Translate

dinsdag 5 juni 2018

DE ACHTBAAN VAN HELIKOPTERGELD


DE ACHTBAAN VAN HELIKOPTERGELD

Een rit in een razendsnelle achtbaan is veel te kort. Hoogstens enkele minuten! Men is echter dol op de adrenalinekick door de steile hellingen en de scherpe bochten. Een achtbaan behoort het publiek de stuipen op het lijf te jagen, voordat de rit tot een abrupt einde komt. Een rit in een achtbaan is vergelijkbaar met het onorthodoxe monetaire stimuleringsbeleid van 'kwantitatieve verruiming' ('quantitative easing' - QE) van de Centrale Banken, die de waarderingen van activa, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed, op spectaculaire wijze, de hoogte in stuwde. Om duizelig van te worden! Maar die achtbaan duurt nu al 9 jaar en is nog, min of meer, in volle gang.

Men zou bijna geloven, dat er aan het monetaire pretpark nooit een einde kon komen. Maar in 2018 is men voorlopig uit die droom wakker geschud, doordat Centrale Banken te kennen hebben gegeven, dat de monetaire teugels toch echt strakker zullen moeten worden aangetrokken. Daarom is het dit jaar, tot nu toe, veel moeilijker geweest om 'gemakkelijk' geld te verdienen. In 2019 zou de wereldwijde liquiditeitscreatie (QE) van de vier belangrijkste Centrale Banken zelfs negatief kunnen worden! Of zal dat voorbarig blijken te zijn? Opeens is de crisis in Italie uit de lucht komen vallen.

 

De rendementen van Treasuries, de Amerikaanse staatsleningen, gingen, tot ieders verbazing, weer bergafwaarts, waardoor de waarderingen stegen, ondanks het 50-jarig (!) laagtepunt in de Amerikaanse werkloosheid (Trump: 'jobs, jobs, jobs!'). Zullen de Centrale Banken, met name de ECB, hun monetaire beleid weer moeten versoepelen, zodra de Eurocrisis zich uitbreidt of een belangrijke bank in moeilijkheden geraakt of de Opkomende Markten om hulp roepen of de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, een telefoontje krijgt van President Trump?

(StLouisFED)(The Daily Shot/SOBER LOOK): de opgekochte activa op de balans van de Federal Reserve worden sinds 2015 afgebouwd. Hoe lang nog?Mocht de monetaire 'verkrapping' leiden tot onrust in de financieele markten of zelfs tot een recessie, dan gaat het roer weer om en wordt de monetaire achtbaan verlengd. Wow! Het lijkt wel of we in een science fiction film leven. Centrale Banken, met name de ECB, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank, hebben nu pas goed de smaak te pakken gekregen van de ultieme monetaire achtbaan: het toekomstige onorthodoxe monetaire beleid zou wel eens alle vorige 'kwantitatieve verruimingen' in de schaduw kunnen stellen. Maar dan gaan alle remmen los! Dat zou het huidige financieele en politieke systeem aan het wankelen brengen.

Tot overmaat van ramp, zijn de Bank of International Settlements te Basel (BIS) en vele Centrale Banken, waaronder de ECB, nu bezig om de uitgifte van hun eigen digitale valuta ('Central Bank Digital Currency' - CBDC) te bestuderen. Monetaire stimulering zou daarna mogelijk zijn zonder de bemiddelende rol van het bankwezen. Die rol bestaat nu uit een ruil ('asset swap') van 'illiquide' activa, meestal staatsobligaties, tegen 'geld uit het niets' van de Centrale Banken. Dus 'kwantitatieve verruiming' (QE) staat niet gelijk met 'gelddrukken', wat hieronder weer eens uit de doeken wordt gedaan:

https://www.cnbc.com/id/100760150

Zonder het bankwezen als tussenschakel, zou dat een eerste stap zijn naar echt helikoptergeld ('gelddrukken'), wat in de ontwikkelde landen trouwens nog wettelijk verboden is. Want dat zou kunnen leiden tot de grootste vlucht uit geld ooit, maar ook tot de grootste beurshausse aller tijden: 1929 in het kwadraat! Het zou niets anders zijn dan olie op het vuur gooien, omdat de wereld sinds 2009 al overspoeld is met een ongelofelijke excessieve geldmassa van QE. Geld zou dan pas goed op weg zijn om een 'hete aardappel' te worden. Geld moet ergens naar toe, als er 'teveel' van is, net zoals het water van een verschrikkelijke Tsunami. Iedereen, met enkele activa, wordt dan straks miljonair. Loonslaven worden straatarm en moeten rondkomen van ruilhandel.

https://bankunderground.co.uk/2018/05/30/would-a-central-bank-digital-currency-disrupt-monetary-policy/

En dit is uiteindelijk het gevolg van echt helikoptergeld ('money for the people') in Venezuela (per 1 Juni, 2018): een inflatie van 30,817%, op jaarbasis (nieuw hoogtepunt). Een gierende achtbaan met dodelijke afloop:
Lees ook het fascinerende verhaal van John Law er maar op na, die in de 18de eeuw een manier had bedacht om Frankrijk te behoeden voor het faillissement. Het gehele land werd een tijdje door hem op sleeptouw genomen, totdat de bubbel barstte:

https://moneyweek.com/john-law-the-gambler-who-broke-france-58412/

Tegelijkertijd worden de Europese Unie en de Eurozone met de dag kwetsbaarder. Maar alle laden zullen worden opengetrokken om de droom van dit onwaarschijnlijke politieke project, van totaal verschillende culturen, overeind te houden, inclusief 'geld uit het niets' zonder een Asset Swap. Bye, Bye Euro! Euroland is geen land, geen 'melting pot', met eenzelfde cultuur, solidariteit en taal, zoals Amerika, en zal dat ook nooit worden.

Inmiddels heeft Duitsland, samen met Nederland, Finland en Oostenrtijk, een kolossaal handelsoverschot met de rest van Europa en de Eurozone. Dit werd o.a. in de hand gewerkt door het monsterlijke en onbetaalbare leverancierskrediet ('vendor financing'), via voornamelijk Europese banken, om de zwakkere lidstaten ertoe te verleiden om op de pof te blijven kopen.

De 19 lidstaten van de Eurozone voeren nog steeds hun eigen fiscaal en begrotingsbeleid. Dat komt, omdat het wantrouwen tussen de lidstaten onderling, nooit is verdwenen. Integendeel. Grotere centralisatie van de EU ('ever closer Union', zoals dat in de EU-verdragen verankerd is), met als doel een Verenigde Staten van Europa is verder weg dan ooit, wat onlangs ook is toegegeven door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker:

https://www.ft.com/content/630c5b6c-fe87-11e6-96f8-3700c5664d30

Volgens de laatste cijfers van Eurostat, is de economische groei in Europa tot nu toe in 2018 vreselijk teleurstellend geweest, nadat 2017 een positieve verrassing had laten zien. Tegelijkertijd wordt Iran door Amerika stevig aangepakt met nog strengere sancties, wat de Europese handel met Iran, ter waarde van tientallen miljarden en welke in 2017 met 53% was gestegen, op de tocht zet. De meeste Europese bedrijven kunnen zich niet veroorloven om Amerika in het harnas te jagen en willen de forse belastingverlagingen van Trump niet mislopen (alleen al 5,000 bedrijven in Duitsland). Daarnaast is er al sprake van een handelsruzie met Amerika, die zich zelfs zou kunnen uitbreiden tot de invoer van Duitse autos, ter waarde van miljarden. Overigens steekt het probleem van de gigantische Deutsche Bank, dat al 80% is gekelderd sinds 2010, ook weer de kop op. De Economic Surprise Index van Citigroup, welke de economische cijfers vergelijkt met de verwachtingen daarvan, is nu positief voor Amerika, maar negatief voor Europa. Hieruit blijkt, hoe machteloos en kwetsbaar Europa wel is.

De Franse President Macron is een roepende in de woestijn met zijn droombeelden over de EU, nu de Duitse Kanselier Merkel, na de recente verkiezingen, zo is verzwakt. Frankrijk heeft trouwens, sinds 1974, nooit een evenwichtige begroting gehad en heeft 12 maal de 3%-tekortgrens, vastgesteld in het Verdrag van Maastricht, overschreden. Zelfs Duitsland overschreed die grens 7 maal! Als de Italiaanse Lega Nord en de M5S hun zin krijgen met respectievelijk een forfaitair belastingtarief ('flat tax') van 15% op inkomen en een gegarandeerd basisinkomen voor iedere burger, dan kan men de 3%-tekortgrens voorgoed vaarwel zeggen.

De enige manier om het bestaan van de Eurozone te verlengen is de onderlinge verdeling van staatsschulden ('debt mutualisation'). Zou Duitsland ooit daarmee instemmen? Zoiets zou misschien een kleine kans maken als het enige alternatief is een val van de Euro en de vervanging van een relatief 'ondergewaardeerde' Euro door een 'sterke' nieuwe Deutschmark. Dat zou de Duitse economie ernstig kunnen treffen, omdat 50% van haar economie uit export bestaat. Of is die export vooral te danken aan de Duitse kwaliteit en niet zozeer aan de stand van een valutawisselkoers?

Bovendien zijn de automatische transferbetalingen binnen de Europese Unie slechts een kwart van die binnen de Verenigde Staten van Amerika, waar geen van de 50 verschillende staten een officieele schuld heeft van meer dan 19%(!) van hun economie. Maar ongefinancierde verplichtingen, zoals pensioenbetalingen, zijn wel hoog, want elke Amerikaanse ambtenaar heeft, na 20 jaar diensttijd, al recht op een volledig pensioen.

Italie heeft ongetwijfeld geprofiteerd van de relatief lage inflatie en lage rente, sinds haar toetreding tot het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel (ERM) in 1996 en de daarop volgende Euro in 1998. Maar het reeele, na aftrek van inflatie, Bruto Nationaal Product per hoofd van de Italiaanse bevolking is tegenwoordig lager dan in 1998 en ook nog eens 8% lager dan in 2007, net voor de Grote Financieele Crisis. Geen wonder, dat steeds meer Italianen, vooral buiten de steden van de elite, zoals Milaan, het budgettair keurslijf van de Eurozone vaarwel willen zeggen. Het doet er niet meer toe of de Euro wel of niet direct verantwoordelijk is voor de economische malaise. 

De kersverse populistische regering van de twee uiterste bewegingen, Lega Nord en M5S, wat vergelijkbaar zou zijn met Bernie Sanders en Donald Trump, heeft geweldig geprofiteerd van de instorting van de traditionele centrumpartijen en de onvrede over de oude, vaak corrupte, elite. De Italiaanse grondwet verbiedt momenteel een referendum over de Euro zonder een grondwetswijziging van artikel 75. Zo'n grondwetswijziging vereist een tweederde meerderheid, maar beide partijen zijn nog echter 12% daarvan verwijderd. Theoretisch zou Italie de Eurozone ook kunnen verlaten zonder referendum, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. 

Maar zo'n referendum zou wellicht kunnen worden omzeild door de invoering van een parallelmunteenheid ('mini-BOT') naast de Euro, waardoor de overheidsuitgaven zouden kunnen worden verhoogd zonder het aangaan van nog meer staatsschuld in Euros. Een 'mini-BOT' zou een renteloos schuldbewijs worden zonder afloopdatum. Dat zou kunnen worden beschouwd als 'verkapt' helikoptergeld van Italie zelf, wat het beleid van de ECB in de wielen zou kunnen rijden. Kan de ECB deze ontwikkeling nog tegenhouden en een kettingreactie naar andere zwakkere lidstaten voorkomen? Dat wordt spannender dan een James Bond-film!

De populisten zijn van plan om een kostbaar verkiezingsprogramma erdoor te drukken tegen de 'regels' van de EU en de Eurozone in. Bovendien staat op het programma om 500,000 vluchtelingen het land uit te zetten tegenover slechts 7,000 in 2017. De realiteit is, dat Hongarije, Polen en Oostenrijk allang hun eigen weg gaan, ondanks het verzet van de Europese Commissie.

Misschien houdt Duitsland het op een zekere dag toch voor gezien en stapt plotseling, zonder enige aankondiging, uit de Eurozone. In alle voorgaande, mislukte, 150 monetaire unies van verschillende landen, vertrokken de sterke landen meestal het eerst. De sterkste landen hebben altijd de grootste moeite om een monetaire unie te 'hervormen' in een echte 'transferunie'. De zwakkere landen zijn dan steeds minder bereid om zich te schikken in de opgelegde regels van de club en geven er de brui aan.

Een officieuze transferunie is trouwens, via een achterdeur, al enigszins, tot grote ontsteltenis van de Noordelijke Euro-landen, ontstaan, vanwege het Target2 betalingssysteem van vorderingen en verplichtingen, zonder onderpand (!). Dat is sinds 2015 helemaal de pan uitgerezen (zie Chart hieronder), omdat de markt wel aanvoelt, dat het verdiende geld niet kan worden achtergelaten in de zwakkere lidstaten.

Mario Draghi van de ECB liet er weliswaar geen misverstand over bestaan, dat, bij een eventueel Euro-exit, eerst aan alle Target2 verplichtingen moet worden voldaan. Maar Zuid-Europa is in het verleden, ten tijde van Europese monetaire soevereiniteit, voordat de Euro haar beslag kreeg, regelmatig in gebreke gebleven. Dat is deel van hun cultuur. De torenhoge Italiaanse staatsschuld als percentage van de economie is niet 130%, maar 160% als rekening wordt gehouden met Target2. Die van Griekenland is 190%, ex-Target2. Als de Euro ooit valt, zullen de crediteurenlanden tot de ontdekking komen, dat hun claims (Duitsland: 950 miljard Euro!) waardeloos zijn geworden.

https://www.ftm.nl/artikelen/de-101-miljard-die-nederland-nooit-meer-terugziet?share=1Het is duidelijk, dat verschillende zwakke landen afstevenen op een 'herstructurering' van hun staatsschuld. Daarom zullen kapitaalcontroles daar opeens uit de lucht komen vallen om kapitaalvlucht tegen te gaan. De cijfers van Target2 bewijzen, dat die kapitaalvlucht allang aan de gang is, nog voordat de Euro is gevallen. 

Uit het voorgaande moge blijken, dat de onzekere Euro, een valuta zonder land, slechts een beperkt alternatief kan zijn voor het Grote Geld. De Euro is weliswaar nog de tweede grootste reservevaluta van de wereld met een aandeel van 20%, na een eerder hoogtepunt van 28% in 2009, maar het aandeel van de Dollar is 62.7%, dat van de Japanse Yen 4.89%, en dat van de Chinese Renminbi nog slechts 1.23% (IMF). Daarenboven worden 88% van alle handelstransacties in de wereld nog steeds afgerekend in Dollars. Ondergetekende heeft al 50 jaar, van allerlei kanten, 'het einde van de Dollar' moeten aanhoren! Het tegendeel is echter waar en dat blijft nog decennia zo.

In de volgende economische wereldcrisis, die echt niet is afgeschaft, zullen de Dollar en de Treasuries weer de vluchthavens bij uitstek worden, naast wat fysiek Goud. De reden is, dat Amerika in de geschiedenis heeft bewezen om harde maatregelen niet te schuwen om haar overheersende invloed te handhaven. Denk maar eens terug aan de dolksteek, die werd toegebracht door Amerika aan het 27-jarige internationale monetaire Bretton Woods systeem in 1971, dat de Amerikaanse Goudreserves bedreigde. De toenmalige minister van Financien, John Connally, liet zich ontvallen: 'the Dollar is our currency, but it's your problem'.

In het relatief conservatieve en machtige Amerika, kan men 'echt' helikoptergeld op grote schaal gerust vergeten. Een groot deel van de rest van de verdeelde wereld zou echter wel kunnen bezwijken voor zo'n ondenkbare ramp. De overlevingskansen van de Euro, in zo'n scenario, zijn ongunstig.

MEDEDELING: het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! Uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld en geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen. Nieuwe leden krijgen alle Pamfletten toegestuurd, die tot nu toe zijn verschenen.


DIEDERIK SCHMULL                              5 Juni, 2018           Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
143 opmerkingen:

 1. Sinds midden de jaren 80, toen de USD een absoluut hoogtepunt plaatste rond 165 indexpunten, is de Amerikaanse munt in structureel verval geraakt, met een patroon van lagere bodems en lagere toppen.

  Begin jaren 90 bodemde de USD rond 80, om vervolgens te stijgen tot 120 vlak na de eeuwwisseling, en vervolgens opnieuw in elkaar te zakken tot 70 punten aan het begin van de kredietcrisis.

  De USD heeft zopas een nieuwe, lagere top neergezet rond 100. Niet toevallig gingen deze grote bewegingen van de US dollar telkens gepaard met een wissel van de Amerikaanse president.

  Telkens als een nieuwe president aan de macht komt in de Verenigde Staten, wil deze het beleid compleet omgooien, wat zich vertaalde in een omgekeerde beweging van de USD ten opzichte van de vorige termijn.

  Nu Trump de macht heeft overgenomen van Obama, gaat het weer bergafwaarts voor de dollar. We verwachten dat dit parcours tijdens de volledige termijn van Trump zal voortgaan.

  Technisch wordt gewag gemaakt van een bodem van de US dollar rond het niveau van 70 indexpunten, maar daar zijn we zelf nog niet zo van overtuigd. Het patroon van lagere toppen en lagere bodems kan net zo goed doorgetrokken worden, waarbij het volgende dieptepunt voor de US dollar bijvoorbeeld op 50 kan zijn, als Trump het Witte Huis weer moet verlaten.

  Maar aan dit giswerk hoeven we ons niet te wagen. We weten immers voldoende, en dat is dat de US dollar met een hoge mate van zekerheid in de komende jaren het neerwaartse parcours zal blijven volgen.

  Slim beleggen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niemand die het weet.
   Ik had een abonnement: "slim in trading" heeft mij alleen maar geld gekost. Nooit op 1 geit wedden.

   Geert

   Verwijderen
  2. Mee eens. Spreiden, zowel over assets als (degelijke) adviseurs. Zeker nu in deze wereld waar op dit moment overal onzekerheid is, ook in de traditionele "safe havens" is onvoorspelbaarheid troef.

   Verwijderen
  3. Copy paste toepassen, dat hoort hier niet thuis naar mijn idee. De Dollar zal alleen maar sterker worden als safehaven. Er is immers geen alternatief !

   Verwijderen
 2. The Fed will ALWAYS understate things because its primary role is to maintain financial stability. So if the Fed is even hinting at permitting an inflationary overshoot like it did right now, it’s because the Fed knows this is unavoidable.

  The $USD has already figured this out and the dollar-index is rolling over on its way to NEW lows below 70.

  Phoenix Capital Research
  7 juni 2018

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ANONIEM:

  Ik ben het 100% ONEENS met Slim Beleggen, Phoenix en trouwens
  de algemene mening, dat de DOLLAR zal moeten dalen:

  1): Om echt geld te verdienen, moet men het tegenovergestelde
  doen van wat iedereen doet. Een tegendraadse aanpak is veiliger
  dan het volgen van de kudde. Bijna iedereen is negatief op
  de Dollar, iedereen zit 'short', iedereen zit aan dezelfde kant
  van de boot. Dat is Dollarpositief.

  2): De Amerikaanse economie is uiterst sterk met de laagste
  werkloosheid in vele decennia, wat frustrerend is voor alle
  anti-Trump bewegingen in de gehele wereld. Dat is Dollar-
  positief.

  3): De balans van de Federal Reserve met $ 4000 miljard aan
  opgekochte activa, wordt elke maand afgebouwd sinds 2015.
  Dat betekent, dat Amerika Dollars OPZUIGT, wat leidt tot
  een een Dollartekort. 80% van de wereldschuld luidt in Dollars,
  dus daarom zijn de Opkomende markten in flinke moeilijkheden.

  Dat is Dollarpositief.

  4): De forse Amerikaanse belastingverlaging heeft inderdaad
  tot gevolg, dat het begrotingstekort stijgt, wat een grotere
  uitgifte van Amerikaanse Treasuries noodzakelijk maakt. Maar
  het rendement daarvan zal op korte termijn waarschijnlijk
  wat moeten stijgen om het vereiste kapitaal aan te trekken
  (op langere termijn daal dat weer, als de economie afkoelt).
  Er is echter genoeg ruimte op de internationale kapitaalmarkt,
  want vele landen (inclusief Italie) hebben begrotings-
  overschotten.

  Dat kan Dollarpositief zijn.

  5): De Chinese Yuan is gekoppeld aan de Dollar. China is
  volledig afhankelijk van de export, vooral naar de Amerikaanse
  consument. Er is een gigantisch handelsoverschot met
  Amerika, NIET met de rest van de wereld. De Amerikaanse
  consument is met 5% van de wereldbevolking 25% van de
  wereldvraag. De groei van China is al gehalveerd en zou
  instorten, als het Amerika en de Dollar niet voor de
  wind gaat. Daarom heeft China, in tegenstelling tot
  de mythes, juist nog meer Treasuries en Dollars GEKOCHT.
  Als de Dollar zou instorten, dan stort de Chinese economie
  ook in. Dat is voorlopig Dollarpositief.

  6): Amerika is maar voor 13% afhankelijk van de wereldhandel,
  vanwege de enorme binnenlandse markt. China: 30 tot 50%.
  Dus China heeft veel meer te verliezen bij een handelsruzie
  (want het is GEEN handelsoorlog). China toont zich al
  bereid om Amerika tegemoet te komen. Dat is Dollarpositief.

  7): Er is geen alternatief voor de Dollar. De zoveelste
  Eurocrisis is alweer begonnen, wat de meesten proberen
  te ontkennen, ondanks een absoluut kreupel banksysteem,
  wat die unie kan doen ontploffen. De Yuan is nog lang
  niet zover om een veranderlijke en zwevende valuta te
  kunnen worden. Als men de rol van de Dollar wil overnemen,
  moet men bereid zijn om een betalingsbalanstekort te
  accepteren en een liquide obligatiemarkt op te bouwen.
  De obligatiemarkt in Euros, en helemaal in Yuan, is
  relatief klein en vooral illiquide (beperkte verhandel-
  baarheid).

  Ook dat is dus Dollarpositief.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als de Dollar, tot ieders verbazing, in de komende
   maanden stijgt, dan moet men rekening houden, ook
   tot ieders verbazing, met een tijdelijk zwakkere
   Goudprijs, misschien wel richting $ 1000 of lager.

   Wow! Dat zou een hete zomer/najaar kunnen worden!

   DS

   Verwijderen
  2. Euro/Dollar is nu bezig met een Wave 4, die kan reiken naar 1.20+. Dan volgt de alles verwoestende Wave 5 die richting 0.90 kan !
   Ook de DXY is uitgebroken naar boven. Terugtest van steun rond 93 is nu in play. Daarna is het door de 100 naar boven !

   Verwijderen
  3. @ diederik schmull
   Dank voor dit uitgebreide en concrete overzicht van pluspunten voor de dollar. Een (tijdelijke) goudprijsdaling richting 800 neemt m.i. een weldenkende Europeaan met voldoende dollars en treasuries in zijn bezit voor lief bij een forse stijging van usd/eur.

   Verwijderen
 4. Vroeger was het mogelijk in opties EUR/Dollar te beleggen via Mijn Dealingroom van ABN-AMRO. Het lijkt erop dat dit nu niet meer kan. Weet iemand alternatieven?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste heer Schmull, Hoe beoordeelt u de opstelling van Trump in de G7? Zal dit gevolgen hebben voor de beursstanden?
  Groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De beurs wordt bepaald door de Amerikaanse economie,
   niet door Trump's onderhandelingstactiek. Het optimisme
   over de economie is op een nieuw hoogtepunt.

   De markten zijn allang gewend aan de onorthodoxe benadering van Trump, die erop gericht is om electoraal te
   scoren en trouwens telkens weer verandert. Natuurlijk
   zijn de 'gevestigde orde' en de reguliere media
   razend over Trump's aanpak van 'iedereen een
   schop geven', maar hij is geen politicus, maar
   een overlevende van de New Yorkse jungle! Het werd
   tijd voor een totaal verschillend beleid. Het is
   nog te vroeg om de resultaten daarvan te beoordelen,
   maar er is een goede kans van slagen.

   DS

   Verwijderen
 6. Never give up!

  https://twitter.com/StefanodocSM/status/1006446620962119681

  Totdat je geld op is............

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://twitter.com/TjerkLangman/status/1006613395108450305

   Het voorstel van de @LPFeindhoven om de straatnaam “Witte de With” te behouden is verworpen door de #raad040 De straatnaam wordt vervangen voor de naam “Barbaros” een Turkse piraat die dood en verderf heeft gezaaid in Europa in de zestiende eeuw #triest

   Helemaal goed, krijgen wij straks de Turkse Lira. :-(

   Cor

   Verwijderen
 7. Is er een verwachting wat de rente (hypotheekrente) de komende jaren gaat doen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wat de hypotheekrente gaat doen, staat in de sterren.
   Natuurlijk wil de Europese Centrale Bank die hele
   lage rente nu eindelijk verhogen. Maar dat hangt af
   van de economie. De laatste cijfers zijn minder
   positief dan verwacht.

   Wel is het zo, dat de talloze kredietverstrekkers
   in Nederland wanhopig proberen om hypotheken bij
   gevoelige mensen door de strot te duwen, want er
   kunnen nu zaken worden gedaan, na een forse
   stijging van de huizenprijzen, vooral in
   Amsterdam, in de afgelopen 10 jaar. Hopelijk
   blijft men nog even geloven, dat die prijsstijging
   blijft doorzetten en er wordt alweer geschermd met
   de term 'huizentekort', een bekende makelaarshype.
   Want huizenprijzen zijn kredietgedreven en zodra
   de kredietverstrekkers meer 'eigen geld' (moeten)
   eisen, dan is er opeens geen tekort meer!

   In de afgelopen 10 jaar, zijn de huizenprijzen in
   Amsterdam met 60% gestegen, maar die buiten Amsterdam
   nauwelijks 10 tot 20%. Het aantal huizen 'onder water'
   (minder waard dan de hypotheek) is nog steeds zo'n
   300,000 (was: 1,4 miljoen in 2014), voornamelijk in
   Zuid- en Oost-Nederland. Denk er maar eens over na,
   hoe erg het wel is om in een huis te wonen, dat
   'onder water' is. Slapeloze nachten! Want de bank kan,
   volgens de kleine lettertjes, bijstorting eisen.
   Daarom verloren 500,000 mensen in Spanje 'hun' huis
   in 2008.

   Verder hebben vooral Amsterdammers te maken met
   erfpacht, waardoor zij zich niet eens huizenbezitters
   kunnen noemen, omdat zij de grond niet bezitten
   (net zoals het Britse 'leasehold'). Zij hebben
   alleen het recht om er voor een bepaalde tijd
   te wonen (net zoals een vazal in de feodale
   Middeleeuwen). Maar degene, die de grond bezit,
   bepaalt de regels en geniet onbeperkte bescherming
   van de wetgeving (makelaars praten daar liever
   niet over!). In het 'oververhitte' Amsterdam
   hebben 120,000 mensen te maken met erfpacht, maar
   de meesten hebben zich nooit verdiept in het feit,
   dat zij eigenlijk helemaal niets bezitten. Zij zijn
   gewoon veredelde huurders! Miljoenen hebben 'leasehold'
   flats gekocht in Engeland, vaak ter waarde van
   miljoenen, maar die krijgen constant onverwachte
   rekeningen te betalen en als de 'leasehold' periode
   afloopt, dan krijgt de 'freeholder', de eigenaar
   van de grond, het volledige eigendom. Het verlengen
   van de 'leasehold' periode kan peperduur zijn. Dus
   de 'freeholder' wint op alle fronten!

   Nederland is geen eiland. De huizenprijzen in andere
   oververhitte markten zijn al flink aan het afkoelen.
   Het hoogtepunt in Londen en New York was in 2014.
   Sindsdien is er een daling geweest van minstens 20%
   (vele huizen zijn van de markt gehaald, verhuurd of
   staan leeg). Ook vele andere, voorheen oververhitte
   markten, zijn opeens stil komen te liggen. Dat is
   nu eenmaal de gebruikelijke cyclus en velen, die
   daar geen rekening mee houden, zitten met de
   gebakken peren.

   Dus die hypotheekrente is nu veel minder belangrijk
   dan wat de huizenprijzen gaan doen. O ja, vergeet
   de snelle vergrijzing ook niet. Het aantal jonge
   mensen tussen 15 en 35 is ingestort en die zijn de
   toekomstige huizenkopers. Maar velen zullen misschien
   pas op latere leeftijd kunnen kopen, vooral in de
   populaire steden, want de huizenprijzen zijn zo
   'opgeblazen'.

   DS

   Verwijderen
 8. @ DS, dank voor uw uitgebreide antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat voor scenario zou kunnen ontstaan als de euro valt? Wat gebeurt er dan met aandelen en obligaties die in euro zijn? Huizenprijzen etc. En zou een prijsdaling dan tijdelijk zijn die zich weer hersteld als Nederland een eigen munt krijgt? Verwacht u de val van de euro tegelijk met de grote klap of daarvoor? Hoor graag van u. Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELISABETH:

   Als de Euro ooit valt, dan is dat rampzalig voor
   geheel Europa, inclusief de sterkere landen, die
   hun claims op de zwakkere landen zouden kunnen
   verliezen (Target2). In Zuid-Europa dreigt dan
   hyperinflatie en ouderwetse dictatuur, zoals
   vroeger. Het kan 10 jaar duren, voordat Europa
   daar weer bovenop komt.

   De Euro kan de Grote Klap van de komende Schuldencrisis
   waarschijnlijk niet overleven, zeker niet in de
   huidige vorm, omdat de Eurozone in de verste verte
   niet voldoet aan fundamentele voorwaarden van een
   monetaire unie.

   Daarom moet men, als men wat vermogen heeft, ook
   Dollars of Zwitserse Franken bezitten, liefst
   buiten de Eurozone. Mensen, die Dollarrekeningen
   in Argentinie hadden, werden bij de vorige crisis,
   GEDWONGEN omgewisseld in Pesos.

   Noord-Europa zal waarschijnlijk niet zomaar kunnen
   overgaan naar hun eigen sterkere valuta zonder
   mee te delen in de ellende van Zuid-Europa, vanwege
   contractuele verplichtingen, die geheim zijn
   gehouden.

   De opgeblazen huizenprijzen, in zo'n situatie, zullen
   dan eindelijk weer rekening moeten houden met
   het gemiddelde inkomen en de gemiddelde huur.
   Dat wordt een pijnlijke aanpassing:

   https://latest.13d.com/boom-global-megacities-bust-contagion-economy-real-estate-30d0951e21bc

   DS

   Verwijderen
  2. @ELISABETH:

   De Zwitserse Frank wordt steeds controversieeler.
   Ik laat EGON VON GREYERZ even aan het woord, want
   hij is weliswaar altijd positief op Goud, ook bij
   tegenwind, maar hij snijdt een belangrijk onderwerp
   aan:

   So the fact that the SNB is the biggest hedge fund in the world, with massive holdings in currencies and US stocks, is very negative for the Swiss franc long term.

   Also, the Swiss banking system is more than 5 times GDP which is bigger than any major economy. This means that if we have another financial crisis, which is likely, the SNB will need to print enormous amounts of money.

   So I would not have major amounts of money in Swiss banks, or any other country’s banks for that matter.

   https://goldswitzerland.com/follow-swiss-pension-fund-buy-gold-dont-worry-be-happy/

   DS

   Verwijderen
 10. In het artikel wordt door EGON VON GREYERZ een inflatoire scenario beschreven met stijgende interest rates. Dat is een andere visie dan u die deflatie en dalende rente verwacht. Gr. Elisabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELISABETH:

   VON GREYERZ gelooft al jaren in HYPERINFLATIE. Maar
   ik geloof, dat hyperinflatie beperkt blijft tot
   exotische landen, die een historie en cultuur
   hebben van gebrek aan monetaire discipline. Amerika
   lijkt die dans te kunnen ontspringen, omdat die
   een traditie heeft van 'harde maatregelen' als
   het erop aankomt.

   DS

   Verwijderen
  2. @ELISABETH:

   Aanvulling: vergeet niet, dat degenen, die al
   jaren roepen, dat inflatie of hyperinflatie
   onvermijdelijk zijn, ongelijk hebben gehad.

   De wereld is sinds 1980 in een DEFLATOIR klimaat,
   wat nog versterkt wordt door de sterke vergrijzing
   (vooral in China) en de gigantische overcapaciteit,
   vanwege excessief krediet. Alle monetaire
   stimuleringen van QE hebben niets uitgehaald, behalve
   het vergroten van de ongelijkheid tussen mensen,
   die wel of niet aktiva bezitten.

   Mensen als Egon von Greyerz en Jim Rickards
   krijgen wel de publiciteit, maar een Harry Dent,
   die al jarenlang een Goudprijs voorspelt van
   $ 400.-, wordt genegeerd of aangevallen:

   http://news.goldseek.com/GoldSeek/1528804860.php

   (P.S.: De productiekosten van Goud hebben NIETS
   te maken met de Goudprijs)

   DS

   Verwijderen
  3. @ELISABETH:

   AANVULLING II: Let wel, GOUD behoort altijd deel
   te zijn van een vermogen ongeacht de prijs. Het
   maakt niet uit of het af en toe uit de mode raakt,
   net zoals een Rembrandtschilderij. Het is een
   wegleggertje en de prijs doet er niet toe. Wat
   goed is voor Centrale Banken is ook goed voor de
   (vermogende) particulier.

   Een negatieve zienswijze op Goud, die ook niet
   ongenoemd mag blijven is Kepler Cheuvreux, een
   bekende beleggingsfirma: die voorziet een 18-jarig
   neergaande trend in de Goudprijs vanaf 2011,
   onderverdeeld in 5 dalende jaren (2011 - Dec 2016),
   3 stijgende jaren (tot het derde kwartaal
   van 2019) en vervolgens weer 10 dalende jaren
   (tot 2029).

   Het meerjarige hoogtepunt van Goud in 2011, werd
   voorafgegaan door een 12-jarige opwaartse trend,
   met een 5-jarige neerwaartse onderbreking tussen
   1980 en 1985.

   Deze technische benadering kan Abracadabra klinken
   voor de leek, maar ik houd er rekening mee, omdat ik
   al 50 jaar zulke patronen ernstig neem. Technische
   analyse is slechts een hulpmiddel, NIET een wet
   van Meden en Perzen.

   DS

   Verwijderen
 11. En wat voor ‘harde’ maatregelen kunnen er dan uitgevoerd worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Denk maar eens terug aan, wat Volcker als hoofd van
   de FED, deed in 1980 om de inflatie in de kiem te
   smoren: hij VERDUBBELDE de rente naar 20%, wat
   natuurlijk toen door haast niemand voor mogelijk
   werd gehouden. Dat is de Amerikaanse mentaliteit van:
   hard aanpakken en 'see where the chips fall'.
   Je eindigt verslaving niet zonder afkicken:

   https://www.thebalance.com/who-is-paul-volcker-3306157

   Daarom is het Amerikaanse banksysteem bijna
   geherkapitaliseerd en NIET het Europese banksysteem.
   Afschrijven van slechte leningen? Doet teveel pijn!

   DS

   Verwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. https://mises.org/wire/eu-rotting-and-its-banks-are-insolvent

  DS, mocht u tijd hiervoor hebben en graag toe te lichten, heel veel dank alvast.

  Groet,

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   De belangrijkste conclusie is, dat de volgende grote
   kredietcrisis de EU/Eurozone de das om kan doen.

   De EU/EZ is een opgelegde Superstaat, die erop uit
   is om de nationale overheden uit te wissen. Zoiets
   kan opeens, net zoals de vroegere Sovjet-Unie,
   verdwijnen, ondanks alle centralisatie.
   Maar de timing is onzeker.

   Het Europese banksysteem heeft $ 1000 tot $ 3000
   miljard aan slechte leningen, waardoor er een
   tijdbom is gelegd onder de EU/EZ. Verder is
   wereldhandel 44% van de economie (Amerika: 12%),
   dus meer protectionisme (tariefmuren) zou funest
   zijn.

   Maar de EU/EZ is een politiek project, wat geen
   kritiek duldt en zeker geen vijfde colonne. Daarom
   kan zo'n project, ondanks alles, veel langer duren
   dan verwacht. Het Heilige Romeinse Rijk, dat vanaf
   het begin al mis ging, duurde wel 500 jaar.

   DS

   Verwijderen
 14. Hmm heel beangstigend alleen lastig voor te stellen net als met de klimaat verandering, rampen enz. Erg bedankt voor de toelichting.

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 15. For sale in Cucuta, Colombia: Purses and wallets made of legal Venezuelan currency. This is what hyperinflation looks like.

  https://twitter.com/coweddle/status/1007771336289202178

  Henk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HENK:

   Voorbeelden van vroeger:

   https://missionsharingknowledge.wordpress.com/2013/07/13/5-all-time-worst-cases-of-hyperinflation/

   DS

   Verwijderen
 16. Ik herinner me nog de tijd, dat een huis kopen in Buenos Aires een aantrekkelijke investering was, na de crisis.
  Toen kreeg ik voor 1 Euro 3.6 Peso's. Nu krijgt men 32 peso's voor 1 Euro. https://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=ARS&view=10Y

  Maar wie weet. Het weer is daar wel beter dan in Nederland

  Henk

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Mijnheer Schmull: Hoe groot schat u het effect op de door u verwachte deflatie in, van al die (extra) importtarieven die de handelsoorlog met zich meebrengt? Die hogere importheffingen zullen na enig verloop van tijd toch moeten leiden tot verhoging van prijzen voor de consument (= inflatie)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Tariefmuren hebben een negatieve invloed op de
   wereldhandel en zijn daardoor deflatoir. De
   Amerikaanse importheffingen op 20.000 producten
   in de jaren '30, verergerden de economische depressie.
   Hogere prijzen betekenden vraaguitval en daarna
   dumping.

   Momenteel lijkt het nog geen echte handelsoorlog, maar
   een onderhandelingstactiek. Het betreft enkele
   producten en het effect lijkt tijdelijk en beperkt.

   Maar de onzekerheid over vrijhandel alleen al, kan
   de animo verminderen voor investeringen en kooplust.
   Zover is het nog niet, behalve misschien in de
   Opkomende Markten en Europa.

   Het is niet alleen Trump en zijn America First. De
   wind is gedraaid, wereldwijd. De gehele wereld lijkt
   nationalistischer te worden. Dat zal de omloopsnelheid
   van het geld doen verminderen, wat inflatie verlaagt.

   DS

   Verwijderen
 18. Gaarne uw visie over het volgende :
  Here Are The Six Ways China Could Retaliate In Trade War With The U.S.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-06-19/here-are-six-ways-china-could-retaliate-trade-war-us


  Met vooral focus op nr6:
  China, finally, could pick the nuclear option, and gradually or suddenly liquidate its Treasury holdings.


  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Volgens de recente gegevens, heeft CHINA $ 1,18 miljard aan TREASURIES. Dat is al 10% minder dan haar hoogtepunt in November, 2013. CHINA bezit nu 8% van alle uitstaande Treasuries. Maar verkoop van Treasuries zou een veel hogere YUAN tot gevolg hebben, wat de Chinese economie scherp zou verzwakken. DEVALUATIE van de YUAN is een optie via extra monetaire stimulering (wat gisteren kennelijk plaatsvond), maar de kapitaalvlucht zou dan toenemen. Dat zou de Chinese reserves in gevaar brengen. Die reserves zijn al veel lager dan de officieele cijfers.

   De FEDERAL RESERVE heeft $ 2500 miljard aan Treasuries, vanwege het QE-programma. Er is geen enkel probleem om even een extra $ 1000 miljard daaraan toe te voegen, zonder noemenswaardige gevolgen. Er staat immers $ 21000 miljard uit:

   https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124

   Conclusie is, dat CHINA weinig kan doen, zolang haar gigantisch handelsoverschot met Amerika niet vermindert.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord.

   Maar misschien dat Trump indirekt de VS grote schade toebrengt :
   If trade tensions between the U.S. and China continue to escalate, Apple could be the most at risk of all the big American tech firms.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Ik ben zeer NEGATIEF op APPLE, behalve op de korte
   termijn, omdat er geld wordt uitgedeeld aan de
   aandeelhouders. Maar de Smartphone markt is
   verzadigd en ik verwacht kortingen op alle
   premiummodellen van alle Smartphones.

   Uiteindelijk zullen de FAANGS aandelen heel
   scherp dalen, een bloedbad wordt het! Net
   zoals Cisco, de lieveling in de jaren '90,
   die na 2000 met 90% terugging.

   Met of zonder China, een instorting van
   de technologie-lievelingen gebeurt toch.

   DS

   Verwijderen
 19. In een tweet van Henrik zeberg Jensen kwam ik deze zin tegen :

  Super bears are targeting $AUDUSD towards 47 cents by 2020.

  Dit zou dan het einde zijn van de Kondratieff winter en het begin van de "lente"/inflatie.

  Uw visie ?

  mvg//Harold


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Onzin. De echte Kondratieff winter en structurele
   deflatie moeten nog beginnen! Kijk naar Japan,
   waar deflatie en bijna-deflatie al ruim 25 jaar
   duren. Onroerend goed buiten Tokio is nog steeds
   90% lager dan in 1989. Japan is ons 15 jaar
   vooruit.

   DS

   Verwijderen
  2. Zeberg op twitter:
   Why #deflation? #AUDUSD is "Inflation Gauge". When AUDUSD drops bad things happen. We are still in K's deflationary winter. One more drop in AUDUSD = 1 more major crisis. Next money-printing "solution" will shove us into K's Spring and hence will create #inflation
   https://t.co/hciQoAmgXC

   Verwijderen
  3. en wat is de track record/betrouwbaarheid van die Zeberg?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Zeberg heeft onlangs gelijk gekregen met de zwakkere Euro/USD. We moeten afwachten of zijn technische analyse blijft werken, maar hij is nu het volgen wel waard. Probleem is, dat het op een gegeven moment niet meer werkt als teveel mensen hem volgen. Technische analyse zonder instinct is gevaarlijk.

   DS

   Verwijderen
 20. U postte op 19 juni j.l. het bericht : Het slimme geld bereidt zich voor op de storm.

  Met daaronder een tabel van de EU-landen met negatieve obligatie-rendementen,zoals oa in Italie.

  Ik ga er vanuit dat u die tabel met veel "dom geld"(als voorbeeld) gebruikt om zich juist goed voor te bereiden op de komende storm.
  Of bedoelde u het anders?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Mijn stelling is, dat kopers van obligaties meestal bestaan uit 'slimme' kopers. En als die kopers dus bereid zijn om een negatief rendement te accepteren, dan zijn ze ten einde raad. Natuurlijk is de QE van de ECB ook debet aan deze situatie. Maar dat verklaart niet alles. Als obligaties negatief rendement vertonen, dan is dat een waarschuwing, dat andere 'riskantere' activa een crisis tegemoet gaan. Misschien is de Europese bankencrisis niet meer te voorkomen, waarbij het IMF (!) betrokken zal raken. Misschien wankelt de EU/Eurozone. Misschien is het effect van de handelsoorlog in zicht, wat Europa ernstig zou kunnen treffen. Vergeet niet, dat Japans onroerend goed en de Japanse aandelenmarkt na 1989 90% daalden, toen deflatie niet meer te voorkomen was.

   DS

   Verwijderen
 21. Dank voor uw antwoord.
  Misschien heb ik in deze kontekst moeite met de term " het slimme geld" . De langere US-treasury bonds bieden immers veel meer rente en zijn bovendien in usd. Bovendien is de USA stabieler dan de EU.
  IK kan me haast niet voorstellen dat burgers nog hun geld hierin stallen of zijn het de zuid Europeanen die hun geld in noordelijke obligaties stoppen en dat de ECB vooral de zuidelijke opkoopt?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het betekekent, dat degenen, die momenteel nog geen
   Treasuries willen kopen, met een bepaald valuta-
   risico, in eerste instantie de obligaties kopen van
   de 'sterkere' landen in Noord-Europa. Men wil in
   ieder geval geen Zuid-Europese Euros in portefeuille
   hebben met het zuur verdiende geld in Zuid-Europa.
   Dit is de kapitaalvlucht binnen de Eurozone. Dit is
   het begin van de Tsunami, die de Euro om zeep helpt.

   DS

   Verwijderen
 22. ECB koopt vooral Duitse obligaties, daarna Franse en daarna Italiaanse op.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. ‘Regeringsleiders wisten van risico’s met de euro’
  2 uur geleden in FINANCIEEL

  Voormalig IMF-topman Ashoka Modi maakt gehakt van de euro in zijn boek ‘Euro Tragedy’. DFT-verslaggever Martin Visser sprak met de schrijver en geeft alvast een voorproefje van het artikel dat morgen verschijnt in de De Telegraaf.

  https://www.telegraaf.nl/video/2238200/regeringsleiders-wisten-van-risico-s-met-de-euro

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   De naieve politici van die tijd hadden een stille
   hoop, dat het losbandige Zuid-Europa in toom
   kon worden gehouden met een Duitse/Hollandse
   discipline. Weer een illusie rijker!

   Wat een geluk, dat Groot-Brittannie daar niet
   in trapte en haar Pond Sterling niet opgaf. Anders
   was het land in een economische malaise beland.

   DS

   Verwijderen
  2. Wederom bedankt voor uw antwoord.

   Niemand in mijn omgeving gelooft dat de Euro zal verdwijnen.
   Ze lachen me uit als ik zeg dat je Euro's beter kan omwisselen voor dollars.

   https://twitter.com/martinvisser/status/1012989661910794241

   Verwijderen
  3. https://www.youtube.com/watch?time_continue=845&v=P0FUYh4Ycts

   Cor

   Verwijderen
  4. @COR VAN DEN AKKER:

   (STIGLITZ): HOW TO EXIT THE EUROZONE ---

   DUITSLAND moet het maar voor gezien houden ---

   https://www.politico.eu/article/opinion-italy-germany-how-to-exit-the-eurozone-euro-reform/

   DS

   Verwijderen
  5. Stiglitz in the same column: "Governments like those of U.S. President Donald Trump or former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi — dominated by corrupt rent-seekers with no understanding of the true bases of sustainable long-term growth — do not provide the political leadership necessary for strong and sustainable growth."

   Ouch....!

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   Stiglitz was adviseur van President Bill Clinton.
   Hij was altijd tegen een markteconomie en verkiest
   een dirigistisch overheidsbeleid. Vele studenten
   tegenwoordig ook. Op naar de staatsdictatuur!
   Good luck.

   DS

   Verwijderen
 24. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt her of der een nieuw artikel over de afgang van de cryptocurrencies. Anders dan bij de overige/gekende activaklassen lees ik nergens dat er een bepaalde grote partij in de problemen komt of op een faillissement afstevent. Is dat dan allemaal particulier geld ? en waarom zo veel aandacht aan besteden als er zelfs geen rimpel te bespeuren valt aan de oppervlaktewateren van het financieel systeem ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het Grote Geld, zoals de Grote Instituten, zijn niet
   betrokken bij Cryptomunten, behalve als platform
   voor onnozele handelaren, die, net zoals bij
   kettingbrieven, een gokje willen wagen. Die Instituten
   maakt het niets uit of onnozelen de klos worden, want
   zij zijn immers maar tussenpersonen.

   DS

   Verwijderen
 25. Zijn allemaal brave huisvaders die bitcoin en zwendelmuntjes hebben gekocht op relatief hoge woekerprijzen.
  Daarom is het logisch dat je ze nu niet meer niet hoort, dit in tegenstelling tot half jaar geleden toen het favoriet topic was op feesten en partijen. Toen de dot.com bubble barstte net zo, niemand heeft het graag over verlies. Grote partijen zijn slimmer en die hebben dit keer niet grootschalig 'belegd' in deze zwendel.
  We hebben nu een sluimercrash gehad van 75% in een half jaar, nu is het wachten op de genadeklap. 90% eraf in een dag is niet uit te sluiten. Uiteraard begint het in Azië.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Het zou ook de heer Schmull kunnen zijn....

  https://twitter.com/rudybouma/status/1014946837659340801

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   Prachtig! Mijn poes MiauMiau doet dat bij mij al 8 jaar.
   Zij springt vanaf de tafel of vanaf de grond op mijn
   schouder. Door schade en schande wijs geworden, zijn
   mijn schouders (meestal) extra beschermd...

   DS

   Verwijderen
 27. Ondertussen:
  Spx 500 rises for 8th straight session, matching streak from July 2013; sets 6th consecutive record high close, longest such run since 8-day streak in June 1997

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Een open deurentrapper uit Amerika zegt:

  100% In Our Face PROOF!!!! QE NEVER ENDED AND IS GOING ON RIGHT NOW!!!!!!!!!

  https://money.usnews.com/investing/news/articles/2018-07-12/us-fed-buys-18-billion-of-mortgage-bonds-sells-none

  Wat is uw mening?

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   De verkrapping van het monetaire beleid van de FED
   is een proces, dat niet van week tot week kan worden
   beoordeeld en zeker niet, wat betreft de MBS. Alles
   draait om de Treasuries, die nu geleidelijk weer
   terugkeren naar de particuliere sector:

   StLouisFED: How the FED is reducing its balance sheet
   and why:

   https://www.stlouisfed.org/open-vault/2018/july/how-fed-reducing-balance-sheet?&utm_source=Twitter&utm_medium=SM&utm_term=monetary&utm_content=openvaultblog&utm_campaign=2542

   De ECB is nog niet eens begonnen te draaien, want anders
   kan de Eurozone in gevaar komen. De Europese economie
   steekt dit jaar heel slecht af vergeleken met die
   van Amerika. Amerika beleeft de Trump-hausse, ondanks
   de retoriek van handelstarieven.

   DS

   Verwijderen
 29. Beste heer Schmull,

  Ik wil u graag om uw visie vragen op volgend artikel.
  Het is opzienbarend hoe dat goud/usd de cny/usd koers is gaan volgen.

  https://www.sprottmoney.com/Blog/has-the-pboc-taken-control-of-the-gold-market.html?platform=hootsuite

  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

  John

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHN:

   Het bewuste artikel geeft geen antwoord op de
   mogelijkheid, dat China de Goudprijs zou kunnen
   bepalen. Er spelen nog veel meer factoren een rol.
   Het is zeer onwaarschijnlijk.

   Natuurlijk is China al jaren bezig om haar
   Goudvoorraad op te bouwen en dat valt niet mee
   in zo'n kleine markt. Niemand weet precies,
   hoe groot de Goudreserves zijn, maar volgens
   de laatste cijfers zijn die nauwelijks 2% van de Chinese
   FX-reserves:

   https://uk.reuters.com/article/us-china-economy-forex-reserves/chinas-fx-reserves-post-surprise-gain-withstand-june-market-chaos-idUKKBN1JZ05E

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudreserve

   De RMB als wereldvaluta? Dat duurt nog tientallen
   jaren, als het ooit gebeurt.

   Goud is in vele landen een staatsgeheim, maar de wilde
   sprookjes over Goudbezit worden op een gegeven moment
   eentonig.

   DS

   Verwijderen
  2. Bedankt voor Uw reactie.

   Ik las net ter aanvulling deze verklaring.

   Luke Gromen
   @LukeGromen

   CNY down, gold down is something we’ve seen before in 2015-16: As CNY falls, Chinese investors buy physical gold, putting strain on leveraged western paper gold mkts & driving the price of gold down, not up.
   As the price of gold is set by a paper denominated liability, the removal of the underlying collateral leads to selling of gold held in paper form so The price of gold decreases. It is counter-intuitive.
   It’s the reverse of a short squeeze it’s a collateral squeeze. Without the collateral the paper market is forced to shrink, although the demand for the physical is increasing.

   Vriendelijke groet,

   John

   Verwijderen
  3. @JOHN:

   WHY GOLD CAN TRADE A LOT LOWER:

   Gold has tracked the Yen for years as the chart below shows. However, recently the Chinese Yuan also changed direction. On the chart below, all three (Gold, the Yen and the Yuan) topped out around April 1 2018.

   http://stockcharts.com/articles/dont_ignore_this_chart/2018/07/why-gold-can-trade-a-lot-lower.html

   DS

   Verwijderen
  4. Bedankt voor uw snelle reactie en nieuwe link.

   Het is begrijpelijk dat China haar valuta verzwakt tov de usd. De correlatie USD.Goud en USD.JPY was mij al langer bekend. Maar dat de yen nu ook dezelfde correlatie volgt vond ik opmerkelijk.
   Zeker gezien goud ook al een paar maanden niet meer de TIP volgt.

   https://slimbeleggen.com/trends/grafiek-deze-divergentie-bij-de-goudprijs-is-zeldzaam/

   Ik volg uw redenaties voor mogelijke verdere daling voor goud.

   Met dank en vriendelijke groeten,


   John

   Verwijderen
 30. Charlie Bilello
  ‏Verifizierter Account @charliebilello
  31 Min.Vor 31 Minuten

  Total Returns, Last 20 Years...
  S&P 500: +239%
  Long-Term Bonds: +259%
  Next 20 years?

  https://pbs.twimg.com/media/DiU1jiMW4AIx77z.jpg:large

  BeantwoordenVerwijderen
 31. China is Now Officially at War With the US and Japan

  https://gainspainscapital.com/2018/07/19/china-japan-and-the-us-are-now-officially-at-war/

  Dit loopt toch duidelijk uit de hand.En waar leidt dit heen?
  Is uw mening hieromtrent (on-)veranderd ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Vergeet de retoriek. Dit is nog steeds geen handels-
   oorlog, die door het Congress wettelijk is vastgelegd,
   zoals de Smoot-Hawley Tariff Act in 1930 op 20,000
   producten. Dit zijn buitengewone maatregelen van het
   Witte Huis om redenen van nationale veiligheid. Dit
   is bedoeld om de Mid-Term verkiezingen te winnen in
   November. Slechts 5% van de importtarieven zijn
   van kracht. Wat Trump heeft bereikt is een nieuw
   hoogtepunt in de opiniepeilingen (zelfs 90% bij
   de Republikeinen). De Anti-Trumpers zijn helemaal
   radeloos en vergeten, dat Trump won, omdat hij
   geen typische politicus is. Hij stoort zich niet
   aan nette diplomatie, integendeel. Maar het heeft wel
   effect. NATO-leden verhogen hun bijdragen met tientallen
   miljarden. China is wel degelijk bezig om het
   enorme handelsoverschot te verlagen: vorige maand was
   er zelfs een tekort op de lopende rekening! DAT is de
   reden voor de zwakke Yuan.

   DS

   Verwijderen
 32. Geachte heer Schmull,

  Hoe kijkt u hier tegenaan?
  Trump heeft stevige kritiek op de renteverhogingen door de Fed.

  https://www.rtlz.nl/beurs/trump-bekritiseert-rentebeleid-fed-inmenging-niet-gewenst

  Echter de Fed moet onafhankelijk van de president haar beleid kunnen uitvoeren en verkrapping is zeer noodzakelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Geen Centrale Bank is onafhankelijk. Alle verhalen
   daarover zijn voor politieke consumptie. Maar Trump
   steekt het niet onder stoelen of banken. Hij komt
   er eerlijk voor uit. Toch zal het effect daarvan
   niet direct merkbaar zijn. De volgende rentestijging
   gaat waarschijnlijk gewoon door. Maar er komt wel
   hoogstwaarschijnlijk een 'pauze' in de verkrapping
   van het monetaire beleid, wat ook zonder Trump's
   tussenkomst voor de hand zou liggen. Men wil immers
   een 'zachte landing'. Good luck, zou ik zeggen.

   DS

   Verwijderen
 33. Geachte heer Schmull,

  Louis-Vincent Gave van Gavecall ziet een andere uitkomst voor de dollar in functie van het protectionistisch beleid in Amerika, dan wat hier over het algemeen wordt verondersteld.
  Is dit een te simpele redenering door enkel te kijken naar de dollar als tanende wereld handels munt, of kan dit tijdelijk wel van belang zijn?

  https://blog.evergreengavekal.com/a-national-security-imperative/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GUNTHER:

   Men moet oppassen met GAVE. Hij is weliswaar bekend,
   maar heeft het zo vaak bij het verkeerde eind.

   De Dollar wordt bepaald door talloze factoren, niet
   alleen door de zogenaamde handelsoorlog. Gave zat
   waarschijnlijk 'short' de Dollar en dat heeft hem
   veel geld gekost. Alle zogenaamde experts waren en
   zijn nog steeds negatief op de Dollar en de praktijk
   leert, dat men dan het tegenovergestelde kan
   verwachten.

   De rol van de Dollar als reserve- en als handels-
   valuta is juist belangrijker geworden, naarmate de
   twijfels over de Euro zijn toegenomen. De rol van
   de Chinese RMB zal ook belangrijker worden, maar
   is voorlopig nog miniscuul, een paar %.

   De meeste wereldschuld is in Dollars, wat is
   verdubbeld in de laatste 10 jaar. Dus de gemiddelde
   schuldenaar is 'short' Dollars. Dat alleen al
   garandeert, dat de Dollar een enorme steun in
   de rug heeft en dat elke Dollarzwakte tijdelijk is.
   Trump kan de Dollarsterkte slechts vertragen,
   want de enorme kredietcyclus van de laatste 10 jaar
   is in de laatste fase beland.

   DS

   Verwijderen
 34. Waarschuwing: let goed op als je wisselgeld ontvangt. Er zijn duizenden munten uit Venezuela( daar is het inmiddels afval) in omloop.


  https://twitter.com/groeestate/status/1021005220606881794


  Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
 35. hadewych von mises26 juli 2018 om 17:51

  heer Schmull, kan u op de volgende pagina eens de comments 11153 EN 11154 lezen? Sluit dat aan bij wat ùw visie is ?
  https://www.tfmetalsreport.com/comment/676656#comment-676656

  En is een aankoop van Treasuries (hoe? via een of ander fonds bij bepaalde bank?) dan win-win, want deflatie=hogere waardering EN vlucht naar dollars?

  BeantwoordenVerwijderen
 36. hadewych von mises26 juli 2018 om 18:00

  PS
  en als tegengewicht: wat met de Russische dumping van treasuries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   De verhouding van grondstoffenprijzen tegenover
   aandelenkoersen lijkt weliswaar 'laag', maar die
   verhouding kan ook weer veranderen, doordat
   aandelenkoersen op een gegeven moment meer dalen
   dan de grondstoffenprijzen.

   Dus zo'n chart vertelt ons niet om grondstoffen
   te kopen. Vooralsnog vertellen de grondstoffen-
   prijzen ons, dat we juist aan het eind van de
   economische cyclus staan: de koperprijs stortte
   onlangs weer in.

   Treasuries & de Dollar zijn altijd de vluchthavens
   in tijden van onzekerheid. Rusland is echt geen
   maatstaf, want het is zo afhankelijk van energie-
   prijzen en heeft constant geld nodig. De olieprijs
   is in de laatste 10 jaar met 50% gedaald! Bovendien
   is deze kleptocratie als economie KLEINER dan die
   van Texas, met 20% van de bevolking! Het BNP per
   hoofd van de bevolking is in Texas 6 maal zo groot
   dan in Rusland:

   http://hppr.org/post/who-has-bigger-economy-russia-or-texas

   Overigens heeft CHINA juist Treasuries bijgekocht.

   DS

   Verwijderen
 37. Ik heb via Binckbank de iShare USD Treasury 20 Yr ETF, deze wordt verhandeld via Londen.

  Kan de brexit hier roet in het eten gooien? Er is ook een versie te verhandelen via Zwitserland.

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   De financieele handel in Londen zal na Brexit weinig
   veranderen, ondanks alle verhalen. Hier is het talent
   en het kapitaal. De verhandelbaarheid in de rest van
   Europa zal na Brexit niet veel stijgen.

   Maar als de marxist Jeremy Corbyn van Labour ooit
   premier zou worden, dan is er kans op een 'run' op
   het Pond en wellicht tijdelijke kapitaalcontroles.
   Corbyn is een groter gevaar dan Brexit.

   DS

   Verwijderen
 38. hadewych von mises27 juli 2018 om 08:53

  heer Schmull: mbt mijn vraag naar waar US Treasuries te kopen, is dit een optie? :
  https://www.test-aankoop.be/invest/beleggen/fondsen/kbc-renta-dollarenta-uitkering
  Misschien kan u daar niet op antwoorden vanwege de link naar een concreet bankproduct, maar zijn er anders àndere opties om rechtstreeks(er) in US Treasuries te beleggen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. iShare $ Treasury Bond 20 +Yr UCITS ETF.
   Symbool/ISIN IDTL.
   te kopen via Binck of DEGIRO op London Stock Exchange en Swiss Stock Exchange, volgens mij de perfecte vervanger van LTL

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   Een rechtse belegging in de U.S. Treasury, zoals
   genoemd door Anoniem hierboven, is te verkiezen
   boven een Bankproduct, dat in het geval van een
   onwaarschijnlijke 'Bail-in' van de bank, op de
   tocht zou komen te staan. In het KBC-product is
   trouwens het 3.5% belang in EIB 2024 een vreemde
   eend in de bijt.

   De EU Bailin regels zijn waanzinnig en uitgedacht
   door onnozole bureaucraten. Gelukkig heeft Italie
   die regels onlangs weer genegeerd, na de zelfmoord
   van enkele bankklanten.

   TREASURIES hebben CUSIP numbers (geen ISIN):
   die CUSIP numbers zijn nodig om bij de bank
   te kopen:

   https://fixedincome.fidelity.com/ftgw/fi/filanding

   https://www.treasurydirect.gov/instit/instit.htm

   https://www.treasurydirect.gov/instit/auctfund/work/auctime/auctime_securitiestable.htm

   De Amerikaanse TREASURY gaat NOOIT failliet en blijft
   altijd open. Er is niets vergelijkbaar in de gehele
   wereld als veilige haven.

   DS

   Verwijderen
 39. hadewych von mises27 juli 2018 om 09:13

  en kan u zich vinden in deze duiding, Heer Schmull? :
  https://www.zerohedge.com/news/2018-07-26/new-rules-bond-game

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Bravo! Goed overzicht van een onderwerp, dat door de
   meesten niet wordt begrepen: de rente en de obligatie-
   rendementen worden bepaald door de Centrale Bank via
   haar vazallen, de banken, NIET door de markt. Dat geldt
   overal voor een land met een eigen valuta, dat
   onafhankelijk is van buitenlandse financiering (dus niet
   de Opkomende Markten). De FED bepaalt de rente via
   'open market operations' en is dan ook altijd de
   uiteindelijke reden van een recessie, als de rente
   'te hoog' wordt om bijvoorbeeld inflatie de nek om
   te draaien.

   Andere zaken spelen ook een rol, maar 1 ding staat vast:
   de Amerikaanse Treasury wordt NIET gefinancierd door
   enige binnenlandse of buitenlandse partij: de Treasury
   krijgt geen extra geld, als bijvoorbeeld China koopt
   en verliest geen geld, als bijvoorbeeld Rusland
   verkoopt. Die 'markt' in Treasuries is er slechts
   'voor de vorm', als graadmeter. De meesten hebben
   hier nog steeds geen kaas van gegeten. Net zoals
   het feit, dat 97% van de geld/krediet-creatie
   door de banken geschiedt, NIET door de Centrale Bank.

   Het belang van Treasuries bij de banken is trouwens
   nog steeds het laagst in 30 jaar en het lag voor de hand,
   dat dat, vanwege de strengere bankregels, zou worden
   verhoogd.

   DS

   Verwijderen
  2. hadewych von mises27 juli 2018 om 19:23

   dank u !!

   Verwijderen
 40. Draadloos betalen......

  https://twitter.com/Toedeledokie_58/status/1022542718487023617

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. So far for the supposed long term strategy of China. They lack flexibility and the capacity to adapt to a changing reality. And forgot to listen closely.

   https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2157028/did-china-think-donald-trump-was-bluffing-trade-how

   Verwijderen
  2. @MARTIN STOKMAN:

   Interessant. Het uur van de waarheid is voor China
   aangebroken. Het enorme handelsoverschot met Amerika
   zal moeten worden teruggebracht, wat de nodige
   pijn zal veroorzaken. Bovendien zal China straks
   inzien, dat zij niet meer naast haar schoenen kan
   lopen en de hegemonie bij de vaarroutes in de
   Aziatische zeeen van Amerika kan opeisen. Zoals
   gewoonlijk, werd Trump weer onderschat. China ziet in,
   dat hij veel meer een meesterlijke strateeg is,
   dan ooit verwacht.

   DS

   Verwijderen
  3. Is like talking about the markets to my wife:

   https://twitter.com/DeHelpDeskert/status/1023129983382953984

   Verwijderen
 41. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/104060542-RTX2QSCS.1910x1000_original.jpg?itok=r6MZ2vSO
  Nomi Prins vindt dat Trump veel te ver gaat; de Great Disrupter
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Meneer Prins is, net zoals 92% van de media, anti-Trump.
   Dat is zijn goed recht, maar de meesten nemen niet eens
   de moeite om Trump te begrijpen.

   Hij is geen diplomaat, maar zakenman en hij runt het
   Witte Huis als een zakenman. In de zakenwereld en zeker
   in de New Yorkse jungle, is onberekenbaarheid steeds
   vereist, anders wordt men kwetsbaar. Doel is om je
   tegenstander van zijn stuk te brengen en dan een 'deal'
   doen. Degenen, die Trump steeds letterlijk nemen,
   verknoeien hun tijd.

   Trump is een showman, alles draait om het uiterlijke
   voorkomen, maar tegelijkertijd heeft hij een visie,
   die is gebaseerd op zijn instinct. De meesten namen
   hem nooit serieus en hij werd altijd onderschat. Hij
   is dus veel slimmer gebleken dan men had gedacht.

   De belastingverlaging en deregulering waren geweldig
   positief. De handelsoorlog is geen oorlog, maar een
   schermutseling, voornamelijk met China. Het werd
   hoog tijd, dat China werd aangepakt, vooral na
   de perikelen in de Zee van ZuidOost Azie. China
   zal deze confrontatie verliezen en terugdeinsen.
   Daarom heeft 'Keizer' Xi al aan veel gezag ingeboet
   en is zijn positie verzwakt.

   Hij is niet orthodox, maar juist enorm flexibel, wat
   frustrerend is voor de anti-Trumpers. Het doel van
   een Amerikaanse goede economie, lage werkeloosheid,
   stijgende beurs, zonder militaire avonturen, is
   tot nu toe bereikt. Met het gevolg, dat Trump
   onlangs in de opiniepeilingen flink is gestegen
   en hoger staat dan Obama rond deze tijd van zijn
   ambtstermijn.

   https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-grand-strategy-china-us-decline-by-brahma-chellaney-2018-07

   DS

   Verwijderen
  2. Ik kan het artikel niet geopend krijgen. Overigens is volgens
   mij Nomi Prins een zeer aantrekkelijke vrouw.
   Dus antwoord van Dhr Schmull is niet valide.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   As unpredictable as Trump can be, several of his key foreign-policy decisions suggest that his administration is pursuing a coherent vision aimed at reviving America’s global standing.

   the Trump administration seems eager to roll back America’s imperial overreach, including by avoiding intervention in faraway wars and demanding that allies pay their fair share for defense. The fact is that many NATO members do not fulfill their spending commitments, effectively leaving American taxpayers to subsidize their security.

   it was not until Trump, who views running a country much like running a business, that the US had a leader who was willing to pursue that path, even if it undermined the values that have long underpinned US foreign policy.

   (!): it is no secret that, above all, Trump’s tariffs target China – a country that has long defied international trade rules and engaged in predatory practices.

   despite all the controversy over Russia’s interference in the 2016 presidential election, the fact is that, since Trump took office, the US has expelled Russian diplomats, closed a Russian consulate, and imposed three rounds of sanctions on the country. His administration is now threatening to apply extraterritorial sanctions to stop other countries from making “significant” defense deals with Russia, a leading arms exporter.

   (!): Trump is right that transforming the US-North Korea relationship matters more than securing complete denuclearization. If he can co-opt North Korea, China’s only formal military ally, northeast Asian geopolitics will be reshaped and China’s lonely rise will be more apparent than ever.


   https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-grand-strategy-china-us-decline-by-brahma-chellaney-2018-07

   DS

   Verwijderen
 43. DS,

  Daar kunnen elementen van waar zijn. Echter volgens mij gaat deze Blog al jaren juist over de enorme (niet productieve) schuldenberg.
  Trump heeft met de belasting voor de rijken een enorm begrotingstekort gecreëerd. De belastinginkomsten zijn ingestort en dit wordt gefinancierd door een tekorten en een hogere staatschuld voor Joe Sixpack en zijn kinderen. Dat dit op korte termijn een impuls geeft is logisch, al is die impuls ook niet zo heel fors. Voor de (middel)lange termijn natuurlijk een financieel drama.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Trump heeft met de belastingKORTING voor de rijken een enorm begrotingstekort gecreëerd..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   De 'rijken' betalen naar verhouding het meeste belasting
   en daarom komt een belastingverlaging ook aan hen ten
   goede: de top 1% betalen 39.5% van totale individuele
   belastingen, terwijl 50% slechts 2.8% betaalt. De top 1%
   betaalt gemiddeld 27.2% belasting op het inkomen,
   terwijl 50% slechts 3.4% belasting betaalt.

   Het Amerikaanse begrotingstekort als percentage van het BNP
   staat nu op de helft van 10 jaar geleden, dus er is
   ruimte voor een hoger tekort:

   https://www.usgovernmentdebt.us/federal_deficit_percent_gdp

   De groei van het BNP is nu 4 tot 5%, tweemaal zoveel
   als het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar, dus de
   belastinginkomsten zullen ook nog eens meevallen.
   Ondertussen zullen de defensie/ infrastructuur uitgaven
   wel nog stijgen. Maar de internationale vraag naar
   Treasuries is zo gestegen, ondanks de verkopen van
   Rusland en China, dat de alarmerende conclusies van
   de reguliere media onterecht zullen blijken te zijn.

   DS

   Verwijderen
  2. Nee, 10 jaar geleden was het tekort 3%, toen brak de crisis uit en steeg het daarna pas. 4,2% tekort is gewoon erg hoog in een hoogconjuctuur en de niet productieve schuld wordt juist verder opgeblazen.

   Verwijderen
 45. Bewezen: Obama betaalde Al Qaida. Rel? Mwoa. De media hadden het deze zomer te druk met Trump bashen.

  https://www.meforum.org/articles/2018/exclusive-obama-administration-knowingly-funded-a?utm_source=Middle+East+Forum&utm_campaign=9046864d55-WESTROP_CAMPAIGN_2018_07_25_05_27&utm_medium=email&utm_term=0_086cfd423c-9046864d55-33591505&goal=0_086cfd423c-9046864d55-33591505

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Lees net bij @PieterOmtzigt dat Azerbeidzjan flink aan het omkopen is binnen EU. Ik dacht: "Daar moet Verhofstadt tussen zitten, kan niet anders." En jawel. Met z'n Europese normen en waarden. Waarde op z'n bankrekening zal ie bedoelen.

  http://925.nl/archief/2015/09/01/kritische-journalist-in-baku-de-bak-in-bedankt-corrupt-europees-parlement/

  https://twitter.com/Mirjam152/status/1025135346361753600

  Van Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Ik had toch echt eerder geboren moeten worden en vooral in Italië:
  In de jaren 70 stond de overheid toe dat ambtenaren na twintig jaar met pensioen gingen.


  Kwart jongeren Italië studeert noch werkt

  https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kwart-jongeren-itali%C3%AB-studeert-noch-werkt-1.1504908


  In de jaren 70 stond de overheid toe dat ambtenaren na twintig jaar met pensioen gingen.
  .  https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kwart-jongeren-itali%C3%AB-studeert-noch-werkt-1.1504908


  BeantwoordenVerwijderen

 49. White House economic advisor Larry Kudlow at the Delivering Alpha Conference

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=416&v=p6y0fAiMAoI

  BeantwoordenVerwijderen
 50. President Donald Trump STOPS his motorcade to greet firefighters. Make this go viral.

  https://twitter.com/freedom_moates/status/1025903686646677506

  BeantwoordenVerwijderen
 51. https://www.ft.com/content/a8e3a258-9648-11e8-b747-fb1e803ee64e
  Beste DS, Bent u er ook mee eens dat de daling vd koperprijs een recessie inluidt ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dr COPPER is wel de moeite waard om te volgen, maar
   de recente zwakte is meer te danken aan de sterkte
   van de Dollar. Vele andere grondstoffenprijzen hebben
   ook een klap gehad. Een recessie is nu nog niet
   in zicht. Opvallend is, dat de aandelenmarkten
   zich zo goed houden ondanks rentestijging en
   handelsruzies. Behalve die van China dan, maar
   het ergste lijkt alweer voorbij. Het ziet er
   steeds meer naar uit, dat er een flink koersherstel
   op komst is, als de wolken weer wat optrekken:
   net op tijd voor de Midterm verkiezingen.

   https://www.nasdaq.com/markets/copper.aspx?timeframe=10y

   De koperpijs is wel verzwakt, maat staat hoger dan 2 jaar
   geleden.

   DS

   Verwijderen
 52. I'm Having So Much Fun With Trump - Larry Kudlow

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=t-S2P-mzz9g

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Wonderbaarlijk dat de financiële markten geen krimp geven na de duikvlucht van de Turkse Lira en het quasi faillissement van de Italiaanse banken en staat. Alles en iedereen is blijkbaar goed verzekerd en alle risico's zijn afgedekt of is dit enkel perceptie en is de ECB de brandweerman van dienst achter de schermen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. vandaag valt er toch hier en daar al een regendruppel/euro...

   Verwijderen
 54. Lang geleden dat er nog iets van Armstrong verscheen op zero hedge,
  de 'zaak' hermitage capital management/browder/magnitsky lijkt me wel explosief materiaal dat tot nu onder de radar is gebleven in de mainstream media. Misschien ook maar beter zo, slapende honden...

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Voor de geïnteresseerden. Nieuw artikel van Jeffrey Snider over de stand van zaken betreft de dollar als wereldreservemunt.

  http://www.alhambrapartners.com/2018/08/07/the-door-is-open/

  Met vriendelijke groet,

  John

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Het is gelukt!! We zijn vervangen!

  Autochtone bevolking in Duitsland in de grote steden in de minderheid

  https://twitter.com/Geepstar/status/1027497243400654848

  Hannelore

  BeantwoordenVerwijderen
 57. https://www.jpost.com/Opinion/Column-One-Corbyns-portents-for-Israel-564524
  Corbyn kan op diverse wijze een ramp worden
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Corbyn zou een veel grotere ramp betekenen dan Brexit.
   Het 'Socialistische' Venezuela was zijn voorbeeld.

   Hij is altijd anti-Israel geweest en is een vriend
   van Hamas. Hij probeert tegelijkertijd niet te lijken
   op een anti-Semiet. Dit koorddansen valt niet mee
   en velen hebben daar moeite mee. Een zeer gecompliceerd
   onderwerp.

   DS

   Verwijderen
 58. -@KeithMcCullough: Old Wall TV are telling you that the Euro is "down on Turkey" and the Pound is "down on Brexit" … and Argentina and Brazil’s currencies are "down on…"

  The real causal factor should be obvious...

  https://twitter.com/Hedgeye/status/1027893939167264770

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. US 10-year yields heading lower?

   https://twitter.com/NautilusCap/status/1027942815387594752

   Verwijderen
  2. @HANNELORE BEEKE:

   Jazeker. De aanval op 3% 10-jarige Treasury yields
   lijkt WEER mislukt. En dan te bedenken, dat
   de 'Shorts' op Treasuries nog nooit zo hoog zijn
   geweest. Een zeer pijnlijke ervaring voor de meeste
   financieele deskundigen (met Jamie Dimon van
   J.P. Morgan voorop). Let op: het 10-jarige
   Treasury rendement zal uiteindelijk dalen naar
   1% of lager met een dienovereenkomstige waardestijging.
   Dat zou nog eens wat anders zijn dan de verwachte 5% + !

   DS

   Verwijderen
 59. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Toch wel beangstigend:

  https://twitter.com/spectatorindex/status/1028500519713566720

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   Van alle potentieele emigranten, wil 21% naar Amerika
   emigreren en slechts 1% naar China:

   https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-are-the-countries-migrants-want-to-move-to/

   Vrijheid is stukken belangrijker dan de vermeende
   welvaart in een socialistisch of communistisch 'paradijs'.

   DS

   Verwijderen
 61. Turkey’s Financial Crisis Surprised Many. Except This Analyst.
  https://www.nytimes.com/2018/08/11/business/turkey-lira-crisis.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FTurkey

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Bedankt. LEE (ex-GT Management) is iemand met een
   onschatbare ervaring. Ik heb veel respect voor iemand,
   die een roepende in de woestijn is. Helaas is zijn mening
   uitzonderlijk, want als men in de financieele wereld
   werkt, kan men meestal niet laten blijken, hoe men
   er echt over denkt of de carriere is snel voorbij.

   DS

   Verwijderen
 62. Wat is uw visie mbt de VS-Turkije controverse en de verspreiding van de crisis over andere EM ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   - De Amerikaanse predikant Brunson is 1 van de tientallen
   personen, die, vaak al jarenlang, in hechtenis zijn en
   door Turkije worden gebruikt als pionnen bij het
   internationale schaakspel. Erdogan onderschat Trump.

   - De Dollar en Euro-schuld van Turkije staan op de tocht,
   waardoor er een financieele reddingsactie onvermijdelijk
   lijkt. Om de Europese banken bij te staan (ING!), zal dit
   de EU heel veel geld gaan kosten.

   - De EM hebben op langere termijn natuurlijk veelbelovende
   vooruitzichten (demografie!). Maar het zal nog heel lang
   duren, voordat het internationale kapitaal weer haar vingers
   brandt. Voorlopig zijn de Dollar en de Treasuries weer
   Koning, zoals ondergetekende al jarenlang verkondigt, tegen
   alle tegenstribbelingen in. De Euro krijgt het nu hard
   te verduren, tegen alle verwachtingen in van de meeste
   'experts', maar het ergste komt nog.

   - Het Grote Geld zal zich nu steeds meer richten op
   Amerika, wat uiteindelijk kan leiden tot een spectaculaire
   beurshausse, vergelijkbaar met 1929. En natuurlijk
   een onvermijdelijke Crash daarna. Meer hierover in
   mijn volgend Blogartikel, dat in de maak is.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   - Het is natuurlijk verontrustend, dat er enige tientallen
   kernbommen, weliswaar onder Amerikaans 'beheer', in Turkije
   liggen, als onderdeel van de Nato. Erdogan kan nu
   gerust achterover gaan zitten en wachten op een
   financieele redding door Amerika en de EU.

   - Kapitaalcontroles zijn een kwestie van tijd. Maar
   dat versterkt Erdogan's autocratische positie.

   - Ik heb altijd gewaarschuwd tegen een deposito bij
   Turkse banken (die nu allemaal failliet zijn), waar
   dan ook (net zoals mijn waarschuwing tegen de
   deposito's bij Ijslandse banken in 2007). Het
   depositogarantiestelsel in de afzonderlijke
   Europese landen lijkt een wassen neus, want
   er is te weinig kapitaal.

   DS

   Verwijderen
  3. een half jaar geleden circuleerden er berichten dat die kernbommen door de VS weggehaald zijn. Ivm spanningen met Turkijke inzake Syrie.
   marcja

   Verwijderen
  4. @MARCJA:

   Zelfs Nederland zou Amerikaanse kernwapens hebben. Hopelijk
   is dit allemaal nepnieuws:

   https://www.globalresearch.ca/europe-s-five-undeclared-nuclear-weapons-states/17550

   The US has stationed missiles there since 1959. As part of NATO agreements, an estimated 50 "B61" nuclear bombs still remain on Turkish soil at Incirlik Air Base, in the country’s south, as a deterrence measure.

   But Trump’s disdain for NATO threatens this arrangement.

   Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/turkey-recep-erdogan-may-go-nuclear-10537998

   The United States has a total of 150 nuclear weapons in five NATO member countries, including Turkey, according to a report on worldwide nuclear arms prepared by the Turkish Parliament in October 2017.

   Among those weapons, B61 type bombs are still in the İncirlik air base in the southern Turkish province of Adana.

   According to data from the Federation of American Scientists (FAS), the number of B61s in Turkey is estimated to be nearly 50.

   http://www.hurriyetdailynews.com/us-to-send-next-generation-nuclear-weapons-to-turkey-russian-report-134073

   DS

   Verwijderen
 63. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Aanbieding van snelle financiële bijstand aan het eind van het jaar.

  Dit jaar is de rente op onze hypotheek afgenomen. We hebben onze rente verlaagd naar 1,8% gedurende 10 jaar. Voorheen was dit 3,7%. We begonnen in juli 2018 met 2 leningen voor een totaalbedrag van 900.000 €.

  Neem snel contact met ons op om te profiteren van deze geweldige financiële promotie.
  E-mail: info@creditfinance-bank.com
  WhatsApp-nummer: +33784505888
  Website: https://creditfinance-bank.com

  BeantwoordenVerwijderen