Translate

woensdag 17 april 2019

ZEG NOOIT NOOIT


ZEG NOOIT NOOIT

Wanneer een zeilschip de wind van voren krijgt, is het bijna onmogelijk om te zeilen. Moet het roer om? Zeg nooit nooit! Wanneer de economische groei maar blijft tegenvallen, vanwege het monster van excessieve schuld, welke nauwelijks overeind kan worden gehouden, dan zullen de schuldeisers (de spaarders') moeten opdraaien voor de 'redding' van de schuldenaren door middel van Negatieve Rente. Op die manier wordt het bezit van spaarders geleidelijk overgeheveld naar schuldenaren middels de confiscatie van spaartegoeden. En wat te denken van het voorstel van uitgerekend het IMF om ook nog eens een algemene vermogensbelasting te heffen van 10%? Zeg nooit nooit!
Meer dan 20% van het uitstaande schuldpapier in de wereld heeft reeds een Negatief Rendement. Vroeger kon een schuldenaar rekenen op vermindering van schuld door het koopkrachtsverlies ('inflatie') van zijn geld, maar tegenwoordig is de algemene consumentenprijsinflatie, in een tijd van gigantische overcapaciteit en felle internetconcurrentie, nauwelijks aanwezig en in Japan al 30 jaar niet. Dus confiscatie van het bezit van de 'haves' ten behoeve van de 'have-nots'  is momenteel  de enige manier om het systeem door te laten draaien. Tot de volgende systeemcrisis, want banken, verzekeraars en pensioenfondsen zullen het, bij deze tegenwind, op een gegeven moment, niet meer kunnen bolwerken en gaan failliet of worden genationaliseerd.

Het is een kwestie van tijd, dat de negatieve obligatie-rendementen overslaan van Europa en Japan naar Amerika, waardoor de waarderingen van Amerikaanse Treasuries, zelfs na de triomftocht van de afgelopen 38 jaar (een Nul-coupon op de 30-jarige Treasury steeg gemiddeld met 15% per jaar als men steeds had doorgerold), nog veel verder zullen stijgen. Lagere rendementen betekenen, bij obligaties, hogere waarderingen. Let wel: bij obligaties doet het er niet toe of een coupon hoog of laag is. Het enige, waarin een obligatie-belegger is geinteresseerd, is dat de trend in het obligatie-rendement uiteindelijk verder daalt, waardoor de waardering stijgt.


(Bloomberg)


In deze tijd van superriskante schuldenaren ('debiteuren'), is er sprake van een vlucht naar 'veilige havens'. Er bestaat tegenwoordig, voor het Grote Geld, een geweldig tekort aan schuldpapier van hoge kwaliteit. Dat Grote Geld is steeds groter geworden, vanwege het soepele monetair beleid van de Centrale Banken. Staatsleningen van een solide staat worden gezien als bijna 'risicoloos', want de staat kan belasting heffen en krijgt meestal altijd haar benodigde geld in tegenstelling tot een onderneming. Vele grote ondernemingen gaan, na verloop van tijd, regelmatig failliet. Staten gaan zelden failliet.

Een kwaliteitsobligatie met Negatief Rendement kan eenvoudigweg de minst slechte belegging blijken te zijn. Of dat rendement wordt nog negatiever, wat winst oplevert, of instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, moeten gewoon aan bepaalde regels voldoen, die een belegging in kwaliteitsobligaties verplichten tegen elke prijs.

De Duitse overheid heeft onlangs 2,4 miljard aan 10-jarige staatsobligaties (Bunds) geplaatst met een Negatief Rendement van 0.05%, waar 2.6 maal zoveel vraag naar was dan het aanbod ('overtekend'). Ook de Franse bedrijven LVMH en Sanofi wisten onlangs obligaties te plaatsen met een Negatief Rendement. Die van LVMH was liefst 6 maal 'overtekend'!(Bloomberg): De gigantische monetaire stimulering van de ECB heeft niet geleid tot hogere inflatoire verwachtingen. Integendeel. De Inflation Swaps dalen! De Bank of Japan heeft dat al 30 jaar ervaren. Het is een gevecht tegen de bierkaai. De omloopsnelheid van het geld blijft instorten en de vergrijzing doet natuurlijk ook zijn werk.


(Bloomberg): Dank u, ECB! Het rendement van de 5-jarige Griekse staatsobligatie is nu LAGER en is dus DUURDER dan die van de 5-jarige Amerikaanse Treasury. Absurd.


Dit is echter het eindspel, voordat het doek valt. Het financieele systeem gaat naar de knoppen bij een verdere uitbreiding van Negatieve Rentes. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen stevenen af op een fiasco. Het internationale kredietsysteem spat uit elkaar. Net zoals kredietgroei een positief economisch hefboomeffect ('multiplier') veroorzaakt, zal het negatieve hefboomeffect van kredietinkrimping het financieele systeem noodlottig worden. Daarom is de gemeenschap van Centrale Bankiers in rep en roer. Stel eens voor, dat de strijd tegen deflatie tot mislukking is gedoemd, zelfs met een Negatieve Rente van 5%, als de volgende crisis opdoemt! Japanification of the West! Staat algehele nationalisatie dan op stapel en lopen democratie en kapitalisme op hun laatste benen? Wordt het gesloten China ('de staat is alles, de mens is niets') de lachende derde? Wordt een vorm van autocratie, waar rijkdom en vrijheid slechts in bruikleen worden gegeven aan de minderheid van trouwe maatjes ('cronies') en waar een rechtsstaat ontbreekt ('rule of law'), voor de meeste landen, de toekomst, net zoals in de jaren '30? Zeg nooit nooit.


(Yamada): 200+ jaren van Amerikaanse rente! De rente kan decennia-lang HEEL LAAG blijven. Maar het ONDENKBARE staat te gebeuren bij de volgende crisis, nu de wereldschuld met 50% is gestegen sinds de crisis van 2008: NEGATIEVE AMERIKAANSE RENTE is op komst, net zoals in Europa en Japan:Wie weet, krijgt men dan eindelijk genoeg van de Centrale Planning van enkele kamergeleerden bij de Centrale Banken met hun theorieen, die steeds niet utkomen of onbedoelde gevolgen hebben, zoals een grotere vermogensongelijkheid dan in 1929 (!). We weten allemaal, wat er daarna gebeurde.
Misschien zal de rente dan, zoals vroeger eeuwenlang het geval is geweest, weer uiteindelijk door de 'vrije markt' worden bepaald (net zoals meestal de valutastanden nu), toen inflatie decennialang vrij stabiel bleef. Zeg nooit nooit. Een Centrale Bank is niets anders dan de 'Bank der Bankiers', ressorterend onder de Bank of International Settlements (BIS) te Basel. In tegenstelling tot hardnekkige mythes, ligt de cruciale zeggenschap van de meeste Centrale Banken bij de BIS, niet bij de nationale overheden. Centraal Bankieren is, naast oorlog en drugshandel, immers een van de meeste lucratieve takken van sport, en wordt daarom, met opzet, altijd in nevelen gehuld.

Maar is het niet een geruststellende gedachte, dat een Centrale Bank kan optreden als kredietverstrekker 'in laatste instantie' ('lender of last resort')? Of leidt dat juist tot een onaanvaardbaar moreel risico ('moral hazard'), waarbij steeds grotere risico's kunnen worden genomen? Elke recente crisis was het gevolg van ingewikkelde derivatenconstructies, die hun waarde 'ontlenen' aan een ander goed, of carrytrade-transacties, die het verschil proberen uit te buiten tussen lage en hoge rentes door middel van een enorme hefboom ('leverage'). Dergelijke speculatieve spelletjes beleven al decennia-lang, sinds het begin van het echte fiatgeldsysteem in 1971, een exponentieele groei. Het fiatgeldsysteem, een systeem, dat niet meer gebaseerd is op iets fysieks, zoals Goud, luidde immers een tijdperk in van veel meer 'liquiditeit' dan er goederen waren. Bovendien is de derivatenmarkt een veelvoud van de waarde van de wereldeconomie, terwijl onduidelijk is, hoeveel posities met elkaar overeenstemmen ('matched') en hoeveel posities dienen om risico's af te dekken. Een weinig doorzichtige tijdbom met institutionele spelers, die te groot zijn om te falen ('too big to fail').

Sinds het begin van het systeem van Centrale Banken (de Zweedse Riksbank in 1668, de Bank of England in 1694 en de Amerikaanse Federal Reserve in 1913, nadat de Bank of the United States ruim 80 jaar daarvoor tweemaal een poging waagde), is er, in tegenstelling tot de algemene veronderstelling, bar weinig sprake geweest van een stabiel financieel klimaat. De ene 'varkenscyclus' ('boom/bust' cyclus) na de andere! Toen het de laatste keer, tussen 1930 en 1940, helemaal misging, moest President Franklin D. Roosevelt het kapitalisme 'redden' door middel van zijn New Deal en de Tweede Wereldoorlog.


De GOUDPRIJS: het patroon van 3 lagere toppen lijkt, voor de kortere termijn, ongunstig. Ondergetekende is al sinds 2011 voorzichtig geweest met GOUD en gaf de voorkeur, tegen de algemene mening in, aan de DOLLAR, die, sinds 2008, in een opgaande trend verkeert en, historisch gezien, nog goedkoop is. De GOUDPRIJS staat, in USD, ruim 30% lager dan het hoogtepunt van 2011.(SAHARA CHARTS)(TRADINGVIEW):  De Goudprijs heeft duidelijk moeite om naar boven uit te breken. Misschien houdt de markt rekening met een terugval op korte termijn. Tenslotte lijkt de inflatie te zullen dalen, terwijl de alom verguisde Dollar niet ver weg is van een uitbraak naar boven, tegen elke verwachting in. Een herhaling van de Dollarliquiditeitscrisis van 2008? De Eurodollarmarkt ( Eurodollars zijn 'offshore'-dollars, die niet onder het toezicht vallen van de FED, maar wel 90% van de wereldhandel financieren) lijkt, in de afgelopen 10 jaar, veel groter te zijn geworden. Krediet in Eurodollars is immers veel goedkoper dan 'onshore'-dollars, met weinig regels. Een apart monetair systeem, ter waarde van minstens $ 10.000 miljard, NAAST het zichtbare. De ECHTE reden van de Grote Financieele Crisis van 2008 was het verlies van vertrouwen in de Eurodollarmarkt. Herhaalt de geschiedenis zich?

(GOUD FUTURES)(16 April, 2019): BOEM!(GC Gold Continuous Contract)

Voor de TWEEDE keer! Een GOUD-Futures contract ter waarde van $ 1.5 miljard (notional) wordt koortsachtig op de markt 'gedumpt'. De Goudprijs is nu onder het 100-daags gemiddelde gedaald, het laagst sinds Januari, 2019:


De GOUDMARKT houdt er rekening mee, dat de Bearmarkt sinds 2011 nog niet voorbij is. Maar GOUD behoort toch deel uit te maken van een vermogen, ongeacht de prijs, als appeltje voor de dorst en als verzekering tegen het ondenkbare.

(De LBMA LONDON FIX): 16 April, 2019 --- een dramatische WATERVAL in de Goudprijs:(LBMA)


De BLOOMBERG DOLLAR Index:
(Bloomberg): Er broeit iets! De Bloomberg DOLLAR Index, net zoals de Dollar Index (DXY), lijkt NAAR BOVEN uit te willen breken. Is Amerika straks van plan om Europa sterk onder druk te zetten, na de handelsruzie met China? Hoelang zal de volgende Eurocrisis op zich laten wachten, na Brexit en na een eventuele crisis in de Italiaanse staatsschuld?

$EURUSD:(TACTICALCHARTS): De EURO tegenover de Amerikaanse DOLLAR (USD) lijkt straks in een VRIJE VAL naar beneden te geraken, tegen alle verwachtingen in. Helpen de komende Europese verkiezingen, die een aardverschuiving teweeg kunnen brengen, misschien een handje mee?


De consumentenprijsinflatie, laat staan de tijdelijke activa-inflatie van aandelen, grondstoffen en onroerend goed, staat trouwens op springen, naar beneden wel te verstaan! Ruim 33% van de Amerikaanse Consumentenprijsinflatie (CPI) en zelfs 42% van de 'Core' CPI, waar de FED vooral op let, bestaat uit de huurwaarde van het 'opgeblazen' eigen huis ('shelter'). De komende afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt, wat reeds merkbaar is in de grotere steden, zal leiden tot onverwachte huurverlagingen.

Een tijdelijke euforie-fase (een 'melt-up') in, met name de Amerikaanse aandelenmarkt, is natuurlijk nooit uit te sluiten. De hausse in Wall Street tussen 1927 en 1929, vanwege de
'Coup de whiskey' ( een soort kwantitatieve verruiming - QE) van de Federal Reserve, die los stond van de redelijke waarderingen en de fundamentele factoren, staat velen nog vers in het geheugen. Mijn grootvader nam daaraan deel en raakte, in de rest van zijn leven, geen aandeel meer aan. Hij gokte sindsdien liever op de Hilversumse drafbaan van de Paarden Sportvereeniging Hilversum (PSH)!


MEDEDELING: Het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.


BESTEL NU! DE SCHMULL-BELEGGINGSSUGGESTIES (TWEEDE KWARTAAL 2019).
(Nederlands/Engels) Met 10 nieuwe FAVORIETE Suggesties (inclusief Charts) plus UPDATE van de vorige suggesties plus EXTRA Suggesties voor de langere termijn op het gebied van Amerikaanse TREASURIES, DOLLAR, GRONDSTOFFEN en GOUD (29 bladzijden). KOSTEN: 10 Euro (of $ 11.00). GRATIS VOOR LEDEN VAN HET BLOG. Overboeking via ABNAMRO,(IBAN): NL07ABNA0413515508 t.n.v. D.H.SCHMULL of via de Donatieknop (PayPal)(dhriks@aol.com) op het Blog. Gaarne uw e-mail-adres vermelden voor de toezending van de PDF!

DIEDERIK SCHMULL 17 April, 2019 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.


85 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Weer een prachtig stuk, goed doordacht en voorzien van ondersteunende bewijsstukken. Bedankt hiervoor. Voor de goede verstaander naderen we dus alarmfase 1.
  Groet
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ben in de afgelopen tijd op (sommige van ) uw suggesties ingegaan met redelijk tot goed succes. Een uitschieter was Aqua Venture Holdings limited; onlangs van de hand gedaan met 47% winst. Ook de goudmijnen (hier ligt mijn voornaamste belangstelling) hebben het enige tijd redelijk gedaan, soms eigen geld of een paar % gemaakt. Deze posities bouw ik nu af in het licht van de verwachte daling van de goudprijs. Wel extra geïnvesteerd in GoldCorp (de slechtst presterende club) ivm de aanstaande overname van Newmont (18 april). Deze combinatie wordt dan de grootste ter wereld en wat vooral interessant is 100+Million aan synergievoordelen die hier kunnen worden binnengehaald. Even afwachten, maar verwacht hier geen buil aan te vallen. Verder verkas ik (bij de juiste prijzen) naar 7-10 en 30 jarig US Treasuries. Kasgeld in usdollars en (noordelijke) euro’s met escape route naar in eurogenoteerde 1-3 jarig Amerikaans schuldpapier. Eerlijk gezegd was ik hier zelf allemaal niet op uitgekomen!
  Groet
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste DS, via DeGiro.nl kan men de volgende US Treasuries 10+ Year kopen: SPPX en LUTR. Welke van de twee raad u aan, en waarom? Hartelijk dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De SPPX en de LUTR worden beiden beheerd door Barclays,
   zijn ongeveer even groot en hebben praktisch dezelfde
   beleggingsportefeuille.

   Het verschil is, dat de SPPX is genoteerd in Duitsland
   (XETRA) en de LUTR in Londen. Gezien de BREXIT-onzekerheden,
   lijkt de SPPX de voorkeur te verdienen voor ingezetenen
   van de EU.

   https://www.bloomberg.com/quote/SPPX:GR

   https://www.bloomberg.com/quote/LUTR:LN

   DS

   Verwijderen
  2. Maar lees ook eerst even dit, voordat je in USA overheidsschuld belegt:

   https://www.zerohedge.com/news/2019-04-15/distressed-nation-each-american-would-owe-700000-eliminate-worsening-debt-situation

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Alles is relatief. Andere landen staan er veel slechter voor
   en zijn veel zwakker. Het is waar, dat men met boekhouding
   alle kanten op kan gaan. Dat is altijd zo geweest, maar
   toch neemt men de boekhouding van een gemiddelde firma
   niet met een korreltje zout. Als men als boekhouder
   een winst wenst te tonen, dat er niet is, dan is dat
   zo eenvoudig. De accountant en de firma spelen onder
   1 hoedje, omdat de firma die accountant betaalt. Net
   zoals de Rating Agencies AAA toekenden aan Subprime,
   omdat zij werden betaald door de firma's zelf.

   Bovendien zijn niet-volgestorte verplichtingen, zoals
   pensioenen, slechts beloftes, die gedaan zijn in
   andere, goede tijden. Natuurlijk zullen die
   verplichtingen worden aangepast, als het zover is en
   dat gebeurt al.

   Het draai erom, welk land groot en sterk genoeg is om
   haar staatsschuld te beheersen, vooral op basis van
   haar geschiedenis. Amerika is al honderden jaren
   niet failliet gegaan, maar Spanje ging 13 keer failliet
   en over Argentinie zullen we het maar niet hebben.

   DS

   Verwijderen
 5. Of als je ook ethische overwegingen wil meenemen in je overwegingen, lees dan ook dit stuk over het Deep State US biz-model.

  https://www.newsweek.com/us-spent-six-trillion-wars-killed-half-million-1215588?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Elk land heeft een Deep State, ook Nederland. De politici
   hebben geen enkele macht, maar zitten in de zak van de
   macht achter de schermen. Die macht achter de schermen
   werkt met False Flags en daarvan zijn voorbeelden te over.
   Als men niet in de pas loopt, dan is men zijn leven
   niet zeker. Dat is echt niet alleen in Rusland of China,
   maar overal. Maar men heeft het volste recht om niet
   te beleggen in 'onethische' en ongezonde effecten, zoals
   tabak, alcohol en wapenhandel. Of fossiele brandstoffen.
   Dat is een persoonlijke zaak. Dan maar donaties geven
   aan goede doelen, wat een fijn gevoel geeft. En sla geen
   acht op hun reclame van hongerige kinderen, die daarvoor
   worden uitgebuit.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Als men belegt in 'ethische' Europese staatsobligaties,
   dan moet men niet uit het oog verliezen, dat de
   Russische Beer op de loer ligt. Poetin zal niet
   rusten, voordat de Nato verdwijnt en Rusland niet
   meer 'omsingeld' is. Onderschat Poetin niet:

   https://www.bankableinsight.com/reasons-why-vladimir-putin-is-terrible-human-being.html

   En mocht Amerika, in deze tijd van America First, zich
   willen bezig houden met andere zaken (in de Tweede
   Wereldoorlog raakte Amerika pas 2 jaar NA de aanval
   op Polen in 1939 erbij betrokken, na de aanval op
   Pearl Harbor), dan zou men alles (weer) kunnen
   verliezen. Poetin heeft zijn nostalgie naar de
   Sovjet Unie nooit onder stoelen en banken gestoken.
   Met een geschat vermogen van $ 200 miljard (Bill
   Browder) voelt hij zichzelf tot alles in staat.
   De Krim, Oekraine en de Baltische Staten zijn
   slechts vingeroefeningen. Bovendien is de
   Europese energie-toevoer uit Rusland een geweldige
   troefkaart. Met een Cyberaanval, kan alles worden
   stilgelegd. De militaire macht van Europa is nog
   nooit zo klein geweest. Dat gevoel van 'gebroken
   geweertje' gaf in de jaren '30 ook zo'n goed
   ethisch gevoel (niemand wilde oorlog met Hitler),
   maar onderschat de kwetsbaarheid van Europa niet
   tegenover het land met de grootste kleptocratie ter
   wereld.

   DS

   Verwijderen
  3. U schreef: "Dat gevoel van 'gebroken
   geweertje' gaf in de jaren '30 ook zo'n goed
   ethisch gevoel (niemand wilde oorlog met Hitler),
   maar onderschat de kwetsbaarheid van Europa niet
   tegenover het land met de grootste kleptocratie ter
   wereld." Waarom is Trump z'n fan van Putin?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   'Fan' van Putin is natuurlijk relatief. Trump bewondert
   of liever, heeft respect voor 'sterke mannen'. Trump
   is een worstelaar, die wil intimideren. Dat lukt alleen
   bij zwakke worstelaars.

   Tegelijkertijd laten Trump's daden zien, hoe hij er echt
   over denkt: Het aantal uitwijzingen, sancties en bevriezingen
   van activa van Russen zijn, sinds de inlijving van de Krim
   en Oost-Oekraine, scherp toegenomen. Als staatshoofd
   moet men nu eenmaal altijd aardig blijven tegenover
   monsters:

   https://www.themoscowtimes.com/2019/03/05/trump-extends-us-sanctions-against-russia-over-crimea-a64711

   DS

   Verwijderen
  5. Hartelijk bedankt! Uw mening is erg belangrijk voor mij.

   Verwijderen
 6. De huizenprijzen in NL zijn na de dip in 2013 weer tot boven het niveau van 2008 gestegen. De stijging lijkt nu wel wat af te vlakken en het aantal verkochte huizen daalt doordat steeds meer kopers afhaken.
  In hoeverre is de recente stijging veroorzaakt door schaarste en in hoeverre is het lucht a.g.v. het lage-rente-beleid?
  Zijn degenen die rond 2013 hun eerste huis kochten nu spekkopper?
  Of krijgen die het ook nog een keer voor hun kiezen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De huizenmarkt is heel lokaal. Amsterdam is veel 'duurder'
   dan Rotterdam en stukken duurder dan de oostelijke regio's.
   Zolang de banken nog tophypotheken verstrekken, wordt
   het vuurtje nog aangewakkerd. Maar zodra de economie
   zou afzwakken, dan komt de kredietgedreven huizenmarkt
   stil te liggen. Bovendien zal de vergrijzing steeds
   meer een rol spelen, want kopers uit China, die
   onbenullige prijzen betalen, worden dan schaarser.
   Dit lijkt erg op 1989, toen Japan onbenullige prijzen
   betaalden voor trofee-onroerend goed, net voor hun
   Crash.

   Luister ook niet naar makelaars, die alles mooier
   voorstellen dan het in werkelijkheid is. Het slijten
   van een huis van 1 of 2 miljoen is in Amsterdam nu
   ook veel en veel moeilijker geworden. Elke bubbel barst.

   Internationaal onroerend goed is flink aan het afkoelen.
   Nederland en Duitsland volgen spoedig, gegarandeerd.

   DS

   Verwijderen
  2. Niet alleen de NL huizen. Ook de Nasdaq future vandaag op ATH!
   Spekkopers zijn degenen die durfden in respectievelijk 2013 (nl huizen) en in 2009 (nasdaq) èn vasthielden. FAANG inmiddels ook fors in herstel trouwens.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Ook Morgan Stanley vraagt zich af, wat er aan de hand is.
   Alles stijgt, terwijl de Fundamentals negatief zijn.
   Tekenen van een Melt-Up?

   The dollar rallying along with risk markets, bonds & oil is an anomaly & doesn't make sense: MS's Tirupattur. “This combination is very confounding and seems very unsustainable to us,” he said, via @bloombergradio @SuziAnn2 The dollar is the strongest versus peers since Dec. 14.

   DS

   Verwijderen
  4. Als je dit artikel (en de vele reacties) leest lijkt het er toch niet op dat binnenkort de huizenprijzen gaan zakken:

   https://www.nu.nl/geldzaken/5866401/abn-amro-bouw-nieuwe-woningen-loopt-terug-ondanks-toenemend-tekort.html
   Er zijn ook veel belangen om de prijzen hoog te houden, o.a. bij bankiers en makelaars, maar ook onder de huidige huizenbezitters.

   Ik huur al jaren en heb rond 2013 al eens rondgekeken voor een koophuis. Ik denk nu toch dat ik toen een mooie kans op een betaalbare koopwoning heb laten schieten. De prijsstijging die daarna kwam had ik eerlijk gezegd ook niet voorzien en eigenlijk vond ik het prijsniveau van 2013 ook nog hoog.

   Ook de olieprijs loopt alsmaar op, vooral door allerlei spanningen in de wereld. Van deflatie weinig te merken.

   Toch zou die schuldenbubbel een keer moeten barsten, maar wanneer?

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Elke bubbel barst, gegarandeerd, maar wanneer staat in de
   sterren, want er zijn geen grenzen aan de speculatiedrift
   van de mens. De banken spelen nu het spelletje mee, zolang
   het nog kan, maar toen ik iemand sprak, die zijn huis
   kocht op de vorige top in 1977 - 1978 en daarna failliet
   ging in 1982 (daling: 50%). gaf hij de bank de schuld.
   Waarom was de bank dan zo stom om mij geld te lenen?

   DS

   Verwijderen
 7. En wederom heeft u gelijk gekregen, heer Schmull:

  https://www.nu.nl/economie/5860842/megafusie-van-deutsche-bank-en-commerzbank-is-van-de-baan.html

  De Deutsche Bank zag geen voordelen in een fusie met Commerzbank, maar volgens mij was er meer de angst voor onrust onder het personeel en in de samenleving, in geval van 30.000 ontslagen.
  Wat denkt u ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   De kans op deze fusie was al klein, anders had het veel
   eerder plaatsgevonden. Elke fusie is inderdaad een vorm van
   liquidatie van een deel van een firma. De noodzakelijke
   sanering van het Europese bankwezen zal moeten wachten
   tot de volgende echte crisis. Er zijn bijvoorbeeld nog
   duizenden bankkantoren, die vaak helemaal leeg zijn.

   Deutsche Bank kan niet lang wachten. Het enige, dat nog
   kan worden verkocht is DWS vermogensbeheer, maar de
   markt in die sector staat zeer onder druk. De grote
   vraag rijst, hoe de Duitse regering een Bad Bank
   afwikkelt, want de huidige Bail-In wetgeving biedt
   weinig soelaas. Misschien is het goed om in herinnering
   te brengen, dat geen Amerikaanse bank, tijdens de
   crisis van 2008, zaken meer wilde doen met het Europese
   bankwezen. Daarom kwam de FED met grootscheepse Liquidity
   Swaps als redder in 'laatste instantie'. De wereld stond
   toen met 1 been in een economische depressie.

   DS

   Verwijderen
 8. acht U het niet waarschijnlijker dat de Dollar flink gaat dalen t.o.v. de Euro, nu de FED de teugels voorlopig laat vieren i.p.v. verkrappen.
  Pariteit lijkt mij dan nog ver weg.
  Zelfde vraag t.a.v. Treasuries gaan die niet dalen t.o.v. aandelen?


  vr.gr

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Nu de Euro flink is gedaald, is er altijd een technisch
   herstel mogelijk. Maar de Amerikaanse economie draait
   veel beter dan die van de Eurozone, waardoor de ECB
   de teugels veel meer zal laten vieren dan de FED.

   De Treasuries zijn in waarde flink gestegen, waardoor
   een tijdelijke consolidatie kan optreden. Maar
   de rendementen van Treasuries zijn zoveel hoger
   dan die van de staatsobligaties van de Eurozone,
   waardoor het Grote Geld zich automatisch aangetrokken
   voelt tot Treasuries.

   Amerikaanse aandelen zijn weliswaar duur, zeker in
   vergelijking tot Europese aandelen, maar het Grote
   Geld wil in technologie, wat Europa nauwelijks heeft,
   en zeker niet in de 'goedkope' Europese bankaandelen.

   En als Amerikaanse aandelen ooit een 'Melt-up' zouden
   krijgen, zoals van 1995 tot 1999, dan spuit de 'dure'
   Dollar omhoog. De Dollar is, historisch gezien, nog
   relatief goedkoop.

   DS

   Verwijderen
  2. @FORESTER:

   TOSTRAMS (30 April): EURO/DOLLAR naar 1.08

   EUR/USD hervat neerwaartse trend

   Lagere toppen gaven in de afgelopen maanden al negatief sentiment voor de euro weer. De doorbraak onder de bodems van november, maart en april rond 112 genereerde een verkoopsignaal. Dit heeft de dalende trend gevalideerd. De EUR/USD koers kan nu verder wegzakken richting steun 108,39 (bodem van 11 mei 2017). Blijf voorzichtig. Enkel boven weerstand 113,25 (gevormd op 12 april) verbetert het beeld.

   Lange termijn euro/dollar

   Op lange termijn is de zwakte van de Europese munt nog duidelijker zichtbaar. Verkopers hebben de EUR/USD onder een voorgaande koersbodem gedrukt. Dit bevestigt de dalende trend richting steun 105,02 (bodem van 3 maart 2017). Zolang er aanbod boven de markt hangt blijven we behoedzaam.

   Op basis van de hoofd&schouderformatie is een koersdoel rond steun 108 haalbaar, waar de bodems van mei 2017 liggen. Enkel bij een doorbraak boven weerstand 115,70 (top van 11 januari) wordt het technische plaatje wat positiever.

   DS

   Verwijderen
 9. Geachte heer DS - wat vind u van onderstaande uitspraken?

  "Central banks have created an environment where both major downturns as well as expansions are almost impossible, venture capitalist Chamath Palihapitiya said Tuesday."

  https://www.cnbc.com/2019/04/30/fed-central-banks-have-almost-eliminated-recessions-palihapitiya-says.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Totale onzin. Hij geeft de huidige onderschatting van
   risico's weer (record lage volatiliteit -VIX), net
   voor de waarschijnlijke wanhoop. Alsof Centrale Banken
   een recessie en een Bearmarkt zouden kunnen voorkomen.

   In de laatste 70 jaar, vonden er regelmatig Bearmarkets
   plaats, met een gemiddelde koersdaling van 30% +, die
   ook nog gemiddeld 1 jaar duurden, ONDANKS de rentedaling
   en monetaire stimulering van de FED.

   Deze uitspraak lijkt een beetje op die van Professor
   Irving Fisher van Yale University in 1929, net voor
   de economische depressie en 90% koersdaling:

   Stocks have reached what looks like a permanently high plateau.

   In 1999 verscheen het boek: DOW JONES INDEX 100,000! (in 2019: 26,000), net voor de 50% daling.

   Dow 100,000: Fact or Fiction Hardcover – August 1, 1999
   by Charles W. Kadlec (Author):

   A bullish perspective on future markets predicts a decade or more of spectacular prosperity and growth

   De wereld zit vol met QUACKS (kwakzalvers). Houd het hoofd KOEL.

   DS

   Verwijderen
 10. Trump zet opnieuw druk op Amerikaanse centrale banken

  President dringt in tweets aan op lagere rente en kwantitatieve verruiming.

  Zo krijg je de USD (én haar betrouwbaarheid) wel omlaag.

  https://fd.nl/economie-politiek/1299157/trump-trekt-zich-niets-aan-van-de-politieke-onafhankelijkheid-van-de-fed

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Men moet die tweets van Trump niet te serieus nemen. Die
   tweets zijn impulsief en onverstandig, maar het tekent
   wel de huidige tijdgeest. Zijn voorgestelde benoemingen
   voor de FED lijken vooralsnog niet zo soepel te verlopen.
   Na de terugtrekking van de een, is de ander (Moore) niet
   zeker van zijn bevestiging door de Senaat. Alle vorige
   Presidenten hebben geprobeerd om de FED te beinvloeden,
   maar toch is die beinvloeding steeds beperkt geweest.
   Er zijn teveel 'checks & balances'.

   De Dollar wordt hierdoor maar nauwelijks beinvloed.

   DS

   Verwijderen
  2. Timeline:
   Dec: Trump - stop the 50Bs
   Jan: Fed - we may stop the 50Bs
   Mar: Fed - we stop the 50Bs
   Apr: Trump - cut rates
   May: Fed - we may cut rates
   Jul: Fed

   Fed independence ��

   Verwijderen
 11. https://www.cnbc.com/2019/04/29/fed-looking-at-a-program-that-could-be-version-of-quantitative-easing.html

  Exchange of treasurys for reserves!
  Is dit een game changer? Waarom zou men dit doen?
  Welke impact heeft dit voor de prijs van Treasuries? Gaarne uw gedacht hierover?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een Standing REPO FACILITY zou de banken juist aanmoedigen
   om minder (excess) reserves -- oftewel 'geld' bij de FED --
   aan te houden en hun belang in Treasuries te VERHOGEN.

   Maar de FED zou wel een soort eeuwige 'liquiditeit' uit
   de lucht toveren en niet alleen meer optreden als
   kredietgever in laatste instantie (lender of last resort)
   in tijden van paniek. Dat kan leiden tot meer
   avontuurlijkheid bij de banken dan wenselijk is.

   Het lijkt echter, dat dit alleen van stal wordt gehaald,
   zodra de volgende recessie in zicht is.

   DS

   Verwijderen
 12. Geachte heer Schmull, vorige week vond in Beijing de The Second Belt and Road Forum For International Cooperation plaats:

  https://biflatie.nl/chinas-blauwdruk-voor-een-new-world-order/

  Weinig hierover gelezen in de mainstream-media in het Westen.

  Wat denkt u: Wordt dit de komende jaren de definitieve geopolitieke machtverschuiving naar het Oosten en wat wordt de rol van Amerika hierin ?

  Heel graag uw mening in deze en alvast hartelijk dank, dat u steeds weer de moeite neemt om al onze vragen en meningen te beantwoorden.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   De BRI is een project met 'witte olifanten', waarvan de
   verliezen moeten worden opgebracht door de gastenlanden,
   die in het krijt komen te staan bij China. Als onderpand
   eist China de zeggenschap op van havens, etc. Het wordt
   steeds duidelijker, dat de BRI de soevereiniteit van
   talloze landen in gevaar brengt. Bovendien is het voor
   China de mogelijkheid om haar 'overcapaciteit' aan materieel
   en mensen te exporteren. Er werken naar schatting al
   1 miljoen Chinezen in Afrika ( en 200,000 Afrikanen
   in China). Verder is het nog maar de vraag, hoe het
   werkelijk gesteld is met de financieen van China.
   De officieele cijfers van haar FX-reserves kloppen niet
   en nu al blijkt, dat het land een tekort heeft aan Dollars
   om haar internationale transacties te financieren.

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank heer Schmull voor uw visie op de zaak. U plaatst het weer in een ander perspectief.
   Kijken wat de onderhandelingen woensdag in Washington brengen:

   https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/413065/China-treft-voorbereidingen-voor-reis-naar-Washington.aspx

   Volgens voormalig adviseur van Trump, Stephen Bannon, gaan we een jarenlange economische oorlog tegemoet, met alleen af en toe een "wapenstilstand" tussen Amerika en China.

   Groet,
   Willem.

   Verwijderen
 13. IMF heeft een 'paper' gepubliceerd inzake facilitering negatieve rentevoeten. Een document van maar liefst 90 blz-en dacht ik en dus heel veel theoretisch 'gewauwel' dat brain damage kan veroorzaken. Maar de base line is wel eenvoudig : met verdergaande negatieve rentevoeten kunnen komende recessies bestreden worden. Weet niet of het ook in deze studie ter sprake komt maar in dergelijke omgeving moet cash geld zoveel mogelijk gebannen worden of afgestraft want cash is natuurlijk een motie van wantrouwen tov negatieve rendementen. Hoe groot acht u de kans dat dit scenario werkelijkheid wordt ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heer DS, als aanvulling op deze uitstekende vraag: wat gebeurd er met ETF's en beleggingsfondsen als de rente alom negatief wordt? Gaan ze dan door het dak kwa waarde of is het dan juist einde oefening?

   Verwijderen
  2. Op zich is dit scenario natuurlijk al voor een stuk werkelijkheid (negatieve rente voor grote deposito's met Zwitserland als koploper) maar bijkomend speelt het ook in de kaart van de wereldwijde lobby van klimaatactivisten die inzetten op energietransitie. 'Helikoptergeld' is niet langer nodig als de negatieve rente nog verder wegzakt want maar één zinnige uitweg : investeren en nog eens investeren...

   Verwijderen
  3. @ANONIEM @HVC:

   De trend naar Negatieve Rente en Negatieve Obligatie-
   rendementen zal zich verder uitbreiden. De half-
   intellectuele achterliggende gedachte is, dat men
   geen Kasgeld meer zal aanhouden en men de 'bubbel
   in alles' zal opblazen. De praktijk is totaal anders.
   De spaartegoeden zijn nog nooit zo hoog geweest en
   'investeringen' zijn in de laatste 50 jaar nog
   nooit zo achtergebleven. Want elk weldenkend mens
   begrijpt toch, dat het systeem dan kapotgaat en
   wordt steeds voorzichtiger.

   Dit kwam ik onlangs tegen op Twitter:

   Dave Collum


   @DavidBCollum
   Apr 21

   You morons with your econ PhDs are gonna destroy the system. There is gonna be armed insurrection and when you are hanging upside down like Mussolini, you can ponder why negative interest rates and cashless society were a bad idea...

   DS

   Verwijderen
  4. Mocht dat gebeuren, welk scenario vindt er dan plaats volgens U?
   Pressure on all fronts ...
   When will China start dumping U$ Treasuries.
   They still own a good $1100 billion?


   https://twitter.com/wmiddelkoop/status/1125387908331053057

   Ben momenteel in Kuala Lumpur je ziet steeds meer Chinezen in duurdere auto's rijden en de Chinezen bouwen hier als gekken.

   Gr, Bertus

   Verwijderen
  5. @BERTUS:

   CHINA is sinds 2015 al geen netto-koper meer van Treasuries,
   want haar overschot op de lopende rekening slinkt
   zienderogen. Misschien is er wel een tekort in 2019!
   Er is al een Dollartekort voor China. Tegelijkertijd is
   de waardering van Treasuries blijven stijgen, al 38 jaar
   lang, tegen de algemene mening in. Dus CHINA maakt niets uit.
   Buitenlanders 'financieren' de Amerikaanse staat NIET.

   CHINA's bezit aan Treasuries kan wel worden aangewend om
   de Yuan verder te devalueren, die al het laagst is in 10
   jaar. Maar de FED kan via haar open market operations
   zo'n verkoop gemakkelijk neutraliseren. Japan is de grootste
   buitenlandse houder van Treasuries en die blijft aan de
   koopkant.

   Het kan best zijn, dat de reserves van China VERDWIJNEN
   als hun schuldenberg OMVALT. Dan zal DEFLATIE zich overal
   verspreiden en dan ... storten de rendementen van Treasuries
   in of worden negatief, met een dienovereenkomstige
   waardestijging.

   De grote kopers van Treasuries zijn de Amerikanen en de
   Amerikaanse instituten zelf, die het laagste bezit hadden
   in 30 jaar. Maar de nieuwe regels dwingen banken om het
   aantal Treasuries drastisch te vergroten.

   https://www.cfr.org/blog/what-would-happen-if-china-started-selling-its-treasury-portfolio

   DS

   Verwijderen
  6. @BERTUS:

   Voorlopig is CHINA bij Treasuries nog aan de KOOPKANT,
   ondanks alles:

   China’s holdings of Treasury securities rose for a third month as the Asian nation took on more U.S. government debt amid the trade war between the world’s two biggest economies.

   China’s holdings of notes, bills and bonds increased $4.2 billion to $1.13 trillion in February from the previous month, according to Treasury Department data released Monday in Washington. Japan remained the second-biggest holder, with $1.07 trillion, up $2.2 billion from January.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-15/china-s-holdings-of-u-s-treasuries-increase-for-a-third-month

   DS

   Verwijderen
  7. Hartelijk bedankt voor uw reactie. De heer Middelkoop hoopt maar dat de dollar valt. ;-)

   Verwijderen
 14. Het nieuwe boek van de heer Middelkoop: "I was wrong."

  https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1126000778244759552

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Denkt u dat de Eu pas uit elkaar valt als de euro valt. En dat zolang de euro nog aanblijft als valuta er geen enkele andere mogelijkheid is om de Eu te stoppen of te hervormen? Ik vrees dat Eu kritische partijen ondanks een mogelijke overwinning bij de Europese verkiezingen geen enkele ruimte krijgen om iets te veranderen. Wat denkt u?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De kans, dat de EU uitelkaar valt is minder waarschijnlijk
   dan de Eurozone. Maar de geschiedenis leert, dat elke unie
   van verschillende landen uiteindelijk wankelt, vanwege het
   gebrek aan solidariteit. Maar zelfs in een land als Amerika,
   is er een wetgeving van 'no bail-out', waardoor staten en
   steden failliet kunnen gaan.

   Het Europese Parlement keurt wel of niet de wetgeving goed
   van de Europese Commissie, maar kan zelf geen voorstellen
   doen omtrent wetgeving. De EC is de werkelijke macht binnen
   de EU, die bestaat uit bureaucraten, die gekozen en benoemd
   zijn, net zoals de bureaucraten van de 28 lidstaten.

   Ondanks alles, is de steun voor de EU en de Euro, volgens
   de opiniepeilingen, nog steeds 50 tot 70% en zouden de
   'populisten' hoogstens 30% van de stemmen behalen. Daarom
   lijken de komende Europese verkiezingen weinig te
   zullen veranderen aan het Europese project.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-29/populist-surge-in-eu-elections-to-be-contained-new-poll-shows

   https://blogs.lse.ac.uk/lseupr/2019/02/19/is-the-european-union-governed-by-unelected-bureaucrats/

   https://www.realclearpolicy.com/articles/2018/06/07/illinois_is_better_off_bankrupt_110660.html

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De meeste bureaucraten worden overal benoemd, niet
   gekozen. Geleidelijk komt daar gelukkig verandering in.
   De benoeming van Burgemeesters, bijvoorbeeld, lijkt,
   internationaal gezien, niet meer van deze tijd.
   Een Burgemeester behoort weggestemd te kunnen worden.

   DS

   Verwijderen
 18. Portugal holds the 14th highest gold reserves in the world

  https://www.algarvedailynews.com/news/16518-portugal-holds-the-14th-highest-gold-reserves-in-the-world

  Een heerlijk Land, Portugal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Helaas geeft de Goudvoorraad niet aan of een land rijk is
   of niet. De staatsschuld als percentage van de economie
   is 119% (terug van 130% in 2014), wat nog steeds een van
   de hoogste is ter wereld. Boven de 100% is een waarschuwings-
   signaal, 77% is uiteindelijk wenselijk (Wereldbank).
   Nederland staat op 52% en is daardoor erg welvarend.

   Als Portugal ooit weer in moeilijkheden komt, zoals in
   2008 - 2012, dan zouden de crediteuren aanspraak
   kunnen maken op Portugal's Goudvoorraad, wat 17 jaar
   geleden twee keer zo hoog was.

   Wat BNP per hoofd van de bevolking betreft, staat
   Portugal op de 35ste plaats.

   Maar Portugal heeft wel een belastingvriendelijk
   regiem voor gepensioneerden, zolang het Politburo
   (Europese Commissie) van de EU dat gedoogt.

   DS

   Verwijderen
 19. Bitcoin up 100% YTD.

  The last time Bitcoin broke $8,000:

  Microsoft wasn't building on it.

  Congress wasn't fighting it.

  Bakkt wasn't launching with it.

  Square wasn't selling it.

  Fidelity wasn't storing it.

  TD Ameritrade wasn't trading it.

  Whole Foods wasn't accepting it.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   BITCOIN staat nog steeds 57% lager dan 18 maanden geleden.
   De grootste zwendel aller tijden:

   https://londonspeakerbureau.com/interview-nouriel-roubini-cryptocurrencies/

   Men hoort alweer geluiden van $ 100,000 tot $ 400,000,
   voor iets zonder enige intrinsieke waarde. Als mijn
   taxichauffeur mij vraagt over Bitcoin, dan weet ik,
   dat men er af moet blijven. Alles, wat te mooi is om
   waar te zijn, eindigt in tranen. Geluk ermee.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Bitcoin Rally Is Masking Capital Flight From Crypto Exchanges
   By Olga Kharif
   15 May 2019, 18:15 BST
   Investors seen flocking to Bitcoin as Tether concern lingers
   More than $1.7 billlion pulled from Bitfinex, analyst says

   Lost among the current bout of cryptocurrency euphoria is the fact that capital outflows are exceeding inflows on some of the biggest digital-asset exchanges.

   While that may sound counter intuitive to the basic laws of supply and demand with prices of Bitcoin and other tokens surging, it’s not that rare an occurrence in a market that has been dogged by allegations of fraud and manipulation over its decade long existence. TokenAnalyst, a London-based provider of blockchain data, estimates that withdrawals from trading platforms including Bitfinex, BitMEX, Binance and Kraken have exceeded inflows by about $622 million over the past 5 days.

   Bitcoin’s more than 30% price rise since last week may have been exaggerated by capital flight from the controversial exchange Bitfinex and its affiliated stablecoin Tether in the wake of allegations that the companies that control both co-mingled client and corporate funds to hide losses. As in past periods of turmoil, investors are seen seeking the safety of Bitcoin because it’s the largest and most liquid token.

   “Since Tether is insufficiently backed, it means that some of the reserves backing customer assets on exchanges are likely insufficient,” John Griffin, a finance professor at University of Texas at Austin who had examined cryptocurrency market manipulation, said in an email. “So smart customers will not custody their funds on exchanges and pull their crypto off exchanges. This could put further upward pressure on Bitcoin prices as one would rather take fake money and exchange it to Bitcoin.”

   Data from TokenAnalyst shows that Bitfinex had net outflows of more than $1.7 billion of Bitcoin and Ether from the exchange since April 26, after New York’s attorney general alleged the companies engaged in a coverup. Bitfinex and Tether dispute the allegation and have classified the transfer of funds as a loan.

   Bitcoin traded at a premium of as much as 6% on Bitfinex compared with other crypto exchanges after the funding controversy broke, while prices of many other coins initially tumbled since Tether is widely used throughout the $250 billion market as an intermediary in crypto trading. The premium disappeared this week after Bifinex said it raised the equivalent of $1 billion through an online sale of tokens.

   On April 30, the companies behind Bitfinex and Tether said that the stablecoin is backed by cash and short-term securities equal to 74% of the outstanding coins rather than completely pegged to the U.S. dollar. That came as a surprise to many traders, who assumed it was fully backed, and used Tether to park assets in during times of high volatility in the crypto markets.

   Kasper Rasmussen, a spokesman for Bitfinex, didn’t return a request for comment.

   This wouldn’t be the first time for Tether to impact Bitcoin prices. Last year, Griffin co-authored a paper looking at Tether’s role in the 2017 boom, when Bitcoin almost touched $20,000. The authors concluded that Tether was used to manipulate cryptocurrency prices, and that market manipulation accounted for half of the runup.

   “Given that the Bitcoin market can be manipulated in such a significant way, it would not be a stretch nor surprising to find that manipulative activity is behind the recent run up when the underlying market mechanics are similar to before,” Griffin said.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/bitcoin-rally-is-masking-capital-flight-from-crypto-exchanges

   DS

   Verwijderen
 20. Wow, wat gaat het goed met de $ Treasurys!

  ps Ik geloof niet in een melt-up. We gaan zakken, 2008 zal hierbij verbleken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Absoluut. Eventuele verkopen van Treasuries door China
   zullen weinig invloed hebben, omdat de gehele wereld
   juist Treasuries en Dollars wil kopen. Bijna de
   gehele wereld zat immers 'short' en nu is de tijd
   aangebroken voor dekkingsaankopen, naarmate een
   wereldrecessie opdoemt in de komende jaren.

   De TLT is in de afgelopen 6 maanden zo'n 20% gestegen,
   maar staat nog steeds beneden het hoogtepunt van 2016:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=TLT&insttype=Fund&freq=2&show=&time=13

   Grappig, dat de markt een handelsoorlog met China
   kennelijk nog niet had ingeprijsd. Maar let wel,
   de markt kan ook overreageren, want tot nu toe
   is het effect beperkt geweest en een 'deal' was
   95% binnen handbereik. Daarom kan de markt opeens
   heftig draaien ('summer rally'), zodra de soep
   niet zo heet wordt gegeten als opgediend:

   https://www.marketwatch.com/story/why-one-stock-market-bull-thinks-investors-are-overreacting-to-trade-war-rhetoric-2019-05-23?mod=mw_theo_homepage

   Een 'meltup' zou kunnen ontstaan in de komende 18 maanden,
   als de FED toch overstag gaat en de rente verlaagt en
   President Trump aandringt op MMT (wat uiteindelijk
   door het Congress nooit zal worden goedgekeurd). Dan
   krijgt men pas vuurwerk net voor de verkiezingen van 2020!
   Daarvoor is nodig een pauze in de Dollarstijging,
   maar Amerika blijft de magneet voor het internationale
   kapitaal als de rest van de wereld wankelt.

   DS

   Verwijderen


 21. Kyle Bass :The Quiet Panic in Hong Kong (April 2019)

  Today I’m releasing our views on the financial, political, and legal plight of Hong Kong. I think Investors that have assets invested there should immediately move them into USD before it’s too late. #china #onecountryonesystem

  https://www.yumpu.com/en/document/view/62642522/the-quiet-panic-in-hong-kong-april-2019

  Klinkt nogal heftig. Uw visie?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Ik ben het allang geheel eens met KYLE BASS ten aanzien
   van zijn bezorgdheid over China en Hong Kong in het
   bijzonder.

   Maak, dat je weg komt, zolang het nog kan. Dat geldt ook
   voor bedrijven, die allang voelen, dat de duimschroeven
   worden aangedraaid. Vergeet niet, dat China veel
   autocratischer is geworden, naarmate haar schuldballon
   op springen staat. Het devies daar was altijd: groei,
   groei, ongeacht rendement, dus de ene witte olifant
   na de andere, totdat de bom barst. Beleggers daar
   worden vogelvrij, want de staat & de partij gaan boven
   alles.

   Het regiem van Chiang Kai-shek ging ten onder door
   hyperinflatie en moest plaats maken voor Mao. Maar
   de erfgenamen van Mao zal hetzelfde lot ondergaan en
   daarom wordt de bevolking steeds strikter onder de duim
   gehouden.

   Kijk maar:

   The Spectator Index


   @spectatorindex
   May 23
   More
   Websites banned in China as of February, 2019.

   - Google Search
   - Yahoo
   - Facebook
   - YouTube
   - Wikipedia (Chinese)
   - Twitter
   - Netflix
   - Reddit
   - Instagram
   - Tumblr
   - WhatsApp
   - BBC
   - New York Times
   - The Independent
   - Amnesty International

   Longer list: http://instagram.com/p/Bt95M3TgKBd/

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord. Deze lijst omvat zoveel grote bedrijven dat ik me afvraag of er een reaktie komt van Trump richting China, of dat deze bedrijven juist hun pijlen richten op Trump .
   Of past dit juist in het straatje van de VS, immers deze maatregelen zullen ook veel Chinezen raken!?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Deze websites zijn al jaren verboden, voordat de handelsoorlog
   zelfs was begonnen. Verder moet men de diefstal van
   intellectuele eigendom en de overtreding van de regels
   van de WTO, waarvan China lid werd in 2001, niet
   onderschatten. De flagrante copie van de technologie van
   Cisco in Huawei is een tekenend voorbeeld.

   China is een kaartenhuis, niet Amerika. Alle Chinese
   statistieken zijn totaal onbetrouwbaar. Misschien
   zijn de Chinese FX-reserves reeds uitgeput (volgens
   Kyle Bass)! Als China niet meer brood en spelen kan
   beloven aan de eigen bevolking, dan is de volgende
   Tiananmen Square opstand niet meer onder controle
   te houden, zoals in 1989.

   Japan liep in 1990 ook naast haar schoenen en leek
   de gehele wereld op te kunnen kopen. Maar na de
   gedwongen revaluatie van de Yen, werden zij meteen
   een kopje kleiner. Aandelen en Onroerend Goed zijn
   sindsdien al 30 jaar in een neergaande spiraal,
   met onderbrekingen.

   DS

   Verwijderen
 22. Trade war:

  https://twitter.com/onlyyoontv/status/1131904943994990592

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Net op YouTube. Ongefilterd. Deze lange, en zeer knap gefilmde documentaire over het Europa van de open grenzen. Hoe iedereen een leugen wordt verkocht. Hoe NGO's de boel bedriegen. Mensensmokkelaars en advocaten steenrijk worden. Tip!  Borderless (2019) | Official Documentary

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=vMoG88mQEME

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is al verwijderd door Youtube

   Verwijderen
  2. Hier de backup:

   Borderless (2019) | EMERGENCY BACKUP

   https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_fz9EW5Iw

   Verwijderen
  3. Het is allemaal veel "grijzer" dan je vooraf denkt, zegt de journaliste achteraf, na alles echt gezien te hebben, 4 maanden lang. Met zo veel onnozelheid en goede bedoelingen aan alle kanten, behalve bij diegenen die er goed aan verdienen. Ik vind het ook een goede kijktip. Al was het alleen maar om verdere polarisatie van tegengestelde denkbeelden over immigratie in EU te relativeren, hopelijk zelfs wat verminderen.

   Wouter

   Verwijderen
 24. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. https://www.zerohedge.com/news/2019-05-27/big-wake-call-chinese-bond-market-roiled-first-ever-bank-failure
  Grote chinese bank valt om
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 26. U heeft in 10 uur tijd 20 tweets geplaatst,de ene nog dreigender dan de ander. Deze geven mij het gevoel dat we door het ijs aan het zakken zijn. Is dat ook uw gevoel of zijn deze tweets slechts een verzameling uit de markt?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dat is toevallig. Ik re-tweet, wat mij opvalt, maar
   het aantal 'rode lichten' is altijd groot. Toch wil
   dat nog niet zeggen, dat de gehele markt op instorten
   staat. Maar het kan wel betekenen, dat de FED 'onverwacht'
   de rente verlaagt en dan is er weer alom opluchting.

   DS

   Verwijderen
 27. Is het dan misschien het moment even afscheid te nemen van TLT of dgl ETF's en even te parkeren in €? En later terug te kopen of gewoon vasthouden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Gewoon vasthouden. Trading is uitsluitend voor pros.
   Onderbrekingen gewoon op de koop toenemen. Want we
   zijn op weg naar NEGATIEVE rendementen voor Treasuries,
   net zoals de rendementen van $ 10.7 biljoen andere
   obligaties. Er komt een TEKORT aan Treasuries, door
   het gebrek aan 'veilige havens' voor het Grote Geld.

   DS

   Verwijderen
  2. Inderdaad heer Schmull; 20 minuten na uw bovenstaande opmerking, verschijnt ondertaand bericht op ZeroHedge:

   https://www.zerohedge.com/news/2019-05-28/yield-curve-flashing-biggest-recession-signal-yet-shilling-thinks-it-started

   De "veilige havens" worden reeds opgezocht .......

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   En dan te bedenken, dat ik al 10 jaar heb moeten opboksen
   tegen de algemene mening, dat rente en inflatie alleen
   maar zullen stijgen en dat obligaties in een 'bubbel'
   zouden verkeren. De inflatoire verwachtingen, gemeten
   door de 'breakevens', zijn onlangs weer ingestort.
   Tegelijkertijd was bijna iedereen negatief op de USD,
   die nu al 10 jaar het beter doet dan 99% van de
   andere valuta's.

   Ik geloof, dat de tijd naderbij komt, dat Schmull
   de daad bij het woord voegt en een eigen Hedge Fund
   begint.

   DS

   Verwijderen
  4. Hahaha, heel goed heer Schmull. Deze 20 jarige jongen ging u al voor:

   https://www.businessinsider.nl/julian-marchese-raises-5-million-for-hedge-fund-2016-11-kopie/

   Willem.

   Verwijderen
 28. China geeft VS laatste waarschuwing.

  AMSTERDAM - China dreigt een levensgrote dreun uit te delen aan de Verenigde Staten in de handelsoorlog tussen de twee landen. Media in Peking zinspelen openlijk op een exportstop van zeldzame metalen naar de VS. Daarmee zou een groot deel van de Amerikaanse economie kunnen worden lamgelegd.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/3664002/china-geeft-vs-laatste-waarschuwing

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   Hieruit blijkt weer eens, waarom men krantenkoppen met
   een korreltje zout moet nemen.

   De 17 'zeldzame metalen' zijn helemaal niet zeldzaam, maar
   net zo gewoon als koper of lood. Maar om die boven de grond
   te halen, is er een enorme vervuiling, die het Westen
   gaarne heeft uitbesteed aan China. Daardoor zijn 80%
   van die metalen in China, die het niet zo nauw neemt
   met vervuilingsregels. Bovendien kan niemand concurreren
   met de Chinese prijzen.

   China heeft al eerder (2010) hiermee gedreigd, met name
   tegen Japan, vanwege een dispuut over eilanden, maar
   Toyota en Panasonic ondervonden toen nauwelijks
   problemen. China kreeg toen voor 't eerst concurrentie.

   China is al in 2014 in het ongelijk gesteld door de WTO
   in deze kwestie. Maar overtreding van WTO-regels is
   sinds 2001 standaardbeleid geweest.

   China kan wel een quota instellen, vanwege milieu-
   problemen. Maar Amerika is maar 4% van de export
   van de Chinese zeldzame metalen. De Amerikaanse
   gebruikers daarvan zijn al in China gevestigd.
   Natuurlijk kan China haar pijlen richten op eind-
   producten, zoals magneten, maar dan wordt China zelf
   ook getroffen.

   Sorry, China. Die waarschuwende vlieger gaat niet op.

   DS

   Verwijderen
 29. Toch vraag ik mezelf af wie de touwtjes in handen hebben?

  Soros?

  https://nos.nl/artikel/2287831-ind-laat-criminele-asielzoekers-met-rust-uitzetten-is-te-duur.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het beleid van 'open grenzen' van de links-liberale elite is
   duidelijk in diskrediet geraakt. Het hek is nu van de dam,
   ookal lijkt het politieke klimaat veranderd. Voorlopig
   zit het Westen met de gebakken peren. De situatie kan
   aanzienlijk verslechteren, zodra de wereldrecessie toeslaat.

   DS

   Verwijderen
 30. Peter Schiff:
  While yields on the 10-year Treasury are falling, yields on the 30-treasury are rising. This shows bond investors are starting to see the inflationary impact of the coming rate cuts. By the time the Fed cuts rates, yields on both the 10 and 30 year Treasuries will be rising.
  Powell just said QE is no longer unconventional. The only reason It did not crash the dollar and ignite inflation before is that markets were convinced it was temporary and reversible. If it's now business as usually, nothing will prevent a dollar crisis and runaway inflation!

  Tsja... Visies op inflatie, dollar en treasuries kunnen dus kennelijk nogal uiteenlopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Schiff voorspelde de financieele crisis van 2008. Maar dat
   was waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid. Zijn uitspraken
   over inflatie, de Dollar en Treasuries zijn sindsdien
   een contra-indicator. Als men luistert naar Schiff,
   dan verknoeit men zijn tijd.

   DS

   Verwijderen
 31. Misschien is Trump toch een genie?
  Wat als hij eindelijk de forse renteverlagingen van de Fed krijgt die hij heeft geëist? Daarna beëindigt hij de handelsoorlogen, gaan de tarieven naar nul en stijgt de aandelenmarkt naar nieuwe hoogtepunten. Precies op tijd voor de verkiezingen van 2020! Prachtig plan in Trump-stijl om problemen te creëren, daarvan te profiteren en zichzelf dan uit te roepen als de redder van het probleem dat hij heeft gecreëerd.
  Als dat zo gebeurt, bereid je dan voor op een meltup van de markt zoals in 1999.

  Maar ook voor een... epische crash daarna!

  Past ook wel bij een wereldeconomie die gedicteerd wordt door de tweets van één persoon?

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   Dat is een Tweet van David Rosenberg, die allang bezorgd
   is geweest over de markt en de beurs. Inderdaad kan men
   voor de verkiezingen van 2020 enige manipulatie
   verwachten van de markten. Met name de FED is uiterst
   bezorgd over de lagere dan verwachte inflatie-cijfers,
   waardoor een wijziging in het monetaire beleid
   waarschijnlijker wordt. Monetaire stimulering no. 5?
   Een Melt-up is een voorwaarde voor een Crash.

   Verder is er waarschijnlijk nog nooit iemand geweest,
   die zo werd onderschat als President Trump. Ik hoor
   de 'pientere' waarnemers het nog zeggen: 'geen schijn
   van kans'. Hij mag dan af en toe onbeholpen overkomen,
   maar 'het volk' begrijpt in ieder geval, wat hij zegt en bedoelt.

   DS

   Verwijderen
 32. Geachte heer Schmull, De heer Draghi van de ECB heeft zojuist uitgesproken om de rente nog zeker een jaar lang op het zeer lage niveau te houden. Vind u dit een wijs besluit?
  Tevens verhoogt hij de groeiverwachting van de Eurozone voor dit jaar en ook de inflatieverwachting voor dit- volgend jaar en 2021.
  Leeft deze man met zijn gedachten in Tralala-land ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Sorrie; nog even de link nav mijn vragen:

  https://www.nu.nl/economie/5925258/ecb-verwacht-rente-langer-historisch-laag-te-houden.html#coral_talk_wrapper

  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Alle voorspellingen van alle autoriteiten over inflatie en
   economische groei, moeten met een korreltje zout worden
   genomen. De ECB is uiterst bezorgd, anders zouden de
   Banken van de Eurozone niet weer eens worden gesubsidieerd
   via de TLTRO's. Er zijn zoveel onzekerheden, maar de
   echte waarheid kan niet worden uitgesproken. De ECB is
   natuurlijk enorm in verlegenheid gebracht, omdat het
   stimuleringsprogramma (QE) pas 5 maanden geleden 'tijdelijk'
   werd stopgezet. Als QE moet worden hervat, dan zullen
   de criteria moeten worden versoepeld en zal aankoop
   van aandelen, net zoals de ETF's van de Bank of Japan,
   moeten worden overwogen.

   Uiteindelijk zullen deze acties tevergeefs blijken, omdat
   er eenvoudigweg geen ruimte is voor nog meer schuld
   bij vele lidstaten van de Eurozone.

   DS

   Verwijderen
 34. Ik zou 2000 Euro per maand krijgen. Waar is dat geld?

  https://twitter.com/0_nederland/status/1172795634170118144?s=20

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen