Translate

maandag 6 februari 2017

DAAR GAAN WE DAN


DAAR GAAN WE DAN

Het is nu eenmaal nodig om van tijd tot tijd wakker geschud te worden! Na de val van de Berlijnse muur in 1989, genoot de wereld van een langdurige droom over een internationale gemeenschap van ‘wereldburgers’, die vrijheid, democratie, vrijhandel, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en een vrij verkeer van personen, met open grenzen hoog in het vaandel voerde. Onder leiding van een liberale elite (de ‘Davos Man’ oftewel de ‘overgeschoolde’ top 5%), die deed alsof zij wist, wat het beste was voor de mensheid, leek de wereldwijde economische, politieke en culturele integratie (‘globalisering’) onstuitbaar, inclusief regimeverandering, ongeacht de mogelijke gevolgen, ‘om de democratie uit te breiden’. Deze elite, arrogant geworden door hun eigen succes van de vrije markt, luisterde echter niet naar de ‘betreurenswaardige’ (‘deplorables’) miljoenen, die het slachtoffer werden van de veranderingen in arbeidsdeling en automatisering. Geen wonder, dat men nu met verbijstering de ‘ondenkbare’ fenomenen van Trumpisme en Brexit gadeslaat. Dit kan toch niet anders zijn dan een ‘boze droom’?


Stel je voor, dat het populisme (wat, voor de goede orde, een democratisch en niet een ziekteverschijnsel is!), in ieder geval op korte termijn, succesvol zou blijken. Alleen al het verhelpen van de blunders van het vorige regime, zou voldoende kunnen zijn om de economische groei wat te doen opveren. Net op het moment, dat wetenschappers de ‘Doomsday Clock’ dichter bij middernacht hadden gezet, vanwege Trump’s verontrustende uitlatingen over het nucleaire arsenaal, bereikten aandelenbeurzen nieuwe hoogtepunten en vloeide de champagne weer rijkelijk. Lijkt dat op het einde der dagen? Toegegeven, deze beurshausse lijkt veel te hard van stapel te zijn gelopen.

Trump’s overwinning was te danken aan de algemene wens naar verandering van de bestaande toestand, de ‘status quo’, onder druk van stagnerende inkomens en een toenemende vermogensongelijkheid. Deze wisseling van de wacht kan het einde inluiden van het onorthodoxe monetaire stimuleringsbeleid, wat geleid heeft tot heel gevaarlijke wereldwijde bubbels. Trump is altijd sceptisch geweest over de ‘onafhankelijkheid’ van de Federal Reserve. Tegelijkertijd moet men rekening houden met nieuwe winnaars (binnenlandse investeringen) en verliezers (wereldhandel). Opkomende markten, vooral China en Mexico, zullen niet kunnen ontkomen aan een pijnlijke aanpassing.

Trumpisme zou kunnen teleurstellen, omdat belastingverlagingen, dereguleringen en infrastructuur-investeringen lange doorlooptijden vergen, terwijl eventuele protectionistische maatregelen, met handels- en valuta-oorlogen, paniek zouden kunnen zaaien. De wereld- depressie in de jaren ‘30 heeft ons in de hersenen geprent, dat een neergaande spiraal in de wereldeconomie dan in zicht komt. Verder is de medewerking van het Amerikaanse Congres zeker niet vanzelfsprekend. Dat wordt pas de echte test. De euforie in de markten zou daarom wel eens van korte duur kunnen zijn.

Amerika, het land van ‘de onbegrensde mogelijkheden’, waar iedereen, tegen alle verwachtingen in, miljonair en zelfs President kan worden, pleegt meestal het voortouw te nemen op het terrein van toekomstige ontwikkelingen. Maar het is voorbarig om nu al conclusies te trekken over de gevolgen van Trumpisme. De kansen op een Amerikaanse importheffing (‘border tax’) moeten echter wel veel hoger worden ingeschat dan algemeen wordt aangenomen. Men zal voorlopig moeten afwachten, wat er allemaal van terecht komt. Tijdens een verkiezingscampagne is er altijd sprake van veel holle retoriek. De onderdelen van de nieuwe Dreamliner van Boeing, bijvoorbeeld, komen uit tenminste 9 verschillende landen, wat een probleem zou kunnen vormen bij een strict ‘America First’ beleid.

Maar wat te denken van de scherpe stijging in obligatierendementen van de afgelopen 7 maanden en hun, daarvan het gevolg zijnde, waardedaling? Is de neergaande trend in obligatierendementen van meer dan 30 jaar echt voorgoed voorbij? Is inflatie in aantocht? Een volmondig ‘NEE’ is daarop het antwoord! De structurele productiviteit blijft beneden de maat, de deelname aan het arbeidsproces blijft steken op een record-laagtepunt, de vergrijzing van de BabyBoomers is in volle gang en schuldvermindering, bij gebrek aan normale groei en inflatie, moet nog beginnen.

De geschiedenis leert, dat er decennia nodig zijn om een excessieve schuld-bubbel (minstens 5 maal zo groot als de wereldeconomie) te boven te komen, vooral in een tijd van fractioneel bankieren, waarbij slechts een fractie van het uitgeleende geld wordt gedekt. Die dekking is in de praktijk trouwens een illusie. Schuld is een wissel op de toekomst, maar in een wereld met stagnerende groei en regelmatige recessies, lopen de verwachte inkomsten en waardestijgingen gevaar. Kredietwaardigheid kan opeens in rook opgaan bij de volgende crisis. De oplossing van dit schuldprobleem wordt echt geen peulenschil!

De wereld staat juist aan de vooravond van de volgende ‘echte’ deflatie-golf, die veel ernstiger lijkt te worden dan in 2008. De ongelofelijke zeepbellen, die sinds 2009 zijn opgeblazen, overal ter wereld, met name in China, zullen plotseling uit elkaar spatten, misschien al in 2017 en waardedalingen van 50% of meer zullen aan de orde van de dag zijn. De natuur doet nu eenmaal, onaangekondigd, zijn werk zelf wel. Ondanks een monetaire stimulering van de Bank of Japan sinds 1989, die 400% groter was dan die van Amerika, is er nog steeds deflatie, vanwege de torenhoge schulden en de versnelde vergrijzing. Japan is de rest van de wereld voorgegaan.

Daarom zullen de meeste beleggers de grootste koopgelegenheid van hun leven straks aan zich voorbij zien gaan. Slechts enkelen, zoals Warren Buffett ($ 80 miljard kasgeld in Berkshire Hathaway) kunnen de discipline en geduld opbrengen om jarenlang de markt links te laten liggen en dan toe te slaan, als de markt is ingestort en als iedereen staat te beven van angst. De meeste institutionele en particuliere beleggers kopen op de top van de markt, of om hun honorarium te rechtvaardigen of om nog even een graantje mee te pikken.

De komende crisis in China wordt vergelijkbaar met die van Japan in 1989 maal tien! Door de wereldwijde overcapaciteit, overproductie en verzadiging van werkelijk alles, zullen grondstoffenprijzen weer in een vrije val raken en ‘ondenkbare’ niveaus bereiken van voor het begin van de recente hausse sinds 1999 en uiteindelijk misschien die van 1980. Elk prijsherstel is een verkoop-gelegenheid. Zodra dit misgaat, zullen de financierders inzien, dat er signalen te over waren, dat faillissementen en schuldsaneringen onvermijdelijk aan de horizon verschenen. De helft van de mijnbouwbedrijven zal de deuren moeten sluiten, net zoals in de jaren ‘30. Grondstoffenprijzen (na aftrek van inflatie) zijn immers al honderden jaren in een gestaag dalende trend, behalve tijdens tijdelijke oorlogen of productie-verstoringen. De mens is nu eenmaal zeer inventief gebleken, waardoor de catastrofes, voorspeld door Thomas Robert Malthus (1766 - 1834), uitbleven.

In dit licht, moeten beleggers in Goud nog enkele jaren geduld hebben. De dalende trend sinds 2011 lijkt nog steeds in tact, omdat alle inflatoire verwachtingen, ondanks $ 12.000 miljard aan liquiditeitscreatie van Centrale Banken uit de dunne lucht sinds 2009, de bodem zijn ingeslagen. Het is nu duidelijk, dat Centrale Banken, met hun onvoorstelbare kwantitatieve verruiming (QE), juist deflatie aan het bestrijden waren! Lagere inflatie, laat staan deflatie, een hogere Dollar, een lagere omloopsnelheid van het geld, een inkrimpende wereldhandel en een teleurstellende bezettingsgraad van maar 75%, spelen de Goudprijs flink parten. Toch blijft Goud een essentieel onderdeel van een vermogen als verzekering, mits men ook bereid is om voorlopig een lagere Goudprijs op de koop toe te nemen. De tijd voor Goud breekt weer aan, na de volgende crisis. Dan pas is een Goudprijs van $ 3000 tot $ 5000 wellicht haalbaar. In 2008 bleek Goud niet bestand tegen de bijna - implosie van het financieele systeem en kelderde met 33%.

In de volgende crisissituatie, die echt niet kan worden vermeden, zullen de Amerikaanse Dollar en de Treasuries dan weer de enige veilige havens worden. De Euro, de Japanse Yen en de Chinese Yuan zullen verder instorten en elk herstel zal tijdelijk blijken te zijn. De rendementen van de 10-jarige Treasury (2.46%) en die van de 30-jarige Treasury (3.09%) zullen dalen naar tenminste respectievelijk 1.0% en 2.0%, met een dienovereenkomstige waardestijging. Maar het tekort aan Treasuries, die vereist zijn als onderpand voor het financieele systeem, is nu al acuut, ondanks de gedwongen verkopen van Treasuries door China vanwege kapitaalvlucht. Daarom is een negatief rendement voor de 10-jarige Treasury in de volgende inzinking niet ondenkbaar. Het rendement van staatsobligaties van de meeste ontwikkelde landen is nog steeds, onterecht, veel lager dan dat van Amerikaanse Treasuries.

Het rendement van de 10-jarige staatsobligatie van het technisch failliete Italie (2.26%) staat warempel lager dan dat van de 10-jarige Treasury van het machtige Amerika! Dat komt door het wanhopig kunstmatige beleid van de ECB, die in de volgende fase van de ‘echte’ Eurocrisis, honderden miljarden aan Italiaans papier zal moeten afschrijven ten laste van de Europese belastingplichtigen. Italie is namelijk te groot om ‘gered’ te worden en zal uit de Euro-boot vallen, ondanks de trucs van tovenaar Super-Mario Draghi. In 2016, kreeg Italie, de derde grootste economie van de Eurozone, te maken met deflatie voor het eerst in 57 jaar! Reken maar, dat er allang paniek is bij de ingewijden. De kredietportefeuille van het Italiaanse banksysteem is ernstig in gebreke en deze tijdbom tikt.

Daarbij komt, dat Italie geconfronteerd wordt met het gigantische migrantenprobleem in Libie. In de laatste 3 jaar, kwamen 500,000 vluchtelingen (in 2016 zelfs: 180,000!) uit Eritrea, Nigeria en andere Afrikaanse landen, in Italie terecht. Momenteel staan er nog eens 300,000 vluchtelingen in het onveilige Libie klaar om de gevaarlijke oversteek te maken. Grote regio’s zijn daar voor hun levensonderhoud afhankelijk geworden van migrantensmokkel. De EU heeft geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van dit aantal van potentieel nog miljoenen vluchtelingen, met een totaal verschillende cultuur en godsdienst. Dit is nog eens andere koek dan de illegale Latijns-Amerikaanse Christelijke immigranten in Amerika (11 miljoen), die gemakkelijk kunnen integreren! De kosten worden aanzienlijk, terwijl integratie een zaak zal blijken van zeer lange adem en terugsturen lijkt geen optie. Hoogstens de hoop, dat zij ooit nog eens zullen terugkeren. De EU heeft direct de hand gehad in de regimeverandering van Libie, waardoor de import van dit soort instabiliteit aan zichzelf te wijten is. Vandaar de oorlog in Syrie, waar Rusland een herhaling daarvan de grond in wilde boren. Beide landen behoorden tot de Russische invloedssfeer.

Verder staat de miljarden-kostende EU-overeenkomst met Turkije over het migrantenprobleem aldaar, op uiterst losse schroeven. Het failliete Griekenland zit al opgescheept met 1 miljoen islamitische asielzoekers, voordat deze overeenkomst werd gesloten. Daarom loopt de EU, met haar vrij verkeer van mensen, op haar laatste benen. Iedere lidstaat gaat al zijn eigen weg en overal verrijzen hekwerken en afrasteringen, zelfs rondom asielzoekerscentra en ook woonblokken van lokale bewoners. Zo is, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, het merendeel van de leerlingen van zo’n 30 scholen van de Christelijke Church of England al moslim. Op zijn minst een ongemakkelijke en verwarrende stand van zaken voor alle betrokkenen. Dit verklaart de beroering bij veel Britten.

In alle onzekerheid is echter zo goed als zeker, dat President Trump, de eeuwige ‘underdog’, uitsluitend uit is op een succesvolle ambtstermijn, waardoor hij, als een blad aan een boom, volledig van mening kan veranderen. Wat in de praktijk niet werkt, wordt direct afgekapt. Als iemand van team Trump niet zou voldoen, dan is er weinig of geen geduld te verwachten (‘you’re done’). Daarom is er toch reden voor enig optimisme, want degenen, die Trump, in de laatste decennia, steeds hadden afgeschreven en zich blind staarden op zijn excentriciteiten, zijn van een koude kermis thuisgekomen, omdat hij instinctief en niet noodzakelijkerwijs rationeel te werk gaat. Hij komt authentiek over en is recht voor zijn raap, wat de gevestigde elite bijzonder lastig vindt. Hij is niet de typische politicus, die veel praat en zo weinig mogelijk zegt. Hij heeft politiek incorrecte meningen en hij schroomt niet daarvoor uit te komen. Hij vindt het heerlijk om te vechten. En hij voert zijn beleid via Twitter, omdat hij geen genade kan vinden bij de reguliere media, die grotendeels deel van de oppositie vormen.

Verder staat zijn waarderingscijfer momenteel (weer) relatief laag bij sommige opiniepeilingen (44% - CNN/ORC, 3 Februari, 2017), maar Democraten en Onafhankelijken werden tweemaal zoveel ondervraagd dan Republikeinen (‘oversampling’). De Rasmussen opiniepeiling onder degenen, die waarschijnlijk bij een stemming zouden kunnen opdagen, heeft een waarderingscijfer voor Trump van 54% (3 Februari, 2017). Opiniepeilingen bieden weinig houvast, want men gaf Trump maar 1% kans in Juni, 2015, om de Republikeinse voorverkiezingen te winnen van 16 ervaren politici. In Juni, 2016, bleef hij steken bij 38% tegenover Hillary Clinton. Uiteindelijk won Trump ruimschoots in het kiescollege (304 van de vereiste 270, tegenover 227 voor Clinton), omdat de Amerikaanse President nu eenmaal niet rechtstreeks wordt gekozen.

Clinton kreeg nationaal echter wel 3 miljoen stemmen meer (48% van alle uitgebrachte stemmen tegenover 45.9% voor Trump), voornamelijk vanwege California, waar de betrouwbaarheid van de uitslag kan worden aangevochten. Bovendien won zij 472 regio’s (counties) met 64% van het BNP tegenover Trump’s 2.584 regio’s met echter slechts 36% van het BNP. Het ‘platteland’ tegenover ‘de stad’! Voorlopig zal men dit, voor velen, vrij onbevredigende resultaat  op de koop toe moeten nemen, zolang de, 229-jarige, grondwet niet is veranderd.

Zo’n grondwetsverandering zou echter kunnen leiden tot het tegenovergestelde van de huidige ‘Verenigde Staten’. Zouden de meer conservatieve bewoners van het binnenland (‘heartland’) echt ermee genoegen nemen, als de meer liberale bewoners van de kuststreken de baas zouden spelen? De diepe politieke kloof heeft zich verscherpt. Public Policy Polling stelt, dat 40% nu al denkt aan afzetting van President Trump en Rosa Brooks, een ex-Obama functionaris op het Ministerie van Defensie, heeft onlangs zelfs zo’n afzetting, via een militaire staatsgreep, gesuggereerd!

Het linkse, Ierse tijdschrift ‘Village’ (Februari-aflevering) toonde schaamteloos op de ‘cover’ een foto van Trump als doelwit (‘Why not? -- Take him out’). Vandaar dat Trump tijdens zijn inauguratiespeech, tot tweemaal toe, mysterieus, werd geflankeerd door een groep militairen, waarschijnlijk vanwege de ongezonde rivaliteit tussen de ‘Democratische’ C.I.A.  en de ‘Republikeinse’ F.B.I. De zogenaamde ‘diepe staat’ (deep state), met haar Nieuwe Wereldorde, voelde zich bedreigd. Trump toonde zich immers een geducht tegenstander van geheime, supranationale, handelsverdragen, zoals de TPP, de Trans-Pacific Partnership en de NAFTA, de North American Free Trade Agreement, die de soevereiniteit van een natie eenvoudigweg kunnen uitschakelen via ‘investor-state contracts’. Want soevereine naties zijn in de toekomst toch zo ouderwets. Wat een misrekening!

Wat de kopstukken van de gevestigde orde vaak uit het oog verliezen, is dat het, vooral minder opgeleide, volk, het geldende systeem op een gegeven moment ‘beu’ is en snakt naar verandering, welke verandering dan ook. De angst voor verveling wordt ernstig onderschat. In 2016 was er dan eindelijk kans op grootscheepse opwinding door voor Brexit te stemmen (wat volgens Premier Cameron zou leiden tot de Derde Wereldoorlog) en voor Trump te kiezen (die door de elite werd beschouwd als een clown). Een rol met de dobbelsteen! Spannender kon het niet. Elke dag kijken naar de Trump-show! Men is tegenwoordig immers verslaafd aan sensationele gebeurtenissen, gefixeerd als men is op zijn smartphone, dag in, dag uit. Trump was al 10 jaar een bekende reality-tv-ster (‘The Apprentice’) met 25 miljoen kijkers per aflevering, een miljardair met privevliegtuig en een kleurrijk verleden, met al die mooie vrouwen en kinderen. De gewone man droomt gewoonweg van zo’n levensstijl, want het leven van alledag is zo saai.

MEDEDELING: Donaties voor dit betoog zijn vrijblijvend, maar worden wel zeer op prijs gesteld. Zie voor gegevens (via PayPal of Bank) op het Blog. Bij voorbaat dank!

DIEDERIK SCHMULL                                                   Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
6 Februari, 2017

===

200 opmerkingen:

 1. Geweldig stuk!
  U schrijft in alinea 9: "Daarom zullen de meeste beleggers de grootste koopgelegenheid van hun leven straks aan zich voorbij zien gaan.", Wat voor koopgelegenheid is dat, wat moeten we kopen?
  en "Slechts enkelen, zoals Warren Buffett ($ 80 miljard kasgeld in Berkshire Hathaway) kunnen de discipline en geduld opbrengen om jarenlang de markt links te laten liggen en dan toe te slaan," Zelfde vraag, wat gaan zij dan kopen (en moeten wij ook doen)? lees het graag. Brutus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BRUTUS:

   Die koopgelegenheid zou zich voordoen bij de volgende
   daling van 50%+, net zoals 2000 - 2001 en 2007 - 2008.
   De reden daarvoor zou kunnen zijn: een Eurocrisis, een
   Chinacrisis, een bankcrisis, een crisis rond Trump
   (zoals een 'staat van beleg'), of een invasie van de
   Baltische Staten en Oekraine door Rusland. Wie weet.

   DAN moet men eerstekwaliteits-aandelen kopen en dan
   blijven zitten, niet 'traden'. Buffett's portefeuille
   bestaat uit rechtstreekse en indirecte belangen in
   eersteklasbedrijven met een unieke marktpositie. Bij
   de volgende Crash, koopt hij bij.

   Als een jachtluipaard (Cheetah) wil eten, moet hij
   geduldig zijn kans afwachten om een hert te bespringen.
   Zo werkt dat.

   DS

   Verwijderen
  2. Wordt het dan ook tijd om een groot deel van de lange treasuries te verkopen ?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Ik blijf erg positief op 30-jarige Treasuries, ookal
   kunnen zij wat riskanter zijn bij een storm. Iedereen
   wil bij een storm kasgeld of korte Treasuries hebben.

   Maar de grote instituten hebben lange Treasuries
   broodnodig om aan hun verplichtingen te voldoen.

   De Treasury denkt erover om 100-jarige Treasuries
   uit te geven, wat in Europa al enige tijd
   gangbaar is. Canadian Pacific heeft zelf obligaties
   met een looptijd van 1000 jaar. Er zijn ook
   obligaties zonder enige afloopdatum (perpetuities,
   zoals de Britse Consols). Vanzelfsprekend is
   zo'n belang voor de langere termijn, dus als men
   80 jaar is, lijkt een kortere looptijd voor de
   hand te liggen.

   DS

   Verwijderen
 2. Trump wil bankenregels versoepelen die na de crisis van 2008 zijn ingevoerd:

  http://www.nu.nl/economie/4440630/trump-zet-eerste-stappen-aanpassen-bankenregels.html

  Een zorgwekkende ontwikkeling. En de gewone man zal hier niks aan hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dodd - Frank, die beperkingen oplegt aan de financieele
   sector, is een heet hangijzer en wordt gehaat door de
   financieele instellingen. De reden voor verandering
   is het gebrek aan internationale regels, waardoor
   instellingen in het ene land oneerlijk kunnen
   concurreren met die in het andere land. Vroeger
   was er de Glass-Steagal Act, die het bankwezen en
   het beurswezen scheidde, maar buiten Amerika was
   dat niet zo. Dus daarom werd die Act overboord
   gegooid, wat de financieele crisis nog verergerde.

   Dus als er geen internationale regels komen, waar
   iedereen zich aan moet houden, hollen we weer naar
   de volgende financieele crisis. Maar de betrokkenen
   hebben dan al hun buit binnen en inderdaad, de
   gewone man kan weer dokken (Bailout Banken).

   DS

   Verwijderen
 3. hadewych von mises6 februari 2017 om 19:12

  heer Schmull: toch een bedenking bij Buffett: kocht die niet net voor 12 miljard USD aan aandelen ? op de top dan ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Dat klopt, maar Buffett kocht, zodra de markt instortte,
   nadat Trump leek te winnen. De Futures waren 600
   punten lager tijdens de verkiezingsnacht. En toen
   steeg de markt met zo'n $ 2.000 miljard in de daarop
   volgende weken (de Trump rally), waarna de afkoeling
   volgde. George Soros bleef Short en verloor
   $ 1 miljard. Couldn't happen to a nicer guy.

   Wie weet, heeft Buffett zijn winst al binnengehaald,
   maar zijn kaspositie is nog ongelofelijk.

   http://www.cnbc.com/2017/01/31/warren-buffett-purchased-12-billion-of-stock-since-trump-election-victory.html

   DS

   Verwijderen
 4. @

  LANCE ROBERTS (!) is het met mij eens (mooie charts):

  No one will know, until in hindsight, what the catalyst will be that ignites a “panic” in the market. This is why we do analysis to understand the potential risks in the market as compared to expected reward. What is abundantly clear is that the potential “upside” in the market is currently outweighed by the “downside” risk. It is important to remember that our job as investors is to “sell high” and “buy low.”

  Unfortunately, for most, they are already doing exactly the opposite.

  There is one important truth that is indisputable, irrefutable, and absolutely undeniable: “mean reversions” are the only constant in the financial markets over time. The problem is that the next “mean reverting” event will remove most, if not all, of the gains investors have made over the last five years.

  https://realinvestmentadvice.com/50-correction-is-impossible-really/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wanneer ik een simpele redenering volg, weet natuurlijk iedereen, dat op het moment dat de pleuris weer dreigt uit te breken, werkelijk overal de QE programma's direct worden opgestart...dat legt natuurlijk toch wel een bodem onder de markt...en uiteindelijk is het natuurlijk nog bizarder, de grote speculanten kunnen hun zakken weer vullen, door eerst de markt te laten kelderen(waarop ze uiteraard short zijn gegaan) en weer rustig de snel aangekondigd QE-fondsen binnen hengelen....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Op die wijze is QE ook een immense moral hazard geworden, het geld is tenslotte grotendeels bij de 1% beland, die willen graag dat de volgende uitdeelronde begint....uiteraard weer hartelijk dank voor je column Rick, het is iedere keer weer een wake-up call....ook ik word regelmatig bijna in slaap gesust door de mooie woorden van onze regenten....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @

  (STEEN JAKOBSEN - SAXO Bank): TREASURIES ARE STILL IN A BULL MARKET

  Short positions in U.S. Treasury futures remain sizable. Non-commercial net futures positioning on 10-year bonds is hovering near an all-time high, the U.S. Commodity Futures Trading Commission’s data show. Any unwind of these bets could push yields down further.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-07/four-charts-that-say-treasuries-will-fend-off-bear-market-drift

  MEE EENS!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een overzicht van de gevolgen van het klaarblijkelijk onverwachte streven van de nieuwe Amerikaanse regering naar een overschot op de lopende rekening (in plaats van het traditionele tekort) - "The end of the dollar standard" : http://www.evergreengavekal.com/evergreen-virtual-advisor-guest-gavekal/ Graag uw appreciatie van deze visie ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Goed artikel, bedankt. Gave slaat de spijker op zijn kop.
   Als Amerika streeft naar een handels- en betalings-
   balansoverschot, dan valt de wereld terug naar een
   werelddepressie, gelijk aan de jaren '30. Dat was
   namelijk de enige periode, dat Amerika ooit een
   overschot had. Dus dan zou Trump de fouten herhalen
   van Hoover (ook een zakenman).

   Het is nog niet zover, want het Congres zou voor het
   een en ander een stokje kunnen steken.

   DS

   Verwijderen
 9. Einde tijdperk Merkel. De ex-voorzitter Schulz (SPD)van het EU-parlement wil de baas van de EU worden. 4 jaar geleden had Merkel haast absolute meerderheid met CDU/CSU. Actuele getallen INSA, SPD op kop: https://pbs.twimg.com/media/C3-_IH-WEAAL5Ks.jpg
  SPD is sterk pro EU en Euro.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die euro zal kennelijk (in een soort Hotel California-sfeer) zelfs zonder Schulz altijd overeind blijven...
   https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-02-07/don-t-sell-the-euro-short-it-s-here-to-stay

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW @ROBV :

   Ongelofelijk, SCHULZ is nu koploper en MERKEL kan
   verliezen, tegen de verwachting in. SCHULZ zei onlangs,
   dat de integratie van Europa moet worden 'geforceerd'.
   In een interview vorig jaar, na het onverwachte Brexit,
   gaf hij nog toe, dat Europa er niet klaar voor was.
   Maar dat wordt zijn doelstelling wel:

   http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-jean-claude-juncker-and-martin-schulz-a-1102110.html

   DS

   Verwijderen
  3. Hoe is het mogelijk....Merkel eruit,...natuurlijk....maar dan Schulz er voor in de plaats....dat is bizar, die man gaat het nog bonter maken dan Merkel....ongeloofelijk.....peter

   Verwijderen
 10. @

  THE SHORT SQUEEZE IN TREASURY BONDS! Degenen, die hadden gegokt
  op hogere rendementen, hogere rente en hogere inflatie (zoals
  de kudde van Wall Street), verliezen WEER hun hemd:

  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-08/bond-yields-are-plunging-short-squeeze-begins

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat vindt u van deze verwachting tav de dollar?

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/nieuwe-dollarcrisis-vergelijkbaar-jaren-tachtig/


  Groet Liesbeth
  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LIESBETH:

   De DOLLAR INDEX (DXY) staat nog ver beneden het niveau
   van 1985. De Dollar heeft juist 30 jaar daling achter de
   rug, wat pas draaide sinds 2008.

   Een te hoge Dollar zal uiteindelijk zeker tot problemen
   kunnen leiden, net zoals in 1985. Maar een nieuw Plaza
   akkoord zou betekenen, dat andere landen moeten
   revalueren, zoals Japan dat moest doen na 1985, wat
   aldaar leidde tot de grote crash in 1989.

   Maar er komt pas weer een akkoord, als alles misgaat
   en men wel gedwongen is om de tafel te gaan zitten.
   Dit keer zal het heel moeilijk worden voor Amerika
   om Europa, Japan en China te dwingen te revalueren.

   Ik blijf positief op de Dollar tot de volgende Grote
   Crash.

   http://www.macrotrends.net/1329/us-dollar-index-historical-chart

   DS

   Verwijderen
  2. U geeft aan "ik blijf positief op de dollar tot de volgende crash", bedoelt u dat dan dat na deze crash de dollar minder positief wordt. De dollar dan inzetten om gecrashte assets te kopen?

   Liesbeth

   Verwijderen
  3. @LIESBETH:

   Men dient inderdaad meer Cash aan te houden dan
   gewoonlijk, liefst in Dollars of korte Treasuries,
   om dan daarmee activa te kopen, die zijn ingestort
   na de Crash. Tegenwoordig staan alle activa bijzonder
   hoog en eventuele risico's zijn niet meer ingeprijsd.
   Het argument, dat dat gerechtvaardigd is door de lage
   rente, lijkt erg gevaarlijk. Aan alle kunstmatigheid
   komt een eind. In de volgende crisis, stijgt de rente
   voor minder kredietwaardige debiteuren en 'rood'
   staan bij de bank wordt beperkt.

   DS

   Verwijderen
  4. Laatste vraag.. als je activa koopt die ingestort zijn, duurt het niet vele jaren voordat die weer een beetje in waarde stijgen? Zoals na de grote depressie vorige eeuw.

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Beleggers, die geen geduld hebben, zijn speculanten. Dus
   als men vindt, dat het misschien te lang duurt, dan is
   een spaarrekening geschikter.

   DS

   Verwijderen
  6. Dank voor uw reaktie. Vraag was niet bedoeld om te kunnen speculeren, maar om rendements verwachting in juist perspectief te plaatsen. Zelf verwacht ik dat na de grote klap de econonomie tussen 10-20 jaar op zijn gat ligt en daarmee ook economische groei. Volgens mij hadden de crashes die na de grote depressie plaats vonden, een sneller beursherstel, 7-8 jaar?

   Verwijderen
  7. @ANONIEM:

   Tijdens de depressie en een paar jaar na de crash,
   veerde de beurs omhoog met 132% in 2 jaar (1935 - 1937):

   http://www.csmonitor.com/Business/2013/0504/Bull-markets-how-this-one-stacks-up-in-history/1935-37-132-percent-gain

   DS

   Verwijderen
 12. En graag uw visie mbt het volgende artikel mbt herwaardering van goud. Verwacht u een dergelijk scenario of pas nadat alles in chaos is beland en we met de rug tegen muur staan..

  mvg Liesbeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LIESBETH:

   Eventuele herwaardering van de officieele Goudprijs
   ($ 42.22 /oz.) is pas aan de orde NA de volgende
   Grote Crash en in de volgende economische depressie.
   Dan pas is men gedwongen om de liquiditeit van de
   Centrale Banken echt te verhogen en het Fiatgeldsysteem
   geheel of gedeeltelijk te verlaten. De koppeling
   van valuta's aan Goud is het enige, wat de wereld
   uiteindelijk weer zal accepteren, want nepgeld zoals
   speciale trekkingsrechten (SDR's) van het IMF
   zal worden geweigerd.

   Maar zo'n systeem betekent ook, dat krediet weer
   schaarser wordt en voorbehouden tot een minderheid.

   DS

   Verwijderen
 13. Nu op ZEMBLA:

  De dubbelheid van het Nederlandse belastingbeleid. In #ZEMBLA Nederland belastingparadijs - de politiek. 21:20u NPO2 #belastingontwijking

  https://twitter.com/ZEMBLA/status/829423144452620289

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/nederland-belastingparadijs-de-politiek

   Corstiaan

   Verwijderen
 14. Fed's Bullard: Shrinking Balance Sheet Could Allow Policy Space For Future QE

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jim Rickards:
   Trump now owns the Fed board to a greater extent than any President since Woodrow Wilson. Wave goodbye Janet. Next stop: helicopter money.

   Verwijderen
 15. Denkt u dat er ook beleggingsfondsen zijn die de grote klap wel overleven, net zoals sommige beleggingsfondsen tijdens de beurscrash in 2008 een positief rendement hadden gehaald. Hoe kijkt u daarbij naar microkredietfondsen? Volgens mij hebben ze weinig correlatie met de markt en zijn ze redelijk crashbestendig.. Of is het dit keer anders?

  Gr. Frank

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FRANK:

   Beleggingsfondsen in eersteklasstaats- of bedrijfsleningen
   hebben de meeste kans om te overleven. Of bij enig
   kapitaal, een rechtstreeks bezit in zulke obligaties,
   want dan is uw bezit onder uw eigen controle.

   Microfinanciering, vooral als het kleine ondernemers
   in ontwikkelingslanden betreft, is zeer riskant,
   vooral in een economische crisis.

   DS

   Verwijderen
 16. heer Schmull, wat vindt u hiervan (én van Ron Paul) ?
  https://orders.cloudsna.com/chain?cid=MKT147626&eid=MKT292422&gclid=CPmSrcKbhdICFfQW0wod-JwPXg&step=start&hpmv=2&mp_distinct_id=15a0493b9be9-0302f553e86887-12616a4a-a3d7e-15a0493b9c042#AST58606

  Prepper's talk ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   RON PAUL is wel het luisteren waard. Hij heeft het over het
   komende einde van de grote, na-oorlogse kredietcyclus.
   Men moet zich daarop voorbereiden en als het inderdaad
   eerder gebeurt dan men verwacht had, dan krijgen
   de politici, die dan aan het bewind zijn, de schuld.
   Dan volgt een staat van beleg.

   De huidige generatie is tot nu vrij gelukkig geweest.
   Men kan alles nog krijgen. Vergelijk dat eens met
   de generatie in de jaren '30 en '40. Mijn buurvrouw
   van 93 raakt er niet over uitgepraat! Ik heb haar
   onlangs moeten mededelen, dat de kans op herhaling
   heel erg groot is. De wereld is nu eenmaal een
   slingerbeweging, kijk de geschiedenis er maar op na.

   Frankrijk wordt genoemd, maar die heeft haar eigen
   geld niet meer. Is dit een video van voor het begin
   van de Euro? Het lijkt op een vergissing.

   DS

   Verwijderen
 17. @

  TRUMP's zorgen zijn Europeanen kennelijk niet vreemd:

  (CHATHAM HOUSE): In 10 #EUROPEAN COUNTRIES, 55% AGREED, That All #IMMIGRATION Of #MUSLIMS Shd Now Be STOPPED. Wow

  https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration

  De mogelijke aardverschuiving in Europa wordt door de gevestigde
  orde ernstig onderschat. Net zoals Brexit en Trump.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Marine Le Pen's kansen ernstig onderschat?
   61% van de Fransen wenst alle migratie uit
   Moslim-landen te beeindigen:

   https://mishtalk.com/2017/02/15/chatham-house-poll-shows-only-20-of-europeans-disagree-to-statement-all-further-migration-from-mainly-muslim-countries-should-be-stopped/

   DS

   Verwijderen
  2. Is begrijp wel waarom!

   https://www.facebook.com/OurEyeOnIslam/videos/1842362132696368/

   Wim

   Verwijderen
 18. Leuk voor de zondag? De Nederlander Lex van Dam

  Million Dollar Traders (Full Series 1 of 3)

  Zelf ook geprobeerd te traden. Het heeft mij een 6 cijferige bedrag gekost.

  https://www.youtube.com/watch?v=v6ciY8u04Kk

  Karel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KAREL:

   80 tot 90% van de traders verliezen, vooral degenen
   met effectenkrediet. De gevaarlijkste takken van sport
   zijn CFD's, Binary Options, Valuta's, speculatieve
   mijnaandelen en 'short' gaan, eventueel met een
   'inverse' ETF.

   De winnaars zijn degenen, die juist NIET traden en
   een gespreide portefeuille met kwaliteitsaandelen
   koesteren over een lange periode, zonder aandacht te
   besteden aan voorspellingen over toekomstige
   marktbewegingen. Als men zenuwachtig wordt over
   de hoogte van de markt, dan gewoon de kaspositie
   vergroten om toe te kunnen slaan bij de volgende
   malaise. Zelfs de zogenaamd 'beste' traders,
   de hedge funds, gaan uiteindelijk voor 90%
   het schip in en doen het slechter dan de markt of
   sluiten de tent. Bovendien is een 'goede' trader
   een kort leven beschoren: hij verliest zijn flair,
   als hij ruzie krijgt met zijn vriendin of iets anders.

   DS

   Verwijderen
 19. @

  (JIM ROGERS)(!): The WORST ECONOMIC PROBLEMS Of A LIFETIME Are AHEAD. In Case Of Any TRADE WAR, It's ALL OVER

  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-11/jim-rogers-were-about-have-worst-economic-problems-lifetime-lot-people-will-disappea

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jim Rogers verwacht een flinke rente verhoging, het geen de interviewer niet beaamd.

   Loes

   Verwijderen
  2. @LOES:

   De economie rechtvaardigt geen flinke renteverhoging.
   Maar Yellen weet, dat zij haar baan verliest in 2018
   (of eerder), dus zij wil het Trump niet al te
   gemakkelijk maken. Er is oorlog tussen de FED en
   Trump. Een te hoge rente en te hoge Dollar zouden
   roet in het eten van hogere groei gooien.

   DS

   Verwijderen
 20. 'Onzekerheid over financiële stabiliteit neemt toe'

  Zie:
  http://www.nu.nl/economie/4465167/onzekerheid-financiele-stabiliteit-neemt-toe.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Reken maar. Er zijn genoeg tijdbommen. 45% van alle
   Bankleningen in Griekenland zijn niet-presterend, om
   maar wat te noemen.

   DS

   Verwijderen
 21. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1487081728.php
  Jim Rogers: buy gold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN PWERF:

   Op zwakte. Nooit verkopen. Wegleggen. Maar altijd
   in gedachten houden, dat het plotseling weer kan
   dalen. Rente- en Dollarstijging plus Deflatie zijn
   tegenwinden. De bekende Goudkevers zijn al sinds
   het hoogtepunt in 2011 positief. Niemand weet, wanneer
   het doorbreekt naar boven. Misschien is de recente
   stijging weer tijdelijk.

   DS

   Verwijderen
 22. De grondstoffenprijzen schieten omhoog. Gaat dit zo nog een tijdje door ?
  Komt dit doordat er afgelopen jaar minder geproduceerd is en hoelang duurt het volgens u voordat dit weer in balans is ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   We zitten middenin de 'melt-up' van de Trump-rally!
   De verwachtingen over de Trump-bump zijn hoogespannen.
   Waarschijnlijk te hoog, want het Congres kan nog
   weerstand bieden. Belastingverlagingen zijn
   positief, maar infrastructuur-investeringen kunnen
   nog jaren duren. Ik zou niet van stapel lopen.

   DS

   Verwijderen
 23. Treasuries worden toch nooit wat, als elke opmerking van Yellen de daling doet inzetten. Je bent dan toch overgeleverd aan de beleidsmakers i.p.v. aan een markt zoals U, die verdedigd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De geloofwaardigheid van Yellen is zeer beperkt.
   Alle voorspellingen over economische groei en
   rentestijgingen komen steeds maar niet uit.
   Nu is het tijd om tegen de algemene mening in
   te gaan:

   Danske Bank: positief op TREASURIES

   “It’s all over the news that prices are running up and down, but at the same time the price to buy insurance is actually historically cheap,” he said. “Our view on Treasuries is to diversify away from Europe though the size of the hedging cost will continue to matter. Lately, it seems the market largely ignored that hedging got a lot cheaper.”

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-13/u-s-bonds-offer-escape-from-france-to-danske-s-wealth-masters?utm_content=tv&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%253D=socialflow-twitter-tv

   DS

   Verwijderen
 24. Ylan Q. Mui ‏@ylanmui
  Yellen has cough attack when senator asks directly about hiking in March. Three coughs, three rate hikes? #secretsignal

  BeantwoordenVerwijderen
 25. https://fd.nl/blogs/1187548/opbreken-eurozone-hoedt-u-voor-hyperinflatie
  Hyperinflatie en chaos, incl bak runs ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Als de Eurozone ooit opbreekt, dan is hyperinflatie
   in Zuid-Europa onvermijdelijk. Gegarandeerd het einde
   van de democratie aldaar. De democratie in Zuid-Europa
   staat al heel laag aangeschreven:

   For many former or traditionally left voters, the most attractive alternative turned out to be the populist right, which offered simple, straightforward solutions to citizens’ economic and social fears. Economically, the populist right promises to promote prosperity, via increased government control of the economy and limits on globalisation. Socially, the populist right promises to restore social solidarity and a sense of shared national purpose, by expelling foreigners or severely limiting immigration; diminishing the influence of the European Union, and protecting traditional values, identities and mores.

   For those who bemoan the rise of the populist right, the challenge is clear: you can’t beat something with nothing and if the left can’t come up with more viable and attractive solutions to contemporary problems than those offered by its competitors it can expect to continue its slide into the dustheap of history.

   https://www.socialeurope.eu/2017/02/europes-centre-left-risks-irrelevance/

   DS

   Verwijderen
 26. Inflatie in US loopt hard op
  http://www.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi
  Pas gevaarlijk boven de 4%? Zie 10YR grafiek voor TA

  Grt Robert

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT:

   Het schijnt in de financieele wereld WEER de algemene
   mening te zijn, dat inflatie en rente nu alleen maar
   kunnen doorstijgen. Mee ONEENS! Dit is weer een
   tegenbeweging in een structureel neergaande trend.
   Maar de duur van zo'n tegenbeweging is onbekend.
   Intussen kunnen traders wat verdienen in de
   grondstoffensector.

   DS

   Verwijderen
 27. Triple alltimehighs op Wallstreet.
  Dit is de meest extreme bullmarket die ik in vele jaren heb gezien. Alle 3 de indices Dow, S&P en Nas zijn ongeveer verdrievoudigd sinds de dip van 2008/09.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Gelijk aan 1987 of zelfs 1929? We hebben zo'n trein
   al eerder voorbij zien komen en zoiets eindigt altijd
   in tranen. Geniet ervan zolang het duurt

   DS

   Verwijderen
  2. @plof@DS

   Dit lijkt mij een redelijke verklaring:

   Charlie Bilello ‏@charliebilello 13. Feb.

   With 80% of companies reported, S&P earnings up 46% year-over-year, strongest since Q1 2010. $SPX
   https://pbs.twimg.com/media/C4jya3gUMAA3lxQ.jpg

   Verwijderen
  3. Ondanks dit ene betere kwartaal zijn de waarderingen juist torenhoog.

   Verwijderen
 28. Yep... ook zoveel winstkansen gemist?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben zelf uitgestapt op Aex 500 1,5 jaar geleden, dus nee niet heel veel gemist. Maar ik verbaas me wel over de enorme waarderingen in met name de US.

   Verwijderen
 29. Mening over de toekomst van de dollar van Nicolas Pantelis, 'gelauwerde beleggingsadviseur' (en ik meen ooit een korte tijd ook een collega-analist van u op een beleggingsforum van Michael Kraland?):

  "Binnenkort kan Trump nóg een belangrijk orgaan in zijn broekzak steken: de Federal Reserve.
  Trump heeft het onwaarschijnlijke voordeel dat hij het komende jaar maar liefst 4 nieuwe leden in het beslissingscomité van de Federal Reserve kan plaatsen.
  Ook de positie van Janet Yellen zal over een jaar opnieuw ingevuld moeten worden.
  Yellen heeft het zo niet met Trump en Trump heeft het niet voor Yellen. De eerste vrouwelijke voorzitter van de Amerikaanse centrale bank zal volgend jaar meer dan waarschijnlijk vervangen worden.
  Dit zal allemaal zijn invloed hebben op de beslissingen van de Federal Reserve.
  Trump wil namelijk hoe dan ook een zwakkere dollar. Dat was duidelijk te merken aan zijn retoriek van de laatste weken. De kans is dan ook groot dat hij mannetjes zal plaatsen die zijn verlangens inwilligen. Op een duidelijk lagere dollar zijn maar weinig beleggers op voorbereid. U bent gewaarschuwd".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Valuta's voorspellen is een hachelijke zaak, omdat zoveel
   verschillende factoren een rol spelen. De 30-jarige
   daling van de Dollar draaide dan eindelijk in 2008,
   maar iedereen zat 'short'. Nu is de Dollar sindsdien
   in stijgende lijn (met een kleine verzwakking tot nu
   toe in 2017) en iedereen zit weer 'long'. Ik blijf
   van mening, dat de Dollar nog wel een 10 jaar relatief
   'sterk' blijft, wat niet uitsluit 1 of 2 jaar van zwakte.

   Trump is onvoorspelbaar en verandert zijn mening
   voortdurend. Hij klaagde altijd over de 'bubbel',
   die door de FED was opgeblazen. Dat hij straks
   de FED naar zijn hand zal zetten om al zijn
   programma's te financieren, is pure speculatie van
   hen, die dit 'rationeel' proberen te benaderen.
   Niet doen! We zitten in de eindfase van een
   economisch herstel, waarbij grondstoffenprijzen
   de pan uitrijzen. De Fed zal straks moeten afkoelen,
   met of zonder Yellen, met als gevolg een hogere Dollar,
   wat de agenda ook is van Trump.

   Uiteindelijk zal die gedwongen afkoeling weer leiden
   tot lagere inflatie en rente. De algemene mening, dat
   Trump wel even de groei en de schuldenlast verdubbelt
   met medewerking van het Congres, lijkt wishful thinking.

   DS

   Verwijderen
 30. Shiller PE 29.02. Party like it's 1929!!

  https://twitter.com/Stalingrad_Poor/status/831900196581765121

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 31. http://www.marketwatch.com/story/this-chart-says-the-bull-market-has-years-left-to-go-2017-01-25

  Feestje moet dus nog beginnen !?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vrij suggestief waar de laatste rode zone is geplaatst.
   Zou je rood/groen grens bij 2008 leggen dan onstaat er een heel ander beeld. Dan zitten we al dik in reservetijd groen vergeleken met de voorgaande korte rode periode.

   Verwijderen
 32. The Coming Bear Market:

  https://northmantrader.com/2017/02/15/the-coming-bear-market/

  Lucas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUCAS:

   Bedankt! Een heel goed verhaal. MEE EENS! Uit mijn hart
   gegrepen:

   The weekly $XIV, the inverse of the $VIX shows historically unprecedented capitulation to the upside. Previous moves of lesser extremes have produced reversions to the lower Bollinger Band

   Nu is het de tijd om het hoofd koel te houden en de
   kaspositie scherp te verhogen. Natuurlijk wens ik
   Trump het beste toe, maar hij zou hetzelfde lot
   kunnen treffen als Hoover (Crash & Depressie) en
   Yeltsin (Rusland failliet in 1998), die beiden
   'outsiders' waren en de Deep State (Nomenklatura)
   wilden 'hervormen'.

   DS

   Verwijderen
 33. Eurobonds: Nee. Nee. Nee!

  https://www.ftm.nl/artikelen/eurobonds-nee-nee-nee?utm_medium=social&utm_source=ftm.nl&utm_campaign=sharebutton

  Paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   Opzienbarend. Eurobonds via de achterdeur. Alleen mogelijk,
   als Euroland ook echt een land wordt. Maar de realiteit
   is totaal anders.

   DS

   Verwijderen
 34. Een trader (Hit The Bid) uit Amerika ging 2 of 3 jaar geleden long op de QQQ met als doel 134. (dan is hij binnen) De QQQ staat nu op 129, not bad!

  Simon

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @

  Let op wat de KUDDE doet:

  (ROBERTS): NET POSITIONING BUYING PANIC

  The massive net short position in bonds suggests a run down in rates below 2% (!!)

  https://realinvestmentadvice.com/3-things-fake-news-net-positioning-buying-panic/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. hadewych von mises17 februari 2017 om 12:01

  heer Schmull: u zegt "de kaspositie scherp verhogen", is dit voor buy on the dips, of komt er langduriger bearmarket volgens u ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Kaspositie verhogen voor de volgende BEARMARKT, NA
   de euforie. Zoiets doe je altijd 'te vroeg', want
   op dit moment zijn de speculanten de 'helden' en
   degenen, die voorzichtiger worden, de 'dwazen'.

   DS

   Verwijderen
 37. De ECB-miljarden Bij wie komen de miljarden aan publiek geld terecht? Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) lijkt een ver-van-mijn-bed-show doorspekt met moeilijk jargon en financiële termen. In dit dossier onderzoekt FTM de implicaties het ECB beleid voor de burger. Wat is lage-rentebeleid en wat zijn de gevolgen van 'quantitative easing' (QE) voor Nederland?
  14 FEBRUARI 06:30
  Parlement maakt zich niet zo druk om verdampen pensioenmiljarden door ECB-beleid

  https://www.ftm.nl/artikelen/parlement-maakt-zich-niet-zo-druk-om-verdampen-pensioenmiljarden-door-ecb-beleid?utm_medium=social&utm_source=ftm.nl&utm_campaign=sharebutton#_=_

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Zonder het verruimingsbeleid van de ECB en de lage rente,
   was het Euro-project allang gesneuveld, met als gevolg
   enorme werkeloosheid, in eerste instantie.

   De spaarder moet zich dus, overal trouwens, opofferen om
   een economische depressie te voorkomen. Maar dat is
   niet eeuwig vol te houden, want te lage rente leidt
   tot heel gevaarlijke bubbels in activa, die
   onherroepelijk zullen barsten. There is NO FREE LUNCH!

   DS

   Verwijderen
 38. http://www.rtlz.nl/algemeen/economie/uit-eu-pinnen-lastig-wachten-aan-grens-hypotheekrente-stijgt
  vlg boonstra wordt de gulden zwakker dan de euro !! mee eens ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   In eerste instantie kan alles gebeuren, want zo'n
   scheiding brengt onzekerheid met zich mee. Maar
   Nederland is (nog) een rijk land, vanwege de
   pensioenpot en de besparingen. Dus de nieuwe Gulden
   zou wel degelijk sterker worden dan de Euro, die
   de talloze zwakke lidstaten moet verdisconteren.
   De nieuwe Gulden zou trouwens de nieuwe Deutschmark
   schaduwen, zoals vroeger. Want niemand gelooft toch,
   dat Nederland dan de enige is, die het schip vaarwel
   zegt. Maar de sterkere valuta's zouden de export
   kunnen treffen. Elke scheiding is niet zonder pijn.
   De sterkere lidstaten in een monetaire unie zijn
   historisch altijd degenen geweest, die het eerst
   eruit stapten. Geen enkele monetaire unie van
   verschillende landen (er waren er 150 +) heeft het
   OOIT kunnen volhouden.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Op dit moment profiteren Nederland en Duitsland
   het meest van de Euro, omdat die 'ondergewaardeerd'
   is t.o.v. hun economie. Maar zodra de zwakke en
   failliete lidstaten bij hen komen aankloppen
   om maar even hun huid te redden, dan blijkt opeens,
   dat de Eurozone slecht tijdelijk soelaas biedt.
   Dus met een 'echte' monetaire unie voelen
   de sterke lidstaten pas goed, hoeveel het allemaal
   gaat kosten:


   The current recovery may help postpone the moment of truth, but an unpalatable decision is inevitable between two equally difficult options. One option is to reform the system so that the euro zone becomes a functioning monetary union with the possibility of real fiscal transfers and enforceable structural reforms. That requires treaty changes; an arduous process at best in Europe. The alternative is that the euro zone splits up and national central banks, which have continued as part of the system of European central banks, regain control over national currencies. This is technically possible, though as economist Barry Eichengreen wrote here recently, there is no doubt that it would entail large-scale disruptions.

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-02-17/only-germans-love-the-euro-these-days

   DS

   Verwijderen
 39. The Truth About Immigration and Crime in the Netherlands

  https://www.youtube.com/watch?v=ypnC5-M7PhQ

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 40. De Partij van de Arbeid wordt door tegenstanders al jaren de 'Partij van de Allochtonen' en 'softe theedrinkers' genoemd. Partijprominenten als Wouter Bos, Felix Rottenberg, Ella Vogelaar en Rob Oudkerk krijgen de vraag voorgelegd waarom vooral de PvdA verantwoordelijk wordt gehouden voor de problemen van de multiculturele samenleving. Ze praten openhartig over de manier waarop de sociaaldemocraten worstelen met de verwijten en het softe imago. De makers gaan ook te rade bij oud-PvdA'ers als Tunahan Kuzu en Jacques Monasch, die voor een eigen koers kozen.

  http://www.npo.nl/politicologica/16-02-2017/VPWON_1266176

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Alle partijbolwerken van vroeger leggen het loodje.

   Zelfs MERKEL wankelt:

   The unexpected entry of Schulz, the former European Parliament president, has upended German politics. Merkel’s bloc slid to 30 percent and the SPD climbed 10 percentage points in two weeks to 31 percent, according to an INSA poll for Bild newspaper published Monday. The poll put the Left at 10 percent and the Greens at 7 percent, suggesting they’d have enough support to enable a three-way government led by the SPD if elections were held now.

   https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-07/german-anti-capitalist-party-held-at-arm-s-length-by-spd-s-kraft

   DS

   Verwijderen
 41. Toch gaat het best wel goed in Europa ;-(

  https://twitter.com/nbbrk/status/833433588561563649

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Lees dit: Rutte en Merkel vragen Juncker de EU-integratie plannen over de verkiezingen te tillen. Fa. List & Bedrog.

  EU op de schop? ‘Juncker klaar om op te stappen’

  http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/02/eu-op-de-schop-juncker-klaar-om-op-te-stappen-455227/

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   De massale deportaties van asielzoekers is al aan
   de gang:

   DUITSLAND:

   http://fortune.com/2017/02/19/germany-deports-asylum-seekers/

   ZWEDEN:

   https://www.theguardian.com/world/2016/jan/28/sweden-to-expel-up-to-80000-rejected-asylum-seekers

   DS

   Verwijderen
 43. https://www.ft.com/content/bc99e5d8-f526-11e6-95ee-f14e55513608
  Overleeft Trump de volgende maanden ? En wat zijn de gevolgen voor de treasures ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het maakt niet uit, wie President is. TREASURIES zijn
   juist de vluchthaven in onzekere tijden. Alle
   rendementsstijgingen ( en dus waardedalingen) zijn
   tijdelijk, ookal kan men even moeten wachten. Tenzij
   men natuurlijk gelooft, dat recessies in de toekomst
   zijn afgeschaft!

   Ondanks alle beroering onder de hysterische
   Trump-haters, is de steun voor Trump in het
   binnenland ('heartland') juist toegenomen.
   De Rasmussen-opiniepeiling, onder geregistreerde
   en waarschijnlijke stemmers, vermeldt 55% voor
   Trump (stijgende) tegenover 39% onder alle
   ondervraagden, ook niet-stemmers (Gallup). Maar
   hij is pas een maand President.

   Trump lijkt niet alleen 4 jaar uit te dienen,
   terwijl de Democraten gevoelige verliezen zouden
   kunnen leiden in 2018 in het Congres, maar
   een ambtstermijn van 8 jaar is niet uit te sluiten.

   Dat hangt van de economie en van zijn gezondheid af.
   En natuurlijk ook van de Deep State (CIA, etc), maar
   hij is zich daarvan bewust en weet, wat JFK overkwam,
   die het hoofd van de CIA, Allen Dulles, had ontslagen
   (I'll tear up the CIA in a thousand pieces'):

   https://www.democracynow.org/2015/10/19/a_cia_tie_to_jfk_assassination

   Trump heeft de 'animal spirits' in de wereld losgemaakt!
   Dit lijkt steeds meer op 1927 - 1929...

   DS

   Verwijderen
  2. De linkse elite ( Clinton, Soros, Goldman Sachs, diverse kranten etc.) is zeer gevaarlijk. Zij hebben de reputatie hun tegenstanders te vermoorden. Clinton heeft een spoor van moorden achtergelaten tijdens haar verkiezingscampagne. Miljoenen mensen binnen en buiten de States bidden dagelijks voor bescherming van Trump; zijn leven wordt continue bedreigd.

   Johan van Vught

   Verwijderen
 44. Sweden's Million-Dollar Refugee Industry

  https://www.youtube.com/watch?v=gYNKufXhWGg

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   http://www.foxnews.com/world/2017/02/21/rioting-erupts-in-immigrant-dominated-swedish-suburb.html

   Nepnieuws? Of is er toch iets aan de hand in Zweden?

   DS

   Verwijderen
  2. @DS Hartelijk bedankt! Het gaat niet goed in Zweden!

   https://twitter.com/Nigel_Farage/status/834138279972847616

   Bertus

   Verwijderen
  3. Niet goed in Zweden? Niet goed in Europa, zul je bedoelen. De politiek correcte elite importeert moslims bij de vleet, ontkent onze identiteit en cultuur, steelt ons geld om naar de 'brusselse gauwdieven' over te maken en hoopt dat we weer zo gek zullen zijn hun bedrog te geloven. Ik ben dus niet meer politiek correct... en probeer ons land te redden van de ondergang door te kiezen voor iemand die door democratische partijen ( sic! ) wordt buitengesloten!

   Johan van Vught

   Verwijderen
 45. Intraday triple records in the USA again.
  Gebaseerd op weinig behalve een halve gare blonde idioot die nog meer belastingverlaging en tevens extra uitgaven roeptoetert.

  Voor de beren wordt het geduld behoorlijk op de proef gesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vind dat U een beetje te ver gaat met "halve gare blonde idioot"! Gekozen volgens democraties systeem,dat veel mensen Brexit, deze president en komende verkiezingen in NL ,Frankrijk en Duitsland nog steeds niet zien als een omwenteling zegt genoeg over deze mensentijd om wakker te worden.

   Verwijderen
  2. @PLOF:

   BARCLAYS: P/E Multiples AT A PERMANENTLY HIGH PLATEAU,
   due to ANIMAL SPIRITS! FORGET VALUATIONS!

   http://www.valuewalk.com/2017/02/stocks-animal-spirits/

   De laatste keer, dat zoiets werd gezegd, was door
   IRVING FISHER in 1929, net voor de Grote Crash:

   The stock market crash of 1929 and the subsequent Great Depression cost Fisher much of his personal wealth and academic reputation. He famously predicted, nine days before the crash, that stock prices had "reached what looks like a permanently high plateau."[22] Irving Fisher stated on October 21 that the market was "only shaking out of the lunatic fringe" and went on to explain why he felt the prices still had not caught up with their real value and should go much higher.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher

   Maar GENIET ERVAN, zolang het duurt. Dit is nogmaals
   mijn favoriete video over Trump's overwinning. Ook ik
   huilde van deze meevaller tegen alle verwachting in,
   wat ik best wil toegeven. Dit was een 'inside straight'
   (Poker)! En nu maar het beste ervan hopen:

   https://www.youtube.com/watch?v=OOlj3ep7YDE

   DS

   Verwijderen
  3. Vind dat U een beetje te ver gaat met "halve gare blonde idioot"

   Nee dat vind ik niet. Ik had ook sterkere bewoordingen kunnen kiezen, dat doe ik bewust niet. Democratie is overigens prachtig, maar Trump is wel aan de macht gekomen met een minderheid remember.
   Daarbij liggen de verkiezingen al weer ver achter ons. Trump beoordelen op wat ie doet. Feit is dat ie belastingverlaging en hogere bestedingen (tegenstrijdig) weliswaar belooft maar niks realiseert. Gewoon een halve gare blonde idioot dus.

   Verwijderen
  4. Trump verdient onze achting! Eindelijk een president die zich niet onderwerpt aan de elite, maar kiest voor zijn volk! En dus alle linkse media tegen zich krijgt.
   Wij hebben ook een Trump nodig! Onze huidige politici stelen, graaien, liegen en bedriegen. En ze hebben de media in hun zak!

   Johan van Vught

   Verwijderen
 46. Ben benieuwd hoe U Rutte dan beoordeelt..na 1000 Euro toezegging, MH 17 doofpot, Ukraine referendum uitslag, 4 ministers die liegen en bedriegen, geld terug uit Griekenland....etc etc

  BeantwoordenVerwijderen
 47. ANALYSIS: Compared to the Dutch Tulip Mania of 1637, stocks looks still are undervalued.

  https://www.youtube.com/watch?v=08OVwVH-opI

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ANALYSIS: Compared to the Dutch Tulip Mania of 1637, stocks looks still undervalued.

   Jan

   Verwijderen
 48. http://m.telegraaf.nl/article/27665478/canada-open-voor-migranten-vs

  Let wel.....die illegaal de grens oversteken. Trudeau heeft zijn eigen "wir schaffen das" moment. Onder globalist en allemansvriend Trudeau vindt de verkwanseling van uw geliefde Canada plaats.

  Onder het mom van humaniteit en diversiteit moet de vergrijzing in de Westerse wereld bestreden worden. Er moet immers voldoende aanwas zijn van consumenten die de met schulden overladen Westerse economieën draaiende moeten houden.

  Of heeft u een ander kijk op de zaak?

  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   CANADA is altijd relatief liberaal geweest vergeleken
   met Amerika (behalve onder Obama). Tallozen weken uit
   tijdens de Vietnamese oorlog om de dienst te ontlopen.

   Maar de laatste jaren loopt het storm en 20% van de
   bevolking is nu geboren buiten Canada. Immigratie is
   aanzienlijk moeilijker geworden, maar niet voor iedereen.
   De tegenstand wordt echter sterker:

   http://immigrationwatchcanada.org/

   TRUDEAU lijkt een schaduw van zijn vader. De ontmoeting
   met Trump was bijzonder moeilijk, want ze komen van
   een andere planeet.

   Immigratie om vergrijzing tegen te gaan is een nobel
   streven, maar het maatschappelijk evenwicht staat
   op het spel, als immigranten met een totaal verschillende
   cultuur en godsdienst een land overspoelen. De tegenreactie
   is dan te verwachten.

   Maar immigratie verloopt vaak door fasen: 100 jaar geleden
   keerde het voornamelijk blanke, protestantse Amerika
   zich tegen de immigratie van katholieken. De verkiezing
   van Kennedy was daarom een donderslag in 1961.

   Wie weet, is de multi-culturele samenleving onvermijdelijk.
   Tenslotte moeten we allemaal met elkaar leren omgaan.
   Probleem is wel, dat sommige godsdiensten eisen, dat
   men zich 'bekeerd', anders wordt men beschouwd als een
   'ongelovige'. Helaas blijft dat voorlopig een ernstig
   struikelblok.

   DS

   Verwijderen
 49. (Source:UBS) February 21st 2017

  Thought From The Floor  Investors attribute US equity highs to the Trump trade
  But it's not enthusiasm for Trump that's causing it, it's fear.
  US Treasuries are being bought back as insurance because the VIX term structure is too steep.
  Falling Treasury yields only encourage equities higher, regardless of fundamentals
  China has proved an unlikely ally to equities, as it drives commodities upward.
  The whole market has unwttingly entered a dangerous risk-parity trade.

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. UIT EUROPA:

   http://www.avrotros.nl/uiteuropa/video/broadcast/uit-europa-22-02-2017/


   Bertus

   Verwijderen
 50. Beste Diederik,

  Onderstaande link is van een recente Macrovoices podcast. Hierin wordt middels data de stelling onderbouwd dat er sinds een aantal jaren een eurodollar tekort is wereldwijd. Eurodollar liquiditeit is noodzakelijk voor de wereldwijde handel en betalingen. Dit tekort komt voort uit de verandering dat Amerikaanse banken minder dollars zijn gaan uitlenen naar het buitenland waardoor de prijs van de usd is gaan stijgen. Verkopen van Treasuries door buitenlandse overheden worden gedaan om dit eurodollar tekort op te vangen. Maar de conclusie die wordt getrokken is dat de eurodollars de enige valuta is die niet door de Centrale Banken gecontroleerd kan worden, zo blijkt. Deze gang van zaken zal vervolgens lijden tot waarschijnlijk een crash in China en de noodzaak tot een nieuw monetair systeem. Graag uw visie op deze stelling.

  Vr. Groet en dank,

  John


  Understanding the Eurodollar Money Market

  Swap Spreads and Interbank Hierarchy

  Dimensions in the Eurodollar Futures and Eurodollar Money Supply

  Why does the World Need So Many Dollars?

  How the Eurodollar market supplanted the Bretton Woods System

  U.S. Dollar and the Dollar Funding Gap

  Reflation Trade Debunked

  Interest Rates Trapped

  Failing Global Currency System

  https://www.macrovoices.com/239-jeffrey-snider-understanding-the-global-u-s-dollar-shortage

  Gratis registratie noodzakelijk om de presentatie slides te zien.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is een weergave -zonder registratie-

   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-18/theres-something-weird-going-jeff-snider-global-dollar-shortage#comment-9043113
   HPDG

   Verwijderen
  2. @JOHN:

   Bedankt! Dit is een heel goed overzicht van een
   vrij ingewikkelde materie. Het licht de sluier op
   van de 'onzichtbare' financiering van ons financieele
   systeem. Ruwweg 80% van de wereldschuld luidt in
   Dollars en die moet regelmatig worden verlengd.
   In 2008 liepen de Europese banken tegen een muur,
   omdat zij voor de financiering grotendeels
   afhankelijk waren van Amerikaanse financieele
   instellingen. Het 'tekort' aan Dollars en
   Treasuries (benodigd voor onderpand voor het
   internationale kredietsysteem) wordt weer
   acuut bij de volgende crisis. Vandaar, dat ik
   op lange termijn positief blijf over deze
   beleggingsklassen.

   Een nieuw monetair systeem komt zeker, maar niet
   voordat het echt moet, dus NA de Crash.

   DS

   Verwijderen
  3. Beste Diederik,

   Bedankt voor uw reactie. Ik ben het eens met uw visie dat deze lange termijn trend zal doorzetten, met mogelijke tussentijdse onderbrekingen.
   Jim Rickards geeft aan dat de komende FED aanstellingen door Trump een goede indicator zullen worden voor de richting.

   Trump will have the chance to make an unprecedented five appointments to the Fed board of governors in the next 16 months, including a new chair and two vice chairs. If he appoints doves, that will be the signal that inflation in the form of helicopter money and financial repression is on the way. That will also be the signal to move out of cash and increase our allocation to gold beyond the current 10% level.
   If Trump appoints hawks to the board, that will be a signal that his team does not understand the problem and is relying on overoptimistic growth assumptions. In that case, we could expect a recession, possible debt crisis and strong deflation. That is a signal to keep our 10% gold allocation as a safe haven, but also buy Treasury notes in expectation of lower nominal rates.
   We are watching for Trump’s nominations to the Fed board. The first three should be announced soon. Once the names and their views are known, the die will be cast.

   Vriendelijke groeten,

   John

   Verwijderen
 51. Frans Timmermans: Europa is een wonder!

  http://www.npo.nl/jinek/23-02-2017/KN_1688610

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Heeft dit plan kans van slagen?

  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeischer-waehrungsfonds-soll-iwf-bei-euro-krisen-ersetzen-a-1136143.html

  Wiebe

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIEBE:

   Relatief kleine landen, zoals Griekenland en Portugal,
   kunnen door de ESM worden ondersteund. Maar niet Italie.
   Dan zal er internationale bailout nodig zijn,
   die in eerste instantie wel zal lukken, omdat
   iedereen dan in gevaar zou komen.

   DS

   Verwijderen
 53. Hoe denkt u hierover?

  As I said before: Without more debt we'll head into a giant recession. It's all kick the can and low rates keep the illusion alive.

  And that's the reason the Fed keeps moving the target line because they want to invent every excuse in the book not to raise rates.

  All of last summer Janet Yellen was talking non stop about needing authorization to buy stocks directly and bring back QE. She knows why.

  Wiebe

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIEBE:

   Uitstel is geen afstel, maar niemand wil het op zijn
   geweten hebben, dat de economie instort. Probleem is,
   dat QE (obligaties of aandelen) de economie niet
   aan de gang krijgt en ook niet de inflatie omhoog
   stuwt. Toch is QE voorlopig het enige, dat, vanwege
   de liquiditeitscreatie, de markten helpt. Totdat
   het politiek minder haalbaar wordt (vermogensongelijkheid,
   etc). Maar de natuurwetten zijn nog niet opgeheven.
   Wat we meemaakten in 2000- 2001 en 2007 - 2008 (-50%+),
   staat WEER zijn opwachtig te maken, ookal duurt het
   misschien nog even. De kredietcyclus gaat op en neer.

   DS

   Verwijderen
 54. @ DS

  Wat vindt u van HBM Healthcare?
  Een investering die het overwegen waard is? Of toch maar gewoon BB Biotech?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SCHUMPETER:

   HBMN (CH) heeft een goede naam voor langere termijn,
   geduldige beleggers, met nog een aantrekkelijk
   rendement ook. Vroeger was er een aardige korting
   t.a.v. de intrinsieke waarde, maar het aandeel is nu
   niet meer tegeef.

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=CH%3AHBMN&insttype=Stock&freq=2&show=&time=13

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. @DS

   Maar hoe kijkt u er tegen aan vs. BB Biotech ?
   HBM is veel private placements van (nog) niet genoteerde bedijven. Ik vermoed iets meer early-stage...

   BB Biotech is beleggen in uitsluitend beursgenoteerde biotech bedrijven

   Verwijderen
 55. https://pro.rickardsreports.com/p/AWN_icenine_0117/PAWNT202/Full?h=true
  Heeft mr Rickards nu de zoveelste samenzweringstheorie verzonnen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Rickards timmert constant aan de weg met irritante
   advertenties op de internet. Bij samenzwerings-
   theorieen weet men nooit zeker, wat er misschien
   van waar zou kunnen zijn. Het meeste lijkt
   tijdsverknoeierei. Zijn 'deskundigheid' wordt
   ernstig overdreven. Mr Hype. Zoals het een
   boekenverkoper betaamt.

   DS

   Verwijderen
 56. Zijn we beter af met de gulden? En zo ja, hoeveel beter?

  https://www.ftm.nl/artikelen/zijn-we-beter-af-met-de-gulden?share=1

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt! Helder artikel. Eindelijk wordt deze discussie
   nu gevoerd. Natuurlijk komt er zoveel bij kijken, dat
   een zwakke coalitie-regering het waarschijnlijk niet
   aandurft. Bovendien zal men moeten accepteren, dat
   de exitkosten heel hoog zullen zijn en over 10 jaar
   moeten worden uitgesmeerd. In de praktijk zal dit
   Europroject echter nooit gedeeltelijk worden
   voortgezet. Er zal een streep onder worden gezet door
   ALLE lidstaten, als het eenmaal de geest geeft.

   DS

   Verwijderen
 57. US 10 year bond headed below 2.25% says Gundlach

  "There is a stealth flight to safety going on"


  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   GUNDLACH heeft het moeilijk tot dusver in 2017.
   Waarschuwde ervoor, dat de Bullmarkt in Bonds
   voorbij zou zijn, als 3% voor de 10-jarige in
   zicht komt. Ik herhaal: het rendement op de
   10-jarige wordt NEGATIEF bij de volgende crisis,
   dus de waardestijging, die nog in het verschiet ligt,
   is fenomenaal. Bijna heel Wall Street is nu SHORT!

   DS

   Verwijderen
  2. @BERTUS:

   http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Gundlach-T-note-Yield-Treasury/2017/02/24/id/775504/

   DS

   Verwijderen
 58. Beleggingsbureau Tostrams heeft er al een in het vizier. 'De AEX-index gaat door de 1000 punten'

  https://fd.nl/beurs/1189364/de-aex-index-gaat-door-de-1000-punten

  Advies in 2011 van Royce: short! AEX daalt nog naar 200

  https://www.youtube.com/watch?v=90BqYUg0AJI

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hopelijk werkt deze link: https://fd.nl/beurs/1189364/de-aex-index-gaat-door-de-1000-punten

   B

   Verwijderen
 59. @SCHUMPETER:

  Er zijn moeilijkheden met de antwoordknop.

  BB BIOTECH lijkt de voorkeur te verdienen, vooral na deze
  consolidatie:

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=CH%3ABION&insttype=Stock&freq=2&show=&time=13

  Er is een korting op de intrinsieke waarde en het dividendrendement
  is ook niet onaardig.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Deprimerend: "De nieuwe zijderoute"

  'De Zijderoutes', heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd van de rest van de wereld. Het oude Europa is in verval en de economische voorspoed in Azië, Afrika en Zuid-Amerika gaat aan onze neus voorbij.

  http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/26-02-2017/VPWON_1265899

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Loes

   Hmmm, zou het echt zo erg worden/ zijn...?
   Volgens mij zijn we gewoon grotere taartstukken aan de kinderen Azië, Afrika en Zuid-Amerika aan het geven, waardoor ons eigen abnormale grote stuk iets kleiner is geworden. Het komt nu allemaal vanzelf iets minder aan"waaien". Bedrijven en sollicitanten concurreren nu met de hele wereld. Maar ook in die andere continenten gaat het niet fantastisch met de lagere grondstofprijzen (olie !), dollar schulden en navenant lagere eigen munten.

   In 2008 verscheen reeds het boek "New Asian Hemisphere" van Kishore Mahbubani (=ook een Tegenlicht uitzending :)
   Heer Schmull waarschuwde toen al voor een enthousiasme overeenkomstig aan Japan in jaren '80. En ik zie wel dat hij daar gelijk in heeft. Op de Erasmus Univ. werden toen studies al Japankunde gelanceerd, vergelijkbaar met de Bedrijfskunde master rondom China van nu...
   Navenant verschijnen er nu ook alweer boeken over Asia's decline :)
   Met name rondom nieuwe conflicten tussen Aziatische landen. .

   Ik denk gewoon dat veel landen in Azie, Afrika en Zuid-Amerika een achterstand aan het goed maken zijn/ waren. Veel van die landen komen uit decennia lange politieke instabiliteit (Afrikaanse burgeroorlogen) of hadden gesloten deuren: Iran, Ethiopië, Myanmar, maar ook China (opening-up since 1976)
   Denk dat er met de globalisatie (door politieke ontspanning, maar ook door technologie) gewoon meer nivellering is gekomen.

   Maar inhalen, dat weet ik zo net nog niet...Vooral niet in de komende 10 jaar.
   Kijk eens nu naar de Afrika en bijv. Brazilië. Die liggen er heel anders bij dan pre-2013. Om niet te spreken over Turkije...
   https://www.wsj.com/articles/brazil-economic-woes-deepen-amid-political-crisis-1458946356

   http://www.swissinfo.ch/eng/nestle-cuts-sales-forecast-as-emerging-market-growth-slows/42530628

   https://www.ft.com/content/ef4d851a-7bc5-11e5-98fb-5a6d4728f74e

   Veel van die groei daar, kwam voort uit China grondstoffen vraag of Amerikaans/ Europese/ Chinese FDI.

   P.S. Long: frontier markets.

   Verwijderen
  2. The Economist, October 2015:
   http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21676774-africans-are-mainly-rich-or-poor-not-middle-class-should-worry

   "The puzzling question posed by these data is why the [African] middle class is so small after a decade in which economic growth has averaged more than 5% a year, about twice as fast as population growth. One reason is that the proceeds of economic growth are shared very unequally. In recent years inequality has increased alongside growth in most parts of Africa.

   Another reason is that poverty in many parts of Africa is so deep that even though incomes may have doubled for millions of people, they are now merely poor rather than extremely poor."

   Nestlé’s chief executive for Equatorial Africa zei tegen Financial Times:

   “We have realised the middle class…is extremely small and it is NOT really growing.”

   Verwijderen
  3. Interessante uitzending. Ook gekeken. Zat veel kern van waarheid in, wel paar dingen oneens.
   Inderdaad is in Azië ook gewoon een enorme zeepbel gebaseerd op enorme schulden. De meneer zag geen klap maar een geleidelijke afname van welvaart in het Westen. Ik voorzie wel een klap, die minstens net zo hard aankomt in het oosten als in het Westen maar daarna heeft het Oosten de beste kaarten in handen om weer te groeien.

   In USA en Europa hebben we vergrijzing en een dure verzorgingsstaat om maar wat te noemen.

   Verwijderen
  4. In NL horen we veel over ontslagen bij PostNL of elders in de VS. Maar hoe groot is het nieuwsbericht Nestlé 15% van zn personeelsbestand in Afrika schrapt ?

   Ook in de continenten Azie, Afrika en Zuid-Amerika valt er genoeg te "beleven". Als alternatief voor de BRICs en werden de beloftevolle N-11 door Goldman Sachs geïntroduceerd (2005).

   https://nl.wikipedia.org/wiki/N-11_(Next_Eleven)

   En kan me nog levendig de berichten herinneren dat Mexico zou profiteren vd geographische nabijheid vd VS, ten faveure van Chinese economie.

   http://www.businessinsider.com/mexico-becomes-the-cheapest-place-to-manufacture-products-2009-11?international=true&r=US&IR=T

   Trump? Muur? Protectionisme?

   Overigens, Turkije zat ook in deze N-11...
   https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/goldman-s-next-11-markets-are-sinking-even-faster-than-the-brics

   Waarin ook een tijdelijke "speedbumb" rondom Egypte zat= arabische lente

   Maar ook in de N-11 blijft de emerging middle-class achter...

   Verwijderen
  5. @LOES @PLOF @SCHUMPETER :

   Ik ben somber over Europa, maar veel somberder over
   de Opkomende Markten, inclusief China en India.
   De laatsten zijn uitsluitend geschikt voor
   korte termijn handel. Men onderschat de politieke
   tijdbommen, de corruptie, het gebrek aan rechtspraak,
   de onbetrouwbaarheid van de statistiek, etc. Je
   blijft er wakker van liggen. Als men dan toch wil
   deelnemen, dan zijn er genoeg multinationals in het
   Westen, die daar een rol proberen te spelen,
   al dan niet via omkoperij, etc. Als zij hun vingers
   branden, betalen ze een boete en men beperkt het
   risico.

   DS

   Verwijderen
 61. http://www.zerohedge.com/news/2017-02-26/stockman-after-march-15-everything-will-grind-halt
  Enorme budgetcrisis in de VS aanstaande? Hoe gaat Trump alles betalen ??
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   STOCKMAN heeft een enorme kennis, maar is alsmaar negatief
   geweest. Hij is een boekhouder, niet een visionair. Zou
   het Congres, dat in handen is van de Republikeinse
   meerderheid, het schuldenplafond echt niet verhogen?
   De landslide was aan Trump te danken. Maar het is wel zo,
   dat de verwachtingen over de Trump Bump veel te hoog
   gespannen zijn. Hij zal 2 ambtstermijnen nodig hebben
   om een fractie daarvan erdoor te krijgen.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik was blij dat Trump gekozen werd als president...nu kan ik alleen maar constateren dat dit helemaal fout gaat...de man heeft inmiddels in enkele weken laten zien dat dat hij volstrekt ongeschikt is, ik denk dat je diverse terechte psychiatrische labels op deze meneer kunt plakken...deze man gaat volledig uit de bocht vliegen mmw....peter

   Verwijderen
 62. Trump kost Amerikaanse belastingbetaler nu al handenvol geld:
  http://newsmonkey.be/article/76342
  Een deel van dat geld wordt opgestreken door zakenimperium Trump.

  Bankiers zijn ook blij met Trump: strengere regels blijven uit. Van 2008 is dus niks geleerd.

  Hoezo president voor het volk?

  Wij mogen 15 maart stemmen. Partijen die niets doen om schulden terug te dringen (o.a. door HRA niet sneller te willen afbouwen) en bankiers de ruimte blijven geven zijn mijn stem niet waard.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is leuk vermaak voor de media....gaat verder nergens over....massa immigratie gaat vrolijk verder, 90% van het plebes is te dom om door te hebben wat er gaande is, binnen enkele decennia is er van Europa niets meer over...weggegeven uit lafheid om voor je eigen waarden op te durven komen.....peter

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Men moet zich ervoor hoeden om door de nepmedia opgehitst
   te worden tegen Trump. Die hebben de regels van vrije
   meningsuiting allang overtreden. Er worden nu
   1000 en 1 dingen naar hem toe geslingerd, omdat zij
   hun hysterie nog niet hebben verwerkt. Dit wordt nog
   veel erger, want er is pas 1 maand verstreken.

   Volgens een index van Charles Stanley, zijn Amerika (91%)
   en Groot-Brittannie (67%) de meest stabiele landen
   ter wereld. Frankrijk staat op 49%. En Nederland
   doet ook zijn best om instabieler te worden met
   al die verschillende partijtjes. Als straks de
   verliezers een coalitie mogen vormen, dan komt
   er weinig van terecht. Dus Europa is veel riskanter
   geworden dan een Amerika met Trump.

   http://www.cityam.com/259741/britain-oasis-calm-amid-europes-political-chaos

   DS

   Verwijderen
  3. Rick....de man is een loose cannon, dat valt nauwelijks meer te ontkennen en dat gaat alleen maar erger worden...en die constatering heeft niets te maken met wat de media over hem schrijven...peter

   Verwijderen
  4. @Peter

   Misschien even deze video zien van politiek analist en insider Eppink (ex. assistent Bolkestein) heeft goed inzicht. In NY zit hij er tussenin. Angstaanjagend. http://www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/derk_jan_eppink/id/2079
   Joost

   Verwijderen
  5. @JOOST:

   Bedankt voor deze video. Wat een VERADEMING om het
   eens van iemand te horen, die echt verstand van zaken
   heeft (ik dacht, dat ik zo'n beetje de ENIGE was...).
   Vergeet de bekende spreekbuizen (die trouwens
   door Clinton werden BETAALD), vergeet de opinie-
   peilingen (die doen aan 'oversampling', dus
   onbetrouwbare peilingen onder iedereen, ook degenen,
   die niet stemmen), vergeet de sprookjes, dat
   Trump er geen benul van heeft ('clueless'), want
   het tegendeel is waar. Men moet juist oppassen
   voor de zogenaamd 'briljante' staatslieden, zoals
   Mugabe (2 doctoraten!), etc.

   DS

   Verwijderen
 63. Dag Diederik,

  Wat is jouw mening over Bert Dohmen. Hij voorspelt inflatie met Trump en is daarom positief voor goud en zilver.

  Verder vraag ik me af wat je mening is over nieuwe technologieën zoals 3D printing. Wat is een juist moment om in te stappen als we dit bekijken vanuit de dot.com crisis.

  Groeten,
  Stefaan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STEFAAN:

   DOHMEN is de moeite van het volgen waard. Hij is al jaren
   zeer actief en ik heb hem jaren geleden ook ontmoet.
   Maar een strategie van korte termijn scoren heeft
   van tijd tot tijd de nodige missers. Zijn mening
   over hogere inflatie deel ik niet, behalve voor
   de korte termijn. Als dat zo is, dan zijn alle
   inflatoire verwachtingen weer voorbarig. Dat verklaart,
   dat Goud en Zilver achterblijven bij de voorspellingen,
   want de kans, dat de Dollar stijgt, is veel groter.

   DS

   DS

   Verwijderen
 64. Deze boeken bedoelde ik dus:

  "The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region"
  https://www.amazon.co.uk/End-Asian-Century-Stagnation-Dynamic-x/dp/0300212224/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488238419&sr=1-1&keywords=auslin+asia+century

  "Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific"
  https://www.amazon.co.uk/Asias-Cauldron-South-Stable-Pacific/dp/0812984803/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488239038&sr=1-1&keywords=asias+cauldron

  Maar gelukkig heeft Trumper vandaag aangekondigd zn defensie uitgaven te verhogen :(

  http://www.cnbc.com/2017/02/27/defense-stocks-stage-rally-as-trump-discusses-defense-spending-jump.html


  http://etfdb.com/etf/ITA/#holdings

  http://www.barrons.com/articles/war-what-is-it-good-for-3-korean-defense-stocks-1475114203

  http://www.cnbc.com/2014/08/11/se-asia-builds-home-grown-defense-industry.html

  http://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-sanctions-eu-idUKKBN0H51XR20140910

  BeantwoordenVerwijderen
 65. http://www.zerohedge.com/news/2017-02-27/dr-dooms-back-marc-faber-warns-markets-will-fall-avalanche-trump-cant-stop-it
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. marcja....faber heeft imho een fabelachtig inzicht in financiele markten....ik volg hem 10-12 jaar...maar moet toch concluderen dat zijn crash voorspellingen van de afgelopen 4-5 jaar nooit zijn uitgekomen....uiteindelijk krijgt hij wel gelijk, zoals iedereen....peter

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Jawel, maar af en toe...heeft hij wel aardige ideeën. Ik denk aan Potash One. Door hem gekocht en kort erna overname...
   Maar ook aan enkele kortstondige stockpicks als Thai Beverage (nog voordat dat bedrijf in NL bekend werd van de overname strijd met Heineken), Fraser & Neave zelf en ook nog eens Bank of Georgia die toen een periode wel lekker liep...

   En vooral aan zijn Thaise ziekenhuizen.
   Want daar is hij behoorlijk trouw aan. Vorige week zag ik nog, dat hij tenminste al sinds 2003 die dingen aanraadt..en bijna elk jaar weer als stock pick neemt:
   https://www.gloomboomdoom.com/fileadmin/documents/SAMPLES/GBD0305.pdf

   http://www.nationmultimedia.com/news/business/EconomyAndTourism/30284665

   Verwijderen
  4. Dat kan...maar ik kijk alleen naar zijn analyses van the bigger picture...en daar slaat hij de plank al geruime tijd mis...maar misschien is dat ook niet onbegrijpelijk, gezien de voortdurende fratsen van de centrale banken...en als dat het is, dan moeten we natuurlijk constateren, dat de ellende pas serieus gaat beginnen wanneer de methadon van de CB's niet meer voldoende is.....peter

   Verwijderen
 66. Geachte D Schmull, en wat hiervan te denken ??? https://www.mijnkapitaal.be/andere-beleggingen/beleggingsstrategie/schroders-verwachten-inflatie/
  deflatie versus inflatie ??? mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Totaal mee oneens. Dit is juist de algemene mening.
   Inflatie, rente en groei duiken straks de kop weer op.
   Nee! Slechts een tijdelijke beweging. Over 1 of 2 jaar,
   of waarschijnlijk eerder, komt dat alles weer niet uit.
   Kijk naar Japan! China is het nieuwe Japan. De wereld-
   handel is in een structurele daling. De wereld is
   op weg naar DEFLATIE, alle grondstoffenprijzen zijn
   bezig aan een tijdelijke tegenbeweging, maar de volgende
   rit wordt MINUS 50%.

   DS

   Verwijderen
 67. Of wat te denken van http://www.alhambrapartners.com/2017/02/22/banks-not-france-germany-or-europe-and-euros/
  Als ik dit mag geloven is er wel degelijk sprake van een alarmfase en loopt een en ander op z'n laatste benen. Zonder het echt goed te begrijpen legt Jeffrey P. Snider de vinger op de wonde van het eurodollarsysteem. mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Het gehele reflatieverhaal staat of valt met de Dollar
   of Eurodollar (Dollars buiten Amerika). Om allerlei
   redenen, zijn de vooruitzichten voor de Dollar
   uitstekend, wat bijzonder pijnlijk is voor de
   schuldenaren in de wereld (80% van de wereldschuld
   is in Dollars), en funest voor grondstoffenprijzen
   en inflatie. Er staat een 'verloren' decennium
   voor de deur, binnenkort of binnen een paar jaar,
   net zoals in Japan, sinds 1989.

   DS

   Verwijderen
  2. http://www.volkskrant.nl/opinie/opinieblog-roger-l-simon-de-nacht-dat-de-democratische-partij-stierf~a4459022/
   Totaal verslagen...
   marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   VAN JONES, die op verkiezingsnacht zei:'this is a
   whitelash!', was ook positief op Trump's State of
   the Union: 'He could be there for 8 years!'

   https://www.youtube.com/watch?v=2-BnBmw-R2c

   DS

   Verwijderen
 68. En de beurzen vieren ondertussen feest. AEX ruim boven de 500 punten, all time highs in de VS. Party like it's 1999!
  Cash brandt in de zakken, alhoewel ik fundamenteel al jaren niet geloof in deze bull market. Het helpt me financieel alleen niet echt...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het geleende geld brand in de zakken en dat samen met een nu enorme short squeeze (ook op geleend geld).
   Deze belachelijke koersen maken de kans op een enorme deceptie en crisis alleen maar veel groter.

   Verwijderen
  2. De afgelopen 20 jaar hebben wel laten zien dat dit soort euforie heel erg veel langer kan duren dan u en ik denken....peter

   Verwijderen
 69. http://pensionpulse.blogspot.nl/2017/02/buffett-baffled-by-30-year-bonds.html

  Is Buffet hier oprecht of speelt hij een duister spelletje of heeft hij hele andere belangen? graag uw mening.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kwaliteitsobligaties, zoals Treasuries, moeten gezien worden
   als onderdeel van een gespreide portefeuille. Zij zijn
   een bescherming tegen een neergaande markt in riskante
   activa, zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed,
   want zij keren 100% uit op de afloopdatum. Er is geen
   enkele garantie bij riskante activa, alleen hoop.

   Daarbij komt, dat momenteel aandelen EN obligaties
   goed presteren, wat KAN betekenen, dat aandelen
   het bij het verkeerde eind hebben, want het Slimme
   Grote Geld zit in obligaties, die dus storm zien
   aankomen. Buffett misschien ook: zijn kasgeld is
   nog nooit zo hoog geweest ($ 80 miljard +).


   DS

   Verwijderen
 70. Hoi Diederik,
  Na lange tijd van alleen lezen , nu mijn eerste reactie..
  Eerst even off topic , de piano , Miauw en de fotos/filmpjes zijn een lust voor het oog en oor. In deze schrijnende fase van dit systeem waar maar een kleine groep van profiteert probeer ik met een jong gezin en de armoede spiraal op de loer het hoofd boven water te houden. Op het land is het hard werken voor weinig. Ik heb 1 droom en dat is een "eigen" huis met wat grond om simpel maar zelfvoorzienend een beetje aan de zijlijn van dat naderend onheil te kunnen staan. Heeft u aub misschien tips voor de ontwikkelingen in de huizenmarkt ? Prijzen , rente ,rente-aftrek... Uw verwachting op dat gebied ? Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Sebastiaan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SEBASTIAAN:

   Zelfvoorziening moet tegenwoordig bij iedereen heel
   hoog in het vaandel staan. Dat houdt in: een noodpakket
   en/of moestuin, enkele Gouden en Zilveren munten,
   een plan om hypotheek- en bankschuld zo snel mogelijk
   te verminderen en helaas de komende bui afwachten.
   De volgende, 'echte' financieele crisis wordt groter
   dan OOIT.

   Men moet het geduld kunnen opbrengen om jaren te
   wachten tot de grote koopgelegenheid. Die mist men,
   als men nu alle kruit verschiet. Dat betekent dus:
   uitstel van de aankoop van dure huizen en tophypotheken.
   Als men zich verleidt tot wat de kudde nu doet, dan
   kan het zijn, dat men de rest van zijn leven voor de
   bank moet werken. Zweer het lot van slavernij nu af,
   want elke generatie tuint erin en moet het decennialang
   berouwen. Bij de volgende recessie, dalen de huizen-
   prijzen weer 50%. Een duur huis blijft hangen boven
   de markt ('no bids'). En hypotheekrente-aftrek heeft
   zijn langste tijd gehad, het buitenland ging Nederland
   al jaren geleden voor. Het wonen in een 'eigen' huis
   kan jaarlijks 10 tot 20 % van de taxatiewaarde kosten.
   In Nederland is de huizenmarkt zo kunstmatig, dat
   slechts 10% hypotheekvrij is (tegenover 30% in Amerika
   en Groot-Brittannie). 1 miljoen huishoudens heeft
   nog steeds een 'onder water' hypotheek, waarbij
   de waarde hoger is dan de hoogte van de hypotheek.
   En de recessie moet nog aanbreken.
   Dat is een slechte nachtrust niet waard!

   DS

   Verwijderen
  2. @SEBASTIAAN:

   'Onder water' betekent natuurlijk, dat de waarde
   LAGER is dan het hypotheekbedrag! Excuses

   DS

   Verwijderen
 71. Neem aan dat de meesten hier al gekeken hebben, ik zag m net pas, tegenlicht....de nieuwe zijderoutes....Peter Frankopan...de indoctrinatie-/verspilmachine van de staatsomroep produceert af en toe ook pareltjes....kijken....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. China zal ieder land economisch inhalen. Als je in Nederland 79 euro moet betalen voor een ventilatortje voor in je computer maar bij Alibaba 7,60 moet betalen voor het zelfde ventilatortje! En verzonden met exprespost en netjes verpakt. Ook als je via Ebay spullen koopt uit China of Hongkong gratis verzendkosten. Geert

   Verwijderen
 72. @ PETER

  Ik heb het hierboven al eerder gezegd. Maar ik vond deze Tegenlicht niet zo'n parel. En zelfs achterhaald.

  Van het VPRO forum:
  "Ik ben al zo'n 46 jaar lang VPRO lid en Tegenlicht is een van mijn favoriete programma's maar dit is voor iedereen die ook maar iets van geschiedenis en wereldeconomie weet werkelijk zo ongenuanceerd en weerlegbaar dat je er weinig of niets mee kunt. Behalve dan met de frustratie blijven zitten dat al die onzin op geen enkele manier weerlegd kan worden. Overigens net zo tragisch als die Belgische schrijver die ook met de meest onzinnige argumenten een Europese identiteit probeert te bewijzen die werkelijk kant noch wal raakt.

  Tragisch, dat gezwam in de ruimte de plaats inneemt van een rationeel gesprek. En wat alle negatieve verhalen betreft, neem alleen al als voorbeeld hoe Nederlandse bedrijven hier voor de rechter kunnen komen als ze in andere landen steekpenningen betalen en vergelijk eens hoe dat in Aziatische landen, met name China is geregeld. Ik ben geen Europees nationalist maar de manier waarop zo ongenuanceerd over ons continent gesproken wordt raakt kant noch wal. Elke samenleving, ongeacht op welk werelddeel, kent vormen van uitbuiting en oneerlijke handel. Slavenhandel in Afrika bijvoorbeeld is voor het eerst op grote schaal door Arabische invallen uitgevoerd. Om nog maar niet te spreken van het slaaf maken van hele stammen door de ene zwarte stam jegens de andere. Ik wil op geen enkele manier schulden uit het verleden ontkennen maar dan wel graag ten aanzien van iedereen, niet gebaseerd op onze dringende masochistische wens om onszelf per definitie veel slechter te vinden dan ongeacht welke anderen."

  http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/f/peter-frankopan.html

  En ik sluit me deze reactie aan...(zie boven).
  Deze week las ik nog een verhaal over Chinees-Afrikaanse handelsbetrekkingen. Er zou een Zuid-Zuid alliantie gevormd worden. Een alliantie die zelfs de handel zou overstijgen. MMen zou niet meer afhankelijk hoeven te zijn van VS/ Europa. Maar toen na 2013 de economién van Emerging Markets inzakten, met Afrika voorop, bleven de Chinezen die werkten aan (spoor)wegen ook weg.

  Mijn persoonlijke concl uit deze documentaire = VPRO maakt een docu over een (op dit moment) populaire schrijver. Een schrijver die vnl. veel verkoopt in Azië = Aziatisch zelfbewustzijn = opkomend nationalisme.

  En in Europa en (vooral) VS hebben we momenteel ook een opkomend nationalisme => nationalisme vs. nationalisme = gevaar voor oorlog.

  Eerst handelsoorlog, dan sehnucht naar (handels)macht en invloedsgebieden (bijv. India vs. China in Myanmar, zie SEZ Myanmar) ,en volgens openlijk militair conflict.

  Dat is de (impliciete) conclusie die ik trek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zijn betoog dat Europeanen zich niet kunnen aanpassen aan bijv. Oosterse waarden, is (mijns inziens) gewoon mank.

   Kijk naar een bedrijf als Millicom. Dit is een telecombedrijf speciaal opgericht door een vermogende ZWEEDSE familie om pre-emerging markets (zoals Afrika) te bedienen. Hun hele business model is afgestemd op de Afrikaanse sociaal-economische omgeving en waarden. Er worden daar bedrijfsmodellen opgezet, die wij in Europa niet hebben. Bijv. met je mobiel sparen voor een levensverzekering.

   Idem Rocket Internet. Lees hun bedrijfsprofiel. "Cloning proven business models, before adapting and executing them to local markets in various economies like Turkey, India, South Africa, Southeast Asia and Latin America."

   Heineken voert ook een hybride distributie strategie. Integreren van Afrikaanse informele economie met geoptimaliseerde supply chain technieken uit VS/ Europa.

   Of denk aan aan de entry-strategien van Volkswagen in China jaren '90.

   Zoals dat mannetje uit VPRO forum al zei, ook slavernij is niet exclusief een "Europese uitbuiting van arbeid in andere continenten". Ik heb daar wel eens eerder discussies over gehad. Kijk naar de Arabieren, die voor ons Nederlanders al actief waren. Pas in jaren '70 formeel slavenarbeid afschaften (Saudië-Arabië) en thans gewoon weer doorgaan met het uitbuiten van Bangladeshi, Fillipino's in Dubai en Qatar. (Hoewel, we natuurlijk wel mede-schuldig aan slavernij zijn geweest)

   Ik was aan het wachten totdat Frankopan zou zeggen, dat de omkoopschandalen van Vimpelcom en TeliaSonera in Oezbekistan "lokale gebruiken" zijn, die wij niet begrijpen. Hij deed het net niet...

   En begrijp me, daarmee zeg ik niet dat het "guanxi" fenomeen in China allemaal omkoping is.

   Verwijderen
  2. En sommigen weten het wel, ik ben een enorm fanatiek belegger in frontier markets. Long: Millicom, Iran, Myanmar etc.

   Meer we moeten deze markten als meer gelijken gaan beschouwen. Niet meer, niet minder dan westerse bedrijven.
   En ook hier kaf van het koren, de waarheid vd onzin scheiden.

   De tijd westerse bedrijven naar Azië, Afrika of Latijns-Amerika trokken met lagere prijzen dmv kleinere verpakkingen is voorbij. En dat weten ze.

   Aanrader => adaptief vermogen door bedrijven uit de hele wereld
   https://www.amazon.com/Fortune-Bottom-Pyramid-Eradicating-Poverty/dp/0131467506

   https://hbr.org/2011/01/new-business-models-in-emerging-markets

   De levensverzekeringen in Afrika keren geen tonnen uit...
   Niet nodig voor het levensonderhoud = premies lager => makkelijker incasseren= ander premie-model.

   http://www.cgap.org/blog/can-phones-drive-insurance-markets-initial-results-ghana

   http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Tigo-Family-Care-Insurance-Is-Top-Micro-Product-in-Ghana-254944

   http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2014/02/Promising-Starts-in-Mobile-Microinsurance.pdf

   En vergelijk dat eens met Bharti Airtel. De grote concurrent op het Afrikaanse continent, uit India.

   Verwijderen
 73. Het kan zijn dat je gelijk hebt...of misschien kijk ik er op een andere manier naar, niet naar details...het gaat mij om de grote lijn en die komt er op neer dat de rol van Europa uitgespeeld is en dat lijkt mij overduidelijk, wat ik miste is de rol van massa-immigratie in dit proces....ik denk dat die brug terecht geslagen had kunnen worden...massa immigratie als misplaatste(en levensgevaarlijke zo niet dodelijke) reactie van onze elite als boetedoening van ons gedrag van de afgelopen eeuwen....het ging mij dus vooral om de grote lijn, die al een eeuw geleden door Oswald Spengler werd beschreven.....Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Je noemt het aanpassen van het westen aan de oosterse waarden en je noemt dan een enkel geslaagd voorbeeld...ik denk dat je beter kunt kijken naar het aanpassingsvermogen van bijvoorbeeld Italie en Frankrijk een veranderende tijden...dat aanpasssingsvermogen is gewoonweg afwezig...Duitsland staat aan de andere kant van dat spectrum....maar Italie en Frankrijk zullen de EU makkelijk kopje onder laten gaan met hun volstrekt rigide(suïcidale?) vasthoudendheid aan "het oude".....Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 75. @

  (2060: Dan loopt de Randstad toch onder water, vanwege
  klimaatverandering?...)

  Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners.

  Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims.

  http://www.sypwynia.nl/voller-armer-en-islamitischer/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik kan je zeggen, dat ik er al 30 jaar niets van begrijp....waarom ons dit door de elite als wenselijk door de strot geduwd wordt....niemand, werkelijk niemand is er bij gebaat, behalve wellicht diezelfde elite, die zich snel genoodzaakt(hun grite wens??) zal zien om een politiestaat van ongekende omvang op te tuigen om het woedende plebes te kunnen onderdrukken....dat is het enige wat ik ervan kan maken....peter

   Verwijderen
  2. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat we hier in Europa ten dode opgeschreven zijn...we willen niet een weten wat voor drama er in Zweden mbt immigratie gaande is, je kunt alle dramatische immgranten-crimesatistieken in dat land opnoemen aan de multikulti adepten, ze willen het gewoon niet weten....op Zerohedge staat er vandaag weer een artikel...over onafhankelijk journalist Tim Pool die gisteren onder politiebescherming Ringkeby in Zweden ging bezoeken om de Trump-claim mbt Zweden te verifieren...ze waren nog niet in de wijk gearriveerd of de maskers gingen al op en de politie en meneer Pool moesten de wijk ontvluchten....we zijn krankzinnig gewoorden, onze eigenhaat(oikofobie) kent geen grenzen meer....peter

   Verwijderen
  3. Klopt: moslims fokken als konijnen. Achmed 1, Achmed 2 enz! En wij hun kinderbijslag maar betalen. Geef mij maar PVV
   Johan

   Verwijderen
  4. @Johan Geert Wilders en Mark Rutte zitten aan een diner op het Binnenhof en zijn druk aan het overleggen.
   Sybrand Buma komt naar hen toe en vraagt of ze snode plannen aan het beramen zijn.
   Zegt Wilders; "We zijn een nieuw plan voor de integratie aan het maken."
   "Zo zo!" zegt Buma, "en wat zijn die plannen dan wel?"
   "Nou...." zegt Wilders, "we zijn van plan anderhalf miljoen allochtonen en een melkboer uit het land te zetten."
   "Een melkboer??" zegt Buma. "Waarom een melkboer?"
   Wilders draait zich naar Rutte: "Nou, wat heb ik je gezegd? Geen mens die zich druk maakt over die allochtonen!"

   John

   Verwijderen
 76. En tot slot.... :)

  We komen dan wel steeds meer Chinezen tegen op vakantie, of op school. Maar dit is echt de top-laag en zo'n klein vd bevolking.

  Ik ontmoette eens in het poolgebied een 30'er die in 2-3 jaar, 2-3x een reis deed van € 18.000 en een toetje van € 4000. Excl vliegen reizen naar VS, Europa. Was zo'n "informele" geldlener en had een bedrijf opgezet samen met een vriend, die dan weer de zoon was van de bestuursvoorzitter van een top 3 Chinese bank. Lijkt me geen middenklasse.

  Chinese studenten... In 2000s spaarde de hele familie voor 1 student, die naar Europese HBO/ Uni ging.

  Idem voor het Midden-Oosten. Het is een bovenlaag die het zo goed heeft. Ook in de oliestaten. Zelfs MBA-studenten uit emirati willen hier een werkvergunning krijgen. Zie ook de protesten in Saudie-Arabië en natuurlijk de Arabische lente.

  De boel overnemen zie ik het Midden-Oosten niet zo snel.... Syrië staat in de fik, Iran-Saudië-Arabie voeren een conflict uit en de Saudi's willen snel even Aramco nog naar de beurs brengen.

  Slecht teken. Bedrijven naar de beurs brengen, is een teken dat je aan je top zit. Dat lijkt mij niet allemaal het door Frankopan benoemde centrum van de menselijkheid/ handel, dat zijn plek in wereldhegemonie terug aan het veroveren is.

  Kijk ook eens naar de defensie uitgaven:
  https://www.sipri.org/media/press-release/2017/increase-arms-transfers-driven-demand-middle-east-and-asia-says-sipri

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-12/saudi-arabia-s-weapons-imports-lead-surge-in-global-arms-sales

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik vergelijk de situatie met de jaren '80...ik was toen in het chateau van Versailles en er kwam een groep van 100 touringcars met ongeveer 5000 Japanners....dat was de tijd dat velen dachten dat Japan de wereldeconomie over zou nemen...Michel Crighton schreef toen het boek The Rising Sun, daar werden ook al die angsten voor de Japanse economische hegemonie in beschreven...ze kochten de Pebble Beach golfclub voor een miljard dollar....de US hield z'n adem in....we weten inmiddels hoe dat afgelopen is, China gaat min of meer dezelfde weg op, ze kopen nu alles op, maar ze hebben een schuldenzeepbel die verhoudingsgewijs vele malen groter is dan die van Japan in de jaren '80....peter

   Verwijderen
 77. Obama heeft het Westen in gevaar gebracht; Hans Moll met Laszlo Maracz

  https://www.youtube.com/watch?v=83G10vWamAc

  Ik ben ook lid van de VPRO. Eerst aangezet door een leraar op school. Ik kreeg 1 extra punt op een SO2 schoolonderzoek als ik lid werd. Goeie ouwe tijd!

  Kees

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Na het beluisteren van dit gesprek blijkt wel hoe verloren Europa is. Het verbaast me, dat er nog geen oorlog is uitgebroken.
  Het is me nu duidelijk, dat voor gas en olie wij verplicht mensen uit het Midden-Oosten moeten toelaten. Wat ik voel wordt nu bevestigd. Ik mag hopen, dat Trump ons zal helpen!

  Jan R

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor iedere objectieve waarnemer is het natuurlijk al langer kristalhelder, een continent dat z'n grenzen niet meer bewaakt is verloren...het getuigt van een grenzeloze hoogmoed te denken, dat zoiets goed kan aflopen...het is de dodelijke combinatie van gutmenschattitude, arrogantie en hoogmoed van onze regenten, die ons 100% zeker de kop gaat kosten...peter

   Verwijderen
  2. @Peter

   Volens mij gaat u op Jesse Klaver stemmen?

   Kees

   Verwijderen
  3. Kees....de spelers op het verkiezingsspeelveld zijn heel erg eng....snakes in suits, opportunisten die niets maar dan ook niets met het plebes hebben...en Wilders is een dwaas die zijn eigen beweging om zeep heeft geholpen...Baudet vind ik wel oprecht, maar als hij gekozen wordt natuurlijk totaal verwaarloosbaar op een antal van 150 verlakkers....peter

   Verwijderen
  4. Peter... Helemaal mee eens! Thierry Baudet lijkt mij erg geschikt. Direct stoppen met uitbreiden EU
   Referendum over de Euro en de open grenzen. Maar ook
   Hoge belastingvrije voet en afschaffing schenk- en erfbelasting. Maar hoe gaan zij dat financieren?

   Kees

   Verwijderen
  5. https://twitter.com/sypwynia/status/837603830036643841

   Misschien kan de FVD met de PVV de meerderheid halen.

   Kees

   Verwijderen
  6. Ik heb mij er zo'n beetje bij neergelegd dat de regenten hebben besloten dat we onszelf moeten opheffen als collectieve boetedoening voor ons verleden...omdat a. de bevolking het in meerderheid toch allemaal prima vindt, b. ik er niets aan kan doen en mijn boosheid alleen maar mijn gezondheid schaadt...ik wind mij er al niet zo veel meer over op als vroeger, ook al omdat ik om mij heen zie dat velen het eigenlijk prima vinden, waarom mag joost weten, soort masochisme of "komt allemaal wel goed" attitude....goed voor hen....maar ik voel mij als iemand die per ongeluk in een gekkenhuis terecht is gekomen....peter

   Verwijderen
  7. EU NUKES: Germans pushing for the European Union to have nuclear weapon capability.

   http://www.westmonster.com/eu-nukes/

   We moeten wel! Europa zit knel.

   Verwijderen
 79. Uiteraard zijn partijen als PVV en FVD ook totaal geen oplossing.
  Halve waarheden en geen alternatief.

  Scenario 1, we nemen gas terug met europa en globalisatie en nemen pijnlijke hervormingen (incl. pensioen, schulden, verzorgingsstaat etc).
  Scenario 2: Big Bang en op de resten van de westerse verzorgingsstaat beginnen we opnieuw.

  Ik neig naar scenario 2 als meest waarschijnlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Wouter Bos prijst Geert Wilders http://www.telegraaf.nl/t/27728293 via @telegraaf

  Spannend!

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Ik krijg net een brief van de belastingdienst:

  FATCA: Nederland heeft op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
  Financiële gegevens, (rente, en dividend) ontvangen van de Verenigde Staten over inwoners van Nederland.

  Ontvangen informatie:

  Volgens deze gegevens hebt u één of meer bank-en/of effectenrekeningen in de Verenigde Staten. Het gaat om:

  ********* BROKERS

  Aangifte inkomstenbelasting 2016

  De gewone man moet belasting betalen. De multinationals met hun brievenbusfirma's niet.

  MVG Jan met de Pet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ooh, dan heb ik goed nieuws voor u. De belastingdienst houdt er mee op. Ik heb nl net een vandaag een brief gekregen en daar stond boven: Laatste Aanmaning.

   Verwijderen
  2. bitcoin(geen aanbeveling )

   Verwijderen
  3. Hahaha. Heel geestig en origineel!
   Ik had een paar Euro's omgewisseld voor Dollars en dacht deze veilig in Amerika te stallen. Maar niet dus!
   Big Brother is watching you!

   https://www.youtube.com/watch?v=GJHVuDFP6Nw

   Een fijn weekend!

   Kees

   Verwijderen
 82. http://www.edelmetaal-info.nl/2017/03/01/gevraagd-aan-diederik-schmull/

  Voor wie het nog niet gezien/gelezen heeft.

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Disconnects

  https://northmantrader.com/2017/03/05/disconnects/

  Lucas

  BeantwoordenVerwijderen