leert ons, dat elk hoogtepunt van een kredietcyclus vaak tot militaire conflicten leidt of om de aandacht af te leiden of om onafgemaakte zaken te beslechten. Schijnbaar veilige internationale verdragen worden genegeerd, blijken dan 'vodjes papier' te zijn en het ondenkbare vindt dan toch plaats.

Het sleutelartikel van het Noord-Atlantisch Verdrag uit 1949 is artikel 5, waarin elke lidstaat van de NAVO verplicht wordt om een aanval op een lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Amerika deed een beroep op dit artikel na de aanslagen van 11 September 2001. Maar men kan zich afvragen of er tegenwoordig nog voldoende internationale solidariteit bestaat, zeker in de tijd van 'America First' en toenemend nationalisme elders. Iedereen moet zijn eigen boontjes maar doppen. Iedereen heeft zijn eigen problemen en de energie ontbreekt om zich te bemoeien met de problemen van anderen. Er is daarom veel meer kans op internationale misrekeningen. De Franse president Macron liet zich, tegenover het tijdschrift The Economist, onlangs al daarover al uit.

Het noodlot van Europa, met al haar verschillende culturen, was altijd, dat er, al eeuwenlang, de ene verwoestende oorlog na de andere woedde, waardoor emigratie van Europeanen de grootste export werd naar de rest van de wereld. Na het zoveelste conflict tussen Frankrijk en Duitsland, brak in 1914 opeens de Grote Eerste Wereldoorlog uit, omdat er een 'geheim' verdrag bestond tussen Belgie en Groot-Brittannie uit 1839 (!), welke de neutraliteit van Belgie garandeerde en welke door Duitsland werd beschouwd als een 'vodje papier'. Hoeveel 'vodjes papier', zoals de Baltische Staten, Taiwan, Oekraine, etc., bestaan er nog tegenwoordig? Om koude rillingen van te krijgen!

De gemeenschappelijke verklaring tussen China en Groot-Brittannie ten aanzien van Hong Kong (1 land, met 2 politieke systemen tot 2047) wordt door China, sinds de officieele soevereiniteitsoverdracht in 1997, allang als zo'n 'vodje papier' beschouwd. Dus men moet zo spoedig mogelijk vertrekken, zolang het nog kan! Idealistische Westerlingen, die China nooit echt zullen begrijpen, hebben vaak de illusie, dat doorgewinterde communisten, met een een-partij systeem, ooit zouden kunnen veranderen in Westerse Democraten. Democratie betekende in China vroeger altijd chaos en is een gruwel voor de schatrijke Chinese partijbonzen.

In het model van het staatskapitalisme van China en Rusland, krijgt men bezit uitsluitend in bruikleen en als men niet in de pas loopt, pleegt men verraad. Dan kan dat bezit in beslag worden genomen, verliest men zijn paspoort, krijgt men huisarrest of verdwijnt men. Na de tragische aanslagen van 11 September, 2001, werd ook in Amerika de USA PATRIOT ACT door het Congress heen gejaagd, waardoor iedereen, zonder uitzondering, onopgemerkt zijn privacy kan verliezen.

https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm

De globalistische onzichtbare hand heeft weinig op met het soort politieke systeem, als er maar zaken kan worden gedaan. De 77-jarige Michael Bloomberg, ex-burgemeester van New York, met een vermogen van $ 52 miljard en een kersverse Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, beschouwt Xi Jinping van China (sinds 2018 benoemd 'voor het leven') helemaal niet als een dictator. Bloomberg heeft al jarenlang elk debat binnen zijn media-imperium over Chinese corruptie, luchtverontreiniging en onderdrukking van de 19 miljoen Oeigoerse Chinezen, in de kiem gesmoord, want anders komen zijn aanzienlijke zakelijke belangen in China in gevaar (Bloomberg L.P. is een prive-maatschappij). De onzichtbare hand kijkt liever de andere kant op ('turning a blind eye'), want confrontatie zou leiden tot verbanning uit een lucratieve markt. De werkelijke reden, dat Bloomberg zich alsnog verkiesbaar stelt, lijkt trouwens om te proberen om de links-radikale stromingen binnen de Democratische partij tegengas te geven. Zijn kandidatuur lijkt verder op een soort grap, die hem veel geld gaat kosten.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3030970/xi-jinping-no-dictator-american-businessman-michael-bloomberg

Hopelijk zal de wereld het komende (?) Chinese tijdperk bespaard blijven, want de vernedering van de Opiumoorlogen (1839 - 1860) met Groot-Brittannie en de twee oorlogen tussen Japan en China zijn nog vers in het geheugen gegrift van elke Chinees. Grimmige tijden zouden dan aanbreken! Maar China zal, in eerste instantie, proberen om de Amerikaanse invloed in de Stille Zuidzee ('Western Pacific') terug te dringen. Daaraan zullen vele landen op het Zuidelijk Halfrond even moeten wennen. De realiteit is, dat, economisch gezien, het, relatief dun bevolkte, Australie bijvoorbeeld, al een provincie van China is geworden. Wat toevallig, dat Amerika er genoeg van heeft gekregen om voortaan overal politieman te spelen.

Het tijdperk van Amerika, vooral sinds 1945, lijkt echter, tot de verrassing van velen, voorlopig nog lang niet ten einde te lopen. Haar voorsprong in essentieele groeisectoren als technologie wordt voortdurend onderschat. De gezamenlijke beurswaarde van Apple en Microsoft, bijvoorbeeld, is nu hoger dan die van alle Duitse aandelen bijelkaar. Maar veel belangrijker nog is de verwachte werkzame bevolking in de komende 100 jaar: de Amerikaanse bevolking lijkt te kunnen blijven stijgen, vanwege de relatief hoge geboortegraad en de relatief hoge immigratie naar het land, 'waar dromen werkelijkheid worden'. Maar die van alle andere landen, inclusief van China, lijkt flink te zullen inkrimpen:
MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!

DE 12de RIVA-BELEGGERSLUNCH en DE ZEVENDE RIVA-BELEGGERSBORREL

op Vrijdag, 29 November, 2019.  U bent van harte welkom! Voor nadere gegevens, zie rechterkolom.SCHMULL - FAVORIETE BELEGGINGS - SUGGESTIES / FAVOURITE INVESTMENT SUGGESTIONS, November - December 2019.


(52 Bladzijden; 52 Pages). Voor nadere gegevens, zie rechterkolom.


DIEDERIK SCHMULL 19 November, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


56 opmerkingen:

 1. "Het tijdperk van Amerika, vooral sinds 1945, lijkt echter, tot de verrassing van velen, voorlopig nog lang niet ten einde te lopen."

  ???
  https://twitter.com/tictoc/status/1197355410686013440?s=09

  https://twitter.com/tictoc/status/1197359003963027461?s=09

  https://twitter.com/yuvi_nation/status/1197446739659313152?s=09

  David

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DAVID:

   Bedankt voor de Links. Dit zijn flitsen, die slechts
   enkele aspecten belichten. Miljardair DALIO is al heel
   lang bezorgd over de 'hooivorken'. die het gemunt
   hebben op mensen als hij, de Superrijken. Maar het
   aantal Superrijken zal bij de volgende onvermijdelijke
   Crash, drastisch verminderen. Verder is hij, net zoals
   vele anderen, bezorgd over de geweldige opkomst van
   China, wat 'in de komende 10 jaar' tot een Nieuwe
   Wereldorde' kan leiden. Amerika zou dan een relatieve
   neergang kunnen beleven. Dat is echter een soort
   algemene mening onder de intellectuele elite, die
   schijnt te vergeten, dat 1) China's bevolking in
   de komende 100 jaar zal dalen, terwijl die van Amerika
   zal stijgen; 2) China is gebouwd op excessieve schuld,
   waarschijnlijk nog groter dan die van Japan, als
   percentage van haar economie: dat is een tijdbom. China
   heeft nu al een tekort aan Dollars om haar Dollarschuld
   overeind te houden; 3) China's enorme corruptie en
   inkomens- en vermogensongelijkheid, terwijl er geen
   inspraak is van de bevolking, zijn tijdbommen; als
   de binnenlandse spanningen verder toenemen, zou China
   niet terugdeinsen voor buitenlandse avonturen, wat
   het begin zou zijn van het einde; 4) de gemiddelde
   Chinees is nog relatief arm en moet rondkomen van
   zo'n $ 3.000 per jaar. 5) China is, in tegenstelling
   tot Amerika, geen autarkie; China moet haar voedsel en
   energie grotendeels importeren, terwijl haar deviezen
   in de laatste paar jaar drastisch zijn geslonken;
   6) China moet 'intellectual property' grotendeels
   stelen, voornamelijk van Amerika, omdat haar technologie
   nog ver achterloopt, omdat het klimaat voor vernieuwingen
   ('innovation') in een dictatuur nu eenmaal veel moeilijker
   is; 7) China's vermogen per hoofd van de bevolking is
   nog een fractie van dat van Amerika en kan nog vele
   decennia in beslag nemen om Amerika enigszins te evenaren;
   maar dat is aangenomen, dat het elitaire systeem in
   China niet opeens omver wordt gegooid, zoals in de
   geschiedenis herhaaldelijk is gebeurd bij dat soort
   landen; 8) Amerika heeft de juiste mentaliteit om bij
   elke tegenslag er weer bovenop te komen; maar China
   is net zoals een Robot, die opeens zou kunnen ophouden
   met functioneren.

   KISSINGER is een zeer wijs man en wijst er terecht op,
   dat de wereld 'slaapwandelde' in de Eerste Wereldoorlog.
   Het loont om het conflict tussen Sparta en Athene (434 -
   401 B.C.E.) te bestuderen. Sparta was militair ver
   superieur en behaalde, na enkele decennia, dan ook
   de overwinning. Het is zonder meer mogelijk, dat China
   zichzelf overschat en naast haar schoenen gaat lopen.
   Dat zou het einde van haar 1-partij-systeem alleen maar
   naderbij brengen. Vergeet niet, dat Hitler gedoemd was
   om te verliezen, omdat Duitsland niet autarkisch was en
   haar energie, grondstoffen en voedsel moest importeren.

   DS

   Verwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. hadewych von mises24 november 2019 om 10:56

  Heer Schmull, in een van uw laatste comments onder uw vorige blogpost staat te lezen: "Dreiging van Weimar is veel groter in de Euro: de ECB
  heeft nog steeds QE en heeft, als percentage van BNP,
  tweemaal zoveel geld 'gedrukt' als de FED.". Toch even schrikken ...! Ziet u dan toch de money velocity (en dus ook de inflatie) stilaan oplopen na al die QE en dat REPO-gedoe?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   De omloopsnelheid van het geld, de Velocity, en dus de
   structurele inflatie, stijgen alleen, als er echt Geld
   zou worden gedrukt 'uit het niets', zoals Helikoptergeld,
   wat alleen in enkele exotische landen is toegestaan.
   QE is een Asset Swap, zonder verandering van de geld-
   hoeveelheid.

   Maar wat ik wilde aangeven, is, dat de ECB misschien
   overgaat naar een soort Helikoptergeld, ondanks de
   richtlijnen van de BIS, of omdat de Europese banken
   moeten worden geherkapitaliseerd of omdat de New
   Green Deal erdoor wordt gedrukt door bepaalde groepen,
   zoals de Groenen of om enige lidstaten te 'redden'.

   Mocht dat gebeuren, dan staat de Euro op het spel, want
   Noord-Europa slikt dat nooit.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises25 november 2019 om 11:16

   Dank voor de duiding! Maar stel ... helikoptergeld ... dan wél forsere inflatie?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Echt helikoptergeld zou heel gevaarlijk zijn, want dan wordt
   'fiatgeld' een hete aardappel. De Velocity, de omloopsnelheid
   van het geld, dat nu nog heel laag is en op een 60-jarig
   laagtepunt staat, zou de pan uitrijzen. Bij 'echt'
   gelddrukken ( want QE en Not-QE is GEEN gelddrukken),
   zou niemand het geld meer lang willen vasthouden. Kijk
   maar naar de Bolivar (10.000% inflatie).

   DS

   Verwijderen
 4. Beste heer Schmull.
  Uw helikopterview waardeer ik zeer. Uw verhaal over onroerend goed in Zweden was mij nog niet bekend. Kunt u wat vertellen over mogelijke scenario's van het onroerend goed in Nederland?
  Zo spoedig mogelijk de hypotheek aflossen heeft u al genoemd. Bijvoorbeeld: snel verkopen, dat 2e huis? Of toch voor een spotprijs een huis met een lap grond kopen in het oosten van Duitsland?
  Groet,
  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   De stijging van onroerend goed-prijzen in Nederland en
   Duitsland, 'year-over-year' is aanzienlijk verminderd.
   Een nominale daling is een kwestie van tijd, net zoals
   die reeds plaatsvindt in talloze landen en steden, die
   jarenlang in trek waren. Elke locatie is verschillend,
   maar de trend van deze bubbel wordt binnenkort duidelijk,
   als vergrijzing en desinflatie de overhand nemen, net
   zoals in Japan. Oost-Duitsland en Oost-Europa worden
   ontvolkt, dus huizen zullen aan de straatstenen niet
   kwijt te raken zijn. Dat is goedkoop=duurkoop.

   Inderdaad is regel nummer 1: aflossen die hypotheek,
   want echte deflatie is in de komende jaren in aantocht!

   DS

   Verwijderen
  2. Beste heer Schmull,
   U heeft meer dan 100% gelijk. Zojuist las ik op Biflatie.nl het volgende:
   Huizenprijzen dalen inmiddels

   Toch blijkt wel dat de gemiddelde huizenprijs waarschijnlijk als gepiekt heeft in 2019. De gemiddelde prijs die Nederlandse huizenkopers in oktober 2019 betaalden voor een koopwoning viel in oktober flink lager uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster.
   Gemiddelde huizenprijs al €10.000,- lager sinds de top

   Gemiddeld werd er 307.336 euro neergeteld voor een woning. Dat is een kleine 7000 euro minder dan in september. De gemiddelde huizenprijs piekte in augustus toen die 316.183 euro bedroeg. De gemiddelde prijs van een woning in Nederland is dus al sinds augustus met zo’n €10.000 gedaald!

   Uw visie is zich dus al aan het voltrekken. Dank voor uw scherpe analyses..
   Johan van Vught

   Verwijderen
  3. Huizen zijn inderdaad absurd duur, voor een gewoon rijtjeshuis vragen ze in de Randstad 3,5 tot 4 ton. En het wordt grif betaald, vaak nog over de vraagprijs.

   Dat deze bubbel zal inzakken geloof ik ook. Door vergrijzing komen eengezinswoningen vrij die vaak nog maar bewoond worden door één oudere. Maar jonge stellen die zo’n woning nodig hebben kunnen de hoge prijs niet betalen, ze zijn getalsmatig met minder en vaak overladen met schulden, b.v. door studie. En die lang voorspelde recessie (die toch steeds weer uitblijft) komt echt wel een keer en dan vallen er klappen!

   Maar waar haalt biflatie.nl nu al die daling van huizenprijzen vandaan? De site van het CBS meldt dit niet, de prijsindex voor bestaande koopwoningen stijgt nog altijd:
   https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/47/koopwoningen-ruim-6-procent-duurder-in-oktober

   Verwijderen
  4. @JOHAN VAN VUGHT @ANONIEM:

   The Netherlands is cooling down

   House prices continue to rise in the rest of the Netherlands, but at a slower pace than before. Peter Boelhouwer, professor of housing systems at TU Delft, expects house prices to stabilise throughout the Netherlands in one-and-a-half to two years. "Amsterdam and the other major cities are always slightly ahead of the rest of the Netherlands. Prices are going up sooner, and down again sooner."

   According to NVM chairman Ger Jaarsma, it is all in all “a good time to sell”. He is not the only one who thinks so, according to the sales figures. Last quarter, almost 39.200 homes changed hands throughout the Netherlands, 2% more than in the previous year. Many investors think it is a good time to sell now. This gives the potential buyer more choice, more time and perhaps more room to negotiate.

   https://www.iamexpat.nl/housing/real-estate-news/are-house-prices-finally-dropping

   DS

   Verwijderen
 5. hadewych von mises27 november 2019 om 16:21

  "Echte deflatie in aantocht", heer Schmull. Dus cash blijft erg king? Ondanks negatieve(re) rente en reële inflatie? En de dreiging van Lagarde om spaargeld met bvb 10% te belasten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...en mede in dat verband:
   'ECB gaat inflatiedoelstelling aanpassen'

   Het idee erachter is dat daardoor de inflatieverwachtingen toenemen, wat belangrijk is voor het realiseren van inflatie.
   https://fd.nl/economie-politiek/1326391/ecb-gaat-mogelijk-inflatiedoelstelling-aanpassen

   Bron FD - Financieel

   28-november-2019 16:17:22

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   Cash of Cash equivalent is King, maar dan wel in KORTE
   Amerikaanse Treasuries met positief rendement. Dat is
   het parkeergeld voor verstandige mensen. Want wie in
   de Euro gelooft, heeft zitten slapen!

   DS

   Verwijderen
 6. Christine Lagarde wants key role for climate change in ECB review

  https://www.ft.com/content/61ef385a-1129-11ea-a225-db2f231cfeae

  Wat heeft de ECB met climatechange van doen?
  Uw commentaar aub.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Lagarde zegt, wat men wil horen. Maar wacht eerst maar
   eens af, wat er werkelijk kan gebeuren. De ECB is gebonden
   aan tal van regels. Ondertussen kan de EURO/DOLLAR lekker
   terug naar $0.80, wat de Europese economie een steuntje in de
   rug geeft.

   DS

   Verwijderen
 7. Johan, als je door de biflatie.nl laat leiden dan ben je goed bezig....��.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. DS:Hoe lang nog, voordat andere Centrale Banken ook besluiten om door de zure appel heen te bijten en het roer omgooien?

  Bij een afzwakkende economie zou dit een niet populaire maatregel zijn.

  Waar verwacht u dat dit gedaan gaat worden? U verwacht op termijn eur/usd=0.80 dan zal het niet de EU zijn. MIsschien de VS ? Dan zullen de lange treasuries bij een recessie minder stijgen in koers.
  Voor mij een moeilijk te doorgronden thema.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Saxo Bank verwacht dat de ECB in 2020 het roer omgooit.

   Waanzinnige voorspelling: renteverhogingen ECB:

   https://www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-031219-117/Waanzinnige-voorspelling-renteverhogingen-ECB.aspx

   Is dit inderdaad waanzinnig en slechts als kwinkslag bedoeld, of zit er toch iets in deze voorspelling van Saxobank dat we serieus moeten nemen? De reaguurders onder het artikel weten het ook niet zeker.
   In 2008 zagen we gekkere dingen opeens werkelijkheid werden.
   En een renteverhoging zou niet gek mogen zijn!

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   De Centrale Bank van Zweden, de Riksbank, lijkt deze maand
   de officieele negatieve rente te beeindigen, ondanks de
   zwakkere economie en ondanks de tegenstand van sommige
   economen en zakenlieden. Daarmee zou de Riksbank te
   kennen geven, dat de grenzen bereikt zijn van het
   onconventionele monetair beleid, terwijl andere
   Centrale Banken nog niet zover schijnen te zijn.(FT: 4 Dec)

   De hogere Dollar, sinds 2008, en positieve Amerikaanse rente
   hebben geen invloed gehad op de spectaculaire
   waardestijging van Treasuries. Er zijn immers
   zoveel andere factoren, die een rol spelen. Alles is
   relatief: andere landen hebben het economisch veel
   moeilijker en daarom blijven hun valuta's relatief
   zwak ten opzichte van de Dollar.

   Maar 2020, een verkiezingsjaar, met misschien wat
   konijnen in de hoed, kan een onderbreking worden
   voor de hausse in Treasuries en de Dollar. Dat is
   dan weer een koopgelegenheid.

   De 'Shorts' in Dollar & Treasuries zullen weer om
   de oren geslagen worden.

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   De ECB en ook de BOJ zullen zich inderdaad moeten
   afvragen, hoever men eigenlijk kan gaan met negatieve
   rente en QE. Nu Duitse banken ook de kleine beleggers
   te grazen nemen met negatieve rente, is het een
   kwestie van tijd, dat er straatrellen plaatsvinden
   in de Duitse steden, want die kwamen opeens uit de
   lucht vallen in Parijs, in Chili, in Libanon, etc,
   om schijnbaar veel mindere redenen.

   Het enthousiasme voor Trump onder zijn aanhangers is
   nog steeds vele malen groter dan onder die van oude
   Joe Biden. Bekijk maar de verkiezingsbijeenkomsten
   van Trump op YouTube. Plus hij heeft een verkiezingskas
   van $ 100 miljoen plus tegenover $ 9 miljoen voor Biden.
   De opinie-peilingen zijn weer nietszeggend, want zijn
   aanhangers hangen het niet aan de grote klok en Trump
   kan, vanwege het systeem van kiescolleges, de verkiezingen
   winnen met 10% minder stemmen dan zijn tegenstander.

   SAXO doesn't get it, net zoals de meeste Europeanen.

   DS

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Bovendien wordt TRUMP nu gesteund door 95% van de
   Republikeinen, een nieuw record, waardoor een
   'trial' in de Senaat niet ver zal komen. Wishful
   thinking van de anti-Trumpers.

   DS

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   SAXO's 2020 OUTRAGEOUS PREDICTIONS: PDF (14 Pagina's) & LINK

   https://www.home.saxo/-/media/documents/campaigns/outrageous-predictions/outrageouspredictions2020.pdf

   https://www.home.saxo/insights/news-and-research/thought-leadership/outrageous-predictions

   DS

   Verwijderen
 10. Putin Predicting US Dollar Collapse is Serious Warning – Catherine Austin Fitts.

  https://usawatchdog.com/putin-predicting-us-dollar-collapse-is-serious-warning-catherine-austin-fitts/#more-22671

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   Dit artikel is onnodig alarmerend, vooral voor degenen,
   die de feiten niet kennen. Triest!

   Natuurlijk is Amerika (eindelijk) wakker geworden en
   ziet in, dat de Koude Oorlog no. 2 allang is begonnen.
   Rusland en China raken in paniek, want die verliezen,
   gegarandeerd, elke handels- en financieele oorlog,
   doordat zij niet autarkisch zijn zoals Amerika en ook
   hun bevolking onder de duim proberen te houden, wat
   in de geschiedenis ALTIJD heeft geleid tot plotselinge
   regiemverandering. Daarom lopen ze naast hun schoenen en
   schreeuwen zij, dat zij de hegemonie van Amerika zullen
   veranderen. Mensen als Hunter trappen erin, want die
   zijn niet op de hoogte.

   De Dollar wordt juist steeds belangrijker en de enige
   concurrent, de Euro, staat op de tocht. 88% van alle
   FX-transacties is in Dollars en 62% van alle officieele
   reserves, terwijl de RMB van China niet meer is dan
   respectievelijk 4% en 2%. Russische Roebels komen niet
   eens voor op het radarscherm. Rusland en China zijn
   als de dood, dat zij worden buitengesloten van de USD-
   clearing, zoals Iran (Swift), want dat treft de
   levensstandaard van hun bevolking direct.

   Niet-Amerikanen hebben immers $ 12.800 miljard aan
   Dollar-activa (China: $ 1000 miljard), die constant
   moeten worden verlengd via de Dollar-funding.

   Die meneer Hunter heeft het al jarenlang bij het verkeerde
   eind: niet naar hem luisteren, want dat kost geld!

   DS

   Verwijderen
 11. Martin Armstrong heeft een rapport geschreven over de Repo crisis (van maar liefst 150 blz) maar is voorbehouden voor abonnees/klanten. In diverse artikels op z'n blog laat hij echter wel uitschijnen dat de Repo crisis niks vandoen heeft met (falende) Amerikaanse banken maar wel de Europese banken/liquiditeitscrisis. Europese banken proberen via hun overzeese filialen aan de nodiqe liquiditeiten te geraken. Probleem is blijkbaar dat de banken in Europa elkaar volledig wantrouwen waardoor de interbancaire transacties zo goed als stilgevallen zouden zijn. Realiteit of theorie ? Vandaag trouwens ook een artikel verschenen waarin de BIS z"n bezorgdheid uit over het stilvallen van de Europese repomarkten...Toeval ? mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   De REPO-crisis is nog in volle gang en kan vergeren, vanwege
   de financieringsbehoeften van elk einde van het jaar.

   De liquiditeitsproblemen van de Europese banken steken weer
   de kop op en die speelden 10 jaar geleden een belangrijke
   rol bij de Grote Financieele Crisis, vanwege het tekort
   aan 'Euro-Dollars'of 'offshore' Dollars.

   De hoofdoorzaak van de huidige Repo-crisis is de nieuwe
   strenge regelgeving voor het 'eigen kapitaal' van
   financieele instellingen, ingesteld na 2008, wat tot
   nu toe grotendeels werd verborgen door de QE van de
   FED en de ECB. Daardoor stortte de Repo-markt inelkaar
   en is nu veel te klein.

   Een permanente Fix is of permanente QE of 'Not-QE', of
   verandering van de regelgeving, wat echter door het
   Congress zou moeten tijdens een verkiezingsjaar.

   Er is verder een tekort aan Treasuries, die essentieel
   zijn als onderpand voor kortlopend krediet. Centrale
   Banken hebben immers dat onderpand 'gecornered', opgekocht
   waardoor zij eigenlijk liquiditeiten de nek hebben
   omgedraaid en kortlopend krediet, de 'plumbing' van
   het financieele systeem, in gevaar hebben gebracht.
   Zonder dat onderpand, geen krediet.

   Dit is weer eens een bewijs, dat de 'knapste koppen'
   af en toe de onbedoelde gevolgen van hun beleid
   totaal hebben onderschat of onterecht genegeerd.

   DS

   Verwijderen
 12. Knappe kop Paul Volcker is gisteren overleden.
  https://www.nytimes.com/2019/12/09/business/paul-a-volcker-dead.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Deze knappe kop Volcker mag gerust worden beschouwd als
   de redder van het financieele systeem: hij was, als een
   typische Amerikaan, bereid om, tegen de stroom in, in te
   grijpen toen de inflatie uit de hand liep: 20% rente!

   Wat een moed om zo'n besluit te nemen & 'let the chips
   fall where they may'. Men moet dus wel degelijk rekening
   houden met het ondenkbare, want de Amerikaanse mentaliteit
   is gewoon, dat men kan spelen zolang alles op groen lijkt
   te staan, maar bij rood licht draagt men zelf de
   consequenties. Men verdient geen reddingsactie ('bailout'),
   ookal rekent men er wel op.

   Dus degenen, die ervan uitgaan, dat superlage, laat staan
   negatieve rente, een eeuwig leven is beschoren, en dat
   'eindeloze QE' altijd mogelijk is, moeten eens bij zichzelf
   te rade gaan, hoe zij zouden overleven als, om welke
   reden dan ook, het plaatje opeens radikaal verandert.
   Daarom zit Warren Buffett op 60% Cash en hij is geduldig,
   ondanks of dankzij zijn 89ste jaar.

   DS

   Verwijderen
 13. https://www.zerohedge.com/markets/its-about-get-very-bad-repo-market-legend-predicts-market-crash-days
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt. Wordt zeer geapprecieerd! Uiterst belangrijk
   artikel, ookal is het harde kost voor de leek. Maar het
   originele rapport van Credit Suisse is onderaan als PDF:

   https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&format=PDF&sourceid=em&document_id=1081995001&serialid=3Wu3wFUMyBePtRtdFV1OMYgKjlWVo06EvleE1YFXV0o%3D&cspId=1767182447312478208&toolbar=1

   Dit wordt spannend!

   DS

   Verwijderen
 14. Wat denkt u vd redding vd NordLB bank ? De FT is vernietigend...
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Partijpolitieke koehandel. Maar hieruit blijkt, dat
   sommige partijen 'too big to fail' zijn. De ramp van
   de Duitse Landesbanken kon men al jaren geleden zien
   aankomen, omdat kredieten waren verstrekt op basis
   van politiek, niet op basis van normale financieele criteria.

   https://www.ft.com/content/18bff16e-1990-11ea-97df-cc63de1d73f4

   DS

   Verwijderen
 15. Repo Market Legend Predicts Market Crash In Days......

  Hoe gaat zo'n crash eruit zien , als een soort Lehman-event of anders??

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Na 10 jaar van record lage rente, is het financieele
   systeem extra kwetsbaar vanwege de talloze extra risico's
   die (weer) werden genomen door de financieele spelers.

   Dit keer zijn het niet de Subprime hypotheken, die in 2008 opeens 'giftig' en onverhandelbaar werden. Tegenwoordig zijn er
   enorme hefbomen in o.a. Junk bond CLO's, Leveraged Loans,
   met name Eurobond CLO's, etc.

   Dit alles is gesecuritizeerd, oftewel verpakt in 'pools',
   die dan kunnen worden aangewend als onderpand bij een
   interbank Repo-desk in ruil voor Cash.

   Maar bij de geringste twijfel over dat onderpand, moet
   men of verkopen met een gigantisch verlies, waardoor
   de markt gaat denken, dat men in moeilijheden zit, of
   men moet de voorraad van 'veilige activa'. zoals
   Treasuries of Bunds, aanspreken.

   Maar stel eens voor, dat men zo'n voorraad van 'extra'
   Treasuries of Bunds niet bezit? Dan gaat men failliet!

   Dit verklaart o.a. de lage of negatieve rente van Treasuries
   en Bunds, die massief worden gevraagd, ongeacht de
   fundamentals van de staatshuishouding, etc.

   De REPO-crisis lijkt dus een CRISIS IN ONDERPAND:
   zonder liquide onderpand, geen krediet. Het kan
   zijn, dat sommige financieele spelers ontdekt
   hebben, dat hun gesecuritizeerde onderpand illiquide
   is geworden en dat zij verzuimd hebben om 'extra'
   liquide onderpand, zoals Treasuries of Bunds,
   achter de hand te houden.

   Zo'n crisis ging ook vooraf aan de crisis in 2007 - 2009,
   waardoor Bear Stearns, Lehman en Merrill Lynch, etc. van het
   toneel verdwenen.

   DS

   Verwijderen
 16. Wall Street topman verwacht nog deze maand nieuwe financiële megacrisis
  Posted on 12/12/2019 Xandernieuws.net (korte samenvatting)

  Een van de allergrootse namen op Wall Street, Zoltan Pozsar, regelmatig aanspreekpunt voor de Federal Reserve, het ministerie van Financiën en het Witte Huis, luidt de noodklok voor de lang verwachte nieuwe financiële megacrisis. Pozsar verwacht dat de crisis nog deze maand gaat uitbreken. De Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong waarschuwt al langer voor de ‘Moeder van alle Financiële Crisis’, die veel ernstigere gevolgen zal hebben dan de crisis van 2008-2009, omdat de Centrale Banken hun kruit inmiddels hebben verschoten. Nog een keer de banken met biljoenen redden zit er daarom niet meer in.
  De crisis is feitelijk al enkele maanden geleden begonnen op de zwaar onderbelichte Repo (repossession) markt, die de basis vormt van het financiële systeem. Banken en hedgefondsen gebruiken de Repo markt voor het voor zeer korte termijn (meestal een dag) financieren van allerlei transacties. In september steeg de rente plotseling sterk (tot wel 10%), en daardoor ook de interbancaire rente (die banken elkaar berekenen).

  Federale Reserve gebruikte feitelijk belastinggeld om banken te spekken

  De Federal Reserve kwam met een aantal noodgrepen, maar het probleem verdween niet. Pozsar maakt deze ingrepen met de grond gelijk. Zijn exacte analyse heeft niet veel zin om hier te herhalen, maar komt erop neer dat hij als de meeste gerespecteerde ex-Fed official heeft toegegeven dat de banken jarenlang schatkistpapieren hebben opgekocht als een vorm van verkapte ‘quantitative easing’, en de Fed feitelijk belastinggeld heeft gebruikt om de banken niet alleen overeind te houden, maar indirect zelfs nog rijker te maken.

  ‘Banken naar de rand van de afgrond’

  Repo expert Pozsar schrijft nu letterlijk dat ‘banken in sommige delen van de wereld naar de rand van de afgrond kunnen worden gedrongen.’ Banken hebben teveel ‘collateral’ (schatkistpapieren) en te weinig reserves (cash), waardoor de grote commerciële banken niet in staat zijn geld te lenen aan de rest van het bankensysteem. Hij verwacht dan ook een aanstaande gedwongen verkoop van schatkistpapieren, met een verwoestende kettingreactie in de FX (foreign exchange) markt, de schatkistpapieren markt en de effectenmarkten, met een totale crash als gevolg.
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   (GNSECONOMICS): STAREN IN DE FINANCIEELE AFGROND:

   https://gnseconomics.com/en_US/2019/12/14/repo-market-turmoil-staring-into-the-financial-abyss/

   DS

   Verwijderen
 17. https://www.geotrendlines.nl/duitsland-verlaagt-limiet-anoniem-goud-kopen-van-e10-000-naar-e2-000/

  Betekent dit bericht dat de controle op geld steeds wordt verder wordt uitgebreid?
  Of heeft het misschien met de repomarkt te maken?
  Zou de vraag naar goud aan het groeien zijn?
  Graag uw mening, heer Schmull.
  Bij voorbaat dank.

  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   De internationale jacht op 'zwart' geld en het 'witwassen'
   daarvan is al jaren aan de gang. Het is nu al bijvoorbeeld
   zo, dat de aankoop van duur onroerend goed in Groot
   Brittannie tot een onderzoek kan leiden naar de herkomst
   van de aankoopsom. Als dat dubieus wordt geacht, dan kan
   de overheid dat onroerend goed verbeurd verklaren.

   Sinds 2011 is de Goudprijs in USD in een neergaande trend,
   maar sinds 2015 is er weer een opgaande trend door meer
   vraag dan aanbod, hoewel de Goudprijs in USD ($ 1,470)
   tegenwoordig nog steeds lager staat dan het hoogtepunt
   in 2011 ($ 1,970). Het valt af te wachten of de Goudprijs
   in USD nu eindelijk doorbreekt naar boven, terwijl
   de inflatie maar blijft dalen en de meeste grondstoffen-
   prijzen (CRB index) nog ver beneden het hoogtepunt
   van 2008 staan (194 tegenover 452!).

   De REPOCRISIS staat hier los van en is een direct gevolg
   van de nieuwe strengere bankregels, die sinds 2008
   zijn ingevoerd. Dat probleem werd enige tijd op de
   achtergrond geschoven door de monetaire verruiming
   van de FED (QE), maar de monetaire verkrapping (QT)
   veroorzaakte deze crisis in kortlopend krediet. Dat
   is inmiddels weer wat ongedaan gemaakt door 'Non-QE'.

   Er is inderdaad nu sprake van een liquiditeitstekort
   bij het bankwezen, met name bij Europese banken, die
   dat proberen te verlichten via negatieve rente op
   deposito's. Excessieve schulden (50% hoger dan
   10 jaar geleden!) vereisen nu eenmaal constante
   financieringen of via Repos, of via Eurodollars
   ('schaduwdollars'), maar het vertrouwen bij de
   banken onderling wordt steeds minder.

   Niemand moet enige illusie hebben, dat anonieme
   aankopen van schilderijen, juwelen en Goud nog
   lang zal kunnen bestaan, want de overheid heeft
   geld nodig en is vastbesloten om deze hiaten op
   te vullen. Verder is de bewaring van kostbare
   zaken thuis of in de tuin, hoe goed bewaakt ook,
   een absolute afrader!

   £ 50 miljoen gestolen:

   Tamara Ecclestone: The gang of three thieves were able to smash open several bedroom safes and fled via an open window despite a guard sitting in a CCTV room and the 57-room mansion run by up to 50 staff being on an exclusive street boasting 24-hour security patrols and multiple checkpoints.

   https://www.dailymail.co.uk/news/article-7795619/Tamara-Ecclestone-50million-worth-jewellery-stolen-London-home.html

   DS

   Verwijderen
 18. Dank voor uw uitgebreide antwoord! Zeer gewaardeerd!
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Zerohedge en DB over non-QE in 2020:
  Unlike the last three years during which the Fed was tightening financial conditions, keeping POMO, QE and debt monetization in check, and was engaging in Quantitative Tightening, in 2020, Deutsche Bank calculates that the Fed will buy an estimated $420bn Treasuries through open-market operations, or 40% of net issuance (which includes Bills) as it continues implementing its balance sheet policy of building higher level of reserve balances and returning to an all-Treasury portfolio.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Blijft U voor het komende verkiezingsjaar vast op de dollar en op 30- jarige treasuries of acht U een tijdelijke dip in beiden aannemelijk?
  Beter schuilen in bijv. Berkshire Heat., onder het motto wat goed is voor Buffet is waarschijnlijk goed voor mij. Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Ik blijf positief op de Dollar en op Lange Treasuries op
   lange termijn, maar na zo'n spectaculair 2019, moet men
   wel rekening houden met minder vuurwerk in 2020. Een
   verkiezingsjaar gaat immers gepaard met veel cadeautjes
   om in ieder geval een recessie te voorkomen. Maar als
   men Korte Treasuries heeft met positief rendement, die
   men vasthoudt tot de afloopdatum, net zoals Warren
   Buffett, dan is er weinig te vrezen. De Euro zal ook
   wel toe zijn aan een technisch herstel, maar mijn
   vertrouwen in de Eurozone blijft beperkt. Dat is alleen
   geschikt voor Traders. Tussen 2021 en 2030 zal de
   wereldrecessie wel toeslaan en dan zullen de Lange
   Treasuries en de Dollar hun triomftocht kunnen voortzetten.

   DS

   Verwijderen
 21. Martin Armstrong maakt brandhout van de uitspraken van Zoltan Poszar, vraagt zich ook af of z'n uitspraken ingegeven zijn om de aandacht af te leiden van de Europese bankencrisis ( waar Credit Suisse deel van uitmaakt ). Armstrong wil z'n rapport niet publiek maken om geen Armageddon uit te lokken maar het is een kwestie van tijd dat er hier of daar gelekt wordt. Één van de grootste indicators dat er iets grondig misloopt in het (Europees) financieel systeem is voor mij nog altijd het feit dat de Zwitserse Nationale Bank één van de grootste opkopers is van Amerikaanse aandelen en dus eigenlijk een hedge fund geworden is ipv een 'nationale bank'. In Zwitserland nota bene dat als enige land in Europa steeds furore heeft gemaakt als paradijs voor 'discreet' bankieren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Poszar van Credit Suisse is inderdaad niet onafhankelijk,
   integendeel. Er is al heel lang een Europees bankenprobleem,
   omdat de herkapitalizatie daarvan, in tegenstelling tot die
   van Amerika, op de lange baan werd geschoven. Nog steeds
   worden Europese banken, tegen de afspraken in, met
   belastinggeld 'gered'. Natuurlijk gokken de ECB en de SNB
   erop, dat Negatieve Rente uitkomst biedt, maar de
   onbedoelde bijeffecten worden geleidelijk duidelijker.
   Het is ongelofelijk, dat de voorstanders hiervan nog
   steeds vrij baan krijgen en te weinig tegenvuur van
   hen, die hebben gewaarschuwd tegen alle gevaren. Negatieve
   rente is diefstal, punt uit.

   De SNB is, net zoals de BOJ, wanhopig geworden, want
   'niets schijnt te werken'. Natuurlijk niet! De vraag
   is nu of alles kan worden 'genationalizeerd' met
   'geld uit het niets'. Natuurlijk niet! Dat laatste
   kan alleen als er activa zijn, maar die activa zijn
   niet eindeloos. Op een gegeven moment stopt alles
   en dan volgen kapitaalcontroles en controles op
   opname van bankdeposito's. Er is geen magische
   geldboom, er is geen Alice in Wonderland, behalve
   in de dromen van sommige halfintellectuelen, die
   straks verantwoordelijk moeten worden gesteld voor
   de echte volksrevolutie, die trouwens al woedt in
   talloze landen, waar de staat de kosten van
   levensonderhoud met nog hogere belastingen omhoog jaagt.

   DS

   Verwijderen
 22. We zitten middenin een oorlog tegen contant geld, tijd voor bitcoin
  Bron: btcdirect.eu 11-12-2019 (verkorte versie)

  De oorlog tegen contant geld woedt al een tijdje, zonder dat we het doorhebben. Ogenschijnlijk kleine berichten die als voetnoten in het nieuws worden gepresenteerd vertellen een gezamenlijk verhaal: contant geld is om verschillende redenen niet wenselijk. De laatste wapenfeiten komen uit Italië en Griekenland.

  Eerst Italië
  Vanaf 2020 zijn contante betalingen vanaf 2.000 euro in Italië illegaal. Een jaar later wordt dat bedrag verlaagd naar 1.000 euro. En winkeliers die hier niet aan mee willen doen? Die krijgen een boete opgelegd.

  Italy is making all cash payments above 2,000€ illegal in 2020. One year later, that limit drops to 1,000€. Anyone who refuses to accept credit cards is instantly fined 30€ + 4% of the refuted amount.
  The war on cash is here. Luckily, we have bitcoin.https://t.co/r6vgyq1Qev
  — Bitcoin Valgardena (@btcvalgardena) December 9, 2019

  Dan Griekenland
  Ook Griekenland laat zijn spierballen zien. Voor zover wij de berichtgeving volgen, lijkt het er op dat Grieken een derde van hun inkomen elektronisch moet uitgeven. Halen ze deze drempel niet? Dan moeten zij een boete van 22 procent betalen. Dit beleid is redelijk pervers te noemen.

  As the global war on cash escalates so does the need for an alternative.
  “Greeks will be hit with a hefty fine if they do not spend almost a third of their income electronically… Individuals that fail to meet the target will be hit with a 22% fine”https://t.co/hmpJxr8y8W
  — Matt Odell (@matt_odell) December 9, 2019

  Eerder schreven wij al over Argentinië en Libanon. Ten tijde van crisis en protesten werd het hele bankensysteem wekenlang afgesloten. De officiële lezing is dat het gevaarlijk is om banken open te houden tijdens protesten maar dit neigt meer naar grootschalige en strenge kapitaalcontroles.

  Het Australische parlement is ook bezig met een wetsvoorstel tegen contant geld.

  Ook Nederland wil contant geld weren
  Terug naar Europa. Ook in Nederland is de oorlog in volle gang. Ministers Hoekstra van Financiën en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben het plan om zogenaamd witwassen tegen te gaan. Winkeliers en handelaren die meer dan 3.000 euro cash aannemen, worden strafbaar.
  groetjes Jaap
  en allemaal Prettige Feestdagen gewenst


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   BITCOIN en alle andere cryptos zijn NIET het antwoord.
   Die hebben geen enkele waarde, net zoals kettingbrieven
   vroeger, en zullen, op een gegeven moment niet meer
   kunnen worden verhandeld. Cryptos zijn de grootste
   zwendel ooit en het is treurig, dat zelfs sommige hoog-
   opgeleide mensen, deze waanzin serieus nemen.

   Bovendien zijn Cryptos NIET anoniem:

   In recent weeks, in response to an internet fraud case originating from Iran, the Treasury imposed sanctions on two Iranians and the Bitcoin addresses, or ‘‘wallets,’’ they had used for trading in the currency.

   https://www.nytimes.com/2019/01/29/world/middleeast/bitcoin-iran-sanctions.html

   Houdt er rekening mee, dat men automatisch op een zwarte
   lijst komt, als men deelneemt aan deze zwendel.

   DS

   Verwijderen
 23. Heeft het sluiten van honderden geldautomaten ook nog iets van doen met de "war on cash"? Of wil men een toekomstige bankrun voorkomen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   Dat heeft te maken met PLOFKRAKEN, wat in Nederland
   een epidemie is geworden. Geen wonder, want helaas
   wordt het land internationaal gezien als een 'narco-
   state'. Het is kennelijk 'tijdelijk'...

   https://nos.nl/artikel/2313003-noodmaatregel-abn-amro-honderden-geldautomaten-dicht-vanwege-plofkraken.html

   https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-50821542

   DS

   Verwijderen
 24. Fijne feestdagen!

  https://www.politico.eu/article/europe-on-the-wane-global-economics-demographics-gdp/amp/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt!

   https://twitter.com/WattsSolong/status/1210338519895461888?s=20

   Verwijderen
 25. Nasdaq door de 9000. De meltup begint vroeg, het is nog niet eens lente ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 26. U zond verhaal Druckenmiller.
  Hij denkt anders dan u over bv. Treasuries
  Wat vind u van zijn hele verhaal?
  Wens u en de uwen in ieder geval een goed 2020!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   DRUCKENMILLER is een trader en zijn visie is voor de
   kortere en middellange termijn, maar hij kan morgen al
   van mening veranderen. Hij is echter uiterst succesvol
   geweest en men kan altijd nieuwe inzichten krijgen, als
   men naar zo'n iemand luistert.

   Mijn positieve mening over de Dollar en de Treasuries
   blijft op langere termijn onveranderd en de hausse van
   de laatste 11 jaar respectievelijk 38 jaar is in tact.
   Natuurlijk moeten traders rekening houden met tijdelijke
   onderbrekingen van de structurele trend van enkele maanden
   tot enkele jaren.

   De enige echte reden, dat mijn positieve mening zou
   veranderen, is als de Amerikaanse verkiezingen zouden
   worden gewonnen door links-radicale Democraten, die
   onverhoopt MMT ('money for the people', zoals in Venezuela)
   zouden invoeren. Maar dat is vooralsnog illegaal en
   een waanidee van half-intellectuelen.

   Ik ben het helemaal met Druckenmiller eens, dat Groot-
   Brittannie, na Brexit, het veel beter zal doen dan de
   meeste doemdenkers beweren. Londen blijft het financieele
   centrum van Europa, omdat het meeste talent niet
   verhuist naar het vasteland. Europa is geen land,
   is zeer verdeeld en echte integratie lijkt verder weg
   dan ooit, terwijl de economische groei al 3 jaar
   ernstig vermindert.

   Wel ben ik heel erg opgelucht, dat links-radikaal Labour
   zo'n enorm verlies moest incasseren. Gelukkig maar!
   Hieruit blijkt, dat Groot-Brittannie wel eens het
   immigratie-land bij uitstek zou kunnen worden voor
   hen, die in het leven vooruit willen komen.

   DS

   Verwijderen