Translate

donderdag 12 januari 2023

DE IJSKOUDE DOUCHE

DE IJSKOUDE DOUCHE

Een ijskoude douche is de laatste tijd weer helemaal 'in'. Een betere bloedsomloop, een sterker immuunsysteem, een beter humeur? Zulke schijnbare gezondheidsvoordelen zouden een mens kunnen aanmoedigen om te leren ijskoud te douchen. Maar in eerste instantie is het wel even wennen. Hetzelfde geldt voor een wereld, die heel lang chaos heeft weten te vermijden. Zo'n wereld is totaal onvoorbereid op de komende economische en politieke instabiliteit, wat vroeger eerder regel was dan uitzondering. Vooral beleggers, die vele decennia lang, zonder al teveel zorgen, kwaliteitsinvesteringen konden aanhouden ('Buy-and-Hold'), zullen zich nu moeten aanpassen aan een onrustig woelige periode, die voelt als een ijskoude douche. Een ieder, die 40 jaar of jonger is, zal zich binnenkort verbijsterd afvragen, wat hem of haar is overkomen.


(BLOOMBERG)(29 Dec. '22): 'THIS TIME IS DIFFERENT'. THE FOUR MOST DANGEROUS WORDS (John Templeton). MAAR HET GETIJ VAN LAGE RENTE EN LAGE INFLATIE LIJKT, NA 39 JAAR, DEFINITIEF GEKEERD. BENT U ER KLAAR VOOR?

Jammer genoeg werpt de komende chaos al haar schaduw vooruit. Democratie wordt het eerste slachtoffer. Dat betekent, dat men nog meer behoedzaam zal moeten worden om niet het doelwit te worden van de machtige autoriteiten, die tot alles in staat zijn. Alles. De grootste fout, die men kan maken, is om de toekomst te vergelijken met het recente verleden van na de Tweede Wereldoorlog. Onze groot- en overgrootouders maakten een langdurige periode mee, waar economische en politieke instabiliteit plaatsvonden met de regelmaat van de klok.


(StLouisFED): DE INSTORTING VAN DE GROEI IN DE AMERIKAANSE GELDHOEVEELHEID WAS HET GROOTST IN 40 JAAR! EEN RECESSIE MAAKT HAAR OPWACHTING. WEES VOORBEREID. DIT WORDT MENENS, ZO TE ZIEN!

De mens zal helaas in de toekomst niet meer die dingen kunnen doen, die vandaag de dag als iets heel vanzelfsprekends worden gezien. Zoals vliegreizen en autorijden. Dat is straks uitsluitend voorbehouden aan hen, die in de pas lopen. Natuurlijk voor uw eigen bestwil, die van uw medemens en de redding van onze planeet.

Dat is de onherkenbare toekomst, die voor ons ligt. De wereldcrisis, die op ons afkomt, wordt erger dan ooit, omdat de wereld uitelkaar valt. Het wordt weer 'ieder voor zich'. Vrijhandel slaat om in protectionisme, de afscherming van de eigen markt. Daarom is er een harde landing te verwachten als eenmaal de kredietcyclus omslaat, de wereldhandel bevriest, de bevoorradingsketen niet meer naar behoren functioneert, en schrijnende tekorten schering en inslag lijken te worden. Heeft u al een lang houdbare voedselvoorraad ingeslagen? Zoals bonen in blik en 3 liter water per persoon per dag? En zwijgen daarover als het graf. Want men zal elkaar dan het licht in de ogen niet gunnen. Zo erg wordt het.(RE:VENTURE): DE AMERIKAANSE SPAARQUOTE, ALS PERCENTAGE VAN HET BESCHIKBARE INKOMEN, IS ONLANGS INGESTORT NAAR DE LAAGSTE STAND OOIT. DE SITUATIE IS VERGELIJKBAAR MET 2006 - 2007, NET VOORDAT DE GROTE FINANCIEELE CRISIS TOESLOEG. HET VERSCHIL IS, DAT OVERTOLLIGE BESPARINGEN ALS GEVOLG VAN DE MONETAIRE STIMULERINGEN, NOG, NAAR SCHATTING, ZO'N $ 900 MILJARD BEDRAGEN (TERUG MET 50%, SINDS HET HOOGTEPUNT IN 2021). DAT GEEFT WAT ADEMRUIMTE, ZOLANG HET NOG DUURT.

Onderschat het effect niet van de overgang van nul- of negatieve rente naar een normale, gewone rente, terwijl de wereldschuld, als percentage van de wereldeconomie, hoger is dan ooit. Hoger dan de schuld, als percentage van de totale economie, tijdens de economische depressie in de jaren '30! Die overgang is nu eindelijk onvermijdelijk geworden, maar dit detoxen brengt enorme risico's met zich mee. Tot ieders verbazing, doet zelfs de Bank of Japan nu ook mee aan de algemene renteverhoging, ondanks de torenhoge Japanse staatsschuld, als percentage van haar economie. Een zachte landing wordt de illusie van de eeuw.


(BLOOMBERG)(31 Dec. '22)(AMERIKAANSE FEDERAL FUNDS RATE): DE STRUCTURELE (!) RENTEVERHOGING NAAR EEN 'NORMALE' RENTE IS PAS BEGONNEN. VOOR DE MEESTEN VOELT DIT ONNATUURLIJK AAN. NIETS IS EEUWIG. OOK LAGE, NUL- EN NEGATIEVE RENTE NIET. ER IS, MET ONDERBREKINGEN, NOG EEN HELE LANGE WEG OMHOOG TE GAAN. DAT IS EVEN SCHRIKKEN!

Stel je eens voor, dat de wereld te maken krijgt met een hele reeks rampen tegelijk. Stel je eens voor, dat de mens daardoor zijn individuele vrijheid moet opgeven 'in het algemeen belang'. Vrijheid is immers belangrijker dan brood en spelen, ook al wordt dat door velen betwist. De Donkere Middeleeuwen, gekenmerkt door eeuwige conflicten, doemen weer op. Ja echt! De droom van wereldwijde vrede, vrijheid en democratie lijkt in rook op te gaan. Zonder economische groei, is er veel eerder sprake van een nachtmerrie. In zo'n situatie, is het gewoon een kwestie van overleven.

Er zijn grote veranderingen op komst. Dus wees voorbereid. De allergrootste schuldencrisis ligt open en bloot voor ons. Sinds 2016, explodeerde de, grotendeels niet-productieve, en o zo verleidelijke, wereldschuld exponentieel ( zie: Weekly Insight van International Finance). De wereldschuld is nu al zo hoog, dat de rentelasten daarvan automatisch leiden tot negatieve economische groei. De crisis kan dit keer niet meer worden ontdoken. De laatste bubbels, die voor uitstel zorgden, zijn nu bezig aan het barsten. 


(BANK OF AMERICA)(S&P 500 INDEX)(LOGARITHMISCHE SCHAAL)(SINDS 1930): ER LIJKT TOCH GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT? ALS MEN ZICH OPHANGT AAN ZULKE BETOVERENDE CHARTS, EN DE TOEKOMST DAARMEE PROBEERT TE VOORSPELLEN, DAN HEEFT MEN GROTE KANS OM ALLES TE VERLIEZEN. EXTRAPOLEREN IS MISLEIDEND! ALLES WORDT ANDERS. ER IS EEN AARDVERSCHUIVING AAN DE GANG.

Er is niets zo gevaarlijk als de koop van overgewaardeerde activa met goedkoop geld. Die bubbels hebben we te danken aan het Disneyland van onverantwoordelijke politici en van de schijnbaar onafhankelijke Centrale Banken, die nu hun geloofwaardigheid proberen terug te winnen met hun agressief ('hawkish') monetair beleid. De pandemie bracht het een en ander in een stroomversnelling. De meesten zien de onvermijdelijke kater, die nu in zicht komt, kennelijk niet eens aankomen. Men wil immers niets zeggen of schrijven, dat anderen misschien niet willen horen.


(CRB): DE 30-JARIGE CYCLUS IN GRONDSTOFFENPRIJZEN SINDS 1908 (!). HOGERE PRIJZEN GEDURENDE DE KOMENDE DECENNIA? DIT IS MOGELIJK HET GEVOLG VAN DE DEGLOBALISERING EN VERGELIJKBAAR MET DE JAREN '70. GRONDSTOFFEN ALS POLITIEK EN MILITAIR WAPEN? EEN OLIEPRIJS VAN $ 200.- ? ANGSTAANJAGEND!
 
In een ontkenning leven, is een andere riskante menselijke karaktertrek. Slechts enkelen, waaronder ondergetekende, tijdens een rede voor studenten en docenten van Nyenrode Business Universiteit, zagen in 2012 de financieele crisis van Griekenland en de andere PIIGS (Portugal, Italie, Ierland en Spanje) aankomen. Groepsdenken en kuddegedrag zijn funest voor een helder oordeel.
 
Daarom wisten de uitverkorenen bij het World Economic Forum (WEF) in Davos, met al hun schijnbare wijsheid, elke crisis, in de afgelopen decennia, mis te lopen. Hun meningen zijn daarom contraire indicatoren geworden! Maar in 2023 schijnen zij de boot niet te willen missen met 'The TOP 10 Risks':


En wat te denken van de schuldencrisis van Azie, dit keer in de bedrijfssector, tussen 1997 en 1998 (de 'Asian Tigers': Zuid-Korea, Maleisie, Indonesie en Thailand)? Weer een bewijs, dat excessieve bedrijfsschuld, vooral in 'off-shore' Dollars, kan leiden tot volledige paniek, terwijl de staatsschuld wel binnen de perken was gehouden. Maar de moeder van alle Aziatische valuta-devaluaties moest er aan te pas komen om het een en ander recht te breien. In die tijd struikelde ook nog eens het grootste hedge fund, LTCM, vanwege ongelofelijke hefboomfinancieringen.

Hoe erg wordt de kater, na al die massieve monetaire stimuleringen? In ieder geval kan die kater veel langer duren dan verwacht. Speculatie in 'non-valeurs', dingen, die nu als verloren beschouwd kunnen worden, had immers historische vormen aangenomen, omdat velen in de waan verkeerden, dat zij winnaars waren geworden in een eenmalige loterij. 

Niemand wilde de boot missen ('Fear of missing out' - FOMO). Dat is een van de meest alarmerende karaktertrekken van een mens. Wel eens gehoord van de wedstrijd van de schildpad en de haas? Juist, de haas legde het loodje. Wel eens gehoord van de manie om voor 1 tulp net zoveel neer te tellen als de waarde van een huis (Holland in de 17de eeuw)? Nou ja, na die manie, had men in ieder geval nog een tulp!

Ruim 66 landen hebben hun valuta en hun nationale schuld gekoppeld aan de Amerikaanse Dollar, die al 14 jaar in de lift zit, in tegenstelling tot de algemene mening. Paniek en capitulatie zullen volgen, als de structurele vlucht naar de Dollar niet draait. De recente zwakte in de Dollar kan wel eens veel tijdelijker zijn dan verwacht. De Amerikaanse rente zou wel eens veel meer moeten worden verhoogd, onderbroken door eventuele pauzes, dan men nu aanneemt, als een verlaging van de inflatie naar 2% wordt nagestreefd. Dat duidt niet op een structureel zwakke Dollar, wat wel algemeen wordt gehoopt. De rente in Amerika is immers nu al veel hoger dan in de andere ontwikkelde landen. (BLOOMBERG)(4 Jan., '22): DE CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) VAN AMERIKA, DE VERZEKERINGSKOSTEN TEGEN EEN FAILLISSEMENT, IS WELISWAAR SCHERP GESTEGEN, MAAR IS NOG VEEL LAGER DAN 10 JAAR GELEDEN. DEZE STIJGING HOUDT VERBAND MET DE POLITIEKE ONZEKERHEID OVER DE VERHOGING VAN HET SCHULDPLAFOND ('DEBT CEILING') DOOR HET AMERIKAANSE CONGRESS. DIT IS EEN REGELMATIG POLITIEK SPEL.

Na een verschrikkelijk beursjaar in 2022, waarbij bijna alle beleggingsklassen het af lieten weten, ligt het voor de hand, dat men relatief optimistisch is voor 2023. Men is echter nog steeds bijna volbelegd en een echte capitulatie, de voorwaarde voor een bodem in de markten, laat op zich wachten. Maar: 'GEDULD IS EEN PLEISTER VOOR ALLE WONDEN' (Miguel de Cervantes).

12 Januari, 2023.

DIEDERIK SCHMULL

Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vinden er in 2023 weer enkele presentaties plaats. Het wordt hoog tijd om alle Blogleden en Bloglezers nog eens persoonlijk te woord te staan!

(BIANCO)


(Gentlemensgram): EEN LAMBORGHINI ZIT VAST TUSSEN DE SCHAPEN. KENT U DAT GEVOEL OOK? JIJ EN DE REST?

===

zondag 11 december 2022

DE LAATSTE ZUCHT VAN HET SNELLE GELD

DE LAATSTE ZUCHT VAN HET SNELLE GELD

Het zichtbare onzichtbaar maken of andersom. Pure magie! Wie droomt er niet van om alle schijnbare problemen met een toverstafje op te lossen? Maar het kan nooit kwaad om te dromen over een toekomst, die men vurig wenst. Als men in een lastig parket zit, kan men proberen om het derde oog te activeren. Spirituele ontwaking is een voorwaarde om voorbereid te zijn op onzekere tijden.


(ROBIN BROOKS): DE AFBOUW VAN DE BALANS (QT) VAN DE AMERIKAANSE FEDERAL RESERVE VINDT NU PLAATS IN HET SNELSTE TEMPO OOIT (ZWARTE LIJN). MAAR ER IS NOG EEN HELE LANGE WEG TE GAAN! HOE LANG DUURT HET, VOORDAT DE MARKTEN KAPITULEREN EN VERDER INSTORTEN? CENTRALE BANKEN ZULLEN DIT KEER NIET KUNNEN KAPITULEREN. ZE MOETEN DE TEUGELS BLIJVEN AANHALEN, TOT HET EEN EN ANDER BREEKT.

De periode van gemakkelijk geld verdienen is voorlopig definitief voorbij. De teruggang in alle markten is echter, tot nu toe, heel bescheiden geweest. Er was immers sprake van een 'bubbel in alles' tot 2021. De markten waren dolgedraaid. Nog nooit waren de Amerikaanse aandelenkoersen, in verhouding tot de economie, bedrijfsomzet, bedrijfswinst, dividendrendement en boekwaarde, zo hoog geweest. De S&P 500 index steeg, op een gegeven moment, naar 3 maal de bedrijfsomzet, wat veel hoger was dan in welke hausse ooit. Om te begrijpen, wat hier aan de hand was, moet men wel 100 jaar terugkijken. Speculatieve waanzin, gekenmerkt door excessief krediet, zonder weerga! Erger dan in de hausse van 1929 en 2000.

Tegelijkertijd moest kasgeld de prullenbak in ('Cash is Trash'). Nog nooit was kasgeld, als percentage van het vermogen, zo laag en zo uit de gratie geraakt. Wat klopte men zichzelf op de borst! Het risico was immers weggetoverd. Het optimisme kende geen grenzen. Er was o.a. een absoluut record aan nieuwe aandelenemissies (IPO's). 

Maar toen gooiden de gigantische inflatie- en rentestijging roet in het eten. Het rendement van de 10-jarige US Treasury Note explodeerde, in 2 jaar, met 1200% (hoger rendement betekent lagere waardering), vanaf een historisch dieptepunt in 2020. De 39-jarige dalende trend in obligatierendementen, met steeds hogere waarderingen, sinds 1981, lijkt in 2020 te zijn gedraaid naar boven, voor de komende decennia (!). Hogere rente in een, met schuld volgeladen wereld, is een ijskoude killer. De redenen voor die hogere rente laten zich raden. 


(TRADINGECONOMICS): HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE TREASURY NOTE LIJKT STRUCTUREEL NAAR BOVEN TE ZIJN UITGEBROKEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDEDALING.

De wereld is opeens helemaal veranderd. Het noodgedwongen monetaire beleid van 'krapgeld' heeft de kans op een ernstige wereldrecessie naderbij gebracht. Dat laatste is in de markten nog lang niet verdisconteerd. Probeer dus geen vallende messen te vangen!


(COMPOUND): DE GROEI VAN DE AMERIKAANSE GELDHOEVEELHEID (M2) IS IN 2022, VOOR HET EERST IN 63 JAAR, NEGATIEF! DIT DUIDT OP MOGELIJKE DEFLATIE, NIET INFLATIE. HET FINANCIEELE SYSTEEM IS IMMERS GEBASEERD OP KREDIET.

In dat licht bezien, ligt het ergste van het verlies in alle activa, inclusief beurskoersen, onroerend goed en grondstoffen, nog voor ons. Een dramatische waardedaling van de 'bubbel in alles' staat, in de komende jaren, nog voor de deur. Kasgeld, zoals 3-maands Amerikaanse Treasuries (Treasury Bills), is koning! Treasuries met lange looptijden, inclusief de ETF's daarvan (iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF, de TLT of IDTL) zijn in onzeker vaarwater terecht gekomen. Beleggers moeten het roer omgooien, want het snelle geld heeft de geest gegeven. Het dolle feest van goedkoop en gemakkelijk geld is voorbij. Het risico van schuldpapier met lange looptijden lijkt daarom voorlopig niet meer acceptabel.

De Dow Jones Index is, tot nu toe, in 2022, met slechts 7.55% gedaald, nadat deze liefst 60 maal was gestegen sinds haar dieptepunt in 1974, 48 jaar geleden. De S&P 500 index is, in die 48-jarige periode, liefst 75 maal gestegen, terwijl deze, tot nu toe in 2022, met slechts 8.71% is gedaald. De NASDAQ Composite index, met ruim 3000 aandelen, is, tot nu toe in 2022, met 32.8% gedaald, nadat deze liefst 300 maal was gestegen sinds 1974. Bitcoin is in de laatste 12 maanden weliswaar gedaald met 70%, maar is sinds haar introductie, ongeveer 12 jaar geleden, liefst 7 miljoen maal gestegen. De vrije val in alles is dus pas begonnen.

IEDEREEN, DESONDANKS, EEN FANTASTISCH EN VOORAL GEZOND 2023 TOEGEWENST!

DIEDERIK SCHMULL

11 December, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

Zie LINK hieronder

ECONOMIEPODCAST.NL (OCTOBER, 2022):

De economie podcast interviewde Diederik Schmull over zijn visie op de economie. Diederik Schmull werkte 40 jaar in de financiele wereld, onder meer als vice president van Morgan Stanley, Credit Suisse en de destijds grootste researchbroker ter wereld, Baker Weeks & Co. Op dit moment is hij gepensioneerd, maar werkt hij nog steeds als columnist en adviseur voor vermogende clienten.


(@SUCCESSPICTURES)

MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch & Borrel zullen hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2023. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.

DE BEER IS LOS! KIEKEBOE!


(IVANOVA)


donderdag 3 november 2022

DE HEMEL KOMT NAAR BENEDEN


DE HEMEL KOMT NAAR BENEDEN

Van 2019 tot 2021, beleefden de markten in riskante activa, zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen, een ongekende stijging, mede vanwege het ruime monetair beleid ('Go Big'). Die stijging was liefst 3 maal zo groot als tussen 2006 tot 2007, net voor de Grote Financieele Crisis in 2008. Ondertussen is het roer weer om. De inflatie is nu immers veel te hoog. Er is geen ruimte meer om de monetaire teugels te laten vieren. Dat laatste werd, eerder in dit jaar, even geprobeerd door Britse politici, maar een 'redding' van het Britse financieele systeem was het gevolg. Het leven wordt voorlopig overal heel sober, want de droom over economische groei moet nu, noodgedwongen, in de ijskast worden gezet.


(BLOOMBERG)(MORGAN STANLEY)(30 October, 2022): DE INFLATIE LOOPT ZO'N 9 TOT 16 MAANDEN ACHTER BIJ DE GROEI VAN DE GELDHOEVEELHEID (M2). DAT BETEKENT, DAT DE INFLATIE IN 2023 - 2024 DE NEK WORDT OMGEDRAAID, OMDAT DE GROEI VAN M2 IS INGESTORT VAN 27% (MAART, 2021) NAAR 2.5% (OCTOBER, 2022). DUS DE GROTE NEERWAARTSE KLAP IN OPGEBLAZEN ACTIVA LIGT NOG VOOR ONS.

De Centrale Banken zijn bezig met de scherpste renteverhogingen, in de kortst mogelijke tijd, in 40 jaar. Maar tegelijkertijd is er een begin gemaakt met het al of niet daadwerkelijk afbouwen van hun balansen. Die balansen, met voornamelijk schuldpapier, hadden ervoor gezorgd, dat er een overvloed aan liquiditeit in het systeem ontstond. Dit leidde tot een positief vermogenseffect. Iedereen, die iets bezat, voelde zich opeens rijker. 

Vooral de top 10%, die, bijvoorbeeld, 89% van alle aandelen in handen heeft. De bezittende klasse staat echter op het punt om een gigantisch fortuin te verliezen, vooral na een eventueel tijdelijk technisch koersherstel! De bescherming tegen verliezen van stop-loss orders is beperkt, want als het stop-loss niveau wordt geraakt of overschreden, dan kan de werkelijke verkoopkoers automatisch nog veel lager worden. Een schijnbescherming dus.

Maar deze liquiditeitsverkrapping ('quantitative tightening' - QT), die een waardedaling tot gevolg heeft, is nog niet doorgedrongen tot de meeste beleggers. De meeste beleggers wachten nog onterecht op een versoepeling van het monetaire beleid ('pivot' - draai) en lijden aan een gevaarlijke menselijke karaktertrek van 'angst om de boot te missen' ('Fear of Missing Out' - FOMO). Men is nog steeds nagenoeg volbelegd! Dit is niet meer de tijd om je nek uit te steken voor iets. Integendeel. Het is nu zaak om schuld proberen te verminderen en de kasgeldpositie te verhogen, liefst via kortlopende soliede staatsleningen. Saai wordt het nieuwe leuk!(StLouisFED)(November, 2022): DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY'), OF HOEVEEL GELD WORDT UITGEGEVEN, IS AL 27 JAAR DALENDE EN WIL MAAR NIET STIJGEN. ALS GELD, OM WELKE REDEN DAN OOK, NIET ROLT, DAN KRIJGT STRUCTURELE INFLATIE GEEN KANS. DE BURGER BEPAALT DUS UITEINDELIJK OF GELD EEN HETE OF KOUDE AARDAPPEL WORDT, NIET DE CENTRALE BANKEN, NOCH DE POLITICI. ONDANKS ALLE MONETAIRE STIMULERING, IS GELD NET ZO KOUD ALS EEN KAALGESCHOREN SCHAAP! DE BURGER WORDT STEEDS VOORZICHTIGER. HIJ MOET WEL.

Overigens is de crisis in de Britse staatsleningen (Gilts) van afgelopen September al overgewaaid. Slechts 20% van de voorgenomen steun door de Bank of England (BOE) aan die markt was vereist en die steun is nu gestaakt. Inmiddels is de BOE de eerste Centrale Bank, die onlangs een deel van haar obligatieportefeuille van de hand deed, zonder te wachten op de afloop en de eventuele herbelegging daarvan. Dus het project van liquiditeitsverkrapping (QT) loopt voor op schema, terwijl men hiervoor uitvoerig en tijdig werd gewaarschuwd. Een hele diepe recessie ligt nu in het verschiet.

De druk van de inflatieketel, met name in Europa, is nog veel te hoog. Een verlaging van die druk is nodig om politieke en monetaire uitbarstingen te voorkomen. Nu de werkloosheid nog relatief laag is, kunnen de Centrale Banken de rente, in sneltreintempo, normaliseren en de inflatoire bubbel laten leeglopen, ongeacht het effect op de markten. Denk het ondenkbare! Centrale Banken zijn bezig met de vernietiging van de vraag om de inflatiedruk te verlichten. Als de slinger doorslaat aan de ene kant, doet hij dat vaak ook aan de andere kant. Dat betekent, dat de bubbel in alles barst, met een schadelijke deflatie tot gevolg. Opeens is het sprookje van ogenschijnlijke welvaart voorbij. Bent u er klaar voor?


(CBS)(October, 2022): De inflatiecijfers van Nederland staan op recordhoogte, ver boven die van de Eurozone in het algemeen. Tijd om de rekenmethode te veranderen en om de huizenmarkt verder af te laten koelen door een schaarste aan tophypotheken?

Ondertussen heeft de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (FED), Jerome Powell, op 2 November j.l. onomwonden gesteld, dat de rente hoger wordt en de hoge rente veel langer zal moeten duren dan verwacht. Dus geen rustpauze, zoals gehoopt? Zelfs een kans op een 'te strak' aandraaien ('overtightening') van het monetaire beleid, omdat dat te verkiezen is boven het 'te vroeg' versoepelen daarvan? Dit is de officieele bevestiging van een mogelijk 'harde' economische landing in 2023 en 2024, met alle gevolgen van dien! Uiterste voorzichtigheid is nu geboden. De markten moeten dit nog verdisconteren!

(FELDER)(2 November, 2022): DE ISM MANUFACTURING INDEX OFTEWEL DE PURCHASING MANAGERS' INDEX (PMI)(BLAUWE LIJN), EEN BELANGRIJKE MAATSTAF VAN DE AMERIKAANSE ECONOMIE, LIJKT IN DE KOMENDE 9 MAANDEN ERNSTIG TE ZULLEN VERSLECHTEREN. HET TEGENDEEL VAN EEN 'ZACHTE' LANDING!

Natuurlijk zijn economische cijfers, zoals Bruto Binnenlands Product (BBP), inflatie en werkloosheid, vaak onnauwkeurig en een slag in de lucht. Alles verandert voortdurend. De vindingrijkheid van de mens kent geen grenzen. De politiek speelt ook een rol. Daarom worden er economische beslissingen genomen op basis van schijnbare waarheden, die achteraf maar half waar blijken te zijn. Ieder mens heeft een agenda en is er op uit om de wereld in een bepaalde richting te sturen. Verder is centrale planning van een kleine groep een mogelijk gevaar voor de vrijheid en de creativiteit van de mens. In ieder geval lijkt dit toch beter dan een wereld, waar robots met kunstmatige intelligentie (AI) de beslissingen van de mens uit handen proberen te nemen. Stel je eens voor! Dat is voor de mensheid dan misschien einde verhaal.


DIEDERIK SCHMULL, 3 November, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot eind 2022 of 2023. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.

donderdag 29 september 2022

HET FEEST IS AFGELOPEN


HET FEEST IS AFGELOPEN

SAMENVATTING VAN DE MEET & GREET VAN 2 OCTOBER, 2022

OP DE DICK SCHMULL-BRUG (EX-BRUG 415) TE AMSTERDAM,


VERNOEMD NAAR MIJN VADER (1908 - 1990)(82 JAAR)


https://www.basketball.nl/basketball/nieuws/actueel/de-stad-amsterdam-vernoemt-brug-naar-nbb-oprichter-dick-schmull/


DE ‘BUBBEL IN ALLES’ IS VOORBIJ.


DE DOLLAR EN DE AMERIKAANSE TREASURIES ZIJN DE

VEILIGE HAVENS. DEFLATIE, NIET INFLATIE, IS OP KOMST.

DE GROTE CRASH, VERGELIJKBAAR MET DIE IN 1929, IS DE ECHTE 'GREAT RESET'.

IEDERE VALUTA, ZONDER UITZONDERING, BLIJFT IN DE NABIJE TOEKOMST DEVALUEREN

TEGENOVER DE DOLLAR, MET TIJDELIJKE ONDERBREKINGEN ('MELTDOWN'!).(TRADINGVIEW)(OCTOBER, 2022): DEGENEN, DIE AL JARENLANG DE 'VAL' VAN DE DOLLAR VOORSPELDEN, ZIJN NU MUISSTIL. EEN HOGERE DOLLAR HEEFT VOOR AMERIKA NU MEER VOORDELEN DAN NADELEN: DE INFLATIE, HET HOOFDPROBLEEM, WORDT GEEXPORTEERD NAAR DE REST VAN DE WERELD. DE MEESTE WERELDSCHULD LUIDT ECHTER IN DOLLARS, WAARDOOR DE WERELDECONOMIE EXTRA WORDT GETROFFEN EN EEN DIEPE WERELDRECESSIE STEEDS DICHTERBIJ KOMT. EEN HOGERE DOLLAR IS UITERST DEFLATOIR!


ER IS EEN ERNSTIG DOLLARTEKORT, OOK AL OMDAT DE AMERIKAANSE

FEDERAL RESERVE AGRESSIEF LIQUIDITEITEN ONTTREKT

AAN HET GELDSYSTEEM (MONETAIRE VERKRAPPING - 'QT' -

WORDT BINNENKORT VERHOOGD VAN $ 100 MILJARD NAAR $ 500 MILJARD PER MAAND.)

ER IS NOG EEN LANGE WEG TE GAAN OM DE EXCESSIEF HOGE BALANS

TE VERMINDEREN. DIT IS PAS HET BEGIN. SLA DE WAARSCHUWINGEN

NIET IN DE WIND!(BofA)(October, 2022): DE GROTE AFBOUW VAN DE EXCESSIEF HOGE BALANSEN DER CENTRALE BANKEN. DE BUBBEL BARST. HET FEEST IS VOORBIJ.

VERDER VINDEN ER MONSTERLIJKE RENTEVERHOGINGEN PLAATS.

ER IS, VANWEGE DE HOGE INFLATIE, DIT KEER GEEN REDDING ('BAILOUT'),

HOOGSTENS EEN PAUZE, VAN DE MARKTEN. DUS ELK HERSTEL

IS HET TIJDELIJK INDEKKEN VAN 'SHORTS'. 'DON'T BUY THE DIPS'!


RISKANTE ACTIVA, ZOALS AANDELEN, GRONDSTOFFEN EN ONROEREND GOED,

DALEN MET 50% TOT 90% IN DE KOMENDE JAREN. 'RISKANT', OMDAT

DIE GEEN AFLOOPDATUM, NOCH EEN GEGARANDEERD DIVIDENDRENDEMENT

KENNEN. OOK GOUD ZAL DALEN, MAAR MINDER DAN DE MEESTE ANDERE

ACTIVA. HET IS IN STERKE HANDEN, IS AL ENIGE TIJD ACHTERGEBLEVEN (IN USD),

MAAR IS ZEER GEVOELIG VOOR DE HOGERE REEELE RENTE, DIE IN AMERIKA

MARCHEERT RICHTING 5%! BYE, BYE NEGATIEVE RENTE!


DE HUIZENPRIJZEN IN DE ONTWIKKELDE LANDEN ZULLEN, IN DE KOMENDE

JAREN, SCHERP DALEN (50%). MAAR DIE DALING IS HET MEEST DRAMATISCH

IN CHINA (70%), WAAR 22% VAN DE WONINGEN LEEG STAAN. HANGT ER WEER EEN INTERNATIONALE BANKENCRISIS IN DE LUCHT?


DE KREDIET-OPVRAGINGEN ('MARGIN CALLS') ZULLEN SCHERP TOENEMEN,

NAARMATE STEEDS DUIDELIJKER WORDT, DAT AMERIKA WEIGERT DE

VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN VOOR DE KOMENDE

WERELDRECESSIE: 'THE DOLLAR IS OUR CURRENCY, BUT YOUR PROBLEM'

(JOHN CONNALLY, 1971, G-10 MEETING).


HET PLAZA AKKOORD VAN 1985 GING TEN KOSTE VAN JAPAN. HET KOMENDE

DOLLAR-AKKOORD (NIET OP DE G-20 MEETING IN NOVEMBER '22 OP BALI, MAAR

VEEL LATER) ZAL MET NAME CHINA & RUSLAND VERZWAKKEN, OMDAT

DAN DE HEGEMONIE VAN AMERIKA IN HET GELDSYSTEEM ZAL WORDEN BEVESTIGD.

DEGENEN, DIE NAAST HUN SCHOENEN LOPEN, ZULLEN HET HARD TE VERDUREN

KRIJGEN. (DE NIKKEI 225 AANDELENINDEX EN DE JAPANSE HUIZENPRIJZEN STAAN NOG STEEDS 30% LAGER DAN HUN HOOGTEPUNT TUSSEN 1989 EN 1991, RUIM 30 JAAR LATER).


DE VRIJE VAL IN ACTIVA EN DE CAPITULATIE BIJ BEURSKOERSEN LIGGEN NOG VOOR ONS!

EEN ZACHTE LANDING IS 'WISHFUL THINKING'. FINANCIEELE ACTIVA ZIJN 6 MAAL

ZOVEEL WAARD ALS DE WERELDECONOMIE: DIE WAARDE KAN MINSTENS HALVEREN.

BIJNA DE HELFT VAN DIE ACTIVA IS 'PASSIEF' BELEGD OM EEN AANDELENINDEX

NA TE BOOTSEN. MAAR HET SLEUTELGAT IS TE KLEIN, ALS MEN EENMAAL WENST

TE VERKOPEN. PASSIEVE BELEGGINGEN BESTONDEN OVERIGENS NIET EENS IN 1929!


VELE BELEGGINGSFONDSEN, VOORAL IN ONROEREND GOED, ZULLEN MOETEN

WORDEN BEVROREN. DIT IS AL BEGONNEN. DATZELFDE GELDT VOOR VELE

HEDGE FUNDS. DE HANDEL IN BRITSE STAATSOBLIGATIES (GILTS) WAS ONLANGS

BIJNA TIJDELIJK STIL GELEGD (OMVANG: ENKELE DUIZENDEN MILJARDEN POND STERLING). HET ONVERSTANDIGE FENOMEEN VAN TEVEEL SCHULDHEFBOMEN ('LEVERAGE')(LIABILITY-DRIVEN INVESTMENTS - LDI) EN SCHIJNBAAR HOGER RENDERENDE ILLIQUIDE ACTIVA (HIGH YIELD, PRIVATE EQUITY, ONROEREND GOED & CREDIT) BEGINT ZICH NU TE WREKEN. DIT LIJKT EEN VOORSPEL, VAN WAT ER KOMEN GAAT. NIETS IS EEUWIG!


DIEDERIK SCHMULL, 5 October, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
(MET ALBERTINE SCHMULL, MIJN ZUS)(MET UMLAUT, DIE IN ENGELAND, GEMAKSHALVE, ACHTERWEGE
WORDT GELATEN).

DE WERELDWIJDE HUIZENPRIJZEN:


(BIANCO)

MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot eind 2022 of 2023. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.


===

zondag 11 september 2022

LICHTEN UIT


LICHTEN UIT

De electrische lichten gaan straks uit. Energiecrisis. Overbelast stroomnet. Kaars- en sterrenlicht keren, noodgedwongen, terug. Hoera hoezee! Om echt vrolijk van te worden. Het platleggen van de samenleving is de eerste stap naar de redding van onze planeet. De komende financieele crisis zal elke voorgaande crisis in de schaduw stellen. De structurele opgang van de kredietcyclus geeft de geest. Het elastiek is geknapt. De meesten zien het weer niet aankomen. Dit keer betreft het niet alleen het omvallen van bedrijven en banken, maar van hele landen.

(WOLFSTREET): DE VERKRAPPING VAN LIQUIDITEIT (QUANTITATIVE TIGHTENING - QT) EN DE AGRESSIEVE RENTEVERHOGINGEN DOOR CENTRALE BANKEN ZIJN PAS BEGONNEN EN HEBBEN VOORLOPIG EEN ENORM NEGATIEF EFFECT OP DE PRIJZEN VAN ACTIVA, ZOALS AANDELEN, OBLIGATIES, GRONDSTOFFENPRIJZEN EN ONROEREND GOED.

Om te beginnen in Europa. Het economische model was gebaseerd op goedkope energie en op de groei van de wereldhandel. Dat model is uitgeroeid en uitgestorven, omdat de Europese export, ter waarde van enkele duizenden miljarden, ook nog eens profiteerde van onbeperkte kredietcreatie en negatieve rente. Het geniale middel om uit de schulden te komen door nog meer te lenen! Bovendien konden de zwakke lidstaten, met de uitgifte van hun staatsobligaties, gebruik maken van een rente, die eigenlijk alleen aan Duitsland was voorbehouden. 

Een recept voor excessieve schuld, die de schuldenaren heel duur te staan zal komen. De afwenteling van die schuld op sterkere lidstaten, vooral bij een normalisering van de rente, terwijl de Eurozone geen echte unie is, lijkt 'wishful thinking'. De Eurozone is geen land. Het hangt nog steeds als los zand aan elkaar.

Maar de Pandemie en de oorlog gooiden helemaal roet in het eten. Daardoor is de totale schuld van enkele Europese landen een veelvoud van hun economie geworden. Een hele harde landing komt nu in zicht, wat nauwelijks kan worden opgevangen door een scherpe devaluatie van hun valuta (Euro & Pond Sterling). 

Denk maar eens terug aan de oude Franse Frank, na de Eerste Wereldoorlog: tussen 1918 en 1924, stortte de waarde daarvan in met 80%. Amerika weigerde om de oorlogsschuld kwijt te schelden en de overige schulden aan het buitenland in niet-Franse valuta deden de Franse Frank de das om. Tegenwoordig is een reddingsactie van enkele belangrijke Europese landen door het I.M.F., vergelijkbaar met die van Groot-Brittannie in 1976, niet meer uitgesloten. Destijds werden, in ruil daarvoor, drastische bezuinigingen op de overheidsuitgaven geeist. Wat een vooruitzicht!

(CROSSBORDER CAPITAL): 'THE CENTRAL BANKS GIVETH. THE CENTRAL BANKS TAKETH'. WILLIAM McCHESNEY MARTIN, CHAIRMAN FEDERAL RESERVE 1951 - 1970: ' THE CENTRAL BANK'S JOB IS TO TAKE AWAY THE PUNCH BOWL, JUST WHEN THE PARTY GETS GOING'. 

INFLATOIRE VERWACHTINGEN MOETEN, OP EEN GEGEVEN MOMENT, ALTIJD IN DE KIEM WORDEN GESMOORD, ONGEACHT DE PIJNLIJKE ECONOMISCHE GEVOLGEN, ZOALS HOGERE WERKLOOSHEID, TALLOZE FAILLISSEMENTEN EN LAGERE PRIJZEN VOOR ACTIVA ('HET NEGATIEVE VERMOGENSEFFECT'). PRIORITEIT NUMMER 1 IS, DAT HET HART VAN DE INFLATIE-VAMPIER NU EEN VERNIETIGENDE SLAG WORDT TOEGEBRACHT DOOR EEN DOODSSTEEK. DAT IS EVEN SLIKKEN!

Centrale Banken zullen nu moeten doorgaan met hun monetair verkrappingsbeleid (hogere rente en liquiditeitsvermindering), totdat er iets kapot gaat. Zij hebben hun eigen lot niet meer in eigen hand. Zij moeten nu vreselijk haast maken met de terugkeer van een normale, veel hogere, rente en de afbouw van hun portefeuille, die vol zit met papier van de afgelopen suikerroes. Een monetaire detox is in volle gang. Men heeft geen schijn van kans, als men besluit om te vechten met die Centrale Banken. Don't fight. Lees liever een boek.

Kasgeld, liefst in Dollars en kortlopende Amerikaanse Treasuries, is koning. De rente daarop wordt immers steeds aantrekkelijker. Alle alternatieve beleggingen worden steeds riskanter. Beleggingen, zonder een vaste afloopdatum en een betrouwbaar rendement, zijn vogelvrij: zij genieten geen enkele bescherming. Die zijn waard, wat een gek er voor geeft. In een tijd, dat het verkrijgen van krediet een gunst wordt, barsten alle bubbels. Probeer dit keer geen vallende messen te vangen!


(MAC10)(INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND - DBC)(7 September, 2022): UITBRAAK NAAR BENEDEN ?GRONDSTOFFENPRIJZEN ZIEN DEFLATIE, NIET INFLATIE, AANKOMEN. DE HOGE PRIJZEN HEBBEN NU AL GELEID TOT VERNIETIGING VAN DE VRAAG. DE INSTORTING DAARVAN ZAL VELEN VERBAZEN.

Tegelijkertijd is globalisering, oftewel de wereldwijde integratie van allerlei relaties, duidelijk op zijn retour. Het vertrouwen in elkaar is verdwenen. Deglobalisering wordt een pijnlijk en langdurig proces. Deze overgang leidt regelrecht naar een economische werelddepressie. Voedsel en energie op de bon. Jazeker, dat is even wennen. 

DIEDERIK SCHMULL, 11 September, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot eind 2022 of 2023. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.


maandag 22 augustus 2022

ZET JE SCHRAP


ZET JE SCHRAP

De S&P 500 aandelenindex, de belangrijkste ter wereld, met 41% van wereldwijde beurswaarde, is nog steeds extreem overgewaardeerd en veel hoger dan de vorige hoogtepunten in 1929 en 2000. Een markt is echter tot alles in staat, omdat menselijke speculatie vaak geen grenzen kent. In een tijd van het vieren van de monetaire teugels via superlage rente en liquiditeitsverruiming (quantitative easing - QE), slaan menselijke paarden nu eenmaal opeens op hol. Maar niets is eeuwig. Op een gegeven moment moet het roer weer om, om welke reden dan ook. Dan worden de teugels weer aangetrokken met hogere rente en liquiditeitsverkrapping (quantitative tightening - QT). Er is zelden sprake van een zachte landing, zeker als de inflatie, zoals nu, het hoogst is in meer dan 40 jaar. Zet je dus schrap!

(MAC10)(18 Augustus, 2022): DE 40-JARIGE NEERGAANDE TREND IN RENDEMENTEN VAN HET ONDERPAND VAN HET INTERNATIONALE KREDIETSYSTEEM, NAMELIJK LANGE EN KORTLOPENDE AMERIKAANSE TREASURIES, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, IS NOG STEEDS IN TACT, ONDANKS DE RECENTE STIJGING. ZODRA DE ONVERMIJDELIJKE WERELDRECESSIE ZICH AANDIENT, EN ER SPRAKE IS VAN DEFLATIE, NIET STAGFLATIE, DAN ZAL DIE NEERGAANDE TREND IN RENDEMENTEN ZICH VOORTZETTEN. STRUCTURELE VERGRIJZING EN STAGNATIE WORDEN, IN DE KOMENDE DECENNIA, IMMERS HET DEVIES.


(MAC10)(19 AUGUSTUS, 2022): DE TIJD ZAL HET LEREN! MAAR EEN INSTORTING VAN HET RENDEMENT VAN DE LANGE U.S. TREASURIES, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, LIJKT NABIJ, IN TEGENSTELLING TOT DE ALGEMENE VERWACHTING.

De omloopsnelheid van het geld ('Velocity') is een maatstaf voor het aantal malen, dat geld van eigenaar verwisselt. Het kenmerk van structureel hoge inflatie is, dat geld een 'hete aardappel' wordt, wat steeds sneller wordt uitgegeven. Maar in de laatste 25 jaar, is het tegendeel het geval. De gemiddelde burger (70% van de economie) wordt ouder en voorzichtiger. Het is heel waarschijnlijk, dat geld in 2022 nog veel meer een 'koude aardappel' wordt dan in 2021, ondanks alle inflatiehysterie. 

Dat duidt, op een gegeven moment, op lagere inflatie en obligatie-rendementen, met een dienovereenkomstige waardestijging voor vastrentende waarden. De algemene opgang in de meeste riskante activa, zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed, die geen gegarandeerde afloopdatum noch rendement kennen, is daarom niet vol te houden. Alle bubbels barsten. Bubbels zijn, in de loop van de tijd, niets anders dan eendagsvliegen, en geen tekenen van welvaart.


(TRADINGECONOMICS)(19 Augustus, 2022)(VELOCITY M2 MONEY STOCK): ZONDER EEN STIJGENDE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY') KRIJGT STRUCTURELE INFLATIE GEEN KANS.

Talloze internationale economische indicatoren vertonen nu een ernstige verzwakking. Zouden Centrale Banken daarom misschien plotseling rechtsomkeert maken ('pivot') en de monetaire teugels weer laten vieren? Hun onafhankelijkheid is immers niet onbegrensd. Politieke druk moet niet worden onderschat. Maar dan wordt de crisis in de kosten van levensonderhoud later nog veel en veel groter.

In de jaren '70, was de gemiddelde inflatie (15% tot 20%) veel hoger dan tegenwoordig, als gevolg van de 'Great Society', de oorlog in Vietnam en de energie-crisis van destijds. Er waren twee diepe recessies en een rente van 20% voor nodig om de gevreesde hyperinflatie te voorkomen. Dus zolang de energiekosten uit de hand blijven lopen, dan is een herhaling van zo'n scenario te verwachten. Maar tegenwoordig is de schuld, als percentage van de economie, vele malen groter. Daarom zijn een systeemcrisis en een economische werelddepressie, vergelijkbaar met de jaren '30, tegenwoordig niet ondenkbaar meer.

Men moet, op basis van hun geschiedenis, aannemen, dat beschaafde, ontwikkelde landen, zoals Amerika, Groot-Brittannie en Zwitserland, uiteindelijk nooit zullen bezwijken aan een onverantwoordelijk monetair beleid, richting hyperinflatie. De Eurozone is veel gecompliceerder. De meeste lidstaten hebben, historisch gezien, een uiterst twijfelachtig reputatie-risico en een banksysteem, dat nog steeds niet is opgeschoond.

Er is een hemelsbreed verschil in de mentaliteit en cultuur van Noord- en Zuid-Europa. Daarom lijkt de Euro vooralsnog, voor zolang het duurt, de richting op te gaan van de riskante valuta's van de meeste, exotische, opkomende landen, eventueel gepaard gaande met een beperking van het vrije kapitaalverkeer (kapitaalcontroles). Onlangs werd de Transmission Protection Instrument (TPI) in het leven geroepen om de zwakke lidstaten, indien nodig, van liquiditeiten te voorzien. Maar dat zou elke geloofwaardigheid van de Euro, als solide valuta, kunnen ondergraven. Is de Eurozone toch op weg naar 'fragmentatie', het tegenovergestelde, wat men juist beoogt?

Bovendien lijkt het kwetsbare Europa, welke niet zelfvoorzienend is in voedsel en energie, en zeer afhankelijk is van de wereldhandel, dit keer af te glijden naar een economische depressie en geen normale recessie. Voor het eerst in 10 jaar, heeft de Eurozone een tekort op de lopende rekening. Iets vreselijks speelt zich thans af in Duitsland, de economische motor van Europa, recht voor onze ogen. Haar inflatie is op weg naar een 70-jarig hoogtepunt! Haar overschot op de lopende rekening is al met 70% ingestort. Vergeet 'business as usual' oftewel enige normale gang van zaken. De Euro en de Europese Unie (EU) staan weer eens op de tocht. Rantsoenering van alles is in zicht. Houd rekening met het ondenkbare! Een economische depressie lijkt in Europa nu een kwestie van tijd. De barbaren kunnen Europa dan, zonder slag of stoot, weer innemen.


(BLOOMBERG)(22 Augustus, '22): DE DUITSE ELECTRICITEITSTARIEVEN ZIEN ERUIT ALS EEN VULKAANUITBARSTING. DIE UITBARSTING ZAL LEIDEN TOT DE SLUITING VAN TALLOZE FABRIEKEN, DIE, ZONDER GOEDKOPE RUSSISCHE ENERGIE, NIET MEER KUNNEN CONCURREREN OP DE WERELDMARKT. DUITSLAND IS DE VIERDE GROOTSTE ECONOMIE TER WERELD. DUS BEREID JE VOOR OP EEN HELE ZWARE KLUS!


(ROBIN BROOKS)(19 AUGUSTUS, 2022): DE EUROZONE HEEFT, VOOR HET EERST IN 10 JAAR, EEN TEKORT OP DE LOPENDE REKENING. DE EURO IS GEDOEMD OM NOG VEEL MEER TE VERZWAKKEN.

Inmiddels is de Dollar aanbeland op een 20-jarig hoogtepunt. Dat is heel pijnlijk voor degenen, die schuld hebben in Dollars. 80% van de wereldschuld luidt in Dollars, want het plaatsen en de handel van schuldpapier (obligaties) in andere valuta is veel moeilijker. Maar schuld in Dollars, is gelijk aan een 'short' op de Dollar, die later weer moet worden ingedekt.

Maar de klap op de vuurpijl zou een devaluatie zijn van de Chinese Yuan (Renminbi - RMB). Dan zou China haar overcapaciteit (deflatie) naar de rest van de wereld exporteren. China heeft haar monetair beleid al enkele malen onlangs versoepeld, vanwege ernstige economische tegenwind. China, de tweede economie ter wereld, laat het afweten als de economische motor voor de wereld, wat 20 jaar lang het geval is geweest.

Tegelijkertijd exporteert Amerika al haar inflatie via een steeds hogere, wellicht overgewaardeerde, Dollar. Dit heeft te maken met het gevoerde rentebeleid. Hogere rente trekt het internationale kapitaal aan. Alles is relatief. Amerika heeft een gigantische binnenlandse markt. De wereldhandel is slechts zo'n 13% van haar economie. Een hogere Dollar is voor Amerika dus geen echte halszaak.


(BLOOMBERG)(19 Augustus, 2022): DE DOLLAR-INDEX (DXY) IS, MET ONDERBREKINGEN, AL 14 JAAR IN EEN STIJGENDE TREND EN LIJKT DIE HARDNEKKIG VOORT TE ZETTEN, TEGEN DE ALGEMENE VERWACHTING IN.


(SALEM): DE DOLLAR-INDEX (DXY) LIJKT BEZIG AAN EEN BELANGRIJKE UITBRAAK NAAR BOVEN, RICHTING HAAR HOOGTEPUNT VAN RUIM 40 JAAR GELEDEN! DE DOLLAR IS TRADITIONEEL DE VLUCHTHAVEN IN EEN WERELDCRISIS. EEN WERELDCRISIS?


(SNIDER): DE CHINESE YUAN (RMB) LIJKT, TEGENOVER DE DOLLAR, UIT TE BREKEN NAAR BENEDEN. DIT IS EEN MOGELIJKE SLOOPKOGEL ('WRECKING BALL') VOOR DE WERELDECONOMIE!

De volgende crisis ligt op de loer. De financieele crisis van 2008 was o.a. het gevolg van riskante ('subprime') hypotheken, die netjes werden verpakt en doorverkocht. De illusie bestond, dat huizenprijzen nooit of zelden zouden dalen. Dit keer heeft de wereld te maken met de riskante activiteiten van 'niet-banken' ('shadow banks') en, niet op de beurs genoteerde, private markets, zoals private equity en private credit, die zich grotendeels aan het oog onttrekken. Er is daar sprake van enorme overwaarderingen, aggressieve boekhoudmethoden en zeer hoge schuldhefbomen.

Private markets, met een geschatte waarde van $ 9.800 miljard (Satyajit Das) zijn zeer illiquide en de prijsvorming is grotendeels een slag in de lucht. Maar bij een nieuwe financieringsronde komt de aap uit de mouw. Nadat Klarna ('shop nu, betaal later') in 2021 op $ 46 miljard werd gewaardeerd, volgde een instorting van 85% in 2022 bij een nieuwe financieringsronde. Vele bedrijven hebben ook nog vaak niet-tastbare activa, zoals software, die bijzonder moeilijk te taxeren zijn.
 
Bij stijgende financieringskosten, zoals nu, lopen vele bedrijven een hoger risico bij hun herfinanciering, vooral als zij afhankelijk zijn van kostbare rommelobligaties ('junk/high yield bonds'). Alleen al 30% (!) van de Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen hebben onvoldoende inkomsten om hun rentekosten te betalen en beleven regelmatig een negatieve kasstroom.

De rol van niet-banken ('shadow banks') in het kredietsysteem, waaronder vermogensbeheerders, zoals pensioenfondsen, is in de laatste 10 jaar scherp gestegen, aangemoedigd door het roekeloze beleid van superlage of negatieve rente en het gebrek aan deugdelijke regulering. Hun activa zijn in die tijd verdubbeld naar, naar schatting, $ 63000 miljard (Financial Times, 2022). Als waarderingen, om welke reden dan ook, onverhoopt zouden dalen, dan is een Tsunami van faillissementen te verwachten.

Maar deze aardverschuiving zou veel groter zijn dan de Grote Financieele Crisis van 2008 ( kosten: $ 5000 miljard) en vele malen groter dan het vliegensvlugge inferno bij cryptovaluta's in 2022  (kosten: $ 2000 miljard). Alles hangt af van vertrouwen, wat plotseling kan vervliegen, als het een en ander begint te schuiven en leidt tot bevriezing van activa. 

Een gokker, die denkt een goede neus te hebben voor unieke kansjes, krijgt, na verloop van tijd, meestal zijn verdiende loon. Een belegger, daarentegen, die zich inzet voor een belang in een gedegen bedrijf met dividendrendement, deert het niet als de koers onverhoopt met 50% daalt. Men moet de grillen van de beurs kunnen verdragen, anders is ervandoor gaan nog het beste. 

Daarom is het aanhouden van zo'n belang voor 10 jaar of langer bijna een voorwaarde voor succes. 80% van de kortetermijn-effecten- en optiehandelaren lopen tegen de muur en lijden verlies. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het oppassen geblazen. Maar als men met bloed, zweet, tranen, en genoeg tijd, het gedaan weet te krijgen om al slapende rijk te worden via een gespreide portefeuille van rendabele activa, dan is men pas goed bezig.

DIEDERIK SCHMULL, 23 Augustus, 2022, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


'YES, WE CAN!' (I)


'YES, WE CAN!' (II)


(WARREN BUFFETT): BECOME A LONG-TERM INVESTOR, NOT A SHORT-TERM TRADER: BE PATIENT AND DISCIPLINED. INVESTING IS MORE ABOUT WHAT-TO-AVOID THAN WHAT-TO-BUY.

(LEE KUAN KEW - 1st PRIME MINISTER OF SINGAPORE (1959 - 1990): 'AMERICA IS NOT ON THE DECLINE.'
MEDEDELING: COMMENTAREN WORDEN NU, VOORDAT PLAATSING PLAATS VINDT, PREVENTIEF GECONTROLEERD. MEN MOET ALTIJD IN GEDACHTEN HOUDEN, DAT DIT BLOG VOORNAMELIJK GERICHT IS TOT DEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR HET INTERNATIONALE BEURSGEBEUREN. DUS COMMENTAREN OVER COVID, W.E.F. OF DE OORLOG WORDEN MEESTAL NIET OP PRIJS GESTELD.

WELGEMANIERDHEID STAAT OP DIT BLOG VOOROP IN VERBAND MET MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REACTIES.

MEN KAN TE ALLEN TIJDE EEN E-MAIL (DSCHMULL@GMAIL.COM) OF EEN TWEET (VIA TWITTER, @RICKSCHMULL) STUREN NAAR ONDERGETEKENDE.

Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. WORD LID! U bent van harte welkom! Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot eind 2022 of 2023. Een epidemie en een oorlog duren meestal vele jaren en reizen is een heel gedoe.