Translate

vrijdag 20 september 2019

HET WORDT SPANNEND


HET WORDT SPANNEND


Een op de vijf Nederlandse huishoudens bezit een of meer honden. Sommige honden zijn levensgevaarlijk. Naar schatting worden in Nederland elk jaar 150.000 mensen gebeten door een of meer van de rond 1,5 miljoen trouwe viervoeters, soms zelfs met dodelijke afloop. En dan te bedenken, dat vele complexe honden door de argeloze bezitters, die vaak nauwelijks met dieren kunnen omgaan, worden losgelaten op hun gezin met kleine kinderen!

Als er een kredietcrisis plaatsvindt, zoals in onlangs 2008 of zoals in 1990 in Japan, dan worden miljoenen mensen gebeten door de hoogrisicohond van schuld. Vanzelfsprekend wil een mens niet voor de tweede keer gebeten worden, waardoor zijn lust om nieuwe schulden aan te gaan, gedurende een hele lange tijd, drastisch vermindert. Na het barsten van de kredietbubbel in 1990 in Japan, stortten de kredietgedreven onroerendgoedprijzen in met 90% naar het niveau van 1973! Miljoenen Japanners waren berooid en probeerden daarom in de daaropvolgende 20 jaar hun schuldenlast te verlichten, ondanks een nul- of negatieve Rente. 

Maar als iedereen tegelijk probeert om financieel weer 'gezond' te worden, dan verdwijnt de kredietvraag en is een kredietmaatschappij gedoemd te ontploffen. Want een economie kan alleen aan de gang blijven, als consumentenbestedingen ongeveer gelijk zijn aan de consumentenbesparingen. Teveel schuld leidt, op een gegeven moment, tot te weinig kredietvraag. Als de kredietvraag achterblijft, dan is er al spoedig sprake van een 'balansrecessie' (Richard Koo - Nomura), wat de structurele economische stagnatie veroorzaakt, waarbij economische groei en inflatie onbeduidend laag blijven.

Aan het begin van de Grote Economische Depressie, tussen 1929 en 1933, daalde de Amerikaanse economie met liefst 46%. De meeste Amerikanen, die deze pijnlijke deflatie meemaakten, weigerden om de rest van hun leven ooit weer iets te maken te hebben met de beruchte hoogrisicohond van schuld. Maar Japan werd na 1990 getroffen door een economische inkrimping, die driemaal zo groot was als de Grote Depressie van Amerika. 

Toch was Japan in staat om deze enorme schok te verwerken, doordat de overheid de rol van de particuliere sector overnam door, met name, de excessieve besparingen van die sector massaal te besteden. Met het gevolg, dat de Japanse werkloosheid, thans 2.5%, sinds de Japanse kredietcrisis van 30 jaar geleden, nooit de 5.5% te boven ging. Wonderbaarlijk! Maar de Japanse prive-sector, bedrijven en particulieren, lijden nu nog, na zo'n lange tijd, aan zo'n schuldentrauma, dat de kredietvraag op een laag pitje blijft, ondanks het gezonde herstel van hun balans, na decennia-lange schuldafbouw. Daarentegen staan de NIKKEI 225-aandelenindex en de index van de gemiddelde Japanse woningprijzen (volgens de BIS), momenteel nog steeds 42% lager dan hun hoogtepunt in 1990, 30 jaar geleden.

Bovendien introduceerde Japan in 2012, dus 7 jaar geleden, de 3 pijlen van Abenomics: monetaire en fiscale stimuleringen plus structurele economische hervormingen. Die maatregelen zouden een einde moeten maken aan de economische stagnatie. De beoogde inflatie van 2% werd echter nooit behaald en is nog steeds 1% of lager, terwijl de staatsschuld nog veel hoger werd, wat juist extra groeivertragend is. Het fiscaal beleid bleek niet ingrijpend genoeg en  de 'structuur' werd ondermijnd door de snelle vergrijzing van de bevolking. Laat dit een les zijn voor de rest van de wereld: na een Superkredietcyclus is DEFLATIE uiteindelijk ONVERMIJDELIJK, wat maar enkelen zich nu nog kunnen voorstellen. Het wordt dus echt spannend.

JAPAN 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD (JGB):(TRADINGECONOMICS): Zelfs 30 jaar na de top van de Japanse kredietcyclus in 1990, blijven de rendementen van de langere staatsobligaties instorten, met een dienovereenkomstige waardestijging, waarbij de JGB alle andere Japanse beleggingen, qua rendement op geinvesteerd vermogen, achter zich laat. Japan ging ons voor!
(BLOOMBERG): De spectaculaire hausse in obligaties, met steeds lagere rendementen en een dienovereenkomstige waardestijging, die net even lijkt te worden onderbroken, is GEEN BUBBEL. Ten eerste krijgt een obligatie-belegger meestal 100% uitgekeerd op de afloopdatum, wat bij de bubbels van aandelen, grondstoffen, digitale valuta's en onroerend goed, die geen afloopdatum kennen, nooit het geval is. Ten tweede volgt, na een structurele Superkredietcyclus van vele decennia, een langdurige periode van economische stagnatie en lage inflatie/deflatie, kortom een 'IJSTIJD' (Albert Edwards, SocGen), wat bijzonder positief is voor, met name, langere kwaliteitsobligaties.

OBLIGATIES IN DE LAATSTE 700 JAAR:

Image

(FT): De huidige spectaculaire hausse in obligaties, met lagere rendementen en een dienovereenkomstige waardestijging, is de vierde grootste obligatiehausse in de laatste 700 jaar. Dus deze tijd is minder uniek dan algemeen wordt aangenomen. Let op de obligatie-rendementen van 20% in de 15de eeuw! De late Middeleeuwen waren gekenmerkt door 3 grote economische depressies, waarna die rendementen (weer) negatief werden.

Na de Grote Financieele Crisis in 2008, teweegebracht door inzinking van de Amerikaanse subprime-huizensector, schoten de netto-besparingen van de ontwikkelde landen scherp omhoog, ondanks de nul- of negatieve rente. Jan met de pet kon immers op zijn klompen aanvoelen, dat de wereld ternauwernood aan de dans van een economische depressie was ontsprongen. Dat betekent, dat de overheden nu de rol van de prive-sector, als kredietnemer 'in laatste instantie', moeten overnemen om ervoor te zorgen, dat de economie aan de gang blijft. 

Amerika heeft gelukkig begrepen, dat het roer moest worden omgegooid naar een onorthodox fiscaal beleid, met forse belastingverlagingen, grondige vermindering van kostbare reguleringen en hogere begrotingstekorten, want een onorthodox monetair beleid, met superlage rente en kwantitatieve monetaire verruiming ('QE'), is bij lange na niet meer voldoende. Dat betekent, dat men, in eerste instantie, rekening moet houden met een vrij gunstige economische groei in Amerika in het verkiezingsjaar van 2020 en een eventuele 'Melt-Up' of hausse in Amerikaanse aandelen. Ook de inflatie zal wat stijgen, wat niet ongewoon is aan het einde van een lange economische cyclus. Daarom heeft Goud nu even de wind mee. Maar alles maakt rechtsomkeert, zodra de volgende wereldrecessie aanbreekt.

Hogere begrotingstekorten zijn nu geen probleem, want de overheid is, bijna als enige, overgebleven als kredietnemer, terwijl pensioenfondsen en verzekeraars, die massaal in obligaties moeten beleggen, snakken naar kwaliteitsschuldpapier. Daaraan is een schrijnend tekort, vanwege het bovenmatig besparingsoverschot en vanwege de opkoop daarvan door Centrale Banken (QE). 

Daarnaast zijn er misschien genoeg infrastructuurprojecten te bedenken, waarvan het rendement, op langere termijn, wellicht beter zal zijn dan de huidige lage obligatie-rendementen, ookal blijken die vaak veel duurder dan verwacht en zijn 'witte olifanten' niet van de lucht. Japan heeft dat decennialang ook al op grote schaal geprobeerd en kwam meestal bedrogen uit. Vele wegen naar nergens ('roads to nowhere')! Om maar te zwijgen over  het reusachtig onrendabele Belt and Road Initiative (BRI) van China in 152 landen, ter waarde van $ 1000 miljard plus, die ook nog grotendeels voor rekening komen van de gastenlanden.

Europa, met name Duitsland, ziet het gevaar nog niet van de komende 'Japanisering' en zal misschien slechts schoorvoetend enkele maatregelen nemen. Maar het vooruitzicht van decennia-lange lage economische groei, lage inflatie, grenzend aan deflatie, nul- of negatieve rente en gedwongen schuldafbouw in de prive-sector, kan leiden tot grote onvrede. Het wordt spannend! Het aantal Europeanen boven de 60 jaar, als percentage van de bevolking, verdubbelt in de komende 30 jaar, terwijl de forse inkrimping van de totale bevolking onvermijdelijk doorzet. Het aantal Europeanen tussen de 20 en 45 jaar, dat uiteindelijk de drijvende motor is van de economie, blijft instorten, omdat het geboortecijfer het laagst is in de wereld, vooral in Duitsland.  

Het is trouwens allang zo, dat een onorthodox monetair beleid, zoals dat van de ECB, met superlage of negatieve rente en monetaire verruiming ('QE'), de economie helemaal niet stimuleert, zelfs een averechtse uitwerking uitoefent op economische activiteiten en leidt tot een 'zombieficatie' van de maatschappij, vol met spookbedrijven. Dat betekent, dat de ECB vergif toedient aan de patient in plaats van een geneesmiddel! 

Het wankele Europese bankwezen, het grootste ter wereld, dat nog steeds niet enkele duizenden miljarden Euros van Niet-Presterende Leningen (NPL's), die geen rente en aflossing betalen, heeft kunnen afschrijven, moet jaarlijks, vanwege dit beleid, tientallen miljarden op tafel leggen vanwege negatieve rente op de extra reserves ('excess reserves'), die boven het gereguleerde vereiste uitgaan (2000 miljard Euro). Het Amerikaanse bankwezen verdient jaarlijks juist enkele tientallen miljarden op zijn extra reserves. Het Japanse bankwezen is zelfs grotendeels vrijgesteld van negatieve rentes. Het vliegwiel van Europese kredietcreatie draait daarom de andere kant op, terwijl het Europese bedrijfsleven voor 75% en Europese huishoudens voor 90% afhankelijk zijn van bankkrediet! Dat is driemaal zoveel als in Amerika, waar de kapitaalmarkt een veel grotere rol speelt. 

De bedoelingen waren weliswaar goed, maar  waarom zou men investeren, als een Centrale Bank kennelijk in paniek is geraakt over de toekomst? Waarom niet wachten op de volgende renteverlaging? En niet te vergeten het inkomstenverlies voor de brave spaarders, welke waarschijnlijk de lagere kosten voor kredietnemers te boven gaat. Tegelijkertijd heeft zo'n monetair beleid allerlei bubbels in activa tot gevolg, waardoor de top 1% nog rijker wordt, met uiterst onzekere politieke consequenties, terwijl een politiek gevoelige valuta-devaluatie in de hand wordt gewerkt, die bijdraagt aan een 'valuta-oorlog'.

Om maar te zwijgen over de schijnbaar onmogelijke verwezenlijking van een Europese Bankunie, met een Europees en geen nationaal depositogarantiestelsel, en een EU -kapitaalmarktunie, waardoor de noodzakelijke consolidatie van de ruim 6,000 (!) Europese banken op zich laat wachten. Het risico van het Europese bankwezen is angstwekkend groot, omdat het bijna 3 maal zo groot is als de Europese economie, tegenover slechts minder dan 1 maal voor het Amerikaanse bankwezen ten opzichte van de Amerikaanse economie.

Het Europese bankwezen is nu in een onmogelijke patstelling geraakt, welke opeens zou kunnen leiden tot kapitaalcontroles. Dat wordt pas echt spannend. Stel je voor als de geldautomaat het laat afweten! Dus men moet als Europeaan, zolang het nog kan(!), een Dollarrekening, of voor vermogens, een Delaware Corporation, hebben in Amerika, met inachtneming van enkele juridische en belastingkwesties. Daarmee wachten is niet langer verantwoord. Hijs de persoonlijke stormvlag! Het indekken tegen een eventueel Dollarrisico lijkt onnodig en kostbaar, ookal zijn de meeste valuta-deskundigen, onterecht, al jarenlang negatief op de Dollar. Denk internationaal en niet steeds in de eigen valuta. Neem de natuurlijke schommelingen van valuta's op de koop toe.

De invloed van een renteverlaging op de economie wordt trouwens overschat. Investeringen worden nauwelijks gestimuleerd, omdat de fabricage-sector, met name in Amerika, in de laatste 60 jaar, als percentage van de economie, met driekwart is verminderd. Bij hypotheken zijn kredietwaardigheid ('credit score') en aanbetaling nu veel belangrijker dan de rentestand. Ook het gunstige vermogenseffect voor de top 1% is weinig relevant voor economische groei, omdat de bestedingen van die kleine groep, die trouwens wel ruim 40% van de belastingen betaalt, weinig zullen veranderen. Daarom zullen Centrale Banken, opgehitst door de financieele speculanten, opnieuw verbaasd blijven over het geringe en waarschijnlijk averechtse effect op de algemene economie van hun experimenteel en onverantwoord beleid.

Na 10 jaar van feestvieren, is de volgende wereldrecessie een kwestie van tijd. Maar in een typische recessie, werd de rente vroeger met 5% verlaagd om het economische schip recht te trekken, wat als hulpmiddel nu echter is weggevallen.  Ondertussen heeft een derde van alle staatsobligaties in de wereld en meer dan 50% van alle Europese staatsobligaties al een negatief rendement! Reken er daarom maar op, dat de wilde jacht op enig rendement in een stroomversnelling geraakt en dat obligatie-rendementen, met de nodige onderbrekingen, zullen blijven dalen, met dienovereenkomstige waardestijgingen. Het Amerikaanse verkiezingsjaar, 2020, zou zo'n tijdelijke onderbreking kunnen worden, omdat een recessie en een beursteruggang in zo'n jaar zelden plegen plaatsvinden. 


DE WAANZIN VAN OFFICIEELE NEGATIEVE RENTEDe Negatieve Rente wordt inmiddels al hier en daar toegepast voor vermogende particuliere bankklanten, naast de extra kosten, die al jarenlang werden berekend. Dus men zal moeten betalen voor de 'bewaarneming' van geld, dat men 'leent' aan de bank, net zoals dat al het geval is voor een bankkluis.

Als het zuurverdiende spaargeld door een officieele negatieve rente langzaam en definitief wordt opgevreten, dan is het eindspel van het financieele systeem nabij. Het lijkt op een verdwijngat of 'chantoir', wat een plek is, voornamelijk in Belgie (Provincie Luik), waar een beek in de grond verdwijnt en ondergronds verder stroomt. 'Now you see it, now you don't!' Als iets dergelijks zich in het dagelijks leven voordoet, dan is een historische gebeurtenis werkelijk nabij. Bij zo'n verdwijngat van negatieve rente geldt echter 'weg is weg' en is er geen sprake van een voortzetting van een beek elders.

Image
De explosie van obligaties met negatief rendement, met gegarandeerd verlies op de afloopdatum! Alleen handelaren, niet lange termijn beleggers, kopen obligaties met een negatief rendement in de hoop, dat het rendement nog negatiever wordt ('the greater fool theory'), wat dan winst oplevert, of maken gebruik van vrij speculatieve afdekkingsinstrumenten in de valuta-markten om een mogelijke winst binnen te halen.

Ondertussen trillen vele financieele ingewijden hevig van angst, als negatieve rente het Nieuwe Normaal zou worden. Het is echt waanzinnig en het zal ontploffen in de gezichten van Centrale Banken! Het huidige financieele systeem, met een zogenaamd fractioneel banksysteem, is hiertegen niet bestand. Het bankwezen wordt dan immers beboet voor het verstrekken van krediet! Verder wordt de financieele wereld ondersteund door talloze modellen, zoals Efficient Frontier, Capital Asset Pricing en de Black-Scholes Option Pricing om de reeele waarde ('fair value') van activa te bepalen. Als de 'risicoloze' rente ('risk-free rate') in deze modellen negatief zou zijn, dan zou de reeele waarde tot het oneindige omhoog schieten. Maar een juiste waardering is cruciaal, want duizenden miljarden van waarde-papieren en derivaten zijn hiervan afhankelijk.

Bovendien kunnen pensioenfondsen bij een negatieve effectieve rentevoet ('discount rate') wel fluiten naar voldoende dekkingsgraad en zullen dan structureel ondergefinancierd blijken te zijn. Daarnaast lopen de repo-overeenkomsten ('repurchase agreements', 'repos'), ter waarde van duizenden miljarden, helemaal spaak, wat immers het levensbloed is van het huidige financieele systeem: niemand  zal zelf willen betalen voor het uitlenen van zijn eigen waarde-papieren. Wordt het nu duidelijker, dat het financieele systeem dit helemaal niet aankan? Begint het nu te dagen, dat Europa en Japan, die samen 87% van alle negatieve rendementen wereldwijd uitmaken, als eersten hierdoor naar de haaien gaan? 

DE REPO-CHAOS I:

View image on Twitter

Onlangs schoot de Amerikaanse Repo-rente, voor het eerst in 10 jaar, scherp omhoog. Dit was een teken, dat ergens enkele handelaren plotseling hun acute financieringsbehoefte op korte termijn moesten dekken. De Federal Reserve moet momenteel DAGELIJKS noodliquiditeiten verschaffen om de Repo-markt tot bedaren te brengen. Aan een blijvende oplossing ('standby facility') valt nu niet meer te ontkomen. De vraag is, wie was in moeilijkheden? De Repo-markt, ter waarde van duizenden miljarden, dient ter financiering van allerlei Macro-trades met grote hefbomen. Door een samenloop van technische omstandigheden, was de druk op de ketel te groot en een ware ontploffing volgde: https://global.pimco.com/en-gbl/insights/blog/repo-rate-spike-a-tail-of-low-liquidity?utm_source=SocialShare

DE REPO-CHAOS II:


(ICAP): Op deze chart is goed te zien, dat spanningen in de Repo-markt in het verleden niet ongewoon waren. Maar de recente beroering is wel echt heel bijzonder!


De boodschap van de obligatiemarkt is in de geschiedenis meestal het meest betrouwbaar geweest en die werpt de schaduw vooruit van enorm economisch en politiek onheil, nu Centrale Banken machteloos in het water schijnen te spartelen. Is het einde van het tijdperk van Centrale Banken in zicht? Vergeet een zachte landing en vergeet het sprookje van een Reset! U bent het aan uzelf verplicht om nu voorbereid te zijn op het ondenkbare, zolang het nog kan. Dat vereist het volgende: de aflossing van hypotheken en alle andere schulden, het opbouwen van Dollarkasgeld, liefst bij Amerikaanse banken, het samenstellen van een portefeuille van langere termijn Amerikaanse Treasuries (een markt, die altijd open blijft en de klassieke belegging bij uitstek is tijdens de komende deflatie), en, als verzekering, wat Fysiek Goud, liefst buiten het banksysteem, maar niet thuis en niet in de tuin. Uw leven is meer waard. 

HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE AMERIKAANSE TREASURY:

Image
(LACALLE): Zal het rendement van de 10-jarige Amerikaanse TREASURY ooit negatief worden, met een dienovereenkomstige waardestijging? Bij de volgende wereldrecessie, bankencrisis, of geo-politieke schok, zal de gehele wereld zich weer storten op Treasuries, als enige liquide veilige haven, met het gevolg, dat ook deze staatsobligaties een negatief rendement zouden kunnen krijgen. Ongelofelijk!

En nu nog even de loftrompet blazen over het 'verguisde', onbegrepen en ernstig onderschatte Amerika. Amerika is nog nooit zo sterk en de rest van de wereld is nog nooit zo kwetsbaar en zo jaloers geweest op Amerika geweest, als nu. Wakker worden! Met nauwelijks 5% van de wereldbevolking, is de Amerikaanse consument 29% van de totale wereldvraag. Dat is groter dan de consumptie-uitgaven van China, Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en India tezamen. De Amerikaanse consument draagt dus, net zoals Atlas, de God uit de Griekse mythologie, de wereldeconomie op zijn schouders, maar kan dat zeker aan. De schuld van Amerikaanse huishoudens ten opzichte van de economie (BNP) is 76%, een meerjarig laagtepunt, tegenover 99% in 2009. De financieringslasten en aflossingen ('debt service') van Amerikaanse huishoudens, als percentage van het beschikbare inkomen, is nu minder dan 10%, het laagst ooit. 

De spaarquote, als percentage van het Nationaal Inkomen, van Amerikaanse huishoudens is weliswaar laag (7.7%) vergeleken met die van Nederland (17%), Frankrijk (14.9%), Duitsland (10.8%), China (36%) en Japan (34%), maar het netto-vermogen van de gemiddelde Amerikaan is in de laatste 10 jaar met 70% gestegen, dankzij de hogere beurskoersen en onroerend goedprijzen, naar $ 108 biljard ('trillion')(Alle voorgaande cijfers van Merrill Lynch). Het netto-vermogen van de gemiddelde Amerikaan is, samen met dat van de gemiddelde Zwitser, aanzienlijk groter dan dat van andere landen, ookal is het ongelijk verdeeld. Slechts 3.5% van de 100 miljoen Amerikaanse huishoudens is echt vermogend. 

Tegelijkertijd is de werkloosheid van beneden de 4% het laagst in  50 jaar, terwijl de reeele stijging van het uurloon momenteel het sterkst is in 10 jaar. Amerika is nagenoeg een 'autarkie': zelfvoorzienend in voedsel en energie en netto-exporteur van beiden, terwijl de wereldhandel, als percentage van de economie, de 15% niet te boven gaat (Europa: 30%+). De Amerikaanse binnenlandse markt is immers gigantisch.

Nog even een aantekening over Goud, wat al duizenden jaren bij de mens zo'n vertrouwen geniet. Met Goud, dat geen dividend heeft, maar ook geen tegenpartijrisico, moet men bereid zijn om een eventuele waardedaling van 50% te incasseren, omdat Centrale Banken aan het eind zijn van hun Latijn en, met al hun monetaire stimuleringen, niet meer in staat zullen zijn om de 86-jarige waardedaling van de koopkracht van het Fiatgeld, dat geen binding meer heeft met Goud, vol te houden. Echt waar? Geloof het of niet, maar alle blinde geloof in de almacht van Centrale Banken zal straks zijn verdwenen, ondanks of dankzij een tijdelijk avontuur van, vooralsnog illegaal, 'helikoptergeld'. 

De grote Centrale Banken, zoals de FED, de ECB en de Bank of Japan (BOJ) hebben al decennialang geprobeerd om het deflatiespook buiten de deur te houden, maar het is vechten tegen de bierkaai gebleken. Betrouwbaar Kasgeld, zoals Dollars, de enige echte wereldvaluta van verreweg het sterkste land ter wereld, wordt Koning en zal nu, met tijdelijke onderbrekingen, in waarde blijven stijgen (!), wat men ook bedenkt om dit tegen te gaan. Dat zal juist, in tegenstelling tot alle mythes, als laatste rots in de branding alles trotseren, vooral bij de volgende Euro-, Banken- of Aziecrisis. Er is nu al overal een Dollarliquiditeitstekort en 99% van alle valuta's proberen wanhopig om te devalueren tegenover de Dollar, omdat Amerika verreweg de grootste afzetmarkt is.
  
Dit is immers het begin van het plateau van de FINALE van de 86-jarige krediet- en inflatie-cyclus sinds 1933, waarna STRUCTURELE DEFLATIE, temidden van onvoorstelbare kredietgedreven overcapaciteit, geduldig haar opwachting maakt. Geldontwaarding is dan voorlopig verleden tijd! Dat wordt spannend. De lange termijn slingerbeweging zal, tegen alle verwachting in, de andere kant opgaan en de film van de laatste Supercyclus zal worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Bestudeer het prijsgedrag van de afgelopen 2000 jaar en het natuurlijke verloop van de cyclische op- en neergang van activaprijzen ('Boom - Bust'). Financieele en economische geschiedkundigen zijn tegenwoordig meer dan ooit de aandacht waard en niet de gemiddelde beleggingsstrateeg, die niet verder terugkijkt dan 30 jaar. Deflatieperioden waren verre van uniek in de 18de, 19de en zelfs 20ste eeuw, voor 1933, toen Amerika de discipline van de Goudstandaard vaarwel zei.MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!DIEDERIK SCHMULL 20 September, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
240 opmerkingen:

 1. Hartelijk dank heer Schmull voor weer een fantastische column. Je vraagt je af waar Christine Lagarde aan begint. Ze zou beter eerst uw column moeten lezen, alvorens haar taak als voorzitter van de ECB op haar te nemen, hahaha. Maar serieus, ze moet toch weten waar ze aan begint? Of ze denkt, de echte sores begint pas na mijn termijn of indien eerder, komt de FED mij wel helpen. Wat denkt u?

  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Lagarde weet precies, waar zij aan begint. Zij heeft
   meermalen gewezen op digitale valuta's, die door
   Centrale Banken zouden kunnen worden uitgegeven. Zij
   heeft het 5 jaar geleden zelfs gehad over een mogelijke
   RESET van het monetaire systeem:

   https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency

   Middelkoop: http://www.thebigresetblog.com/index.php/imfs-lagarde-calls-for-reset-again-and-she-wants-to-move-to-another-monetary-policy/

   DS

   Verwijderen
 2. Hijs de stormvlag, een dollarrekening in US, 30-jarige Treasuries en wat geel edelmetaal maar niet thuis, hoe realiseer ik dat als inwoner van Nederland? Kortom lukthet hijsen voor mij of is het schone theorie van wat het beste zou zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad zijn deze Suggesties alleen van belang voor
   mensen, die wat geld hebben. Voor de gemiddelde belegger
   is het beter om dichtbij huis te blijven en de zaken
   af te wachten.

   DS

   Verwijderen
 3. hadewych von mises20 september 2019 om 17:09

  Heer Schmull, u stelt: "... STRUCTURELE DEFLATIE (...) geduldig haar opwachting maakt. Geldontwaarding is dan voorlopig verleden tijd".
  U pleit dus voor opbouw van kasgeld? Is kasgeld in euro dan geen optie? Voor de dagelijkse handel in Europa is de euro toch te verkiezen boven de dollar? Ook voor grotere transacties, toch? Aangenomen dat activa als huizenprijzen bij de bust zakken in waarde, dan kan je voor die aankoop toch beter beschikken over voldoende kasgeld in euro?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Euros zijn voor de dagelijkse rekeningen, belastingen en
   wat Geld achter de hand. Maar als men dan veel meer geld
   over heeft, dan valt er te denken aan Dollars. De Euro
   en het Europese project zijn immers nog steeds onzekere
   experimenten. Unies van verschillende landen hebben het
   in de geschiedenis nooit kunnen volhouden, laat staan
   een valuta van verschillende landen:

   The Euro: And its Threat to the Future of Europe
   Joseph Stiglitz 1 August 2017

   Als ooit een geintegreerde Verenigde Staten van Europa
   wordt doorgedrukt, dan wordt de eeuwenoude droom van
   Duitsland/Frankrijk werkelijkheid om heel Europa
   naar hun hand te zetten. Maar de andere landen laten
   zich dat niet welgevallen. Dus gedwongen integratie
   betekent het einde van het Euro-project, net zoals
   die van het vroegere Joegoslavie, dat toen ook uitelkaar
   viel.

   DS

   Verwijderen
  2. Dus dollars op een Nederlandse bank zijn dan niet veilig igv een Euro crisis ? Vergelijkbaar Argentinie 2001 ?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Als de Euro ooit in een eindstadium zou belanden, dan is
   gedwongen conversie van niet-Euro-rekeningen in de
   Eurozone deel van dat proces. Zie een artikel van de
   bekende Carmen Reinhart uit 2015:

   https://voxeu.org/article/lessons-greece-forcible-currency-conversions-1982-2015

   DS

   Verwijderen
 4. The developed world is on the brink of a financial, economic, social and political crisis
  https://www.youtube.com/watch?v=3WclYu5l4G0

  Een totaal ander geluid en zeer aannemelijk m.i.

  Graag uw "commentaar"

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Bedankt voor de opmerkelijke video! Vooral omdat hij een
   bekende figuur is in de financieele wereld en als men
   daar nog werkzaam is, wordt men niet geacht om klanten
   'in paniek te brengen'. Ik voorspelde de Crash van '87
   en de Crisis van '08, maar deed dat grotendeels
   binnenskamers in interne vergaderingen.

   Ik ben het helemaal met hem eens, dat het Westen op
   een gegeven moment door de zure appel moet heenbijten,
   net zoals in 1980, toen de rente naar 20% moest om
   de opkomende hyperinflatie in de kiem te smoren.
   Er is dan een slagveld van mensen, die helemaal
   verkeerd zitten. (Ik verkocht mijn huis in Nederland
   in 1977, voordat de huizenprijzen daarna met
   50% daalden. Ik kocht weer in 1983).

   Zijn opmerkingen over niet-gefinancierde verplichtingen
   lijken overdreven, want beloftes zijn beloftes, die
   moeten kunnen worden gewijzigd, als de omstandigheden
   daartoe aanleiding geven. Ook zijn mening over de
   Opkomende Markten als veilige haven deel ik niet, want
   die zijn in het algemeen autocratieen, zonder een
   rechtsstaat. Dus vergeet dat maar!

   DS

   Verwijderen
 5. Trump has badly misread China’s hand

  https://www.youtube.com/watch?v=irMmR9SzPDY

  Wat hiervan te denken?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het CHINA-verhaal heeft inderdaad meer te maken met de
   Amerikaanse hegemonie, die nu wordt bedreigd. Misschien
   is het een achterhoede-gevecht en zal China straks met
   haar systeem de stok van wereldheerschappij (weer)
   overnemen. Ik geloof er niets van! Lang verhaal. Maar
   als dat ooit zou gebeuren, dan zal men moeten wennen
   aan een wereld, waar persoonlijke vrijheid wordt
   opgeofferd aan de staat en de CCP. Wat een gruwel.

   DS

   Verwijderen
 6. Dank voor uw antwoorden !

  Hoe het Westen door de zure appel heen zal bijten ,if ever, zal
  misschien uw column zijn in de jaren na 2020.

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Unmarried couples having sex in Bali could get jailed for a year


  https://www.cntraveller.in/story/unmarried-couples-sex-bali-get-jailed-year/

  Een boost voor het toerisme! NOT!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste heer schmull,

  Ik lees al een paar jaar uw site. Het gehele financiële systeem vind ik een farce geworden, de afgelopen jaren en ik vind het stuitend om te zien, hoe weinig mensen er doorheen prikken.

  U geeft het volgende aan: "Inderdaad zijn deze Suggesties alleen van belang voor mensen, die wat geld hebben. Voor de gemiddelde belegger is het beter om dichtbij huis te blijven en de zaken af te wachten."

  Vanaf welk vermogen (orde grootte) raad u aan, om dat voor een deel in dollars om te zetten in een buitenlandse rekening (of eigenlijk beter treasury's omdat Amerika nooit failliet gaat) ?

  Zijn er dan betrouwbare bedrijven (met bij voorkeur een deur), waar je dan als europeaan heen kan gaan om je te helpen als particulier ?

  Ik zou verwachten dat dit nu toch een groeimarkt kan zijn voor o.a. beleggingsadviseurs, die dit nu voor je regelen?

  Bedankt voor uw posts!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Geen eenvoudige vraag, want ieders profiel is verschillend.
   Een ruwe richtlijn is een netto vermogen van 250.000 tot
   500.000. Er is echter niets op tegen om al eerder te
   beginnen. Er zijn adviseurs in wealth management genoeg,
   maar helaas zijn er maar enkelen, die onafhankelijk
   kunnen en mogen denken. U zult moeten rondvragen, want
   ik kan geen namen noemen.

   DS

   Verwijderen
 9. https://www.marketwatch.com/story/the-fragility-of-wall-street-confidence-highlighted-by-feds-struggles-with-banking-system-funding-2019-09-21?siteid=rss&rss=1

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De REPO-financieringsproblemen kwamen voor de meesten
   als donderslag bij heldere hemel, ookal omdat er
   meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Maar wat men
   in het oog moet houden, is een mogelijke SHORT SQUEEZE
   in de Dollar. Stel je voor! DAT zou enorm veel onrust
   veroorzaken. Een van de grote spelers met een Dollar-
   tekort is al enige tijd: CHINA...

   Verder zijn de Europese banken voor hun financiering
   enorm afhankelijk van de Amerikaanse REPO-markt.

   DS

   Verwijderen
 10. Goldman Sachs heeft zojuist een onheilspellende waarschuwing afgegeven over de chaos op de aandelenmarkt in oktober.

  https://indignatie.nl/2019/09/21/goldman-sachs-heeft-zojuist-een-onheilspellende-waarschuwing-afgegeven-over-de-chaos-op-de-aandelenmarkt-in-oktober/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   https://www.cnbc.com/2019/09/20/goldman-sachs-says-the-market-is-about-to-get-wild-in-october.html

   Probleem is, dat men vaak de uitspraken van zeker GS met
   een korreltje zout moet nemen. Zij zijn grote traders en
   slingeren uitspraken de wereld in om daarvan zelf te
   profiteren. Men wil, dat iedereen nu 'short' gaat,
   terwijl zij waarschijnlijk 'long' zitten. Opmerkelijk
   is, dat de Charts van de Dow Jones Index en de S&P index
   op het punt staan om naar BOVEN uit te breken...

   DS

   Verwijderen
  2. Tja, stelletje boeven daar bij GS...!

   Verwijderen
 11. Federal Reserve houdt noodloket voor banken langer open.

  https://www.geotrendlines.nl/federal-reserve-houdt-noodloket-voor-banken-langer-open/

  BeantwoordenVerwijderen
 12. https://nomadcapitalist.com/2018/11/30/open-us-bank-account-non-resident/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt! Zeer waardevolle informatie. Bereid uw volgende
   trip naar Amerika maar voor om een bankrekening aldaar
   te openen. Vergeet echter niet, om ook de erfelijkheids-
   belasting in acht te nemen, welke verschilt van staat tot
   staat.

   DS

   Verwijderen
 13. Prachtig die dictatuur! Ik krijg er tranen van in mijn ogen:

  Duitsland wil ‘minachting’ voor EU-vlag bestraffen

  https://sceptr.net/2019/09/duitsland-wil-minachting-voor-eu-vlag-bestraffen/

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Waarom wordt de Zwiterse valuta niet als veilige "haven"genoemd ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Geen bezwaar tegen de CHF. Maar men moet de extra kosten
   en, bij grotere deposito's, de negatieve rente accepteren.

   In 1975, was de CHF zo populair, dat deposito's van
   buitenlanders jaarlijks met 41% (!) werden beboet, maar
   de CHF bleef erg gewild en veroorzaakte een ernstige
   recessie in Zwitserland:

   https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-tried-negative-rates-in-the-1970s--it-got-very-ugly/45179144

   DS

   Verwijderen
 15. New York:

  https://twitter.com/irEnriqueCortes/status/1176428770082865152?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Markten worden nu wel erg onzeker, want Trump is nu een lame duck.. wat is uw mening over de gevolgen ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De kogel is door de kerk. Maar Impeachment is een
   langdurig proces en geen enkele Amerikaanse President
   is ooit afgezet. Dus de hoop van de Democraten is, dat
   Trump er de brui aan geeft, net zoals destijds Nixon,
   en aftreedt, na zichzelf eventueel gratie te hebben
   verleend. Daar is weinig kans op, want Trump is juist
   helemaal in zijn element als vechter. Hij moet niets
   hebben van 'losers'.

   Toch kan dit ook het beste zijn, dat Trump ooit overkomt,
   want nu komt alle smeergeld naar de Biden-familie
   naar boven van Oekraine en van China, terwijl hij
   VP was. Misschien ruimt Biden het veld, want hij is immers
   bijna 79 jaar en hij heeft vele medische ingrepen,
   zoals een hartoperatie, achter de rug. En dan zou
   Elizabeth Warren of Bernie Sanders kans maken, maar
   Amerika is echt nog niet zover om zulke extreme figuren
   tot President te kiezen.

   We zullen zien. Vooralsnog lijken de markten nog O.K.
   tot 2021 of later.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises27 september 2019 om 10:16

   beste heer Schmull: "markten OK tot 2021 of later". Uw meltdownscenario is dan niet voor meteen?, ondanks NIRP, REPO-problemen, e.a. ?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Een meltdown in 2020 lijkt onwaarschijnlijk. Een neergaande
   markt in een Amerikaans verkiezingsjaar heeft slechts
   3 keer plaatsgevonden. Er is dus 95% kans, dat de
   markt juist stijgt, ookal omdat alle Centrale Banken,
   behalve die van Noorwegen, hun rente verlagen. Markten
   zijn meer gevoelig voor liquiditeit, dan voor politiek
   en economisch geruis. Maar volgende maand, October,
   is nog even oppassen geblazen, want dat is historisch
   altijd een zwakke maand geweest. REPO-spanningen moet
   men wel in de gaten houden, maar de FED kan komen met
   grof geschut.

   DS

   Verwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. IK vond een belangrijk advies uit het verleden:

  https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMB6s%2Dnx5AQZ9Es&cid=7CA54C147F8479B6&id=7CA54C147F8479B6%2113176&parId=7CA54C147F8479B6%21578&o=OneUp

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Prachtig! Jarenlang werd zo'n One-Pager PER FAX naar mijn
   clienten verstuurd. Elke ochtend vroeg. Dit was in een tijd,
   dat de algemene mening supernegatief was over Treasuries,
   omdat men aannam, dat monetaire stimulering automatisch
   zou leiden tot hogere inflatie, hogere groei en hogere
   rente. Weer wat wijzer geworden!

   DS

   Verwijderen
  2. Prachtig meneer Schmull!

   Het bewijs dat u een vooruit ziende blik heeft. Sommige mensen verwijten u wel eens dat het even duurt voordat u gelijk krijgt. Dat begrijp ik werkelijk niet. Timing is lastig, dat horen we ook van ander goeroes. En die andere goeroes zitten er vaker naast dan u.

   Ik ben blij dat ik u al jaren volg. Eens met Rob dus.

   Bedankt!

   MarcelR

   Verwijderen
 19. @Diederik Schmull, ik volg u sinds 2008. Heel veel geleerd van u. En daarvoor wil ik U bedanken.

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Moet natuurlijk zijn: "Ik volg U sinds 2008. Heel veel geleerd van U en daarvoor wil ik U bedanken."

   Rob

   Verwijderen
 20. Wanne go to the Big Apple? New York?
  254 Euro!!

  https://www.momondo.nl/flight-search/AMS-NYC/2019-11-03/2019-11-15?sort=price_a&utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=249383&utm_content=20485

  BeantwoordenVerwijderen
 21. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-limits/trump-considers-delisting-chinese-firms-from-u-s-markets-source-idUSKBN1WC1VP wow wordt steeds radicale ,ik denk trump meer wanhopig is dan de chinese ,kan het eigenlijk wel delisting ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit is allemaal onderdeel van de druk op China, die tot nu
   toe tegen alle regels van de WTO en doorzichtigheid heeft
   gezondigd. Er is zo'n $ 1000 miljard Amerikaans geld al
   geinvesteerd in Chinese bedrijven, terwijl die zich niet
   behoeven te storen aan toezicht van de SEC en gangbare
   boekhoudkundige regels. Vele bedrijven zijn in wezen
   staatsbedrijven, waardoor een belegging neerkomt op
   het voeden van een Frankensteinmonster. Het risico
   voor Amerikaanse pensioenfondsen, etc, wordt steeds
   duidelijker. Inderdaad is het de vraag, hoe men dit
   probleem het best kan aanpakken. 'Decoupling' is
   gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hetzelfde geldt
   voor de ontmanteling van de industrieele toeleverings-
   keten als gevolg van Globalisering.

   Natuurlijk wordt de kans op een U.S.-China overeenkomst
   er niet beter op, maar iedereen moet toch nu inzien, dat
   er een meerjarige strijd is ontbrand over de wereld-
   hegemonie. De Democraten staan trouwens op 1 lijn met
   Trump en de Republikeinen, wat dit betreft.

   DS

   Verwijderen
 22. Ik sluit me aan bij Rob : ik heb ook veel van u geleerd. Hartelijk dank daarvoor !
  De volgende analyse sluit, meen ik, aan bij uw inzichten : er is wereldwijd overproductie, de lonen zijn te laag (hogere lonen tasten al te zeer de bedrijfswinsten aan) en er circuleert teveel kapitaal (te veel uitkeringen en te weinig productieven) en hoe de beleidsmakers hierop reageren. Link : https://brunobertez.com/2019/09/18/editorial-trop-de-jouisseurs-pas-assez-de-producteurs/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYSTEEMCRISIS @ROB @MARCELR :

   Allen hartelijk dank voor de pluim! Dit is nu eenmaal
   mijn vak en mijn leven. Daarom bediende ik tientallen
   jaren lang de grote en kleine financieele instellingen
   en, ookal moest ik de mening van mijn werkgever aan
   hen doorgeven, verschilde ik toch vaak van de algemene
   mening -- na mijn officieele presentaties. Daarom was
   dat interessant, vooral als bleek, dat de algemene
   mening uiteindelijk vaak ongelijk krijgt.

   DS

   Verwijderen
  2. De NETTO lonen zijn te laag. Waarom hoor ik daar niemand over ?

   Verwijderen
 23. Wat is uw mening over de rekenrente voor pensioenfondsen... heeft Knol gelijk ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik ben het eens met Knot om de pijn NU te nemen, omdat
   uitstel funest is, vooral omdat er absoluut geen kans is,
   dat het rentebeeld in de komende 10 jaar of langer (zie
   Japan na 30 jaar!) veel verandert. Dus de rekenrente
   NIET verhogen, maar de nodige pensioenkortingen NU te
   accepteren:

   https://www.parool.nl/nederland/klaas-knot-dit-pensioenstelsel-holt-het-vertrouwen-uit~b3c6376b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

   Degenen, die het niet eens zijn met Knot, zijn nog niet
   op de hoogte met het Nieuwe Normaal. De wereld is
   VOORGOED veranderd en dus moet men de beloftes, die gemaakt
   zijn in een totaal andere tijd, wijzigen. Dat is
   over de gehele wereld zo, anders zijn er mettertijd
   geen pensioenvoorzieningen meer. Torenhoge belastingen
   voor een inkrimpende werkende bevolking kan men vergeten.

   Waar zijn de moedige politici?

   DS

   Verwijderen
  2. Stoppen met de manier van pensioensparen zoals we die nu doen. Het systeem is oneerlijk. Je wordt verplicht te sparen. Dan ook nog zonder enige vorm van keuze. En je kunt niet aan je eigen spaarpot komen wanneer je dat wil. Graag een keuze naar bijvoorbeeld het US 401K systeem.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Het is in Nederland wel mogelijk om te beleggen in iets
   soortgelijks als de Amerikaanse 401K, maar als zelfstandige
   ondernemer. Het gedwongen pensioenplan voor de meeste
   Nederlanders lijkt helaas de enige optie, waardoor er
   echter wel een grote pensioenpot van 1000 miljard is ontstaan.
   Laten we hopen, dat de andere leden van de EU, vooral
   Duitsland, dit niet afpakken, als de verdere integratie
   van de EU wordt doorgedrukt. Andere leden van de EU
   hebben zo'n pensioenpot niet, behalve Groot-Brittannie,
   en zijn afhankelijk van 'Pay-as-you-Go', wat vastloopt,
   als het aantal jonge mensen verder instort.

   Maar men kan als Nederlander wel profiteren van Pensioen-
   sparen (zoals bij Binck & DeGiro). Zie hieronder.


   https://meestermoney.nl/beleggen/wat-is-een-401k-pensioen/

   https://meestermoney.nl/beleggen/wat-is-een-ira/

   DS

   Verwijderen
 25. https://www.debka.com/yemeni-houthis-claim-hundreds-of-saudi-troops-killed-captured-in-najran-raid/
  Het ziet het er naar uit dat Saoedi Arabie door Iran op zeker ogenblik onder de voet wordt gelopen... met reusachtige gevolgen.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het Midden-Oosten blijft een oorlogsgebied. Heel eng.
   Het autocratische theocratische regiem van Iran is
   niet eeuwig, noch het Huis van Saoed. Reden voor de
   volgende wereldoorlog? Stel je voor, dat een van de
   partijen, vooral de fanatiekelingen, kleine kernwapens
   inzetten. Hoe het mogelijk is, dat er nog mensen
   een huisje in Dubai willen hebben, is mij een
   volkomen raadsel.

   DS

   Verwijderen
 26. https://twitter.com/ABC/status/1178192304756133888

  Ziet er eng uit. Volgens mij komt er oorlog en is het GAME OVER met de mensheid..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zijn er 'teveel' mensen op aarde? Is het niet zo, dat
   het geboortecijfer overal 'structureel' blijft zakken?

   De meeste studies over de wereldbevolking suggereren
   een maximum aantal van 8 miljard mensen, wat dus de
   huidige stand van zaken is:

   https://www.science.org.au/curious/earth-environment/how-many-people-can-earth-actually-support

   https://worldpopulationhistory.org/carrying-capacity/

   Maar in 30 jaar, DAALT de wereldbevolking:

   'THE EMPTY PLANET': https://www.wired.com/story/the-world-might-actually-run-out-of-people/

   Er zijn zelfs 'geheime' verenigingen, die de wereld-
   bevolking willen verlagen naar 2 miljard (op allerlei
   manieren!).

   Dus oorlogje spelen is een essentieel onderdeel van de
   overlevingskansen op aarde, hoe naar dit ook klinkt.

   DS

   Verwijderen
  2. Hebben ze ook bedacht welke 6 mld mensen weg moeten?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Zijn komplottheorieen niet zalig? Geheime diensten
   helpen een handje mee. Vroeger werd er een verhaal
   van disinformatie de wereld ingeslingerd, dat AIDS
   was uitgevonden door de CIA in Fort Detrick, vooral
   om de bevolkingsexplosie in Afrika tegen te gaan.
   Maar nu weten we, dat zoiets disinformatie was:

   https://www.wilsoncenter.org/blog-post/operation-denver-kgb-and-stasi-disinformation-regarding-aids

   DS

   Verwijderen
 27. FT artikel over Doomsday Dollar Scenario !! Daar bent u het vast niet mee eens, maar kunt u het gestelde ook weerleggen ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   A.G. BISSET Associates, de Amerikaanse valuta-specialist,
   die de FT hier aanhaalt, is al jarenlang negatief op de
   Dollar en zit al jarenlang helemaal fout.

   Het is juist de algemene mening, dat de Dollar 'duur' is
   en toe is aan een correctie. Zij baseren zich op een
   15-jaar cyclus, waarbij de Euro zou moeten stijgen tot
   2024 (en de Yen).

   Het wereldwijde Dollartekort wordt nog erger, als de
   wereldrecessie aanbreekt, zeker na 2021, want dan is
   het terugbetalen geblazen van de gigantische Dollar-
   schulden van de niet-Amerikanen.

   Natuurlijk zal de Dollar uiteindelijk wel weer een
   consolidatie beleven, waarschijnlijk als gevolg van
   valuta-interventie, wat slechts tijdelijk is. Maar
   het lijkt erop, dat er eerst nog een 'panic-buying'
   komt in de Amerikaanse aandelenmarkt & Treasuries,
   waardoor de rit omhoog in de Dollar nog niet voorbij
   is. Dan zou Bisset helemaal scheef zitten en weinig
   clienten overhouden, ondanks 35 jaar in de valuta-
   research.

   https://www.ft.com/content/e780bee4-e03c-11e9-b112-9624ec9edc59

   https://www.agbisset.com/copy-of-research-the-strategic-curr

   We zullen zien!

   DS

   Verwijderen
 28. De zoveelste geniepige variant op de transferunie.

  De EU gaat de NLse pensioenfondsen verplichten om Zuid-Europese rotzooi te kopen.


  https://twitter.com/Leonvangalen99/status/1178393986005905408?s=20

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Onze toekomst: American Factory... Dat toch niet he !!
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   CULTURE CLASH CHINA/U.S.:

   The documentary’s wider sweep benefits the viewer, demonstrating the complexity of the economic and social issues converging at the plant. Fuyao’s presence in Ohio is an undeniable boon, an investment in an area where people felt abandoned by U.S. businesses, but Bognar and Reichert’s film is a reminder that capitalism is always double-edged.

   https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2019/08/american-factory-review-julia-reichert-steven-bognar/597067/

   DS

   Verwijderen
 30. Er is geen weg meer terug:

  Pensionfondsen moeten SBBS kopen.

  Nooit meer Nexit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Lekker eng, he? GUY VERHOFSTADT wijst de weg:

   ‘The world of tomorrow is not a world order based on nation states or countries. It is a world order that is based on empires. EMPIRES!

   https://blogs.spectator.co.uk/2019/09/watch-guy-verhofstadt-on-the-worlds-empires/

   DS

   Verwijderen
 31. hadewych von mises2 oktober 2019 om 12:55

  Heer Schmull, als we dan toch 'lekker' deflatoir bezig zijn, kan u uw lezer nog eens vergasten op uw visie op het aangaan van privé schulden? Niét doen? Ook niet als die fiscaal gestimuleerd worden, zoals dmv de woonbonus in Vlaanderen (die nu wel uitdooft)? Of omgekeerd: veeleer schulden afbouwen? Kan u die visie financieel-economisch toelichten? Alvast dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Niet doen. Schulden afbouwen, want als deflatie dan
   definitief toeslaat, zullen schulden juist stijgen.
   Niets voorkomt deflatie in de volgende recessie,
   die in Europa al is begonnen, ook niet het vooralsnog
   illegale 'helikoptergeld'. Dat laatste leidt tot de
   volgende Eurocrisis. Het feest is voorbij, echt.

   Sinds 2014, zijn de woningprijzen in New York en in Londen
   al vrij zwak geweest. Maar de laatste cijfers wijzen
   op een instorting! Het hek is van de dam. Belgie is
   geen eiland en volgt.

   DS

   Verwijderen
 32. U bent het aan uzelf verplicht om nu voorbereid te zijn op het ondenkbare, zolang het nog kan. Dat vereist het volgende: de aflossing van hypotheken en alle andere schulden, het opbouwen van Dollarkasgeld, liefst bij Amerikaanse banken, het samenstellen van een portefeuille van langere termijn Amerikaanse Treasuries (een markt, die altijd open blijft en de klassieke belegging bij uitstek is tijdens de komende deflatie), en, als verzekering, wat Fysiek Goud, liefst buiten het banksysteem, maar niet thuis en niet in de tuin. Uw leven is meer waard.

  Geachte heer Schmull,

  Met verwijzing naar uw opmerking hierboven de volgende vraag:
  Ik heb al jaren een (beleg)rekening bij Interactive Brokers (IB) in Amerika. Naast wat aandelen staat daar een bescheiden bedrag aan cash geld in de Canadese dollar en de USD. Zou het aan te raden zijn het overtollige cash geld in Nederland wat nu bij de RABO bank op een (zakelijke) rekening staat, deels, over te boeken naar IB?

  NB: Zie ook opmerking M. Armstrong van vandaag:
  Those in Europe who have a position in cash, it may be better to have shares or a private sector bond or US Treasury.
  Given the policy in Europe of no bailouts, leaving cash sitting in your account could expose you to risk in the months ahead.


  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Met vr. gr.
  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   De waarschuwing van Armstrong moet men serieus nemen.
   Een kaspositie in Europa is uitsluitend voor uw
   rekeningen en belastingbetalingen. Parkeergeld
   moet naar Amerika, voordat EU-kapitaalcontroles
   dat onmogelijk maken. Die zullen moeten worden
   ingesteld, vanwege de volgende Europese bankencrisis,
   die de koersen van de Europese banken al hebben
   aangekondigd.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste hr. Schmull,

   Ik heb een dollar rekening bij Garantie-Bank. Is dat in uw ogen een buitenlandse rekening of een Nederlandse rekening die straks onder het kapitaal controles valt?

   Dank voor uw reactie!

   Johan

   Verwijderen
  3. ik weet het niet zeker als je een rekenning bij IB onder buitenlandsebank valt,in NL geopende IB is waarschijnlijk bij Lynx of (tradersonly net overgenomen)dat valt waarschijnlijk onder NL toezicht(wet) en niet de US ,ik zal het voor de zekerheid toch eens later checken.

   Verwijderen
  4. @JOHAN:

   Waarom zou men een rekening hebben bij een Turkse bank, die
   misschien een, te mooi om waar te zijn, rente biedt en valt
   onder het Deposito Garantie Stelsel van Roemenie?

   https://www.garantibank.ro/en/assets/pdf/INFORMATION_FORM_FOR_DEPOSITORS_.pdf

   Vroeger waarschuwde ik ook voor alle rekeningen in Ijsland,
   omdat de staatskas van Ijsland nooit kon voldoen aan alle
   waanzinnige activa van de Ijslandse banken. Mensen staarden
   zich blind op de zogenaamd aantrekkelijke rente. Ze hebben
   het geweten!

   Als buitenlander in een exotisch land is men vogelvrij, als
   de volgende crisis uitbreekt.

   DS

   Verwijderen
  5. Wat een onzin reactie, Garantibank NV heeft een Nederlandse bankvergunning het depositogarantiestelsel is van toepassing

   https://www.garantibank.nl/klantenservice/veelgestelde-vragen/id/210/Is-het-depositogarantiestelsel-van-toepassing-op-het-USD-Deposito?

   Verwijderen
 33. Is het misschien veiliger om geld op mijn credit card te stallen? Misschien American Express als voorbeeld?

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Een Credit Card gebruiken voor deposito's lijkt niet zo
   verstandig, omdat er hoge kosten mee gemoeid zijn, zonder
   dat er enige rente-inkomsten binnenkomen. Verder lijkt
   een overboeking van Credit Card naar andere rekeningen
   problematisch. Beter contact opnemen met de firma
   achter de Credit Card.

   DS

   Verwijderen
 34. https://twitter.com/sotiridi/status/1179499192399679488?s=20

  Toch is Amsterdam veel duurder:

  https://kamernet.nl/huren/studio-amsterdam/jacob-van-lennepkade/studio-1702145

  BeantwoordenVerwijderen
 35. ..... Parkeergeld moet naar Amerika, voordat EU-kapitaalcontroles
  dat onmogelijk maken....

  Wat kunnen die kapitaalkontroles inhouden ? Welke banken in de VS zijn heel solide ? En is igv een ernstige EU-bankencrisis de lange arm van de Nederlandse fiscus niet in staat zover te reiken?

  Gaarne uw visie.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   We hebben al een voorproefje gehad met Cyprus en Griekenland.
   De Chinese kapitaalcontroles zijn ook een leidraad.

   De meest solide bank in Amerika lijkt J.P.Morgan, maar er
   zijn talloze anderen. Het Amerikaanse bankwezen is meteen
   na 2008 geherkapitaliseerd, dat van Europa niet. Daarom
   is dit een MUST READ:

   https://gnseconomics.com/en_US/2019/10/03/the-destruction-of-the-european-banking-sector/

   Zolang u de Nederlandse fiscus op de hoogte stelt, zit u
   goed. Doet u dat niet, dan zult u merken, dat er tegenwoordig
   uitwisseling van gegevens plaatsvindt en dan kan het een
   kostbare zaak worden.

   DS

   Verwijderen
 36. Heer Schmull,
  een dollarrekening / effectenrekening bij een Zwitserse bank (Kantonalbank Zurich) openen is toch makkelijker / veiliger voor een Europeaan dan bij een Amerikaanse bankinstelling ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Geen bezwaar, maar let op de hoge kosten.

   DS

   Verwijderen
  2. Heer Schmull,
   Bedankt voor uw reactie.
   Zijn de Zwitserse banken bij een Europese bankencrisis net zo kwetsbaar als de Nederlandse (ING) banken ?
   Zal de Zwitserse overheid de banken steunen ?
   Alvast bedankt voor uw antwoord.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Natuurlijk zal de Zwitserse overheid haar banksysteem
   ondersteunen, desnoods met hulp van buitenaf. In 2008
   kreeg de SNB gigantische liquidity swaps van de FED,
   die later weer werden terugbetaald.

   Als de FED het internationale banksysteem in 2008 niet
   had gered, dan beleefden we heden ten dage een echte
   economische depressie. Gebeurt dat de volgende keer ook?

   Het is tegenwoordig: 'America First' en laat de rest van de
   wereld maar eerst hun eigen boontjes doppen...

   DS

   Verwijderen
 37. Heer Schmull, hoe ziet u de overname van binck door saxobank mbt veiligheid en garantie op cash geld op effectenrekening?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Chinezen (Geely) hebben een meerderheidsbelang in
   Saxobank. Dus de CCP kijkt met u mee en volgt u.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Saxo_Bank

   Saxo is lid van de Deense Guarantee Fund tot 100,000 Euro:

   https://www.home.saxo/legal/protection-of-client-funds/protection-of-retail-client-funds

   Denemarken is weliswaar lid van de EU, maar niet van
   de Eurozone. Het is een erg klein land met een erg
   verwende bevolking.

   Ik heb gemengde gevoelens over de kleinere en middelgrote
   Europese banken, die vaak te avontuurlijk (moeten) zijn.
   De volgende crisis wordt voor hen een enorme beproeving.

   DS

   Verwijderen
 38. Men kan sparen op een credit card:

  https://www.icscards.nl/producten/sparen

  Ik ga mijn Euroś spreiden op mijn kaarten.

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Geruststellend is, dat ICS onderdeel is van ABNAMRO.
   En nog geen negatieve rente tot 1 miljoen!

   DS

   Verwijderen
 39. Wat is uw mening over een dollar rekening bij een UK bank, na Brexit...
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Helaas zijn de UK-banken nog niet geherkapitalizeerd
   en moeten ook nog torenhoge boetes, vooral PPI (Payment
   Protection Insurance)(£ 50 miljard +!), verwerken.
   Als de EU ooit kapitaalcontroles instelt, zal
   Groot-Brittannie, na Brexit, wel moeten volgen.

   Maar Brexit gaat uiteindelijk misschien niet eens door.
   Er staat teveel op het spel en de onzichtbare hand zal
   ingrijpen.

   DS

   Verwijderen
 40. Dit laat duidelijk zien als je op links stemt: (zijn niet mijn woorden)

  https://www.youtube.com/watch?(...)inue=1&v=5dZC1NmYz_4

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ik kan via binck geen etf's meer kopen in korte traesuries om in dollars te parkeren. Echter wel van iShares of Lyxor die in euro noteren. Aangezien ik een buitenlandse rekening niet mogelijk acht voor mijzelf. Hoe kijkt u tegen deze oplossing aan heer Schmull?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dat zijn Euro UCITS fondsen, die niet in Treasuries
   beleggen, maar in Europese staatsobligaties met
   negatief rendement of in riskante High Yield obligaties
   ('rommelobligaties'). Niet doen dus.

   Maar als u een rekening hebt buiten de EU:

   https://www.morningstar.com/articles/946886/short-term-treasury-etfs-offer-safety-but-not-much-else

   DS

   Verwijderen
 42. Als het aan u lag hadden we ons huis in 2012 al moeten verkopen. Dan zouden we zo'n 30 tot 40% waardestijging zijn misgelopen. Adviseert u nu om te verkopen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @V:

   De Nederlandse huizenmarkt zit in een bubbel en niemand
   weet, hoelang en hoe groot die bubbel wordt. Maar wat
   wil je, als je 100% hypotheek kan krijgen, geen kunst.
   Toch barsten alle bubbels en het verhaal doet al de
   ronde, dat de Nederlandse bubbel niet meer groeit en
   dat de verkoop veel langer duurt dan enkele jaren
   geleden.

   De wereldwijde huizenmarkt begon trouwens in 2014
   al af te koelen en sindsdien is er een huizenmalaise
   in New York en Londen. De bubbels in Nederland (Amsterdam)
   en Duitsland (Muenchen) lijken het laatst te barsten.

   En de rente is nog niet eens gestegen, integendeel.

   UBS: de Global Bubble Real Estate Index:

   https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/life-goals/real-estate/2019/global-real-estate-bubble-index-2019.html?campID=SOME-CIOGREBI2019-GB-ENG-TWITTER-UBS-ADS-LONDON-20190930-IMAGE-ANY-PAID

   Aan alles komt een eind.

   DS

   Verwijderen
 43. Heer Schmull, nog eens over die Amerikaanse treasuries die in euro noteren : volledige naam is bv iShares $Treasury bond 20+ yrs UCITS ETF en op Dax beurs te koop. Volgens mij wordt de dollar met de dagwaarde omgezet? Ik hoef dan ook geen aankoopkosten van dollars te maken en omdat ik Geen buitenlandse rekening zie zitten.maar hoe veilig is de uitgever, is Lyxor betere uitgever? Dank bij voorbaat.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Die UCITS ETF van iShares kunt u wel kopen, maar dat is
   gericht op de Langere Treasuries, die in de laatste
   paar maanden spectaculair in waarde zijn gestegen.
   Een consolidatie kan worden verwacht, maar ik blijf
   positief op de lange termijn. iShares worden uitgegeven
   door BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders
   ter wereld. Lyxor is onderdeel van Societe Generale en
   bestaat al 20 jaar.

   DS

   Verwijderen
 44. Beste heer Schmull,

  welke van de onderstaande opties zouden eventueel enige bescherming kunnen bieden tegen wat komen gaat? Denk daarbij aan een klein vermogen van zo'n 100.000 euro.

  1) via een broker in een geldmarktfonds laten staan, bijv. bij DeGiro (Morgan Stanley Liquidity Funds)

  2) omzetten naar dollars via een broker, bijvoorbeeld via DeGiro broker

  3) aankopen van ETF's gebaseerd op US Treasuries, denk hierbij bijvoorbeeld aan de hierboven genoemde UCITS ETF van iShares of IDTL. En is IDTL aankopen overigens dan verstandiger op de Zwitserse beurs of de Londen beurs?

  4) ??? wat zouden andere opties kunnen zijn?

  Alvast hartelijk bedankt voor uw mening.

  Mvg,
  Klaas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KLAAS:

   U laat blijken, dat u er echt mee bezig bent. Toch moet
   u zelf, op basis van uw eigen profiel, de beslissing
   nemen, want alle opties hebben hun waarde en de keuze
   daarvan hangt van uw persoonlijke situatie af.

   Momenteel lijkt flexibiliteit de voorkeur te hebben,
   want de tijden zijn te onzeker. Dus geld niet te lang
   vastzetten, spreiden en afwachten. Vergeet bij een
   geldmarktfonds ook niet, dat er misschien papier
   in zit, dat opeens moeilijk verhandelbaar wordt, waardoor
   zo'n fonds (tijdelijk) dicht gaat. Maar Treasuries
   zullen altijd verhandelbaar blijven, want het is
   een gigantische markt en het onderpand van ons gehele
   kredietsysteem.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste heer Schmull, dank voor uw reactie!

   bedoeld u met Treasuries (i.v.m. verhandelbaarheid) dan ook IDTL als alternatief op rechtstreekse Treasurie Bonds?

   Omdat rechtstreekse Treasurie Bonds helaas niet voor iedereen weggelegd zijn, net als een buitenlandse dollar rekening.

   Mvg,
   Klaas

   Verwijderen
  3. @KLAAS:

   De IDTL is prima, maar let wel, de Langere Treasuries
   hebben het erg goed gedaan en zijn misschien aan een
   consolidatie toe. Ik blijf echter positief op langere
   termijn, dus HOUDEN:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=idtl&insttype=&freq=&show=

   DS

   Verwijderen
  4. Dank!

   ik heb overigens nog geen IDTL gekocht, was ook van plan om eerst een consolidatie af te wachten daar deze onlangs behoorlijk gestegen is (net als TLT).

   Mvg,
   Klaas.

   Verwijderen
 45. Rekening openen in USA is lastig. Veel banken vragen een adres in USA waar je woont.
  Hoe hebt u dat opgelost?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Ik heb al tientallen jaren bankrekeningen in Amerika
   en Canada, maar tegenwoordig kan het wat lastiger
   zijn, vooral met de vereiste van een minimale
   deposito (bij J.P. Morgan: $ 100,000). Toch moet
   een buitenlands adres geen probleem zijn en er is
   keus genoeg in het soort bank:

   https://www.telegraph.co.uk/money/transferwise/how-to-open-bank-account-usa/

   https://nomadcapitalist.com/2018/11/30/open-us-bank-account-non-resident/ 

   Het bezwaar van het openen van een rekening on-line (remotely):

    https://www.youtube.com/watch?v=AUGalkw0N04

   Let op de kosten! Verder is er een TEKORT aan Dollars, dus
   een Dollarrekening buiten Amerika lijkt veel en veel
   moeilijker te zullen worden. Een recent fenomeen is, dat
   de Repo-markt, de bron voor Dollarliquiditeit, veel
   kleiner is geworden dan vroeger, vanwege allerlei oorzaken.
   Niet ondenkbaar is, dat Dollarrekeningen buiten Amerika
   opeens gedwongen worden omgezet in een andere valuta,
   zoals in Argentinie en elders al is gebeurd.

   DS

   Verwijderen
 46. Een prachtig artikel van Niall Ferguson in het FD: vlg hem is het onvermijdelijk dat China op zeker ogenblik in chaos eindigt
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dat is de eeuwenoude geschiedenis geweest van China.
   Hyperinflatie, chaos en dictatuur. China ziet de
   donkere dagen zelf weer terugkomen en daarom is het
   politieke klimaat in de laatste 10 jaar aanzienlijk
   grimmiger geworden. Er was nooit enige kans, dat China
   ooit een democratisch 'Westers' land zou kunnen
   worden. Dat was propaganda van de sprookjevertellers.

   DS

   Verwijderen
 47. Heer Schmull, betreft het verwende denemarken:waar heeft dit land zijn rijkdom vandaan? Ook olie zoals Noorwegen? Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   Denemarken is lang niet zo rijk als het olie-rijke
   Noorwegen, maar het land verwent zichzelf en wordt
   daarom beschouwd als een relatief tevreden land.
   Olie moet juist worden geimporteerd. Maar het land
   heeft de nadruk gelegd op 'Hygge', wat blijdschap
   betekent: weliswaar hoge belastingen, maar een actieve
   welvaartsstaat met relatief weinig ongelijkheid.
   Hard werken ten koste van het gezin wordt met scheve
   ogen bekeken. Toch is het pillengebruik kennelijk
   hoger dan elders.

   DS

   Verwijderen
 48. Heer Schmull, de iShares dollar treasuries ETF 20yr+ noteert op de Duitse beurs en die van1-3jaar op de Italiaanse beurs(gruppo borsa Italiana) is dit laatste een extra risico als de euro moest vallen volgens u?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   Beide Treasury ETF's lijken in orde. Als de Euro zou
   vallen, dan wordt alles tijdelijk 'bevroren' en zal
   men wat geduld moeten hebben.

   DS

   Verwijderen
  2. @PAUL:

   https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251715/ishares-treasury-bond-13yr-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

   Lijkt ideaal voor een EU-ingezetene voor parkeergeld
   in de Korte Treasuries en in de Dollar. Let wel, er
   is een valuta-risico, maar het risico bij tegenwind
   in Treasuries (zoals een tijdelijke nieuwe QE) is
   veel kleiner dan bij Langere Treasuries.

   DS

   Verwijderen
 49. Als trouw lezer sinds 2010 vond ik dit bericht op Twitter

  Bank runs all over Hong Kong now. ATM machines running out of cash but there is something more important...failed leader carrie lam(b) can now officially confiscate bank accounts and assets without recourse. The HK legal system is essentially gone. #Bankruns #HKexithttps://twitter.com/joshuawongcf/status/1180371314256670727 …
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   Laat niemand enige illusie hebben, dat iemand een hand
   uitsteekt om de bezittingen te 'redden' in Hong Kong.
   De soevereiniteit werd in 1997 overgedragen en de
   overdrachtsovereenkomst was altijd een vodje papier
   voor een land, dat nooit een rechtsstaat heeft gekend.
   Wegwezen, zolang het nog kan.

   DS

   Verwijderen
 50. Ik ga mooi naar New York voor 156 Euro. Kan ik meteen een rekening open en mijn Euro's stallen:

  https://twitter.com/DutchFlyGuys/status/1181318539669594113

  Diny

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @ mijnheer Schmull

  IB UK is onderdeel van IB USA. Cliënten van LYNX genieten daarom via IB USA ook de bescherming van de Amerikaanse Securities Investor Protection Corporation (SIPC) tot $500.000 waarvan 250.000 cash op de effectenrekening (die ook in dollars mag)

  Is dit een zinnig alternatief als het gaat om de veiligheid voor mijn cash-dollars buiten de EU (en ik dan niet in person naar de US hoef te gaan?)
  Uw mening?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Vooralsnog is de UK nog niet uit de EU en als dat dan
   ooit echt doorgaat, dan moet men afwachten of de regels
   hetzelfde zijn gebleven. Het lijkt nog te vroeg om een
   definitieve mening hierover te geven.

   DS

   Verwijderen
 52. Chinese banks in Hong Kong have liquidity crisis? Why do they need to restrict withdrawal amount to HKD300 (USD38?)? Panic is in as local queuing to withdraw money from Chinese banks. The Government must answer what is happening. @SolomonYue 2019-10-07
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
 53. I'm sorry, but this just is so pathetic.
  Now we're back to permanent balance sheet expansion by the ECB and the Fed.
  Nobody's normalized and they never will.
  And they will never admit that they can't or everything falls apart.
  That's how fragile this construct is.


  https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1181640680420118529?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   As a percentage of the economy, the FED now has assets
   equal to 20% of U.S. GDP, but the ECB has 40% and the
   SNB, Swiss national Bank, and the Bank of Japan have 100% +.

   Bottomline: other Central Banks are in much worse shape.

   DS

   Verwijderen
 54. I know the (mythical) debt ceiling held this back artificially. BUT, $800 Billion Treasury Debt growth in 2 months. This is Weimar kind of stuff.

  Dave

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DAVE:

   Never look at nominal Dollar amounts, which are meaningless.
   Always look at the amounts relative to the total economy.
   the total GDP. No, it's not Wiemar yet, not by a long shot.

   It's really not that bad, especially compared to many
   other countries. Also, there is ample room, because
   the credit demand since 2008 has been in the doldrums
   (people are scared), and that's why there is a SHORTAGE
   of quality government paper like Treasuries:

   https://www.thebalance.com/us-deficit-by-year-3306306

   DS

   Verwijderen
 55. hadewych von mises9 oktober 2019 om 08:24

  Heer Schmull, ik weet uit uw vroegere geschriften dat u deflatoir denkt en hyperinflatie iets voor bananenrepublieken vindt (ja, toch?), maar dragen deze ene na de andere QE of zelfs die REPO-injecties niet de kiem voor (hyper?)inflatie in zich?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Inflatie en hyperinflatie verschijnen aan de horizon,
   zodra de omloopsnelheid van het geld (Velocity) zou
   stijgen. Maar die omloopsnelheid daalt nog steeds
   sinds 1980 en is het laagst in 60 jaar. Ondanks alle
   monetaire stimuleringsmaatregelen (QE, etc)!

   https://fred.stlouisfed.org/categories/32242

   Zonder QE, was er waarschijnlijk al structurele DEFLATIE.
   Dat komt, omdat er allang sprake is van schuldverzadiging,
   waarbij elke additionele schuld bijdraagt tot MINDER
   groei en inflatie.

   Maar de FED, net zoals de andere CB's, zit IN DE VAL.
   Er is nu een nieuwe QE onder een andere naam, maar
   uitstel van Deflatie is GEEN AFSTEL.

   DS

   Verwijderen
 56. Ex-Credit Suisse CEO noemt ECB beleid gestoord; ‘geld is niets meer waard’
  De meeste mensen willen er zich nog geen enkele voorstelling van maken, maar de eurozone stevent volgens veel analisten met zevenmijlslaarzen op een dramatische systeemcrisis af die de welvaart van de Europeanen en ook Nederlanders dreigt weg te vagen, en Europa jarenlang in ongekende chaos zal storten. Oswald Gruebel, ex-CEO van Credit Suisse en voormalige topbestuurder van een andere megabank, UBS Group, noemt in een interview het negatieve rente beleid van de ECB ronduit ‘gestoord’. ‘Het betekent dat geld niets meer waard is.’ Negatieve rente kost de Europese spaarders (en pensioenen) jaarlijks inmiddels € 160 miljard. Het feit dat hier geen massale protestdemonstraties tegen zijn onderstreept hoe dieptreurig het is gesteld met de kennis en interesse van de doorsnee burger.
  Bron: Xandernieuws.net
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/oswald-grubel-minuszinsen-schuren-nur-angste

   Verwijderen
  2. @JAAP:

   Gruebel, een van mijn vroegere bazen (6 jaar lang), is een
   legende in Zwitserland met een enorm instinct.

   Maar het begint steeds duidelijker te worden, dat de
   Europese elite achter de schermen de brave Duitse
   spaarders wil dwingen om een Europese integratie
   te accepteren en niet langer een transfer-unie of
   een veel losser begrotingsbeleid in de weg te staan.
   Een gevaarlijk spel.

   De uiteenspatting van Joegoslavie in 1992 kan een voorbode
   zijn van wat er terecht komt van gedwongen integratie,
   toen de rijkere delen hun voordeel moesten opgeven.
   Dit keer zijn het Duitsland en Nederland, met hun
   begrotingsoverschotten, die straks gedwongen zullen
   worden om dat uit te delen aan de rest en dat wordt
   mogelijk, zodra de soevereiniteit van de afzonderlijke
   landen is afgeschaft. Dan pas kan Europa een echte
   'empire' worden, waarvan Verhofstadt droomt.

   DS

   DS

   Verwijderen
 57. Op het internet gonst het van allerlei geruchten,verhalen over wat er al dan niet staat te gebeuren. Ook dat de VS de dollar weleens zou kunnen devalueren. Hoe groot acht u de kans hierop ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een lagere Dollar zou gunstig zijn voor de beurskoersen
   in het verkiezingsjaar 2020. Men kan proberen om de
   Dollar te devalueren of door een forse rente-verlaging
   of door massieve interventie in de FX-markt. Beide
   maatregelen lijken niet waarschijnlijk en het is
   voor Wall Street meer 'wishful thinking'. Sommigen
   dromen al van een nieuwe Plaza-akkoord, dat in 1985
   de Dollar naar beneden manipuleerde. Maar het zal
   dit keer heel moeilijk zijn, want 90% van de
   obligaties van de ontwikkelde landen hebben een
   negatief rendement en de overige 10%, wat
   een positief rendement heeft, is in Amerikaanse
   Dollars. Amerika is een magneet voor het Grote Geld.
   In ieder geval kan elk verkiezingsjaar verrassingen
   opleveren. We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 58. Motie van wantrouwen tegen euro: Nieuwe Italiaanse staatsleningen in dollars
  Een belangrijke financiële gebeurtenis is vrijwel geheel voorbij gegaan aan de massamedia: Italië heeft een serie nieuwe staatsleningen niet in euro’s, maar in dollars uitgevaardigd. Dit is feitelijk niets anders dan een motie van wantrouwen tegen de euro. Volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong is het ‘eindspel’ van de eurozone nu echt begonnen. Politici en media doen er echter het zwijgen toe, omdat de burgers pas op het allerlaatste moment –als de crisis is losgebarsten en er geen ontkomen meer aan is- door mogen krijgen hoe slecht de eurozone er voorstaat. De economie stagneert, de EU is intern diep verdeeld en verdrinkt in schuld, en het complete bankensysteem staat op omvallen.
  Het feest van jarenlang onbeperkt virtueel geld bijdrukken en ladingen nieuwe schulden maken om een fake welvaart te creëren is bijna voorbij in Europa. Door een serie nieuwe staatsleningen in dollars uit te vaardigen hoopt Italië weer buitenlandse investeerders aan te trekken (1). Dit geeft aan dat niet alleen de markten buiten Europa het vertrouwen in de euro beginnen te verliezen, maar nu lidstaten van de EU zelf.
  bron: Xandernieuws.net
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
 59. vervolg
  Armstrong wees er afgelopen zondag op dat de liquiditeitscrisis in 2008-2009 vooral Europa heeft geraakt. De oorzaak was volgens hem de weigering van het Noorden om de –feitelijk failliete- Zuid Europese banken met bailouts uit de problemen te helpen. Uiteindelijk probeerde de ECB met negatieve rente de banken in staat te stellen hun verliezen te compenseren, ‘maar dat is nooit gelukt.’

  ‘Al met al is het enige wat ik kan adviseren is het grootste deel van je geld uit Europa te halen… Het beleid in Europa zal elke bailout verhinderen. Dit zal tot nog meer onvrede leiden (zodra banken failliet beginnen te gaan en mensen al hun geld kwijtraken), en afscheidingsbewegingen onder nog grotere druk zetten.’ (2)
  (1) Armstrong Economics
  (2) Armstrong Economics
  bron: Xandernieuws.net
  groetjes Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
 60. mss tocht tijd voor een ritje chinese yuan ?, nu een soort deal komt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De YUAN is nog steeds 50% overgewaardeerd. Kapitaalvlucht
   uit China blijft aanhouden, ondanks alle maatregelen
   daartegen. Een CHINA-deal zal echt weinig voorstellen.
   China is een kaartenhuis en de economische cijfers zijn
   al jarenlang onbetrouwbaar en sterk overdreven:

   https://www.nber.org/papers/w25754

   DS

   Verwijderen
 61. Een vraagje....Doet uw kat MauMau dit nou ook? :-))

  https://twitter.com/myworld2121/status/1182613680141328384

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Leuk! Maar mijn poesje, MiauMiau - 14 jaar oud -, is een
   huiskat - indoor cat -, die de eerste 4 jaar opgroeide
   op een boot van een vriend van mij en sindsdien, na de
   verkoop van zijn boot, 'even' bij mij thuis zou verblijven.
   Maar zij bleef bij mij thuis, omdat haar vroegere
   baas naar het buitenland vertrok en onze verstandhouding
   is in de laatste 10 jaar steeds beter geworden.

   Geen huisdier is hetzelfde, maar ik heb het geluk gehad,
   dat zij een uniek karakter heeft en zeer intelligent.
   Zij zou buitenshuis nooit overleven en vele van mijn
   vrienden en kennissen hebben hun huisdieren juist
   verloren, doordat zij zich niet ervan bewust zijn, dat
   men kleine kinderen toch ook niet alleen buitenshuis
   zou laten. Zonder begeleiding is er een enorm risico:

   Why All Cats Should Be Indoor Cats:

   https://www.peta.org/living/animal-companions/caring-animal-companions/caring-cats/indoor-cats/

   DS

   Verwijderen
  2. Er staat mij iets van bij: een vriend die naar Portugal ging verhuizen ��

   Verwijderen
 62. https://twitter.com/TradeHunter45/status/1182983441983426562 LOL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   80% van de traders verliezen. Er is een minderheid,
   die een tijdje goed zit en dan toch struikelt. De
   winnaars op langere termijn zijn degenen, die
   kwaliteitsaandelen, liefst met dividend, gestaffeld kopen
   en dan gewoon niets meer doen. Dividend is op lange
   termijn 50% van het totaalrendement.

   DS

   Verwijderen
 63. President Trump Kicks Over the Chessboard of British Geopolitics.

  https://larouchepac.com/20191014/president-trump-kicks-over-chessboard-british-geopolitics

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   TRUMP had groot gelijk en hij heeft zijn tegenstand tot
   eindeloze buitenlandse avonturen nooit onder stoelen en
   banken gestoken. Hij moet nu alle tegenvuur van de
   neocons, de op winst-belustende military-industrial
   complex en de omgekochte journalisten op de koop toe
   nemen. Amerika was immers nooit door Syrie uitgenodigd
   om zich te bemoeien met hun problemen. Laten ze het
   zelf maar uitzoeken, want er is al honderden jaren
   van strijd achter de rug. Go Trump. Volgende bedrijf:
   verlaat Afghanistan, ondanks de lucratieve handel in
   drugs, waar alle ongure elementen garen bij spinnen.
   Het is het leven van geen enkele soldaat daar waard.

   DS

   Verwijderen
 64. Heer Schmull, Een vraagje: hoe kan de aandelen prijzen hoog zijn als er niemand koopt? Is het niet vraag en aanbod?

  https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1184206505354117122

  Allen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ALLEN:

   Natuurlijk koopt er iemand. Het is vraag en aanbod. Het
   wordt hier schertsend bedoeld. De Advance/Decline Line
   blijft in stijgende lijn SINDS 2009, wat betekent, dat
   er meer kopers zijn dan verkopers. Onder de kopers
   zijn vooral de bedrijven zelf (buybacks) en elke keer,
   dat de rente en obligatierendementen dalen, zijn er
   steeds meer kopers voor aandelen met dividend. Het
   grote publiek is nog niet erg aan de koopkant geweest,
   want die moeten eerst hun vingers branden aan Bitcoin,
   Onroerend Goed en Goud, waarna zij zich op (Amerikaanse)
   aandlen zullen storten. Vooral na de volgende Eurocrisis,
   die voor de deur staat. Reken maar op een herhaling van
   de hausse van 1927 - 1929, net voor de Grote Crash.

   DS

   Verwijderen
  2. Vingers branden aan goud?

   Met vr. gr. Natasja

   Verwijderen
  3. @NATASJA:

   Dat was schertsend bedoeld, want ik beveel Goud aan als
   verzekering, niet als belegging. De Goudprijs in USD is
   in 2015 weliswaar in opgaande lijn, maar de neergaande
   trend sinds 2011 is nog steeds in tact. Zal het eindelijk
   uitbreken naar boven, boven de $ 1500, definitief?

   Tegelijkertijd zijn alle grondstoffenindices nog steeds
   in de neergaande trend sinds 2008 (!) en zijn de inflatoire
   verwachtingen overal ingestort. Een wereldrecessie klopt
   op de deur.

   Daarom kan de Goudprijs in USD opeens weer 50% dalen, vooral
   nu bijna iedereen positief is op Goud, wat alarmerend is
   voor een contrarian als ik.

   https://goldprice.org/gold-price-chart.html

   https://tradingeconomics.com/commodity/crb (KLIK op MAX)

   DS

   Verwijderen
 65. Niall Ferguson in het FD: grote kans dat Warren de vlg president wordt. Naarmate haar kansen stijgen zullen de aandelenkoersen in de VS dalen; een zich versterkend mechanisme waar Trump machteloos tegenover zal staan.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een opmerkelijk artikel van Ferguson, die ik erg hoog inschat:

   https://www.bostonglobe.com/opinion/2019/10/15/perfect-storm-for-elizabeth-warren/4a6yMeDuyFCCdbxCC591OK/story.html

   De campagne van Warren is veel beter dan die van Hillary
   Clinton in 2016. Ze doet het zelfs goed in de cruciale
   staat van Iowa. Dus als de economie zou struikelen, dan
   maakt zij kans, want Biden is nu 'damaged goods', die
   hetzelfde lot zou kunnen ondergaan als de gedoodverfde
   winnaar van de Republikeinen in 2016, Jeb Busch.

   Maar het enthousiasme voor Trump bij zijn rallies blijft
   indrukwekkend, met 20 tot 30,000 binnen de arena en
   25,000 daarbuiten, iedere keer weer. Warren kreeg
   laatst 15,000 en dat haalde voorpagina-nieuws!

   Supporters van Trump schreeuwen het over het algemeen
   niet van de daken, want hij blijft controversieel.
   Dus opiniepeilingen zijn vrij onbetrouwbaar.

   Warren heeft nog een ander probleem, naast haar misstap
   van etnische achtergrond: de Democraten zijn zonder
   meer veel radikaler geworden, waarschijnlijk te
   radikaal voor de gemiddelde Amerikaan:

   “Their radical ideas include open borders, confiscating guns, paying reparations for slavery, adding trillions of dollars in new government spending, taking away employer-based health care and restructuring the entire economy through the Green New Deal,”

   Jindal says many voters will embrace Trump’s accomplishments: tax cuts, deregulation, increased domestic energy production, military investment, the appointment of conservative judges and support for Israel.

   https://www.marketwatch.com/story/former-gop-presidential-candidate-every-democratic-debate-is-a-trump-win-2019-10-14

   We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 66. EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦
  @realDonaldTrump
  ⁩’s letter to #Erdogan. ⁦
  @POTUS
  ⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness


  https://twitter.com/trish_regan/status/1184559361638748161?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Vreselijk:

  https://twitter.com/LenaTgnC/status/1184575906800701440?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Barcelona........

   Verwijderen
  2. #Breaking: Just in - Horrific video has been taken in #Barcelona, of a Spanish riot police vehicle driving over a protestor in the streets when trying to bust through barricades, in this 3de night of heavy clashes and violence with police officers. #Spain #Catalonia

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   BLOOMBERG:

   Catalans' Harsh Sentences Are Un-European

   The prison sentences of nine to 13 years handed down by the Spanish Supreme Court to nine Catalan secessionist leaders raise the question of whether Spain has a law and order problem that should bother the European Union the way Poland’s and Hungary’s infractions do. Few other democracies would have sent people to prison for such a long time for what is essentially no more than extreme speech.

   In demanding freedom for Oriol Junqueras and his fellow former officials involved in Catalonia’s illegal secession referendum and failed independence declaration of 2017, Catalans thronging the streets of Barcelona have a more legitimate cause than in insisting on unilateral secession. The harshness of the punishment is distinctly un-European.

   https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-15/harsh-catalan-prison-sentences-are-un-european

   DS

   Verwijderen
  4. Dit wordt het nieuwe normaal In Europa. We zijn langzamerhand in een zogenaamde zachte dictatuur gegroeid. Zonder dat we er erg in hebben wordt de soevereiniteit van onze landen weg geërodeerd en overgedragen aan de dictators in Brussel. Meer en meer zien we dat ze dicteren, opeisen, anti democratisch zijn en last but not least garant staan voor corruptie en elitair gedrag. Je hoeft maar naar Verhofstadt en Juncker te kijken om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt.
   Ze verafschuwen ieder die opkomt voor eigen burgers ( Salvini, Orban, Kurz, Farage) Vrijheidsstrijders worden nu ook al onderdrukt. Niet alleen in Catalonië, maar ook Engeland kan ervan meepraten. Wie eenmaal in de EU-gevangenis is beland, slaat geen beurt over zoals bij ganzenborden, maar zit helaas voor eeuwig gevangen. Hij is niet alleen zijn vrijheid kwijt, maar ook zijn geld.

   Johan

   Verwijderen
 68. https://twitter.com/PolishPatriotTM/status/1184978890344804352

  LOL

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Start de melt-up nog dit jaar? Staan de indexen op uitbreken?
  https://www.youtube.com/watch?v=lGZ1gRjyeFo&feature=push-fr&attr_tag=P8BXz_QbPpfo3WNj%3A6

  BeantwoordenVerwijderen
 70. FD artikel: Wallstreet weifelt, liever Warren dan de hooivorken ?
  !!!
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Warren legt momenteel het vuur na aan de schenen van Trump:

   49% voor Warren tegenover 43.8% voor Trump.

   MAAR: het is nog vroegdag en opinie-peilingen onderschatten
   de uitgebreide 'stille' steun, die Trump geniet. Een
   supporter van Trump riskeert vervreemding van familie en
   vrienden, vanwege controverse op controverse.

   Iedereen wil weten, wat Trump vandaag weer zegt. Maar Warren
   heeft dat stadium nauwelijks bereikt, want wie is nou
   geinteresseerd in al die socialistische ideeen.

   De hooivorken zijn trouwens in Europa en elders, niet
   in Amerika. De laatste hooivorken in Amerika waren
   tijdens de Vietnam-oorlog: 50 jaar geleden. Ik maakte
   de staat van beleg toen mee in Berkeley, Californie,
   in 1968, toen ik mijn paspoort moest tonen om te lopen
   van de ene straat naar de andere. Ongelofelijk.

   DS

   Verwijderen
 71. Wel lekker cashen als je bevriend bent met Trump:

  WALL STREET
  “THERE IS DEFINITE HANKY-PANKY GOING ON”: THE FANTASTICALLY PROFITABLE MYSTERY OF THE TRUMP CHAOS TRADES

  https://www.vanityfair.com/news/2019/10/the-mystery-of-the-trump-chaos-trades

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Vanity Fair staat bekend als anti-Trump. Wat een heerlijk
   verhaal. Maar zulke grote E-Mini trades kunnen gemakkelijk
   worden achterhaald. Het is echt niet geheim te houiden.
   Dus de conclusies van dit verhaal kunnen voorbarig zijn
   en dan volgt er natuurlijk geen rectificatie. Dit heet
   stemmingmakerij.

   DS

   Verwijderen
 72. @DS:

  In 2019, 10 jaar na de financieele crisis, staan nog steeds
  46,000 Nederlandse huishoudens 'onder water', op de TOP van
  deze huizencyclus (vroeger: 1 miljoen):

  https://www.hypotheekrente.nl/er-staan-nog-steeds-huizen-onder-water/

  ???: Een huis staat immers minder snel onder water als je maar 100% van de woningwaarde mag lenen. (Probeer dat maar eens in andere
  landen!).

  Gelukkig zijn de Nederlandse besparingen buitengewoon hoog.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 73. hadewych von mises21 oktober 2019 om 08:56

  Heer Schmull, ook op FinTwit circuleren duizenden scenario's, van deflatie tot hyperinflatie. Eéntje ervan: nu eerst meltup van stocks (S&P à 4000), dan eerste helft 2020 deflatoire bust en daarna gierende inflatie. Enfin, ik 'citeer' maar. Wat is uw visie op korte tot middellange termijn (eerste maanden tot paar jaar)? Dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   FinTwit bevat in ieder geval aanvullende informatie, maar
   uw eigen instinct is vaak betrouwbaarder. Wat jammer, dat
   wij meestal niet helderziend zijn! Meestal, omdat men
   soms op onverklaarbare reden het 'licht' ziet.

   Historisch gezien, zijn de maanden Oktober & November
   relatief moeilijke beursmaanden, maar is een Amerikaans
   verkiezingsjaar, zoals in 2020, een feest. Bovendien
   is de S&P 500 sinds de inauguratie van Trump, ondanks
   alle zorgen ('wall of worry') omhoog met 40% en is de
   Amerikaanse economie vrij sterk, met de laagste
   werkeloosheid in 50 jaar. Dus alle pessimisten krijgen
   straks de kriebels als de Advance-Decline Line, in een
   opgaande trend SINDS 2009, niet echt wil consolideren.
   Zonder euforie, geen Crash.

   MAAR: de S&P 500 is in 2019 + 19%, dus een correctie
   op korte termijn zou gezond zijn.

   DS

   Verwijderen
 74. Ook (even) geen feest dollarfeest meer?

  US dollar index continues to trade lower for the 4th consecutive week and lost more than 250 pips from high of 99.67! The decline was mainly due to weak US economic data especially ISM manufacturing index, retail sales which has increased hopes of rate cut by the Fed. The easing of US-China trade tension also decreased the demand for Safe-haven assets like yen.

  According to the CME Fed Watch, the probability of rate cut increased to 91.4% from 72.7% a week ago, the chance of keeping rates unchanged declined to 8.6% from 27.2%.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wie weet. De opgaande trend in de DXY - Dollar-index - van
   2019 is nog in tact, ondanks de consolidatie van de laatste
   paar weken. Natuurlijk zal de rente door de FED worden
   verlaagd, maar de negatieve rente van de ECB kan alleen
   maar negatiever worden. Maar een eventuele Melt-Up in
   aandelen lijkt wel afhankelijk van een -lang-verwachte -
   verzwakking van de Dollar. De Euro is al zolang zwak,
   dat een bepaald herstel niet is uitgesloten.

   De echte aap uit de mouw zou zijn: GEEN zwakkere Dollar,
   maar, tegen alle verwachting in, een sterkere Dollar en
   een zwakkere Goudprijs. DAN zitten heel veel marktspelers
   met verkeerde posities.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 75. Ik volg een trader via twitter die short is gegaan op :

  -1 #FDAX at 12278
  -1 #FDAX at 12282
  -2 #FDAX at 12308
  -3 #FDAX at 12318
  -3 #FDAX at 12331
  -3 #FDAX at 12364
  -4 #FDAX at 12378
  -4 #FDAX at 12391
  -1 #FDAX at 12415
  -1 #FDAX at 12416
  -1 #FDAX at 12447
  -3 #FDAX at 12471.5

  En nog veel meer! Ben benieuwd ...Hij gelooft echt in een correctie naar 11.000

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Winky are still of the view that we get the drop that you mentioned a few weeks ago in Oct

  Winky:

  Sure.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Winky gaat nog steeds SHORT:

   I will sell 1 FDAX at 12815

   Echt zielig, deze trader maakt een ton per maand. Nu is het einde oefening.........

   Verwijderen
 77. Disgraceful.

  The EU Parliament has just voted to not even debate the ongoing violence against protesters in #Catalonia, despite the imprisonment of politicians in Spain and days of violence in the streets of Barcelona and across the whole region.

  https://twitter.com/James7Holland/status/1186305181467717635?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alles voor het behoud van onze Europese "eenheid"

   Verwijderen
 78. Beste heer Schmull,

  ben u bekent met David Hunter (@DaveHcontrarian). Hij is ook een contrarian en voorspelt dit jaar nog een melt-up in aandelen en goud/zilver. Vervolgens zal dit in de loop van 2020 gaan leiden tot een deflationaire bust.

  Ben benieuwd naar uw visie hierop?

  Mvg,
  Klaas
  )

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KLAAS:

   Ik ben het grotendeels eens met David Hunter. Het feit,
   dat de markt zich zo goed heeft kunnen houden in de
   traditioneel moeilijke maand van October, kan betekenen,
   dat FOMO (Fear of Missing Out) zich meester maakt van
   vele voorzichtige marktspelers. Bovendien is een
   Year-End Rally ook een historische traditie.

   Goud en Zilver lijken inderdaad nog even verder op te veren
   naar resp. $ 1800 en $ 26.00, maar in 2020 is een vrije
   val, om welke reden dan ook, naar uiteindelijk $ 700.-
   en $ 12.00 niet uitgesloten (Harry Dent).

   Dit is alles moeilijk te spelen, want timing doet de
   meeste traders de das om. De beste strategie is toch
   veel kasgeld en niet je laten meesleuren door alle
   onverwachte wendingen van de markten.

   DS

   Verwijderen
 79. Opvallend:

  IMF: BUNDESBANK (GERMAN CENTRAL BANK) BUYS GOLD FOR THE FIRST TIME IN 21 YEARS #Bloomberg

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Inderdaad opvallend, omdat Duitsland al de 2de grootste
   Goudvoorraad in de wereld bezit, wat 70% uitmaakt van
   haar deviezenreserves (China: slechts 2% van reserves).
   Verder is haar Goudbezit grotendeels gerepatrieerd uit
   het buitenland. Probleem is, dat Duitsland haar
   soevereiniteit heeft opgegeven aan de EU en aan de ECB,
   waardoor zij in de volgende echte crisis vaarwel kan
   zeggen tegen haar kroonjuwelen.

   DS

   Verwijderen
 80. https://www.zerohedge.com/markets/late-cycle-woes-next-crisis-could-wipe-out-half-worlds-banks-mckinsey
  zijn de nederlandse banken stevig genoeg ? Ik denk aan Rabo. ING, ABNAMRO, Binck...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een Nederlandse bankencrisis zal nationaal moeten worden
   opgelost en het relatief rijke Nederland kan wel tegen
   een stootje. Maar een wereldcrisis in de trant van 2008
   is andere koek. Het vroegere hoofd van de Bank of England,
   Lord KING, waarschuwt voor een mogelijk ARMAGEDDON:

   King said it was time for the Federal Reserve and other central banks to begin talks behind closed doors with politicians to make legislators aware of how vulnerable they would be in the event of another crisis.

   He said: “Congress would be confronted with a choice between financial armageddon and a suspension of some of the rules that were introduced after the last crisis to limit the ability of the Fed to lend.”

   https://www.theguardian.com/business/2019/oct/20/world-sleepwalking-to-another-financial-crisis-says-mervyn-king?CMP=share_btn_tw

   de

   Verwijderen
  2. Heer Schmull, heeft die recente Repo-paniek ook een relatie met die lending-limit van de Fed?

   HUGE Funding crisis for US Treasuries - Fed needs to increase emergency lending to primary dealers

   https://twitter.com/NewYorkFed/status/1187082315366830081?s=09

   Wouter

   Verwijderen
  3. @WOUTER:

   Absoluut. De nieuwe regels voor kapitaalbuffers na de
   crisis van 2008, hebben ertoe geleid, dat bijvoorbeeld
   J.P. Morgan, de olifant in de kamer, zich terugtrok
   uit de Repomarkt:

   https://www.reuters.com/article/us-usa-repo-jpmorgan-analysis/too-big-to-lend-jpmorgan-cash-hit-fed-limits-roiling-u-s-repos-idUSKBN1WG439

   Maar nu is de FED gedwongen met Not QE de kraan open te
   zetten, terwijl dat indruist tegen het officieele beleid.

   Waarschijnlijk zullen de regels moeten worden versoepeld.

   DS

   Verwijderen
 81. Geachte heer Schmull, Een vraagje. Er is iemand die beweert, dat als er teveel puts in de market zijn de beurzen omhoog gaan.
  Is dit waar?
  Kan de beurs omhoog gaan ondanks dat er niemand koopt?
  GR, Annemarie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANNEMARIE:

   De PUT-to-CALL Ratio geeft het marktsentiment weer van
   speculanten: als de Ratio stijgt, dan verwacht men een
   dalende markt. De Ratio is in de laatste maanden wat
   gestegen, maar dat kan ook juist worden uitgelegd als
   positief voor de markt. Als de onzekerheden opeens
   minder zouden worden, dan kopen de speculanten meer
   Calls en daalt de Put-to-Call Ratio weer scherp:

   http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/putcall.htm

   Dus als het sentiment opeens weer positiever wordt,
   dan worden meer Puts verkocht en meer Calls gekocht.

   Overigens staat de markt nooit stil: er wordt ALTIJD
   gekocht of verkocht op een bepaalde prijs.

   https://www.investopedia.com/ask/answers/06/putcallratio.asp

   DS

   Verwijderen
 82. Hartelijk bedankt voor uw uitleg.

  De beurshandelaren spreken over beurspatronen. Maar is het zo dat iedereen maar wil zien wat men denkt te zien?

  https://www.tradingview.com/chart/DAX/0XHrbg5J-Dax-Long-Pre-ECB/

  De meerderheid roept:" de Dax gaat naar 13000 PLUS" en anderen zien de Dax crashen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Vergeet alle beurspatronen en correlaties: er is geen pijl
   op te trekken. De beurs kan men niet wetenschappelijk
   interpreteren met formules, etc.

   De koersen worden door zovele factoren bepaald, dat
   niemand weet, waarom er een stijging/daling plaatsvindt,
   maar natuurlijk vermoedt men achteraf, wat de eventuele
   factoren zouden kunnen zijn geweest.

   Dus als u probeert de markten te begrijpen, dan is dat
   bijna ondoenlijk. Een ding staat vast: beleggers zijn
   in de laatste 75 jaar, met onderbrekingen, erg verwend
   geweest. Stel, dat de vergrijzing verdubbelt en de ene
   firma na de andere omvalt door te hoge schuld, dan
   zijn de komende 75 jaar geen pretje. Toch is de mens
   heel vindingrijk en zal hij wel een manier vinden om
   via technologie en ruimtevaart zijn welvaart toch
   te vergroten.

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk bedankt Heer Schmull,

   Wij zijn short gegaan op 11.300 Hopelijk komt het goed. Wij staan flink onder water, maar wie niet tegenwoordig?

   https://www.tradingview.com/chart/GER30/ofeRe5wb-Rest-in-Peace-DAX-Finally-understood-why/

   loes

   Verwijderen
  3. @LOES:

   Ga nooit ergens op 'Short', want het mogelijke verlies is
   niet te overzien. Als men dan toch een visie heeft, is
   de koop van een Put veel veiliger, want er is dan een
   grens aan een eventueel verlies. 'Short' gaan, met
   de mogelijkheid van onbeperkt verlies, is zelfs voor
   doorgewinterde traders uiterst zeldzaam. Vergeet nooit,
   dat 80% van de traders verlies lijdt.

   DS

   Verwijderen
  4. Wederom hartelijk bedankt heer Schmull, Ik heb momenteel een verlies van 800 Euro. Andere leden hebben enkele duizenden tot tienduizenden euro verlies.
   Onze goeroe/ adviseur gaat zich al indekken:

   "Ik moet dit herhalen: wees voorzichtig bij het volgen van mijn (vooral lange) posities: ik kan veel lots kopen en het kan me niet schelen of de markt daarna naar 0 gaat, want ik kan ze nemen om shorts te dekken! U zult in die gevallen verlies lijden."

   Loes

   Verwijderen
 83. Dit had toch ook niemand verwacht?

  #China’s #Yuan continues to strengthen against the #USD. #riskon #CNY #trade

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Amerikaanse Dollar is al 5 1/2 jaar in stijgende lijn
   tegenover de Chinese Yuan. Dus een kleine consolidatie
   naar beneden is nietszeggend. Altijd kijken naar de
   lange-termijn-chart.

   https://tradingeconomics.com/china/currency

   DS

   Verwijderen
 84. Dollarkritische geluiden, cijfers en Powell's mening:

  Peter Schiff:
  The U.S. government just reported that the fiscal 2019 budget deficit ended the year at $984 billion, the largest since 2012. The actual national debt increased by about 1.4 trillion during that fiscal year, or 40% more than what was officially reported. Another government fraud!

  Cijfers:
  Trillion dollar deficits.
  110% debt to GDP.
  $120B daily repos.
  $60B per month Fed balance sheet expansion.
  Rate cuts galore.
  Sub 2% GDP growth.

  "The economy is in a good place" - Jay Powell

  Kunt u het ook nog allemaal rijmen met uw dollar- en treasuriesvisie, mijnheer Schmull? Terwijl u bovendien aangeeft dat de Fed-regels voor uitlenen waarschijnlijk ook nog eens versoepeld gaan worden?
  Waarom zou ik me NIET ongerust hoeven te maken over mijn cashdollars en treasuries als ik dit zo allemaal op een rij zie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Ik blijf positief op de Dollar en op de Treasuries op lange
   termijn. Een valuta is niet zoals een aandeel, die meer
   of minder 'waard' wordt. Een valuta stijgt of daalt ten
   opzichte van andere valuta's.

   De Dollar ten opzichte van de Euro stijgt al 11 jaar, met
   onderbrekingen, en de meest recente stijging dateert vanaf
   Februari, 2018 (Eur/USD: 1.24) tot vandaag (Eur/USD: 1.11,
   na even 1.09 aangetikt te hebben op 3 Oktober j.l.

   Het allerlaatste, wat de ECB wil, is dat de Euro /USD stijgt,
   gezien de zwakke economie van de Eurozone. Dus de rente
   wordt NOG negatiever om het Grote Geld weg te jagen,
   natuurlijk richting Amerika, waar de rendementen nog
   positief zijn. Maar er zijn, zoals altijd, tijdelijke
   onderbrekingen om welke reden dan ook. Overigens
   proberen 99% van alle Centrale Banken om te devalueren
   tegenover de USD, vanwege de Dollarleningen, die
   men heeft uitstaan en vanwege de export naar Amerika,
   die met 3% van de wereldbevolking 25% van de wereldvraag
   vormt. Natuurlijk zal men proberen (valuta-interventie?)
   om de Dollar te verwakken in 2020, een verkiezingsjaar,
   wat de beurskoersen zou helpen. Dat heeft een kortstondig
   effect.

   Het rendement van de 30-jarige Treasury daalt al 38 jaar,
   met dienovereenkomstige waardestijging, tegen de
   verwachting van de meesten in. Ook het rendement van
   de 1-jarige Treasury daalt al 38 jaar, met een dien-
   overeenkomstige waardestijging. In het laatste jaar
   is de waardering van alle Treasuries spectaculair
   gestegen en alle Treasury-haters, zoals Peter Schiff,
   krabbelen zich achter de oren.

   https://tradingeconomics.com/united-states/30-year-bond-yield

   https://fred.stlouisfed.org/series/DGS1

   Zie vervolg

   DS

   Verwijderen
  2. @ROBV: (vervolg)

   Absolute getallen van begrotingstekorten zijn echt weinig
   zinvol. Allemaal propaganda van de schreeuwlelijken, die
   abonnees proberen te werven. Het Amerikaanse begrotings-
   tekort als percentage van het BNP is 4.6%, wat weliswaar
   een verdubbeling is in 5 jaar, maar DE HELFT van 10 jaar
   geleden:

   https://www.usgovernmentdebt.us/federal_deficit_percent_gdp

   Gelukkig maar! Want anders was de werkeloosheid niet op
   een 50-jarig laagtepunt. Kredietvraag van de particuliere
   sector is in de laatste 10 jaar, na de crisis, ingestort,
   dus er is voldoende ruimte. Ook internationaal gezien,
   omdat Europa juist ging bezuinigen, vooral Duitsland
   (begrotingsoverschot), wat de economie geen goed deed,
   met een werkeloosheid, die tweemaal zo hoog is als die
   van Amerika, naast een waanzinnig officieel beleid van
   negatieve rente, oftewel strafrente, oftewel officieele
   diefstal. En bijna-deflatie! Europa heeft (nog) geen
   Euro-Treasuries, waar het Grote Geld kan schuilen.

   Zie vervolg

   DS

   Verwijderen
  3. @ROBV: (vervolg)

   Verder zijn er 15 landen, die een hogere staatsschuld
   hebben, als percentage van het BNP, dan Amerika, soms
   aanzienlijk hoger, terwijl hun economie veel zwakker
   is. Amerika kan haar eigen weg gaan, weinig afhankelijk
   van de wereldhandel (13% van het BNP tegenover 30 tot 40%
   voor Europa en elders), zelfvoorzienend in voedsel en energie.
   Amerikaanse defensie-uitgaven zijn 37% van ALLE defensie-
   uitgaven ter wereld, met 800 militaire basissen in 70 landen.
   Gelukkig probeert Trump dit achterhaalde beleid nu wat te
   veranderen! Waarom zou Amerika, als Atlas, alle lasten
   moeten dragen voor de 'veiligheid' van de wereld?

   https://www.cato.org/publications/policy-analysis/withdrawing-overseas-bases-why-forward-deployed-military-posture

   Zie vervolg

   DS

   Verwijderen
  4. ROBV: (vervolg)

   Dus wat nu? GEEN verandering van visie. Zal de Euro weer
   'gered' moeten worden? Christine Lagarde, ex-IMF, verstrekte,
   nauwelijks een jaar geleden, de grootste IMF-lening OOIT
   ($ 57 miljard) aan Argentinie, wat nu WEER failliet gaat!
   Met zo'n staat van dienst, lijkt zij de aangewezen persoon
   om straks de Euro WEER te redden!

   Als Europa OOIT gedwongen zal zijn om haar bankwezen te
   herkapitaliseren, dan breekt de hel los, gegarandeerd.
   Dat gaat 10% tot 30% van het Bruto Nationaal Product
   kosten, erger nog dan de economische depressie van 1930!

   Zie vervolg

   DS

   Verwijderen
  5. @ROBV: (vervolg)

   En wat Peter Schiff betreft: hij mag dan de crisis van 2008
   goed hebben gezien, maar sindsdien is hij de weg kwijt:
   geen hyperinflatie, geen stijging van grondstoffenprijzen,
   geen instorting van de Dollar, geen instorting van de
   Treasuries. Als hij op TV verschijnt, gaat bij mij het
   geluid uit.

   Degenen, die de moeite waard zijn om nu gevolgd te worden,
   zijn o.a. A. Gary Shilling, Lacy Hunt (Hoisington),
   Harry Dent, Albert Edwards (SocGen), Richard Koo (Nomura).
   Maar Goeroes komen en gaan, zo is het leven.

   https://www.hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2019Q3np.pdf

   DS

   Verwijderen
  6. Dank voor uw uitgebreide antwoord. Daarbij zet u hoofdpunten nog eens op een rij. Bijna een nieuwe, gecomprimeerde blog. Daar kunnen ook andere lezers/volgers m.i. goed mee vooruit.
   Mijn conclusie: het blijft vooral goed om gespreid belegd te blijven, inclusief bijv. 30% Treasuries, 10% fysiek goud, 10% cash dollars op niet-EU bank en schuldenvrij bezit van eigen huis.
   En voor de rest vooral van de plussen in het eigen leven te kunnen genieten in het hier en nu, met voldoende oog voor de medemens, zolang de globale en lokale spanningen dat (nog) toe laten....

   Verwijderen
 85. Een keer trek je de conclusie Rutte is een illusie:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KUboG0ygMCM

  Rudy

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Fantastisch!

  When you lied in your CV about being a qualified sheep dog:

  https://twitter.com/MarianneSansum/status/1187781552194891776?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 87. IK begin te twijfelen of Trump het volgend jaar gaat halen. The China deal blijkt niet een getekend te zijn en de GDP vandaag:

  https://www.vox.com/2019/10/30/20939921/trump-gdp-growth-tweet-obama

  Maar ja, hij heeft nog maanden de tijd :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Laat u niet in de war brengen door journalisten, die
   bijna allemaal anti-Trump zijn. Die hebben nog steeds
   niet door, dat Trump niet kan worden gemeten met
   dezelfde lat als anderen en dat hij daarom altijd weer
   wordt onderschat. Vooral zijn instinct is tot nu toe
   verbazingwekkend geweest.

   Hier is JIM RICKARDS, die, als een van de weinigen,
   Trump's verkiezing in 2016 had voorspeld. Er kan nog
   veel gebeuren, maar de Democraten hebben nog steeds
   niets geleerd van hun verlies:

   https://www.youtube.com/watch?v=LgyzFJP4DsY

   DS

   Verwijderen
 88. Fed:Quarter of a TRILLION extra dollar$ in 2 months. Weimar is back. In the U$ this time. Stocks up. Just like 1923.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nee, juist het tegenovergestelde. Er is sprake van DEFLATIE.
   De marktspelers weigeren tegenpartij-risico's te nemen in
   een situatie, waarbij de Amerikaanse geldhoeveelheid
   25% is ingekrompen sinds 2015 (QT=verkrapping).

   https://fred.stlouisfed.org/series/BASE

   Dreiging van Weimar is veel groter in de Euro: de ECB
   heeft nog steeds QE en heeft, als percentage van BNP,
   tweemaal zoveel geld 'gedrukt' als de FED.

   De realiteit van Weimar in 2019 is Venezuela, met
   'Geld voor het Volk', officieel beleid van dat
   socialistische paradijs:

   Daniel Lacalle
   @dlacalle_IA
   ·
   9h
   Venezuela 🇻🇪 “printing money for the people”.

   Minimum wage April 2019 Bs.40,000

   Monthly salary $7.69   Minimum wage October 2019 Bs.150,000

   Monthly salary $6.40

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises2 november 2019 om 10:04

   Heer Schmull, u antwoordde vroeger dat u geen Weimar in Europa voorzag ("voor bananenrepublieken"). Wat doet u uw visie bijsturen?

   Verwijderen
 89. Ik dacht altijd, dat China de WTO regels overtrad:

  China wins over US in WTO dispute as Trump talks trade deal, approved for $3.6 billion in retaliatory sanctions

  https://twitter.com/RT_com/status/1190355326471569408?s=20

  BeantwoordenVerwijderen