Translate

maandag 29 mei 2017

BUBBELWOEDE


BUBBELWOEDE


Een selecte groep techneuten, die vooral werkzaam is in Informatie Technologie (IT), rekent zich al rijk. Zij hebben immers uitgedokterd, hoe zij het bemachtigen van Bitcoin en andere (830!) alternatieve munteenheden (Alt-Coins) het best kunnen aanpakken. Daarvoor zijn enige stappen vereist. Men moet zich eerst laten registreren bij een van de talloze online platforms om het verificatieproces te doorlopen. Daarna kan men geld storten bij het betreffende platform. Mocht men woonachtig zijn in een land, waar zo’n ‘online exchange’ niet bestaat (zoals het Verenigd Koninkrijk), dan moet geld eerst worden omgewisseld in een andere valuta.

Maar de domper op de feestvreugde in de wereld van ongereguleerde digitale valuta (cryptogeld) komt om de hoek kijken, zodra technische hinderpalen het onmogelijk maken om dit cryptogeld in te wisselen voor kasgeld van alledag. De bankregels tegen ‘witwassen’ nemen immers hand over hand toe. Daarom is er thans sprake van een opgezweepte waanzin in ICO’s (Initial Coin Offerings), die nabootsingen zijn van Bitcoin, zoals Ethereum, die dit jaar alleen al 2000 maal is gestegen. Gigantische bedragen worden hieraan besteed, terwijl totaal onzeker is of beloftes kunnen worden waargemaakt. Men zou wel eens tot de ontdekking kunnen komen, dat men uiteindelijk helemaal niets bezit.

Inmiddels is cryptogeld op papier  meer dan $ 70 miljard waard, waarvan de helft in Bitcoin. Dat lijkt nog bescheiden, gezien de waarde van het ‘fiat’-geld in de wereld van $ 100.000 miljard. $ 100 in Bitcoin in 2010 is op papier nu al uitgegroeid tot $ 75 miljoen. Een nieuw model voor het geldwezen? Maar Alt-Coins voldoen in de verste verte niet aan de voorwaarden van een ‘echte’ valuta, laat staan van beleggingswaarde (‘store of value’). Dit is te mooi om waar te zijn. Droom lekker verder! De kiem is weer gelegd voor een volgende financieele crisis, want al die techneuten-teams verkopen gebakken lucht.

Het klinkt zo verlokkend. Men behoeft slechts aangesloten te zijn op het internet, de Bitcoins kan men kosteloos in bewaring geven, terwijl men overal naar toe kan reizen zonder die te moeten verbergen. Ze kunnen niet gekraakt worden (‘hacked’) vanwege het onderliggende registratie- en versleutelingssysteem van blockchain. Niemand kan extra Bitcoins uit de dunne lucht tevoorschijn toveren, zoals bij ‘fiat’-geld, zonder de instemming van 51% van de Bitcoin-rekeninghouders. Het vaste aantal Bitcoins in omloop zou dus een garantie zijn tegen verwatering of verlies aan koopkracht. Maar nagebootste Bitcoins in omloop, kunnen wel degelijk in aantal toenemen (‘mineable’), behalve als die gebaseerd zijn op contracten, die deel uitmaken van afspraken over cryptogeld (cryptocurrency protocol).

Dit Ponzi-schema lijkt compleet, zodra het waanidee postvat, dat gangbare internationale betalingssystemen digitaal geld zullen aannemen. Ondertussen heeft niemand de zogenaamde stichter van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nog kunnen identificeren. Een valuta dus, zonder enige ondersteuning (‘backup’) van een land met militaire macht, democratie en onafhankelijke rechtspraak! Erger nog, 70.43% van de Bitcoins is in handen van een hele kleine elite (0.84% van de BTC-adressen!). Beginnen de alarmbellen nu eindelijk te rinkelen bij de groep van blinde volgelingen?

Op een gegeven moment gaat opeens de stekker eruit, want in het huidige monetaire bestel hebben de Centrale Banken, via hun fractioneel banksysteem, nu eenmaal het alleenrecht voor de gelduitgifte. Dat wil zeggen, dat er opeens geen prijs meer bestaat, wat de prijs ook is. Dit wordt vergelijkbaar met de Nederlandse Tulpenwoede (‘Tulip Mania’) van 1636 - 1637. Dat fenomeen was voornamelijk te danken aan de inmenging van overheidsfunctionarissen, die futures-contracten opeens vervingen door optiecontracten. Degenen, die het recht kochten om in de toekomst tulpen te kopen, waren niet meer gedwongen om die tulpen ook daadwerkelijk in bezit te nemen. Men kon er met een kleine boete vanaf komen, omdat contracten, door het gokverbod, toch nooit afdwingbaar waren.

Een fabelachtige stijging van de optieprijzen was daarvan het gevolg, totdat de overheid de contracten ongeldig verklaarde. Er was hier dus sprake van kunstmatige contracten, die opeens waardeloos waren geworden, omdat de overheid ingreep. Wacht maar, tot de handel in Bitcoins stopt en de gigantische papieren vermogens van de BTC-elite zomaar in rook opgaan. Nee, dit keer is het niet anders dan anders. Dit is niets anders dan geraffineerde oplichting.

Ondertussen geniet de wereld tegenwoordig van een gigantische schulden-bubbel, die overeind wordt gehouden door een massale activa-inflatie, dankzij een uiterst soepel monetair beleid van de Centrale Banken. Zolang de waarde van het onderpand voor krediet niet in twijfel wordt getrokken, kan men zich ontspannen en leuke dingen doen. De boot van dreigende deflatie kan worden afgehouden, zolang noemenswaardige normalisering van superlage rente (ZIRP) en vermindering van opgekochte activa door Centrale Banken (QE) voor onbepaalde tijd kunnen worden uitgesteld.

Bovendien lijkt het beleggingsklimaat schier risicoloos, getuige het record laagtepunt in de volatiliteit (VIX). Alles schijnt toch onder controle? Alleen een kniesoor maakt zich zorgen over de hoogte van effectenkrediet (margin debt), die tweemaal zo hoog is als in 2008, of over de haperende groei in internationale kredieten (global credit impulse is negatief) of over de inkrimpende wereldhandel. Het kolossale aantal schulden-zombies (landen, huishoudens, banken en bedrijven) heeft weinig te vrezen, ondanks de structureel lage economische groei en een niet aflatende daling van de omloopsnelheid van het geld. Want de internationale liquiditeits-kraan van de ECB, de BOJ, de BOE en in wat mindere mate, de FED, staat nog wagenwijd open, terwijl de stijging van de consumentenprijsindex, over het algemeen, geen naam mag hebben.

Natuurlijk moet men het monetair beleid van vooral de Amerikaanse Federal Reserve (FED) in de gaten houden. De FED heeft de rente in de laatste 16 maanden al drie keer verhoogd. Zij heeft geluiden laten horen, dat er nog drie rentestijgingen op komst zijn en dat het aantal van opgekochte activa zou kunnen worden teruggebracht (van Quantitative Easing - QE- naar Quantitative Tightening - QT-). Kunnen de markten tegen zo’n stootje? De recente geschiedenis heeft bewezen, dat de FED uiterst schoorvoetend te werk gaat, als het een ‘verkrapping’ van haar monetair beleid betreft. Tenslotte is het economisch herstel niet om over naar huis te schrijven en is het internationale financieele kaartenhuis zo wankel als wat, ondanks alle geruststellende uitspraken van de bekende wijsneuzen. De Citigroup Economic Surprise Index (minus 32!) spreekt boekdelen (zie pag. 4):


De wereldschuld ten opzichte van de wereldeconomie is nu minstens 350% en de toename van die schuld is, verrassenderwijs, in een versnelling geraakt. Om nog maar te zwijgen over alle pensioen- en uitkeringsverplichtingen, die een veelvoud zijn van de totale wereldeconomie. Als de rente verder aantrekt, dan zullen de rentebetalingen voor de schuldendienst steeds lastiger worden. Met name de excessieve staatsschuld komt overal in de knel. De gewone burger ziet een onafgebroken reeks van belastingverhogingen op zich afkomen, ondanks alle goede bedoelingen van politici, zoals President Trump. Dat zal het klimaat voor consumptie-bestedingen (70% van een typische ontwikkelde economie) geen goed doen.

Maar in de volgende, onvermijdelijke, wereldrecessie, zal de excessieve staatsschuld en de volatiliteit (marktrisico) overal met sprongen stijgen, terwijl de rente dan weer instort. Ook Amerika zal dan negatieve rente beleven, wat tot nu toe nog niet was voorgekomen. Het gevolg zal zijn, dat de economische groei, wereldwijd, na deze recessie, nog lager zal uitvallen dan na de vorige van 2008. Kwaliteitsobligaties, zoals Amerikaanse Treasuries, zullen hun zegetocht weer voortzetten, naarmate hun rendementen inzakken naar record-laagtepunten.

Bij economische tegenwind, zullen alle schulden-zombies weer onder druk komen te staan. Het merendeel van de wereldschuld is in Dollars (80%) en daarom wordt, bij de volgende globale dekkings-opvraging (margin call), de vraag naar Dollars weer acuut, net zoals in 2008. Het is te verwachten, dat in een tijd van ‘America First’ het Amerikaanse handelstekort, wat de wereld draaiende houdt, echter wel zal verminderen. Die vermindering kan leiden tot een algemeen Dollar-tekort, wat reeds het geval is bij de markt van Eurodollars (zo’n $ 2000 miljard, die, om belasting-redenen, buiten Amerika in omloop zijn). Eurodollars financieren 90% van de wereldhandel.

Om dat Dollar-tekort te verlichten, zal de FED weer deviezenswaps moeten invoeren met andere Centrale Banken, net zoals in 2008. Sterker nog, de FED zal dan politiek gevoelige reserves moeten opbouwen in buitenlandse valuta’s om te kunnen optreden als schokdemper voor de inkrimping van internationaal krediet. In het ergste geval streeft Amerika naar een handelsoverschot, dat het overschot van Duitsland en van Japan zou evenaren. Dan zou de Dollar bijzonder gewild worden, een ‘collector’s item’! De laatste keer, dat Amerika een handelsoverschot had, was tijdens de depressie in de jaren ‘30. Maar met 5% van de wereldbevolking, is Amerika tegenwoordig 25% van de wereldvraag. Een achteruitgang in vrijhandel zou daarom zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de wereldhandel, ook al is Amerika daarvan relatief minder afhankelijk dan de EU of Azie.

Het is begrijpelijk, dat een wereld met verlammende schulden, snakt naar een ‘generaal pardon’, een ‘jubeljaar’, een ‘Reset’. Dat zou de wereldeconomie immers nieuw leven inblazen! Maar elke schuld is het bezit van een ander. Dus mondjesmaat kwijtschelding van schulden, wat gelijk staat aan geldvernietiging, is al pijnlijk genoeg. De superkredietcyclus van de laatste 70 jaar komt echter niet tot zijn eind, zonder een ontwenningskater. Reken maar op de ondenkbare kippenvelmethode! Toch zullen talloze waarzeggers altijd mooie sprookjes verkondigen om niet geconfronteerd te moeten worden met de harde werkelijkheid.

Overigens lijkt het angstbeeld van een aardverschuiving in de wereldorde door het populisme vooralsnog geweken. Zelfs President Trump lijkt geneutraliseerd door het systeem van tegenmachten (‘checks and balances’), zodat zijn radicale uitspraken nu weinig stof doen opwaaien. Hij zal waarschijnlijk de buitengewoon besloten Bilderbergconferentie (van 1 tot 4 Juni a.s.) bijwonen op uitnodiging van de 94-jarige, voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger:


MEDEDELING: Er zijn nu 3 soorten lidmaatschap. Welk lidmaatschap past bij u? Leden kunnen profiteren van extra, mogelijk winstgevende, informatie via o.a. een reeks van regelmatige pamfletten. Van harte welkom bij de club! Velen onder u zijn al 10 jaar of langer trouwe volgers. Zie hiernaast voor nadere gegevens.


DIEDERIK SCHMULL

29 Mei, 2017

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.


82 opmerkingen:

 1. Lijkt een beetje op krampachtig doom-zoeken van iemand die de bitcoin/realestate/aandelen-spike gemist heeft....uiteindelijk krijg je wel gelijk, maar het hele verhaal heeft een hoog "druiven zijn zuur" gehalte....dit klinkt als een verwijt/terechtwijzing en dat is het wellicht in zekere zin ook....maar deze gekte kan nog lang doorgaan.....de drie genoemde assestbubbles kunnen nog drie keer over de kop voordat normalisering toeslaat....het kan morgen over zijn, maar ook pas over 10 jaar.....never underestimate the power of denial....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ peter, valt me op dat je vaker wat zuur reageert op Diederik. Wat brengt je elke keer weer terug naar dit blog als je niet in de zienswijze van Diederik gelooft. Je negativiteit begint we langzamerhand te irriteren. Kritisch meedenken natuurlijk altijd welkom, maar volgens mij heb je nu wel je punt gemaakt..

   Verwijderen
  2. Peter heeft al dan niet terecht kritiek ,maar hij doet dat i.i.g met vermelding van eigen naam.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. Kritiek houdt scherp....ik hou het netjes....indien Rick liever heeft dat ik mijn sporadische postings staak, hoor ik dat wel van hem zelf....dat jij geirriteerd raakt is in het grote geheel niet zo vreselijk relevant....Rick heeft mijns inziens een inzicht in financiele materie die zelfs mondiaal nauwelijks geevenaard wordt...daar heb ik bij herhaling op gewezen....echter, de eindeloze doominsteek begint "grijsgedraaid" te raken.....indien cb's maar doorgaan met qe en iedereen blijft er (zeer onterecht, zeker) vertrouwen in houden, kan dit circus nog jaren en jaren voortduren, daar mag ook wel eens op gewezen worden.....peter

   Verwijderen
 2. Mbt het populisme....alles gaat in waves....men is geschrokken dus contra reactie....de volgende populisme up-wave, wanneer die ook komt(massa immigratie uit afrika moet nog echt op stoom komen ie , wat dat betreft hebben we nog nauwelijks iets gezien/arrogantie van zittende machtselite wordt al weer groter) zal de zittende elite laten sidderen....mmw....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gewoon in de euro blijven...ook hier al vele jaren dood verklaard, maar sterker dan ooit. Eerst vanwege het schuldgevoel van de Duitsers die daarom de beurs blijven trekken, en nu komt daar nog de uitspraak van Merkel bij dat Europa niet langer op de VS en de UK kan bouwen voor haar verdediging. Lang leve de euro! Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gewoon in de euro blijven...ook hier al vele jaren dood verklaard, maar sterker dan ooit. Eerst vanwege het schuldgevoel van de Duitsers die daarom de beurs blijven trekken, en nu komt daar nog de uitspraak van Merkel bij dat Europa niet langer op de VS en de UK kan bouwen voor haar verdediging. Lang leve de euro! Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 5. EU presses plan to bundle debt of eurozone countries
  https://www.ft.com/content/ba4b9b60-455c-11e7-8d27-59b4dd6296b8

  Ik begin steeds meer te twijfelen of uw visie mbt tot de EU/euro wel de juiste is. De Duitsers gaan in alles mee, de populisten winnen niet en de EU breidt gestaag haar macht uit. Uw columns zijn milder en uw prijst steeds meer koopgelegenheden aan.
  Gelooft u niet meer in The BIg One ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   O ja, The Big One komt er zeker aan. Maar de wereld
   verkeert nu in de euforie-fase, na de Nulrente en de
   enorme monetaire stimuleringen. Die fase kan leiden
   tot de bekende Blow-Off, maar het is mijn taak om
   mijn Bloglezers tot voorzichtigheid te manen. Toch
   is er altijd ruimte om een graantje mee te pikken,
   voordat het feest voorbij is. Een graantje met mate
   en zonder hefboom (leverage).

   Of Brussel in staat zal zijn om Debt Mutualization
   bij Duitsland erdoor te drukken, valt nog te bezien.
   Het is wel een voorwaarde voor het voortbestaan van
   de Eurozone, maar het is al vele malen geprobeerd.

   Vergeet verder niet, dat Merkel nu dingen zegt voor
   interne politieke consumptie.

   DS

   Verwijderen
 6. Wil Nederland bondsland worden van EU-superstaat?


  http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/opinie/2017/06/wil-nederland-bondsland-worden-van-eu-superstaat-510153/

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Nederland heeft weinig in de melk te brokkelen en kan
   dus haar toekomst helaas niet zelf bepalen. Bij de
   volgende crisis, zal ook Nederland in de richting
   worden geduwd van een echte 'eenheidsstaat', of ze nu
   wil of niet. Totdat zo'n verzameling van verschillende
   culturen mislukt, zoals dat altijd in het verleden
   ook is gebeurd. Kwestie van tijd.

   DS

   Verwijderen
  2. Als de democratische vrijheden verdwijnen, kan een autoritaire superstaat met de knoet wel bij elkaar gehouden worden, denk ik. Vrees dat dit ook het plan is.

   Verwijderen
 7. Van de pot gerukt eenheidsdenken. Als niet voor een federaal Europa bent, dan ben je voor moord & dictatuur

  Martin Schulz‏@MartinSchulz

  Es gibt eine Alternative zu Europa. Aber die kennen wir schon. Sie ist das Europa der Diktaturen und des Mordes aus dem vorigen Jahrhundert.

  https://twitter.com/jangajentaan/status/871788715261267968

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
 8. US Dollar index outlook

  US Dollar index has broken the triple bottom at 96.80 and declined till 96.53. It is currently trading around 96.40.

  Trend is very weak. The index has shown a huge decline from the high 103.82 (Trump-effect).
  Major support is around 96.40 (61.8% fibo) and a break below will drag the index till 95.91 (Nov 9th 2016 low) and lower.
  It’s good to sell on rallies.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Niets aan de hand met de Dollar. Normale consolidatie,
   na een nominale stijging van 33% ten opzichte van
   de valuta's van Amerika's grootste handelspartners
   sinds 2011. Ook de opwaartse trend tegenover de Euro
   sinds 2008 blijft in tact:

   http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=EUR&view=10Y

   DS

   Verwijderen
 9. ik kan af en toe tocht niet aan me verstand brengen dat een prijs van bitcoin die tegen 3000 dollar ,amzn 1000 ,tsla 350 enz ,dat het nog iemand dat wil neerleggen ,zijn die mensen nou zo slim of bent ik zo dom ,kan gewoon niet begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja of 4 euroton voor een uitgeleefd huurflatje in een buitenwijk in Amsterdam op erfpacht, terwijl het 5 jaar geleden 1,5 ton deed..

   Verwijderen
 10. Sadiq Khan is a Complete Idiot

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8z2DYR_pDig


  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @

  (INDEPENDENT): THERESA MAY IS FINISHED

  http://www.independent.co.uk/voices/theresa-may-exit-poll-results-what-are-they-brexit-gamble-corbyn-prime-minister-resign-a7780216.html

  Deze uitkomst had ik voorspeld in talloze tweets op Twitter,
  in tegenstelling tot al die officieele pollsters, die
  teveel keken naar de geschiedenis. Maar de wereld is echt
  totaal veranderd en niets blijft meer bij het oude.
  Alles is nu mogelijk, maar ZONDER Theresa May, die
  een slechtere campagne heeft gevoerd dan Hillary Clinton.
  Zelfs de terreuraanslagen hebben haar niet geholpen.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. nou en ?.....gaat EUR uitelkaar ?,zoals je verspeld had ?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Wacht maar op de Italiaanse verkiezingen in 2018.
   Misschien net zoveel verkiezingsfraude als in
   Frankrijk, wat weer zorgt voor vrede in Euroland.

   DS

   Verwijderen
  3. zoals u zelf citeert ,de wereld is totaal veranderd ,ik denk dat het allemaal niets uitmaakt.

   Verwijderen
 12. De euro en treasuries lijken wel communicerende vaten, stijgt de één, daalt de ander en omgekeerd. Geen cent in te verdienen.
  Kunt U dit verklaren? Het lijkt wel georkestreerd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zulke correlaties duren niet eeuwig. Dus altijd oppassen.
   Maar de ECB koopt 60 miljard aan activa ELKE MAAND en
   die liquiditeit gaat echt niet naar Euro-activa met
   negatieve rente. Die komt in TREASURIES met positief
   rendement en dat gaat met horten en stoten.

   DS

   Verwijderen
  2. Short dollar long treasuries is er oorspronkelijk natuurlijk één uit het boekje die duidt op verzwakking amerikaanse economie. gr Ludwig von M

   Verwijderen
 13. Ethereum heeft de $ 350 aangetikt.
  Dit reikt verder dan een tulpenbollenrally.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. This week the value of crypto currencies topped $100bn for 1st time!

   Verwijderen
  2. "Due To Popular Demand" Goldman Starts Covering Bitcoin

   Verwijderen
 14. I see boats of white, red roses too

  I see the boats for me and you


  And I think to myself what a wonderful world

  Belgische marine brengt 2.047 illegale migranten naar Europa

  http://sceptr.net/2017/06/belgische-marine-brengt-2-047-illegale-migranten-naar-europa/#disqus_thread

  Jacob

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hoewel de meerderheid echt geen EU-superstaat wil, staan de eurofielen er beter voor dan ooit. Ik vind het verbijsterend. Zeker in Frankrijk


  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alles en iedereen is de weg kwijt, heel vreemd....eurofielen juichen al weer hysterisch....ze begrijpen er helemaal niets van.....this will not end well .....peter

   Verwijderen
  2. @JAN:

   MACRON mag zijn overwinning vieren, maar de opkomst
   is in 50 jaar nog nooit zo laag geweest. Zodra hij
   probeert de strikte arbeidswetten te veranderen,
   gaan de Fransen weer de straat op. Dat is, waar ze
   goed in zijn, steeds weer. Nee, er zal in het
   bureaucratische Frankrijk maar weinig kunnen
   veranderen.

   DS

   Verwijderen
  3. @JAN:

   Bart Schut‏ @bpschut 7h7 hours ago (TWITTER)
   More
   Trump: 46% stemmen ---> 60% kiesmannen... SCHANDE, #NotMyPresident!
   Macron: 32% stemmen ---> 75% zetels... HOSANNA, de democratie is gered!

   DS

   Verwijderen
 16. Doom scenario's kunnen even de ijskast in....bnp dit jaar +2,5%, werkloosheid binnen 2 jaar naar 4,4%.....400k banen erbij.....ik heb dit de afgelopen 40 jaar vaker gezien.....oververhitting wellicht in 2020/21....pas daarna kan het weer fout gaan....doom voorlopig off imho....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ho, wacht, stop....ik lees net wat Jim Rogers enkele dagen geleden naar buiten bracht.....en die acht ik toch wel enkele niveaus hoger dan DNB.......

  De volgende crash zal er één zijn, die nog nooit iemand in zijn leven heeft meegemaakt. Dat stelt beleggingsgoeroe Jim Rogers. Hij gaat zelfs zo ver dat hij voorspelt dat regeringen zullen falen, naties zullen imploderen en instituties zullen verdwijnen.
  Jim Rogers
  Volgens Rogers zal de komende crisis, die zal volgen op een extreem zware beurscrash, veel groter zijn dan die in 2008. De reden is dat de wereld sinds de vorige crisis verzinkt in schulden, waardoor de beleidsruimte om in te grijpen veel kleiner is dan voorheen.

  Rogers stelt dat beurscrises in de Verenigde Staten elke 4 tot 7 jaar plaatsvinden, maar dat nu al 8 jaar achtereen sprake is van een opgaande lijn. Wat de volgende crisis zal veroorzaken, zegt Rogers niet te weten. 'Het gebeurt altijd als je niet oplet', zegt hij.

  Probleem is dit keer dat centrale banken en regeringen onvoldoende munitie hebben om adequaat op een volgende crisis te reageren. Hij wijst erop dat de balans van de Federal Reserve sinds 2007 vervijfvoudigd is en dat China indertijd een stimuleringsprogramma kon starten dankzij grote valutareserves, maar dat het land nu ook in de schulden verdrinkt.

  Deze keer zal het niet werken

  Beleidsmakers zoals overheden en centrale banken zullen alles doen wat ze kunnen, maar deze keer zal het niet werken, zegt Rogers.

  Jim Rogers kreeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw internationale bekendheid toen hij samen met Georges Soros het Quantum Fund begon, een hedgefonds dat een rendement van 4200 procent rendement behaalde tegenover 47 procent voor de S&P 500 in dezelfde periode.

  Rogers verwacht dat de crash, die aanleiding zal zijn voor een implosie van de westerse beschaving, eind dit jaar of volgend jaar zal plaatsvinden.

  'In 2007 ging IJsland failliet, daarna Ierland, toen Bear Stearns en vervolgens verdween de 150 jaar oude zakenbank Lehman Brothers. Niemand weet wat, waar en wanneer, maar dat het komt, dat staat vast,' besluit Jim Rogers die een dergelijke crisis al jaren voorspelt en om die reden naar eigen zeggen ook naar Azië is geëmigreerd.

  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Beste Diederik, benieuwd of je zelf ook CBI had gekocht. Op basis van je trading ideeen ingestapt, maar grafiek / koers voelde helemaal niet goed. Met minimaal verlies uitgestapt om vervolgens de koers te zien in storten! Nu een koopmoment?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jim Cramer heeft er fundamenteel een zeer duidelijke mening over:afblijven! Hij vindt het een gokfonds met nog steeds een zeer groot neerwaarts risico.
   Hij schetst 5 jaar aaneengeschakelde opeenstapeling van problemen en foute beslissingen en besluit als volgt:
   "To complicate things further, CB&I's longtime CEO, Philip Asherman, announced he would be stepping down several weeks ago, a move that many shareholders embraced but I (Cramer) questioned because it made me wonder whether Asherman has information we do not.
   The company also sold its capital services business to a private equity firm, making it look like it needed the cash.
   To boot, Macquarie analysts put a downgrade on the stock with expectations that it would slide further yet to $11.50 on account of more debt pressure than the market anticipates.
   And while CB&I's stock is trading at roughly 4 times earnings, I (Cramer) warn you that the incredibly cheap price might really turn out to be a value trap.
   "Here's the bottom line: sometimes stocks go lower because they deserve to go lower. Never go bargain hunting with a busted piece of merchandise," "Of course, if Chicago Bridge & Iron wins its lawsuit in the near future, the stock will pop. But if they lose, the downside could be enormous, and you never want to speculate on a court outcome that we can't predict. Instead, stick with companies that have good fundamentals, like CB&I's cross-town rival, Illinois Tool Works (NYSE: ITW), and watch CBI from the sidelines. It's a binary outcome and I prefer something far more predictable for you."

   Verwijderen
  2. @ROBV:

   Ik beleg nooit zelf in de Suggesties, die ik noem. Maar
   CBI leek destijds aantrekkelijk op basis van de (te hoge)
   verwachtingen over infrastruktuurbeleggingen. Ik zou
   CBI nu links laten liggen, want de onzekerheden zijn
   te groot. Tja, ITW is inmiddels 500% gestegen in de
   laatste 8 jaar. Die is waarschijnlijk flink vooruit-
   gelopen.

   DS

   Verwijderen
  3. kijken we hier eigenlijk niet te veel naar het verleden,menselijke invloed op de beurse is niet meer van belang ,zelf denk ik al 80-90% is door de computer gestuurde algoritme is,enige risico is door een fout in die zelfde algoritme, enige vraag is kan de beurs dan om laag als de almachtige overheden en centralebanken de algoritme zo geshreven is dat die nooit omlaag gaat,dan gebeurd het ook niet meer ,dat is wat ik zelf denk.

   Verwijderen
 19. @

  DE OORLOG TEGEN BITCOIN & KASGELD IS AANSTAANDE:

  The bill also attempts to drop a major bomb on Bitcoin by including it in the list of monetary instruments that must be reported when entering or leaving the US.

  So theoretically if you leave the US with more than $10,000 in Bitcoin or Ether, you’d have to confess this fact to the authorities or otherwise face the aforementioned penalties, i.e. prison time, civil asset forfeiture, etc.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-06-14/you-wont-believe-stupid-new-law-against-cash-and-bitcoin

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. het val me ook op de laatste belasting aangifte dat je elektronisch munt ook moeten opgeven :) ,terwijl het geen wettelijk betaald middel is .....

   Verwijderen
 20. @

  DE MEER-JARIGE ZEGETOCHT IN DE TLT - ETF ZET ZICH VOORT.

  De opwaartse trend in waardering blijft in tact.
  De tijdelijke consolidatie lijkt voorbij:

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=TLT&insttype=Fund&freq=2&show=&time=13

  http://www.barrons.com/quote/etf/us/xnas/tlt

  De stijging van de korte rente door de FED leidt tot
  een afvlakking van de rendementscurve, waardoor de
  waarderingen van Lange Treasuries omhooggaan.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Take the iShares 20+ Year Treasury Bond exchange-traded fund. Since mid-March, before the Fed boosted rates for the first time this year, the fund has gained 8.6 percent. That’s more than twice the return of ETFs tracking the S&P 500 Index.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-18/bond-traders-still-come-out-as-winners-after-four-fed-rate-hikes

   DS

   Verwijderen
 21. @

  (ARENDS): STAY AWAY FROM BITCOIN: It's COMPLETE GARBAGE

  (Mee eens!)

  Cryptocurrencies, or cyber currencies, which have been in a massive financial mania until their sudden sell-off this week, have two actual uses: online gambling and money laundering. Neither is the heart of a major business model. But that’s it.

  http://www.marketwatch.com/story/stay-away-from-bitcoin-its-complete-garbage-2017-06-15?link=sfmw_tw

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://sgtreport.com/2017/06/cryptos-mining-stocks-other-dollar-alternatives-keith-neumeyer/

   Verwijderen
 22. ECB ruilt dollarreserves voor Chinese yuan

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/ecb-ruilt-dollarreserves-voor-chinese-yuan/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RHOOS DHONT:

   Betreft een heel klein deel van de reserves van de ECB:

   The 0.7 per cent presence of Chinese currency in ECB’s reserve portfolio, much lower than the yuan’s 11 per cent share in the basket currency of Special Drawing Rights of the IMF, reflects the ECB’s caution about the yuan, also known as renminbi.

   http://www.scmp.com/news/china/economy/article/2098595/europes-central-bank-gives-beijing-nod-yuan-us557-million

   https://www.reuters.com/article/us-ecb-reserves-yuan-idUSKBN194295

   https://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/international_reserves/templates/html/201705ecb.en.html

   DS

   Verwijderen
 23. @

  Een lang, maar belangrijk artikel over DIGITALE VALUTA'S:

  BLOCKCHAIN NATIONAL CURRENCIES?

  https://promarket.org/blockchain-going-revolutionize-central-banking-monetary-policy/

  Dromenland. Paradijs. Niemand behoeft meer te werken. Rijkdom uit de dunne lucht.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Bericht FD: nederlandse staatsobligatiehouders gaan strak bloeden bij nieuwe euroland problemen...marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Vandaar mijn voorkeur voor Treasuries.

   Degenen, die geloven in het (uiteindelijke) succes
   van het Europroject, zullen een samenvoeging van
   alle Europese schulden (debt mutualization) moeten
   accepteren. De Nederlandse en Duitse staatsobligaties
   gaan dan een onzekere toekomst tegemoet.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS & Marcja

   Het artikel in het FD heeft een andere insteek mi.
   Nederland wil dat als Euro-landen in de toekomst gered moeten worden, ook de houders van staatsobligaties in die Euro-landen moeten afschrijven. Mi. is er al een haircut geweest in Griekenland in 2012 https://www.rtlnieuws.nl/economie/12-banken-nemen-53-haircut-op-griekse-obligaties

   FD 21 juni: Nederland wil houders staatsobligaties laten bloeden bij nieuwe problemen eurozone

   Rutte lanceert plan voor 'bail-in' van beleggers bij nieuwe reddingsoperaties eurolanden
   Houders van staatsobligaties in eurolanden die
   moeten worden gered, moeten in de toekomst afschrijven op hun vordering..............

   https://fd.nl/economie-politiek/1207377/rutte-houders-staatsobligaties-moeten-bloeden-bij-nieuwe-problemen-eurozone

   Verwijderen
  3. @JOS:

   BAIL-IN ligt heel gevoelig en heeft reeds geleid tot
   zelfmoorden. Bail-in zou ook pensioenfondsen en
   vele andere instellingen treffen. Dat zou het
   Europroject in gevaar kunnen brengen, wat de 'regels'
   ook zijn. In de praktijk moet men maar afwachten,
   wat realistisch is of niet. Ondertussen kunnen
   politici hun bekende grootspraak hanteren. Dat wordt
   later toch weer vergeten.

   DS

   Verwijderen
 25. @

  ETHEREUM LOOPT VAST VANWEGE OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING.
  Niets aan de hand. 'Tijdelijk'. Geen verrassing, wordt
  aan gewerkt:

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/ethereum-slides-as-network-backlog-points-to-growing-pains

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   ETHEREUM 'FLASH CRASH': van $ 319 naar 10 CENTS, waarna
   een herstel volgde. Grote verliezen & winsten voor de
   betrokkenen. Klinkt alsof alles 'onder controle' is...
   Klinkt alsof zoiets op den duur zijn waarde behoudt...

   http://www.cnbc.com/2017/06/22/ethereum-price-crash-10-cents-gdax-exchange-after-multimillion-dollar-trade.html

   DS

   Verwijderen
  2. @

   JESSE FELDER: YES< BITCOIN IS A BUBBLE AND IT'S ABOUT TO BURST

   https://www.thefelderreport.com/2017/06/24/yes-bitcoin-is-a-bubble-and-its-about-to-burst/

   DS

   Verwijderen
  3. Is het dan nog interessant om bitcoin te kopen als het eenmaal gecrashed is?

   Gr. Liesbeth

   Verwijderen
  4. @LIESBETH:

   Mijn mening is duidelijk: AFBLIJVEN. Bitcoin
   wordt waardeloos. Het is een Ponzi, die is
   gebaseerd op steeds grotere dwaze kopers, die
   later ontdekken, dat zij een 'kat in de zak' hebben
   gekocht.

   DS

   Verwijderen
 26. Men kan nu ook behalve bitcion ook Ripple en Dash en Litecoin kopen

  Ik heb ze allemaal gekocht! Ik ga knallen!

  Groetjes van willem

  BeantwoordenVerwijderen
 27. http://wolfstreet.com/2017/06/07/bail-in-era-for-europe-banking-crisis-spain-italy/

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Bankiers waarschuwen: "Nieuwe financiële crisis zal hard toeslaan"

  https://www.demorgen.be/economie/bankiers-waarschuwen-nieuwe-financiele-crisis-zal-hard-toeslaan-baa2d4c6/#sthash.Q9YtVfNW.dpuf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RHOOS DHONT:

   De volgende financieele crisis wordt 'de echte'.
   Want dit keer moeten we maar afwachten, welke
   reddingsoperaties beschikbaar zijn. De autoriteiten
   hebben hun kruit verschoten bij de laatste crisis en
   zijn nu geconfronteerd met een onmogelijke opgave.

   DS

   Verwijderen
 29. Heer Schmull, alleen deze maand heb ik al 23 pamfletten gekregen,waarvan sommigen 50 blz en lastig te lezen voorde leek en ook lastig op waarde te schatten.
  Ik raak hier de weg kwijt.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Er zijn tot nu toe 14 Pamfletten verschenen. Verder zijn
   er inderdaad enkele artikelen en rapporten verstuurd aan
   de leden, maar u kunt die terzijde leggen, als het
   teveel wordt. In mijn enthousiasme, stuur ik
   misschien teveel voor sommigen. Maar het is goed
   bedoeld! Lees alleen datgene, wat voor u interessant
   lijkt.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Herstel! Er zijn tot nu toe 15 Pamfletten verschenen.

   DS

   Verwijderen
 30. Jamie McGeever:
  A turning point? The biggest euro bear throws in the towel. Deutsche Bank sees $1.16 or higher by year end. That forecast was once $0.85.

  Wat is uw mening hierover?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De EURO is in de lift vanwege het gestegen optimisme
   over de Europese economie en de verwachting, dat
   het stimuleringsprogramma van de ECB enigszins
   wordt verminderd. Daarom zijn de Europese obligatie-
   rendementen ook omhoog. Recente uitspraken van
   Draghi en Carney in Portugal werden uitgelegd als
   'hawkish', dus de tijd voor het aantrekken van de
   monetaire teugels zou op komst zijn.

   Dit is vergelijkbaar met Bernanke's uitspraken in
   2013 (taper tantrum), die de Dollar destijds omhoog
   stuwde.

   Inmiddels is de Euro tegenover de Dollar op het hoogste
   punt aanbeland in 52 weken. De reactie lijkt sterk
   overdreven. De Dollar is nu aantrekkelijk.

   DS

   Verwijderen
 31. @

  WRIGHT (SATOSHI?) THREATENS BITCOIN COMMUNITY

  Addressing whether or not he would dump coins in the event of a Bitcoin chain split, Wright told the audience member, “none of your business, I have financial sovereignty.”

  http://bitsonline.com/craig-wright-threatens-bitcoin/

  Zie ook de commentaren

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @

  Over de CRISIS IN BITCOIN:

  The seeds of the debate were planted years ago: To protect from cyber attacks, bitcoin by design caps the amount of information on its network, called the blockchain. That puts a ceiling on how many transactions it can process -- the so-called block size limit -- just as the currency’s growing popularity is boosting activity. As a result, transaction times and processing fees have soared to record levels this year, curtailing bitcoin’s ability to process payments with the same efficiency as services like Visa Inc.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-10/bitcoin-risks-splintering-as-civil-war-enters-critical-month

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @

  Tja, er is nu enorme drukte bij de EXIT! De markt VALT WEG:

  CRYPTOCURRENCIES ARE GETTING CRUSHED

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/cryptocurrency-boom-turns-into-bear-market-as-skepticism-rises

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @

  MORGAN STANLEY: BITCOIN JUST ANOTHER FORM OF MONOPOLY MONEY

  In a scathing report, the analysts noted that the number of online merchants accepting bitcoin has dropped to just three, from five a year earlier. During the same period, the value of the cryptocurrency has soared more than 250%.

  “The disparity between virtually no merchant acceptance and bitcoin’s rapid appreciation is striking,”

  http://www.marketwatch.com/story/morgan-stanley-thinks-bitcoin-is-nothing-more-than-a-poster-child-for-speculation-2017-07-12?link=sfmw_tw

  NOGMAALS: de waarde van Cryptocurrencies is NUL

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Insiders are shorting heaviy EURUSD

  This fits with my map of a drop to 1.08ish before 1.18ish and 0.99ish afterwards

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Haiti Official, Who Exposed The Clinton Foundation, Found Dead In Miami

  http://yournewswire.com/haiti-exposed-clinton-dead/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://www.youtube.com/watch?v=UoE73WNoCXo

   Groetjes Loes

   Verwijderen
  2. @LOES:

   Inderdaad! En de Clinton clan loopt nog vrij rond.
   Als men hier meer onderzoek verricht, dan is men
   zijn leven niet zeker

   DS

   Verwijderen
 38. The history of the Netherlands, every year!

  https://www.youtube.com/watch?v=TUWqYaEm4h8

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @

  COINDASH HACKED (Stuur geen geld!)

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/coindash-says-hacker-stole-7-million-at-initial-coin-offering?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @

  (VOXEU): PRICE MANIPULATION & BITCOIN (DUIDELIJKE TAAL!)

  While Bitcoin’s algorithm provides safeguards against ‘counterfeiting’ of the currency, the eco-system is still vulnerable to theft. Users keep keys to their Bitcoins and make transactions with the help of wallets. Exchanges facilitate trade between Bitcoins and fiat currencies, and also allow for storing Bitcoins. Bitcoins can be stolen through wallets or exchanges. Exchanges have been targeted more frequently than wallets because many wallets are located on users’ (local) computers, while exchanges frequently store customer deposits in their own (much larger) wallets.

  The supply of most cryptocurrencies increases at a predetermined rate, and cannot be changed by any central authority. There are about 15 million Bitcoins currently in circulation, with the ultimate number eventually reaching 21 million. The fixed supply in the long run creates concerns about the deflationary aspect of the currency.

  While Bitcoin shows great promise to disrupt existing payment systems through innovations in its technical design, the Bitcoin ecosystem1 has been the frequent target of attacks by financially motivated criminals. Due to the unregulated, decentralised environment in which they operate, cryptocurrencies are under constant threat of attack.

  Given that we now know the Bitcoin price has been artificially inflated by unauthorised trades in the past, we must view the present rise with great caution, and not necessarily consider it a ‘healthy bubble’, as recently claimed in The Economist (2017).

  http://voxeu.org/article/price-manipulation-bitcoin-ecosystem

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @

  (PRECHTER): BITCOIN BUBBLE DWARFS TULIP MANIA

  "The success of Bitcoin has spawned 800-plus clones (alt-coins) and counting, most of which are high-tech, pump-and-dump schemes."

  the forecasts for bitcoin to rise dramatically resemble calls in 1999, just before the burst of the dotcom bubble, for the Dow Jones industrial average to reach 100,000.

  "The distant future of crypto is bright," Prechter said in the report. "Crypto tech is like the internet in 1999: It was poised to take over the world, but the NASDAQ still fell almost 90% during the dot-com bust of 2000-2002."

  But bitcoin may not be part of that future.

  http://www.cnbc.com/2017/07/20/bitcoin-bubble-dwarfs-tulip-mania-from-400-years-ago-elliott-wave.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @

  SPITZNAGEL: WHY CRYPTOCURRENCIES WILL NEVER BE SAFE HAVENS
  NOR STORES OF VALUE

  While governments can’t control cryptocurrencies directly, why shouldn’t we expect cryptocurrencies to face the same fate as what started happening to numbered Swiss bank accounts (whose secrecy remain legally enforced by Swiss law)? All local governments had to do was make it illegal to hide, and thus force law-abiding citizens to become criminals if they fail to disclose such accounts.

  https://mises.org/blog/why-cryptocurrencies-will-never-be-safe-havens

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen