Translate

woensdag 15 augustus 2018

NACHTMERRIE


NACHTMERRIE

Wie is niet van schrik verstijfd? Badend in het zweet is de wereld wakker geworden van een akelige droom over de vermeende normalisering van de rentetarieven. Sinds enige tijd, 'verkrappen' Centrale Banken, in meerdere of mindere mate, hun monetair beleid onder druk van de Bank of International Settlements (BIS) te Basel. Dit oppermachtige financieele instituut, dat aan de touwtjes trekt bij Centrale Banken in 60 landen, die 95% van de wereldeconomie uitmaken, heeft duidelijk te kennen gegeven, dat de tijd van 'gemakkelijk en goedkoop' geld eindelijk moet veranderen. Na 10 jaar van extreme monetaire stimulering, staat de geloofwaardigheid van het geldsysteem immers op het spel. Welke stappen moeten nu worden gezet om de daaropvolgende, voor ingewijden niet onverwachte, 'volmaakte storm' door te komen?

U.S. DOLLAR-INDEX (DXY): EEN ANGSTAANJAGEND PATROON, DAT ZOU DUIDEN OP EEN KOMEND DOLLAR-TEKORT?De U.S. DOLLAR-INDEX (DXY) is de waarde van de Dollar ten opzichte van een mandje buitenlandse valuta's van de voornaamste Amerikaanse handelspartners, zonder de Chinese Yuan. Een hogere Dollar is extra pijnlijk voor de financieele markten, omdat de meeste wereldschuld in Dollars luidt. De reden daarvoor is, dat het plaatsen van Dollar-obligaties op de internationale kapitaalmarkt veel gemakkelijker is dan obligaties in andere valuta's, vanwege de verhandelbaarheid. De Dollar is sinds de financieele crisis van 2008, met onderbrekingen, in een stijgende lijn. Maar wat nu opvalt is, dat zich een omgekeerde Hoofd-en-Schouder patroon heeft gevormd: dat zou kunnen duiden op een mogelijk gigantische opwaartse doorbraak voor de Dollar net op het moment, dat de 'short-posities', speculerend op een daling, juist het hoogst zijn ooit. Die 'short-posities' zouden gedwongen kunnen worden ingedekt. Tegelijkertijd is een schuld in Dollars hetzelfde als een 'short-positie', waardoor vele schuldenaren in Dollars onder druk komen en wellicht moeten overgaan tot aflossing van hun Dollar-leningen.

ALS DE WERELD-GELDHOEVEELHEID INKRIMPT, ONTSTAAT ER EEN DOLLAR-TEKORT EN IS EEN CRISIS NOOIT VER WEG:


(Chart Gavekal/Macrobond)

Een normalisering van de rentetarieven heeft altijd een pijnlijke periode ingeluid voor de financieele markten. Met name het Europese bankwezen is voor haar financiering voornamelijk aangewezen op Dollar-liquiditeitsswaplijnen met het Amerikaanse bankwezen.

EEN OP HOL GESLAGEN STIJGENDE DOLLAR BIJ DE VOLGENDE EUROCRISIS?Als de Eurozone ooit opbreekt en het systeem van 'vaste' Europese wisselkoersen binnen de Eurozone zou eindigen, zoals in het verleden bij elk 'vast' wisselkoerssysteem is gebeurd, dan zou de Dollar naar boven knallen.

Als er een crisis losbarst, zijn Amerikaanse Dollars en Amerikaanse staatsleningen ('Treasuries') de vluchthavens bij uitstek voor het Grote Geld, vooral in een tijd van 'America First'. Alle andere valuta's en staatsleningen zijn en blijven voorlopig van veel minder betekenis, omdat het internationale kredietsysteem op de Dollar is gebaseerd. Enige verandering van de Dollar als de voornaamste handels- en reservevaluta (88% respectievelijk 60%) is op korte termijn niet te verwachten, want zo'n omwenteling kan heel lang duren. In de jaren '50, na de Tweede Wereldoorlog, bestond 55% van de internationale deviezenreserves nog uit het Pond Sterling, terwijl de Dollar, sinds 1944, na de Bretton Woods-conferentie, al de voornaamste reservevaluta was geworden. Groot-Brittannie was reeds in 1900 door Amerika voorbijgestreefd als economische macht. Het Pond Sterling is zelfs tegenwoordig nog steeds 4.5% van alle internationale deviezenreserves, gelijk aan dat van de Japanse Yen. De Chinese Renminbi (RMB) is 3%. De Euro is weliswaar 20% en de tweede reservevaluta ter wereld, maar dat is minder dan de 28% van voor de Eurocrisis in 2012.

DALING VAN HET RENDEMENT VAN DE 10-JARIGE AMERIKAANSE TREASURY OP KOMST?(Chart NAUTILUS)

Opvallend is, dat de 37-jarige daling van het rendement in langere Treasuries, met een dienovereenkomstige waardestijging, nog steeds in tact is. Vooralsnog lijkt de aanval op 3% weer mislukt. Er is nu grote kans, dat het Hoof-en-Schouderpatroon duidt op een mogelijk verdere daling van het rendement, waardoor de waardering zou stijgen. Dit zou tegen alle verwachting in zijn, want de 'short-posities', speculerend op een rendements- en inflatiestijging, zijn het hoogst ooit. Het Slimme Grote Geld houdt kennelijk nu rekening met lagere economische groei en lagere inflatie op langere termijn. Die 'short-posities' zullen waarschijnlijk moeten worden ingedekt, waardoor de waardering van langere Treasuries de pan uit kan rijzen.

Hogere rente leidt tot afkoeling van de economie en mogelijk deflatie, vooral in een tijd van excessieve schuld, met als gevolg nog lagere obligatierendementen voor langere obligaties. De obligatiemarkten hadden allang in de gaten, dat het economische feest sinds 2009 ten einde loopt. Binnen 2 of 3 jaar is een flinke wereldrecessie niet meer te vermijden, ondanks alle pogingen om zoiets te voorkomen. Het rendement van de 10-jarige Treasury daalde in de afgelopen 9 jaar, ondanks dat feest, van 4% naar 2.88%, met een dienovereenkomstige waardestijging, met tussentijdse laagste en hoogste standen van respectievelijk 1.35% en 3.10%.

De 30-jarige Treasury, mijn favoriete belegging voor de komende 5 jaar, heeft een rendement van 3.05%, na even 3.24% te hebben aangetikt op 17 Mei, 2018. Wordt mettertijd, maar misschien wel veel eerder dan men denkt, met onderbrekingen, 2.00% in het vooruitzicht gesteld? Dat zou betekenen, dat een totaalrendement, inclusief coupon, van 25% zou worden behaald en van liefst 33% voor de Nul-coupon (STRIP), de beste belegging sinds 1981, die een gemiddelde jaarlijkse stijging van 17% beleefde in de laatste 37 jaar. Let wel: bijna niemand is het daarmee eens, maar daarom kan het ook zo'n klapper worden.

Vergeet ook nooit, dat men uitsluitend een obligatie koopt, als men gelooft, dat het rendement in de loop van de tijd zal dalen, met een dienovereenkomstige waardestijging. De hoogte van de coupon en de afloopdatum zijn totaal niet relevant. Daling van obligatierendement geschiedt op basis van lagere inflatieverwachtingen op lange termijn, gemeten door de z.g. Break-even Rate:

Maar ook de 2-jarige Treasury met een rendement van 2.62% is niet te versmaden als tijdelijke veilige haven voor parkeergeld. In Europa zijn de rendementen van korte obligaties voornamelijk negatief. De waardering van kortere Treasuries kan negatief worden beinvloed als de Federal Reserve de rentetarieven ('de Federal Funds Rate') blijft verhogen. Daarom moet men blijven zitten tot de afloopdatum als 100% wordt uitgekeerd. Vergeet ook het valutarisico niet, als men dat risico niet afdekt, maar als men een echte wereldburger is, dan denkt men in de valuta, waarin men belegt. Overigens is de Euro, sinds 2008, al 10 jaar in een neergaande trend tegenover Koning Dollar en het ergste komt nog, wat de meeste optimistische deskundigen ook rondbazuinen. De Euro is een valuta zonder land, een keizer zonder kleren.

DE RECENTE DEVALUATIE VAN DE CHINESE RENMINBI:(Chart Bloomberg)

Een opwaartse doorbraak van de USD/CNY door de 7.00 zou zonder meer wereldschokkend zijn. Houd uw hart maar vast. De laatste devaluatie van de RMB tussen 2014 en 2016 veroorzaakte enorme onrust op de financieele markten en had een ernstige aderlating in de Chinese deviezenreserves tot gevolg vanwege de massale kapitaalvlucht. Zo'n devaluatie zou haar overcapaciteit exporteren naar de rest van de wereld. Overal zouden dan tariefmuren verrijzen om de deflatie buiten de deur te houden. De wereldhandel zou een flinke deuk krijgen.

OPGAANDE TREND IN DE ADVANCE/DECLINE LIJN (VERHOUDING STIJGERS/DALERS) VAN DE S&P 500 INDEX IS NOG IN TACT(Chart Marketinandout.com)

DE WERELDBEURZEN HEBBEN IN 2018 EEN CONSOLIDATIE ACHTER DE RUG, MAAR DE 9-JARIGE OPWAARTSE TREND ZOU WEER KUNNEN HERVAT(Chart Bloomberg)

Ondanks alle kopzorgen over de markten tot dusver in 2018, lijkt de opgaande trend in de Advance/Decline lijn, of de verhouding van stijgers/dalers, van de Amerikaanse S&P 500 index in tact. Dat is hoopgevend. Maar dat is overigens voor vele andere markten niet meer het geval.

Men moet er rekening mee houden, dat men van hogerhand erop uit is om de beurskoersen eerst verder omhoog te jagen, voordat de onvermijdelijke val volgt. Misschien worden de handels-ruzies opeens bijgelegd, wordt de rentestijging onderbroken of gestaakt, gaan de aandeleninkoopprogramma's van bedrijven naar een historisch hoogtepunt (zie hieronder), blijft het aantal van beursgenoteerde aandelen verder dalen (meer dan gehalveerd in de laatste 22 jaar vanwege o.a. de wilde fusie-rage) en besluiten de Centrale Banken om de monetaire teugels weer wat te laten vieren met de zoveelste kwantitatieve verruiming (QE).

Misschien kan Turkije (bevolking: 81 miljoen) rekenen op een financieele reddingsactie van de EU en Amerika, want vooral de Europese banken staan door de Turkse verplichtingen weer op de tocht en de Amerikaanse belangen bij Turkse leningen zijn niet onaanzienlijk. Verder staan 2.5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije te trappelen om de beloofde landen van de EU binnen te treden en Turkije is, onofficieel, 1 van de 5 Nato-landen met tientallen kernwapens, weliswaar onder Amerikaans 'beheer', maar toch echt eng.

STEEDS MINDER AANDELEN OP DE BEURS DOOR DE AANDELENINKOOPPROGRAMMA'S VAN BEDRIJVEN


(Chart Bernstein, Bloomberg, Datastream)

De grootste kopers van aandelen waren in de laatste jaren de bedrijven zelf, vanwege hun aandeleninkoopprogramma's, die in 2018, dankzij belastingverlagingen en repatrieeringen van Amerikaanse winsten van het buitenland, lijken te exploderen.

Misschien breidt het populisme zich uit, waardoor budgettaire bezuinigingen op de achtergrond geraken en de economie tijdelijk kan worden aangezwengeld. Misschien moeten de extra liquiditeiten van tientallen duizend miljarden, die in de laatste 9 jaar door de Centrale Banken in het leven zijn geroepen, toch nog ergens naar toe. Misschien worden de belastingverlagingen en dereguleringen uitgebreid en blijven de bedrijfswinsten al of niet door middel van financieele engineering, indrukwekkend. Misschien kan het Grote Publiek, dat nog niet echt in een juichstemming verkeert, ervan worden overtuigd, dat er een Nieuw Tijdperk ('New Era') voor de deur staat, met de ene technologische en bio-technologische doorbraak na de andere, net zoals in de jaren '20 met de radio, TV, telecommunicate en autosector, net voor de Grote Economische Depressie van de jaren '30.

Of als klap op de vuurpijl: misschien proberen Centrale Banken, nooit wars van extreme experimenten, om bij de volgende deflatie-dreiging kasgeld aan stukken te scheuren, tegelijk met een forse negatieve rente (zie hieronder). Ja, dan lijkt het net alsof het beste nog moet komen en wil Jan en Alleman, de 'man in the street', vooral die boot niet missen. Zoiets kan de grootste beurshausse aller tijden nog ontketenen, met daarna de grootste financieele Crash sinds mensenheugenis.De markten staan trouwens vaak los van de werkelijke gang van zaken. De beurscrash van October 1929 vond bijvoorbeeld 2 maanden later plaats dan het officieele begin van de Grote Depressie. Maar talloze landen verkeerden allang in een soort deflatie sinds 1922, na de enorme klap in grondstoffenprijzen als gevolg van de rentestijging van de Federal Reserve tussen 1919 en 1920 van 4.75% naar 7.00%. Die rentestijging vond plaats als antwoord op een vermeende inflatiestijging na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar die rente van 7.00% was wel de hoogst rente ooit, afgezien van de jaren '70 - begin jaren '80.

Er was daarom sprake van extreme deflatie van 1920 tot 1921, met een daling van de beurskoersen van zo'n 47%. De Amerikaanse groothandelsprijzen daalden met ruim 36% en de industrieele productie met ruim 30%. De auto-productie ging toen in een jaar met 60% omlaag. Maar na de eerste tekenen van opluchting, beleefde Amerika, bijna als enige land, een tijdelijke illusie van welvaart tijdens de jaren '20 ('the roaring twenties') en steeg de Dow Jones aandelenindex toch met 500% tussen 1920 en 1929. De echte reden voor die waanzinnige beurshausse kwam van hogerhand: de extra monetaire stimulering van de Federal Reserve vanaf 1927 (de befaamde 'Coup de Whiskey' van Benjamin Strong, President van de New Yorkse FED).

DE AMERIKAANSE BEDRIJFSSCHULD ALS PERCENTAGE VAN DE ECONOMIE IS IN DE STRATOSFEER:

(Chart EVERCORE)

Is er een crisis op komst in bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit ('rommelobligaties')?

Bomen groeien toch niet zomaar in de hemel? Alles in de natuur en in het leven is toch cyclisch? De huidige gigantische kredietcyclus, waarbij de wereldschuld in amper 10 jaar verdubbelde (McKinsey) en veel meer steeg dan de groei van de wereldeconomie, is in de laatste fase beland. Maar die laatste fase is daarom zo gevaarlijk, omdat het argeloze publiek nog kan zorgen voor een spectaculaire periode van extreme speculatie in activa. Dit stadium van 'blow off' is vaak het koortsachtige einde, na langdurig en frustrerend bergbeklimmen ('climbing a wall of worry'), voordat de onvermijdelijke val plaatsvindt. De meeste klimmers, die meedoen aan zo'n tijdelijke top met hun onwerkelijk optimisme, omdat zij denken, dat het beste nog moet komen, kunnen het daarna niet meer navertellen, omdat zij volgeladen zijn met schuld en alles verliezen.

Als bepaalde activa, zoals aandelen, zonder vele onderbrekingen, maar blijven stijgen, dan beginnen beleggers te geloven, dat deze ontwikkeling nooit zal ophouden. Zo ontstaan pieken en dalen ('Boom-Bust'), want de irrationele juichstemming verdwijnt, zodra de nuchtere feiten duidelijker worden. Maar er zijn talloze aanwijzingen, waarom met name de Amerikaanse beurshausse, sinds 2009, nog niet voorbij is, ondanks de tegenwind tot dusver in 2018. De onvermijdelijke economische depressie, die geduldig zijn opwachting maakt, na het einde van deze historische kredietcyclus, lijkt eerst te worden voorafgegaan door een ware beurs-manie, vergelijkbaar met 1929, omdat het Grote Geld, dat nu nog volbelegd is, dan de winsten kan binnenhalen.

Op 4 Maart, 1929, enkele maanden voor de Crash, vond de inauguratie plaats van President Herbert Hoover ('welvaart staat straks voor de deur' - 'prosperity is around the corner'), geen politicus, maar ook een zakenman, zoals President Trump nu. Hij kreeg destijds, vrij onterecht, de schuld van de daaropvolgende Crash (1929 - 1932: de Dow Jones Index stond na 714 dagen 89.2% lager) en de economische depressie van de jaren '30. Overal verrezen sloppenwijken ('shantytowns'), die Hoovervilles werden genoemd. Zal het huidige aantal daklozen in Amerika (554,000 mensen op een bevolking van 326 miljoen) bij de volgende crisis uitgroeien tot Trumpvilles? Laten we vurig hopen van niet!

http://thedataface.com/2018/01/public-health/american-homelessness

De Grote Financieele Crisis van 2008 - 2009 had kunnen ontaarden in een echte werelddepressie. De toenmalige beleidsmakers lieten Lehman Brothers, met 26,000 werknemers en een geschiedenis van 158 jaar, failliet gaan. Naar nu blijkt, had de firma in 2008 wel degelijk voldoende onderpand en een tijdelijke redding zou hoogstens $ 20 miljard hebben gekost. Maar toen deze grote firma onderging, brak de hel los. Uiteindelijk zagen de Centrale Banken zich gedwongen om zo'n $ 20.000 miljard tevoorschijn te toveren om te voorkomen, dat het financieele systeem zou kapseizen.

Opvallend is, dat deze ernstige beleidsfout voorkomen had kunnen worden, als men lering had getrokken uit de ineenstorting van het Amerikaanse en Europese banksysteem tijdens de jaren '30. Tussen 1929 en 1933 sloten 9,755 Amerikaanse banken hun deuren door 'bank runs', omdat er nog geen depositogarantiestelsel bestond. Het reeele Bruto Nationaal Product kromp in met 27% en een gruwelijke deflatie van liefst 26% greep om zich heen. Dat kwam, omdat de Amerikaanse Federal Reserve destijds met handen en voeten gebonden was aan het internationale systeem van 'vaste' wisselkoersen en de Goudstandaard. Maar tegenwoordig bestaat dat strakke financieele korset niet meer en kunnen Centrale Banken de geldhoeveelheid in stand houden en het bankwezen overeind houden.

De reden, dat het 9 jaar geleden weer bijna misging, was een menselijke beleidsfout, waarbij het Amerikaanse Ministerie van Financieen zich bemoeide met beslissingen, die in feite door de Federal Reserve hadden moeten worden genomen. Gelukkig had de Federal Reserve de bevoegdheid, wat pas echt van kracht werd na de Tweede Wereldoorlog, om de geldhoeveelheid op peil te houden.

Dus een economische werelddepressie is niet meer 'onvermijdelijk'? Was dat maar zo! Helaas maakt de natuur zelf wel schoon schip, of door nieuwe beleidsfouten of door het plotselinge algehele verlies van vertrouwen. Anders leefden we allang in een wereld met eeuwige welvaart.

Sommige speculanten, zoals Joseph Kennedy Sr,. Bernard Baruch en John Raskob, verkochten vaak 'veel te vroeg' tijdens de beurshausse van 1927 - 1929 en hen bleef daardoor veel ellende bespaard. De legendarische belegger Irving Kahn, die in 2015 op 109-jarige leeftijd overleed, verdubbelde zijn geld tijdens de Crash van 1929 - 1932 door 'short' te gaan, speculerend op een daling. Hij was echter voornamelijk een koper van aandelen, beneden de intrinsieke waarde ('value investing'), net zoals Warren Buffett. Beiden waren volgelingen van Professor Benjamin Graham ('The Intelligent Investor', 1949).

De meest bekende speculant destijds was Jesse Livermore, die tijdens de Crash van 1907 en van 1929, respectievelijk $ 3 miljoen en $ 100 miljoen ($ 1.5 miljard in het geld van vandaag) verdiende door zijn 'short-posities'. Toch verloor hij beide fortuinen weer en kwam in 1940 aan een tragisch einde, net zoals de 4 vorige echtgenoten van zijn vrouw ('de zwarte weduwe').

Ook soms geplaagd door de blauwe duivels ('singing the Blues')? Voordat de muzieksoort 'Blues' ruim honderd jaar geleden opgang maakte, bestond de term al eeuwen. Blauw was de kleur van de duivel. Als hij in de buurt was, gaven kaarsen een blauwe gloed af, zo werd beweerd. Als de mens terneergeslagen is, dan is hij al gauw geneigd om anderen de schuld tegeven en niet zichzelf. Toch is de sleutel tot zelfbevrijding gelegen in het in eigen hand nemen van zijn eigen emotionele toestand. Dat betekent in de beleggingswereld om niet te worden meegesleept door kuddegeest en tijdig, en vaak veel te vroeg, voorbereid te zijn op het ondenkbare. Men moet dan bereid zijn om de spot van anderen niet te vrezen. Helaas zal niemand tijdens het leven, het ondenkbare bespaard blijven.

Meer dan ooit is het daarom nu zaak om te luisteren naar 'oude rotten in het vak', zoals Bob Farrell (ex- Merrill Lynch in de jaren '50), die kan bogen op een 50-jarige ervaring in Wall Street. Hij heeft 10 wijze stellingen voor beleggers (geillustreerd):

http://realinvestmentadvice.com/bob-farrells-illustrated-10-investment-rules/

MEDEDELING: het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom bij de club. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen. Sinds kort krijgt u maandelijks als lid de 5 TIPS VAN RIK, die ook afzonderlijk kunnen worden besteld (zie hiernaast).

DIEDERIK SCHMULL          15 Augustus, 2018     Westcliff-On-Sea, ESSEX, UK

===


117 opmerkingen:

 1. The United States Dollar is strong. Precious metals like gold have been tumbling since mid-April when it was about $1350. Now gold is about $1170. Will the fall in precious metals continue as the United States Dollar strengthens? Is there a bottom in sight? People like Harry Dent say gold will fall well below $1000. Do you have any thoughts on this?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   GOLD and GOLD MINERS have been in a Bearmarket for 7 years
   since 2011, when I became cautious. I resigned from
   a Gold Fund in 2012, because I felt deflation was more
   likely than inflation, let alone hyperinflation.

   Many prominent Gold Bugs did not understand, that
   Quantitative Easing (QE) was an Asset Swap, NOT
   money printing, which is against the law in most
   of the developed world.

   https://www.barchart.com/stocks/quotes/$HUI/technical-chart?plot=BAR&volume=0&data=MO&density=X&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&sym=$HUI&grid=1&height=500&studyheight=100

   This Bearmarket in Gold miners is relatively mature and has
   now reached the stage of 'capitulation', 'throwing in
   the towel'. Most Gold miners are in weak, not institutional
   hands. Buying by insiders has been a positive sign.
   But Gold miners are mainly for speculators, not investors.
   Mind you, mining is a terrible business, attracting
   very unsavoury characters.

   Holders of Gold and Gold miners now have to wait, until
   de U.S. Dollar weakens again and until the interest rate
   increases are being put 'on hold'.

   I still believe, that we are in the so-called Kondratieff
   winter, characterized by long term secular deflation,
   which the Central Banks have been fighting against for
   a decade. There is huge global overcapacity and an
   excessive debt overhang, along with terrible
   demographics in the developed world: not a recipe
   for sustainable growth and inflation.

   Harry DENT should be taken seriously, because he has
   a great record. But Gold should be seen as an insurance,
   not an investment, except in exotic countries, where
   the culture is corrupt. Gold in Venezuelan Bolivars
   has been a great investment.

   If the Gold price ever falls to between $ 400 and $ 750,
   as Dent suggests, then one should not lose sleep over it.
   Gold is like a Rembrandt, which goes out of favour
   from time to time, but should never be sold. One day,
   Gold may have a larger role to play in a new currency
   system, but not yet. King Dollar will outlast every other
   currency for quite a awhile, because the global credit
   system is based on it. The Japanese tried it with their
   Yen, but then stumbled in 1989. The Euro tried it, but
   the Eurocrisis of 2012 put an end to its global role.
   The ECB has put the Eurozone on life support ever since.

   So PHYSICAL GOLD should remain part of any portfolio
   despite its lack of income, regardless of price. But
   you should be able and willing to forget its price,
   which is mainly determined by the futures market.

   DS

   Verwijderen
  2. Thank you for your answer. Let me ask a hypothetical question if I could. If the United States had not had Quantitative Easing 1 thru 4 would the United States and the world have gone through a deflationary spiral and how severe would it have been? What effect would it have had on the stock market and real estate?

   Verwijderen
  3. @JOSEPH STANICK:

   We can only guess how severe the deflationary spiral
   would have been, if no bailout and if no QE had
   occurred. 'Let the chips fall' would, however, have been
   no option at a time, with no fixed exchange rates
   and no Gold standard. Central Banks cannot stand
   idly by, when Too Big To Fail institutions would
   wobble, because there would be no excuse if
   contagion was allowed to run its course. They
   have been given the specific responsibility
   of ensuring the long term viability of the
   financial system, whatever the potential political
   fallout.

   The experiment of QE may not have aided economic
   growth much and may have contributed to Asset Inflation,
   fueling severe inequality between the Haves and Have Nots,
   but it did prevent bank runs and financial panic,
   which otherwise certainly would have taken place.
   But normalizing this monetary policy, while necessary
   to regain trust in the 'fiat' money system, is an
   experiment as well, just like detoxification for
   any addiction: severe withdrawal symptoms can be
   expected, but without detox, death could follow.

   It remains to be seen how severe the withdrawal
   symptoms will be, but Nature always deals with
   those, who have allowed themselves to become
   vulnerable, when times are bad.

   However, nobody can prevent the unthinkable,
   so civilizations and companies will continue
   to fall. Everything is terminal, but that's life!

   DS

   Verwijderen
  4. Thank you very much for your answer.

   Verwijderen
 2. Beste Diederik,
  Binck verkoopt geen 1 en 2 jarige treasuries, alleen ETF’s. Heeft u nog een suggestie waar ik het eventueel nog zou kunnen kopen?
  Mvg Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELIZABETH:

   Probeer het eens bij een van de grootbanken, zoals ABNAMRO.

   DS

   Verwijderen
  2. Lynx biedt goede mogelijkheden voor aankoop van US-Treasuries in de secundaire markt.

   Verwijderen
  3. @ELIZABETH:

   Een ander idee is het volgende:

   i-Shares USD TREASURY BOND 1-3 Year UCITS ETF

   met liefst $ 3.5 miljard aan activa. Van BLACKROCK
   in Ierland.

   Lijkt niets mis mee in een crisis.

   DS

   Verwijderen
 3. http://www.alt-market.com/articles/3496-economic-contagion-central-banks-are-the-real-culprit
  Wat vind u van deze uitleg?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Centrale Banken zijn zo machtig, dat kritiek op hun
   beleid heel gemakkelijk is. Maar om te stellen, dat
   een crisis door hen met opzet wordt veroorzaakt,
   gaat echt te ver. Dat is hetzelfde als de arts
   de schuld geven, wanneer hij je probeert te redden
   van een verslaving door 'afkicken'.

   Men moet de schuld geven aan de hebzucht van de mens
   zelf, die zich zo nodig in de schulden moet steken
   omdat hij niet geduldig wil wachten, totdat hij
   genoeg gespaard heeft. Datzelfde geldt ook voor landen,
   die in moeilijkheden komen. De cultuur van Noord-Europa
   van zuinigheid en besparingen is totaal verschillend
   van meer exotische landen, waar corruptie welig tiert.

   Net zoals eb en vloed, zijn er tijden van voor- en
   tegenspoed. Om daarvan de schuld te geven aan donkere
   krachten, lijkt tijdverknoeierei. Het leven is
   daarvoor te kort. Want als er iets van waar is,
   en er staan belangen van macht en geld op het spel,
   dan weten die donkere krachten je wel te vinden
   en dan is het leven voorbij. What a waste, wat een
   verspilling!

   DS

   Verwijderen
 4. U zegt in het begin van uw artikel dat de BIS oppermachtig is en nu opdracht gegeven heeft tot renteverhoging. Wat zijn de krachten achter de BIS ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   https://www.bis.org/about/index.htm

   https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements

   Toen bleek, dat de BIS witwaspraktijken erop nahield
   voor de Nazis in de jaren '40, wilde Amerika de BIS
   afschaffen en laten opgaan in het IMF. Dat is toen
   nooit gelukt, want die club was zo machtig, dat
   die aanval mislukte.

   DS

   Verwijderen
 5. Ziehier een stuk van een Belgische econoom die uw zienswijze ondersteunt : https://doorbraak.be/schulden-groei-inflatie-en-lange-rente/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Bedankt! Dit artikel bevestigt mijn visie op lange
   termijn. Tijdelijk geruis over handels- en andere
   spanningen, kan men gerust negeren, want Japan na
   29 jaar van (milde) deflatie en vergrijzing, is ons
   15 jaar voor geweest. De combinatie van excessieve
   schuld als percentage van de economie plus
   demografische uitdagingen (steeds minder
   jonge mensen tussen 15 en 35, die de consumptie-
   bestedingen bepalen) zal onoverkomelijk
   blijken te zijn. Alle groei en inflatie zijn
   tijdelijk. Dat neemt niet weg, dat de beurzen
   soms hun eigen leven leiden, want die zijn
   vaak onderhevig aan talloze psychologische
   en politieke factoren. Maar de gigantische
   obligatiemarkt, die vele malen groter is,
   maakt uiteindelijk de dienst uit. Sorry,
   beleidsmakers!

   DS

   Verwijderen
 6. ook Trump wil nu op de stoel vd FED gaan zitten, net als Erdogan. Dan verdwijnt mijn vertrouwen in de VS als sneeuw voor de zon
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Alle Centrale Banken zijn prive-ondernemingen. Hun aandelen
   lijken weliswaar in handen van de Staat, maar de effectieve
   zeggenschap ligt elders en daar gaat het om. U wordt als
   leek niet geacht om te weten, hoe de vork in de steel zit.
   Dus Trump kan hoog of laag springen, maar de FED gaat
   gewoon zijn eigen weg. Dat betekent, dat de rentestijging
   voorlopig doorgaat, totdat de beurs instort of de economie
   verzwakt. De S&P 500 bereikte vandaag een NIEUW hoogtepunt!

   DS

   Verwijderen
  2. The euro strengthened against dollar on Tuesday as dollar weakened after U.S. President Donald Trump slammed the Federal Reserve for raising interest rates. Trump told Reuters in an interview on Monday that he was "not thrilled" with Jerome Powell's rate hikes and said the U.S. central bank should do more to help him to boost the economy. U.S. presidents rarely criticize the Fed, whose independence is considered essential to economic stability. Trump has, however, made reducing U.S. trade deficits a priority, and the combination of rising interest rates and a strengthening dollar poses risks for export growth.The greenback weakened on Tuesday as investors turned to other traditional flight-to-quality investments, the Japanese yen and the Swiss franc.

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   Interventie bij de Dollar is eerder voorgekomen:


   Rhetoric from Washington on FX matters has, in the past proved successful in driving currency movements

   Whether or not the Clinton administration was targeting a stronger JPY was, in retrospect, irrelevant. What did matter was that investors believed it was. Between February 1993 and April 1995, the USD fell by over a third against the JPY despite the fact that US yields rose steadily against their Japanese equivalents through this period.

   This suggests that we, perhaps, should not underestimate the significance of President Trump’s comments to Reuters.

   https://www.bnymellon.com/_global-assets/pdf/our-thinking/the-aerial-view/morning-briefing-august-24-2018.pdf

   DS

   Verwijderen
 7. Dit is toch wel eng?

  Germany urges EU payment system without U.S. to save Iran deal https://reut.rs/2Mp0FfF

  https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-germany/eu-needs-payment-systems-independent-of-u-s-to-keep-iran-deal-alive-germany-idUSKCN1L61KW?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5b7c406804d3017fbd35a7a0&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. #Iran has removed the #US #Dollar from its official currency rate reporting platform and replaced it with #China’s #Yuan

   https://twitter.com/PressTV/status/1031871418726862848

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De Duitse minister Maas schijnt te vergeten, dat elk
   bedrijf of land, dat handel drijft met Iran, wordt
   buitengesloten van handel met Amerika. Dus een
   afzonderlijk betalingssysteem, wat bijna onmogelijk
   lijkt om op korte termijn te verwezenlijken, maakt
   niets uit. Geen bedrijf wil op Amerika's zwarte lijst
   staan. Ook beleggers moeten oppassen: als men daar
   belegt, dan staat men op de lijst van ongewenste
   personen en kan men reizen naar Amerika wel vergeten.

   DS

   Verwijderen
 8. Henrik Zeberg Jensen en u zijn zeer positief over de USD en de getoonde
  charts hierbij zouden dat aantonen.
  Gains,Pains and Capital is juist heel negatief op de USD en interpreteert de charts heel anders.

  The US Dollar Is About to Deliver a Sucker Punch to Investors

  https://gainspainscapital.com/2018/08/22/9292/

  Wat is uw mening hierover.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een consolidatie in de USD is zeker te verwachten,
   vooral in het licht van de MidTerm verkiezingen.

   Een nog hogere USD vergroot de kans op crisis in de EM.
   Men speculeert erop, dat er nog maar 1 rentestijging
   komt in September en dat de FED dan 'pauzeert'.
   Probleem is, dat de rente nu, na inflatie, nog steeds
   negatief is. Een zwakke Dollar is voor degenen, die
   dat steeds voorspeld hebben en erop gokten, op
   den duur 'wishful thinking'. Al die Carry Trades
   gingen de mist in. Tijden zijn veranderd: een
   lager tekort op de lopende rekening, wat Amerika
   nastreeft, zal onherroepelijk leiden tot een
   Dollartekort.

   DS

   Verwijderen
 9. Gelukkig!!

  US lawmakers urge Iran expulsion from SWIFT banking network

  https://www.apnews.com/a1ac15e3521248618aad429fd0a76c97/US-lawmakers-urge-Iran-expulsion-from-SWIFT-banking-network

  Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Diederik,

  Ik vroeg me af hoe je vanuit Nederland 1-3 months T-bills kunt kopen? Als alternatief hoe denk je over de SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF?

  Mvg, Mark

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARK:

   Probeer het eens bij een van de grootbanken:

   Treasury bills are typically issued at maturities of one month, three months, six months and one year. (The Treasury plans to offer two-month T-bills in October.) These securities do not pay any interest or coupon (they are known as zero-coupon bonds), and we can therefore measure their implied interest rate from the price at which the Treasury sells them: If the government sells at $99.50 a Treasury bill that promises a $100 payment in three months, we can think of this security as paying a fixed interest rate of close to 2 percent a year. Since these bonds have very short maturities, the implied interest rates will typically be close to the policy rate set by the Federal Reserve, less so as the maturity increases.

   https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/third-quarter-2018/rising-rates-borrowing-government?&utm_source=Twitter&utm_medium=SM&utm_term=other&utm_content=pub&utm_campaign=5534_1

   De genoemde T-BILL ETF is genoteerd in New York en
   het is onwaarschijnlijk, dat die in de EU kan worden
   gekocht, vanwege MIFID II (net zoals de TLT).

   Misschien heeft een Europese grootbank zo'n ETF, anders
   is rechstreekse aankoop nu de enige mogelijkheid.

   DS

   Verwijderen
 11. AFINAL, O QUE SOMOS NÓS? / AFTER ALL, WHAT ARE WE?

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=9a6ihWJhHfA


  ROB

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @mark. ABN AMRO verkoopt treasuries. Je moet er wel een betaalrekening hebben of openen.
  Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Die Kritik einiger deutscher Ökonomen gegen die EZB, und dass deren Geldpolitik zu hoher Inflation & der nächsten Krise führen wird, hat sich als unsinnig und falsch erwiesen.
  Sehr guter Artikel von A. Winkler in Perspektiven der Wirtschaftspolitik:

  https://www.degruyter.com/view/j/pwp.2018.19.issue-2/pwp-2018-0015/pwp-2018-0015.xml

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben het eens met heer Winkler:
   Since the default of Lehman Brothers, the public has been highly critical of the monetary policy of the European Central Bank (ECB). As early as during the crisis management of 2008/2009, monetary policy measures violated basic ordoliberal principles, namely the principle of liability (Haftungsprinzip) and the principle of the primacy of the monetary order (Primat der Währungspolitik). Since the euro crisis in 2010 the degree of criticism from economists, journalists and politicians has reached unprecedented heights, coupled with constant warnings and forecasts of impending inflation, financial instability, economic weakness and other extreme risks. None of them have materialized. In this paper, Adalbert Winkler argues that the critics have been misled by key weaknesses of a crude ordoliberal perspective, namely the inability to distinguish between crises caused by insolvency and crises caused by illiquidity, as well as the equation of monetary stability with the use (or non-use) of certain monetary policy instruments rather than the achievement of the goal of price stability. A critical reflection of these weaknesses is urgently needed rather than pointing to the undefined far-distant future when it is claimed that the ordoliberal predictions will finally hold.

   Wouter

   Verwijderen
  2. @ANONIEM @WOUTER:

   Zonder de ECB, was de Eurozone allang verleden tijd, met
   grote financieele gevolgen, die de lidstaten jarenlang
   zouden achtervolgen.

   Toen de Eurozone van start ging in 1998, ging dat gepaard
   zonder de ruggesteun van een 'land'. In deze vreemde
   monetaire unie, bleven de 19 lidstaten ieder
   afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen banken,
   zonder een Centrale Bank als redder in laatste instantie.

   Dat was de voorwaarde voor Duitsland om haar Deutschmark
   op te geven.

   Daarom moest Duitsland in 2009 opeens 406 miljard Euro
   van belastinggeld injecteren in het Duitse banksysteem.
   Maar Griekenland kon zelf haar banksysteem niet redden.
   Als Griekenland toen failliet zou zijn gegaan, tegelijk
   met Italie, Ierland, Spanje en Portugal, die in
   hetzelfde schuitje zaten, dan zouden alleen al de Duitse
   en Franse banken gered moeten worden met minstens
   1000 miljard Euro aan belastinggeld!

   Daarom kreeg Griekenland een gigantische lening
   'uit solidariteit' om de Duitse en Franse banken
   af te betalen.

   Hieruit mag blijken, dat de Eurozone, tegen alle
   waarschuwingen in, werd opgericht zonder de
   fundamentele voorwaarden voor een monetaire unie.

   Geen wonder, dat Europa sindsdien in een permanente
   crisis verkeert, waarvan het ergste nog moet komen.

   DS

   Verwijderen
 14. THIS IS THE BEST THING YOU WILL WATCH ALL DAY!!!

  https://twitter.com/freedom_moates/status/1033022545275092993

  BeantwoordenVerwijderen
 15. EU president Juncker visits Flemish parliament - and gets an earful from leader of Vlaams Belang

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=255&v=Qqpgts-VmP0

  BeantwoordenVerwijderen
 16. ik lees nu regelmatig commentaren/publicaties van bekende beleggers die 'het zogezegd kunnen weten' (Saut-Raymond James en Byron Wien /Blackstone) en de aandelenmarkten de hemel in prijzen, alles is rozegeur en maneschijn en de Amerikaanse beurzen zijn klaar om door te stomen. Is het dan zo simpel, geen vragen meer stellen want alles lukt vanzelf, het zal natuurlijk wel eens keren maar het feest is nog lang niet ten einde. Heeft mij toch een wrang gevoel ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het feest is meestal ten einde, zodra Jan en Alleman
   in een irrationele euforie-stemming verkeert (zoals
   het geval was bij Bitcoin in December, 2017). Maar
   die euforie-stemming is nog ver te zoeken. Men wordt
   afgeleid door schreeuwende krantenkoppen over Trump
   en handelsoorlogen, maar ondertussen vieren
   aandeelhouders feest vanwege de belastingverlagingen,
   dereguleringen, 25% winststijgingen (in Amerika) en
   veel lagere inflatie dan verwacht. Zelfs de
   obligatie-rendementen weigeren te stijgen en de
   37-jarige neergaande trend met dienovereenkomstige
   waardestijging lijkt nog steeds in tact. Misschien
   gelooft Jan en Alleman straks, dat hij de boot begint
   te missen.

   DS

   Verwijderen
 17. EU probeert Amerikaanse sancties met betalingssysteemplan te omzeilen.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-27/eu-looking-to-sidestep-u-s-sanctions-with-payments-system-plan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   http://uk.businessinsider.com/germany-wants-european-rival-to-us-backed-swift-payment-system-2018-8

   Dat lost het probleem niet op. Niemand wil op de zwarte
   lijst van Amerika komen. Niemand kan zich veroorloven
   om Amerika als klant te verliezen of om het recht te verliezen
   om Amerika te bezoeken.

   Amerika is, met 3% van de wereldbevolking, wel 20% +
   van de wereldvraag naar producten.

   DS

   Verwijderen
 18. https://www.vpro.nl/speel~POMS_AT_13081595~tien-jaar-na-het-begin-van-de-financi%C3%ABle-crisis~.html

  Jeroen Dijsselbloem, voormalig PvdA-minister van Financiën, schreef een boek waarin hij terugkijkt op de eurocrisis. Wat zijn de lessen die we uit die crisis kunnen trekken? En zijn we nu minder kwetsbaar voor een eventuele nieuwe crisis? Hij gaat daarover in gesprek met oud-Tweede Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks), tegenwoordig hoofdeconoom bij de Triodos Bank.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Report: Iran ‘worked closely’ with George Soros’ foundation

  https://worldisraelnews.com/report-iran-worked-closely-with-george-soros-foundation/#.W45idfg56ks.twitter

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. George Soros: 'De regering Trump is een gevaar voor de wereld en zal uiterlijk 2020 verdwijnen'.

  https://twitter.com/N4NIEUWSNETWERK/status/1038056034814885890

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   George SOROS (88 jaar) is een gevaar voor de wereld en zal
   binnenkort wegsluipen. Ondanks zijn enorme fortuin
   ($ 8 miljard - 2018).

   Citaat: Once we realize that imperfect understanding is the human condition there is no shame in being wrong, only in failing to correct our mistakes.

   Toegegeven, er zijn vele ongelukkige misvattingen over
   de denkbeelden van Soros:

   https://www.snopes.com/fact-check/george-soros-destroy-united-states/

   DS

   Verwijderen
  2. Trump heeft de eigen gelederen niet onder controle: het Witte Huis is een duiventil, vertrokken medewerkers hangen vuile was buiten en regeringsmedewerkers werken hem in het geniep tegen.
   Hoe kan zo iemand dan wel voor vrede en stabiliteit op het wereldtoneel zorgen?
   In het geval van Noord Korea moet hij nu zelf erkennen dat het allemaal niet zo makkelijk is als hij had gehoopt.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   OBAMA kreeg de Nobel vredesprijs nog voordat hij goed en
   wel President was geworden, maar was betrokken bij
   7 buitenlandse oorlogen. TRUMP: nog steeds vrede na
   19 maanden Presidentschap.

   Vergeet alle retoriek en intriges van het Witte Huis:
   Trump vindt dat fantastisch. Zijn leven is immers
   een film, een reality show. Dat houdt hem gaande.

   Maar kijk eens naar de sterke Amerikaanse economie,
   wat zijn gefrustreerde tegenstanders maar niet
   kunnen verwerken: economische groei van 3%+,
   werkloosheid op een 50-jarig laagtepunt, een beurs-
   stijging van 27% sinds zijn Presidentschap. Zijn
   tegenstanders hielden dat voor onmogelijk en
   George Soros verloor al $ 1 miljard vanwege zijn
   'short'-posities, speculerend op een instorting.

   Het consumentenvertrouwen is het hoogst in 18 jaar,
   terwijl het aantal mensen met 'Food Stamps' in de
   laatste 19 maanden is gedaald met 15%, zo'n 7 miljoen
   mensen, naar 40 miljoen. De laagste werkloosheid
   ooit onder African Americans en Latinos. Trump's
   steun onder African Americans is nu 36%, wat ruim
   is verdubbeld in een jaar (vergelijk dat met 3%
   in de gemiddelde opiniepeiling van 2016!).

   https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/08/16/trump-approval-rating-african-americans-rasmussen-poll/1013212002/

   Natuurlijk hielpen de belastingverlagingen en de
   dereguleringen enorm. Maar het effect daarvan wordt
   nog steeds onderschat.

   Zoals James Carville, strateeg van Bill Clinton,
   vroeger stelde: 'it's the economy, stupid'.
   Dus TRUMP heeft voorlopig goede kans bij de komende
   verkiezingen.

   DS

   Verwijderen
 22. Hoe kijkt u naar een eventuele nieuwe banken crisis? Denkt u dat dit plotseling kan ontstaan, snowball effect? Worden dan de meeste banken getroffen? Denkt u dat ze nog gered kunnen worden of dat dit keer veel mensen hun spaargelden zullen verkiezen? Hoor graag uw visie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   DEPOSITO-GARANTIESTELSEL (DGS) in Nederland:

   Garantiestelsel - Per rekeninghouder
   De depositogarantieregeling geldt per rekeninghouder. Als een spaarrekening op twee namen staat, wordt het garantiebedrag dus ook verdubbeld. Staat de spaarrekening op naam van een minderjarig kind? Ook in dit geval is de garantieregeling van toepassing.

   Garantiestelsel banken - Per vergunninghouder
   De kans dat in Nederland een bank failliet gaat, is niet erg groot. Maar voorkomen is beter dan genezen. Het kan verstandig zijn je geld te spreiden over verschillende banken als je meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt bij de bank.

   Let op: De garantieregeling geldt per vergunninghouder van DNB. Sommige banken zijn dochterondernemingen van andere grootbanken en delen hiermee dezelfde bankvergunning. Denk hierbij aan ABN AMRO en MoneYou. Heb jij dus zowel bij de één als de ander een spaarsaldo en komt dit saldo boven het bedrag van de garantieregeling, dan is het te overwegen dit saldo bij een andere bank te stallen.

   https://www.geld.nl/sparen/service/depositogarantiestelsel

   https://www.dnb.nl/consumenten/info/depositogarantiestelsel/index.jsp

   Helaas is een deposito van meer dan 100.000 Euro geheel of
   gedeeltelijk in gevaar. Hetzelfde geldt helemaal voor
   bankproducten met 'aantrekkelijke' rendementen, die
   afhankelijk zijn van het wel en wee van de bank.

   Maar een staatslening is 100% gegarandeerd: de banken
   zelf behoeven geen enkele buffer aan te houden tegenover
   staatsschuld. Maar niets is 100% zeker: als het schip
   van de Eurozone zinkt, dan heeft de 10-jarige
   Nederlandse staatslening geen negatief rendement
   meer van MINUS 0.4988%! Want dan zal Nederland
   voor de geleden schade moeten meebetalen.

   Dus het Grote Geld heeft Treasuries en een beetje Goud
   als veilige havens. De ECHTE crisis staat geduldig
   haar opwachting te maken (tussen nu en 2030?.

   DS

   Verwijderen
 23. USA rente stijgt weer, US Treasury's dalen. Op zich wel te begrijpen ook. Trump steekt momenteel zijn land en de burgers onverantwoordelijk fors extra in de schulden om de belastingverlaging voor de top 1% elite te bekostigen.

  Dat gelul van Trump over handelstekort is natuurlijk ook enorm gezwets. Als je investeringen kan aantrekken is het logisch dat je meer kan consumeren en snel een handelstekort hebt. Ik heb ook een handelstekort bij de AH en de Shell etc.

  Hier nog wat leuke foto's waarop sukkel Trump en zijn aalgladde maatje Pence figureren als hoofd rampenbestrijding. Mijn hemel, zelfs de gemiddelde derderangs soapserie is overtuigender..
  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1039270337198927873

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Sukkel Trump doet het in ieder geval veel beter dan
   algemeen verwacht. Men kan afgeven op zijn extreme
   persoonlijkheid, maar hij is zeker geen uitzondering.

   Hij doet, in sommige opzichten, denken aan
   'had-je-me-maar', de Amsterdamse zwerver, die
   in 1921 in de gemeenteraad werd verkozen. Maar
   de 'elite' stak daar een stokje voor:

   Maar het stadsbestuur van Amsterdam had vóór de verkiezingen al maatregelen genomen om Had-je-me-maar uit de gemeenteraad te houden. Een aantal dagen voor de verkiezingsdag werd hij opgepakt wegens dronkenschap en veroordeeld tot celstraf met aansluitend een verblijf in een sanatorium voor drankzuchtigen. In de cel tekent Had-je-me-maar een verklaring waarin hij afstand doet van zijn benoeming tot gemeenteraadslid. Zijn zetel kon niet worden vervuld omdat de kandidatenlijst van de partij slechts uit twee namen bestond. De tweede op de lijst, ook een lokale beroemdheid in de Amsterdamse straten, heeft zijn periode in de gemeenteraad wel uitgezeten. Hij zou daar eenmaal hebben gesproken: “Kan het raam dicht.”

   Partij ontbonden
   Toen Had-je-me-maar had laten zien dat een zwerver inderdaad verkozen kon worden tot gemeenteraadslid, hadden de oprichters van de Rapaille Partij hun punt gemaakt. Zij trokken zich direct terug uit de partij en na één raadsperiode werd de partij ontbonden.

   https://isgeschiedenis.nl/nieuws/had-je-me-maar-een-zwerver-in-de-amsterdamse-gemeenteraad

   DS

   Verwijderen
 24. Met geleend geld zoals Trump doet goede sier maken (bij de rijken) is geen kunst. Zijn Turkse evenbeeld Erdogan doet hetzelfde. Ook die werd bewierookt, totdat bleek dat het allemaal fake was.

  Maar goed, een paar plaatjes zeggen meer dan 1.000 woorden. Kijk nog even goed naar de (uitermate slecht) in scene gezette 'commander-in-chief'
  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1039270337198927873

  En dan nu hoe de hier vaak zo verguisde Obama zaken aanpakte.
  https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2012/10/28/president-obama-discusses-hurricane-sandy

  Verder begrijp ik niets van uw sympathie voor Trump. Deze Blog gaat al jaren over de niet productieve schuldencrisis in wording en het onverantwoord opblazen van alle activa. Exact dus het desastreuze beleid waar Trump nog even vol gas op geeft..
  Inderdaad een "Nachtmerrie".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   De opgeblazen schuldballon wordt een probleem, zodra
   de economische groei (in Amerika nu: 3%+) het zou
   laten afweten. Maar Amerika staat er voorlopig veel
   beter voor dan de rest van de wereld: alleen al in China,
   is de totale schuld in de afgelopen 10 jaar met 500%
   gestegen. In Europa, zijn er 7 landen met een
   aanzienlijk hogere staatsschuld als percentage van
   de economie. Alleen Nederland en Duitsland lijken
   relatief braaf, totdat zij moeten meebetalen aan
   de komende Europese 'RESET' van technisch failliete
   landen en banken. Dat risico wordt nog schromelijk
   onderschat.

   Daarom is het laatste rapport van McKinsey over
   de wereldschuld heel erg de moeite waard:

   https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/a-decade-after-the-global-financial-crisis-what-has-and-hasnt-changed

   DS

   Verwijderen
 25. Obama thought the internet would forget this video. He should of known better

  https://twitter.com/PurpleJokerhini/status/1038437347967348737

  henk

  BeantwoordenVerwijderen
 26. 'Dr Doom' ziet 10 redenen voor een nieuwe financiële crisis:

  https://www.belegger.nl/Column/284083/Dr-Doom-ziet-10-redenen-voor-een-nieuwe-financile-crisis.aspx

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Gaat wederom niet goed met de treasuries..
  NY-CBOE 10-Year Treasury Note Index nu rond de 30

  Trumpie heeft de belasting verlaagd voor de corporate rijken, maar dit tekort moet nu helemaal bijgeleend worden. Wat een nachtmerrie..

  Tijd dat iemand orde op zaken stelt in Washington, zodat de bedrijven ook gewoon meebetalen aan alles waar men van tevens van profiteert.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Inderdaad staan Langere Treasuries even op de tocht.
   De Amerikaanse economie stoomt vooruit met de laagste
   werkloosheid in decennia, gemiddelde lonen stijgen weer,
   inflatie lijkt wat hoger o.a. dankzij de handelsoorlog,
   en het begrotingstekort zal tijdelijk hoger uitvallen.

   De belastingverlaging was hard nodig, omdat Amerika
   te hoge bedrijfsbelasting had vergeleken met de
   rest van de ontwikkelde wereld. Dus nu komen
   de tientallen miljarden Amerikaanse bedrijfswinsten,
   die buiten Amerika waren ondergebracht weer terug.
   Die waren voornamelijk in Treasuries belegd en
   worden nu vooral aangewend om eigen aandelen
   in te kopen. Goed voor de winst per aandeel en de bonus.

   Dat is dus een tijdelijke tegenwind voor Treasuries,
   terwijl die switch plaatsvindt.

   Maar wat ook meespeelt, is de uitspraak van Yellen,
   ex-hoofd van de FED, dat het barsten van de bubbels
   de volgende keer weer moet worden tegengegaan door
   nieuwe bubbels. Monetaire waanzin als 'officieel'
   beleid? Gelukkig, dat Yellen en haar protege, Bernanke,
   niet meer aan het hoofd staan! Want de wereld heeft
   Populisme en Trump te danken aan deze architecten
   van het beleid van het 'vermogenseffect', oftewel
   de rijken worden rijker (opgeblazen ballonnen) en
   de armen worden armer.

   Of: misschien is de wereldschuld zo uit de hand gelopen,
   dat er een 'Reset' komt (voordat hyperinflatie
   toelsaat), waaraan obligatiehouders, die
   normaal 100% krijgen op de afloopdatum, ook moeten
   meebetalen. Zover is het nog niet, maar als het
   die richting opgaat, dan moet ik mijn positieve
   houding t.o.v. Treasuries veranderen. Want DAN
   verdubbelt de aandelenmarkt in waarde. DAT wordt
   dan de vluchthaven voor het Grote Geld.

   Denk daar maar eens hard over na.

   DS

   Verwijderen
  2. ... en hebben in dat laatste scenario daarbij alle trouwe, zorgvuldige en behoedzame volgers van dit blok dan ook nog eens 150% stijging van diezelfde aandelenmarkt grotendeels gemist in de afgelopen 10 jaar?
   Dat is schrikken wat u daar nu alleen al als denkbeeld nu ineens durft neer te zetten. I.p.v. het oeverloze vertrouwen in goede ingrepen op het uiterste moment door USA-overheid en FED.
   Het slimme geld (de obligatiemarkt) in dat geval als een stelletje stijfkoppige dommeriken die de boot enorm hebben gemist?
   En Yellen+Bernanke+Draghi als de uiteindelijk toch ultiem slimme financial engineers?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Dat zou bijna ongelofelijk zijn, nietwaar? Toch moet
   men als belegger soms filosoferen over het ondenkbare.

   Maar de aantasting van het faillissementsrecht, namelijk
   dat obligatiehouders (senior creditors) altijd
   als eerste in de rij staan voor alle andere crediteuren,
   moet worden gezien als zeer onwaarschijnlijk.

   Respect voor deze regel is in Europa niet 100%, want
   socialisme, onder welke naam ook, viert er hoogtij en
   kapitalisme is een vies woord. Maar zelfs in Amerika
   is de 'redding' van General Motors en Chrijsler in
   2008 gepaard gegaan met een aderlating van de
   'secured creditors', omdat de overheid eiste om
   als eerste in de rij te staan. Obligaties van
   secured creditors moesten, onder druk, genoegen nemen
   met een betaling van 29% tot 40% van de nominale waarde,
   al naar gelang de (politieke!) connecties. Opeens
   was het faillissementsrecht niets meer waard.

   Voorlopig is het aantal 'short'-posities in Treasuries
   het hoogst ooit, wat een rendementsstijging zou moeten
   tegenhouden. Wat de aandelenmarkt betreft: er is wel
   een Bullmarkt geweest van 9 jaar, maar Jan en Alleman
   is nog zo voorzichtig en angstig, dat hij dat heeft
   gemist. Een Bullmarkt kan wel flinke dalingen
   beleven, maar eindigt nooit zonder Jan en Alleman.
   Daarom is een hausse in Wall Street, vergelijkbaar
   met 1927 - 1929, in de komende jaren niet uitgesloten,
   vooral als de rest van de wereld onzekerder wordt en
   iedereen vlucht naar Amerika net zoals toen.

   Het is altijd nuttig om te gissen, waarom de
   37-jarige Bullmarkt in Treasuries opeens
   voorbij zou zijn. Als Treasuries zouden dalen
   in waarde, met steeds stijgende rendementen,
   dan is er sprake van absolute noodsituatie, want
   die zijn het fundament en het onderpand van het
   internationale financieele systeem. De crisis
   van 2008 zou dan maar kinderspel zijn. Bovendien
   zou de Dollar omhoog knallen, omdat een
   liquiditeitstekort zou toeslaan. Het Frankenstein-
   scenario!

   DAN zou er internationale Bank Holiday moeten worden
   ingesteld, met een eventueele 'Reset'.

   DS

   Verwijderen
 28. Wat zou een evt. Reset gaan inhouden?
  Ik kan me voorstellen dat dan iedereen de sigaar is en dat zal een machtige groep in de USA nooit accepteren, tenzij er al een uitgewerkt plan is, waarin zij het minst verliezen

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Er komt alleen een Reset, als het ooit moet, tijdens
   de volgende crisis. De kans daarop in Amerika is
   veel kleiner dan in Europa, omdat een deel van
   Europa (Zuid-Europa), historisch gezien, vaak
   haar toevlucht nam tot devaluatie of faillissement.
   De mentaliteit in Amerika is geheel anders. Als
   men op de blaren zit, dan moet men de gevolgen
   maar accepteren. Termen als 'bailout' en nationalisatie
   zijn scheldwoorden. Europa heeft bovendien weinig
   respect voor eigendomsrecht. Het individu is
   ondergeschikt aan de maatschappij. In Amerika
   is het net andersom, want dat was de reden, dat
   men naar Amerika emigreerde.

   DS

   Verwijderen
 29. https://www.zerohedge.com/news/2018-09-20/nomi-prins-donald-wonderland-down-financial-rabbit-hole-president-trump
  wannneer trump implodeert, denk ik dat het vertrouwen in de VS ook implodeert
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Toen NIXON implodeerde, werd juist de basis gelegd voor
   de hausse van de jaren '80 en '90. Amerika staat er
   veel en veel beter voor dan het kwetsbare Europa, dat
   afhankelijk is van de wereldhandel en buitenlandse energie.

   Het kan best zijn, dat het experiment TRUMP in tranen
   eindigt, maar dat zal Amerika een zorg zijn. Tot nu toe
   gaat het allemaal veel beter dan verwacht, terwijl
   Europa onverwacht flink tegenvalt.

   DS

   Verwijderen
 30. Ik zag onlangs een presentatie waarin gesteld werd dat de Kondratieff winter in 2015 is geeindigd en dat we alweer in de overgang naar de lente zitten.Dit oa zichtbaar in aantrekkende economie en stijgende rente.
  Mijn vraag is deze: kan er een Kondratieff-lente beginnen zonder dat de wereldschuldenproblematiek is aangepakt of dat er een Crash is geweest of Depressie?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het probleem van Kondratieff-golven is, dat die tientallen
   jaren kunnen duren. Dus in een K-winter, kunnen er talloze
   k-lentes optreden. In Amerika zien we een opleving van
   bedrijfsinvesteringen (Capex) en een EBITDA (Bedrijfswinst),
   die in tientallen jaren niet zijn voorgekomen, vooral
   dankzij de belastingverlagingen en de dereguleringen, die
   onlangs hebben plaatsgevonden. Kijk eens naar Europa,
   met de ene belastingverhoging na de andere, om maar
   te zwijgen over de reguleringen van de ongekozen EU-bureaucraten: lage groei en economische stagnatie
   wat de klok slaat.

   De schuldsanering ligt nog voor ons, dus de K-winter
   blijft van kracht, maar het is nog onduidelijk, hoe
   deze film eindigt. Reset, Hyperinflatie of Depressie?

   Kijk eens naar het Oude China, die hyperinflatie
   beleefde tussen 1937 en 1949, waarna de communisten
   van Mao de macht konden overnemen. Daarna volgde
   er een totaal isolationisme van 30 jaar tot 1978,
   toen de deur met de buitenwereld weer open ging door
   Deng:

   http://www.marketoracle.co.uk/Article1068.html

   http://www.invest-basics.de/der-kondratieff-zyklus.html

   DS

   Verwijderen
 31. U geeft aan dat er mogelijk hyperinflatie kan komen als oplossing. Acht u dat waarschijnlijk in Nederland en Amerika?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Hyperinflatie acht ik uitgesloten in Amerika, want er
   is een mentaliteit van: 'doing the right thing at the
   last moment' (zoals een rente van 20% in 1981 om de
   inflatie in de kiem te smoren). De laatste hyperinflatie
   was tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog in 1775,
   toen het geld, de Continental, waardeloos werd.

   Verder is er een mentaliteit van 'let the chips fall,
   where they may'. Amerika is veel kapitalistischer
   en conservatiever dan het 'socialistische' Europa.
   In Amerika geldt: eigen schuld, dikke bult.

   Nederland en Duitsland hebben hun eigen geld niet meer,
   dus hebben ook niet hun lot in eigen hand. Zij zitten
   in dezelfde boot met landen, die vroeger of failliet
   gingen of constant devalueerden. In theorie behouden
   de leden van de Eurozone zeggenschap over hun eigen
   besparingen, etc., maar op den duur is er geen
   ontkomen aan, dat alles wordt gedeeld en dan naar
   de knoppen gaat. Hyperinflatie in de Eurozone (dus
   niet Groot-Brittannie met het Pond Sterling) is
   bijna zeker, als Zuid-Europa met haar failliete
   banksysteem moet worden gered, tenzij er een
   'Reset' komt, waar iedereen aan meebetaalt (probeer
   maar eens overeenstemming te krijgen met zovele
   verschillende culturen!). Groot-Brittannie
   daarentegen, heeft altijd aan haar verplichtingen
   voldaan, maar liet het Pond steeds devalueren.
   Als Groot-Brittannie de Euro had ingevoerd, dan
   was de economische situatie net zo erg als in
   Griekenland.

   Dus zorg ervoor om wat Dollars aan te houden BUITEN
   Europa. Of wat Zwitserse Francs in Zwitserland (wat
   nu erg veel kost: negatieve rente).

   DS

   Verwijderen
 32. Geachte heer DS, wat zijn uw verwachtingen voor het Britse Pond op de lange termijn? (10+ jaar) Dank U.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Voorspelling van valuta's is altijd een hachelijke zaak,
   omdat er teveel factoren een rol spelen. Maar in het
   geval van het Britse Pond lijkt de lange termijn trend
   tegenover zowel de Euro als de Dollar naar beneden
   gericht. De glorietijd van Groot-Brittannie was in
   de 19de eeuw en het is sindsdien bergafwaarts.

   https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/gbp/GBP-to-EUR

   DS

   Verwijderen
 33. Beste Diederik, is uw mening over de kans op hyperinflatie in Nederland veranderd? Ik dacht dat u dit alleen mogelijk achtte in exotische oorden? Welk scenario acht u het meest waarschijnlijk? Het redden van zuid Europa of een reset? Bij hyperinflatie in Europa, blijven de treasuries dan ook een veilige belegging of kan men dan beter in aandelen gaan? Hoor graag van u.
  Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELIZABETH:

   In theorie kan hyperinflatie ontstaan, als het geld niet
   is gekoppeld aan iets tastbaars, zoals Goud en Zilver en
   dus 'fiatgeld' is.

   Europa heeft meerdere hyperinflaties meegemaakt vanwege
   een onverantwoord monetair beleid: het oude Rome,
   Oostenrijk, Frankrijk ('assignats'), Duitsland ('Weimar'),
   Griekenland, Hongarije, het oude Joegoslavie, Roemenie.

   Nederland heeft meestal een behoorlijke staatshuishouding
   gehad en is een heel rijk land met gigantische
   besparingen, vooral voor pensioenen, en een fors
   begrotingsoverschot. Maar Nederland is nu overgeleverd
   aan de ECB, die bezig is om het Europese project te
   redden. Men gaat ervan uit, dat Nederland uit het
   Europese project stapt, zodra de ECB op weg zou zijn
   naar hyperinflatie. Maar zo gemakkelijk is dat niet,
   zie Brexit! Dus bij de echte Eurocrisis, als alle
   staatsschuld op de balans van de ECB terecht komt,
   dan ontkomt Nederland niet aan de gevolgen daarvan.

   Sommigen zullen redeneren, dat 'het mijn tijd wel
   zal uitduren'. Good luck.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Diederik,
   Dank voor uw antwoord. Toch begrijp ik het niet helemaal. Klopt het dat u er nu vanuit gaat dat hyperinflatie waarschijnlijk zal gebeuren als Nederland niet uit de EU stapt wanneer alle staatsschuld op de balans van de ECB komt?
   Mvg Elizabeth

   Verwijderen
  3. En dus hyperinflatie ontstaat na een deflationaire scenario?

   Verwijderen
  4. @ELIZABETH:

   Juist. Als Nederland niet uit het Europroject wil of
   kan stappen, dan is Nederland overgeleverd aan
   een mogelijk fataal beleid van de ECB. Veel schuld
   van Zuid-Europa is verstopt in derivaten, net zoals
   die van Griekenland via Goldman Sachs (de
   klokkenluider werd in 2017 veroordeeld!). Niemand
   vertrouwt de statistieken van Zuid-Europa als men
   maar enigszins kaas heeft gegeten van de cultuur
   aldaar. Bij de volgende deflatoire crisis, gaat
   gewoon de geldkraan open. En dan is het vaarwel Euro.

   DS

   Verwijderen
 34. Get out of LT-Treasuries !!

  Goed en uitgebreid onderbouwd verhaal:

  https://macromon.wordpress.com/2018/09/21/the-gathering-storm-in-the-treasury-market/amp/?__twitter_impression=true

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt voor het artikel. Maar alle alarmerende
   conclusies lijken voorbarig.

   Het rendement van de 10-jarige Treasury zou inderdaad
   tijdelijk naar 4% kunnen gaan, maar daarna volgt er
   weer een terugval, wat we al 37 jaar meegemaakt hebben.
   Elke inflatie-stijging is tijdelijk. De PCE-inflatie,
   waar de FED naar kijkt, is weer verzwakt, ondanks
   de sterke economie, de lage werkloosheid en de loon-
   stijging. De omloopsnelheid van het geld is op een
   60-jarig hoogtepunt.

   Natuurlijk is 'monetaire verkrapping' pijnlijk,
   vooral voor degenen, die Dollarschulden hebben,
   zoals de EM. Er is geen 'crowding out', want
   het begrotingstekort is rond 4% van het BNP,
   wat DE HELFT is van dat in 2009. Bovendien
   wordt dat niet gefinancierd met buitenlandse
   besparingen, want de Amerikanen zelf bezitten
   60% van de Treasuries en zijn dit jaar ook de
   grootste kopers. Treasuries zijn om allerlei
   redenen juist enorm gewild, vooral als onderpand
   van het kredietsysteem.

   Natuurlijk is er een Dollartekort, vooral in
   Eurodollars (Dollars buiten Amerika), nu
   eindelijk de repatrieering kan plaatsvinden
   van Amerikaanse winsten in het buitenland
   ($ 1000 miljard), vanwege de belastinghervorming.
   Dat is positief, want Amerikaanse bedrijfsinvesteringen
   (Capex) zijn in 10 jaar nog nooit zo hoog geweest.

   Er is een enorm rendementsverschil tussen Amerika
   enerzijds en Europa en Japan anderzijds. Dat zou
   de reden zijn, dat lange Amerikaanse Treasury-
   rendementen niet ge-explodeerd zijn. Maar de ECB
   heeft een veel grotere monetaire stimulering dan
   de FED, tweemaal zoveel als percentage van het BNP.
   Als de zeepbel in Europese obligaties barst, is
   dat ondanks de ECB, maar waarschijnlijk vanwege
   een nieuwe Eurocrisis (Italie?).

   Dus mijn voorkeur voor de 30-jarige Treasury in
   de komende 5 jaar blijft onverminderd van kracht.
   Dan zullen de rendementen veel lager zijn en
   de waarderingen veel hoger. Want dan is de
   recessie eindelijk nabij en komt de vlucht naar
   Dollar & Treasuries pas echt op gang.

   Alle onderbrekingen zijn tijdelijk. De tijden
   van aanhoudende economische groei, steeds hogere
   inflatie, steeds hogere lonen, steeds hogere
   schuld, zijn straks voorgoed voorbij, ookal
   door de vergrijzing en de overcapaciteit.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Excuses! De omloopsnelheid van het geld staat op een
   60-jarig laagtepunt. Geen hogere inflatie zonder
   een hogere omloopsnelheid van het geld.

   DS

   Verwijderen
 35. Is het inmiddels toch niet verstandiger om maar wat in 'dure' woonhuizen te beleggen, i.p.v. in Dollars en TLT.
  Gezien de vele open vragen en onzekerheden, lijkt dit nog enige zekerheid te bieden. Dollar en TLT heeft de laatste jaren alleen maar verlies gebracht, behalve als je de TLT en de Dollar op het juiste moment zou hebben gekocht.
  TLT op 100 en euro/dollar op 1.36

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als men 'iets duurs' koopt, dan moet men maar afwachten
   of er een grotere dwaas is, die het nog duurder maakt.
   Zoiets kan jaren duren, maar op een gegeven moment zijn
   er niet genoeg dwazen meer.

   De huizenprijzen van Nederland zijn al 8 jaar in de lift,
   opgehitst door tophypotheken, superlage rente,
   lage werkloosheid en buitenlandse (Chinese) vraag. Als
   men van mening is, dat die situatie nooit meer verandert
   en dat die zeepbel nooit meer barst, ondanks
   rentestijging, slechtere wereldhandel (30% van het
   Nederlandse BNP), snelle vergrijzing en een steeds
   spannender geopolitiek klimaat, dan moet men gerust
   kopen. Hopelijk is men jong genoeg, want als het
   tegenzit en men eventueel 'onder water' komt te staan,
   zoals 700.000 huidige Nederlandse huishoudens, dan
   kan men gedwongen zijn om dat 'illiquide' huis heel
   lang aan te houden. En dan maar hopen, dat de periode
   van 1978 tot 1982 zich niet herhaalt, toen de
   huizenprijzen 50% daalden. De ondenkbare 20% rente!
   Amsterdam was toen in een soort depressie.

   De huizenprijzen worden tijdelijk beinvloed door de
   stijgende huren. Maar opeens draait het weer, zoals
   nu overal ook gebeurt: Londen, New York, Vancouver,
   Sydney, etc. Die 'dure' huizen zijn opeens onverkoopbaar,
   behalve met enorme korting, vaak van 40 tot 50%.

   Het is beter om een huis te beschouwen als een vorm
   van woongenot, niet als een financieele belegging.
   Als men toch van plan is om er 50 jaar te wonen, dan
   is er niets aan de hand, toch?

   Dollars en TLT zijn sinds 2008 gestegen. Als u verlies
   hebt, dan moet u dat aan zich zelf wijten, want als
   men korte termijn denkt, dan moet u helemaal niet
   beleggen. U moet gewoon blijven zitten op kasgeld,
   net zoals Warren Buffett, die de waarderingen niet
   vertrouwt en nog nooit zoveel kasgeld heeft gehad
   in Berkshire Hathaway ($ 111 miljard!).

   DS

   Verwijderen
 36. Interessant:
  Liquidity issues in bondmarkets
  Institutions turning to ETF's

  https://www.ft.com/content/02123225-8a91-380e-915d-51affd9f397a

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Tresaurys is 1 groot drama nu voor de houders, rente US breekt record na record.
  Hoe staat het met de olieprijs naar USD 20,-?
  Staat nu op USD 73,-

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Niet wakker liggen van tijdelijke tegenbewegingen in
   lange termijn trends. Die tegenbewegingen kunnen soms
   jaren lang duren. Doorgewinterde beleggers zien daar
   niet tegenop, maar speculanten dienen dan in kasgeld te
   zitten.

   Treasury-rendementen dalen al, met onderbrekingen, ruim
   37 jaar en het einde is, om allerlei redenen, niet in
   zicht. De olieprijs daalt al 10 jaar, vanaf $ 161.00
   in 2008 en blijft dalen, want OPEC kan geen cartel meer
   worden genoemd (slechts 30% van de productie) en
   Amerika EXPORTEERT nu olie. Sancties voor Venezuela en
   Iran zullen de trend naar $ 20.- echt niet veranderen:

   https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

   DS

   Verwijderen
  2. In dat verband:

   Oil price needed to balance budget.

   Venezuela: $223
   Nigeria: $124
   Algeria: $105
   Angola: $78
   Saudi: $87
   Iran: $68
   Kazakhstan: $60
   Iraq: $54
   Kuwait: $48
   Russia: $40

   Current oil price: $82

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Daarom zal men proberen om de olieprijs boven de $ 80.-
   te houden, wat gemakkelijker wordt, nu de Amerikaanse
   economie zo goed gaat, de Dollar wat verzwakt, China
   de economie weer stimuleert en Europa en EM weer
   opveren. Misschien is $ 100.- mogelijk, als de
   hausse zich voortzet, want er is geen recessie
   in zicht. Alles draait om 2020, als Trump wil
   worden herkozen. (Bij $ 100.- wordt hij echt kwaad).
   Maar als de recessie dan eindelijk toeslaat,
   over een paar jaar, dan is het andere koek.

   DS

   Verwijderen
  4. @ ANONIEM

   Interessante data wat betreft "oil vs. budgets". Dank!
   Je voelt je dan toch net iets meer gesteund als je long Irak, Kazachstan (en iran) bent vs. negatief op saoedi.
   Gr, Schumpeter

   Verwijderen
 38. Today US-Dollar weakened again ahead of a Federal Reserve meeting that is widely expected to end with an interest rate hike, as investors already have priced in two more rate increases this year and some in 2019, leaving little room for further currency gains.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. https://www.zerohedge.com/news/2018-09-25/europe-unveils-special-purpose-vehicle-bypass-swift-jeopardizing-dollars-reserve
  wat denkt u hiervan ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit toont aan, dat de EU de handel met Iran van tientallen
   miljarden probeert veilig te stellen. Maar Europese
   bedrijven kunnen dan nog steeds op de zwarte lijst
   van Amerika terecht komen en zullen hun medewerking
   weigeren. Nice try. Net zoals Juncker's uitspraak, dat
   de Euro een vervanger kan worden van de Dollar voor
   de internationale handel. Bluf. Als de Euro die
   richting wenst op te gaan, dan zal de EU betalings-
   balanstekorten moeten accepteren. Die vlieger gaat
   echt niet op. Overigens is Amerika geneigd om
   al haar lasten van de wereld, ook wat betreft handels-
   en reservevaluta, te verlichten door America First.
   Dus de Euro moet zich snel politiek hervormen
   (totale monetaire unie), anders staat zij in de kou.
   Die kans is juist kleiner geworden, want de EU is nog
   nooit zo verdeeld geweest.

   DS

   Verwijderen
  2. maar juist ook de VS is meer verdeeld dan ooit !! Uw opvatting dat uiteindelijk de VS de juiste beslissingen neemt deel ik al enige tijd niet. De onderlinge haat wordt extreem. Niall Ferguson, een in mijn ogen excellente waarnemer, denkt aan de mogelijke optie van burgeroorlog.
   https://www.zerohedge.com/news/2018-09-24/niall-ferguson-recommends-five-books-coming-civil-war
   marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   Ook ik acht Niall Ferguson erg hoog. Hij heeft net
   het Amerikaanse staatsburgerschap gekregen, samen met
   zijn (tweede) vrouw Ayaan Hirshi Ali.

   Het zou heel tragisch zijn, als het ooit de kant opgaat
   van een burgeroorlog, maar Amerika is daarop voorbereid,
   getuige alle literatuur over een staat van beleg,
   interneringskampen, etc.

   Het verzet van het conservatieve deel van de Amerikanen
   begon pas goed bij Roe vs Wade in 1973, toen abortus
   niet meer verboden werd. Dat was de oorsprong van
   de Tea Party, etc. De controverse rond de mogelijke
   benoeming van de conservatieve Kavanaugh tot het
   Hooggerechtshof is vooral te danken aan het mogelijk
   ongedaan maken van legale abortus en LGBT huwelijken
   in Amerika. In de geschiedenis is er altijd een
   tegenbeweging geweest van de slinger en we moeten
   afwachten, hoe dit afloopt. Misschien valt het
   uiteindelijk mee, want slavernij, de oorzaak
   van de vorige burgeroorlog, is immers ook nooit
   teruggedraaid. In Groot-Brittannie werden
   de slavenbezitters, inclusief de Anglican Church,
   schadeloos gesteld.

   DS   Verwijderen
 40. Dear Mr Schmull,

  In case you missed this:

  Brent crude oil price.

  Three years ago: $48.6

  Two years ago: $49.9

  One year ago: $57.9

  Six months ago: $69.5

  One month ago: $76.2

  Now: $81.5

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In case you missed this: The oil price was $ 161.00 in
   June, 2008. The oil price today is $ 82.69, which is
   49% lower than 10 years ago. This means, that the
   downtrend is still in tact, even if it has a further
   bounce to $ 100.00.

   https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

   Just 20 years ago, the oil price was $ 17.00. In the
   next recession, the market will likely revisit that price.

   DS

   Verwijderen
 41. " Leugenaars! Geheime Britse documenten vrijgegeven: overheid in 1971 al op hoogte ware bedoelingen Europese project, verteld erover te liegen tegen bevolking."

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/09/leugenaars-geheime-britse-documenten-vrijgegeven-overheid-in-1917-al-op-hoogte-ware-bedoelingen-europese-project-verteld-erover-te-liegen-tegen-bevolking/

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Zo, zo! NRC wordt wakker: “VK kán EU economisch de oorlog verklaren.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/09/zo-zo-nrc-wordt-wakker-vk-kan-eu-economisch-de-oorlog-verklaren/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FLEUR:

   Het Europese project wordt door velen gezien als 'heilig',
   wat de nadelen ook zijn. Desnoods zal de democratie
   verder moeten worden beperkt, om 'extremistische'
   krachten in toom te houden, nu de centrumpartijen
   stuk voor stuk, inkrimpen. Straks kan men in
   Europa nog alleen regeren met een minderheidsregering.
   Zonder het gigantische stimuleringsprogramma van de
   ECB, zou de Eurozone allang verleden tijd zijn.
   Bijna geen lidstaat zou trouwens een rentestijging
   van de ECB kunnen overleven.

   Politieke projecten, zoals de EU, kunnen heel lang
   worden volgehouden (het Romeinse Rijk, dat van
   begin af aan al misging, duurde toch 500 jaar).

   DS

   Verwijderen
 43. Slim Beleggen:
  De rente in de VS is al sinds 1980 in verval. Een onophoudelijk patroon van lage toppen en lagere bodems eindigde op een dieptepunt van 1,37% in 2016.
  Maar de laatste top van 3,04%, geplaatst in 2013, werd dit jaar voor het eerst doorbroken richting 3,11%. We zaten nog te wachten op bevestiging van deze doorbraak. En die volgde deze week... De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot af op 3,05%. Hier wordt de trendommekeer bevestigd, en is het einde van de 38-jarige stierenmarkt in overheidsobligaties eindelijk een feit.
  En daar hoort ook een structureel stijgende inflatie bij, die we inmiddels ook zien.
  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WOUTER:

   De 38-jarige stierenmarkt in Treasuries is nog lang niet
   voorbij. De reden, dat, op korte termijn, de rendementen
   van, vooral kortere Treasuries, stijgen met een
   dienovereenkomstige waardedaling, is de kracht van de
   Amerikaanse economie, waardoor de FED nu de rente
   verhoogt. Die renteverhoging zal nog wel een jaar
   worden voortgezet, totdat die economie weer afkoelt.

   Als de volgende economische afkoeling plaatsvindt in
   Amerika, wat later lijkt dan de rest van de wereld,
   dan dalen die Treasury-rendementen weer met een
   dienovereenkomstige waardestijging. Er kan geen sprake
   zijn van een langdurige rentestijging, zolang
   de excessieve wereldschuld, die de pan is uitgerezen,
   de economische groei en de inflatie uiteindelijk
   vermindert. Bovendien spelen demografie (minder
   jonge mensen) en handelsoorlog nu een beslissende
   rol in het tempo van economische groei. Ook moet
   niet vergeten worden, dat het Grote Geld wanhopig
   op zoek blijft naar veilige havens van kwaliteits-
   overheidsobligaties, wat internationaal steeds moeilijker
   is geworden, omdat de ECB en de BOJ een groot deel
   daarvan heeft opgezogen met hun QE-programma's.

   Dus het is moeilijk voor te stellen, dat het rendement
   van de 10-jarige Treasury veel verder stijgt, maar
   zelfs een tijdelijke 4% is niet het einde van de
   wereld. Dat is een koopgelegenheid.

   DS

   Verwijderen
 44. Het is allemaal véél te pessimistisch wat hier geschreven wordt!
  Deze blog is een geloofsblog, geen rationele blog.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Msch is er ook reden voor een pessimistische ondertoon, in de artikels worden anders heel wat rationele argumenten en grafieken aangehaald. Wat heel zeker niet onder de noemer van rationeel geboekstaafd kan worden is de manipulatie van de markten die begonnen is van onderuit ( bankschandalen) en nu opgeschoven is naar de hoogste regionen (ECB en overheden). En de wildgroei aan nieuwe ETF trackers die straks msch helemaal gratis aangeboden worden is ook niet echt bevorderlijk om gerust achterover te leunen. Rationeel kan je het allemaal niet meer volgen of bevatten, dus maar goed dat er hier en daar iemand z'n nek uitsteekt.

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Dit Blog wil juist niet meezingen met het algemeen
   optimisme van Jan en Alleman, die voornamelijk wordt
   meegesleurd door de gevaarlijke kuddegeest.

   Ondergetekende is nu al weer 50 jaar betrokken bij
   het wel en wee van de financieele wereld en heeft
   ook veel onheil voorspeld, zoals de Grote Financieele
   Crisis van 2007 - 2009 en de Crash van 1987. Een van
   de voorspellingen was, dat CITIGROUP in 2009 zou
   dalen naar $ 10.00, maar het stortte in naar $ 0.97,
   een daling van 95.56% in enkele maanden. De wereld
   stond toen aan de rand van de afgrond. De onvoorstelbare
   monetaire stimulering, die volgde, voorkwam op
   dat moment een economische depressie. Toegegeven,
   ondergetekende is altijd te voorzichtig geweest en
   heeft vaak veel te vroeg verkocht. Maar men is
   maar een beperkte tijd jong en onbezonnen.

   Zonder de ongekende monetaire stimulering en de
   explosieve ontwikkeling van de wereldschuld, zou
   de wereld er veel minder rooskleurig uitzien. Dus
   dit zijn geen 'normale' tijden. De echte pijn
   komt nog, zodra de 'verdoving' moet worden
   stopgezet.

   DS

   Verwijderen
 45. de olieprijs gaat de laatste dagen zo snel en sterk omhoog dat er wel iets aan de hand moet zijn in de EM's.

  moeten we ons niet beginnen voorbereiden op een sterke stijging van de rente wanneer de currencies van de EM's zich zouden herstellen of sterker nog zouden appreciëren tegenover de dollar!

  gaan we niet best volop voor aandelen? eventueel ingedekt met goudmijnaandelen of goud?

  dan gokt men op 2 paarden, zowel op boom als bust.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Tja, die sancties tegen IRAN zullen nog wel even voortduren,
   totdat er een Deal uit de bus komt. Ondertussen valt
   er nog wat te verdienen in de oliehoek, zoals de
   U.S. Oil Fund (USO)($ 1.8 miljard in vermogen):

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=USO&insttype=Stock&freq=2&show=&time=12

   Er zijn momenteel ook enige capaciteitsproblemen bij
   de Amerikaanse pijplijnen, wat de olieprijs nu
   ondersteunt.

   De Amerikaanse rente blijft stijgen tot minstens 2020,
   terwijl de economie het daar zo goed doet, dus dan
   zal de Dollar eerder stijgen. Het lijkt nog te vroeg
   om te gokken op de Opkomende Markten en Goud (minus 8%
   in 2018), maar dat zou kunnen veranderen als die
   rentestijging 'pauzeert'. De EURO/USD lijkt eerst
   door te breken naar beneden.

   Tja, de Goudmijnaandelen (zie HUI) zijn nu 77% gedaald
   sinds 2011 en alleen al 30% tot dusver in 2018. Het zal
   wel eens draaien naar boven, maar ondertussen houden
   vele Goldminers zich bezig met Cryptos en Cannabis,
   voordat zij hun tent zullen moeten sluiten. Zeker
   50% van de Goldminers zullen eerst failliet moeten
   gaan:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=XX%3AHUI&insttype=Index&freq=2&show=&time=13

   DS

   Verwijderen
 46. misschien een onaangename vraag en te open, maar mijn vraag is het volgende:

  ik denk erover om lid te worden, maar hoeveel rendement hebt uzelf, naar u vermoedt, jaarlijks behaald in uw leven op de tegoeden die u kon beleggen ( dus niet huis, of noodzakelijke reserve enzo ).

  5 procent of 10 procent of 15 procent. Per slot van rekening kan men anders niet weten of het zijn heeft ons op uw advies te verlaten. Buffet haalde 22 procent!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Berkshire Hathaway van Buffett is nu zo'n $ 500 miljard,
   waardoor het onmogelijk is geworden om het rendement
   van vroeger te herhalen:

   https://qz.com/1216260/warren-buffett-doesnt-beat-the-market-anymore/

   Maar Buffett blijft uniek. Maar hij begon wel in een tijd,
   dat alles ondergewaardeerd was. Tegenwoordig zijn alle
   waarderingen opgeblazen.

   Nee, ik doe niet mee aan vergelijkingsspelletjes. Ieder
   heeft zijn eigen verhaal en dat blijft prive.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 47. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. goedendag,

  denkt u dat dhr.D. Trump erin zal slagen de Saoedi's te 'overtuigen' dat ze moreel en rationeel verplicht zijn véél méér olie te leveren? Per slot van rekening is Saoudi-Arabië niet mogelijk zonder bescherming van de Amerikaanse defensie.

  Is het dan niet méér dan billijk dat Amerika en het Witte Huis grotere leveranties vragen als tegenprestatie?

  graag uw theoretische en praktische analyse indien mogelijk.

  dank bij voorbaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Saoedi Arabie had Trump en OPEC beloofd om de olie-
   productie te verhogen, maar het is niet duidelijk
   of dat ook is gebeurd. De cijfers zijn uiterst
   onbetrouwbaar. Zij hebben een olieprijs nodig van $ 80.-,
   vanwege hun begroting, vooral i.v.m. de oorlog
   in Yemen. Maar Trump is erop uit om Iran's olie-
   export volledig aan banden te leggen in November a.s.,
   dus de medewerking van OPEC is wel vereist. Volgens
   Platt consultants, is de olieproductie wel omhoog
   in tegenstelling tot de officieele cijfers. Dit spel
   is nog niet voorbij en kan nog lang duren.

   Men moet heel erg oppassen met handel en investeringen
   in Iran, want men kan op de zwarte lijst van Amerika
   terecht komen, waardoor men geen Dollars kan krijgen en
   ook Amerika niet meer kan bezoeken. Dit is menens.

   DS

   Verwijderen
  2. Brent staat inmiddels al op 85 dollar. Dus de Saudi's kunnen gewoon doorgaan met hun vernietiging van de inwoners van Jemen.

   Verwijderen
 52. De rente op de 30yrs treasurybond stijgt wel erg snel. Reden tot zorg
  of juist niet omdat dit tot afkoeling kan gaan leiden?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De langere Treasury-rendementen schieten tijdelijk nog
   even door naar boven, omdat de Amerikaanse economie
   veel beter is dan verwacht en de rentestijging aan de
   korte eind van de FED (Federal Funds rate) voorlopig
   niet stopt. Ook de inflatieverwachting neemt wat toe.

   Maar Langere Treasuries zijn nu alleen maar aantrekkelijker
   geworden en zijn ondergewaardeerd. Het record aantal
   short-posities bereikte een nieuw hoogtepunt en kan
   op een gegeven moment leiden tot een 'short-squeeze'.

   De 'verkrapping' van het monetaire beleid zou wel een
   'pauze' kunnen krijgen en dan veren de Treasuries weer op.
   Er zijn immers verkiezingen in November.

   DS

   Verwijderen
 53. IMF waarschuwt: Wereldeconomie KWETSBAAR VOOR TWEEDE Grote Depressie.

  https://www.express.co.uk/finance/city/1026781/Financial-crash-warning-IMF-International-Monetary-Fund

  BeantwoordenVerwijderen
 54. I see a person like DIEDERIK SCHMULL :-)

  https://twitter.com/sarperduman/status/1047516609831690241

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Mijn bloemiste in Westcliff had mij al attent gemaakt op deze Turkse poezenliefhebber, die ook pianospeelt. Hoewel MiauMiau
   (12 jaar) 8 jaar geleden onverwachts in mijn leven kwam, is het opvallend, hoeveel beroemdheden hun leven met poezen deelden:
   Ernest Hemingway, Mark Twain, Pablo Picasso, Salvador Dali, John Lennon & Yoko Ono, Henri Matisse, etc.

   MiauMiau is in haar leven zelden buitenshuis geweest en heeft zich dus ook nooit schuldig gemaakt aan de jacht op andere dieren, noch is zij ooit in een gevecht gewikkeld geweest of in gevaar geweest door het verkeer. Thuis houdt zij zich bezig met een reeks speelgoed, waar ik als kind jaloers op zou zijn geweest. De laatste aanwinst is 'the talking alien', die
   hier de winkel uitvliegt:

   https://www.youtube.com/watch?v=VZpp7-c-XTk

   http://www.hamleys.com/hamleys-movers-shakers-my-alien-friend-assortment.ir

   DS

   Verwijderen
 55. Aanbieding van snelle financiële bijstand aan het eind van het jaar.

  Dit jaar is de rente op onze hypotheek afgenomen. We hebben onze rente verlaagd naar 1,8% gedurende 10 jaar. Voorheen was dit 3,7%. We begonnen in juli 2018 met 2 leningen voor een totaalbedrag van 900.000 €.

  Neem snel contact met ons op om te profiteren van deze geweldige financiële promotie.
  E-mail: info@creditfinance-bank.com
  WhatsApp-nummer: +33784505888
  Website: https://creditfinance-bank.com

  BeantwoordenVerwijderen