Translate

zaterdag 15 augustus 2020

DE EENDAGSVLIEG

DE EENDAGSVLIEG

Eendagsvliegen zijn vaak veel groter dan de meeste vliegen en er bestaan tientallen soorten. Vele volwassen eendagsvliegen leven maar enkele uren tot hooguit twee weken. Maar het grootste deel van hun leven, van ongeveer een jaar, brengen ze door, als larve, in het water. Een, liquiditeitsgedreven, sprong omhoog in de beurskoersen betekent nog geen echte economische opleving. Was dat een eendagsvlieg? Want tegelijkertijd waarschuwen de rendementsdalingen in Amerikaanse Treasuries en andere vastrentende waarden, met dienovereenkomstige waardestijgingen, ervoor, dat de verwachtingen voor economische groei en inflatie zullen teleurstellen. Riemen vast!

(BLOOMBERG): WAT ZIEN DE AMERIKAANSE TREASURIES EN ANDERE VASTRENTENDE WAARDEN, WAT DE MEESTE WAARNEMERS NIET WILLEN ZIEN? LAGERE RENDEMENTEN, MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING, BELOVEN NIET VEEL GOEDS VOOR ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE.

Historisch gezien, hebben Amerikaanse Treasuries, die het noodzakelijke onderpand vormen voor het internationale kredietsysteem, de beste kaarten om in de toekomst te kijken. Steeds lagere rendementen, met een dienovereenkomstige waardestijging, belooft niet veel goeds voor economische groei of hogere inflatie. Zelfs de gigantische stijging van de uitgifte van Treasuries kon dit schitterende resultaat, na een 40-jarige hausse (!), niet deren. Waarom is de Treasurymarkt dan zo bezorgd? Of zijn Treasuries door de autoriteiten gemanipuleerd en geven daarom een vertekend en te somber beeld van de naaste toekomst? De wereldwijde vraag van het Grote Slimme Geld naar veilig, liquide papier met een gegarandeerde, positieve rente en een gegarandeerde afloopdatum, blijft, ondanks alles, onstuitbaar. De boodschap van de Treasuries kan men niet zomaar wegwuiven, want hun rendementsdaling in afgelopen Januari, met een dienovereenkomstige waardestijging van 29%, werd pas 6 weken later gevolgd door een instorting van de beurskoersen van 35%!

(S&P 500)(PUFF DRAGON - TWITTER): IS DIT SOMS DE NACHTMERRIE, DIE DE TREASURIES AAN ZIEN KOMEN? NIEMAND WEET DE TOEKOMST, MAAR TOCH  KAN LIJNTJESTREKKEN  TOT HET DENKEN AANZETTEN!

Aandelenkoersen en grondstoffenprijzen zijn veel minder betrouwbaar. De beurshausses van 1929 in Wall Street en die van 1990 in Tokyo zagen de instorting van 90% in de daaropvolgende jaren totaal niet aankomen. De hausse in grondstoffenprijzen tussen 2000 en 2008 sloeg de plank totaal mis, want de gemiddelde daling van die prijzen in de laatste 12 jaar is liefst 65% geweest! De huidige beurshausse in 2020 is een luchtkasteel , gebouwd op zand. Je krijgt  er tranen van in je ogen! De zoveelste bubbel, die gaat barsten. Vraag mij niet, wanneer.(NED DAVIS): DE TOTALE BEURSWAARDE TEN OPZICHTE VAN HET AMERIKAANSE BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP): 171.5% (NIEUW RECORD) OFWEL DE
WARREN BUFFETT INDICATOR. BOVEN 100% BETEKENT EXTREME OVERWAARDERING. SUPERLAGE RENTE EN EXCESSIEVE LIQUIDITEIT. JA MAAR, HOELANG NOG? HET VALT NIET MEE OM TEGEN DE STROOM IN TE ZWEMMEN.
DAAROM  ZIJN ER WEINIGEN, DIE VOORBEREID ZIJN OP  DE KOMENDE STORM.


(BANK of AMERICA)(MARKETEAR): IN DE EERSTE 6 MAANDEN VAN 2020, LIETEN DE MEESTE AANDELEN VAN DE S&P 500 INDEX HET AFWETEN, BEHALVE 5 TECHNOLOGISCHE AANDELEN: FACEBOOK, AMAZON, APPLE, MICROSOFT EN GOOGLE. DE ANDERE 495 AANDELEN LIGGEN NOG STEEDS OP APEGAPEN.
DAT IS EEN TEKEN VAN EEN ONGEZONDE MARKT. STAAT DE VOLGENDE RIT NAAR BENEDEN VOOR DE DEUR OF BELEVEN WE EERST NOG VUURWERK VOOR DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN ONDER LEIDING VAN DE KLEINERE BELEGGERS (DE 'ROBINHOOD CROWD' VAN DAGTRADERS)?


(GOLDMAN SACHS)(MARKETEAR): IN DE EERSTE 6 MAANDEN VAN 2020, HADDEN GOUD EN LANGE AMERIKAANSE TREASURIES HET MEEST DE WIND MEE. MAAR DEZE TWEE BELEGGINGSKLASSEN KUNNEN NIET ALLEBEI TEGELIJK GELIJK KRIJGEN. WELKE KRIJGT  STRAKS ONGELIJK?

KONING DOLLAR beleefde in de laatste 3 maanden een bescheiden terugslag tegenover de Euro, de Yen en zelfs het Britse Pond Sterling, maar niet tegenover 90% van de andere valuta's. Dat komt, omdat men de export naar Amerika, met slechts 4% van de wereldbevolking en 25% van de wereldvraag naar goederen, aantrekkelijk wil blijven houden. De Turkse Lira is, bijvoorbeeld, tot dusver in 2020, al 25% gedaald tegenover de Dollar. Een valuta is niet, zoals een aandeel, meer of minder 'waard'. Het gaat gewoon op en neer tegenover andere valuta's.

Deze terugslag van de Dollar, voornamelijk tegenover de Euro, na 12 jaar van stijging, lijkt een eendagsvlieg, ook al kan zo'n trend veel langer duren dan een dag. De valutahandel is het meest hachelijke spel ter wereld, want er spelen tientallen factoren een rol. Maar inmiddels heeft de kudde van speculanten massaal gegokt op een mogelijk lagere Dollar tegenover de Euro, via een extreem hoge 'short'-positie, waardoor men nu, om welke reden dan ook, rekening moet houden met plotsklaps enorme dekkingsaankopen van de Dollar op de kortere termijn. 

(BLOOMBERG): SPECULANTEN HEBBEN MASSAAL GEGOKT OP EEN VERDERE DALING VAN DE DOLLAR, WAT BETEKENT, DAT ER EEN VERRASSENDE DRAAI ZOU KUNNEN PLAATSVINDEN, ALS DE ALGEMENE MENING MAAR EEN BEETJE VERANDERT.

Europese aandelen zijn weliswaar 'goedkoop' vergeleken met Amerikaanse aandelen en kunnen daardoor opveren, maar dat is altijd zo geweest, vanwege het gebrek aan groei-aandelen, vooral in de technologie. De Amerikaanse economische groei, grotendeels te danken aan de enorme binnenlandse markt, is nog steeds veel beter dan die van Europa. Ook lijkt de strijd tegen COVID-19 in Europa minder succesvol dan eerst aangenomen, hetzij door een hoger aantal tests, hetzij door de kwetsbare oudere bevolking:

(BLOOMBERG): HET COVID-19 STERFTEPERCENTAGE VAN DE EUROZONE (ROOD)TEGENOVER DAT VAN AMERIKA (BLAUW) IN 2020.

De sterkere Euro tegenover de Dollar lijkt bovendien gebaseerd op een veel te optimistische kijk op een spoedig COVID-19 vaccin, wat cruciaal is voor een betere wereldeconomie, waarvan Europa zo afhankelijk is. Daarom zou de ECB wel eens een veel expansiever monetair beleid moeten blijven voeren dan de Amerikaanse Federal Reserve, wat de Euro naar beneden zou drukken. Dat monetaire beleid, als percentage van de totale economie van de Eurozone, is al tweemaal zo groot geworden als dat van de FED.


(THE DAILY SHOT): 'LONG EURO' , SPECULEREND OP EEN NOG HOGERE EURO, IS NU EEN 'CROWDED TRADE', OFWEL IEDEREEN ZIT AL AAN EEN KANT VAN DE BOOT. WEE JE GEBEENTE ALS DE MARKT OPEENS VAN MENING VERANDERT!

Ook de conclusies over de mogelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen lijken op zijn minst voorbarig. De 77-jarige Joe Biden, die in 2021 ouder zou zijn dan toen de, destijds al demente, Ronald Reagan, zijn Presidentsambt verliet, verkondigt, meestal onzichtbaar, vanuit zijn kelder, steeds linksere beleidsvoorstellen met hogere belastingen en meer reguleringen onder druk van de radicalere vleugel van de Democratische partij, wat slecht zou vallen bij conservatief Middle America. De nieuwe Democratische kandidate voor het ambt van Vice-President, Kamala Harris, heeft in het verleden bewezen om, als een windvaan, mee te draaien in de wind, wat lijnrecht staat tegenover President Trump, die er geen doekjes om windt. Het kiezersvolk houdt juist van klare taal.

(PREDICTIT): TRUMP STIJGT WEER IN DE OPINIEPEILINGEN. MAAR HET KIESCOLLEGE, NIET HET AANTAL STEMMEN, BEPAALT DE UITSLAG. DE UITSLAG
KAN NET ZO VERRASSEND WORDEN ALS IN 2016, WANT DE MEESTE TRUMPKIEZERS
KOMEN ER NIET OPENLIJK VOOR UIT, HOE ZIJ STEMMEN. ZIJ VINDEN HEM MISSCHIEN WEL EEN EIKEL, MAAR WILLEN LIEVER GEEN BELASTINGVERHOGINGEN EN GEEN DRUKKENDE REGULERINGEN.


Tegelijkertijd wordt Biden angstvallig afgeschermd van de buitenwereld, want hij kan zijn zinnen nauwelijks afmaken, denkt, dat hij kandidaat is voor de Senaat, beweert, dat hij het Parijse klimaatakkoord in 2015 heeft gesloten met, de in 1997 overleden, Deng Xiaoping, en vaak verwarrend overkomt bij vraaggesprekken ('you know, you know the thing...'). Zijn verkiezingscampagne probeert nu om de drie Presidentieele debatten te annuleren. Op een recente persconferentie, mocht de pers geen vragen stellen. En dit zou dan de man zijn met de aktentas met de codes voor een kernoorlog ('the nuclear football')? In het uiterste geval kan een President worden vervangen door de Vice-President (25th Amendment). Zoiets lijkt nog helemaal niet in de markten te zijn verdisconteerd.

(THE LONG VIEW)(12 AUGUSTUS, '20): HET KIESCOLLEGE BEPAALT HET AMERIKAANSE PRESIDENTSCHAP, NIET HET ABSOLUTE AANTAL STEMMEN. DAAROM KAN DE RACE NOG HEEL SPANNEND WORDEN, ONDANKS DE OPINIE-PEILINGEN. DE MEERDERHEID VAN STEMMEN VOOR HILLARY CLINTON IN 2016 WAS OPVALLENDERWIJS VOORNAMELIJK AFKOMSTIG VAN CALIFORNIE, WAT ECHTER GEEN INVLOED HAD OP HET TOTALE AANTAL KIESMANNEN IN HET KIESCOLLEGE. MOCHT ECHTER, OM WELKE REDEN DAN OOK, HET VEREISTE AANTAL VAN 270 NIET WORDEN GEHAALD, DAN KRIJGT ELKE STAAT 1 STEM (12th AMENDMENT). ER ZIJN POTENTIEEL MEER REPUBLIKEINSE DAN DEMOCRATISCHE STATEN.

Maar op de langere termijn heeft de Dollar ook niets te vrezen van de Euro of van welke andere valuta dan ook, want er is en komt geen alternatief. De internationale markt bepaalt de toekomst van een handels- en reservevaluta, niet een bureaucraat of een politicus. Bovendien luidt de meeste wereldschuld in Dollars, omdat obligaties in andere valuta's veel minder verhandelbaar zijn. Maar Dollarschuld is niets anders dan een 'short'-positie op de Dollar, die potentieel moet worden ingedekt.
 
Bij de volgende crisis, vooral als de Koude Oorlog tussen Amerika en China verder oplaait, kan dat ook inderdaad weer het geval zijn. China heeft trouwens een Dollarschuld van enkele duizenden miljarden en zou een 'sterkere' Dollar met tegenzin zien gebeuren. Tegelijkertijd bezit China nog zo'n $ 1000 miljard aan Amerikaanse Treasuries, ongeveer 4% van alle Treasuries, en waarschijnlijk het minimum, dat nodig is voor het voeren van een effectief internationaal valutabeleid.  Naast Amerika, gebruiken 7 andere landen de Dollar als wettig betaalmiddel en verder zijn 66 valuta's gekoppeld aan de Dollar, inclusief de Chinese Yuan.

Na 20 jaar, is een transfer- en fiscale unie in de EU niet in zicht, ondanks het symbolische, naar het zich laat aanzien 'eenmalige', Corona Herstelplan. Dit was geen 'historische stap'. Daarvoor zijn de verschillen in cultuur tussen Noord- en Zuid-Europa, die elkaar vaak niet kunnen uitstaan, te onoverbrugbaar. De Euro blijft een mogelijke eendagsvlieg, ondanks haar 20-jarige bestaan, een valuta zonder land, zonder militaire macht en zonder de nodige verhandelbaarheid, in tegenstelling tot de Dollar. Dit politieke project loopt door de Coronacrisis juist op zijn laatste benen. Geen wonder, dat de internationale scepsis over de Euro, vooral sinds de Eurocrisis van 2012, is blijven voortduren en is de rol van de Euro, als reservevaluta, met slechts 20%, sindsdien verminderd. De gehele wereld weet, dat het vermogen voor geldschepping van de lidstaten van de Eurozone, via hun eigen banksysteem, onmogelijk kan samengaan met een en dezelfde valuta. Bent u voorbereid op de komende val van de Euro? Echt waar!


(REFINITIV)(MARKETEAR): IS DIT DE BODEMVORMING VAN DE DOLLAR TEGENOVER DE EURO? DE DOLLAR INDEX (DXY), IS EEN MANDJE VAN VALUTA'S TEGENOVER DE DOLLAR, VOORNAMELIJK DE EURO (58%), DE YEN (14%) EN  HET BRITSE POND STERLING (12%). DE CHINESE RENMINBI (RMB)  OF YUAN, EEN VALUTA MET STEEDS ZWAARDERE KAPITAALCONTROLES,  WORDT NOG BUITEN BESCHOUWING GELATEN. EEN STUITERING VAN DE DXY NAAR BOVEN BINNEN HET NEERGAANDE KANAAL ZOU, OP KORTERE TERMIJN, MINSTENS VERWACHT KUNNEN WORDEN.

(STOOQ.COM): DE U.S. DOLLAR INDEX (DXY)(93.39 - 9 Augustus, 2020), ONGEACHT ALLE THEORETISCHE MODELLEN VAN 'OVERWAARDERING', DIE IN DE PRAKTIJK WEINIG TE BETEKENEN HEBBEN, WAS IN 1981 EN 2000 NOG VEEL HOGER. ALLES IS RELATIEF: EUROPA'S MILITAIRE EN FINANCIEELE (BANKWEZEN!) KWETSBAARHEID, HAAR AFHANKELIJKHEID VAN DE WERELDHANDEL EN HAAR GEBREK AAN ZELFVOORZIENING IN VOEDSEL EN ENERGIE (GEEN AUTARKIE -- O.A. DE REDEN, DAT DUITSLAND DE TWEEDE WERELDOORLOG VERLOOR VAN DE GEALLIEERDEN), ZIJN BESLISSENDE FACTOREN, DIE UITEINDELIJK DE STAND VAN ZAKEN BEPALEN.

Ondertussen heeft de Goudprijs in USD voor het eerst, na 5 jaar van een opgaande trend, onlangs een terugval beleefd. De prijs in Augustus was, op een gegeven moment, 24% boven het 200-daags gemiddelde. Het vorige hoogtepunt in 2011 was 26% boven het 200-daags gemiddelde, waarna er een 5-jarige daling volgde. Bijna niemand maakt zich daarover nu nog veel zorgen, want Centrale Banken en overheden schijnen hun expansieve beleid niet te kunnen veranderen en zullen dat misschien zelfs nog verder moeten uitbreiden. Maar het doortrekken naar de toekomst van een bepaalde ontwikkeling, die onvermijdelijk lijkt, kan in tranen eindigen. Geen beleid kan eeuwig worden volgehouden en geen enkele rente blijft eeuwig laag, nul of negatief.


DE GOUDPRIJS VERKEERT IN EEN CORRECTIE NET OP HET MOMENT, DAT HET REEELE OBLIGATIERENDEMENT WAT OMHOOG GAAT: DE TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) HEBBEN HUN NEGATIEVE RENDEMENT OPEENS WAT ZIEN VERMINDEREN, WAT BETEKENT, DAT HOGERE INFLATOIRE VERWACHTINGEN NU IN DE MARKT WORDEN VERDISCONTEERD, OMDAT MEN DENKT, DAT DE ECONOMIE ZAL VERBETEREN, NAARMATE DE COVID-19 RESTRICTIES WORDEN VERSOEPELD.

Fysiek Goud, op eigen naam, is een essentieel onderdeel van een vermogen, ongeacht de prijs, maar het moet worden gezien als een verzekering tegen het ondenkbare. Papiergoud, zoals de Goud-ETF GLD, is uit den boze. Naarmate angst en onzekerheid toenemen, lijkt de Goudprijs te kunnen stijgen. Tussen 1980 en 2001, tijdens de ongekende economische hausse ('the sky is the limit'), liet de Goudprijs het overigens afweten en kelderde liefst 65%, terwijl de inflatie toen juist wel flink in de lift zat. Over langere periodes schijnt Goud haar koopkracht te kunnen behouden, maar er is geen dividendinkomen, wat bij een aandeel, met constante herbelegging, over een langere periode, 50% van het rendement oplevert en er zijn opslag- en verzekeringskosten. Goud is een wegleggertje, geen eendagsvlieg, en moet worden gezien als een Oude Meester, zoals een Rembrandt of een klassieke auto: mooi om te bewonderen, ook al raakt het af en toe uit de gratie.

Na aftrek van inflatie, is de Goudprijs in USD, sinds 1860 verdubbeld, vooral sinds het 'fiatgeld', geld zonder een band met iets tastbaars, zijn intrede deed in 1971. Het is heel mooi, is deel van de reserves van Centrale Banken, wordt al duizenden jaren gezien als het 'echte' geld en heeft geen tegenpartij-risico. In de volgende crisis, zou de rol van Goud, wat wereldwijd vertrouwen geniet, veel belangrijker kunnen worden, ook al zullen Goudbezitters dan waarschijnlijk moeten inleveren of vanwege een superbelasting of vanwege gedeeltelijke confiscatie. Het zij zo. In ieder geval, doe het zwijgen ertoe, indien men het bezit en bewaar helemaal geen kostbare zaken thuis.
Uw leven is meer waard. Vergeet niet, dat 1 op de 5 mensen, in meerdere of  mindere mate, geestesziek is. Zij horen allemaal stemmen en zijn af en toe ontoerekeningsvatbaar. Dat zijn onze medemensen op de planeet, die we met hen delen. Om de bibbers van te krijgen! Ik kan er van meepraten.

De huidige 5-jarige Goudhausse is misschien een korter leven beschoren, dan de meesten nu denken, want de volgende fasen in de economische cyclus zijn schuldsanering, spaarwoede en deflatie, net zoals Japan in de laatste 30 jaar. Het is alles faillissement, hardnekkig hoge werkloosheid en voortdurende politieke onrust wat de klok slaat, vanwege gigantische overcapaciteit, inkrimping van de wereldhandel en versnelde automatisering.

Zilver staat echter, na aftrek van inflatie, nog steeds 50% lager dan in 1860. Het is geen deel meer van de reserves van Centrale Banken, is voornamelijk in 'zwakke' handen en er zijn enorme bovengrondse voorraden. Het tekort aan Zilver is uiteindelijk altijd een mythe gebleken. Maar er is soms levendige speculatieve handel voor de liefhebbers.

De mijnaandelen van edele metalen hebben, bij bepaalde hoge prijzen van Goud en Zilver, extra de wind mee, omdat dan de kasstroom omhoog schiet. Helaas bestaat deze sector uit vele eendagsvliegen en uit een kleurrijk aantal kwakzalvers, die Gouden Bergen beloven en zit daarom vol voetangels en klemmen. Caveat emptor. Mijnbouw is trouwens een bijzonder akelige manier om je brood te verdienen.


(BLOOMBERG): DE GOUDPRIJS IN USD HAD IN AUGUSTUS, 2020, WELISWAAR EEN NIEUW NOMINAAL HOOGTEPUNT, MAAR DE PRIJS IS NOG VER ONDER HET HOOGTEPUNT VAN 1980, ALS INFLATIE IN ACHT WORDT GENOMEN (NOMINAAL: $ 850.- EN REEEL: $ 2800.-).

Ook Bitcoin zorgt weer voor leven in de brouwerij: na een instorting van 50% in afgelopen Maart, is het weer overeind gesprongen. De scherpe verschuiving van angst naar hebzucht is niets nieuws: de tienvoudige hausse in 2017 was plotseling voorbij en een daling van 80% volgde. De wilde prijsschommelingen sindsdien duiden niet op een stabiel oppotmiddel of 'veilige haven', maar eerder op een speculatie voor snelle handelaren. De prijs is nog steeds ruim 40% beneden haar hoogtepunt van $ 20,000. 

Maar in deze bijzondere tijden is er altijd de hoop, dat Jan met de Pet zijn verstand weer tijdelijk verliest en er een herhaling plaatsvindt van de vorige excessieve speculatie.
Het door algorithmen gereguleerde digitale aanbod van 21 miljoen Bitcoins spreekt sommigen aan, die bevreesd zijn voor een inflatoire spiraal of een crisis in het geldsysteem. Zelfs Goud bezit die eigenschap niet, want Goud wordt altijd ergens geproduceerd en er is alle kans op een grote Goudvondst, wat de prijs zou kunnen beinvloeden. 

Maar dit beperkte aanbod van Bitcoin is ook te wijten aan de kunstmatige oppotting (60%), terwijl 20% 'verloren' of onaangetast schijnt te zijn (Chainanalysis). Ruim 42% van het aanbod is in handen van enkele 'walvissen', die, bij enige actie, de prijs drastisch zouden kunnen treffen. Bovendien hebben zich ook nog enkele hedge funds, zoals Tudor Jones en Renaissance Technologies, in het gezelschap gemengd, die bekend staan als 'haaien'. Zal dit echt  wel goed aflopen? Het lijkt allemaal op een ondoorzichtig en gemanipuleerd  schimmenspel, zonder dat men iets bezit, dat tastbaar is en waar helemaal niets achter staat. Niemand kan de herkomst ervan verklaren. Kortom, het heeft alles weg van een mogelijk knappe zwendel, net zoals de beruchte kettingbrieven. Misschien ideaal voor transacties, die het daglicht niet kunnen verdragen? Zal Cybercrime deze eendagsvlieg, ondanks haar 10-jarig bestaan, tenslotte de das omdoen?

(BITCOIN)(10 AUGUSTUS, 2020): HOOP DOET LEVEN? UITSLUITEND VOOR DE LIEFHEBBERS MET STALEN ZENUWEN.

Is de pandemie COVID-19 straks voorbij en verdwijnt het weer, als een dief in de nacht? Lady Corona is hoogstens 6 maanden aan de gang en heeft, tot nu toe, naar schatting, 767,000 extra doden gekost. Niemand weet het precieze aantal, net zoals bij de Spaanse griep van 1918, die
3 jaar duurde en tussen 50 miljoen en 100 miljoen slachtoffers eiste. Het is in ieder geval al duidelijk, dat 'de kust nog niet veilig is' om vrolijk de stranden van fijn zand en helder water op te zoeken, want de wereld is nog geconfronteerd met de ene quarantaine na de andere. Naar huis terugkeren kan men dan wel vergeten, als het zo doorgaat. 

Ruim 40% van de Coronabesmettingen zijn, naar schatting, asymptomatisch en daarom voelt men zich, in tegenstelling tot de SARS epidemie van 2003, goed genoeg om niet thuis te blijven. De autoriteiten beseffen nu, dat zo'n 'laissez-faire' beleid niet werkt. In de Australische staat Victoria, werden vorige maand 3,000 controles uitgevoerd bij mensen, die geacht werden om zichzelf te isoleren. Ruim 800 bleken niet thuis te zijn. Inmiddels is de quarantaine in Melbourne, voor liefst 5 miljoen mensen, aanzienlijk verscherpt. Politie en leger zijn ingeschakeld en men wordt elke dag gecontroleerd. Boetes kunnen heel hoog oplopen. 

(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY): COVID-19 DASHBOARD:  https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Wordt gedwongen isolering, in aparte inrichtingen, zoals hotels en stadions, van mensen, die symptomen vertonen, straks de enige oplossing? Dit laatste heeft Nieuw Zeeland onlangs moeten doen, waaronder enkele kinderen. Hong Kong heeft daarvoor net een tentoonstellingsruimte ter beschikking gesteld. Milaan had al eerder zo'n beleid ingesteld om mensen te dwingen in bepaalde hotels te verblijven, totdat zij hun besmetting waren kwijtgeraakt. Dat valt niet mee in een liberale democratie! Het effect op de economie en de werkgelegenheid laat zich raden.

Bijzondere tijden! Onroerend goed blijkt nu onmogelijk om te taxeren. Meer dan  £ 12 miljard in Britse onroerend goed fondsen blijven nog voor onbepaalde tijd 'bevroren'. In Amerika, ligt de markt van Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), ter waarde van duizenden miljarden, totaal stil. Winkelcentra en kantoorgebouwen staan in het oog van de storm. Canary Wharf, het zaken centrum van Londen, is nu nog steeds voor slechts 10% bezet en de rest zit thuis. Ondanks de steunmaatregelen van overheid en Centrale Banken, zal de wereld, na de COVID-19 crisis, er onherkenbaar uitzien! Deze film hebben we al eerder, meerdere malen, met lede ogen, moeten aanzien. Een van de gevolgen van deze moeilijke tijden is, dat mensen de stad willen ontvluchten. Vooral in Amerika, is de stedelijke criminaliteit, vooral in de betere buurten, scherp gestegen en staat de politie onder vuur. Burgers nemen het heft in eigen hand, want Amerikanen zijn bijna allemaal bewapend ('Second Amendment').(HAVER ANALYTICS): DE BANKEN VOELEN NATTIGHEID EN DE KREDIETVOORWAARDEN VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF WORDEN  AANGESCHERPT. NAARMATE DE WERKLOOSHEID VERDER STIJGT, ZULLEN DE HYPTHEEKVOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN STRICTER WORDEN. EEN ZWARE KLUS VOOR DEGENEN, DIE NIET VOORBEREID WAREN.

Wat de wereld nu meemaakt, is geen eendagsvlieg. Niets blijft meer bij het oude. Er volgen decennia van aanpassingen. De mens is vindingrijk, dus laat de mens maar schuiven. Maar niemand moet de illusie hebben, dat de wereld kan ontkomen aan een lange periode van soberheid, schuldvermindering en schuldsanering. De almacht van overheid en Centrale Banken kent grenzen. Echt waar!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap. Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.  Zie voor nadere gegevens onderaan het Blog.


De volgende Beleggers-Lunch en Borrel vinden hopelijk weer plaats in November, 2020.


DIEDERIK SCHMULL, 15 Augustus, 2020 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
94 opmerkingen:

 1. hadewych von mises16 augustus 2020 om 09:17

  Weer een doordacht en universeel artikel, heer Schmull! Dank! Bewonderenswaardig! En heel wat stof tot nadenken én om te onthouden, voorbij de waan van de dag!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En de hypotheek rente? Mijn termijn loopt in de zomer van 2022 af, ik betaal nu 5% en dan natuurlijk fors minder, moet ik nu al op korte termijn oversluiten en 10.000 euro aan boete betalen of rustig wachten tot de zomer van 2022???? en Waarom?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DJENNIS:

   Als u ergens lekker woont, dan moet u niets doen en zeker
   geen boete betalen voor oversluiten. Een eigen huis is
   een zaak voor de lange termijn. Ik ken mensen hier,
   die 50 jaar in hun eigen huis hebben gewoond en de
   ene huizencyclus na de andere hebben meegemaakt. Maar
   wat u wel kan doen, is uw hypotheek geleidelijk te
   verminderen, want dat maakt u minder kwetsbaar
   in het geval van verlies aan inkomsten om die
   hypotheek bij te houden.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor jou antwoord, wat jij hiermee zegt is dat de rente de komende 2 jaar gelijk blijft of zelfs nog verder gaat dalen. Tevens is het nu wel eens tijd voor een splitsing van papier versus fysiek in de goud en zilver markt Comex, , want nu is de Comex spotprijs totaal uit balans, probeer maar eens zilveren munten te kopen voor de spotprijs.... het verschil is al bijna opgelopen tot 30%.... van de zotte dat de markt niet splitst, en dan de Comex spotprijs na splitsing??? Die gaat richting de nul!!! Er is te veel papier verkocht voor de aanwezige fysieke units... Hoe zie jij deze ontwikkeling?

   Verwijderen
  3. @DJENNIS:

   De prijs tussen Fysiek en Spot in Goud en Zilver is soms
   zeer verschillend. Dit gebeurde ook tijdens de Eurocrisis.
   De reden is, dat de COMEX wordt gebruikt om transacties
   te 'hedgen', maar nooit om uiteindelijk te leveren. In deze
   onzekere tijden, is er meer vraag naar fysieke levering,
   vooral van kleine beleggers. Er zijn genoeg grotere baren
   Goud en Zilver, maar niet kleinere baren. Bovendien
   worden de 400-oz baren van Londen niet door de COMEX
   geaccepteerd, waardoor die moeten worden veranderd in
   100-oz baren. Er zijn weinig lijnvluchten naar New York
   en de Zwitserse Refiners in Ticino sloten de deuren.
   Er is dus sprake van een tijdelijke 'ontkoppeling',
   want in normale tijden zou er geen probleem zijn. Verder
   wordt de Goud- en Zilverprijs bepaald in de Futures-
   niet in de Fysieke markt, want als er geen Futures waren,
   dan stopt de handel. De Fysieke prijs zou tienmaal zo
   hoog zijn en bijna niemand zou dan verkopen.

   DS

   Verwijderen
  4. Meneer Schmull...Maar
   wat u wel kan doen, is uw hypotheek geleidelijk te
   verminderen, want dat maakt u minder kwetsbaar
   in het geval van verlies aan inkomsten om die
   hypotheek bij te houden. Ja, ja en dan gaat de Nederlandse staat huisbezit belasten in BOX3 we hebben niet voor niets nog maar 2 hypothecaire aflossingsvormen waarbij verplicht afgelost dient te worden (mits je hypotheekrente aftrek wil ontvangen)

   Verwijderen
 3. How much longer will the United States Dollar remain the worlds reserve currency? There is always talk among “experts” about the dollars demise being imminent. Also, these “experts” raise the specter of hyperinflation. Do you have any thoughts on these topics?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOE:

   The USD will remain the global reserve currency as far
   as the eye can see. No competition whatsoever. After
   every crisis, the position of the USD strengthens.

   The only potential competitor, the Euro, lost its
   chance in 2012, after the Eurocrisis, and has declined
   as a reserve asset since (from 25 tot 20%). Worse
   is to come! 95% of money creation is done by banks,
   not Central Banks, and the banks in the Eurozone are all
   creating money, which is not compatible with a
   single currency. The Euro is a currency without
   a country and will fall. There will never be a
   United States of Europe, ever. Brexit is just the
   first stone to fall from this house, built on sand.

   The RMB and the Ruble are meaningless in international
   transactions and reserves, because of their capital
   controls and their lack of the rule of law. Most goods
   and commodities will remain priced in USD, simply because
   the market wants it that way. For 50 years, the
   SDR's of the IMF have been promoted, but that's a
   bookkeeping entry, not money. The IMF is being
   financed by the U.S., among others.

   Hyperinflation is only possible if the FED is no longer
   independent and politicians would take control over
   money creation. The Federal Reserve Act would have
   to be changed by Congress. Even with a Democratic
   majority, there would be zero chance for that, because
   that would mean the end of the stability of the financial
   system, the end of American hegemony, the end of
   the USD. It would mean chaos.

   Hyperinflation could happen in Southern Europe,
   which has unsustainable debts. Northern Europe
   may decide to stop bailing them out, just like
   they nearly did with Greece in 2012. The U.S.
   (Geithner) put pressure on Germany, because
   U.S. banks had too much to lose.

   There may be a Big Reset at some point, but then
   the U.S. will still hold all the cards, because
   there is no other country able to provide such
   a huge capital market without capital controls,
   a democracy with the rule of law, and military
   strength. Also, The U.S. is only dependent on
   global trade for 13%, due to its huge domestic
   market. The U.S. is self-sustaining in food and energy.

   I remain bullish on the USD for the long-term, with
   the inevitable temporary setbacks.

   DS

   Verwijderen
  2. Thank you very much for that enlightening answer.

   Verwijderen
 4. Persoonlijk verwacht ik een oorlog China- USA binnen drie jaar. Stel dat dat gebeurt, wat betekent dat dan voor de US treasures ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   IN geval van oorlog, wil men juist Treasuries, Dollars en
   Goud hebben, liefst in Zwitserland. De markt in Treasuries
   zal altijd open blijven, maar vele vastrentende waarden
   zijn dan onverhandelbaar, want de tegenpartij weigert
   een prijs te geven.

   Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat China ten strijde
   zal trekken. Zij wachten gewoon hun kansen af totdat
   Hong Kong, Taiwan, Singapore (meer dan 50% Chinezen)
   en Guam, etc, in hun schoot vallen, in de komende
   decennia.

   Amerika's defensie-uitgaven zijn driemaal zo groot als
   die van China, hebben ongeveer hetzelfde aantal man-
   chappen (inclusief reservisten), maar oneindig veel
   meer materieel (Amerika heeft 10 maal zoveel vliegdek-
   schepen). Zo'n oorlog zou eerst een Cyberoorlog worden
   en vervolgens een oorlog om grondstoffen en olie, die
   China ontberen. Saoedie Arabie en Amerika zijn 2 handen
   op een buik.

   Het grote gevaar zou worden, als Rusland en China
   gezamenlijk zouden optrekken, wat tot de jaren '90
   ondenkbaar was. Die twee leefden op gespannen voet,
   sinds Mao altijd geloofde, dat Stalin China zou
   binnenvallen.

   Een Axis Rusland - China is het einde van Europa.
   Europa heeft (weer) geen leger en de Russische horden
   hebben Europa in een week bezet, vooral als Amerika
   zich afzijdig houdt.

   Zo'n scenario is denkbaar rond 2050, wanneer er geen
   Amerikaanse troepen meer gestationeerd zijn in de rest
   van de wereld. Waarom? Omdat Amerika weer isolationistisch
   wordt, net zoals in de jaren'20 en '30. Trump was
   gewoon de voorbode van 'no more foreign wars'.

   Nog een prettige Zondag!

   DS

   Verwijderen
 5. Beste Diederik Schmull'

  Hoe denk u over platina?
  Ik vind het zelf een mooi alternatief voor goud en zilver.

  Met vriendelijke groet

  Stefan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STEFAN:

   Platinum is schaarser dan Goud en is vaak duurder. Het is
   populair als juweel, in sommige delen van de wereld, zoals
   Japan. Maar de prijs is erg afhankelijk van de auto-
   industrie, vanwege de katalysator en is dus erg gevoelig
   voor de economie.

   De prijs is wel opgeveerd, maar staat nog 50% lager dan in
   2008, 12 jaar geleden.

   Goud lijkt op langere termijn de voorkeur te verdienen.

   https://www.mining.com/markets/commodity/platinum/all/

   https://www.kitco.com/charts/techcharts_platinum.html

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Diederik Schmull'

   Hartelijk dank voor u bericht.

   Verwijderen
 6. Ondertussen staat goud weer boven 2000, dollarindex op een tweejarige low, heeft bitcoin een technische uitbraak omhoog, zien we alltime high niveaus in US-aandelenindexen en gaat de 10y rente weer (nog) lager.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nee Rob, ik ga niet kijken. Ben op deze blog alleen geinteresseerd in financiele onderwerpen.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Interessant financïeel ónderwerp?
   --> S&P 500 en Nasdaq 100 bereiken hoogste koers ooit! ;)

   Verwijderen
 9. hadewych von mises19 augustus 2020 om 13:10

  Heer Schmull, wat denkt u van de theorieën van Jim Rickards?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Ik moet toegeven, dat ik tijdenlang erg moe werd van alle
   promotions voor zijn boeken, met 'Goud gaat naar $ 10,000'.
   Maar hij heeft kennis van zaken en is veel deskundiger
   dan bijvoorbeeld een Peter Schiff, die ook zo aan de weg
   timmert en eeuwig praat over hyperinflatie.

   Als Trump wordt herkozen, dan komt Rickards in de schijnwerpers
   (hij is een Trump-supporter), want dan is er een kans,
   dat Goud, op een bepaalde prijs, weer terugkomt in
   het financieele systeem, net zoals in 1934.

   DS

   Verwijderen
 10. https://fd.nl/weekend/1354810/het-staat-onomstotelijk-vast-trump-en-de-russen-is-geen-hoax
  Dus wordt het Biden
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt...https://www.youtube.com/watch?v=-mzM5uYqIIc&t=75s

   Verwijderen
  2. Biden is het stromannetje dat snel na zijn mogelijke verkiezing wordt afgevoerd .. als daarna Harris aan de macht komt is het pas goed mis in de wereld. Bidt dat Trump zal worden herkozen, als je goede voorhebt met Amerika en de wereldbevolking ( en jezelf!)
   Johan

   Verwijderen
 11. Mooi videootje van de WSJ.

  De dollar is nog steeds het fundament, the world's reserve currency... mits de USA zich 'voldoende verantwoordelijk' t.o.v. die wereld blijft opstellen.

  https://www.wsj.com/video/many-predicted-the-dollar-demise-coronavirus-proved-them-wrong/0EC4EAC8-387C-4729-BC67-9960814234A4.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar de koopkracht van de dollar is in 100 jaar wel 2x zo snel gezakt als het zilverpercentage in de munten van het ondergaande Romeinse Rijk.

   Verwijderen
 12. hadewych von mises22 augustus 2020 om 10:58

  Heer Schmull, Baltic Dry Index gaat deflatoir?
  https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BDI

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   De BDI staat 300% hoger dan 3 maanden geleden (vanwege
   ijzererts), maar staat nog steeds 90% lager dan in 2008.

   DS

   Verwijderen
 13. Australian news commentator dropping ‘virus’ truth bombs


  https://davidicke.com/2020/08/22/australian-news-commentator-dropping-virus-truth-bombs/

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Amsterdam, wereldstad op zijn retour:

  https://www.ad.nl/amsterdam/amsterdam-wereldstad-op-zijn-retour~a66efceb/

  Expats vertrekken en bevolking Amsterdam krimpt.
  Goed nieuws voor woningzoekenden!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. https://www.zerohedge.com/geopolitical/joe-biden-could-end-being-wartime-president
  Worden Taiwan en Huawei de lucifers?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. NEE, de banden die China en Taiwan met elkaar hebben zijn al teveel verstrengeld.. https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538

   Verwijderen
  2. @MARCJA @DJENNIS:

   Amerika heeft sinds 1979 slechts onofficieele banden met
   Taiwan en ziet Taiwan als deel van China. Als Taiwan ooit
   'zelfstandig' zou willen worden, dan kan China daar
   eenvoudig een stokje voor steken.

   Inderdaad kunnen sancties tegen Huawei veel kwaad bloed
   zetten, met name betreffende toeleveringsbedrijven. Dan
   zal China waarschijnlijk niet lijdelijk toezien.

   Biden is deel van de Neocons en is betrokken geweest bij
   talrijke oorlogen. Stel je voor, historisch gezien, is er
   altijd oorlog uitgebroken na een Pandemie, vooral vanwege
   sancties. Trump heeft in zijn manifesto: 'no more foreign
   wars'. Daarom werd Bolton ontslagen. Dus met Biden komt
   er weer oorlog. Is dat de reden voor de stijging in de
   Goudprijs?

   DS

   DS

   Verwijderen
 16. "Het begin van een Europese bankencrisis is nabij, en we zouden ons allemaal zorgen moeten maken."
  Heer Schmull bent u het eens met dit artikel?

  https://www.zerohedge.com/markets/anatomy-financial-crisis-why-we-should-all-worry-about-europe

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   Negatieve rente leidt tot het faillissement van het
   financieele systeem.

   Een Europese bankencrisis is een kwestie van tijd en als
   het eenmaal zover is, zal de Euro niet overleven. Er is
   een gat van duizenden miljarden van NPL's, rommelleningen,
   met name in Zuid-Europa, die als een zwaard van Damocles
   boven de markt hangen. Ziet u kapitaalcontroles al
   opdoemen? Al die liquiditeiten van de ECB lossen het
   solvabiliteitsprobleem niet op. Dus op een gegeven moment
   vervliegt het vertrouwen en is het over en uit. Maar
   dan wordt het bankwezen genationaliseerd.

   Spijtig, maar geen Europese renaissance in zicht.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises26 augustus 2020 om 13:48

   Heer Schmull, hoe ziet u dergelijke nationalisatie van het bankwezen concreet gebeuren? Wat kan de impact hiervan zijn op de spaarder, de obligatiehouder, ... ?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Staatsbanken bestaan reeds overal ter wereld, vooral in de
   Opkomende Landen. Maar ook 40% van het Duitse bankwezen is
   in handen van de staat, zoals de Landesbanken. Zelfs in
   Amerika, is de Bank of North Dakota een staatsbank.

   Er zijn haken en ogen, zoals oneerlijke concurrentie met
   particuliere banken. Banken doen aan geldschepping, via
   leningen (95% van alle geldschepping tegenover slechts
   5% van de Centrale Banken), wat het monetaire beleid
   in de wielen kan rijden.

   Naarmate de tijden moeilijker worden, zal men juist
   aandringen op meer staatsbemoeienis.

   DS

   Verwijderen
 17. En minstens zo belangrijk:

  Verplicht vaccineren komt eraan!

  https://theirishsentinel.com/2020/08/10/depopulation-through-forced-vaccination-the-zero-carbon-solution/

  Tedros

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, dat kan wettelijk niet, ze kunnen je wel forceren te vaccineren omdat je anders niet meer mag vliegen, rijden, overnachten enz... maar verplichten NEE!!!

   Verwijderen
  2. Nee? Wacht maar af. Kijk wat er in Nieuw Zeeland gebeurt.

   https://twitter.com/PaulvLiere/status/1297860850464759808?s=20

   Verwijderen
  3. @Djennis: COVID-1984 From A Two Week Lockdown To Mandatory Vaccination & Life In Prison

   https://www.youtube.com/watch?v=oMpUpKmP6So&t=180s

   Rita

   Verwijderen
 18. GO TRUMP!! GO TRUMP!!

  Lifetime Democrat Rep. TORCHES His Own Party at RNC Then Calls For Everyone to Vote for Trump

  https://www.youtube.com/watch?v=WSmsIPfW_vM&feature=youtu.be

  Daniel

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Trump is psychopaat narcist- die bedenkt constant z’n eigen wereld waarin hij of held of slachtoffer is. Er zit nul rationele ‘businessman’ achter, alleen z’n theater. Net als Putin , z’n grote voorbeeld.
  Dat was de reactie van een goede bekende. Beste DS, wat is uw mening ?
  ( gisteren een artikel in de FT waarin Trump een Frankenstein genoemd wordt. Alles draait alleen om hem en zijn familie. Er is geen beleid, alleen maar wat hij op zeker ogenblik denkt).
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Nou en? Iedereen heeft wel wat. Iedereen heeft boter op
   zijn hoofd. Kijk naar iemands achtergrond: Trump heeft
   nooit gewerkt voor een baas, behalve zijn vader. Altijd
   gewerkt in het familiebedrijf. Hij heeft overleefd in
   de jungle van Manhatten, terwijl zijn vader zich eerst
   beperkte tot Queens. Daar is ongelofelijke moed en
   flair voor nodig. Welke miljardairs zijn 'gewone'
   mensen? Bezos is nu 'op papier' $ 200 miljard waard,
   Elon Musk $ 95.5 miljard. Die hadden een droom en
   overwonnen 'onmogelijke' obstakels.

   Natuurlijk ben ik het vaak oneens met Trump, maar
   de wereld heeft zo iemand tegenwoordig nodig. Anders
   leeft u straks in een wereld met 1 wereldregering,
   met 1 wereldvaluta, in handen van een autocratisch systeem met een onzichtbare elite, de Davosmensen, de Bilderbergers, met de ene oorlog na de andere. Trump is anti-oorlog, net zoals JFK
   destijds. Laten we hopen, dat Trump wel overleeft,
   want de neocons verdienen miljarden aan oorlogen en Trump
   is een sta-in-de-weg. Daarom werd Bolton ontslagen.

   FT? 95% van de media zijn tegen Trump en 95% van
   de z.g. intellectuele klasse smachten allemaal naar
   een dictatuur van linkse idealisten. De FT is een
   fantastisch blad, maar totaal anti-Brexit,
   anti- populisme, anti-volk, om ziek van te worden.
   De media zijn allemaal eigendom van de Globalisten
   en China-lovers, die ons willen uitleveren aan
   de machten achter de schermen.

   Ik sprong een gat in de lucht, toen Trump won in 2016,
   terwijl de N.Y. Times hem 1% kans gaf! Hij heeft, ondanks
   alles, nog steeds kans om herkozen te worden: zie Gideon
   Rachman in de FT van 25 Augustus -- Trump victory cannot
   be ruled out --. Als men op Trump wil stemmen, praat men
   er vaak niet over. Het zij zo. Wat ben ik blij hierover
   nu te kunnen praten, want in mijn 40-jarige carriere in
   Wall Street moest ik mij stil houden over politiek.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Diederik, ik ben het helemaal met u eens. Reken een president af op zijn daden, niet op zijn retoriek. Er gebeurt veel in de 'echte' wereld wat niet op de MSM wordt getoond. Denk aan massale arrestaties 'human trafficking', een einde aan de vele oorlogen (nul onder Trumps regie), verdrag Israel Verenigde Arabische Emiraten, etc..

   De (georchestreerde) chaos die in Amerika heerst, overigens veroorzaakt door een kleine minderheid maar sterk uitvergroot door de MSM, kan niet door Trump zomaar worden opgelost. De federale macht is zeker niet ultiem in Amerika, de Gouverneurs en Burgemeesters staan daar aan het roer. De chaos is overigens UITSLUITEND aanwezig in democratisch gerunde staten en steden. Mijn lezing van deze chaos is dan ook dat deze moedwillig in stand wordt gehouden om de herverkiezing van Trump te frustreren.

   Algemeen advies, doe vooral je eigen onderzoek naar de man, en baseer je niet uitsluitend op de MSM outlets. De (zelf) censuur en bias is ongeëvenaard in de geschiedenis van het Westen. Alles, maar dan ook werkelijk alles wordt uit de kast getrokken om Trump van zijn plek te verwijderen (bespionering, Russia hoax, impeachment om een telefoontje, Covid, Antifa, BLM). BIZAR!!

   Verwijderen
 20. Dank voor uw antwoord ! Maar kijkend naar diverse plekken op aarde waar oorlog dreigt, kan ik me niet voorstellen hoe er ooit een wereldregering kan ontstaan. Verder denk ik is uw mening in zich tegenstrijdig wanneer u stelt dat er bij een wereldregering nog de ene na de andere oorlog kan plaatsvinden.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Met een wereldregering zou het me niet verbazen dat er een hoop opstand zal komen en dus burgeroorlogen tussen de regering en niet erkende rebellen... Rondom Rusland en Afrika zijn er vermoed ik voldoende voorbeelden.

   Verwijderen
 21. GO TRUMP!! GO TRUMP!! TRUMP IS ONZE REDDING!!

  https://twitter.com/LonnekeEngel/status/1299027218383937538?s=20

  Lonneke

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Powell's speech, in plain English:

  "There is too much debt in the US & globally. It's hurting growth. This can be resolved 1 of 2 ways:

  1) Widespread defaults (including on sovereign debt)
  2) Inflate it away

  Today we are accelerating Option #2."

  https://t.co/otarcQeTLW

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oftewel: Dump treasuries and dollar, buy gold and bitcoin!

   Verwijderen
 23. Fed verandert strategie en maakt weg vrij voor langdurige lage rentestanden

  https://www.nu.nl/economie/6073690/fed-verandert-strategie-en-maakt-weg-vrij-voor-langdurige-lage-rentestanden.html

  Betreden we nu een nieuwe werkelijkheid waarin aandelenkoersen niet meer kunnen dalen?
  Zoiets hoorden we eind jaren 90 ook en dat ging enkele jaren later vreselijk fout.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM @ANONIEM @ANONIEM:

   De FED heeft in de laatste 40 jaar, sinds Volcker met
   zijn 20% rente in 1981, een monetair beleid gevoerd,
   waarbij de rente zou worden verhoogd als inflatie
   de kop opstak, ongeacht de gevolgen. Dat beleid is dus
   nu veranderd in die zin, dat een renteverhoging wordt
   vermeden, ongeacht de inflatie.

   Maar consumentenprijsinflatie, vooral ex - food & energy,
   is al 40 jaar in een dalende trend. Het enige, wat
   gebeurde, was activa-inflatie, zodra de geldkraan werd
   opengezet. Dus krijgen we meer van hetzelfde: meer
   activa-inflatie (hogere beurskoersen, hogere huizenprijzen),
   terwijl de consumentenprijsinflatie ver beneden de
   verwachtingen blijft?

   De FED heeft geen invloed op de gigantische overcapaciteit
   in de wereld (teveel van alles), of op de vergrijzing,
   wat leidt tot meer besparingen en lagere omloopsnelheid
   van het geld (velocity), of op de lonen in vooral de
   dienstensector, die relatief laag blijven.

   De FED moet een manier vinden om de economische groei
   te versnellen, waardoor inflatie een kans krijgt, maar
   wat blijkt: hoe meer schuld, des te lager de economische
   groei.

   Conclusie: het feest op de beurs is liquiditeitsgedreven
   en staat los van de economische activiteit op lange
   termijn. Elk economisch herstel is van korte duur en
   dus is de zwakte in Treasuries weer een koopgelegenheid.
   Ook de zwakte van de Dollar tegenover voornamelijk
   de Euro zal door de ECB in de kiem worden gesmoord
   door nog negatievere rente in Europa, terwijl de FED
   nooit officieel zal overgaan tot negatieve rente,
   vanwege de $ 1000 miljard in geldmarktfondsen, die nu
   al naar lucht happen.

   Aan elk feest komt een eind, maar niemand weet wanneer.
   Trump hoopt, dat het niet dit jaar is.

   DS

   Verwijderen
 24. GO TRUMP!! GO TRUMP!

  Best President ever!

  https://twitter.com/deutsch365/status/1299428193343082498?s=20

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Onze held en toekomstig minister van financieren..... https://www.youtube.com/watch?v=zCCH7WnGGhw

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hallo! Ik wil naar binnen :-)

  https://twitter.com/DeReus64/status/1299597471451172865?s=20

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Een Franstalige analyse van de Europese schulden, de euro en de ECB-politiek.
  Link : https://www.financialforum.be/en/articles/la-zone-euro-survivra-t-elle-cette-nouvelle-crise-quelques-elements-danalyse
  De ECB zal geconfronteerd worden met een dilemma (stabiliteit en vertrouwen in de euro waarborgen versus het continu absorberen van publieke schulden). Komen er 'eeuwige' schulden of zal men het private vermogen gaan belasten (3 mogelijkheden) ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eeuwige schulden...het Japan scenario.. Tot dat we weer een nieuwe currency krijgen met weer een 45% waarde verval t.o.v onze huidige currency!!! Weet u nog de Gulden?

   Verwijderen
  2. A. Schuldenherstructurering: Europese staten schrappen een deel van hun schuld door
   herstructurering. Het zijn dan de houders van deze schuld die de rekening voor de crisis betalen.
   Om een ​​valutacrisis te voorkomen, zou de schuld van de centrale bank worden vrijgesteld.

   B. Belastingheffing op financiële activa: de Europese staten komen hun schuldverplichtingen na en betalen een deel daarvan door nieuwe of zwaardere belastingen op (een deel van) andere financiële activa.

   C. Monetaire hervorming: De centrale bank, die een groot deel bezit van de overheidsschulden, gaat deze schulden compenseren met een deel van de het geld dat in omloop is. Dit betekent dat alle liquide financiële activa die worden aangehouden door huishoudens en bedrijven tegen een koers van progressieve conversie worden belast: wie 100 oude euro's heeft, krijgt daarvoor 100 nieuwe,
   wie er 1000 heeft, krijgt er maar 900 enzovoort. Dit soort hervormingen kan verschillende vormen aannemen maar uiteindelijk komt dit neer op een speciale belasting op
   liquiditeit en dus op alle activa (waarden van
   bedrijven zullen ook worden verminderd). Het lijkt misschien irreeel, maar iets dergelijks is al eens eerder bedacht. Denk bijv. aan Operatie Gutt van 1944 in België, of het plan van Chicago (nooit uitgevoerd)
   in de Verenigde Staten in de jaren dertig.

   Verwijderen
  3. @SYSTEEMCRISIS @DJENNIS ANONIEM:

   Afschrijving en herstructurering van schulden is altijd een
   heet hangijzer. Griekenland kreeg dat niet voor elkaar,
   omdat de banken, inclusief de Amerikaanse banken, teveel
   zouden verliezen. Schuld verdwijnt nooit, ook al lijkt
   dat zo. Groot-Brittannie, die een geschiedenis heeft van
   het nakomen van haar verplichtingen, betaalde de
   schulden van de Zuidzee Bubbel van 1720 eindelijk terug
   in 2014. Ook de schulden van WW II aan Amerika en Canada
   (nee, de bevrijding was niet gratis!) werden eindelijk
   in 2006 afbetaald. Natuurlijk daalt de koopkracht van
   het geld over een langere periode, dus dat helpt, maar
   niet in een economische depressie, zoals de jaren '30,
   toen het geld meer waard werd. P.S.: de wereld zit
   momenteel in een depressie, niet in een recessie,
   met 92% van alle landen tegelijk in een recessie
   tegenover 83% in de jaren '30 (Wereldbank). Wow!
   Dit heet deflatie, maar de meesten slapen nog.

   DS

   Verwijderen
 28. Crazy times all over the world:

  https://twitter.com/IndySpanglish/status/1300399478739001344?s=20

  Jean

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @

  BLOOMBERG:

  JPMorgan Says Investors Should Prepare for Rising Odds of Trump Win
  By Joanna Ossinger

  1 September 2020, 02:35 BST

  Betting odds that earlier had Trump well behind challenger Joe Biden are now nearly even -- largely due to the impact on public opinion of violence around protests, as well as potential bias in polls, said strategist Marko Kolanovic.


  Based on past research, there could be a shift of five to 10 points in polls from Democrats to Republicans if the perception of protests turns from peaceful to violent, he said.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Yep... Het fascistische principe hanteert Trump uitstekend: zaai verdeeldheid, hits het volk tegen elkaar op, bestempel de andere partij als het gevaar, het uit te roeien uitschot, en werp jezelf op als de alziende, enige sterke leider die dat wel eens even "rücksichtslos" zal oplossen. Wat is de US snel afgegleden in die vier jaar. Normen, waarden, eenheid...Wat een verscheurd land is het nu geworden...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een verkiezingsseizoen zit altijd vol met trucjes. De
   opiniepeilingen zijn weer bezig met hun manipulaties,
   net zoals in 2016. Sommige peilingen, die in het
   verleden wel gelijk hadden, geven aan, dat Trump
   aan de winnende hand is, soms wel met 10 punten:

   https://www.redstate.com/brandon_morse/2020/08/31/poll-suppression-trump/

   DS

   Verwijderen
 31. Beste DS, u hebt al eens gezegd dat China een kaartenhuis dat in elkaar kan en zal storten. Bent u nog steeds die mening toegedaan en op welke termijn denkt u ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Timing is onmogelijk. Maar XI is bezig om Chairman te worden
   van de CCP, wat hem machtiger zou maken dan Mao en een
   teken is van hele spannende tijden:


   Mr Xi is already general secretary of the party and head of the military, as well as president. The latest stage in his multiyear, anti-graft battle could play a similar role in concentrating his considerable power in the lead-up to the 20th Party Congress in 2022.

   he is more formidable than Mao

   DS

   Verwijderen
 32. Prof Stephen Roach (Yale) voorspelt een dollar crash van 35%. Mag ik aannemen dat deze meneer e.e.a. niet goed begrepen heeft. Volgens dezelfde deskundige gaat het V herstel uiteindelijk ook crashen. Graag uw commentaar.
  Hans


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Stephen ROACH en ik waren decennialang collega's bij
   Morgan Stanley en bezochten jaarlijks (met Byron
   Wien, nu bij Blackstone) grote institutionele
   beleggers. Hij is een van de beste Amerikaanse economen.

   Hij heeft jarenlang in China gewoond (hij moet dus
   alle kritiek over China voor zich houden) en is openlijk
   anti-Trump, zoals de meeste intellectuelen.

   Hij was ook erg kritisch over het Euro-project, maar is,
   volgens mij onterecht, enthousiast over het Corona
   Herstelplan, wat volgens hem zal leiden tot een
   Verenigde Staten van Europa en een Europese Renaissance.

   Alles is relatief. Elke opleving in Europa lijkt tijdelijk,
   vooral in een tijd, dat de wereldhandel inkrimpt en
   er geen ruimte is om de financieele sector te saneren.
   Dat laatste zou 1000 tot 3000 miljard kosten. Bovendien
   kan de ECB niet lijdelijk toezien, dat de Euro stijgt,
   wat deflatie importeert en de export treft. Dus de
   rente moet nog negatiever worden, wat funest is voor
   het bankwezen. Amerika heeft positieve rente.

   Ik blijf dus positief op de Dollar op lange termijn,
   door dik en dun. 90% van alle valuta's blijven dalen
   tegenover de Dollar (de Turkse Lira is dit jaar alleen
   al 25% lager tegenover de Dollar). De kans, dat
   de Euro de huidige depressie niet overleeft, is groot.
   Zuid-Europa zal straks immers weer moeten worden 'gered'
   door Noord-Europa. Veel geluk ermee.

   DS

   Verwijderen
  2. Nog wat tegengas over de dollar uit een andere hoek:

   http://www.eindspel.tv/live/

   Wouter

   Verwijderen
 33. Deflatie wordt wel degelijk opgemerkt:

  https://nos.nl/artikel/2346276-deflatiespook-duikt-op-door-coronacrisis.html

  De slotzin van het artikel zegt het treffend: “Lage inflatie en lage rente lijken het nieuwe normaal.”

  BeantwoordenVerwijderen
 34. https://www.rollingstone.com/politics/political-commentary/covid-19-end-of-american-era-wade-davis-1038206/
  De langzame implosie vd USA. Go gold.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aanbevelenswaardig beschouwend artikel, ook in het kader van het herkennen van langere sociologische cycli. Als de droom, de eenheid, de passie vervlogen is, de normen en waarden vervangen werden door institutionalisering, dan is ondergang in aantocht

   Verwijderen
 35. Dank voor uw uitgebreide antwoord!
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 36. https://www.telegraaf.nl/financieel/922809229/column-klaas-knot-heeft-de-euro-dood-verklaard
  Het wordt nu dus heel spannend. Het is of de Euro verlaten of veel meer macht en geld naar Brussel.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ja, maar KNOT wil dus wel de EURO behouden en de
   soevereiniteit opgeven. Een Verenigde Staten van
   Europa met een totale fiscale unie moet erdoor
   worden gedrukt, liefst zonder enige inspraak van
   het volk.

   De volgende keer, dat Zuid-Europa weer bij Noord-Europa
   om geld moet bedelen (binnenkort), dan komt de grote
   test. Zuid-Europa heeft een 50% devaluatie nodig en
   dan stijgt de inflatie. Er is nu deflatie. Er is nu
   een jeugdwerkloosheid van 50%.

   Veel geluk ermee.

   DS

   Verwijderen
  2. U zegt altijd dat het nu geen goede tijd is om een huis te kopen.
   Maar als we hoge inflatie krijgen kan ik nu beter wel een huis kopen.
   Hoe zit het nu?
   Of gaat bij hogere inflatie ook de rente omhoog, waardoor de huizenprijzen weer gaan dalen?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   De huizenprijzen, met name in de Randstad, zijn het hoogst
   ooit. Zullen die ooit dalen? Welnu, donkere wolken pakken
   zich samen: wereldwijde recessie, hogere werkloosheid,
   steeds minder jonge gezinnen (huwelijken en geboorten
   zijn het laagst in 100 jaar) en de wereldhandel krimpt in,
   wat funest is voor Europa. Hoelang geven de banken
   tophypotheken? Tot zij de markt niet meer
   vertrouwen. Die tijd komt steeds naderbij.

   Huizenprijzeninflatie is kredietgedreven en staat los
   van consumentenprijsinflatie, dat al 40 jaar het heeft
   laten afweten. Looninflatie is al 20 jaar lang verdwenen,
   behalve voor de top 1%. En monetaire verruiming (QE)
   is GEEN gelddrukken en veroorzaakt GEEN inflatie.
   Inflatie komt er als geld een 'hete aardappel' wordt
   (omloopsnelheid van het geld), maar iedereen spaart
   juist steeds meer. Onzekerheid en vergrijzing zorgen
   ervoor, dat geld juist een 'koude' aardappel is geworden,
   in tegenstelling tot de jaren '60 en '70.

   Maar als u leuk wilt wonen en u bent jong genoeg, dan
   kan u gerust kopen, ongeacht de prijs. Maar zorg er
   dan wel voor, dat u de hypotheek verlaagt, zodat u een buffer
   opbouwt als u tegenwind krijgt.

   DS

   Verwijderen
 37. Breaking: The WHO say Covid19 isn’t about a virus, it’s about changing our society. #COVID__19 #COVID #coronavirusuk #coronavirus #vaccine

  https://twitter.com/kvwatchtay7/status/1301042804928503808?s=20

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Beste DS, wat denkt u van SoftBank ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   SOFTBANK is de ultieme gok op eeuwige 'easy money' en
   superlage/negatieve rente. Haar 'winner takes all'
   strategie met gigantische hefbomen is weliswaar
   volatiel, maar optimisten zijn tot nu toe niet
   optimistisch genoeg geweest en 'rationele'
   pessimisten hebben de boot gemist.

   Dit duurt zolang het duurt. Men moet stalen zenuwen hebben.
   Helaas komt aan alles een eind, want we hebben die film
   vaak eerder gezien en het eindigt in tranen. Maar
   onderweg is er dolle pret.

   'House of cards' (Forbes):

   https://www.forbes.com/sites/roomykhan/2019/11/25/softbanks-highly-leveraged-vision-funda-house-of-cards/#6c7b26ecb2d5

   DS

   Verwijderen
 39. Dit is toch wel allemaal vreemd?

  https://twitter.com/ShepardAmbellas/status/1241372623172325379?s=20

  Genk

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Het land waar de heer Schmull, als hij jong was, naar zou emigreren:

  CANADA IS FREE!!

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=r9EBs9SchGA&feature=emb_logo

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=66seIj5nN9g&feature=emb_logo

   Verwijderen
 41. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1884794215/ayaan-schaart-zich-achter-trump-ze-zijn-uit-op-vernietiging-van-de-vs
  Ze is zeer te spreken over zijn verbod op critical race theory.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 42. https://www.zerohedge.com/markets/what-possible-disruption-coming-requires-china-start-massive-stockpiling-all-possible
  Beste DS, waarom zou China massief alles mogelijke gaan opkopen ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   EVERY van RABO is vaak het lezen waard, maar of China
   dit werkelijk grootscheeps zou doen, lijkt een gissing.
   China is natuurlijk bezig om overal kwaad bloed te zetten.
   Amerika, India, geheel Z.O.Azie met die betwiste
   eilanden, heropvoedingskampen voor miljoenen, etc.
   Als dit ooit tot oorlog leidt, dan heeft China hetzelfde
   probleem als Hitler: niet zelfvoorzienend in energie,
   voedsel en grondstoffen. Een oorlog op meerdere fronten
   zou het einde van de CCP bespoedigen. Naast je schoenen
   lopen (de Nazis waren destijds ook zo arrogant met hun
   idee van Uebermenschen) is een recept om het lid op de
   neus te krijgen!

   DS

   Verwijderen
 43. https://www.ft.com/content/c8767e22-a727-4a23-90bf-8d2844ca257a
  Nachtmerrie scenario in de USA: mogelijk gewapend binnenlands conflict bij onduidelijke uitkomst verkiezing. Go gold !
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Eerst maar de 3 Presidentieele debatten afwachten. Misschien
   komt Biden niet eens opdagen, want hij is volledig de kluts
   kwijt. Hij praat al over een Harris-Biden Administration
   i.p.v. een Biden-Harris Administration. En Harris heeft
   het nu al over een Harris Administration. Reality TV
   in het groot!

   DS

   Verwijderen
 44. Beste DS, ik ben benieuwd of u een mening hebt over Dr. Li-Meng Yan ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Haar Twitter-account is verdwenen. Complottheorieen
   blijven theorieen, zolang er geen harde bewijzen
   bestaan. Natuurlijk hebben we allemaal vermoedens.
   Maar reken maar, dat dit zo gevoelig ligt, dat
   de echte waarheid niet boven water komt. Ondertussen
   zal zij moeten onderduiken voor de rest van haar
   leven.

   https://www.newsweek.com/twitter-suspends-dr-li-meng-yan-wuhan-lab-coronavirus-covid19-1532193

   DS

   Verwijderen
 45. Dank voor uw menimg ! Ik vond ook wel interessant wat Michael Every subtiel zei vandaag: But back to another key set of exacerbators: social media, on which there are several stories today. One is a different story that cannot be told because a key social media platform has banned it (acting as a “Gates Keeper”, if one will), which has then become the story.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Was COVID-19 a Cover for an Anticipated or Planned Financial Crisis?

  https://www.globalresearch.ca/was-covid-19-a-cover-for-an-anticipated-or-planned-financial-crisis/5721231

  BeantwoordenVerwijderen
 47. European Central Bank (ECB) Governing Council member Robert Holzmann: 'Openly discussing debt restructurings is not a good idea. Better to use a long weekend and surprise the market'
  Tsja...

  On the record, during an #OMFIF online discussion, live-streamed on Youtube today 16 sept 2020.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Selected Articles: Medical Doctors and Health Professionals: The Truth About COVID-19.

  https://www.globalresearch.ca/selected-articles-medical-communities-speak-truth-about-covid-19/5724198

  BeantwoordenVerwijderen
 49. https://www.marketwatch.com/story/billionaire-investor-ray-dalio-on-capitalisms-crisis-the-world-is-going-to-change-in-shocking-ways-in-the-next-five-years-2020-09-17?siteid=yhoof2&yptr=yahoo

  Mooi verhaal van Dalio. Economie USA loopt op tandvlees.
  Groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen