Translate

zaterdag 10 augustus 2019

WAT NU?


WAT NU?

Hoe bevalt het dansen op een vulkaan? Wat is hier niet leuk aan? Ondanks de Grote Financieele Crisis van 2008, heeft een meerjarige economische werelddepressie toen niet toegeslagen. Integendeel, Centrale Banken hebben het, door middel van hun monetaire superstimulering, toch maar voor elkaar gekregen, dat o.a. de beurskoersen en de huizenprijzen nieuwe hoogtepunten bereikten, met de nodige onderbrekingen. Tegelijkertijd heeft er een obligatie-hausse, zonder weerga, plaatsgevonden, waardoor krediet bijna 'gratis' lijkt. Maar, wie weet, moet het beste nog komen. Het kan toch immers niet op! Straks krijgt iedereen contant geld rechtstreeks van de overheid ('People's QE') en een gegarandeerd basisinkomen ('universal basic income'), als antwoord op de dreiging van robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Niemand behoeft straks meer lang te werken en iedereen kan met vervroegd pensioen. Iedereen krijgt nu pas goed de smaak te pakken, waardoor een orthodox monetair beleid met normale rente misschien wel voorgoed in de ijskast is beland. 


HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE U.S. TREASURY: OP WEG NAAR 0 (!) MET EEN DIENOVEREENKOMSTIGE WAARDESTIJGING!

Image

De 10-jarige en 30-jarige U.S. Treasury waren mijn favoriete beleggingssuggesties van de afgelopen decennia, tegen alle scherpe kritiek van alle kanten in. Deze belegging heeft het, na 38 jaar, met onderbrekingen, nog veel beter gedaan dan de aandelenindex, vooral de Nul-coupon op de 30-jarige. En de triomftocht lijkt nog niet voorbij. Net zoals de lange staatsobligatie van Japan (JGB), de beste Japanse belegging in de laatste 30 jaar: degene, die 'short' ging en speculeerde op een waardedaling, werd geschoren (de beroemde 'widowmaker' Macro Trade).


DE STRUCTURELE DRUK OP DE GRONDSTOFFENPRIJZEN DUIDT OP DE KOMENDE DEFLATIE IN DE GEHELE WERELD!


Image

(De THOMSON REUTERS/ CORECOMMODITY CRB COMMODITY INDEX - CRY): dit ziet er TOPZWAAR uit en een neerwaartse doorbraak van de steunlijn voorspelt niet veel goeds!


SINDS 2011, BEVINDEN DE VALUTA'S VAN DE OPKOMENDE MARKTEN ZICH IN EEN VRIJE VAL TEGENOVER DE DOLLAR. MAAR DE NEERGAANDE TREND IS NOG STEEDS IN TACT EN LIJKT ZICH TE KUNNEN VERERGEREN: VALUTA-OORLOG!

Image

(J.P. MORGAN EMERGING MARKETS CURRENCY INDEX): De pijn bij de valuta's van de Opkomende Markten is vooral te wijten aan hun hoge Dollarschulden, de inkrimping van de wereldhandel en de deglobalisering, waarbij fabricage of terugkomt naar het thuisland ('onshoring') of wordt verplaatst naar een nog goedkoper land (zoals van China naar Vietnam).


MET EUROS GEFINANCIERDE VALUTA-CARRYTRADE TRANSACTIES IN DE OPKOMENDE MARKTEN (EM FX): WAT EEN ONGELOFELIJKE SCHOK!
Image

(GOLDMAN SACHS): CARRYTRADE-TRANSACTIES, waarbij men probeert om, met een hoge hefboom, te profiteren van het renteverschil tussen verschillende valuta's. Handelaren zijn onlangs (weer) van een koude kermis thuisgekomen en de verliezen lijken gigantisch! De zoveelste nagel in de doodskist van de Europese banken, naast witwassen, LIBOR-rente-manipulatie, etc.


DE KANS OP EEN DEVALUATIE VAN DE YUAN TEGENOVER DE DOLLAR IS VEEL GROTER GEWORDEN!

Image

(De Chinese YUAN -- CNY -- lijkt de neiging te hebben om boven de 7.00 uit te breken, wat een DEVALUATIE zou inhouden. Door haar tekort aan Dollars en Deviezenreserves, heeft China misschien op den duur GEEN ANDERE KEUS. Maar dan komt de wereld terecht in een periode van concurrerende devaluaties, omdat China haar overcapaciteit probeert te exporteren naar de rest van de wereld. Dan krijgt structurele deflatie in de gehele wereld definitief zijn beslag.


Verder doet de populariteit van de 'moderne geldtheorie' (Modern Monetary Theory - MMT) steeds meer opgang: in het moderne fiatgeldsysteem, dat niet gedekt wordt door een goed, zoals Goud, kunnen overheden immers geld 'uit het niets' scheppen. Dat was natuurlijk allang het geval, maar de verouderde boeken over economie deden daarover het zwijgen toe. Begrotingstekorten en staatsschuld doen er eigenlijk helemaal niet meer toe, want de overheid en de Centrale Bank zijn een onafscheidelijk geheel en de overheid leent toch van zichzelf. Bij MMT ontstaat er geen schuld en is een staatsbankroet onmogelijk. Zelfs belastingen zijn eigenlijk overbodig, want dan wordt geld 'vernietigd', omdat de overheid, in dat geval, haar eigen geld (schuldpapier) terugneemt. Maar Centrale Banken, die toch al nooit echt zelfstandig waren, worden bij MMT wel ondergeschikt gemaakt aan het Ministerie van Financieen (Treasury). De geloofwaardigheid van Centrale Banken had, sinds de kredietcrisis in 2008, toch al een knak gekregen, dus wie zal daarom een traan laten?

Dan staat de weg vrij voor allerlei stokpaardjes, zoals de nationalisatie van allerlei productieve en improductieve activa. Als klap op de vuurpijl, kan er dan ook een algehele schuldvergeving ('Debt Jubilee') plaatsvinden, zoals in de oude Bijbelse tijden kennelijk regelmatig gebruikelijk was. Verder gaan met een schone lei! Schuld van de een is weliswaar het 'bezit' van de ander, maar met MMT zou iedereen tevreden zijn, omdat de crediteur automatisch schadeloos wordt gesteld. Wat een opluchting, want het monster van de totale wereldschuld van $ 244 biljoen bedraagt, als percentage van de wereldeconomie, nu 318% (Institute of International Finance - IIF)(Derde kwartaal 2018). Hoger dan ooit. Hoera! Op de pof leven is voorgoed voorbij, want het geld komt toch 'uit het niets'. Wat is hier niet leuk aan? Al die klassieke economen, met hun achterhaalde theorieen, kunnen nu opstappen. Dit alles is koren op de molen voor de linkse en rechtse populisten, die steeds meer de saaie traditionele middenpartijen opzij lijken te schuiven. 


DE INDEX VAN DE EUROPESE BANKEN ZIET ER ONHEILSPELLEND UIT! 

Image

De Europese banken zitten al 10 jaar in het nauw en konden niet worden geherkapitaliseerd. Als de 10-jarige steunlijn naar beneden wordt doorbroken, dan lijkt het over en uit, vooral voor aandeelhouders en bankklanten met grote deposito's. Het ontbreekt de Europese banken allang aan kapitaal en winstgevendheid, wat de EU-'stress tests' van de European Banking Authority (EBA) ook proberen voor te spiegelen. Wat een geluk, dat geld 'uit het niets' komt! Misschien kunnen de onvermijdelijke Europese kapitaalcontroles dan worden uitgesteld. Of wordt de algehele nationalisatie van banken erdoorgedrukt, waardoor de belastingbetaler toch het gelag moet betalen? 'Laat een goede crisis nooit onbenut' ('Never let a good crisis go to waste', Winston Churchill).

Wat ook wonderen kan verrichten is een parallelmunteenheid ('parallel currency'): dat zou kunnen worden aangewend om de overheidsbestedingen te verhogen. Zo'n parallelmunteenheid kan in omloop worden gebracht, zonder de status van wettig betaalmiddel. Deze ontwikkeling moet niet onderschat worden. Italie is al tijden van plan om met z.g. mini-Bots voor de dag te komen. In tegenstelling tot recente uitspraken van Draghi, is het helemaal niet nodig om dan de Eurozone te verlaten (zie Willem Buiter, econoom van Citigroup). Er is in het Westen geen verbod om schulden te vereffenen met activa, die door beide partijen zijn overeengekomen. Overigens zijn cheques, betaalkaarten ('debit cards') en contactloze betalingen ook geen wettige betaalmiddelen. Bovendien bestaan er talloze voorbeelden in het verleden, waar schuldbekentenissen ('I.O.U.'s) werden uitgegeven om liquiditeiten tevoorschijn te toveren: Californie nam in 2009 met succes zo'n maatregel om haar hangend faillissement af te wenden. Als de nood aan de man komt, dan is zo'n verdere monetaire versnippering te verwachten.

Bij een radicale monetaire stimulering behoort natuurlijk ook een massale aandelenaankoop van Centrale Banken. De Zwitserse Centrale Bank (SNB) probeert al heel lang om op die manier een halt toe te roepen aan de stijging van de Zwitserse Frank, die het toevluchtsoord is voor onzekere tijden. Datzelfde geldt voor de Yen, maar de aandelenaankoop van de Bank of Japan, via Exchange Traded Funds (ETF's), lijkt tot  nu toe toch nog veel te voorzichtig te zijn geweest en is slechts 4.7% van de totale beurswaarde van de Tokyo Stock Exchange (eerste sectie). Het ligt nu voor de hand, dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort een aandelenaankoop zal aankondigen, die alles slaat, ookal omdat Duitsland nog steeds dwarsligt, wat een veel soepeler fiscaal beleid aangaat. De ECB kan al trots wijzen op de gigantische papieren winsten in haar obligatie-portefeuille, als gevolg van haar kwantitatieve verruiming (QE). De Amerikaanse Federal Reserve komt waarschijnlijk pas als hekkesluiter, zodra de volgende crisis zich aandient, want het heeft veel weg van 'giftige' nationalisaties via een achterdeur.

(SNB)(ZWITSERSE CENTRALE BANK)

(TRADINGVIEW): De beursgenoteerde SNB (Zwitserse Centrale Bank): zelfs na de recente consolidatie, is het aandeel in enkele jaren vervijfvoudigd. De SNB is een van de grootste aandeelhouders ter wereld. Vele andere Centrale Banken willen nu ook graag meegenieten.

Vanwege de gigantische overcapaciteit en de toenemende vergrijzing, is er allang geen consumentenprijsinflatie meer, dus weer een zorg minder. Of zou een langdurige handelsoorlog opeens een hogere inflatie tot gevolg hebben? Voor hetzelfde geld, is protectionisme juist deflatoir, zie de periode vanaf 1930. De gehele mondiale toeleveringsketen staat dan immers op de tocht. Er is nu wel schijnbaar 'eeuwige' activa-inflatie, wat geweldig is voor de bezitters van activa en de ongelijkheid verhoogt, maar een kniesoor, die daarop let. Geen paradijs is volmaakt. Dat wordt misschien goedgemaakt, doordat overheidsbestedingen nu eindeloos kunnen stijgen: dat komt nu heel gelegen, want de burgers van de Europese Unie zijn meer bezorgd over de klimaatverandering dan over de economie! Ursula von der Leyen, de aankomend voorzitter van de Europese Commissie, heeft al 1 biljoen Euro toegezegd om klimaatverandering te lijf te gaan. Het klimaat verandert al 4.5 miljard jaar. De aarde houdt het misschien nog zo'n 1 miljard jaar langer vol en dan is het finito. Maar de mens zal de natuur nu wel even een lesje leren. Wat fijn, dat geld dus 'uit het niets' komt!(Eurobarometer): De burgers van de EU maken zich meer zorgen over de klimaatverandering dan over de economie. Economische groei is immers slecht voor het milieu en daarom voorlopig taboe. Maar lagere economische groei is allang geen belemmering meer voor hogere beurskoersen, als Centrale Banken en de bedrijven zelf massaal aandelen blijven inkopen.

En dan die Negatieve Rente! Ruim 25% van alle obligaties in de wereld ($ 15 biljoen) hebben een Negatief Rendement.  Je denkt bij jezelf, in wat voor een mooie wereld leven we (Louis Armstrong: 'What a wonderful world'!). Iedereen kan nu leven als een miljonair! Iedereen kan zich nu toch van alles veroorloven? De 30-jarige Duitse staatsobligatie (Bund) heeft een negatief rendement, dus na 30 jaar krijg je minder terug dan de inleg. Zelfs de 50-jarige Zwitserse staatsobligatie heeft een Negatief Rendement en de Zwitserse bank UBS berekent 0.6% kosten voor grotere deposito's. De derde bank van Denemarken, Jyske Bank, heeft nu een 10-jarige hypotheek met een negatieve rente van 0.5%: de klant wordt betaald om te lenen, ookal is dat wel exclusief extra administratiekosten. 

De oorzaken van Negatieve Rente en Negatieve Obligatie-rendementen? Toenemende vergrijzing stuwt de besparingen omhoog en de technologische ontwikkeling is zo kostenbesparend, dat de kredietvraag voor investeringen achterblijft. Natuurlijk zal het monetaire superstimuleringsbeleid van Centrale Banken, met de aankoop van 'schaarse' obligaties, ook een rol hebben gespeeld.

Joachim Fels van PIMCO: 'INTEREST RATES NATURALLY NEGATIVE?'.

https://www.pimco.com/en-us/insights/blog/interest-rates-naturally-negative?utm_source=subscription_email&utm_medium=email&utm_campaign=3826300-SMS%20Article-Interest%20Rates:%20Naturally%20Negative&&utm_term=Token%3Aa8QYVZAmF39JtUhImbOmV876ctvcS9WpYCjVzjTXH7f%2BXlfVkER08xaILuFWokdN&utm_content=visit%20link 


Image
Schuldpapier met een Negatief Rendement ($ 15 biljoen) is vooral in 2019, als een vulkaan, tegen de algemene verwachting in, uitgebarsten. Deze ontwikkeling eindigt echt niet op een prettige manier.De DAX-aandelenindex van Duitsland heeft het in 2019 tot nu toe laten afweten, vanwege de onzekere economische vooruitzichten. De economie is voor 50% afhankelijk van de wereldhandel, die nu inkrimpt. Geen wonder, dat de waardering van de langere Duitse staatsobligatie (Bund) de pan is uitgerezen!Als 'goedkoop geld' opeens op de voorpagina verschijnt, dan is het vaak oppassen geblazen. Een contraire indicator? In de volgende crisis kan krediet weer schaars worden, omdat het gepaard kan gaan met massale geldvernietiging.

Misschien moet men nu anders aankijken tegen Negatieve Rente dan vroeger. In de tijd, dat er nog geen financieel systeem bestond, werd een vermogen opgebouwd door de aankoop van huizen, land, schapen, rundvee en kippen. Maar daar zijn vele kosten aan verbonden, zoals onderhoud, verzekering en belasting. Ook een kluis heeft een bepaalde huurprijs. Opslagfaciliteiten voor graan en olie kosten vaak veel al naar gelang de beschikbaarheid daarvan. Dus het bezit van 'dingen' heeft al Negatieve Rente.

Maar een bankdeposito is niets anders dan een lening aan de bank. Men moet maar afwachten of men dat ooit terugziet. Als de bank failliet gaat, dan is dat deposito opeens vervlogen, tenzij de overheid geheel of gedeeltelijk kan bijspringen. De bank kan alleen rente daarop betalen, als het kan worden uitgeleend aan iemand anders. Tegenwoordig is er echter sprake van oververzadiging van schuld ('debt saturation'), waardoor er te weinig vraag is naar krediet en een overmaat aan geld. Bovendien is de economische groei het laagst in een generatie, waardoor de kredietvraag op een laag pitje is gezet. Naarmate de vergrijzing om zich heen grijpt en het aantal jongere consumenten afneemt, lijkt Negatieve Rente opeens doodnormaal te worden. 'Voor niets gaat de zon op' is nog steeds waar! ('No free lunch'!).
De daling van de bevolking in de werkende leeftijd in Japan, Europa en China is al enige jaren in volle gang. De vooruitzichten voor Amerika zijn in dit opzicht veel beter, vanwege een hoger geboortecijfer en aanhoudende immigratie. 

Amerika heeft weliswaar verreweg de meeste immigranten, maar als percentage van de totale bevolking is het nog een bescheiden 15.1%, iets hoger dan Duitsland en Frankrijk.


DE GOUDPRIJS LOOPT MISSCHIEN AL VOORUIT OP HET EINDSPEL VAN HET HUIDIGE FINANCIELE SYSTEEM!

Image


(DE GOUDPRIJS in USD)

De Goudprijs stijgt nu zelfs meer dan de sterke Dollar! Een vrij unieke situatie. En dat ondanks scherp lagere inflatoire verwachtingen, lagere grondstoffenprijzen, inclusief de Olieprijs, en aanzienlijk lagere omloopsnelheid van het geld. Daarom moet de betekenis hiervan niet onderschat worden. VERGEET BITCOIN! Wat een akelige zwendel. Duizend 'wallets'  hebben 85% van de Bitcoins in handen en 95% van de handel is nep (volgens een recente studie van Bitwise). 


DE DOLLAR LIJKT NAAR BOVEN UIT TE WILLEN BREKEN!

Image

De FED BROAD TRADE WEIGHTED DOLLAR, de meest betrouwbare Dollar-index, lijkt te trappelen om, tegen alle verwachtingen in, en zeker tegen de zin in van President Trump, zomaar naar boven te EXPLODEREN. Dat kan erop duiden, dat, op korte termijn, ONBEHEERSBARE NARIGHEID staat te gebeuren!

Maar wat nu? Niemand weet de toekomst, maar op korte termijn is voorzichtigheid geboden. Zolang de dreiging van een handels- en valuta-oorlog boven de markten hangt, kan men een betere koopgelegenheid afwachten, wellicht in October - November, 2019. Maar de kans op een zogenaamde Melt-Up naar boven, gelijk aan 1927 tot 1929, mede door geld 'uit het niets', lijkt steeds dichterbij te komen. 

(SCHMULL): THE CASE FOR A U.S. STOCK MARKET MELT-UP (Video: 15.44 minuten):


https://www.youtube.com/watch?v=b36gvmkBNFM&t=89s


Het is weliswaar zo, dat schuld, vanwege de superlage of negatieve rente, bijna 'gratis' lijkt, en daardoor voorlopig geen reden voor bezorgdheid zou moeten zijn, maar het is toch echt te mooi om waar te zijn. Er is immers een titanenstrijd aan de gang om die wereldschuld overeind te houden en om de, daarvan het gevolg zijnde, deflatoire tendensen tegen te gaan. Totdat die strijd, vroeg of laat, uiteindelijk wordt verloren en deflatie de overhand krijgt.  Als Centrale Banken van beschaafde, ontwikkelde landen daaraan iets zouden kunnen veranderen, dan zouden recessies allang zijn uitgebannen. Maar het betekent wel, dat het beleid van superlage of negatieve rente, met alle onbedoelde gevolgen daarvan, zoals verkeerde investeringen ('witte olifanten'), en zwakkere banken, verzekeraars en pensioenfondsen, zo lang mogelijk moet worden volgehouden. Kortom, een eindeloze  'zombieficatie' van de maatschappij om de dans van faillissement te ontspringen. Hoelang zou dat nog kunnen duren?
De economische cyclus is meer dan 10 jaar aan de gang, maar de economische groei daarvan, is, tot nu toe, ver beneden het historisch gemiddelde gebleven. Als een echte economische hausse, behalve dan een opgeblazen zeepbel van activa-inflatie in aandelen en onroerend goed, het heeft laten afweten, dan is een crash of economische crisis op korte termijn minder waarschijnlijk ('no boom, no bust'). In feite wordt er al tijdenlang door menigeen een recessie voorspeld, waardoor die waarschijnlijk voorlopig niet plaatsvindt. Opvallend is, hoe sterk de anti-aandelengevoelens zijn bij de meeste beleggers, terwijl de Amerikaanse markten op 29 Juli, 2019 nog nieuwe hoogtepunten hadden bereikt, voornamelijk door de nieuwe technologie-hausse.

Die ontnuchtering, na een eventuele 'Melt-Up' door geld 'uit het niets', met de terugkeer van normale rente, na het onvermijdelijke einde van de 'zombies' (spookbedrijven, spookbanken en spooklanden) en na de gedwongen schuldsanering, wordt vergelijkbaar met de economische depressie van 1930 tot 1940. President Herbert Hoover, ook een zakenman zoals President Trump, die ook speelde met het vuur van protectionisme, wekte toen de schijn, dat welvaart binnenkort zou terugkeren ('prosperity is just around the corner'). Het is immers menselijk om te horen wat men wil. De S&P 500 index was, na 30 maanden van Hoover's Presidentschap met 62% gedaald en na 39 maanden met zelfs met 82.5%. Vooralsnog is de S&P 500 index, sinds het begin van de ambtstermijn van Trump (641 dagen) met 30% gestegen, terwijl, historisch gezien, een verkiezingsjaar, zoals 2020, meestal gunstig is voor de beurs. Wie weet, wordt dan de handelsruzie tussen Amerika en China bijgelegd, omdat, naar verluidt, 95% reeds was overeengekomen.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Daarom is het zo belangrijk om voortdurend gefocust te zijn op een goede uitkomst van de gang van zaken. Met die mentaliteit en die mentaliteit alleen, heeft men kans om, in onwaarschijnlijke omstandigheden, toch met vlag en wimpel te winnen. Met 'net doen alsof' ('fake it till you make it'), komt men vaak een heel eind. Als men maar genoeg de duim naar iedereen omhoog steekt ten teken van succes en goede afloop, dan steekt men een riem onder het hart van wie het hart reeds in de schoenen zonk. Vergeet niet, dat de mens enorm vindingrijk is. Wie had zich vroeger de huidige technologische ontwikkelingen ooit kunnen voorstellen? Bovendien staat een nieuw tijdperk van opwindende ruimtevaart voor de deur. Wat is het leven toch eigenlijk kort!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!


BESTEL NU! DE SCHMULL-BELEGGINGSSUGGESTIES (DERDE KWARTAAL 2019).
Voor nadere gegevens, zie hiernaast.


DIEDERIK SCHMULL        10 Augustus, 2019      Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

225 opmerkingen:

 1. Heer Schmull, hartelijk dank voor weer een ijzersterke column.
  "Daarom is het zo belangrijk om voortdurend gefocust te zijn op een goede uitkomst van de gang van zaken." Met deze zin mag ik toch van harte hopen, dat u doelt op een periode van normalisering van de rentestand en schuldsanering wereldwijd en niet dat we nog weer 10- 20 jaar doormodderen net als Japan al ruim 30 jaar doet, waar nu 1 op de 4 ouder is dan 65 jaar ?

  https://www.iexprofs.nl/Nieuws/483559/Ed-Yardeni/Het-komt-allemaal-door-de-vergrijzing-stupid.aspx?utm_campaign=main2_home

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Japan is de rest van het Westen 10 tot 15 jaar vooruit. Het verschil is wel, dat immigratie in Japan taboe blijft, terwijl immigratie in het Westen weliswaar controversieel is, maar toch doorgaat.

   De sleutel voor groei en excessieve schuld is o.a. demografie. Als het aantal mensen in de leeftijd van 25 tot 45 steeds
   daalt, dan tast dat de consumptievraag aan, wat 70% is
   van een Westerse economie. Maar het aantal oudere mensen
   boven de 65 stijgt, vooral ook omdat men tegenwoordig,
   ondanks alles, veel ouder wordt dan vroeger. In de buurt,
   waar ik nu al 5 jaar woon, was er een bijeenkomst
   georganiseerd voor mensen van 100 jaar of ouder en
   warempel, 24 mensen kwamen opdagen!

   Maar het is natuurlijk een kwestie van geluk, hoe
   goed men nog blijft op vergevorderde leeftijd. Het is
   soms heel erg behelpen! In Japan spelen robots een
   belangrijke rol in de gezondheidszorg voor stokouderen.

   En dan te bedenken, dat de gemiddelde levensverwachting
   in het Westen in 100 jaar is gestegen van 45 jaar naar 81 jaar!
   Het kan niet anders dan een maatschappij grondig
   veranderen, alhoewel technologie ervoor zal zorgen,
   dat een maatschappij kan blijven groeien. Maar de
   meeste technologische ontwikkelingen vinden in Amerika
   plaats. Europa, Japan en China blijven in dat opzicht
   ver achter.

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank voor uw reaktie heer Schmull. Ik heb nog 1 vraag, met uw permissie, die al een tijdje in mijn hoofd speelt: U heeft in het verleden al een aantal keer aangegeven dat, door deflatoire ontwikkelingen in de wereld-economie, de goudprijs wel eens zou kunnen zakken naar rond de 800 dollar per troy-ounce (momenteel piekt hij rond de 1.500 us-dollar). De trend, door de actuele ontwikkelingen, lijkt een verdere doorbraak naar boven. Mijn vraag: Staat u nog steeds op dat standpunt, of heeft u uw visie hieromtrent bijgesteld?

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Ik heb er nog steeds moeite mee, dat Goud op weg is naar
   een nieuw hoogtepunt (in USD), als inflatie het laat
   afweten en als de koper- en olieprijs zwakker worden.
   Maar Negatieve Rente verhoogt natuurlijk de waarderingen
   van vele zaken. Overigens heb ik altijd gesteld, dat
   Goud deel van een portefeuille moet uitmaken,
   omdat de rol van Goud in de toekomst belangrijker zal
   (moeten) worden. Goud geniet mondiaal vertrouwen en
   is het 'echte' geld. Maar als men Goud bezit, moet
   men op de koop toenemen, dat er forse en langdurige
   correcties kunnen plaatsvinden.

   DS

   Verwijderen
 2. U heeft eerder aangegeven : get out of Hong Kong,inmedialtely"
  In het interview van Raoul Pal met Kyle Bass, geeft de laatste zeer
  onthutsende informatie over de situatie in HK en dat de BIG TRADE in HK zal zijn. Hoewel helaas geen specifieke trade benoemd wordt door Kyle Bass.
  Is het inspelen op een devaluatie van de Yuan volgens u na het zien van dit interview een van de grootste kanshebbers?

  Kyle Bass Reveals Hong Kong Dollar Trade

  https://www.youtube.com/watch?v=ZBl05xNq_AU

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De timing staat in de sterren, maar een devaluatie van
   de Yuan en ook het einde van de koppeling ('Peg') van
   de HK Dollar met de Dollar is een kwestie van tijd.

   Hong Kong is 'toast'. Datzelfde geldt nu ook voor
   Singapore, want de Chinese PLA zal binnenvallen, als
   dat uitkomt. En niet te vergeten Taiwan. Het is in
   deze tijd nu ieder voor zich geworden, want niemand
   begint een oorlog meer om gebied van iemand anders.

   Kyle Bass laat veel van zich horen, maar hij heeft
   niet altijd gelijk. Hij was 'short' de langere
   Japanse staatsobligatie (JB), totdat hij dat moest
   opgeven.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord.

   een short op de HK-dollar is dan misschien een optie. U heeft
   een aantal jaren terug wel een advies durven geven op de euro-swfr .Misschien een tip voor die HK-USD peg?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Mijn meningen moeten worden gezien als Suggesties, geen
   adviezen, want iedereen heeft een verschillend profiel.

   'Short' gaan is voor professionele traders, net zoals
   Opties, etc. Dat is gokken, geen beleggen. Timing is
   het moeilijkste wat er is. Daarom verliest 80% van de
   traders hun geld.

   Toegegeven, ik heb ook wel eens gegokt: ik voorspelde
   op de Vrijdag voorafgaande aan de Maandag, de Crash van
   1987. Op Maandag daalde de Dow Jones Index met 22.61%.
   Ik had een klein gokje gewaagd op de OEX PUT (S&P 100),
   wat kassa betekende. Een collega had echter $ 50,000
   ingezet en dat was opeens op Maandag $ 6 miljoen waard.
   Door de chaos, kreeg hij echter maar $ 3 miljoen daarvan.

   Over het algemeen is gokken niet aan te raden, want het kan
   leiden tot noodlottige verslavingsverschijnselen.

   DS

   DS

   Verwijderen
  4. Heer Schmull, waarom verwacht u dat ook Singapore in de problemen komt door de Chinese PLA? Dank.

   Verwijderen
 3. Ik heb ooit een treasury fonds gehad waarvan ik dan maandelijks intresten/dividenden kreeg. Maar in België worden die extra belast nu. Zijn er kapitalisatiefondsen in korte treasuries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @UNKNOWN:

   Uw eigen bank heeft misschien een idee. Er zijn verschillende
   mogelijkheden, die echter wel UCITS compliant moeten zijn,
   dus fondsen in de U.K. zijn wat onzeker na een eventuele
   Brexit.

   Misschien een idee als deze, die al sinds 2011 bestaat (Euronext, Parijs):

   https://www.ssga.com/doc/factsheets/FS1211_English.pdf

   DS

   Verwijderen
 4. Hoe houden de dollar en treasuries gedurende de currency collapse die beschreven wordt in het artikel van goldmoney dat u vanmiddag aan de leden heeft gestuurd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Amerikaanse Dollar en de Treasuries zijn de laatste
   rotsen in de branding, die door het machtige Amerika
   worden beschermd. Geen enkel ander land, laat staan
   een andere Unie, zoals de EU/Eurozone, zal in staat
   zijn om zich te kunnen verdedigen. Dictaturen, zoals
   China en Rusland, zullen extra op de proef worden
   gesteld, want onvrije landen, die geen brood en spelen
   meer kunnen geven, vallen om. Ik heb daarom het volste
   vertrouwen in de toekomst van de Dollar en de Treasuries,
   maar zeker niet in de Euro. Euroland heeft, na 20 jaar,
   nog steeds geen Europese Treasuries. Het is geen land
   en zal het ook nooit worden.

   DS

   Verwijderen
 5. Dank voor deze analyse, ik heb deze met veel belangstelling en waardering gelezen. Het WAT NU ? is van toepassing op financiele markten maar evenzo op geopolitiek gebied. Waar je ook kijkt op dit ogenblik, alles schijnt in beweging te komen.
  Wat mij vandaag ook aan het denken zette was dit artikel:
  https://www.jpost.com/Diaspora/Epsteins-death-leaves-unanswered-questions-598333
  De auteur vraagt zich af hoe het kon dat Epstein zoveel invloed had door zovele sociale contacten in de wereld vd (zeer)rijken. Als kenner vd fin wereld: hebt u hierover gedachten ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Als men 'teveel' weet, dan is men zijn leven niet zeker.
   Men kan op zeer professionele manier worden uitgeschakeld.

   Dit is weliswaar groot nieuws, maar het komt overal en
   in alle geledingen van de maatschappij veel meer voor
   dan men wil toegeven. Bovendien heeft iedereen zijn eigen
   leven met zijn eigen problemen, dus een andere kant opkijken
   is in de praktijk de regel, geen uitzondering.

   Het is heel goed, dat zulke zaken nu belicht worden, want
   vroeger werd er opzettelijk over gezwegen. Maar of de
   mens, in het algemeen, echt zal veranderen, waag ik
   te betwijfelen. Als een mens ouder wordt en terugkijkt,
   dan krijgt men vaak spijt over uitspraken en daden
   in het verleden. Iedereen rijdt soms of vaak wel eens
   een scheve schaats. Nobody is perfect. Een levensles.

   DS

   Verwijderen
 6. Heer Schmull, ziet u een verband tussen de versnelde opheffing van de
  betrekkelijke autonomie van HK door China en nu ook die van Kashmir
  (moslimmeerderheid)door India. Beide gevallen zullen veel rumoer en ellende teweeg gaan brengen. Misschien een voorschot op de te verwachten economische malaise en dus alle pijn maar in één keer, of berust dit alles op toeval ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   China en India gaan nu eigenlijk te ver. Maar helaas is dit
   het voorspel van wat komen gaat, net zoals Sudetenland en
   Spanje, net voor de Tweede Wereldoorlog. Het is dus weer
   zover. Pas op als men daar de toerist wil uithangen.

   DS

   Verwijderen
 7. Moet ik als bezitter van IDTL me zorgen maken over dit fonds /verhandelbaarheid na een eventuele Brexit ? wat zijn de onzekerheden voor deze fondsen ? Alvast bedankt voor uw reactie, Harry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HARRY:

   Na Brexit, kan men waarschijnlijk IDTL alleen verkopen
   en niet meer kopen, als men EU-ingezetene is.

   DS

   Verwijderen
 8. Geachte heer Schmull,
  Kort geleden maakte de Chinese Centrale Bank (PBoC) bekend met een eigen crypto-munt te komen, terwijl ze tot nu toe zo vijandig stonden tov Bitcoin en crypto-munten in het algemeen.

  https://bitcoinmagazine.nl/2019/08/cryptomunt-china-is-klaar/

  Het lijkt erop (en misschien overdrijf ik een beetje) dat ieder land op deze planeet z'n eigen crypto-munt begint te lanceren.
  U heeft meerdere malen aangegeven geen fan te zijn van crypto-munten, maar de ontwikkelingen hieromtrent zetten thans stevig door.
  Mijn vraag aan u is: met het oog op wat u nu weet, hoe groot acht u de kans dat de crypro-munten toch doorbreken en wat is, naar uw schatting, de impact hiervan op de globale economie, in de komende 5 jaar. Gaat dat de hele wereld-economie op z'n kop zetten ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Er is al heel lang sprake van Cryptos, die door Centrale
   Banken zouden worden uitgegeven. Dit is een ontwikkeling
   aan de marge, geen doorbraak. Gereguleerde Cryptos
   kunnen de nekslag betekenen voor Bitcoin. Of zijn
   ongereguleerde Cryptos juist aantrekkelijker dan Cryptos
   van de overheid? Want waarom heeft men Cryptos dan
   alleen voor transacties, die het licht niet kunnen
   verdragen en voor 'trading'? Mijn mening is nog steeds,
   dat het gebakken lucht is.

   DS

   Verwijderen
 9. Ik kom filmpjes tegen op twitter.

  Het is gewoon gevaarlijk om een fan van Trump te zijn:

  https://twitter.com/EddieDonovan/status/1160579794121220096?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. How the Clinton Cabal plays the media and tries to blame Trump for the suiciding of Epstein: here's a mail from David Brock former head of NBC's Business, Tech and media unit, a stalwart Clinton-fan and now CEO of ShareBlue Media:

   https://www.rumrebellion.club/wp-content/uploads/2019/08/TRR20190812_a-lg.jpg

   Verwijderen
 10. Wederom hartelijk dank voor uw kijk op de zaken!

  U stelt ihkv het fenomeen negatieve rente dat de kredietvraag is afgenomen, toch zien we wereldwijd juist een toename van schuld (global debt). U noemt vergrijzing, toch zien we bevolkingsgroei, ook in NL.

  En als negatieve rente een kwestie is van vraag en aanbod van geld/krediet, welke gevolgen zal dat dan hebben voor de kredietmarkt nu ik als crediteur geen vergoeding krijg voor risico's als inflatie, non-betaling, e.d. Dan neemt toch het aanbod van krediet juist af? Waarom zou ik immers nog krediet verstrekken, ook niet aan de bank als "spaarder".

  Met dank!
  dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Er zijn inderdaad vele redenen aan te voeren voor negatieve
   rente. Het lijkt een combinatie van die redenen. Als
   crediteur, dus als bank, zal het moeilijker worden om
   overeind te blijven. Kredietverstrekking wordt onaantrekkelijk.
   Daarom leidt dit op den duur tot een crisis.
   Tegelijkertijd is het wel zo, dat rente vroeger als
   zondig werd beschouwd en bij Moslems is dat nog zo. Dus
   de cirkel is weer rond.

   DS

   Verwijderen
 11. Zou China Amerika economisch kunnen inhalen?

  https://www.youtube.com/watch?v=iojQ153cai8

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben benieuwd wie 5G gaat lever aan Europa:

   https://www.youtube.com/watch?v=nSbfbKIiFb0   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   CHINA Superpower in 2050? Met superschuld, dalend aantal
   jonge mensen, gebrek aan technologie (behalve wat kan
   worden gestolen van anderen)? Alleen al de werkende
   bevolking DAALT met 20% tegen 2050. Bovendien woont
   50% nog op het platteland, er is wel een groeiende
   middenklasse, maar de gemiddelde Chinees verdient
   maar $ 3000 per jaar. Daarom zal China vanaf nu naast
   haar schoenen lopen en haar invloedssfeer in Azie
   aanzienlijk uitbreiden. Onheilspellend. Bye, Bye Asia!

   https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/trump-is-making-xi-jinpings-superpower-2050-plan-tougher-by-the-day

   DS

   Verwijderen
 12. Net als u vind ik dat de centrale bankiers een grote verantwoordelijkheid dragen voor de te verwachten nieuwe crisis. Toch zijn er economen die daar anders over denken : https://www.bnpparibasfortis.com/nl/blogs/blog-chief-economist/artikel/centrale-bankiers-treft-geen-schuld-voor-extreem-lage-rente (gebaseerd op studie Lukasz-Summers met complexe uitleg over de rol van de evenwichtsrente; die studie beweert dat de negatieve demografische evolutie, de productiviteitsdaling en de toegenomen ongelijkheid de 3 belangrijkste redenen geweest zijn voor de gedaalde evenwichtsrente; er wordt ook gepleit voor slimme overheidsinvesteringen).
  Klopt dit ? Is het ook niet zo dat centrale bankiers zich baseren op - al dan niet verkeerde - econometrische modellen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYSTEEMCRISIS:

   In ieder geval was Japan ons 15 jaar voor met negatieve
   rente en wel omdat vergrijzing daar veel verder is dan
   bij ons. Dan ontstaat er een 'Savings Glut', die elders,
   buiten Japan, moet worden belegd. Een theoretische
   benadering met evenwichtsrente en natuurlijke rente
   lijkt te abstract. Men kan er dan flink naast zitten,
   wat ook steeds het geval is geweest. De meeste economen
   voorspelden een jaar geleden nog hogere rente.
   Economen zijn nodig, maar luister naar hen maar
   met een half oor.

   DS

   Verwijderen
 13. Heer Schmull, waarom verwacht u dat ook Singapore in de problemen komt door de Chinese PLA? Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben benieuwd hoe Amerika gaat reageren:

   https://twitter.com/AlexandreKrausz/status/1160947525442056193?s=20

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   HK en straks Singapore en Taiwan, zijn een zaak voor
   China zelf: dit is volgens het Nationalisme, dat
   tegenwoordig hoogtij viert. Trump is een nationalist
   en stelde al, dat de Krim liever bij Rusland wil dan
   bij Oekraine.

   Het is natuurlijk wel triest, dat Singapore net 100 jaar
   onafhankelijkheid heeft gevierd. Maar niemand zal een
   hand naar hen uitsteken, als China klaar staat om ook
   daar de Status Quo te veranderen. Ik heb mijn contacten
   al enige tijd geleden ontraden om Singapore te zien
   als 'veilig' voor Goud, bijvoorbeeld. Zwitserland is
   veel en veel beter.

   Het bloedbad in Hong Kong staat dus nu te gebeuren.
   WEGWEZEN, zolang het nog kan.

   DS

   Verwijderen
  3. 4X geweest dus moest het even opzoeken, sorry.

   Singapore became an independent republic on 9 August 1965.

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Herstel! Singapore werd inderdaad pas onafhankelijk in 1965.
   De Brit Raffles begon het proces al in 1819:

   https://theculturetrip.com/asia/singapore/articles/singapores-story-of-independence/

   DS

   Verwijderen
  5. Bedankt voor uw goede antwoord op mijn vorige vraag ! 'Zwitserland is veel en veel beter' zegt u. Als men echter het volgende interview leest, blijkt toch dat er ook in het Alpenland 'stront aan de knikker' (beleid centrale bank) is : https://www.illustre.ch/magazine/bns-aspire-lepargne-suisses
   Positief is wel dat het land over een grote goudreserve beschikt. Waarom is Zwitserland volgens u toch het veiligste land om wat activa te stockeren?

   Verwijderen
  6. @SYSTEEMCRISIS:

   Bedankt voor het artikel over de SNB. Zeer verhelderend.

   Het lijkt alsof de overheid eigenaar is van haar
   Centrale Bank, maar in werkelijkheid zit het anders
   in elkaar. De zeggenschap ligt elders. Lang verhaal.
   Maar het is duidelijk, dat het huidige beleid van de
   SNB enorm winstgevend is voor enkele machtige partijen
   en de spaarders moeten niet zeuren.

   Zwitserland heeft tegenwoordig veel minder Goud dan vroeger.
   Maar de attractie van Zwitserland is, dat het historisch
   altijd Goudvriendelijk is geweest. Goud was, in tegen-
   stelling tot de rest van de wereld, nooit verboden.
   Verder is de mentaliteit van dat bergvolk het allerbelang-
   rijkst: ze zullen zich tot het einde toe verdedigen.
   Alles is daar mogelijk, als Zwitserland er maar voordeel
   van heeft. Wees er echter zeker van, dat de erfenis
   goed is geregeld, anders komt alles toe aan de
   Zwitserse overheid.

   DS

   Verwijderen
 14. China's army releases video showing drill of troops quelling Hong Kong protests

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=gvilmqJa8Yg

  BeantwoordenVerwijderen
 15. k snap wel waarom Amsterdam zo links is:

  https://twitter.com/EWdeVlieger/status/1161296000297906178?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste Heer Schmull,

  Zoals gewoonlijk heeft u het bij het rechte eind! Ik zie nu ook in andere media dat het gevaar in het Verre Oosten snel toeneemt.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/leger-china-bereidt-invasie-van-hong-kong-voor/

  Het lijkt geen jaren meer te duren.
  Met dank voor uw werkzaamheden en uw inzichten.
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   Heel triest. Zo ging het ook met Tibet en niemand stak
   een hand uit. China is de laatste 10 jaar veel strenger
   geworden, omdat zij hebben geleerd van de val van de
   Sovjet Unie. Geen 'Glasnost' (meer) in China.

   Buitenlandse leerkrachten in China verdwijnen nu ook al:

   https://www.reuters.com/article/us-china-education/class-dismissed-surge-in-arrests-of-foreign-teachers-in-china-idUSKCN1V2233

   DS

   Verwijderen
 17. Koen Hoefgeest:
  Snel doen en max. hypotheeklening met rente variabel. Over paar jaar krijg je dan geld toe nu kan het nog.

  Doodnormaal rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid heeft vraagprijs van 1,5 miljoen

  https://www.ad.nl/wonen/doodnormaal-rijtjeshuis-in-amsterdam-zuid-heeft-vraagprijs-van-1-5-miljoen~a75d25aa/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik geloof uiteindelijk in DEFLATIE, of na de Grote
   Devaluatie van de Chinese Yuan of na de Grote Schulden-
   crisis. In een deflatie, STIJGT de waarde van schuld,
   wat schuldenaren heel duur zal komen te staan. In de
   volgende crisis, is er weer een kredietcrisis, wat
   krediet 'schaars' zal maken en zal leiden tot
   rentestijging. Dus de les is: Kasgeld is Koning,
   ondanks negatieve rente. Want de 'kudde', die
   excessief leent, gaat voor de bijl. LOS UW HYPOTHEEK
   ZO SNEL MOGELIJK AF. Want een hypotheekvrij huis
   BLIJFT VAN U in de volgende crisis, ookal daalt de
   waarde. U kunt rustig slapen. Maar degenen met
   tophypotheken zullen allemaal de grootste nachtmerrie
   beleven in hun leven meemaken. Zeg dat maar tegen
   Koen Hoefgeest, die beter had kunnen weten.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises14 augustus 2019 om 09:35

   Beter geen schulden, zegt u, heer Schmull. Maar wat met voorstellen als in de VS om de massale student loan debt te 'forgive'? Steekt men zich beter dan niet wél in de schulden, want er zou wel eens een globale kwijtschelding kunnen komen bij de Great Reset? En wat met 'cash is king' versus IMF-ballonnetje om spaargeld 10% te belasten?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Als u met schulden de komende recessie/depressie tegemoet
   wil gaan, dan moet u zich de volgende vragen stellen:

   Waarom zou er enige kans op 'schuldvergeving' zijn, als
   zelfs Griekenland dat niet eens voor elkaar kreeg?

   Studentenleningen zijn heel andere koek. Dat is politiek.
   In vele landen is het onderwijs gratis. Dus om te
   voorkomen, dat iedereen socialist wordt, kunnen
   studentenleningen soepeler worden behandeld. De
   terugbetaling van mijn studentenlening van 50 jaar geleden
   (in Amerika), mocht ik toen al uitsmeren over vele
   jaren tegen een hele lage rentevoet.

   Waarom zou u moeten geloven in het sprookje van sommigen
   van een 'Reset'? Dat is echt lariekoek. De harde realiteit
   is, dat men in het leven NIETS cadeau krijgt. Een Reset
   vereist wereldwijde overeenstemming over de winnaars en
   verliezers. Er is juist meer onenigheid dan ooit en
   dat zal nog jaren duren. Globalisering is VOORBIJ.
   Er is een Koude Oorlog, wakker worden!

   Waarom zou men het IMF-ballonnetje moeten geloven, als
   bijna alle economische voorspellingen van het IMF niet
   uitkomen? Kwam Lagarde daar niet vandaan, de linkse
   socialist?

   Dollarcash is KING. Kijk liever naar Warren Buffett, die
   nog nooit zoveel Cash (belegd in Treasuries) heeft gehad
   als nu (25%!).

   DS

   Verwijderen
  4. @HADEWYCH VON MISES:

   Aanvulling:

   Vergeet ook niet, dat een huis met een hypotheek,
   helemaal niet van u is. Het is van de bank. In
   Nederland zijn slechts 10% van de huizen hypotheekvrij,
   tegenover 30% in Amerika en Groot-Brittannie. Maar
   in 1981 daalden de Nederlandse huizenprijzen met 50%
   en was er een depressie in Amsterdam. Dat kan weer
   gebeuren, als de schuldenbom barst. Elke bom barst.
   In 2008, verloren 500,000 mensen in Spanje hun huis,
   maar NIET hun hypotheek (in tegenstelling tot Amerika,
   waar men gewoon de sleutels aan de bank kan geven).

   In mijn scenario van Deflatie, zal een schuldenaar
   geen been hebben om op te staan, want de nominale
   waarde van schuld stijgt, krediet wordt schaars en
   de rente stijgt ook nog. Geloog niet in de almacht
   vande Centrale Bank, die in het verleden ook geen
   enkele recessie/depressie heeft kunnen voorkomen.

   DS

   Verwijderen
  5. hadewych von mises15 augustus 2019 om 10:06

   dank, heer Schmull, voor deze alweer heldere visies!!

   Verwijderen
 18. Nou heer Schmull, is "het spel dan echt op de wagen" ? Je hoort nu in alle media (ja zelfs de MSM)dat er een recessie zit aan te komen; alle seinen staan op "rood". Maar dat geldt niet voor het "beste jongetje van de klas" ....... Nederland, want wij groeien nog steeds, joepie,haha!!:

  https://www.nu.nl/economie/5978620/de-nederlandse-economie-groeit-nog-de-duitse-niet-en-dit-is-waarom.html

  Zou het zo kunnen zijn, heer Schmull, dat wij aan de komende wereldwijde recessie kunnen ontsnappen, als wij (Nederland dus) het slim aanpakken? Wij hebben meer een "diensten" dan een "maak"- industrie ?
  Heel graag uw mening.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Ik hoop met u, dat Nederland ongehavend uit de komende
   stormen tevoorschijn kan komen. Maar helaas is Nederland
   enorm afhankelijk van de rest van de wereld, vanwege
   de eigen kleine binnenlandse markt. 30 tot 40% van het
   Bruto Nationaal Product is afhankelijk van de wereldhandel,
   die nu inkrimpt. Duitsland zelfs 50%.

   En 'diensten'zijn vaak een luxe in barre tijden. Daarop
   wordt bezuinigd.

   DS

   Verwijderen
 19. @ Schmull Wanneer wordt het tijd om hoogtevrees te krijgen met betrekking tot iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HOEFSLAG:

   Vandaag is de Rendementscurve OMGEKEERD (inverted), waarbij
   het rendement van de Lange Treasury beneden dat van de
   Korte Treasury ligt. Dit wordt gezien als een teken van
   een komende recessie, omdat kredietgevers, die kort lenen
   en lang uitzetten, dan verlies maken: dus krediet
   wordt veel meilijker. Maar wat dit keer opvalt is, dat
   de rendementsdaling van de Lange veel sneller is geweest
   dan die van de korte. Dat is hoogst ongewoon. Dat zou
   kunnen duiden op 'kooppaniek' in de Lange, omdat
   de markt alle vertrouwen in groei & inflatie heeft
   verloren op de LANGE termijn.

   Maar een consolidatie is te verwachten. Echter, de
   Treasury-rendementen zijn nog lang niet Nul of Negatief.
   Dus men moet de TLT toch vasthouden, niet traden.

   En dan te bedenken, dat de overgrote meerderheid van de
   analisten en strategen dit helemaal niet zagen aankomen.
   Ik heb in de laatste jaren heel wat te verduren gekregen
   door de Treasuries door dik en dun voortdurend aan te
   bevelen.

   DS

   Verwijderen
 20. Is A Recession Coming? with Raoul Pal | Recession Watch

  https://www.youtube.com/watch?v=V7zEXiqiiqA&t=12s

  U heeft een hoge pet op van RP. Misschien dat zijn visie nog iets toevoegt?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Bedankt! Raoul Pal is zeer verhelderend geweest, maar
   of er een recessie plaatsvindt of niet behoeft een
   'Melt-Up' niet te voorkomen. Markten stijgen als er
   geld in het systeem wordt gepompt en dat staat kennelijk
   te gebeuren.

   DS

   Verwijderen
 21. Gisteren dus opnieuw een (korte ?) knock out op de beurzen. Een week of 2 geleden ook met opvallend vlug herstel, als we nog verder kijken naar eind vorig jaar was de kloof op 4 maand tijd ook gedicht. Gezien de aandelenhandel tegenwoordig voor meer dan 90% computergestuurd is (algoritmen) en gezien er ook steeds heel veel beleggersgeld langs de zijlijn staat om in te pikken op koersdalingen vraag ik me af of hier niet met een soort 'zichzelf herstellend systeem' te maken hebben. Want van zodra er zich een sell off voordoet kunnen er nieuwe aankooporders getriggerd worden (van zodra bepaalde limieten bereikt worden). Heb dat nog niet grondig bestudeerd maar het komt me toch voor dat doorheen de geschiedenis stevige koersverliezen steeds vlugger herstellen. Wat op zich een zekere geruststelling zou moeten betekenen voor de modale aandelenbelegger ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   De S&P 500 is, ondanks de nervositeit, nog steeds dichtbij
   het hoogtepunt, ookal zijn het een beperkt aantal aandelen,
   die de markt omhoog houden. Dat was van 1927 tot 1929 ook
   het geval. Een 'nauwe' hausse betekent niet, dat alles stijgt.
   Zodra mijn taxichauffeur over aandelen praat in plaats van
   over Bitcoin, dan kan er teveel euforie zijn en is het echt
   oppassen geblazen. Maar Jan Publiek speculeert nog niet
   echt in aandelen.

   DS

   Verwijderen
 22. Gisteren interessante mening El Erian, vandaag Gundlach
  https://finance.yahoo.com/news/el-erian-negative-yields-will-break-things-in-us-economy-191733933.html?.tsrc=fin-srch
  https://finance.yahoo.com/news/doubleline-ceo-jeffrey-gundlach-warns-234924365.html
  Groet streetrunner  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   El-Erian waarschuwt een Centrale Bank voor een 'officieel'
   beleid van Negatieve Rente, omdat het onmogelijk zou
   zijn om dat ooit te veranderen. Maar als Treasuries nog
   veel meer de veilige haven worden voor het Internationale
   Geld dan nu, dan voorkomt dat een Negatief Rendement niet.
   Waar dit alles eindigt? Waarschijnlijk in Superspeculatie
   tot de bom barst. De mens wil de boot niet missen.

   Gundlach zou hebben moeten zeggen, dat de FED geen
   enkele recessie heeft voorkomen door een rentedaling.
   Maar een rentedaling verzacht de landing.

   DS

   Verwijderen
 23. https://realmoney.thestreet.com/investing/just-how-low-could-interest-rates-go-in-this-environment--15057067?_ga=2.126629773.183931135.1565730965-193346229.1563574412

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Mee eens. Er is een soort 'Blow-Off' op de TLT - chart,
   maar blijf zitten waar men zit. Want er broeit iets:
   er is een ongelofelijke vlucht naar 'veilige havens'
   aan de gang. Straks weten we waarom. Bankencrisis?
   Deflatie? Oorlog? De trend is your friend.

   DS

   Verwijderen
  2. Have you ever seen people running into a burning building for safety?

   You have now. https://t.co/3W13b6u7O6

   Verwijderen
 24. BlackRock-bestuurder maakt zich sterk voor helikoptergeld.
  Bij een verdere verslechtering van de economische situatie volstaat een beleid van meer-van-hetzelfde niet meer, vindt Philipp Hildebrand.
  Endgame...?

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Wall Street wil niets liever dan nog meer Business.
   Helikoptergeld zal zeker worden geprobeerd, maar kan
   niet lang worden volgehouden. Dat eindigt anders in
   ruilhandel.

   DS

   Verwijderen
  2. @WOUTER:

   See PDF below (HELICOPTER MONEY!):

   From unconventional monetary policy to UNPRECEDENTED policy coordination

   (Or: THE END OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE....)

   AUTHORS: ex-Morgan Stanley & ex-Central Bankers

   An unprecedented response is needed when monetary policy is exhausted and fiscal policy alone is not enough. That response will likely involve “going direct”: Going direct means the central bank finding ways to get central bank money directly in the hands of public and private sector spenders. Going direct, which can be organised in a variety of different ways, works by: 1) bypassing the interest rate channel when this traditional central bank toolkit is exhausted, and; 2) enforcing policy coordination so that the fiscal expansion does not lead to an offsetting increase in interest rates. • An extreme form of “going direct” would be an explicit and permanent monetary financing of a fiscal expansion, or so-called helicopter money. Explicit monetary financing in sufficient size will push up inflation. Without explicit boundaries, however, it would undermine institutional credibility and could lead to uncontrolled fiscal spending.

   https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf

   DS

   Verwijderen
 25. Corne van Zeijl in FD: ziet een stablecoin gebaseerd op goud een goed alternatief in een valuta oorlog
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik wordt misselijk van Cryptos, die elke dag in mijn Spam-
   folder opduiken. Allemaal fraude. Meer dan 75% van de
   'stablecoins' gebaseerd op Goud zijn sinds 2017 al over
   de kop gegaan. Goud heeft geen vaste prijs en kan zeer
   volatiel zijn, dus nauwelijks geschikt voor een
   zogenaamde stablecoin. Cryptos zijn een manie voor
   mensen, die geplukt willen worden, zonder enige
   echte waarde. Want niemand gelooft toch, dat er echt
   Goud achter staat? Dat is een circusnummer! Sorry, Corne.

   DS

   Verwijderen
 26. Ik word de laatste tijd gebeld, dat ik Bitcions MOET gaan beleggen en traden. Het vreemde is hoe komen zij aan mijn naam en telefoonnummer?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Kent u de heer Mohamed A. El-Erian, heer Schmull ?
  Hij heeft het erover dat de tijd van de-globalisering is aangebroken in onderstaand artikel en de EU en China moeten nu maar eens stoppen met dat QE. Bent u het met hem eens? Heel graag uw visie nav artikel in Zerohedge:

  https://www.zerohedge.com/news/2019-08-16/el-erian-admits-era-de-golbalization-here


  Alvast hartelijk dank en vriendelijk groetend,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   El-Erian is heel bekend en bevestigt, dat de-globalisering
   al jaren aan de gang is, dus van off-shoring naar on-shoring.

   Dit is een trend, die al voor Trump was ingezet, omdat
   de onzekerheden en de kosten van off-shoring hoger werden.

   Voorlopig treft de economische afkoeling Amerika veel
   minder, behalve de multinationals. Amerika is min of
   meer 'autarkisch', kan op zichzelf staan en heeft een
   gigantische binnenlandse markt. Maar er is wel een
   probleem: de financieele sector is wereldwijd met
   elkaar verbonden. Dus als er opeens ergens een
   bankencrisis uitbreekt, dan treft dat Amerika ook.
   Toen de Kreditanstalt van Rothschild in Wenen in
   1931 failliet ging, leidde dat tot een bankencrisis
   in Amerika, waarbij 9,000 Amerikaanse banken
   (alleen al 4,000 in 1933!) de deuren moesten sluiten
   met een verlies van $ 140 miljard in het geld van toen!

   Daarom zwijgt hij over de technisch failliete banken
   in Europa en het huidige liquiditeitstekort in de
   Eurodollar (offshore) markt!

   DS

   Verwijderen
  2. Nogmaals dank heer Schmull en om uw verhaal kracht bij te zetten, hieronder nog een persbericht van Zerohedge:

   https://www.zerohedge.com/news/2019-08-16/us-share-global-yields-has-climbed-94

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. We wonder how long until Trump realizes that any investor who wishes to generate a positive yield is forced to invest in US assets, and how long after until Trump decides to imposes tariffs and taxes on said investments?

   Verwijderen
 28. Karel Mercx volgt al jaren de heer Schmull:

  https://twitter.com/KarelMercx/status/1162060800695160833?s=20

  Zonder de heer Schmull geen brood op de plank!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Growing expectations of an interest rate cut by the European Central Bank after Governing Council member Olli Rehn suggested on Thursday that the central bank could restart its quantitative easing program and was open to extending it into EQUITY-purchases

  BeantwoordenVerwijderen
 30. 2 jaar geleden voorspelde een helderziende dat de S&P boven de 4.000 komt. Hij kon alleen het jaar niet zien... Who knows!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Beste heer Schmull, u heeft eerder al aangegeven "ik word misselijk van crypto's".
  Na goedkeuring van het NYDFS gaat op 23 september de handelsbeurs in crypto's BAKKT open, zie onderstaand artikel:

  https://biflatie.nl/bakkt-to-the-futures/

  Eén analist noemt Bakkt alvast ‘the Most Bullish Institutional Event in Bitcoin History.’

  Wat moet u hier dan wel niet van denken ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Vergeet alle hype over BAKKT futures van ICE. De vraag is,
   hoelang dat nog zal duren. De vorige Bitcoin futures
   werden geintroduceerd door CME en CBOE in December, 2017,
   op de top van de markt van Bitcoin. Die futureshandel heeft
   het nauwelijks 1 1/2 jaar volgehouden en vindt niet
   meer plaats. Gebrek aan belangstelling. Bovendien
   konden instituten lekker speculeren op de gigantische
   prijsdaling, die volgde. De futures van ICE komen
   op een moment, dat Bitcoin in enkele maanden met
   200% is gestegen (of door de 'whales' naar boven
   is gemanipuleerd). Dus weer een prachtige gelegenheid
   voor traders om met die nieuwe futures te speculeren
   op de volgende daling. Dit is niets anders dan een
   'graantje meepikken' van een manie, die (nog) niet
   voorbij is. De ICE denkt daaraan te verdienen, maar
   dat dachten CME en CBOE in 2017 ook. Maar ICE sluit
   die markt weer, zodra de Bitcoin-manie weer afkoelt.
   Nogmaals, Cryptos zijn non-valeurs, die de argeloze
   kleine belegger erin laat tuinen. Net zoals ketting-
   brieven van vroeger.

   https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-bakkt/new-york-financial-regulator-approves-bakkt-trust-license-idUSKCN1V61J4

   DS

   Verwijderen
 32. bas Jacobs; overheid moet meer schuld maken nu geld gratis is.
  https://fd.nl/opinie/1312321/de-weg-van-calvinistische-zuinigheid-loopt-dood

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. - De negatieve overheidsrentes voor alle looptijden vereisen herijking van het macro-economische beleid en het begrotingsbeleid.

   - Het houdbaarheidstekort en de begrotingsregels verliezen hun economische betekenis.

   - Nederland moet minder sparen, meer investeren en kapitaaldekking in de pensioenopbouw verminderen.

   https://esb.nu/blog/20054908/houdbaarheidstekort-en-begrotingsregels-verliezen-hun-economische-betekenis

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER @ROBV

   Zelfs in Duitsland is het bezuinigingsbeleid nu bespreekbaar
   geworden, ookal omdat het enorme betalingsbalansoverschot
   in deze tijd de beleidsmakers in verlegenheid heeft
   gebracht. Amerika is tot nu toe het enige land geweest
   met een pro-cyclisch beleid van belastingverlagingen en
   hogere begrotingstekorten, terwijl de waarderingen van
   Treasuries ongestoord bleven stijgen.

   Het is duidelijk, dat de ECB niet de enige trekkar meer
   kan zijn, als Europa wegzinkt in deflatie.

   DS

   Verwijderen
 33. Tweet Henrik Zeberg Jensen :

  Crisis epi-center is likely to be #Europe which is a mess. #DAX looks terrible (notice decade-long divergence) and a major decline is likely to unfold. The target area speaks of major political, societal and economic crisis! The severity cannot be emphasized enough!!

  Tot hoever zal de ECB moeten gaan, willen ze dit scenario voorkomen/sterk vertragen en wat zal het effekt op de euro dan wel niet zijn?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Alle tekenen wijzen erop, dat de ECB met grof geschut
   zal moeten komen om de Europese recessie te bezweren.
   Duitsland lijkt al een recessie te beleven VOOR Brexit!

   De wankele Europese banken met een kapitaalgat van
   1 tot 3 biljoen Euro zijn het zwaard van Damocles
   geworden. Kapitaalcontroles zijn niet meer ondenkbaar.
   De Euro is op weg naar $ 0.80, hetzelfde niveau als
   in November, 2000. De Chart is zo duidelijk als wat!

   https://www.macrotrends.net/2548/euro-dollar-exchange-rate-historical-chart

   DS

   Verwijderen
 34. Gaan we langzaam richting het communisme als de ECB aandelen gaat kopen van banken en bedrijven?
  Hoor graag uw antwoord. Groet Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELIZABETH:

   Als de tijden moeilijker worden, dan worden alle middelen
   van stal gehaald om die te 'verlichten'. De Staat heeft
   het financieele systeem 'gered' in 2008, of anders zaten
   we nu in een economische depressie. Helaas is die depressie
   en structurele deflatie slechts uitgesteld, niet
   verdwenen. Een schuldencrisis kan men niet bestrijden
   met nog meer schuld! Schuldsanering is het volgende
   bedrijf. Velen zullen dan weer schreeuwen, dat het
   kapitalisme heeft gefaald en dat het staatskapitalisme
   van een China en een Rusland stabieler zouden zijn.
   Het verlies van vrijheid en 30 partijen in ruil voor
   een 1-partij-systeem lijkt dan opeens een prijs, die
   velen bereid zijn om te betalen! Maar er is een wijze
   les van degenen, die in zo'n systeem hebben moeten
   leven en wisten te ontvluchten: vrijheid is veel en veel
   belangrijker dan brood.

   DS

   Verwijderen
 35. U heeft wel eens aangegeven dat u naast Zwitserland Canada aanbeveelt om evt goud te kopen en daar te laten opslaan. Wat waren uw argumenten hiervoor? Is het verstandig om niet al het goud op te slaan in Zwitserland maar ook te differentiëren van land?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In Canada, net zoals in Zwitserland, was het bezit van Goud
   nooit illegaal. Dus Fysiek Goudbezit in Canada is wel
   degelijk een optie. Maar een kluis altijd extra verzekeren,
   want het komt voor, dat kluizen worden opengebroken,
   vaak door insiders.

   Ingezetenen van Nederland kunnen geconfronteerd worden
   met de eis om het Goud bij de Nederlandse overheid
   in te leveren op grond van de Noodwet Financieel Verkeer
   (1978), artikel 26, als de omstandigheden daartoe
   aanleiding geven. Misschien is er dan een vergoeding
   tegen de huidige officieele prijs van $ 42.33, en niet
   de marktprijs. Dat kan ook gelden, als men Goud
   wil verzekeren: de Officieele Goudprijs van $ 42.33 van
   1973 geldt nog steeds en een verzekeraar is niet gebonden
   aan de marktprijs. Juridisch omstreden, maar helaas
   de realiteit!

   http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/xls/RawDataFiles/GoldPrices17922012.pdf

   DS

   DS

   Verwijderen
 36. Tja, wat is de koopkracht in Nederland afgegleden. Ik kan mij nog herinneren dat Nederland in de top 10 stond:

  https://twitter.com/HenkKrol/status/1162786265512718336?s=20

  Henk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HENK:

   Als men de pensioen- en andere besparingen in aanmerking
   neemt, dan is Nederland een van de allerrijkste landen
   ter wereld. Duitsland, bijvoorbeeld, met een omslagstelsel,
   kan er niet aan tippen. Geen wonder, dat andere
   Europese landen azen op de schatkist van Nederlandse
   zuinigheid en erop zijn om algehele integratie erdoor
   te drukken.

   Tot 1648, moest Holland 80 jaar oorlog voeren, omdat
   Spanje had ontdekt, dat er wat te halen viel in het
   rijke Holland, naast andere problemen. Toen dat
   eindelijk voorbij was, brak voor Holland de GOUDEN EEUW
   aan.

   DS

   Verwijderen
 37. PIMCO Starts Dumping Bonds, Fears "Helicopter Money" Around The Corner

  https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/pimco-starts-dumping-bonds-fears-helicopter-money-around-corner

  Dit is toch iets wat we serieus moeten nemen !??

  Uw commentaar?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Helikoptergeld zal zeker worden geprobeerd, waarschijnlijk
   eerst in Europa, maar, tegelijk met MMT, is tot mislukking
   gedoemd. Net zoals al die QE's. Matuurlijk zullen de
   obligatie-rendementen, net zoals bij elke QE, weer
   tijdelijk stijgen, wat tijdelijk leidt tot een
   waardedaling van obligaties, maar daarna dalen die
   rendementen weer. Daarom blijf ik positief op
   kwaliteitsobligaties, vooral Treasuries, en zie
   dat dan als een nieuwe koopgelegenheid. Vergeet niet,
   dat Centrale Banken de komende DEFLATIE niet kunnen
   voorkomen. De film van de laatste 60 jaar wordt
   nu teruggedraaid, kijk maar naar Japan van de laatste
   30 jaar.

   DS

   Verwijderen
  2. https://www.rtlz.nl/beurs/artikel/4821236/duitsland-obligaties-staatspapier-nul-procent-rente-30-jaar

   Verwijderen
 38. https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/mark-mobius-buy-gold-any-price
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   MOBIUS adviseert 10% van een portefeuille in Fysiek Goud,
   wat dus een 'verzekering' is, geen belegging. Daar ben
   ik het mee eens.

   De Goudprijs in USD is nu al, sinds December, 2015, met
   50% gestegen, maar staat nog steeds beneden de $ 1800 van
   September, 2011. Niemand weet of de Goudprijs echt
   blijft stijgen, terwijl de kudde opeens euforisch wordt.
   We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 39. Nu dollars kopen heer Schmull of wachten op correctie die misschien niet komt? Graag uw mening.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Timing is voor ieders eigen verantwoording. Ik blijf
   positief op de Dollar, maar bedenk wel, dat Trump
   een lagere Dollar wil, ookal lijkt hij dat weinig
   te kunnen beinvloeden. Voorspellen van valuta's is
   een hachelijke zaak, want er spelen tientallen
   factoren een rol. Laat ik het zo stellen: ik heb
   liever een Dollar dan een Euro op lange termijn.

   DS

   Verwijderen
 40. Beste heer Schmull, de derde bailout van een bank door de PBoC in ongeveer 3 maanden tijd:

  https://www.afr.com/markets/equity-markets/beware-china-s-dodgy-bank-bailouts-20190809-p52fng

  U heeft de afgelopen maanden al meerdere malen uw zorgen geuit over de economische ontwikkelingen in China en met name het beleid van de Centrale Regering en de mogelijke "infectie" naar de rest van de wereld.
  Mijn vraag: Het zijn weliswaar kleine banken, maar, volgens uw laatste kennis van zaken, is dit een zorgwekkend signaal ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   De 'bailout' van Chinese banken is een trend, die pas is
   begonnen. De reden is, dat China strenger is geworden met
   zwakkere bedrijven in het algemeen en zwakkere banken
   in het bijzonder. Vroeger was er geen discussie over
   spookbedrijven, die allemaal automatisch werden 'gered'.
   Maar het klimaat is veranderd en belanghebbenden moeten
   nu ermee rekening houden, dat er wel degelijk risico
   bestaat. Dat is het nieuwe beleid. Men moet er niet
   te zwaar aan tillen, want uiteindelijk is in
   het Communistische China niets 'prive': alle bezit
   is in bruikleen en alles is uiteindelijk van de Staat.
   Daarom is beleggen en investeren in China niet
   hetzelfde als in het Westen, waar particulier
   eigendom is beschermd. Sommige domoren hebben dat
   nog steeds niet door. China heeft in de laatste 20 jaar
   niet geliberaliseerd, integendeel. Zij hebben de les
   geleerd van de noodlottige Glasnost van Gorbachev,
   die leidde tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
   Dus als belegger en investeerder in China moet men
   het op een lopen zetten, zolang het nog kan. Sorry,
   McKinsey, Goldman Sachs, etc, etc., die het
   voortdurend hebben over de geweldige vooruitzichten.
   Maar die willen graag zaken doen.

   DS

   Verwijderen
  2. Een hele duidelijke uitleg waarvoor hartelijk dank. Ik las zojuist nog een artikel in ZeroHedge over Albert Edwards (deze man bij u bekend?) en hij is het met u eens, dat we een deflatoire periode tegemoet gaan:

   https://www.zerohedge.com/news/2019-08-22/man-who-predicted-collapse-bond-yields-reveals-what-happens-next-there-lot-more

   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Bedankt! Dit kwam vandaag inderdaad al op mijn bureau terecht.

   Albert EDWARDS (SocGen) was, naast A.GARY SHILLING en
   LACY HUNT (HOISINGTON), een van de weinigen, die
   Negatieve Rente zag aankomen. Ik volg alle drie al
   enige decennia, want ik zit met hen op 1 lijn:
   dit alles eindigt in DEFLATIE, want Centrale Banken
   kunnen dat NIET voorkomen. Heel belangrijk! De kudde
   is NIET voorbereid, want die zit vol schuld, die
   in deflatie GROTER wordt. Dit alles lijkt op, wat
   er in de laatste 30 jaar in Japan is gebeurd! Dus
   de film van de laatste 60 jaar WORDT TERUGGEDRAAID!
   Deflatie wordt het nieuwe normaal. Lang verhaal.
   Edwards stelt, dat Negatieve Rendementen nog veel
   erger worden in staatsobligaties, dus er is geen
   sprake van een bubbel. De bubbel is in obligaties
   van zwakke landen en zwakke bedrijven. Maar in deflatie
   zullen aandelen, onroerend goed en grondstoffen het
   ook ernstig moeten ontgelden.

   DS

   Verwijderen
  4. hadewych von mises23 augustus 2019 om 14:12

   dus schulden aangaan om fiscale redenen (terwijl men zelf over de nodige gelden beschikt om een onroerende aankoop te doen) (bvb in België de zgn woonbonus) is óók af te raden, heer Schmull?

   Verwijderen
  5. @HADEWYCH VON MISES:

   Iets kopen om fiscale redenen, is principieel onjuist.
   Men koopt iets, als het aantrekkelijk is geprijsd of
   als men voelt, dat men eraan verknocht raakt, of als
   men zo optimistisch is over de toekomst, dat men een
   graantje mee wil pikken. Dus nooit vergeten, dat er
   een cyclus is, vooral in onroerend goed. Na 10 jaar
   feest, is dit eerder de top dan het begin van een cyclus.
   Dus nu geduldig afwachten en het kruit droog houden,
   totdat de bomen niet langer in de hemel groeien.

   DS

   Verwijderen
 41. Fantasy Epstein Island KKKKKK

  https://www.youtube.com/watch?v=xDRdgfA3PX0&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 42. De #wooncrisis is niet meer te negeren.

  Te huur: een éénkamer studio van 25m² (je slaapkamer is je keuken is je woonkamer).
  Huurprijs: € 1.750.


  https://kamernet.nl/huren/studio-amsterdam/jacob-van-lennepkade/studio-1702145  BeantwoordenVerwijderen
 43. The Disaster of Negative Interest Policy

  https://mises.org/wire/disaster-negative-interest-policy#.XWBMTZX_krM.twitter

  in Duits:


  Negativzinsen sind der Untergang

  https://www.goldseiten.de/artikel/423190--Negativzinsen-sind-der-Untergang.html

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Mee eens. Op den duur kan een maatschappij niet bestaan
   zonder besparingen en investeringen. Natuurlijk kan men
   het een tijdje volhouden door middel van autocratie en
   een Politburo, waar sommigen trouwens naar smachten.

   Centrale Banken voelen aan, dat zij steeds minder
   de dienst uitmaken, ze zitten 'in de val' en
   zijn nu bezig aan hun 'bloedige' laatste akte.

   Dat we dat allemaal nog mogen meemaken.

   DS

   Verwijderen
 44. J. Brett Freeze:

  The total market cap of the 26 largest banks in Europe is below Facebook’s.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. There it is: Central Bankers are hoping to devalue all fiat currencies against crypto/stablecoin

  https://www.zerohedge.com/news/2019-08-23/unprecedented-shocking-proposal-boes-mark-carney-urges-replacing-dollar-libra

  Wouter


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Een opmerkelijke ontwikkeling van Carney (BOE), die
   radikale uitspraken nooit geschuwd heeft, met name
   over Brexit.

   De Dollar wordt niet vervangen, misschien wel nooit,
   zolang Amerika nog bestaat. Amerika's vooruitzichten
   zijn stukken beter dan Europa, Azie en de rest van de
   wereld, vanwege technologie, energie, voedsel,
   demografie en natuurlijk militair potentieel.

   Net zoals Esperanto nooit een wereldtaal kon worden
   zoals Engels, of de SDR's van het IMF nooit
   de positie van de Dollar kon bedreigen, zal deze
   Cryptovlieger nooit opgaan. Men vergeet, dat de
   Dollar alleen kan worden vervangen door een andere
   valuta, die geruggesteund wordt door een machtige
   natie, met democratie en een rechtsstaat. Een
   Crypto, zelfs van een Centrale Bank, wordt nooit
   echt geld, maar kan alleen een
   journalpost, 'bookkeeping entry', worden.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw heldere visie, gebaseerd op vertrouwen in de USA.
   Hopelijk zitten die USA-zelf dan inmiddels intern niet aan het begin van hun eindfase qua sociologische cyclus.
   Ik ben er niet geheel gerust op als ik de steeds scherpere tweedelingen zie, met een verval in (gedeelde) waarden en fatsoensnormen mede onder invloed van de "nieuwe media".

   Wouter

   Verwijderen
 46. Het is het kijken waard:

  https://twitter.com/KarelMercx/status/1165237455710294016

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Dit is toch wel heel erg? Begin van een oorlog?

  https://www.nytimes.com/2019/08/24/world/europe/trump-g7-summit.html

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Neem de tweets van Trump niet te letterlijk, want hij
   speelt een pokerspel. Een officieel bevel om alle
   Amerikaanse bedrijven in China te sluiten is nooit
   gegeven. Maar het een en ander kan wel leiden tot
   een bevriezing van de handelsrelatie, totdat alles
   opklaart. Hetzelfde geldt voor alle importheffingen,
   die deel uitmaken van Executive Orders, die direct
   weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is verschillend
   van de jaren '30, toen het Congress 22.000 import-
   heffingen wetmatig invoerde, die destijds door
   President Herbert Hoover werden bekrachtigd zonder
   een veto.

   Opvallend is wel, dat de G7 bijeenkomst in Biarritz
   niet leidde tot een gezamenlijk communique.

   https://www.zerohedge.com/news/2019-08-24/what-globalism-did-was-transfer-us-economy-china-pcr

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

   "The conclusion is that the United States is locked on a path that leads directly to the Third World of 60 years ago. President Trump is helpless to do anything about it."

   Maar dit is toch heel dramatisch? Amerika zit gevangen in zijn eigen val? Amerikaanse bedrijven uit China halen lijkt mij dan toch de oplossing?

   Rob

   Verwijderen
  3. @ROB:

   TRUMP is juist bezig aan een wereldwijde REGIEM-OMWENTELING,
   met Amerika als overwinnaar, zodra de EU uitelkaar valt en
   China's schuldbubbel barst.

   Trump 'helpless'? Onderschat hem NIET.

   De gehele wereldorde na Bretton Woods staat nu juist
   op losse schroeven en DAT is de reden, waarom de Dollar
   zo sterk is: er komt een NIEUWE WERELDORDE, die
   gepaard kan gaan met zeer grote spanningen, ten koste
   van Europa, Opkomende Markten en China.

   Dit alles is te vergelijken met jaren '20 en '30, net
   voor de Grote Hete Oorlog. 'BRRRR'....

   DS

   Verwijderen
  4. @DS en @Rob, hieronder een interessante discussie, met Rob de Wijk, over de komende mogelijke Chinese Wereldorde:

   https://www.bnr.nl/player/audio/10123707/10383468

   Willem.

   Verwijderen
  5. @WILLEM:

   Laten we hopen, dat die Chinese Wereldorde er NOOIT komt.
   Dat is nog eens andere koek dan de over het algemeen
   welwillende beleid van Amerika. In China is de mens
   niets, maar de partij CCP alles, met alle gevolgen van dien.
   Be afraid, very afraid:

   This is not a short-lived fight for “fairer” trade. It is a fundamental battle of ideologies. A wave of illiberalism and a controlled version of pseudo-capitalism is challenging capitalism and democracy as the model for the world to follow.

   https://nationalinterest.org/feature/trade-war-not-only-about-trade-58822

   DS

   Verwijderen
  6. Bedankt Willem

   Gr, Rob

   Verwijderen
  7. @Rob, graag gedaan en heer Schmull, hartelijk bedankt voor de link. Zeer interessant om de toekomstvisie van diverse kanten te lezen en horen.

   Willem.

   Verwijderen
  8. @Willem:

   https://www.youtube.com/watch?v=4_xQ5JisFuo

   Gr, Rob

   Verwijderen
  9. @Rob, hartelijk dank voor deze inspirerende video. Ook de link van Frontline, onder bij reakties "inside look at the White House" van Steve Bannon is zeer interessant. Hier nog even die link:

   https://www.youtube.com/redirect?redir_token=lHktq79babcx8yOo0JaRz4gWzzZ8MTU2Njk3OTIxN0AxNTY2ODkyODE3&q=https%3A%2F%2Fto.pbs.org%2F2WIgfYV&event=comments&stzid=Ugy2GpyYFKIyD8vuRq94AaABAg

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
 48. Hoe schat u de kansen in van een EU-breakup? En zal dit gepaard gaan met
  mogelijk verlies van spaar tegoeden op onze banken # Cyprusbailoutdeal
  https://www.theguardian.com/business/2013/mar/25/cyprus-bailout-deal-at-a-glance

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Inderdaad. Het gehele Europese banksysteem zal moeten
   worden geherkapitalizeerd met de hulp van rekeninghouders,
   aandeelhouders en obligatiehouders. Dat is wat de
   Europese bankindex al tijdenlang luidkeels schreeuwt.
   Het is ongelofelijk, dat er nog analisten bestaan, die
   bankaandelen aanbevelen! De les van Cyprus is
   overduidelijk.

   Een EU-breakup zou plaatsvinden, zodra Nederland en
   Duitsland gedwongen zijn om toch een Transferunie
   te accepteren. Maar misschien is het goed om zich
   eraan te herinneren, dat Brexit dan meegevallen is,
   ondanks alle spookverhalen, en dan wordt Nexit des
   te gemakkelijker. Tenslotte volgde Nederland
   destijds Engeland met de Reformatie in de 16de eeuw!

   DS

   Verwijderen
 49. Hartelijk dank voor uw antwoord.

  The Biggest Bubble in Modern Financial History | Armstrong Economics
  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/interest-rates/the-biggest-bubble-in-modern-financial-history/

  Heb ik het juist geinterpreteerd dat de lage rentes vooral voordelig zijn voor overheden en bedrijven etc?

  De recente uitgifte van de Duitsee 30 jr staatsobligatie met negatieve rente ,faalde

  Toch oppassen met de 30yr Treasury?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   ARMSTRONG hanteert zijn model van ECM (Economic
   Confidence Model) en probeert aan te tonen, dat
   het keerpunt in 2020 zou kunnen plaatsvinden:

   https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/ecm-armstrongeconomics101/the-ecm-turning-point-here-in-november/

   Dat zou kunnen betekenen, dat in het komende jaar, wat
   nog wel een verkiezingsjaar is, het ergste nog moet
   komen. Dan zou Trump hetzelfde kunnen overkomen als
   Herbert Hoover in de jaren '30 en de schuld kunnen krijgen
   van de grootste crisis aller tijden.

   Ik blijf echter positief op de Langere Treasuries, want
   die markt gaat nooit dicht. Maar houdt je hart vast,
   als het alle andere activa betreft, waarin de
   algemene verhandelbaarheid twijfelachtig moet worden
   geacht.

   De Duitse Bund is niet vergelijkbaar: veel kleiner,
   ookal dankzij de ECB, maar ook een vreemde eend, want
   Duitsland heeft, als lid van de Eurozone, haar eigen
   soevereiniteit over eigen geld opgegeven. Je koopt
   toch niet, zeker op langere termijn, papier van een
   land, dat eigenlijk niet meer bestaat?

   DS

   Verwijderen
 50. Beste Diederik, dank weer voor de column! Als al het geld naar de USD gaat, dan zou een aanzienlijke daling van de Fed funds rate langer op zich kunnen laten wachten. Ben je het daarmee eens? Wat vind je - mede in dit licht - van de eurodollar interest rate future trade (GEdec19, GEdec20 en GEdec21), of calls hierop. N.b. Gary Shilling is ook een eurodollar future liefhebber. Het lijkt een schot voor open doel, maar een grote instroom van dollars kan m.i. wel eens zorgen voor een andere uitkomst, daaar lees je niets over. Veel dank en groet, Ludwig

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Helaas kan ik hier geen mening over geven. Dit is voor
   gokkers en traders en men moet dan varen op eigen kompas.
   Dit zijn hele gevaarlijke tijden, waardoor markten wel
   eens totaal anders reageren dan men had aangenomen.
   Dollarcash is King.

   DS

   Verwijderen
 51. I vermoed, dat Trump het niet gaat halen volgen jaar:

  Former NY Fed President Bill Dudley: "The Fed shouldn't enable Trump's "economic disaster" in the making..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In 2016, had Trump werkelijk alles tegen: opiniepeilingen,
   bijna alle media, zelfs het grootste deel van de
   Republikeinse partij. Supporters steunden Trump
   stilzwijgend, want het kon alleen maar leiden tot
   ernstige onenigheid binnen een groep, een familie, etc.

   Daar is niet veel verandering in gekomen. De gevestigde
   orde, zoals Dudley, blijft anti-Trump. De vraag is of
   Trump's instinct voldoende is om een eventuele recessie
   voor zich uit te kunnen schuiven. Als dat lukt, dan
   hebben de huidige, zwakke Democratische kandidaten weinig
   kans. We zullen zien, maar er kan nog van alles gebeuren.

   Opvallend is, dat de belangstelling voor Trump's
   verkiezingsbijeenkomsten nog steeds overweldigend blijft.
   tienduizenden zitten binnen, tienduizenden staan buiten.
   Toen Elizabeth Warren onlangs 15.000 belangstellenden
   trok in Seattle, raakten de media in exstase!

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Ex-FED DUDLEY mengde zich in politiek, wat een doodzonde
   is voor een Centrale Bank. Alsof de FED liever
   de President moet kiezen en niet het kiezersvolk.
   Gelukkig krijgt hij scherpe kritiek:

   when a central bank plays politics “it leads to really bad outcomes over the long run for the economy.

   https://www.marketwatch.com/story/lawrence-summers-slams-former-fed-top-official-dudley-for-essay-on-trump-2019-08-28?mod=mw_theo_homepage

   DS

   Verwijderen
 52. Geachte heer Schmull,hoe denkt u over een wederom koppeling van de dollar aan goud(afgeschaft in 1974).Staat Trump hier positief tegenover?
  Dat zou alles toch een stuk makkelijker maken,de huidige wereldmunt nr.1
  en dan ook nog gedekt door goud.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De koppeling van de Dollar aan het Goud werd in 1971 door
   President Nixon 'tijdelijk' verbroken, omdat Amerika
   50% van haar Goud had verloren aan andere Centrale Banken,
   vooral die van Frankrijk. Er was immers een Goudwissel-standaard, geen echte Goudstandaard.

   Maar Amerika heeft nog steeds de grootste Goudreserves
   van de wereld: The United States is the world’s largest holder of official gold reserves. Comprising 8,311.5 tonnes or 261 million troy ounces, those reserves are carried at a book value of roughly $11 billion. Notably, the market value is significantly higher at $345 billion (based on the London Gold Fixing for September 30, 2016) as cited in the Treasury’s report filed June 30, 2017 (U.S. Department of the Treasury 2017).

   In proposing a new international monetary system linked in some way to gold, America has an opportunity to secure continued prominence in global monetary affairs while also promoting genuine free trade based on a solid monetary foundation. Gold has historically provided a common denominator for measuring value; widely accepted at all income levels of society, it is universally acknowledged as a monetary surrogate with intrinsic value.

   De huidige Dollarstandaard heeft grote risico's, met name
   in de Eurodollar (offshore-Dollar) markt en de derivaten:

   More concerning is the exposure to a broader global financial crisis brought on by liquidity pressures in the foreign exchange market due to the sheer volume of dollar-denominated currency swaps and related contracts. Staggering levels of such instruments—some $58 trillion, according to the Bank for International Settlements—are not recorded on balance sheets even though they function as debt-like obligations .

   TRUMP voelt er wel voor, ondanks de waarschuwingen van
   sommigen, dat dat juist de oorzaak was van de Grote
   Depressie van de jaren '30:

   Trump has expressed positive views on the gold standard, noting during a 2015 televised town hall that there was something “solid” about the United States when its currency was linked to gold—though he conceded that restoring it would be difficult .
   Trump responded: “Bringing back the gold standard would be very hard to do, but boy, would it be wonderful. We’d have a standard on which to base our money.”1

   Dit is het dilemma:
   the Chicago School—led by Milton Friedman—arguing that floating exchange rates were preferable to the fixed-rate Bretton Woods system. Keynesians quickly seized the opportunity to pursue fiscal activism without the constraints imposed by balanced budgets and the discipline of gold convertibility.

   Maar TRUMP's kandidaat voor de FED is een fan van de Goud-
   standaard.

   https://www.cato.org/cato-journal/springsummer-2018/case-new-international-monetary-system

   https://www.cnbc.com/2019/07/03/trumps-federal-reserve-pick-judy-sheltons-economic-policies.html

   DUS WIE WEET! Historisch gezien is een soort Goudstandaard
   altijd weer herrezen, na een tijd van grote onrust.

   DS

   Verwijderen
 53. http://news.goldseek.com/GATA/1566916585.php
  voor wat het waard is
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit debat wordt nuttiger naarmate de Dollar maar niet
   wil verzwakken in tegenstelling tot de algemene
   verwachting. Als er ergens weer een crisis is, dan
   spuit de Dollar weer omhoog tot groot ongenoegen van
   de wereld. Als de Dollarstandaard ooit weer wordt
   verlaten, dan kan het Amerikaanse binnenlandse beleid
   minder worden beinvloed door het buitenland.
   Maar het een en ander zal nog jaren duren en pas
   gebeuren, als het moet.

   DS

   Verwijderen
 54. Geachte heer Schmull, het duizelt mij af en toe voor de ogen met al die giga getallen. Ik heb al eens gelezen dat alleen al de zgn non-banks, oftewel bedrijven, huishoudens en overheden, voor zo'n 14 biljoen aan valutaswaps in de boeken hebben staan. Dat is 14.000 miljard!!!!!!
  In totaal wereldwijd dus 58 biljoen dollar. Dat zou neerkomen op zo'n driekwart van het Bruto Wereldwijde Produkt !
  Dat is toch gigantisch? Mijn vraag aan u is:
  Stel (wat we nu toch wel mogen aannemen) dat de economische "winter" zich de komende jaren aandient, wat zijn dan de gevolgen voor de wereldwijde economie en Amerikaanse "Trump-economie", als deze cross-currency swaps "in beweging" komen? Want de banken lopen, dacht ik, geen valutarisico's?

  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Derivaten ('swaps') zijn meestal bilateraal en gewoonlijk
   'gematched'. Maar niemand weet, hoeveel niet is 'gematched'
   en niet tegen elkaar kan worden weggestreept. Dat zijn
   potentieele tijdbommen. Derivaten maken vaak 50%+ deel
   uit van de zogenaamde 'winst' van de banken, dus niemand
   wil de knuppel in het hoenderhok gooien. Als het noodlot
   toeslaat, dan zien we dan wel weer.

   DS

   Verwijderen
 55. Geachte heer Schmull, ik vraag erg veel de laatste tijd aan u, maar er zijn momenteel ook zoveel ontwikkelingenin de wereld gaande.
  Heel graag uw kritische blik op de laatste politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, zie link hieronder:

  https://www.nu.nl/brexit/5984515/britse-koningin-stuurt-parlement-naar-huis-tot-14-oktober-op-verzoek-johnson.html

  De oppositie heeft het al over een coup en de house-speaker John Bercow is ook erg kritisch. Graag uw mening over dit opvallende nieuws in deze bijzondere tijden.

  Alvast hartelijk dank,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Britse koningin stuurt parlement op verzoek Johnson naar huis tot 14 oktober.

  https://www.nu.nl/brexit/5984515/britse-koningin-stuurt-parlement-op-verzoek-johnson-naar-huis-tot-14-oktober.html

  Het was al chaos, maar dit is een regelrechte schande voor de Britse democratie!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM @ANONIEM:

   BREXIT is zo gecompliceerd en zo politiek geladen, dat
   elke mening daarover vrij zinloos is, want het verandert
   elke dag. Bij de TV, zet ik meestal het geluid uit, want
   het is tijdverknoeierij.

   Mijn vermoeden is, dat algemene verkiezingen niet veel
   langer kunnen worden uitgesteld. Maar bij de Europese
   verkiezingen was de Brexit-partij de grote winnaar en
   werden de Conservatieven vermorzeld. Als Brexit weer
   wordt uitgesteld, dan kan dat het einde betekenen van
   de Conservatieve partij. Als Brexit doorgaat op
   31 October, kunnen de Conservatieve rekenen op liefst
   42% van de stemmen (tegenover 6% bij de Europese
   verkiezingen!).

   Daarom vindt er een politiek drama plaats, die pas eindigen
   kan, zodra de Brexit partij van Farage en Labour van
   Corbyn zijn uitgeschakeld. Tegelijkertijd staat de Unie
   van het Verenigd Koninkrijk op losse schroeven, maar voor
   de Engelse nationalisten zal dat een zorg zijn. Die zijn
   Noord-Ierland en Schotland liever kwijt dan rijk. Wel
   jammer voor de Koningin, maar de kans, dat Charles ooit
   koning wordt, lijkt steeds kleiner (no. 7 in de opinie-
   peilingen).

   Wel moet het mij van 't hart, dat het 'adviesgevende'
   Referundum stelde: In or Out, NIET Half-in en Half-out,
   en dat nog na betaling van £ 39 miljard plus verlies
   van enige zeggenschap in de EU, die de regels oplegt.

   De EU is als de dood, als Brexit ooit een succes wordt.
   Maar alle waarschuwingen over Brexit werken hier averechts,
   want 'there are some things more important than money'.

   Ik ben, na 40 jaar in Engeland, geen Brit en zal het ook
   nooit worden; ik blijf een 'gast' en ben erg dankbaar
   voor de goede tijd, die ik hier heb beleefd. Ik heb
   inmiddels wel 'settled status' gekregen als een van de
   ruim 3 miljoen EU-burgers in Groot-Brittannie.

   https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election

   https://www.marketwatch.com/story/can-the-british-prime-minister-really-just-suspend-parliament-2019-08-28?mod=mw_theo_homepage

   DS

   Verwijderen
  2. Ik kan me inderdaad voorstellen heer Schmull, dat als je deze soap op de voet volgt, het erg vermoeiend is. Sorrie dat wij u hebben "lastiggevallen" met deze vraag, maar toch bedankt voor uw uitleg en links. Boris Johnson staat dus grondwettelijk gewoon in zijn recht en mag de prorogation wettelijk gezien opschorten.

   Verwijderen
 57. Nu echt het einde van de Euro?

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-28/societe-generale-sees-ecb-launching-open-ended-qe-next-month

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Misschien kan de ECB op 12 September a.s. niet waarmaken,
   wat Draghi in Juni j.l. suggereerde, namelijk een
   gigantische monetaire stimulering. De Council van de ECB
   is weer heel erg verdeeld.

   In de laatste 6 jaar, was de ECB, bij 3 gelegenheden,
   veel gematigder dan de markt had verwacht (mede door
   Duitsland en Nederland) en schoot de Euro tijdelijk
   omhoog, niet omlaag.

   Er bestaat altijd de angst, dat TRUMP de ECB weer
   beschuldigt van 'valuta-manipulatie', wat zou kunnen
   leiden tot hogere importheffingen voor Europese
   autos.

   DS

   Verwijderen
 58. Dank u wel voor uw antwoord. U bent mijn beursgoeroe!

  ECB'S KNOT SAYS THERE IS NO NEED TO RESUME QE PROGRAM RIGHT NOW - BBG
  *KNOT: MARKET EXPECTATIONS FOR ECB SEPT. DECISION ARE `OVERDONE'

  Maar ja, Knot is Nederlands daar luistert men toch niet naar?

  BeantwoordenVerwijderen
 59. In Indonesië krijg ik 6 procent rente als ik 100.000 dollars stort. Wel met een risico van fluctuaties. Is dit een goede belegging?

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   U bedoelt waarschijnlijk, dat u 6% rente krijgt op
   Indonesische Rupiah, die in de laatste 10 jaar
   alleen maar gedaald is tegenover de Dollar & de Euro.
   Bovendien is het niet duidelijk of dit op een bank
   aldaar is en of er een deposito-garantiestelsel
   van toepassing is voor buitenlanders.

   Dit lijkt een hele sterke afrader! Niet doen.

   DS

   Verwijderen
  2. Wederom bedankt heer Schmull

   Wees als een licht dat schijnt in de duisternis, zodat anderen door jouw lichtje hét Licht zien.

   Groeten Bertus

   Verwijderen
 60. https://m.youtube.com/watch?v=qH5QzuzD01A&feature=youtu.be
  commentaar ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Steve Bannon en Kyle Bass zijn al jarenlang in de voorhoede
   van de strijd tegen China, tot grote ontsteltenis van de
   traditionele Globalisten, de Bilderbergers, de links-
   liberale elite, die wars zijn van nationalisme en zeker van
   'America First'.

   De slingerbeweging is nu de andere kant op, want men
   heeft genoeg van de nadelige gevolgen van een 'One-World'
   beleid. Vooral China is de grote olifant in de kamer
   geworden, die alle normen van democratie, rechtsstaat
   en vrije meningsuiting aan haar laars lapt en probeert
   om Autocratie te introduceren als het Nieuwe Normaal.

   Het is meer dan triest, dat velen van deze oude garde
   de concentratie- en heropvoedingskampen voor miljoenen
   in China liefst onbesproken laat, want dat zou de
   zakenbelangen schaden. Ook vele oud-collega's van mij
   van Morgan Stanley, verdedigen China, ookal omdat zij
   niet in de gevangenis willen belanden bij hun volgende
   bezoek aan China.

   Een voorbeeld van een vreselijk tendentieus artikel is
   dat van Martin Wolf, de zeer bekende journalist bij de
   FT en natuurlijk ook een Bilderberger:

   'The looming 100-year U.S. - China conflict'

   https://www.realclearworld.com/2019/06/10/the_looming_100-year_us-china_conflict_198395.html

   https://www.ft.com/content/52b71928-85fd-11e9-a028-86cea8523dc2?segmentId=63bac0e6-3d28-36b1-7417-423982f60790

   DS

   Verwijderen
 61. https://twitter.com/wef/status/1168425864557662209

  In 2020, Asian economies will become larger than the rest of the world combined - here's how https://wef.ch/2K26VFX

  Zeer dramatisch voor Europa...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Azie, de toekomst van de wereld? Er zijn prachtige verhalen
   over van McKinsey en vele anderen. Dat doet me denken
   aan de prachtige verhalen over Brazilie en over India, van
   daar moet je wezen. Nee hoor, dat geldt alleen voor
   enkele multinationals, die de elite aldaar weet om te
   kopen en dan snel met de buit ervan door gaan, voordat
   ze in de gevangenis belanden.

   In werkelijkheid is Amerika het enige land, dat voorop
   blijft lopen in technologie, etc. en zelf-voorzienend
   is in energie en grondstoffen, met een relatief jonge
   bevolking, die een mentaliteit heeft van vooruitkomen
   en succes, ongeacht komaf, met een rechtstaat en een
   ongeevenaard militaire macht.

   DS

   Verwijderen
 62. Vandaag een artikel in de FT over de water revolution in HK, die out of control raakt. Er bestaat nu de optie vlg dat artikel dat HK als financial centre grote schade oploopt ja zelfs dat de onrust overslaat naar het mainland van China. Fascinerend !!
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   HK ligt aan diggelen en is een kanker geworden binnen de
   Communistische Heilstaat. HK was destijds, tijdens de
   Opiumoorlog, afgestaan aan Groot-Brittannie, wat als
   een enorme vernedering wordt beschouwd voor China. Wakker
   worden! Verlaat HK zolang men nog kan, met alle kapitaal,
   voorzover dat nog mogelijk is. Niemand moet enige illusie
   hebben over de koppeling van de HKD met de USD sinds 1983.
   Dat is op den duur niet te handhaven en zal, zoals alle
   koppelingen in het verleden, sneuvelen.

   DS

   Verwijderen
 63. EEN NIEUW LAAGTEPUNT IN HET RENDEMENT (1.949%) VAN DE 30-JARIGE AMERIKAANSE TREASURY
  Tot waar is de grens dat het een negatieve rente oplevert en is dat te verwachten voor de 30y Treasury. Kortom hoeveel procent zal de koers hiervoor dienen te stijgen (rekensommetje)?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Ik begrijp uw vraag niet goed, maar hier is de formule
   voor de berekening van het rendement van een obligatie:

   https://www.youtube.com/watch?v=9IFP6t-g9OQ&app=desktop

   DS

   Verwijderen
 64. Could be that FDAX goes to 14,000 this year. Reason: When the yield curve returns to its normal shape, the steepening will be first interpreted as bullish. It will take some time ..

  Until the negative effects gain power. The same is valid for inflation: as long as it goes up to normal levels, this will also be bullish for stocks.

  The dawn comes afterwards

  The development, that occurs after this is what Lyndon LaRouche called a "dark age".

  And I promise you, guys, THIS WILL NOT BE FUNNY.

  So get the most out of the coming up move

  https://www.youtube.com/watch?v=zYiX_ekB6Ec

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR:

   LaRouche was ACHT MAAL kandidaat voor het Amerikaanse
   Presidentschap. Hij is het hoofd van een politieke
   cultus, al decennialang. Oppassen voor dit soort
   figuren. Tijdverknoeierei.

   DS

   Verwijderen
 65. Het lijkt nu duidelijk , volgens Sven Henrich maken we ons op voor een flinke uitbraak naar boven … of naar onder. Technically speaking.
  Het is trouwens verbazend dat algo's de koersen steeds binnen dezelfde bandbreedte gehouden hebben maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Karel Merckx, nog een technisch analist wijst er wel op dat oktober sowieso de gevaarlijkste maand is voor een beurscrash. 1 + 1 is duidelijk zou je kunnen denken maar er is ook nog een derde 'hond' in het spel die met een tweet (trade deal) de beurzen toch naar een hoger verdiep kan tillen. WAT NU ? naar boven of naar beneden ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   De kans op een 'MELT-UP', net zoals 1927 - 1929, lijkt
   heel groot. Er komt een verkiezingsjaar, de sluizen van
   helikoptergeld gaan open, en de elite verkoopt graag
   op de top aan onnozele kudde. Voordat zoiets gebeurt,
   kan er nog even sprake zijn van wat bangmakerij
   in de traditioneel gevaarlijke maanden September
   en Oktober. No Boom, no Bust. Zonder Euforie, geen Crash.

   DS

   Verwijderen
 66. Wat gaat u doen wanneer Corbyn uw premier wordt ??
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Na 40 jaar in Engeland, neem ik nog geen maatregelen en
   blijf de zaak afwachten. In eerste instantie lijken
   mijn Britse pensioen en andere faciliteiten voor
   ouderen van dagen (gratis medische zorg en transport
   tegen gereduceerd tarief) ook onder Corbyn onveranderd
   of zelfs voor verbetering vatbaar. Het Engelse Pond
   Sterling zal waarschijnlijk de daling van de afgelopen
   decennia voortzetten en de eventuele nationalisaties
   zullen mij minder treffen.

   Maar een Corbyn-regiem betekent wel, dat Engeland
   geen beleggingsland meer zou zijn, vergelijkbaar met
   Venezuela onder Chavez/Maduro, die door zijn
   kornuiten zo worden bewonderd. En Venezuela is
   theoretisch een van de rijkste landen ter wereld,
   maar die kliek wist alle rijkdom om zeep te helpen,
   net zoals Cuba trouwens, een andere heilstaat voor
   Corbyn en zijn gang.

   Er is een troost. Corbyn is weliswaar jonger dan ik (70),
   maar schijnt geestelijk niet meer optimaal te kunnen functioneren. Hij zal dus niet lang de scepter kunnen
   zwaaien. Bovendien wordt hij over het algemeen verguisd,
   zelfs door velen in de Labour-gelederen.

   DS

   Verwijderen
 67. Britse rijken bereiden vlucht uit UK voor als marxistische antisemiet Corbyn aan macht komt

  https://tpo.nl/2019/09/04/britse-rijken-bereiden-vlucht-uit-uk-voor-als-marxistische-antisemiet-corbyn-aan-macht-komt/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_standa


  https://twitter.com/ahtlam/status/1169280033397059590?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Door de toegenomen ongelijkheid (bedankt, Centrale Banken),
   is het politiek populair om 'de rijken' uit te kleden.
   Maar: 'soak the rich, lose the rich' is het gevolg.
   Zo is India, o.l.v. Modi, druk bezig om productieve
   burgers en buitenlandse beleggers weg te jagen door
   een draconisch belastingregiem. Het probleem is, dat
   de top !% meer dan 33% van de inkomstenbelasting
   betalen, wat trouwens hetzelfde is in de VS en de UK.
   Tienduizenden van die top 1% hebben het land in de
   laatste paar jaar al de rug toegekeerd. Bovendien
   is de bedrijfsbelasting (30% voor de grotere firma's,
   inclusief de buitenlandse) het hoogst in Azie.

   Dus geloof nu maar niet, dat India, met een bevolking
   van 1,3 miljard, een rooskleurige toekomst
   tegemoet gaat. Gewoon links laten liggen.

   DS

   Verwijderen
 68. Heeft meneer Schmull voorspeld!:

  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/boris-johnson-doet-nieuwe-oproep-tot-vervroegde-verkiezingen~a6dbf808/?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it&referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FcjbPu1uQrO

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Boris Johnson lijkt een bijzonder slechte week achter de rug
   te hebben. Vervroegde verkiezingen vereisen een 2/3
   meerderheid in de Commons en zelfs als een No-Deal Brexit-
   wetgeving volgende week wordt aangenomen, is het voor
   de oppositie veel tactischer, als de verkiezingen pas
   in November plaatsvinden, NA Brexit (met waarschijnlijk
   de deal van Theresa May!). Want dan zal Boris Johnson
   aftreden, omdat hij niet meer naar Brussel wil terugkeren
   om te smeken om 'uitstel'. Dus zijn Premierschap zou
   dan kort en krachtig zijn geweest, terwijl de kans, dat
   Corbyn Premier wordt helaas enorm stijgt. Corbyn wordt
   dan de 'nuttige idioot' voor zijn doorgewinterde
   communistische handlangers, die dromen om hun
   heilstaat eindelijk te verwerkelijken. Misschien
   komt er eerst een 'hung parliament', wat een coalitie
   tot gevolg heeft, waarna de een na de ander wordt weggezuiverd.
   Ideaal voor dit soort marxisten. Geen wonder, dat
   Britse aandelen en het Pond Sterling zo goedkoop zijn.
   Terecht.

   DS

   Verwijderen
 69. https://www.zerohedge.com/news/2019-09-05/blackrock-cio-endgame-coming-and-central-banks-will-debase-everything-spar
  advies: to hold an asset that cannot be printed, such as stocks, real estate, gold. The worst would be to hold a sovereign bond with negative yield and paper money..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ja, ja. De druk op de Centrale Banken wordt steeds groter
   om de monetaire stimulering verder op te voeren. De grenzen
   van Negatieve Rente lijken in Europa te zijn bereikt. Daarom
   zal de ECB, o.l.v. Lagarde, die zo succesvol is geweest
   met de redding van Argentinie door het IMF, de eerste
   zijn met 'helikoptergeld'. Dat zal een tijdelijke 'roes'
   veroorzaken, maar, vergeet niet, dat zoiets echt tijdelijk
   moet zijn, want anders bestaat de Euro straks niet meer.

   Amerika is nog lang niet zover. Er is nog positieve rente
   en de balans van de FED is door de QE nog slechts 18% van
   het BNP. De balans van de ECB is al 40% van het BNP van de
   Eurozone! Dit is echt het eindspel, ookal kan het even
   duren, voordat de rente weer moet stijgen of voordat
   algehele nationalisatie van het financieele systeem
   onvermijdelijk wordt. Want hyperinflatie zou het einde
   betekenen van de elite en het Europese project.

   DS

   Verwijderen
 70. De monetaire reset is begonnen, Paul Buitink in gesprek met Willem Middelkoop
  https://www.youtube.com/watch?v=U49khFl4RHo&feature=youtu.be

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb 'm gezien vanochtend en vond het zeer interessant. Hopelijk heeft heer Schmull tijd om 'm te bekijken en ben benieuwd naar zijn reaktie.

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Dus Middelkoop voorspelt 100.000 voor Bitcoin, op korte
   termijn. Te gek voor woorden. Verder worden de SDR's van
   het IMF 'upgraded', wat men al tientallen jaren heeft
   geprobeerd. SDR's zullen NOOIT de rol van de Dollar
   kunnen overnemen, want het zijn gewoon journaalposten.
   En China moet worden opgehemeld, want de onrust in
   HK is de schuld van Amerika. En deze onaanvaardbare
   onthullingen worden dan 1 uur lang rondgebazuind op
   de Nederlandse TV!

   Nee, de Dollar is nog lang niet gevallen, hoor, maar de
   Euro wankelt voortdurend. De Treasuries zijn weliswaar
   in waarde gestegen, in tegenstelling tot Middelkoop's
   verwachting, maar die markt valt straks om. Goud en
   Grondstoffen, die sinds 2011 eigenlijk hadden moeten
   stijgen, maar 'onterecht' daalden, zullen nu de grote
   winnaars worden in de komende deflatoire tijden.

   Ach, de wereld houdt van sprookjes, dat wel, maar het
   is duidelijk, dat Middelkoop en ik al heel lang van
   mening verschillen. Mijn bloed kookt, want ik geloof,
   dat ik na 50 jaar in de financieele sector recht van
   spreken heb in tegenstelling tot degenen, die hun
   'kennis' krijgen van het Internet en van mensen als
   Jim Rickards, die allang een Goudprijs van $ 10,000
   voorspelt.

   DS

   Verwijderen
 71. Geachte heer Schmull, wat vind u nu van zo'n maatregel ? Zijn ze nu bang voor en bankrun ? (zie filmpje hieronder):

  https://www.nu.nl/275961/video/snel-geen-belasting-over-spaargeld-voor-135-miljoen-nederlanders.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Deze maatregel lijkt de Nederlandse spaarder voor te
   bereiden op de komende negatieve rente op ALLE spaar-
   rekeningen. Dacht men nu werkelijk, dat een spaarder
   zijn geld op de bank laat staan bij een 'echte' negatieve
   rente? Als Jan Publiek niet meer buiten schot kan blijven,
   wat negatieve rente betreft, dan komen er straks
   kapitaalcontroles. Als men wat geld heeft, gaat het acuut
   richting Amerika, waar het in ieder geval niet wordt
   afgepakt.

   DS

   Verwijderen
 72. Will a Currency Crisis Bring Down China? (w/ Kyle Bass & Raoul Pal)
  https://www.youtube.com/watch?v=9eDY-x6FRFY&t=793s

  Een soort tegenhanger voor het interview met WM :-)

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dit bevestigt, dat China geen keus heeft dan een scherpe
   devaluatie van de Yuan, wat misschien niet eens kan worden
   uitgesteld tot na het CCP Partij Congress van 1922. Als dat
   gebeurt, wordt de gehele wereld ondergedompeld in DEFLATIE.

   DS

   Verwijderen
 73. Beste Diederik,
  Wat wordt nu eigenlijk met de obligatiebubbel bedoeld? Dat als de rente gaat stijgen de waarde zal zakken? Hoe kijkt u naar de obligatie bubbel? Geldt dat ook voor bedrijfsobligaties?
  Hoor het graag, groet Liesbeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LIESBETH:

   Volgens sommigen is er een bubbel in zowel staats- als
   bedrijfsobligaties. De waarde daarvan is immers dramatisch
   gestegen, doordat het obligatie-rendement daalde. Als
   die obligatie-rendementen weer zouden stijgen, om welke
   reden dan ook, dan dalen de waarderingen van obligaties
   weer.

   Maar er is een verschil met een bubbel in andere activa,
   zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed. Die
   activa hebben geen afloopdatum, waarop gewoonlijk
   100% van de hoofdsom wordt terugbetaald. Dat geldt niet
   voor een obligatiefonds met obligaties met verschillende
   afloopdata, waardoor men als belegger wel is blootgesteld
   aan de tussentijdse risico's.

   Als men echter een obligatie koopt met een negatief
   rendement, dan heeft men gegarandeerd verlies op de
   afloopdatum en hoopt men, dat men met winst kan verkopen
   aan een grotere dwaas, ver voor de afloopdatum. Daarom
   zijn dergelijke obligaties uitsluitend geschikt voor
   traders, niet voor lange termijn beleggers.

   Maar als de wereld aan de vooravond staat van een
   langdurige 'ijstijd' (Albert Edwards - SocGen),
   met weinig of geen groei, met lage inflatie of
   zelfs deflatie, dan is er helemaal geen bubbel
   in obligaties. Want als dat het Nieuwe Normaal
   wordt, ondanks alle stimuleringen van Centrale Banken,
   die voortdurend mislukken (zie Japan na 30 jaar),
   dan barsten de bubbels in aandelen, grondstoffen
   en onroerend goed, terwijl obligaties hun triomftocht
   voortzetten. De lange staatsobligatie van Japan,
   de JGB, was de beste belegging in Japan van de
   afgelopen 30 jaar, ookal omdat de vergrijzing
   zo'n domper zet op economische groei en inflatie.
   De rest van de wereld lijkt Japan nu te volgen.

   DS

   Verwijderen
 74. Geachte heer Schmull, waarom hebben de Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen jaren niet meer in staatsobligaties en in goud belegd en minder in aandelen. Lijkt me meer volatiel. Ik heb zelfs ergens gelezen dat het een pensioenfonds werd verboden, door de Nederlandse Bank, om in goud te beleggen, maar uiteindelijk door de rechter toch in het gelijk werd gesteld? Bizar.Nu komen de pensioenfondsen massaal in de problemen. Met een veel groter deel staatsobligaties en vooral goud hadden ze er nu veel beter voorgestaan ?
  Graag uw mening.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   GOLDREPUBLIC (2014):

   A Dutch pension fund invested about 7% of its assets in physical gold and was directly overruled by the central bank of the Netherlands stating that “gold is too speculative” and a maximum of 3% of total assets was to be applied to commodity investing, let alone gold. The fund managers disagreed and successfully brought the case before the court: they won their case and are now allowed to invest more or less freely in precious metals. More gold investment seems, therefore, a question of time, not alone in the Netherlands, but all over the world as pension funds seek returns elsewhere.

   If the S&P / Goldman Sachs Commodity Index is any indicator of how much is actually invested in precious metals (i.e., gold and silver), than only a mere US$16 billion (1,81% of $US900 billion) is invested by pension funds in gold and silver. In other words, 0,032% of all pension assets are invested in precious metals.

   https://www.goldrepublic.com/news/when-will-pension-funds-buy-gold

   Pensioenfondsen hebben wel degelijk massaal belegd in
   obligaties, volgens de geldende regels (staatsobligaties
   worden beschouwd als 'risicoloos') en hebben dus
   geprofiteerd van de obligatie-hausse. Maar nu 25% van
   alle obligaties een negatief rendement heeft, wordt
   herbelegging in obligaties met gegarandeerd verlies
   een hachelijke zaak. Op den duur zal het gehele
   financieele systeem in de problemen komen, tenzij men
   men bokkesprongen maakt:

   https://www.wsj.com/articles/in-bond-anomaly-negative-yields-bring-positive-returns-11567947602

   Reken er maar op, dat pensioenfondsen op langere termijn
   hun uitkeringen zullen moeten korten, wat trouwens hier
   en daar al gebeurt.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw uitleg heer Schmull.

   Verwijderen
 75. Er is in de media geen enkele discussie of die 0,4 % die banken aan
  de ECB moeten betalen, wel gerechtvaardigd is. Waar komt die 0,4% vandaan? Mij lijkt 0.05- 0,1 % meer dan genoeg. Het is bijna maffia-achtig hoe het spel nu gespeeld wordt door banken en overheden.

  Kunt u hier uw mening over geven en ook of de Nederlandse overheid zich niet in de voet gaat schieten met spaartaks 0% tot 440.000
  en terwijl vermogens daarboven buggetneutraal ervoor opdraaien.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Die 0.4% wordt binnenkort verhoogd, met de nodige
   ontheffingen. Het is zeer gecompliceerd en het lijkt
   lastendrukkend voor het bankwezen. Maar het doel
   van de ECB is om te voorkomen, dat de Euro stijgt,
   terwijl er een recessie opdoemt:

   https://uk.reuters.com/article/uk-ecb-policy-rates-analysis/ecb-rate-reprieve-might-save-battered-euro-zone-banks-billions-idUKKCN1UX176

   Een spaartax is in het huidige regiem niets anders dan
   spaarders belasten in ruil voor 'veilige bewaarneming'.
   Een spaardeposito is niet van de spaarder, maar een
   lening aan de bank. Door de overvloed van spaargeld
   ('savings glut') willen banken spaargeld momenteel
   ontmoedigen.

   Maar een gezonde maatschappij is uiteindelijk gebaseerd
   op sparen & investeren. Tegenwoordig is er teveel van alles,
   overcapaciteit, dus voorlopig moet de wereld even op
   zijn kop worden gezet.

   DS

   Verwijderen
 76. https://www.ft.com/content/d28b9f98-d2fb-11e9-8367-807ebd53ab77
  Citi voorspelt goud boven 2000 dollar binnen 2 jaar...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Er is zeker een indrukwekkende opvering geweest van de
   Goud- en Zilverprijs (in USD). Maar opvallend is, dat
   de uitbraak naar boven nog niet heeft plaatsgevonden.
   De prijzen zijn blijven steken op de neergaande trend
   sinds 2011. Een terugval volgt nu en kan, of tijdelijk
   zijn, of die gehele opvering is een 'false move' geweest.

   Als men de charts bekijkt van de sterke Dollar, de
   instortende obligatie-rendementen en de zeer zwakke
   gondstoffen-indices, dan lijkt een verdere stijging
   van de prijzen in edele metalen op zijn minst
   voorbarig. We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 77. Beste heer Schmull,

  ik, en waarschijnlijke vele met mij balen enorm dat er niet meer belegd kan worden in Amerkaanse ETF's zoals TLT, GDX, GDXJ

  Nu weet ik dat er voor TLT een alternatief is namelijk IDTL. Maar ik kom ook GDX en GDXJ tegen op beurzen in Italie, Zwitserland en Londen zowel in EUR als USD. Maar die prijzen wijken enorm af van de Amerikaanse variant. Zo is GDX / GDXJ zelfs goedkoper op sommige beurzen. Ik begrijp dat niet waarom is dat?

  Daarnaast zie ik dat bij de Duitse broker Flatex wel o.a. TLT, GDX en GDXJ aangekocht kunnen worden via het Amerkaanse ISIN nummer. Dit gaat dan weliswaar via Tradegate (tussen beurs?).

  Mijn vraag is koop je dan via Flatex daadwerkelijk de Amerikaanse varianten van de ETF's of is dit te mooi om waar te zijn?

  Groet,
  Martijn

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIJN:

   Vele Amerikaanse ETF's, die nu niet meer aan de EU-regels
   voldoen, kunnen wel worden verkocht, maar niet meer worden
   aangekocht. Het is vreemd, dat Flatex de EU-regels zou
   kunnen omzeilen en zo ja, dan moet men dat toch niet doen,
   alleen al om de extra kosten. Het is beter om FLatex
   in dit opzicht direct te benaderen. Als online broker is
   men wel degelijk gebonden aan de EU-regels.

   Maar u kunt altijd een brokerrekening openen in Zwitserland
   of Amerika, maar houdt de kosten in de gaten. Er is zoveel
   ondoorzichtig (de befaamde diefstal van de 'spread'). Maar
   tegenwoordig is het openen van een rekening in een land,
   waar men niet ingezetene is, veel moeilijker geworden.
   Voor het Grote Geld, is het beter om een zakenrekening
   te openen, maar men moet dan wel een 'zaak' hebben aldaar.
   In Amerika bijvoorbeeld een 'Delaware company'.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw snelle reactie!

   Ik heb het zelf niet geprobeerd bij Flatex maar vond ze wel op basis van de US ISIN nummers daar. En ik weet dat er ook andere truukjes zijn om de ETF's alsnog te bemachtigen via de EU brokers via opties. Dus ik dacht misschien heeft Flatex ook wel een truukje waardoor ze dit kunnen aanbieden omdat ze via een eigen tussenbeurs (Tradegate) werken.

   Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met GGX en GDXJ ETF, deze kan ik via mijn NL broker wel gewoon aankopen op zowel de London, Milaan als Zwitserse beurs? Alleen wijken de aankoopprijzen erg af vergeleken met NYSE.

   Voorbeeld: volgens NYSE staat GDXJ rond de 38 dollar, maar in Milaan bieden ze GDXJ aan voor 28 euro ?!? Waarom is dat?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   De GDXJ is inderdaad UCITS-geregistreerd in de EU en kan
   worden aangekocht, maar wel met de in aanmerking genomen
   15% withholding tax op de onderliggende waarden.
   De details hiervan moet men opvragen bij uw bank/broker.

   https://www.blackrock.com/americas-offshore/resources/education/etf-learning-center/ucits-etfs

   DS

   Verwijderen
 78. De TLT gaat wel erg hard door zn hoeven. De mooie winst dreigt te verdampen als dit zo door gaat.
  Lijkt het patroon van de afgelopen 10 jaar te volgen.
  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dit lijkt een tijdelijke consolidatie en dus een koop-
   gelegenheid. Sommige economische cijfers vallen mee,
   maar worden vaak daarna weer gewijzigd en vallen
   toch tegen. De stormloop bij obligaties met negatieve
   rendementen lijkt even op adem te komen en is met
   $ 2 biljoen gedaald naar $ 15 biljoen. Er zijn altijd
   tegenbewegingen, terwijl de trend in tact blijft.

   Maar David Rosenberg (Gluskin Scheff) stelt:

   I turned cautious on Treasuries last week, but the 50-day moving average sits at 1.80% for the 10-year T-note and we are now just 10 bps away. Almost time to reload the gun!

   At the start of 2019, the consensus was +2.7% for Q3 EPS and is now -3.6%. And that V-shaped Q4 recovery is looking more like an L -- from the +9.9% forecast back in January to a punky +3.4%.

   DS

   Verwijderen
 79. KIJKT EN LUISTERT U EVEN MEE?

  Dronken @guyverhofstadt oreert!

  https://twitter.com/HenryJP5/status/1171814029498732545

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
 80. @realDonaldTrump
  ....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”

  Tsja.... Je zult maar een zondebok nodig hebben om je kiezers af te leiden van je eigen daden (o.a. van de gevolgen van je handelsoorlog met China)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het voordeel van een niet-politicus als Trump is, dat hij
   er geen doekjes om windt. Als men slechte adem heeft (zoals
   talk show host Larry King), dan zegt hij dat recht in
   zijn gezicht. Maar China wordt niet zozeer getroffen
   door het handelsconflict (Republikeinen en Democraten
   zijn het erover eens, dat het tijd werd, dat China
   werd aangepakt), want dat is een 'sideshow', maar
   veeleer door de instorting van de binnenlandse krediet-
   groei (minus 40% in de laatste 12 maanden), vanwege
   kredietverzadiging. De totale schuld in China is in
   10 jaar vertienvoudigd, waardoor de uitstaande bank-
   kredieten nu tweemaal zo hoog zijn dan die van Amerika.
   Dit is de hoofdreden voor de economische afkoeling
   in de wereld, niet de handelsperikelen.

   DS

   Verwijderen
  2. Maar wat vindt u dan wel van zijn "call for negative interest rates" aan Powell?
   Een oproep tot
   ontwrichting van de dollar aan de "onafhankelijke Fed" door een US-president voor een kortstondige economische opleving ten gunste van zijn herverkiezing? Of....?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Een officieele negatieve rente in Amerika lijkt voorlopig
   onwaarschijnlijk, want de Money Market Funds en de
   Repos spelen een cruciale rol in dat financieele systeem.
   We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 81. Geachte heer Schmull, Mario Draghi komt vanmiddag nog 1x met een "grande finale", voordat Christine het stokje overneemt, volgens nieuwsartikel:

  https://www.nu.nl/economie/5991508/weer-een-big-bazooka-van-de-ecb-maar-omvang-is-onbekend.html

  Zal Christine hier blij mee zijn ? Dat moet hij toch vooraf met haar overlegd hebben, neem ik aan ?
  Graag uw mening over deze laatste ontwikkeling.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Bijna zoals verwacht, maar de belangrijkste stap is een
   'open-ended QE' zonder tijdslimiet, ookal is het maandelijkse
   bedrag iets lager dan verwacht. Dus 'whatever it takes'
   van Draghi was niet voldoende en wat mislukt, moet dus
   opnieuw worden geprobeerd!

   https://www.zerohedge.com/markets/draghi-goes-all-out-ecb-cuts-rates-restarts-open-ended-qe-changes-forward-guidance-eases

   Lagarde wordt misschien nog radikaler dan Draghi, totdat
   de Euro het als geld begeeft. Zorg ervoor om een Dollar-
   rekening te hebben BUITEN de Eurozone. Want de Europese
   banken staan op springen en dan komen er kapitaalcontroles.
   You ain't seen nothing yet!

   I met a devil woman
   She took my heart away
   She said, I've had it comin' to me
   But I wanted it that way
   I think that any love is good lovin'
   So I took what I could get, mmh
   Oooh, oooh she looked at me with big brown eyes
   And said,
   You ain't seen nothin' yet
   B-b-b-baby, you just ain't seen n-n-nothin' yet
   Here's something that you never gonna forget
   B-b-b-baby, you just ain't seen n-n-nothin' yet

   (Bachman–Turner Overdrive)

   DS

   Verwijderen
  2. Hahaha, dank voor uw reaktie heer Schmull. En inderdaad, u heeft het de afgelopen jaren al meerdere malen voorspeld en mijnheer Draghi moet het nu ook openlijk toegeven : "we gaan onze inflatiedoelstellingen niet halen" :

   https://www.nu.nl/economie/5991521/geldkraan-ecb-gaat-opnieuw-open-lagere-rentes-in-het-vooruitzicht.html

   En hij wijst ook met zijn vinger naar de Europese overheden.

   Verwijderen
  3. Ook hierin kunt u wel eens weer gelijk krijgen:

   https://doorbraak.be/lagarde-bij-ecb-dreigt-drama-te-worden/

   Verwijderen
 82. https://www.cnbc.com/2019/09/13/chinas-new-cryptocurrency-and-yuan-rmb-internationalization.html

  kans van slagen ?,je weet maar nooit.

  BeantwoordenVerwijderen