Translate

donderdag 18 juni 2020

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP


VOOR NIETS GAAT DE ZON OP

Alles kost geld en moeite, behalve wat van de zon komt. De schok van de ongelofelijke fiscale en monetaire maatregelen van Centrale Banken en overheden om een mogelijke economische depressie proberen te voorkomen, zal leiden tot een langdurige periode van soberheid. De nog steeds rondwarende schim van Lady Corona veroorzaakte de muurvaste vergrendeling van het grootste deel van de wereldeconomie met 80% van de werkende bevolking. Deze crisis sloeg toe, nadat de wereldschuld net tot ongekende hoogte was gestegen naar minstens 322%, als percentage van de totale wereldeconomie, wat sinds de Grote Financieele Crisis van 2008 al liefst 40% hoger was (IMF). Maar na alle recente en komende maatregelen zal de wereldschuld waarschijnlijk het allerhoogst worden in de geschiedenis. En dan te bedenken, dat minstens
$20.000 miljard van de reeds uitstaande schuld van $ 255.000 miljard nog in 2020 moet worden geherfinancierd. Zal dit echt wel met goed gevolg aflopen, ondanks de historisch lage rentekosten? 

, Ballooning Global Debt Will Undo Poverty Improvements
DE WERELDSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, IN 2019, VOORDAT LADY CORONA TOESLOEG.

Image

(FT): DE GEMIDDELDE STAATSSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, VAN DE ONTWIKKELDE EN OPKOMENDE LANDEN, ZONDER ALLE ANDERE SCHULDEN: EEN NIEUW RECORD SINDS DE TWEEDE WERELDOORLOG. SCHERP HOGERE INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTINGEN ZIJN OP KOMST, NET ZOALS  70 JAAR GELEDEN. VOORAL DE TOP 10% ZAL BINNENKORT EEN ENORME STAP TERUG MOETEN DOEN.


Ondertussen is het beleid van de autoriteiten erop gericht om de enorme zwarte gaten op te vullen, die ontstaan zijn door de gigantische vraaguitval. Daarom is er geen sprake van echte stimuleringsmaatregelen. Na een onverwachte schok, zoals een Pandemie, moet nu eenmaal direct worden ingegrepen en het prijskaartje daarvan, in de vorm van hogere inkomsten- en vermogensbelastingen (vooral voor huizenbezitters met hun papieren winsten, die gedwongen zouden kunnen worden ingeleverd), is een zaak voor later. De Amerikaanse Federal Reserve is kennelijk zo somber over het economisch herstel, dat er maatregelen zijn aangekondigd ter waarde van 47% van de economie op jaarbasis! De balans van de FED gaat, via de aankoop van obligaties, 300% omhoog in vergelijking met afgelopen Januari, 2020! 

Dat werd, in eerste instantie, nagelaten tijdens de Grote Economische Depressie van de jaren '30, toen er trouwens geen Pandemie woedde. Een Pandemie is een kwestie van jaren, niet enkele maanden, ook al lopen aandelenmarkten vaak veel te voorbarig van stapel, omdat beleggers vrezen om 'de boot te missen' ('FOMO': fear of missing out). Maar er is nooit een vaccin ontwikkeld voor de vorige 18 COVID - virussen. Hoop doet leven! Er is nooit een Pandemie geweest zonder een tweede golf. Die tweede golf schijnt momenteel hier en daar al de kop op te steken, met name in Peking, Seoul en zelfs Berlijn. De wereld zal overal moeten wennen aan, regelmatig terugkerende, gerichte quarantaines, ook al wordt men daar moe van. En de behandeling van het trauma van zo'n Pandemie, vooral onder kleine kinderen en demente bejaarden, die hun kleinkinderen niet mochten zien, zal later een hele uitdaging worden. Het valt niet mee om zo'n psychische schok het hoofd te bieden, want de gehele wereld is tegenwoordig zo nauw met elkaar verbonden en daarom extra kwetsbaar. 

Image

(MORGAN STANLEY): DE MOGELIJK TWEEDE GOLF VAN COVID-19 EN EEN EVENTUEEL VACCIN DAARTEGEN. MORGAN STANLEY REKENT ER MOMENTEEL NOG OP, DAT EEN V-HERSTEL, EEN OPGAANDE AANDELENMARKT, EEN HOGERE GOUDPRIJS EN EEN VACCIN BINNENKORT IN HET VERSCHIET LIGGEN. PRESIDENT TRUMP MOEDIGT DIT SCENARIO, ALS 'CHEERLEADER', NATUURLIJK AAN MET HET OOG OP DE VERKIEZINGEN IN NOVEMBER. (BLOOMBERG): DE DRAMATISCHE INSTORTING VAN DE AMERIKAANSE ECONOMIE OP JAARBASIS IN AFGELOPEN MEI, 2020. DIT TOONT AAN, DAT AAN DE VRIJE VAL, VANWEGE DE STRICTE QUARANTAINE, EEN EINDE LIJKT TE ZIJN GEKOMEN, MAAR DE WEG OMHOOG IS HEEL STEIL! 

Image(NY FED WEEKLY ECONOMIC ACTIVITY INDEX - WEI): ELK ECONOMISCH HERSTEL LIJKT, IN HET BEGIN, WELISWAAR OP EEN V-PATROON, MAAR OM DE OPGELOPEN SCHADE IN TE HALEN, WORDT EEN TITANENSTRIJD.

De huidige onderlinge verbondenheid van de gehele wereld, vanwege de verregaande globalisering, zou extra op de proef worden gesteld als er ooit weer onverwacht specifieke natuurrampen plaatsvinden, die men nu allang is vergeten. Denk eens aan de uitbarstingen van de vulkanen van Krakatoa in 1883 en van Tambora in  1815 in het toenmalige Nederlands-Indie, die toen al overal het klimaat veranderden. In 1816 moest men het doen zonder een zomer! De wereld draait tegenwoordig op strakke 'just-in-time' schema's, die dan opeens weg zouden vallen. Heeft u genoeg in huis om daarop wat voorbereid te zijn?

Het economisch herstel zal echter veel meer tijd vergen dan gehoopt, vanwege jarenlange sociale distantieering, de reorganisatie van de mondiale toeleveringsketen en de huidige excessieve schuldenlasten, die velen de das zullen omdoen, hoe laag de rentekosten ook mogen zijn. Heeft Lady Corona de genadeslag toegebracht aan de 75-jarige superkredietcyclus? Niets blijft meer bij het oude. In de laatste 30 jaar was elk, kredietgedreven, economisch herstel al zwakker dan de vorige en het herstel van de laatste 10 jaar had veel weg van een L-herstel. De aandelenmarkten vierden feest, omdat bedrijven, meestal met geleend geld, massaal hun eigen aandelen inkochten ('financieele engineering'). Een hogere koers betekende meestal een hogere financieele bonus voor de directie. Dat was dolle pret! Niemand wil toch dief zijn van zijn eigen portemonnee? 

Dit toont aan, dat de aandelenmarkt tot alles in staat is, ondanks de tegenwind van een teleurstellende economie. Vergeet niet, dat 2020 een Amerikaans verkiezingsjaar is. Slechts 3 verkiezingsjaren beleefden een dalende beurs. Desnoods worden er straks reusachtige investeringsprojecten in infrastructuur en defensie aangekondigd. Desnoods koopt de Federal Reserve straks aandelen of beleggingsfondsen (ETF's), net zoals de Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Bank of Japan (BOJ). Desnoods introduceert de Federal Reserve een officieele Negatieve Rente, net zoals de Bank of Japan (BOJ), de SNB en de ECB. Er zijn geen grenzen aan de financieele engineering van Centrale Banken en overheden, noch aan de hebzucht van 'beleggers' en speculanten! 

Ligt er nog een parabolische MELT-UP van de beurskoersen in het verschiet met het oog op de mogelijke herverkiezing van President TRUMP? President TRUMP staat misschien achter in de opinie-peilingen, maar zijn verkiezingskas is nu ongeveer $ 255 miljoen tegenover  $ 100 miljoen voor BIDEN. 


(BLOOMBERG): DE S&P 500 INDEX OP LOGARITHMISCHE EN OP LINEAIRE SCHAAL: GROOT VERSCHIL! ZONDER LOGARITHMISCHE SCHAAL, LIJKT DE MEESTE STIJGING IN DE LAATSE 30 JAAR TE HEBBEN PLAATSGEVONDEN EN VERDWIJNT, BIJVOORBEELD, DE GROTE CRASH VAN 1929!

https://www.investopedia.com/ask/answers/05/logvslinear.asp
(KIMBLE)(Mei, 2020): DE DOW JONES INDEX VAN 30 GROTE AANDELEN (LOGARITHMISCHE SCHAAL!) BEVINDT ZICH AL 40 JAAR BINNEN EEN STIJGEND KANAAL EN DE GROTE AANDELENHAUSSE SINDS 1980 IS, CHARTTECHNISCH GEZIEN, NOG STEEDS IN TACT, DANKZIJ VOORNAMELIJK 6 (!) ZWAARWEGENDE AANDELEN. ER IS EEN BEKENDE GEZEGDE: 'IT AIN'T OVER TILL THE FAT LADY SINGS' WAT WORDT TOEGESCHREVEN AAN EEN OPERA OF AAN EEN SPORTEVENEMENT. SOCRATES ZEI EENS: 'HET ENIGE, WAT IK ZEKER WEET, IS, DAT IK NIKS WEET'. DUS, ONDANKS ALLES, ZOUDEN DE MARKTEN NOG JAREN VROLIJK VERDER KUNNEN STIJGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, MITS HET LAAGTEPUNT VAN AFGELOPEN MAART STAND HOUDT. LIQUIDITEITS GEDREVEN MARKTEN ZIJN NU EENMAAL, GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD, TOT ALLES IN STAAT, ONGEACHT WAARDERINGEN EN ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN.


(DEUTSCHE BANK): HET AANTAL 'SPOOKFIRMA'S', DIE NIET GENOEG WINST MAKEN OM DE SUPERLAGE RENTE EN AFLOSSING TE BETALEN, ZIJN  IN DE GEHELE WERELD SCHRIKBAREND GESTEGEN. DAAROM IS DE MARKT VAN ZEKERGESTELDE LEENOBLIGATIES (COLLATERILIZED LOAN OBLIGATIONS - CLO's) TER WAARDE VAN ONGEVEER $ 1000 MILJARD, WELKE DOOR HET BANKWEZEN MEESTAL BUITEN DE BOEKEN WORDT GEHOUDEN, EEN POTENTIEELE FINANCIEELE TIJDBOM, VERGELIJKBAAR MET DE VERKAPTE OBLIGATIES (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS - CDO's), DIE O.A. DE FINANCIEELE CRISIS IN 2008 VEROORZAAKTEN. MAAR CENTRALE BANKEN ZIJN ER TROTS OP, DAT HUN SOEPEL MONETAIR BELEID ERVOOR ZORGT, DAT DE WERKLOOSHEID IN TOOM WORDT GEHOUDEN, OOK AL BLIJFT HET AANTAL 'SPOOKFIRMA'S' STIJGEN. 


In tegenstelling tot elke andere crisis, zonder een gedwongen quarantaine, is er bijna geen enkele sector, die niet wordt getroffen in de huidige malaise. De golf van faillissementen van grote, middelgrote en kleine bedrijven is pas begonnen en wordt ernstig onderschat, want het bedrijfsleven is door de bedrijfsschuld nog nooit zo kwetsbaar geweest als nu. Bedrijfschuld werd immers aangemoedigd door de lage rente en de aftrekbaarheid daarvan. Verder is 70% van de werkende bevolking werkzaam in middelgrote en kleine bedrijven, die vaak, wat overheidssteun betreft, tussen wal en schip vallen. Daarom zal de structurele werkeloosheid in de komende jaren ongewoon hoog blijven, net op het moment, dat de automatisering en de robotisering van de fabricagesector een hele hoge vlucht zullen nemen. Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence - AI) en 3D Printing zetten hun opmars voort. Talloze banen in de dienstensector, die in de ontwikkelde landen nu verreweg het grootst is, zullen niet terugkeren, omdat vele kredietgedreven bedrijven het loodje moeten leggen.

Opvallend is, dat de Centrale Banken en de Overheden totaal onvoorbereid waren op de crisis van Lady Corona, want zij waren nog hun wonden aan het likken van de vorige Grote Financieele Crisis van 2008. Alle maatregelen van destijds, inclusief de $ 25.000 miljard aan obligaties en aandelen van de vorige Kwantitatieve Verruimingen (QE) plus de te hoge begrotingstekorten plus een officieel beleid van Nul of Negatieve Rente, waren nog nauwelijks teruggedraaid. De autoriteiten zijn nu gedwongen om een nog grotere gok te nemen ('doubling down') met een beleid van 'ongezond geld'. 

Wordt er nu olie op het vuur gegooid, wat het algemene vertrouwen in het huidige, ongedisciplineerde, 'fiat'-geldsysteem uiteindelijk definitief ondermijnt? Is de wereld op weg naar het wegvagen van alle besparingen en schulden tegelijk? Hoe eindigt deze 'show'? Is ruilhandel in zicht? Gaat het geld naar de hel? Is dan 'the sky the limit' voor de Fysieke Goudprijs? In werkelijkheid is echt 'gelddrukken', zoals Modern Monetary Theory (MMT) en 'Helikoptergeld', nog steeds wettelijk verboden, behalve incidenteel, en de landen met een QE, die viermaal zo groot is dan die van Amerika, namelijk  die van Japan en Zwitserland, hebben dan ook nog steeds deflatie en een structurele hausse in obligaties, geen hyperinflatie.

Het internationale financieele systeem, dat zich in de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld, is gecompliceerd, ook voor ingewijden, en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als men het eenmaal denkt te begrijpen, dan blijkt steeds weer, dat de vork toch weer anders in de steel zit. Dat komt, omdat de mens zeer vindingrijk is, zoals bij de magie van onzichtbare derivaten(!). Daarom kunnen zelfs de knapste knoppen onder de Centrale Bankiers, economen en autoriteiten, een economische opgang of neergang nooit voorspellen, laat staan voorkomen, ondanks hun gereedschapskist ('toolkit') vol met 'vernuftige' beleidsmaatregelen.
(BLOOMBERG): BESPARINGEN ALS PERCENTAGE VAN HET BESCHIKBARE INKOMEN ZIJN OVERAL OMHOOGGESCHOTEN. NA ELKE ECONOMISCHE EN POLITIEKE SCHOK IS DE SPAARQUOTE ALTIJD STRUCTUREEL HOOG GEBLEVEN ('SAVINGS GLUT'). DAT VERKLAART  HET STEEDS AFNEMENDE EFFECT VAN ELKE MONETAIRE STIMULERING IN DE LAATSTE DECENNIA. DE TOENEMENDE VERGRIJZING EN DE EXCESSIEVE SCHULDENLAST DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP. BOVENDIEN IS HET AANTAL HUWELIJKEN IN HET WESTEN, ONDANKS ALLES, HET LAAGST IN HONDERD JAAR, WAT HET AANTAL JONGE CONSUMENTEN OP DEN DUUR VERDER VERKLEINT.


Ondertussen blijft de kernconsumentenprijsinflatie ('Core', ex- de volatiele voedsel- en energiecomponenten) bijzonder laag. Tegelijkertijd is er al 20 jaar geen sprake van een loon- en prijsspiraal, zoals in de inflatoire jaren '70. De gemiddelde werknemer heeft al 20 jaar geen reeele loonstijging meegemaakt, terwijl de gemiddelde directeur, vooral in Amerika, een periode met vele topjaren beleefde. De stijging van lokale huizenprijzen is tijdelijk opgepompte activa-inflatie, al naar gelang de cultuur van tophypotheken, buitenlands vluchtkapitaal en het soepele monetaire beleid van de Centrale Bank, vooral in een tijd van toenemende vergrijzing. Maar elke bubbel barst, vroeg of laat, vooral als de werkloosheid stijgt.

View image on Twitter

(OXFORD ECONOMICS/HAVER ANALYTICS): DE AMERIKAANSE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE IS SINDS 2008 IN EEN NEERGAANDE TREND (VERBINDT DE TOPPEN VAN DE RODE LIJN MET ELKAAR). DE HUIDIGE CRISIS LIJKT ERGER DAN DIE IN 2008 - 2009, TOEN TIJDELIJKE DEFLATIE PLAATSVOND. ZAL DEFLATIE ZICH NU WEER VOORDOEN, NA DE ENE BRUTE UITVERKOOP NA DE ANDERE?

(MARKETEAR): DE AMERIKAANSE KERNCONSUMENTENPRIJSINFLATIE ('CORE CPI'), EX- DE VOLATIELE ENERGIE EN VOEDSELCOMPONENTEN, IS NU NEGATIEF(!) ALS DEZELFDE METHODE ALS DIE VAN DE EUROZONE ZOU WORDEN GEHANTEERD. HET VERSCHIL LIGT AAN HET GEBRUIK VAN 'OWNERS EQUIVALENT RENT' (OER), WAARBIJ EEN HUISEIGENAAR EEN BEPAALDE HUUR ZOU BETALEN ALS HIJ HUURDER ZOU ZIJN GEWEEST. AMERIKAANSE HUREN ZIJN TEGENWOORDIG AL IN EEN NEERGAANDE TREND.

All Data Gold Price History in US Dollars per Ounce

(GOLDPRICE.ORG): ONDANKS AL HET EXCESSIEF OPTIMISME, IS DE GOUPRIJS IN DOLLARS, IN WELKE VALUTA DIE DAGELIJKS WORDT VASTGESTELD, NOG STEEDS BENEDEN HET VORIGE HOOGTEPUNT VAN $ 1889.70 IN 2011. IN ANDERE VALUTA'S IS DE GOUDPRIJS ALLANG NAAR BOVEN UITGEBROKEN, OMDAT 99% VAN ALLE VALUTA'S WANHOPIG PROBEREN OM TE DEVALUEREN TEGENOVER DE USD. KAN HET ZIJN, DAT DE GOUDPRIJS IN USD AARZELT, OMDAT DIE MEESTAL, HISTORISCH GEZIEN, DE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE VOLGT, WELKE EERST LIJKT TE ZULLEN DALEN? WE ZULLEN ZIEN. MAAR FYSIEK GOUD BLIJFT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN EEN PORTEFEUILLE ALS VERZEKERING, ONGEACHT DE PRIJS, ONDANKS DE OPSLAGKOSTEN EN ONDANKS HET GEBREK AAN DIVIDENDRENDEMENT. DE RENTE IS IMMERS SUPERLAAG OF NEGATIEF. HET HEEFT ZIJN WAARDE DOOR DE EEUWEN HEEN BEWEZEN ALS BESCHERMING TEGEN HET ONDENKBARE EN HET HEEFT GEEN TEGENPARTIJRISICO. HET IS EEN WEGLEGGERTJE. HET IS TASTBAAR, DUS IS ALTIJD WAT WAARD, IN TEGENSTELLING TOT BITCOIN.

Consumentenprijsinflatie krijgt geen kans, zolang geld geen 'hete aardappel' wordt, vanwege de oppotting van inkomsten, voornamelijk door de onzekerheid over de toekomst. De omloopsnelheid van het geld ('velocity' of 'multiplier'), de voorwaarde voor inflatie, is al 20 jaar aan het dalen en staat nu het laagst in 60 jaar. Zolang echt 'helikoptergeld' verboden is, behalve in incidentele gevallen, waarna het onmiddellijk moet stoppen, zal er voorlopig geen inflatie in velden of wegen te bekennen zijn. Waarom praat menigeen dan over 'gelddrukken' van de Centrale Banken? Dat komt, omdat men kennelijk te lui is om zich op de hoogte stellen van wat er werkelijk gebeurt. 

Image

(SOBER LOOK)(StLouisFED): ZONDER EEN HOGERE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY'), KRIJGT ECHTE INFLATIE GEEN KANS. DIE IS AL 20 JAAR GEDAALD EN STAAT NU OP EEN 60-JARIG LAAGTEPUNT! UITSLUITEND 'ECHT HELIKOPTERGELD', WAT NU NOG WETTELIJK VERBODEN IS, EN GELD TOT EEN 'HETE AARDAPPEL' ZOU MAKEN, ZOU DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD VERHOGEN. MAAR DAN ZOU GELD BEHANGPAPIER KUNNEN WORDEN EN DAN KOMT ER REVOLUTIE!

Als er werkelijk geld zou worden 'gedrukt', dan zouden alle gewone obligaties, die momenteel veel meer waard zijn dan alle aandelen, 'vodjes papier' zijn geworden. Het tegendeel is in de laatste 40 jaar gebeurd! De realiteit is, dat bijvoorbeeld de Lange Amerikaanse Staatsobligaties (Long Treasuries) het in die periode nog veel beter hebben gedaan dan de S&P 500 index, naarmate de rendementen bleven dalen met een dienovereenkomstige waardestijging. Dat blijft zo in de komende deflatoire tijden.Verder was de Lange Japanse Staatsobligatie (JGB) de absolute winnaar van alle Japanse beleggingen, ondanks het extreme monetair beleid van de laatste decennia en de superhoge staatsschuld. Men koopt obligaties nooit om de coupon, die wel of niet laag is, maar uitsluitend, als men gelooft, dat het rendement zal blijven dalen, om welke reden dan ook. Mocht het rendement negatief zijn, dan stijgt de waarde, als dat rendement nog negatiever wordt.


Image

(STOCKCHARTS): NA 25 JAAR VAN EXTREME MONETAIRE VERRUIMING (QE), IS DE ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE VAN JAPAN NAUWELIJKS GESTEGEN. JAPANSE BURGERS HEBBEN BESPARINGEN VOORTDUREND VERHOOGD, OOK AL OMDAT DE VERGRIJZING 10 JAAR VERDER IS DAN IN ANDERE ONTWIKKELDE LANDEN. DE LANGE JAPANSE STAATSOBLIGATIE (JGB), ZO VERGUISD DOOR DE HYPERINFLATIONISTEN, WAS DE ALLERBESTE JAPANSE BELEGGING IN DIE AFGELOPEN PERIODE. GEEN JAPANNER HEEFT DE SCHOK VAN 1990 VERGETEN.


Image

(LACALLE): DE ENORME EXPLOSIE VAN DE BALANS VAN DE BANK OF JAPAN (BOJ), VIA AANKOPEN VAN OBLIGATIES EN AANDELENBELEGGINGSFONDSEN (ETF'S), HEEFT, IN DE AFGELOPEN 10 JAAR, NOOIT GELEID TOT REEELE ECONOMISCHE GROEI NOCH TOT INFLATIE. ER IS NOG STEEDS DEFLATIE EN ECONOMISCHE STAGNATIE IS NOG STEEDS, WAT DE KLOK SLAAT. HERHALEN IS DE KRACHT VAN HET LEREN, MAAR NIET VAN HET OP GANG KRIJGEN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT! CENTRALE BANKIERS ZIJN GEEN 'MASTERS OF THE UNIVERSE'. MAAR WAT ER WEL GEBEURDE, WAS EEN VERSCHUIVING VAN PRIVE-SCHULD NAAR STAATSSCHULD, TERWIJL DE JAPANSE WERKLOOSHEID DE 3% NOOIT TE BOVEN GING.

Wat waarschijnlijk verbazing wekt, is, dat de rente het laagst is in 5000 jaar! Als er ooit echte inflatie aan de horizon zou verschijnen, dan zou de rente omhoog schieten als een raket. Maar er ligt een lange periode van structurele economische stagnatie in het verschiet en elke rentestijging is tijdelijk:

(BANK OF ENGLAND):  https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

Kwantitatieve verruiming ('Quantitative Easing' - QE) is niets anders dan het beschikbaar stellen van Geld 'uit het niets' in ruil voor voornamelijk schuldpapier ('Asset Swap'), waarbij de geldcirculatie ('Monetary Base') weliswaar stijgt, maar nauwelijks de totale geldhoeveelheid ('Money Supply'). Het geld ('liquiditeit') wordt in het systeem verhoogd door activa rond te pompen ('recycling'), zonder dat dat geld direct in handen komt van Jan Publiek. Tegelijkertijd is 95% van de geldschepping trouwens te danken aan het particuliere bankwezen, niet de Centrale Banken, doormiddel van kredieten in ruil voor onderpand of kasstromen.

image.png
(MACROBOND/NORDEA): DE GELDCIRCULATIE, HET DIRECTE GELD IN OMLOOP, ('MONETARY BASE') WAT DE INFLATIE BEPAALT EN DEEL IS VAN DE TOTALE GELDHOEVEELHEID ('MONEY SUPPLY') IS NAUWELIJKS GESTEGEN, ONDANKS DE ENE MONETAIRE STIMULERING(QE) NA DE ANDERE . DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY' OF 'MULTIPLIER') DAALT AL 20 JAAR, OMDAT MEN STEEDS MEER KOPSCHUW WORDT, VANWEGE DE ONZEKERHEDEN OP LANGE TERMIJN (PENSIOENKORTINGEN!).

Image

(BLOOMBERG): DE BALANSEN VAN DE ZWITSERSE NATIONALE BANK (SNB) EN DIE VAN DE BANK OF JAPAN (BOJ), ALS PERCENTAGE VAN HUN ECONOMIE, ZIJN DOOR HUN KWANTITATIEVE VERRUIMING (QE) HET MEEST OPGEZWOLLEN EN STAAN VER BOVEN DIE VAN ANDERE CENTRALE BANKEN. DE SNB PROBEERT OM DE STIJGING VAN DE ZWITSERSE FRANK (CHF) TEGEN TE HOUDEN. DE HOGERE BALANSEN VAN CENTRALE BANKEN HEBBEN EEN VERMOGENSEFFECT EN HOUDEN ACTIVA-INFLATIE VAN AANDELEN, OBLIGATIES EN ONROEREND GOED, NIET CONSUMENTENPRIJSINFLATIE, OP PEIL.

In tegenstelling tot de 3 eerdere extreme monetaire maatregelen (QE's), na de Grote Financieele Crisis van 2009, heeft de recente Super Kwantitative Verruiming nog weinig effect gehad op de 40-jarige hausse van obligaties. De 3 vorige QE's hadden een tijdelijke stijging van rendementen tot gevolg, met een dienovereenkomstige waardedaling. Maar sinds de recente interventie van de Amerikaanse Federal Reserve in Maart, 2020, zijn kwaliteitsobligaties alsmede rommelobligaties van lagere kwaliteit, al met 15 tot 20% gestegen, ondanks de kolossale uitgifte van Treasuries en Bedrijfsobligaties. De aangekondigde aankoop van obligaties door de Federal Reserve is nog nauwelijks in gang gezet! Was men bezig om de Federal Reserve voor te zijn ('frontrunning')? Dit duidt erop, dat het Grote Geld hoogstens rekening houdt met een L- of W- of Z- of U-herstel, maar geen V-herstel.

Image

(BLOOMBERG): DE TOTALE WAARDERING VAN ALLE OBLIGATIES IN DE WERELD HEEFT ONLANGS EEN NIEUW HOOGTEPUNT ALLER TIJDEN BEREIKT, ONDANKS EEN RECORD AAN UITGIFTE! LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN HOGERE WAARDERINGEN. DE OVERDUIDELIJKE BOODSCHAP VAN OBLIGATIES IS, DAT VOORLOPIG NOEMENSWAARDIGE INFLATIE OF ECONOMISCHE GROEI HELEMAAL NIET IN ZICHT ZIJN.(BLOOMBERG): DE LQD, DE GROOTSTE AMERIKAANSE ETF VOOR KWALITEITSOBLIGATIES, HEEFT EEN NIEUW HOOGTEPUNT AANGETIKT, AANGEMOEDIGD DOOR DE AANGEKONDIGDE AANKOPEN VAN  BELEGGINGSFONDSEN IN OBLIGATIES (ETF'S), ALSMEDE VAN AFZONDERLIJKE BEDRIJFSOBLIGATIES DOOR DE FEDERAL RESERVE ZELF. IS ER SPRAKE VAN 'FRONTRUNNING', VOORDAT DE FED KOOPT?

Als er werkelijk geld zou zijn 'gedrukt', zou de Dollar allang zijn ingestort, maar die is tegenover 99% van alle valuta's al 12 jaar lang omhooggegaan. Misschien volgt het beste nog, zodra de onvolmaakte Euro, die, na 20 jaar, nog steeds niet voldoet aan de basisvoorwaarden van een valuta, valt. Iedere lidstaat van de Eurozone zou zich nu moeten voorbereiden op zo'n mogelijkheid, want een valuta, gebouwd op drijfzand, overleeft een echte crisis niet, ook al is het een politiek project.

Tegen de algemene mening in, lijkt de opwaartse trend in de Dollar, sinds 2008, zich voort te zetten, met onderbrekingen, vooral vanwege het veel ruimere monetair beleid van andere Centrale Banken dan dat van de Amerikaanse Federal Reserve. Een hogere Dollar is deflatoir voor Amerika zelf en voor de rest van de wereld. Als de Federal Reserve er niet in slaagt om de Dollar naar beneden te praten, dan wordt de kans op een officieele Negatieve Amerikaanse Rente groter. Maar een hogere Dollar zou ook een wapen (!) kunnen worden in de Koude Oorlog met China, die gigantische externe Dollarschulden heeft opgelopen, welke dan veel hoger zouden worden. De mening van President Trump over de Dollar schijnt gedraaid te zijn naar neutraal. Dat belooft wat! De meeste partijen zitten 'short' de Dollar, speculerend op een daling, waardoor een klassieke 'Short Squeeze', waarbij ingenomen 'short'-posities moeten worden afgedekt met het aankopen van Dollars, een verrassende ontwikkeling zou zijn voor de kudde van Dollarpessimisten.

Image


(STOCKCHARTS): DE OPMARS VAN DE DOLLAR (DXY), ALS VEILIGE HAVEN, SINDS 2008, LIJKT ZICH VOORT TE ZETTEN, ONDANKS DE ALGEMENE MENING IN WALL STREET. HISTORISCH GEZIEN, IS EEN HOGERE DOLLAR GEEN BELEMMERING VOOR EEN HOGERE S&P 500 INDEX, ONDANKS ALLE MYTHES.

Voorlopig is er geen enkele kans op enig alternatief voor de huidige Dollarstandaard. De wereld is nerveus over de Euro en de valuta's van enkele andere autocratische landen, waar democratie en onafhankelijke rechtspraak ontbreken, en die kapitaalcontroles en een relatief kleine obligatiemarkt hebben. Het land van een wereldmunt moet bovendien een betalingsbalanstekort toelaten, anders ontstaat er een tekort aan zo'n munt. Het IMF, met Amerika als voornaamste financierder, is de brandweer voor ernstige valutacrisissen, en zal nooit de kans krijgen om de rol van wereldmunt te vervullen. De Amerikaanse economie, als percentage van de wereldeconomie, is sinds 1960 weliswaar gedaald van 60% naar 25% (met 3% van de wereldbevolking!), maar 79.5% van de wereldhandel wordt nog in Dollars afgehandeld en 84% van alle externe wereldschuld luidt in Dollars. Dat laatste komt, omdat er op de internationale kapitaalmarkt weinig vraag is naar obligaties in andere valuta's, vanwege beperkte verhandelbaarheid.
(FORWARD RATE BIAS)(USD TRADE WEIGHTED): INCLUSIEF HET POTENTIEELE RENDEMENT OP BASIS VAN DE 'CARRY', WAARBIJ EEN VALUTA MET EEN HOGER RENDEMENT DIENT ALS FINANCIERING VAN EEN VALUTA MET EEN LAGER RENDEMENT, EXCLUSIEF EEN EVENTUELE HEFBOOM.

(BLOOMBERG): DE U.S. DOLLAR INDEX (DXY) IS EEN INDEX VAN DE USD TEGENOVER EEN MANDJE VAN VERSCHILLENDE VALUTA'S, WAAR DE EURO ZO'N 57.6% UITMAAKT. HIERUIT BLIJKT, DAT DE DOLLAR NOG RELATIEF LAAG STAAT VERGELEKEN MET 2000 EN 1985. (ADX): DEZE AFBEELDING GEEFT DE OPGAANDE TREND WEER VAN DE EURO TEGENOVER DE DOLLAR, MET DE DEUTSCHMARK ALS VOORLOPER, SINDS 1971! HET LIJKT HEEL SPANNEND TE WORDEN, WANT ALS DEZE TREND NAAR BENEDEN ZOU WORDEN DOORGEBROKEN, DAN IS ER EEN VERDERE DALING VAN DE EURO TE VERWACHTEN NAAR MINSTENS 0,80. WOW!

Ondanks de lage of negatieve rente is het devies dus in de komende jaren: sparen, sparen, sparen! Vanwege de wereldwijde overcapaciteit van alles, de excessieve schulden en de voortschrijdende vergrijzing, is er 10 jaar geen inflatie of zelfs deflatie. Kijk maar naar Japan in de afgelopen decennia. Japan, met de langste levensverwachting ter wereld, was de andere ontwikkelde landen 15 jaar voor. Daarom is te verwachten, dat de opgepompte, kredietgedreven huizenprijzen, vooral in Duitsland en in de Nederlandse Randstad, het in de komende jaren meer zullen moeten ontgelden dan algemeen verwacht:

Image


(BLOOMBERG): IS DE 10-JARIGE HAUSSE IN DUITSE EN NEDERLANDSE HUIZENPRIJZEN VOORBIJ? MET NAME DE STRUCTUREEL HOGERE WERKLOOSHEID, VANWEGE DE INKRIMPING VAN DE WERELDHANDEL, ZAL EEN BESLISSENDE ROL SPELEN. BOVENDIEN WORDEN HUIZENBEZITTERS STRAKS HET DOELWIT VAN SCHERP HOGERE BELASTINGEN, WANT DE OVERHEID HEEFT GELD NODIG EN DE OVERHEID KRIJGT ALTIJD HAAR BENODIGDE GELD.

Image


(BLOOMBERG): AAN DE 6-JARIGE DALING VAN DE WERKLOOSHEID IN NEDERLAND LIJKT EEN EINDE TE ZIJN GEKOMEN. NEDERLAND IS UITERST GEVOELIG VOOR DE WERELDHANDEL, DIE, OM ALLERLEI REDENEN, ZOALS DEGLOBALISERING, NU STRUKTUREEL INKRIMPT. LIGT EEN VERDUBBELING VAN DE NEDERLANDSE WERKLOOSHEID VAN 4% NAAR 8% IN HET VERSCHIET?


Image


(BLOOMBERG)(ALLIANZ): DE GESCHATTE ZWARE KLAP IN WERKGELEGENHEID IN DE KOMENDE 18 MAANDEN IN 5 GROTE EUROPESE LANDEN. RIEMEN VAST!MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.


Blijf veilig! Stay safe! VERGEET NIET, DAT 30% VAN DE CORONADRAGERS NOG GEEN SYMPTOMEN VERTONEN. BLIJF DUS ZOVEEL MOGELIJK BUITEN. HELAAS DUURT DEZE SITUATIE NOG JAREN.


DIEDERIK SCHMULL      18 Juni, 2020        Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

48 opmerkingen:

 1. hadewych von mises19 juni 2020 om 17:29

  Heer Schmull, weer een kanjer van een artikel! Dank!!! Vraagje: meent u dat de door u voorziene dollarsterkte een stijging van de goudprijs (alvast in usd) zal tegenwerken?, maar in andere valuta in de hand zal werken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Veel dank!

   Bij een Dollarstijging, daalt vaak de Goudprijs in USD,
   maar niet die in de meeste andere valuta's. In de
   markt bestaan echter geen wetten van Meden naar Perzen, dus
   het kan dit keer weer anders zijn. Daarom is valuta-
   speculatie een 'fool's game'. Het sentiment lijkt
   belangrijker: er is excessief optimisme in Goud, al 5 jaar
   lang, en excessief pessimisme in de Dollar, al 12 jaar
   lang. De markten zijn dus totaal onvoorbereid op
   een daling in de Goudprijs en een stijging van de Dollar.

   DS

   DS

   Verwijderen
 2. @DS Een beetje off-topic, maar gezien uw visie op Trump, wil ik deze (nare) invalshoek toch ook even delen:

  https://youtu.be/_CcBeQAq2DI

  Om bang van te worden... voor wie een beetje geschiedenis en psychologie kent.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Trump rallies zijn superspread events, en zulke events zijn volgens Maurice de Hond de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van het virus:

   ‪Stop superspread events en het virus verdwijnt: Maurice de Hond en Pim van Galen :
   https://www.youtube.com/watch?v=E4j0T13HQSU

   Vooral als de aanwezigen hard schreeuwen gaat het mis.
   Niet slim van Trump om de gezondheid van zijn achterban in de waagschaal te stellen, hij heeft ze nodig in november.

   Verwijderen
  2. Dit is véél belangrijker:

   De dreiging van de ‘New World Order’: Prof. Bob de Wit en Flavio Pasquino

   https://www.youtube.com/watch?v=BdX0quM9eHQ

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Dit is een verkiezingsjaar, dus TRUMP zal proberen om
   de moed erin te houden, wat niet zal meevallen tijdens
   een Pandemische depressie. Natuurlijk blijft 95% van
   de media anti-Trump, want zij hadden hem destijds maar
   1% kans gegeven en stonden in hun hemd. Hij heeft
   de verkiezingen op democratische manier gewonnen en
   niet de macht gegrepen. Alle insinuaties van het
   tegendeel zijn belachelijk en alle vergelijkingen met
   zieke dictators gaan helemaal mank. Verwar ook niet
   enthousiasme met cultus: nice try, but very unfair.

   De TULSA rally mislukte (de zaal was 1/3 gevuld) in
   tegenstelling tot alle voorgaande rallies, ook al
   door excessieve registraties van internettrolls,
   maar het toont aan, dat zijn achterban wel beseft,
   dat dergelijke bijeenkomsten nu te riskant zijn.
   Hij zal veel meer digitaal campagne moeten voeren.

   Het recente nieuws over COVID-19 wordt met de dag
   slechter, ondanks alle pogingen om de zaken beter
   voor te stellen, dan ze zijn. We zitten wereldwijd
   nog in de eerste golf, die misschien niet eens
   gevolgd wordt door een tweede of een derde: deze
   eerste golf eindigt in een totale bosbrand, die
   onbeheersbaar zal blijken, vooral nu men moe is
   van de quarantaine en men ook niet meer de doodsoorzaak
   kan bijhouden. Overal worden begrafenissen nu al
   vervangen door crematies, net zoals in Wuhan.

   Deze Pandemie is veel erger dan de Spaanse griep van
   1918 (50 tot 100 miljoen doden), want 30% van de
   Coronadragers vertoont geen symptomen. Zodra men
   iemand spreekt op 2 meter afstand ZONDER masker, kan
   men al besmet raken.

   Dit is dus pas het begin van alle ellende en men moet
   een staat van beleg in de gehele wereld niet uitsluiten.

   DS

   Verwijderen
 3. "stijging van lokale huizenprijzen is tijdelijk opgepompte activa-inflatie, al naar gelang de cultuur van tophypotheken, buitenlands vluchtkapitaal en het soepele monetaire beleid van de Centrale Bank, vooral in een tijd van toenemende vergrijzing. Maar elke bubbel barst, vroeg of laat, vooral als de werkloosheid stijgt."

  CNBC ziet die bubble nu al barsten. 30% van de Amerikanen heeft al voor de tweede maand zijn maandelijkse huisbetaling gemist:

  https://www.cnbc.com/amp/2020/06/16/30percent-of-americans-missed-their-housing-payments-in-june.html?__twitter_impression=true

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 2,6 miljoen huishoudens in de schuldhulpverlening

  https://twitter.com/EenVandaag/status/1274753556004962308?s=20

  Het is niet te bevatten....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een kennis van mij heeft 16 hotels in Amsterdam:

  Verschrikkelijk:

  ’Bizarre restricties’

  Amsterdamse hoteliers zeggen vertrouwen in college van B&W op

  De gemeente Amsterdam heeft zich de laatste weken actief voorstander getoond van het inperken van de toeristenstromen. Het beeld van de overvolle stad, zoals voor de corona-uitbraak, willen ze niet meer op de Stopera. Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken), die wekelijks met KHN om de tafel zit om de horecabranche weer op de rails te krijgen, heeft aangegeven een meer diverse economie te willen en een stad die minder afhankelijk is van toerisme.


  https://www.telegraaf.nl/nieuws/140205579/amsterdamse-hoteliers-zeggen-vertrouwen-in-college-van-b-w-op

  Ad

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 15 Maatregelen zijn flauwe kul:

  Professor Pierre Capel

  https://www.youtube.com/watch?v=zvqoQn7R-pE&t=29s

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 7. https://viruswaanzin.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoe moet ik mijzelf voorbereiden op het Biden scenario. Een zwakke blanke president met een zwarte sterke vrouwelijke vicepresident. Dat scenario is m i zeker mogelijk.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een Presidentschap van BIDEN wordt niets anders dan BARACK OBAMA no. III. Zijn kabinet wordt waarschijnlijk gevuld met
   degenen, die Obama bijstonden, gedurende 8 jaar.

   BIDEN wordt beschouwd als centrist, maar hij zal wel
   radicale voorstellen moeten introduceren, met een
   Vice President, die een gekleurde vrouw zal moeten
   worden. Obama en Biden waren voortdurend op oorlogspad,
   dus een conflict met Azie en Rusland ligt eerder
   voor de hand dan met het Midden-Oosten. Iran zal juichen
   en Israel kan inpakken.

   Verder zullen de belastingen weer scherp stijgen.
   Misschien moet men dus een 'verzekering' afsluiten
   met Goud en een Lange PUT op de S&P 100 (OEX).

   DS

   Verwijderen
  2. Het juichen van Iran en het in de steek laten van Israel kan gemakkelijk leiden tot WOIII in het MO.
   Marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   WW III lijkt waarschijnlijker in Azie dan in het Midden-Oosten.
   China is omsingeld door tientallen Amerikaandse basissen
   en is erop uit om de hegemonie aldaar te verstevigen.
   Amerika heeft Azie destijds bevrijd van de Japanse
   bezetting en is niet van plan om het gewonnen terrein
   prijs te geven. Het ondemocratische en eenpartijsysteem
   van de CCP van China werd destijds door Amerika met
   rust gelaten, maar als China denkt naast haar schoenen
   te kunnen lopen, dan zullen zij het berouwen.

   DS

   Verwijderen
 9. Uw visie op Merkel toch ook wat bijstellen?

  Op 1 juli neemt Duitsland het EU-voorzitterschap over van Kroatië. Alle ogen zijn gericht op Angela Merkel. Zij ziet het als haar persoonlijke missie de EU bijeen te houden. Als Merkel erin slaagt het door de Europese Commissie voorgestelde hulppakket erdoor te krijgen wordt er tijd gewonnen, maar is haar missie nog niet helemaal geslaagd. Belangrijker is de vraag of zij de basis zal weten te leggen voor een meer duurzame aanpak van de ongelijkheden tussen de lidstaten. De echte solidariteitsvraag. Het beperkt houden van staatsschulden en financieringstekorten, afgesproken bij de invoering van de euro, is nu zeker een illusie’

  Ed Kronenberg, oud ambassadeur.

  https://fd.nl/opinie/1348560/merkel-op-missie

  En daar komt dan ook nog de wisseling van de wacht bij van havik Schäuble naar duif Scholz

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Met de beste wil van de wereld, lijkt het laatste Europese
   Herstelplan weer te ambitieus. Zal Noord-Europa echt wel
   de vroege pensionering, het basisinkomen en de lage
   belastinginning van Zuid-Europa wensen te financieren
   via een GIFT en niet via meer leningen? Alleen een
   dictator, zoals Napoleon, kan dat doordrukken.

   De hoge verwachtingen over Europese integratie bij
   de bekende elite lijken misplaatst.

   https://voxeu.org/article/next-generation-eu-recovery-plan-europe

   DS

   Verwijderen
 10. COVID-19 doet de domino´s vallen, maar het had net zo goed een andere groeivertrager kunnen zijn:

  http://charleshughsmith.blogspot.com/2020/06/the-depression-dominoes-are-toppling.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Voor geïnteresseerden: Interview Jeroen Pols advocaat @viruswaanzin.nl net preview kort geding 11.00 tegen de staat

  https://www.youtube.com/watch?v=MS_IruSmWkU&feature=youtu.be

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Reactie Jeroen Pols en Willem Engel + expert olna kort geding tegen de staat.

  https://www.youtube.com/watch?v=bfWli1RjCKs&t=38s

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In uw laatste YouTube-filmpje omschrijft u de 100-jarige staatslening van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen als een uitstekende belegging. Kan u vertellen waarom ? En waar vinden we daarover meer informatie ? Dank !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYSTEEMCRISIS:

   100-jarige obligaties en staatsleningen komen steeds meer
   in zwang, omdat het Grote Geld, zoals pensioenfondsen en
   verzekeraars proberen om hun lange termijn verplichtingen
   in overeenstemming te brengen met hun reserves in deze tijd
   van ultra-lage en negatieve rentes.

   Maar men moet wel een rotsvast vertrouwen hebben in de
   toekomst van de debiteur en ook in structurele economische
   stagnatie, met structureel lage inflatie en lage groei.

   Het Grote Geld is geen speculant: want als hun aandelen-
   belang door dat scenario in waarde zou dalen, dan zouden
   hun belangen in lange termijn obligaties juist stijgen.
   Het is dus een Hedge, een verzekering.

   https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000NRW0LQ9

   Oostenrijk heeft 2 100-jarige staatsobligaties uitgegeven,
   in 2017 en onlangs, in 2020. De laatste was 10 maal
   overtekend!

   https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-06-24/austria-100-year-bond-pays-less-than-1-interest-it-s-normal-now

   Wacht maar tot Duitsland en Nederland komen met zo'n
   staatslening! De 30-jarige wordt dan overschaduwd, want
   dat rendement is toch negatief.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises27 juni 2020 om 09:00

   Heer Schmull, calculeren dergelijke 100-jarige obligaties dan een deflatie/lage rente van even lange duur in? M.a.w. gaan die investeerders er dan van uit dat er nog tientallen jaren lage of negatieve rente komen? Of zie ik dat te simplistisch?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Juist. De wereld gaat de kant op van Japan van de laatste
   30 jaar, naarmate de (werkende) bevolking inkrimpt,
   de vergrijzing versnelt, de wereldhandel daalt, en de
   75-jarige kredietcyclus wordt neergehaald (schuldsanering).
   Met de nodige onderbrekingen, die jaren in beslag kunnen
   nemen. De opkomende markten, ex-China, hebben nog wat
   lichtpunten, wat jonge bevolking betreft, maar zijn
   erg corrupt en gaan eerst (weer) failliet.

   De rente daalt al meer dan 700 jaar en negatieve rente
   is het eindpunt, want dat zal het systeem helemaal
   kapot maken. Daarna moet de wereld opnieuw beginnen:

   Bank of England (110 Pagina's):

   https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

   DS

   Verwijderen
 14. Leugens en Manipulaties rond de Mexicaanse Pandemie Hoax van WHO & RIVM in 2009

  https://www.youtube.com/watch?v=O9m7G6mRQWw

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Tja, hoe kan je om de tuin geleid worden:

  https://twitter.com/MarcelSegers/status/1276548183578066944?s=09

  Verplicht thuis mondkapje in Spanje.
  Wat zal Spanje een populair vakantie land worden (niet):

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vSt7Li9dqyA&feature=emb_logo

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Dit is de eerste Pandemie, waar 30% van de virusdragers
   geen symptomen vertonen. Een mondkapje (face covering)
   wordt straks overal verplicht, als men een besloten
   ruimte binnen wil komen. Het is al verplicht in het
   openbaar vervoer in Groot-Brittannie en wordt sterk
   aangeraden in de winkels. In de restaurants kan men
   dan niet eten, dus dan gaat het toch af: ideaal voor
   Corona om nog meer mensen te besmetten.

   Men kan zich wel opwinden over de politiestaat als gevolg
   van een Pandemie, maar men maakt het zich zelf alleen
   maar moeilijker. Dit is het begin, want men zal nog
   jarenlang moeten leren leven met deze situatie. Als men
   er dan moe van wordt, dan krijgt men een strafblad,
   terwijl het leven toch al zo kort is. Vroeger ging men
   naar de brandstapel. Koop eens een boek over vroegere
   epidemieen:

   https://www.nature.com/articles/d41586-020-00876-x

   (Zie Best Books)

   DS

   Verwijderen
  2. @LOES:

   Wees dus voorzichtig met het organiseren van gezellige
   feestjes met vrienden en familie. Het kan nog niet.
   Vele plekken beleven nu een hernieuwde quarantaine.

   https://www.cbsnews.com/news/texas-birthday-party-coronavirus-18-cases/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=92103654

   DS

   Verwijderen
 16. https://fd.nl/futures/1348305/de-klassieke-denkfout-van-de-amerikaanse-militaire-top
  Hoe Amerika in een oorlog met China aan het kortste eind trekt
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een gevaarlijke gedachtegang. Dit doet denken aan Pearl Harbor
   van December, 1941. Japan zag, dat Amerika slechts
   100,000 man op de been had en de gehele vloot zomaar
   in Hawaii, niet San Diego, had geparkeerd als een
   'sitting duck'. De aanval was genoeg om het
   isolationistische Amerika bij de oorlog te betrekken
   en de reus stond op. Anders hadden Japan en Duitsland
   de rest van de wereld voor zichzelf gehad! Anders
   spraken we in Europa nu allemaal Duits.

   China is een papieren tijger, die haar eigen kwetsbaarheid
   onderschat. China lijkt eerst kotte metten te willen
   maken met Rusland en India. Mao was in 1969 ervan overtuigd,
   dat er een verrassingsaanval zou komen van de Sovjet Unie.

   DS

   Verwijderen
 17. https://m.facebook.com/NowThisElection/videos/980394025712420/?refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2FsD3pTVluvV&_rdr

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik moet steeds aan de dagloners denken. Die mensen die wegens de lockdown geen geld kunnen verdienen.

  Sinds maart: 3 X meer antidepressiva voorgeschreven 3 x meer mensen met ernstige depressieve klachten. 3 X meer euthanasie aanvragen


  https://www.youtube.com/watch?v=vYA6IKVSQ5c&t=56s

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 19. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/antiracisten-eisen-niets-anders-dan-zuiverheid-in-de-leer-a4004217
  John Gray: Amerika wordt onbestuurbaar
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt. Aardig artikel. Inderdaad zijn dit vaak de kinderen
   van de links-liberalen, die zich schuldig voelen voor wat
   er in het verleden, zelfs verre verleden, is gebeurd. Maar
   90% van de bevolking heeft niet gestudeerd, is weinig
   ontwikkeld en is juist heel simpel: geef ons veiligheid,
   een job, en verder geen gezeur over hoe de ideale wereld
   eruit zou moeten zien. Die geven de schuld van alle ellende
   aan de media, de linkse scholen en universiteiten. Vergeet
   niet, dat bijna iedereen een pistool of geweer heeft in
   Amerika. Ik zat zelf eens op het landgoed van een vriend
   op de patio voor het huis en plotseling rende een man
   al schreeuwend de oprijlaan op. Hij haalde meteen zijn
   geweer en schoot in de lucht. Later bleek, dat het een
   taxi-chauffeur was, die net beroofd was!

   DS

   Verwijderen
  2. https://www.zerohedge.com/markets/london-spins-out-control-met-police-abandon-streets
   Uit uw antwoord trek ik de conclusie dat de huidige onrust snel overwaait en in feite gebakken lucht is.
   Dus dit artikel is ook opgeblazen ?
   Marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   Dat artikel over de rellen in Londen is misleidend. Zoals
   in elke wereldstad, is er onrust over alles en nog wat. Maar
   Londen is nog nooit zo voorbereid geweest als nu. Er zijn
   overal CCTV's, waardoor iedereen, na verloop van tijd,
   kan worden gearresteerd in het geval van een vergrijp.
   Ik ben van oorsprong een Amsterdammer, maar het valt mij
   telkens weer op, hoeveel veiliger Londen is vergeleken
   met Amsterdam. In Amerika hangt het af van de buurt en
   iedereen weet dat. In Zuid-Afrika is men nergens
   veilig, vooral als het donkerder wordt, en men stelt
   zich daarop in. Over Zuid-Amerika maar gezwegen
   (kidnapping), net zoals Zuid-Italie. Men is daar zelfs
   met een lijfwacht niet veilig, als men toevallig
   behoort tot de top 10%.

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor uw nuchtere woorden !! Nog een vraag: u gaf eerder aan dat wanneer Biden wint, extra goud als verzekering zinvol is. Waarom ?
   Marcja

   Verwijderen
  5. @MARCJA:

   GOUD is een verzekering tegen hogere inflatie, die
   eventueel tijdelijk zou kunnen optreden, als BIDEN
   gedwongen zou zijn om te luisteren naar AOC, het
   socialistische Congresslid, die helikoptergeld en
   MMT voorstaat. Maar ik verwacht, dat Congress nooit
   de wet zal veranderen om dat mogelijk te maken.

   Goud is nu bijna aan het uitbreken in USD boven het
   vorige hoogtepunt van 2011, terwijl de inflatie
   overal instort. We moeten voorbereid zijn op
   een onverwachte daling, ondanks de lage of negatieve rente,
   want deflatie is de nieuwe olifant in de kamer,
   ondanks alle extreme maatregelen.

   DS

   Verwijderen
 20. Weer een mooie en leerzame aflevering!! Waarvoor dank!
  Onder het kopje “dollarrekening buiten eurozone” en mogelijke kapitaalrestricties wil ik de volgende suggestie voorleggen. Als onderdeel van mijn portefeuille heb ik Treasury ETF’s ,genoteerd in Euro’s (not hedged) op Londen en Euronext. De basis is vanzelfsprekend US$ en dat wordt netjes via de gangbare koers in Euro’s genoteerd. Ik beschouw nu, deze belegging, als dollar belegging buiten de Eurozone en heb dus geen dollarrekening nodig. Als kapitaalrestricties komen zal men mij toch niet verplichten deze Eurobeleggingen van de hand te doen? Intussen fluctueer ik €/$ fijn door. Stel de zaak loopt uit de hand en de koers komt in de buurt van de vaak besproken $0,80/€ , dan kan ik deze belegging van de hand doen en de koerswinst incasseren (alles nog steeds onder de geldende kapitaalrestricties ??). Mocht zoals destijds in Japan, Europa verplicht worden te revalueren dan ik daarna weer aankopen (zijn immers in Euro genoteerd). Bij al deze acties heb ik geen dollarrekening buiten de eurozone nodig (want die heb ik impliciet al). Wel moet ik (en dat doe ik nu al) kasgeld aanhouden in kortlopende Treasuries en dus gebruik maken van het zelfde mechanisme.
  Uiteraard is timing hier een van de belangrijkste ingrediënten.
  Wat zijn uw gedachten hierbij?
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Als er ooit kapitaalrestricties zouden komen, dan zullen
   die waarschijnlijk geheel Europa treffen. Maar anders
   lijkt uw strategie in orde. Niemand weet de toekomst,
   maar de Dollar en de Treasuries blijven de rotsen
   in de branding, met onderbrekingen, tijdens de
   Grote Economische Storm. Opvallend is, dat men
   nog net doet alsof er weinig aan de hand is! Maar als
   men de krant van 1930 bekijkt, wordt er helemaal
   niet vermeld, dat er een economische depressie heeft
   toegeslagen. Dat is de menselijke natuur: ontkenning,
   voor de echte paniek. Tja, timing staat in de sterren,
   maar het is allang overduidelijk, dat Europa geweldig
   afhankelijk is van de rest van de wereld en Amerika
   min of meer op zichzelf kan staan. Ik zal nooit
   een bekende zakenman in Kelowna, B.C., Canada, vergeten,
   die voor WW II was gevlucht uit Italie en mij op
   het hart drukte om niet in Europa te blijven. Een
   nieuwe oorlog was een kwestie van tijd en Kelowna
   had gewoon alles, wat men nodig had: water, voedsel,
   energie en prachtige natuur. Hij maakte destijds
   grote indruk op mij.

   DS

   Verwijderen
  2. @Hans, interessante suggestie. Om welke treasury ETF gaat het?
   Hoefslag

   Verwijderen
 21. @Hoefslag, er zijn meerdere mogelijkheden, uw broker kan u helpen daar de voor u meest geschikte uit te selecteren. In mijn portefeuille hanteer ik de SPDR Barclays US Treasury Bond ETF Dis , ISIN IE00B44CND37, Londen Electronic. Dit is een mix van US Treauries met gemiddelde looptijd van 8 jr. Voor kasgeld gebruik ik de iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dis), ISIN IE00B14X4S71, Euronext . Beiden natuurlijk wel in € aanschaffen, zij geven bovendien ook nog een leuke coupon voor de moeite. Succes! Hans.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Beste Hans, hoe kom je aan een goede broker in Nederland ? Een die het snapt ;). Ik ben benieuwd.

  Dat klinkt natuurlijk als een stomme vraag (besef ik) maar de groot banken heb ik weinig vertrouwen in en een ZZP moet je maar terecht vertrouwen in hebben.

  Frank

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Beste Hans, is deze ETF ook een goede mogelijkheid :
  iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?
  bedankt, groet, Harry

  BeantwoordenVerwijderen
 24. 'sWerelds krachtigste centrale bank (de Fed) gaat samen met de bank der centrale banken (BIS) proberen om cryptovaluta te beheersen of overheersen:

  https://www.bis.org/press/p200630a.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Frank, tja hier is het antwoord moeilijker dan de vraag. Alles staat of valt bij de mate waarin men datgene wat DS ( en andere aangehaalde experts) in de blog de revue laten passeren kan begrijpen en ook de bredere achterliggende context begrijpt. DS meent waarschijnlijk wel dat iedereen direct snapt wat in deze blog wordt beschreven maar ondanks het feit dat ik toch nog wel enige opleiding heb genoten in deze richting, heeft het mij ook best een hele tijd gekost (en ik vraag het mij nog wel eens af!). Deze hele materie heeft iets weg van kwantum mechanica; de meeste zaken zijn tegelijkertijd waar en niet waar, zowel materieel als in de tijd; het is aan u (daarin gesteund door DS) te bepalen in welke mate. Dit is belangrijk omdat u uiteindelijk de vraag (heeft u dit of dat product?) moet stellen aan de bank, broker of goedwillende ZZP helper.
  Mijn ervaring is dat u aan ondersteuning op het niveau van deze blog niet hoeft u te rekenen bij geen van deze partijen en al zeker niet bij diegenen die u , in eerste aanleg, aan de telefoon krijgt. (Wil, kan of mag niet!)
  Dus als u het gevoel krijgt er alleen voor te staan bent u op de goede weg.
  Banken, brokers en goedwillende ZZP’ers zijn natuurlijk voornamelijk bezig met hun eigen verdienmodel en niet zozeer met uw financiële nachtrust. Heel begrijpelijk overigens.
  Aan de goedwillende ZZP’er zou ik de vraag stellen of hij/zij verwacht of op de middellange termijn de dollar gaan dalen en de rente gaat stijgen? Is het antwoord positief of geen mening , dan zou ik nog eens verder kijken.
  Dit proces zal men eerst even door moeten, want als men niet weet wat men kopen wil en waarom, dan is het nutteloos om de winkel binnen te stappen.
  Een goede broker in deze context is vooral een betrouwbare broker (of bank of goedwillende ZZP’er). Terwijl veel banken en brokers op kosten concurreren spelen deze , vanwege het geringe aantal transacties in deze materie, eigenlijk nauwelijks een rol. Goedkoop kan gemakkelijk duurkoop worden in onzekere tijden i.v.m. risico’s als gevolg van het doorverhuren van uw beleggingen. In deze wereld van langdurige belegging betekenen eigenlijk alleen de kosten van het aanhouden van uw beleggingen, bij betrouwbare partijen, een rol. Hier ontloopt men elkaar ook niet al te veel is mijn ervaring. Wat mijzelf betreft ben ik (ook om te spreiden) geslaagd bij twee grootbanken (waarvan een mij de investering trouwens ernstig ontraadde). Als broker heb ik Binck Bank, zij zijn zeker niet de goedkoopste maar ik heb mij er als klant altijd welkom geweten en heb ook nog wel eens een goede discussie met een van de medewerkers.

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Harry, jazeker, maar hier nemen de risico’s wel toe. De hoogte van deze investering fluctueert nl. met wat de markt (en dus niet de FED) denkt over de rente op deze termijn. Heb deze ook wel in mijn portefeuille omdat ik de zienswijze van DS ondersteun d.w.z. dat we eerst door een (langdurige) periode van deflatie gaan.
  Is men echter van mening dat binnenkort deze rente zal gaan stijgen vanwege de florissante toekomstscenario’s zou ik hier niet aan beginnen.
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen