Translate

maandag 17 oktober 2016

HET VERTROUWEN IS WEG


HET VERTROUWEN IS WEG

De wereld bevindt zich al enige tijd in een schijnbaar permanente crisis. Dat verklaart al het wanhopige monetaire kunst en vliegwerk van de Centrale Banken. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen, dat de wereldeconomie toch nog voortdurend blijft tegenvallen. Het vertrouwen is weg, want het is kunstmatigheid, wat de klok slaat. Financieele engineering houdt de markten weliswaar nog gaande, maar aan elk circusnummer komt een eind. Opeens zal het beginnen te dagen, dat de wereld voorgoed is veranderd. De afgelopen 60 jaar kunnen niet meer worden gebruikt als maatstaf voor de toekomst. Het was een unieke periode van wederopbouw en welvaartsgroei, die vooralsnog niet terugkeert. Globalisering, vrijhandel, superschuld en migratie zitten nu op de biechtstoel. Vergrijzing in de ontwikkelde landen wordt snel een economische en humanitaire uitdaging. Naarmate de wereldeconomie verder in het slop raakt, zal ook de democratie het steeds meer moeten ontgelden. De wereld lijkt op een onbemand, op drift geraakt, schip, terwijl er voorlopig geen land in zicht is.


Natuurlijk wil de Amerikaanse Federal Reserve (FED) niets liever dan een bescheiden rente-verhoging doorvoeren, al was het alleen maar om de schijn te wekken, dat de economie aan de betere hand is. Er zouden eerst 4 renteverhogingen in 2016 plaatsvinden, maar zelfs 1 renteverhoging lijkt lang niet meer zeker. Tegen de algemene verwachting in, zou de rente zelfs kunnen worden verlaagd! Tenslotte moesten sommige Centrale Banken (Zweden, Israel, Canada en Zuid-Korea), die de rente, na de Financieele Crisis van 2007 - 2009, toch hadden verhoogd, weer vlug bakzeil halen.

Bijna 30% van de uitstaande wereldschuld heeft nu een negatief rendement. Dat heeft niet geleid tot een verbetering van de economische vooruitzichten. Integendeel! Investeringen laten het afweten. Bestaande schuld wordt eenvoudigweg geherfinancierd op lagere rentes. Consumentenbestedingen blijven op een laag pitje, want men wordt juist nog meer aangemoedigd om te sparen voor de Oude Dag. Maar verzekeraars, banken en pensioenfondsen, die afhankelijk zijn van rente-inkomsten, ondervinden de rampzalige gevolgen van deze stand van zaken. Vooral het steeds kleinere verschil (‘spread’) tussen kapitaal- en kredietkosten, vanwege de afvlakking van de rendementscurve (waarbij de korte en lange rente zich naar elkaar toe bewegen), doet de algemene kredietverstrekking helemaal de das om. Dit officieele beleid van negatieve rente is spelen met vuur en zal later ongetwijfeld worden beschouwd als de grootste monetaire flater ooit.


De tikkende tijdbom van het Europese bankwezen steekt ook weer de kop op. De tijd dringt om die nu eindelijk onschadelijk te maken. Volgens de laatste stresstest van de Europese bankentoezichthouder EBA zouden de meeste banken relatief weinig geraakt worden door een economisch rampscenario, ondanks het feit, dat 49 van de 51 onderzochte banken een rendement op het eigen vermogen vertoonden, dat lager was dan de huidige, superlage kapitaalkosten. Geen enkele bank zakte of werd gedwongen om meer kapitaal aan te trekken. Maar tot nu toe in 2016 alleen al, zijn Europese bankaandelen in een vrije val geraakt, in de orde van minus 40% tot 60% en in een enkel geval van liefst 85%. De Euro STOXX Bankindex (SX7E)(600 banken) is, sinds haar hoogtepunt 9 jaar geleden, in 2007, met ruim 60% ingestort naar de laagste stand in 25 jaar. De Grote Financieele Crisis van 2008 lijkt dus nog in volle gang, terwijl de meeste autoriteiten in een gevaarlijke ontkenningsfase verkeren, terwijl het vertrouwen allang weg is. Wat een onhandig gesukkel!

Er lijkt maar heel weinig voor nodig om de lont in het kruidvat van een wereldrecessie te steken. Daarom zijn Centrale Banken zo geneigd om hun monetair beleid juist te versoepelen en zeker niet te verkrappen, met name de Bank of England na Brexit. Het Britse Pond tegenover de Dollar is in 184 jaar nog nooit zo laag geweest! Zo’n valuta-devaluatie kan in eerste instantie voor een zachtere landing zorgen, maar de gewone burger in Groot-Brittannie zal moeten wennen aan hogere importprijzen. Bijna geen enkel land is een gesloten economie en zelfvoorzienend (‘autarkisch’). Een devaluatie, die ‘te ver’ doorslaat, leidt zelfs tot hogere rente! De Britse staatsobligaties (‘Gilts’), met oplopende rendementen, hebben het al hard te verduren.

De wereldhandel staat op de tocht. Importheffingen (‘protectionisme’) nemen hals over kop toe. In de laatste 8 jaar, sinds de Financieele Crisis, zijn directe investeringen uit het buitenland (‘Foreign Direct Investment’ - FDI) , wereldwijd, met liefst 40% gekelderd. Vanwege de toenemende onzekerheid, is de internationale kredietverstrekking, vooral in de laatste 2 jaar, met enkele duizenden miljarden Dollars gedaald. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft onlangs haar prognose voor de groei van de wereldhandel weer scherp naar beneden bijgesteld. De groei van de wereldhandel is in 2016 slechts 80% van totale economische groei van de wereldeconomie, wat bijna 50% lager is dan het lange termijn gemiddelde en bijna het meest bedroevend in 35 jaar! Vandaar de enorme crisis in de scheepvaart, die nog steeds een overcapaciteit kent van minstens 30%. Schepen zijn amper nog meer waard dan hun gewicht in schroot! Wat ook inderdaad de eindbestemming zal worden voor massa’s schepen. Dat de Doha-ronde, om de handelsbarrieres tussen 141 landen op te heffen, in 2008 sneuvelde, was natuurlijk ook geen opbeurende ontwikkeling.

De geheimzinnige handelsverdragen, die op stapel staan, zoals de Trans-Pacific Partnership (TPP), welke 40% van de wereldeconomie zou betreffen (ex-China), de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), welke zou slaan op de EU (ex- Groot-Brittannie) en Amerika, en de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), tussen de EU en Canada, die allemaal voornamelijk de grote internationale bedrijven zouden bevoordelen, niet de echte banenscheppers, zoals het Midden- en Kleinbedrijf, lijken in het huidige politieke klimaat, vooral na Brexit, op sterven na dood. Dat kan betekenen, dat er later nieuwe pogingen worden ondernomen onder een verschillende naam of dat landen als China, met een totaal ander politiek en juridisch systeem, hun kans schoon zien om, zonder Amerika, een eigen handelszone te promoten. Dus enige handelsimpuls van nieuwe handelsverdragen kan men voorlopig wel vergeten.

De wereld staat, in feite, aan de vooravond van een waanzinnige prijsschok in activa, zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen, met name energie. Elk recent herstel was de stilte voor de Grote Storm. Op een gegeven moment zal de scherpe prijscorrectie in deze krediet-gedreven activa zorgen voor grootscheepse faillissementen en een bevriezing van nieuwe kredieten. Ondanks alle monetaire superstimuleringen, zijn, alleen al in de laatste 8 jaar, de grondstoffenprijzen met gemiddeld meer dan 50% ingestort. Het ergste komt nog. De olieprijs, bijvoorbeeld, daalde van $ 140.- naar $ 50.- nu, na even $ 32.- te hebben aangetikt in het begin van 2016. Maar een olieprijs van beneden de $ 20.- kan nu worden verwacht, voordat, veel later, een meer definitief herstel naar misschien zo’n $ 40.- intreedt. Stel je eens voor! Het gehele financieele systeem zou op zijn grondvesten schudden en een land als Saoedie Arabie, dat momenteel ook nog oorlog voert, zou op de rand staan van faillissement en zou uitverkoop moeten houden. Dus straks weer een regime-wisseling in het Midden-Oosten?

Het OPEC-kartel is namelijk allang niet meer. Afspraken worden niet meer nagekomen, vooral nu Iran haar olieproductie bezig is te verdubbelen met een veel lagere olieprijs dan Saoedie Arabie. Libie en Nigeria kunnen ook hun eigen gang gaan. Verder blijven de kosten van boorinstallaties voor ‘fracking’ omlaaggaan, zijn de olievoorraden op een hoogtepunt (tankopslag is overal vol, waardoor olie moet worden ‘gedumpt’), stijgt de olieproductie buiten OPEC heel hard, en zijn er nog grote olievondsten ( zoals onlangs van Caelus Energy in Alaska). Pas bij een olieprijs van beneden de $ 20.- zijn olieproducenten geconfronteerd met een negatieve kasstroom en wordt de olieproductie enigszins aan banden gelegd.

Het is duidelijk, dat bij een dergelijke prijsschok alle hoop op een betere economie op kortere termijn de bodem wordt ingeslagen. Het barsten van de bubbels in huizenprijzen in meerdere wereldsteden, vooral in de 70 grote steden in China, zal worden versneld. Zelfs de prijs van landbouwgrond, welke exponentieel was gestegen, zal de scherp lagere landbouwprijzen dan eindelijk gaan weergeven. De natuur doet uiteindelijk altijd zijn werk, ondanks alle, schijnbaar eeuwigdurende, illusies.

In dit licht, lijkt de 5-jarige neergaande trend in de Goudprijs nog steeds in tact en was het recente prijsherstel een tijdelijke onderbreking daarvan. Ookal is de kans op een daling van 50% flink toegenomen, eventuele verkoop van Fysiek Goud is zeker niet aan te raden. Dat laatste blijft relatief schaars, is in sterke handen, maar bepaalt nu eenmaal niet de prijs op kortere termijn. De prijs is afhankelijk van de handelaren op de futuresmarkt, die meestal geen enkele interesse hebben in fysiek bezit. Fysiek Goud blijft een essentieel onderdeel van een vermogen, ongeacht de prijs, als verzekering tegen het ondenkbare, zoals valutahervorming of hyperinflatie (ingeval van het gevaarlijke ‘helikoptergeld’, als het onverhoopt niet eenmalig zou zijn).


De kans is groot, dat de wereld zal moeten wennen aan een relatief lage rente gedurende de komende decennia. Dat komt, omdat het Japan-scenario zich voltrekt, met de nodige vertraging van 15 tot 20 jaar, in de rest van de wereld. Japan heeft al 20 jaar lang een superlage rente. Er zijn natuurlijke krachten gaande, zoals de structureel lage economische groei, de toenemende vergrijzing, zoals de pensionering van de Baby Boomers en de lagere geboortegraad, die de rente en inflatie laag houden. Daarom blijft het klimaat voor kwaliteitsobligaties, zoals Treasuries, zo gunstig. Tegelijkertijd zullen de bubbels in activa wel veel langer kunnen duren dan verwacht. Er is trouwens tegenwoordig overal sprake van een veel minder riskant beleggings- en investeringsbeleid, ondanks de superlage rente, dan het geval was 20 jaar geleden, toen de rente veel hoger was. De tijd voor dierlijke instincten ('animal spirits') lijkt allang voorbij!

In werkelijkheid is de diepe deflatiegolf juist pas losgebarsten. Dit is een langdurig proces van decennia-lange excessieve schuldsanering, dat geleidelijk aan tot de meesten zal doordringen. Japan heeft al 20 jaar lang (milde) deflatie. Daarnaast is de scherpe daling van het aantal jongere consumenten in de ontwikkelde landen, voorlopig, een onoverkomelijke rem op enige economische groeiversnelling, ongeacht de monetaire stimuleringen. Tegelijkertijd nemen de, niet onbegrijpelijke, geo-politieke onzekerheden scherp toe, die de lust tot economische investeringen voor de langere termijn, verder doet afnemen. Dit is dus een tijd om het kruit droog te houden en om risico’s af te bouwen, hoe aantrekkelijk de superlage rente ook is. De schildpad zal de race dit keer eerder afmaken dan de haas!

DIEDERIK SCHMULL                                                         17 Oktober, 2016

Westcliff-On-Sea, Essex, U.K.

182 opmerkingen:

 1. Can this deflation be offset with a large scale government funded public works program in the image of Franklin Roosevelt's WPA which was put forward in the 1930's to build and upgrade infrastructure. Considering that actual unemployment is higher by a factor of 2 or 3 to what is admitted by the government. With people put to work earning money and buying goods would that not put a break on the deflationary spiral?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   Large scale government funded infrastructure and defense
   spending are certainly in the cards, both in the U.S. and
   Europe. This will cushion the blow of secular deflationary
   forces, but not reverse it. Also, many governments may
   be budget constrained, unless they accept large scale
   monetary stimulus again, which would depress their
   currency and lead to inflationary pressures and
   possibly higher rates, like the U.K. after Brexit.
   However, this is a short-term fix, as the general
   standard of living will decline. Remember the 1970's?

   DS

   Verwijderen
 2. @

  De Amerikaanse PARAATHEID in KERNWAPENS is verhoogd. Kan men
  nagaan, wat er gebeurt, als Hillary Clinton president zou
  worden. Zij is voorstander van een First Nuclear Strike,
  vooral op Iran. Zij is voorstander van een No Fly Zone in
  Syrie en natuurlijk de Nato militaire basissen in Polen
  en Roemenie, pal aan de Russische grens. Zij is omringd door
  de bekende kliek van Neocons, die ons de Iraakse oorlog
  bracht, welke duizenden miljarden opleverde voor de
  betrokkenen en die haar campagne heeft gefinancierd.

  http://www.morningnewsusa.com/nuclear-war-alert-defcon-level-3-warning-situation-can-change-rapidly-23112954.html

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/russia/russia-advising-its-citizens-how-to-prepare-for-nuclear-war-warning-us-intends-to-attack/

  En dat alles voor de Amerikaanse verkiezingen? Kan het zijn,
  dat Trump met man en macht buiten het Witte Huis zal worden
  gehouden?

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/they-will-not-allow-trump-to-win-regardless-of-the-vote/

  Staat van beleg? Of misschien opschorting van de verkiezingen?
  Of misschien de electronische stemmachines 'hacken'?

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/martial-law-or-electorial-college/

  Dit lijkt een herhaling te worden van de Cubaanse rakettencrisis
  in 1962. TRIEST.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waarom zou ik Armstrong geloven ?? Ik las eens zijn artikelen met belangstelling maar er was zoveel bullshit bij dat ik ben opgehouden.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Mee eens! ARMSTRONG is een fantast en heeft een crimineel
   verleden. Toch kan men af en toe wat opsteken van zo'n
   figuur, zolang men het maar met een korreltje zout neemt.

   DS

   Verwijderen
 4. Een "sudden stop" in de kredietverlening zou allicht ook een grote impact hebben op de Nederlandes huizenmarkt, waar nog steeds meestal het volledige aankoopbedrag geleend wordt ? Heeft u een visie op de ontwikkeling op de korte termijn ?

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MRGALAK:

   Een deel van de Nederlandse huizenmarkt, met name
   Amsterdam, is in een overduidelijke bubbel. Ookal
   omdat Nederland, als bijna enige land, meestal
   geen aanbetaling vereist. Maar huizenbubbels hebben
   vele oorzaken en kunnen veel langer duren dan men
   redelijkerwijs verwacht had. Als de bubbel dan eenmaal
   barst, dan volgt meestal een daling van 50% al naar
   gelang de locatie en het type huis, want geen huis
   is hetzelfde. Die daling vindt plaats aan de marge,
   want degenen, die niet behoeven te verkopen, zitten
   opgescheept met een bevroren huis, tenzij het moet
   worden geveild. Overigens is een huis, dat minder
   waard is dan het hypotheekbedrag ('onder water'),
   bijzonder slecht voor de gezondheid. Als men maar
   jong genoeg is en de tijd heeft, dan komt het
   uiteindelijk wel goed, tenzij de inkomsten later
   tegenvallen.In de komende deflatoire periode verdient
   een niet-gefinancierd huis de voorkeur, dus het is
   sparen geblazen, voordat men die stap neemt.

   DS

   Verwijderen
  2. Bedankt voor deze wijze woorden :-)) Ik zie in mijn wijk (gebouwd 2004, kort voor de flinke prijsdalingen van 2008) heel wat buren met zure gezichtsuitdrukkingen, en breng deze twee feiten toch wel enigszins met elkaar in verband ...

   Mrgalak

   Verwijderen
  3. Maar uiteindelijk is een huis kopen in Amsterdam twee of drie jaar geleden, een goede beslissing geweest voor mensen die dat hebben gedaan. Als ondernemer koos ik er voor om 1,5 ton in een nieuwe business te steken en in een (fijn en niet heel duur) huurhuis te blijven wonen. Ik had mezelf echter beter tegen de klippen op in de schulden kunnen steken. Want dan had ik nu EUR 500.000 winst gepakt. En dit mensen, is hoe het systeem werkt. Die (structurele) daling van 50% zie ik niet gebeuren zolang inflatie niet de kop op steekt.

   Verwijderen
  4. Maar die winst had u toch alleen "gepakt" als u het huis dan weer verkocht had en was gaan huren. Daarbovenop het gebalde risico door gebrek aan diversificatie.

   Verwijderen
  5. @LUDWIG VON MISES:

   Tja, al het onroerend goed, dat ik in de laatste 50 jaar
   heb verkocht, is nu miljoenen meer waard, zelfs na
   tussentijdse dalingen. De koopkracht van het geld
   gaat steeds achteruit. Dus de 'schijn'-winst geeft
   een goed gevoel. Daarom is de reeele waarde van
   onroerend goed over 100 jaar steeds onveranderd,
   ex-onderhoudskosten, lasten en belastingen. De Centrale
   Banken houden deze draaimnolen aan de gang, door de
   voortdurende groei van de geldhoeveelheid overeenkomstig
   de economische groei.

   In mijn scenario blijven rente en inflatie laag en is
   elke stijging daarvan tijdelijk. Daarom zullen bubbels
   veel langer kunnen duren. Of een onverwachte wereld-
   recessie, met stijgende werkeloosheid, maakt een einde
   aan het vermaak. Er komt, hoe dan ook, een eind aan elke
   bubbel. TINA, There Is No Alternative, is de nieuwe
   mode. Deze term lijkt mij levensgevaarlijk.

   DS

   Verwijderen
  6. Uw visie op rentetarieven is bekend en deel ik.

   Hoe is echter uw visie t.a.v. de Nederlands hypotheekrentes? Deze tarieven zijn uiteraard gerelateerd aan marktrentes maar zeker niet 1 op 1. Hoe groot acht u (op korte termijn, zeg 1 jaar) het risico op stijgende hypotheekrentes bijvoorbeeld om solvabiliteit banken op te krikken of om de huizenmarktbubble af te remmen.

   Floris

   Verwijderen
  7. @FLORIS:

   Hypotheekrentes zijn NIET automatisch gerelateerd
   aan de marktrente. De bank moet geld verdienen en
   als de rente te laag of zelfs negatief is, kan de
   hypotheekrente worden verhoogd (zoals enige tijd in
   Zwitserland het geval was). Verder heeft de opkoop
   van obligaties door de ECB (QE) geleid tot een tekort
   aan onderpand, benodigd voor krediet, waardoor
   Libor en Repo rentetarieven al omhoogschieten.

   In Vancouver is onlangs de minimale aanbetaling voor
   huizen verdubbeld In Groot-Brittannie is er een
   fikse belasting op duurdere huizen. Zulke maatregelen
   hebben een enorme invloed op de huizenmarkt.

   Krijgt men een lening van de bank, dan verkoopt men
   zijn ziel en heeft men zijn eigen lot niet meer in
   de hand, vooral als de tegenwind toeneemt.

   DS

   Verwijderen
  8. @DS 12:17
   Dank voor uw antwoord en bevestiging van het risico dat leeft.

   Hoe ziet u het risico op tegenwind voor het komende jaar voor de Nederlandse banken?

   Indien aflossen niet gewenst of mogelijk is, deelt u mijn inschatting dat vastzetten tegen de huidige lage tarieven voor minimaal 10-15 jaar wenselijk is?

   Floris

   Verwijderen
 5. " De prijs is afhankelijk van de handelaren op de futuresmarkt, die meestal geen enkele interesse hebben in fysiek bezit " Ik probeer het nog maar eens te doorgronden... Stel dat de futuresmarkt 100.000 x groter is dan de fysieke markt (dwz de waarde van de futures versus de waarde van het fysieke goud) - wat waarschijnlijk zwaar onderschat is - dan nog staan er waarschijnlijk 100.000 en meer beleggers klaar om bij een volgende (banken)crisis goud aan te kopen wat toch altijd in het voordeel van een hogere goudprijs moet resulteren??
  Want anders dan in 2008 is er nu geen enkel ander volwaardig alternatief om in te beleggen (cfr negatieve rendementen). Maw dat in tijden van crisis alles verkocht wordt wat los en vast zit klopt deze keer niet want enerzijds is de situatie nu onbetreden territorium en anderzijds wordt er bij iedere crisis naast waardevernietiging ook en vooral geschoven met activa naar andere activaklassen. Tegelijk vraag ik mij ook af waarom die vertrouwensbreuk zo lang wegblijft want er zijn nog nooit zoveel knipperlichten geweest? Iemand moet toch eens het sein geven om de speculatie vaarwel te zeggen.Men kan wel zeggen dat er gehandeld/gedanst zal worden tot de muziek ophoudt met spelen maar dan riskeert men om veel meer te verliezen dan voortijdig het podium te verlaten. OF anders gezegd , wat een wijze les is voor de particuliere belegger zou toch ook moeten gelden voor de professionele beleggers ? Maar voorlopig zien we daar weinig van of heb ik het verkeerd voor... mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   George Soros stelde in Davos in 2010, dat GOUD verkeerde
   in 'the ultimate bubble'. Dat was weliswaar een jaar te
   vroeg, maar dat komt omdat het een bijna mystieke
   waarde heeft als 'veilige haven', zonder een directe
   relatie met de intrinsieke waarde, zoals vele andere
   activa. Maar het heeft haar nut bewezen als bescherming
   tegen lange termijn geldontwaarding en valutadevaluatie.

   De meest recente Bullmarkt in Goud begon rond 2000, na
   een Bearmarkt van 20 jaar. Y2K, de Technologie-
   ontploffing en 9/11 stuwde Goud omhoog en QE na 2008
   deed er nog een schepje bovenop. Er zijn ook af en toe
   'correlaties' (hogere aandelenmarkt of hogere Dollar:
   lagere Goudprijzen), maar dat zijn geen wetten van Meden naar Perzen. Toch zijn structurele deflatie en steeds
   lagere inflatoire verwachtingen een struikelblok voor
   Goud, omdat men minder geneigd is om aankopen te
   financieren, zeker in de Futuresmarkt, die nu eenmaal
   de prijs bepaalt. Hoe dan ook, een belang in Fysiek
   Goud is altijd aan te raden, ongeacht de prijs, want
   dat is het 'echte' geld, zoals de mensheid al gedurende
   10,000 jaar heeft beslist. Maar men moet wel flinke
   prijsfluctuaties van soms 50% op de koop toe nemen.
   Geen probleem. U zou uw Rembrandt toch ook niet
   verkopen?

   DS

   Verwijderen
  2. ... Maar ik zou een Rembrandt ook niet kopen (elke tijd z'n eigen smaak). Met alle respect ook (want ik 'smul' van uw commentaren) maar eigenlijk is het geen antwoord op bovenstaande vragen : 1 als het vertrouwen weg is , dan is goud het enige alternatief zonder tegenpartijrisico en zou de prijs dus leterlijk door het dak moeten schieten? Hoe kan een electronische markt in hemelsnaam de echte 'waarde' - alle munten devalueren tov goud - onderdrukken als de fysieke vraag steeds toeneemt en waarom is er dan geen ontkoppeling van prijzen ?
   (virtuele wereld/futures vs tastbare wereld/fysiek)
   2 Als het vertrouwen zoek raakt is het kwestie van eieren voor z'n geld te kiezen maar het is alsof de financiële markten in een soort 'permafrost' terecht komen (iedereen blijft zitten en heeft niet de moed om er de stekker uit te trekken niettegenstaande er steeds meer risico nodig is om steeds minder of geen rendement te genereren)

   Verwijderen
  3. @HVC:

   Als de Goudmarkt uitsluitend fysiek zou zijn, dan zou
   de Goudprijs door het dak schieten en eenvoudigweg
   als markt verdwijnen. Daarom hebben derivaten (futures)
   hun intrede gedaan. Als er een tekort is aan activa,
   dan kunnen 'afgeleide producten' een bepaalde marktrol
   vervullen. Maar die producten zijn niet echt.
   Speculanten kunnen nu de prijs van de echte activa
   'manipuleren', al naar gelang hun verwachting voor
   rente en inflatie. In het geval van Goud, is de
   fysieke markt piepklein en voor 80% in 'vaste'
   handen. Hoogstens 20% kan worden verhandeld, als
   men geluk heeft. En zodra duidelijker werd, dat
   alle vrees voor hyperinflatie ongegrond bleek,
   moesten de futureshandelaren hun posities 'hedgen'.
   Als deflatie toeslaat, zoals in 2008, krijgt
   Jan en Alleman een Margin Call van de bank en
   moet inderdaad alles in de verkoop, ook gefinancierd
   Goud. Alleen Kasgeld is dan Koning, totdat de zaak
   weer evenwichtiger wordt.

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor uw antwoord, maar het is dus niet onmogelijk dat de futurehandelaren op een bepaald moment ook kiezen voor de weg naar boven ipv naar beneden dwz als de druk van de fysieke vraag nog meer toeneemt hebben ze er ook belang bij om tot het winnende kamp te behoren met een (veel) hogere goudprijs als gevolg. Want ik denk ook niet dat deflatie of inflatie er veel toe doet, het tegenpartij risico is véél belangrijker (het vertrouwen is weg), het is dus eerder een 'logische' verschuiving van activa naar een veilige haven en die zijn op 3 vingers geteld (cash, goud, US dollar) mvg HVC

   Verwijderen
  5. @HVC:

   Als het tegenpartij-risico veel groter wordt, dan is het
   wegwezen geblazen in de derivatenmarkt. En als die
   derivatenmarkt dan niet meer functioneert (want die
   markt hangt geheel af van het vertrouwen in tegenpartijen),
   dan zou de fysieke Goudprijs weliswaar kunnen stijgen,
   maar de Goudhandel zou praktisch tot stilstand
   worden gebracht.

   Er is echter grote kans, dat op een gegeven moment
   de Dollar EN de Goudprijs dan tegelijk stijgen, want
   meestal is hun beweging tegengesteld.

   DS

   Verwijderen
  6. Waarom zou de goudhandel dan tot stilstand worden gebracht? Groet Cor

   Verwijderen
  7. @COR:

   Zie boven. Als Goudderivaten niet bestonden, dan zou
   de Goudhandel opdrogen, want die markt is piepklein.
   Slechts 10 tot 20% is verhandelbaar, want het meeste
   fysieke Goud is in vaste handen. De totale waarde
   van al het fysieke Goud is slechts $ 8000 miljard.
   De waarde van Goudderivaten is $ 800.000 miljard
   (Notional Value, inclusief alle hefbomen - leverage-).

   DS

   Verwijderen
  8. Als de goudmarkt stil komt te liggen, neem ik aan dat de goudprijs van fysiek goud als een raket omhoog schiet.. Cor

   Verwijderen
 6. Er zijn 3 miljoen meer BKR meldingen in Nederland bijgekomen omdat rood mogen staan op de bankrekening nu ook een BKR melding oplevert. De overheid weet nog weer meer van ons. Een extra reden om minder met bankrekeningen te doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Volgens dit artikel zijn de spanningen tussen Oost (RU, CN) en West (vooral USA) gewenst door de globalisten als voorwendsel voor verdere centralisatie en het geleidelijk opgeven van de USD als reservemunt.

  http://alt-market.com/articles/3039-east-vs-west-division-is-about-the-dollar-not-nuclear-war

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MRGALAK:

   Daar gaan we weer. De globalistische elite is er op uit
   om de Dollar te vervangen door SDR's, m.a.w. de dood
   van de Dollar volgt op een opzettelijke crisis. Ach,
   weer een mooi sprookje als verklaring voor een
   verwarrende wereld. Nonsens.

   Met samenzweringstheorieen komt men niet ver. De realiteit
   is, dat de Dollar, als enige valuta, voldoet aan de
   voorwaarden voor een reserve-valuta en die rol blijft
   onveranderd voor de komende decennia. Toen het Pond
   Sterling die rol vervulde, duurde het nog decennia NA
   de grote opkomst van Amerika en de Dollar, voordat
   die rol tot een einde kwam (maar het is nog steeds
   de derde reserve-valuta ter wereld - 4.7%). SDR's
   worden NOOIT een valuta en de valuta's van China en
   Rusland zijn alleen geschikt voor handelsdoeleinden,
   niet voor reserves. Een democratische rechtsstaat met
   militaire macht is een voorwaarde. Die landen worden
   juist steeds ondemocratischer. Vandaar de gigantische
   kapitaalvlucht!

   DS

   Verwijderen
  2. @MRGALAK:

   Daar gaan we weer. De globalistische elite is er op uit
   om de Dollar te vervangen door SDR's, m.a.w. de dood
   van de Dollar volgt op een opzettelijke crisis. Ach,
   weer een mooi sprookje als verklaring voor een
   verwarrende wereld. Nonsens.

   Met samenzweringstheorieen komt men niet ver. De realiteit
   is, dat de Dollar, als enige valuta, voldoet aan de
   voorwaarden voor een reserve-valuta en die rol blijft
   onveranderd voor de komende decennia. Toen het Pond
   Sterling die rol vervulde, duurde het nog decennia NA
   de grote opkomst van Amerika en de Dollar, voordat
   die rol tot een einde kwam (maar het is nog steeds
   de derde reserve-valuta ter wereld - 4.7%). SDR's
   worden NOOIT een valuta en de valuta's van China en
   Rusland zijn alleen geschikt voor handelsdoeleinden,
   niet voor reserves. Een democratische rechtsstaat met
   militaire macht is een voorwaarde. Die landen worden
   juist steeds ondemocratischer. Vandaar de gigantische
   kapitaalvlucht!

   DS

   Verwijderen
 8. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/was-fuer-donald-trump-spricht-kommentar-a-1117476.html
  DS: Jacob Augstein is het met u eens, Hillary betekent oorlog met Rusland
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Hillary CLINTON is LEVENSGEVAARLIJK, niet Trump.

   (PILGER): A WORLD #WAR HAS BEGUN. A MINI-#NUCLEAR BOMB Is Planned! #RUSSIA And #CHINA FEEL ENCIRCLED. FIRST STRIKE?

   https://newmatilda.com/2016/03/23/john-pilger-why-hillary-clinton-is-more-dangerous-than-donald-trump/

   DS

   Verwijderen
 9. Geachte heer Schmull,
  In een van uw commentaren hierboven beschrijft u dat ca. 80% van al het goud in "vaste" handen is en slechts 10 tot 20% verhandelbaar, mits je geluk hebt. Nu adverteren sites, als bijvoorbeeld GoldRepublic, dat je bij hun fysiek goud kunt kopen, zeg bijvoorbeeld 100 gram. Je bent dan eigenaar van een deel van een goudbaar, waarvan gegarandeerd wordt dat het ten allen tijde jouw eigendom is.Maar is dat dan wel betrouwbaar? Je zou denken dat GoldRepubic niet meer aan fysiek goud kan komen om aan de wensen van hun klanten te voldoen, omdat het zo schaars is. Heeft u daar inzicht in ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Fysiek Goud kopen via huizen als GOLDREPUBLIC (40 miljoen
   Euro aan Goud) en BULLIONVAULT ( $ 2 miljard aan Goud)
   betekent rechtstreeks eigendom van Fysiek Goud in
   verzekerde kluizen over de gehele wereld. Altijd even
   nagaan of dat ook inderdaad zo is. Maar als Fysiek Goud
   ooit 'krap' zou worden, dan is aankoop waarschijnlijk
   wat moeilijker en verkoop geen probleem. Beiden hebben
   een goede naam, maar verder kan ik u geen wegwijs maken.

   DS

   Verwijderen
 10. Bedoelt u nu te zeggen dat alle derivaten als de ZKB Gold Eft slechts op papier over goed gaan en als iemand ze opeist dat ze waardeloos verlopen?
  Streetrunner.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De ZKB GOLD ETF is een beleggingsfonds, genoteerd op
   de beurs in Zurich, dat, onder bepaalde voorwaarden,
   recht geeft op uitlevering van Fysiek Goud. Derivaten
   (Futures) spelen hier geen rol, want er wordt
   uitsluitend belegd in Fysiek Goud.

   DS

   Verwijderen
 11. Wat vindt u van dit artikel, waarin een toekomst beeld wordt geschetst wat ons te wachten staat?

  http://blog.thesilvermountain.nl/wereldwijde-reset-monetaire-systeem-onvermijdelijk/comment-page-3/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit relatief slechte en emotionele artikel van iemand, die
   niet geschoold lijkt te zijn in de materie, zit vol met
   onjuistheden. Maar zijn conclusie van een Reset NA de
   deflatoire spiraal, deel ik. Net zoals in de jaren '30.
   Degenen, die toen nog staande bleven, waren NIET degenen
   met schuld, integendeel, maar juist degenen met kasgeld,
   vooral in staatsleningen, de laatste rots in de branding.
   Dus als iedereen roept, dat geld waardeloos wordt en de
   waarde van activa tot in de hemel blijft stijgen, dan
   moet men tijdig het tegenovergestelde doen.

   In Vancouver met een van de grootste zeepbellen ooit in
   huizenprijzen, lijkt deflatie al te zijn toegeslagen:
   de minimale aanbetaling is omhoog en er is een flinke
   belasting voor buitenlandse kopers:

   http://globalnews.ca/news/3019232/vancouver-home-prices-to-fall-as-much-as-20-per-cent-bank/?sf39576896=1

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw snelle reaktie. Deelt u zijn visie over hoe het leven eruit ziet tijdens een deflationaire spiraal?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Ik ben het oneens met zijn stelling, dat staatsleningen
   noodzakelijkerwijs waardeloos worden. Soliede
   staatsobligaties van landen, die in de geschiedenis
   bewezen hebben niet failliet te gaan, zijn juist
   aantrekkelijk, want alleen de staat krijgt meestal
   zijn benodigde geld via belastingheffing, etc.
   Bovendien blijft een staat meestal heel lang bestaan.
   In tegenstelling tot bedrijven en banken. Daarom
   heb ik al jaren een voorkeur voor Amerikaanse
   Treasuries, die in de laatste 35 jaar hun nut hebben
   bewezen! Dat blijft zo.

   DS

   Verwijderen
 12. People's Daily,China ‏@PDChina
  Two Chinese warships acted immediately after #US destroyer intruded Chinese waters near #XishaIslands and warned it away: MOD, Fri
  Wat moeten wij hier van vinden?

  Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KEES:

   Het is al enige jaren zo, dat Amerika's hegemonie in Azie
   aan het tanen is, wat Amerika natuurlijk nog weigert te
   accepteren. Dus de spanningen zullen vooralsnog toenemen.
   China heeft meer zelfvertrouwen gekregen om die
   hegemonie, vooral in Azie, op de proef te zetten. Zie de
   nieuwe samenwerking met de Republiek der Filipijnen.

   DS

   Verwijderen
 13. Stiglitz: ‘Italië verlaat de eurozone’
  https://nl.express.live/2016/10/10/stiglitz-italie-verlaat-de-eurozone/

  .....Dat Duitsland de euro verlaat is dus de makkelijkste oplossing....

  Uw verwachting dat Duitsland eruit zou stappen is nog steeds niet uitgekomen.Blijkbaar verdienen ze nog teveel aan de EU?

  Wanneer andere landen eruit stappen, gaat dat dan in mindering op de door oa Duitsland gegeven financieele garanties?(ESM,ESFS etc)

  Gaarne uw visie.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Duitsland profiteert juist van een enorm ondergewaardeerde
   Euro. Het land heeft een gigantisch overschot op haar
   lopende rekening (10% van haar BNP!), dus een eigen
   valuta, een nieuwe Deutschmark, zou minstens 30 tot 40%
   HOGER staan. Wat haar export flink zou treffen.

   Pas als de ECB haar boekje echt te buiten zou gaan en
   de Euro omvormt tot een valuta van een Bananenrepubliek,
   dan zeggen Duitsland en Nederland 'genoeg'. Binnenkort
   zal de ECB moeten overgaan tot een monetaire SUPER-
   stimulering tot groot ongenoegen van Noord-Europa.
   Dat wordt nog eens spannend. Alle tekenen wijzen erop,
   dat de ECB aandelen gaat kopen op grote schaal. Zorg,
   dat je erbij bent. 1929 in het kwadraat!

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Diederik, bedoelt u met 'zorg dat je er bij bent' dat u denkt dat de aandelen omhoog schieten door de aankoop door de ECB, en dat je hiervan kan profiteren totdat de markt in elkaar stort, zoals in 1929?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Inderdaad. De kans op een herhaling van 1929 en een
   daaropvolgende Crash, wordt steeds waarschijnlijker.
   The Central Banks 'will go nuclear'. Schande!
   De massa tuint er weer in. Men zal zich bij mij
   beklagen, dat de Grote Klap maar niet komt. Slechts
   enkelen zullen weerstand kunnen bieden aan deze
   funeste ontwikkeling. Want er volgt weer 10 jaar van Depressie & Oorlog.

   DS

   Verwijderen
  4. Steeds meer lees je in de media de zorg over een nieuwe wereldwijde oorlog. Heeft u hier ook nog een idee over? Wat staat ons hierin te wachten. Burgeroorlog in Europa tussen moslims en niet moslims, Rusland die Europa wil binnenvallen? Of wordt het in het Midden-Oosten uitgevochten? En hoe leidt een oorlog tot oplossing van schuldenproblematiek? Hoor graaf van u.

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Helaas lijkt de wereld NIET op weg naar vrede. Dat
   komt, omdat de tijden veel moeilijker worden. Vooral
   Europa is WEER kwetsbaar. Ik heb mij vroeger altijd
   afgevraagd, waarom in de jaren '30 niet meer mensen
   Europa hadden ontvlucht. Zagen ze de bui niet
   aankomen? In ieder geval zou ik, als ik jong was,
   zeker NIET in Europa meer blijven, maar de oversteek
   maken naar een ver Continent. De tragiek van Europa
   dreigt zich te herhalen.

   DS

   Verwijderen
 14. Rick , ik verbaas mij wel over het feit, dat een hoop columns iig in de titel een hele hoop impending doom voorspellen, terwijl de strekking van deze column eigenlijk is...dit kan nog wel decennia zo voortduren....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Timing is het meest frustrerende in de beleggingswereld,
   vooral vanwege de vindingrijkheid van de mens. Toch draait
   het om de lange termijn visie, wat niet altijd eenvoudig
   is voor de meeste waarnemers. Er zijn helaas maar
   enkelen, die het nodige geduld kunnen opbrengen.

   Warren Buffett, bijvoorbeeld, blijft uniek, want hij
   wacht zijn unieke koopgelegenheden af, zonder druk
   van buitenaf. Hij zit nu op een kaspositie van $ 70 miljard!

   DS

   Verwijderen
  2. Hoe groot acht u de kans dat dit nog jaren door kan gaan? Het lijkt me dat de rek er op een gegeven moment uit is. Er zijn nog zoveel manieren om de collapse uit te stellen. Maar als de burger door krijgt dat het niet meer klopt en het vertrouwen in het financiële afneemt, kan het dan niet snel naar beneden gaan? Wat denkt u?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Kuddegeest is helaas het kenmerk van de mensheid,
   maar ook van de dierenwereld. Slechts enkelen
   durven of kunnen zelfstandig denken voor de langere
   termijn. De massa heeft het vaak bij het verkeerde
   eind. Het gaat een tijdje goed en dan draait het 'onverwachts'. Momenteel is de massa zeker NIET
   euforisch, 'himmel hochjauchzend'. Dus voorwaarde
   voor een Crash nu, is minder waarschijnlijk. Maar
   als Centrale Banken straks alles opkopen, terwijl
   de economie verslechtert....dat wordt nog eens een
   klus! De massa springt er dan in met een extra hefboom,
   en extrapoleert, wat uiteindelijk leidt tot
   faillissement. Triest.

   DS

   Verwijderen
  4. Gaat u ook beleggingssuggesties geven voor de korte termijn om evt te kunnen profiteren van de nakende melt-up?

   Mvg Harold

   Verwijderen
  5. @HAROLD:

   Aandelentips voor de korte termijn laat ik graag aan
   anderen over. 80% van de aandelenhandel op de te korte
   termijn eindigt in verlies, zelfs voor de experts.
   Als men aandelen koopt, moet men zich voelen als
   de toekomstige eigenaar van een bedrijf, wat tijd
   vergt om winstgevend te worden. Zelfs bekende
   Hedge Fund managers struikelen regelmatig spectaculair.
   Uw eigen intuitie is misschien nog de beste raadgever!

   DS

   Verwijderen
  6. Dank u voor dit niet onverwachtte antwoord :-)

   mvg//Harold

   Verwijderen
 15. @DS Maar waarom gaan centrale banken aandelen kopen? Is dat om de balans te vergroten? Je ziet dat negatief nieuws geen effect meer heeft. DE Yuan heeft het laagste niveau sinds sept 2010 toch gaan aandelen gewoon omhoog.

  Mvg Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   Centrale Banken, zoals de Bank of Japan en de Zwitserse
   Nationale Bank, kopen aandelen om hun monetaire
   stimulering vol te houden. Er is al een tekort aan
   eersteklas-obligaties, omdat die het onderpand
   vormen voor kredietverstrekking.

   Centrale Banken vrezen, dat, bij gebrek aan verdere
   monetaire stimulering ( en dus de vergroting van hun
   balans) deflatie volgt en economische groei nog minder
   zou worden.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS bedankt voor antwoord! Om de balans van de centrale banken te vergroten wegens het deflatie gevaar.
   Is het niet mogelijk met dat "geld" om belasting te verlagen voor de burger of om de infrastructuur te verbeteren?
   Of is het gewoon de aandeelhouders te sponsoren in de hoop dat men het geld gaan uitgeven?

   Mvg, Martin

   Verwijderen
  3. @MARTIN:

   De balans van de Centrale Banken wordt niet permanent,
   maar tijdelijk vergroot. Als de obligaties aflopen,
   verkleint de balans, tenzij er opnieuw gekocht wordt.
   Ook aandeleninkoop ligt politiek gevoelig, vooral
   in een kapitalistische maatschappij, dus kan nooit
   permanent zijn.

   DS

   Verwijderen
 16. Geachte heer Schmull, wat vindt u van de situatie rondom CETA en het verzet van Wallonië?
  Zie ook deze analyse:

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/EU-gaat-Waals-verzet-breken-en-schadelijk-CETA-verdrag-ratificeren

  Ik ben normaal niet zo'n liefhebber van Xandernieuws, maar hier ben ik het wel mee eens.

  Klopt het dat Clinton en Trump tegen TTIP zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Teken des tijds. Grote handelsverdragen kunnen nu alleen
   worden 'doorgedrukt', terwijl onderhandelingen strikt
   'geheim' moeten blijven. Trump wil nieuwe handels-
   verdragen. Clinton had er geen probleem mee, totdat
   Trump erover begon. Clinton heeft altijd 2 meningen,
   een openbare en een prive-mening. Zoals een echte
   politicus betaamt. Maar Trump draait er nooit omheen.
   Trump is een 'anti-politicus' en is nooit politicus
   geweest.

   DS

   Verwijderen
 17. Dat de BOJ en de SNB aandelen kopen kan ik nog volgen :
  in Japan zal niemand de overheid/het keizerlijk gezag betwisten en in Zwitserland is alles peis en vree zolang iedereen bediend wordt in het vriendenclubje (homeland voor de rijken der aarde). Maar de FED en de ECB kunnen het toch niet waar maken om aandelen op te kopen want dat is toch regelrecht concurrentievervalsing. Door aandelen te kopen van deze of gene bedrijven worden die laatste toch bevoordeeld tov bedrijven die niet op de kooplijst staan of zelfs niet beursgenoteerd zijn ? Zal dit zomaar klakkeloos aangenomen worden ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op zich eens maar dat is de grootscheepse obligatie opkoop (zeker die van bedrijven) feitelijk ook. Pure subsidie aan de multinationals en betaald door de burger in de vorm van lagere rendementen overal.

   Verwijderen
  2. @ANONIEM @PLOF:

   De koop van aandelen en bedrijfsobligaties door Centrale
   Banken ligt politiek inderdaad heel gevoelig. Net zoals
   banken in handen van de staat. Maar nood breekt wet.
   Als het maar 'tijdelijk' is. Anders kunnen vele
   bedrijven wel opstappen. Nationalisatie van bedrijven
   en diensten betekent automatisch, dat men overgelaten
   wordt aan bureaucraten, die geen verantwoording
   behoeven af te leggen. Corruptie ten top.

   DS

   Verwijderen
 18. CV van de nieuwe president van Amerika

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/anonymous-v-hillary/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Daar wordt je toch even stil van. Alle schandalen van
   de Clinton's, met Hillary als aanstichtster, belicht.
   Wat ontbreekt is de onafgebroken rij van 'vijanden',
   die op verdachte wijze uit de weg zijn geruimd (Ja, echt!).
   Meer dan 90 personen...Mocht Hillary Clinton ooit
   President worden, dan zal een afzettingsprocedure
   (impeachment) wegens verdenking van corruptie, etc,
   niet lang op zich laten wachten.

   O ja, de arts (Hindu), die Hillary hielp met haar
   'blood clot', pleegde onlangs 'zelfmoord':

   http://www.whatdoesitmean.com/index2135.htm

   DS

   Verwijderen
 19. http://www.zerohedge.com/news/2016-10-25/michael-moore-trumps-election-will-be-biggest-fuck-you-ever-recorded-human-history
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Even stoom afblazen...

   Wat ongelooflijk, he. Trump werd 5% kans gegeven, toen
   hij kandidaat werd in 2015. Iedereen was tegen hem en
   zijn kandidatuur werd beschouwd als een lachertje.
   Bijna geen media gaf hem enige steun, integendeel,
   hij werd de grond ingeboord door de meeste 'journalisten'.
   Hillary Clinton wist 15 maal zoveel geld uit te geven
   voor haar verkiezingscampagne dan Trump. En toch
   staat Trump nog overeind, ondanks de meeste opinie-
   peilingen, die totaal onbetrouwbaar zijn en donaties
   hebben gegeven aan de Democraten. Zelfs schijnbaar
   onoirbaar gedrag van vroeger, lijkt slechts tijdelijke
   invloed te hebben. Het is nog steeds een hele nauwe race,
   waar alles kan gebeuren (Trumpstemmers zijn hartstochtelijk
   en houden het stil, terwijl Hillary-stemmers weinig
   animo vertonen. Verkiezingsbijeenkomsten van Trump
   trekken overweldigende massa's van 20,000 tot 30,000,
   terwijl Clinton het moet doen met een paar HONDERD).

   Als Trump onverhoopt toch wint, dan hebben de markten
   dat NIET ingeprijsd. Het zou een veel grotere schok
   teweegbrengen dan Brexit!

   Of course, the possibility always exists that the consensus is wrong and the tracking polls are right.

   Maybe Donald Trump is not quite the underdog most polls suggest.

   http://www.cbc.ca/news/politics/grenier-uselection-tracking-polls-1.3818965


   DS

   Verwijderen
 20. aardig verhaal in Financial Times. QE is er al eerder geweest....
  https://www.ft.com/content/05d63c14-976d-11e6-a1dc-bdf38d484582
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   In ieder geval zegt MUTKIN erbij, dat dit niet
   noodzakelijkerwijs het einde betekent van de
   20-jarige Bullmarkt in Obligaties op KORTE termijn.
   Hij vergeet te vermelden, dat aan het eind van de
   19de eeuw, de Giltmarkt (Britse staatsobligaties)
   een Bullmarkt had beleefd van 80 jaar (toen het
   Britse Empire nog bestond). Verder lijken deflatoire
   krachten van demografie en excessieve schuld
   een eventuele hogere rente nu in de weg te staan.
   In feite wordt nu de ene 70-jarige obligatie na de
   andere uitgegeven en de honger daarvoor lijkt niet
   te stillen!

   DS

   Verwijderen
 21. Steeds meer mensen lijken in te zien dat Clinton toch wel een heel gevaarlijke vrouw is, een machtswellusteling die niets liever dan oorlog ontketend tegen Poetin. En die Europa als pion gaat gebruiken en uiteindelijk opoffert. Laten we hopen dat Trump gaat winnen. Die heeft tenminste gewerkt voor zijn eigen brood en heeft verstand van vrede stichten!

  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   Jill Stein (GREENS): Hillary Clinton zou een kernoorlog
   ontketenen

   http://www.realclearpolitics.com/video/2016/10/12/jill_stein_hillary_clintons_declared_syria_policy_could_start_a_nuclear_war.html

   DS

   Verwijderen
 22. Hoe acht U de kans voor Treasuries, als Donald Trump gaat winnen in Amerika?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TRUMP dreigt de Nationale Schuld te verlagen door
   onderhandeling, etc. Maar men kan gerust stellen,
   dat zo'n vorm van 'faillissement' helemaal nooit
   kans maakt. Hij is Mussolini niet, die dat wel
   kon doen in de jaren '30. Amerika heeft voldoende
   'checks and balances' om welke President ook in
   bedwang te houden, inclusief curatele. Dus zelfs
   als Trump wint, dan is elke zwakte in Treasuries
   een koopgelegenheid. De deflatoire krachten blijven
   enorm en zijn wereldwijd.

   DS

   Verwijderen
 23. Trump is uiteraard ook een enorme boer, een lomperik, iemand die hele groepen over 1 kam scheert en geregeld zeer tegenstrijdige dingen zegt.. Laten we niet zo doen alsof het de redding van Amerika is. Trump en Clinton zijn beiden een grote ramp voor de USA.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Misschien worden de komende vier jaar gekenmerkt door
   een Non-President in Amerika. Trump houdt van golf
   (Obama was ook heel vaak te vinden op het golfterrein,
   vooral in Hawaii) en Hillary Clinton heeft gezondheids-
   problemen (zij werkte slechts part-time, soms maar
   1 dag per week, op de State Department).

   Dit wordt een verkiezing in het teken van een opstand
   tegen de Status Quo, tegen de gevestigde orde en het
   draait veel minder om Trump. Als Hillary wint, dan is
   het voornamelijk een stem tegen Trump, niet voor Hillary.

   Uiteindelijk zal Amerika dit heus wel overleven. Datzelfde
   werd gezegd over Ronald Reagan, de cowboy-acteur. Maar
   hij werd als President door velen op handen gedragen.

   Eigenlijk zijn er in de wereld maar weinig echte
   staatslieden. Men heeft veel te hoge verwachtingen
   van politici.

   DS

   Verwijderen
 24. http://www.safehaven.com/article/42858/introducing-yield-purchasing-power

  Dit vindt ik een mooie uitleg van Keith Weiner over het monetaire experiment en zijn conclusie.
  Vooral de Q&A zijn interessant.
  Op de vraag: what to buy now? zijn antwoord: you can buy treasuries.
  Vraag: ik koop liever iets met wat meer pit.
  Zijn antwoord: then buy call options on futures on treasuries! Een grapje denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GUNTHER:

   Aardige opmerking. Als het rendement op kapitaal niets
   voorstelt, laat staan negatief is, dan gaan we naar
   de knoppen.

   Options on Futures zijn voor vermetele traders. Bij een
   crisis, is een orderlijke markt in opties en futures
   uiterst onwaarschijnlijk.

   DS

   Verwijderen
  2. Wat houdt dat in ' een ordelijke markt in opties en futures is onwaarschijnlijk' , het lukt dan niet om een optie te kopen? Of betekent dit dat reeds gekochte opties ook niet meer werken/bescherming bieden?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Inderdaad. De handel in derivaten tussen handelaren
   kan men tijdens een crisis wel vergeten. Dat hebben we
   in 2008 al meegemaakt. Maar ook in de Crash van 1987.

   DS

   Verwijderen
  4. Ben nog een leek, maar betekent dit dat opties reeds gekocht helemaal geen bescherming bieden en je dus vol naar beneden kunt gaan? Of zijn er uitzonderingen?

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Opties (derivaten) zijn geen echte, maar afgeleide
   producten en hun waarde zijn afhankelijk van het
   oordeel van de traders. 80% van de opties lopen
   trouwens waardeloos af, vanwege de tijdsperiode.

   DS

   Verwijderen
 25. http://www.tijd.be/r/t/1/id/9824793
  Deutsche Bank verrast met winst. Dan toch niets aan de hand?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   David Buik ‏@truemagic68
   Admittedly from a very low level of €9.90 on 30th September 2016 DEUTSCHE BANK'S share price has risen 34.2% to €13.29 today!

   Er is juist heel veel aan de hand. De Britse banken worden
   gevraagd om hun verbindingen met Deutsche Bank
   duidelijker te maken aan de financieele toezichthouder.

   Zelfs de stomste boekhouder kan 'winst' laten zien,
   als dat nodig zou zijn. Aandeelhouders zijn de
   onschuldige lammetjes, die uiteindelijk zullen
   worden opgeofferd.

   DS

   Verwijderen
  2. Zou het ook kunnen zijn, heer Schmull, dat de Koninklijke familie van Qatar een gigantisch hoeveelheid kapitaal in Deutsche Bank heeft gestopt, dat het voor een tijdje weer "rustig" is ?

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-07/qatar-said-to-weigh-increasing-deutsche-bank-stake-to-up-to-25


   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Dat nieuws is alweer achterhaald. QATAR WEIGERT haar
   belang te vergroten. Ze hebben reeds een verlies van
   1 miljard op hun bestaand belang opgelopen!

   http://www.zerohedge.com/news/2016-10-07/greater-fool-found-deutsche-bank-spikes-qatari-investment-rumor-4-hours-ago

   Nee, de situatie blijft uiterst acuut, omdat er nu
   een wet is in de EU (Bank Recovery and Resolution
   Directive), die vereist, dat bij elke Bank Bailout
   er eerst een 8% BAIL-IN moet plaatsvinden! Dit wordt
   erger dan Lehman. De schok van Bail-in is nog NIET
   verwerkt in de markt. Tegelijkertijd is de kans
   op een SUPER-QE van de ECB kleiner geworden. De Duitsers
   zijn niet te vermurwen, maar hebben waarschijnlijk
   een telefoontje uit Washington nodig!

   DS

   Verwijderen
 26. Mocht er een gigantische beurscrash komen, denkt u dat het dan jarenlang/decennia duurt voordat de markt zich weer herstelt. Want als er nauwelijks groei is, dan lijkt me dat de aandelen koersen jarenlang laag blijven en nauwelijks stijgen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zo'n Crash komt vaak pas na een soort 1929 superspeculatie-
   markt. Daar lijkt het dus nog niet op, ookal lijkt
   alles overgewaardeerd. De massa is tegenwoordig vrij
   conservatief, behalve als het hypotheekschuld betreft.
   De laatste depressie begon al in 1922 met de
   instorting van de grondstoffenprijzen en de andere
   activa volgden bijna 10 jaar later. Misschien
   zitten we nu in een periode, gelijk aan 1927, net
   voor de hausse en daaropvolgende Crash ( in 1929).
   Wie weet. Maar liever nu daarop voorbereiden, ookal
   duurt het nog tot 2020 of zo.

   DS

   Verwijderen
  2. Geachte heer Schmull,
   is deze reactie van u niet in strijd met uw reactie verder naar boven (27 okt, 20:46), waarin u stelt dat de situatie bij DB accuut is en erger dan bij Lehman?
   Daaruit zou ik concluderen dat we zeer spoedig een herhaling kunnen krijgen van september 2008.

   Verwijderen
 27. Goedemorgen heer Schmull,
  Opvallende berichten in de media vandaag: Diverse grote banken die winst maken. Wat gaat het goed zeg ...... of zit hier toch een addertje onder het gras? Kunt u dit verklaren? Heeft het mogelijk te maken met de enorme stimulering (QE) van de ECB?

  http://www.nu.nl/beurs/4342409/zwitserse-bank-ubs-boekt-meer-winst-.html

  http://www.nu.nl/beurs/4342417/grootste-bank-van-frankrijk-boekt-hogere-winst-.html

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Voorpagina-nieuws voor de onschuldige leek! Experts
   weten wel beter. Geen bankanalist kan tegenwoordig
   nog iets zinnigs zeggen over de resultaten, die de
   banken openbaar maken. Geen financieel aandeel is het
   beleggen waard voor de langere termijn.

   DS

   Verwijderen
 28. Obligatierentes lopen hard op:
  http://www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-281016-101/Obligatierentes-lopen-hard-op.aspx

  Citaat: "De al enkele dagen durende uitverkoop op de obligatiemarkten hield ook vrijdag aan. De rentes op Europese staatsleningen liepen daarbij stevig op, onder meer door de groeiende verwachting dat het uitzonderlijk ruime monetaire beleid in de VS en de eurozone zal worden ingeperkt."

  Is dit een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden? Of stelt dit nog weinig voor, zoals de eerste reageerder onder het artikel opmerkt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er zijn enkele opmerkelijke economische cijfers, die
   zouden duiden op verbetering van de economische groei.
   Dus dat zou een verdere voortzetting van de monetaire
   stimulering overbodig maken? Nonsens!

   Bepaalde cijfers moeten worden genegeerd, omdat die
   opzettelijk worden gemanipuleerd. Bruto Nationaal Product,
   Werkloosheid, Opinie-peilingen. Als men verder kijkt,
   dan zijn neus lang is (dus nader onderzoek), dan ziet
   men het licht.

   DS

   Verwijderen
  2. Is het dan nu een goed koopmoment voor us treasuries?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Elke zwakte in TREASURIES is een koopgelegenheid voor
   de LANGERE termijn. De economische groei in Amerika
   is al 20 maanden aan het VERZWAKKEN:

   (HEDGEYE): Q3 US #GDP REPORT Is HIGHLY MISLEADING. #CONSUMPTION (70% Of GDP) HALVED From Q2. Economic Growth SLIDING

   We fully expect U.S. economic growth to continue its slow slide to 0%. (Mee eens!)

   https://app.hedgeye.com/archives/54924-what-the-media-missed-about-today-s-gdp-report

   DS

   Verwijderen
 29. De inkoopmanagerindexen staan goed... dus voorlopig maak ik me geen zorgen ...het betekent groei en zeker geen crash
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Helaas ziet men slechts vaak een beperkt deel van het
   economische plaatje. Uit alles blijkt, dat de
   economische vooruitzichten van de wereldeconomie
   verslechteren. Het is echter zo, dat de markt
   op gang wordt gehouden door de geldmachines van
   de Centrale Banken, niet door fundamentele factoren.

   DS

   Verwijderen
 30. En ook :Consumentenvertrouwen VS flink gezakt

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/26907623/__Consumentenvertrouwen_VS_flink_gezakt__.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wat vooral opvalt is de malaise in de kledinghandel.
   Kledingzaken vallen bij bosjes om.

   DS

   Verwijderen
 31. Geachte heer Schmull, we moeten het goud kopen aan DNB overlaten!
  https://fd.nl/beurs/1173012/dnb-angstige-particulieren-hoeven-geen-goud-te-kopen

  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Centrale Banken haten Goud, maar zien dat tegelijkertijd
   als een essentieel onderdeel van hun reserves. Goud blijft
   zijn waarde houden op langere termijn, maar valuta's
   van Centrale Banken komen en gaan. Er bestaan nu zo'n
   177 valuta's en ondertussen zijn er minstens 599 in
   de geschiedenis gesneuveld.

   DS

   Verwijderen
 32. Marc Faber beweert dat de grote infrastructuurinvesteringen in Azië en de Keynesiaanse politiek in de westerse industrielanden (grotere roep om infrastructuur en hogere overheidsuitgaven) de grondstoffenprijzen en de inflatie zullen doen stijgen. http://beurs.com/2016/10/25/marc-faber-twee-factoren-zullen-leiden-tot-hogere-grondstofprijzen/148456 Terwijl nogal wat fundamentele factoren eerder op deflatie wijzen ?!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   De structurele deflatoire krachten zijn zo groot, dat
   zelfs enige financiering via begrotingstekorten en
   helikoptergeld, slechts een tijdelijk tegeneffect zou
   vormen. Er zal zeker meer nadruk komen op Infrastructuur
   en Defensie, maar de met schuld beladen overheden
   hebben weinig speelruimte. Brood en spelen net zoals
   de jaren '60 en '70? Niet te vergelijken. De wereld
   bezwijkt nu juist aan overcapaciteit en excessieve schuld.

   DS

   Verwijderen
 33. Rijke Belgen verlaten het land massaal

  http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_federaal/Rijke_Belgen_verlaten_het_land_massaal.9825683-3136.art

  Nooit eerder zijn zoveel Belgen verhuisd naar Luxemburg en Zwitserland.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wolken in geheel Europa worden straks zo donker,
   dat verhuizing naar Zwitserland slechts enkele jaren
   respijt zou bieden. Nee, men moet eerder denken aan
   landen zoals Canada.

   DS

   Verwijderen
 34. The NWO agenda behind globallism and open borders.

  Volgens dit artikel staat op de agenda van de globalisten het "framen" van conservatieven en anti-globalisten door een economische depressie te timen met het aan de macht komen van dergelijke groepen (bv. Trump in de VSA). Dit zou hen toelaten deze als zondebok voor de onvermijdelijke crash aan te wijzen en verdere centralisatie als onvermijdelijk te laten overkomen.

  http://alt-market.com/articles/3045-the-dark-agenda-behind-globalism-and-open-borders

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Gedwongen centralisatie, minder democratie en meer
   autocratie zijn verschijnselen, die regelmatig de
   kop opsteken. Men behoeft daarvoor niet te geloven
   in samenzweringstheorieen. Kijk maar naar Rusland en
   China, die op dat gebied de klok weer terugdraaien en
   openlijk democratie zwart maken.

   DS

   Verwijderen
 35. Prices Are Skyrocketing, But Only For Things You Actually Need

  http://www.visualcapitalist.com/prices-are-skyrocketing-but-only-for-things-you-actually-need/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB V.D. AKKER:

   Bedankt. Mooie chart. Opvallend is wel, dat de overheid
   en de plutocraten (mono- en oligopolisten) ervoor zorgen,
   dat de massa flink betaalt. Zelfs na decennia van
   wetgeving om concurrentie te bevorderen, blijven
   allerlei fusies het groene licht te krijgen, waardoor
   echte concurrentie wegvalt. Eventuele boetes zijn de
   'cost of doing business'.

   DS

   Verwijderen
  2. Zie ook mijn opmerking hieronder (31 okt, 10:23) over huizenprijzen. Het beleid van de Nederlandse regering is er afgelopen decennia op gericht om huizenprijzen op te drijven en schulden te stimuleren. Er is niks geleerd van 2008, want sinds 2013 is het spel weer doorgegaan. Banken en makelaars kunnen tevreden zijn, de consument betaalt toch wel. Wie zich hieraan weet te onttrekken wordt tot parasiet verklaard, zoals de scheefwoner in een "te goedkoop" huurhuis.

   Verwijderen
 36. 'Deutsche Bank heeft zich in vele opzichten schandalig gedragen.' @J_Dijsselbloem in #Buitenhof.

  https://twitter.com/Buitenhoftv/status/792695537833095168


  BeantwoordenVerwijderen
 37. Hoogleraar Bas van Bavel: ‘Vrije markt eindigt in de ondergang’

  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/28/vrije-markt-eindigt-in-de-ondergang-5032183-a1529012

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed artikel en heel herkenbaar. Daarom ben ik tegen verdragen als TTIP en CETA.   NL is op zich best nog steeds een goede verzorgingsstaat voor de zwakkeren in de samenleving, maar de afbrokkeling is wel goed zichtbaar en de middenklasse wordt uitgedund. Kijk naar de zorg of de sociale huursector of de toegankelijkheid van hoger onderwijs. Willem Drees zou zich omdraaien in zijn graf.   Goed voorbeeld van wat er gebeurt is de woningmarkt. Het verruimen van leenmogelijkheden wordt door o.a. de VVD consequent gepresenteerd als goed voor starters, want dat zou een koopwoning beter bereikbaar maken. Wat er niet bij wordt gezegd is dat hierdoor de woningprijzen worden opgedreven. Het is een simpele wet: meer vraag betekent een hogere prijs. Het probleem wordt zo dus verschoven naar de toekomst, maar banken en makelaars knijpen in hun handjes. Consumenten worden slaaf van de bank gemaakt, maar ze worden dom gehouden en afgeleid met andere problemen zoals zinloze Pietendiscussies.   De rust en samenhang in de samenleving zijn gebaat bij een sterke middenklasse en een sterke vertegenwoordiging door christen- en sociaaldemocraten. Helaas zijn nou net die partijen aan het wegkwijnen, vooral de sociaaldemocraten.

   Het debat is tegenwoordig in handen van (neo-)liberalen en (rechts-)populisten. Partijen die tweedelingen in de maatschappij verscherpen en elkaar voeden met de onvrede die ze veroorzaken.


   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Ik mis het onderwerp van de supercyclus in krediet.
   Bij excessieve schuld als percentage van de economie
   begeeft de maatschappij zich op glad ijs en gaat
   het meestal mis, tenzij er een wonder gebeurt, waardoor
   de groei terugkeert.

   DS

   Verwijderen
 38. In case you somehow missed this Trump endorsement of Putin, a man who murders his political opponents and wants to destroy Nato.


  In 2013, Trump, who now denies any such a relationship, repeatedly says he has a relationship w/ Putin.

  https://twitter.com/anneapplebaum/status/792879252412764160

  Malaysia's Najib Razak in China, as 1MDB scandal, South China Sea dispute loom over talks

  http://www.cnbc.com/2016/10/30/malaysias-najib-razak-in-china-as-1mdb-scandal-south-china-sea-dispute-loom-over-talks.html

  Ik ben erg benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen!
  Alles zal veranderen zowel met Trump of met Clinton aan het roer.

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   TRUMP wil juist met Poetin onderhandelen, terwijl
   CLINTON meteen ten strijde wil trekken. Natuurlijk
   is Poetin nog een KGB-man met bepaalde ambities,
   zoals de herrijzenis van de Sovjet-Unie. Daarom
   is er een nieuwe benadering nodig en niet die van
   een Koude naar een Hete Oorlog, zoals CLINTON
   zich dat voorstelt.

   De Aziatische wateren worden door Amerika beschouwd
   als de Amerikaanse zee, bevrijd door de Amerikanen
   met miljoenen slachtoffers. Maar China probeert daar
   verandering in te brengen en ook hier, moet men
   tot een overeenkomst komen. Er is geen andere keus.
   Vooral nu China juist veel ondemocratischer is geworden.

   DS

   Verwijderen
 39. CYMI: China's Debt Has Grown $4.5 Trillion In Past 12 Months, More Than The US, Japan And Europe Combined http://www.zerohedge.com/news/2016-10-30/chinas-debt-has-grown-45-trillion-past-12-months-more-us-japan-and-europe-combined …

  Economic stress as world runs out of dollars
  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/10/30/economic-stress-as-world-runs-out-of-dollars/

  Zitten we momenteel in het oog van de orkaan ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Markten functioneren niet meer zoals vroeger! De stijging
   van LIBOR vertelt ons, dat de marktwerking vermindert.
   De traders zijn verdwenen en zijn vervangen door
   Algorithmen. Inderdaad kan dit pijnlijke gevolgen
   hebben, die NOG MEER versoepeling, geen verkrapping,
   in de hand werkt.

   Bond bulls remain defiant. They insist that the spike in yields will inevitably do so much damage that the process must short-circuit by slowing the global economy, halting the rally in commodity prices, and killing off talk of an inflation cycle. Nomura’s global strategist Bob Janjuah said: “We are in an era where we still have too much global capacity versus aggregate demand. The default cycle is lurking in the background.”

   “More QE by the Fed is at least as likely as the Fed hiking by 100 basis points between now and Christmas 2018. Buy the bond bubble.”

   DS

   Verwijderen
 40. Denkt u dat we stagflatie krijgen? Lage economische groei maar hoge inflatie? Wat doet de rente bij stagflatie? Omhoog?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Stagflatie, zoals in de jaren '70, lijkt dit keer
   uitgesloten. Elke economische groei van tegenwoordig
   lijkt tijdelijk en dan is er weer een terugval. Soms
   zullen er enige prijzen stijgen, maar de prijszetting
   van vroeger ('pricing power') is verdwenen door de
   enorme, wereldwijde overcapaciteit. Kijk maar naar
   Japan, die na 20 jaar van superstimulering nog steeds
   in deflatie verkeert, terwijl het tekort aan jongere
   werknemers al geleid heeft tot loonstijging, wat niets
   heeft uitgemaakt.

   De markt ( negatieve rente, lagere omloopsnelheid van
   het geld, voortgaande instorting van grondstoffenprijzen -
   met onderbrekingen-, etc) vertelt ons, dat wij dezelfde
   kant opgaan als Japan. Dat beetje geimporteerde inflatie,
   als de Euro zou dalen, zet weinig zoden aan de dijk.
   De enige manier om de marges in stand te houden is
   te fuseren met je concurrent en proberen de markt
   te monopolizeren. Triest.

   DS

   Verwijderen
 41. Wat kunnen we de komende 2 weken verwachten van TLT, heeft U een idee? En de Dollar? Is op de plaats rust even het beste of heeft het ook nu zin snel in te stappen als je ze toch wilt hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik waag mij niet aan voorspellingen voor de korte
   termijn. Treasuries & Dollar blijven echter favoriet
   voor de langere termijn, wie ook President wordt.
   Maar een 'verrassende' zege van Trump zou de markt
   even kunnen treffen, net zoals Brexit.

   DS

   Verwijderen
 42. The Hillary Clinton Takeover of the United States

  https://www.youtube.com/watch?v=ov5kvWSz5LM&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 43. KREDIETEN MASSAAL VERLAAGD DOOR VERSCHERPING BKR

  https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10313300/kredieten-massaal-verlaagd-na-verscherping-bkr

  Dit heeft Diederick Schmull al voorspelt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wacht maar tot de huizenmarkt weer afkoelt. Opeens
   worden de hypotheekvoorwaarden dan aangescherpt.

   DS

   Verwijderen
 44. http://www.elliottwaveanalytics.com/2016/11/end-bond-bull-better-hope-not/

  Is dit het lange termijn verhaal, waarom langlopende treasuries nog lang niet uitgestegen zijn?

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Bedankt! Lance Roberts is altijd vrij scherp. Zijn
   gedachtegang van een structureel lage rente komt
   helemaal overeen met mijn visie. Elke stijging is
   supertijdelijk, ookal zou het maanden kunnen aanhouden,
   zoals in 2013.

   DS

   Verwijderen
 45. Sparen heeft geen zin! Nu veel uitgeven volgens Hans de Geus

  https://twitter.com/RTLZ/status/793765077824380928

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wat een tragisch WARHOOFD! Besparingen, NIET kredieten,
   zijn juist de basis en de voorwaarde voor een welvarende
   maatschappij later. Bij het begin van elke welvaarts-
   cyclus, zijn de schulden, als percentage van de economie,
   laag of afgebouwd. Zonder besparingen gaat een maatschappij
   naar de knoppen.

   DS

   Verwijderen
 46. Ik zie nu waarom U Canada prefereert:

  https://twitter.com/RedDogT3/status/793418799865270273

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Dit verklaart, waarom het farmacie-kartel in Amerika
   zijn langste tijd heeft gehad, ondanks de sterke lobbies.
   Het is politiek niet meer haalbaar.

   DS

   Verwijderen
 47. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/31/the-podesta-emails-show-who-runs-america-and-how-they-do-it
  ...if you don’t have John Podesta’s email address – you’re out...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   PODESTA (Hoofd Clinton-campagne) lijkt zeer kwetsbaar.
   De FBI is kennelijk al een jaar bezig met een veel
   uitgebreider onderzoek dan eerst gedacht. Tot nu toe
   had de Dept of Justice (benoemd door Obama) de boot
   kunnen afhouden. Maar de druk is nu van de ketel gehaald.
   Dit wordt inderdaad veel groter dan Watergate, vooral
   als er meer spelers uit de school gaan klappen in ruil
   voor immuniteit.

   Kennelijk is Eric Braverman, ex-Hoofd Clinton Foundation,
   'verdwenen' :

   https://www.reddit.com/r/ClintonInvestigation/duplicates/5a1m5n/so_the_question_remains_where_in_the_world_is/

   DS

   Verwijderen
  2. Die Podesta is het nog veel erger dan mensen nu denken en Hillary's moslim hulpje en lievelingetje zit ook in het complot: Zelfs voodoo praktijken en kinderporno worden gesubsidieerd door de Clinton Foundation.
   https://twitter.com/laissez_claire/status/794662340025348101
   Maar ja.. daar mogen de politiek correcte media niet over berichten...

   Verwijderen
 48. Clinton and Prince Andrew on pedosexual billionaire Jeffrey Epstein´s Lolita Express:

  https://www.youtube.com/watch?v=n8TyTDNM2uQ

  Meer hierover in Anthony Weiner´s emails. Dit wordt leuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @

  De Anti-TRUMP WASHINGTON POST geeft nu toe, dat TRUMP
  inderdaad zou kunnen WINNEN:

  https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/03/donald-trump-has-never-been-closer-to-the-presidency-than-he-is-at-this-moment/

  Een aardverschuiving GROTER dan BREXIT en vergelijkbaar met
  de BASTILLE in 1789 tijdens de Franse Revolutie. De gehele
  gevestigde orde zou op zijn grondvesten schudden.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze revolutie wordt die dan door trump aangevoerd, of ontstaat deze onder de bevolking vanwege grote tegenstellingen tussen mensen, en de geest die uit de fles is bij de bevolking jegens de gevestigde orde?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De beweging van ongenoegen over de ongelijke
   welvaartsverdeling was allang in de maak. TRUMP
   speelde daarop in. Er zijn tijden, zoals nu, dat
   de heersende elite totaal het zicht verliest op
   wat er werkelijk leeft in de samenleving.

   Hier is iemand, TRUMP, die zijn gehele leven bij de
   gevestigde orde wilde behoren, maar nooit echt serieus
   werd genomen. Bovendien moest hij zich staande houden
   in de onroerend goed- en casino-wereld, waar de
   invloed van de Mafia sterk is gebleven. En nu deze
   verkiezingsrace, terwijl hij nog nooit politicus is
   geweest, maar politici juist naar zijn hand zette
   door zijn donaties. Waarom zijn levensstijl en zijn
   eigen leven op het spel zetten door zich te storten
   in een onzeker avontuur?

   Tja, dat heeft te maken met de droom van vele Amerikanen
   om eens President te worden. En toevallig kan dat in
   deze tijd alleen, als men gehoor geeft aan de diep-
   gewortelde gevoelens van onvrede over de waanzinnig
   stijgende rijkdom van de top 1% na de globalizering
   en de monetaire superstimulering.

   Daarom willen miljoenen zo iemand de kans geven,
   ondanks zijn weinig perfecte verleden. Het is tenslotte
   maar 4 jaar en het Congres zorgt ervoor, dat het
   niet uit de hand loopt. Mocht TRUMP winnen, dan
   kan men, vooral internationaal, rekenen op een
   forse verandering in koers naar meer nationalisme.
   Amerikanen hebben voorlopig 'genoeg' van de rest
   van de wereld. 'Laat iedereen zijn eigen boontjes
   doppen'. Vooral infrastructuur zal daarvan profiteren.
   Dat China, Japan en ook Europa er zoveel moderner
   uitzien, is de gemiddelde Amerikaan een doorn in
   het oog.

   Als CLINTON toch wint, gebeurt er weinig. Niet in het
   minst, omdat zij jarenlang overhoop ligt met de FBI.

   DS

   Verwijderen
 50. Maar uiteindelijk blijkt toch dat ook Epstein connecties heeft met de deep state. Compromitterende informatie is er om politieke marionetten onder controle te houden en op het gepaste moment door het toilet te spoelen. Dus als dit nu allemaal naar buiten komt betekent het dat de deep state dit ook wil.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. hadewych von mises4 november 2016 om 08:14

  heer Schmull, wat denkt u van deze grafiek ?
  https://goldtadise.com/?p=385926
  Of just one of the many ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Grafieken zijn heel vaak bedrieglijk. Maar ik moet toegeven,
   dat ik al heel lang uiterst sceptisch was over het
   optimisme van de Goudkevers in een tijd, dat elke
   opwaartse knik in inflatie tijdelijk lijkt. De neerwaartse
   trend in de Goudprijs sinds 2011, net zoals trouwens
   van de gemiddelde grondstof, is nog steeds niet
   ongedaan gemaakt. Het lijkt lager te worden, voordat
   de weg naar boven terugkomt. Toch moet Goud, als
   enige 'grondstof' nooit worden verkocht, want het
   blijft essentieel voor een vermogen als bescherming
   tegen het ondenkbare.

   De Goudprijs heeft over het algemeen pas echt kans
   om hoger te worden, zodra de REEELE Rente (rente na
   aftrek van inflatie) NEGATIEF is. Een positieve
   reeele rente is FUNEST voor de Goudprijs. Mijn
   vermoeden is, dat deflatie al gemeengoed is in
   grote delen van de wereld (cijfers lopen achter).
   Overal is overcapaciteit en overschot. DAN is
   kasgeld KONING.

   DS

   Verwijderen
 52. De slotkoers van 31 oktober jl op de SP500 is LAGER dan de slotkoers van 31 juli jl.
  Dit betekent dat TRUMP de verkiezingen zal winnen (83% waarschijnlijkheid) !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Volgens dit artikel begint inflatie wereldwijd te stijgen:

  http://www.moneyandmarkets.com/mother-bubbles-finally-bursting-82850

  Deze ontwikkeling lijkt mij niet voordelig voor spaargeld of US staatsobligaties.
  Wat is uw visie hierop?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er zijn altijd tijdelijke tegenbewegingen, die los staan
   van de lange termijn trend. De recente rente- en
   inflatie-stijging zal van korte duur zijn. Misschien
   is de wereldrecessie al aan de gang! De malaise in
   de economie is overduidelijk, maar wordt verdraaid
   door de kopstukken met hun eigen agenda's.

   DS

   Verwijderen
 54. @

  Het Uur van de Waarheid is NABIJ:

  (OBSERVER)(!): #HILLARY #CLINTON Stands For BIG BUSINESS, CONFLICT ABROAD & STATUS QUO: That WON'T SAVE HER!

  Come November 8, I think Trump will win, and he might even win more easily than expected. Why? I think he may very well have siphoned off some of Bernie’s supporters since he dropped out of the race. There is also the fact that with a candidate as polarizing and abrasive as Trump, a larger percentage of those who vote for him will not let their preferences be known to anybody for fear of the response.

  What many pundits have failed to address is that the American people are less interested in actual policy than they are in what a candidate stands for. A policy can change or be shelved in a heartbeat; what a candidate stands for is generally something that doesn’t change.

  This is Hillary’s biggest weakness, because anyone with a pulse sees that what the Clintons stand for is big business, continued conflict abroad and basically, more of the status quo—exactly what so many people are against.

  http://observer.com/2016/11/trump-hate-wont-save-clinton/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Stockman: Sell everything
  http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000565081

  Het vertrouwen is bij deze meneer zeker weg.Hij zit in cash en goud. Geen us treasuries .
  Je zou verwachten dat bij paniek mensen juist in treasuries vluchten.
  Of zou het this time different kunnen zijn?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Ik heb hoge achting voor STOCKMAN, maar ik twijfel aan
   zijn expertise over de markt. De markt kan ALLES doen,
   ongeacht fundamentele factoren, vooral als Centrale
   Banken met hun monetair beleid de markt in feite
   uitschakelen.

   Korte Treasuries worden gezien als substituut voor Cash,
   vooral als het banksysteem onder een wolk verkeert.
   Niemand zal kasgeld onder zijn matras willen verstoppen.
   Niets is geheim te houden.

   Mocht de recessie toeslaan, dan zullen de lange Treasuries
   weer kunnen schitteren. Mochten de geopolitieke
   spanningen toenemen (de Russissche vloot is nu in
   de Middelandse Zee plus de Baltische Staten zijn
   hypernerveus), dan worden Treasuries het toevluchtsoord
   voor het Grote Geld.

   DS

   Verwijderen
 56. Wat vindt u van de geboden oplossing van het schuldenprobleem in het volgende artikel.

  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/26960414/__De_oplossing_voor_schuldenprobleem__.html

  Hoor graag uw mening, alvast dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De uiteindelijke 'oplossing' van het excessieve schuld-
   probleem is inderdaad schuldsanering. De geschiedenis
   leert ons, dat er daarom om de circa 70 jaar zo'n
   sanering, meestal noodgedwongen, plaats vindt. Natuurlijk
   kan men met kunst en vliegwerk zo'n uur van de
   waarheid uitstellen. Maar schuld verdwijnt nooit,
   behalve bij hyperinflatie, wat leidt tot hongersnood
   (zie Venezuela). Dus schuldeisers zullen op een gegeven
   moment een veer moeten laten.

   Daarbij komt, dat men niet uit het schuldprobleem kan
   groeien, als het te groot is, want de groei wordt
   juist steeds minder. Tegelijkertijd speelt de
   vergrijzing een enorme rol en dat commpliceert de situatie.

   De huidige generatie heeft geen idee, hoe moeilijk
   de tijden zullen worden. Maar onze grootouders, met
   hun 2 wereldoorlogen en een economische depressie,
   waren daarop evenmin voorbereid.

   DS

   Verwijderen
 57. Dank voor uw snelle antwoord!

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Heer Schmull hoe beleg ik in korte treasuries voor kasgeld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bespreek het met uw bankadviseur. Er zijn bepaalde
   voorwaarden, zoals minimaal bedrag, etc.

   DS

   Verwijderen
 59. Is het kopen van staatsobligaties, kortlopend uit landen zoals Duitsland en Nederland ook nog een optie? Of ziet u alleen heil in Us treasuries? Wat zijn de risico's aan TLT? Hoor graag van u.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ja hoor, vooral voor kleinere bedragen onder de 100,000.
   Voor serieuze vermogens, zijn Treasuries essentieel,
   want niemand gelooft toch in de eeuwigheid van de
   Eurozone, na alle waarschuwingen?

   Als inflatie en rente tijdelijk even aantrekken,
   dan is de TLT (Lange Treasuries) kwetsbaar. Maar
   mijn scenario van structurele lage groei en zelfs
   deflatie (a la Japan) betekent, dat elke zwakte in
   de TLT een koopgelegenheid is voor de langere termijn.
   De Japanse JGB's (staatsobligaties) zijn de BESTE
   belegging geweest in de laatste 25 jaar, ondanks
   het gekrakeel van de zogenaamde experts. (JGB's
   zijn de 'widowmakers' voor short sellers)

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw reaktie. Wat gebeurt er overigens met bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse obligaties als de euro valt/verdwijnt? Daalt het dan in waarde?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Als de EURO valt, nee, wanneer die valt, dan zullen
   Nederlandse en Duitse staatsobligaties hoogst-
   waarschijnlijk worden omgezet in nieuwe Guldens of
   Deutschmark, die meer waard zouden worden dan de
   Euro.

   DS

   Verwijderen
 60. @

  Opmerkelijk! Een lijfblad van de elite, De WALL STREET JOURNAL, durft kritiek te leveren op HILLARY CLINTON. Ik kreeg tranen
  in mijn ogen

  (WSJ)(!!): 'THE COSTS OF CLINTON'. The GREATEST COST Would Be MORE YEARS Of SLOW GROWTH And UNETHICAL BEHAVIOR

  http://www.wsj.com/articles/the-costs-of-clinton-1478213912?mod=e2two

  Deze journalist komt nu op haar zwarte lijst...

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @

  Alle OPINIE-PEILINGEN verhogen opeens DRAMATISCH de voorkeur
  voor TRUMP. Dit is een bewijs, dat er zwaar gemanipuleerd
  was. De peilingen gaven niet weer, wat de ondervraagden
  zeiden, maar werden gebruikt om de algemene mening te
  beinvloeden. Opinie-peilingen moeten echter
  niet te veel afwijken van het uiteindelijke resultaat,
  anders kunnen ze wel opstappen. Vandaar de aardverschuiving
  naar Trump, die er altijd al was, maar om politieke
  redenen werd onderdrukt (de meeste peilinghuizen hadden
  donaties gegeven aan Clinton!).

  Hier is een goede analyse van Bill Still over de USC/L.A. Times
  Daybreak Poll (L.A. Times steunde Clinton): TRUMP 48%; CLINTON 42.6%

  (BILL STILL)(!): The LATEST DAYBREAK #POLL (Nov. 5th, 2016): How Can THIS Be ANYTHING But A #LANDSLIDE For #TRUMP?

  https://www.youtube.com/watch?v=2Axff2LXquM

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @

  'DONALD TRUMP's ARGUMENT FOR AMERICA': His CLOSING ARGUMENT in
  a 2-Minute Ad (niet te vinden op YouTube! Shame on you, GOOGLE)

  http://uk.businessinsider.com/donald-trump-closing-argument-ad-2016-11?r=US&IR=T

  O.K., TRUMP is CONTROVERSIEEL, draait er niet omheen, want hij
  is nog nooit politicus geweest. Om verkiezingen te winnen,
  worden er dingen gezegd, die men niet meent. Bijna de gehele
  gevestigde orde is TEGEN hem en HILLARY CLINTON gaf 15 tot
  20 maal zoveel uit aan haar campagne dan TRUMP. Maar ONDANKS
  ALLES, is de kans op zijn overwinning alleen maar gestegen.
  Dit geeft aan, hoeveel ONVREDE er bestaat over de huidige
  gang van zaken.

  De WASHINGTON POST: 'The Closing ARGUMENT AGAINST TRUMP'

  http://www.washingtonpost.com/sf/opinions/2016/10/13/the-closing-argument-against-donald-trump/

  Als de gevestigde orde op Woensdag, 9 November, geconfronteerd
  zou worden met de aantasting van haar macht door een 'parvenu'
  ('upstart'), dan moet men maar hopen op KOELE HOOFDEN.

  DS

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Denkt u dat Trump in staat is om uiteindelijk een positieve ontwikkeling neer te zetten in de USA. Mbt teruglopende economie, onvrede van de kiezers?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TRUMP is een gok waard, want de beerput in
   Washington dient te worden aangepakt. Onder
   Clinton wordt het veel erger, terwijl de Neocons,
   die zich rond Clinton hebben verzameld, van
   plan zijn om nog meer bommetjes te gooien in
   de brandhaarden van de wereld. TRUMP blijkt
   flexibel en is niet orthodox. Maar als de status quo
   niet wordt veranderd, dan staat straks er iemand op,
   die wel eens het echte schrikbeeld zou kunnen
   worden, zoals Ted Cruz (die zegt door God te zijn
   aangesteld).

   Tegelijkertijd heeft Amerika iemand nodig, die nieuwe
   hoop geeft. TRUMP is niet perfect, maar wie is dat wel
   op z'n 70ste?

   DS

   Verwijderen
 64. Best heer Schmull,

  Hier een langere versie van de ad van Trump, indien u deze nog niet gezien heeft.

  https://www.youtube.com/embed/5q_Ay1YxN3k?start=1162

  met vriendelijke groet,
  Snoek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SNOEK:

   Hartelijk bedankt! Had ik gemist, maar een MUST SEE.
   Grappig, dat de meeste van mijn oud-collega's TEGEN
   TRUMP (maar niet noodzakelijkerwijs voor Clinton)
   stemmen, want zij voelen zich bedreigd. Maar zij
   onderschatten de razernij onder het gros van de
   bevolking, inclusief de minderheden (die hun stem
   voor TRUMP stil houden). Daarom zal ik een gissing
   wagen, dat TRUMP met een veel grotere marge gaat
   winnen dan verwacht. Er zijn nu al schattingen,
   dat 20% van de zwarte stemmers (niet 3%) en 41% van
   de Latino-stemmers (niet 30%) op TRUMP zullen stemmen,
   wat funest zou zijn voor CLINTON. Bovendien zullen
   heel veel Millennials, vooral ex-Bernie Sanders
   stemmers, onverwacht voor TRUMP stemmen OF NIET KOMEN
   OPDAGEN. De 'dirty tricks' bij het Clinton-team waren
   legio.

   Nu maar afwachten, wat de uitslag wordt. Misschien heb
   ik het totaal mis. Maar ik heb BREXIT hier meegemaakt.
   De meeste van mijn vroegere Londense collega's zagen
   het totaal niet aankomen, want ze hadden geen idee van
   de woede onder de gewone bevolking.

   DS

   Verwijderen
 65. https://ig.ft.com/us-elections/pollshttp://www.zerohedge.com/news/2016-11-05/shocked-cnn-forced-admit-clinton-has-dropped-below-270-electoral-map
  De FT kan nog niet geloven wat CNN reeds tot hun stomme verbazing ziet gebeuren: Trump gaat winnen
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   CNN & mijn lijfblad, de Financial Times (FT) kan men
   rekenen onder de grootste zondaars van verdraaide
   nieuwsverspreiding. TRUMP behoeft misschien maar
   een enkele 'Democratische' 'swing-'staat te winnen,
   zoals Ohio, Michigan, North Carolina, Florida EN
   Pennsylvania(!), en dan is hij over de streep.
   Misschien lukt het net wel of net niet.

   DS

   Verwijderen
 66. Geruststellende woorden in het FD!
  https://fd.nl/beurs/1174380/amerikaanse-staatsobligaties-blijven-ook-na-overwinning-trump-veilige-haven

  Ik ben zeer tevreden met de TLT! prettig weekend nog Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Wie ook President wordt, zal tevergeefs de trend
   van lagere economische groei en lagere inflatie
   kunnen tegenhouden. Japan is, na 25 jaar van
   massieve monetaire stimulering, het levende voorbeeld.
   De JGB, de Japanse staatsobligatie, was TOCH de
   beste belegging, terwijl aandelen en onroerend goed
   in die tijd 50% zijn gekelderd. Ondanks de mening
   van 99% van de 'experts'. En dan, niet te vergeten,
   de vergrijzing, die voortschrijdt!

   Dus TREASURIES zullen op lange termijn de wind mee
   blijven houden.

   DS

   Verwijderen
 67. Met in gedachte juni2016 :Amerikaanse politie verijdelt moordaanslag op Donald Trump
  http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/06/amerikaanse-politie-verijdelt-moordaanslag-op-donald-trump-318753/

  Met zijn plannen om het tegen het gehele establishment op te nemen,is de kans dat Trump gekozen gaat worden groot,maar ik houd mn hart vast voor wat er met hem kan gebeuren vlak voor de verkiezingen of als president.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Absoluut. Zijn kogelvrij vest biedt slechts beperkte
   bescherming. TRUMP had dit nooit hoeven doen. Maar
   soms krijgt een mens een bepaalde passie en dan
   doet men toch, wat een dwaasheid lijkt. Toch zijn
   er meer landen, waar het verlies van soevereiniteit
   (globalisering) steeds meer een heet hangijzer
   wordt. De Europese Unie, bijvoorbeeld!

   DS

   Verwijderen
 68. https://www.tradeidee.nl/video/toestand-wereld-afl-25-amerikaans-schuldenbedrog/

  Is cash/korte treasuries niet beter dan de lange treasuries gezien dit verhaal?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Op kortere termijn, vooral als een wereldrecessie opdoemt,
   zijn Kasgeld en Korte Treasuries een goed idee. Bij
   lange Treasuries moet men een lange horizon hebben en
   bereid zijn om 1 of 2 jaar 'scheef' te zitten.

   DS

   Verwijderen
 69. De Nederlandse overheid, de Clinton Foundation en de Postcode Loterij

  http://www.mathijskoenraadt.nl/artikelen/de-nederlandse-overheid-de-clinton-foundation-en-de-postcode-loterij.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   NEDERLAND gaf kennelijk $ 5 tot $ 10 miljoen aan de
   CLINTON FOUNDATION, die slechts 10% uitkeerde voor
   charitatieve doeleinden! Gelukkig is het onderzoek
   van de FBI in deze Foundation (ten onrechte tax exempt?)
   nog gaande. De Arabieren gaven $ 100 miljoen IN RUIL
   VOOR wapenleveranties. Helaas is de FBI veel zwakker
   dan de CIA, die ervoor zal zorgen, dat niemand het fijne
   te weten zal komen. Wat kreeg NEDERLAND er dan wel voor
   terug?

   DS

   Verwijderen
 70. Interview: Julian Assange in gesprek met John Pilger

  http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/interview-julian-assange-gesprek-john-pilger/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   ASSANGE zegt onheilspellend, dat ervoor gezorgd wordt,
   dat TRUMP nooit President zal worden. De gevestigde
   orde en haar handlanger, de CIA, hebben veel ervaring
   om de koers van de geschiedenis te wijzigen in hun
   richting. Ik krijg af en toe het KENNEDY-gevoel
   (Kennedy was tegen de winstgevende oorlog in Vietnam).

   DS

   Verwijderen
 71. @

  Eindelijk een veel betere analyse dan al die dubieuze
  opiniepeilingen:

  (!!) DR. GERARD LANEIRO: #TRUMP Shd WIN BY A SOLID MARGIN Of 5.7%, The GREATEST LANDSLIDE Since #REAGAN

  https://www.youtube.com/watch?v=QA7X6QJ-8bQ

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Mogelijk zijn de connecties van Hillary Clinton (Huma Abedin) met de Moslim Broederschap en de machinaties van de 'deep state' het echte schandaal: http://journal-neo.org/2016/11/04/the-real-huma-gate-crime-is-the-muslim-brotherhood/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Let vooral op de rol van de CIA. Dat is de reden, dat
   degene, die te diep graaft, zijn leven in gevaar brengt.

   DS

   Verwijderen
 73. De Put/Call ratio op de ISEE (16.10uur)is dramatisch BULLISH geworden. Als dat zo blijft, is een SHORT overnight zeker te overwegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Het wordt Trump dus... riemen vast !
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 75. The media have been reporting all year, with utter confidence, on a world that doesn't exist

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Trump wint en Dollar omlaag,Treasuries omlaag....is dat logisch of past dit bij de emotie?

  Ps., uw visie op uitslag was de juiste , chapeau!

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 77. https://fd.nl/beurs/1174881/twijfel-over-treasuries-als-veilige-haven
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. TLT in uitverkoop op 124. Buitenkans of het begin van een langduriger Trump Disease?

   Verwijderen
 78. Ondernemers: "De jaren 30 komen opnieuw dichtbij"

  "We zullen het allemaal voelen"

  http://www.demorgen.be/binnenland/ondernemers-de-jaren-30-komen-opnieuw-dichtbij-b0ac9ab2/4tJvb/

  Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen