Translate

maandag 28 november 2016

MOGEN WE DE VLAG UITSTEKEN?MOGEN WE DE VLAG UITSTEKEN?

Is de verrassende verkiezingszege van TRUMP een wezenlijk keerpunt in de wereldeconomie, met nieuwe, peperdure, hoogtepunten in de S&P 500, Dow Jones, NASDAQ en Russell 2000 indices en een 14-jarig record voor de Amerikaanse Dollar? Zou de structurele neergaande trend in economische groei, inflatie en rente daarom echt voorgoed voorbij zijn? Is Trumponomics werkelijk wel vergelijkbaar met Reaganomics (1981 - 1989)? Of zal TRUMP in het begin van zijn ambtsperiode juist enkele harde noten moeten kraken, waardoor een recessie voorafgaat aan een economische opleving? De markten lopen vaak veel te hard van stapel. Een eventuele hoopgevende onderbreking in de economische stagnatie van de laatste decennia zal echter het deflatoire beeld van de wereldeconomie niet kunnen veranderen.

Het Gouden tijdperk van investeringen door de prive-sector, met name in baanbrekende technologische ontwikkelingen, van kapitaalschaarste en van vermindering van de kloof tussen rijk en arm, is allang voorbij. De economische hausse onder Reaganomics speelde zich af NA de historische top in de rente en inflatie, wat wezenlijk verschilt van de situatie van nu! Mochten rente, inflatie en Dollar onder Trumponomics onverhoopt straks verder stijgen, dan staat er een spoedige economische recessie voor de deur. Dit is immers de tijd van topzware, groeivertragende, wereldschuld! Daarom is de zorg over stijgende obligatie-rendementen en hun lagere waarderingen, van voorbijgaande aard en weer een vals inflatie-alarm, net zoals alle monetaire stimuleringen (QE) sinds de financieele crisis van 2007 - 2009.


Daarnaast blijft de, minstens 10-jarige stagnerende, arbeidsproductiviteit, die zorgde voor een stilstaande levensstandaard in de laatste decennia, een molensteen om de nek van de wereldeconomie. Fiscale stimuleringen, die trouwens een lange aanlooptijd vergen, zullen het plaatje niet blijvend kunnen veranderen. Het eventuele rendement op infrastructuurprojecten zal nauwelijks de rentekosten daarvan kunnen dekken, zelfs in een tijd van ultralage rente.

Nu de massale monetaire stimulering van Centrale Banken steeds minder effectief is geworden, lijkt de voorgestelde fiscale stimulering van de overheid, via de verhoging van de reeds te hoge begrotingstekorten, dus niet te leiden tot veel hogere inflatie, rente of economische groei. Hogere begrotingstekorten vergroten de reeds te hoge staatsschuld, wat nu eenmaal uiteindelijk altijd een lagere economische groei, een lagere inflatie en een nog lagere rente tot gevolg heeft.

In een tijd van wereldwijde overcapaciteit, van zowel excessieve schuld als excessieve liquiditeit, als percentage van de economie, en van de grootste demografie-uitdaging ooit (‘Baby bust’), blijft de vraag naar extra kapitaal echter uiterst laag. Er is genoeg ruimte voor grootscheepse initiatieven op het gebied van infrastructuur van overheidswege, die inflatie en rente niet noemenswaardig zullen doen stijgen. Kijk maar eens naar de 10 gigantische, vooral verkwistende, stimuleringsprogramma’s van Japan tussen 1992 en 2000, voornamelijk in infrastructuur. Een structurele economische opleving bleef uit en alle euforie bleek misplaatst.

De enorme waarde-stijgende markt van obligaties, met name van Amerikaanse Treasuries, van de laatste 35 jaar, is dus nog volledig in tact, ondanks alle politieke leven in de brouwerij. Obligatie-rendementen lijken over 5 jaar eerder lager en hun waarderingen dus hoger te zullen worden. Ondanks de algemene mening, zullen negatieve rente en negatieve obligatie-rendementen ook in Amerika hun intrede doen. Structureel hogere rente, inflatie en economische groei moeten gezien worden als wishful thinking oftewel ijdele hoop. Hoop doet nu eenmaal leven. Het reeele, natuurlijke rente-percentage is in de laatste decennia met zo’n 5% gedaald, vanwege een reeks van factoren, zoals demografie, productiviteit, spaaroverschot, monetaire kwantitatieve verruiming (‘QE’) en het Japan-syndroom. Die factoren zullen voorlopig zeker niet kunnen veranderen.

Daarbij komt, dat de top van de excessieve wereldschuld nog niet in zicht is, terwijl groei en inflatie, tegen de verwachting in, zijn blijven inkrimpen. Eindelijk begint het te dagen, dat het nog decennia duurt, voordat ‘normale’ groei en inflatie kunnen terugkeren na zo’n excessieve schuldenberg. Ondanks alle monetaire en fiscale superstimuleringen. Dat heeft Japan sinds 1989 bewezen. Dat zal in het met excessieve schuld beladen China niet anders zijn. Schuldvermindering en schuldsanering vonden tot nu toe slechts in beperkte mate plaats in de Amerikaanse prive-sector, vanwege hypotheekfaillissementen. Er is nog een hele lang weg te gaan, vooral in Europa en de Opkomende Markten en daarom is de nodige scepsis gerechtvaardigd over die verwachte economische groei-versnelling.

De monetaire financiering (QE) van Centrale Banken blijft trouwens nog onverminderd doorgaan. De huidige inkoop van obligaties, inclusief herbelegging, beloopt liefst $ 200 miljard per maand, wat het aantal van uitstaande obligaties doet inkrimpen, omdat de maandelijkse uitgifte lager is! De uitpuilende balansen van de Centrale banken zullen daarom nog een essentieel onderdeel moeten blijven van het financieele systeem gedurende minstens een generatie. De schuld van de Zuiderzee Bubbel (1720) was pas na 300 jaar weggewerkt!

Wie durft de rente, bij excessieve schuld, nou echt veel te verhogen? De wereld is tegenwoordig, als nooit tevoren, onderling met elkaar verbonden. Er kan dus geen sprake zijn van een terugkeer naar het gemiddelde rente-niveau (‘mean reversion’) van de laatste 50 jaar, integendeel. Mocht er iets misgaan, waar ook ter wereld, dan kan er een spijkerharde kettingreactie worden ontketend. Maar stel eens, dat de wereldwijde economie opeens sterk herstelt? Telkens als men dat hoorde, bleek dat later weer een valse dageraad, want de superkredietcyclus speelt de wereld parten en het aantal jongere deelnemers aan het arbeidsproces is dalende, zelfs in China.

Natuurlijk spreekt een eeuwig optimistische en altijd werkende figuur als TRUMP (favoriete boek: ‘The Power Of Positive Thinking’ van Norman Vincent Peale, verschenen in 1952) tot de verbeelding van de massa’s mensen, die zich voelen achtergesteld door de elitaire, ‘politiek correcte’, ideeen van globalisering en migratie, en daarom nu heel kwaad zijn. Vanwege de abrupte industrieele en demografische veranderingen, heeft de grote massa moeite om haar eigen land te herkennen. De geschoolde klasse met hun overhemd en das krijgt daarvan nu de schuld. Vergeet niet, dat degenen, die worden geidentificeerd met de gevestigde orde, het voorlopig zullen moeten afleggen tegen de buitenstaanders en de volksmenners, die men nu, ondanks alles, een kans wil geven. Zet je daarom schrap voor wat er in Europa mogelijk op stapel staat!

Italie wankelt weer en wordt rijp gemaakt voor een nieuwe mars naar Rome door een ‘sterke man’, zoals die van de ‘Duce’ Mussolini in 1922. Frankrijk heeft te maken met een uiterst gebrekkige oppositie tegen het Nationale Front van Marine Le Pen, ondanks de onverwachte verkiezing van de centrum-rechtse Francois Fillon. De voormalige ‘Meneer Niemand’ heeft immers een traditionele Katholieke achtergrond (anti-abortus) en is voor een strikt bezuinigingsbeleid, zoals onder Margareth Thatcher van de jaren ‘80. Hij is voor globalisering (een gruwel voor arbeiders) en wordt geassocieerd met de uit de gratie geraakte Nicolas Sarkozy. Met dit klassieke neoliberale beleid van de gevestigde orde, dat niet meer van deze tijd is, worden tegenwoordig verkiezingen juist verloren! ‘Geruststellende’ opinie-peilingen, die de mening juist pogen te beinvloeden in plaats van die weer te geven, kan men vandaag de dag in twijfel trekken. Verder lijkt de rol van de socialisten (Francois Hollande wordt slechts gesteund door een ongelofelijke 4%!) voorlopig uitgespeeld.

Om maar te zwijgen over vele andere Europese landen, waar de vroegere regeringspartijen in verschillende staten van ontbinding verkeren. De algemene mening, dat Angela Merkel, na haar migratieblunder, zich in Duitsland wel zal kunnen handhaven, lijkt ook op losse schroeven komen te staan. Zij kan niet meer rekenen op de automatische steun van de CSU in Beieren. De woede onder de Duitse (en Oostenrijkse) bevolking, wordt ernstig onderschat, omdat men zich blind staart op de rol van een ‘goede’ economie. Stel je voor, als de Alternative fuer Deutschland (AfD) haar opmars voortzet en haar aanhang juist verdubbelt naar 30%? Dit is een verbijsterende tijd, waar de ‘deskundigen’, met hun voorspellingen, steeds weer de plank misslaan!

Verregaande Europese integratie, wat een voorwaarde is voor het behoud van de Europese Unie, is nu verder weg dan ooit. Er wordt een beleid gevoerd van ‘doormodderen’, wat niets anders heeft opgeleverd dan de zoveelste Griekse schuldencrisis en een Italiaans banksysteem, dat op instorten staat. En dat na de invoering van het superriskante Europese ‘Bail-in’ regiem, waarbij grotere deposito’s het kind van de rekening worden!  De gevestigde orde is in een staat van gevaarlijke ontkenning, terwijl extreme politieke groepen hun kans nu schoon zien. Een presidentschap van de opportunistische en pragmatische TRUMP zou nog gunstig kunnen afsteken tegenover wat er in Europa zou kunnen gebeuren!

Zelfs de ECB zal straks deze politieke crisis niet meer kunnen bezweren. Het schijnbaar ondenkbare, namelijk de bevestiging van nationale soevereiniteit en identiteit, de marginalisering van de ‘Davos elite’ en hun droom van een wereldregering, wereldvaluta en een wereld-’reset’, alsmede de afsterving van de Europese protectionistische superstaat, en zeker van de Eurozone, met de verguisde criteria van Maastricht, Schengen, Lissabon en Dublin, doemen op aan de horizon. Zoiets zou Brexit volledig in de schaduw stellen en zou Europa minstens 10 jaar kunnen kosten om daarover heen te komen, met Duitsland als grootste verliezer (vanwege de failliete staatsobligaties van Zuid-Europa en de Target2-vorderingen -- 700 miljard Euro!-- op de zwakke lidstaten). Is het een wonder, dat het Grote Geld straks massaal zijn heil zoekt in Amerika? Zal het vrije kapitaalverkeer in Europa daardoor binnenkort aan banden moeten worden gelegd? Bent u daarop voorbereid?


DIEDERIK SCHMULL                                                               28 November, 2016

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

213 opmerkingen:

 1. Gesteld dat de ECB moet worden opgeheven, wat is dan de schade voor NL ? Kan die schade worden verhaald ? En wat Target2 vorderingen betreft, is dat identiek aan het voorgaande ? En hoe groot is dat voor NL ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het antwoord hierop is onduidelijk, want er is zoveel
   ondoorzichtig. De Target2 vorderingen (Nederland:
   ongeveer 100 miljard Euro) zijn slechts een deel van
   de geschatte kosten. Het is natuurlijk zo, dat de ECB
   in theorie kan overgaan tot 'helikoptergeld', maar
   dat is de eerste stap naar faillissement:

   https://larouchepac.com/20160324/former-ecb-chief-economist-helicopter-money-means-bankruptcy

   DS

   Verwijderen
 2. Klaar voor verbod vrij kapitaalverkeer?
  Bedoelt u een buitenlandse rekening of parkeren geld op een dollarrekening/ US aandelen? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Bedoeld wordt de mogelijkheid van kapitaalcontroles,
   zoals in Cyprus, China, Argentinie, etc. om de
   kapitaalvlucht tegen te gaan. Men zou dat kunnen
   omzeilen door 'over-invoicing', dus het extra berekenen
   van exportgoederen en dit bedrag dan weg te sluizen.
   Een favoriete tak van sport bij de Chinezen.

   DS

   Verwijderen
 3. Your column states that spending money on infrastructure upgrades will not have a significant benefit on the economy. You point out it had marginal effects in Japan. Would things not have been worse if nothing had been done? Putting a weekly paycheck into peoples hands will that not boost their standard of living and get money circulating in the economy?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   Infrastructure spending, especially in the U.S., should be a priority, but my point is, that its impact on inflation should be very limited and that, therefore, the Bull market in Bonds remains in tact. We may have to sit this one out, though, because Trump will try to focus on this, despite the long lead times. Bonds are also a hedge against any stock market decline in case interest rates rise more than expected. So I fully support this effort to upgrade infrastructure, despite the Japanese experience with all its roads 'to nowhere'. Defense spending has shorter lead times and Trump is expected to increase this as well. Putting Cash into people's hands may actually lead to higher savings in these uncertain times.

   DS

   Verwijderen
 4. Trump is meeting with an ex-bank CEO who wants to abolish the Federal Reserve and return to the gold standard
  https://www.businessinsider.nl/trump-meeting-john-allison-bank-ceo-abolish-the-fed-gold-standard-2016-11/?international=true&r=US

  Wat hiervan te denken?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   TRUMP houdt audienties met vele verschillende personen,
   die wel of niet een rol zullen spelen in zijn kabinet.
   De FEDERAL RESERVE is sinds de financieele crisis
   veel controversieeler geworden en het lijkt, dat alle
   grote Centrale Banken NIET op dezelfde weg zullen
   kunnen doorgaan. De Goudstandaard echter, heeft alleen
   kans met een internationale overeenkomst en dan alleen
   als het niet anders kan, dus NA een Crash.

   DS

   Verwijderen
 5. Rick, middels je columns heb je blijk gegeven van een zeer diepgaande kennis van financiele materie, imho is die kennis veel groter dan van de gemiddelde "analyst" of "deskundige" waar we via de msm mee doodgegooid worden....toch heb ik steeds meer de indruk, dat bij jou de wens dermate groot de vader van de gedachte is(mbt het falen van bijv de EU of de ineenstorting van het financiele systeem) dat ik begin te twijfelen aan de objectiviteit van je analyses....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik dacht dat we al die tijd de mening van dhr Schmull aan het lezen waren? En die is per definitie subjectief afgezien van het vakinhoudelijke deel.

   Mvg
   Dutchcaesar

   Verwijderen
  2. Dat is idd waar....

   Verwijderen
 6. The scariest chart nobody knows about. The declining belief, by age, that it is "essential" to live in a democracy.

  https://twitter.com/brianklaas/status/803531509273661440

  Klaas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KLAAS:

   Only 6% trusts the Mainstream media (MSM). That's why
   most people are active in Social Media (with some
   'fake' news, but more informative and less manipulative).
   The liberal Neocons, with their global regime change and
   their globalisation and 'open' borders (migration) and
   their policies benefitting only the top 0.1%, have
   finally panicked, because they are losing control.
   A REPLAY of the 1920's and 1930's is at hand!

   DS

   Verwijderen
  2. @KLAAS:

   How could TRUMP make it without a 'ground game' and
   without the support of 99% of the (dying) Corporate
   Media? Well, Social Media have now taken over and you
   only need a relatively small, dedicated staff.

   Since the start of his campaign in June, 2015, Trump's
   Facebook page had 21 BILLION impressions, 485 MILLION
   engagements and 50 MILLION 'Likes'. Trump's Twitter
   account had 9 BILLION impressions and 400 MILLION
   engagements. Compare that to Hillary Clinton's
   pathetic activity on Social Media. Only 55% of the
   Millennials (18 - 29) voted for Hillary, down from 60%
   Obama received and 37% voted for Trump. The rest
   voted 3rd party.

   Also, the sizes of Trump rallies around the country
   were NEVER reported by the Corporate Media, they
   refused to show the size of the crowds of up to
   30,000. The small crowds (often a few hundred), that
   showed up at Clinton's rallies, were, of course, not
   shown either!

   Since 1789, Americans have NEVER chosen a President
   directly. They choose the Electoral College, so
   therefore the Popular Vote is IRRELEVANT. In order
   to change this system and abolish the regional balance,
   the U.S. Constitution has to be changed, which will
   not be easy. Why would 57 populous Counties be allowed
   to rule over the other 3100 Counties? So if you don't
   win the crucial 'swing' states, you LOSE. This is the
   system of Democracy, that both Democrats and Republicans
   have supported for 227 years!

   http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/electoral-college-how-does-it-work-us-election-day-2016-states-votes-donald-trump-hilalry-clinton-a7404086.html

   DS

   Verwijderen
 7. Geldscheppers
  De Europese economie wordt elke maand gestimuleerd met een miljardeninjectie van de Europese Centrale Bank. Maar waar wordt dat enorme bedrag voor gebruikt?

  http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/27-11-2016/VPWON_1257590

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Kwantitatieve verruiming (QE) is een RUIL van illiquide
   activa voor liquiditeit, dus GEEN geldinjectie. Maar de
   banken hebben die liquiditeit nodig om overeind te
   blijven. Die liquiditeit komt nauwelijks in de economie
   terecht, omdat de vraag naar geld en de lust naar
   investeringen laag blijft. Er is overal overcapaciteit en
   exceassieve schuld, dus het verhaal, dat QE dient om
   te economie aan te jagen is politieke kletspraat.
   En dan die absurde officieele Negatieve Rente van de ECB!
   Dat toont toch aan, hoe wanhopig de economie eruit ziet.

   DS

   Verwijderen
  2. Zopas uitzending bekeken. De teneur is duidelijk, dank zij de geldcreatie kunnen vooral de financiële markten blijven zaken doen (bv inkijkje bij Antaurus), en de zoektocht naar inflatie is vooral een 'drogh' reden om vers geld naar de grootbanken te gooien in de hoop dat de balansen ooit opgeschoond worden. De hoop is niet dat de economie er bovenop komt maar vooral om de failliete banken opnieuw 'aan de praet' te krijgen. Of denkt DS er anders over en is dit een te simplistisch oordeel ? mvg HVC

   Verwijderen
  3. @HVC:

   QE is een Asset Swap om de financieele spelers de
   gelegenheid te geven om hun illiquide papier kwijt te
   raken aan de Centrale Bank in ruil voor geld 'uit
   het niets'. Als er geen QE was geweest, dan was het
   banksysteem allang in staatshanden.

   DS

   Verwijderen
 8. @

  David Stockman is een heel pienter licht, ookal laat zijn
  timing te wensen over (er zijn er meer!):

  (DAVID STOCKMAN): SELL #STOCKS, SELL #BONDS, GET OUT Of The CASINO, #RECESSION Is On Its Way, Mkts Will #CRASH

  http://www.cnbc.com/2016/11/22/david-stockman-doubles-down-on-his-sell-everything-call.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Billionaire Stan Druckenmiller says yields on the U.S. 10-year Treasury may rise to 6% over the next year or two.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wees voorzichtig met de uitspraken van geniale Hedge
   Fund managers, zoals Druckenmiller en Soros! Zij
   veranderen hun mening elke dag, elk uur en doen heel
   vaak het TEGENOVERGESTELDE van wat ze zeggen en zijn
   DAAROM zo succesvol. Het 'domme' publiek trapt er
   steeds weer in

   https://25iq.com/2015/04/11/a-dozen-things-ive-learned-from-stanley-druckenmiller-about-investing/

   DS

   Verwijderen
 10. China Liquidity Crisis Deepens, Spreads Across Asia

  http://www.zerohedge.com/news/2016-11-29/china-liquidity-crisis-deepens-spreads-across-asia

  Hoeveel vuurwerk gaat dit uiteindelijk opleveren voor de USD?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Elke dollarliquiditeitscrisis ging vooraf aan een
   economische crisis. De FED werkt met liquidity swaps,
   tijdelijke dollarleningen aan Centrale Banken, maar
   NIET met die van China (PBOC). De dollarstijging
   is echter geen eenrichtingsverkeer, er zal wel weer
   een terugval komen. Een jarenlange opgaande trend
   lijkt echter waarschijnlijk, vooral omdat de meeste
   landen MOETEN devalueren (China!) tegenover de dollar
   om overeind te blijven, vanwege de dollarschuld.

   DS

   Verwijderen
 11. Om 16:00 komen de opec boefjes met een persconferentie.

  De oliemarkt heeft er zin in.

  Crude Oil Jan 17 (CL=F)
  USD 48.49 +3.26 (+7.21%)
  As of 6:35 AM EST. Market open.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Kunt U de daling in TLT verklaren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De TLT is in de laatste paar maanden met zo'n 16% gedaald:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=TLT&insttype=Fund

   Maar in de laatste 10 jaar was de TLT met liefst 80% gestegen, voordat de recente daling plaatsvond:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=TLT&insttype=Fund&freq=2&show=&time=13

   Dit is een tijdelijke tegenbeweging, ookal kan 'tijdelijk'
   ook een jaartje of wat duren.

   De reden van deze correctie is de verwachting, dat
   Trumponomics zou kunnen leiden tot hogere inflatie,
   hogere groei en hogere rente. Zie mijn artikel, dat
   het tegendeel beweert.

   DS

   Verwijderen
  2. Toch is het boeiend om te zien wat er met de TLT en IEF is gebeurd de afgelopen weken. Ten eerste zaten veel markt participanten (zoals ondergetekende) in de TLT vanwege de vermogenstoename door de aanhoudende rente daling (en niet voor de rente). Het hele reservoir van deze investeerders heeft de afgelopen drie weken massaal de uitgang gezocht. Degene die e.e.a. nu pas door krijgen daargelaten, maar een deel daarvan zal alsnog richting uitgang willen (human nature!). Ten tweede is de afname van de treasury holdings van Saoedie-Arabie en China toch wel significant te noemen. De almaar stijgende dollar / rente heeft een enorme aantrekkingskracht, waardoor de druk op de reserves in deze landen zichzelf in de hand lijkt te werken (reflexiviteit). Daar komt nu de OPEC deal boven op. Wanneer keert de wal het schip?? Alle drie de bovenstaande factoren houden voorlopig in meer of mindere mate aan. Je zou bijna gaan twijfelen of die 100% zekere rente verhoging in december wel door gaat. Dat zou de perfecte set-up zijn voor een 1929 re-run (USA verhoogde de rente veel te langzaam om UK te behoeden voor te grote goud outflow). L'histore se repete

   p.s. sinds 4 wkn treasury-loos (veel geluk en klein beetje wijsheid)

   Verwijderen
  3. Gisteravond toen TLT onderkant trend kanaal bereikte, me toch nog laten verleiden om (fors) in te stappen. Voelt erg oncomfortabel (dus moet goed zijn!). Maar lees deze ochtend dat ik (en DS, Lacy Hunt) niet de enige zijn.

   http://alexgurevich.tumblr.com/post/153920005097/priced-to-perfection

   http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21711036-recent-falls-bond-prices-and-rises-yields-may-not-signal-end-low?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/

   http://www.forbes.com/sites/investor/2016/11/30/mad-as-hell-money-moves

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   De befaamde GUNDLACH KOOPT alweer TREASURIES:

   http://www.zerohedge.com/news/2016-12-01/jeff-gundlach-warns-yields-and-stocks-have-peaked-trump-rally-losing-steam

   DS

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Ook BILL GROSS gelooft NIET in deze TRUMP RALLY:

   the benefits from such fiscal stimulus likely would be temporary.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-01/gross-warns-that-trump-rally-built-on-false-promise-of-growth?utm_content=tv&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-tv

   DS

   Verwijderen
 13. Meer dan 500.000 pageviews voor het Schmull blog. Gefeliciteerd!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WdG:

   VEEL DANK! Met bezoekers uit 118 landen (vanwege
   de vertaalknop).

   Op naar een miljoen!

   DS

   Verwijderen
  2. We rekenen op een 'Trump' effect ! mvg HVC

   Verwijderen
  3. Dank voor uw geduld met al onze vragen, heb veel van u geleerd!

   Verwijderen
 14. Olie 20% erop in 3 weken.
  Kan me niet herinneren dat dit eerder gebeurde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Ja, maar de neergaande trend in de Olieprijs sinds 2008
   is nog volledig in tact. De recente overeenkomst zal
   echt geen lang leven beschoren zijn. Over enige tijd
   zal de Olieprijs toch weer kelderen naar de HELFT van
   het huidige niveau. DAT is namelijk, wanneer de kasstromen
   negatief worden en DAN pas zal er een echte productie-
   beperking plaatsvinden. We hebben deze film al eerder
   gezien, toen 'Fracking' nog haast geen rol speelde.

   http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

   DS

   Verwijderen
 15. @

  GOUD!

  #INDIA INCOME TAX AMENDMENT: #GOLD TO BE TAXED UP TO 85%! Government HEADED For GOLD #CONFISCATION. PRISON NEXT?

  http://www.newindianexpress.com/business/2016/nov/28/income-tax-amendment-bill-50-per-cent-tax-on-unaccounted-deposits-85-per-cent-if-caught-1543477.html

  Die wind waait ook naar ons toe. Zoiets moeten we op de koop toe
  nemen. De 99%, die geen Goud heeft, zal dit toejuichen.

  Het volgende, dat zal worden aangepakt is het 'bezit' van een
  huis, zeker van een tweede huis: EXTRA BELASTINGEN. Ookal
  is het huis eigenlijk van de bank!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   https://lfb.org/war-gold-india-proof-elites-want-confiscate-gold/

   DS

   Verwijderen
  2. @

   A POTENTIAL 'GOLD BAN' In INDIA:

   http://www.zerohedge.com/news/2016-12-01/indian-%E2%80%98gold-ban%E2%80%99-portent-major-events

   DS

   Verwijderen
 16. RON PAUL: BIGGEST FINANCIAL BUBBLE IN HISTORY:

  https://www.youtube.com/watch?v=WwV6h_Nadx4&feature=youtu.be&a

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Collapse of the USD" komt er nu snel aan volgens Ron Paul, begrijp ik.
   Tsja: dan alle cash maar in Euro, Chinese Yuan, Yen etc.
   Of wacht eens, was er met die munten ook niet 'iets' aan de hand? ;)
   Ik houd het dan dus toch maar bij de m.i. minst slechte munt plus 10% fysiek goud als verzekering.

   Verwijderen
  2. @ROBV:

   Nee hoor, de vooruitzichten voor de Dollar zijn
   nog nooit zo positief geweest. Bijna iedere
   valuta probeert te devalueren t.o.v. de Dollar.
   De Dollar is juist 'the last man standing', naast
   Goud! Geen enkele andere valuta, behalve misschien
   de Zwitserse Frank, voldoet aan de voorwaarden van
   een DUURZAME valuta. De Euro en de Yuan zijn gebouwd
   op drijfzand. Euroland bestaat niet en China heeft
   een regiem, dat bestuurd wordt door 7 lieden, die
   moeten vluchten bij de volgende opstand. Er zijn
   al 10.000 opstanden per jaar in China, vandaar de
   gigantische kapitaalvlucht.

   DS

   Verwijderen
 17. Waarom zou ik goud willen bezitten wanneer het in beslag wordt genomen of wanneer ik een enorme tax moet betalen .. wat voor nut heeft goud nu voor een man in India ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Als het zover is, dan zien we dan wel weer. Tenslotte is
   Nederland in een andere situatie dan India. Vergeet niet,
   dat Goud geen belegging is, maar een soort Rembrandt,
   die men, ongeacht de waarde, niet verkoopt. Reden:
   Goud is het ECHTE geld.

   DS

   Verwijderen
 18. Heeft u een plan B als er geruchten over goud confiscatie of hoge belasting heffing dreigt? Ik neem aan dat mocht dit spelen de economische situatie al behoorlijk ernstig is, en chaos is. Goud omzetten naar zilver, platina?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ZKB Gold ETF AA EUR Klasse (EUR)

   Verwijderen
  2. Je fysieke goud omruilen voor een ETF? Interessant, kun je me uitleggen waarom? Zit daar eveneens geen grote risico's aan in een crisis scenario?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   GOUD is essentieel voor elk vermogen, maar Zilver, etc,
   is voor speculanten en veel riskanter. Laat je niet
   van de wijs brengen door spookverhalen. Confiscatie
   vindt alleen plaats in bananenrepublieken (Sorry, India).

   ZKB GOLD ETF lijkt nog steeds in orde. ZKB is onderdeel
   van de Zwitserse overheid. De ETF biedt omwisseling naar
   Fysiek Goud aan op bepaalde voorwaarden. Verder is het
   genoteerd in Zurich, dus handig met weinig kosten.

   In een economische depressie zullen de Centrale Banken
   alles doen om de Goudprijs te steunen, want dat is de
   basis van hun reserves. Niet Zilver, dat in de jaren '30
   alleen gesteund werd omdat het 'strategisch' werd geacht.

   DS

   Verwijderen
 19. En dat goud al aanzienlijk in prijs is gestegen..

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Joseph Stiglitz’ antiserum tegen het neoliberalisme

  Overal vingerafdrukken van het grootbedrijf

  https://www.groene.nl/artikel/overal-vingerafdrukken-van-het-grootbedrijf

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Volgens mij is de interessantste vraag welke kant de rente opgaat in de wereld. Ik vraag me af of we een stijging zoals ddie zich nu voordoet wel kunnen betalen? Eindigen we met giga veel geleend geld niet in een diepe recessie?
  Als dat zo is, dan kunnen centrale banken toch alleen sturen naar weer lagere rentes en dus worden TLT en zrOZ interessant? Groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Vergeet alle verhalen over forse rentestijging (zie
   mijn artikel). Als men het probeert, volgt een recessie
   en een bankencrisis. En DAN worden de TLT en de ZROZ
   weer zeer interessant. Als belegger moet men wel altijd
   een horizon hebben van enkele jaren, niet maanden. Soms
   moet men de ogen even dicht doen.

   DS

   Verwijderen
 22. Als de dollar stijgt wordt importeren voor de vs goedkoper. Gaat het trump dan lukken de vs alles weer zelf te laten produceren denkt u?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Protectionisme is Trump's antwoord. Handelsverdragen opzeggen én importheffingen zo hoog maken dat binnenlandse productie in de USA lucratief blijft of weer wordt aangemoedigd.

   Verwijderen
  2. @WdG @ROBV :

   Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken
   op basis van Trump's Tweets. Het Congress moet het
   allemaal nog goedkeuren. Dit is een langdurig proces,
   dat echter vele multinationals zal dwingen om hun
   beleid bij te stellen. Tegelijkertijd ligt er een
   belastingverlaging in het verschiet. De soep wordt
   niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Maar
   's werelds grootste consument, Amerika, met 25% van
   's werelds consumptie en slechts 5% van de wereld-
   bevolking, zal de wereldhandel wel op zijn kop kunnen
   zetten. Pas op Azie en Europa. Er komt tegenwind,
   want Amerika is nu toe aan verbetering van hun eigen
   binnenlandse situatie.

   DS

   Verwijderen
 23. Meneer Schmull, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

  Vriendelijke groet, Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Italië een soort brexit? Het lijkt fantastisch voor Europa.
  Beurzen omhoog, Euro omhoog, goud flink naar beneden, het lijkt erop, dat alle pijn is geleden. De stemmen in Italie zijn niet tegen Europa gericht aldus Deijsselbloem. Snapt U het nog?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bij de volgende algemene verkiezingen (2018?) kan
   de 5-Star van Beppe Grillo dus echt winnen. Dat geeft
   nog even respijt, voordat deze sneeuwbal nog
   veel groter wordt:

   the main reason for the rejection appears to have been popular distaste for the policies of a pro-European elite who have become progressively out of line with the views of ordinary voters suffering from lackluster growth, sluggish incomes and high unemployment.

   http://www.marketwatch.com/story/italian-vote-against-the-elites-could-shatter-europe-2016-12-05?link=sfmw_tw

   Younger Italians overwhelmingly backed "No" (81%),while older Italians (55+) marginally supported "Yes" (53%) (via @QuorumSAS & @you_trend)

   In the 100 district with lowest unemployment YES won by 59%; in the 100 district with highest unemployment NO won by 65.8%

   in the Cities of north, Italians <30 voted "yes", south is for "no".

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Italy's economy barely grew and the banking crisis worsened. Italian youth, which as a group has among the lowest employment rates in Europe (over 37 percent are without a job), grew disenchanted.

   When he became prime minister, Renzi's approval rating was 74 percent; a year later it was just over 35 percent. Support for his constitutional referendum declined in parallel to his personal support. As Italy's economy stagnated and its banking crisis deepened

   the reforms disrupted a cozy working order. Italians have grown used to the small-scale criminalization of daily life, the myriad ways in which rules, often inscrutable, are bent or evaded to get things done. It is messy and often unfair, but like a highly functional drunk, Italy largely works.

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-12-05/don-t-confuse-italy-with-brexit-or-trump

   DS

   Verwijderen
 25. En natuurlijk ook van mij hartelijke felicitaties !
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Case Against Central Banking:

  https://www.youtube.com/watch?v=gP4LUOiVXD4

  BeantwoordenVerwijderen
 27. De komst van een echte economische/financiële crisis kan nog heel lang duren. De gevestigde machten bezweren elke opkomende crisis met geld, dat er in overvloed is. Dus gewoon geld erin pompen, opkopen of nationaliseren. Ook een volgende acute Griekse crisis is al weer bezworen. Ik las ergens dat Griekenland nog steeds verder wegzakt in het moeras, dat de verarming doorzet enz. Misschien besluit de ECB binnenkort elke Griek een vast basisinkomen te geven, zodat de arme Grieken net niet van honger omkomen. Zo kan het ook in Italië gaan. Men begint nu in brede kring te geloven in de oplosbaarheid van elke financiële crisis. Dat dempt de angst en voorkomt uitslaande brand. Vandaar dat de beurzen nauwelijks of niet meer reageren op alarmerende berichtgeving over banken enz. Een crisis wordt niet meer als een dodelijke ziekte gezien, maar als een zich voortslepende kanker, met zoveel artsen, remedies en medicaties dat de patiënt in elk geval daaraan niet meer doodgaat (en moet wachten op een extreme natuurramp, een hightech-oorlog of iets dergelijks om uit het lijden verlost te worden). Waarom zou ik mij nog druk maken over iets dat ik waarschijnlijk niet zal meemaken en waartegen ik mij toch al niet kan en zo te zien ook niet te wapenen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik denk dat uw analyse hout snijdt...dit hele gebeuren ettert door tot er ergens op het pad iets te ingrijpends gebeurt....dit kan nog heel lang duren, het kan ook morgen over zijn...peter

   Verwijderen
 28. Even toevoegen in laatste zin vorige bericht voor 'te' woordje 'hoef'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je niet teveel druk maken is altijd goed voor je gezondheid ;).
   Spreiden is voor mij het goede antwoord gebleken sinds ik de ideeën van mijnheer Schmull ken. Aan de basis fysiek goud.
   Daarboven US-treasuries in verschillende looptijden deels via ETF's, deels rechtstreeks via de secundaire markt.
   Een flink percentage 1-3 jarige treasuries daarbij, als vervanging voor cash.
   En dan in een kleinere bovenlaag bewezen value-aandelen, van grote bedrijven die ik snap, met een redelijk constant dividend, internationaal gespreid.
   Als kers op de taart een kleine portie innovatieve of niche-bedrijven, waarvan ik er ook enkele uit de suggesties van mijnheer Schmull haalde.
   Een redelijke opbrengst in al die jaren waarbij die beleggingscategorieën ook vaker als communicerende vaten bleken te werken. Ook dat werkt positief uit op de gemoedsrust.

   Verwijderen
  2. Bedankt voor het delen van je strategie. Ik hanteer voor nu sparen in goud, een budget (euro) voor een evt. onvoorziene gebeurtenis. Al het overige stop ik (extra) in hypotheek aflossingen. Ik hoop daarmee een basis te houden voor de lange termijn.

   Verwijderen
 29. heel interessant om te lezen ' the pessimist's guide to 2017' op bloomberg.com van john frater en nog 2 met gebeurtenissen in 2017 die wellicht werkelijkheid worden. aanrader!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KARIEN:

   Inderdaad. 2017 belooft allesbehalve saai te worden...

   https://www.bloomberg.com/graphics/pessimists-guide-to-2017/

   DS

   Verwijderen
  2. ben er volgende lunch weer bij hoor! tot op heden geen treasuries aangekocht, nu wel het ultieme moment zou ik denken?

   Verwijderen
  3. @KARIEN:

   Elke zwakte in Treasuries is een koopgelegenheid voor
   de LANGERE termijn. Dus men moet het nodige geduld
   opbrengen en het kunnen uitzitten.

   DS

   Verwijderen
 30. https://finance.yahoo.com/video/gold-standard-islamic-finance-051955621.html
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Hoe kijkt u naar platina als veilige haven? Hoe doet platina het tijdens een recessie? Hoor graag van u.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   PLATINUM is erg afhankelijk van de auto-industrie en
   is daarom erg riskant. De prijs zal waarschijnlijk
   weer halveren naar het historische niveau van vroeger.
   Afblijven.

   DS

   Verwijderen
 32. China Admits "Economic Downturn Just Beginning", Slashes Salary Guidelines
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-06/china-admits-economic-dowturn-just-beginning-and-will-last-long-time-it-slashes-sala

  BeantwoordenVerwijderen
 33. CRACKS IN THE BOND MARKET – Jim Willie
  http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/cracks-in-the-bond-market-jim-willie/
  .......The USGovt debt default is within view, dead ahead..... This is near panic dumping...

  Klinkt allemaal nogal heftig.
  Uw commentaar?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Met alle respect voor WILLIE, die in ieder geval de oren
   spitst, ben ik het TOTAAL ONEENS met hem. De verkoop van
   Treasuries door China & Saoedie Arabie, noodgedwongen
   vanwege kapitaalvlucht & oorlog, maakt echt niets uit.
   De Treasury krijgt hierdoor niet minder geld. Kopers
   zijn er genoeg, er is zelfs een tekort voor onderpand-
   doeleinden. Begrotingstekorten als percentage van het
   BNP zijn 75% LAGER dan 6 jaar geleden:

   http://www.usgovernmentdebt.us/federal_deficit_percent_gdp

   Waarom zou Amerika failliet gaan, als de FED haar eigen
   Dollars kan drukken? Vele andere landen zullen veel
   eerder failliet gaan. En dan die Global Reset! Dat
   vindt echt niet plaats op China's voorwaarden en
   helemaal niet met een Chinese Goudlease voor de Dollar.

   Vergeet niet, dat Willie abonnementen verkoopt en met
   smeuige verhalen op de proppen moet komen. Net zoals
   Rickards met zijn boeken. En degenen, die het steeds
   hebben over 'het einde der tijden'. Vermoeiend.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Jim WILLIE is geen financieel expert en misschien is
   dat een voordeel:

   https://www.sprottmoney.com/News/ask-the-expert-jim-willie-december-2016.html?platform=hootsuite

   DS

   Verwijderen
 34. Ik ben het zat. Al jaren vertellen doemdenkers dat we het ergste nog krijgen en al jaren mis ik schitterende rendementen doordat ik aan de zijlijn sta.
  De Dow Jones viert feest met nieuwe all time highs en ik sta erbij en kijk ernaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als u nu gewoon aan de zijlijn was gaan staan,dus in cash,in usdollars wel te verstaan,zoals de heer Schmull al jaren roept,dan had u alleen daarmee al meer dan 25% rendement gemaakt.

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   https://www.thefelderreport.com/2016/12/07/u-s-corporate-valuations-have-now-matched-the-dotcom-bubble-peak/

   DS

   Verwijderen
  3. Het is heel reg relatief wat u zegt, belegde u in geneesmiddelaandelen dan was u de fout ingegaan, na Trumps vliegtuigverhaal was ook Boeing de pineut.
   Dus misschien het u wel heel veel geluk gehad. streetrunner

   Verwijderen
  4. Je hebt gelijk. Ik beschouw deze blog als een waardevol blog maar hoofdzakelijk gefocusd op (staats)obligaties. De val vd euro wordt al sinds 2009 hier voorspeld maar de euro houdt het nog steeds goed. Toch geloof ik ook in de val vd euro, zelfs steeds meer, maar de tijdlijn van alle doemvoorspellingen is zo flexibel als maar zijn kan.
   Mijn investeringen staan vaak haaks op de "trend" in deze blog, vooral wat mijnen/goud/zilver betreft. Toen Trump gekozen werd, kocht ik direct een mijn, NDM, maar het is en blijft een gok.
   marcja

   Verwijderen
  5. @ANONIEM @STREETRUNNER:

   Een S&P 500 ETF TRACKER is in de laatste 14 maanden
   ONGEWIJZIGD, na hoogtepunten in Mei, 2015 en daarna
   weer in Juli, 2016. Men had alleen de dividenden
   verdiend.

   Gedurende die tijd, stegen 109 aandelen met meer dan 20%,
   terwijl 96 aandelen meer dan 20% verloren. Dus men
   had geluk of ongeluk in deze verdeelde markt.

   DS

   Verwijderen
 35. Ziet u ook een vlucht naar amerikaanse aandelen/bedrijfsobligaties van grote bedrijven met een goede kaspositie zoals apple, microsoft etc?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Voorzichtigheid is geboden met technologie. Let op
   nieuwe productcycli (niet meer zo gemakkelijk) en
   het omzeilen van belastingen (die Gouden Tijd lijkt
   voorbij):

   Over the years, Apple Inc. has become the poster child for U.S. multinationals accused of sheltering overseas profits to avoid the IRS. What’s gone largely unnoticed is that it’s been paid more than half a billion dollars by the U.S. government to do just that.

   https://www.bloomberg.com/graphics/2016-apple-profits/?cmpid=BBD120716_BIZ

   DS

   Verwijderen
 36. ECB-president Mario Draghi kondigt donderdagmiddag aan dat het maandelijkse opkoopprogramma tot september 2017 wordt verlengd. Dit is althans de verwachting van veel bezoekers van DFT.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/27185861/___ECB_verlengt_obligatieopkoopprogramma_met_zes_maanden___.html

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Nomura: Beware these grey swan risks for 2017
  http://www.cnbc.com/2016/12/08/nomura-beware-these-grey-swan-risks-for-2017.html?_source=twitter

  Welke van deze grijze zwanen acht u het meest waarschijnlijk?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   No. 2: CHINA laat de bandbreedte van de Yuan los, omdat
   de FX-reserves anders dalen tot een onaanvaardbaar laag
   niveau.

   DS

   Verwijderen
 38. Martin Armstrong: de 30-jarige bondparty is over:
  We should expect to now see the bonds fall over the course of the next two years going into 2018. This will most likely be accompanied by a rising dollar and stock market

  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/bonds/us-30-year-bonds-the-party-is-over/

  Het ziet er wel naar uit dat hij het (voorlopig) goed gezien heeft.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dus de klap pas in 2018?

   Verwijderen
  2. En TLT kopen in 2017 wanneer ze fors in waarde gedaald zijn? ik snap alleen niet dat waarom hij denkt dat de aandelen zullen stijgen?

   Verwijderen
  3. Diederik, wat is de reden dat de treasuries op termijn weer in waarde zullen stijgen dus lagere rente heeft. Renteverlaging door centrale banken. Of treasuries als veilige haven?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Op termijn zullen Treasuries weer stijgen, zodra
   er een recessie aanbreekt. Na 9 jaar zonder recessie,
   geloven velen, dat recessies zijn afgeschaft. Niets
   is minder waar, wel of geen Trump.

   DS

   Verwijderen
  5. Wat vindt u van de visie van Armstrong?

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   Met alle respect voor ARMSTRONG, ik ben het ONEENS
   met hem over het einde van de Bullmarkt in Obligaties.
   Dat is juist de algemene mening, die het steeds
   weer bij het verkeerde eind had. Tegenwind is
   tijdelijk, maar vraag me niet, hoelang 'tijdelijk'
   duurt. Onbelangrijk

   DS

   Verwijderen
  7. http://www.mauldineconomics.com/editorial/an-interest-rate-hike-would-be-ugly-for-bonds

   Verwijderen
 39. Een échte Zwarte Zwaan en niemand die er aandacht aan besteedt. U.S. T-bonds worden dé belegging van 2017. Enige vluchthaven in de crisis.

  https://twitter.com/Hoefgeest/status/807215811282763776

  Koen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KOEN:

   Mee eens! Mocht de rente stijgen, dan versnelt dat
   de afkoeling van de economie. Maar op lange termijn
   leven we in een langdurige periode van structureel
   lage rente, vanwege talloze redenen. Elke stijging
   in rente, obligatierendement en inflatie wordt
   weer een vals alarm. Opvallend, hoe de kudde over
   elkaar heenvalt om voorbarige conclusies te trekken,
   zonder het grote plaatje in ogenschouw te nemen.

   DS

   Verwijderen
 40. Iemand bekend met de mogelijke problemen die Binck bank heeft met zijn vestiging in Italië? Hoorde dat er zoiets in de krant heeft gestaan. Maar googelen levert niets op. Zou te maken hebben dat de Binck bank in Italië in Italiaanse leningen zou zijn gegaan en nu in de problemen zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 41. http://economyandmarkets.com/economy/central-banks/bond-bubble-commodities-gold/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. DENT is altijd interessant. De onrust in
   Treasuries is TIJDELIJK:

   Last November, in Boom & Bust’s “The Fixed Income Trade of the Decade,” I was forecasting that 10-year Treasury yields could spike back up to 3%, or higher, making that the time to buy, as deflation will likely bring them back down towards zero for years afterward.

   'TOWARDS ZERO' in de toekomst!

   If we do get a spike back to around 3% or a bit higher in 10-year Treasury yields in the next several months, it would bring about The Fixed Income Trade of the Decade in long-term Treasurys, and AAA corporate bonds, that did the best of any other sector in the Great Depression decade of the 1930s…

   We will evaluate that if it happens, in case the global debt implosions get so extreme, so fast, that we end up seeing a longer-term bottom in Treasury yields here just below 1.4%.

   De opwaartse knik in inflatie & inflatoire verwachtingen
   is TIJDELIJK.

   DS

   Verwijderen
 42. Reacties
  1. @GABRIEL VAN ZUIDEN:

   Vergeet dat gerust maar. Zelfs als er 36 of 37 'faithless
   electors' zouden zijn, dus Electors, die Trump niet
   kiezen en daarvoor wel of niet een boete moeten betalen,
   dan moet die verkiezing worden goedgekeurd door het
   Congress. De Republikeinen hebben daar nu de meerderheid.

   Inmiddels is de Recount van Jill Stein op niets uitgelopen.
   In Wisconsin kreeg Trump 25 kiezers minder en Michigan
   en Pennsylvanie hebben de Recount geblokkeerd.

   Maar Trump heeft wel extra beveiliging nodig!

   DS

   Verwijderen
  2. @GABRIEL VAN ZUIDEN:

   HERSTEL: TRUMP won Wisconsin, na de Recount, met
   nog eens 162 stemmen extra.

   DS

   Verwijderen
  3. @GABRIEL VAN ZUIDEN:

   (!): #CLINTON LOYALISTS Are Trying To Make #INTELLIGENCE AGENCIES GUARANTORS Of Republic BEFORE Electoral College!

   Since at least early November, Clinton loyalists and other establishment figures have, with increasing intensity, urged that the Electoral College function, not as a rubber stamp[1], but as a deliberative body, in order that Donald Trump be prevented from assuming office, based on their interpretations of Federalist 68. I believe that a careful reading of the Alexander Hamilton’s text will show that these interpretations are wrong, for reasons I am about to explain.

   The Clinton loyalists are doing what Pinochet did. They are making intelligence agencies the guarantors of “the institutional order of the Republic.” From now on, if they manage to set a precedent, every Presidential candidate will have to be vetted before the electoral college by intelligence agencies.. That is the system they will have set up. I don’t think Hamilton would think much of it. And there’s a word for that. It starts with an “F.”

   http://www.nakedcapitalism.com/2016/12/federalist-68-the-electoral-college-and-faithless-electors.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

   DS

   Verwijderen
 43. Ik ben een beetje de weg kwijt....ik lees al jaren en jaren de kritische berichten mbt het herstel na de crisis van 2008....alle maatregelen die door tptb genomen werden waren verwerpelijk en zouden de problemen alleen maar erger maken....enfin 2016, we leven nog en het staat er allemaal niet zo slecht voor.....de draconische maatregelen die genomen zijn hebben kennelijk toch hun vruchten afgeworpen, de verguisde beslissers die de maatregelen namen hadden het wellicht toch bij het rechte eind......peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik geloofde jarenlang al die doomverhalen, velen goed onderbouwd, de schuldencrisis werd te lijf gegaan door nog meer schulden en dat was je reinste waanzin.....en zie nu, de schulden zijn beheersbaar en op veel plaatsten is er gezonde economische groei en de vooruitzichten zijn ronduit rooskleurig...natuurlijk zijn er risico's, maar die waren er altijd....ik heb het iig allemaal te somber ingezien, mea culpa....peter

   Verwijderen
  2. Wat in het vat zit verzuurt niet

   Verwijderen
  3. Wat in het vat zit verzuurt niet

   Verwijderen
  4. Oh dus we hebben weer een gezonde economie? Prima, dan kan de rente weer terug naar de historische standaard van 5/6 procent.
   Vraag is wat er dan nog over blijft van die gezondheid.

   Vrijheidisblijheid

   Verwijderen
  5. ik weet het ook niet ,kijk naar aandeel tsla 4% omhoog 200$ geen enkele nieuws,nooit een stuiver verdiend elke auto die ze afleverd kosten ze 20000 van een auto die 70000 kost,AMZN 800$ ,BABA ....enz ,het is voor mij meer de vraag wie die aandeel vast houd en wie zijn de koper ,of zijn ze zo slim en bent ik zo dom !

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   The absolute price of a stock is unimportant. It is the direction of price movement which counts.

   In my own experience the largest profits we have ever taken have come from stocks purchased while they were making a new high in a market which was also momentarily expecting the top. As I have already pointed out the absolute price of a stock is unimportant. It is the direction of the price movement that counts. It is always probable, but never certain, that the direction of the price movement will continue. Soon after it reverses is time enough to sell. You should sell when you wish you had sold sooner

   (SAUT - Raymond James): DOW DIRECTION DICTATES

   https://www.raymondjames.com/wealth-management/market-commentary-and-insights/investment-strategy

   DS

   Verwijderen
 44. hadewych von mises13 december 2016 om 10:29

  en zelfs de grootste überbears keren hun kar: DOW gaat naar 30K, naar 60K enz
  Wat is er aan de hand ?!?

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @DS, gezien het feit dat de rate hike van de FED komende woensdag bijna gegarandeerd is, is het nu een goed moment om dollars te kopen? Of heeft de markt het al ingeprijsd?
  Ik zie tevens in euro's blijven zitten niet meer zitten met al die anti-europa partijen die volgend jaar aan de macht zouden kunnen komen.

  Vrijheidisblijheid

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @VRIJHEIDISBLIJHEID:

   De DOLLAR is opwaarts gericht sinds 2008 tegenover de
   meeste valuta's. Dat is een structurele trend, die nog
   jaren kan duren. De neergaande trend duurde liefst 30 jaar.
   De EURO is een valuta zonder land. Zonder de ECB, was
   het sprookje allang uit. Helaas is de ECB constant
   onder vuur van verschillende belanghebbenden, wat niet
   wordt opgelost zonder hen vrees in te boezemenen.
   Europese integratie is verder weg dan ooit.

   Maar men moet tegenbewegingen op de koop toe nemen.
   Valuta's blijven grillig en er is soms geen pijl op
   te trekken. Teveel factoren spelen een rol.

   DS

   Verwijderen
 46. Meneer Bud Conrad van Casey Research geeft in dit interview aan waarom hij denkt dat de staatsobligatie bubbel uit elkaar zal spatten en dat dit proces nog maar net begonnen is.
  De punchline is volgens mij dat de hoeveelheid ouderen t.o.v. werkenden de komende jaren enorm gaat toenemen in de US, van 20% naar 35%.
  Het gevolg is dat de lasten inzake sociale zekerheid en medische uitgaven voor gepensioneerden enorm gaan toenemen.
  Hij heeft het over 70 trilliard aan additionele kosten.
  Dit zal het begrotingstekort enorm laten oplopen, met als gevolg, ondanks QE, veel hogere rentes.
  Graag uw mening over zijn visie:

  https://www.youtube.com/watch?v=h7WbbPrpuRA

  Vrijheidisblijheid

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @VRIJHEIDISBLIJHEID:

   Met alle respect voor CONRAD, die al heel lang aan de weg
   timmert, maar hij vergelijkt appelen met peren. Staats-
   obligaties keren 100% uit op de afloopdatum en zijn dus
   wel veilig, want een staat gaat zelden failliet. Dat is
   niet het geval met bedrijfsobligaties. Bedrijven gaan
   regelmatig failliet. Men kan alleen geld verliezen met
   een obligatiefonds, dat op het verkeerde moment wordt
   verkocht. De voorspellingen over de staatsschuld als
   gevolg van de vergrijzing zijn uit de lucht gegrepen,
   want niemand gelooft toch, dat beloftes, die in goede
   tijden werden gedaan, worden nagekomen in slechte
   tijden! Waarom kijkt hij niet naar Japan, waar de
   staatsschuld veel groter dan Amerika, als percentage
   van de economie. en waar de vergrijzing 15 jaar
   vooruit is op Amerika. Welnu, de Japanse staatsobligaties
   (JGB's) waren de BESTE belegging in de laatste 25 jaar!
   Aandelen en onroerend goed staan nog 50% lager dan 25 jaar
   geleden. Dat komt omdat hoge schuld automatisch betekent
   lagere groei en deflatie. Geen superstimulerings-
   programma was opgewassen tegen die deflatie! Er is dus
   geen obligatiebubbel en de rente blijft nog heel lang,
   decennialang laag. De obligatiemarkt is inderdaad
   de olifant in de kamer, maar is tegelijkertijd de
   politieman van de markten. Zodra obligatierendementen
   stijgen, koelt de economie acuut af en dalen die weer.

   Luister niet naar deze figuur, die al jarenlang
   inflatie- en rentestijging propageerde en hoognodig
   terug moet naar de schoolbanken.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank je DS. Mee eens, Japan is inderdaad een goed voorbeeld.

   Vrijheidisblijheid

   Verwijderen
 47. Beste Rick....heb je zelf ook niet het idee dat de toekomst er toch wat rooskleuriger uitziet....en dat de doomscenarios die we veelvuldig in je columns tegenkwamen voorlopig terzijde geschoven kunnen worden....tnx....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   De muziek speelt nog wel, misschien nog wel voor een
   paar jaar, maar zorg ervoor om niet te ver van de deur
   te zitten, als de muziek stopt. Ik hoop niets liever
   dan dat Trump succesvol zal zijn, want hij inspireert
   degenen, die ontmoedigt zijn door het 'onmogelijke'.
   Maar een economische opleving met hogere rente, hogere
   inflatie en hogere schuld? Lijkt meer op 1927 - 1929,
   net voor de instorting van de schuldenbubbel. Ik houd
   van feestvieren, maar niet als iedereen zijn verstand
   verliest. We staan juist aan de vooravond van
   DEglobalisatie, handels- en wereldoorlogen, het
   uiteenspatten van allianties en unies (Nato & EU),
   kortom een herhaling van de jaren'30. Echt! Dus
   alleen de Dollar & Treasuries blijven overeind.
   Al het andere zal 70% tot 90% in waarde dalen.
   Geniet dus van deze LAATSTE WALTZ

   https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Last_Waltz_(film)

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor je uitgebreide antwoord Rick, wordt zeer op prijs gesteld....ik snap alleen de verwijzing naar The Band niet...peter

   Verwijderen
 48. Lijkt mij ook, op zwakte kun je altijd aandelen omruilen naar TLT.
  Heb zelf vooral ook euro's naar dollars omgezet in afgelopen 5 jaar pluksgewijs.
  Alleen dat al is goed voor rendement.
  TLT levert daarnaast maandelijks inkomen op. streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @ streetrunner
  Hoe zette jij je euro's om naar dollars?
  Br

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. gewoon een dollarrekening geopend en via bank euro's om laten zetten in dollars toen de koers 1,30 was en laten rond de 120

   Verwijderen
 50. Ik zie nu Binck bank als enige optie. Garantibank durf ik niet aan. Bij de grootbanken lukt mij niet vanwege de eisen die ze stellen, namelijk een zakelijke rekening. Ben benieuwd of er nog andere opties zijn... groet Freek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daarbij als bijvoorbeeld de Rabobank omvalt, dan geldt het garantiestelsel. Dat houdt in dat je dollars volgens mij naar euro's worden omgezet... bij Binck denk ik goed te zitten, al hoewel ook wat zorgelijke signalen betreffende winsten van de bank.. Freek

   Verwijderen
  2. De dollar rekening van de Garantibank valt onder het garantiestelsel. Zie tevens https://www.garantibank.nl/klantenservice/veelgestelde-vragen/id/152/Welke-producten-vallen-onder-het-depositogarantiestelsel?

   Je krijgt tevens een hogere rente t.o.v. een euro rekening met een rentepercentage van 1,25% vrijopneembaar.

   Vrijheidisblijheid

   Verwijderen
 51. Even iets totaal anders waarbij maar weer duidelijk wordt dat we via de MSM verkeerd voorgelicht of zelf belazerd worden.

  http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/canadese-journaliste-onthult-leugens-syrie-en-aleppo/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Fed rentebesluit een miezerige 0,25% verhoging.

  Vrijheidisblijheid

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Eerste renteverhoging Amerikaanse centrale bank dit jaar

  http://www.nu.nl/economie/4365685/eerste-renteverhoging-amerikaanse-centrale-bank-jaar.html

  De FED voorziet een verdere verhoging van de rente in de komende jaren vanwege het aangekondigde beleid van Trump

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Voor mij is de beste manier om in dollars te beleggen via fondsen in kort lopende Amerikaanse staatsobligaties (bonds).

  Looptijden van 1 tot 3 jaar. Vanwege spreiding heb ik er drie: SHV, BIL, TUZ. Betrokken via BINCK en ABN AMRO. Bij Binck zijn de bewaarkosten wat lager. Bij ABN ABMRO zijn de aanschafkosten wat lager.

  Voordeel hiervan boven een dollar-rekening is dat deze fondsen in mijn bezit blijven ook als BINCK dan wel ABN AMRO failliet zouden gaan. Geen afhankelijkheid van het garantiestelsel, wat geen waterdichte garantie is en voor grotere bedragen niet op gaat natuurlijk.

  Voordeel t.o.v. TLT is dat (vrijwel) de enige factor de koers van de dollar t.o.v. de euro is. TLT heeft deze factor ook ,maar fluctueert ook als de rente op lang lopende Amerikaanse staatsobligaties varieert en dat gebeurt wel eens zoals we gemerkt hebben. Ik heb wel TLT, maar dan wel bewust niet te veel vanwege het extra risico. Ik heb meer in SHV, BIL, TUZ dan in TLT op dit moment.

  Nadeel t.o.v. TLT en bepaalde dollar-rekeningen is dat SHV, BIL, TUZ vrijwel geen rente opleveren.

  E.e.a. gebaseerd op suggesties van de heer Schmull de afgelopen jaren.

  MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Dag RIk, ziet u nog iets in uranium als belegging ? Is na jarenlange daling nu wat aan het herstellen. Of te onzeker mbt publieke opinie ? Ik benben wel. Geschrokken van dede daling in tlt. Acht u een daling tot 100 dollar mogelijk de komende maanden. Dat zou dan misschien wel een super opportuniteit kunnen zijn ?
  Mvrgr paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   In mijn scenario duurt een duurzaam prijsherstel in URANIUM
   nog heel lang, nog jaren. Elke hoop op een draai is de
   bodem ingeslagen, behalve voor korte termijn handel,
   een verliesgevende bezigheid.

   http://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/uranium-price-forecast/

   De TLT is aantrekkelijk voor de lange termijn. Men
   kan best nog even geduld moeten opbrengen, voordat
   men concludeert, dat Trumponomics niet zal leiden
   tot een duurzame economische groei of inflatie.
   Maar belastingverlaging en infrastruktuur zijn
   tijdelijke opkikkers, mits het Congress niet teveel
   dwarsligt.

   DS

   Verwijderen
 56. Kennelijk nu ook een crash in de 10 jarige Chinese staatsobligaties:
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-15/china-halts-trading-bond-futures-after-record-bond-market-crash

  Vrijheidisblijheid

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Beste Diederik,

  Ik begrijp dat in een grote mensen bedrijven failliet gaan en op deze manier schulden afschrijven. Als landen zoals nederland en amerika waarschijnlijk niet failliet zullen gaan, hoe wordt staatsschuld dan afgelost? Belastingen?

  BeantwoordenVerwijderen
 58. ik bedoel bij "grote mensen".. "grote depressie"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een land, dat zijn eigen geld kan uitgeven, kan in principe
   nooit failliet gaan. Wat wel kan gebeuren, is dat een land
   'teveel' geld 'drukt', waardoor dat geld niet meer als
   betaalmiddel wordt geaccepteerd en waardeloos wordt.
   Venezuela beleeft nu deze eindfase (inflatie: 1500%),
   terwijl het een van de grootste olievoorraden ter wereld
   bezit. De Gekken stonden aan het hoofd van het Gekkenhuis.

   Staatsschuld , als percentage van de economie, kan
   stijgen of dalen, al naar gelang de economische groei,
   maar de schuld wordt meestal verlengd door nieuwe
   uitgifte van staatsobligaties.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw reaktie.. Maar kan het blijven uitgeven van staatsobligaties wel tot in de eeuwigheid goed gaan? De komende jaren zal de schuld niet dalen vanwege economische groei. Eerder toenemen vanwege tegenvallende belasting opbrengsten, uitkeringen etc. Als we spreken over het schuldenprobleem, zijn dan voornamelijk schulden van particulieren en bedrijven het probleem?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Het gaat niet om de absolute schuld, maar om de totale
   schuld (particulier & staat) als percentage van de
   economie. Als dat meer dan 100% bedraagt, dan is er
   al sprake van groei-vertraging. Dat is slechts een
   ruwe maatstaf. Argentinie ging bij 56% al failliet,
   want het internationale vetrouwen vervloog.

   Nederland heeft de hoogste gezinsschuld ter wereld
   vanwege al die vewrrekte hypotheken van 100%+. Zolang
   er maar besparingen en bezittingen tegenover staan,
   lijkt het geen probleem. Maar wee je gebeente...

   http://touchstoneblog.org.uk/2015/02/uk-household-debt-still-amongst-the-highest-in-the-world/

   DS

   Verwijderen
 59. Don’t Forget About Deutsche Bank

  The banking crisis in Italy has gotten all the attention lately, but one of the biggest banks in the world is still a serious potential problem.

  https://dailyreckoning.com/dont-forget-deutsche-bank/

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met Europese staatsobligaties, waarde van Europese aandelen etc als de euro klapt? Kan het waardeloos worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als de Euro klapt en de ECB haar functie zou verliezen,
   dan staan de staatsobligaties van de technisch failliete
   lidstaten op de tocht. Aandelen van soliede bedrijven
   zullen altijd wat waard blijven.

   DS

   Verwijderen
  2. Ook staatsobligaties van landen zoals Duitsland, nederland staan op de tocht? Of van de zuid-Europese landen die dreigen failliet te gaan?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Goed lezen. Nederland en Duitsland zijn niet
   technisch failliet. Integendeel.

   DS

   Verwijderen
 61. Complete lijst van banken die bestuurd of gecontroleerd worden door de Rothschild Familie

  https://renes-wereld.nl/2016/06/16/complete-lijst-van-banken-die-bestuurd-of-gecontroleerd-worden-door-de-rothschild-familie/

  Rijk zijn is alles

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Er zijn geen problemen in Europa.

  ECB's Lane says monetary economics not broken in Europe

  http://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-lane-idUSKBN1460IA?il=0

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nooit afgaan op uitspraken van lieden, die bepaalde
   posities bekleden. Die zeggen, wat er gezegd moet
   worden.

   DS

   Verwijderen
 63. Ik ben benieuwd of zij gelijk krijgen. Weekgrafiek $TLT, obligaties... don't buy the dip!

  https://twitter.com/Optietradingcom/status/810466651363770368

  Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   Zo'n chart is een momentopname met weinig voorspellende
   waarde. 'Don't buy the dip' geldt alleen voor de
   korte termijn, maar niemand weet hoe kort. Als hetzelfde
   zou gebeuren als in 2013, dan moet men 1 jaar geduld
   hebben. We shall see.

   DS

   Verwijderen
  2. TLT plus 1.14% up. Toch buy the dip!

   Jaap

   Verwijderen
 64. U adviseert dollars en Treasuries. Is het onverstandig om dollars die ik op de bank heb in het geheel om te zetten in treasuries met een korte looptijd om de dollars buiten het banksysteem te houden? Hoor het graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een Dollar-deposito bij de bank is een lening aan de bank.
   Een korte Treasury, aandelen, en ETF's zoals SHV, BIL,
   TUZ en TLT, blijven altijd buiten de boedel van de bank
   en blijven dus uw bezit.

   DS

   Verwijderen
 65. Leon de Winter over Donald Trump vanaf minuut 21:34

  http://www.vpro.nl/buitenhof/lees/nieuws/deze-week.html

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Mijnheer Schmull:
  "Nooit afgaan op uitspraken van lieden, die bepaalde
  posities bekleden. Die zeggen, wat er gezegd moet
  worden. DS"
  Geldt dat volgens u ook voor Jim Rickards, die zijn fysieke boek "Road to Ruin" nu zelfs tegen verzendkosten 'uitdeelt' aan zijn landgenoten als een ultieme reddingsboei voor wat gaat komen?
  Hij schildert zichzelf af als een echte US-patriot, maar dan één van de weinigen die volledig ingevoerd is in de overheids-noodplannen die al klaar liggen voor de a.s. financial collaps, waaronder Ice-Nine. Daarvan zou hij tot in de vezels op de hoogte zijn door al zijn voormalige hoge functies. Terwijl hij nu zonder last of ruggespraak zegt te kunnen spreken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. aanvulling: Ice-Nine is overigens alleen maar een geleende term van schrijver Kurt Vonnegut waarmee Rickards overdrachtelijk duidelijk wil maken dat er een complete wereldwijde 'freeze' aanstaande is van alle financiële markten, met gigantische verliezen voor iedereen die dan nog in stocks, bonds (inclusief US-Treasuries) of geld (inclusief dollars) zit, via banken, brokers of zelfs fysiek.

   Verwijderen
  2. @ROBV:

   Jim RICKARDS is eigenlijk jurist, geen financieel
   expert, ookal heeft hij 35 jaar in Wall Street
   gewerkt, voornamelijk als consultant. Hij is wel
   de schrijver van 3 actuele bestsellers, die
   wellicht relevant worden in het Trump-tijdperk.

   The Death of Money makes a valuable contribution to our economic discourse. One can but hope that our Senators and Representatives find their way to it ... and find themselves moved to explore this important matter, perhaps in the context of supporting the Brady-Cornyn Centennial Monetary Commission which is proposed to study the data pertaining to six monetary regimes, including the gold standard.

   A lot of data suggests that the gold standard is the best formula to bring America, and the world, out of economic stagnation. Rickards, in The Death of Money, is less interested in the death of Federal Reserve Notes than in the resurrection of the dollar as Gold Certificates. That resurrection is a recipe for equitable prosperity, job creation, ending wage stagnation and inequitable income distribution, and curing our chronic federal deficit.

   Call it the Rebirth of Money.

   http://www.forbes.com/sites/ralphbenko/2014/04/28/is-james-rickards-right-about-a-coming-monetary-apocalypse/#4c1be27714f8

   Stel je voor, een Dollar, die weer een verbinding
   heeft met Goud! Er is wel degelijk kans, want
   de Republikeinen trekken aan de touwtjes. Dit zou
   wezenlijk verschillen van de gebrekkige 'Gold
   Exchange Standard' in de jaren '20 en '30.

   DS

   Verwijderen
  3. Beste Diederik,
   Bent u bekend met het boek Roads To ruin van Rickards? Denkt u dat het mogelijk is om bonds, aandelen, treasuries in een ice-nine te confisceren? Ik heb het boek niet gelezen, maar dit heb ik er van begrepen op internet. Hoe realistisch is het om te denken dat als alles zo'n beetje is ontnomen, dat je wel je goud mag houden, verkopen...

   Verwijderen
  4. Het is goed om ook dit ice-nine verhaal van Rickards te lezen, maar ik moet wel concluderen, dat ik met grote regelmaat dergelijke verhalen ben tegengekomen de afgelopen 15 jaar.... van mensen als Casey, Rickards, Celente, Willy en vele anderen. De doom dates kwamen en gingen en de verhalen blijven komen, zoals Rick al enkele keren vermeld heeft, Rickardt heeft een zware dubbele goud agenda en kan toch niet altijd even serieus genomen worden....er is nu eenmaal een circuit dat blijft betalen voor de doomverhalen van dit soort mensen....toch kan het natuurlijk een keer wel uitkomen en dat is zelf waarschijnlijk, maar of dat binnen 2 of 20 jaar is, of nog later, zullen we pas dan weten....peter

   Verwijderen
  5. @ANONIEM @PETER:

   Stel, dat The Road To Ruin ooit uitkomt. Er is echt
   weinig aan te doen. Zo'n boek wordt automatisch een
   bestseller, want angst inboezemen is winstgevend,
   terwijl de gemiddelde belegger vrij machteloos lijkt.

   Het is ondoenlijk om het tegendeel proberen te bewijzen,
   maar de echt succesvolle beleggers, zoals Buffett, etc,
   zijn niet succesvol geworden door zulke boeken te
   lezen!

   De succesvolle mensen in deze wereld negeren de, soms
   harde werkelijkheid, en hebben een droom, die, door
   dik en dun, juist werkelijkheid wordt!

   Als Rickards het allemaal zo goed zou weten, wat ik
   ernstig betwijfel, dan was hij allang miljardair en
   prijkte zijn afstotende foto niet constant op
   internet-advertenties met : 'de dood van...'.
   Dit soort lieden zijn tijdsverknoeing en leiden
   argeloze zielen op een dwaalspoor.

   DS

   Verwijderen
 67. Douglas Casey over project Fedcoin:

  https://www.caseyresearch.com/cm/project-fedcoin-presentation

  Hij verwacht dat de USD binnen een korte termijn naar zijn einde gaat als reservemunt.

  Fedcoin zou gebaseerd zijn op de blockchaintechnologie en complete overheidscontrole mogelijk maken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit is absurd. Maar natuurlijk wordt erover nagedacht.
   Het wordt hoognodig tijd om alle Centrale Bankiers
   de laan uit te sturen en 'de markt' vrij baan te geven
   om de prijs van geld zelf te bepalen. Wie weet,
   gaat er wat veranderen onder Trump, want Yellen wordt
   zeker vervangen, als haar ambtstermijn ten einde loopt.

   FEDCOIN:
   Were the latter tried, it would create another immense asset bubble in something.

   https://mishtalk.com/2016/02/13/reader-asks-about-fedcoin-should-the-fed-issue-its-own-bitcoin/

   DS

   Verwijderen
 68. Beste Diederik,

  Een risk-off periode zou heel goed gepaard kunnen gaan met een stijging van YEN en EUR. Beide valuta fungeren tegenwoordig immers als carry trade currency. Met long goud kan in dat geval verdiend worden. Ben je het eens met deze visie.

  Overigens bijzonder om te zien dat de FED zo hawkish was. Was daar nu een reden voor anders dan een 1929 bubbel voorkomen. Inflatiegevaar blijft natuurlijk vrij ver weg zo lijkt het. Wellicht had de FED ook dit extreem verrassende (not really) onderzoek gelezen http://economics.mit.edu/files/12105

  Treasury liquidation door China en EM gaat voorlopig door nu de USD weer zo'n zet heeft gekregen. Ik ben op het moment The Alchemy of Finance voor de derde keer in mijn leven aan het lezen (gezien de parallellen met het heden). Blijft fascinerend om te lezen hoe het brein van de sluwe vos werkt. Een duidelijke les uit dit boek is dat de USD i.c. waarschijnlijk zal blijven door stijgen totdat 1) de US economie verschijnselen van afkoeling vertoont of 2) de overheden wereldwijd de handen inéén slaan om de USD af te remmen (allemaal de rente verhogen, zoals Gary Cohn voorstelde, zie hierna). Wat is jouw visie hierop.

  Tot slot een vraag inzake Gary Cohn. In dit symposium ( https://www.youtube.com/watch?v=p8gFUODyGhI ) is Gary vrij uitgesproken over de centrale bank en ZIRP en NIRP (zie vanaf 28.50 en m.n. 38.10). Is zijn benoeming window dressing (naar oa. tea party toe) of gaat hij serieus invloed hebben.

  Dank en groet

  Ludwig von Mises

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Een FED-persconferentie staat gelijk met 'fake news'.
   Jarenlang praten over 'normalisering' van rente en
   het toch niet doen. Elke voorspelling over groei en
   inflatie voortdurend bijstellen. Je wordt er moe van.

   China en EM zijn duidelijk in moeilijkheden, met
   massale kapitaalvlucht en een onvermijdelijke crisis.
   Voorlopig zal de Dollar, met tijdelijke onderbrekingen,
   de wind mee hebben, nog jarenlang, vooral onder Trump.
   Amerika wordt en is 's werelds vluchthaven, want de
   rest van de wereld krijgt het veel moeilijker. De
   Treasuries hebben tijdelijk tegenwind, juist omdat
   China's reserves MOETEN worden geliquideerd, maar
   dat is een koopgelegenheid:

   http://www.marketwatch.com/story/heres-one-reason-why-the-treasury-selloff-might-be-coming-to-an-end-2016-12-19?link=sfmw_tw

   Conclusies trekken over de benoeming van Cohn lijken
   voorbarig. Maar Goldman Sachs, als slimste van de
   klas, heeft weer een plaatsje op de eerste rij waar
   de actie plaatsvindt.

   DS

   Verwijderen
  2. https://www.macrovoices.com/220-julian-brigden

   Goed interview. Goeie slides. Long dollar short bonds

   gr Ludwig

   Verwijderen
 69. Ik dacht dat banken kleiner moesten worden zodat ze niet meer een systeem risico vormen ('too big too fail' zijn). Maar de ECB vindt dat niet meer?

  http://www.telegraaf.nl/dft/27280656/__ECB_wil_grotere_banken_in_Europa__.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WdG:

   Er zijn teveel kleine banken in Europa, bijna 10,000,
   ookal is dat aantal in de laatste jaren geslonken. Toch
   zijn fusies niet zo gemakkelijk, vanwege de Europese
   wetgeving. Maar TBTF is wel degelijk een probleem,
   ook in Amerika. Dat wordt echter vanzelf opgelost bij
   de volgende financieele crisis, die de sanering zal
   forceren.

   DS

   Verwijderen
 70. Deze analyse bewijst dat de piek en neergang van de internationale reserves perfect samenvalt met de piek en daling van de olieprijzen : https://srsroccoreport.com/the-peak-decline-of-international-reserves-warns-of-massive-asset-deflation-ahead/
  Het ondersteunt alleszins uw visie van een komende grootschalige vermogensdeflatie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Belangrijke ontwikkeling. Internationale reserves, met
   name die in China (!), slinken zienderogen en het effect
   daarvan laat zich raden. Niets is opgewassen tegen
   deze daling. De timing is onbelangrijk, want men ziet
   het als het ware aankomen.

   DS

   Verwijderen
  2. Rick, kun je dit bericht toelichten, ik snap het niet....overigens, iedereen op dit forum en speciaal Rick, een merry Christmas en happy new year toegewenst...Peter

   Verwijderen
  3. @PETER:

   De internationale reserves dalen, vanwege betalings-
   balanstekorten als gevolg van o.a. kapitaalvlucht,
   vooral richting Dollars.

   DS

   Verwijderen
 71. Kan de rente van obligaties in de toekomst blijven stijgen omdat beleggers een hogere renteopslag willen ontvangen voor de risico's van wanbetalingen en faillissementen? Hoor het graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Natuurlijk. Daarom zijn rommelobligaties (High Yield)
   zo gevaarlijk. Daar zal het faillissementspercentage
   dramatisch stijgen, als het eenmaal tegenzit. Die worden
   dan onverhandelbaar en de ETF's en beleggingsfondsen
   met dit spul, zitten met de gebakken peren.

   DS

   Verwijderen
 72. Geachte heer Schmull,
  Ik wens u goede kerstdagen een een heel gezond 2017.
  Hoop u weer te ontmoeten bij Riva
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Eveneens een Heel Goed Uiteinde! Hopelijk komen er
   2 of 3 RIVA-lunches in 2017.

   DS

   Verwijderen
 73. Italian Government To Meet At 7:30PM CET To Approve Monte Paschi Nationalization
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-22/italian-government-meet-730pm-cet-approve-monte-paschi-nationalization

  De beurs/valuta reageren totaal niet, al ingeprijst?


  Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig 2017.
  En hierbij ook mijn dank voor uw trouwe bijdragen en antwoorden dit afgelopen jaar.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De beurzen reageren niet omdat dit weer een voorbeeld van 'socialism for the rich' is.

   Bij verliezen redt de staat of de ECB ons en bij winsten delen we giga bonussen uit.

   Het is wachten totdat de staat in problemen komt.

   Verwijderen
  2. @HAROLD @PLOF:

   De markt was hierop voorbereid. Laten we niet vergeten,
   dat het Italiaanse bankprobleem meer dan ooit
   samenhangt met Fraude. Leningen zijn verstrekt op basis
   van handjeklap. Dit is elders ook gebeurd, zelfs in
   Duitsland met de Landesbanken. Degene, die dit alles
   uit de doeken doet, is zijn leven niet zeker:

   Roberto CALVI (vermoord in 1982):

   the real killers will never be brought to justice because they are being protected by the Italian state, by members of the P2 masonic lodge. They have massive power. They are made up of a mixture of politicians, bank presidents, the military, top security and so on.

   https://www.theguardian.com/uk/2012/may/12/roberto-calvi-blackfriars-bridge-mafia

   DS

   Verwijderen
 74. And it begins.....

  Donald J. Trump @realDonaldTrump

  The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Neem Trump nooit letterlijk. Hij draait soms enkele malen
   per dag. Dat kan juist een voordeel zijn, want iemand,
   die 'orthodox' is en niet flexibel, is veel gevaarlijker.

   DS

   Verwijderen
 75. Hier maakt Trump het wel heel bont hoor..

  http://www.nydailynews.com/news/politics/donald-trump-admits-supporters-violent-crazy-article-1.2913661

  Trump: 'Now you're not violent, right?'
  Donald Trump tells his supporters they were 'mean and nasty' during the US election campaign.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. US burgers steken de vlag uit, totdat de rente begint te stijgen. Is feest (weer) snel over.
  https://www.thestreet.com/story/13925902/1/what-highest-credit-card-debt-since-08-crisis-means-for-the-u-s.html streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Hartelijk dank voor uw goede beleggingsadvies en voor uw immer gulle en interessante artikels + reacties. Een zalige Kerst en een deugddoend 2017 toegewenst voor u en de uwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. China "Shocked" By Navarro Appointment, As Trump Team Proposes 10% Import Tariff

  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-22/china-shocked-navarro-appointment-trump-team-proposed-10-import-tariff

  Risico's voor usd en treasuries !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De verkoop van Treasuries door China is te danken aan
   de massale kapitaalvlucht uit China, waardoor haar
   internationale reserves drastisch slinken. Dat kan
   de hogere Treasury-rendementen verklaren. Maar mocht
   er sprake zijn van een 'handelsoorlog' met Amerika,
   plus toenemende defensie-inspanningen, dan worden
   Treasuries en de Dollar alleen maar aantrekkelijker
   als vluchthaven. Zaken doen in China door Westerse
   firma's is trouwens allang aanzienlijk moeilijker
   geworden.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   P.S.: China heeft slechts 7% van de Amerikaanse
   staatsschuld in bezit. Japan iets minder.
   67% is in bezit van de Amerikanen zelf.

   http://money.cnn.com/2016/05/10/news/economy/us-debt-ownership/

   DS

   Verwijderen
 79. De beste wensen voor 2017! Dank dat u uw kennis met ons wil delen!

  BeantwoordenVerwijderen
 80. The U.S. doesn’t “borrow.” The Federal Reserve Bank accepts deposits in T-security accounts.
  The word “debt” should be changed to “deposits”

  Koen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KOEN:

   Loans create Deposits:

   http://www.cnbc.com/id/100497710

   DS

   Verwijderen
 81. Donald J. Trump @realDonaldTrump 21 uur geleden

  "As to the U.N., things will be different after Jan. 20th."

  twitter.com/realDonaldTrump

  Persoonlijk steek ik de vlag nog niet uit met dit soort Twitter dreig taal.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Wel vreemd: kersttoespraak Koning zonder kerstboom

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/koning-de-vrijheid-die-bij-ons-hoort-is-sterker-dan-welke-terreurdaad-ook~a4439787/

  BeantwoordenVerwijderen