Translate

donderdag 18 juni 2020

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP


VOOR NIETS GAAT DE ZON OP

Alles kost geld en moeite, behalve wat van de zon komt. De schok van de ongelofelijke fiscale en monetaire maatregelen van Centrale Banken en overheden om een mogelijke economische depressie proberen te voorkomen, zal leiden tot een langdurige periode van soberheid. De nog steeds rondwarende schim van Lady Corona veroorzaakte de muurvaste vergrendeling van het grootste deel van de wereldeconomie met 80% van de werkende bevolking. Deze crisis sloeg toe, nadat de wereldschuld net tot ongekende hoogte was gestegen naar minstens 322%, als percentage van de totale wereldeconomie, wat sinds de Grote Financieele Crisis van 2008 al liefst 40% hoger was (IMF). Maar na alle recente en komende maatregelen zal de wereldschuld waarschijnlijk het allerhoogst worden in de geschiedenis. En dan te bedenken, dat minstens
$20.000 miljard van de reeds uitstaande schuld van $ 255.000 miljard nog in 2020 moet worden geherfinancierd. Zal dit echt wel met goed gevolg aflopen, ondanks de historisch lage rentekosten? 

, Ballooning Global Debt Will Undo Poverty Improvements
DE WERELDSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, IN 2019, VOORDAT LADY CORONA TOESLOEG.

Image

(FT): DE GEMIDDELDE STAATSSCHULD, ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE, VAN DE ONTWIKKELDE EN OPKOMENDE LANDEN, ZONDER ALLE ANDERE SCHULDEN: EEN NIEUW RECORD SINDS DE TWEEDE WERELDOORLOG. SCHERP HOGERE INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTINGEN ZIJN OP KOMST, NET ZOALS  70 JAAR GELEDEN. VOORAL DE TOP 10% ZAL BINNENKORT EEN ENORME STAP TERUG MOETEN DOEN.


Ondertussen is het beleid van de autoriteiten erop gericht om de enorme zwarte gaten op te vullen, die ontstaan zijn door de gigantische vraaguitval. Daarom is er geen sprake van echte stimuleringsmaatregelen. Na een onverwachte schok, zoals een Pandemie, moet nu eenmaal direct worden ingegrepen en het prijskaartje daarvan, in de vorm van hogere inkomsten- en vermogensbelastingen (vooral voor huizenbezitters met hun papieren winsten, die gedwongen zouden kunnen worden ingeleverd), is een zaak voor later. De Amerikaanse Federal Reserve is kennelijk zo somber over het economisch herstel, dat er maatregelen zijn aangekondigd ter waarde van 47% van de economie op jaarbasis! De balans van de FED gaat, via de aankoop van obligaties, 300% omhoog in vergelijking met afgelopen Januari, 2020! 

Dat werd, in eerste instantie, nagelaten tijdens de Grote Economische Depressie van de jaren '30, toen er trouwens geen Pandemie woedde. Een Pandemie is een kwestie van jaren, niet enkele maanden, ook al lopen aandelenmarkten vaak veel te voorbarig van stapel, omdat beleggers vrezen om 'de boot te missen' ('FOMO': fear of missing out). Maar er is nooit een vaccin ontwikkeld voor de vorige 18 COVID - virussen. Hoop doet leven! Er is nooit een Pandemie geweest zonder een tweede golf. Die tweede golf schijnt momenteel hier en daar al de kop op te steken, met name in Peking, Seoul en zelfs Berlijn. De wereld zal overal moeten wennen aan, regelmatig terugkerende, gerichte quarantaines, ook al wordt men daar moe van. En de behandeling van het trauma van zo'n Pandemie, vooral onder kleine kinderen en demente bejaarden, die hun kleinkinderen niet mochten zien, zal later een hele uitdaging worden. Het valt niet mee om zo'n psychische schok het hoofd te bieden, want de gehele wereld is tegenwoordig zo nauw met elkaar verbonden en daarom extra kwetsbaar. 

Image

(MORGAN STANLEY): DE MOGELIJK TWEEDE GOLF VAN COVID-19 EN EEN EVENTUEEL VACCIN DAARTEGEN. MORGAN STANLEY REKENT ER MOMENTEEL NOG OP, DAT EEN V-HERSTEL, EEN OPGAANDE AANDELENMARKT, EEN HOGERE GOUDPRIJS EN EEN VACCIN BINNENKORT IN HET VERSCHIET LIGGEN. PRESIDENT TRUMP MOEDIGT DIT SCENARIO, ALS 'CHEERLEADER', NATUURLIJK AAN MET HET OOG OP DE VERKIEZINGEN IN NOVEMBER. (BLOOMBERG): DE DRAMATISCHE INSTORTING VAN DE AMERIKAANSE ECONOMIE OP JAARBASIS IN AFGELOPEN MEI, 2020. DIT TOONT AAN, DAT AAN DE VRIJE VAL, VANWEGE DE STRICTE QUARANTAINE, EEN EINDE LIJKT TE ZIJN GEKOMEN, MAAR DE WEG OMHOOG IS HEEL STEIL! 

Image(NY FED WEEKLY ECONOMIC ACTIVITY INDEX - WEI): ELK ECONOMISCH HERSTEL LIJKT, IN HET BEGIN, WELISWAAR OP EEN V-PATROON, MAAR OM DE OPGELOPEN SCHADE IN TE HALEN, WORDT EEN TITANENSTRIJD.

De huidige onderlinge verbondenheid van de gehele wereld, vanwege de verregaande globalisering, zou extra op de proef worden gesteld als er ooit weer onverwacht specifieke natuurrampen plaatsvinden, die men nu allang is vergeten. Denk eens aan de uitbarstingen van de vulkanen van Krakatoa in 1883 en van Tambora in  1815 in het toenmalige Nederlands-Indie, die toen al overal het klimaat veranderden. In 1816 moest men het doen zonder een zomer! De wereld draait tegenwoordig op strakke 'just-in-time' schema's, die dan opeens weg zouden vallen. Heeft u genoeg in huis om daarop wat voorbereid te zijn?

Het economisch herstel zal echter veel meer tijd vergen dan gehoopt, vanwege jarenlange sociale distantieering, de reorganisatie van de mondiale toeleveringsketen en de huidige excessieve schuldenlasten, die velen de das zullen omdoen, hoe laag de rentekosten ook mogen zijn. Heeft Lady Corona de genadeslag toegebracht aan de 75-jarige superkredietcyclus? Niets blijft meer bij het oude. In de laatste 30 jaar was elk, kredietgedreven, economisch herstel al zwakker dan de vorige en het herstel van de laatste 10 jaar had veel weg van een L-herstel. De aandelenmarkten vierden feest, omdat bedrijven, meestal met geleend geld, massaal hun eigen aandelen inkochten ('financieele engineering'). Een hogere koers betekende meestal een hogere financieele bonus voor de directie. Dat was dolle pret! Niemand wil toch dief zijn van zijn eigen portemonnee? 

Dit toont aan, dat de aandelenmarkt tot alles in staat is, ondanks de tegenwind van een teleurstellende economie. Vergeet niet, dat 2020 een Amerikaans verkiezingsjaar is. Slechts 3 verkiezingsjaren beleefden een dalende beurs. Desnoods worden er straks reusachtige investeringsprojecten in infrastructuur en defensie aangekondigd. Desnoods koopt de Federal Reserve straks aandelen of beleggingsfondsen (ETF's), net zoals de Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Bank of Japan (BOJ). Desnoods introduceert de Federal Reserve een officieele Negatieve Rente, net zoals de Bank of Japan (BOJ), de SNB en de ECB. Er zijn geen grenzen aan de financieele engineering van Centrale Banken en overheden, noch aan de hebzucht van 'beleggers' en speculanten! 

Ligt er nog een parabolische MELT-UP van de beurskoersen in het verschiet met het oog op de mogelijke herverkiezing van President TRUMP? President TRUMP staat misschien achter in de opinie-peilingen, maar zijn verkiezingskas is nu ongeveer $ 255 miljoen tegenover  $ 100 miljoen voor BIDEN. 


(BLOOMBERG): DE S&P 500 INDEX OP LOGARITHMISCHE EN OP LINEAIRE SCHAAL: GROOT VERSCHIL! ZONDER LOGARITHMISCHE SCHAAL, LIJKT DE MEESTE STIJGING IN DE LAATSE 30 JAAR TE HEBBEN PLAATSGEVONDEN EN VERDWIJNT, BIJVOORBEELD, DE GROTE CRASH VAN 1929!

https://www.investopedia.com/ask/answers/05/logvslinear.asp
(KIMBLE)(Mei, 2020): DE DOW JONES INDEX VAN 30 GROTE AANDELEN (LOGARITHMISCHE SCHAAL!) BEVINDT ZICH AL 40 JAAR BINNEN EEN STIJGEND KANAAL EN DE GROTE AANDELENHAUSSE SINDS 1980 IS, CHARTTECHNISCH GEZIEN, NOG STEEDS IN TACT, DANKZIJ VOORNAMELIJK 6 (!) ZWAARWEGENDE AANDELEN. ER IS EEN BEKENDE GEZEGDE: 'IT AIN'T OVER TILL THE FAT LADY SINGS' WAT WORDT TOEGESCHREVEN AAN EEN OPERA OF AAN EEN SPORTEVENEMENT. SOCRATES ZEI EENS: 'HET ENIGE, WAT IK ZEKER WEET, IS, DAT IK NIKS WEET'. DUS, ONDANKS ALLES, ZOUDEN DE MARKTEN NOG JAREN VROLIJK VERDER KUNNEN STIJGEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, MITS HET LAAGTEPUNT VAN AFGELOPEN MAART STAND HOUDT. LIQUIDITEITS GEDREVEN MARKTEN ZIJN NU EENMAAL, GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD, TOT ALLES IN STAAT, ONGEACHT WAARDERINGEN EN ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN.


(DEUTSCHE BANK): HET AANTAL 'SPOOKFIRMA'S', DIE NIET GENOEG WINST MAKEN OM DE SUPERLAGE RENTE EN AFLOSSING TE BETALEN, ZIJN  IN DE GEHELE WERELD SCHRIKBAREND GESTEGEN. DAAROM IS DE MARKT VAN ZEKERGESTELDE LEENOBLIGATIES (COLLATERILIZED LOAN OBLIGATIONS - CLO's) TER WAARDE VAN ONGEVEER $ 1000 MILJARD, WELKE DOOR HET BANKWEZEN MEESTAL BUITEN DE BOEKEN WORDT GEHOUDEN, EEN POTENTIEELE FINANCIEELE TIJDBOM, VERGELIJKBAAR MET DE VERKAPTE OBLIGATIES (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS - CDO's), DIE O.A. DE FINANCIEELE CRISIS IN 2008 VEROORZAAKTEN. MAAR CENTRALE BANKEN ZIJN ER TROTS OP, DAT HUN SOEPEL MONETAIR BELEID ERVOOR ZORGT, DAT DE WERKLOOSHEID IN TOOM WORDT GEHOUDEN, OOK AL BLIJFT HET AANTAL 'SPOOKFIRMA'S' STIJGEN. 


In tegenstelling tot elke andere crisis, zonder een gedwongen quarantaine, is er bijna geen enkele sector, die niet wordt getroffen in de huidige malaise. De golf van faillissementen van grote, middelgrote en kleine bedrijven is pas begonnen en wordt ernstig onderschat, want het bedrijfsleven is door de bedrijfsschuld nog nooit zo kwetsbaar geweest als nu. Bedrijfschuld werd immers aangemoedigd door de lage rente en de aftrekbaarheid daarvan. Verder is 70% van de werkende bevolking werkzaam in middelgrote en kleine bedrijven, die vaak, wat overheidssteun betreft, tussen wal en schip vallen. Daarom zal de structurele werkeloosheid in de komende jaren ongewoon hoog blijven, net op het moment, dat de automatisering en de robotisering van de fabricagesector een hele hoge vlucht zullen nemen. Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence - AI) en 3D Printing zetten hun opmars voort. Talloze banen in de dienstensector, die in de ontwikkelde landen nu verreweg het grootst is, zullen niet terugkeren, omdat vele kredietgedreven bedrijven het loodje moeten leggen.

Opvallend is, dat de Centrale Banken en de Overheden totaal onvoorbereid waren op de crisis van Lady Corona, want zij waren nog hun wonden aan het likken van de vorige Grote Financieele Crisis van 2008. Alle maatregelen van destijds, inclusief de $ 25.000 miljard aan obligaties en aandelen van de vorige Kwantitatieve Verruimingen (QE) plus de te hoge begrotingstekorten plus een officieel beleid van Nul of Negatieve Rente, waren nog nauwelijks teruggedraaid. De autoriteiten zijn nu gedwongen om een nog grotere gok te nemen ('doubling down') met een beleid van 'ongezond geld'. 

Wordt er nu olie op het vuur gegooid, wat het algemene vertrouwen in het huidige, ongedisciplineerde, 'fiat'-geldsysteem uiteindelijk definitief ondermijnt? Is de wereld op weg naar het wegvagen van alle besparingen en schulden tegelijk? Hoe eindigt deze 'show'? Is ruilhandel in zicht? Gaat het geld naar de hel? Is dan 'the sky the limit' voor de Fysieke Goudprijs? In werkelijkheid is echt 'gelddrukken', zoals Modern Monetary Theory (MMT) en 'Helikoptergeld', nog steeds wettelijk verboden, behalve incidenteel, en de landen met een QE, die viermaal zo groot is dan die van Amerika, namelijk  die van Japan en Zwitserland, hebben dan ook nog steeds deflatie en een structurele hausse in obligaties, geen hyperinflatie.

Het internationale financieele systeem, dat zich in de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld, is gecompliceerd, ook voor ingewijden, en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als men het eenmaal denkt te begrijpen, dan blijkt steeds weer, dat de vork toch weer anders in de steel zit. Dat komt, omdat de mens zeer vindingrijk is, zoals bij de magie van onzichtbare derivaten(!). Daarom kunnen zelfs de knapste knoppen onder de Centrale Bankiers, economen en autoriteiten, een economische opgang of neergang nooit voorspellen, laat staan voorkomen, ondanks hun gereedschapskist ('toolkit') vol met 'vernuftige' beleidsmaatregelen.
(BLOOMBERG): BESPARINGEN ALS PERCENTAGE VAN HET BESCHIKBARE INKOMEN ZIJN OVERAL OMHOOGGESCHOTEN. NA ELKE ECONOMISCHE EN POLITIEKE SCHOK IS DE SPAARQUOTE ALTIJD STRUCTUREEL HOOG GEBLEVEN ('SAVINGS GLUT'). DAT VERKLAART  HET STEEDS AFNEMENDE EFFECT VAN ELKE MONETAIRE STIMULERING IN DE LAATSTE DECENNIA. DE TOENEMENDE VERGRIJZING EN DE EXCESSIEVE SCHULDENLAST DOEN ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP. BOVENDIEN IS HET AANTAL HUWELIJKEN IN HET WESTEN, ONDANKS ALLES, HET LAAGST IN HONDERD JAAR, WAT HET AANTAL JONGE CONSUMENTEN OP DEN DUUR VERDER VERKLEINT.


Ondertussen blijft de kernconsumentenprijsinflatie ('Core', ex- de volatiele voedsel- en energiecomponenten) bijzonder laag. Tegelijkertijd is er al 20 jaar geen sprake van een loon- en prijsspiraal, zoals in de inflatoire jaren '70. De gemiddelde werknemer heeft al 20 jaar geen reeele loonstijging meegemaakt, terwijl de gemiddelde directeur, vooral in Amerika, een periode met vele topjaren beleefde. De stijging van lokale huizenprijzen is tijdelijk opgepompte activa-inflatie, al naar gelang de cultuur van tophypotheken, buitenlands vluchtkapitaal en het soepele monetaire beleid van de Centrale Bank, vooral in een tijd van toenemende vergrijzing. Maar elke bubbel barst, vroeg of laat, vooral als de werkloosheid stijgt.

View image on Twitter

(OXFORD ECONOMICS/HAVER ANALYTICS): DE AMERIKAANSE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE IS SINDS 2008 IN EEN NEERGAANDE TREND (VERBINDT DE TOPPEN VAN DE RODE LIJN MET ELKAAR). DE HUIDIGE CRISIS LIJKT ERGER DAN DIE IN 2008 - 2009, TOEN TIJDELIJKE DEFLATIE PLAATSVOND. ZAL DEFLATIE ZICH NU WEER VOORDOEN, NA DE ENE BRUTE UITVERKOOP NA DE ANDERE?

(MARKETEAR): DE AMERIKAANSE KERNCONSUMENTENPRIJSINFLATIE ('CORE CPI'), EX- DE VOLATIELE ENERGIE EN VOEDSELCOMPONENTEN, IS NU NEGATIEF(!) ALS DEZELFDE METHODE ALS DIE VAN DE EUROZONE ZOU WORDEN GEHANTEERD. HET VERSCHIL LIGT AAN HET GEBRUIK VAN 'OWNERS EQUIVALENT RENT' (OER), WAARBIJ EEN HUISEIGENAAR EEN BEPAALDE HUUR ZOU BETALEN ALS HIJ HUURDER ZOU ZIJN GEWEEST. AMERIKAANSE HUREN ZIJN TEGENWOORDIG AL IN EEN NEERGAANDE TREND.

All Data Gold Price History in US Dollars per Ounce

(GOLDPRICE.ORG): ONDANKS AL HET EXCESSIEF OPTIMISME, IS DE GOUPRIJS IN DOLLARS, IN WELKE VALUTA DIE DAGELIJKS WORDT VASTGESTELD, NOG STEEDS BENEDEN HET VORIGE HOOGTEPUNT VAN $ 1889.70 IN 2011. IN ANDERE VALUTA'S IS DE GOUDPRIJS ALLANG NAAR BOVEN UITGEBROKEN, OMDAT 99% VAN ALLE VALUTA'S WANHOPIG PROBEREN OM TE DEVALUEREN TEGENOVER DE USD. KAN HET ZIJN, DAT DE GOUDPRIJS IN USD AARZELT, OMDAT DIE MEESTAL, HISTORISCH GEZIEN, DE CONSUMENTENPRIJSINFLATIE VOLGT, WELKE EERST LIJKT TE ZULLEN DALEN? WE ZULLEN ZIEN. MAAR FYSIEK GOUD BLIJFT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN EEN PORTEFEUILLE ALS VERZEKERING, ONGEACHT DE PRIJS, ONDANKS DE OPSLAGKOSTEN EN ONDANKS HET GEBREK AAN DIVIDENDRENDEMENT. DE RENTE IS IMMERS SUPERLAAG OF NEGATIEF. HET HEEFT ZIJN WAARDE DOOR DE EEUWEN HEEN BEWEZEN ALS BESCHERMING TEGEN HET ONDENKBARE EN HET HEEFT GEEN TEGENPARTIJRISICO. HET IS EEN WEGLEGGERTJE. HET IS TASTBAAR, DUS IS ALTIJD WAT WAARD, IN TEGENSTELLING TOT BITCOIN.

Consumentenprijsinflatie krijgt geen kans, zolang geld geen 'hete aardappel' wordt, vanwege de oppotting van inkomsten, voornamelijk door de onzekerheid over de toekomst. De omloopsnelheid van het geld ('velocity' of 'multiplier'), de voorwaarde voor inflatie, is al 20 jaar aan het dalen en staat nu het laagst in 60 jaar. Zolang echt 'helikoptergeld' verboden is, behalve in incidentele gevallen, waarna het onmiddellijk moet stoppen, zal er voorlopig geen inflatie in velden of wegen te bekennen zijn. Waarom praat menigeen dan over 'gelddrukken' van de Centrale Banken? Dat komt, omdat men kennelijk te lui is om zich op de hoogte stellen van wat er werkelijk gebeurt. 

Image

(SOBER LOOK)(StLouisFED): ZONDER EEN HOGERE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY'), KRIJGT ECHTE INFLATIE GEEN KANS. DIE IS AL 20 JAAR GEDAALD EN STAAT NU OP EEN 60-JARIG LAAGTEPUNT! UITSLUITEND 'ECHT HELIKOPTERGELD', WAT NU NOG WETTELIJK VERBODEN IS, EN GELD TOT EEN 'HETE AARDAPPEL' ZOU MAKEN, ZOU DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD VERHOGEN. MAAR DAN ZOU GELD BEHANGPAPIER KUNNEN WORDEN EN DAN KOMT ER REVOLUTIE!

Als er werkelijk geld zou worden 'gedrukt', dan zouden alle gewone obligaties, die momenteel veel meer waard zijn dan alle aandelen, 'vodjes papier' zijn geworden. Het tegendeel is in de laatste 40 jaar gebeurd! De realiteit is, dat bijvoorbeeld de Lange Amerikaanse Staatsobligaties (Long Treasuries) het in die periode nog veel beter hebben gedaan dan de S&P 500 index, naarmate de rendementen bleven dalen met een dienovereenkomstige waardestijging. Dat blijft zo in de komende deflatoire tijden.Verder was de Lange Japanse Staatsobligatie (JGB) de absolute winnaar van alle Japanse beleggingen, ondanks het extreme monetair beleid van de laatste decennia en de superhoge staatsschuld. Men koopt obligaties nooit om de coupon, die wel of niet laag is, maar uitsluitend, als men gelooft, dat het rendement zal blijven dalen, om welke reden dan ook. Mocht het rendement negatief zijn, dan stijgt de waarde, als dat rendement nog negatiever wordt.


Image

(STOCKCHARTS): NA 25 JAAR VAN EXTREME MONETAIRE VERRUIMING (QE), IS DE ECONOMISCHE GROEI EN INFLATIE VAN JAPAN NAUWELIJKS GESTEGEN. JAPANSE BURGERS HEBBEN BESPARINGEN VOORTDUREND VERHOOGD, OOK AL OMDAT DE VERGRIJZING 10 JAAR VERDER IS DAN IN ANDERE ONTWIKKELDE LANDEN. DE LANGE JAPANSE STAATSOBLIGATIE (JGB), ZO VERGUISD DOOR DE HYPERINFLATIONISTEN, WAS DE ALLERBESTE JAPANSE BELEGGING IN DIE AFGELOPEN PERIODE. GEEN JAPANNER HEEFT DE SCHOK VAN 1990 VERGETEN.


Image

(LACALLE): DE ENORME EXPLOSIE VAN DE BALANS VAN DE BANK OF JAPAN (BOJ), VIA AANKOPEN VAN OBLIGATIES EN AANDELENBELEGGINGSFONDSEN (ETF'S), HEEFT, IN DE AFGELOPEN 10 JAAR, NOOIT GELEID TOT REEELE ECONOMISCHE GROEI NOCH TOT INFLATIE. ER IS NOG STEEDS DEFLATIE EN ECONOMISCHE STAGNATIE IS NOG STEEDS, WAT DE KLOK SLAAT. HERHALEN IS DE KRACHT VAN HET LEREN, MAAR NIET VAN HET OP GANG KRIJGEN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT! CENTRALE BANKIERS ZIJN GEEN 'MASTERS OF THE UNIVERSE'. MAAR WAT ER WEL GEBEURDE, WAS EEN VERSCHUIVING VAN PRIVE-SCHULD NAAR STAATSSCHULD, TERWIJL DE JAPANSE WERKLOOSHEID DE 3% NOOIT TE BOVEN GING.

Wat waarschijnlijk verbazing wekt, is, dat de rente het laagst is in 5000 jaar! Als er ooit echte inflatie aan de horizon zou verschijnen, dan zou de rente omhoog schieten als een raket. Maar er ligt een lange periode van structurele economische stagnatie in het verschiet en elke rentestijging is tijdelijk:

(BANK OF ENGLAND):  https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

Kwantitatieve verruiming ('Quantitative Easing' - QE) is niets anders dan het beschikbaar stellen van Geld 'uit het niets' in ruil voor voornamelijk schuldpapier ('Asset Swap'), waarbij de geldcirculatie ('Monetary Base') weliswaar stijgt, maar nauwelijks de totale geldhoeveelheid ('Money Supply'). Het geld ('liquiditeit') wordt in het systeem verhoogd door activa rond te pompen ('recycling'), zonder dat dat geld direct in handen komt van Jan Publiek. Tegelijkertijd is 95% van de geldschepping trouwens te danken aan het particuliere bankwezen, niet de Centrale Banken, doormiddel van kredieten in ruil voor onderpand of kasstromen.

image.png
(MACROBOND/NORDEA): DE GELDCIRCULATIE, HET DIRECTE GELD IN OMLOOP, ('MONETARY BASE') WAT DE INFLATIE BEPAALT EN DEEL IS VAN DE TOTALE GELDHOEVEELHEID ('MONEY SUPPLY') IS NAUWELIJKS GESTEGEN, ONDANKS DE ENE MONETAIRE STIMULERING(QE) NA DE ANDERE . DE OMLOOPSNELHEID VAN HET GELD ('VELOCITY' OF 'MULTIPLIER') DAALT AL 20 JAAR, OMDAT MEN STEEDS MEER KOPSCHUW WORDT, VANWEGE DE ONZEKERHEDEN OP LANGE TERMIJN (PENSIOENKORTINGEN!).

Image

(BLOOMBERG): DE BALANSEN VAN DE ZWITSERSE NATIONALE BANK (SNB) EN DIE VAN DE BANK OF JAPAN (BOJ), ALS PERCENTAGE VAN HUN ECONOMIE, ZIJN DOOR HUN KWANTITATIEVE VERRUIMING (QE) HET MEEST OPGEZWOLLEN EN STAAN VER BOVEN DIE VAN ANDERE CENTRALE BANKEN. DE SNB PROBEERT OM DE STIJGING VAN DE ZWITSERSE FRANK (CHF) TEGEN TE HOUDEN. DE HOGERE BALANSEN VAN CENTRALE BANKEN HEBBEN EEN VERMOGENSEFFECT EN HOUDEN ACTIVA-INFLATIE VAN AANDELEN, OBLIGATIES EN ONROEREND GOED, NIET CONSUMENTENPRIJSINFLATIE, OP PEIL.

In tegenstelling tot de 3 eerdere extreme monetaire maatregelen (QE's), na de Grote Financieele Crisis van 2009, heeft de recente Super Kwantitative Verruiming nog weinig effect gehad op de 40-jarige hausse van obligaties. De 3 vorige QE's hadden een tijdelijke stijging van rendementen tot gevolg, met een dienovereenkomstige waardedaling. Maar sinds de recente interventie van de Amerikaanse Federal Reserve in Maart, 2020, zijn kwaliteitsobligaties alsmede rommelobligaties van lagere kwaliteit, al met 15 tot 20% gestegen, ondanks de kolossale uitgifte van Treasuries en Bedrijfsobligaties. De aangekondigde aankoop van obligaties door de Federal Reserve is nog nauwelijks in gang gezet! Was men bezig om de Federal Reserve voor te zijn ('frontrunning')? Dit duidt erop, dat het Grote Geld hoogstens rekening houdt met een L- of W- of Z- of U-herstel, maar geen V-herstel.

Image

(BLOOMBERG): DE TOTALE WAARDERING VAN ALLE OBLIGATIES IN DE WERELD HEEFT ONLANGS EEN NIEUW HOOGTEPUNT ALLER TIJDEN BEREIKT, ONDANKS EEN RECORD AAN UITGIFTE! LAGERE RENDEMENTEN BETEKENEN HOGERE WAARDERINGEN. DE OVERDUIDELIJKE BOODSCHAP VAN OBLIGATIES IS, DAT VOORLOPIG NOEMENSWAARDIGE INFLATIE OF ECONOMISCHE GROEI HELEMAAL NIET IN ZICHT ZIJN.(BLOOMBERG): DE LQD, DE GROOTSTE AMERIKAANSE ETF VOOR KWALITEITSOBLIGATIES, HEEFT EEN NIEUW HOOGTEPUNT AANGETIKT, AANGEMOEDIGD DOOR DE AANGEKONDIGDE AANKOPEN VAN  BELEGGINGSFONDSEN IN OBLIGATIES (ETF'S), ALSMEDE VAN AFZONDERLIJKE BEDRIJFSOBLIGATIES DOOR DE FEDERAL RESERVE ZELF. IS ER SPRAKE VAN 'FRONTRUNNING', VOORDAT DE FED KOOPT?

Als er werkelijk geld zou zijn 'gedrukt', zou de Dollar allang zijn ingestort, maar die is tegenover 99% van alle valuta's al 12 jaar lang omhooggegaan. Misschien volgt het beste nog, zodra de onvolmaakte Euro, die, na 20 jaar, nog steeds niet voldoet aan de basisvoorwaarden van een valuta, valt. Iedere lidstaat van de Eurozone zou zich nu moeten voorbereiden op zo'n mogelijkheid, want een valuta, gebouwd op drijfzand, overleeft een echte crisis niet, ook al is het een politiek project.

Tegen de algemene mening in, lijkt de opwaartse trend in de Dollar, sinds 2008, zich voort te zetten, met onderbrekingen, vooral vanwege het veel ruimere monetair beleid van andere Centrale Banken dan dat van de Amerikaanse Federal Reserve. Een hogere Dollar is deflatoir voor Amerika zelf en voor de rest van de wereld. Als de Federal Reserve er niet in slaagt om de Dollar naar beneden te praten, dan wordt de kans op een officieele Negatieve Amerikaanse Rente groter. Maar een hogere Dollar zou ook een wapen (!) kunnen worden in de Koude Oorlog met China, die gigantische externe Dollarschulden heeft opgelopen, welke dan veel hoger zouden worden. De mening van President Trump over de Dollar schijnt gedraaid te zijn naar neutraal. Dat belooft wat! De meeste partijen zitten 'short' de Dollar, speculerend op een daling, waardoor een klassieke 'Short Squeeze', waarbij ingenomen 'short'-posities moeten worden afgedekt met het aankopen van Dollars, een verrassende ontwikkeling zou zijn voor de kudde van Dollarpessimisten.

Image


(STOCKCHARTS): DE OPMARS VAN DE DOLLAR (DXY), ALS VEILIGE HAVEN, SINDS 2008, LIJKT ZICH VOORT TE ZETTEN, ONDANKS DE ALGEMENE MENING IN WALL STREET. HISTORISCH GEZIEN, IS EEN HOGERE DOLLAR GEEN BELEMMERING VOOR EEN HOGERE S&P 500 INDEX, ONDANKS ALLE MYTHES.

Voorlopig is er geen enkele kans op enig alternatief voor de huidige Dollarstandaard. De wereld is nerveus over de Euro en de valuta's van enkele andere autocratische landen, waar democratie en onafhankelijke rechtspraak ontbreken, en die kapitaalcontroles en een relatief kleine obligatiemarkt hebben. Het land van een wereldmunt moet bovendien een betalingsbalanstekort toelaten, anders ontstaat er een tekort aan zo'n munt. Het IMF, met Amerika als voornaamste financierder, is de brandweer voor ernstige valutacrisissen, en zal nooit de kans krijgen om de rol van wereldmunt te vervullen. De Amerikaanse economie, als percentage van de wereldeconomie, is sinds 1960 weliswaar gedaald van 60% naar 25% (met 3% van de wereldbevolking!), maar 79.5% van de wereldhandel wordt nog in Dollars afgehandeld en 84% van alle externe wereldschuld luidt in Dollars. Dat laatste komt, omdat er op de internationale kapitaalmarkt weinig vraag is naar obligaties in andere valuta's, vanwege beperkte verhandelbaarheid.
(FORWARD RATE BIAS)(USD TRADE WEIGHTED): INCLUSIEF HET POTENTIEELE RENDEMENT OP BASIS VAN DE 'CARRY', WAARBIJ EEN VALUTA MET EEN HOGER RENDEMENT DIENT ALS FINANCIERING VAN EEN VALUTA MET EEN LAGER RENDEMENT, EXCLUSIEF EEN EVENTUELE HEFBOOM.

(BLOOMBERG): DE U.S. DOLLAR INDEX (DXY) IS EEN INDEX VAN DE USD TEGENOVER EEN MANDJE VAN VERSCHILLENDE VALUTA'S, WAAR DE EURO ZO'N 57.6% UITMAAKT. HIERUIT BLIJKT, DAT DE DOLLAR NOG RELATIEF LAAG STAAT VERGELEKEN MET 2000 EN 1985. (ADX): DEZE AFBEELDING GEEFT DE OPGAANDE TREND WEER VAN DE EURO TEGENOVER DE DOLLAR, MET DE DEUTSCHMARK ALS VOORLOPER, SINDS 1971! HET LIJKT HEEL SPANNEND TE WORDEN, WANT ALS DEZE TREND NAAR BENEDEN ZOU WORDEN DOORGEBROKEN, DAN IS ER EEN VERDERE DALING VAN DE EURO TE VERWACHTEN NAAR MINSTENS 0,80. WOW!

Ondanks de lage of negatieve rente is het devies dus in de komende jaren: sparen, sparen, sparen! Vanwege de wereldwijde overcapaciteit van alles, de excessieve schulden en de voortschrijdende vergrijzing, is er 10 jaar geen inflatie of zelfs deflatie. Kijk maar naar Japan in de afgelopen decennia. Japan, met de langste levensverwachting ter wereld, was de andere ontwikkelde landen 15 jaar voor. Daarom is te verwachten, dat de opgepompte, kredietgedreven huizenprijzen, vooral in Duitsland en in de Nederlandse Randstad, het in de komende jaren meer zullen moeten ontgelden dan algemeen verwacht:

Image


(BLOOMBERG): IS DE 10-JARIGE HAUSSE IN DUITSE EN NEDERLANDSE HUIZENPRIJZEN VOORBIJ? MET NAME DE STRUCTUREEL HOGERE WERKLOOSHEID, VANWEGE DE INKRIMPING VAN DE WERELDHANDEL, ZAL EEN BESLISSENDE ROL SPELEN. BOVENDIEN WORDEN HUIZENBEZITTERS STRAKS HET DOELWIT VAN SCHERP HOGERE BELASTINGEN, WANT DE OVERHEID HEEFT GELD NODIG EN DE OVERHEID KRIJGT ALTIJD HAAR BENODIGDE GELD.

Image


(BLOOMBERG): AAN DE 6-JARIGE DALING VAN DE WERKLOOSHEID IN NEDERLAND LIJKT EEN EINDE TE ZIJN GEKOMEN. NEDERLAND IS UITERST GEVOELIG VOOR DE WERELDHANDEL, DIE, OM ALLERLEI REDENEN, ZOALS DEGLOBALISERING, NU STRUKTUREEL INKRIMPT. LIGT EEN VERDUBBELING VAN DE NEDERLANDSE WERKLOOSHEID VAN 4% NAAR 8% IN HET VERSCHIET?


Image


(BLOOMBERG)(ALLIANZ): DE GESCHATTE ZWARE KLAP IN WERKGELEGENHEID IN DE KOMENDE 18 MAANDEN IN 5 GROTE EUROPESE LANDEN. RIEMEN VAST!MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.


Blijf veilig! Stay safe! VERGEET NIET, DAT 30% VAN DE CORONADRAGERS NOG GEEN SYMPTOMEN VERTONEN. BLIJF DUS ZOVEEL MOGELIJK BUITEN. HELAAS DUURT DEZE SITUATIE NOG JAREN.


DIEDERIK SCHMULL      18 Juni, 2020        Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

174 opmerkingen:

 1. hadewych von mises19 juni 2020 om 17:29

  Heer Schmull, weer een kanjer van een artikel! Dank!!! Vraagje: meent u dat de door u voorziene dollarsterkte een stijging van de goudprijs (alvast in usd) zal tegenwerken?, maar in andere valuta in de hand zal werken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Veel dank!

   Bij een Dollarstijging, daalt vaak de Goudprijs in USD,
   maar niet die in de meeste andere valuta's. In de
   markt bestaan echter geen wetten van Meden naar Perzen, dus
   het kan dit keer weer anders zijn. Daarom is valuta-
   speculatie een 'fool's game'. Het sentiment lijkt
   belangrijker: er is excessief optimisme in Goud, al 5 jaar
   lang, en excessief pessimisme in de Dollar, al 12 jaar
   lang. De markten zijn dus totaal onvoorbereid op
   een daling in de Goudprijs en een stijging van de Dollar.

   DS

   DS

   Verwijderen
 2. @DS Een beetje off-topic, maar gezien uw visie op Trump, wil ik deze (nare) invalshoek toch ook even delen:

  https://youtu.be/_CcBeQAq2DI

  Om bang van te worden... voor wie een beetje geschiedenis en psychologie kent.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Trump rallies zijn superspread events, en zulke events zijn volgens Maurice de Hond de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van het virus:

   ‪Stop superspread events en het virus verdwijnt: Maurice de Hond en Pim van Galen :
   https://www.youtube.com/watch?v=E4j0T13HQSU

   Vooral als de aanwezigen hard schreeuwen gaat het mis.
   Niet slim van Trump om de gezondheid van zijn achterban in de waagschaal te stellen, hij heeft ze nodig in november.

   Verwijderen
  2. Dit is véél belangrijker:

   De dreiging van de ‘New World Order’: Prof. Bob de Wit en Flavio Pasquino

   https://www.youtube.com/watch?v=BdX0quM9eHQ

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Dit is een verkiezingsjaar, dus TRUMP zal proberen om
   de moed erin te houden, wat niet zal meevallen tijdens
   een Pandemische depressie. Natuurlijk blijft 95% van
   de media anti-Trump, want zij hadden hem destijds maar
   1% kans gegeven en stonden in hun hemd. Hij heeft
   de verkiezingen op democratische manier gewonnen en
   niet de macht gegrepen. Alle insinuaties van het
   tegendeel zijn belachelijk en alle vergelijkingen met
   zieke dictators gaan helemaal mank. Verwar ook niet
   enthousiasme met cultus: nice try, but very unfair.

   De TULSA rally mislukte (de zaal was 1/3 gevuld) in
   tegenstelling tot alle voorgaande rallies, ook al
   door excessieve registraties van internettrolls,
   maar het toont aan, dat zijn achterban wel beseft,
   dat dergelijke bijeenkomsten nu te riskant zijn.
   Hij zal veel meer digitaal campagne moeten voeren.

   Het recente nieuws over COVID-19 wordt met de dag
   slechter, ondanks alle pogingen om de zaken beter
   voor te stellen, dan ze zijn. We zitten wereldwijd
   nog in de eerste golf, die misschien niet eens
   gevolgd wordt door een tweede of een derde: deze
   eerste golf eindigt in een totale bosbrand, die
   onbeheersbaar zal blijken, vooral nu men moe is
   van de quarantaine en men ook niet meer de doodsoorzaak
   kan bijhouden. Overal worden begrafenissen nu al
   vervangen door crematies, net zoals in Wuhan.

   Deze Pandemie is veel erger dan de Spaanse griep van
   1918 (50 tot 100 miljoen doden), want 30% van de
   Coronadragers vertoont geen symptomen. Zodra men
   iemand spreekt op 2 meter afstand ZONDER masker, kan
   men al besmet raken.

   Dit is dus pas het begin van alle ellende en men moet
   een staat van beleg in de gehele wereld niet uitsluiten.

   DS

   Verwijderen
 3. "stijging van lokale huizenprijzen is tijdelijk opgepompte activa-inflatie, al naar gelang de cultuur van tophypotheken, buitenlands vluchtkapitaal en het soepele monetaire beleid van de Centrale Bank, vooral in een tijd van toenemende vergrijzing. Maar elke bubbel barst, vroeg of laat, vooral als de werkloosheid stijgt."

  CNBC ziet die bubble nu al barsten. 30% van de Amerikanen heeft al voor de tweede maand zijn maandelijkse huisbetaling gemist:

  https://www.cnbc.com/amp/2020/06/16/30percent-of-americans-missed-their-housing-payments-in-june.html?__twitter_impression=true

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 2,6 miljoen huishoudens in de schuldhulpverlening

  https://twitter.com/EenVandaag/status/1274753556004962308?s=20

  Het is niet te bevatten....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een kennis van mij heeft 16 hotels in Amsterdam:

  Verschrikkelijk:

  ’Bizarre restricties’

  Amsterdamse hoteliers zeggen vertrouwen in college van B&W op

  De gemeente Amsterdam heeft zich de laatste weken actief voorstander getoond van het inperken van de toeristenstromen. Het beeld van de overvolle stad, zoals voor de corona-uitbraak, willen ze niet meer op de Stopera. Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken), die wekelijks met KHN om de tafel zit om de horecabranche weer op de rails te krijgen, heeft aangegeven een meer diverse economie te willen en een stad die minder afhankelijk is van toerisme.


  https://www.telegraaf.nl/nieuws/140205579/amsterdamse-hoteliers-zeggen-vertrouwen-in-college-van-b-w-op

  Ad

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 15 Maatregelen zijn flauwe kul:

  Professor Pierre Capel

  https://www.youtube.com/watch?v=zvqoQn7R-pE&t=29s

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 7. https://viruswaanzin.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoe moet ik mijzelf voorbereiden op het Biden scenario. Een zwakke blanke president met een zwarte sterke vrouwelijke vicepresident. Dat scenario is m i zeker mogelijk.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een Presidentschap van BIDEN wordt niets anders dan BARACK OBAMA no. III. Zijn kabinet wordt waarschijnlijk gevuld met
   degenen, die Obama bijstonden, gedurende 8 jaar.

   BIDEN wordt beschouwd als centrist, maar hij zal wel
   radicale voorstellen moeten introduceren, met een
   Vice President, die een gekleurde vrouw zal moeten
   worden. Obama en Biden waren voortdurend op oorlogspad,
   dus een conflict met Azie en Rusland ligt eerder
   voor de hand dan met het Midden-Oosten. Iran zal juichen
   en Israel kan inpakken.

   Verder zullen de belastingen weer scherp stijgen.
   Misschien moet men dus een 'verzekering' afsluiten
   met Goud en een Lange PUT op de S&P 100 (OEX).

   DS

   Verwijderen
  2. Het juichen van Iran en het in de steek laten van Israel kan gemakkelijk leiden tot WOIII in het MO.
   Marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   WW III lijkt waarschijnlijker in Azie dan in het Midden-Oosten.
   China is omsingeld door tientallen Amerikaandse basissen
   en is erop uit om de hegemonie aldaar te verstevigen.
   Amerika heeft Azie destijds bevrijd van de Japanse
   bezetting en is niet van plan om het gewonnen terrein
   prijs te geven. Het ondemocratische en eenpartijsysteem
   van de CCP van China werd destijds door Amerika met
   rust gelaten, maar als China denkt naast haar schoenen
   te kunnen lopen, dan zullen zij het berouwen.

   DS

   Verwijderen
 9. Uw visie op Merkel toch ook wat bijstellen?

  Op 1 juli neemt Duitsland het EU-voorzitterschap over van Kroatië. Alle ogen zijn gericht op Angela Merkel. Zij ziet het als haar persoonlijke missie de EU bijeen te houden. Als Merkel erin slaagt het door de Europese Commissie voorgestelde hulppakket erdoor te krijgen wordt er tijd gewonnen, maar is haar missie nog niet helemaal geslaagd. Belangrijker is de vraag of zij de basis zal weten te leggen voor een meer duurzame aanpak van de ongelijkheden tussen de lidstaten. De echte solidariteitsvraag. Het beperkt houden van staatsschulden en financieringstekorten, afgesproken bij de invoering van de euro, is nu zeker een illusie’

  Ed Kronenberg, oud ambassadeur.

  https://fd.nl/opinie/1348560/merkel-op-missie

  En daar komt dan ook nog de wisseling van de wacht bij van havik Schäuble naar duif Scholz

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Met de beste wil van de wereld, lijkt het laatste Europese
   Herstelplan weer te ambitieus. Zal Noord-Europa echt wel
   de vroege pensionering, het basisinkomen en de lage
   belastinginning van Zuid-Europa wensen te financieren
   via een GIFT en niet via meer leningen? Alleen een
   dictator, zoals Napoleon, kan dat doordrukken.

   De hoge verwachtingen over Europese integratie bij
   de bekende elite lijken misplaatst.

   https://voxeu.org/article/next-generation-eu-recovery-plan-europe

   DS

   Verwijderen
 10. COVID-19 doet de domino´s vallen, maar het had net zo goed een andere groeivertrager kunnen zijn:

  http://charleshughsmith.blogspot.com/2020/06/the-depression-dominoes-are-toppling.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Voor geïnteresseerden: Interview Jeroen Pols advocaat @viruswaanzin.nl net preview kort geding 11.00 tegen de staat

  https://www.youtube.com/watch?v=MS_IruSmWkU&feature=youtu.be

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Reactie Jeroen Pols en Willem Engel + expert olna kort geding tegen de staat.

  https://www.youtube.com/watch?v=bfWli1RjCKs&t=38s

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In uw laatste YouTube-filmpje omschrijft u de 100-jarige staatslening van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen als een uitstekende belegging. Kan u vertellen waarom ? En waar vinden we daarover meer informatie ? Dank !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYSTEEMCRISIS:

   100-jarige obligaties en staatsleningen komen steeds meer
   in zwang, omdat het Grote Geld, zoals pensioenfondsen en
   verzekeraars proberen om hun lange termijn verplichtingen
   in overeenstemming te brengen met hun reserves in deze tijd
   van ultra-lage en negatieve rentes.

   Maar men moet wel een rotsvast vertrouwen hebben in de
   toekomst van de debiteur en ook in structurele economische
   stagnatie, met structureel lage inflatie en lage groei.

   Het Grote Geld is geen speculant: want als hun aandelen-
   belang door dat scenario in waarde zou dalen, dan zouden
   hun belangen in lange termijn obligaties juist stijgen.
   Het is dus een Hedge, een verzekering.

   https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000NRW0LQ9

   Oostenrijk heeft 2 100-jarige staatsobligaties uitgegeven,
   in 2017 en onlangs, in 2020. De laatste was 10 maal
   overtekend!

   https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-06-24/austria-100-year-bond-pays-less-than-1-interest-it-s-normal-now

   Wacht maar tot Duitsland en Nederland komen met zo'n
   staatslening! De 30-jarige wordt dan overschaduwd, want
   dat rendement is toch negatief.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises27 juni 2020 om 09:00

   Heer Schmull, calculeren dergelijke 100-jarige obligaties dan een deflatie/lage rente van even lange duur in? M.a.w. gaan die investeerders er dan van uit dat er nog tientallen jaren lage of negatieve rente komen? Of zie ik dat te simplistisch?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Juist. De wereld gaat de kant op van Japan van de laatste
   30 jaar, naarmate de (werkende) bevolking inkrimpt,
   de vergrijzing versnelt, de wereldhandel daalt, en de
   75-jarige kredietcyclus wordt neergehaald (schuldsanering).
   Met de nodige onderbrekingen, die jaren in beslag kunnen
   nemen. De opkomende markten, ex-China, hebben nog wat
   lichtpunten, wat jonge bevolking betreft, maar zijn
   erg corrupt en gaan eerst (weer) failliet.

   De rente daalt al meer dan 700 jaar en negatieve rente
   is het eindpunt, want dat zal het systeem helemaal
   kapot maken. Daarna moet de wereld opnieuw beginnen:

   Bank of England (110 Pagina's):

   https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018

   DS

   Verwijderen
 14. Leugens en Manipulaties rond de Mexicaanse Pandemie Hoax van WHO & RIVM in 2009

  https://www.youtube.com/watch?v=O9m7G6mRQWw

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Tja, hoe kan je om de tuin geleid worden:

  https://twitter.com/MarcelSegers/status/1276548183578066944?s=09

  Verplicht thuis mondkapje in Spanje.
  Wat zal Spanje een populair vakantie land worden (niet):

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vSt7Li9dqyA&feature=emb_logo

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Dit is de eerste Pandemie, waar 30% van de virusdragers
   geen symptomen vertonen. Een mondkapje (face covering)
   wordt straks overal verplicht, als men een besloten
   ruimte binnen wil komen. Het is al verplicht in het
   openbaar vervoer in Groot-Brittannie en wordt sterk
   aangeraden in de winkels. In de restaurants kan men
   dan niet eten, dus dan gaat het toch af: ideaal voor
   Corona om nog meer mensen te besmetten.

   Men kan zich wel opwinden over de politiestaat als gevolg
   van een Pandemie, maar men maakt het zich zelf alleen
   maar moeilijker. Dit is het begin, want men zal nog
   jarenlang moeten leren leven met deze situatie. Als men
   er dan moe van wordt, dan krijgt men een strafblad,
   terwijl het leven toch al zo kort is. Vroeger ging men
   naar de brandstapel. Koop eens een boek over vroegere
   epidemieen:

   https://www.nature.com/articles/d41586-020-00876-x

   (Zie Best Books)

   DS

   Verwijderen
  2. @LOES:

   Wees dus voorzichtig met het organiseren van gezellige
   feestjes met vrienden en familie. Het kan nog niet.
   Vele plekken beleven nu een hernieuwde quarantaine.

   https://www.cbsnews.com/news/texas-birthday-party-coronavirus-18-cases/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=92103654

   DS

   Verwijderen
 16. https://fd.nl/futures/1348305/de-klassieke-denkfout-van-de-amerikaanse-militaire-top
  Hoe Amerika in een oorlog met China aan het kortste eind trekt
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een gevaarlijke gedachtegang. Dit doet denken aan Pearl Harbor
   van December, 1941. Japan zag, dat Amerika slechts
   100,000 man op de been had en de gehele vloot zomaar
   in Hawaii, niet San Diego, had geparkeerd als een
   'sitting duck'. De aanval was genoeg om het
   isolationistische Amerika bij de oorlog te betrekken
   en de reus stond op. Anders hadden Japan en Duitsland
   de rest van de wereld voor zichzelf gehad! Anders
   spraken we in Europa nu allemaal Duits.

   China is een papieren tijger, die haar eigen kwetsbaarheid
   onderschat. China lijkt eerst kotte metten te willen
   maken met Rusland en India. Mao was in 1969 ervan overtuigd,
   dat er een verrassingsaanval zou komen van de Sovjet Unie.

   DS

   Verwijderen
 17. https://m.facebook.com/NowThisElection/videos/980394025712420/?refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2FsD3pTVluvV&_rdr

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik moet steeds aan de dagloners denken. Die mensen die wegens de lockdown geen geld kunnen verdienen.

  Sinds maart: 3 X meer antidepressiva voorgeschreven 3 x meer mensen met ernstige depressieve klachten. 3 X meer euthanasie aanvragen


  https://www.youtube.com/watch?v=vYA6IKVSQ5c&t=56s

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 19. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/antiracisten-eisen-niets-anders-dan-zuiverheid-in-de-leer-a4004217
  John Gray: Amerika wordt onbestuurbaar
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt. Aardig artikel. Inderdaad zijn dit vaak de kinderen
   van de links-liberalen, die zich schuldig voelen voor wat
   er in het verleden, zelfs verre verleden, is gebeurd. Maar
   90% van de bevolking heeft niet gestudeerd, is weinig
   ontwikkeld en is juist heel simpel: geef ons veiligheid,
   een job, en verder geen gezeur over hoe de ideale wereld
   eruit zou moeten zien. Die geven de schuld van alle ellende
   aan de media, de linkse scholen en universiteiten. Vergeet
   niet, dat bijna iedereen een pistool of geweer heeft in
   Amerika. Ik zat zelf eens op het landgoed van een vriend
   op de patio voor het huis en plotseling rende een man
   al schreeuwend de oprijlaan op. Hij haalde meteen zijn
   geweer en schoot in de lucht. Later bleek, dat het een
   taxi-chauffeur was, die net beroofd was!

   DS

   Verwijderen
  2. https://www.zerohedge.com/markets/london-spins-out-control-met-police-abandon-streets
   Uit uw antwoord trek ik de conclusie dat de huidige onrust snel overwaait en in feite gebakken lucht is.
   Dus dit artikel is ook opgeblazen ?
   Marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   Dat artikel over de rellen in Londen is misleidend. Zoals
   in elke wereldstad, is er onrust over alles en nog wat. Maar
   Londen is nog nooit zo voorbereid geweest als nu. Er zijn
   overal CCTV's, waardoor iedereen, na verloop van tijd,
   kan worden gearresteerd in het geval van een vergrijp.
   Ik ben van oorsprong een Amsterdammer, maar het valt mij
   telkens weer op, hoeveel veiliger Londen is vergeleken
   met Amsterdam. In Amerika hangt het af van de buurt en
   iedereen weet dat. In Zuid-Afrika is men nergens
   veilig, vooral als het donkerder wordt, en men stelt
   zich daarop in. Over Zuid-Amerika maar gezwegen
   (kidnapping), net zoals Zuid-Italie. Men is daar zelfs
   met een lijfwacht niet veilig, als men toevallig
   behoort tot de top 10%.

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor uw nuchtere woorden !! Nog een vraag: u gaf eerder aan dat wanneer Biden wint, extra goud als verzekering zinvol is. Waarom ?
   Marcja

   Verwijderen
  5. @MARCJA:

   GOUD is een verzekering tegen hogere inflatie, die
   eventueel tijdelijk zou kunnen optreden, als BIDEN
   gedwongen zou zijn om te luisteren naar AOC, het
   socialistische Congresslid, die helikoptergeld en
   MMT voorstaat. Maar ik verwacht, dat Congress nooit
   de wet zal veranderen om dat mogelijk te maken.

   Goud is nu bijna aan het uitbreken in USD boven het
   vorige hoogtepunt van 2011, terwijl de inflatie
   overal instort. We moeten voorbereid zijn op
   een onverwachte daling, ondanks de lage of negatieve rente,
   want deflatie is de nieuwe olifant in de kamer,
   ondanks alle extreme maatregelen.

   DS

   Verwijderen
 20. Weer een mooie en leerzame aflevering!! Waarvoor dank!
  Onder het kopje “dollarrekening buiten eurozone” en mogelijke kapitaalrestricties wil ik de volgende suggestie voorleggen. Als onderdeel van mijn portefeuille heb ik Treasury ETF’s ,genoteerd in Euro’s (not hedged) op Londen en Euronext. De basis is vanzelfsprekend US$ en dat wordt netjes via de gangbare koers in Euro’s genoteerd. Ik beschouw nu, deze belegging, als dollar belegging buiten de Eurozone en heb dus geen dollarrekening nodig. Als kapitaalrestricties komen zal men mij toch niet verplichten deze Eurobeleggingen van de hand te doen? Intussen fluctueer ik €/$ fijn door. Stel de zaak loopt uit de hand en de koers komt in de buurt van de vaak besproken $0,80/€ , dan kan ik deze belegging van de hand doen en de koerswinst incasseren (alles nog steeds onder de geldende kapitaalrestricties ??). Mocht zoals destijds in Japan, Europa verplicht worden te revalueren dan ik daarna weer aankopen (zijn immers in Euro genoteerd). Bij al deze acties heb ik geen dollarrekening buiten de eurozone nodig (want die heb ik impliciet al). Wel moet ik (en dat doe ik nu al) kasgeld aanhouden in kortlopende Treasuries en dus gebruik maken van het zelfde mechanisme.
  Uiteraard is timing hier een van de belangrijkste ingrediënten.
  Wat zijn uw gedachten hierbij?
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Als er ooit kapitaalrestricties zouden komen, dan zullen
   die waarschijnlijk geheel Europa treffen. Maar anders
   lijkt uw strategie in orde. Niemand weet de toekomst,
   maar de Dollar en de Treasuries blijven de rotsen
   in de branding, met onderbrekingen, tijdens de
   Grote Economische Storm. Opvallend is, dat men
   nog net doet alsof er weinig aan de hand is! Maar als
   men de krant van 1930 bekijkt, wordt er helemaal
   niet vermeld, dat er een economische depressie heeft
   toegeslagen. Dat is de menselijke natuur: ontkenning,
   voor de echte paniek. Tja, timing staat in de sterren,
   maar het is allang overduidelijk, dat Europa geweldig
   afhankelijk is van de rest van de wereld en Amerika
   min of meer op zichzelf kan staan. Ik zal nooit
   een bekende zakenman in Kelowna, B.C., Canada, vergeten,
   die voor WW II was gevlucht uit Italie en mij op
   het hart drukte om niet in Europa te blijven. Een
   nieuwe oorlog was een kwestie van tijd en Kelowna
   had gewoon alles, wat men nodig had: water, voedsel,
   energie en prachtige natuur. Hij maakte destijds
   grote indruk op mij.

   DS

   Verwijderen
  2. @Hans, interessante suggestie. Om welke treasury ETF gaat het?
   Hoefslag

   Verwijderen
 21. @Hoefslag, er zijn meerdere mogelijkheden, uw broker kan u helpen daar de voor u meest geschikte uit te selecteren. In mijn portefeuille hanteer ik de SPDR Barclays US Treasury Bond ETF Dis , ISIN IE00B44CND37, Londen Electronic. Dit is een mix van US Treauries met gemiddelde looptijd van 8 jr. Voor kasgeld gebruik ik de iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dis), ISIN IE00B14X4S71, Euronext . Beiden natuurlijk wel in € aanschaffen, zij geven bovendien ook nog een leuke coupon voor de moeite. Succes! Hans.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Beste Hans, hoe kom je aan een goede broker in Nederland ? Een die het snapt ;). Ik ben benieuwd.

  Dat klinkt natuurlijk als een stomme vraag (besef ik) maar de groot banken heb ik weinig vertrouwen in en een ZZP moet je maar terecht vertrouwen in hebben.

  Frank

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Beste Hans, is deze ETF ook een goede mogelijkheid :
  iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?
  bedankt, groet, Harry

  BeantwoordenVerwijderen
 24. 'sWerelds krachtigste centrale bank (de Fed) gaat samen met de bank der centrale banken (BIS) proberen om cryptovaluta te beheersen of overheersen:

  https://www.bis.org/press/p200630a.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Frank, tja hier is het antwoord moeilijker dan de vraag. Alles staat of valt bij de mate waarin men datgene wat DS ( en andere aangehaalde experts) in de blog de revue laten passeren kan begrijpen en ook de bredere achterliggende context begrijpt. DS meent waarschijnlijk wel dat iedereen direct snapt wat in deze blog wordt beschreven maar ondanks het feit dat ik toch nog wel enige opleiding heb genoten in deze richting, heeft het mij ook best een hele tijd gekost (en ik vraag het mij nog wel eens af!). Deze hele materie heeft iets weg van kwantum mechanica; de meeste zaken zijn tegelijkertijd waar en niet waar, zowel materieel als in de tijd; het is aan u (daarin gesteund door DS) te bepalen in welke mate. Dit is belangrijk omdat u uiteindelijk de vraag (heeft u dit of dat product?) moet stellen aan de bank, broker of goedwillende ZZP helper.
  Mijn ervaring is dat u aan ondersteuning op het niveau van deze blog niet hoeft u te rekenen bij geen van deze partijen en al zeker niet bij diegenen die u , in eerste aanleg, aan de telefoon krijgt. (Wil, kan of mag niet!)
  Dus als u het gevoel krijgt er alleen voor te staan bent u op de goede weg.
  Banken, brokers en goedwillende ZZP’ers zijn natuurlijk voornamelijk bezig met hun eigen verdienmodel en niet zozeer met uw financiële nachtrust. Heel begrijpelijk overigens.
  Aan de goedwillende ZZP’er zou ik de vraag stellen of hij/zij verwacht of op de middellange termijn de dollar gaan dalen en de rente gaat stijgen? Is het antwoord positief of geen mening , dan zou ik nog eens verder kijken.
  Dit proces zal men eerst even door moeten, want als men niet weet wat men kopen wil en waarom, dan is het nutteloos om de winkel binnen te stappen.
  Een goede broker in deze context is vooral een betrouwbare broker (of bank of goedwillende ZZP’er). Terwijl veel banken en brokers op kosten concurreren spelen deze , vanwege het geringe aantal transacties in deze materie, eigenlijk nauwelijks een rol. Goedkoop kan gemakkelijk duurkoop worden in onzekere tijden i.v.m. risico’s als gevolg van het doorverhuren van uw beleggingen. In deze wereld van langdurige belegging betekenen eigenlijk alleen de kosten van het aanhouden van uw beleggingen, bij betrouwbare partijen, een rol. Hier ontloopt men elkaar ook niet al te veel is mijn ervaring. Wat mijzelf betreft ben ik (ook om te spreiden) geslaagd bij twee grootbanken (waarvan een mij de investering trouwens ernstig ontraadde). Als broker heb ik Binck Bank, zij zijn zeker niet de goedkoopste maar ik heb mij er als klant altijd welkom geweten en heb ook nog wel eens een goede discussie met een van de medewerkers.

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Harry, jazeker, maar hier nemen de risico’s wel toe. De hoogte van deze investering fluctueert nl. met wat de markt (en dus niet de FED) denkt over de rente op deze termijn. Heb deze ook wel in mijn portefeuille omdat ik de zienswijze van DS ondersteun d.w.z. dat we eerst door een (langdurige) periode van deflatie gaan.
  Is men echter van mening dat binnenkort deze rente zal gaan stijgen vanwege de florissante toekomstscenario’s zou ik hier niet aan beginnen.
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Hans, bedankt voor je reactie, Harry

   Verwijderen
 27. Mind-Bending must-watch
  https://twitter.com/paulbuitink/status/1279358357917372416?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 28. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/usa-und-donald-trump-das-stille-sterben-der-amerikanischen-mittelschicht-a-4d9bf39d-55bd-4673-91ed-c28ffbec5b15
  Het einde vd amerikaanse droom
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   HOW TRUMP COULD STILL WIN THE ELECTORAL COLLEGE:

   Joe Biden, soon to be coronated as the Democratic nominee, has 268 “safe, likely, or leaning” electoral votes, while Trump has 204. There are only four states, the Crystal Ball says, that remain true toss ups: Florida, North Carolina, Arizona and Wisconsin. Together, they have 65 electoral votes.

   Biden only needs one of these, and leads in all four by an average of 3.8 points (median 5.1) But Trump needs them all, the poker equivalent of drawing an inside straight. Not impossible, but highly improbable. That would get him to 269, enough to win.

   https://www.marketwatch.com/story/dont-count-trump-out-yet-heres-how-he-can-still-win-in-november-2020-06-30?mod=mw_more_headlines

   DS

   Verwijderen
 29. https://www.zerohedge.com/geopolitical/niall-ferguson-china-has-already-declared-cold-war-us
  Niall Ferguson: China ideologie is nietsonziende intergalactic Darwinism.
  Wanneer ik dit soort "in the dark forest" krijgstaal lees, huiver ik voor mijn kleinkids. Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt! Ferguson is iemand, die men altijd moet lezen.
   Het is duidelijk, dat alles in China is veranderd na
   de crisis van 2008 en de komst van Keizer voor het leven
   Xi.

   Probleem voor China is, dat het niet alleen geen rechtsstaat
   is en geen echte democratie, maar ook, dat haar fenomenale
   economische ontwikkeling gepaard ging met een gigantische
   kredietpiramide. Dat kan mettertijd misschien worden
   opgevangen door territoriale expansie, net zoals Nazi-
   Duitsland en het Vooroorlogse Japan, die beiden gebrek
   hadden aan grondstoffen, die onontbeerlijk zijn voor
   een grootmacht.

   Bovendien is China nog relatief arm: slechts $ 20,000
   BNP per hoofd van de bevolking tegenover $ 60,000 in
   Amerika. De Chinese CCP wordt steeds banger en
   achterdochtiger, naarmate haar kwetsbaarheid niet
   meer kan worden verborgen. Daarom zei Deng altijd:
   'hide your strength, bide your time'.

   Binnen 5 jaar is een hete oorlog niet onwaarschijnlijk,
   zodra Taiwan en andere landen, zoals Singapore (met
   de meerderheid Chinees), aan de beurt komen, na Hong
   Kong.

   DS

   Verwijderen
 30. Goud op hoogste niveau sinds 2011.
  Ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Volgende week weer kwartaalcijfers. Ik denk dat beurs veel te ver vooruit loopt en verwacht weer een forse daling. Hoe ziet u het? groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Liquiditeitsgedreven markten zijn altijd moeilijk te
   voorspellen, laat staan te 'shorten'. Maar mijn gevoel
   zegt, dat er een klap naar beneden zou moeten komen
   van 30% tot 40%, ook al kan dat wellicht worden uitgesteld
   tot na de verkiezingen.

   Dit is echt de meest waanzinnig dure markt, die ik in
   50 jaar heb meegemaakt! Dat komt door de 10 steraandelen,
   die van geen ophouden weten en die door de algorthmen
   (robots) moeten worden gekocht, omdat zij in de lift
   zitten. Dir robots zijn 80% van de markt.

   Dit is de tijd om de markt te negeren en lekker op
   kasgeld te blijven zitten. Doet men dat niet en wordt
   men ongeduldig, dan moet men bereid en in staat zijn
   om hele grote verliezen te incasseren.

   DS

   Verwijderen
 31. Geachte heer Schmull, de media is helemaal lyrisch over de actuele goudprijs:

  https://www.nu.nl/economie/6063211/goudprijs-op-hoogste-niveau-in-negen-jaar-nieuw-record-niet-ondenkbaar.html

  U heeft al diverse malen in het verleden aangegeven dat de goudprijs, onder invloed van deflatoire tijden in de nabije toekomst wel eens flink kan gaan zakken.
  Nu zijn het zeer bijzondere tijden. Wat is uw aktuele visie? Stelt u uw mening hierover bij en gaat de goudprijs "door het dak" ? Of blijft u bij uw standpunt dat de goudprijs nog wel weer een "dip" zal beleven?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   De Goudprijs in USD stijgt al 5 jaar, niet 1 jaar, zoals dat
   artikel beweert. Ondanks alle hype, ook van degenen, die
   ik zeer hoog acht, laat de uitbraak naar boven in USD
   nog steeds op zich wachten. Bijna iedereen is nu positief
   en men richt zich nu op Zilver en de Mijnaandelen, die
   zijn achtergebleven. Die zijn superspeculatief.

   Men schijnt te vergeten, dat de gigantische monetaire
   stimulering van Japan in de laatste 30 jaar uiteindelijk
   hogere besparingen en deflatie tot gevolg hebben gehad,
   ook al omdat inflatie alleen hoger kan worden, als
   de omloopsnelheid van het geld zou stijgen. Dat laatste
   laat het al decennialang afweten, omdat de mens
   voorzichtiger en ouder wordt.

   Raad eens, hoe voorzichtig de huidige COVID-19 mens gaat worden. Die mens geeft straks niets meer uit en blijft op
   op zijn geld zitten. Dus er komt deflatie, geen
   inflatie, want er is teveel aan alles, velen
   verliezen hun baan en de Centrale Bank kan geen
   banen 'drukken'.

   Dus nul- of negatieve rente zou de enige reden zijn
   voor een hogere Goudprijs? De praktijk wijst uit, dat
   men met zo'n rente juist extra voorzichtig wordt en
   inflatie is in geen velden of wegen te bekennen,
   terwijl looninflatie helemaal verleden tijd wordt.

   Daarom blijft Goud een verzekering, geen belegging,
   uitsluitend voor hen, die niet kijken naar de dagprijs.

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank heer Schmull voor uw heldere uiteenzetting.

   gr. Willem.

   Verwijderen
 32. Dollars of Euros of toch maar beter goud?

  The U.S. currency’s weakness comes amid criticism over the government’s response to the coronavirus pandemic and protests over racial inequality that has eroded support for President Donald Trump months before the Nov. 3 presidential election. At the same time, investors increasingly expect growth to accelerate in Europe, threatening to narrow an economic performance gap that has boosted the dollar for years.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Dollar is de internationale vluchthaven in crisistijd,
   niet de onvolmaakte Euro. Maar het bankwezen is momenteel
   Europa aan het ophemelen, omdat het zo is achtergebleven
   bij Amerika. Welnu, Europa is en blijft goedkoop, omdat
   de Europese banken aan het infuus liggen, de staats-
   bemoeienis elke ondernemingslust in de kiem smoort, en
   de technologie-sector nog steeds veel te klein blijft.

   De Euro was zo zwak in de laatste 2 jaar, dat er natuurlijk
   een herstel kan komen. Dat zal heel kort duren.

   DS

   Verwijderen
 33. De stand op de US Debyt Clock is momenteel Each Taxpayer's Share: $860,000

  Hoe is dit ooit recht te trekken in een land waar belastingverhogingen zeer impopulair zijn en waar er nu ook een grote groep mensen is die niet van plan zal zijn het gelag te gaan betalen, zonder oproer.

  Wat is uw visie ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De U.S. National Debt Clock is politieke propaganda en
   nietszeggend. Met schuld moet men altijd kijken, hoe
   dat in verhouding staat tot de waarde van de totale activa.

   Staatsschuld is maar een deel van de uitstaande schuld
   en van de uitstaande verplichtingen. Dan blijkt, dat
   vele andere landen, waaronder Japan, veel hogere
   schulden hebben, terwijl de Amerikaanse activa per hoofd
   van de bevolking behoren tot de top van alle landen.

   Verder heeft Amerika de wereldvaluta, die door haarzelf 'gedrukt' kan worden, terwijl de valuta's van 66 landen zijn
   gekoppeld aan de Dollar. De Dollarstandaard is alive
   and well, thank you very much.

   Natuurlijk zal de schuld door de COVID-19 crisis nog veel
   hoger worden. Maar in de volgende decennia moet de
   wereld weer flink bezuinigen, net zoals na WW II en na
   de crisis van 2008. There is no free lunch. Dat heeft
   Griekenland gemerkt, na hun crisis van 2012.

   Reken maar op scherp hogere belastingen, inclusief een
   vermogensbelasting, inclusief Amerika, vooral onder Biden.

   https://www.usdebtclock.org/

   https://www.thebalance.com/debt-to-gdp-ratio-how-to-calculate-and-use-it-3305832

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_financial_assets_per_capita

   DS

   Verwijderen
 34. Maar mijn gevoel
  zegt, dat er een klap naar beneden zou moeten komen
  van 30% tot 40%, ook al kan dat wellicht worden uitgesteld
  tot na de verkiezingen.

  Geachte heer Schmull,

  Is dit ook uw verwachting voor de huizenprijzen in Nederland?
  Ze gaan nog steeds "als zoete broodjes" vanwege het tekort aan woningen. Net zoals bij aandelen heb ik echter het gevoel dat de werkelijke waarde in geen verhouding meer staat tot wat er op dit moment wordt betaald.

  Ik ben zeer benieuwd naar uw visie mede daar ik mijn koopwoning met een aanzienlijke hypotheek eind 2018, achteraf gezien te vroeg, heb verkocht en op dit moment tijdelijk huur om na de, verwachte?, correctie mogelijk weer te gaan kopen.

  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Huizenprijzen worden lokaal en internationaal bepaald door
   talloze factoren. Timing is daarom vaak onmogelijk, maar
   het devies is: beter te vroeg dan te laat.

   De 'broodjes', die u bedoelt, zijn voornamelijk in de
   Randstad, niet in Oost-Nederland. Bovendien zijn in
   Nederland, zelfs 10 jaar na de kredietcrisis van 2008,
   nog steeds zo'n 50,000 huishoudens 'onder water'. Dat
   is een sterke verbetering van een aantal jaren geleden,
   toen er 1 miljoen huishoudens 'onder water' stonden.
   Geen wonder met zo'n cultuur van tophypotheken.

   De hypotheekrente is wel laag en wordt wellicht nog lager,
   maar belangrijker is de werkeloosheid, die gemakkelijk
   kan verdubbelen van 4% naar minstens 8%, vanwege de
   Coronacrisis, de inkrimping van de wereldhandel (Nederland
   is zeer gevoelig: 35% van het BNP) en de steeds kleinere
   groep van 20 tot 35-jarigen, plus de snelle vergrijzing.
   Ouderen moeten hun huis kwijt. Woningtekort? Dat beweren
   de makelaars altijd, maar in een langdurige recessie, die
   nu onvermijdelijk is, is opeens alles te koop met korting.

   Nederland is geen eiland. Zullen die enkele rijke expats
   echt wel naar Amsterdam blijven komen? Ik kan u zo
   enkele verbouwde appartementen aanwijzen, die al heel
   lang voor 1 miljoen boven de markt hangen en niemand
   schijnt (meer) te happen.

   De realiteit is, dat de top van de internationale
   huizenmarkt in menige wereldstad in 2014 is geweest.
   Sindsdien kan men in Londen en New York een flinke
   korting bedingen op het duurdere segment. De rest volgt
   later.

   Maar als men toch iets koopt, dan is het zaak om de hypotheek
   zo spoedig mogelijk te verlagen. In Nederland is slechts
   10% van de huizen hypotheekvrij tegenover 30% in Amerika
   en Groot-Brittannie. Ik kan u verzekeren, dat een gedwongen
   veiling van het eigen huis, wat bij verschillende van mijn
   vermogende (!) clienten plaatsvond, geen pretje is. Er is
   nu eenmaal een cyclus in alle activa en niets is 'waardevast'.
   Velen zijn rijk 'op papier' en dan gaat het bedrijf failliet.
   Wij hebben net 1929 achter de rug: het ergste komt nog,
   waarschijnlijk vanaf 2021. Dus: huren, huren, huren.
   Opvallend is, dat 32% van alle huurders in Amerika
   vorige maand de huurbetaling heeft gemist! Dus dit is
   niet zomaar een recessie, oh nee, this is the real thing.

   https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2020/04/abn-amro-voorspelt-terugkeer-van-huishoudens-met-hypotheek-onder-water-101122490?_ga=2.32688958.1049661492.1594410596-1584232399.1594410596

   DS

   Verwijderen
  2. De experts zien stijgende huizenprijzen toch als normaal en gezond. Corona zorgt volgens hun hooguit voor een tijdelijke onderbreking van die trend.

   https://www.nu.nl/weekend/6063467/huis-kopen-de-coronacrisis-biedt-kansen-op-woningmarkt.html

   Verwijderen
  3. Belanghebbenden bij hoge huizenprijzen (zoals de NVM) blijven graag zo lang mogelijk komen met positieve berichten over de huizenprijzen. Voor zover je stijgende prijzen positief mag noemen.

   Maar banken zien de donkere wolk al aankomen!

   DNB: banken nu strenger bij verlenen kredieten en hypotheken:
   https://nos.nl/artikel/2340668-dnb-banken-nu-strenger-bij-verlenen-kredieten-en-hypotheken.html

   Verwijderen
 35. Most important video I’ve done...could this happen to you?
  Share the message, no one’s immune to attacks. (part 1/2)


  https://twitter.com/drscottjensen/status/1280179586140180480?s=20

  Most important video I’ve done...could this happen to you?
  Share the message, no one’s immune to attacks. (part 2/2)

  https://twitter.com/drscottjensen/status/1280179994128457729?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 36. It's Going To Get Worse:

  https://www.youtube.com/watch?v=uUNdvN6IHqU

  BeantwoordenVerwijderen
 37. hadewych von mises11 juli 2020 om 09:56

  Heer Schmull, wat is jouw inzicht bij het jongste Hoisington Quarterly Review? https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf

  En nog een vraagje: zal de toevloed aan repo, QE's e.a. financial engineering de USD op termijn dan toch niet structureel verzwakken?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. hadewych von mises11 juli 2020 om 10:01

  en nog een vraagje: wat te denken van de Fed die corporate debt van too-big-to-fail co's opkoopt? Is dit nog vrije markt? En wat kunnen de consequenties zijn? Nooit nog dalende beurzen? Straks hoeft niemand nog te werken? enz ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Bedankt! Lacy Hunt slaat, zoals gewoonlijk, de spijker op
   zijn kop. Helemaal mee eens. Steeds meer schuld, steeds
   minder groei en steeds minder inflatie. Hunt en A.Gary
   Shilling behoren tot de weinigen, die de structurele,
   40-jarige hausse in Treasuries hebben zien aankomen.
   Hoedje af! Die hausse gaat door en de wereldrecessie
   wordt het ergst in 75 jaar (OECD).

   Alles is relatief. De Bank of Japan en de ECB zijn veel
   aggressiever met hun monetair beleid dan de FED. Maar
   dat voorkomt absoluut niet een dalende beurs: uitstel is
   geen afstel, wat meermalen is gebleken in de laatste 50 jaar.
   De Dollar kan tijdelijk wat verzwakken, maar dat is
   een koopgelegenheid. De volgende Eurocrisis en de crisis
   in 99% van de andere valuta's staan rustig hun tijd
   af te wachten. De volgende fase is: kapitaalcontroles!

   DS

   Verwijderen
 39. Ik word er emotioneel van:

  Oma Rijntje:“Corona veel erger dan de oorlog”

  https://www.youtube.com/watch?v=2cPKGAJJnKU

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Ik word ook emotioneel van een zielige, want onmachtige (maar nog steeds nepotistische) US-president en een 5% afgegleden dollarindex in de laatste 3 maanden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er zijn tientallen factoren, die een valuta kunnen bepalen. Valuta's voorspellen
   op korte termijn, is bijna ondoenlijk. Daarom kan men alleen in een valuta beleggen
   op de lange termijn en de onvermijdelijke fluctuaties op de koop toe nemen.

   Na ruim 10 jaar (eigenlijk 12 jaar, sinds 2008) van stijging, kan de Dollar verzwakken op korte termijn,
   maar het gaat erom of men vertrouwen heeft in andere valuta's op
   lange termijn. Een verzwakking van een valuta kan soms enige tijd duren.

   Er is al jarenlang sprake van een kapitaalvlucht van Europa naar Amerika, waardoor de Amerikaanse beurs
   het veel beter heeft gedaan dan de Europese beurzen. Dit kan tijdelijk draaien, omdat Europa gezien
   wordt als 'goedkoop' (wat altijd al zo is geweest) en omdat het Europese Herstelplan van vele
   honderden miljarden in 2020 de eerste stap kan zijn naar volledige Europese integratie.

   Maar dat laatste opent de weg naar een Transfer Unie, waarbij Noord-Europa de schulden overneemt
   van het failliete Zuid-Europa. Als Zuid-Europa geen deel was van de Euro/EU, dan was het allang
   failliet en was er hyperinflatie en dictatuur. Gelooft men werkelijk, dat Europa ooit een eenheid wordt
   zonder soevereine staten? Het kan alleen onder een dictatuur, zoals die onder Napoleon en onder Hitler.

   Dus de Dollar blijft de 'veilige haven' op langere termijn. 99% van alle valuta's zijn tegenover
   de Dollar gedevalueerd in de afgelopen 10 jaar. De Euro is nog steeds, na 20 jaar, geen echte
   valuta. Maar als men geen geduld heeft, dan moet men altijd in de eigen valuta blijven
   beleggen, want normale valuta-schommelingen zijn niet voor iedereen. Men kan zich ook
   'afdekken': Goud stijgt meestal bij een zwakkere Dollar.

   Verder wil Trump niets liever dan een zwakkere Dollar, wat goed is voor de beurs en zijn mogelijke
   herverkiezing.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   O ja, TRUMP. Misschien is hij een eikel. Nou en? Nepotisme
   is niet prettig, maar de man heeft zijn gehele leven in
   een besloten familie-bedrijf gewerkt en niemand anders als
   baas gehad als zijn vader. Zo heeft iedereen een
   bepaalde achtergrond.

   Als Hillary Clinton had gewonnen, was WW III allang
   uitgebroken, want zij, samen met Obama, streefde naar
   regiemverandering, waardoor er nu overal een geweldig
   vluchtelingenprobleem is ontstaan. Als Biden wint, dan
   is een wereldoorlog niet meer ondenkbaar.

   Trump is er niet op uit om 'democratie' op te leggen
   in andere landen. Tegelijkertijd voert hij een
   ongewone diplomatie, zoals met Noord-Korea, die
   eindelijk afwijkt van het gebruikelijke, omdat
   hij een zakenman is, geen typische politicus,
   die de wereld zoveel ellende heeft bezorgd.
   Trump wil zakendoen en is niet op de hoogte of
   heeft lak aan protocol. Bravo!

   BIDEN heeft heel veel bagage, met talloze familieleden,
   die gearresteerd zijn, maar nooit veroordeeld, en die
   de helft van de tijd de kluts kwijt is. Gevaarlijk!

   De mogelijke herverkiezing van TRUMP lijkt nu, met deze
   Pandemie, minder waarschijnlijk, want hij heeft
   een 'inside straight' (poker) nodig om te winnen.
   Hij was succesvol in 2016, ook al, omdat miljoenen
   aanhangers in de opinie-peilingen niet openlijk
   voor hem uit kwamen, maar wel voor hem stemden.

   Ik houdt mijn hart vast, als Biden en de Democraten
   zouden winnen. De wereld zou uit haar evenwicht geraken.

   DS

   Verwijderen
 41. Voor China zou het erg fijn zijn als Biden wint, toch?

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   ATLANTIC: Why China Wants Trump to Win

   Onder Trump kan China gewoon hun gang gaan in Azie, want
   hij is een nationalist en wil zich niet mengen in zaken
   van een ander land. Dus de Uighers en Hong Kong moeten
   het zelf maar uitzoeken.

   four more years of Trump—though likely packed with annoyances and disputes—might present tantalizing opportunities for China to expand its influence around East Asia and the world.

   https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/07/why-china-wants-donald-trump-win/613864/

   DS

   Verwijderen
 42. Meneer Schmull, is de invloed van politiek, en de leiders ervan, op het wereldtoneel niet relatief beperkt? Of Biden nu op de troon zit of Rutten, het uitgangspunt is toch immer hetzelfde: zetels, polls en overwicht.
  Toegegeven Trump is een wat vreemde eend in de bijt maar verder worden bepalende beslissingen toch zelden op adequate wijze genomen in het politieke theater.
  Enkel het wapen van belastingverhoging (Biden) zou naar mijn idee wel wat teweeg kunnen gaan brengen.
  Welke invloed zou een tax verhoging hebben op de door u geliefde treasuries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FRANKYB:

   Leiders bepalen wel de richting van een land, maar de
   bestaande bureacratie, de 'Deep State', trekken aan de
   meeste touwtjes. De onzichtbare macht achter de schermen,
   waar President Eisenhower voor waarschuwde. Daarom kan
   Trump de Amerikaanse troepen niet terughalen uit o.a.
   Afghanistan en Duitsland, wat hij wel wil.

   Een belastingverhoging, die overal nu onvermijdelijk
   wordt, inclusief een vermogensbelasting, ook voor
   minder vermogenden (woningbelasting!), zal ongunstig
   zijn voor economische groei en inflatie. Dat is dus
   heel positief voor U.S. Treasuries.

   DS

   Verwijderen
  2. https://t.co/6sgv31yxVP?amp=1

   The FED is setting the stage for a major policy change
   inflation above 2%

   Verwijderen
 43. Een vraagje. Is de Deep State verbonden met de UN? Ik lees steeds agenda 2030 van de UN:

  https://www.youtube.com/watch?v=3PrY7nFbwAY

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier het antwoord, Jan:

   Bossmaker: binnenkort geen toegang meer tot werk, winkels, openbaar vervoer en publieke gebouwen

   https://www.youtube.com/watch?v=V7HxC9wzHwE&feature=youtu.be

   Veel mensen leven nog in een ontkenning.

   Tedros

   Verwijderen
 44. Er klopt iets niet!

  Gesprek over Brandbrief van 17000 burgers, medici en zorgpersoneel:

  https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc&t=3561s

  Mooi hoor, men gaat praten.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Een mooi interview voor deze zondag:

  Een georchestreerde wereldwijde psychische gevangenis. Michaéla Schippers en Ramon Bril

  https://www.youtube.com/watch?v=Fv4w7XAWETw

  Loes


  BeantwoordenVerwijderen
 46. Peter Schiff zegt m.i. zeer logische dingen in deze podcast.
  https://schiffblog.blogspot.com/2020/07/peter-schiff-confiscatory-taxation-is.html

  Misschien dat ik onvoldoende begrip heb van economie en de economische kracht van de VS, maar is de belangrijkste kracht van de VS niet hun bezit van de wereldmunt#dollar die ze nu in triljarden bijdrukken en waarmee ook hun militaire macht in stand gehouden wordt.
  De dollars die China met hun industriele produktie verdient, worden weer gebruikt om in de VS en Europa grote bedrijven te kopen en zo via de achterdeur steeds meer invloed opbouwen. Uiteindelijk lijkt mij dit in het voordeel van China tov de VS.

  Gaarne uw commentaar,
  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   CHINA is al jarenlang bezig om of via Belt & Road (BLI) of
   de opkoop van firma's overal ter wereld, haar invloed
   te vergroten. Dat is door de koude oorlog nu veel
   moeilijker geworden. Acquisities worden geblokkeerd,
   het land heeft een Dollartekort door teveel schuld
   in Dollars, die moet worden verlengd en vele landen
   willen de BLI opschorten, vanwege generatie-lange
   schulden aan China.

   Ditzelfde deed Japan net voor de Crash van 1990, toen
   het keizerlijk paleis meer waard was dan heel Californie.
   Ook Rockefeller Center was toen in Japanse handen.

   China is de grootste kredietzeepbel in de geschiedenis,
   veel groter dan die van Japan in 1990. Het uiteenspatten van
   deze bel wordt historisch!

   Verder: luister niet naar Schiff. Dit was mijn antwoord
   onlangs aan een klant:

   Schiff voorspelt al minstens 15 jaar, dat de Dollar instort en hij herhaalt dat elk jaar.
   Maar alles is relatief en andere valuta's zijn veel riskanter.

   Verder heeft hij al die tijd hyperinflatie voorspeld, omdat hij nooit begreep,
   dat kwantitatieve verruiming (QE) niet hetzelfde is als 'geld-drukken'.
   Hij begreep nooit het verschil tussen activa-inflatie in aandelen / huizenprijzen
   en consumenten-prijsinflatie (CPI)

   Bij elke crisis steeg de Dollar juist en daalde consumenten-prijsinflatie scherp.
   Hij beval Goud aan in 2011, net voordat het 5 jaar daalde.
   Hij heeft de hausse in Treasuries totaal gemist, want hij begreep totaal niet,
   dat het Grote Geld op zoek was naar een 'veilige haven'.

   Hij heeft wel de instorting van de huizenprijzen en de Financieele Crisis in 2008 voorspeld.
   Dat was meer geluk dan wijsheid! Zijn firma, Euro Pacific Capital, heeft clienten
   een zeer wisselvallig vermogensbeheer laten zien, vaak met 50 tot 70% daling!

   Het enige, waarmee ik het eens ben is zijn mening over Bitcoin, wat hij ziet als
   een grote zwendel. Hij verkiest Goud. Ik ook.

   DS

   Verwijderen
 47. hadewych von mises21 juli 2020 om 08:33

  Heer Schmull, wat te denken van het Europees herstelfonds, met het leeuwendeel voor Italië, het land met de derde grootste goudvoorraad ter wereld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Wat een poppenkast. De uitslag was allang bekend, ondanks
   de 'marathon-besprekingen', bedoeld voor de binnenlandse
   politieke consumptie. Rutte is echt niet van plan om
   de EU/Euro te laten springen, hij wil juist ooit hoofd
   worden van de EC (wat nooit zal lukken). Als de EU/Euro
   niet bestond, dan stond de Nederlandse Gulden minstens
   30% hoger en de Italiaanse Lire 50 tot 70% lager,
   waarschijnlijk weer met een dictatuur. Net zoals de
   rest van Zuid-Europa.

   Dit is de eerste stap naar een Federaal Europa: er komen
   straks federale belastingen en een federaal leger.
   Nederland heeft niets te vertellen, want straks zal
   de 1000 miljard aan gespaard pensioengeld, wat
   Nederland als enige land nog bijelkaar heeft gekregen,
   gedwongen worden 'uitgeleend' aan het failliete
   Zuid-Europa. En al dat Goud komt ook in een
   centrale pot, want dat wordt hard nodig om bepaalde
   corrupte landen met mafia-achtige praktijken overeind
   te houden.

   De ondemocratische EU/Euro, die hierover geen stemming
   toelaat, zal EENS uitelkaar spatten. Gegarandeerd.

   DS

   Verwijderen
 48. Diverse artikelen over ruimere leenmogelijkheden voor het kopen van een huis en het prijsopdrijvende effect daarvan:

  'Diepere zakken kopers voornaamste reden voor hogere huizenprijzen'

  https://www.nu.nl/economie/6064817/diepere-zakken-kopers-voornaamste-reden-voor-hogere-huizenprijzen.html

  Dit verwijst door naar een rapport van DNB: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2020/dnb389563.jsp
  Hier wordt duidelijk de link gelegd tussen de maximale leenruimte en prijsstijgingen. Die relatie blijkt veel sterker dan die tussen woningtekort en huizenprijzen

  Volgens veel artikelen over huizenprijzen is het woningtekort juist de belangrijkste oorzaak is van prijsstijgingen en zijn de beperkte mogelijkheden voor starters veroorzaakt door steeds strengere leennormen. De hoge prijzen worden vaak niet als oorzaak daarvan genoemd. Dat gaat dus voorbij aan de opwaartse spiraal van soepelere leennormen en stijgende prijzen, waarbij de oplossing van vandaag het probleem van morgen veroorzaakt.

  Banken gaan nu strenger worden, dus ik verwacht die prijsdaling over niet al te lange tijd:
  https://www.nu.nl/economie/6064345/banken-zijn-strenger-bij-afsluiten-van-nieuwe-hypotheek-door-coronacrisis.html

  Zie ook:
  https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10415000/signalen-sterker-dat-huizenprijzen-gaan-dalen

  Er zijn de laatste jaren nog meer oorzaken van de opgelopen huizenprijzen:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/20/hoe-taxaties-de-prijzen-op-de-woningmarkt-opdrijven-a4006408

  https://www.nu.nl/economie/6065662/tweeverdieners-kunnen-vanaf-volgend-jaar-misschien-hogere-hypotheek-krijgen.html

  'Schenkingen van ouders aan kinderen drijven de huizenprijs op':
  https://nos.nl/artikel/2341479-schenkingen-van-ouders-aan-kinderen-drijven-de-huizenprijs-op.html

  Hoe meer er geleend kan worden, hoe sneller de prijzen stijgen.
  Totdat het weer een keer eindigt in een tranendal zoals in 2008.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://housinganalysis.nl/wp-content/uploads/2020/06/Corona-als-katalysator-voor-de-woningmarktcrisis-anno-2020.pdf

   Gr.
   Natasja

   Verwijderen
  2. Zeer interessant artikel.

   Volgens veel deskundigen zijn stijgende huizenprijzen een natuurwet en is er maar één oplossing: bijbouwen! Ik heb wel eens het idee dat die deskundigen de spreekbuis van NVM, taxateurs en Bouwend NL zijn.

   Maartje Martens heeft een duidelijke tegendraadse mening, die mij meer aanspreekt. Het vertrek van expats en toeristen en als gevolg daarvan de terugtrekking van beleggers uit de woningmarkt kan volgens haar een stevige prijsdaling gaan veroorzaken.

   Verwijderen
 49. China controleert straks ALLES:

  https://www.youtube.com/watch?v=yFHBgVDP4cE&t=3s

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Een deel van de elite is blijkbaar toch wel bezig met minstens het overdenken van een reset van ons systeem.
  Getuige deze korte video's : https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY en https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U
  Wat gebeurt er met onze veilige staatsobligaties (VS en andere) als het zover zou komen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat alleen al te denken van een daling van 7% in de dollar voor het zogenaamde "grote/slimme" geld in slechts 4 maanden tijd? De echte slimmeriken spelen een nieuw spel op de achtergrond.

   Verwijderen
  2. @SYSTEEMCRISIS:

   Men moet zeker nooit in een vreemde valuta beleggen, als
   men niet kan slapen, vanwege de normale fluctuaties op
   korte termijn. We hebben immers net vele jaren van
   Dollarstijging achter de rug.

   Soliede staatsobligaties blijven altijd veilig, wat er
   ook gebeurt, want de overheid zal haar eigen financiering
   nooit in gevaar willen brengen en verder krijgt de overheid
   altijd op een of andere manier haar geld, o.a. via
   hogere belastingen.

   DS

   Verwijderen
 51. De ondemocratische EU/Euro, die hierover geen stemming
  toelaat, zal EENS uitelkaar spatten. Gegarandeerd.

  Zullen wij dit ooit meemaken ??? Uw vroegere voorspelling over Duitsland is niet uitgekomen, sterker nog , Duitsland is een grote voorstander van het hele EU project.Dus ooit zou het kunnen maar ik begin toch huiverig te worden als u dit soort uitspraken doet.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Misschien niet, want ons leven is zo kort. Het Romeinse
   Rijk ging vanaf het begin al mis, maar bestond wel 500
   jaar.

   Mijn positieve uitspraak over de Dollar is altijd voor de
   langere termijn. De euforie over de Euro, na enkele
   jaren van daling, is vooral het gevolg van het Herstel-
   fonds. Herinnert u zich nog dat plan van Juncker?

   Natuurlijk is de Euro veel te laag voor Duitsland
   en Nederland, waardoor het Euro-project door Noord-
   Europa nog in stand wordt gehouden. Maar de Euro
   is nog veel te hoog voor Zuid-Europa. De Italiaanse
   beurs staat, na 20 jaar, nu 45% lager (zonder
   dividenden)! Wie positief blijft op het Euro-project
   op langere termijn, mag het zeggen.

   DS

   Verwijderen
 52. This man understands the mask lie at a level most can't comprehend.

  Het is een enge wereld geworden.

  https://twitter.com/GeneralDilley/status/1286349473413771265?s=20

  Jules

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Zo zie je maar. Als "Daytrader" kan je zo bij de president een interview hebben :-)

  https://twitter.com/stoolpresidente/status/1286733637698768896/video/1

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Voor het weekend:

  https://www.youtube.com/watch?v=Daan72BTwxI&feature=youtu.be

  Een fijn weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Interessant interview met Arno Wellens. 'Volgend jaar BANKENCRISIS

  https://www.youtube.com/watch?v=bnc0q9wEBUc

  Jules

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Henrik Zeberg blijft maar volhouden dat goud gaat instorten...hij zal ooit wel eens gelijk krijgen maar intussen blijft de goudprijs klimmen. Zo zie je maar...'follow your gut' is nog altijd beter dan technische analyse als je tenminste niet steeds met lege handen wil achterblijven...

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Over technische analyse gesproken, wat te denken van deze?

  EUR/USD breaks the 12-year trend line!!

  With domestic economic concerns trumping its role as a safe-haven currency, the dollar index fell to 93.55!

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Het Corona virus uit 1989?!?


  https://twitter.com/Anna95388736/status/1287653414101557249?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 59. https://www.zerohedge.com/markets/rabobank-story-crashing-dollar-very-exciting-and-desperately-inaccurate
  Every: over 3 jaar oorlog China-USA vrijwel zeker
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Nu is het echt oorlog. Dus frontlinie artsen die wel corona patiënten kunnen genezen steken hun nek uit en de video wordt overal weggehaald? Zo helder is het nog nooit geweest:

  https://www.bitchute.com/video/PqqvcxdCGJo9/

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Zelfs Donald Trump Jr is nu geschorst door Twitter vanwege het delen van positieve info over #Hydroxychloroquine .


  https://twitter.com/jangajentaan/status/1288136518310211584?s=20

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
 62. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-retweet-video-van-arts-met-bizarre-ideeen-en-noemt-eigen-adviseur-fauci-een-bedrieger~b96ffaa5/
  Ik vind Trump compleet geschift.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Marcja, Trump geschift? Heb je weleens in de materie-corona-Fauci verdiept?
   Gr, Kees

   Verwijderen
  2. Een citaat over het testen van het zeer dodelijke Corona virus:

   https://www.youtube.com/watch?v=g8Z7tsQw3gA&t=1561s

   Loes

   Verwijderen
  3. Als je de staatspropaganda gelooft... ja dan veroordeel je Trump. Maar als je op zoek gaat naar de echte feiten, dan stijgt je waardering voor hem bijna wekelijks. Hadden wij maar zo'n leider, in plaats van Slapjanus Rutte die weer eens miljarden uit onze portemonnee rooft en slaafs naar Brussel brengt.
   Ik heb in mijn dossier laten vastleggen dat ik in geval van corona onder geen beding naar de IC wil, maar intraveneus Vitamine C , aangevuld met Hydrochloroquine en een zinkpreparaat. Tot nog nog NIEMAND gestorven die het toegepast heeft!!!!
   En mijn huisarts gaf aan aan dat ik niet de eerste ben, die dat aan zijn medisch dossier heeft toegevoegd.
   Johan

   Verwijderen
  4. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/616314088/goedkoop-medicijn-giftig-verklaard
   Voor Kees en anderen: Leon de Winter neemt het m.i. terecht op voor gebruik hydro...quine, maar alleen in een heel vroeg stadium vd ziekte.
   Marcja

   Verwijderen
 63. Goldman Sachs:
  The dollar is in danger of losing its status as the world’s reserve currency.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-28/goldman-warns-dollar-s-role-as-world-reserve-currency-is-at-risk

  BeantwoordenVerwijderen
 64. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1595937743.php
  Over Goldman gesproken...
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 65. FX-wire over de dollar vandaag.

  DXY: The dollar index sinks lower again as investors await the Federal Reserve meeting outcome, which is expected to sound 'reassuringly' accommodative at its policy review later in the day and will also open the door to ('a higher tolerance for') inflation. The greenback against a basket of currencies traded 0.2 percent down at 93.56, having touched a low of 93.48 on Monday, its lowest since June 2018!

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Oude hoesttablet zorgt voor minder sterfte aan corona

  https://www.rd.nl/oude-hoesttablet-zorgt-voor-minder-sterfte-aan-corona-1.1682539

  BeantwoordenVerwijderen
 67. @ROBV @MARCJA @ANONIEM:

  De DOLLAR INDEX (DXY) is 58% Euro en 14% Yen. Dus een lagere
  DXY, na 2 jaar van stijging, betekent gewoon, dat de Euro
  eindelijk wat hoger is. Wall Street loopt van stapel, na
  jarenlang een lagere Dollar te hebben voorspeld. Het Europese
  Herstelplan en het 'goedkope' Europa zijn het begin van een
  geintegreerd Verenigde Staten van Europa, zo heet het. Er komen
  honderden miljarden van EU-obligaties als nieuwe 'veilige
  haven'. Wie dit gelooft, mag zijn vinger opsteken. Alsof
  Brexit geen gevolgen zou hebben voor andere lidstaten! Alsof
  EU-papier vergelijkbaar is met Treasuries!

  MUCH ADO ABOUT NOTHING:

  https://www.yardeni.com/pub/tradeweightdol.pdf

  De Dollar als reserve-valuta zou vallen. Een refrein van
  de laatste 50 jaar. Er is geen alternatief. De markt
  bepaalt dat wel, niet bureaucraten of politici. Zelfs
  de Euro blijft, na 20 jaar van proberen, steken bij 20%,
  lager dan in 2012, tegenover 60% voor de Dollar. Vergeet
  helemaal een digitale RMB of SDR of Bitcoin. Sprookjes!

  Wacht maar tot de volgende 'echte' crisis, en er is weer
  een Dollartekort. Misschien worden de swaplines voor
  andere Centrale Banken voor Dollarliquiditeit dan veel
  moeilijker, want het ligt politiek erg gevoelig. En
  zorg er inderdaad voor om bankaandelen en grote
  bankdeposito's te mijden. Koop Treasuries, de enige
  veilige haven.

  DS

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 68. https://www.zerohedge.com/markets/roubini-revisiting-white-swans-2020
  Roubini refereert hier in aan zijn artikel van Februari. Ik.herinner mij dat hij toen al,
  stelde dat de Europese landen hun grenzen moesten dichtgooien, iets wat ze veel te laat deden. Ik ben een fan vd man en ben benieuwd beste DS wat u van dit artikel vindt.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Mensen als Nouriel Roubini (dit is een Depressie) en A.Gary
   Shilling (dit is 1929) zeggen vaak dingen, die men niet wil
   horen. Zoals altijd, komen vele problemen tegelijk op de
   wereld af. Wat er ook gaat gebeuren, de timing blijft
   onzeker, want dit is een Amerikaans verkiezingsjaar.
   De markten zijn tot alles in staat. Kodak kan zomaar
   in een week met een paar duizend procent stijgen.
   Men voelt wel aan, dat er flinke storm op komst is,
   dus men leeft er nog even flink op los. Het nieuws
   over Corona wordt met de dag alarmerender en de volgende
   quarantaine is nabij. Men mag straks alleen naar buiten
   met speciale toestemming. Men moet nu met het ergste
   rekening houden, want dat doet de markt ook: nee, niet
   de beurskoersen, want die zijn helemaal geen maatstaf
   (kijk maar naar 1929 in Wall Street en 1990 in Tokyo,
   voordat beide beurzen 90% daalden), maar de rendementen
   van Treasuries en vooral van de TIPS, die maar blijven
   dalen resp. negatiever worden. Dat is de echte markt
   van het slimme geld, die totaal in paniek is geraakt,
   met een, voor de optimisten, totaal onverwachte
   spectaculaire waardestijging. Depressie & Deflatie &
   Oorlogsgedruis.

   DS

   Verwijderen
  2. RIVM: “Relatief veel fout-positieve testen”

   https://viruswaanzin.nl/informeren/rivm-relatief-veel-fout-positieve-testen/?
   utm_source=sendinblue&utm_campaign=30072020_NIEUWSBRIEF__DEMONSTRATIEMONDKAPJESPCR_TESThcqmeer&utm_medium=email

   Verwijderen
 69. @ Marcja , Onbegrijpelijk dat je de Telegraaf als betrouwbare bron aanvoert ten op zichte van hydroxychloroquine.. Verdiep je eens in Fauci , die heeft een zeer bijzondere reputatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Mensen vergeten dat straks IEDEREEN moet worden ingeënt maar de vraag is met wat?


  Coronavirus restrictions will remain if large numbers refuse vaccine, warns UK taskforce

  https://uk.news.yahoo.com/coronavirus-restrictions-refuse-vaccine-135129841.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAGyHl7T51g7E3gBB81qLYNC3HgJ2os3RpWCq4fss4PlLcPCP3oQNI0KlYF6ij13flFo5q7kfKCWVsEp1KWDav1hr6k3lXnWXbSZcyYdYo4goNT8-11SQr7qzTDj2MU8qGCNOIW28WSwfDvInm3MFvkxw72vBEke5hkMdEEIf9j4o

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bill Gates heeft wel iets leuks voor ons:

   https://twitter.com/DeepStateExpose/status/1288010621058011136?s=20

   Of ben ik nu een complotdenker?

   Verwijderen
 71. Ik heb tot nu toe geen kritisch geluid gehoord van u mbt het corona beleid,de ernst van Covid 19 en de rol van de media.
  Misschien dat ik het fout heb, maar mocht ik gelijk hebben dan is onderstaand een eyeopener.

  Dokters komen in opstand voor hydroxychloroquine. Ongekende censuurgolf

  AMERICAN DOCTORS ADDRESS COVID 19 MISINFORMATION WITH CAPITOL HILL PRESS CONFERENCE

  https://www.bitchute.com/video/eEbeGwRFKvod/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=30072020_NIEUWSBRIEF__DEMONSTRATIEMONDKAPJESPCR_TESThcqmeer&utm_medium=email

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Ik nam COVID al in een beginstadium serieus, toen de
   meesten nog spraken over een 'griepje'. Ook het
   economische effect daarvan was mij al vroeg duidelijk.
   Men moet zich op het ergste voorbereiden, was meteen
   mijn reactie. Maar verder is er een vrije meningsuiting,
   waardoor degenen, die spoken zien achter elke boom,
   het recht hebben om daarin te geloven. Ik spaar mijn
   energie liever voor het echte werk, dat zoden aan de
   dijk zet. We hadden al eerder 9/11, talloze false flags,
   de moord op JFK en RFK, de 'zogenaamde' maanlanding,
   etc, etc. We zijn als vliegen op een olifant. het is
   ons nu eenmaal niet gegeven om de gehele olifant te zien.
   Noch wenselijk. De machten achter de schermen houden
   iedereen in de gaten. 'Preppers' kunnen nu al het vliegtuig
   niet in.

   DS

   Verwijderen
  2. Voor geïnteresseerden:

   Who is censoring us?
   Dr. Lisa Saff Koche, Tampa, Florida.
   #HCQ

   https://twitter.com/Poempieloempie/status/1288965406728826886?s=20

   Verwijderen
  3. Helemaal mee eens, Achter sommige complotten zit vast een kern van waarheid zo nu en dan, maar richt je op datgene wat er echt toe doet en duidelijk is. Je vermogen, je inkomen, je gezin, familie etc en waar je invloed op uit kunt oefenen.

   Verwijderen
  4. De dokter heeft ontslag gekregen:

   https://www.thegatewaypundit.com/2020/07/emergency-room-dr-simone-gold-fired-hospital-attending-white-coat-summit-says-hired-lin-wood-represent-video/?utm_source=Twitter&utm_campaign=websitesharingbuttons

   Verwijderen
  5. @HAROLD:

   FAKE CORONAVIRUS CLAIMS:

   https://www.bbc.co.uk/news/53601027

   DS

   Verwijderen
 72. https://www.zerohedge.com/markets/rabobank-everyone-thinks-they-know-whats-going-when-they-actually-dont
  Ik geniet altijd weer van deze man!
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad , literair talent en veel licht in de bovenkamer...

   Verwijderen
 73. Geachte heer Schmull,

  Ik geniet al jaren van uw accurate en goed onderbouwde visie op de financiële markten. En heb uw overwegingen altijd meegenomen in mijn besluitvorming. Daar heb ik tot op heden geen spijt van gehad.
  Ik ben geen korte termijn belegger, maar iemand die gaat voor vermogensbescherming en veiligheid.
  Daarom moet je af en toe een keer proberen te heroverwegen om te screenen of je nog steeds op het goede spoor zit.
  Ik heb daarom twee vragen aan u:
  - tot welke koers mag de dollar dalen om de langetermijnvisie intact te houden? Waarbij ik ervan uitga dat op de langere termijn de dollar sterker zal zijn dan de euro. Is er dus een bepaald omslagpunt te benoemen?
  = Wanneer de euro 1,20 of sterker zou worden ten opzichte van de dollar, is het dan verstandig om een extra portie spaargeld om te zetten in dollars?

  Alvast dank voor uw reactie.

  Johan van Vught

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN VAN VUGHT:

   Beleggen in vreemde valuta's is niet voor iedereen. Men
   moet denken in die valuta's en niet wakker liggen van
   de fluctuaties. Valuta's zijn niet iets 'waard', zoals
   aandelen, maar bewegen op en neer ten opzichte van elkaar.

   De valutamarkt is tot alles in staat. Er spelen tientallen
   factoren een rol, waardoor valutahandel de meest hachelijke
   handel is ter wereld.

   Maar men kan wel een lange termijn visie hebben op valuta's,
   en alle fluctuaties op de koop toe nemen. Mijn lange
   termijn mening over de Dollar blijft positief, omdat
   het voldoet aan alle voorwaarden van een duurzame valuta:
   rechtsstaat, democratie, militaire macht, zelfvoorzienende
   economie in energie en voedsel (autarkie) en verreweg
   de grootste reserve- en handelsvaluta (60% resp 88%).

   Dus een zwakkere Dollar (Dollarindex, DXY, is 57% Euro)
   is voornamelijk tijdelijke zwakte tegenover de Euro.
   De Dollar blijft sterk tegenover 99% van alle andere
   valuta's, vooral die van Opkomende Markten.

   De Euro is een valuta zonder land, zelfs na 20 jaar.
   Noord-Europa, met de overschotten en relatief lage
   schuld t.o.v. van het BNP, kan Zuid-Europa, met
   de tekorten en een onhoudbare staatsschuld, niet
   uitstaan. Noord-Europa blijft het spel meespelen,
   omdat de Euro 'laag' en ondergewaardeerd is voor
   Noord-Europa. De Euro is nog veel te hoog voor
   Zuid-Europa, die daardoor in de laatste 10 jaar
   verder in het moeras is gezonken. Wanneer zal
   dit koorddansen ten einde lopen? Is het Herstelfonds
   echt wel het begin van een geintegreerd Europa,
   zoals vele financieele strategen beweren? Dit
   Herstelfonds is maar enkele procenten van het BNP,
   wat bij lange na niet genoeg is om Zuid-Europa
   overeind te houden. Voor een uitgebreide transferunie
   moeten de verdragen worden veranderd.

   Hoever laat de ECB de Euro doorstijgen, want dat importeert
   deflatie en is funest voor de exportgevoelige economie
   (30 tot 50% tegenover 13% van Amerika)?

   Dus ik kan met de beste wil van de wereld niet zien,
   hoe men een transferunie erdoor kan drukken, of het nu een
   politiek project is of niet. Tijdens de crisis met
   Griekenland in 2012, moest Amerika eraan te pas komen
   om Duitsland te dwingen Griekenland niet eruit te stoten
   (Geithner van de NYFED vloog naar Berlijn). De reden was,
   dat Amerikaanse banken dan teveel zouden verliezen.
   Maar Nederland had de nieuwe Guldens al klaarliggen.

   Het is onmogelijk om te voorspellen, hoe hoog de Euro
   kan stijgen tijdens deze tegenbeweging. Tenslotte
   is de Euro al 12 jaar gedaald tegenover de Dollar.
   Maar een uiteindelijke daling naar 0,80 moet niet
   uitgesloten worden, ook al moet Europa dan tariefmuren
   vrezen van Amerika ('currency manipulation'). Bovendien
   doemen dan kapitaalcontroles op om het vrije
   kapitaalverkeer te bemoeilijken.

   Vergeet niet, dat valutatrends enige tijd kunnen duren,
   soms wel jaren. Dus als men dat geduld niet kan/wil
   opbrengen, dan gewoon nooit beleggen in vreemde valuta's.

   DS

   Verwijderen
  2. Heel hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord.

   Johan

   Verwijderen
 74. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Koers Amerikaanse dollar in glijvlucht

  Koersval weerspiegelt de zorgen over de Verenigde Staten, waar het aantal coronabesmettingen nog steeds toeneemt en de politieke situatie zorgelijk is. Analisten uiten hun twijfels over de houdbaarheid van de dollar als reservemunt.

  https://fd.nl/beurs/1352840/koers-amerikaanse-dollar-in-glijvlucht

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Dollar 'zwak'? Alleen tegenover de Euro, die nu
   12 jaar is gedaald en toe was aan een herstel.
   99% van alle valuta's, vooral die van de opkomende
   landen, blijven zwak tegenover de Dollar. Een hogere
   Euro is funest voor Europa: het importeert deflatie en
   is slecht voor de export. Hoelang zal de ECB dat
   toelaten? Straks moet de rente nog negatiever worden.
   In Amerika is de rente in ieder geval nog positief.
   En is het Europese Herstelplan echt de eerste stap
   naar een Transferunie van Noord- en Zuid-Europa,
   eindelijk na 20 jaar? Wat een illusie. Zuid-Europa
   heeft een onhoudbare schuldsituatie. Schuldsanering
   ligt in het verschiet of nog meer 'gelddrukken'
   van de ECB tot de volgende crisis.

   DS

   Verwijderen
 76. Franse, Nederlandse, Amerikaanse én Spaanse artsen in opstand.

  https://www.marktaliano.net/more-doctors-for-the-truth-speak-out-in-madrid-medically-dismantling-the-false-pandemic-of-covid-19-posted-by-contra-informacion-on-july-26-2020/

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze is goed, Loes:

   Leeg ziekenhuis. Al deze verpleegsters zeggen: "Het is een neppandemie" Dus waar maken ze zich druk om? Juist om ons in de angst/paniek modus te houden. Dat "werkt" beter voor hun. Pruilend gezicht

   https://twitter.com/Felicity256/status/1290541549953179648?s=20

   Verwijderen
  2. @LOES @ANONIEM:

   Kinderen terug naar school? Leerlingen in Israel besmetten
   honderden andere mensen:


   https://www.nytimes.com/2020/08/04/world/middleeast/coronavirus-israel-schools-reopen.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

   DS

   Verwijderen
 77. Dit is mooi! Volgens een vriend is dit bolbliksem. Ik kan het niet vergelijken:

  https://twitter.com/rjmponsen/status/1289685680893775872?s=20

  Piet

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Corona is niet zo ernstig als media ons wil laten geloven. Ik vind het bijzonder dat u het zoooooo gevaarlijk vind. Goud inmiddels door de $1960 heen en er word niets over gezegd hier.Valutas worden gemanipuleerd evenals de edelmetalen dus wat zegt dat dan als de waarde van goud in valuta word weer gegeven. Kunnen we uberhaupt waarde van iets nog weergeven in valuta ? Wat een feest voor de superrijken en wat een ellende voor het gros van de wereld bevolking.Heel veel mensen willen fysiek edelmetaal bezitten , alleen dat en de handel op papier zorgt voor grote tekorten op den duur.U wijst keer op keer op de geschiedenis die zich herhaalt maar zitten we nu niet op een punt waar dat absoluut niet meer op gaat ? Deflatie op de troep die mensen denken nodig te hebben en inflatie op de produkten waar mensen van zijn vergeten niet zonder te kunnen. De koelkast straks voor n euro maar om hem te vullen is straks wellicht onbetaalbaar. Het is alsof men monopoly speelt met nog drie dozen ernaast voor extra geld , huizen en hotels om langer door te spelen...alleen het speelveld word kleiner en kleiner..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je naar deze aflevering kijkt, zie je waartoe de elite toe in staat is. Dan begrijp meteen wat er nu zich afspeelt:

   https://www.youtube.com/watch?v=Uy_DUHLEt2o&t=4207s

   Bert

   Verwijderen
  2. @SEBAS:

   Dit zijn bijzondere tijden. Bereidt u zich voor op het ergste.
   Jaren van soberheid liggen in het verschiet. Het feest is
   allang voorbij, maar de meesten denken nog, dat alles
   bij het oude blijft, ondanks alle faillissementen en
   het stijgend aantal werklozen. Dit is de tijd om
   je kruit droog te houden en de zaak af te wachten,
   want alles wordt anders. Geleidelijk zullen velen
   verder in de war geraken, dus mediteren en wandelen
   zijn de beste geneesmiddelen, geen pillen of alcohol.

   'In the midst of every crisis, lies great opportuniy'
   (Albert Einstein).

   DS

   Verwijderen
 79. @ Schmull, wat denkt U hiervan?

  https://www.cafeweltschmerz.nl/een-nieuwe-blik-op-het-karakter-van-de-noodtoestand-karel-van-wolferen-en-ramon-bril/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HOEFSLAG:

   Enig commentaar hierover is zinloos. Men gelooft, wat
   men geloven wil. In ieder geval lijkt de 79-jarige
   van Wolferen een manier te hebben gevonden om nog
   veel ouder te worden: je moet je ergens over opwinden,
   want dat voorkomt dementie.

   DS

   Verwijderen
 80. Laten we ook nog maar eens blik op goud, de dollar en 10y US-Treasuries werpen:

  Gold continues to trade higher and hits fresh all-time high at $2055 on weak US dollar and negative US real yield. The weak ADP employment data has dragged the US dollar lower. US private companies have added 167000 much worst compared to a forecast of 1200K. The US 10-year inflation-adjusted yield is at -1.06% vs -1.02% on Aug 3rd. Gold and US real yields are inversely proportional and this confirms that gold to trade further higher in the coming months.

  US Dollar Index – Bearish (positive for yellow metal)

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Treasuries: US-overheid gaat nog veel meer geld lenen

   De Amerikaanse overheid moet dit kwartaal een ongekende hoeveelheid geld lenen om het hoofd te bieden aan een begrotingstekort dat ongezien is sinds de Tweede Wereldoorlog.

   https://fd.nl/beurs/1353386/amerikaanse-overheid-gaat-nog-veel-meer-geld-lenen

   Verwijderen
  2. Ik zie al USD/EUR en DXY-targets van 80 bij serieuze analisten verschijnen en LT-verwachtingen voor goud van meer dan 3000$.

   Verwijderen
  3. En dus is het tijd voor (even) contrair denken en handelen ;)

   Verwijderen
  4. @WOUTER @ANONIEM @ROBV:

   1) De waarderingen van Treasuries bereikten weer nieuwe
   hoogterecords, ondanks de gigantische uitgifte van
   Treasuries. Het Grote Geld is duidelijk op zoek
   naar een 'veilige haven' en ziet geen inflatie of groei.

   2) Goud bereikte in USD een nieuw nominaal, geen reeel
   (ex-inflatie) hoogterecord. Een reeel record zou
   $ 2800 zijn geweest.

   3) De Dollar is in de laatste 2 maanden wat gedaald
   tegenover de Euro, de Yen en zelfs het Pond Sterling,
   maar niet tegenover de meeste andere valuta's. De
   Turkse Lira is in 2020 al 25% lager tegenover de
   Dollar en is gemiddeld 60% per jaar tegenover de
   Dollar gedaald in de laatste 10 jaar. Laten nu
   bijna alle zogenaamde deskundigen die 'Opkomende
   Markten' hebben aanbevolen!

   4) Met de verscherping van de koude oorlog met China,
   is de Euro tegenover de Dollar in de laatste dagen
   opeens weer verzwakt. Men ziet in, dat Europa veel
   kwetsbaarder is dan Amerika in een tijd van een ernstige
   inkrimping van de wereldhandel. Ook Europa heeft
   het virus nog niet onder de knie, integendeel.
   450,000 Britten, die nu op vakantie zijn in Frankrijk,
   moeten bij terugkomst in quarantaine! Zelfs Griekenland
   raakt nu in paniek.

   5) Goud en Treasuries kunnen niet allebei gelijk krijgen.
   De een ziet inflatie, de ander ziet deflatie. In deflatie,
   is er weer een Dollartekort, net zoals in afgelopen Maart.
   Dus wie weet, straks staat de Goudprijs weer lager en de
   Dollar tegenover de Euro weer hoger.

   DS

   Verwijderen
 81. https://www.ft.com/content/ff2b91f7-d8b2-43c7-a4de-fc8f188fba8d
  Voor de ontwikkeling van G5 is het voor Amerika erop of eronder!
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Nee hoor, Amerika zal de strijd tegen de spionage van
   de Chinese Communistische Partij (CCP) via Huawei
   winnen, wie ook President wordt in November. Geleidelijk
   zullen alle spionnen worden ontmaskerd en schadeloos worden
   gemaakt. Ben Meng, een Chinese Amerikaan en nog wel
   lid van de CCP, is eruit gegooid bij Calpers,
   het Californische pensioenfonds van $ 400 miljard.
   Europa zal die strijd echter niet durven voeren,
   maar Groot-Brittannie gelukkig wel. Waar Brexit
   al niet goed voor is.

   DS

   Verwijderen
 82. https://www.zerohedge.com/geopolitical/von-greyerz-nightmare-scenario-world
  Zonder commentaar
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Von Greyerz voorspelt al decennialang hyperinflatie! Hij
   heeft het totaal verkeerd gezien. Hoe kan men zo'n man
   nu nog serieus nemen. Het is te gek voor woorden, dat
   hij elke keer weer stelt, dat Amerika en de Dollar
   zijn gedoemd om failliet te gaan en dat hij niet leert
   van zijn foute kijk op de zaken. Hij begrijpt nog steeds
   niet hoe het financieele systeem werkt.

   Amerika krijgt NOOIT hyperinflatie, maar Zuid-Europa
   misschien wel, nadat de Euro gevallen is. Kwestie van
   tijd.

   DS

   Verwijderen
 83. hadewych von mises8 augustus 2020 om 16:24

  Heer Schmull, een vraagje. Je kan ervan uitgaan dat de covid-19-crisis veel bedrijven én particulieren in problemen zal brengen om hun kredieten terug te betalen. Gevolg: ook de banken moeten afschrijven (of zelf mee kopje onder gaan?). Anderzijds zitten centrale banken en overheden corporate debt op te kopen, geld uit te delen, enz. Kan je hieruit concluderen dat dit veel weg heeft van een debt jubilee? Waarbij niemand nog schulden zal hebben en zal zwemmen in gratis geld!? Hoe is dit nog langer te rijmen? En kan cash king zijn wanneer er straks weer een bankencrisis uitbreekt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Toegegeven, dit zijn verwarrende tijden, vooral voor de leek.
   De geldmagie van Centrale Banken en overheid om de crisis
   op te vangen is niet eeuwig. Want als het eeuwig zou zijn,
   dan zou de wereld voor het eerst in de geschiedenis ook
   eeuwige welvaart hebben ontdekt. Boffen wij even, dat
   Manna van de Hemel op ons neerdaalt? Zelfs God stopte
   die Manna aan de Israelieten, toen zij eenmaal tijdelijk
   waren 'gered' tijdens de Exodus uit Egypte.

   Schuld verdwijnt NOOIT, behalve na faillissement en nadat
   Geld eindigt als een vodje papier. Als Geld op die manier
   eindigt, dan is dat ook het einde van het huidige systeem.
   Beschaafde landen zullen dat ALTIJD proberen te voorkomen,
   door, eventueel op het laatste moment (zoals in 1980 met
   een 20% rente) door de zure appel heen te bijten. Ik ken
   velen, die dit ook niet geloofden in de jaren '70 (inflatie
   uit de hand gelopen en hausse in Goud en Zilver), en
   daarna failliet gingen. Die dachten, dat het Geld toch
   niets meer waard zou worden en staken zich diep in de
   schulden, met behulp van hun vriendelijke bankier. Die
   gaven later die bankier de schuld, want die gaf het
   krediet toch?

   Dit is de grootste crisis, die ik in 50 jaar heb meegemaakt,
   maar men is tijdelijk 'verdoofd', ondanks de
   gigantische faillissementen en de ongelofelijke
   werkloosheid. Plus men gelooft, dat Covid-19 straks
   voorbij is. In werkelijkheid, is kasgeld nu koning
   en elke schuld is een zwaard van Damocles, want
   de volgende fase van deze crisis is Deflatie,
   NIET een Debt Jubilee. Dat laatste is een ongelukkig
   sprookje: trap er niet in!

   DS

   Verwijderen
  2. Ik denk dat er zo stilaan iets te gebeuren staat want de 'spaghettiwestern' op de financiële markten is een totale farce geworden : mainstreet completely down, wallstreet (tech) sky rocking, interventies van billions naar trillions, junk bonds noteren aan rentevoeten die normaal voorbehouden zijn voor investment grade, een schuldencaroussel die kwa volume en snelheid steeds groter wordt....Kan u (msch in een volgende column) de meest waarschijnlijke uitkomst toelichten ? De volgende fase is deflatie maar wat betekent dit in de praktijk? Schulden moeten vermeden worden, kasgeld koning maar tegelijk wordt alles ook veel duurder voor de man in de straat , toch zeker datgene wat hij het meest nodig heeft (zie ook reactie hierboven). Hier en daar leest men ook dat de opkoop van obligaties door centrale banken eigenlijk ook gelijk staat met een soort 'debt jubilee' , schulden verdwijnen niet maar als ze op de balans blijven staan van de centrale banken is er ook niemand die de schuld zal opeisen. Intussen kunnen 'gewone' banken enkel overleven als ze het risico verder opdrijven in de marktenzalen en in de VS is het nog een kwestie van dagen, weken dat de rentevergoeding ook onder 0 zakt. Wanneer en hoe breekt de ' Hoover dam ' ?

   Verwijderen
  3. @UNKNOWN:

   Mijn column was vertraagd. Ik heb inmiddels wel 3 andere
   columns geschreven voor de Belgische Macrotrends. Laat u
   niet in de war brengen met allerlei verhalen, die
   grotendeels onwaar zullen blijken te zijn. De grote
   verrassing voor de meesten zou zijn, dat Amerika en
   de Dollar veel beter worden dan Europa en de Euro.
   Verder vertelt de daling van Treasury-rendementen
   ons, dat inflatie voorlopig niet aan de horizon verschijnt.
   Natuurlijk stijgen sommige prijzen altijd, maar
   kijk eens om u heen: faillissementen, steeds hogere
   werkloosheid en gigantische overcapaciteit overal.
   Beurskoersen hebben het meestal bij het verkeerde eind
   (hausse, net voor een recessie). Deze recessie wordt
   heel lang en de rest is 'wishful thinking'. Centrale
   Banken zijn weer machteloos. Konden ze de vorige recessies
   tegenhouden?

   DS

   Verwijderen
 84. Een nieuwe bankencrisis is onafwendbaar: Willem Middelkoop en Paul Buitink

  https://www.youtube.com/watch?v=iH58FS-SLYY  BeantwoordenVerwijderen
 85. Een nieuwe dictatuur is onafwendbaar:

  Jurist Jeroen Pols over Vrijheid, onze Rechtstaat, Grondrechten, Mondkapjes en het Kort Geding

  https://www.youtube.com/watch?v=FXsYYGMntMY&feature=youtu.be

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Bekenntnisse: Kriminalhauptkommissar in Dortmund: Stellt euch gegen die Regierung!

  https://www.bitchute.com/video/1FmSzzSpuqb8/

  Wolf

  BeantwoordenVerwijderen
 87. KIJKTIP!

  THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1219&v=sb9jRqgDOJ8&feature=emb_logo

  Dirk

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Uit het handboek van ‘oudjes vermoorden’. Les 1:

  https://twitter.com/op1npo/status/1293288467783397389?s=20

  Dirk

  BeantwoordenVerwijderen
 89. https://www.ft.com/content/ef9fd6ef-80dc-4347-8f89-edaf24aebb0f
  El-Erian: gold's evolution to a valuable long term asset
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 90. De regering koopt voor 700 miljoen vaccins van AstraZenica. De overeenkomst is geheim.

  Baas bij AstraZenica blijkt Hans Sijbesma, de broer van Feike, onze Corona gezant.

  Doch geen woord hierover in de MSM (zie bv NRC).

  Maar misschien vergis ik me?

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/24/voorkom-een-lockdown-en-grijp-nu-stevig-in-2-a4006949

  BeantwoordenVerwijderen
 91. We hebben de V-shape recovery te pakken. Althans, niet van de economie, maar wel van de Amerikaanse beurs. De S&P 500 index sloot gisteren 1,40% hoger op 3.380 punten. Daarmee werd op een haar na de vorige all-time high uit februari bereikt.

  Tsja, ook deze snelle rit hebben we gemist door ons 'ongeloof'...?

  BeantwoordenVerwijderen
 92. WOW!!!! De beerput gaat open!

  Diederik Gommers is het eens, de Covid 19 - PCR test, zegt niets!

  https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw


  Jurgen

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Warren Buffet verkoopt flink deel van zijn belangen in Amerikaanse banken. Ik denk dat hij zeer spoedig problemen voorziet:

  https://www.nu.nl/economie/6071024/warren-buffet-verkoopt-flink-deel-van-zijn-belangen-in-amerikaanse-banken.html

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Barrick Gold.
  Voorziet Buffett dat de reeele rente 0 of lager zal blijven de komende jaren en dus goed voor goud?
  Of gaat het hem om de lage K/W van Barrick ??
  Groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De grotere Goldminers verdienen bij de huidige hoge Goudprijs geld als water. Hun kasstroom is enorm. Dus Buffett, die
   Goud nooit heeft zien zitten, heeft besloten om ook een
   graantje mee te pikken.

   DS

   Verwijderen