Translate

donderdag 6 juni 2019

HARTVERSCHEUREND


HARTVERSCHEUREND

Ruim 21% van alle uitstaande obligaties in de wereld heeft nu een negatief rendement (Fundstrat)! De ongelofelijke obligatie-hausse (lagere rendementen en hogere waarderingen) van de laatste 39 jaar blijft aanhouden en is nog lang niet voorbij. De verwachtingen voor economische groei en inflatie blijven overal instorten. De slimme obligatiemarkten, die, wat omvang betreft, een veelvoud zijn van de, veel minder slimme aandelen- en grondstoffenmarkten, schreeuwen luidkeels van de daken, dat de wereldeconomie aan de vooravond staat van een structurele economische en politieke storm. De slimme obligatiemarkten zijn grotendeels in 'sterke handen' ('het Grote Geld') en zijn daarom fantastische waarzeggers. Grote structurele, economische depressies, zoals die tussen 1930 en 1940, werpen hun schaduw ver vooruit. Alleen de voorafgaande beurscrash, zoals die van 1929, vindt vrij 'onverwacht' plaats, omdat sommige beurshausses, zoals die van 1927 tot 1929, kunstmatig gemanipuleerd werden (door de 'Coup de Whiskey' van FED-goeverneur Strong), waardoor de overgang van euforie naar wanhoop nog niet was ingeprijsd. 
Het totale rendement van de S&P 500 index steeg in de afgelopen 20 jaar met 204%, maar dat van Lange Termijn Obligaties steeg het liefst met 294%! Slechts enkelen hebben dat zien aankomen, maar er zijn ook altijd slechts enkelen, die zo gelukkig zijn om het 'licht' te zien. Maar wat een verschil tussen individuele aandelen! $ 1000 in McDonald's (MCD) steeg, inclusief herbelegging van dividenden, sinds 1970 (49 jaar), naar $ 1.130 miljoen. Maar General Electric (GE) daalde, sinds 2000 (19 jaar), van $ 58.00 naar $ 9.95 (minus 83%). Talloze kwaliteitsaandelen van vroeger bestaan, na verloop van tijd, niet eens meer. PANTA RHEI (Heraclitus): 'ALLES STROOMT!'.
De 100-jarige (!) staatsobligatie van OOSTENRIJK is sinds October, 2018, dus in amper 9 maanden, met 36% in waarde gestegen! Sta eens stil bij wat dit ons zou kunnen vertellen: mogelijk deflatie en negatief rendement op komst? Ongelofelijke en weinig bemoedigende tijden!


De maatstaf voor inflatie voor de Amerikaanse Federal Reserve, de gemiddelde PCE (de 'core' personal expenditure deflator), was in 2001, dus 18 jaar geleden, 2% of hoger, en heeft sindsdien de neiging te dalen, ondanks alle monetaire stimuleringen. Centrale Banken hebben tevergeefs geprobeerd om het spook van een opdoemende deflatie te bezweren, door het placebo-effect van supertijdelijke hogere aandelenkoersen en onroerendgoedprijzen ('activa-inflatie' en'vermogenseffect'), maar kregen een kat in de zak (vermogensongelijkheid, populisme en de strijd tussen de 'haves' en de 'have-nots'). Het is duidelijk, dat een beleid, dat 'een bubbel in alles' veroorzaakt, op den duur onhoudbaar is. Wat nu? Zit de wereld, als een muis, in de deflatoire val? Is de volgende kredietcrisis misschien het einde van de 75-jarige kredietcyclus en het begin van de grootste systeemcrisis aller tijden? Doet China er straks nog een schepje bovenop, door de Yuan, die al 6 jaar daalt tegenover de USD, verder te devalueren, waardoor deflatie en overcapaciteit zich als een olievlek over de gehele wereld uitbreiden?


Global Weekly Commentary Chart of the WeekWat omhoog gaat, moet ook naar beneden komen. Alles in het leven, in de economie en in de markt, heeft nu eenmaal een cyclus van opgang en neergang. Het is menselijk om niets te willen horen van een eventuele neergang, want het is hartverscheurend. Telkens als zo'n 'eenmalige' instorting plaatsvindt, stelt men natuurlijk alles in het werk om herhaling daarvan 'definitief' te voorkomen. De mens is weliswaar heel vindingrijk om de dag des oordeels uit te stellen, maar staat uiteindelijk toch machteloos tegenover de onvermijdelijke slingerbewegingen van afstel van Moeder Natuur.(Bloomberg)

De beurswaarde van de wereld is al 1 1/2 jaar in een NEERGAANDE trend, ondanks het forse koersherstel aan het begin van 2019. Het ongunstige technische Kop/Schouder patroon is nu duidelijk te herkennen. Is er een cruciale test op komst van het laagtepunt van December, 2018? Komt er daarna nog een korte Melt-Up?

Tegelijkertijd  houdt een mens zich staande door de voortdurende hoop, dat het beste nog moet komen, ondanks alle tegenslagen, die men nu eenmaal te verduren krijgt. Tegenslagen zijn heel leerzaam, als men maar niet uit het veld geslagen wordt. Maar zolang de mens maar blijft dromen van een veel betere toekomst, dan kan men schijnbaar onoverkomelijke problemen van zich afschudden. De mens heeft in het verleden telkens weer bewezen, dat het schijnbaar onmogelijke toch maar kan worden gerealiseerd!

Het voorgaande moet men, als mens, nu extra ter harte nemen, want men zal het komende, hartverscheurende eindspel van de economische cyclus van de laatste 75 jaar moeten kunnen overleven.  Dat eindspel wordt veroorzaakt door de excessieve wereldschuld, die in de laatste 10 jaar met liefst 40% is gestegen (McKinsey). Steeds hogere schuld leidt tot steeds lagere economische groei en steeds lagere rentes en obligatie-rendementen. Bij het aangaan van schuld, moet er een nieuwe vorm van inkomen in het leven worden geroepen om rente en aflossing te betalen. Als dat extra geld niet op tafel komt, dan dalen de productiviteit en de omloopsnelheid van het geld ('velocity'). De economie ('Bruto Nationaal Product') wordt bepaald door het geld te vermenigvuldigen met de omloopsnelheid van dat geld, wat de mate aangeeft van economische activiteit. 


yenvol.png
(Reuters)(BNY MELLON)

Is dit de stilte voor de storm? De volatiliteit in de valuta-markt (USD, EUR, CHF), een maatstaf voor financieele onrust, is nu SUPERLAAG. Dat kan plotsklaps, als een blad op een boom veranderen. Wees voorbereid op de volgende uitslag naar boven en blijf daarom voorlopig defensief beleggen.


De omloopsnelheid van het geld daalt al sinds 1997 (22 jaar!) en is nu het laagst sinds 1949 (70 jaar!). Dat remt de trend van economische groei en inflatie af. Die afremming vindt reeds plaats, zodra de staatsschuld, als percentage van de economie, boven de 100% uitstijgt. Bij Amerika en Groot-Brittannie is dat nu het geval, bij de Europese Unie als geheel, nog net niet (de EU-regels schrijven 60% voor). Het grote EU-lid Italie staat echter onder druk vanwege haar 133%, wat voorlopig alleen maar kan verslechteren, omdat het land in de afgelopen 6 maanden al in een recessie is beland. Bij Japan is er sprake van een staatsschuld, als percentage van haar economie, van boven de 200%. Overigens is de staatsschuld slechts een gedeelte van de totale schuld, die nu, in alle opzichten, de spuigaten is uitgelopen. Schuldafbouw, al of niet gedwongen, werd door het huidige soepele monetaire beleid ook niet echt aangemoedigd! Maar in de volgende wereldrecessie gaan vele spooklanden en spookbedrijven ('zombies') naar de haaien.
De steeds lagere omloopsnelheid van het geld leidt ertoe, dat er steeds meer schuld nodig is om dezelfde groei vol te houden, totdat teveel schuld automatisch negatieve economische groei veroorzaakt (!). Daarbij komt, dat excessieve begrotingstekorten van de, relatief improductieve, overheid, uiteindelijk de productieve particuliere sector stevig klem zet en de algemene besparingen ongunstig beinvloeden. De huidige economische groei van Amerika is reeds 45% beneden de gemiddelde groei van 1790 tot 1999 (209 jaar), ondanks de jongere bevolking, vanwege immigratie, dan die van Europa en Japan. 
De Amerikaanse besparingen, als percentage van het Nationaal Inkomen, die bepalend zijn voor het investeringsklimaat, zijn in de laatste 10 jaar weliswaar wat hersteld (naar 3%), maar staan, ondanks toenemende vergrijzing, nog steeds op de helft van het gemiddelde (6%), dat nodig zou zijn voor gezondere economische groei. Tegelijkertijd houden lagere bevolkings- en economische groei met elkaar verband. Maar Amerika steekt, in dat opzicht, nog gunstig af bij Europa en Japan.

De bevolkingsgroei neemt in de gehele wereld, in de komende 50 jaar, versneld af, en de druk om een milieuvriendelijk beleid te voeren, neemt toe, wat allemaal duidt op nog meer economische stagnatie. Bovendien is immigratie een 'heet hangijzer' geworden. Het eindspel van deflatie en nog veel lagere rentes lijkt nu onvermijdelijk. Negatieve rentes en negatieve obligatie-rendementen worden straks doodnormaal. De wereld gaat een maatschappij tegemoet, die wezenlijk verschilt van die van voorgaande generaties. Misschien tijd om de ruimtevaart voor de massa's aan te moedigen? Of leidt dat soms tot nog meer onaanvaardbare CO2- uitstoot (koolstofdioxide)?


 

De inkrimping van de wereldhandel is thans in volle gang en de vraag rijst, hoe ernstig dit nog wordt, vergeleken met de vorige twee recessies in de laatste 20 jaar. De wereld lijkt voorlopig niet te ontkomen aan nog meer handelsbelemmeringen (protectionisme), omdat Amerika er schoon genoeg van heeft, dat haar hegemonie wordt bedreigd. Er is zelfs kans op een einde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), omdat China, sinds 2001, de regels daarvan toch heeft genegeerd. Geleidelijk begint het te dagen, wat 'America First'  en geopolitiek jongleren ('brinkmanship') betekenen. Dit waait niet zomaar voorbij! Een synchrone economische achteruitgang in de gehele wereld doemt op. Toch moet niet vergeten worden, dat het Amerikaanse Congress de handelsbelemmeringen, die zijn ingesteld door President Trump via 'Executive Orders', weer ongedaan kan maken. Verder is het een en ander onderdeel van een bepaalde onderhandelingstechniek, vooral met het oog op de verkiezingen van 2020.

Sommige bezorgde analisten, zoals Rosenberg, houden echter de moed erin. Bijna iedereen rekent nu op een rentedaling. Stel eens voor, dat zo'n daling nog enige tijd op zich laat wachten, omdat de Amerikaanse economie nog relatief goed blijft draaien! Maar na een eventuele rentedaling, is het koersherstel ('relief rally'), na 10 jaar feest, misschien juist de laatste verkoopgelegenheid voor de volgende, langverwachte, beursmalaise.


Maybe Trump is a genius, after all. What if he finally gets the steep Fed rate cuts he has been demanding? After that, he ends the trade wars, tariffs go to zero, and the stock market surges to new highs -- just in time for the 2020 election!

Denk maar eens terug aan de Smoot-Hawley Tariff Act van het Amerikaanse Congress in 1930, die, met 20,000 importheffingen (vaak van ruim 50%), zoveel roet in het eten gooide tijdens de Grote Economische Depressie, ondanks het feit, dat de Amerikaanse economie destijds voor slechts 5% afhankelijk was van de wereldhandel (thans: 13%). De Europese economie, echter, is voor liefst 30% daarvan afhankelijk. Smoot-Hawley werd ondertekend door President Herbert Hoover, een succesvolle zakenman, geen doorsnee-politicus, net zoals President Trump, en had een daling van 66% in de Amerikaanse import/export tot gevolg. Elke President kan gebruik maken van zijn veto-recht, wat Hoover toen naliet. Maar het internationale bankwezen vloog tegen de muur van ellende (het Oostenrijkse Creditanstalt ging failliet in 1931) en de Grote Werelddepressie was een feit. Protectionisme zou daarna nog vele decennia blijven bestaan, voordat relatieve vrijhandel terugkeerde.De wereldhandel lijkt momenteel flink in te krimpen! Dat kan voor een land als Nederland zeer pijnlijk worden, want ruim 30% van haar economie is daarvan afhankelijk.

Zelfs een doorgewinterde belegger als de Hedge Fund miljardair Stanley Druckenmiller, heeft zich volgeladen met Amerikaanse Treasuries. Hij had natuurlijk erop gerekend, dat het handelsgeschil tussen Amerika en China allang zou zijn bijgelegd. Bovendien twijfelt hij nu ook aan een eventuele herverkiezing van President Trump. We zullen zien. Vergeet niet, dat hij volgende week zijn mening weer kan veranderen. Hij is immers een trader en zal een eventuele Melt-Up niet willen missen!

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-news-druckenmiller-has-zero-exposure-buying-treasurys-2019-6-1028253820

Tot overmaat van ramp, is er nu een Dollartekort ontstaan, doordat de vraag naar Dollars exponentieel de pan is uitgerezen, nadat de wereldschuld, 80% in Dollars, zo enorm was gestegen. Het onorthodoxe monetaire beleid van de Federal Reserve, na de Grote Financieele Crisis van 10 jaar geleden, is daar o.a. debet aan, omdat de gehele wereld zich diep in extra Dollarschuld stak. Maar 90% van die Dollars werden door het bankwezen, via het fractioneel banksysteem, gecreeerd in de vorm van Eurodollars, die geen echte Dollars zijn, maar Dollars buiten Amerika ('shadow' of 'offshore' Dollars), die niet onder de jurisdictie van de Federal Reserve vallen en ook niet verzekerd zijn door de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Die Schaduwdollars geven daarom een hogere rente en zijn gewoonlijk goedkoper om te lenen. 

Dit heeft veel weg van een geheel apart financieel systeem, ter waarde van minstens $ 11000 miljard, dat, vrij onzichtbaar, opereert naast het bekende officieele systeem. Dat systeem ontstond tijdens het Marshall Plan na de Tweede Wereldoorlog. Vaak zijn alleen ingewijden daarvan op de hoogte. Naar verluidt, lieten de autoriteiten Lehman Brothers in 2008 onverhoopt failliet gaan, omdat zij de niet-gereguleerde Eurodollars terugpompten ('recycling') naar de Amerikaanse financieele markt, wat door de Federal Reserve als een doodzonde werd beschouwd.

De wereld heeft dus nu weer te maken met een crisis in de markt van Euro- of schaduwdollars net zoals die in 2008 - 2010! De Federal Reserve heeft destijds de gehele wereld 'gered' met liquiditeitsswaps in 'echte' Dollars, ter waarde van tienduizenden miljarden, wat politiek heel controversieel is geweest. Het financieele spel van 2006 tot 2008 was om Euro- of schaduwdollars, te lenen en in te zetten met een hefboom van 20 tot 30 op Amerikaans Subprime onroerend goed. Dat werd een reusachtige flop en de wereld stond aan de economische afgrond. Dit spel is nu weer aan de gang, maar dit keer in de 'goedkope' Opkomende Markten, die echter, tegen de verwachting in, uit hun financieele bed zijn gevallen! De inkrimping van globalisering is voor deze landen immers funest. Maar bijna alle beleggingsdeskundigen vonden en vinden nog steeds, dat Opkomende Markten een veelbelovende toekomst tegemoet gaan, terwijl men de extra risico's maar op de koop toe moet nemen. Ach, bezint eer gij begint! Degenen, die daar zaken doen en geld verdienen, proberen hun verdiensten juist zo snel mogelijk het land uit te krijgen.

Het bankwezen, met name in Europa, is nauwelijks winstgevend meer, zeker in het systeemvernietigende klimaat van negatieve rente, en probeert helaas het hoofd boven water te houden door je reinste speculatie. Europese banken hebben opnieuw duizenden miljarden aan Euro- of schaduwdollars, voor speculatieve doeleinden, geleend van de buitenlandse dochterondernemingen van Amerikaanse banken. Ondertussen hebben Amerikaanse banken, met name enkele giganten, zoals J.P. Morgan, zich steeds meer teruggetrokken uit deze tak van sport, wat het Dollartekort nog heeft verergerd. Het lenen van Euro- of schaduwdollars is echter opeens een kostbare zaak geworden, want de kleinere groep spelers eisen een premie, als men 'short' zit in Dollars! Daarom moet men als Europeaan, opnieuw, rekening houden met de mogelijke invoering van kapitaalcontroles. Het is meer dan ooit zaak om ook een bankrekening aan te houden buiten de Europese Unie, zolang dat nog kan! 

De volgende Grote Financieele Crisis wordt veel en veel ernstiger dan de vorige, want het kan gepaard gaan met een 'echte' crisis in derivaten. De waarde daarvan is een veelvoud van de wereldeconomie. Verder is de zoveelste crisis in de Europese Unie (Brexit) en in de Eurozone (Italie) een kwestie van tijd. De 5-jarige Italiaanse staatsobligatie is nu zelfs duurder dan die van Griekenland, dat 10 maal zo klein is! Italie is de olifant in de kamer, want het is de derde grootste economie in de Eurozone. 

De ECB is ten einde raad, want, ondanks haar gigantisch monetair stimuleringsprogramma (QE) van 2.6 biljoen Euros, dat pas 5 maanden geleden tijdelijk werd stopgezet, zijn de inflatie- en groei-verwachtingen ver beneden eerdere verwachtingen. Daarom wordt er weer, voor de zesde keer sinds 2011, een subsidieregeling (TLTRO - Targeted Long-Term Refinancing Operations) van stal gehaald voor de sukkelende Europese banken. Maar iedereen, die iets begrijpt van het bankwezen, weet, dat de Europese banken echt geen geld van de ECB nodig hebben om krediet te verschaffen. Banken toveren juist geld uit de dunne lucht tevoorschijn, zodra leningen worden verstrekt. 90% van de geldcreatie komt van het bankwezen, niet van de Centrale Bank. Daarom is het veel waarschijnlijker, dat de ECB probeert om de talloze Europese spookbanken, met liquiditeiten, nog even overeind te houden. Dit beleid is gedoemd weer te mislukken. Wat hierna volgt is waarschijnlijk, tegen de zin van Duitsland en Nederland in, een TLTRO-programma direct aan de burgers: 'helikoptergeld', na een eventuele wetswijziging. Welnu, dan ligt de EURO straks aan diggelen! Geen wonder, dat de Amerikaanse banken massaal Amerikaanse Treasuries, de enige echte 'veilige haven' ter wereld, blijven inslaan, omdat zij, eerder dan wie ook, de ernst van de huidige situatie inzien.


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 
6 soorten van lidmaatschap (zie hieronder). Word lid! Uw lidmaatschap geeft recht op 
persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.
U bent van harte welkom!

DIEDERIK SCHMULL 6 Juni, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


184 opmerkingen:

 1. Echte dollars aanschaffen, en dan maar hopen dat het goed gaat.
  En als de boel klapt, en de dollars zijn nog wat waard omzetten in goud als dat rond de $250 ounce zit.
  Is dat in grootte lijnen een mogelijke strategie voor als je "maar" 100.000 hebt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   De beste strategie is om een vermogen altijd te 'spreiden'.
   Niemand weet de toekomst, dus ook niet doen alsof men dat
   wel weet. Dat betekent, dat Euros aanhoudt voor de
   belastingbetalingen en de rekeningen van alledag, maar
   dat ook wat Dollars heeft en Goud, wat de prijs ook is.
   Maar met een ton heeft men weinig speelruimte, dus
   beschouw Dollars en Goud als aardigheidjes.

   DS

   Verwijderen
 2. Dit klinkt ernstig, toch?

  https://www.hollandgold.nl/nieuws/china-en-rusland-willen-in-eigen-valuta-handelen?utm_source=Groep%3A+Verzendlijst+21-4&utm_medium=email&utm_campaign=Week+23+265444

  Geert

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier meneer Poetin:

   https://www.rt.com/business/461299-global-trust-in-us-dollar/

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De wereld is Dollarcentrisch, met de meeste schuld in Dollars
   en de meeste handelstransacties (88%). Men heeft
   weinig keus, want de internationale kapitaalmarkt heeft
   weinig belangstelling voor schuldpapier in andere
   valuta's (weinig verhandelbaar). Wat kan men nog echt
   kopen met valuta's van landen met kapitaalcontroles
   en een gebrek aan gewone rechtsnormen?

   Talloze landen hebben hun valuta's gekoppeld aan de Dollar,
   en 90% van alle valuta-handel is in Dollars. Liefst 65%
   van al het papiergeld in Dollars circuleert buiten Amerika.
   Probeer maar eens te betalen in de lokale valuta:
   wordt vaak niet eens geaccepteerd (Argentinie, etc).

   Slechts 4% van alle transacties vindt in Chinese Yuan plaats
   en in Russische Roebels nog veel minder.

   De Dollar is inderdaad een machtsmiddel (Europese
   bedrijven, die zaken doen met Iran, mogen niet meer
   zaken doen met Amerika en werknemers kunnen in
   Amerika worden gearresteerd). Maar in Rusland en China
   kan men zonder aankondiging opeens verwijnen.

   De wereldmarkt, niet een overheid, bepaalt, welke
   valuta kan worden beschouwd als wereldvaluta.
   Heel vroeger was de Nederlandse Gulden een wereldvaluta,
   welke werd opgevolgd door het Engelse Pond. De Dollar
   volgde daarna, vanwege de opkomende Amerikaanse hegemonie.

   Niets is eeuwig, maar de enige potentieele concurrent
   van de Dollar was de Euro (21% van alle deviezenreserves
   tegenover 62% voor de Dollar), maar na de Eurocrisis
   in 2012, is de Euro aan het aftakelen.

   Het lijkt er dus op, dat de rol van de Dollar juist
   steeds belangrijker gaat worden, ondanks de
   tegenstribbelingen van Putin, Xi en Juncker.

   DS

   Verwijderen
 3. Krijgt Nostradamus dan toch gelijk?

  https://twitter.com/zerohedge/status/1137562468719480832

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wie weet! Maar het zich toe-eigenen van betwiste eilanden
   door China, is al een oorlogsdaad. Het inlijven van
   Hong Kong en Taiwan staat ook allang op het menu.
   Er bestaan waarschijnlijk geheime verdragen met
   Amerika, net zoals Belgie met Groot-Brittannie, wat
   de Eerste Wereldoorlog ontketende.

   DS

   Verwijderen
 4. Geachte heer Schmull,
  Ik lees nergens over de suprematie van China als het gaat om het leveren van grondstoffen voor medicijnen, naar schatting 85% komt uit China. Andere landen ware wat blij dat de vervuiling meelifte naar China. Ik denk dat dat dreigen met stopzetten leveren de volgende dreiging van Xi wordt als Trump en hij er komende maand niet uitkomen. Groet Streetrunner.
  PS. Geldt eigenlijk ook voor de rare earths. Te vervuilend voor ons en het duurt enkele jaren om de Chinese productie over te nemen tegen fors hogere kosten en dus minder welvaart.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De dreiging ten aanzien van Medicijnen en Rare Earths
   lijkt weinig indrukwekkend.

   De 17 'zeldzame metalen' zijn helemaal niet zeldzaam, maar
   net zo gewoon als koper of lood. Maar om die boven de grond
   te halen, is er een enorme vervuiling, die het Westen
   gaarne heeft uitbesteed aan China. Daardoor zijn 80%
   van die metalen in China, die het niet zo nauw neemt
   met vervuilingsregels. Bovendien kan niemand concurreren
   met de Chinese prijzen.

   China heeft al eerder (2010) hiermee gedreigd, met name
   tegen Japan, vanwege een dispuut over eilanden, maar
   Toyota en Panasonic ondervonden toen nauwelijks
   problemen. China kreeg toen voor 't eerst concurrentie.

   China is al in 2014 in het ongelijk gesteld door de WTO
   in deze kwestie. Maar overtreding van WTO-regels is
   sinds 2001 standaardbeleid geweest.

   China kan wel een quota instellen, vanwege milieu-
   problemen. Maar Amerika is maar 4% van de export
   van de Chinese zeldzame metalen. De Amerikaanse
   gebruikers daarvan zijn al in China gevestigd.
   Natuurlijk kan China haar pijlen richten op eind-
   producten, zoals magneten, maar dan wordt China zelf
   ook getroffen.

   CHINA heeft de handelsoorlog bij voorbaat al verloren:

   “China needs the U.S. surplus more than the U.S. needs China’s trade and finances,” notes Spanish author and economist Daniel Lacalle. “And that is why the trade war will not happen.

   China cannot win a trade war with high debt, capital controls and U.S. exports’ dependence. A massive Yuan devaluation and domino defaults would cripple the economy.”

   http://www.crusoeresearch.com/article/lacalle-china-already-lost-trade-war/

   https://www.theamericanconservative.com/articles/china-has-already-lost-the-trade-war/

   Daarom zullen Trump en Xi wel tot overeenstemming komen.
   Er is trouwens een acuut Dollar-tekort in China. Hadden
   zij maar niet zoveel Dollars moeten lenen.

   DS

   Verwijderen
  2. Maar de factor tijd? Je hebt niet zomaar een RE mijn operationeel?
   China heeft US als afzetmarkt nodig, geloof ik ook, maar China kan ook een langdurige strategie van matiging aan het volk opleggen. Xi heeft veel macht en opstanden zijn schaars. Groet streetrunner

   Verwijderen
  3. @STREETRUNNER:

   China heeft tal van rellen elk jaar, naar schatting zo'n
   80.000, maar er is geen persvrijheid en het wordt stil-
   gehouden. Een ondemocratisch systeem kan alleen
   overeind blijven, als de tijden relatief goed blijven.

   Voorlopig blijft het nog een koude oorlog met woorden.
   Een nieuwe handelsovereenkomst was kennelijk al bijna
   rond. Kijk maar naar Mexico, hoe snel alles kan draaien.

   DS

   Verwijderen
 5. Mij werd het grootste Duitse vastgoed fonds in Nederland voorgehouden als een goede investering . Het betreft SynVest German RealEstate Fund.
  Het geeft een mooi dividend.Nu 6,2 % op jaarbasis.
  Is u of één van de forumleden bekend met dit fonds en wat is de mening over Duits vastgoed voor de komende jaren.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Mijn ervaring met een open-end beleggingsfonds in onroerend
   goed is niet goed. Onroerend goed hoort, net zoals
   private equity, thuis in een closed-end beleggingsfonds,
   die dan een premie of korting heeft t.o.v. intrinsieke
   waarde.

   Elke 10 jaar is er wel een crisis en dan wordt de handel
   opgeschort. Wil men trouwens van zo'n fonds toch
   afscheid nemen, dan zijn er enorme kosten aan verbonden.
   Onderschat ook niet de zeer hoge marketingkosten,
   die uit de zak komen van de beleggers.

   Dat rendement wisselt voortdurend, maar wordt ook
   beinvloed door de hefboom van 70%. Er is geen enkele
   garantie, dat zo'n rendement kan worden gehandhaafd.
   Onderschat al die hypotheken niet! Dit is juist de tijd
   om hypotheken zo snel mogelijk af te lossen, voordat
   de volgende crisis toeslaat.

   De vooruitzichten voor winkel- en kantoorpanden zijn
   uiterst onzeker, vooral nu Duitsland een goed
   onroerend goedklimaat achter de rug heeft. Dus nu
   is het oppassen geblazen. De onroerend goedprijzen
   zijn in een zeepbel, aangemoedigd door het gigantische
   monetaire stimuleringsprogramma van de ECB. Kijk maar
   eens naar de ernstige malaise in deze sector in talloze
   wereldsteden, niet in het minst door het Internet.
   De winkelstraat en het kantoor zijn ten dode opgeschreven
   en worden vervangen door On-line & werken van thuis.
   Vele kantoren hebben al een vast bureau voor werknemers
   afgeschaft.

   Verder gaat Duitsland een zeer onzekere toekomst tegemoet
   in een tijd van inkrimpinde wereldhandel. Ook de opkomst
   van de Groenen (laatste opinie-peiling: no.1, boven CDU-CSU!)
   betekent: nog minder economische activiteit, hogere
   belastingen, etc. Duitsland is op weg om een museum
   te worden met huurverlagingen in de winkel- en kantoren-
   sector. Duitsland gaat de richting op van DDR-2!

   Dus: niet doen.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-08/green-party-extends-its-lead-over-merkel-after-spd-resignation?srnd=premium-europe

   https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/raus-aus-deutschland/

   http://www.vastgoedvergelijker.nl/vastgoedfondsen/synvest-german-realestate-fund-nv

   Kijk ook eens naar de probelemen van Synvest Dutch
   Real Estate. De handel is pas 1 jaar geleden weer
   hervat: https://synvest.nl/over-synvest/nieuws/npex-hervat-handel-in-certificaten/

   DS

   Verwijderen
  2. Bijzonder bedankt voor uw antwoord!

   mvg//Harold

   Verwijderen
 6. Goud loopt lekker !! Trump druk op FED effect ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   TRUMP vindt de EURO 'te goedkoop', wat volgens de OECD
   ook zo is (22% 'te goedkoop' tegenover de Dollar). Dus
   de Dollar, stijgend sinds 2008, zal wel weer eens wat
   verzwakken, vooral in het licht van de verkiezingen van
   2020, door de rente te laten dalen. Maar de Dollar staat
   altijd nog lager dan in 1985 en in 2000, terwijl de
   volgende Eurocrisis (Italie met een parallel-valuta!)
   opdoemt.

   GOUD is sinds 2011 nog steeds in een Bearmarkt en is nog
   steeds niet uitgebroken door de $ 1500. Zal dat echt wel
   gebeuren, terwijl de inflatie-cijfers de helft zijn van de
   verwachtingen, de olieprijs en andere grondstoffen in
   een 'vrije val' verkeren en een wereldrecessie naderbij
   komt in de komende jaren? Goud is een vereist onderdeel
   van een vermogen, maar een eventuele terugval naar
   $ 500 tot $ 800 moet men wel op de koop toe nemen.

   DS

   Verwijderen
 7. Geachte Heer Schmull, met uw permissie als aanvulling op bovenstaande, toch nog een vraag:
  Stel (en ik ben dat met u eens) de door u verwachte deflatie-periode op termijn komt er ook echt aan en de beurzen storten in, dan moeten investeerders toch ergens met hun geld heen ? Ik hoor u al denken "lange termijn treasuries", maar u heeft al eens aangegeven dat daar een tekort aan is. De vastgoedsector is niet echt een optie en men zal ook niet gaan in oude schilderijen of oude auto's, dus zal men dan niet noodgedwongen in edel-metalen gaan, waardoor de goud- en zilverprijs omhoog zal schieten ? Graag nog even uw visie over die koppeling deflatie en goudprijs.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Ik ben er inderdaad al decennia van overtuigd, dat deflatie,
   met regelmatige, tijdelijke onderbrekingen, het eind van
   de rit wordt van de superkredietcyclus van de laatste
   70 jaar. Het is moeilijk voor te stellen, dat het
   Grote Geld zich dan niet richt op Kasgeld of Lange
   Termijn kwaliteitsobligaties/Treasuries. Er is nu
   al een tekort, vooral bij de Duitse Bunds, of door
   de aankopen van de Centrale Banken of andere
   instellingen, maar dan wordt het obligatie-rendement
   nog negatiever. Het Grote Geld zou Goud pas echt
   kopen, als structurele inflatie onvermijdelijk
   wordt of door helikoptergeld of door MMT. Dat laatste
   zou natuurlijk het einde kunnen worden van de Dollar
   als reserve-valuta. Dat acht ik echt uitgesloten.

   In Europa ligt dat anders. Als Zuid-Europa het voor het
   zeggen krijgt, dan komt er inderdaad 'geld uit de lucht'
   en niet QE, wat immers een asset swap is, die de
   geldhoeveelheid niet vergroot. Daarom is de toekomst
   van de Euro uiterst somber.

   Elke langdurige periode, waarbij de geldhoeveelheid
   en het krediet in 'fiat'-geld onstuimig is gestegen,
   is altijd geeindigd in een contractie (!) van beiden.

   Maar Goud is ook een 'veilige haven', zeker in
   exotische landen. Maar om dan Goud te bezitten,
   ben je je leven niet zeker en vergeet geheimhouding
   maar. Iemand, zoals je partner, weet het en kan
   niet zwijgen. De doodstraf stond op het bezit van
   Goud in de Sovjet-Unie en in Nazi-Duitsland.

   In de Grote Depressie tussen 1929 en 1940, werd Goud
   ook in het Westen verboden in 1934 en de enige manier
   om te speculeren in Goud, waren de Goudmijnaandelen.
   De FED had immers de Goudprijs met 70% verhoogd.
   Homestake Mining was het beste aandeel in de jaren '30.
   Zilver moest echter door de overheid gesteund worden,
   omdat er in een deflatie geen bodem bestaat voor
   grondstoffen, die economisch gevoelig zijn.

   Zilver is uiterst speculatief, want het is niet meer
   deel van het bezit van Centrale Banken. Het is in
   'zwakke' handen, 'poor man's Gold. Geloof nooit de
   verhalen over een Zilvertekort, want bij een bepaalde prijs,
   komt Zilver uit alle hoeken en gaten. Toen Zilver
   $ 117.00 stond in 1980 (Bunker Hunt), stonden duizenden
   mensen in de rij om hun zilveren servies te verkopen
   (in Londen)!

   In de Grote Financieele Crisis van 2007 tot 2009, daalde
   de Goudprijs tegelijk met de aandelenbeurs, maar
   draaide in 2009 eerder dan de aandelen. Grootscheepse
   QE had het schip gekeerd.

   Het dividendloze Goud kan dus zeker worden gezien als
   een 'veilige haven' in bijzondere onrustige tijden,
   maar al die verhalen van $ 10,000 en hoger lijken
   lachwekkend. Dat gebeurt alleen, als Goud weer illegaal
   wordt en op die prijs wordt vastgesteld ('fix') net zoals
   in 1934. Het is een manier om de Centrale Banken te
   'herkapitaliseren'. Als dat ooit gebeurt, dan zal de
   overheid wel 90% belasting heffen op de winst, omdat
   dat politiek gunstig is.

   Er is (bijna) nog niemand, die zich een herhaling kan
   voorstellen van de Grote Depressie. Helaas wordt dat
   daarom steeds waarschijnlijker, opeens, van de ene op
   de andere dag. Dan geldt: '$Cash is King'. Want iedereen
   heeft $-schuld en krijgt dan de ene margin call na de
   andere. In deflatie beleeft schuld een inhaalproces van
   schuldsanering.

   DS

   Verwijderen
  2. Heel hartelijk dank heer Schmull voor uw, wederom, heldere en duidelijke uitleg.
   Met MMT doelt u natuurlijk op het feit dat geldschepping door de overheid een nuttig beleidsinstrument moet zijn om een negatieve spiraal te doorbreken, door de druk op de overheid te verminderen en werkloosheid te beperken.
   Dat doet me denken aan een uitspraak van Alan Greenspan: "Niets weerhoudt de overheid ervan om zoveel geld als ze nodig heeft te drukken":

   https://www.youtube.com/watch?v=DNCZHAQnfGU

   Of de uitspraak van Ben Bernanke: "Geld uitlenen aan banken betekent gewoon dat we in de computer een bedrag op hun rekening bijschrijven. Dit lijkt dus meer op het drukken van geld":

   https://www.youtube.com/watch?v=odPfHY4ekHA

   (vanaf 8 minuten).

   Groet Willem.

   Verwijderen
 8. U zegt: Goud is ook een 'veilige haven'. Maar u geeft ook aan dat je je leven niet zeker bent als je het bezit. Doodstraf, beroving, e.d. U geeft ook aan dat er flinke neerwaarts risico is, en als je wilt cashen, dan kan een heffing van 90% je te wachten staan.

  Waarom zou je goud willen bezitten gezien bovenstaande?

  Mvg, Dutchaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   GOUD is als een mooi schilderij. Het maakt niet uit, wat
   de prijs is, maar gedurende een periode van 100 jaar, is er
   grote kans, dat het de koopkracht behoudt. En wat goed
   schijnt te zijn voor Centrale Banken (sommige Centrale
   Banken hebben 60 tot 80% van hun reserves in Goud), is
   ook goed voor de particulier, mits de tijden niet te
   onrustig worden. Goud is niet voor iedereen, want het
   vereist geheimhouding, anders kijkt uw gemiddelde
   medemens u schuin aan. Als u niet rustig kan slapen
   met zo'n belegging, vergeet het dan maar. Uw gezondheid
   is veel belangrijker. Bovendien is mijnbouw een smerige
   zaak. Er zijn vele oorlogen gevoerd om dat ellendige
   Goud te bemachtigen. Maar historisch gezien, is de kans
   op een grotere rol voor Goud in het financieele systeem
   wel heel groot. 'Fiat'-geld kan, na verloop van tijd,
   toch het vertrouwen verliezen, want de mens wil zo graag
   'iets voor niets': je wordt niet rijk, maar juist armer,
   als je er teveel van 'drukt'.

   DS

   Verwijderen
 9. Geachte heer Schmull,

  En toch zijn er mensen die blijven schreeuwen dat goud de lucht in gaat, zoals deze man: Paul Tudor. Kent u deze man ? Zie interview.

  https://www.zerohedge.com/news/2019-06-12/paul-tudor-jones-reveals-his-favorite-trade-next-two-years

  Heeft hij een punt of is hij een van die wilde schreeuwers ?

  Vriendelijke groetend,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   PAUL TUDOR JONES is een bekende Hedge Fund miljardair en
   heeft zijn sporen wel verdiend. Hij ziet Goud als een
   'trade' in antwoord op een eventuele rentedaling van
   de FED. Hij heeft het over een ritje naar $ 1700.-.
   We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
 10. De geopolitieke spanningen nemen toe, wereldwijd, wat is de invloed daarvan op goud ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Iedereen wacht met spanning af of de Goudprijs nu eindelijk
   doorbreekt naar boven. Er is een opgaande trend sinds het
   einde van 2015, met steeds hogere bodems, dus, technisch
   gezien, zou er een uitbraak mogelijk moeten zijn. Wie weet,
   aanvallen op olietankers (false flag?) en cheerleading
   van Paul Tudor Jones, zouden kunnen helpen en een
   alom verwachte rentedaling eveneens. Probleem is,
   dat wat schijnbaar voor de hand ligt, vaak opeens
   niet uitkomt. Voor hetzelfde geld komt er nu
   een 'onverwachte' uitbraak van de Dollar naar boven
   en daalt de Goudprijs weer. We zullen zien!

   https://goldprice.org/gold-price-history.html

   DS

   Verwijderen
 11. Hoewel ik het antwoord enigszins kan voorspellen, wil ik toch de vraag aan u voorleggen. U bent voorstander van (langere) US treasuries, maar de Duitse bunds met negatieve rente zouden een veel betere investering zijn geweest.
  Dan had men die met grote winst kunnen verkopen en nu de veel goedkopere (dus hogere rente) US treasuries kunnen kopen voor de volgende rit. Is dit een juiste inschatting ??

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   U hebt volledig gelijk! Achteraf gezien. Maar stel nu,
   dat de rendementen van Langere Treasuries ooit ook
   eens negatief worden, net zoals die van de Duitse
   Bunds? Niet onwaarschijnlijk, gezien het tekort
   aan kwaliteitspapier en 'veilige havens'. Dan staat
   ons nog een klapper te wachten: waarschijnlijk
   na enige onderbrekingen, als de FED ooit de
   monetaire kraan openzet bij de volgende recessie.
   Na elke QE, stegen tijdelijk de rendementen,
   maar de inflatoire vrees bleek steeds ongerechtvaardigd.

   Probleem met Europese staatsobligaties blijft, dat
   de volgende Eurocrisis niet een kwestie is van of die
   gebeurt, maar wanneer. Dan volgen Europese kapitaal-
   controles.

   DS

   Verwijderen
  2. Met treasuries gekocht via de ABN of andere bank, blijven er dan toch dezelfde kapitaalskontroles gelden !?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Onder kapitaalcontroles, zal elke aankoop van buitenlandse
   (of niet-EU) activa (inclusief Treasuries), worden beperkt.
   De huidige bezitters van Treasuries zullen waarschijnlijk
   kunnen blijven zitten, maar bij verkoop zal men, indien
   de rekening in de EU bestaat, gedwongen zijn om de
   Dollars om te wisselen in Euros. Elke overboeking
   naar een niet-EU-land zal dan aan beperkingen zijn
   onderworpen. Een rekening in Zwitserland valt hier buiten.

   DS

   Verwijderen
 12. Europese kapitaal-controles? Is het dan niet mogelijk om geld te pinnen buiten Europa met mijn credit cards?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Waarschijnlijk is men dan gebonden aan een maximumbedrag
   van opname per maand, zoals in Griekenland van 2015 tot
   2018 van 5,000 Euros.

   https://news.gtp.gr/2018/09/28/greece-lifts-cash-withdrawal-restrictions/

   DS

   Verwijderen
 13. @Kapitaalcontroles
  Ik ken uw afschuw van de cryptomunten met het risico op oplichting.
  Maar in het verlengde daarvan lijkt het er toch ook steeds meer op dat het tussen euro, bankendeposito of crypto kiezen wordt tussen door hond of kat gebeten willen worden? Er treedt bij crypto's toch steeds wat geloofwaardiger institutionalisering op o.a. door grote wereldwijde techs en beleggingsinstellingen.

  Het nieuws over de Globalcoin van Facebook voor alle onderlinge betalingen wereldwijd én het nieuws over de betaalpas van Coinbase – de grootste crypto-exchange- waarmee je betalingen doet in crypto’s terwijl deze bij de andere partij worden ontvangen in euro’s of dollars lijkt banken ook steeds verder uit te gaan sluiten voor betaalverkeer? Plus: hoe wil je daar kapitaalcontroles op gaan zetten?

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Ongereguleerde Cryptos zullen op een gegeven moment, wat de
   prijs ook is, niet meer kunnen worden verhandeld. Die gaan
   dus naar NUL. Maar gereguleerde Cryptos, of van Facebook,
   of van J.P. Morgan of zelfs van Centrale Banken zelf of
   het IMF, als die ooit echt doorgang vinden, zijn geheel
   andere koek. Dat zou de huidige miljardenfraude in
   Cryptoland opruimen en automatisch het einde betekenen
   voor ongereguleerde Cryptos, inclusief Bitcoin.

   DS

   Verwijderen
 14. Ik geloof ook in het succes van de facebook crypto. Wat zou een goede manier zijn om hierin te beleggen ? Graag tips.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   FACEBOOK is al een jaar hiermee bezig, maar op Dinsdag,
   18 Juni, zullen we meer te weten kunnen komen:

   https://techcrunch.com/2019/06/06/facebook-libra-launch/

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Professor ROUBINI:

   Nouriel Roubini

   Verified account

   @Nouriel
   24m24 minutes ago
   More
   Facebook Coin will make a fortune for FB & its investors by earning interest on "float", ie users' balances (as funds invested in safe interest-bearing gov bills) while pay 0% on such users' balances. Rip-off! I rather keep my money in $ fiat & earn 2.5% on safe overnight rates!

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   (!!): zerohedge


   @zerohedge
   3h3 hours ago
   More

   Dear millions of Chinese depositors who are looking to smuggle your trillions in soon to be impaired deposits offshore using crypto: please use Facebook's "cryptocurrency" - after all why would you ever doubt that Facebook would sell your secrets?

   DS

   Verwijderen
 15. Als de FED de rente gaat verlagen met 0,50 of 1, gaat dan de Dollar behoorlijk naar beneden t.o.v. de Euro? En TLT?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Misschien niet. Dat hangt van de ECB af. Er zijn tekenen,
   dat de ECB in paniek is geraakt door de slechtere
   economie in Europa en een SuperQE plus een renteverlaging
   overweegt! De economie in Amerika valt nog mee,
   met lagere inflatie dan verwacht en een 50-jarig
   laagtepunt in de werkloosheid. Velen zouden een
   Amerikaanse rentedaling, als antwoord op de algemene
   onzekerheid, nu overdreven vinden en politiek
   gedreven, onder druk van Trump.

   De spectaculaire val in rendementen van Treasuries
   kan best tijdelijk weer wat draaien, want de angst
   voor de gevolgen van een handelsoorlog lijkt overdreven.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Bovendien hebben bezitters van Treasuries nog een
   Positief Rendement, terwijl de rest van de wereld
   steeds Negatievere Rendementen beleeft! Alles is
   relatief:

   Charlie Bilello

   Verified account

   @charliebilello
   2h2 hours ago
   More
   Negative Bond Yields through...
   30 yrs: Switzerland
   15 yrs: Germany, Netherlands
   10 yrs: Japan, Denmark, Austria, Finland, Sweden
   9 yrs: France, Belgium
   8 yrs: Slovakia
   7 yrs: Ireland, Slovenia
   6 yrs: Spain
   5 yrs: Portugal
   3 yrs: Malta, Bulgaria
   1 yr: Italy

   Amerika: 6 maanden: PLUS 2.19%; 2 jaar: PLUS 2.09%.

   Wie wil nu in een valuta, dat niets oplevert, tenzij
   het rendement nog negatiever wordt?

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Ja hoor, daar is Trump weer: de EURO is TE LAAG:

   Trump hits out at ECB chief for pushing down the euro:

   “Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA.'

   https://www.ft.com/content/358a6348-91b8-11e9-b7ea-60e35ef678d2?accessToken=zwAAAWtrIGLIkc81imNIkbgR6dO36mDjXvZ40g.MEYCIQDdCTZoS8neW0gS16t2dlhj0n1FPnxUZeP3zjnKHYFBYAIhAInkSjqST4AM4hPxcPPU6-dmaKTofneup-Xb5Vg4yt4t&sharetype=gift?token=cf7d32aa-72e6-4707-9044-6eca7a3ef786

   DS

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Het beleid van de ECB met onbedoelde gevolgen: juist
   MEER KANS OP DEFLATIE:

   Real Vision Research


   @RVAnalysis
   4h4 hours ago
   More

   Backfiring bazooka: Draghi wants inflation, adds liquidity, drives down the Euro, driving the dollar up, driving commodities down, increasing deflation. So Draghi adds more liquidity, drives down the Eur..... Here's DXY (57% euro) inverted vs CRB (see 2014 for unwanted outcome).

   DS

   Verwijderen
 16. Rente in USA daalt naar rond de 2% (10 jarige bonds)
  En aandelen stijgen op ingeprijsde renteverwachting.
  WaT verwacht u de komende periode? Verdere daling richting NUL?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De race naar de bodem! Een tijdelijke onderbreking is
   natuurlijk altijd mogelijk, maar het rendement is zeker
   uiteindelijk op weg naar NUL of NEGATIEF.

   De hoofdreden is de DEFLATIE, die opdoemt en die de
   meesten zich niet eens kunnen voorstellen. Dat de
   Centrale Banken in staat zouden zijn om inflatie
   en hogere economische groei tevoorschijn te toveren,
   is de mythe van deze eeuw.

   Maar dit wordt wel het einde van het huidige financieele
   systeem. Deze omgekeerde wereld leidt tijdelijk tot
   euforie en een 'bubbel in alles', totdat de banken
   sluiten en de pensioenuitkeringen stoppen.

   DAN gaat er iets gebeuren, wat overeenkomt met 1980,
   toen Amerika de inflatie in de kiem smoorde met een
   rente van 20%. Om het systeem te redden, zal er
   ingegrepen moeten worden en zal men pijn niet
   uit de weg kunnen gaan. De 'pijn' wordt: weer
   een 'normale' rente, wat leidt tot het faillissement
   van 30% van de bedrijven (en landen), die
   'spoken' (zombies) zijn geworden door hun excessieve
   schulden.

   DS

   Verwijderen
 17. S&P500 op record-high... prima verkoop-moment! Zojuist mijn sell-orders geplaatst.. walking the talk!

  Heer Schmull, wat verwacht u tijdens de komende faillissements-golf eigenlijk van de performance van de FAANG's? Is het feest voor hen dan ook (definitief?) afgelopen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In een Melt-Up, die er in het komende jaar aan schijnt
   te komen (verkiezingsjaar), kunnen de FAANGS, ondanks
   hun overwaardering, (weer) meedoen, want een consolidatie
   is al achter de rug. Het is anders dan in 1999, toen
   er veel gebakken lucht was. Vele FAANGS zijn echte en
   nog steeds groeiende bedrijven. Er is echter in de
   komende jaren waarschijnlijk een trend van 'groei' naar
   'waarde' en 'defensief'. Utilities en Consumer Staples
   doen het al enige tijd beter.

   DS

   Verwijderen
 18. Markten zijn onvoorspelbaar , alles kan... Aan de ene kant hint u op een verder aantrekkende aandelenmarkt (verkiezingsjaar , een president die zich niet kan permitteren dat alles instort en dus ook de FED in het gareel houdt) , aan de andere kant is de instorting van de obligatierendementen (langere looptijden nu ook zwaar negatief) in een stroomversnelling terechtgekomen. Signalen dat er groot onheil in de lucht hangt ? Ik heb niet de indruk dat alles tot 2020 onder controle gehouden kan worden, een dijkbreuk lijkt me dichterbij dan ooit...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Groot onheil hangt er zeker in de lucht, maar men kan het
   waarschijnlijk nog tot na 2021 rekken. Eerst moet Jan
   Publiek zijn voorzichtigheid laten varen en nooit meer
   geloven in dat onheil. Dan pas kan er een echte Crash
   plaatsvinden, niet daarvoor. Zodra negatieve rente en
   negatieve obligatie-rendementen leiden tot het
   faillissenent van het financieele systeem en de
   stopzetting van pensioenuitkeringen, worden de rentes
   TOCH genormmaliseerd en hangen de aanhangers van deze
   waanzin ondersteboven aan het schavot. Sorry,
   maar dit moest er gewoon even uit.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Rik,

   Kan het niet zo zijn dat Trump ook gezien wil worden als een groots president en een tweede periode succesvol wil afsluiten? Uiteindelijk net als Clinton wegen zal vinden om de FED min of meer te sturen?

   En de China strategie ´Made in China 2025´?

   Euforie zie ik niet. Shiller P/E index, mi. een relevante sentimentsindex, is nu 29,75x en was in september 2018 32,62x. Bij de top van de Internetbubble (dec. ´99) was deze 44,19x. Bij de ATH van Japan in 1990 (Japan Bubble in everything) was deze index ca. 90x De ´99 ratio was bij een aanzienlijk hogere rente, bij een lagere rente is een hogere ratio denkbaar?

   Mbt. de pensioenfondsen, deze zijn ook bijzonder gesteund door de liquiditeit (mn. QE) van de Centrale Banken, de rendementen en opgebouwd vermogen zijn dan ook niet het probleem. Die zijn over het algemeen uitstekend juist vanwege QE. Alleen de pensioengerechtigden van kapitaalgedekte pensioenfondsen worden nu getroffen door de lage rekenrente? Daarbij is de trend van de lange rente al zeker 500 jaar dalend? En met name sinds 1980.

   We zijn in een nieuwe wereld terechtgekomen vanwege fiatgeld sinds zeventiger jaren en maken nu de eerste Kondratieff Winter mee in dat geldsysteem.
   En er is in 2000 na ca. 500 jaar (2 cycles van 250 jaar) snelle groei van de westerse wereldbevolking een draai naar vergrijzing en krimp van die bevolking. ´´Waarom zal de economie niet meer aantrekken ´´, Taco Dankers licht dit toe op basis van demografie: https://www.youtube.com/watch?v=3ZzRoXlTvp0
   En deze ontwikkeling lijkt mij de ´motor´ achter de desinflatie-trend sinds ca. 1981.

   Verwijderen
  3. @JOOST:

   Geen enkele Centrale Bank kan haar eigen weg gaan.
   De onafhankelijkheid van de FED is een illusie.
   Zeker met het oog op de komende verkiezingen.

   Elk land heeft een agenda (Oorlog of 'Great Society', etc)
   en heeft daarom vaak een onverantwoordelijk beleid.

   Het is waar, dat echte Euforie ver te zoeken is, zeker
   vergeleken met vroegere perioden. Jan Publiek is juist
   bezorgd over alles en nog wat. De grote kopers van
   aandelen waren de bedrijven zelf, met de inkoop van
   eigen aandelen. Bubbels in onroerend goed worden
   een voor een kleiner, omdat met name het Chinese Grote
   Geld veel minder naar het buitenland stroomt. Miljarden
   aan onroerend goed in Amerika wordt door Chinese
   bedrijven van de hand gedaan, want er is een schuldprobleem
   en natuurlijk een politiek probleem.

   Demografie wordt steeds belangrijker, want het aantal
   werkenden, zelfs in China, is dalende. Maar goed, dat
   de automatisering eraan komt. De Japanse bevolking
   krimpt elk jaar in met 250.000 mensen!

   De tijden worden heel spannend. De huidige generatie
   heeft tot nu toe veel geluk gehad en is depressies
   en oorlogen van de vorige generaties bespaard gebleven.

   Daarom lijkt het waarschijnlijk, dat beschaafde landen
   uiteindelijk afstevenen op structurele Deflatie en de
   rest naar hyperinflatie & dictatuur.

   DS

   Verwijderen
  4. @DS: ''Maar goed, dat de automatisering eraan komt''

   Zoals Taco aangeeft; "maar robots consumeren niet"

   Verwijderen
 19. Even de druk opvoeren?

  https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1142457971227545600

  BeantwoordenVerwijderen
 20. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1561385543.php
  De meest bizarre verklaring voor de stijging vd goudprijs die ik ooit hoorde. Toch lees ik wel altijd zijn adviezen..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Na 10 jaar onafgebroken en stabiele groei van de US economie onder "begeleiding" van de Fed zegt Trump:

  Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!

  Wie is hier het kind??

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een renteverlaging van de FED zou nu inderdaad lijken op
   het toegeven aan de druk van President Trump en van
   Wall Street. Het zou een 'Coup de Whisky' zijn boven
   een markt, die op haar hoogtepunt staat, een economie
   met de laagste werkloosheid in 50 jaar en een inflatie,
   die ver beneden de doelstelling is geraakt.

   Een renteverlaging zou later tot nog grotere 'bubbel'-
   problemen kunnen leiden. Maar ja, het verkiezingsseizoen
   is aangebroken:

   Lacalle:

   https://wallstreetwindow.com/2019/06/does-the-us-need-a-rate-cut-no-daniel-lacalle-06-18-2019/

   DS

   Verwijderen
 22. Katie Martin in het FT, MMT is mogelijk
  Want niets lijkt meer onmogelijk om de trein rijdende te houden
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   MMT is 'nog' illegaal en complete waanzin. Maar dat was
   negatieve rente ook. Dus misschien moeten we ons toch
   voorbereiden op de Grote Melt-Up (zie mijn video),
   voordat een 1929-Crash van minus 90% toeslaat.

   Dat is natuurlijk triest, want als dat gebeurt, dan
   krijgen alle anti-kapitalisten weer een kans om
   de markteconomie om te zetten in een planeconomie,
   waarbij de mens niets is en de staat/partij alles.
   Behalve in Amerika.

   DS

   Verwijderen
 23. US 10 jaarsrente onder de 2%! En ook goud stijgt fors.
  Vooral de 10 jaarsrente is heel snel gedaald!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. en.... Bitcoin boven 12500 (300% hoger dan begin dit jaar)

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER:

   De wonderen zijn de wereld niet uit. UFO's bestaan echt!

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Geniet maar van de schijnbaar nieuwe Bitcoin-hausse:
   95% van de omzet is NEP. Vaak 'wash trading', kopen
   en verkopen tegelijk! Jan Publiek trapt er wel in,
   maar komt straks bedrogen uit. Cryptos zullen
   onvermijdelijk op NUL eindigen, zodra de 'handel'
   wordt stopgezet. Ondertussen wordt er 'Goud' verdiend
   als men onverhoopt verkoopt: een enorme, onzichtbare
   'spread':

   https://www.cnbc.com/amp/2019/03/22/majority-of-bitcoin-trading-is-a-hoax-new-study-finds.html?__twitter_impression=true

   DS

   Verwijderen
 24. Als we straks wellicht een plan economie krijgen en het grootste deel van je vermogen mogen afstaan aan de staat... waarom nu eigenlijk zoveel moeite nog doen om ons vermogen te beschermen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Niemand weet de toekomst. We moeten altijd het beste ervan
   hopen. Misschien heeft men geluk, want de geschiedenis
   herhaalt zich niet altijd, zeker niet op dezelfde manier.
   Dus bescherming van een vermogen voor u en uw kinderen
   is een verantwoordelijke strategie. Zo'n strategie wordt
   altijd beloond, mits men pech heeft. Na pech, gewoon
   opnieuw beginnen. De toekomst is voor de optimisten.
   Als men opgeeft, heeft men sowieso verloren.

   DS

   Verwijderen
 25. Space Mining, o.a. edele metalen in overvloed, te beginnen vanaf 2050?

  https://www.zerohedge.com/news/2019-06-26/golden-asteroid-worth-700-quintillion

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Cashgeldbetalingen aan banden gelegd.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1693862780/klaar-met-malafide-betaling-in-cash

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik word toch een beetje nerveus van Euro surge en Dollar slump verhalen
  Als het zo slecht gaat met Euroland en Deutsche Bank, waarom dan ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het probleem met valuta's is, dat talloze factoren van
   tijd tot tijd een rol spelen. Daarom hebben 'valuta-experts'
   het zo vaak mis, zeker op korte termijn, als er weer
   redenen zijn voor tegenbewegingen, die een bepaalde
   tijd duren.

   Momenteel neemt'de markt' aan, dat de FED supersoepel
   zal worden, met meer renteverlagingen, vooral i.v.m.
   de Presidentsverkiezingen. Ondanks de relatief goede
   economie (3% groei) en de ietwat hogere inflatie (PCE).
   Want de Dollar is een 'Risk-On' valuta, die via
   de Futures dan wordt 'onderwogen' t.o.v. vele andere
   G10 valuta's, die tot nu toe juist onderwogen waren
   geweest. Een kwestie van FX flows en 'indekken van
   short-posities'. Ook een kwestie van 'risk appetite',
   wat zou stijgen, zodra de FED de rente weigert
   verder te normaliseren.

   Maar dat zou weer veranderen, zodra bijvoorbeeld de
   ECB nog veel soepeler zou worden dan de FED, met
   nog negatievere rente en zelfs het opstarten van
   nieuwe QE.

   Maar toch zal de volgende recessie in de komende
   jaren toeslaan, wat geen enkele Centrale Bank ooit
   heeft kunnen voorkomen. Als het zover is, dan is
   het klimaat weer 'Risk-Off' en glanst de Dollar weer.

   Lig niet wakker van valuta's. Beschouw een belang in
   een andere valuta als een onderdeel van risico-spreiding.
   Als men dat niet kan of wil, blijf dan in de eigen
   valuta, waarmee de rekeningen en de belastingen worden
   betaald.

   DS

   Verwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen

 29. @ Schmull. Een ander geluid van uw vroegere website-collega's (Slim Beleggen). Hoe ver zitten ze er naast?

  "Het blijft een erg apart beeld: de groeimarkten worden compleet genegeerd.
  Nochtans behoren deze markten tot de beste beurzen in 2019!
  De cijfers liegen niet:
  China: +35%
  Rusland: +31%
  Brazilië: +15%
  Groeimarkten zullen vanaf 2020 de dans leiden op de beurs.
  GMO denkt er net zo over als wij.
  Deze vermogensbeheerder (voor 20000 klanten) is het minst positief voor Amerikaanse aandelen, zeker voor de large caps. In de komende zeven jaar jaarlijks een reële return (dus rekening houdend met inflatie) van minus (!) 2,7% boeken.
  Cash en obligaties zullen de volgende zeven jaar gemiddeld genomen niet in staat zijn om een positieve return in reële termen te genereren.
  Maar GMO verwacht voor aandelen in de groeimarkten jaarlijks gemiddeld +5%."

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   De meeste waarnemers, met GMO voorop, zijn al jarenlang
   positief op de Opkomende Markten en hebben tot nu toe
   ongelijk gekregen. Sinds het begin van 2018, is de MSCI
   EMERGING MARKETS INDEX gedaald van 1254 naar 1064,
   ondanks het recente herstel vanaf 936 in de laatste
   6 maanden:

   https://www.msci.com/emerging-markets

   Om maar te zwijgen over de valuta's van Opkomende Markten,
   die al sinds 2011 zijn ingestort (zie pagina 3 Yardeni
   Research):

   https://www.yardeni.com/pub/mscicurrency.pdf

   Vele Opkomende Markten zullen het nog veel moeilijker
   krijgen vanwege hun excessieve Dollarschuld. Bovendien
   is het waarschijnlijk, dat buitenlandse beleggers
   te maken krijgen met kapitaalcontroles en grote
   politieke onzekerheden. Emerging Markets lijken
   juist op SUBMERGING Markets.

   De beste manier om toch deze wisselvallige 'groeimarkten'
   te bespelen is via multinationals, zoals NESTLE, want
   die kunnen zich tot op zekere hoogte indekken tegen de
   onzekerheden.

   Vergeet niet, dat we in de komende jaren een tijd
   tegemoet gaan, waar behoud van kapitaal en NIET het
   rendement daarvan, doorslaggevend is.

   De 'handwriting is on the wall': om maar wat te noemen:
   men moet beleggingen in Hong Kong zo snel mogelijk
   terughalen, ZOLANG HET NOG KAN. Vele 'favoriete'
   gebieden zijn een belegging niet meer waard ('uninvestable').

   DS

   Verwijderen
  2. @WOUTER:

   Om niet te vergeten: globalisering is op haar retour!
   Opkomende Markten en hun valuta's zijn daar de grootste
   slachtoffers van. Dit is structureel, NIET tijdelijk.

   DS

   Verwijderen
  3. @WOUTER:

   HERSTEL! De valuta's van EMERGING MARKETS staan op Pagina 9.
   Dramatisch.

   https://www.yardeni.com/pub/mscicurrency.pdf

   DS

   Verwijderen
  4. Duidelijk! Die grafieken zijn veelzeggend. Dank voor uw antwoord.

   Wouter

   Verwijderen
 30. Krijg bericht van DEGIRO, dat equivalentiestatus van de Zwitserse beurs na 30 juni niet verlengd wordt door EU, waarop Zwitserland heeft bepaald, dat Zwitserse aandelen vanaf, die datum niet meer op Europese beurzen verhandeld mogen worden. Heb IDTL via Zwitserse beurs, gelijk beeindigd of is dit niet nodig om toch belang in 20+ Treasuries te kunnen houden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   U moet die vraag aan DeGiro voorleggen. Als IDTL via
   de Zwitserse beurs en niet Londen is gekocht, dan
   lijkt eventuele verkoop via de Zwitserse beurs
   geen probleem en kan men het dus vasthouden. Misschien
   is verder onderzoek geboden.

   https://markets.ft.com/data/etfs/tearsheet/summary?s=IDTL/US:SWX:USD

   DS

   Verwijderen
  2. Datzelfde zou moeten gelden voor ZKB-gold. Als het op de Zwitserse beurs gekocht is, dan moet het i.p. geen probleem zijn om aan te houden of te verkopen. Althans, zolang de broker niet moeilijk doet (in mijn geval ABNAMRO).

   Verwijderen
 31. Een hele goedendag heer Schmull; een vraag aan u:

  Christine Lagarde wordt genoemd als opvolger van Draghi:

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-christine-lagarde-zou-de-ecb-na-draghi-opnieuw-een-duif-aan-de-top-krijgen~b1d42ecf/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Als het doorgaat, is dit dan positief voor de ECB en daarmee voor de EU ?

  Heel graag uw mening/visie hierover en wederom alvast heel hartelijk dank voor uw moeite.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   LaGarde is een vrouw en we leven nu in een tijd, waar
   een beter evenwicht wordt nagestreefd tussen mannen en
   vrouwen. Zij is echter in 2016 veroordeeld door het
   Franse Hooggerechtshof in de perikelen rond Tapie,
   dat de Franse schatkist 400 miljoen Euro heeft gekost.
   Zij ontliep een gevangenisstraf en een 'crimineel'
   verleden, omdat die zaak politiek gemotiveerd leek
   en omdat zij werd ondersteund door het IMF en de
   politieke elite.

   LaGarde lijkt alles in het werk te zullen stellen
   om deflatie te voorkomen (Superstimulering) om de
   Eurozone 'veilig te stellen'. Zij wordt gezien als
   een superduif. Dat kan betekenen, dat normalisering
   van het onorthodoxe monetaire beleid kan worden
   vergeten voor onbepaalde tijd en dat de Euro ook
   superlaag kan worden.

   Elke schijn van onafhankelijkheid van de ECB heeft
   men nu laten varen, maar dat is niet onbegrijpelijk,
   vanwege de vermeende 'Japanification' van Europa,
   waar de prioriteit is om deflatie te bestrijden en
   de Eurozone overeind te houden. Tenslotte heeft
   Japan een Superstimulering met de aankoop van
   activa ter grootte van 100% van haar BNP. De ECB
   zit nog op 40% en de FED op slechts 20% van hun BNP.
   De echte valuta-oorlog, met eindeloze devaluaties
   ten opzichte van de Dollar, is pas begonnen, tot
   groot ongenoegen van President Trump. President
   Trump is geneigd om Powell van de FED te ontslaan,
   als hij niet snel de rente flink verlaagt. Maar
   er is kans, dat Powell daar geen gehoor aan geeft.
   Wall Street schreeuwt om een Amerikaanse renteverlaging
   en als dat niet gebeurt, dan is de wereld te klein!

   Toch is dit het eindspel van ons huidig financieel
   systeem. Het vertrouwen in een verantwoordelijk
   monetair beleid gaat straks in rook op. Opeens,
   zonder waarschuwing, zal het systeem van fiatgeld
   sinds 1971, moeten worden vervangen. Raad eens,
   wie nog steeds de sterkste is en dan de dienst
   uitmaakt. De Dollar, de Treasuries en het Goud
   zullen de storm overleven; vergeet de rest maar.

   DS

   Verwijderen
 32. Beste DS,

  Misschien komt idd een monetaire verruiming de komende jaren. Is het dan wijs om een huis te kopen de komende tijd? We zijn geen speculanten maar we wachten al tijden voor een stabilisatie van de huizenmarkt.
  Alvast bedankt.

  Groet,

  Vincent

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @VINCENT:

   Er is een enorme Huizenbubbel, vooral in de Randstad,
   en met name in Amsterdam. Dit is vooral te danken aan
   de relatief goede economie, de (internationaal gezien)
   zeer soepele hypotheekregels, die nauwelijks strenger
   zijn geworden (100% plus hypotheek zonder eigen geld,
   zoals elders) en buitenlandse aankopen aan de marge
   (Brexit, etc). Heel frustrerend, vooral omdat er
   eens, na 10 jaar feest, een flinke wereldrecessie
   opdoemt. Bovendien is het 100% zeker, dat belastingen
   op het eigen huis, net zoals elders, flink zullen
   stijgen.

   https://www.ft.com/content/c060e162-98c1-11e9-8cfb-30c211dcd229

   https://financielemeesters.nl/nieuwe-hypotheekregels-2019/

   Daarom moet men proberen om NIET te kwetsbaar te zijn, als
   de tijden onzekerder worden. Dus de hypotheek versneld
   aflossen, ongeacht de fiscale gevolgen (schuld wordt
   immers aangemoedigd door de aftrek).

   Natuurlijk is het mogelijk, dat de bubbel nog veel
   groter wordt, omdat de ECB gaat superstimuleren, zoals
   de Bank of Japan. Maar in Japan is er nog steeds
   deflatie en een crisis in demografie. Monetaire
   verruiming heeft de daling in de onroerend goedmarkt
   in Japan niet kunnen voorkomen. Europa heeft te maken
   met dezelfde problemen. In vele delen van Europa,
   net zoals in Japan, wordt onroerend goed onverkoopbaar.

   Maar een eigen huis is wel veel waard. Dus als men
   de schuld binnen de perken weet te houden, voordat
   de crisis toeslaat, dan blijft het woongenot bestaan.
   Komt men echter ooit 'onder water', zoals in Nederland
   in 1982 en in 2009, dan is het moeilijk slapen.

   Verder zijn Nederland en Duitsland enorm afhankelijk
   van de wereldhandel, welke respectievelijk 30% en
   50%(!) uitmaakt van de economie. Die wereldhandel
   staat op de tocht doordat Globalisering vermindert
   en Protectionisme zich uitbreidt. Straks zal de
   Amerikaanse handelsoorlog met China zich verschuiven
   naar Europa en dat kan pijnlijke gevolgen hebben.

   DS

   Verwijderen
 33. Vanaf 2020 voert Facebook een eigen cryptomunt ('Libra') in, gedekt door een korf fiatmunten en in samenwerking met 28 partners uit de bedrijfswereld (Via, Mastercard, Paypal...). Met meer dan 2 miljard gebruikers is dit andere koek dan Bitcoin en consoorten. https://insolentiae.com/facebook-cryptomonnaie/ Dit initiatief zou de monetaire hefboom van landen (plus hun soevereniteit) en centrale banken kunnen bedreigen. Er zijn trouwens al reacties uit politieke hoek : https://www.davidicke.com/article/544668/facebook-funny-money-libra We weten dat het huidige financiële systeem aan z'n einde komt. Hoe ernstig dienen we dit Facebookproject te nemen? Komt er toch een mondiale digitale munt, zoals voorspeld wordt ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYSTEEMCRISIS:

   Facebook's Libra is zonder meer een schot voor de boeg
   voor het geldmonopolie van Centrale Banken. Daarom is
   het nog maar de vraag, hoever zich dat kan ontwikkelen.
   Het kan juist de aanleiding worden voor de uitgifte
   van Cryptos door Centrale Banken zelf.

   Velen dromen al eeuwenlang, dat een wereldmunt de rol
   van nationale munten kan overnemen. De vlieger van
   Speciale Trekkingsrechten (SDR's) van het IMF is, na
   tientallen jaren, nog steeds niet opgegaan. Maar
   SDR's zijn slechts boekhoudkundige posten (bookkeeping
   entries), die als geld nooit kunnen worden geaccepteerd.

   Er is al een wereldmunt: de Amerikaanse Dollar. De Dollar
   wordt overal geaccepteerd, de meeste schuldpapieren
   (obligaties) luiden in Dollars (in andere valuta's
   heel moeilijk te plaatsen), de meeste goederen worden
   verhandeld in Dollars (omdat andere valuta's veel
   minder 'gangbaar' zijn). Zonder Dollars, is men
   aangewezen op ruilhandel. De positie van de Dollar
   kan alleen maar worden verstevigd bij de volgende
   crisis. Want dan moeten de schuldenaren (meest in Dollars)
   hun schulden aflossen en komt er een Dollarliquiditeits-
   crisis.

   Waar theoretische waarnemers aan voorbijgaan is de absolute
   voorwaarde voor een wereldmunt: een sterk land, met een
   sterke militaire macht, met een rechsstaat, en met
   democratie (niet autocratie). Amerika is, ondanks alles,
   nog steeds het land der dromen voor de overgrote
   meerderheid op deze aardbol. Momenteel proberen
   130,000 mensen om Amerika maandelijks (!) illegaal binnen te komen, een verdrievoudiging van enkele jaren geleden. Amerika
   is nog steeds het land van de onbegrensde mogelijkheden,
   waar men vooruit kan, als men wil en hard werkt, zonder
   'connecties' met de regerende elite. Bovendien komt
   de meeste technologie uit Amerika, wat de productiviteit
   scherp verhoogt. In China, bijvoorbeeld, wordt 70%
   van het intellectuele eigendom van anderen gestolen.

   Er komt een nieuw geldstelsel, zodra de oude niet meer
   voldoet. Maar raad eens, hoe dat eruit ziet. De Roebels,
   de RMB's en zelfs de Euros, zullen een tweede of derde
   viool blijven spelen, omdat de mens dat nu eenmaal
   bepaalt.De mens gelooft in de Dollar, ook op lange
   termijn. De rest is veel te onzeker.

   Cryptos zijn zo gemakkelijk te 'hacken', het zijn een
   zwart gat, enorm winstgevend voor enige frauderende
   walvissen. Er is geen middenweg. Cryptos, ook de Libra,
   zullen hetzelfde lot ondergaan als de Assignats van
   Frankrijk in de 18de eeuw, namelijk plotselinge
   uitsterving (extinction).

   https://en.wikipedia.org/wiki/Assignat

   DS


   Verwijderen
  2. Ziehier de visie van de Belgische econoom Bruno Colmant :
   https://youtu.be/xXkDMGLM6J4

   Verwijderen
 34. Maar ook de dollar wordt (al)weer wat "zachter".

  FD: Trump kan Powell nergens toe dwingen, maar kan wel nieuwe bestuurders voordragen om vacante posities te vullen. Van twee nieuwste kandidaten, Shelton en Waller, wordt vermoed dat ze binnen het bestuur voor stimulering van de economie zullen pleiten. Sheltons kwalificaties staan ter discussie, terwijl Waller een veiligere keus lijkt. Als ze de baan krijgen, is nieuwe monetaire verruiming weer een stapje dichterbij. Woensdag namen de markten daar vast een voorschot op.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. hadewich von mises4 juli 2019 om 13:09

  Heer Schmull, ik volg u al jaren en -ondanks het feit dat het doemscenario nog niet uitgekomen is- schat ik u met de dag hoger in ... Enkele vragen bij bovenstaand artikel:
  - wil je nu nog euro's omzetten in dollar, word je dan niet opgezadeld met die shadow-dollars?
  - als je nu geld te beleggen hebt, waarin dan? aandelen (sky high)(of komt TINA?)?, vastgoed(bubbel?) (+risico van er later zwaar op belast te worden), cash (inflatie vs NIRP), ...
  - u spreekt steeds over deflatie, maar zijn de almaar stijgende aandelenkoersen geen Zimbabwaans (hyperinflatoir) fenomeen, dat met verder dalende (negatieve) rente nog dagelijks versterkt wordt?
  - is goud in een deflatoir scenario wel een alternatief?

  Kortom, wat is voor de gemiddelde sparende Nederlander/Vlaming, die niet meteen aan Treasuries geraakt, en shadowdollars en immobiel goud evenmin ziet zitten, wél een alternatief??

  Alvast dank voor uw duiding!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   U zult ongetwijfeld hebben opgemerkt, dat het door mij
   aangehangen doemscenario van bijna-deflatie en steeds
   hogere waarderingen in obligaties, die aanzienlijk
   meer gestegen zijn dan de meeste aandelen, grondstoffen
   on onroerend goed activa, uiteindelijk in volle gang
   is gezet, tot verbijstering van 90% van de
   beleggingsstrategen. De massa geloofde in meer inflatie,
   rentestijging en economische groei, maar vraagt zich
   nu af, waarom het tegenovergestelde schijnt te
   gebeuren.

   Het beste antwoord op uw vraag van 'wat nu?' is te rade
   te gaan bij de doorgewinterde belegger Warren Buffett.
   Hij heeft, via Berkshire Hathaway, meer dan $ 112 miljard
   in kasgeld (meest belegd in Treasuries met een positief
   rendement, dat steeds daalt, waardoor de waarde stijgt).

   Dat kasgeld is zo'n 20% van het totale vermogen. In een
   gespreide portefeuille, met torenhoge waarderingen
   voor aandelen, niet buitensporig en zou goed van pas
   komen bij de volgende aandelen-baisse van 50% tot 60%,
   net zoals in 2000 en in 2008, desnoods na een hele
   tijdelijke kunstmatige Melt-Up, zoals 1927 - 1929.

   Goud is geen onderdeel van Buffett's vermogen, ookal
   omdat het geen dividend heeft, wat immers, met
   constante herbelegging, 50% van het totale rendement
   uitmaakt van een typische aandelenbelegging gedurende
   een typische economische cyclus.

   Maar ik heb Goud, door dik en dun, al 48 jaar aanbevolen
   als verzekering, niet als belegging, als appeltje voor
   de dorst, maar voor niet meer dan 10 tot 15% van een
   vermogen. Want helaas zal Goud in een echte deflatie,
   waarvan ik nu overtuigd ben, ondanks alle Superstimulering,
   die men ooit kan bedenken, met 50% kunnen dalen. Net zoals
   een schilderij van Oude Meesters, die opeens uit de
   gratie raakt, omdat de oude rijken uitsterven en de
   nieuwe rijken uitsluitend Moderne Kunst kopen.

   Deflatie is nog niet te merken aan activa-inflatie,
   die ontstaat bij het opblazen van de ene bubbel
   na de andere. Dat opblazen kan echt niet eeuwig
   doorgaan, net zoals bij verdovende middelen:
   het werkt tijdelijk, maar daarna is er een kater
   en bij 'teveel' is het over en uit. Dan springt
   het systeem, dan springt het geld, dan springt
   het evenwicht in de wereld. Dan gaat de wereld
   opeens weer terug naar de ruilhandel en natuurlijk,
   weer naar dictatuur.

   Het beste advies in deze bijzondere tijden, waar nu
   ruim 60% van de staatsobligaties in de Eurozone een
   negatief rendement vertoont, wat onheilspellend is,
   is: gewoon achterover gaan leunen en genieten van
   wat goed gaat in het leven, in het gezin, in het werk.
   Want de obligatie-markten vertellen u, dat het
   ondenkbare op ons af komt, waar de meesten geen
   idee van hebben, omdat zij de geschiedenis van de jaren
   1920 tot 1945 hebben vergeten.

   En o ja, focus op een goede gezondheid, zoals de Japanner
   Hinohara, die op 105 jarige leeftijd is overleden (olijf
   olie!):

   https://www.cnbc.com/amp/2019/04/05/what-japanese-longevity-expert-hinohara-ate-every-day.html?__twitter_impression=true

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises5 juli 2019 om 08:05

   Van harte dank!, heer Schmull, voor uw heldere duiding. Alleen ..., met kasgeld à la Buffett bedoelt u dan allicht niét 'geld op de bank' !?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Kasgeld van enige omvang behoort thuis in kortere termijn
   staatsobligaties met positief rendement. Daarom is men
   tegenwoordig aangewezen op Treasuries.

   Geduld siert een mens. Bovendien doet men dan het
   tegenovergestelde van wat de meesten geneigd zijn te
   doen in een nul-rente-klimaat: speculeren. Niet doen.
   Dat kasgeld komt LATER goed van pas.

   DS

   Verwijderen
 36. Het gaat lekker in China:

  https://twitter.com/sotiridi/status/1146891485775847424

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Voor het weekend:

  https://twitter.com/brexitblog_info/status/1147024809081151488

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. German feminist women says during a TV debate that we should get over the fact that Europe has imported millions of immigrants who view women as less valuable than men.

   She says that its not the end of the world and that we need to learn to live with it.

   https://twitter.com/BasedPoland/status/1146755013513007104

   Verwijderen
 38. Hoe groot acht u de kans dat de euro binnen 5 jaar valt? En wat gebeurt er met beleggingen in euro’s? Verliezen zij dan ook grotendeels hun waarde?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Eurozone is (nog) niet een volmaakte monetaire unie,
   waardoor het op drijfzand is gebouwd. Zelfs na bijna
   20 jaar! Dat komt, omdat er nog geen Verenigde Staten
   van Europa is doorgedrukt, wat Macron en LaGarda o.a.
   voorstaan.

   Maar er is waarschijnlijk een echte crisis voor nodig
   om dit ideaal van enkelen te verwezenlijken. Want dan
   MOETEN de verschillende lidstaten hun soevereiniteit
   wel opgeven, anders worden zij gereduceerd tot de
   bedelstaf, als de echte waarheid van het failliete
   Europese bankwezen naar boven komt.

   Lukt dat niet, dan zal het einde van de Eurozone
   zoveel kosten, dat het Europa 10 jaar kost om daar
   bovenop te komen. Iedereen denkt en hoopt, dat
   men gewoon kan terugkeren naar nationale munten,
   met een premie of een korting, maar er is een kans,
   dat alle lidstaten contractueel gedwongen zijn om
   op te draaien voor hun deel van de totale schade.

   Daarom zijn Dollars, Treasuries en Fysiek Goud zo
   onontbeerlijk. Timing staat in de sterren, maar
   wat een vuurwerk staat er op stapel!

   DS

   Verwijderen
 39. Dank voor uw antwoord. Worden beleggingen in euro’s waardeloos bij val de euro?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Euro is altijd wat waard, zolang de ECB blijft bestaan
   en zolang de lidstaten bereid zijn of verplicht blijken
   om eventueel elkaars leed te delen. Als de ECB moet
   opdraaien voor torenhoge verplichtingen of van lidstaten
   of van verborgen derivaten, dan zou de Euro 'waardeloos'
   kunnen worden als er 'geld wordt bijgedrukt'. Maar
   waarschijnlijker is, dat men een eeuwigdurende
   obligatie in handen krijgt om dat tekort te dekken.
   Het kan ook zijn, dat elke lidstaat bij ontbinding
   van de Eurozone, een mandje krijgt van alle nieuwe
   valuta's van de 19 lidstaten. In ieder geval kan
   men een 'bank holiday' en kapitaalcontroles
   verwachten, totdat de sterkere lidstaten worden
   'uitgekleed'. OF kan men een les leren van de
   Joegoslavische DINAR, die in 1999 eindelijk de
   geest gaf?

   https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_dinar

   DS

   Verwijderen
 40. Deutsche... ' grundlichkeit ' ? Vraag me af, 1800 ontslagen wereldwijd bij Deutsche Bank , hoe vertaalt zich dat in de opvolging en het beheer van derivatenposities en andere risicovolle beleggingen ? Men spreekt over het oprichten van een bad bank maar alles is vaak met alles verbonden en blijft er eigenlijk nog 'gezond' werkkapitaal over ? Het lijkt me ook niet uitgesloten of vergezocht dat nalv de massale ontslagen de chaos nog veel groter wordt en er bewust of onbewust nog veel 'defaults' gaan volgen. Uw mening ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC 18.000 ontslagen mijn beste.

   Verwijderen
  2. @HVC @WILLEM:

   Inderdaad 18,000 ontslagen om mee te beginnen. Want er zal
   nog veel meer moeten gebeuren. Dit is een langgerekte
   doodsstrijd ('death by a thousand cuts'). Deutsche Bank
   heeft nog steeds $ 49 miljard aan bilaterale derivaten,
   waarvan de risico's niet zijn te overzien. Dat is zo
   gekomen, vanwege de overname van voornamelijk Bankers Trust
   in 1999, die bekend stond als de meest aggressieve
   cowboys van 'casino-trading'. Deutsche Bank was vroeger
   een zeer conservatieve bank (een van mijn clienten in
   de jaren '80), die helaas bezweek voor de verleiding
   van Gouden Bergen van Superspeculatie.

   Ik heb al jarenlang ervoor gewaarschuwd, dat het
   gehele Europese bankwezen, inclusief de Zwitserse
   banken, technisch failliet zijn, want er is een
   'gat' van 1000 tot 3000 miljard Euro, naast
   een enorme funding afhankelijkheid van de Eurodollar
   ('schaduwdollar') markt.

   Het eindspel is waarschijnlijk: een bank holiday,
   kapitaalcontroles en de nationalisatie van het
   gehele Europese bankwezen door de verschillende nationale
   overheden. Dit kan zich ontwikkelen als een
   sneeuwbal, misschien al in het komende jaar.
   Aandeelhouders van bankaandelen komen straks
   volledig in de kou te staan. Wat een vuurwerk!

   DS

   Verwijderen
 41. Heeft Koen een punt?

  https://twitter.com/Hoefgeest/status/1147427381394771968

  Rita

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RITA:

   Ik kan alleen maar met tranen in de ogen het hoofd schudden!
   Hij laat duidelijk blijken, dat hij zijn ogen sluit voor
   de huizencyclus in de geschiedenis. Maar ik heb in de
   afgelopen 60 jaar al vele Ups en Downs meegemaakt, terwijl
   de Europese economie juist groeide vanwege de wederopbouw
   en de Baby Boom. Europa is nu op weg naar deflatie,
   wat de ECB ook bedenkt, want de Superschuld zorgt ervoor,
   dat Europa in de komende jaren verandert in een museum.
   Elke bubbel barst. In Japan zijn de huizenprijzen, na
   het barsten van hun bubbel in 1989, al 30 jaar 50% lager
   en vele regio's aldaar zijn al uitgestorven. Het zou
   een te lang verhaal worden, maar als men wil overleven,
   dan moet men NOOIT doen, wat voor de hand schijnt te liggen.
   Kuddegeest leidt tot de bedelstaf. Foei!

   DS

   Verwijderen
 42. DE derivatenpositie van DB bedroeg in 2016 41.940 miljard euro !

  Derivaten van Deutsche Bank zijn evenveel als alle bezit op aarde .

  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/06/derivaten-van-deutsche-bank-zijn-evenveel-als-all-1625617-a451401

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Misschien een 'LEHMAN-moment'. Niemand, ook DB zelf,
   weet de risico's, want de meeste derivaten zijn
   bilateraal en hangen af van de tegenpartijen.

   Al in 1931, bij het faillissement van Kreditanstalt,
   begon de Grote Economische Depressie pas goed, want
   alle banken zijn met elkaar verbonden. Daarom werd
   AIG in 2008 'gered' met $ 85 miljard. Wonder boven
   wonder liep dat goed af: de Amerikaanse overheid
   verdiende daar $ 22 miljard op in 2012!

   DS

   Verwijderen
 43. Verwacht u dat bij dat eindspel van de Europese banken, het DGS,depositogarantiestelsel,overeind blijft? Mij lijkt dat ze terug zullen gaan naar 20.000 euro p.p. per bank en waar moet je dan heen met je geld? Alles in kortlopende us-treasuries?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dat DGS is helaas een wassen neus net zoals dat in Ijsland
   in 2008, waar 97% van het bankwezen in 3 dagen verdween
   en de verplichtingen 10 maal zo groot waren als de economie!

   Ik had ervoor gewaarschuwd, maar werd belachelijk gemaakt.

   Voorlopige nationalisaties en scherpe restricties op
   banktegoeden liggen in het verschiet.

   DS

   Verwijderen
 44. Geachte heer Schmull,

  Zou het een optie kunnen zijn een (spaar)rekening te openen in Noorwegen?

  Met vr. gr.
  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Uit oogpunt van spreiding, lijkt Noorwegen een optie,
   omdat het een zeer rijk, maar wel klein land is. De
   Noorse Krone is wel gevoelig voor de olieprijs. Maar
   er is, zo te zien, nog wel positieve rente:

   https://www.dnb.no/en/personal/savings-and-investments/saving-account/savings-accounts-overview.html

   Of de Noorse staatsobligatie:

   https://tradingeconomics.com/norway/government-bond-yield

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw reactie.

   Met vr. gr.
   Natasja

   Verwijderen
 45. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Beste Diederik,

  Ik heb je aanbevelingen die ik zo nu en dan koop erop na geslagen. Maar vind niet terug hoe je eenvoudig treasury bills kan kopen (nu BIL niet meer toegankelijk is voor ons Europese simpele zielen). Ik vond wel deze https://etf.invesco.com/nl/institutional/en/product/invesco-us-treasury-bond-1-3-year-ucits-etf-dist/trading-information

  Invesco biedt ook 7-10 jaar en 30 jaar ETF aan sinds dit jaar. Hele lage TER.

  gr

  Ludwig

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Men kan bij vele brokers en banken ook rechtstreeks
   Treasury Bills kopen 'als parkeergeld' en dan steeds
   verlengen (3-maands geeft ongeveer 2.00% rente).

   https://money.howstuffworks.com/personal-finance/financial-planning/treasury-bills.htm

   Ik blijf positief op Langere Treasuries, maar let wel:
   er zijn paniekaankopen geweest in de laatste maanden,
   tot grote verbazing van de meesten, dus men moet
   rekening houden met een tijdelijke tegenbeweging,
   wat de reden ook is.

   Voor ingezetenen van de EU biedt Invesco uitkomst:

   https://etf.invesco.com/gb/institutional/en/product/invesco-us-treasury-bond-1-3-year-ucits-etf-dist/trading-information

   The Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF:

   https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-iboxx-treasuries-10y-dr-ucits-etf-dist/lu1407890620/eur

   SPPX.DE:

   https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/SPPX.DE

   IDTL:

   https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/272124/ishares-usd-treasury-bond-20-yr-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

   LUTR:

   https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/ETFs/company-summary/IE00BYSZ5V04IEUSDEUET.html

   DS

   Verwijderen
 48. Mooi onderbouwd verhaal!

  Gebruik link naar stuk van Dalio.

  https://finance.yahoo.com/news/ray-dalio-research-note-urges-235203972.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   DALIO is sinds November, 2018, positiever over Goud,
   omdat hij verwacht, dat de wereld haar geld wil
   devalueren. Hij adviseert 5% tot 10% in Goud te
   beleggen. De Goudprijs (in $) is sindsdien inderdaad
   met 16% gestegen.

   Probleem is, dat de Dollar maar niet wil dalen, zoals
   99% van de strategen al 2 jaar lang hadden verwacht.
   Weinigen praten erover, maar er is een tekort in
   Dollarliquiditeiten, die de Dollarschuld overeind moet
   houden. Er is een crisis in de Eurodollarmarkt net zoals
   in 2008.

   Verder is Jan en Alleman positief op Goud geworden, terwijl
   wereldwijde inflatie daalt en stukken lager is dan verwacht.
   De wereldeconomie verzwakt en een recessie komt naderbij.
   Dus de stormloop op Goud van kleine beleggers, niet van
   de grote instituten, lijkt voorbarig. Het is nog maar
   de vraag of de Goud- en Zilverprijs echt zijn uitgebroken
   naar boven zoals de kevers van edele metalen beweren.

   Dalio vergelijkt de huidige tijd met 1930. Dat was de
   tijd, dat alle grondstoffen, inclusief edele metalen,
   in een vrije val verkeerden (Goudprijs was toen geen
   vrije markt, maar bevroren). Daarom moest Goud in 1934
   met 70% worden opgewaardeerd en moest de Zilverprijs
   worden gesteund, wat, gedurende decennia, leidde tot
   een enorme Zilverberg.

   We zullen zien. Obligatierendementen zijn ingestort
   door paniekaankopen in de obligatiemarkt: dat duidt
   op DEFLATIE, die opdoemt. Daar past uiteindelijk
   een hogere Dollar bij en een lagere Goudprijs. Wat
   de Centrale Banken ook proberen.

   Maar Goud heeft wel nu als verzekering op langere termijn,
   omdat haar rol in het financieele systeem op den duur
   belangrijker zal worden.

   DS

   Verwijderen
  2. Nog meer (monetaire) paniek: Frankrijk pleit openlijk voor een "big reset" om Chinese hegemonie te voorkomen.

   https://www.reuters.com/article/us-g7-economy-france-idUSKCN1UB2MZ

   Verwijderen
 49. Beste Heer Schmull, u heeft al eens aangegeven dat het niet verstandig is om fysiek goud thuis, onder je bed te bewaren. Is het wel veilig om het op te laten slaan bij een Zwitserse bank, bijvoorbeeld via GoldRepublic ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Ik kan niet genoeg waarschuwen voor het bewaren van Goud en
   andere kostbaarheden thuis. Het is nooit geheim te houden,
   er is altijd iemand, die het weet, waardoor uw leven op
   het spel staat. Uw leven is echt meer waard.

   Daarom is een kluis bij een financieele instelling verre
   te verkiezen, hetzij een kluis onder eigen beheer of
   een algemene kluis voor alle clienten. Maar vergeet niet
   om een EXTRA verzekering af te sluiten tegen diefstal, etc.
   Het komt nu eenmaal af en toe voor, dat kluizen worden
   opengebroken, vaak door het personeel zelf (inside job).
   Dat heb ik in Londen nu al meerdere malen meegemaakt!

   Draag ook geen kostbaarheden, zoals een dure horloge of
   juwelen, als u op stap gaat. U vraagt er dan om:
   miljardair Ecclestone werd op klaarlichte dag beroofd
   van zijn Hublot-horloge van $ 314,000 in Knightsbridge,
   een van de duurste buurten van Londen:

   https://www.watchtime.com/wristwatch-industry-news/people/bernie-ecclestone-mugged-hublot-stolen/

   DS

   DS

   Verwijderen
 50. Henrik Zeberg:

  #TLT Follow this closely!! Good probability, that investors will be disappointed by Fed decision July 30-31st. Last spike up before major reversal & decline towards ~108?


  De verwachting is renteverlaging door de Fed eind juli.Dus als dat niet gebeurt, reageert de markt zo heftig !?

  Gaarne uw commentaar.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   We moeten inderdaad rekening houden met een correctie in
   de TLT, wat de reden ook is. Maar ik blijf positief op
   langere termijn, ondanks onvermijdelijke onderbrekingen.
   Dus de correctie gewoon uitzitten, als men het nodige
   geduld kan opbrengen.

   DS

   Verwijderen
 51. Ik herinner mij uw uitspraak: " een man die open deuren intrapt :-)
  Maar kan het zo zijn, dat centrale banken gewoon alles opkopen om het financiële systeem in stand te houden?

  https://twitter.com/GregMannarino/status/1152322373246279680

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Opvallend is, dat de huidige macht van de Centrale Banken
   om de rentestand te bepalen, biljoenen van obligaties en
   in sommige gevallen aandelen op te kopen, de valutastand
   te beinvloeden en, in het algemeen, de economische cyclus
   te verlengen, pas enkele tientallen jaren bestaat.

   Maar het is denkbaar, dat die macht weer aan banden wordt
   gelegd, naarmate Centrale Banken de schuld krijgen van
   onbedoelde neveneffecten (vermogensongelijkheid, etc)
   en van de beperkte doeltreffendheid van hun super-
   stimuleringsbeleid (verminderde groei en inflatie).

   Als de wereldeconomie, zelfs na 10 jaar van zo'n
   'morfine-beleid', toch weer toe is aan nog meer
   stimulering en normalisering op de lange baan
   moet worden verschoven, dan staat het Geld op
   het spel. Dan moet het roer om, wat de gevolgen
   ook zijn. Naar mijn mening, zal Amerika de eerste
   zijn, die een stap zet naar het ondenkbare:
   een hogere rente en geen QE meer, op straffe van
   een shake-out van de Zombies. Dit gebeurt wel of
   niet onder het bewind van Trump. De tegenstand
   tegen negatieve rente in Amerika is heel sterk en
   dat heeft gevolgen. We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
  2. Maar, als ik hier even op mag inhaken geachte heer Schmull: volgend jaar hebben we het verkiezingsjaar in de VS. Dit gaat onze Donald Trump nooit tolereren toch en gaat Powell ontslaan ? Dus verwacht u dat scenario niet pas vanaf 2021 ?

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Dat klopt. Dat scenario past niet in een verkiezingsjaar,
   maar pas daarna. Probleem is, dat de markt al een
   rente-verlaging heeft verdisconteerd, ondanks de
   goede economie en de lage inflatie. Die rente-
   verlaging zou dan dienen 'als verzekering' tegen
   de komende recessie. Wishful thinking? Het loont
   om af en toe 'out of the box' te denken. Wat voor
   de hand ligt, komt vaak niet uit.

   DS

   Verwijderen
 52. Zal uiteindelijk de “kleine man” zich niet tegen dit beleid keren, als pensioenen etc. Nauwelijks meer iets waard zijn.
  Andersom is het voor mij ook de vraag of kapitaal an sich zijn waarde niet verliest in deze tijden. Zou niet informatie/ kennis het nieuwe kapitaal worden? Wie de meeste informatie over u en mij heeft, heeft de macht. Amazon, Facebook?! Uiteindelijk zal het de US zijn die ook op dit gebeid zegeviert behalve in China.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Vooral de middenklasse, die iets te verliezen heeft, heeft al 20 jaar het gevoel in de kou te staan, ondanks de relatief lage werkeloosheid. Het verlies van Privacy komt er nog bij! Misschien is het goed om even stil te staan bij het feit, dat onze generatie een unieke 'democratische' tijd achter de rug heeft. Onze voorouders kenden niets anders dan het moeten overleven in een feodale en autocratische wereld. Maar als men de dierenwereld bekijkt, waar de sterkste overleeft en de rest niet, dan krijgt men wellicht een voorproefje van onze toekomstige wereld.

   DS

   Verwijderen
 53. Het kijken waard: Paul Scheffer: Migratie net zo belangrijk als klimaat


  https://www.rtlz.nl/opinie/video/4786511/paul-scheffer-migratie-net-zo-belangrijk-als-klimaat

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Shell zegt dat hydro-rijden in de komende 10 jaar heel belangrijk gaat worden.

  https://www.cnbc.com/video/2019/07/05/shell-says-the-time-of-hydrogen-is-coming-in-the-next-10-years.html

  Wat is uw mening en zijn er al interessante aandelen hierin?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   HYDROGEN is weliswaar veelbelovend op langere termijn, maar
   staat niet voor de deur. Het heeft al een reeks van valse
   starten achter de rug. Bovendien is de productie daarvan
   tegenwoordig nog beperkt tot Gas en Kolen, die juist
   verantwoordelijk zijn voor vele CO2 uitlaatgassen. De rol
   van 'schone' energie zal voor Hydrogen nog aanzienlijk
   moeten worden uitgebreid.

   Toch zijn er mogelijk al enige ideeen:

   https://www.investorschronicle.co.uk/shares/2018/12/27/is-hydrogen-the-fuel-of-the-future/

   https://www.iea.org/publications/reports/thefutureofhydrogen/

   DS

   Verwijderen
 55. Uit de hoek van Shell heb ik vernomen dat al veel langere tijd getwijfeld wordt aan elektrisch rijden omdat de accu's veel te duur,ineffectief en de produktie te vervuilend is.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Massaal elektrisch rijden zal een enorme investering vergen
   in oplaadstations, die dan de electriciteitsbedrijven voor
   het blok zet, omdat de vraag naar electriciteit exponentieel
   zal stijgen. Maar dan kunnen zond & wind het niet meer aan,
   waardoor fossiele brandstoffen weer moeten worden
   uitgebreid. Bovendien lijkt de technologie van accu's
   te stagneren, terwijl de grondstoffen daarvoor, zoals
   Cobalt, afkomstig zijn van achterlijke, supercorrupte
   landen.

   DS

   Verwijderen
 56. Dank voor uw antwoorden !

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Bij binck kan je je aandelen uitlenen tegen vergoeding van ongeveer 2 % per jaar. Op elk moment nog verkoopbaar claimen ze. Te mooi om waar te zijn? Wat zijn de addertje?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bestudeer goed de effectenleningovereenkomst: daaruit
   zal blijken, dat u het risico draagt van tegenpartijen,
   die niet aan hun verplichtingen (kunnen) voldoen.
   Tijdens de crisis van 2008, was de sector van
   effectenuitleentransacties helemaal stil komen te liggen
   en waren de verliezen gigantisch (rechtzaken zijn nog
   steeds aan de gang).

   Bij elk 'rendement' (dat overigens niet zeker is) geldt
   een bepaald risico. Bovendien werden die transacties
   vaak aangewend om de dividendbelasting te ontlopen,
   wat de Duitse banken heel duur is komen te staan.

   Zelfs als ik een instituut zou zijn, zoals een pensioen-
   fonds, zou ik nooit willen bezwijken aan de druk om
   wat extra rendement te behalen, omdat je in wezen
   je bezit uit handen geeft. In 2008 bleken er ook
   talloze oneerlijke tussenpersonen een oneerlijke
   rol te hebben gespeeld bij deze transacties.

   Niet doen dus.

   DS

   Verwijderen
 58. Bedankt voor de raad.
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Hoe snel kan de diepe recessie die u verwacht zich ontwikkelen? Binnen een paar maanden of gaat dit langzaam over de jaren? En mbt de eu.. verwacht u een onverwachte crisis die snel leidt tot uiteenvallen van de eu of gaat hier ook jaren overheen? Hoor graag van u.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wisten we de toekomst maar! Timing staat in de sterren. De mens is nu eenmaal erg vindingrijk, waardoor de dag des oordeels soms heel lang vooruit kan worden verschoven.

   Als Centrale Banken alles blijven opkopen en het systeem
   als het ware 'nationaliseren', dan komt er voorlopig
   geen einde aan de pret. Maar aan alles komt een eind.
   Alle kunstmatige bubbels zullen eens barsten. Alle
   economische en politieke 'unies' van verschillende
   landen en culturen spatten eens uitelkaar, wat men
   ook probeert. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.

   Het (Heilige) Roomse Rijk bestond zo'n 1000 jaar,
   totdat het door Napoleon in 1806 definitief werd
   opgeheven. Maar het ging al vanaf het begin mis en
   het gezag was eeuwenlang zeer versnipperd:

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk

   Misschien kan men alles rekken tot 2025. De crisis,
   die dan waarschijnlijk niet meer te voorkomen is,
   zal vooral het verdeelde Europa enorm op de proef
   stellen. Een Verenigde Staten van Europa zal de
   illusie van de eeuw blijken.

   DS

   Verwijderen
 60. De goudkevers roepen dat de dalende rentes de goudprijzen omhoog zal jagen. Gelooft u hen?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   De Goudprijs (in $) daalde van 2011 tot 2015 met 47%, waarna
   een stijging volgde van 40%. De rente is slechts een van
   de talloze factoren, die een rol spelen. Vele Goudkevers
   geloven nu, dat de Goudprijs naar boven is uitgebroken,
   maar dat valt nog af te wachten.

   Misschien komt er deflatie. Dan dalen de grondstoffenprijzen
   en dan daalt de Goudprijs weer. Als de gigantische
   schuldbubbel barst, moet iedereen alles verkopen,
   inclusief Goud. Toch zal de rol van Goud in
   een toekomstig monetair systeem zeker toenemen,
   omdat de mens daarin vertrouwen heeft. Goud
   heeft een staat van dienst van duizenden jaren.

   Maar Goud behoort wel deel uit te maken van elk vermogen,
   ookal heeft het geen dividend. De reden is, dat het
   door de eeuwen heen door de mens als het echte Geld
   wordt beschouwd. Tegelijkertijd moet men accepteren,
   dat de prijs enorm kan fluctueren, ookal lijkt het
   over een 100-jarige periode steeds haar koopkracht
   te kunnen behouden. Wat goed is voor Centrale Banken,
   zou ook goed moeten zijn voor beleggers. Goud is
   echter zo politiek geladen, dat men als Goudbezitter
   er het zwijgen toe doet.

   DS

   Verwijderen
 61. BlackRock: "ECB moet aandelen kopen"

  https://www.hollandgold.nl/nieuws/blackrock-ecb-moet-aandelen-kopen?utm_source=Groep%3A+Verzendlijst+21-4&utm_medium=email&utm_campaign=Week+30+273479

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR:

   Fink van Blackrock doet een uitspraak over een mogelijke
   aandelenaankoop van de ECB en ja hoor, Blackrock heeft net
   de vooruitzichten voor Europese aandelen opgewaardeerd.

   De Bank of Japan doet dat al jaren: 75% van de ETF's
   is in handen van de BOJ, die ook al de nummer 1 aandeel-
   houder is in 40% van Japan's genoteerde aandelen. Maar
   het heeft weinig uitgehaald: de inflatie is nauwelijks 0.6%,
   wat al 31 jaar bijna onveranderd is.

   Het gevaarlijke is, dat als een openbaar lichaam zoals de
   ECB aandelen in prive-maatschappijen opkoopt, dan is dat
   een teken, dat men het kapitalisme wil redden door het
   systeem te 'nationaliseren'. Tegelijkertijd is een
   eventuele 'melt-up' in aandelen, een aandelenbubbel,
   niet onwelkom voor de bezittende klasse, zeker als
   compensatie voor de negatieve rente. Totdat er een
   Crash volgt, net zoals in 1929!

   DS

   Verwijderen
  2. Vraag me af hoe zoiets uitgelegd kan worden aan de EU burgers , waarom wel aandelen A kopen en geen aandelen B of C ? Dat dit in Zwitserland al een tijdje realiteit is geworden , gaat m'n petje te boven. Ofwel wordt een bedrijf inderdaad genationaliseerd (bv Deutsche Bank die gered moet worden) maar dat de SNB gaat voltanken in aandelen Apple of Facebook druist toch in tegen alle wetten van het 'vrije' kapitalisme ? In Europa gelden strenge regels om monopolies/kartelvorming tegen te gaan dus aandelen zijn toch voor 100% verboden terrein voor de ECB ?

   Verwijderen
  3. @HVC:

   De realiteit is, dat de ECB alles zal doen om de Euro te redden
   ('whatever it takes'). Datzelfde gold destijds voor het
   IMF, onder Lagarde, om Griekenland te 'redden' tegen alle
   regels in, om ook weer de Eurozone en de EU overeind te
   houden. De SNB probeert krampachtig om de stijging van
   de Zwitserse Frank tegen te houden, maar er is veel
   meer grof geschut voor nodig, want het vluchtkapitaal
   deinst kennelijk niet terug voor forse negatieve rente.

   De vraag is, hoelang dit alles kan worden volgehouden.
   Tja, de Bank of Japan toont aan, dat zoiets heel lang
   kan duren.

   DS

   Verwijderen
 62. Nederland anno 2019:

  https://www.ad.nl/apeldoorn/buren-hebben-plots-bouwsel-van-3-10-meter-hoog-in-tuin-maar-protesteren-kan-niet~a462a652/?referrer=https://t.co/s1CNCtOM9H

  BeantwoordenVerwijderen
 63. http://energyandgold.com/2019/07/27/bob-moriarty-on-the-weekend-at-bernies-financial-system-and-his-favorite-junior-miners/
  ik geloof niet over Amerika wat BM beweert, de mogelijkheid van een burgeroorlog, maar dat beide partijen steeds extremer tegenover elkaar (zullen) staan, dat lijkt mij voor 2020 wel duidelijk. In hoeverre zal dat Amerika verzwakken, immers een verdeeld huis kan niet succesvol zijn.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Moriarty was vroeger gevechtspiloot bij de Amerikaanse
   marine en is nu de jongste niet meer. Daarom zegt hij
   maar wat in het wilde weg. Hij zou zich moeten
   beperken tot het analyseren van zijn mijnaandelen.

   Amerika is heel verdeeld, maar echt niet meer dan Europa.
   Extreem rechts en extreem links krijgen meer invloed,
   net zoals in de jaren 1920 tot 1940, toen de middenklasse
   ook in opstand kwam vanwege crisis-achtige toestanden.

   Vele landen worden nu aanzienlijk autocratischer en ook
   nationalistischer en het gehele internationale bouwwerk,
   opgebouwd sinds 1945, staat te wankelen.

   Trump moet echter eerst worden herkozen en hij moet ervoor
   zorgen, dat er voorlopig geen recessie komt. Volgens
   de laatste opinie-peilingen, voor wat ze waard zijn,
   is hij weer de Underdog:

   https://thehill.com/homenews/campaign/454832-fox-news-poll-biden-leads-trump-by-10-points-in-2020-matchup

   DS

   Verwijderen
 64. Kunnen centrale banken schulden van elkaar kopen? Kunnen deze transacties geheim blijven?

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   Centrale Banken kunnen elkaar steunen met tijdelijke
   Liquidity Swaps. In de financieele crisis van 2008,
   leenden talloze Centrale Banken vooral Dollars van
   de FED, ter waarde van tientallen biljoenen, die
   later weer terugbetaald werden. Vooral Europese
   banken zijn erg afhankelijk van de geldmarkt in Dollars,
   die toen stil was komen te liggen.

   Dus als Centrale Banken behoefte hebben aan bepaalde
   valuta's, naast hun eigen valuta, dan kunnen Centrale
   Banken een tijdelijke uitkomst bieden. 'Kopen' van
   elkaars 'schulden' lijkt onwaarschijnlijk, maar
   niemand weet er het fijne van, alles is geheim.
   De BIS in Basel staat ervoor garant, dat niets
   naar buiten komt.

   Commercieele Banken lenen ook onder elkaar (interbank
   lending market).

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

   Verwijderen
 65. And I think to myself....what a wonderful world:

  https://twitter.com/CalebJHull/status/1156231096994062336?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Zou de aangekondigde renteverlaging door de fed een nieuwe cyclus van verlagingen in gang kunnen zetten en dus een opportuniteit zijn om lange treasuries te kopen?
  Mvrgr Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   De vooruitzichten voor de 30-jarige Treasury blijven gunstig
   op langere termijn. Er is hier sprake van een structurele
   trend, omdat excessieve schuld en demografie ervoor zorgen,
   dat groei en inflatie steeds verminderen. In dit opzicht
   lopen de ontwikkelde landen Japan achterna, die de rest
   al 10 tot 15 jaar voor is en waar de Lange Japanse staatsobligatie (JGB) al 30 jaar de beste belegging
   is geweest.

   Maar het is wel zo, dat het rendement van de 30-jarige
   US Treasury sinds November, 2018, dus in amper 9 maanden,
   spectaculair is gedaald van 3.45% naar 2.57%, waardoor
   de waardering omhoog schoot. Een tijdelijke tegenbeweging
   moet niet worden uitgesloten, maar we weten niet de timing.

   De FED bepaalt niet de waarderingen van Treasuries, maar
   loopt steeds achter de feiten aan. Bovendien zijn
   Treasuries, net zoals de Duitse Bunds en Nederlandse
   Staatsleningen, een 'veilige haven' voor het Grote Geld',
   waardoor er een tekort is ontstaan. Amerika met haar
   eigen gigantische markt en slechts 13% afhankelijk van
   de wereldhandel, die nu inkrimpt, is de bestemming
   van bijna al het vluchtgeld in de wereld, naarmate
   de wereldeconomie, na 10 jaar feest, struikelt.

   https://www.bloomberg.com/quote/USGG30YR:IND

   DS

   Verwijderen
 67. So, Chancellor Merkel makes it *unambiguously* clear. There will be an EU army. Germany will be the dominant power behind it. I guess she fears the peoples of the EU Nations rising up - so her Army can crack some skulls


  https://twitter.com/DVATW/status/1156499955697291265?s=20

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   TRUMP zei vorig jaar al, dat een EU-leger 'beledigend'
   was:


   Donald J. Trump

   @realDonaldTrump
   President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

   DS

   Verwijderen
 68. Het gaat nu hard met de negatieve rentevoeten, nu ook de 30jaars Duitse obligatie negatief, alles moet door het putje. Nieuwe escalatie in de handelsoorlog VS-China zorgt nu ook voor opschudding op de beurzen. Harde brexit zit er ook aan te komen, nog meer nervositeit en nog meer wantrouwen. De druk op de ketel neemt toe, vulkaanuitbarsting op komst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Wat vooral nu zorgen baart is de Dollar-funding voor
   Europa en de Opkomende Markten. Daarom is de Dollar,
   tegen de algemene verwachting, omhoog en dat is
   pijnlijk voor de meeste debiteuren, want de meeste
   schuld is in Dollars.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik kan me nog een uitzending van Business Class herinneren waarin Rienk Kamer een aantal charts liet zien waarin hij aantoonde dat het financieele systeem zou crashen. Dit was (meen ik) 1 sept 2006. Exact een jaar later begon de crash(The Big One , stond ook zijn parapluie die bij de eerste beste heftige regenbui crashte :-).
   U was in die tijd het grote klankbord voor RK en dus voor zijn
   inzichten. Is het thans niet mogelijk ook een dergelijke analyse te geven of is dit gezien het op hol geslagen rentebeleid van de CB-en een onmogelijkheid.Hoewel de CB voorlopig hiermee niet kunnen stoppen, zal ooit dit toch moeten gebeuren. Of is het de totale ineenstorting die hieruit volgt ,die dit een halt zal toe roepen met als grote risico de volledige chaos (oorlog?etc). Durft u enige toekomstspielerei over het eindspel te schetsen ?? Dit zou op dit forum zeer gewaardeerd worden,vermoed ik.

   mvg//Harold


   Verwijderen
  3. Leuk om er nog eens een interessante persoonlijkheid bij te halen, overleden en zo goed als vergeten (jammer want nog weinig dissidente geluiden in de zee van onverschilligheid). Gelukkig hebben we DS nog om af en toe de ogen (en het verstand) op te lichten ! Denk dat op dit forum alle mogelijke scenario's reeds de revue gepasseerd zijn : protectionisme, kapitaalcontroles, nationalisatie failliete banken/grote bedrijven, japanisering… alleen het tijdstip voor de totale capitulatie (de genadeslag) ontbreekt. Hetzelfde trouwens bij Sven Henrich/Northman Trader , sublieme analyses maar toch vaak een open einde want alles blijft mogelijk...Al merken we ook daar dat 'doomsday" alsmaar dichterbij komt. Vandaar ook m'n opmerking hierboven dat de druk op de ketel toeneemt. De scheuren en de gaten in het financieel systeem worden met de dag groter ( bij Deutsche Bank bv moet men toch stilaan de wanhoop nabij zijn) maar op de een of andere manier is er precies een onzichtbare hand die alles nog bij elkaar houdt, alsof het volledig financieel systeem in quarantaine is geplaatst. Rentevoeten die steeds dieper wegzakken in de afgrond als teken van angst in het financieel systeem maar alle participanten zijn te verlamd om de nucleaire knop in te drukken.

   Verwijderen
  4. Inderdaad ,ook DS beschrijft de weg naar de crash maar niet waar ongeveer toch die grens ligt waar in zijn ogen de Amerikanen zouden moeten besluiten door de zure appel heen te bijten, of was die grens bereikt toen de Fed de rente wilde verhogen en dat niet mocht??NB de Staatschuld van de VS is al 106% terwijl 90 % al als kritisch beschouwd moet worden.
   Voorlopig lijken we,wereldwijd, allemaal op kikkers die in koud water heel langzaam gekookt worden.
   Overigens hulde aan DS voor zijn kritische beschouwingen.
   mvg//Harold

   Verwijderen
  5. @HAROLD @HVC :

   Inderdaad wilde de FED, als enige Centrale Bank, de eerste
   stappen zetten naar een normale rente, maar werd door
   de markten en door Trump teruggeroepen.

   Toch is een terugkeer naar normale rente op den duur
   onvermijdelijk, anders is faillissement van banken,
   verzekeraars en pensioenfondsen de enige optie. Die
   terugkeer zal gepaard gaan met de Grote Marktsanering.
   Veel erger dan de rente van 20% in 1981, die de
   hyperinflatie destijds beteugelde. Dat heet SHOCKTHERAPIE.

   Voorlopig is echter het devies: de cyclus zo lang
   mogelijk verlengen, terwille van de Amerikaanse
   verkiezingen, het 100-jarig bestaan van de CCP in
   China (2021) en het overeind houden van de
   EU en Eurozone.

   Dus eerst nog een wereldwijde Melt-Up, waarschijnlijk
   vanwege een soort MMT en een People's QE (iedereen
   krijgt een cheque van de overheid). Rond die tijd
   zullen handels- en valuta-oorlogen even worden
   bijgelegd. En grotere begrotingstekorten doen er
   even niet toe (behalve in Duitsland en Nederland).

   De Grote Crash komt echter, maar vrij onverwacht,
   op een moment, dat weer niemand het ziet aankomen.
   Want deze gehele euforie eindigt net zoals in de
   'Roaring Twenties' in een Economische Depressie,
   structurele deflatie en (helaas) oorlog.

   Wat jammer, dat de veel te vroeg overleden Rienk Kamer
   deze interessante tijden niet meer meemaakt. Hij
   werkte altijd 's nachts en we hadden jarenlang vele
   nachtelijke gesprekken over de actuele onderwerpen met
   een nadruk op 'out-of-the-box' denken. Alle research,
   die ik naar hem stuurde, zorgde ervoor, dat hij weinig
   tijd had voor andere zaken! Maar hij en zijn vrouw
   kwamen toch af en toe naar Londen (Musical) en ik
   bezocht hen af en toe in Marbella (Puerto Banus).

   Mijn volgende artikel was vertraagd, maar staat op
   stapel. In ieder geval is de spectaculaire stijging
   in waarderingen van Obligaties, tegen de algemene
   verwachting in, helemaal uitgekomen. MAAR WAT NU?

   DS

   Verwijderen
  6. Dank voor dit verhelderende antwoord en inderdaad WAT NU?
   Hopelijk licht u een tip van de sluier hiervan op in uw volgende artikel.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  7. Veel dank voor de toelichting en kijk al uit naar 'wat nu'.
   Persoonlijk geloof ik wel niet dat Trump die 2de ambtstermijn uit de brand kan slepen, er duiken teveel beloftevolle jonge nieuwkomers op die meer dan waarschijnlijk het brede publiek achter zich krijgen. Trump heeft de verdienste de knuppel in het hoenderhok gegooid te hebben en de heilige huisjes gesloopt met z'n impulsieve uitlatingen. Maar daar stopt het dan ook want we kunnen er toch niet omheen dat hij zichzelf als het middelpunt van het universum ziet en dat is geen lang leven beschoren. Dat het de bedoeling is om alles zo lang mogelijk vol te houden in het kader van herverkiezing, voortbestaan EU en 100 jaar CCP is één ding maar dit streven wordt mijn inziens ingehaald door de feiten dwz het slagveld van negatieve rentevoeten is niet meer te overzien en de houdbaarheidsdatum (om alle scheve constructies overeind te houden) is waarschijnlijk al overschreden.

   Verwijderen
  8. @HVC:

   De verdienste van Trump is in ieder geval, dat hij heeft
   voorkomen, dat Hillary Clinton ooit President werd. De
   opinie-peilingen gaven Trump maar 1% kans om te winnen,
   terwijl Hillary een verkiezingskas had, die tweemaal
   zo groot was als die van Trump ($ 1.5 miljard tegenover
   $ 700 miljoen). Maar Dollarbiljetten stemmen niet, he?

   Trump heeft nu al $ 105 miljoen voor zijn campagne, terwijl
   Biden, de front-runner van de Democraten, slechts $ 22 miljoen
   in kas heeft. Maar Biden (79 in 2021!) heeft allerlei
   vraagtekens, zoals #METOO, familie met conflicts of interest
   en heel veel bagage van de Obamatijd. Zijn eerste debat was
   een ramp. Is hij echt wel 100%?

   https://www.politico.com/2020-election/president/democratic-primary/candidates/fundraising-and-campaign-finance-tracker/

   https://www.businessinsider.com/trump-2020-reelection-campaign-brings-in-massive-fundraising-haul-2019-7?r=US&IR=T

   Maar de economie moet natuurlijk niet inelkaar zakken.
   Tot dusver loopt alles O.K., zelfs de S&P 500 is
   tot nu toe dit jaar met 32% gestegen. Toch kan er
   nog van alles gebeuren. Trump is een expert in
   Pokerspelen. Gezondheid moet echter ook optimaal
   blijven.

   DS

   Verwijderen
 69. Misschien gaat Trump zich met deze kwestie bemoeien?

  https://twitter.com/FunkButcher/status/1157282862720307200?s=20

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   Deze Chinese woordvoerder heeft, helaas voor Hong Kong,
   gelijk. Wat naief om ooit te geloven in 'One country,
   two systems'. Prioriteit is niet democratie, maar
   de alleenheerschappij van de CCP en de stabiliteit
   van China zelf. Daarom moet men als belegger en
   investeerder in Hong Kong wegwezen, zolang het nog
   kan. Datzelfde geldt voor Taiwan.

   President Trump is een nationalist en Xi is een 'vriend'.
   Hij ziet dat als een zaak voor China zelf net zoals
   de miljoenen moslims, Christenen, etc in de geheime
   heropvoedingskampen, vooral in Xianjiang. De brief van
   Human Rights Watch van de VN werd door Amerika dit keer
   niet ondertekend. Turkije en Hongarije tekenden ook
   niet. Talloze landen, die miljarden kregen van China
   voor BRI (Belt and Road Initiative), onthielden zich
   ook van mening. It's all about money.

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

   Verwijderen
 70. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-deutschland-droht-die-dexit-debatte-a-1280224.html
  Ongelooflijk, dit is de eerste keer dat ik in een respectabele Duitse krant lees dat na Brexit misschien Dexit komt: het uit de Euro stappen van Duitsland.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 71. "Wat nu" van Willem Middelkoop:

  Woke up this morning.. it’s all so obvious now:

  Financial Endgame here to stay

  (Till a Monetary Reset- Debt Jubilee)

  Rise in negative yielding debt
  More QE coming
  Money flees to (hard)assets gov’s cant print
  Bitcoin- best digital hard asset
  Stocks not allowed to sink

  Sorry����

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Stel: Om de VS te treffen gooit China er plotseling voor enkele honderden miljarden (30yr )amerikaanse staatsleningen op de markt ....dan daalt de koers van de treasuries fors..veel aanbod lagere prijzen zoniet waarom

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   CHINA had per Maart, 2019, $ 1.12 miljard aan Treasuries.
   Dat is slechts 5% van de $ 22 biljoen aan Treasuries in
   omloop. China is al enkele jaren netto-verkoper van
   Treasuries, vanwege de daling in haar overschot op de
   lopende rekening, maar dat had geen enkele invloed
   op de waardering daarvan, want de vraag naar
   's werelds veilige haven' is alleen maar gestegen,
   ondanks hogere Amerikaanse begrotingstekorten.

   Meer dan 60% van de Treasuries is in handen van
   Amerikanen zelf. De Amerikaanse banken en verzekeraars,
   naast vooral de Europese banken, verhogen hun belang
   in Treasuries of door nieuwe regelgeving of doordat
   zij veel defensiever worden. Treasuries vormen het
   noodzakelijke onderpand van het internationale
   kredietsysteem. Zonder zo'n onderpand, geen krediet.

   Treasuries zijn 30% van de officieele deviezenreserves
   van China, die voortdurend zijn gedaald, vanwege
   kapitaalvlucht, etc. Volgens het IMF, krijgt China
   in 2020 een TEKORT op de lopende rekening. Dat zal
   leiden tot verdere verkopen van Treasuries van China.

   De koop of verkoop van Treasuries maakt trouwens niets uit
   voor de waardering daarvan. In een systeem van vrije
   wisselkoersen, bepaalt de Centrale Bank, de FED, de rente,
   het rendement en de waardering. Lang verhaal, maar dat is
   een hardnekkige mythe. De Treasury krijgt niet meer of
   minder geld als Treasuries worden gekocht of verkocht.
   'Don't fight the FED' is een devies, dat men nooit moet
   vergeten.

   DS

   Verwijderen
 73. Waarschijnlijk bijna het nieuwe artikel af, gooit China roet in het eten.😉

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Prachtige laatste zin, heer Schmull, in uw reaktie aan @JAN: "Don't fight the FED".
  De FED maakt zojuist openbaar ......... FEDNow :

  https://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/7052912/fed-werkt-aan-eigen-realtime-betalingssysteem/

  De FED is inderdaad oppermachtig. Wie durft de FED nog uit te dagen ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Ik krijg meer respect voor Trump.

  Why Trump Will Win the US China Trade War

  https://www.youtube.com/watch?v=dFV0-ODvkmg


  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 76. taking measures & expecting a different outcome
  https://www.reuters.com/article/us-markets-selloff-fed/emergency-rate-cut-may-show-the-fed-panicked-idUSN2253755820080122

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Geachte heer Schmull, wat vindt u van het conflict tussen Hongkong en China?
  HK is een welvarend deel van China, wat zijn de gevolgen als de economie daarvan ineenstort?
  Of is HK te klein om veel invloed te hebben op de rest van de wereld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   HONG KONG heeft allang afgedaan als het 'venster' op
   de rest van de wereld voor China. Shanghai staat te
   trappelen om die rol over te nemen. Verder was
   'one country, 2 systems' altijd al een mythe. Zodra
   de stabiliteit van China zelf en van de CCP wordt
   bedreigd, dan zal er hard worden ingegrepen. Er staan
   inmiddels al 250,000 PLA-leden van het Chinese leger
   klaar om Hong Kong binnen te vallen. Het bloedbad
   is aanstaande, want de CCP heeft haar les geleerd
   van de rellen in Tiananmen Square in 1989 en helemaal
   van de val van de Sovjet-Unie in 1991.

   Hong Kong is er geweest. Men moet NU alles achterlaten,
   zolang het nog kan. De eventuele gevolgen van een klap
   in HK zijn vooral van belang voor Azie.

   Toch zijn dit de laatste stuiptrekkingen van de 1-partij-
   staat van China met XI als 'keizer' voor het leven (!).
   Dat model plus het gehele kaartenhuis van excessieve
   schuld is niet vol te houden. Die instorting zal de rest
   van de wereld later flink treffen.

   DS

   Verwijderen
  2. Volgens Kees de Kort zal China niet ingrijpen in Hongkong, omdat een deal met de VS dan verder weg komt.

   https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10386042/china-blijft-graven

   U bent het daar kennelijk niet mee eens.
   Wat vindt u i.h.a. van de analyses van Kees de Kort? Hij is net als u niet optimistisch over de wereldeconomie.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Met alle respect voor Kees de Kort, hoop ik, dat hij
   gelijk krijgt, maar ik vrees van niet. De laatste 10 jaar
   is China, in plaats van convergentie met het Westen,
   juist bezig met toenemende divergentie. Dat ligt aan
   de kwetsbaarheid van dat systeem, dat is gebaseerd op
   corruptie en vriendjespolitiek. Het laatste gerucht,
   dat de ronde doet, is, dat HSBC $ 400 miljard aan
   China leende om de Yuan te steunen en dat dat de
   echte reden was voor het ontslag van Flint, de topman.
   Uit alles blijkt, dat China niet meer genoeg
   reserves heeft, niet in het minst door de witte
   olifanten van Belt and Road, die geld verliezen
   als water. Natuurlijk komt er op een gegeven moment
   een soort overeenkomst tussen Amerika en China,
   maar alles is voorgoed veranderd. Duizenden
   buitenlandse bedrijven in China zien de bui al hangen en
   vertrekken.

   DS

   Verwijderen
  4. Julie Eadeh, a US diplomat in Hong Kong, was caught meeting HK protest leaders.

   https://twitter.com/chenweihua/status/1159364746329632768?s=20

   Verwijderen
 78. Heer Schmull, eerder gaf u aan dat 'cash is king' tijdens deflatie en schulden juist het tegenovergestelde.

  Maar wat als cash door overheden wordt uitgefaseerd ten behoeve van CBDC's (Central Bank Digital Currencies) tegen een verschillende rentevoet? Is cash aanhouden dan nog steeds verstandig?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Echt kasgeld wordt steeds moeilijker. Een deposito met
   negatieve rente heeft geen zin en thuis bewaren is
   absoluut geen optie. Daarom heb ik ook allang korte
   Amerikaanse Treasury Bills aanbevolen, die dan steeds
   verlengd moeten worden. De looptijden zijn van 3 maanden
   (2.02%) tot 12 maanden ( 1.77%). Er is een valuta-
   risico, maar dat neemt men op de koop toe, want de
   toekomst van de Euro blijft onzeker.

   https://www.marketwatch.com/investing/bond/tmubmusd03m?countrycode=bx

   https://www.marketwatch.com/investing/bond/tmubmusd01y?countrycode=bx

   De CBDC's zijn voorlopig nog een niet aan de orde en kan
   nog jaren duren. Dat zou ook het einde van Bitcoin
   betekenen. Die is dan opeens niets meer waard, want
   de handel stopt.

   DS

   Verwijderen
 79. Geachte heer Schmull,

  Ik heb een vraag, klopt mijn observatie dat de koers van de TLT harder stijgt dan de daling van de rente? Zit er een paniekfactor in?
  verder lees ik dat Jeffrey Gundlach 75% kans ziet op een recessie voor de 2020 verkiezingen, ( als je dat al kan zien ) op basis van de rentecurve en de inversie daarvan. Ziet u dat ook zo?
  Https://marketrealist.com/2019/08/gundlach-recession-risk-rising-this-indicator/?utm_source=yahoo&utm_medium=feed&yptr=yahoo
  Groet streetrunner.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Absoluut. Er is een ware kooppaniek in langere obligaties.
   De 100-jarige staatsobligatie van Oostenrijk, uitgegeven
   in 2017 met een positief rendement van slechts 2.1%,
   is inmiddels 75% gestegen! Momentum investing...

   Er is zoveel geld, dankzij de geldmachine van de Centrale
   Banken, dat er een tekort is ontstaan aan 'papier'. En
   de onzekerheid over de economie neemt met de dag toe.

   De inversie van de rentecurve geeft niet de timing aan van
   een recessie en de credit spreads gedragen zich nog naar
   behoren. Een recessie is een langdurig proces en zal
   niet ieder land tegelijk treffen. Duitsland ziet er echter
   vrij beroerd uit, omdat 50% van de economie afhankelijk
   is van de wereldhandel, die nu inkrimpt. Amerika slechts
   voor 13%, waardoor de handelsruzie met China nog wel
   even kan duren, zeker tot vlak voor de verkiezingen
   van 2020.

   DS

   Verwijderen
 80. Alle looptijden van o.a. Duitse en NL staatsleningen negatief! In Denemarken hypotheekleningen tot 20 jr met een nul rente of zelfs negatief.

  Hoe lang kan een kredietmarkt nog werken zonder een risicopremie? (Het voelt alsof we in Hans Cristian Andersen's sprookje zitten van "De nieuwe kleren van de keizer")

  Met dank dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
 81. CEO Duitse bank in brief aan Draghi: "For years, we have taught Germany’s children that saving money makes sense, because one has to provide for bad times during crises. You are undermining that culture. All of this cannot end well in the long term.

  https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/anger-letter-to-ecb-president-sparkasse-ceo-criticizes-draghi-63970650.bild.html

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Karel Mercx volgt al jaren de heer Schmull:

  https://twitter.com/KarelMercx/status/1162060800695160833?s=20

  BeantwoordenVerwijderen