Translate

zaterdag 31 maart 2018

DE STOELENDANSDE STOELENDANS

Meestal is een stoelendans zonder spelvreugde. Deelnemers zijn immers voortdurend bezorgd om een zitplaats te verliezen. Elke stoelendans eindigt in tranen en menigeen raakt daarna aan de bedelstaf:In de laatste 5 jaar, hebben de 'FAANG' internet-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) spectaculaire koerswinsten opgeleverd van gemiddeld 700% en hebben, sinds 2014, 100% beter gepresteerd dan de S&P 500 index. Er leek even geen wolkje aan de lucht! Alleen een kniesoor was huiverig voor hun torenhoge waarderingen (20 maal hun omzet!), want die aandelen waren toch de toekomst? Maar kijk eens naar de geschiedenis van vorige zeepbellen. Wat omhoog gaat, moet ook omlaag komen. Reken maar! Het is een stoelendans. Opeens zal Facebook, om maar wat te noemen, de behoefte aan menselijke nabijheid en contact met anderen niet meer kunnen vervangen. Opeens krijgt men er genoeg van en zal men gaan twijfelen aan de toekomstige groei. Het Nederlandse sociale netwerk, Hyves, dat even 10 miljoen leden telde, ging al eerder, in 2013, na 9 jaar, ter ziele. Myspace LLC bestaat nog steeds, maar is in de laatste 10 jaar, na enkele malen te zijn overgenomen, 90% minder waard.

Sinds 24 Januari, 2018, lijkt het kaartenhuis van overgewaardeerde technologie-aandelen echter ineen te storten. De NASDAQ 100 index (NDX) van voornamelijk grotere technologie-aandelen op basis van hun beurswaarde, staat, na nauwelijks 2 maanden, al 30% lager, terwijl effectenkrediet (Margin Accounts) op een sprookjesachtig record staat. Sinds 12 Maart, 2018, hebben de 'FAANG' internet-aandelen het al 16% slechter gedaan dan de saaie nutsbedrijven ('utilities')! Ook Tesla Inc. heeft het hard te verduren. De waardering van haar obligaties, die haar negatieve kasstroom moeten verbloemen, lijkt in een vrije val te zijn geraakt. Staat de 'ijzersterke' toekomst van 'oligopolisten', zoals Amazon en Netflix opeens op losse schroeven? Gebruikers, die vrijwillig het product voor de 'FAANG's werden, krijgen nu immers de mogelijkheid om hun privacy te beschermen. Opeens wordt het fundamentele bedrijfsmodel onzeker. Dus de zogeheten 'Melt-up', als gevolg van de Amerikaanse belastingverlaging, in de belangrijkste aandelen van de huidige aandelenhausse, lijkt wel eens van heel korte duur te zijn geweest.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/apple-revamps-privacy-controls-to-comply-with-new-european-law

Als het Grote Geld eindelijk de gigantische winsten in de schijnbaar 'onoverwinnelijke' technologie-aandelen besluit veilig te stellen, dan gaan die waarschijnlijk de richting op van een 'veilige haven' zoals 30-jarige Amerikaanse Treasuries. Tegen de algemene mening in, lijkt hun rendement, na even 3.22% te hebben aangetikt in Februari, 2018, vliegensvlug op den duur ineen te storten naar 2% of lager, met een dienovereenkomstige waardestijging van minstens 25%, tot verbijstering van menige optimistische beleggingsstrateeg. Go TLT! Ook het rendement van de 10-jarige Treasury, dat op logaritmische schaal trouwens nooit was uitgebroken naar boven, is na een tussentijds hoogtepunt in Februari j.l. van 2.91%, nu flink op zijn retour naar uiteindelijk 1% of lager, in de komende paar jaar, met een dienovereenkomstige waardestijging van minstens 15% tot 20%.

Elke stijging in economische groei en inflatie blijkt weer tijdelijk te zijn en het aangekondigde einde van de (37-jarige!) zogenaamde zeepbel in kwaliteitsobligaties was weer voorbarig. Structurele krachten werden voortdurend onderschat. Financieele regulering ondersteunt de vraag naar relatief risicoloos papier en de vergrijzing van de bevolking speelt een enorm belangrijke rol in het kiezen van 'zekere' beleggingen (vaste coupon en 100% aflossing op de afloopdatum). De inflatie stijgt niet, maar heeft juist de neiging om te dalen. Er is geen loon-prijsspiraal naar boven, integendeel, en er is wereldwijd van alles teveel, waardoor uitverkoop overal troef is (internet!). En als klap op de vuurpijl, zijn er talloze macro-economische indicatoren, die onlangs veel zwakker blijken te zijn dan verwacht. Na een ongewoon lange, 9-jarige, economische cyclus, zou dat ook niet verwonderlijk moeten zijn.

De superoptimistische beurswaarnemers dachten de ernstige waarschuwing van de afvlakkende rendementscurve te kunnen negeren. De Amerikaanse Federal Reserve is al sinds 2015 bezig om haar soepel monetair beleid te 'verkrappen' door de korte rente te verhogen en door maandelijks enkele tientallen miljarden aan opgekochte obligaties te verkopen. Daardoor zijn korte obligatierendementen nu niet meer veel verschillend van de lange rendementen, die de Centrale Bank veel minder kan beinvloeden en die uiteindelijk worden bepaald door inflatoire verwachtingen. Een afvlakking van de rendementscurve, laat staan een omgekeerde, waarbij de lange rendementen lager zouden uitkomen dan de korte rendementen, is op den duur een recept voor een recessie. Dat komt, omdat bankkrediet dan niet meer winstgevend is en het bankwezen, welke verantwoordelijk is voor 95% van de 'geldschepping' (krediet = geld) via het fractionair banksysteem, de kredietkraan geleidelijk dichtdraait. Banken lenen immers op korte termijn en zetten het uit op lange termijn ('bespeling van de rendementscurve' - playing the yield curve). Het is nu al zo, dat de groei van de Amerikaanse geldhoeveelheid (zogeheten M2) zienderogen afneemt en zelfs negatief zou kunnen worden.

Het echte grote 'slimme geld' zit in kwaliteitsobligaties, welke slechts een klein onderdeel vormt van de totale obligatiemarkt ($ 100.000 miljard). De obligatiemarkt maakt uiteindelijk de dienst uit in de wereld. Vandaar de gigantische, decennia-lange, vraag naar kwaliteitspapier, dat schaars is. Het loont daarom om de signalen van deze markt, zoals de rendementscurve, nooit in de wind te slaan. De aandelenmarkt en de grondstoffenmarkt zijn, historisch gezien, uiterst onbetrouwbaar als voorspellers van de toekomst en zijn in omvang ook aanzienlijk kleiner. Wie herinnert zich niet een aandelen- of grondstoffenhausse, net voordat er een recessie plaatsvond? Dat komt, omdat die markten voortdurend onderhevig zijn aan manipulatie, vooral via derivaten.

De wereld bevindt zich in de 15de cyclus van monetaire 'verkrapping' sinds 1945, die bijna altijd (80% kans) op den duur een harde landing tot gevolg heeft gehad. In de laatste 40 jaar, heeft Amerika 5 recessies meegemaakt en hebben er in de wereld 11 economische crises plaatsgevonden. Tegenwoordig is de wereldschuld als percentage van de economie echter het hoogst ooit. Hoge schuld betekent nog minder economische groei. Een groot gedeelte van die schuld is van het verkeerde soort en 'improductief', wat niet genoeg oplevert om rente en aflossing te betalen. Daarom is er nu slechts een relatief kleine rentestijging voor nodig om een recessie naderbij te brengen. Het is zelfs zo, dat bij een bepaald schuldniveau, de economie kan inkrimpen vanwege een zogeheten negatief multiplier-effect! Er is steeds meer schuld nodig om dezelfde economische groei te realiseren, maar op een gegeven moment werkt het averechts en krijgt men de kous op de kop.

Bovendien is de Amerikaanse spaarquote als percentage van het beschikbare inkomen op een 10-jarig laagtepunt beland (minus 50% in 3 jaar!) en, in wezen, net zo laag als tijdens de periode van de economische depressie van 1929 tot 1932! De consumentenbestedingen (70% van de economie) bleven alleen maar op peil, doordat het consumentenkrediet nog scherp kon stijgen. Maar schuld is niets anders dan bestedingen, die vooruitgeschoven worden, en die in de toekomst dus zullen uitvallen.

De reden, dat de meeste beleggingsstrategen geen enkele recessie, laat staan een echte economische depressie (in 2008 scheelde het niet veel), aan de horizon zien verschijnen, is het risico voor hun eigen carriere. Dat zou slecht zijn voor de zaken. Verder is het heel moeilijk om uit de toon te vallen, als de meesten hetzelfde denken ('groupthink'). Daarom praat men het liefst zo weinig mogelijk over de gemiddelde Amerikaanse economische groei van de laatste 10 jaar, die liefst het laagst is sinds 1790 (!), of over de omloopsnelheid van het geld (velocity), een voorwaarde voor inflatie, die het laagst is sinds 1949 (69 jaar!) of over het Amerikaanse geboortecijfer, dat het laagst is sinds 1937 (81 jaar!) - de 'Baby Bust' - of over de 'bust' in de vorming van huishoudens (het aantal productieve mensen tussen 15 en 35 jaar is ingestort), wat de groei in consumentenbestedingen op de tocht gezet heeft.

Opvallend is ook, dat de huidige vermogens- en inkomensongelijkheid nog nooit zo groot is geweest als in de periode van 1929 tot 1932 (!). De wanhopige Centrale Banken probeerden met hun monetair beleid van kwantitatieve verruiming (QE) om een economische depressie te voorkomen, wat een tijdelijk vermogenseffect in activa (aandelen en onroerend goed) tot gevolg had. Wat een meevallertje voor de bezitters van die activa! Maar wat een piramidespel, want het zal de laatste stuiptrekking blijken te zijn van de generatie-lange superkredietcyclus, die opeens tot een abrupt einde komt. Na 88 jaar, staat er helaas weer een echte, jarenlange, economische depressie en misschien wel oorlog, geduldig zijn opwachting te maken. Daarna begint men opnieuw, na een massieve schuldsanering, net zoals dat in de geschiedenis, elke 80 tot 100 jaar, het geval is geweest. Wat een pech voor President Donald Trump! Maar President Herbert Hoover, die ook zakenman was en nooit eerder een politiek ambt had bekleed, ging hem in 1929 voor en kreeg, vrij onterecht, de schuld van alle toenmalige ellende. Geloof niet in sprookjes. Vergeet dus een 'pijnloze Reset'. Zoiets vindt gewoonlijk uitsluitend plaats als het echt moet, namelijk tijdens de donkere dagen van een economische depressie, zoals in 1934.

Overigens is het stressniveau in het financieele stelsel onlangs behoorlijk toegenomen, waardoor een economische afkoeling voor de deur staat en er geen sprake kan zijn van een nieuwe economische opgang, laat staan een nieuwe kredietcyclus. Het verschil ('spread') tussen de London Interbank Offered Rate (LIBOR) en de Overnight Indexed Swap (OIS), oftewel de nieuwe FRA-OIS, die normaal minimaal is, is de pan uitgerezen. Dit is de thermometer van het kredietrisico in de financieele sector. De banken beginnen onderling het vertrouwen weer te verliezen. Tussen 2006 en 2008, tijdens de financieele crisis, steeg dit van 6 naar 100 basispunten. Inmiddels is dit in 2018 al als een raket omhoog geschoten. Financieele producten ter waarde van meer dan $ 350.000 miljard zijn hieraan gekoppeld! Toch proberen bepaalde waarnemers deze alarmerende ontwikkeling goed te praten en wuiven de kans op een systeemrisico weg (zie hieronder):


De meeste beleggers kunnen zich waarschijnlijk de pieken en dalen ('boom-bust') van de vorige technologie-hausse niet meer herinneren. Bijna 6 maanden na de top van de NASDAQ-index in het jaar 2000, bereikten de toenmalige schijnbaar 'onoverwinnelijke' technologie-aandelen eindelijk hun hoogtepunt in September van dat jaar. Intel, Cisco, Oracle, Nokia, EMC en Sun Microsystems gingen in de daarop volgende 2 jaar omlaag met 88% tot 96%. Zelfs Microsoft kelderde 62%! Verder was er sprake van een forse sanering onder de met schuld beladen spookbedrijven. Het staat allemaal weer te gebeuren.

En wat te denken van de bliksemsnelle 'crash' in crypto-valuta's? $ 600 miljard aan 'waarde' ging in de laatste paar maanden zomaar in rook op! De anonieme handel in gebakken lucht was toch zo opwindend? Niemand wilde deze boot toch missen ('Fear Of Missing Out' - FOMO)? Men was bijna gaan denken, dat de grootste zwendel aller tijden, ongeacht de regelmatige problemen rond 'hacken', bewaring en veiligheid, maar schijnbaar ideaal voor witwaspraktijken, allerminst kon worden vergeleken met de Tulpenmanie van 1637, toen een tulpenbol evenveel 'waard' werd als een Amsterdams grachtenpand. Sinds haar hoogtepunt in December, 2017, staat Bitcoin (BTC) nu 65% lager. Maar 'de volgende Bitcoin' Ripple kreeg het onlangs voor elkaar om binnen 15 weken een spectaculaire stijging en daling van liefst $ 126 miljard te beleven!

Het 200-daags gemiddelde wordt in de markt vaak beschouwd als een aanwijzing of een bepaalde trend nog in tact is. In het geval van Bitcoin, lijkt de opgaande trend definitief de nek te zijn omgedraaid. In het geval van GOOGLE (ALPHABET Cl A), is het nog even afwachten, maar het wordt wel spannend (zie hieronder de chart op logaritmische schaal)! 


GOOGLE (GOOGL) - ALPHABET Inc. Cl A

Een absoluut klassiek 'boom-bust' aandeel lijkt NVIDIA Corporation (NVDA), de leider in visuele computertechnologie en grafische kaarten voor PC-gamen en cryptovaluta-mining, te zullen worden. De crypto-manie heeft geleid tot een massief tekort aan grafische kaarten, met als gevolg veel teveel bestellingen, waardoor het aandeel, in de afgelopen 2 jaar, met liefst 650% steeg. De beurswaarde is nu een onwerkelijke 15 maal haar omzet en 50 maal haar niet vol te houden winst. Een geweldig aanbodoverschot van grafische kaarten ligt potentieel in het verschiet (zie hieronder):


NVIDIA (NVDA)

Als de stoelendans eenmaal stopt, zullen de Centrale Banken dan hun onorthodoxe monetair beleid van kwantitatieve verruiming (QE), toch opnieuw, en in versterkte mate, van stal halen? Het zal niet mogen baten. In de laatste 27 jaar, heeft de Bank of Japan activa, zoals obligaties en aandelen, opgekocht ter waarde van 90% van de Japanse economie (tegenover de ECB met 40% van de economie van de Eurozone en de Federal Reserve met 20% van de Amerikaanse economie). Maar het is Japan nog steeds niet gelukt om het spook van deflatie uit te bannen. De laatste cijfers van inflatie en industrieele productie wijzen op een verrassende en onverwachte zwakte in de economie.In een maatschappij met excessieve totale schuld als percentage van de economie (thans gemiddeld 400% van het Bruto Nationaal Product voor de ontwikkelde landen en zelfs 600% voor Japan), blijkt de kredietvraag, zelfs bij bijna 0% rente, ver achter te blijven bij de verwachtingen. Dit verklaart de economische stagnatie en het gebrek aan prijszettingsvermogen ('pricing power') in een tijd van overcapaciteit en vergrijzing. 

DIEDERIK SCHMULL           31 Maart, 2018                         Westcliff-On-Sea, ESSEX, UK

74 opmerkingen:

 1. @

  DE TOTALE INSTORTING VAN CRYPTOGELD (CHARTS)

  Sneller kon het niet!

  https://wolfstreet.com/2018/04/01/collapse-of-cryptocurrencies-in-q1-even-the-biggest-crashed-67-to-88/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hartelijk bedankt voor het delen van uw vakkennis
  Zoveel geleerd van U.  'Er moet een einde komen aan louche online beleggingssites'

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/er-moet-een-einde-komen-aan-louche-online-beleggingssites/

  ROb

  BeantwoordenVerwijderen
 3. hadewych von mises2 april 2018 om 18:47

  streng, heer Schmull, maar rechtvaardig

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wel zielig voor Idi Taihuttu en zijn vrouw

  Alles verkocht voor bitcoins, tijd om te cashen? 'Nee, 1 bitcoin is straks ton waard'

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/alles-verkocht-voor-bitcoins-tijd-om-te-cashen-nee-1-bitcoin-is-straks-ton-waard


  BeantwoordenVerwijderen
 5. De Amerikaanse Federal Reserve is al sinds 2015 bezig om haar soepel monetair beleid te 'verkrappen' door de korte rente te verhogen en door maandelijks enkele tientallen miljarden aan opgekochte obligaties te verkopen...één vraagje, wie koopt die dan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BO-OSKAR:

   'Other...'

   Amerikaanse en niet-Amerikaanse instellingen, maar
   de samenstelling wisselt steeds. Het is de meest liquide
   markt ter wereld, want Treasuries dienen als onderpand
   voor het wereldwijde kredietsysteem.

   when the largest Treasury holder (IG) began to slow it's accumulation in '08 coincident with subsequent record '08-->'12 Treasury issuance, foreigners and the Fed took over and rates went down. As China and the BRICS ceased net buying Treasury debt in July 2011 (and never returned), the BLICS appeared and rates went down (Detailed HERE). As the Fed ceased QE1 and all economists knew rates must rise...rates shocked 100% of economists and fell by a third. As the Fed tapered and ceased QEIII and foreigners likewise ceased buying Treasury's from '14 onward, "other" took over and rates hardly budged!?! Not exactly the hallmarks of a "free market".

   So no, by hook or by crook, I don't think Treasury rates will be rising anytime soon and are far more likely to fall significantly...despite the Federal Reserve claiming it will start systematically selling off it's trillions in Treasury's...concurrent with foreigners selling...and simultaneous with fast rising Treasury issuance...all while Social Security turns from a surplus to deficit!?! I don't think the Federal Government nor the Federal Reserve are about to let a "so called free-market" determine the yields paid on America's debt.

   https://www.zerohedge.com/news/2017-04-07/if-fed-sells-treasuries-who-will-be-buying-answer-other-seriously

   DS

   Verwijderen
  2. @BO-OSKAR:

   Het grote misverstand over staatsfinancieen is, dat
   staatsleningen dienen om de overheid te financieren.
   Een land met zijn eigen geld (dus niet de Eurozone)
   bepaalt zelf, wat de rentestand is. Als buitenlanders
   Treasuries verkopen, krijgt de Treasury geen geld.
   Treasuries bestaan er voor de vorm als graadmeter
   voor de rentestand. De FED regelt de rentestand
   via 'open market operations' en kopers of
   verkopers van Treasuries (inclusief de FED zelf)
   bepalen die rentestand niet. De FED versoepelt
   of verkrapt, ongeacht de kopers of verkopers
   van Treasuries. Zelfs 'experts' staan hiervan
   versteld!

   DS

   Verwijderen
 6. Voor wie er interesse in heeft. "Blind Money"

  Lords of Finance - Liaquat Ahamed
  16. INTO THE VORTEX
  1928-29
  page 307-310

  At particular times a great deal of stupid people have a great deal of stupid money. . . . At
  intervals . . . . the money of these people—the blind capital, as we call it, of the country—is
  particularly large and craving; it seeks for someone to devour it, and there is a “plethora”; it
  finds someone, and there is “speculation”; it is devoured, and there is “panic.”
  —WALTER BAGEHOT

  THE GREAT BEAR of Wall Street legend, Jesse Livermore, once observed that “stocks
  could be beat, but that no one could beat the stock market.” By that he meant that while it was
  possible to predict the factors that caused any given stock to rise or fall, the overall market
  was driven by the ebb and flow of confidence, a force so intangible and elusive that it was not
  readily discernible to most people. There would be no better evidence of this than the stock
  market bubble of the late 1920s and the crash that followed it.42
  The bubble began, like all such bubbles, with a conventional bull market, firmly rooted in
  economic reality and led by the growth of profits. From 1922 to 1927, profits went up 75 percent
  and the market rose commensurately with them. Not every stock went up in the rise.
  From the very start, the 1920s market had been as bifurcated as the underlying economy—
  the “old economy” of textiles, coal, and railroads struggling, as coal lost out to oil and
  electricity, and the new business of trucking bypassing the railways while the “new economy”
  of automobiles and radio and consumer appliances grew exponentially. Of the thousand or so
  companies listed on the New York Stock Exchange, as many went down as went up.

  The first signs that other, more psychological, factors might be at play emerged in the
  middle of 1927 with the Fed easing after the Long Island meeting. The dynamic between market
  prices and earnings seemed to change. During the second half of the year, despite a
  weakening in profits, the Dow leaped from 150 to around 200, a rise of about 30 percent. It
  was still not clear that this was a bubble, for it was possible to argue that the fall in earnings
  was temporary—a consequence of the modest recession associated with Ford’s shutdown to
  retool for the change from the Model T to the Model A—and that stocks were being unusually
  prescient in anticipating a rebound in earnings the following year. The market was still well
  behaved, rising steadily with only a few stumbles, and without the slightly crazed erratic
  moves and frenetic trading that were to come.

  It was in the early summer of 1928, with the Dow at around 200, that the market truly
  seemed to break free of its anchor to economic reality and began its flight into the outer
  reaches of make-believe. During the next fifteen months, the Dow went from 200 to a peak of
  380, almost doubling in value.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. That it was so obviously a bubble was apparent not simply from the fact that stock prices
   were now rising out of all proportion to the rise in corporate earnings—for while stock values
   were doubling, profits maintained their steady advance of 10 percent per year. The market
   displayed every classic symptom of a mania: the progressive narrowing in the number of
   stocks going up, the nationwide fascination with the activities of Wall Street, the faddish invocations
   of a new era, the suspension of every conventional standard of financial rationality, and
   the rabble enlistment of an army of amateur and ill-informed speculators betting on the basis
   of rumors and tip sheets.

   By 1929, anywhere from two to three million households, one out of every ten in the country,
   had money invested in and were engaged with the market. Trading stocks had become
   more than a national pastime—it had become a national obsession. These punters were derisively
   described by professionals like Jesse Livermore as “minnows.” But while the bubble
   lasted, it was the people who were the least informed who were the ones making the most
   money. As the New York Times described it, “The old-timers, who usually play the market by
   note, are behind the times and wrong,” while the “new crop of speculators who play entirely
   by ear are right.”

   The infatuation with the market took over the life of New York City,
   sucking everything into its maw. Anyone trying to throw doubt on the reality of this Promised Land found himself being attacked as if he had blasphemed about a religious faith or
   love of country.

   Mvrgr. John

   Verwijderen
 7. Beste heer Schmull,

  Wat verwacht u van de onroerend goed prijzen bubble in NL? Volgens onderstaand artikel blijft er de komende jaren nog steeds een groot te kort aan woningen.

  https://www.ftm.nl/artikelen/oorzaken-oplossingen-woningtekort

  Hoe denkt u hierover?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De gevaarlijke dooddoeners in de woningmarkt zijn;
   men moet toch ergens wonen en er is altijd een tekort.

   Nee, de markt is helemaal kredietgedreven. Dus zodra
   het bankwezen de criteria voor hypotheken verscherpt
   of verscherpen moet, dan wordt het verhaal totaal anders.

   Daarbij komt nog de vergrijzing en de leegstand,
   die daarvan het gevolg is. Die paar immigranten
   veranderen het beeld echt niet.

   De huizenprijzen in de Randstad staan torenhoog
   in verhouding tot het gemiddelde inkomen en dit
   Ponzi-scheme loopt tegen de muur, zodra er weer
   een recessie/ crisis aanbreekt, vooral een
   Eurocrisis. Dat laatste komt gegarandeerd,
   omdat Noord-Europa weigert op te draaien voor
   duizenden miljarden van NPL's (leningen in
   gebreke) van Zuid-Europa.

   Verder staan er nog liefst 620.000 huishoudens
   in Nederland 'onder water', wat wel gedaald is,
   maar hoe lang nog? Als dat gebeurt, is men pas
   echt een slaaf van de bank! Misschien wel voor
   de rest van zijn leven. Slimmerikken sparen eerst
   en wachten tot de volgende recessie. De vorige
   generatie beleefde nog de mini-depressie van
   1977 tot 1982, toen de huizenprijzen met 50% daalden.
   En in 2008, verloren 500,000 mensen in Spanje
   hun huis, maar NIET hun betalingsverplichting,
   die automatisch verschuift naar de kinderen!

   DS

   Verwijderen
  2. Ik las dat de gemiddelde prijs van een huis in de 23 wards van Tokyo slechts ca. 600 000 USD is. Dit is de hoofdstad van de derde economie ter wereld ... Voor mij een duidelijke illustratie van de overwaardering van Nederlands onroerend goed.

   Verwijderen
 8. Beste heer Schmull,

  Bedankt voor uw reactie.

  Een echte daling in de huizenprijzen heb ik zelf nog nooit meegemaakt zoals in 1977-1982. Wat er dan gebeurd kan ik mij niet voorstellen. Na de crisis in 2008 is er bij mij in de gemeente weinig gebeurd met de huizenprijzen, behalve dan dat ze de laatste 2 jaar weer hard stijgen. Bij een significante waardedaling van onroerend goed zullen de banken toch ook niet hun verlies nemen of afboeken na want dan zijn ze failliet. Laten ze de huiseigenaren die onder water staan dan niet gewoon zitten zo lang ze hun maandelijkse hypotheektermijn maar betalen?

  Ik heb steeds op de top een huis (moeten) kopen en nog nooit een cent eraan verdiend en dat maakt op zich niets uit. Maar als ik hoor wat sommige (oudere) mensen aan overwaarde hebben verdiend, dan denk ik dat die luchtbel er een keer leeg zou moeten lopen. Maar hoe gaat dat?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zolang men maar wat blijft betalen, dan zullen banken
   het afboekingsproces kunnen rekken. Er zijn echter
   nieuwe EU bankregels, die strenger zijn geworden.

   De oververhitte huizenmarkten van New York, Londen
   en Toronto, om maar wat te noemen, zijn nu eindelijk
   bezig flink af te koelen. Degenen, die een jaar
   geleden gekocht hadden, voelen zich opeens veel
   armer:

   http://www.manager-magazin.de/immobilien/artikel/immobilien-kaufen-heftige-korrektur-am-new-yorker-immobilienmarkt-a-1201052.html

   https://wolfstreet.com/2018/04/04/toronto-house-price-bubble-turns-to-bust/

   https://www.theguardian.com/money/2018/mar/12/london-property-prices-plunge-as-brexit-effect-deepens

   DS

   Verwijderen
 9. Beste DS, ik heb een vraag ivm met mijn kleinzoon van 10 jaar... Stel hij legt 10E/pm in tot hij 60 is, op een gewone spaarrekening. Wat is dan de eindsom. Wat kan ik aannemen als gemiddelde rente, en is er een formule voor de calculatie. En wat doe ik met inflatie ... ? Dat wil ik vergelijken met hetzelfde voor zijn vader van 40...
  Alvast dank !! Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Marcja
  Deze link geeft handige calculator waar je met de variabelle leeftijd inleg/maand en rente kunt spelen.
  https://www.daveramsey.com/smartvestor/investment-calculator
  Weliswaar in dollars maar dat maakt natuurlijk niks uit. Mooi grafiek erbij met verloop in tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Veel dank Sijtje ! Blijf ik nog met 2 vragen zitten, misschien kun je me helpen. (1) welke gemiddelde spaarrente zeg over 30 jaar is een zinvolle aanname, en (2) hoe calculeer ik de contante waarde vh eindbedrag (of hoe pas ik inflatiecorrectie toe). Mvrgr, Marcja

   Verwijderen
 11. he Next Crisis Will Be The Last. - Fed hiking rates, Administration engaging in a trade war. Consumers overly indebted with stagnant wages. What could go wrong?

  https://realinvestmentadvice.com/the-next-crisis-will-be-the-last/ …

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dan nog dit erbij:
   US trade deficit for February hits $57.6 billion, the largest since 2008.
   Another failed Trump business...

   Verwijderen
 12. Als ik u goed heb begrepen zou dit toch geen effect hebben?

  It can always dump a trillion bucks in US debt...

  China will need to get creative if it wants to match Trump's latest trade salvo https://bloom.bg/2qcQLj5

  Manon

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MANON:

   China is al 3 jaar netto-verkoper van Treasuries
   (vanwege de kapitaalvlucht) en Treasuries zijn
   alleen maar meer waard geworden. Dat komt, omdat
   er geen andere markt is, die vergelijkbaar is.

   Maar als China $ 1000 miljard zou aanbieden (waar
   zou dat geld dan belegd kunnen worden?), dan neemt
   de FED dat gemakkelijk over. In tegenstelling tot
   de mythe, heeft een verkoop van staatsobligaties
   van een land met zijn eigen geld, geen invloed op
   de waarde daarvan. De waarde wordt te allen tijde
   bepaald door de Centrale Bank zelf. De mythe wordt
   in stand gehouden door vooraanstaande economen, die
   beter zouden moeten weten, maar waarschijnlijk
   politieke doeleinden nastreven.

   Mijn goede vriend en ex-collega ROACH:

   https://www.cnbc.com/amp/2018/04/04/if-china-sold-treasurys-could-cause-real-rout-in-bonds-stephen-roach.html?__twitter_impression=true

   DS

   Verwijderen
 13. hadewych von mises6 april 2018 om 15:06

  @heer Schmull: iedereen heeft wel argumenten zat om deze bullmarkt tot een einde te zien komen, bvb https://northmantrader.com/2018/03/31/bull-market-requiem/, maar uiteindelijk lijkt die niet te willen begeven: nog altijd buy the dips,toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. hadewych von mises6 april 2018 om 15:19

  vervolg: ik heb het bvb over deze Gary Savage,verkondigt al jaar tegendraads dat Nasdaq binnen het jaar naar 10000 gaat en kort daarna naar 20000.Voorlopig legt niemand hem iets in de weg ... :https://blog.smartmoneytrackerpremium.com/2018/04/kondratieff-spring.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   De markt is nu eenmaal voor geen rede vatbaar en kan dus
   alle kanten uit. Het beredeneren van marktbewegingen
   is op den duur tijdverknoeierei, want er zijn teveel
   factoren, die een rol spelen.

   Jeff Saut van Raymond James was constant positief op
   de huidige Bullmarkt en ziet de consolidatie als
   tijdelijk. Hij stelt, dat dit daarna gevolgd wordt door
   de grootste Bullmarkt in de geschiedenis. Kijk,
   zo'n visie is de aandacht waard vanwege zijn
   reputatie maar niemand weet de toekomst. Het betekent
   echter wel, dat men niet 100% in kasgeld moet
   zitten.

   De Advance-Decline Line (aantal fondsen, die stijgen,
   tegenover aantal fondsen, die dalen) heeft de recente
   daling van de S&P 500 nog niet bevestigd, waarschijnlijk
   vanwege de kleinere aandelen en Mid-Caps. Dit is een
   belangrijk positief signaal.

   DS

   Verwijderen
 15. Donkere tijden komen eraan:

  US Deploys Three Carrier Battle Groups To Face-Off Against Chinese Aircraft Carrier In South China Sea

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-06/us-deploys-three-carrier-battle-groups-face-against-chinese-aircraft-carrier-south

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Een hoppa het is ook alweer een tijd geleden:

  LIVE: Doden en gewonden bij aanslag met voertuig in Münster. “Politie speurt naar twee mededaders en explosieven”

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/voertuig-rijdt-in-op-groep-mensen-in-m%C3%BCnster-meerdere-doden-en-gewonden/ar-AAvARED?li=BBoPOOe

  Jan L

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Heeft iemand een opinie over de Leaseplan bank ? Ze geven de hoogste rente over spaarrekening en zijn dus interessant. Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je durft te vertrouwen op het depositogarantie-kaartenhuis dan kun je daar je geld 'kwijt' maar nog steeds de vermogensheffing niet compenseren. Wat dacht je van het alternatief van 2yr treasuries met staatsgarantie en 2.3% rente?

   Verwijderen
  2. waarom zou je treasuries, uitgegeven door een overheid die schulden op schulden stapelt,wel vertrouwen? Of ben ik nou gek?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Treasuries van het machtigste land ter wereld zijn
   heel goedkoop. Die kunnen tijdelijk nog goedkoper
   worden, als de rente wat stijgt, maar ook dat is
   tijdelijk.

   De totale schuld van Italie is tweemaal zo hoog als
   die van Amerika, als percentage van de economie, maar
   de 10-jarige Italiaanse staatsobligaties hebben
   een rendement van 1.77% (10-jarige Treasuries: 2.96%).
   Het rendement van de 10-jarige Japanse staatsobligatie
   is slechts 0.06%, terwijl de totale Japanse schuld,
   als percentage der economie, wel driemaal zo hoog is
   als die van Amerika. Bovendien is de economische
   groei in Amerika veel hoger dan die in Italie of Japan.

   Dus er zijn veel meer factoren, die bepalen hoe
   duur of hoe goedkoop staatsobligaties zijn.
   De conclusie is, dat de Centrale Bank (ECB of BOJ of
   FED) bepaalt wat de prijs is, waarop de staat
   geld leent, NIET de markt.

   https://tradingeconomics.com/japan/government-bond-yield

   https://tradingeconomics.com/italy/government-bond-yield

   DS

   Verwijderen
  4. Dag heer Schmull, met genoegen lees ik altijd uw boeiende columns. Daarvoor dank.
   U zou weleens het gelijk aan uw zijde kunnen hebben. Maar is het niet inconsequent om aan een overheid geld uit te lenen als diezelfde overheid mede verantwoordelijk is voor de enorme toename van schuld.
   Zolang beleggers steeds maar weer deze toenemende staatsschuld blijven accepteren en blijven financieren zal de muziek gewoon doorspelen en zal de overheid/centralebank haar trukendoos in blijven zetten. Als leek, lijkt het mij juist dat het spel pas dan ten einde loopt als beleggers het rotsvaste vertouwen in staatsobligaties beginnen kwijt te raken.
   En waarom zouden staatsobligaties buitenschot blijven als ooit het kaartenhuis uit elkaar valt? Ja de VS is het machtigste en financieel waarschijnlijk het sterkste land ter wereld, maar kent ook grote zwakheden. Ook in de VS loopt de staatsschuld hard op. Waarom dan vertrouwen hebben in staatsobligaties die uitgegeven worden door een overheid die de controle over haar uitgavenpatroon al jaren kwijt blijkt te zijn?

   Ik kijk in ieder geval weer uit naar uw volgende column!

   Vriendelijke groet,

   OA

   Verwijderen
  5. @OA:

   Dank voor uw belangstelling. Natuurlijk komt er eens
   een eind aan elk vertrouwen ten aanzien van welke
   schuld ook. Maar dat vertrouwen verdwijnt opeens
   en er is geen mathematische formule voor, wanneer
   dat dan wel gebeurt.

   Argentinie ging al failliet, toen haar staatsschuld
   slechts 45% was als percentage van haar economie.
   Maar Japan met een staatsschuld van 200% van haar
   economie, gaat nog vrolijk verder, met de laagste
   rente ooit.

   Elk land is verschillend. Zonder de ECB, zouden
   talloze landen in de Eurozone niet goedkoper
   kunnen lenen dan Amerika. Dus als de Eurozone
   ooit opbreekt, wat bijna was gebeurd in 2012,
   dan worden vele staatsobligaties in Europa
   waardeloos, onder druk van het technisch
   failliete Europese bankwezen (1000 tot 3000
   miljard aan Non Performing Loans!).

   Een land gaat echter zelden failliet, zeker als
   het zijn eigen geld uitgeeft en zelf belasting
   kan heffen. Dat laatste kan de particuliere
   sector niet! Dus u moet zich veel meer zorgen
   maken over de particuliere schulden. Het is toch
   een schande, dat men nog tegen de 100% hypotheek
   kan krijgen op onroerend goed, dat peperduur is.

   Amerikaanse Treasuries zullen het veel langer
   volhouden dan welke staatsobligaties ook, vooral
   omdat de Amerikaanse mentaliteit daarvoor garant staat.
   Die mentaliteit, die ook de Britten bezitten,
   bestaat uit het niet uit de weg gaan van harde
   maatregelen, als dat eenmaal nodig is. Zo was
   de oorlogsschuld van WW II in 1946 118% van het
   BNP, wat daarna VERLAAGD is naar 31% in 1981.
   De huidige schuld van 105% zal ook worden
   verlaagd als de markt Amerika daartoe dwingt.

   DS

   Verwijderen
  6. Dank voor uw reaktie.

   OA

   Verwijderen
 18. DS:China is al 3 jaar netto-verkoper van Treasuries
  (vanwege de kapitaalvlucht) en Treasuries zijn
  alleen maar meer waard geworden
  Daniel Lacalle :China ����has NOT been selling Treasuries. It increased Treasury holdings by 13% in 2017 and added a further $160bn in 2018.

  Wat is nu waar, koper of verkoper?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De cijfers wijzen uit, dat China Treasuries verkocht
   in 2015 en in 2016, toen haar reserves daalde vanwege
   de kapitaalvlucht. Maar in 2017 was China weer
   netto-koper:

   China’s holdings likely fell by more then reported in 2015 and 2016 when China’s reserves were falling

   CFR: goed overzicht!

   https://www.cfr.org/blog/few-words-chinas-holdings-us-bonds

   Ook SAUT van Raymond James (9 April, '18) stelt:

   they could begin to liquidate their $1+ trillion worth of U.S. fixed income, which they think would crater our bond market. However, the Federal Reserve could counter that move with emergency “open market” operations and soak up the selling. Indeed, if the Fed can buy $3+ trillion worth of Treasuries and mortgage bonds with QEs, it can certainly absorb any Chinese selling. Moreover, if China did manage to trigger a financial crisis, the blowback across the globe would be significant and deeply affect China itself. It would also violate China’s promise to “Protect the multilateral framework.”

   https://www.raymondjames.com/wealth-management/market-commentary-and-insights/investment-strategy

   DS

   Verwijderen
 19. Tradeidee: Long US T-Note want China gaat geen Treasuries dumpen

  https://www.tradeidee.nl/tradeideeen/tradeidee-long-us-t-note-want-china-gaat-geen-treasuries-dumpen/

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ondertussen :Portugal is set to break away from a 25-year long budget deficit
  https://www.cnbc.com/2018/04/11/portugal-is-set-to-break-away-from-a-25-year-long-deficit.html?__source=twitter%7Cmain

  BeantwoordenVerwijderen
 21. The Fed is Officially Screwed: Inflation is Over 2% Despite SIX Rate Hikes.

  The Fed is now officially screwed.

  The single biggest concern for the Fed is inflation. The reason for this is that US Treasuries are currently in a massive bubble. And those Treasury yields trade based on inflation.

  If inflation rises, so do Treasury yields.

  If Treasury yields rise, Treasury prices fall.

  If Treasury prices fall, the bond bubble begins to burst.

  Here’s the bad news… inflation is roaring. The Fed’s official inflation measure, the CPI, is now clocking in at 2.4%. And remember, this is the inflation measure that is meant to UNDERSTATE real inflation.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Deze schreeuwlelijk, zonder bronvermelding, moet maar
   weer eens terug naar de schoolbanken.De Amerikaanse
   inflatie van Januari j.l. werd in de daarop volgende
   maanden niet bevestigd. De waarde van langere
   Treasuries is sinds 21 Februari weer in de lift.
   Het rendement van de 10-jarige lijkt aan het eind
   van 2018 te dalen naar ONDER 2.50% met een
   dienovereenkomstige waardestijging:

   PICTET:

   After a solid reading of 0.35% m-o-m in January – which scared some market
   participants – core consumer price inflation (CPI) proved tamer in February
   and again in March, posting a more moderate 0.18% m-o-m gain in both
   months. (That is not too far from the average since 2010 of 0.15% m-o-m).
   Due to base effects, the y-o-y reading rose to 2.1% from 1.8%.

   https://perspectives.pictet.com/wp-content/uploads/2018/04/2017-04-11-US-CPI-inflation-update.pdf

   GO TLT!

   DS

   Verwijderen
  2. Heee... Tekst van Graham Summers?

   Verwijderen
 22. And I think to myself, what a wonderful world........

  MUST WATCH: Former head of British Armed Forces gets cut off by Sky when he goes off-script on Syria!

  https://twitter.com/EL4JC/status/984789066569998338

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Beste schmull,

  De reactie van Trump is vreemd als je daarvoor hebt aangegeven om uit Syrië te vertrekken. Waarom zo n groot risico nemen ten opzichte van Rusland, voor iets dat nog niet eens onderzocht is en je veel verder het moeras kan intrekken.

  Dat Frankrijk mee doet is in lijn met Sarkozy die ook niet vies was van militaire inzet in Libië ?

  Hier lijkt Trump een behoorlijke misser te maken.
  Trump lijkt het gevaar helaas ook op te zoeken, net als de verwachting zou zijn van Hillary. Ik gaf Trump het voordeel van de twijfel, maar het lijkt erop dat een van de machtigste landen ter wereld erg vreemde leiders kiest.


  Kunt u na een dergelijke actie nog positief blijven over Trump ?

  Grt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRT:

   Ik blijf TRUMP steunen en hoop, dat zijn Presidentschap
   uiteindelijk succesvol zal blijken. Maar ik ben
   natuurlijk teleurgesteld over de recente rakketten-
   aanval, terwijl hij onlangs had aangegeven, dat
   Amerika zich uit Syrie zou terugtrekken en terwijl
   hij, in de afgelopen jaren, tientallen keren
   duidelijk liet blijken, dat deelname aan de
   Syrische machtsstrijd ongewenst was.

   Het Westen was daar al 10 jaar bezig aan regiem-
   verandering. Assad en Iran zijn een doorn in het oog,
   want die willen Israel vernietigen. Bovendien
   wilde het Westen een gaspijplijn van Qatar naar de
   Middellandse Zee, wat echter de Russische Nord Stream
   pijplijn in gevaar zou brengen. Alles draait om geld en
   macht!

   Helaas is er veel meer aan de hand, dan de
   officieele lezing. Ook Trump, zoals elke
   politicus, zal rekening moeten houden met
   de 'echte' macht achter de troon. Vooral nu
   de FBI in het bezit is gekomen van prive-
   geheimen van de Trump organisation via zijn
   advocaat, Cohen. De realiteit is nu eenmaal,
   dat men zaken moet doen met de onderwereld,
   als men groot wordt in de hotel- en casinowereld.
   Er is bovendien altijd een innige samenwerking
   geweest tussen die onderwereld en de CIA/FBI,
   vanwege de gigantische winsten van de drugshandel
   en van oorlogje spelen. Als een President weigert
   om het spel mee te spelen, zoals John F. Kennedy,
   die het hoofd van de CIA ontsloeg en de Vietnamese
   oorlog niet wilde uitbreiden, maar wilde beeindigen,
   dan zijn er allerlei consequenties. Geheime diensten
   zijn meesters in het organiseren van 'ongelukken'.

   Elke politicus, dus ook Trump, is een marionet.
   President Nixon had bijvoorbeeld een langdurige
   samenwerking met Tony Provenzano, het hoofd van de
   New Yorkse Mafia en daarom was er een inval bij
   de Democraten in Watergate, omdat Nixon bang was, dat
   die geheimen boven water zouden komen.

   Een chemische wapenaanval door Assad, net voordat hij
   Ghouta bijna helemaal had veroverd? Of waren het de
   rebelse Jihadi's, die weer strategisch samenwerken
   met Israel en Saoedie Arabie (en Isis en Al Qeada).
   Bij Israel heiligt het doel, zelfbehoud, alle middelen.
   Geef hen ongelijk. Daarom is dit een wespennest.
   Maar ik hoor de vroegere Britse premier Tony Blair
   nog zeggen: de wereld zal eens Iran uit de weg moeten ruimen. Het vluchtelingenprobleem lijkt dan pas
   aan het begin!

   Trump wist waaraan hij begon, maar was zelf waarschijnlijk
   verbaasd over zijn overwinning. Het was hem misschien
   alleen te doen om het merk Trump te gelde te maken na
   zo'n succesvolle campagne. Maar soms doet de mens
   dingen, die achteraf beter nagelaten hadden kunnen
   worden. Trump, die nooit een baas boven zich heeft
   gehad, is nu in een situatie, die moeilijk onder
   controle is te krijgen. Een gewoon miljardairs-
   bestaan was, als 70-jarige, zoveel aantrekkelijker
   geweest. Iedere 70-jarige heeft geheimen, die
   vaak het daglicht niet kunnen verdragen. Zelfs
   Generaal Eisenhower had een innige relatie met
   een assistente tijdens de tweede wereldoorlog,
   waardoor hij van zijn vrouw, Mamie, wilde scheiden.
   Maar President Truman stak daar een stokje voor
   voordat Eisenhower president werd. Dit kwam destijds
   niet in de krant.

   DS

   Verwijderen
  2. @GRT:

   Trump-supporter Alex Jones is niet naar ieders smaak,
   maar ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien na de
   Syrische rakettenaanvallen:

   Ga naar 4.48 min (discretie vereist):

   https://www.youtube.com/watch?v=fq7Q2Gi5ClI

   DS

   Verwijderen
  3. @:


   huey hoolihan
   18 hours ago

   interesting... never seen anybody like this before. reminds me of my landlord when my rent is late.

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor de link.


   Trump kwam door de verkiezingen heen omdat een deel van de stemmers wel klaar is met de status quo. Maar als zelfs de populisten in zeer korte tijd status quo worden (en niet te vertrouwen), wat gebeurt er dan in deze wereld?

   Op wie gaan we de volgende keer stemmen?

   Zolang er nog brood en spelen is (in dit land), zal dit spel nog wel even doorgaan...   Verwijderen
  5. @ DS: Trump Syrië

   Trump, cq. de VS laat mi. zien dat grenzen die aangegeven worden door de VS niet overschreden moeten worden.
   Obama heeft met zijn weifelende houding en dreigen, maar niet handhaven het aanzien van de VS als wereldmacht enorm geschaad, juist in Syrië.
   Bijzonder, veel tegenstanders van Trump vinden deze acties goed. Meer Democraten als Republikeinen.
   Maar nog belangrijker is mi. dat elke raketaanval op Syrië door de VS olv. Trump een signaal is naar Noord-Korea: "don't mess with the US"

   Verwijderen
 24. In de ban van de kat:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=eSOWhIv5lq0

  Badut

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Goed punt. Iedereen in Syrië heeft een mobieltje. Toch zien we alleen dat enkele geselecteerde videootje van die vermeende gasaanval. Er zouden massa's beelden van moeten zijn!

  https://twitter.com/JoostNiemoller/status/985546265026027520

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Petroyuans dreigen dominantie Amerikaanse dollar te doorbreken

  https://fd.nl/economie-politiek/1248817/petroyuans-dreigen-dominantie-amerikaanse-dollar-te-doorbreken

  Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   Al sinds 2012 wacht de wereld op die Petroyuan.
   Voorlopig lijkt dit symbolisch, tenzij China
   opeens een grote olieproducent wordt. Maar Amerika
   wordt in 2018 de grootste olieproducent ter wereld,
   groter dan Rusland en Saoedie Arabie (IEA)!
   Bovendien zal de animo hiervoor beperkt zijn,
   want de Yuan is geen wereldvaluta en zal het
   in ons leven ook nooit worden. Wie wil afhankelijk
   zijn van Beijing, een 1 partijstaat zonder een
   onafhankelijke rechtsspraak en een keizer, die
   niet kan worden afgezet?

   DS

   Verwijderen
 27. https://www.telegraaf.nl/financieel/1922333/column-staatsschuld-vs-een-herman-cake

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Met alle respect voor de deskundige Mevrouw
   Haverkamp, vergelijkt zij appelen met peren. Amerika
   vergelijken met Argentinie? Ongelofelijk.

   Japan en China zijn NIET de grootste schuldeisers van
   Amerika. Hun bezit aan Treasuries is voor elk zo'n
   $ 1000 miljard van een staatsschuld van $ 21.000
   miljard. De rest van de Treasuries is voornamelijk
   het bezit van de Amerikanen zelf, inclusief de
   Federal Reserve ($ 2000 miljard).

   Bovendien wordt het effect van de fiscale stimulering
   zeer onderschat. Het is wel degelijk positief voor
   de economische groei, dat hebben de vroegere
   belastinghervormingen duidelijk bewezen. Eindelijk
   krijgt de belastingbetaler een cadeautje! Begrotings-
   tekorten worden veroorzaakt door staatsbureaucraten,
   die alleen maar de staatsuitgaven willen verhogen
   zonder rekening te houden met de belastingverhogingen
   voor het productieve bedrijfsleven en burgerij.
   Zonder de laatsten bestond er helemaal geen staat.

   De rentestand staat LOS van deze ontwikkeling. Die
   wordt gemanipuleerd door de Centrale Bank via
   open market operations (zie met schuld beladen
   Japan, waar de rente superlaag blijft).

   Velen zullen straks weer verbaasd staan, hoe
   de rendementen van Treasuries WEER zullen dalen
   met een dienovereenkomstige waardestijging.
   Ondanks begrotingstekort, staatsschuld en belasting-
   hervorming.

   DS

   Verwijderen
  2. U maakt vaak melding van een tekort aan kwaliteitsobligaties.Waarom is de koers van de lange T-bond dan nog steeds zo laag ?
   Misschien dat het vertrouwen in de VS,gezien hun staatsschuld, toch niet zo groot is of dat de meeste Amerikanen zulke optimisten zijn ?
   In uw video van 14/4/17 ,Schiet niet op de pianist,
   stelt u dat pensioenfondsen etc deze moeten kopen en dat zou gezien een tekort toch prijsopdrijvend moeten zijn.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Waarom is de 30-jarige Treasury niet duurder en dus
   waarom staat het rendement daarvan niet nog lager?
   Lager rendement = hogere waardering.

   Het huidige rendement van 3% (17 April) is minder dan
   de helft van het gemiddelde rendement tussen 1977 en
   2018 (6.73%)! Dus de waardering is al HOGER dan de
   gemiddelde waardering van de laatste 41 jaar! Me dunkt!

   Natuurlijk is er nooit een rechte lijn naar beneden:
   het laagste rendement was in Juli, 2016 (2.11%).
   Sindsdien steeg het rendement weer, maar hoe lang?
   Bij de volgende crisis daalt het rendement weer
   richting 2% of lager en stijgt de waardering.
   Reken maar!

   Opvallend is ook, dat Treasuries in handen van
   het publiek sinds 2007 met 300% zijn gestegen
   naar $ 15000 miljard. Over behoefte aan een
   veilige haven gesproken!

   Wacht maar tot al die pensioenfondsen, etc, hun
   overgewaardeerde aandelen verkopen. Raad eens,
   waar die duizenden miljarden naar toe gaan?

   Lange Treasuries: the best is still to come!

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor uw antwoord.
   Toch een reaktie hierop: de koers van de HUIDIGE 30 yrs T-bond is 97,2% , dus bijna 3 % onder de uitgifte koers.
   Waaruit blijkt het tekort??

   mvg//Harold

   Verwijderen
  5. @HAROLD:

   Ik ben niet zeker van het antwoord hierop. Misschien
   helpt dit (2016):

   http://macromarketmusings.blogspot.co.uk/2016/04/the-safe-asset-problem-is-back-negative.html

   how can there be a safe asset shortage? Shouldn't safe asset prices simply adjust upward to meet the increase demand for them? The above analysis shows why this cannot happen with the ZLB. The safe asset market has been constrained by the ZLB and prevented from working its market-clearing magic.

   So what are the solutions to safe asset shortage problem? One solution is for the government to issue more safe assets. That the 10-year U.S. treasury is now 1.73% seven years after the crisis suggest there is still strong appetite for treasury securities. This is the solution proposed by folks like Stephen Williamson and Paul Krugman. Another solution is for policymakers to 'shock and awe' the public into believing a robust recovery is coming and thereby decrease their demand for safe assets. QE was supposed to do this but was not that effective. Scott Sumner and Michael Woodford's call for NGDP level targeting would also fall under this option. The final option is that policy makers could try to work past the ZLB via negative interest rates. Under this option policymakers would help the safe asset market clear by pushing interest rates and prices to their market-clearing levels.

   Ik zal er nog even over nadenken.

   https://www.marketwatch.com/investing/bond/tmubmusd30y?countrycode=bx

   DS

   Verwijderen
 28. ~FYI

  https://twitter.com/Lemieux_26/status/986080771613052928/photo/1

  According to the BIS, the #dollar remains supreme. The #yuan is only 2% of international trade with #China economy having a 15% of global market share (2016).

  Mvgr.

  John

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHN:

   Als Amerika haar handelstekort echt verlaagt, dan
   zal het Dollartekort toenemen. Dat is op korte
   termijn nog niet aan de orde, want de Dollar
   zou nog kunnen verzwakken als de indekkingskosten
   (hedging) voor het lenen van Dollars blijven
   stijgen. Maar de Eurodollarmarkt (dollars buiten
   Amerika) financiert 90% van de wereldhandel en
   die zou door een meer handelsbeschermend beleid
   kunnen worden verkleind. Als Amerika niet optreedt
   als financierder voor de rest van de wereld, dan
   komt er een werelddepressie. De ENIGE tijd, dat
   Amerika OOIT een handelsoverschot had, was tijdens
   de werelddepressie van de jaren '30, toen er
   importtarieven werden geheven op 20.000 niet-
   Amerikaanse goederen.

   De Petroyuan is een politiek gebaar en ook een
   symptoom van het huidige Dollartekort om de
   handel te financieren. Men is gedwongen om
   Dollars te lenen om handel te drijven en dat
   wordt steeds duurder. De Dollarrente zou wel
   eens 7 maal kunnen stijgen met 0.25% tot 2020!

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord.

   WSJ geeft hier ook een goede samenvatting.

   https://www.wsj.com/articles/dollar-is-still-king-of-the-hill-globally-despite-other-nations-efforts-1524481200?mod=e2tw


   Ook vond ik gisteren een interessante beschrijving van de correlatie tussen oilie / eur.usd door een bekende Olietradster.

   https://chigrl1.wordpress.com/2018/01/28/understanding-the-oil-eur-usd-correlation/


   Vriendelijke groet,

   John

   Verwijderen
 29. Nieuwsuur

  Geverifieerd account

  @Nieuwsuur
  14 min.14 minuten geleden
  Meer
  #China werkt aan een nieuwe #handelsroute. In #Servië is de bouw van deze #zijderoute in volle gang. De #EU maakt zich zorgen over de groeiende Chinese economische #werelddominantie. #Balkan #Brussel

  https://twitter.com/Nieuwsuur/status/986707247177723905

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Geachte Heer Schmull is het momenteel niet slimmer in Dollargeldfondsen te beleggen dan in TLT. In TLT gaat de stijging van de Dollar iedere keer minstens verloren door daling TLT en ziet U daar al snel een einde aan komen.
  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Mee eens! Nu even alle kruit droog houden. Dollargeld-
   fondsen lijken een uitstekende veilige haven, want
   de kudde is short Dollars, die ingedekt moeten worden,
   als de rentestijging in Amerika doorzet. Het is al
   duidelijk te merken, dat de wereldgroei flink afzwakt.
   Dat is gevaarlijk voor aandelen en uiteindelijk
   positief voor kwaliteitsobligaties. De stijging in
   obligatie-rendementen hangt samen met onterechte
   vrees voor inflatie. Dit moet men even laten
   uitrazen. Cash is voorlopig King. Sell in May
   and Go Away.

   DS

   Verwijderen
 31. Beste Diederik,

  Ik ben erg benieuwd naar jouw portefeuille. Ben je inmiddels ook uit de 30 jarige US bond gestapt.

  N.b. ik waardeer je input zeer, maar mis op het moment wel een beetje een consistente lijn. Ik zou niet te veel aandacht besteden aan Twitter types aan Henrik Zeberg. Dit is gewoon een consultant kantoorpikkie in dienstbetrekking die op Twitter zich voordoet als macro econoom (en vaak vertelt wat Raoul Pal vlak daarvoor op RV heeft verteld). Dergelijke voorspellingen wagen de grote namen zich al jaren niet meer aan omdat het niet te voorspellen is..Zegt mij dan ook niet veel, het is een coin toss...Ook mis ik bij hem het dilemma waar je als vermogende belegger met eigen geld tegen aan loopt, nl waar kan ik mijn geld veilig opbergen (bank deposito's slechts tot EUR 100k veilig, dollars lijken nu okay maar niet voor je hele vermogen want uiteindelijk gaan er heeeel veel dollars bijkomen). Overigens is goud mijn eigen alternatieve valuta, koers is niet relevant want slechts een moment opname. Daarnaast blijf ik positief op Japanse beurs (want QE-infinity). TLT lijkt me nu koopwaardig (maar slechts beperkt deel vermogen in belegd). Voor het overige robotics en wapenfabrikanten, die het al tijden heel goed doen...(maar daardoor wel extra risico lopen bij sell-off). Tot slot, Druckenmiller heeft gelijk, enige wat belangrijk is is het centrale bank beleid. Begin 2019 wordt globaal geconsolideerd gezien door de centrale banken verkrapt. Dus inderdaad, binnen nu en een jaar kan worden verwacht dat de boel gaat kraken.

  Keep up the good work,

  Ludwig von Mises

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Bedankt voor de getoonde aanmoediging. Mijn mening
   over groei, inflatie en rente in de komende paar
   jaar blijft onveranderd. De 30-jarige Treasury lijkt
   een van de meest aantrekkelijke beleggingen voor de
   komende 5 jaar. Het rendement is tot nu toe in 2018
   gestegen van 2.81% naar 3.21%:

   http://www.macrotrends.net/2521/30-year-treasury-bond-rate-yield-chart (YTD 2018):

   De 37-jarige lange termijn neergaande trend in rendement
   (en dienovereenkomstige hogere waardering) blijft in
   tact, ondanks de stijging van de laatste 3 jaar, en is
   ongeveer hetzelfde als tijdens de Financieele Crisis van 2008 - 2009 (Max):

   http://www.macrotrends.net/2521/30-year-treasury-bond-rate-yield-chart

   Tijdens die crisis, 9 jaar geleden, daalde het rendement
   van 5.03% naar 2.83%. Maar bij de volgende crisis zal
   dat rendement instorten naar minstens 2.00%, wat een
   fenomenaal rendement zal opleveren, terwijl riskante
   activa de klap krijgen van hun leven. Misschien
   gebeurt dat eerder dan verwacht, maar in ieder geval
   binnen een paar jaar, want de FED verhoogt niet alleen
   de korte rente fors, maar verkleint elke maand haar
   balans, wat hetzelfde effect heeft als enkele extra
   rentestijgingen. Werkeloosheidscijfers zijn superlaag,
   loonstijging laat van zich spreken en inflatie in
   Amerika zou tijdelijk hoger kunnen uitkomen. Dus de
   boel kan veel eerder kraken dan verwacht. Treasuries
   zijn de meest geshorte beleggingsklasse op deze planeet,
   dus er komt vuurwerk bij de kleine groep van
   gelovigen. Zelfs obligatiegoeroe Gundlach is negatief
   en zoekt zijn heil in Goud, wat op de tocht staat bij
   een hogere rente en Dollar.

   De ECB verkrapt voorlopig bijna niet. De negatieve
   rente wordt zelfs 'normaal', dus de confiscatie
   van het bezit van spaarders gaat rustig door, elke
   maand. Dit eindigt echt heel vervelend.

   Dit gehele spel eindigt in kapitaalcontroles. Voor
   vermogens is het NU zaak om beleggingen wereldwijd
   te spreiden. Dat geldt vooral voor Groot-Brittannie,
   als de marxist Corbyn ooit Premier zou worden.

   Pal en Zeberg hebben af en toe nuttige charts en
   zijn ook contraire denkers, tegen de algemene
   stroom in. Zoiets trekt mij altijd aan.

   Ondertussen kan het best, dat men nog aardig kan
   verdienen in aandelen en grondstoffen, zolang
   de muziek speelt. Dus spreiding blijft het wachtwoord.

   DS

   Verwijderen
 32. Weet U een alternatief voor TLT, Binck en DEGIRO kopen ze niet meer aan voor particulieren, op grond van EU regels?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij Alex bank kunnen ook nog alleen maar sluitingsorders worden opgegeven voor TLT.
   Hr. Schmull is dit een EU regeling ?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Helaas is dit het gevolg van de nieuwe MIFID II
   regels van de EU. Deze regels vereisen een Key
   Information Document (KID), die Amerikaanse ETF's
   en beleggingsfondsen vaak niet hebben:

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/the-unforeseen-boost-to-europe-s-etfs-as-spy-no-longer-an-option

   Daarom is het alternatief van VANGUARD Long-Term
   Treasury Fund (een gewoon beleggingsfonds, geen ETF)
   (VUSTX) misschien ook niet meer mogelijk:

   https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=0083&funds_disable_redirect=true

   Er zijn echter ook Europese Treasury ETF's van
   verschillende grootbanken, zoals State Street (UK)
   (SSGA), UBS (Luxemburg), DWS, etc.:

   https://www.etfstrategy.co.uk/deutsche-wealth-solutions-dws-cuts-fees-on-euro-cash-and-us-treasury-xtrackers-etfs-65487/

   Wel opletten of het fonds belegt in LANGE Treasuries.

   Anders is men toch gedwongen om zelf, via uw bank,
   een 30-jarige Treasury te kopen, eventueel met
   een minimumbedrag.

   DS

   Verwijderen
 33. Heer Schmull, het gaat momenteel hard met de usd. Heeft u enig idee op welke koers op de korte termijn (tot 3 mnd) een evt tijdelijke bodem kan liggen ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   U bedoelt de Dollar stijgt nu scherp. Of bedoelt u,
   wanneer de Euro haar korte termijn bodem bereikt?
   Eindelijk reageert de Dollar op het enorme rente-
   verschil met de Eurozone, terwijl de kudde 'short'
   zit. Of is de comeback van de Dollar tijdelijk?
   Er is echt niemand, die valuta's kan voorspellen,
   zeker niet op korte termijn.

   Hier zijn 2 meningen:

   https://www.poundsterlinglive.com/eurusd/8997-eur-usd-hits-five-month-low-but-has-further-to-fall-say-credit-suisse-morgan-stanley

   https://www.cnbc.com/2018/05/02/conning-asia-pacific-on-us-dollar-strength-and-outlook.html

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-05-01/the-dollar-s-rebound-is-more-mystery-than-economics

   Maar op langere termijn blijft de Dollar in ieder geval
   bestaan. De Euro? Niet zeker!

   DS


   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord.
   Harold

   Verwijderen
 34. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. neem contact op als u hulp nodig hebt via: regionsbank40@gmail.com of bel, whatsapp, sms +14193338785 en ontvang uw lening.

  BeantwoordenVerwijderen