Translate

donderdag 27 mei 2021

HYSTERIE


HYSTERIE

'When you're going through hell, keep going'. (Winston Curchill)

Wisselvalligheid is nu eenmaal het kenmerk van welk leven dan ook. Daarom zal geen enkel levend wezen gespaard blijven van angst en hysterie. Men zal daarmee om moeten kunnen gaan. Zo is het leven! Dus telkens als het verlangen naar geborgenheid op de proef wordt gesteld, vanwege 'het ondenkbare', zoals een Pandemie, oorlog, ziekte of scheiding, dan moet het instinct voor zelfbehoud ervoor zorgen, dat het schijnbaar 'onmogelijke' toch werkelijkheid wordt. Opgeven is geen optie, want dan is het 'einde verhaal'. Daarom is het, in deze bijzondere tijd, meer dan ooit zaak om het hoofd koel te houden. Men moet nooit het vertrouwen verliezen in de goede afloop der dingen. Nooit!
(St.LouisFED)(21/5/2021): DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD (VELOCITY) IS HELEMAAL INGESTORT. ALS HET GELD NIET 'ROLT' EN GEEN 'HETE AARDAPPEL' WORDT, DAN DUIDT DAT OP DEFLATIE, NIET INFLATIE.

Bovenstaande grafiek vertelt ons, dat zich een hysterische angst heeft meester gemaakt van de gemiddelde burger: men is uiterst voorzichtig geworden, spaart en lost schulden af. Elke economische opleving is kortstondig en zal niet lang duren. Maar dat staat los van wat de aandelen- en andere markten zullen doen. Markten zijn tot alles in staat, ongeacht macro-economische en bedrijfsresultaten. Vaak komt dat, omdat de Centrale Bank een 'expansief' monetair beleid blijft voeren. Meer of minder liquiditeit is van beslissende invloed op het gedrag van markten, zelfs als de economie slecht draait. Vele aandelen met wankele balansen, stegen, in het afgelopen jaar, het meest. Die werden populair op basis van hun vermeende resultaten over 10 of 20 jaar!


(StLouisFED)(27 April, 2021): M2 IS EEN BREDE MAATSTAF VAN DE TOTALE GELDHOEVEELHEID, DIE SCHERP IS TOEGENOMEN. MAAR DAT IS UITSLUITEND INFLATOIR, ALS DAT GELD OOIT WORDT UITGEGEVEN. 


(SAGE POLICY)(Maart, 2021): DE BESPARINGEN, ALS PERCENTAGE VAN HET BESCHIKBARE INKOMEN, ZIJN OVERAL TER WERELD OMHOOG GESCHOTEN, VANWEGE DE ONZEKERHEID OVER DE TOEKOMST. HOEVEEL ZULLEN DE BELASTINGEN, BIJVOORBEELD, STRAKS STIJGEN? HOE HOOG WORDEN DE KOSTEN VAN DE SCHIJNBARE KLIMAATVERANDERING? DAT IS ALLEMAAL DEFLATOIR, NIET INFLATOIR.

De pandemie en de lockdowns brachten de wereldeconomie tot stilstand. Geen wonder, dat de gemiddelde burger nog moet bekomen van zo'n verschrikkelijke schok. Komt het ergste nog?Voorlopig zal men uiterst voorzichtig blijven. Een uiterst klein gedeelte van de wereldbevolking is pas gevaccineerd. De voortdurende virusmutaties en het grote aantal spookbedrijven zullen ervoor zorgen, dat het normale leven op zich zal laten wachten. Ondertussen is er weliswaar sprake van een heftige loon- en prijsstijging, als gevolg van tijdelijke knelpunten in de bevoorradingsketen, maar die zullen snel worden weggewerkt door overproductie en menselijke vindingrijkheid. Wie herinnert zich nog het tekort aan toiletpapier van een jaar geleden? Verder ligt het voor de hand, dat de monetaire en fiscale steunmaatregelen van de overheid zullen verminderen, zodra de Pandemie uiteindelijk verdwijnt. Dat is deflatoir, niet inflatoir. Het zou wel eens de moeder van alle liquiditeits-verkrappingen kunnen worden, net zoals een kater na dronkenschap. 

Overigens zal de wereld mettertijd echt wel achter de ware toedracht komen van de Pandemie in Wuhan, ondanks alle tegenstribbelingen van de Chinese autoriteiten. Voor velen gaan nu de ogen open. Het laatste woord hierover is nog lang niet gesproken:


See LINKS (CITY.AM & NY POST) below:

(!): Knowing that the virus was dangerous and virulent, the CCP allowed travel from infected areas to continue to other countries. A study by the University of Southampton estimates that an astonishing 95 percent of all global Covid-19 cases were avoidable had China alerted the world to the danger just three weeks earlier than it did on January 20. 

If I am correct, the CCP bears direct criminal responsibility for the deaths of over 3.5 million people worldwide, allowing the spread of the coronavirus from its shores, after covering up the scale and the danger of the pandemic. As I wrote at the time: “If the Chinese government were a person, it would surely be guilty of manslaughter.”

 it is now accepted that hygiene security at the lab was terrible. As Nicholas Wade, former science editor of The New York Times, put it, the protocols were little better than at a western dental clinic. 

Fourth, a lack of cell phone activity in the WIV’s most high security area, from October 7-24th, 2019, suggests that the lab was shut down for some reason, possibly due to a lab accident. 

Fifth, in November 2019, The Wall Street Journal reports that three researchers at the WIV were hospitalized with flu-like symptoms that could have been early Covid-19 cases. 

In addition to all of this new evidence, there is what we already knew before, at the time of my first article. In early December 2019, Dr Li Wenliang and his colleagues raised the alarm about a strange Covid virus spreading in Wuhan, only to be censored, slapped down and even forced to “confess” to anti-social behavior. In doing so the regime wasted a precious six weeks when they could have alerted the world to the impending danger.

The leadership in Beijing were no more forthcoming with their own people than they were with the outside world. On January 18, despite the obvious danger, they allowed a large public festival in Wuhan to go ahead, with tens of thousands of people attending, amounting to a super-spreader event. 

Perhaps worst of all, after finally admitting the extent of the virus to the world on January 20, the CCP now used it as a biological weapon. https://nypost.com/2021/06/06/damning-science-shows-covid-19-likely-engineered-in-lab/

Voor de pientere waarnemer, is er wel degelijk een beleidsverandering bij Centrale Banken merkbaar. Men is zenuwachtig geworden over excessieve speculatie en financieele hefbomen, die het evenwicht van het financieele systeem in gevaar kunnen brengen, zoals in 2008. Na de recente ongelukken bij GameStop en Archegos, die miljarden hebben gekost, staat de geloofwaardigheid van Centrale Banken, die immers de mogelijkheden schiepen van de gigantische liquiditeitsgolf, op het spel. De Bank of England liet onlangs duidelijk blijken, dat de monetaire verruiming (QE) zal moeten worden bijgedraaid. De ECB waarschuwde vorige week voor de extreme uitbundigheid in de financieele markten. Ook de stemming bij de functionarissen van de Amerikaanse Federal Reserve is al opvallend omgeslagen, waardoor enkelen lieten doorschemeren, dat men openstond voor een discussie over een verandering van het monetaire beleid. 


(COMPOUND)(25 Mei, 2021): DE RENDEMENTEN VAN DE 10-JARIGE EN DE 30-JARIGE U.S. TREASURY STIJGEN AL 3 MAANDEN NIET MEER! DIT BETEKENT, DAT ALLE ANGST VOOR INFLATIE STRAKS ZOU KUNNEN VERDWIJNEN. DUS DE 'REFLATION TRADE' LIJKT GEEN LANG LEVEN BESCHOREN, IN TEGENSTELLING TOT DE ALGEMENE MENING!

(GAVEKAL): DIT GEEFT EEN BEELD VAN DE KERNINFLATIE ('CORE INFLATION') WEER, WAAROP DE AMERIKAANSE FEDERAL RESERVE HAAR MONETAIR BELEID BASEERT: DE INFLATIE LOOPT ALLERMINST UIT DE HAND. MEN KAN ZICH DUS ONTSPANNEN ('RELAX!').


(BLACK CUILLIN)(Mei, 2021): OOK DE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE IN DE REST VAN DE WERELD LIJKT NOG HELEMAAL NIET ALARMEREND, MET ENKELE UITZONDERINGEN IN EXOTISCHE OORDEN.Image
(COMPOUND)(25 Mei, 2021),(StLouisFED)(21 Mei, 2021) & (WORTH)(26 Mei, 2021): HET GEMIDDELDE RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE U.S. TREASURY BLIJFT, NA EEN STIJGING VAN ENKELE MAANDEN, NU DUIDELIJK STEKEN BENEDEN HET NIVEAU VAN VORIG JAAR EN IS NOG VER BENEDEN DAT VAN ENKELE JAREN GELEDEN. DAT BETEKENT, DAT DEZE GIGANTISCHE, SUPERVEILIGE MARKT NOG HELEMAAL NIET BEZORGD IS OVER HOGERE INFLATIE. IS DIT EEN AANWIJZING VOOR EEN HERNIEUWDE RENDEMENTSDALING MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING?

(StLouisFED)(21 Mei, 2021)& (FELDER)(26 Mei, 2021): HET GEMIDDELDE RENDEMENT VAN DE 30-JARIGE U.S. TREASURY IS EVENEENS BLIJVEN STEKEN OP EEN NIVEAU, DAT LAGER IS DAN VORIG JAAR EN VER BENEDEN DAT VAN DE LAATSTE DECENNIA. IS DIT EEN AANWIJZING, DAT DE 40-JARIGE NEERWAARTSE TREND IN RENDEMENT, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, IN TACT BLIJFT? IN IEDER GEVAL, LIJKT EEN UITBRAAK VAN DEZE TREND NAAR BOVEN, WAT HOGERE GROEI EN HOGERE INFLATIE ZOU BETEKENEN, UITERST ONWAARSCHIJNLIJK. WEER EEN GEWELDIGE KOOPGELEGENHEID VAN DE LANGE U.S. TREASURY, DE ULTIEME 'VEILIGE HAVEN'! MOCHT HET RENDEMENT DAARVAN RICHTING NUL GAAN, IN DE VOLGENDE CRISIS, DAN KOMT ER 40% WINST UIT DE BUS. DUS HET MAAKT NIET UIT, HOE LAAG DE COUPON IS, ALS HET, OP EEN GEGEVEN MOMENT, MAAR DAALT.

Vergeet niet, dat de boodschap van de markt van vastrentende waarden, en met name die van de U.S. Treasuries, welke het fundament en onderpand zijn van het financieele systeem, historisch gezien, veel betrouwbaarder is dan die van andere markten, zoals aandelen en grondstoffen. De laatste twee markten bleven vroeger hardnekkig stijgen, net voordat de instorting volgde. Het echte, conservatieve en niet-speculatieve Grote Geld heeft een hele goede neus voor naderend onheil en geeft vroegtijdige signalen. Tegenwoordig laten kwaliteitsobligaties ons duidelijk weten, dat alle hysterie omtrent een komende gierende inflatie, onterecht is. Verder lijkt de algemene mening over een vroegtijdig einde van de Pandemie, met haar talrijke besmettelijke mutaties, voorbarig. Die mening over een terugkeer naar het normale leven zal in de komende 6 tot 12 maanden op de proef worden gesteld. Hysterie zou zich dan heftig om zich heen kunnen grijpen.

(BARCHART)(26 Mei, 2021): iSHARES USD TREASURY BOND 20+YEAR ETF (TLT).

 (VOOR EU-INGEZETENEN: DE IDTL UCITS ETF ):

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/272124/ishares-usd-treasury-bond-20-yr-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

PRACHTIG! EEN ENORME KOOPGELEGENHEID IN DEZE 'MEEST GEHATE' ETF.            AL 40 JAAR LANG IS DE KUDDE NEGATIEF OVER DE LANGE U.S. TREASURIES, ONDANKS HET FANTASTISCHE BELEGGINGSRESULTAAT. TEGEN DE ALGEMENE MENING IN, BLEVEN DE RENDEMENTEN DALEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING. DATZELFDE OVERKWAM DE LANGE JAPANSE STAATSOBLIGATIE (JGB), DE 'WIDOW-MAKER', WAAR ELKE SPECULATIE OVER EEN EINDE AAN DE RENDEMENTSDALING, IN DE AFGELOPEN 30 JAAR, IS STUKGELOPEN, MET DE NODIGE TIJDELIJKE ONDERBREKINGEN. OVERIGENS DAALT DE GEMIDDELDE RENTE IN DE ONTWIKKELDE LANDEN AL 800 JAAR!

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

Bovendien wordt niemand helaas een dagje jonger (vergrijzing) en wordt de prijs van o.a. de smartphone, die pas 15 jaar bestaat, steeds goedkoper. Technologische vernieuwing is heel deflatoir. Om maar te zwijgen over de wereldwijde overcapaciteit van alles en nog wat. Vliegtuigen en cruiseschepen komen nu grootscheeps terecht bij de schroothandelaren. Vele winkelcentra en kantoren verdwijnen. Dat is allemaal deflatoir, niet inflatoir en wordt ook niet afgetrokken van het gepubliceerde Bruto Binnenlands Product (BBP). Verder is de wereldschuld, als gevolg van de Pandemie, helemaal de spuigaten uitgelopen. Schuld is niets anders dan het naar voren halen van uitgaven en dat is dus groei-vertragend. Elke bubbel in wereldschuld heeft daarna geleid tot lagere economische groei en lagere inflatie, vaak zelfs tot deflatie.

Ondergetekende heeft vroeger, in de jaren '70, nog eens echte inflatie meegemaakt. De lonen en consumentenprijzen gingen jaarlijks met 15 tot 20% omhoog! Dat was nog eens wat anders dan die paar procent van tegenwoordig, waarover sommigen nu zo hysterisch worden. 


(ADVISORPERSPECTIVES)(April 2021): HET EFFECTENKREDIET BIJ FINANCIEELE INSTELLINGEN HEEFT EEN NIEUW HOOGTEPUNT BEREIKT. DE TREND DAARVAN LOOPT IN GANZENPAS MET DE S&P 500 AANDELENINDEX. DAARNAAST KOPEN BEDRIJVEN MASSAAL HUN EIGEN AANDELEN IN, VOORNAMELIJK MET GELEEND GELD, AANGEMOEDIGD DOOR DE FISCALE RENTEAFTREK DAARVAN. OVER KUNSTMATIGHEID GESPROKEN!

Het hoge effectenkrediet is de achilleshiel, oftewel een mogelijk fatale zwakke plek, van de huidige aandelenmarkten. Dat krediet heeft immers peperdure aandelen als onderpand, als gevolg van de langste opgaande stierenmarkt in de geschiedenis: een kunstmatig kaartenhuis, dat in elkaar stort, zodra de natuur opeens besluit om een einde te maken aan luilekkerland. Er bestaan geen 'permanente' hoge waarderingen. Record lage rentes zijn nooit eeuwig. Centrale Banken zijn niet almachtig. Geen enkele recessie of depressie is ooit door hen voorkomen. Uitstel is geen afstel. De hysterie van afkicken ligt nog voor ons. 

(BITCOIN)(BTC)(26 Mei, 2021): DE RECENTE INSTORTING VAN DE PRIJS VAN BITCOIN EN ANDERE CRYPTOS WAS VOORAL TE WIJTEN AAN DE DEKKINGSOPVRAGING (MARGIN CALLS). IS DIT EEN VOORLOPER VAN MOGELIJK HETZELFDE BIJ DE TORENHOGE BEURSKOERSEN? 'THE TREND IS YOUR FRIEND, UNTIL IT ENDS'.


Vele aanhangers van Cryptos blijven stug geloven, dat de toekomst daarvan rooskleurig blijft. Zoals Robert Breedlove (Parallax Digital), die Bitcoin, in de komende 10 jaar, ziet stijgen naar 12.5 miljoen USD. Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. Dat is helaas iets van alle tijden! Men kan het sommige mensen natuurlijk niet kwalijk nemen, dat zij een afkeer hebben van het huidige banksysteem en daarom hun hoop hebben gevestigd op een onafhankelijk 'peer-to-peer' systeem, dat steeds meer waard schijnt te kunnen worden, om welke reden dan ook.

https://www.kitco.com/news/2021-05-21/Bitcoin-price-to-hit-307k-by-October-then-12-5-million-by-2031-Robert-Breedlove.html


De mens heeft in het verleden herhaaldelijk zijn gezond verstand verloren. Gouden bergen beloven en gebakken lucht verkopen, komen heel vaak voor. Gokken is toch zo 'leuk'! Een instructief overzicht (!):


Ook de miljardair, Carl Icahn (83), met een netto vermogen van zo'n $ 20 miljard, heeft aangekondigd om binnenkort misschien $ 1 miljard aan Cryptos aan te schaffen. Let op het woord 'misschien':


En, niet te vergeten, het klassieke boek van Mackay: 'The madness of crowds':
(INVESTING.COM)(25 Mei, 2021) & (MANCINI)(26 Mei, 2021): HET TECHNISCHE BEELD IN DE GOUDSECTOR IS OP KORTE TERMIJN VERBETERD, VOORAL VANWEGE EEN MOGELIJKE DALING IN OBLIGATIE-RENDEMENTEN: WANT DAT ZOU BETEKENEN, DAT DE VERWACHTE ECONOMISCHE HAUSSE EN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE RENTE- EN INFLATIE-STIJGING, UITBLIJVEN. EEN DEFINITIEVE TREND-UITBRAAK VAN GOUD NAAR BOVEN MOET ECHTER NOG PLAATSVINDEN. 

Het zou ook heel verwonderlijk zijn, als Goud het in de 'everything bubble' zou laten afweten. Maar men moet een eventuele stijging naar 2.500 USD echter zien als de laatste der Mohikanen, voordat het weer een lange tijd in de wachtkamer zal belanden. Er komt echt geen hyperinflatie, behalve in enige exotische landen. 'Echt gelddrukken' zonder een activa-ruil ('asset swap'), wat de basis vormt voor de monetaire kwantitatieve versoepeling ('quantitative easing - QE'), is en blijft, in beschaafde landen, verboden en zou trouwens politieke zelfmoord zijn. Het rente- en dividendloze Goud heeft trouwens, in de laatste 50 jaar, ook een enorme bubbel achter de rug en krijgt, in de volgende deflatoire crisis, ook tegenwind, vanwege de wereldwijde golf van margestortingen ('margin calls').

Maar de directievoorzitter van Guggenheim Partners ($ 270 miljard onder beheer), Scott Minerd, verwacht toch een exponentieele stijging in de prijzen van edele metalen, naar  $5.000 tot $ 10.000 voor Goud. Hij staat bekend om zijn boute uitspraken. Wie weet, zeker op langere termijn!

https://www.metalsmine.com/news/1083762-ultimate-gold-price-target-is-5000-10000-says-guggenheims?reset=1

(GOLDHUB)(25 Mei, 2021): DE GOUDPRIJS IN USD.: GOUD VERDIENT EEN PLAATS IN ELKE PORTEFEUILLE, ONGEACHT DE PRIJS, ALS VERZEKERING TEGEN HET ONDENKBARE. WAT KENNELIJK GOED IS VOOR CENTRALE BANKEN, MOET OOK GESCHIKT ZIJN VOOR DE GEMIDDELDE BELEGGER, DIE ZIJN KOOPKRACHT, OP HEEL LANGE TERMIJN, WIL VEILIG STELLEN. MAAR IN EEN DEFLATOIRE CRISIS MOET MEN DE EVENTUELE PRIJSDALING OP DE KOOP TOE NEMEN, NET ZOALS BIJ EEN SCHILDERIJ VAN OUDE MEESTERS, DIE SOMS UIT DE GRATIE RAAKT.(BROOKS)(DAILY SHOT)(Maart/Mei 2021): DE U.S. DOLLAR IS, NA DE RECENTE VERZWAKKING, AANTREKKELIJK. HET IS DE WERELDWIJDE 'VEILIGE HAVEN' IN ONZEKERE TIJDEN EN STAAT HOGER DAN 10 JAAR GELEDEN, MAAR NOG VEEL LAGER DAN 20 JAAR GELEDEN. DE MEESTE WERELDSCHULD LUIDT IN U.S. DOLLARS, WAT NIETS ANDERS BETEKENT, DAN DAT MEN 'SHORT' IS OP DE DOLLAR. IN DE VOLGENDE CRISIS, MOET MEN ZICH DUS WEER 'INDEKKEN', WAT EEN HOGERE DOLLAR TOT GEVOLG HEEFT. VERDER STEL EENS VOOR, DAT DE EURO, DE VALUTA ZONDER LAND, OOIT WEER WANKELT, NET ZOALS IN 2012. DAN BREEKT DE HEL LOS!

Het ziet er naar uit, dat de U.S. Dollar voorlopig weinig heeft te vrezen van enige echte concurrentie: van alle activa in de wereld, is 59% in Dollars, 20% in Euros, 6% in Yen, 5% in Pound Sterling en 2% in de Chinese Yuan. Een echte valuta vereist een militair sterk land, die daarachter staat, zonder kapitaalcontroles en liefst met een onafhankelijke rechtspraak en democratie. Daarom blijft de U.S. Dollar, voor onbepaalde tijd, de wereldvaluta bij uitstek. Alles draait immers om vertrouwen. Wie vertrouwt nou de valuta van een autocratie met een 1-partij-systeem of van een unie, die geen land is, geen leger heeft en waarvan sommige lidstaten zelfs, gedurende kortere of langere tijd, worden bestuurd zonder een zittende regering, vanwege tijdrovende coalitievorming?

In de afgelopen 10 jaar, is 96% van alle valuta's ter wereld, minder waard geworden tegenover de U.S. Dollar. Die van Venezuela en Zimbabwe devalueerden vorig jaar alleen al met 70%. Dat kwam, omdat het monetaire beleid in de meeste landen veel soepeler is dan dat van Amerika. Alles is relatief! In de huidige wereld van 'zwevende' valuta's, is er sprake van een officieele of niet-officieele koppeling met de U.S. Dollar voor de meeste valuta's, zelfs voor de Chinese Yuan, om te proberen hun Dollarinkomsten en/of uitgaven enigszins in evenwicht te brengen. In talloze landen, is de Amerikaanse Dollar allang wettig betaalmiddel. Ondergang van de Dollar? Kom nou!

Dus hysterie in spannende tijden over alles en nog wat, zoals de ondergang van de wereld, is nu eenmaal een natuurlijk onderdeel van het leven. Hoop doet weliswaar leven, maar dat is geen strategie. Men moet doelbewust streven naar het succesvol opvangen van de klappen. Daarbij is dromen van een andere toekomst onontbeerlijk. Men moet blijven proberen om vooruit te kijken en niet teveel aandacht besteden aan de schijnbaar onaangename realiteit. Doe die televisie uit en kijk niet naar je smartphone. Niets is zo belangrijk als meditatie en ontspanning!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal 2 of 3 jaar, ondanks eventuele en al of niet gedwongen massa-vaccinatie.

Aan een ieder een goede gezondheid toegewenst!

DIEDERIK SCHMULL, 27 Mei, 2021, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

dinsdag 23 maart 2021

OP HOL GESLAGEN

OP HOL GESLAGEN

Elke markt is nu als een paard, die op hol is geslagen. De 'bubbel in alles' is het eindspel. Straks valt de ruiter van het paard! Op een gegeven moment moeten wel degelijk de teugels worden aangehaald. Zou een renteverhoging, in het komende jaar, zomaar uit de lucht kunnen komen vallen, zoals Lawrence Summers, de ex-Minister van Financieen onder Clinton, suggereert? Zoiets gebeurt vaak altijd eerder dan verwacht. Niet zozeer vanwege vermeende inflatie, zoals hij beweert, maar om juist extreme speculatie in te dammen. De geloofwaardigheid van een Centrale Bank is uiteindelijk veel belangrijker dan het voortdurend in de watten leggen van de economie.

Of staat de wereld aan de vooravond van een historische stijging van de Amerikaanse Dollar? De monetaire expansie van Amerika's handelspartners blijkt een veelvoud te zijn van de Amerikaanse. Verder is het rendement van de 10-jarige U.S. Treasury nu het hoogst in 6 jaar (FX-hedged) en de Amerikaanse economie lijkt het, tenminste op korte termijn, aanzienlijk beter te zullen doen dan welke andere economie ook. De Amerikaanse consument, met 3% van de wereldbevolking, vormt immers 29% van de internationale particuliere consumentenvraag, tegenover 14% voor de Europese en 11% voor de Chinese consument. Vergeet echter niet, dat 80% van de wereldschuld in Dollars luidt. Dus Jan en Alleman gokt op een lagere Dollar en zit 'short'. De gemiddelde Dollardebiteur krijgt straks slapeloze nachten! Verder is een hogere Dollar heel vervelend voor grondstoffenprijzen, Opkomende Markten en de Goudprijs.


(MACROBOND)(NORDEA)(21 Maart, 2021): DE ECONOMISCHE GROEI VAN AMERIKA WORDT VEEL HOGER DAN DIE VAN HAAR HANDELSPARTNERS. KOMT ER EEN VERDERE STIJGING IN DE DOLLARINDEX (DXY)?

Of hangt er weer een gewapend conflict in de lucht? Wanneer was de laatste keer, dat een Amerikaanse President een andere staatsman (Poetin) uitmaakte voor een moordenaar en weer een andere staatsman voor een misdadiger (Xi)? Wat een prestatie van de seniele President Joe Biden om, tegelijkertijd, twee grootmachten (Rusland en China) tegen zich in het harnas te jagen! Is dit het begin van een riskant Presidentschap, na de recente bombardementen op Syrie en de (voortgezette) diefstal van Syrische olie in 2021? Niemand moet dus verbaasd zijn, als Biden later dit jaar, om gezondheidsredenen, aftreedt als President. Hij liet zich onlangs ontglippen, dat Kamala Harris al President was. Dat heeft de markt nog niet verdisconteerd. Zet je schrap!

(BLOOMBERG)(12 Maart, 2021): DE RECENTE KNIK OMHOOG IN RENDEMENTEN IN U.S. TREASURIES (Per 22 MAART, 2021 WEER IETS HOGER), MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDEDALING. DIT IS TIJDELIJK. DE 40-JARIGE HAUSSE IS NIET VOORBIJ! DIT IS WEER EEN KOOPGELEGENHEID.

Daarom staat de wereld aan de vooravond van een historische ineenstorting van beurskoersen, grondstoffenprijzen, crypto-valuta's, onroerend goed prijzen en Opkomende Markten. Doordat de meeste vermogens tegenwoordig 'passief' zijn belegd en er dus geen echte beheerder aan te pas komt, is de volgende Crash, vanwege de algoritmes ('computer trading') veel erger dan tussen 1929 en 1932 (-90%): tegenwoordig zal iets dergelijks in een sneltreinvaart plaatsvinden.

Overigens is de periode tussen Maart en September, historisch gezien, het meest riskant voor de beurskoersen. Alleen Amerikaanse Treasuries en de Amerikaanse Dollar zullen dan uit deze onverwachte crisis ongehavend tevoorschijn kunnen komen. Mocht de huidige Melt-Up nog van geen ophouden weten, zoals sommigen hopen, dan kan men toch nu beter eieren voor zijn geld kiezen. Genoeg is genoeg!

De HOERA-stemming van de markten lijkt onterecht en voorbarig. Is het CORONA-virus ook op hol geslagen? Het CORONA-trauma is echt niet spoedig voorbij. Het normale leven keert echt niet terug. Natuurlijk is dat, wat men wil horen. Maar, in werkelijkheid, staat de wereld pas aan het begin van een psychisch en economisch herstel van de ergste ramp van de laatste honderden jaren. Of misschien wordt alles eerst nog juist veel erger, omdat de vaccins de race met het muterende virus niet kunnen bijhouden. Bepaalde mutaties hechten zich sterker aan menselijke cellen (N501Y) of omzeilen anti-stoffen (E484K). We hebben straks waarschijnlijk te maken met duizenden mutaties.

Mutaties maken het virus veel besmettelijker, soms wel 100% meer dan het originele virus, en aan de huidige anti-stoffen moet voortdurend worden gesleuteld. Dat kost tijd. Komt er straks een coctailvaccin? Komt er jaarlijks een nieuwe prik? Zal een, al of niet tijdelijk,  vaccinatie-paspoort, het schrikbeeld van menige complotdenker, erdoor worden gedrukt? Zal het virus pas eindelijk aan kracht inboeten, na een vierde golf in de herfst van 2021? Wat te denken van het Long COVID syndroom? Tegen de 20% van hen, die COVID hadden opgelopen, hebben nog te lijden van min of meer ernstige symptomen, zoals ademnood en uitputting. Daarnaast blijken de anti-stoffen, die geinfecteerde mensen aanmaken, vaak binnen enkele maanden uit het bloed te zijn verdwenen.


'I MISS INDOOR DINING' (THE NEW YORKER)

Bovendien verspreiden de virusmutaties zich zo snel dat die, in het land van hun herkomst, nu de dominante soort zijn geworden! De nachtmerrie van mutaties zou veel erger kunnen worden, want het virus is pas ruim een jaar oud. Er is hier sprake van een virus, dat, wel of niet per ongeluk, is overgeslagen van dier op mens. Daar moet het virus nog aan wennen en, reken maar, dat het mettertijd veel slimmer wordt! Ondertussen zijn er, wereldwijd, tot dusver, naar schatting, pas 2,6 miljoen sterfgevallen door COVID-19, terwijl de World Health Organisation (WHO) nog in 2017 rekening hield met 20 tot 30 miljoen mogelijke slachtoffers, als gevolg van de volgende Pandemie. De Spaanse griep van 1918 had, naar schatting, tenminste 50 miljoen slachtoffers. Staat de wereld dus pas aan het begin van een hele langdurige epidemie? In ieder geval zal de wereld zich niet zomaar kunnen onttrekken aan COVID via een massavaccinatie. COVID is heel slim en verdwijnt niet ineens.

https://www.who.int/bulletin/volumes/96/2/17-199588/en/

Een wereldwijde epidemie, die gepaard gaat met afsluiting ('lockdown'), zorgt ervoor, dat het normale leven nooit meer terugkeert. Zelfs na een massa-vaccinatie, die voor het overgrote deel van de wereldbevolking nog jaren in beslag neemt, zullen strenge maatregelen, zoals handenwassen en het bewaren van afstand, niet zomaar kunnen verdwijnen. Het dragen van, eventueel dubbele, mondkapjes, blijft hier en daar verplicht. Eenmaal gevaccineerd, moet je op je hoede blijven. Je kan voorlopig nog steeds besmet worden en die besmetting doorgeven. Net zoals bij een gewoon verkoudheidsvirus, dat anderen aansteekt, zonder zelf ziek te worden. Zelfs schijnbaar COVID-vrije gebieden, zoals eilanden, blijken toch steeds weer besmet.


(KESSLER): EEN VIERDE GOLF VAN BESMETTINGEN IN AMERIKA IN DE HERFST VAN 2021? MOMENTEEL WORDEN DAAR DE MEESTE LOCKDOWNS OPGEHEVEN, ONDANKS HET NOG VRIJ HOGE AANTAL VAN BESMETTINGEN EN STERFGEVALLEN. VELE VIRULOGEN ZIJN DAAROM ZEER BEZORGD. ALS DIT VOOR DE DEUR STAAT, DAN STORTEN DE RENDEMENTEN VAN U.S. TREASURIES WEER IN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING!

De ene lockdown volgt voorlopig nog op de andere, wat vooral verband houdt met mogelijke ziekenhuiscapaciteit, niet direct met het sterftecijfer. Elke daling van het aantal nieuw vastgestelde corona-gevallen is vooral daaraan te danken, niet aan vaccinatie. De overgrote meerderheid van de bevolking is immers nog niet aan de beurt. Ons gedrag (afstand houden!) is allesbepalend. Iedereen, zowel jong als oud, zou eigenlijk ook minstens tweemaal per week moeten worden getest. Dat zal hoogstwaarschijnlijk achterwege worden gelaten, want dan zou het aantal coronagevallen exponentieel stijgen. Hoe zou men miljoenen kunnen isoleren? Groeps-immuniteit staat niet voor de deur en is nog een kwestie van jaren. Bovendien vertoont 30% van de virusdragers geen symptomen. De onzichtbare vijand!

In Groot-Brittannie is men al bezig om de huidige Lockdown te verlengen ('Coronavirus Act'). Men wordt voorbereid op de opschorting van een eventuele zomervakantie in het buitenland. De politie kan de havens sluiten, demonstraties verbieden en burgers, zelfs voor onbepaalde tijd, opsluiten. Wat te denken van de recente opsluiting, zonder enige aankondiging, in Hong Kong, van duizenden inwoners, inclusief kinderen, in quarantainekampen? Dat is allang zo in China en zelfs in Nieuw-Zeeland. Krijgt dit navolging in de rest van de wereld voor degenen, die positief getest zijn? Het is daarom een raadsel, waarom velen nog geloven, dat de economie een V-herstel tegemoet gaat. Een L-herstel, of erger, ligt eerder voor de hand!

Helaas zijn er honderden biologische laboratoria in de wereld druk bezig om allerlei ziekteverwekkers ('pathogens') te ontwikkelen. Minstens 50 laboratoria zorgen voor de meest gevaarlijke daarvan, zoals Anthrax en Ebola. Er zijn hele strenge richtlijnen, die echter niet overal worden nageleefd. Zo waarschuwden Amerikaanse diplomaten reeds in 2018, dat het Chinese Wuhan Instituut, dat in 2019 experimenteerde met coronavirussen van vleermuizen, niet voldeed aan de geldende voorwaarden. De gevaren van dit alles, wat vergelijkbaar is met het arsenaal van kernwapens, kunnen gemakkelijk de volgende Pandemie tot gevolg hebben.

Onderschat dus niet het CORONA-trauma, dat bij velen tot posttraumatische stressstoornis (PTSS) leidt. Een trauma kan ontstaan, wanneer men een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt. Men 'beleeft' het steeds opnieuw. Meestal lukt de verwerking van een traumatische ervaring pas na een hele lange tijd. Soms ook niet. Je kan last houden van veel spanning, die je leven blijft verstoren. Je 'vergeet' het. Je verdringt het. Je ontkent het. Prikkelbaarheid en verdriet wisselen elkaar af. Je leeft niet meer gezond. Het wordt dan tijd om zo'n trauma te laten behandelen, zodat nare herinneringen afnemen. Je leert ermee omgaan. Pas dan kan je misschien zelf verder. Reken maar, dat zoiets ingrijpende gevolgen heeft voor de economie! Men wordt juist extra voorzichtig.


(BARCLAYS): DE 40-JARIGE STRUCTURELE OPGAANDE TREND IN WAARDERINGEN VAN U.S. TREASURIES IS NOG VOLLEDIG IN TACT. DE RECENTE CORRECTIE IS NIETS ANDERS DAN EEN 'TERUGKEER NAAR HET GEMIDDELDE' ('MEAN REVERSION'). DAT IS BIJ TRENDS HEEL GEBRUIKELIJK.

Als men extra voorzichtig wordt en juist meer gaat sparen, dan daalt de omloopsnelheid van het geld ('Velocity') en komt de vrees voor structureel hogere inflatie en economische groei helemaal niet uit. Elke inflatie en groei is van korte duur. Daarom heeft Japan nog steeds deflatie, ondanks een gigantische monetaire stimulering van de afgelopen 30 jaar. Tussen Maart en Mei, 2020, bijvoorbeeld, steeg het Amerikaanse beschikbare inkomen, vanwege alle overheidssteun, met $2,400 miljard. Maar de persoonlijke besparingen vlogen omhoog met liefst $5,000 miljard. 

Nee, besparingen zijn nooit 'excessief' en worden niet automatisch uitgegeven. Dat is de reden, waarom economische modellen telkens weer zo tekort schieten. Bovendien is een gevolg van de vergrijzing en het alarmerend lage geboortecijfer, dat er minder wordt geinvesteerd. Minder investeringen zijn op den duur waarschijnlijk veel meer deflatoir dan hogere besparingen en lagere consumentenbestedingen. Het wereldwijde geboortecijfer is in de laatste 50 jaar met liefst 50% ingestort. Daar wordt je bijna stil van. Geef de schuld maar aan de talrijke kunstmatige chemische stoffen, die daaraan hebben bijgedragen. Pas op voor al die cosmetica! Wie zei ook weer, dat de aarde is 'overbevolkt'? De huidige opgeroepen beelden, overal, van een 'Inflatie Armageddon', met apocalyptische effecten, zijn onzinnig. Het tegendeel, een 'Deflatie Armageddon', is veel waarschijnlijker dan men denkt.


(GOLDMAN SACHS)(St. LouisFED)(11 Februari, 2021): DE STIJGING VAN DE GELDHOEVEELHEID (M2) NAAR EEN HOOGTERECORD, WERD GEHEEL TENIET GEDAAN DOOR EEN HERNIEUWDE INSTORTING VAN DE GELDSOMLOOP ('VELOCITY'). MEN KAN EEN PAARD NAAR HET WATER BRENGEN, MAAR NIET DWINGEN OM TE DRINKEN. DAAROM KRIJGT CONSUMENTENPRIJSINFLATIE WEER GEEN KANS.

De COVID-crisis heeft geleid tot massale kapitaalvernietiging. Dat valt niet direct op, omdat economen het ingooien van een ruit ook niet aftrekken van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de waarde van alle goederen en diensten, die in een land worden geproduceerd. Maar hebben overheden en Centrale Banken dan niet buitengewone maatregelen genomen in de orde van enkele tientallen duizenden miljarden? Die maatregelen zullen later grotendeels contra-productief zijn gebleken, vanwege een zogenaamde 'negatieve multiplier'. Een maatschappij, die is volbeladen met excessieve schuld, gaat niet vooruit, maar doet juist een stap terug, zodra die wordt aangezwengeld. Dat is, wat de geschiedenis ons heeft geleerd! 

Alle rooskleurige voorspellingen van structurele economische groei en inflatie zijn uit de lucht gegrepen. Opvallend is, dat alle inflatoire verwachtingen van de laatste decennia, eenvoudigweg steeds de plank hebben misgeslagen. De wereld is te ingewikkeld, teveel onbekende factoren spelen een rol, en de ene verandering volgt op de andere, waardoor het voorspellen van de toekomst, op basis van het verleden ('de achterruitspiegel'), telkens weer onbetrouwbaar blijkt. Dus de gestegen rendementen van U.S. Treasuries overschatten weer de inflatie, die ons te wachten staat. Een unieke koopgelegenheid! Vooral voor degenen, die verwachten, dat de Federal Reserve de aankoop van U.S. Treasuries (QE) straks vergroot om de werkgelegenheid veilig te stellen. Dat heet 'frontrunning'. 

Vergeet ook niet, dat de echte inflatie, in tegenstelling tot de mening van allerlei paniekzaaiers, waarschijnlijk veel lager is dan de officieele cijfers. De reeele lonen zijn al decennialang niet gestegen, dankzij de Opkomende Markten. De technologische vooruitgang leidt tot steeds lagere prijzen. De Smartphone is pas 15 jaar oud! In de huidige deflatoire wereld, is elke rentestijging tijdelijk. De gemiddelde rente, grondstoffenprijs en inflatie daalt al honderden jaren, met onderbrekingen. Kijk altijd naar het grotere plaatje. De aarde is NIET plat!

U.S. Treasuries zijn de veiligste activa op deze planeet. Zij dienen als onontbeerlijk onderpand voor het internationale kredietsysteem. Zonder onderpand, geen krediet. Als tijden onzekerder worden, dan rinkelt de telefoon en men wordt door de kredietverstrekker verzocht, om dat onderpand te verhogen. Dus de functie van U.S. Treasuries als 'buffer' ('shock absorber') is nog volledig in tact. In de recente beursmalaises van 2000 en 2008, steeg de gemiddelde waardering van U.S. Treasuries met respectievelijk 16.66% en 20.10%. Gedurende de 20-jarige periode van 2000 tot 2020, stegen de waarderingen van Langere Treasuries (10-jaar+) jaarlijks met gemiddeld 8.3%. De S&P 500 aandelenindex steeg minder, namelijk jaarlijks met 5.4%. Bovendien stortte de S&P 500 index in met respectievelijk 49.2% (2000 - 2002) en 56.8% (2007 - 2008). Als men 50% verliest, dan moet men weer 100% verdienen om terug te keren, waar men begon!

Andere activa, zoals commercieel onroerend goed en infrastructuurprojecten, kregen te maken met onzekere inkomsten en beperkte verhandelbaarheid. Vele beleggingsfondsen werden, voor onbepaalde tijd, 'bevroren', totdat de rust weer was teruggekeerd in de markten. Vele beleggers konden heel lang fluiten naar geld, dat zij eigenlijk nodig hadden. Maar de markt van U.S. Treasuries, welke 25% waard is van alle uitstaande obligaties in de wereld, gaat nooit dicht. In het geval van enig technisch probleempje, staat de overheid die markt onmiddellijk terzijde. Bovendien heeft de overheid zelf, zo'n 22% van alle uitstaande U.S. Treasuries in portefeuille. Als een Centrale Bank zelf schuldpapier opkoopt, dat door haar is uitgegeven, dan is dat een vorm van optische schuldsanering. Men blijft er, tot de afloopdatum, gewoon opzitten. Nee, dat is geen 'gelddrukken'.


(STOCKCHARTS)(10 Maart, 2021): DE RECENTE ZWAKTE IN DE iSHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (TLT)(VOOR EU-INGEZETENEN: IDTL UCITS ETF) IS WEER EEN KOOPGELEGENHEID. BIJ ELKE UITVERKOOP IN DE AANDELENMARKT, DAALT HET RENDEMENT VAN LANGERE U.S. TREASURIES, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING.

Overigens is de bittere realiteit, dat de economie nu kunstmatig in stand wordt gehouden. Die mond-op-mondbeademing kan niet worden beeindigd, anders breekt de hel los. Raad eens, hoe duurzaam zoiets is. Zodra men beseft, dat er geen sprake is van een nieuwe economische cyclus en geen terugkeer naar het normale leven, dan verstijft men van de schrik. Het is net zoals de tekenfilm over Coyote, die de Road Runner ('miep-miep/tong uitsteken) nooit krijgt te pakken. De traditionele vluchthavens, zoals U.S. Treasuries en de U.S. Dollar, zullen dan weer in de schijnwerpers staan. De S&P 500 aandelenindex, daarentegen, kan er gevoelig van langs krijgen, zodra de droom van het aards paradijs weer niet uitkomt. Het kan jaren duren, voordat die index het verloren terrein terugwint. Na het hoogtepunt en de daarop volgende daling van de S&P 500 index in 2000 en in 2008, duurde het bijna 6 jaar, voordat de geleden koersverliezen werden goedgemaakt. In Japan duurde het 31 jaar, na het hoogtepunt in 1990.


(COMPOUND)(18 Maart, 2021): DE PIMCO  25+ YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX ETF (ZROZ)(NIET MEER VERKRIJGBAAR VOOR EU-INGEZETENEN) IS NET ZOALS DE TLT, MAAR DAN OP STEROIDEN. UITSLUITEND VOOR AGGRESSIEVE BELEGGERS! MAAR DE RECENTE ZWAKTE (-30% VAN HET HOOGTEPUNT) MAAKT DE ZROZ NU WEL HEEL ERG AANTREKKELIJK. 

Het is meer dan ooit zaak om even stil te staan bij de ongelofelijke inflatie in activa, die in Japan plaatsvond tussen 1986 en 1991. Om schuld te kunnen bedienen, is een bepaald inkomen vereist. Daarvoor is economische groei nodig. Aan het eind van de jaren '80, was de kredietgroei in Japan op hol geslagen: de kredietgroei was vaak 300% hoger dan de economische groei. Die kredietgroei kwam niet de productieve economie ten goede, maar al dat geld kwam terecht bij aandelen en onroerend goed. Klinkt dat bekend? Tussen 1985 en 1990, explodeerden de Japanse aandelenkoersen en huizenprijzen met ruim 100%. 

Dat was een rampzalige bubbel, want er was steeds nieuw geld nodig om die bubbel in stand te houden. Als een zeepbel van overgewaardeerde activa, zoals woningen of aandelen, uiteenspat, dan voelt men zich opeens niet meer 'rijk'. Dan gaat men nog meer bezuinigen en sparen. Dat is deflatoir. Diezelfde 'Japanificatie' is nu een weinig aanlokkelijk perspectief voor de rest van de wereld, want er volgt dan tenminste een 'verloren decennium' ('lost decade'), net zoals destijds.

Een kredietgedreven bubbel in activa is een kaartenhuis. Als de kredietgroei ooit, om welke reden dan ook, zou verminderen, dan stort de kredietpiramide in. Daarom daalde de NIKKEI 225 aandelenindex na 1990 met 90% en is nu, 31 jaar later, eindelijk hersteld naar het niveau van 1990! Ook de huizenprijzen (in Tokyo) ondergingen hetzelfde lot. 

Laat dit een les zijn voor degenen, die zich tegenwoordig diep in de schulden hebben gestoken, vanwege de lage rentes. Die lage rentes zijn heel verraderlijk. Ze zijn net zoals de Sirenen in de Griekse mythologie, de halfgodinnen, met een lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw, die de toehoorders probeerden te verleiden. Doe was in je oren, net zoals destijds, zodat je niets hoort. Of laat je vastbinden aan de mast, zoals Odysseus. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook. Vooral als de activa-deflatie zich opeens aandient. Dat gebeurt telkens weer.MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal 2 of 3 jaar, ondanks eventuele en al of niet gedwongen massa-vaccinatie.

Aan een ieder een goede gezondheid toegewenst!

DIEDERIK SCHMULL, 23 Maart, 2021, Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
maandag 1 februari 2021

DE VLAM IN DE PAN

DE VLAM IN DE PAN

Een kleine vlam in de pan kan snel uitbreiden tot een grote brand. Meestal vindt een grote oorlog daarom eerder plaats dan verwacht. Net zoals een Pandemie en een wereldrecessie. Is het weer zover? Beter het zekere voor het onzekere! Want dan wordt immers persoonlijke vrijheid opgeofferd en alles, wat je lief is, staat opeens op het spel. In een tijd van een virus, dat, vanwege herhaaldelijke mutaties, als een kameleon, ongrijpbaar lijkt voor de, in der haast ontwikkelde, vaccins, is er maar weinig voor nodig om de vlam in de pan te slaan. Verder is de wereldschuld veel te hoog, waardoor de volgende wereldrecessie dit keer de wereldeconomie flink zou raken.


(STOCKCHARTS)(SPX)(Jan. 2021): DE GROOTSTE BULLMARKT OOIT? GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT? ELKE KOERSZWAKTE WAS IMMERS EEN KOOPGELEGENHEID. SLECHT NIEUWS IS TOCH GOED NIEUWS. GEWOON EVEN LEKKER SNEL GELD VERDIENEN, WANT HET LEVEN IS KORT! ECHT WAAR?

Het is nu al ieder voor zich. Iedereen praat over het aanleggen van voorraden van alles. De bevoorradingsketen is immers niet meer betrouwbaar in een gespleten wereld. Zo'n wereld is op weg om de economie op oorlogsvoet te brengen. De COVID-crisis was een eerste aanzet daartoe. De officieele inlijving van Taiwan door China, die dat land beschouwt als rechtmatig grondgebied, hangt al heel lang in de lucht. Maar hoe kan de wereld zonder Taiwan, het Ruhrgebied van het mondiale digitale tijdperk, en een uiterst belangrijke leverancier van halfgeleiders? Voor China is het een kwestie van eer. Net zoals Hong Kong. Net zoals Singapore (76.2% ethnische Chinezen). Tegelijkertijd zijn Australie en Nieuw Zeeland al bijna Chinese provincies geworden. Wie had dat gedacht? Met President 'Sleepy Joe' Biden (78) in het Witte Huis, staat het licht nu op groen. In zijn gehele leven heeft Biden met zich laten sollen. Een eigen mening heeft hij niet.

En wat te denken van een aanval op de nucleaire instellingen van Iran? Israel, samen met o.a. de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) en de stilzwijgende steun van Saoedie-Arabie en Amerika, heeft dat allang niet onder stoelen of banken gestoken. Iran is tegenwoordig vrij wanhopig en kwetsbaar. Maar de economische en financieele schok van zo'n aanval moet niet worden onderschat. Ook Rusland en China zouden hierbij betrokken kunnen raken. Maar voor Israel wordt het nu of nooit.

Natuurlijk doemen kapitaalcontroles op. De invoering van internationale kapitaalrestricties is onvermijdelijk, met name in Europa, naarmate de spanningen toenemen. De kans, dat de Euro, de valuta zonder land, in de volgende crisis niet overleeft, is levensgroot. Die kapitaalrestricties zouden kunnen worden voorafgegaan door de financieele reddingsoperaties van de diep in de schulden zittende financieele instellingen, met name in Europa, alsmede de ondergekapitaliseerde financieele clearing-instellingen (Central Counterparty Clearing Houses - CCP's). De CCP's zullen immers, in de volgende crisis, hun verplichtingen ten aanzien van de gigantische derivatenmarkt nooit kunnen nakomen.

Het ondenkbare! Soms sta je er gewoon niet bij stil. Je kan je daar geen voorstelling van maken. Daarom ben je daarop meestal niet voorbereid. Eerst ontken je het. Je onderbewuste verdringt het. Ongelooflijk. Het valt allemaal wel mee, denk je. Echt. Je ziet het dan nog echt niet. Je minimaliseert en rationaliseert. Er is misschien wel iets aan de hand, maar je wilt of kunt het niet zien. Niets is zo menselijk als problemen ontwijken. Je weet immers toch niet zo goed, hoe je die zou moeten oplossen.

Problemen, gelukkig maar! Want dan is je leven tenminste nog in volle gang. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee: stap niet in de valkuil van jeugdige overmoed. Want dat is het probleem van tegenwoordig: al dat zogenaamd gratis geld, dat gestrooid wordt door de overheden en de Centrale Banken, maskeert de bedroevende realiteit van extreme risico's. Het is alsof het ondenkbare manna uit de hemel op ons neerdaalt! Beleggers worden als kikkers geleidelijk opgewarmd in water, zonder dat zij de gevaren daarvan herkennen (Klarman van Baupost). De wereld lijkt helemaal gek te zijn geworden en de speculatieve bubbels weten van geen ophouden! Maar het onvermijdelijk barsten van al die bubbels, wordt straks een legendarische gebeurtenis. Reken maar.

(CITI)(Jan. 2021): BIJNA NIEMAND ZIET DE RISICO'S MEER. ONGELOOFLIJK! HADDEN WE MAAR EEN KUDDE-IMMUNITEIT TEGEN HET COVID-VIRUS IN PLAATS VAN EEN GEVAARLIJK KUDDEGEDRAG OP DE BEURZEN EN ELDERS. GA LIEVER WAT SCHILDEREN!

Sinds de Grote Financieele Crisis van 2008, is de geldhoeveelheid ('kapitaal') in de wereld, dankzij het soepele monetair beleid van de geniale Centrale Banken, helemaal ontploft, waardoor financieele activa tien maal zoveel waard zijn geworden dan de wereldwijde productie van goederen en diensten ('global output'). Een overvloed aan geld! Natuurlijk loopt activa-inflatie overal de spuigaten uit en is elke verhouding tot de werkelijke, fundamentele waarde zoekgeraakt. Geweldig voor bezitters van die activa. Hoelang kan zo'n beleid van verlaging van koopkracht nog worden volgehouden? Tot iedereen, die wat bezit, zogenaamd miljonair is? En zullen de niet-bezitters gewoon lijdelijk toezien? Of volgt er een bestorming van de symbolen van de elite, zoals het Paleis van Versailles in 1789?  Is geld op den duur niets meer waard en straks alleen geschikt voor de prullenbak? Is het einde van het huidige financieele systeem nabij?

Als de obligatiemarkt, de echte slimme markt, in waarde stijgt, vanwege dalende rendementen (zie hierboven), dan voorspelt dat meestal niet veel goeds voor wat komen gaat. Elke stijging van inflatie en obligatie-rendement is al 40 jaar van voorbijgaande aard en dat zal dit keer niet anders zijn. De obligatiemarkt geeft dus nu weer een waarschuwingssignaal af voor de toekomst. Als de toekomst werkelijk zo rooskleurig zou zijn, dan staan economische groei en hogere inflatie voor de deur en daalt de waardering van de obligatiemarkt met een rendementsstijging ('steeper yield curve'). 

De signalen van alle andere markten blijken, historisch gezien, steeds weer onbetrouwbaar. De markten van aandelen, grondstoffen en kredietgedreven onroerend goed, bleven meestal net zolang stijgen, tot hun uiteindelijke instorting, om welke reden dan ook. Zo'n instorting is vaak niet eens het gevolg van massaverkoop, maar van totale uitputting en vermoeidheid, omdat de kopers opeens wegbleven.

Centrale Banken hebben, met hun uiterst soepel monetair beleid, ook, aan de marge, invloed gehad op de daling van obligatierendementen ('yield curve control'). Hun 'kwantitatieve verruiming' ('quantitative easing - QE') verruilde immers relatief illiquide obligaties tegen echt geld ('geld uit het niets'), wat meteen werd belegd in andere activa, zoals aandelen, onroerend goed, grondstoffen en zelfs cryptos. Deze activa-ruil ('asset swap') zorgde voor een bubbel in alles, oftewel het bewust beoogde vermogenseffect ('everything bubble'), terwijl de obligatierendementen nauwelijks stegen, ondanks de aanzienlijk verslechterende staatsfinancieen. Maar de economie als geheel kwam niet echt op gang, omdat de minderheid van de bezitters van activa hun bestedingen weliswaar wat verhoogden, terwijl de overgrote meerderheid van niet-bezitters, die vooral in het krijt staan, het voornamelijk af moesten laten weten.

(BLOOMBERG): INFLATOIRE VERWACHTINGEN (BREAKEVENS) ZIJN WELISWAAR GESTEGEN, MAAR 10-JARIGE U.S. TREASURY-RENDEMENTEN WEIGEREN TE VOLGEN. DE GIGANTISCHE U.S. TREASURYMARKT GELOOFT NIET IN INFLATIE EN GROEI. (HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE U.S. TREASURY IS PER 29/1/21 WAT HOGER: 1.11% TEGENOVER 1.57% IN 2020)


(BLOOMBERG)(PER 29/1/21: 1.11%) STEEDS LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN STEEDS HOGERE WAARDERINGEN. DE RECENTE KNIK OMHOOG IS TIJDELIJK. DIT IS GEEN BUBBEL, OMDAT AFZONDERLIJKE OBLIGATIES EEN VASTE AFLOOPDATUM HEBBEN MET EEN AFLOSSING OP 100%. ALLE ANDERE ACTIVA HEBBEN GEEN VASTE AFLOOPDATUM. DE BOODSCHAP VAN DE OBLIGATIEMARKT IS: GEEN INFLATIE OF ECONOMISCHE GROEI IS IN ZICHT, VOOR ZOVER HET OOG REIKT! DE OBLIGATIEMARKT IS EEN VEELVOUD GROTER DAN WELKE ANDERE MARKT DAN OOK MET DE MEESTE SLIMME, VOORNAMELIJK INSTITUTIONELE, BELEGGERS.

Consumentenprijsinflatie liet het bovendien helemaal afweten, omdat de omloopsnelheid van het geld ('velocity'), zelfs na 20 jaar van daling, bleef instorten naar een nieuw dieptepunt sinds 1946 (!). Het geld werd geen 'hete', maar 'koude' aardappel, omdat de gemiddelde burger wel aanvoelde, dat de tijd om erop los te leven, allang was verstreken. De onzekerheden over werkgelegenheid en de oude dag versterkten overal de spaarcultuur, ondanks de lage of negatieve rente. Bovendien was er helemaal geen sprake van een loon- en prijsspiraal, zoals in de jaren '70, vanwege de concurrentie van China sinds 2001, na hun toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Na de huidige economische depressie van COVID mag men trouwens van geluk spreken, als men nog een baan heeft!(BCA RESEARCH): ONDANKS ALLE MONETAIRE STIMULERINGEN, ZIJN DE BESPARINGEN WEER DE PAN UITGEREZEN, WAARDOOR DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD, DE ECHTE AANDRIJVER VAN INFLATIE, IS INGESTORT. GELD IS NOG MEER EEN 'KOUDE AARDAPPEL' GEWORDEN!

De waardestijging van de obligatiemarkt voorspelt deflatie, recessie en hele moeilijke tijden. Laat niemand de illusie hebben, dat Centrale Banken de zaak onder controle hebben. Integendeel. Geen enkele recessie kon door een Centrale Bank ooit worden voorkomen. Een ballon van excessieve schuld kan nooit eeuwig in de lucht worden gehouden. Op een gegeven moment ontsnapt er lucht uit die ballon en een onbeheersbare Tsunami van slechte schuld overspoelt de aarde. Een extreem ruim monetair beleid, in een wereld van excessieve schuld, zal de mens weinig helpen, vanwege de 'negatieve vermenigvuldiger' ('negative multiplier'). De toegevoegde waarde van zo'n beleid wordt steeds minder (afnemende opbrengsten) tot het zelfs een negatief effect heeft! De gigantische monetaire stimuleringen hebben dus nu een averechts effect. Daarom zijn alle verwachtingen van groei en consumentenprijsinflatie tijdelijk. 
De grote winnaar van de laatste 40 jaar was de 30-jarige U.S. Treasury, de enige echte veilige haven voor het Grote Geld, en vooral de NUL-coupon daarop (die jaarlijks gemiddeld 17% steeg in de laatste 40 jaar, met doorrollen), naarmate het rendement maar bleef dalen. In de afgelopen 12 maanden (December, 2019 -December, 2020) steeg de waardering daarvan weer met 20% tegenover een stijging van 18.4% van de S&P 500 aandelenindex. Het huidige, positieve, rendement van 1.79% (27 Januari, 2021) heeft grote kans om in  de komende jaren met weer 1% te dalen, wat een winst zou opleveren van 30%. 

De rendementen van langere staatsleningen van Nederland, Duitsland en Japan zijn immers allang negatief en zijn, met onderbrekingen, steeds negatiever geworden, zelfs vergeleken met 6 maanden geleden! Zoiets is immers normaal in een wereld, die gebukt gaat onder excessieve schuld, grote overcapaciteit en voortgaande vergrijzing. Alleen oorlog, tariefmuren, een langdurige epidemie en 'echt gelddrukken' (Modern Monetary Theory - MMT), wat nog verboden is, zouden de situatie tijdelijk misschien wat kunnen veranderen.

Daarom zal het Grote Geld, vooral uit Europa en Japan, zich weer storten op Amerikaanse Treasuries, ongeacht de grotere uitgifte, zodra blijkt, dat groei en inflatie weer een illusie is geweest. Wees dus niet short, zoals de meeste traders! Bovendien worden de optimisten straks wakker, dat de beursstijging voornamelijk te danken is geweest aan financieele engineering, zoals inkoop van eigen aandelen, en gedreven is geweest door liquiditeiten van Centrale Banken, met hun superlage rente, niet aan winststijging en een betere economie. Die laatste factoren zijn de enige duurzame redenen voor een beursstijging. 

Zodra het gepeupel (neem me niet kwalijk!) grootscheeps in aandelen speculeert (Robinhood, etc), dan is het einde van de Bullmarkt nabij. Misschien besluiten de Centrale Banken om, geheel onverwacht, dit door hen geschapen monster, te temmen. Zeg nooit nooit. Dat is vroeger meermalen gebeurd. Dat is de typische Amerikaanse mentaliteit ('let the chips fall, where they may'). Die peperdure aandelen, +500% in de laatste 11 jaar, staan dan straks in hun hemd!

Maar 'de bubbel in alles' is nu te verleidelijk geworden voor vadertje staat om te negeren. De staatsfinancieen moeten weer op orde worden gebracht, vooral vanwege de COVID-crisis. Dus huiseigenaren, opgelet! Er wordt nu overal ernstig overwogen om de burger te onderwerpen aan een 'eenmalige' vermogensbelasting van 5%, inclusief het eigen huis, boven een bepaalde waarde (300,000?), betaalbaar gedurende een periode van 5 jaar. Alle bezitters van activa, die in waarde stegen, vanwege het 'ruim-geld-beleid' van vadertje staat, zullen moeten inleveren. Bovendien blijven de inkomsten- , vermogenswinst- en erfelijkheidsbelastingen ook niet buiten schot. De staat heeft nu geld nodig en krijgt altijd haar geld: 

https://news.sky.com/story/covid-19-experts-make-case-for-one-off-260bn-tax-raid-on-wealthy-12155275

Echt gelddrukken is nog wettelijk verboden en zou het geld trouwens waardeloos maken. De enorme stimuleringen worden gefinancierd door de uitgifte van schuldpapier. Er is vooralsnog een tekort aan kwaliteitsobligaties, dus dat is geen probleem. Natuurlijk kopen Centrale Banken een gedeelte van dat schuldpapier weer op, maar dat is helemaal niet hetzelfde als echt gelddrukken. Dat dient om de rentebetaling te drukken. 

Daarom zal de gemiddelde burger straks jarenlang krom moeten liggen om de staatsschuld, als percentage van de economie, te helpen verlagen. Net zoals na elke oorlog. Geen enkele Great Reset van de 'Davos Man', het ultieme waanidee, biedt uitkomst. De 'Davos Man' kan helemaal niet de toekomst voorspellen: hij zag de Grote Financieele Crisis van 2008 niet aankomen, noch de Eurocrisis in 2012, noch Brexit, noch President Trump, noch de huidige Coronavirus-pandemie. De 'Davos Man' zal ook dit keer de komende structurele economische malaise missen, omdat hij dan tot een 'persona non grata' zou worden verklaard. Maar men moet zich juist nu voorbereiden op het ergste. De 'Davos Man' heeft allang afgedaan. Het geld zal 'nog kouder' kunnen worden en structurele deflatie, net zoals in Japan in de laatste 30 jaar, zou gemeengoed worden! Consumentenbestedingen, welke 70% uitmaken van de economie, zullen inkrimpen en sparen, wat de rente ook is, wordt het nieuwe normaal, net zoals in Japan. Zoiets volgt altijd na een gevoelige schok.

(NED DAVIS): DIT IS DE OLIFANT IN DE KAMER! DE RECHTERKOLOM IS DE TOTALE PARTICULIERE EN STAATSSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, VAN GESELECTEERDE LANDEN. HET BEDIENEN VAN DIE SCHULD ('SCHULDENDIENST') IS NU WELISWAAR HET LAAGST OOIT, VANWEGE DE SUPERLAGE OF ZELFS NEGATIEVE RENTE, MAAR NIETS IS EEUWIG. DE WERELD IS VERSTRIKT GERAAKT IN EEN ERNSTIGE SCHULDENVAL.

Tegelijkertijd staat er wel degelijk een schuldafbouw (80% van de wereldschuld is in Dollars) voor de deur, die decennialang in beslag kan nemen. Een onordelijke afbouw van de schuldhefboom ('Crash') is ook niet uitgesloten. Als het vertrouwen vervliegt, om welke reden dan ook, dan komt een schuldenaar in een vrije val terecht. In elke crisis stijgt daarom de vraag naar Dollars. Laat de Dollar tegenwoordig toevallig een favoriete 'short' te zijn bij de meeste traders! Krijgen die straks het lid op de neus, net zoals de Hedge Funds bij Gamestock? De meeste valuta's zijn in de laatste 12 maanden gedevalueerd tegenover de Dollar (zie Hanke):

(BLOOMBERG): DE DOLLARINDEX (DXY) IS ALWEER IN DE LIFT! DE OPGAANDE TREND SINDS 2008 IS NOG VOLLEDIG IN TACT.

Opvallend is, dat bijna iedereen nu zeer positief is over de wereldeconomie in 2021, hetzij vanwege al die vaccins, hetzij vanwege 'de 'korte' COVID-recessie. Echt waar? Maar in werkelijkheid lijkt het tegenovergestelde te zullen plaatsvinden. Dit is het hoogtepunt van de ruim 10-jarige race omhoog van beurskoersen, onroerend goed prijzen en grondstoffenprijzen, die echter niet allemaal tegelijkertijd hun hoogtepunt bereiken. Overigens was het recente structurele hoogtepunt van grondstoffenprijzen al in  2008. Maar de reeele grondstoffenprijzen (na aftrek van inflatie) dalen overigens al gedurende honderden jaren. Die neergaande trend zet zich voort, hoofdzakelijk vanwege regelmatige overproductie.

Goud is echter een crisismetaal, met een staat van dienst sinds Koning Croesus (550 voor Christus), welke een bescheiden, maar essentieel onderdeel moet uitmaken van elk vermogen, ongeacht de prijs, ongeacht het gebrek aan dividend en ongeacht de kosten van opslag en verzekering. Je weet maar nooit. Goud kan in ieder geval niet dalen naar nul, zoals Cryptos.

 
Maar soms is er wel sprake van onverwachte tegenwind: tussen 1980 en 2001 (21 jaar!), daalde de Goudprijs met 65%, terwijl er helemaal geen deflatie was. Maar de inflatie van toen was wel veel lager dan die van de jaren '70, vanwege de 20% rente in 1981. Beschouw Goud daarom als een wegleggertje, als een bescherming tegen koopkrachtverlies en als een verzekering tegen het ondenkbare (een grotere rol in het monetaire systeem?), wat ook de hoofdreden is voor Centrale Banken om het aan te houden als deel van hun reserves. Wat kennelijk goed is om te bezitten voor Centrale Banken, is ook goed voor u, zolang de doodstraf er niet op staat. Dat laatste was het geval onder Stalin en Hitler. Dat is nu nog steeds het geval in Iran en Noord-Korea. Maar zelfs het schaarse Goud zou uiteindelijk ook minder schaars kunnen worden, zodra de ruimtevaart op gang komt en tot nieuwe Goudvondsten in het heelal zou leiden. Was het leven maar niet zo kort!

https://www.thebalance.com/gold-price-history-3305646

(ZANNES)

MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.

Hopelijk vindt er binnenkort een Webinar plaats. De volgende Lunch/Borrel zal hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot 2022 of later. Een epidemie duurt meestal 2 of 3 jaar, ondanks eventuele en al of niet gedwongen massa-vaccinatie.

Aan een ieder een Voorspoedig 2021 toegewenst, in goede gezondheid!

DIEDERIK SCHMULL, 1 Februari, 2021 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.