Translate

vrijdag 20 september 2019

HET WORDT SPANNEND


HET WORDT SPANNEND


Een op de vijf Nederlandse huishoudens bezit een of meer honden. Sommige honden zijn levensgevaarlijk. Naar schatting worden in Nederland elk jaar 150.000 mensen gebeten door een of meer van de rond 1,5 miljoen trouwe viervoeters, soms zelfs met dodelijke afloop. En dan te bedenken, dat vele complexe honden door de argeloze bezitters, die vaak nauwelijks met dieren kunnen omgaan, worden losgelaten op hun gezin met kleine kinderen!

Als er een kredietcrisis plaatsvindt, zoals in onlangs 2008 of zoals in 1990 in Japan, dan worden miljoenen mensen gebeten door de hoogrisicohond van schuld. Vanzelfsprekend wil een mens niet voor de tweede keer gebeten worden, waardoor zijn lust om nieuwe schulden aan te gaan, gedurende een hele lange tijd, drastisch vermindert. Na het barsten van de kredietbubbel in 1990 in Japan, stortten de kredietgedreven onroerendgoedprijzen in met 90% naar het niveau van 1973! Miljoenen Japanners waren berooid en probeerden daarom in de daaropvolgende 20 jaar hun schuldenlast te verlichten, ondanks een nul- of negatieve Rente. 

Maar als iedereen tegelijk probeert om financieel weer 'gezond' te worden, dan verdwijnt de kredietvraag en is een kredietmaatschappij gedoemd te ontploffen. Want een economie kan alleen aan de gang blijven, als consumentenbestedingen ongeveer gelijk zijn aan de consumentenbesparingen. Teveel schuld leidt, op een gegeven moment, tot te weinig kredietvraag. Als de kredietvraag achterblijft, dan is er al spoedig sprake van een 'balansrecessie' (Richard Koo - Nomura), wat de structurele economische stagnatie veroorzaakt, waarbij economische groei en inflatie onbeduidend laag blijven.

Aan het begin van de Grote Economische Depressie, tussen 1929 en 1933, daalde de Amerikaanse economie met liefst 46%. De meeste Amerikanen, die deze pijnlijke deflatie meemaakten, weigerden om de rest van hun leven ooit weer iets te maken te hebben met de beruchte hoogrisicohond van schuld. Maar Japan werd na 1990 getroffen door een economische inkrimping, die driemaal zo groot was als de Grote Depressie van Amerika. 

Toch was Japan in staat om deze enorme schok te verwerken, doordat de overheid de rol van de particuliere sector overnam door, met name, de excessieve besparingen van die sector massaal te besteden. Met het gevolg, dat de Japanse werkloosheid, thans 2.5%, sinds de Japanse kredietcrisis van 30 jaar geleden, nooit de 5.5% te boven ging. Wonderbaarlijk! Maar de Japanse prive-sector, bedrijven en particulieren, lijden nu nog, na zo'n lange tijd, aan zo'n schuldentrauma, dat de kredietvraag op een laag pitje blijft, ondanks het gezonde herstel van hun balans, na decennia-lange schuldafbouw. Daarentegen staan de NIKKEI 225-aandelenindex en de index van de gemiddelde Japanse woningprijzen (volgens de BIS), momenteel nog steeds 42% lager dan hun hoogtepunt in 1990, 30 jaar geleden.

Bovendien introduceerde Japan in 2012, dus 7 jaar geleden, de 3 pijlen van Abenomics: monetaire en fiscale stimuleringen plus structurele economische hervormingen. Die maatregelen zouden een einde moeten maken aan de economische stagnatie. De beoogde inflatie van 2% werd echter nooit behaald en is nog steeds 1% of lager, terwijl de staatsschuld nog veel hoger werd, wat juist extra groeivertragend is. Het fiscaal beleid bleek niet ingrijpend genoeg en  de 'structuur' werd ondermijnd door de snelle vergrijzing van de bevolking. Laat dit een les zijn voor de rest van de wereld: na een Superkredietcyclus is DEFLATIE uiteindelijk ONVERMIJDELIJK, wat maar enkelen zich nu nog kunnen voorstellen. Het wordt dus echt spannend.

JAPAN 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD (JGB):(TRADINGECONOMICS): Zelfs 30 jaar na de top van de Japanse kredietcyclus in 1990, blijven de rendementen van de langere staatsobligaties instorten, met een dienovereenkomstige waardestijging, waarbij de JGB alle andere Japanse beleggingen, qua rendement op geinvesteerd vermogen, achter zich laat. Japan ging ons voor!
(BLOOMBERG): De spectaculaire hausse in obligaties, met steeds lagere rendementen en een dienovereenkomstige waardestijging, die net even lijkt te worden onderbroken, is GEEN BUBBEL. Ten eerste krijgt een obligatie-belegger meestal 100% uitgekeerd op de afloopdatum, wat bij de bubbels van aandelen, grondstoffen, digitale valuta's en onroerend goed, die geen afloopdatum kennen, nooit het geval is. Ten tweede volgt, na een structurele Superkredietcyclus van vele decennia, een langdurige periode van economische stagnatie en lage inflatie/deflatie, kortom een 'IJSTIJD' (Albert Edwards, SocGen), wat bijzonder positief is voor, met name, langere kwaliteitsobligaties.

OBLIGATIES IN DE LAATSTE 700 JAAR:

Image

(FT): De huidige spectaculaire hausse in obligaties, met lagere rendementen en een dienovereenkomstige waardestijging, is de vierde grootste obligatiehausse in de laatste 700 jaar. Dus deze tijd is minder uniek dan algemeen wordt aangenomen. Let op de obligatie-rendementen van 20% in de 15de eeuw! De late Middeleeuwen waren gekenmerkt door 3 grote economische depressies, waarna die rendementen (weer) negatief werden.

Na de Grote Financieele Crisis in 2008, teweegebracht door inzinking van de Amerikaanse subprime-huizensector, schoten de netto-besparingen van de ontwikkelde landen scherp omhoog, ondanks de nul- of negatieve rente. Jan met de pet kon immers op zijn klompen aanvoelen, dat de wereld ternauwernood aan de dans van een economische depressie was ontsprongen. Dat betekent, dat de overheden nu de rol van de prive-sector, als kredietnemer 'in laatste instantie', moeten overnemen om ervoor te zorgen, dat de economie aan de gang blijft. 

Amerika heeft gelukkig begrepen, dat het roer moest worden omgegooid naar een onorthodox fiscaal beleid, met forse belastingverlagingen, grondige vermindering van kostbare reguleringen en hogere begrotingstekorten, want een onorthodox monetair beleid, met superlage rente en kwantitatieve monetaire verruiming ('QE'), is bij lange na niet meer voldoende. Dat betekent, dat men, in eerste instantie, rekening moet houden met een vrij gunstige economische groei in Amerika in het verkiezingsjaar van 2020 en een eventuele 'Melt-Up' of hausse in Amerikaanse aandelen. Ook de inflatie zal wat stijgen, wat niet ongewoon is aan het einde van een lange economische cyclus. Daarom heeft Goud nu even de wind mee. Maar alles maakt rechtsomkeert, zodra de volgende wereldrecessie aanbreekt.

Hogere begrotingstekorten zijn nu geen probleem, want de overheid is, bijna als enige, overgebleven als kredietnemer, terwijl pensioenfondsen en verzekeraars, die massaal in obligaties moeten beleggen, snakken naar kwaliteitsschuldpapier. Daaraan is een schrijnend tekort, vanwege het bovenmatig besparingsoverschot en vanwege de opkoop daarvan door Centrale Banken (QE). 

Daarnaast zijn er misschien genoeg infrastructuurprojecten te bedenken, waarvan het rendement, op langere termijn, wellicht beter zal zijn dan de huidige lage obligatie-rendementen, ookal blijken die vaak veel duurder dan verwacht en zijn 'witte olifanten' niet van de lucht. Japan heeft dat decennialang ook al op grote schaal geprobeerd en kwam meestal bedrogen uit. Vele wegen naar nergens ('roads to nowhere')! Om maar te zwijgen over  het reusachtig onrendabele Belt and Road Initiative (BRI) van China in 152 landen, ter waarde van $ 1000 miljard plus, die ook nog grotendeels voor rekening komen van de gastenlanden.

Europa, met name Duitsland, ziet het gevaar nog niet van de komende 'Japanisering' en zal misschien slechts schoorvoetend enkele maatregelen nemen. Maar het vooruitzicht van decennia-lange lage economische groei, lage inflatie, grenzend aan deflatie, nul- of negatieve rente en gedwongen schuldafbouw in de prive-sector, kan leiden tot grote onvrede. Het wordt spannend! Het aantal Europeanen boven de 60 jaar, als percentage van de bevolking, verdubbelt in de komende 30 jaar, terwijl de forse inkrimping van de totale bevolking onvermijdelijk doorzet. Het aantal Europeanen tussen de 20 en 45 jaar, dat uiteindelijk de drijvende motor is van de economie, blijft instorten, omdat het geboortecijfer het laagst is in de wereld, vooral in Duitsland.  

Het is trouwens allang zo, dat een onorthodox monetair beleid, zoals dat van de ECB, met superlage of negatieve rente en monetaire verruiming ('QE'), de economie helemaal niet stimuleert, zelfs een averechtse uitwerking uitoefent op economische activiteiten en leidt tot een 'zombieficatie' van de maatschappij, vol met spookbedrijven. Dat betekent, dat de ECB vergif toedient aan de patient in plaats van een geneesmiddel! 

Het wankele Europese bankwezen, het grootste ter wereld, dat nog steeds niet enkele duizenden miljarden Euros van Niet-Presterende Leningen (NPL's), die geen rente en aflossing betalen, heeft kunnen afschrijven, moet jaarlijks, vanwege dit beleid, tientallen miljarden op tafel leggen vanwege negatieve rente op de extra reserves ('excess reserves'), die boven het gereguleerde vereiste uitgaan (2000 miljard Euro). Het Amerikaanse bankwezen verdient jaarlijks juist enkele tientallen miljarden op zijn extra reserves. Het Japanse bankwezen is zelfs grotendeels vrijgesteld van negatieve rentes. Het vliegwiel van Europese kredietcreatie draait daarom de andere kant op, terwijl het Europese bedrijfsleven voor 75% en Europese huishoudens voor 90% afhankelijk zijn van bankkrediet! Dat is driemaal zoveel als in Amerika, waar de kapitaalmarkt een veel grotere rol speelt. 

De bedoelingen waren weliswaar goed, maar  waarom zou men investeren, als een Centrale Bank kennelijk in paniek is geraakt over de toekomst? Waarom niet wachten op de volgende renteverlaging? En niet te vergeten het inkomstenverlies voor de brave spaarders, welke waarschijnlijk de lagere kosten voor kredietnemers te boven gaat. Tegelijkertijd heeft zo'n monetair beleid allerlei bubbels in activa tot gevolg, waardoor de top 1% nog rijker wordt, met uiterst onzekere politieke consequenties, terwijl een politiek gevoelige valuta-devaluatie in de hand wordt gewerkt, die bijdraagt aan een 'valuta-oorlog'.

Om maar te zwijgen over de schijnbaar onmogelijke verwezenlijking van een Europese Bankunie, met een Europees en geen nationaal depositogarantiestelsel, en een EU -kapitaalmarktunie, waardoor de noodzakelijke consolidatie van de ruim 6,000 (!) Europese banken op zich laat wachten. Het risico van het Europese bankwezen is angstwekkend groot, omdat het bijna 3 maal zo groot is als de Europese economie, tegenover slechts minder dan 1 maal voor het Amerikaanse bankwezen ten opzichte van de Amerikaanse economie.

Het Europese bankwezen is nu in een onmogelijke patstelling geraakt, welke opeens zou kunnen leiden tot kapitaalcontroles. Dat wordt pas echt spannend. Stel je voor als de geldautomaat het laat afweten! Dus men moet als Europeaan, zolang het nog kan(!), een Dollarrekening, of voor vermogens, een Delaware Corporation, hebben in Amerika, met inachtneming van enkele juridische en belastingkwesties. Daarmee wachten is niet langer verantwoord. Hijs de persoonlijke stormvlag! Het indekken tegen een eventueel Dollarrisico lijkt onnodig en kostbaar, ookal zijn de meeste valuta-deskundigen, onterecht, al jarenlang negatief op de Dollar. Denk internationaal en niet steeds in de eigen valuta. Neem de natuurlijke schommelingen van valuta's op de koop toe.

De invloed van een renteverlaging op de economie wordt trouwens overschat. Investeringen worden nauwelijks gestimuleerd, omdat de fabricage-sector, met name in Amerika, in de laatste 60 jaar, als percentage van de economie, met driekwart is verminderd. Bij hypotheken zijn kredietwaardigheid ('credit score') en aanbetaling nu veel belangrijker dan de rentestand. Ook het gunstige vermogenseffect voor de top 1% is weinig relevant voor economische groei, omdat de bestedingen van die kleine groep, die trouwens wel ruim 40% van de belastingen betaalt, weinig zullen veranderen. Daarom zullen Centrale Banken, opgehitst door de financieele speculanten, opnieuw verbaasd blijven over het geringe en waarschijnlijk averechtse effect op de algemene economie van hun experimenteel en onverantwoord beleid.

Na 10 jaar van feestvieren, is de volgende wereldrecessie een kwestie van tijd. Maar in een typische recessie, werd de rente vroeger met 5% verlaagd om het economische schip recht te trekken, wat als hulpmiddel nu echter is weggevallen.  Ondertussen heeft een derde van alle staatsobligaties in de wereld en meer dan 50% van alle Europese staatsobligaties al een negatief rendement! Reken er daarom maar op, dat de wilde jacht op enig rendement in een stroomversnelling geraakt en dat obligatie-rendementen, met de nodige onderbrekingen, zullen blijven dalen, met dienovereenkomstige waardestijgingen. Het Amerikaanse verkiezingsjaar, 2020, zou zo'n tijdelijke onderbreking kunnen worden, omdat een recessie en een beursteruggang in zo'n jaar zelden plegen plaatsvinden. 


DE WAANZIN VAN OFFICIEELE NEGATIEVE RENTEDe Negatieve Rente wordt inmiddels al hier en daar toegepast voor vermogende particuliere bankklanten, naast de extra kosten, die al jarenlang werden berekend. Dus men zal moeten betalen voor de 'bewaarneming' van geld, dat men 'leent' aan de bank, net zoals dat al het geval is voor een bankkluis.

Als het zuurverdiende spaargeld door een officieele negatieve rente langzaam en definitief wordt opgevreten, dan is het eindspel van het financieele systeem nabij. Het lijkt op een verdwijngat of 'chantoir', wat een plek is, voornamelijk in Belgie (Provincie Luik), waar een beek in de grond verdwijnt en ondergronds verder stroomt. 'Now you see it, now you don't!' Als iets dergelijks zich in het dagelijks leven voordoet, dan is een historische gebeurtenis werkelijk nabij. Bij zo'n verdwijngat van negatieve rente geldt echter 'weg is weg' en is er geen sprake van een voortzetting van een beek elders.

Image
De explosie van obligaties met negatief rendement, met gegarandeerd verlies op de afloopdatum! Alleen handelaren, niet lange termijn beleggers, kopen obligaties met een negatief rendement in de hoop, dat het rendement nog negatiever wordt ('the greater fool theory'), wat dan winst oplevert, of maken gebruik van vrij speculatieve afdekkingsinstrumenten in de valuta-markten om een mogelijke winst binnen te halen.

Ondertussen trillen vele financieele ingewijden hevig van angst, als negatieve rente het Nieuwe Normaal zou worden. Het is echt waanzinnig en het zal ontploffen in de gezichten van Centrale Banken! Het huidige financieele systeem, met een zogenaamd fractioneel banksysteem, is hiertegen niet bestand. Het bankwezen wordt dan immers beboet voor het verstrekken van krediet! Verder wordt de financieele wereld ondersteund door talloze modellen, zoals Efficient Frontier, Capital Asset Pricing en de Black-Scholes Option Pricing om de reeele waarde ('fair value') van activa te bepalen. Als de 'risicoloze' rente ('risk-free rate') in deze modellen negatief zou zijn, dan zou de reeele waarde tot het oneindige omhoog schieten. Maar een juiste waardering is cruciaal, want duizenden miljarden van waarde-papieren en derivaten zijn hiervan afhankelijk.

Bovendien kunnen pensioenfondsen bij een negatieve effectieve rentevoet ('discount rate') wel fluiten naar voldoende dekkingsgraad en zullen dan structureel ondergefinancierd blijken te zijn. Daarnaast lopen de repo-overeenkomsten ('repurchase agreements', 'repos'), ter waarde van duizenden miljarden, helemaal spaak, wat immers het levensbloed is van het huidige financieele systeem: niemand  zal zelf willen betalen voor het uitlenen van zijn eigen waarde-papieren. Wordt het nu duidelijker, dat het financieele systeem dit helemaal niet aankan? Begint het nu te dagen, dat Europa en Japan, die samen 87% van alle negatieve rendementen wereldwijd uitmaken, als eersten hierdoor naar de haaien gaan? 

DE REPO-CHAOS I:

View image on Twitter

Onlangs schoot de Amerikaanse Repo-rente, voor het eerst in 10 jaar, scherp omhoog. Dit was een teken, dat ergens enkele handelaren plotseling hun acute financieringsbehoefte op korte termijn moesten dekken. De Federal Reserve moet momenteel DAGELIJKS noodliquiditeiten verschaffen om de Repo-markt tot bedaren te brengen. Aan een blijvende oplossing ('standby facility') valt nu niet meer te ontkomen. De vraag is, wie was in moeilijkheden? De Repo-markt, ter waarde van duizenden miljarden, dient ter financiering van allerlei Macro-trades met grote hefbomen. Door een samenloop van technische omstandigheden, was de druk op de ketel te groot en een ware ontploffing volgde: https://global.pimco.com/en-gbl/insights/blog/repo-rate-spike-a-tail-of-low-liquidity?utm_source=SocialShare

DE REPO-CHAOS II:


(ICAP): Op deze chart is goed te zien, dat spanningen in de Repo-markt in het verleden niet ongewoon waren. Maar de recente beroering is wel echt heel bijzonder!


De boodschap van de obligatiemarkt is in de geschiedenis meestal het meest betrouwbaar geweest en die werpt de schaduw vooruit van enorm economisch en politiek onheil, nu Centrale Banken machteloos in het water schijnen te spartelen. Is het einde van het tijdperk van Centrale Banken in zicht? Vergeet een zachte landing en vergeet het sprookje van een Reset! U bent het aan uzelf verplicht om nu voorbereid te zijn op het ondenkbare, zolang het nog kan. Dat vereist het volgende: de aflossing van hypotheken en alle andere schulden, het opbouwen van Dollarkasgeld, liefst bij Amerikaanse banken, het samenstellen van een portefeuille van langere termijn Amerikaanse Treasuries (een markt, die altijd open blijft en de klassieke belegging bij uitstek is tijdens de komende deflatie), en, als verzekering, wat Fysiek Goud, liefst buiten het banksysteem, maar niet thuis en niet in de tuin. Uw leven is meer waard. 

HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE AMERIKAANSE TREASURY:

Image
(LACALLE): Zal het rendement van de 10-jarige Amerikaanse TREASURY ooit negatief worden, met een dienovereenkomstige waardestijging? Bij de volgende wereldrecessie, bankencrisis, of geo-politieke schok, zal de gehele wereld zich weer storten op Treasuries, als enige liquide veilige haven, met het gevolg, dat ook deze staatsobligaties een negatief rendement zouden kunnen krijgen. Ongelofelijk!

En nu nog even de loftrompet blazen over het 'verguisde', onbegrepen en ernstig onderschatte Amerika. Amerika is nog nooit zo sterk en de rest van de wereld is nog nooit zo kwetsbaar en zo jaloers geweest op Amerika geweest, als nu. Wakker worden! Met nauwelijks 5% van de wereldbevolking, is de Amerikaanse consument 29% van de totale wereldvraag. Dat is groter dan de consumptie-uitgaven van China, Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en India tezamen. De Amerikaanse consument draagt dus, net zoals Atlas, de God uit de Griekse mythologie, de wereldeconomie op zijn schouders, maar kan dat zeker aan. De schuld van Amerikaanse huishoudens ten opzichte van de economie (BNP) is 76%, een meerjarig laagtepunt, tegenover 99% in 2009. De financieringslasten en aflossingen ('debt service') van Amerikaanse huishoudens, als percentage van het beschikbare inkomen, is nu minder dan 10%, het laagst ooit. 

De spaarquote, als percentage van het Nationaal Inkomen, van Amerikaanse huishoudens is weliswaar laag (7.7%) vergeleken met die van Nederland (17%), Frankrijk (14.9%), Duitsland (10.8%), China (36%) en Japan (34%), maar het netto-vermogen van de gemiddelde Amerikaan is in de laatste 10 jaar met 70% gestegen, dankzij de hogere beurskoersen en onroerend goedprijzen, naar $ 108 biljard ('trillion')(Alle voorgaande cijfers van Merrill Lynch). Het netto-vermogen van de gemiddelde Amerikaan is, samen met dat van de gemiddelde Zwitser, aanzienlijk groter dan dat van andere landen, ookal is het ongelijk verdeeld. Slechts 3.5% van de 100 miljoen Amerikaanse huishoudens is echt vermogend. 

Tegelijkertijd is de werkloosheid van beneden de 4% het laagst in  50 jaar, terwijl de reeele stijging van het uurloon momenteel het sterkst is in 10 jaar. Amerika is nagenoeg een 'autarkie': zelfvoorzienend in voedsel en energie en netto-exporteur van beiden, terwijl de wereldhandel, als percentage van de economie, de 15% niet te boven gaat (Europa: 30%+). De Amerikaanse binnenlandse markt is immers gigantisch.

Nog even een aantekening over Goud, wat al duizenden jaren bij de mens zo'n vertrouwen geniet. Met Goud, dat geen dividend heeft, maar ook geen tegenpartijrisico, moet men bereid zijn om een eventuele waardedaling van 50% te incasseren, omdat Centrale Banken aan het eind zijn van hun Latijn en, met al hun monetaire stimuleringen, niet meer in staat zullen zijn om de 86-jarige waardedaling van de koopkracht van het Fiatgeld, dat geen binding meer heeft met Goud, vol te houden. Echt waar? Geloof het of niet, maar alle blinde geloof in de almacht van Centrale Banken zal straks zijn verdwenen, ondanks of dankzij een tijdelijk avontuur van, vooralsnog illegaal, 'helikoptergeld'. 

De grote Centrale Banken, zoals de FED, de ECB en de Bank of Japan (BOJ) hebben al decennialang geprobeerd om het deflatiespook buiten de deur te houden, maar het is vechten tegen de bierkaai gebleken. Betrouwbaar Kasgeld, zoals Dollars, de enige echte wereldvaluta van verreweg het sterkste land ter wereld, wordt Koning en zal nu, met tijdelijke onderbrekingen, in waarde blijven stijgen (!), wat men ook bedenkt om dit tegen te gaan. Dat zal juist, in tegenstelling tot alle mythes, als laatste rots in de branding alles trotseren, vooral bij de volgende Euro-, Banken- of Aziecrisis. Er is nu al overal een Dollarliquiditeitstekort en 99% van alle valuta's proberen wanhopig om te devalueren tegenover de Dollar, omdat Amerika verreweg de grootste afzetmarkt is.
  
Dit is immers het begin van het plateau van de FINALE van de 86-jarige krediet- en inflatie-cyclus sinds 1933, waarna STRUCTURELE DEFLATIE, temidden van onvoorstelbare kredietgedreven overcapaciteit, geduldig haar opwachting maakt. Geldontwaarding is dan voorlopig verleden tijd! Dat wordt spannend. De lange termijn slingerbeweging zal, tegen alle verwachting in, de andere kant opgaan en de film van de laatste Supercyclus zal worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Bestudeer het prijsgedrag van de afgelopen 2000 jaar en het natuurlijke verloop van de cyclische op- en neergang van activaprijzen ('Boom - Bust'). Financieele en economische geschiedkundigen zijn tegenwoordig meer dan ooit de aandacht waard en niet de gemiddelde beleggingsstrateeg, die niet verder terugkijkt dan 30 jaar. Deflatieperioden waren verre van uniek in de 18de, 19de en zelfs 20ste eeuw, voor 1933, toen Amerika de discipline van de Goudstandaard vaarwel zei.MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!DIEDERIK SCHMULL 20 September, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
zaterdag 10 augustus 2019

WAT NU?


WAT NU?

Hoe bevalt het dansen op een vulkaan? Wat is hier niet leuk aan? Ondanks de Grote Financieele Crisis van 2008, heeft een meerjarige economische werelddepressie toen niet toegeslagen. Integendeel, Centrale Banken hebben het, door middel van hun monetaire superstimulering, toch maar voor elkaar gekregen, dat o.a. de beurskoersen en de huizenprijzen nieuwe hoogtepunten bereikten, met de nodige onderbrekingen. Tegelijkertijd heeft er een obligatie-hausse, zonder weerga, plaatsgevonden, waardoor krediet bijna 'gratis' lijkt. Maar, wie weet, moet het beste nog komen. Het kan toch immers niet op! Straks krijgt iedereen contant geld rechtstreeks van de overheid ('People's QE') en een gegarandeerd basisinkomen ('universal basic income'), als antwoord op de dreiging van robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Niemand behoeft straks meer lang te werken en iedereen kan met vervroegd pensioen. Iedereen krijgt nu pas goed de smaak te pakken, waardoor een orthodox monetair beleid met normale rente misschien wel voorgoed in de ijskast is beland. 


HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE U.S. TREASURY: OP WEG NAAR 0 (!) MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING!

Image

De 10-jarige en 30-jarige U.S. Treasury waren mijn favoriete beleggingssuggesties van de afgelopen decennia, tegen alle scherpe kritiek van alle kanten in. Deze belegging heeft het, na 38 jaar, met onderbrekingen, nog veel beter gedaan dan de aandelenindex, vooral de Nul-coupon op de 30-jarige. En de triomftocht lijkt nog niet voorbij. Net zoals de lange staatsobligatie van Japan (JGB), de beste Japanse belegging in de laatste 30 jaar: degene, die 'short' ging en speculeerde op een waardedaling, werd geschoren (de beroemde 'widowmaker' Macro Trade).


DE STRUCTURELE DRUK OP DE GRONDSTOFFENPRIJZEN DUIDT OP DE KOMENDE DEFLATIE IN DE GEHELE WERELD!


Image

(De THOMSON REUTERS/ CORECOMMODITY CRB COMMODITY INDEX - CRY): dit ziet er TOPZWAAR uit en een neerwaartse doorbraak van de steunlijn voorspelt niet veel goeds!


SINDS 2011, BEVINDEN DE VALUTA'S VAN DE OPKOMENDE MARKTEN ZICH IN EEN VRIJE VAL TEGENOVER DE DOLLAR. MAAR DE NEERGAANDE TREND IS NOG STEEDS IN TACT EN LIJKT ZICH TE KUNNEN VERERGEREN: VALUTA-OORLOG!

Image

(J.P. MORGAN EMERGING MARKETS CURRENCY INDEX): De pijn bij de valuta's van de Opkomende Markten is vooral te wijten aan hun hoge Dollarschulden, de inkrimping van de wereldhandel en de deglobalisering, waarbij fabricage of terugkomt naar het thuisland ('onshoring') of wordt verplaatst naar een nog goedkoper land (zoals van China naar Vietnam).


MET EUROS GEFINANCIERDE VALUTA-CARRYTRADE TRANSACTIES IN DE OPKOMENDE MARKTEN (EM FX): WAT EEN ONGELOFELIJKE SCHOK!
Image

(GOLDMAN SACHS): CARRYTRADE-TRANSACTIES, waarbij men probeert om, met een hoge hefboom, te profiteren van het renteverschil tussen verschillende valuta's. Handelaren zijn onlangs (weer) van een koude kermis thuisgekomen en de verliezen lijken gigantisch! De zoveelste nagel in de doodskist van de Europese banken, naast witwassen, LIBOR-rente-manipulatie, etc.


DE KANS OP EEN DEVALUATIE VAN DE YUAN TEGENOVER DE DOLLAR IS VEEL GROTER GEWORDEN!

Image

(De Chinese YUAN -- CNY -- lijkt de neiging te hebben om boven de 7.00 uit te breken, wat een DEVALUATIE zou inhouden. Door haar tekort aan Dollars en Deviezenreserves, heeft China misschien op den duur GEEN ANDERE KEUS. Maar dan komt de wereld terecht in een periode van concurrerende devaluaties, omdat China haar overcapaciteit probeert te exporteren naar de rest van de wereld. Dan krijgt structurele deflatie in de gehele wereld definitief zijn beslag.


Verder doet de populariteit van de 'moderne geldtheorie' (Modern Monetary Theory - MMT) steeds meer opgang: in het moderne fiatgeldsysteem, dat niet gedekt wordt door een goed, zoals Goud, kunnen overheden immers geld 'uit het niets' scheppen. Dat was natuurlijk allang het geval, maar de verouderde boeken over economie deden daarover het zwijgen toe. Begrotingstekorten en staatsschuld doen er eigenlijk helemaal niet meer toe, want de overheid en de Centrale Bank zijn een onafscheidelijk geheel en de overheid leent toch van zichzelf. Bij MMT ontstaat er geen schuld en is een staatsbankroet onmogelijk. Zelfs belastingen zijn eigenlijk overbodig, want dan wordt geld 'vernietigd', omdat de overheid, in dat geval, haar eigen geld (schuldpapier) terugneemt. Maar Centrale Banken, die toch al nooit echt zelfstandig waren, worden bij MMT wel ondergeschikt gemaakt aan het Ministerie van Financieen (Treasury). De geloofwaardigheid van Centrale Banken had, sinds de kredietcrisis in 2008, toch al een knak gekregen, dus wie zal daarom een traan laten?

Dan staat de weg vrij voor allerlei stokpaardjes, zoals de nationalisatie van allerlei productieve en improductieve activa. Als klap op de vuurpijl, kan er dan ook een algehele schuldvergeving ('Debt Jubilee') plaatsvinden, zoals in de oude Bijbelse tijden kennelijk regelmatig gebruikelijk was. Verder gaan met een schone lei! Schuld van de een is weliswaar het 'bezit' van de ander, maar met MMT zou iedereen tevreden zijn, omdat de crediteur automatisch schadeloos wordt gesteld. Wat een opluchting, want het monster van de totale wereldschuld van $ 244 biljoen bedraagt, als percentage van de wereldeconomie, nu 318% (Institute of International Finance - IIF)(Derde kwartaal 2018). Hoger dan ooit. Hoera! Op de pof leven is voorgoed voorbij, want het geld komt toch 'uit het niets'. Wat is hier niet leuk aan? Al die klassieke economen, met hun achterhaalde theorieen, kunnen nu opstappen. Dit alles is koren op de molen voor de linkse en rechtse populisten, die steeds meer de saaie traditionele middenpartijen opzij lijken te schuiven. 


DE INDEX VAN DE EUROPESE BANKEN ZIET ER ONHEILSPELLEND UIT! 

Image

De Europese banken zitten al 10 jaar in het nauw en konden niet worden geherkapitaliseerd. Als de 10-jarige steunlijn naar beneden wordt doorbroken, dan lijkt het over en uit, vooral voor aandeelhouders en bankklanten met grote deposito's. Het ontbreekt de Europese banken allang aan kapitaal en winstgevendheid, wat de EU-'stress tests' van de European Banking Authority (EBA) ook proberen voor te spiegelen. Wat een geluk, dat geld 'uit het niets' komt! Misschien kunnen de onvermijdelijke Europese kapitaalcontroles dan worden uitgesteld. Of wordt de algehele nationalisatie van banken erdoorgedrukt, waardoor de belastingbetaler toch het gelag moet betalen? 'Laat een goede crisis nooit onbenut' ('Never let a good crisis go to waste', Winston Churchill).

Wat ook wonderen kan verrichten is een parallelmunteenheid ('parallel currency'): dat zou kunnen worden aangewend om de overheidsbestedingen te verhogen. Zo'n parallelmunteenheid kan in omloop worden gebracht, zonder de status van wettig betaalmiddel. Deze ontwikkeling moet niet onderschat worden. Italie is al tijden van plan om met z.g. mini-Bots voor de dag te komen. In tegenstelling tot recente uitspraken van Draghi, is het helemaal niet nodig om dan de Eurozone te verlaten (zie Willem Buiter, econoom van Citigroup). Er is in het Westen geen verbod om schulden te vereffenen met activa, die door beide partijen zijn overeengekomen. Overigens zijn cheques, betaalkaarten ('debit cards') en contactloze betalingen ook geen wettige betaalmiddelen. Bovendien bestaan er talloze voorbeelden in het verleden, waar schuldbekentenissen ('I.O.U.'s) werden uitgegeven om liquiditeiten tevoorschijn te toveren: Californie nam in 2009 met succes zo'n maatregel om haar hangend faillissement af te wenden. Als de nood aan de man komt, dan is zo'n verdere monetaire versnippering te verwachten.

Bij een radicale monetaire stimulering behoort natuurlijk ook een massale aandelenaankoop van Centrale Banken. De Zwitserse Centrale Bank (SNB) probeert al heel lang om op die manier een halt toe te roepen aan de stijging van de Zwitserse Frank, die het toevluchtsoord is voor onzekere tijden. Datzelfde geldt voor de Yen, maar de aandelenaankoop van de Bank of Japan, via Exchange Traded Funds (ETF's), lijkt tot  nu toe toch nog veel te voorzichtig te zijn geweest en is slechts 4.7% van de totale beurswaarde van de Tokyo Stock Exchange (eerste sectie). Het ligt nu voor de hand, dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort een aandelenaankoop zal aankondigen, die alles slaat, ookal omdat Duitsland nog steeds dwarsligt, wat een veel soepeler fiscaal beleid aangaat. De ECB kan al trots wijzen op de gigantische papieren winsten in haar obligatie-portefeuille, als gevolg van haar kwantitatieve verruiming (QE). De Amerikaanse Federal Reserve komt waarschijnlijk pas als hekkesluiter, zodra de volgende crisis zich aandient, want het heeft veel weg van 'giftige' nationalisaties via een achterdeur.

(SNB)(ZWITSERSE CENTRALE BANK)

(TRADINGVIEW): De beursgenoteerde SNB (Zwitserse Centrale Bank): zelfs na de recente consolidatie, is het aandeel in enkele jaren vervijfvoudigd. De SNB is een van de grootste aandeelhouders ter wereld. Vele andere Centrale Banken willen nu ook graag meegenieten.

Vanwege de gigantische overcapaciteit en de toenemende vergrijzing, is er allang geen consumentenprijsinflatie meer, dus weer een zorg minder. Of zou een langdurige handelsoorlog opeens een hogere inflatie tot gevolg hebben? Voor hetzelfde geld, is protectionisme juist deflatoir, zie de periode vanaf 1930. De gehele mondiale toeleveringsketen staat dan immers op de tocht. Er is nu wel schijnbaar 'eeuwige' activa-inflatie, wat geweldig is voor de bezitters van activa en de ongelijkheid verhoogt, maar een kniesoor, die daarop let. Geen paradijs is volmaakt. Dat wordt misschien goedgemaakt, doordat overheidsbestedingen nu eindeloos kunnen stijgen: dat komt nu heel gelegen, want de burgers van de Europese Unie zijn meer bezorgd over de klimaatverandering dan over de economie! Ursula von der Leyen, de aankomend voorzitter van de Europese Commissie, heeft al 1 biljoen Euro toegezegd om klimaatverandering te lijf te gaan. Het klimaat verandert al 4.5 miljard jaar. De aarde houdt het misschien nog zo'n 1 miljard jaar langer vol en dan is het finito. Maar de mens zal de natuur nu wel even een lesje leren. Wat fijn, dat geld dus 'uit het niets' komt!(Eurobarometer): De burgers van de EU maken zich meer zorgen over de klimaatverandering dan over de economie. Economische groei is immers slecht voor het milieu en daarom voorlopig taboe. Maar lagere economische groei is allang geen belemmering meer voor hogere beurskoersen, als Centrale Banken en de bedrijven zelf massaal aandelen blijven inkopen.

En dan die Negatieve Rente! Ruim 25% van alle obligaties in de wereld ($ 15 biljoen) hebben een Negatief Rendement.  Je denkt bij jezelf, in wat voor een mooie wereld leven we (Louis Armstrong: 'What a wonderful world'!). Iedereen kan nu leven als een miljonair! Iedereen kan zich nu toch van alles veroorloven? De 30-jarige Duitse staatsobligatie (Bund) heeft een negatief rendement, dus na 30 jaar krijg je minder terug dan de inleg. Zelfs de 50-jarige Zwitserse staatsobligatie heeft een Negatief Rendement en de Zwitserse bank UBS berekent 0.6% kosten voor grotere deposito's. De derde bank van Denemarken, Jyske Bank, heeft nu een 10-jarige hypotheek met een negatieve rente van 0.5%: de klant wordt betaald om te lenen, ookal is dat wel exclusief extra administratiekosten. 

De oorzaken van Negatieve Rente en Negatieve Obligatie-rendementen? Toenemende vergrijzing stuwt de besparingen omhoog en de technologische ontwikkeling is zo kostenbesparend, dat de kredietvraag voor investeringen achterblijft. Natuurlijk zal het monetaire superstimuleringsbeleid van Centrale Banken, met de aankoop van 'schaarse' obligaties, ook een rol hebben gespeeld.

Joachim Fels van PIMCO: 'INTEREST RATES NATURALLY NEGATIVE?'.

https://www.pimco.com/en-us/insights/blog/interest-rates-naturally-negative?utm_source=subscription_email&utm_medium=email&utm_campaign=3826300-SMS%20Article-Interest%20Rates:%20Naturally%20Negative&&utm_term=Token%3Aa8QYVZAmF39JtUhImbOmV876ctvcS9WpYCjVzjTXH7f%2BXlfVkER08xaILuFWokdN&utm_content=visit%20link 


Image
Schuldpapier met een Negatief Rendement ($ 15 biljoen) is vooral in 2019, als een vulkaan, tegen de algemene verwachting in, uitgebarsten. Deze ontwikkeling eindigt echt niet op een prettige manier.De DAX-aandelenindex van Duitsland heeft het in 2019 tot nu toe laten afweten, vanwege de onzekere economische vooruitzichten. De economie is voor 50% afhankelijk van de wereldhandel, die nu inkrimpt. Geen wonder, dat de waardering van de langere Duitse staatsobligatie (Bund) de pan is uitgerezen!Als 'goedkoop geld' opeens op de voorpagina verschijnt, dan is het vaak oppassen geblazen. Een contraire indicator? In de volgende crisis kan krediet weer schaars worden, omdat het gepaard kan gaan met massale geldvernietiging.

Misschien moet men nu anders aankijken tegen Negatieve Rente dan vroeger. In de tijd, dat er nog geen financieel systeem bestond, werd een vermogen opgebouwd door de aankoop van huizen, land, schapen, rundvee en kippen. Maar daar zijn vele kosten aan verbonden, zoals onderhoud, verzekering en belasting. Ook een kluis heeft een bepaalde huurprijs. Opslagfaciliteiten voor graan en olie kosten vaak veel al naar gelang de beschikbaarheid daarvan. Dus het bezit van 'dingen' heeft al Negatieve Rente.

Maar een bankdeposito is niets anders dan een lening aan de bank. Men moet maar afwachten of men dat ooit terugziet. Als de bank failliet gaat, dan is dat deposito opeens vervlogen, tenzij de overheid geheel of gedeeltelijk kan bijspringen. De bank kan alleen rente daarop betalen, als het kan worden uitgeleend aan iemand anders. Tegenwoordig is er echter sprake van oververzadiging van schuld ('debt saturation'), waardoor er te weinig vraag is naar krediet en een overmaat aan geld. Bovendien is de economische groei het laagst in een generatie, waardoor de kredietvraag op een laag pitje is gezet. Naarmate de vergrijzing om zich heen grijpt en het aantal jongere consumenten afneemt, lijkt Negatieve Rente opeens doodnormaal te worden. 'Voor niets gaat de zon op' is nog steeds waar! ('No free lunch'!).
De daling van de bevolking in de werkende leeftijd in Japan, Europa en China is al enige jaren in volle gang. De vooruitzichten voor Amerika zijn in dit opzicht veel beter, vanwege een hoger geboortecijfer en aanhoudende immigratie. 

Amerika heeft weliswaar verreweg de meeste immigranten, maar als percentage van de totale bevolking is het nog een bescheiden 15.1%, iets hoger dan Duitsland en Frankrijk.


DE GOUDPRIJS LOOPT MISSCHIEN AL VOORUIT OP HET EINDSPEL VAN HET HUIDIGE FINANCIELE SYSTEEM!

Image


(DE GOUDPRIJS in USD)

De Goudprijs stijgt nu zelfs meer dan de sterke Dollar! Een vrij unieke situatie. En dat ondanks scherp lagere inflatoire verwachtingen, lagere grondstoffenprijzen, inclusief de Olieprijs, en aanzienlijk lagere omloopsnelheid van het geld. Daarom moet de betekenis hiervan niet onderschat worden. VERGEET BITCOIN! Wat een akelige zwendel. Duizend 'wallets'  hebben 85% van de Bitcoins in handen en 95% van de handel is nep (volgens een recente studie van Bitwise). 


DE DOLLAR LIJKT NAAR BOVEN UIT TE WILLEN BREKEN!

Image

De FED BROAD TRADE WEIGHTED DOLLAR, de meest betrouwbare Dollar-index, lijkt te trappelen om, tegen alle verwachtingen in, en zeker tegen de zin in van President Trump, zomaar naar boven te EXPLODEREN. Dat kan erop duiden, dat, op korte termijn, ONBEHEERSBARE NARIGHEID staat te gebeuren!

Maar wat nu? Niemand weet de toekomst, maar op korte termijn is voorzichtigheid geboden. Zolang de dreiging van een handels- en valuta-oorlog boven de markten hangt, kan men een betere koopgelegenheid afwachten, wellicht in October - November, 2019. Maar de kans op een zogenaamde Melt-Up naar boven, gelijk aan 1927 tot 1929, mede door geld 'uit het niets', lijkt steeds dichterbij te komen. 

(SCHMULL): THE CASE FOR A U.S. STOCK MARKET MELT-UP (Video: 15.44 minuten):


https://www.youtube.com/watch?v=b36gvmkBNFM&t=89s


Het is weliswaar zo, dat schuld, vanwege de superlage of negatieve rente, bijna 'gratis' lijkt, en daardoor voorlopig geen reden voor bezorgdheid zou moeten zijn, maar het is toch echt te mooi om waar te zijn. Er is immers een titanenstrijd aan de gang om die wereldschuld overeind te houden en om de, daarvan het gevolg zijnde, deflatoire tendensen tegen te gaan. Totdat die strijd, vroeg of laat, uiteindelijk wordt verloren en deflatie de overhand krijgt.  Als Centrale Banken van beschaafde, ontwikkelde landen daaraan iets zouden kunnen veranderen, dan zouden recessies allang zijn uitgebannen. Maar het betekent wel, dat het beleid van superlage of negatieve rente, met alle onbedoelde gevolgen daarvan, zoals verkeerde investeringen ('witte olifanten'), en zwakkere banken, verzekeraars en pensioenfondsen, zo lang mogelijk moet worden volgehouden. Kortom, een eindeloze  'zombieficatie' van de maatschappij om de dans van faillissement te ontspringen. Hoelang zou dat nog kunnen duren?
De economische cyclus is meer dan 10 jaar aan de gang, maar de economische groei daarvan, is, tot nu toe, ver beneden het historisch gemiddelde gebleven. Als een echte economische hausse, behalve dan een opgeblazen zeepbel van activa-inflatie in aandelen en onroerend goed, het heeft laten afweten, dan is een crash of economische crisis op korte termijn minder waarschijnlijk ('no boom, no bust'). In feite wordt er al tijdenlang door menigeen een recessie voorspeld, waardoor die waarschijnlijk voorlopig niet plaatsvindt. Opvallend is, hoe sterk de anti-aandelengevoelens zijn bij de meeste beleggers, terwijl de Amerikaanse markten op 29 Juli, 2019 nog nieuwe hoogtepunten hadden bereikt, voornamelijk door de nieuwe technologie-hausse.

Die ontnuchtering, na een eventuele 'Melt-Up' door geld 'uit het niets', met de terugkeer van normale rente, na het onvermijdelijke einde van de 'zombies' (spookbedrijven, spookbanken en spooklanden) en na de gedwongen schuldsanering, wordt vergelijkbaar met de economische depressie van 1930 tot 1940. President Herbert Hoover, ook een zakenman zoals President Trump, die ook speelde met het vuur van protectionisme, wekte toen de schijn, dat welvaart binnenkort zou terugkeren ('prosperity is just around the corner'). Het is immers menselijk om te horen wat men wil. De S&P 500 index was, na 30 maanden van Hoover's Presidentschap met 62% gedaald en na 39 maanden met zelfs met 82.5%. Vooralsnog is de S&P 500 index, sinds het begin van de ambtstermijn van Trump (641 dagen) met 30% gestegen, terwijl, historisch gezien, een verkiezingsjaar, zoals 2020, meestal gunstig is voor de beurs. Wie weet, wordt dan de handelsruzie tussen Amerika en China bijgelegd, omdat, naar verluidt, 95% reeds was overeengekomen.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Daarom is het zo belangrijk om voortdurend gefocust te zijn op een goede uitkomst van de gang van zaken. Met die mentaliteit en die mentaliteit alleen, heeft men kans om, in onwaarschijnlijke omstandigheden, toch met vlag en wimpel te winnen. Met 'net doen alsof' ('fake it till you make it'), komt men vaak een heel eind. Als men maar genoeg de duim naar iedereen omhoog steekt ten teken van succes en goede afloop, dan steekt men een riem onder het hart van wie het hart reeds in de schoenen zonk. Vergeet niet, dat de mens enorm vindingrijk is. Wie had zich vroeger de huidige technologische ontwikkelingen ooit kunnen voorstellen? Bovendien staat een nieuw tijdperk van opwindende ruimtevaart voor de deur. Wat is het leven toch eigenlijk kort!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!


BESTEL NU! DE SCHMULL-BELEGGINGSSUGGESTIES (DERDE KWARTAAL 2019).
Voor nadere gegevens, zie hiernaast.


DIEDERIK SCHMULL        10 Augustus, 2019      Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

donderdag 6 juni 2019

HARTVERSCHEUREND


HARTVERSCHEUREND

Ruim 21% van alle uitstaande obligaties in de wereld heeft nu een negatief rendement (Fundstrat)! De ongelofelijke obligatie-hausse (lagere rendementen en hogere waarderingen) van de laatste 39 jaar blijft aanhouden en is nog lang niet voorbij. De verwachtingen voor economische groei en inflatie blijven overal instorten. De slimme obligatiemarkten, die, wat omvang betreft, een veelvoud zijn van de, veel minder slimme aandelen- en grondstoffenmarkten, schreeuwen luidkeels van de daken, dat de wereldeconomie aan de vooravond staat van een structurele economische en politieke storm. De slimme obligatiemarkten zijn grotendeels in 'sterke handen' ('het Grote Geld') en zijn daarom fantastische waarzeggers. Grote structurele, economische depressies, zoals die tussen 1930 en 1940, werpen hun schaduw ver vooruit. Alleen de voorafgaande beurscrash, zoals die van 1929, vindt vrij 'onverwacht' plaats, omdat sommige beurshausses, zoals die van 1927 tot 1929, kunstmatig gemanipuleerd werden (door de 'Coup de Whiskey' van FED-goeverneur Strong), waardoor de overgang van euforie naar wanhoop nog niet was ingeprijsd. 
Het totale rendement van de S&P 500 index steeg in de afgelopen 20 jaar met 204%, maar dat van Lange Termijn Obligaties steeg het liefst met 294%! Slechts enkelen hebben dat zien aankomen, maar er zijn ook altijd slechts enkelen, die zo gelukkig zijn om het 'licht' te zien. Maar wat een verschil tussen individuele aandelen! $ 1000 in McDonald's (MCD) steeg, inclusief herbelegging van dividenden, sinds 1970 (49 jaar), naar $ 1.130 miljoen. Maar General Electric (GE) daalde, sinds 2000 (19 jaar), van $ 58.00 naar $ 9.95 (minus 83%). Talloze kwaliteitsaandelen van vroeger bestaan, na verloop van tijd, niet eens meer. PANTA RHEI (Heraclitus): 'ALLES STROOMT!'.
De 100-jarige (!) staatsobligatie van OOSTENRIJK is sinds October, 2018, dus in amper 9 maanden, met 36% in waarde gestegen! Sta eens stil bij wat dit ons zou kunnen vertellen: mogelijk deflatie en negatief rendement op komst? Ongelofelijke en weinig bemoedigende tijden!


De maatstaf voor inflatie voor de Amerikaanse Federal Reserve, de gemiddelde PCE (de 'core' personal expenditure deflator), was in 2001, dus 18 jaar geleden, 2% of hoger, en heeft sindsdien de neiging te dalen, ondanks alle monetaire stimuleringen. Centrale Banken hebben tevergeefs geprobeerd om het spook van een opdoemende deflatie te bezweren, door het placebo-effect van supertijdelijke hogere aandelenkoersen en onroerendgoedprijzen ('activa-inflatie' en'vermogenseffect'), maar kregen een kat in de zak (vermogensongelijkheid, populisme en de strijd tussen de 'haves' en de 'have-nots'). Het is duidelijk, dat een beleid, dat 'een bubbel in alles' veroorzaakt, op den duur onhoudbaar is. Wat nu? Zit de wereld, als een muis, in de deflatoire val? Is de volgende kredietcrisis misschien het einde van de 75-jarige kredietcyclus en het begin van de grootste systeemcrisis aller tijden? Doet China er straks nog een schepje bovenop, door de Yuan, die al 6 jaar daalt tegenover de USD, verder te devalueren, waardoor deflatie en overcapaciteit zich als een olievlek over de gehele wereld uitbreiden?


Global Weekly Commentary Chart of the WeekWat omhoog gaat, moet ook naar beneden komen. Alles in het leven, in de economie en in de markt, heeft nu eenmaal een cyclus van opgang en neergang. Het is menselijk om niets te willen horen van een eventuele neergang, want het is hartverscheurend. Telkens als zo'n 'eenmalige' instorting plaatsvindt, stelt men natuurlijk alles in het werk om herhaling daarvan 'definitief' te voorkomen. De mens is weliswaar heel vindingrijk om de dag des oordeels uit te stellen, maar staat uiteindelijk toch machteloos tegenover de onvermijdelijke slingerbewegingen van afstel van Moeder Natuur.(Bloomberg)

De beurswaarde van de wereld is al 1 1/2 jaar in een NEERGAANDE trend, ondanks het forse koersherstel aan het begin van 2019. Het ongunstige technische Kop/Schouder patroon is nu duidelijk te herkennen. Is er een cruciale test op komst van het laagtepunt van December, 2018? Komt er daarna nog een korte Melt-Up?

Tegelijkertijd  houdt een mens zich staande door de voortdurende hoop, dat het beste nog moet komen, ondanks alle tegenslagen, die men nu eenmaal te verduren krijgt. Tegenslagen zijn heel leerzaam, als men maar niet uit het veld geslagen wordt. Maar zolang de mens maar blijft dromen van een veel betere toekomst, dan kan men schijnbaar onoverkomelijke problemen van zich afschudden. De mens heeft in het verleden telkens weer bewezen, dat het schijnbaar onmogelijke toch maar kan worden gerealiseerd!

Het voorgaande moet men, als mens, nu extra ter harte nemen, want men zal het komende, hartverscheurende eindspel van de economische cyclus van de laatste 75 jaar moeten kunnen overleven.  Dat eindspel wordt veroorzaakt door de excessieve wereldschuld, die in de laatste 10 jaar met liefst 40% is gestegen (McKinsey). Steeds hogere schuld leidt tot steeds lagere economische groei en steeds lagere rentes en obligatie-rendementen. Bij het aangaan van schuld, moet er een nieuwe vorm van inkomen in het leven worden geroepen om rente en aflossing te betalen. Als dat extra geld niet op tafel komt, dan dalen de productiviteit en de omloopsnelheid van het geld ('velocity'). De economie ('Bruto Nationaal Product') wordt bepaald door het geld te vermenigvuldigen met de omloopsnelheid van dat geld, wat de mate aangeeft van economische activiteit. 


yenvol.png
(Reuters)(BNY MELLON)

Is dit de stilte voor de storm? De volatiliteit in de valuta-markt (USD, EUR, CHF), een maatstaf voor financieele onrust, is nu SUPERLAAG. Dat kan plotsklaps, als een blad op een boom veranderen. Wees voorbereid op de volgende uitslag naar boven en blijf daarom voorlopig defensief beleggen.


De omloopsnelheid van het geld daalt al sinds 1997 (22 jaar!) en is nu het laagst sinds 1949 (70 jaar!). Dat remt de trend van economische groei en inflatie af. Die afremming vindt reeds plaats, zodra de staatsschuld, als percentage van de economie, boven de 100% uitstijgt. Bij Amerika en Groot-Brittannie is dat nu het geval, bij de Europese Unie als geheel, nog net niet (de EU-regels schrijven 60% voor). Het grote EU-lid Italie staat echter onder druk vanwege haar 133%, wat voorlopig alleen maar kan verslechteren, omdat het land in de afgelopen 6 maanden al in een recessie is beland. Bij Japan is er sprake van een staatsschuld, als percentage van haar economie, van boven de 200%. Overigens is de staatsschuld slechts een gedeelte van de totale schuld, die nu, in alle opzichten, de spuigaten is uitgelopen. Schuldafbouw, al of niet gedwongen, werd door het huidige soepele monetaire beleid ook niet echt aangemoedigd! Maar in de volgende wereldrecessie gaan vele spooklanden en spookbedrijven ('zombies') naar de haaien.
De steeds lagere omloopsnelheid van het geld leidt ertoe, dat er steeds meer schuld nodig is om dezelfde groei vol te houden, totdat teveel schuld automatisch negatieve economische groei veroorzaakt (!). Daarbij komt, dat excessieve begrotingstekorten van de, relatief improductieve, overheid, uiteindelijk de productieve particuliere sector stevig klem zet en de algemene besparingen ongunstig beinvloeden. De huidige economische groei van Amerika is reeds 45% beneden de gemiddelde groei van 1790 tot 1999 (209 jaar), ondanks de jongere bevolking, vanwege immigratie, dan die van Europa en Japan. 
De Amerikaanse besparingen, als percentage van het Nationaal Inkomen, die bepalend zijn voor het investeringsklimaat, zijn in de laatste 10 jaar weliswaar wat hersteld (naar 3%), maar staan, ondanks toenemende vergrijzing, nog steeds op de helft van het gemiddelde (6%), dat nodig zou zijn voor gezondere economische groei. Tegelijkertijd houden lagere bevolkings- en economische groei met elkaar verband. Maar Amerika steekt, in dat opzicht, nog gunstig af bij Europa en Japan.

De bevolkingsgroei neemt in de gehele wereld, in de komende 50 jaar, versneld af, en de druk om een milieuvriendelijk beleid te voeren, neemt toe, wat allemaal duidt op nog meer economische stagnatie. Bovendien is immigratie een 'heet hangijzer' geworden. Het eindspel van deflatie en nog veel lagere rentes lijkt nu onvermijdelijk. Negatieve rentes en negatieve obligatie-rendementen worden straks doodnormaal. De wereld gaat een maatschappij tegemoet, die wezenlijk verschilt van die van voorgaande generaties. Misschien tijd om de ruimtevaart voor de massa's aan te moedigen? Of leidt dat soms tot nog meer onaanvaardbare CO2- uitstoot (koolstofdioxide)?


 

De inkrimping van de wereldhandel is thans in volle gang en de vraag rijst, hoe ernstig dit nog wordt, vergeleken met de vorige twee recessies in de laatste 20 jaar. De wereld lijkt voorlopig niet te ontkomen aan nog meer handelsbelemmeringen (protectionisme), omdat Amerika er schoon genoeg van heeft, dat haar hegemonie wordt bedreigd. Er is zelfs kans op een einde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), omdat China, sinds 2001, de regels daarvan toch heeft genegeerd. Geleidelijk begint het te dagen, wat 'America First'  en geopolitiek jongleren ('brinkmanship') betekenen. Dit waait niet zomaar voorbij! Een synchrone economische achteruitgang in de gehele wereld doemt op. Toch moet niet vergeten worden, dat het Amerikaanse Congress de handelsbelemmeringen, die zijn ingesteld door President Trump via 'Executive Orders', weer ongedaan kan maken. Verder is het een en ander onderdeel van een bepaalde onderhandelingstechniek, vooral met het oog op de verkiezingen van 2020.

Sommige bezorgde analisten, zoals Rosenberg, houden echter de moed erin. Bijna iedereen rekent nu op een rentedaling. Stel eens voor, dat zo'n daling nog enige tijd op zich laat wachten, omdat de Amerikaanse economie nog relatief goed blijft draaien! Maar na een eventuele rentedaling, is het koersherstel ('relief rally'), na 10 jaar feest, misschien juist de laatste verkoopgelegenheid voor de volgende, langverwachte, beursmalaise.


Maybe Trump is a genius, after all. What if he finally gets the steep Fed rate cuts he has been demanding? After that, he ends the trade wars, tariffs go to zero, and the stock market surges to new highs -- just in time for the 2020 election!

Denk maar eens terug aan de Smoot-Hawley Tariff Act van het Amerikaanse Congress in 1930, die, met 20,000 importheffingen (vaak van ruim 50%), zoveel roet in het eten gooide tijdens de Grote Economische Depressie, ondanks het feit, dat de Amerikaanse economie destijds voor slechts 5% afhankelijk was van de wereldhandel (thans: 13%). De Europese economie, echter, is voor liefst 30% daarvan afhankelijk. Smoot-Hawley werd ondertekend door President Herbert Hoover, een succesvolle zakenman, geen doorsnee-politicus, net zoals President Trump, en had een daling van 66% in de Amerikaanse import/export tot gevolg. Elke President kan gebruik maken van zijn veto-recht, wat Hoover toen naliet. Maar het internationale bankwezen vloog tegen de muur van ellende (het Oostenrijkse Creditanstalt ging failliet in 1931) en de Grote Werelddepressie was een feit. Protectionisme zou daarna nog vele decennia blijven bestaan, voordat relatieve vrijhandel terugkeerde.De wereldhandel lijkt momenteel flink in te krimpen! Dat kan voor een land als Nederland zeer pijnlijk worden, want ruim 30% van haar economie is daarvan afhankelijk.

Zelfs een doorgewinterde belegger als de Hedge Fund miljardair Stanley Druckenmiller, heeft zich volgeladen met Amerikaanse Treasuries. Hij had natuurlijk erop gerekend, dat het handelsgeschil tussen Amerika en China allang zou zijn bijgelegd. Bovendien twijfelt hij nu ook aan een eventuele herverkiezing van President Trump. We zullen zien. Vergeet niet, dat hij volgende week zijn mening weer kan veranderen. Hij is immers een trader en zal een eventuele Melt-Up niet willen missen!

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-news-druckenmiller-has-zero-exposure-buying-treasurys-2019-6-1028253820

Tot overmaat van ramp, is er nu een Dollartekort ontstaan, doordat de vraag naar Dollars exponentieel de pan is uitgerezen, nadat de wereldschuld, 80% in Dollars, zo enorm was gestegen. Het onorthodoxe monetaire beleid van de Federal Reserve, na de Grote Financieele Crisis van 10 jaar geleden, is daar o.a. debet aan, omdat de gehele wereld zich diep in extra Dollarschuld stak. Maar 90% van die Dollars werden door het bankwezen, via het fractioneel banksysteem, gecreeerd in de vorm van Eurodollars, die geen echte Dollars zijn, maar Dollars buiten Amerika ('shadow' of 'offshore' Dollars), die niet onder de jurisdictie van de Federal Reserve vallen en ook niet verzekerd zijn door de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Die Schaduwdollars geven daarom een hogere rente en zijn gewoonlijk goedkoper om te lenen. 

Dit heeft veel weg van een geheel apart financieel systeem, ter waarde van minstens $ 11000 miljard, dat, vrij onzichtbaar, opereert naast het bekende officieele systeem. Dat systeem ontstond tijdens het Marshall Plan na de Tweede Wereldoorlog. Vaak zijn alleen ingewijden daarvan op de hoogte. Naar verluidt, lieten de autoriteiten Lehman Brothers in 2008 onverhoopt failliet gaan, omdat zij de niet-gereguleerde Eurodollars terugpompten ('recycling') naar de Amerikaanse financieele markt, wat door de Federal Reserve als een doodzonde werd beschouwd.

De wereld heeft dus nu weer te maken met een crisis in de markt van Euro- of schaduwdollars net zoals die in 2008 - 2010! De Federal Reserve heeft destijds de gehele wereld 'gered' met liquiditeitsswaps in 'echte' Dollars, ter waarde van tienduizenden miljarden, wat politiek heel controversieel is geweest. Het financieele spel van 2006 tot 2008 was om Euro- of schaduwdollars, te lenen en in te zetten met een hefboom van 20 tot 30 op Amerikaans Subprime onroerend goed. Dat werd een reusachtige flop en de wereld stond aan de economische afgrond. Dit spel is nu weer aan de gang, maar dit keer in de 'goedkope' Opkomende Markten, die echter, tegen de verwachting in, uit hun financieele bed zijn gevallen! De inkrimping van globalisering is voor deze landen immers funest. Maar bijna alle beleggingsdeskundigen vonden en vinden nog steeds, dat Opkomende Markten een veelbelovende toekomst tegemoet gaan, terwijl men de extra risico's maar op de koop toe moet nemen. Ach, bezint eer gij begint! Degenen, die daar zaken doen en geld verdienen, proberen hun verdiensten juist zo snel mogelijk het land uit te krijgen.

Het bankwezen, met name in Europa, is nauwelijks winstgevend meer, zeker in het systeemvernietigende klimaat van negatieve rente, en probeert helaas het hoofd boven water te houden door je reinste speculatie. Europese banken hebben opnieuw duizenden miljarden aan Euro- of schaduwdollars, voor speculatieve doeleinden, geleend van de buitenlandse dochterondernemingen van Amerikaanse banken. Ondertussen hebben Amerikaanse banken, met name enkele giganten, zoals J.P. Morgan, zich steeds meer teruggetrokken uit deze tak van sport, wat het Dollartekort nog heeft verergerd. Het lenen van Euro- of schaduwdollars is echter opeens een kostbare zaak geworden, want de kleinere groep spelers eisen een premie, als men 'short' zit in Dollars! Daarom moet men als Europeaan, opnieuw, rekening houden met de mogelijke invoering van kapitaalcontroles. Het is meer dan ooit zaak om ook een bankrekening aan te houden buiten de Europese Unie, zolang dat nog kan! 

De volgende Grote Financieele Crisis wordt veel en veel ernstiger dan de vorige, want het kan gepaard gaan met een 'echte' crisis in derivaten. De waarde daarvan is een veelvoud van de wereldeconomie. Verder is de zoveelste crisis in de Europese Unie (Brexit) en in de Eurozone (Italie) een kwestie van tijd. De 5-jarige Italiaanse staatsobligatie is nu zelfs duurder dan die van Griekenland, dat 10 maal zo klein is! Italie is de olifant in de kamer, want het is de derde grootste economie in de Eurozone. 

De ECB is ten einde raad, want, ondanks haar gigantisch monetair stimuleringsprogramma (QE) van 2.6 biljoen Euros, dat pas 5 maanden geleden tijdelijk werd stopgezet, zijn de inflatie- en groei-verwachtingen ver beneden eerdere verwachtingen. Daarom wordt er weer, voor de zesde keer sinds 2011, een subsidieregeling (TLTRO - Targeted Long-Term Refinancing Operations) van stal gehaald voor de sukkelende Europese banken. Maar iedereen, die iets begrijpt van het bankwezen, weet, dat de Europese banken echt geen geld van de ECB nodig hebben om krediet te verschaffen. Banken toveren juist geld uit de dunne lucht tevoorschijn, zodra leningen worden verstrekt. 90% van de geldcreatie komt van het bankwezen, niet van de Centrale Bank. Daarom is het veel waarschijnlijker, dat de ECB probeert om de talloze Europese spookbanken, met liquiditeiten, nog even overeind te houden. Dit beleid is gedoemd weer te mislukken. Wat hierna volgt is waarschijnlijk, tegen de zin van Duitsland en Nederland in, een TLTRO-programma direct aan de burgers: 'helikoptergeld', na een eventuele wetswijziging. Welnu, dan ligt de EURO straks aan diggelen! Geen wonder, dat de Amerikaanse banken massaal Amerikaanse Treasuries, de enige echte 'veilige haven' ter wereld, blijven inslaan, omdat zij, eerder dan wie ook, de ernst van de huidige situatie inzien.


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!

DIEDERIK SCHMULL 6 Juni, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


woensdag 17 april 2019

ZEG NOOIT NOOIT


ZEG NOOIT NOOIT

Wanneer een zeilschip de wind van voren krijgt, is het bijna onmogelijk om te zeilen. Moet het roer om? Zeg nooit nooit! Wanneer de economische groei maar blijft tegenvallen, vanwege het monster van excessieve schuld, welke nauwelijks overeind kan worden gehouden, dan zullen de schuldeisers (de spaarders') moeten opdraaien voor de 'redding' van de schuldenaren door middel van Negatieve Rente. Op die manier wordt het bezit van spaarders geleidelijk overgeheveld naar schuldenaren middels de confiscatie van spaartegoeden. En wat te denken van het voorstel van uitgerekend het IMF om ook nog eens een algemene vermogensbelasting te heffen van 10%? Zeg nooit nooit!
Meer dan 20% van het uitstaande schuldpapier in de wereld heeft reeds een Negatief Rendement. Vroeger kon een schuldenaar rekenen op vermindering van schuld door het koopkrachtsverlies ('inflatie') van zijn geld, maar tegenwoordig is de algemene consumentenprijsinflatie, in een tijd van gigantische overcapaciteit en felle internetconcurrentie, nauwelijks aanwezig en in Japan al 30 jaar niet. Dus confiscatie van het bezit van de 'haves' ten behoeve van de 'have-nots'  is momenteel  de enige manier om het systeem door te laten draaien. Tot de volgende systeemcrisis, want banken, verzekeraars en pensioenfondsen zullen het, bij deze tegenwind, op een gegeven moment, niet meer kunnen bolwerken en gaan failliet of worden genationaliseerd.

Het is een kwestie van tijd, dat de negatieve obligatie-rendementen overslaan van Europa en Japan naar Amerika, waardoor de waarderingen van Amerikaanse Treasuries, zelfs na de triomftocht van de afgelopen 38 jaar (een Nul-coupon op de 30-jarige Treasury steeg gemiddeld met 15% per jaar als men steeds had doorgerold), nog veel verder zullen stijgen. Lagere rendementen betekenen, bij obligaties, hogere waarderingen. Let wel: bij obligaties doet het er niet toe of een coupon hoog of laag is. Het enige, waarin een obligatie-belegger is geinteresseerd, is dat de trend in het obligatie-rendement uiteindelijk verder daalt, waardoor de waardering stijgt.


(Bloomberg)


In deze tijd van superriskante schuldenaren ('debiteuren'), is er sprake van een vlucht naar 'veilige havens'. Er bestaat tegenwoordig, voor het Grote Geld, een geweldig tekort aan schuldpapier van hoge kwaliteit. Dat Grote Geld is steeds groter geworden, vanwege het soepele monetair beleid van de Centrale Banken. Staatsleningen van een solide staat worden gezien als bijna 'risicoloos', want de staat kan belasting heffen en krijgt meestal altijd haar benodigde geld in tegenstelling tot een onderneming. Vele grote ondernemingen gaan, na verloop van tijd, regelmatig failliet. Staten gaan zelden failliet.

Een kwaliteitsobligatie met Negatief Rendement kan eenvoudigweg de minst slechte belegging blijken te zijn. Of dat rendement wordt nog negatiever, wat winst oplevert, of instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, moeten gewoon aan bepaalde regels voldoen, die een belegging in kwaliteitsobligaties verplichten tegen elke prijs.

De Duitse overheid heeft onlangs 2,4 miljard aan 10-jarige staatsobligaties (Bunds) geplaatst met een Negatief Rendement van 0.05%, waar 2.6 maal zoveel vraag naar was dan het aanbod ('overtekend'). Ook de Franse bedrijven LVMH en Sanofi wisten onlangs obligaties te plaatsen met een Negatief Rendement. Die van LVMH was liefst 6 maal 'overtekend'!(Bloomberg): De gigantische monetaire stimulering van de ECB heeft niet geleid tot hogere inflatoire verwachtingen. Integendeel. De Inflation Swaps dalen! De Bank of Japan heeft dat al 30 jaar ervaren. Het is een gevecht tegen de bierkaai. De omloopsnelheid van het geld blijft instorten en de vergrijzing doet natuurlijk ook zijn werk.


(Bloomberg): Dank u, ECB! Het rendement van de 5-jarige Griekse staatsobligatie is nu LAGER en is dus DUURDER dan die van de 5-jarige Amerikaanse Treasury. Absurd.


Dit is echter het eindspel, voordat het doek valt. Het financieele systeem gaat naar de knoppen bij een verdere uitbreiding van Negatieve Rentes. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen stevenen af op een fiasco. Het internationale kredietsysteem spat uit elkaar. Net zoals kredietgroei een positief economisch hefboomeffect ('multiplier') veroorzaakt, zal het negatieve hefboomeffect van kredietinkrimping het financieele systeem noodlottig worden. Daarom is de gemeenschap van Centrale Bankiers in rep en roer. Stel eens voor, dat de strijd tegen deflatie tot mislukking is gedoemd, zelfs met een Negatieve Rente van 5%, als de volgende crisis opdoemt! Japanification of the West! Staat algehele nationalisatie dan op stapel en lopen democratie en kapitalisme op hun laatste benen? Wordt het gesloten China ('de staat is alles, de mens is niets') de lachende derde? Wordt een vorm van autocratie, waar rijkdom en vrijheid slechts in bruikleen worden gegeven aan de minderheid van trouwe maatjes ('cronies') en waar een rechtsstaat ontbreekt ('rule of law'), voor de meeste landen, de toekomst, net zoals in de jaren '30? Zeg nooit nooit.


(Yamada): 200+ jaren van Amerikaanse rente! De rente kan decennia-lang HEEL LAAG blijven. Maar het ONDENKBARE staat te gebeuren bij de volgende crisis, nu de wereldschuld met 50% is gestegen sinds de crisis van 2008: NEGATIEVE AMERIKAANSE RENTE is op komst, net zoals in Europa en Japan:Wie weet, krijgt men dan eindelijk genoeg van de Centrale Planning van enkele kamergeleerden bij de Centrale Banken met hun theorieen, die steeds niet utkomen of onbedoelde gevolgen hebben, zoals een grotere vermogensongelijkheid dan in 1929 (!). We weten allemaal, wat er daarna gebeurde.
Misschien zal de rente dan, zoals vroeger eeuwenlang het geval is geweest, weer uiteindelijk door de 'vrije markt' worden bepaald (net zoals meestal de valutastanden nu), toen inflatie decennialang vrij stabiel bleef. Zeg nooit nooit. Een Centrale Bank is niets anders dan de 'Bank der Bankiers', ressorterend onder de Bank of International Settlements (BIS) te Basel. In tegenstelling tot hardnekkige mythes, ligt de cruciale zeggenschap van de meeste Centrale Banken bij de BIS, niet bij de nationale overheden. Centraal Bankieren is, naast oorlog en drugshandel, immers een van de meeste lucratieve takken van sport, en wordt daarom, met opzet, altijd in nevelen gehuld.

Maar is het niet een geruststellende gedachte, dat een Centrale Bank kan optreden als kredietverstrekker 'in laatste instantie' ('lender of last resort')? Of leidt dat juist tot een onaanvaardbaar moreel risico ('moral hazard'), waarbij steeds grotere risico's kunnen worden genomen? Elke recente crisis was het gevolg van ingewikkelde derivatenconstructies, die hun waarde 'ontlenen' aan een ander goed, of carrytrade-transacties, die het verschil proberen uit te buiten tussen lage en hoge rentes door middel van een enorme hefboom ('leverage'). Dergelijke speculatieve spelletjes beleven al decennia-lang, sinds het begin van het echte fiatgeldsysteem in 1971, een exponentieele groei. Het fiatgeldsysteem, een systeem, dat niet meer gebaseerd is op iets fysieks, zoals Goud, luidde immers een tijdperk in van veel meer 'liquiditeit' dan er goederen waren. Bovendien is de derivatenmarkt een veelvoud van de waarde van de wereldeconomie, terwijl onduidelijk is, hoeveel posities met elkaar overeenstemmen ('matched') en hoeveel posities dienen om risico's af te dekken. Een weinig doorzichtige tijdbom met institutionele spelers, die te groot zijn om te falen ('too big to fail').

Sinds het begin van het systeem van Centrale Banken (de Zweedse Riksbank in 1668, de Bank of England in 1694 en de Amerikaanse Federal Reserve in 1913, nadat de Bank of the United States ruim 80 jaar daarvoor tweemaal een poging waagde), is er, in tegenstelling tot de algemene veronderstelling, bar weinig sprake geweest van een stabiel financieel klimaat. De ene 'varkenscyclus' ('boom/bust' cyclus) na de andere! Toen het de laatste keer, tussen 1930 en 1940, helemaal misging, moest President Franklin D. Roosevelt het kapitalisme 'redden' door middel van zijn New Deal en de Tweede Wereldoorlog.


De GOUDPRIJS: het patroon van 3 lagere toppen lijkt, voor de kortere termijn, ongunstig. Ondergetekende is al sinds 2011 voorzichtig geweest met GOUD en gaf de voorkeur, tegen de algemene mening in, aan de DOLLAR, die, sinds 2008, in een opgaande trend verkeert en, historisch gezien, nog goedkoop is. De GOUDPRIJS staat, in USD, ruim 30% lager dan het hoogtepunt van 2011.(SAHARA CHARTS)(TRADINGVIEW):  De Goudprijs heeft duidelijk moeite om naar boven uit te breken. Misschien houdt de markt rekening met een terugval op korte termijn. Tenslotte lijkt de inflatie te zullen dalen, terwijl de alom verguisde Dollar niet ver weg is van een uitbraak naar boven, tegen elke verwachting in. Een herhaling van de Dollarliquiditeitscrisis van 2008? De Eurodollarmarkt ( Eurodollars zijn 'offshore'-dollars, die niet onder het toezicht vallen van de FED, maar wel 90% van de wereldhandel financieren) lijkt, in de afgelopen 10 jaar, veel groter te zijn geworden. Krediet in Eurodollars is immers veel goedkoper dan 'onshore'-dollars, met weinig regels. Een apart monetair systeem, ter waarde van minstens $ 10.000 miljard, NAAST het zichtbare. De ECHTE reden van de Grote Financieele Crisis van 2008 was het verlies van vertrouwen in de Eurodollarmarkt. Herhaalt de geschiedenis zich?

(GOUD FUTURES)(16 April, 2019): BOEM!(GC Gold Continuous Contract)

Voor de TWEEDE keer! Een GOUD-Futures contract ter waarde van $ 1.5 miljard (notional) wordt koortsachtig op de markt 'gedumpt'. De Goudprijs is nu onder het 100-daags gemiddelde gedaald, het laagst sinds Januari, 2019:


De GOUDMARKT houdt er rekening mee, dat de Bearmarkt sinds 2011 nog niet voorbij is. Maar GOUD behoort toch deel uit te maken van een vermogen, ongeacht de prijs, als appeltje voor de dorst en als verzekering tegen het ondenkbare.

(De LBMA LONDON FIX): 16 April, 2019 --- een dramatische WATERVAL in de Goudprijs:(LBMA)


De BLOOMBERG DOLLAR Index:
(Bloomberg): Er broeit iets! De Bloomberg DOLLAR Index, net zoals de Dollar Index (DXY), lijkt NAAR BOVEN uit te willen breken. Is Amerika straks van plan om Europa sterk onder druk te zetten, na de handelsruzie met China? Hoelang zal de volgende Eurocrisis op zich laten wachten, na Brexit en na een eventuele crisis in de Italiaanse staatsschuld?

$EURUSD:(TACTICALCHARTS): De EURO tegenover de Amerikaanse DOLLAR (USD) lijkt straks in een VRIJE VAL naar beneden te geraken, tegen alle verwachtingen in. Helpen de komende Europese verkiezingen, die een aardverschuiving teweeg kunnen brengen, misschien een handje mee?


De consumentenprijsinflatie, laat staan de tijdelijke activa-inflatie van aandelen, grondstoffen en onroerend goed, staat trouwens op springen, naar beneden wel te verstaan! Ruim 33% van de Amerikaanse Consumentenprijsinflatie (CPI) en zelfs 42% van de 'Core' CPI, waar de FED vooral op let, bestaat uit de huurwaarde van het 'opgeblazen' eigen huis ('shelter'). De komende afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt, wat reeds merkbaar is in de grotere steden, zal leiden tot onverwachte huurverlagingen.

Een tijdelijke euforie-fase (een 'melt-up') in, met name de Amerikaanse aandelenmarkt, is natuurlijk nooit uit te sluiten. De hausse in Wall Street tussen 1927 en 1929, vanwege de
'Coup de whiskey' ( een soort kwantitatieve verruiming - QE) van de Federal Reserve, die los stond van de redelijke waarderingen en de fundamentele factoren, staat velen nog vers in het geheugen. Mijn grootvader nam daaraan deel en raakte, in de rest van zijn leven, geen aandeel meer aan. Hij gokte sindsdien liever op de Hilversumse drafbaan van de Paarden Sportvereeniging Hilversum (PSH)!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.


BESTEL NU! DE SCHMULL-BELEGGINGSSUGGESTIES (TWEEDE KWARTAAL 2019).
(Nederlands/Engels) Met 10 nieuwe FAVORIETE Suggesties (inclusief Charts) plus UPDATE van de vorige suggesties plus EXTRA Suggesties voor de langere termijn op het gebied van Amerikaanse TREASURIES, DOLLAR, GRONDSTOFFEN en GOUD (29 bladzijden). KOSTEN: 10 Euro (of $ 11.00). GRATIS VOOR LEDEN VAN HET BLOG. Overboeking via ABNAMRO,(IBAN): NL07ABNA0413515508 t.n.v. D.H.SCHMULL of via de Donatieknop (PayPal)(dhriks@aol.com) op het Blog. Gaarne uw e-mail-adres vermelden voor de toezending van de PDF!

DIEDERIK SCHMULL 17 April, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.