Translate

donderdag 7 juli 2016

NIETS BLIJFT MEER BIJ HET OUDE


NIETS BLIJFT MEER BIJ HET OUDE

De markten schreeuwen al enige tijd luidkeels, dat er een systeemcrisis opdoemt. Als het Grote Geld vlucht naar veilige havens, zoals soliede staatsobligaties met rendementen, die totaal instorten, dan is er iets goed mis. Het Grote Geld heeft allang de hoop op rendement opgegeven en is er nu uitsluitend op uit om, desnoods met verlies, kapitaal veilig te stellen. Staatsobligaties ter waarde van bijna $ 9000 miljard plus bedrijfsobligaties ter waarde van $ 3000 miljard, vertonen nu een negatief rendement! Tegelijkertijd glijden de koersen van de bankaandelen weer op grote schaal uit.  Dit is een teken, dat het financieele systeem onder gruwelijke druk staat. Slimme beleggers nemen deze waarschuwende boodschappen van de markten ter harte en bereiden zich voor op een wereld, waar niets meer bij het oude blijft.


De, nog onbekende, details van die nieuwe wereld zijn puur nattevingerwerk. Maar de toekomst werpt, historisch gezien, haar schaduw vooruit via het geheel van vraag en aanbod. De schijnbaar almachtige beleidsmakers en Centrale Bankiers, met hun neiging om de markten te beinvloeden, zijn uiteindelijk volkomen machteloos bij een catastrofale, financieele dambreuk. Zo’n dambreuk komt steeds naderbij, naarmate excessieve, improductieve schuld stijgt en economische groei stagneert. In het geval van een economische recessie, is het hek helemaal van de dam!

Na Brexit, wat uiterst deflatoir is, lijkt de periode van superlage en negatieve obligatierendementen, zelfs na 35 jaar van daling, vreemd genoeg, pas in de kinderschoenen te staan. Een expansief monetair beleid bij alle Centrale Banken (zelfs bij de FED?), wat rendementen verder naar beneden drukt, wordt voorlopig standaard. Bovendien is het verschil in rendement tussen de 2-jarige en 10-jarige Treasury in 9 jaar nog nooit zo gering geweest (‘afvlakking van de rendementscurve’). Een teken van recessie? De boodschap van de markt is meer dan ooit, dat de economische wereldgroei, na Brexit, nog meer zal tegenvallen, terwijl de winstgroei van bijvoorbeeld de S&P 500 aandelenindex, reeds gedurende de laatste 4 kwartalen het heeft laten afweten. Aandelen en Onroerend Goed, pas op!

De voorafgaande 60 jaar werden gekenmerkt door wederopbouw, geboortegolf, globalisering, vrijhandel, consumptiecultuur, exponentieele kredietexpansie, democratisering en inflatie. De komende 60 jaar kunnen daarvan het tegenbeeld zijn, waarbij de dromen van vroeger worden weggevaagd. Een stadium van deflatie, protectionisme, stagnatie, vergrijzing, kredietschaarste, langdurige soberheid en meer autocratie, doemt op.

Als een donderslag bij heldere hemel, kwam Brexit dus zomaar uit de lucht vallen net zoals de schijnbaar kansloze presidentskandidatuur van Donald Trump. Ondanks alle signalen, waaraan de meeste beleidsmakers besloten voorbij te gaan, lijkt de toekomst opeens veel minder voorspelbaar dan ooit. Onzekerheid troef! De meeste super-traders van de financieele sector zagen dit niet aankomen en verloren honderden miljarden. Het rendement van de 10-jarige Britse staatsobligaties (Gilts) is in een week na het referendum, met 40% ingestort naar een record laagtepunt en de hoogste waardering ooit. Het rendement is vooralsnog positief, in tegenstelling tot dat van de 10-jarige staatsobligaties van Duitsland (Bunds) en Japan (JGB), welke negatief is, net zoals dat van de 50-jarige (!) Zwitserse staatsobligatie. Maar het Pond Sterling tegenover de Dollar zakte in, naar een 31-jarig laagtepunt, waardoor de 184-jarige neergaande trend in deze valuta, vanwege het grote tekort op de lopende rekening, weer definitief werd bevestigd.

Hoe nu verder, na de scheiding? Verder naar de toekomst kijken, lukt niet. Men zal nu in het begin, van dag tot dag, moeten leren leven. Er zijn voorlopig veel meer vragen dan antwoorden en een oneindig aantal mogelijke scenarios. Wel of geen Brexit (Exit Brexit), ondanks een onbevredigend referendum, met een verschil van 2%, waardoor de Britse verdeeldheid ernstig werd blootgelegd? Opeens begint het te dagen, dat velen bereid zijn om toch invoertarieven te betalen voor de toegang tot een markt in ruil voor eigen soevereiniteit en meer zeggenschap over immigratie. Er bestaan vaak belangrijkere zaken dan uitsluitend materieele. Politieke integratie binnen een gemeenschappelijke markt, is voor velen een brug te ver. Wie is eigenlijk het zinkende schip, de EU of Groot-Brittannie, met haar aanzienlijke EU-bijdrage (10 miljard Euro), zelfs na de destijds overeengekomen korting (‘rebate’)? Opvallend is, dat de export naar de EU, als percentage van de economie, van niet-leden van de EU, zoals Noorwegen, Ijsland en Zwitserland, met hun eigen handelsovereenkomsten, hoger is dan die van vele leden van de EU. Stel je voor, als Nederland, Zweden, Denemarken en Finland aanstalten maken om de EU ook vaarwel te zeggen?

Maar er staat wel een akelige, jarenlange, strijd voor de deur, waarbij de emoties hoog kunnen oplaaien. De tijd heelt alle wonden, maar er is meer voor nodig. Toch zijn de EU en Groot-Brittannie uiteindelijk beter af, wanneer beide partijen niet het gevoel krijgen teveel tekort te schieten. Verder zouden de schokken, veroorzaakt door Brexit, alleen maar verergeren, indien Groot-Brittannie niet de gelegenheid zou krijgen om het een en ander te heroverwegen. Het referendum was niet bindend, zoals in Zwitserland. Een tweede referendum met enige EU-concessies over immigratie, hoe onwaarschijnlijk dat nu ook lijkt, tegelijk met algemene verkiezingen, zou een andere uitslag kunnen geven en het financieele systeem kunnen stabiliseren. Bovendien hebben de kopstukken van Brexit, zoals Boris Johnson en Nigel Farage, het veld geruimd. Premier David Cameron, die verantwoordelijk was voor het houden van dit riskante referendum, wordt straks een gewone politicus. Waar zijn echter de staatslieden van formaat, zowel in de EU, als in Groot-Brittannie, die de komende onderhandelingen tot een bevredigend einde zouden kunnen brengen?

Het is intussen opmerkelijk, dat de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker, haar eerste nederlaag al heeft geleden. De handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA), die al in 2014 werd afgerond, kan er niet worden doorgejaagd door de Europese Commissie zelf. Deze overeenkomst moet officieel worden bekrachtigd door alle lidstaten van de EU, al of niet met parlementsgoedkeuring. Handelsverdragen zijn politiek zo gevoelig geworden, dat sluiting daarvan nu zeer tijdrovend is, terwijl er een grote kans bestaat, dat die in de vergeetput worden gegooid. Wat een uitdaging voor de onderhandelende partijen!

De experimentele droomprojecten van de Europese Unie en de Eurozone (28% van de wereldeconomie) staan op het spel. Het einde daarvan zouden Brexit (6% van de wereldeconomie) totaal in de schaduw stellen. Maar naarmate die steeds meer de richting opgaan van een superstaat, zal de onderlinge onenigheid alleen maar toenemen. Het vertrek van die lastige Britten geeft slechts tijdelijk soelaas. Het lijkt bijna een onmogelijke opgaaf om, bijvoorbeeld, veel toegeeflijkheid te verwachten tegenover de zwakke Europese lidstaten van de kant van het koppige Duitsland met haar gigantisch overschot op de lopende rekening. Probeer de cultuur van een natiestaat maar eens te veranderen! De grootste test voor Europa komt echter, zodra een wereldrecessie eindelijk weer eens toeslaat. Hoelang kan de ECB de ballen dan nog in de lucht houden? Houd ook rekening met de komende verkiezingen in de verschillende lidstaten. Met name die van Italie in 2018, waar de anti-Euro partij van Grillo, de Five Star Movement, steeds vaster in het zadel lijkt te zitten (burgemeesters in Rome en Turijn). De Eurozone heeft dus bananenschillen te over! Als men een beetje geld heeft, wordt een belang in Amerikaanse Dollars en Treasuries dus een bittere noodzaak.

Ondertussen staat Londen, dat overweldigend tegen Brexit gestemd heeft, in de kou. Brexit jaagt de internationale financieele sector de stuipen op het lijf. Er wordt al de mogelijkheid geopperd van een speciale status met een Londens visum. Wat al veel langer speelt, is echter het begin van het einde van de groei in financialisering, waarbij het belang van de financieele ten opzichte van de reeele economie steeds toenam. De enorme overcapaciteit in de financieele sector, wereldwijd, zal in de komende 10 jaar verdwijnen. De helft van de banken is gedoemd uit te sterven. Die trend zal door Brexit worden versneld.

Grootscheepse verplaatsing van de Londense sector (500,000 werknemers) naar andere steden, is onwaarschijnlijk, vanwege hoge kosten en het gebrek aan
talent en infrastructuur elders. Mocht 10% verhuizen, dan is er nog geen man overboord. Maar over 10 jaar is de financieele sector toch een schaduw van weleer, omdat de wereld is veranderd. De financieele bubbel is dan gebarsten. Wat Londen te wachten staat, lijkt echter wezenlijk verschillend van Montreal. Montreal heeft het sinds 1976 (Olympische Spelen), als zetel van de grootste Canadese bedrijven, moeten afleggen tegen Toronto, vanwege het felle Franse nationalisme, wat echter uiteindelijk niet leidde to onafhankelijkheid van Quebec (51% was tegen in 1995). Zelfs de Bank of Montreal verhuisde naar Toronto! Maar wat Londen nu overkomt, met een mogelijk levensgroot effect op de waanzinnig opgeblazen prijzen van onroerend goed (50% neerwaarts risico?), was ook gebeurd zonder Brexit. De gemiddelde prijs van een woning in Londen staat 20 keer zo hoog dan het gemiddelde inkomen per hoofd der bevolking. Na Brexit, lijkt die bubbel al naar de bliksem. Andere toplocaties, zoals New York, zullen later hetzelfde lot ondergaan.

Verder is weer eens aangetoond, dat onverantwoordelijke structuren bij beleggingsfondsen en ETF’s, voor onbepaalde tijd, kunnen leiden tot opschorting van uitbetaling. De bevriezing van opvragingen in de Britse (open-end) illiquide onroerend goedfondsen, ondanks de kasgeldbuffers, is een ramp, die stond te gebeuren. Onroerend goed hoort thuis in (closed-end), beursgenoteerde fondsen, die boven of beneden intrinsieke waarde staan. De verhandelbaarheid in talloze markten (bedrijfsobligaties!) wordt, om vele redenen, steeds droeviger, vooral tijdens een crisis. Daarom verdienen rechtstreekse beleggingen verre de voorkeur, behalve als het kapitaal te beperkt is. Vele gemeenschappelijke beleggingen zijn bovendien blootgesteld aan onzichtbare derivatenrisico’s, die dienen om het rendement op te krikken.

Inmiddels komt er voorlopig geen einde aan de overschotsituatie en overproductie van alle grondstoffen en de 8-jarige, neergaande trend in grondstoffenprijzen. Tussen 1999 en 2008 vond er een supercyclus plaats, voornamelijk gedreven door de investeringshausse in China, die heeft geleid tot massieve, kredietgedreven overinvesteringen in de mijnbouw. Het staat als een pijl boven water, dat de overproductie pas stopt bij aanzienlijk lagere prijzen, zodra talloze mijnen eindelijk in de mottenballen worden gelegd, vanwege een negatieve kasstroom (‘marginal cost’). De Thomson Reuters CRB Index is in 2016 weliswaar enigszins hersteld, maar staat nog 57% beneden het niveau van 2008. Een uiteindelijke daling van deze index in de orde van 90% is zeker niet ondenkbaar.

Alles wijst erop, dat een economische opleving, op korte termijn, slechts ijdele hoop is. Deze grondstoffenmalaise kan worden vergeleken met de decennia-lange, economische depressie, die volgde op de ongelofelijke spoorwegmanie in Amerika en Groot-Brittannie van 1840 tot 1847. Bent u voorbereid op structurele deflatie, met Dollar-kasgeld, Treasuries, Fysiek Goud als verzekering en een minimum aan schuld? Want de trend van de meerjarige devaluatie van de Chinese Yuan tegenover de Dollar (reeds een 6-jarig laagtepunt) is nu definitief ingezet. De uitbreiding van de dumpingpraktijken van Chinese goederen is niet meer tegen te houden. De Chinese overcapaciteit moet worden geexporteerd naar de rest van de wereld.


DIEDERIK SCHMULL

6 Juli, 2016                                                        WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

@@@

180 opmerkingen:

 1. lees net dat 25% van alle staatsleningen wereldwijd een negatieve yield heeft en 65% minder dan 1%

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Volgens de laatste gegevens van de BofAML GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX, heeft 36% van de staatsobligaties een NEGATIEVE rente en 74% een rente van beneden 1% (30 Juni, 2016).
   Deze trend heeft zich na BREXIT versneld.

   Dit is onheilspellend en belooft niet veel goeds.

   DS

   Verwijderen
 2. Geachte Heer Schmull;
  Ik weet, u kunt niet koffiedikkijken, maar u heeft een enorme rugzak aan ervaring in de financiele wereld en het bankwezen. Mag ik u 2 vragen stellen, wat al lang op mijn hart ligt:

  Stel der Deutsche Bank valt echt om, alla Lehman Brothers;
  1) Wat zou dit kunnen betekenen voor de "gewone" man/vrouw in de straat, met een gezin, werk en inkomen ?
  2) Wat zijn de eventuele consequenties voor bijvoorbeeld ING-bank en RABO-bank ?

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/verzekering-omvallen-deutsche-bank-duurder-dan-2008/


  Alvast dank voor uw gedachten hierover.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Deutsche Bank valt niet om. Dit is al een heel oud
   probleem. De moeilijkheden begonnen na de overname
   van Bankers Trust in 1998, die destijds clienten
   om de tuin leidden met de prijsstelling van
   derivaten. Sindsdien hangt de gigantische
   derivatenportefeuille aan DB als een blok aan hun
   been.

   DB is Too Big To Fail. Duitsland en de ECB hebben
   geen keus dan om de bank overeind te houden of
   geleidelijk te ontmantelen. Dat is ook wat er al
   jaren gebeurt. Als DB echt zou omvallen, dan komt er
   een Bank Holiday en zijn kapitaalcontroles onvermijdelijk.
   De activa van DB zijn 20 maal zo groot als de Duitse
   economie!

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-29/deutsche-bank-will-weather-brexit

   http://www.zerohedge.com/news/2016-02-03/it-time-panic-about-deutsche-bank

   DS

   Verwijderen
  2. Heer Schmull, hartelijk dank voor de aanvullende links.

   Vr. gr. Willem.

   Verwijderen
 3. Is short gaan op de FTSE China 50 index in uw ogen een te grote gok? Immers Yuan devaluatie kan positief voor de SSE zijn.
  Wat is uw mening?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   'Short' gaan op een index is levensgevaarlijk. U zegt
   het zelf al, een devaluatie kan de beurskoersen
   (tijdelijk) ondersteunen (zie de val van het Pond
   en de FTSE index). Met een 'PUT' kan niet meer
   verliezen dan de inzet. Maar in de praktijk zet
   'trading' weinig zoden aan de dijk en kost nachtrust.
   80% van de tijd is er verlies, echt.

   DS

   Verwijderen
 4. Why has there been such a strong rally in precious metals like gold and silver over the last few months? Which will prevail the rally or deflationary forces?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   1) Gold and Silver had been in a Bear Market since 2011,
   in line with all commodities. Inflation and economic
   growth continued to decline, while the Dollar rose
   versus 99% of all currencies. Short covering in
   Precious Metals turned the tide. Also, the Dollar
   consolidated in the first half of 2016.

   2) As soon as bad economic news got worse, especially
   globally, the FED was less likely to tighten monetary
   policy. Other Central Banks loosened monetary policy
   even more and Negative Rates became the order of the
   day.

   3) However, deflation is spreading, which increases
   real rates. This usually is dangerous for Precious
   Metals. There is a lot of talk about Helicopter Money,
   but it remains to be seen, if that bridge can and
   will be crossed, especially legally.

   4) BREXIT was a major event with unknown consequences.
   Tigthening of monetary policy and normalizing rates
   looks further away than ever, especially if a global
   recession is on the horizon.

   5)DEFLATION WILL WIN. Just look at the record of the
   Central Banks, especially the Bank of Japan! Deflationary
   forces will overwhelm the policy makers.

   6) So will Gold and Silver be able to hold up, let alone
   continue their rally? OR is this a temporary rebound
   within a commodities downtrend? OR is there a wonderful
   monetary 'Reset' ahead?

   7) The commodities Bear Market does NOT appear to be
   over, by a long shot. So, Gold and Silver are unlikely
   to remain in an uptrend, while the depression in
   all commodities is spreading.

   8) Another surprising leg down in the Precious Metals
   is definitely possible. But GOLD is NOT A SELL, because
   its role in the financial system is bound to INCREASE.
   Gold is essential to recapitalize the financial system
   AFTER the Great Bust, which will surely come. Gold
   is an insurance, regardless of price, because trading
   in Physical Gold will become much harder over time.

   9) My feeling is, that a Gold Price of $ 500 is not
   impossible, but I DON'T CARE. NEVER sell your
   Rembrandt painting, so to speak!

   DS

   Verwijderen
 5. Thank you for that superlative answer.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zit er volgens u veel risico aan een dollarrekening in Nederland? Bijvoorbeeld bij garanti bank? Zijn er dingen waar we op moeten letten? Denkt u dat de dollars op een gegeven moment gedwongen omgezet kunnen worden naar euro's zoals in Argentinië het geval was?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kun je mbt dollars beter bij een bank dan bij een broker zitten? Misschien heeft de broker minder kans om om te vallen?
  Hoeveel geld zou u maximaal per bank op een rekening zetten ivm het risico dat de bank kan omvallen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als de Euro ooit valt, dan komt er omwisseling naar
   nieuwe, nationale valuta. Sommige nationale valuta
   stijgen, andere nationale valuta dalen.

   Een Dollarrekening bij bank of broker in Nederland of
   daarbuiten is aan te raden, mits men voldoende kapitaal
   heeft. Anders is het niet de moeite waard. Altijd
   even nagaan, hoeveel van het bedrag wordt gedekt
   door het depositogarantiestelsel van het eigen land
   of daarbuiten.

   In Argentinie werden Dollarrekeningen trouwens gedwongen
   omgewisseld in Pesos. Dus een buitenlandse rekening
   voor het Grote Geld ligt voor de hand.

   DS

   Verwijderen
 8. Rick....mbt DB zeg je Too big to fail, maar wanneer , zoals je zegt de activa 20 keer zo groot zijn als de duitse economie, dan is het toch meer Too big to bail(out)....?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Niets is Too Big To Fail, als er achter de schermen
   maatregelen worden getroffen door mega-instanties,
   zoals de FED, ECB en overheden, zoals bij DB al jaren
   het geval is. Maar als aandeelhouder ben je natuurlijk
   uiteindelijk de klos.

   Op de dag, dat Lehman failliet ging, had UBS het aandeel
   nog aanbevolen, omdat het 'goedkoop' was!

   DS

   Verwijderen
 9. Dank voor uw reaktie!
  Wat bedoelt u met ' als men voldoende kapitaal heeft' , het vermogen van de bank?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedoeld wordt: u moet geen Dollarrekening openen, als
   het een klein bedrag betreft.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik dacht zelf aan een bedrag van 10.000 euro om te zetten in dollars...

   Verwijderen
  3. Voor mij een groot bedrag, maar graag hoor ik van u of dit de moeite en omzetting waard is...

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Dit hangt van uw profiel af. Uw bezit moet gespreid
   zijn. Zo'n belegging is voor de langere termijn. Soms
   zijn er jaren, dat een opgaande trend wordt onderbroken.
   Langere termijn betekent dus, dat u het geld niet
   nodig heeft voor rekeningen, belastingen, etc.

   DS

   Verwijderen
 10. @DS Kan de ECB niet die slechte leningen van Italië opnemen? Met die Kwantitatieve versoepeling van 85 miljard per maand moet het toch mogelijk zijn?

  Alvast bedankt voor uw uitleg! Sjoerd

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SJOERD:

   Het is een kwestie van politiek touwtrekken, maar er is
   geen twijfel, dat men iets verzint. Italie kan ook haar
   eigen weg gaan, zonder zich te storen aan de Europese
   regels. Regels kunnen worden veranderd, als dat nodig is.

   DS

   Verwijderen
 11. @DS Hartelijk bedankt voor uw reactie.
  Het lijk mij onmogelijk dat Duitsland Italië kan helpen nu de Deutsche Bank op instorten staat?

  Sjoerd

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. GeenStijl schrijft er helemaal over ;-)

   1945 all over again. Duitsland en Italië op omvallen

   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/monuta_beach.html

   Sjoerd

   Verwijderen
 12. Bij Alex, kun je gewoon een dollar rekening openen trouwens. Ik zie de vraag nogal vaak voorbijkomen. En ook in Treasury ETF's beleggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Nog meer deflatie in de EU

  NOS: Bevolkingsafname in Europese Unie

   Voor het eerst in de geschiedenis van
  de Europese Unie was er de afgelopen
  jaar geen natuurlijke bevolkingsgroei.
  Er zijn 5,2 miljoen mensen overleden,
  tegenover 5,1 miljoen geboortes.

  Dat heeft Eurostat,het onderzoeksbureau
  van de EU, berekend.Door immigratie
  groeide de bevolking toch met bijna
  twee miljoen tot boven de 510 miljoen
  inwoners.De bevolking is het hardst
  gegroeid in Luxemburg,daarna volgen
  Oostenrijk en Duitsland.

  Nederland kende iets meer geboortes dan
  sterfgevallen.Mede daardoor zijn er
  bijna 80.000 mensen bijgekomen tussen
  1 januari 2015 en 1 januari 2016.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   De gemiddelde leeftijd in Europa is nu boven de 40 jaar
   en die in Duitsland het hoogst. In Turkije is de
   gemiddelde leeftijd 10 jaar jonger:

   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Median_age_of_population,_2004%E2%80%9314_(years)_YB15.png

   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing

   DS

   Verwijderen
 14. @DS Dat de TLT stijgt heeft dat ook te maken met de credibility of the Fed?
  Wel mooi om te zien als voorspellingen uitkomen!

  14 maart: Here’s why bonds are a ‘screaming buy’

  http://www.cnbc.com/2016/03/14/heres-why-bonds-are-a-screaming-buy.html


  Sjoerd

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SJOERD:

   Ik ben al decennialang positief op kwaliteitsobligaties
   en op Treasuries in het bijzonder. Maar ik was een
   eenling in de woestijn. Wat heb ik moeten opboksen
   tegen de massa van zogenaamde deskundigen, die
   uitsluitend hogere groei, hogere inflatie en hogere
   obligatierendementen verwachtten.

   Natuurlijk wil de FED niets liever, dan de rente
   verhogen en normaliseren. Op een gegeven moment
   kan dat ook niet worden uitgesteld, ondanks de klap,
   die dan moeten worden verwacht. Maar als dat gebeurt,
   zullen langere Treasuries en dus de TLT weer stijgen
   in waarde, vanwege de recessie, die eens komt.

   De geloofwaardigheid van alle Centrale Banken is allang
   naar de knoppen, want hun tovernaarsstaf schijnt toch
   niet te werken.

   DS

   Verwijderen
 15. Een overzicht van landen aandelen-indexen en All Time Highs (ATH)

  Top 3 is USA, Mexico en Argentinie
  USA staat op 1e plaats - 0,04% onder ATH
  (De hr. Schmull geeft dit al meer dan 5 jaar aan)

  Bij de 10 grootste verliezers zijn 6 EU-landen waaronder Frankrijk, Italie, Griekenland

  Blijkbaar verrekent de beurs een devaluatie van die landen welke binnen Euro met valuta niet meer mogelijk is.

  https://pbs.twimg.com/media/Cm3rpDzUsAAh0jr.jpg:large

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Bij welk bedrag ongeveer raadt u aan rechtstreeks in Treasuries te gaan en niet in TLT en welke Treasuries komen het meest in aanmerking? Heb wel erg veel in TLT.

  groet,

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Alles hangt af van uw profiel. Uw portefeuille behoort
   gespreid te zijn in verschillende beleggingscategorieen.

   Ruwweg is een belegging in Treasuries boven de $ 25,000
   beter voor rechtstreekse belegging. Maar zorg ervoor,
   dat men nooit teveel heeft in 1 categorie. Een trend
   kan worden onderbroken. Er was bijvoorbeeld in 2013
   een heel jaar tegenwind in Treasuries. Daar moet men
   tegen kunnen.

   DS

   Verwijderen
 17. Als de uitgever van de TLT (een bank ?) in de problemen komt loop je dan het risico op een bail in ? En dus enkel gedekt tot het niveau van het garantiefonds ?
  Dank voor al uw werk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De TLT ETF is net zoals een aandeel. Als de sponsor
   van de TLT (Blackrock: $ 5000 miljard onder beheer!)
   failliet gaat (Too Big To Fail), dan bent u uw geld
   kwijt. Een eventueel garantiefonds dekt alleen een
   geldbedrag.

   Dus bezit van Treasuries rechtstreeks is veiliger.
   Als uw bank of broker failliet gaat, blijft die
   Treasury buiten de boedel en blijft van u.

   DS

   Verwijderen
  2. Blijft een EFT, ook op obligaties, niet buiten de boedel ? Het is toch geen krediet aan de bank ?

   Mrgalak

   Verwijderen
  3. MRGALAK:

   Jazeker, een ETF blijft BUITEN de boedel van de bank,
   net zoals aandelen, obligaties en Fysiek Goud, dat in
   bewaring is gegeven. Bankproducten echter (met lekker
   'riskant hoog rendement') zijn deel van de boedel,
   zeker bij een Bailin. Deposito's ook (lening aan de
   bank).

   DS

   Verwijderen
 18. Rick...wat betekent het nu concreet dat DB derivatenposities heet ter waarde van 52.000.000.000.000....ik weet wat derivaten zijn, maar kan het bv zo zijn dat die positie nog maar 48 trillion waard is en ze dus feitelijk 4 trillion in het rood staan...moet die zooi ook werkelijk to market gevalued worden en is dat feitelijk wel mogelijk...kortom , bestaat de kans dat die posities nu al onmogelijk veel in de min staan....en , wanneer moet zoiet gerapporterrd worden.....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   DB's derivatenpositie is Eur 41.900 miljard (eind 2015),
   wat neerkomt op Eur 18.2 miljard netto. Mochten de
   tegenpartijen in gebreke blijven, dan wordt netto
   natuurlijk bruto.

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-29/deutsche-bank-will-weather-brexit

   We kunnen slechts gissen naar de werkelijke stand van
   zaken. Dit is waar een bank al zijn geheimen verstopt.

   Hier is een poging om wat inzicht te geven. Let op,
   dat het bedrag aan het eind van het artikel wordt
   gecorrigeerd:

   https://mishtalk.com/2016/04/15/investigating-deutsche-banks-e21-trillion-derivative-casino-in-wake-of-admission-it-rigged-gold-and-silver/

   “Margin requirements for uncleared OTC derivative transactions are expected to be phased in from September 2016.”

   DS

   Verwijderen
 19. https://www.ftm.nl/artikelen/pijngrens ,het is exact wat de laatste jaren geweest is ,hoe lang kan zo doorgaan ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dwarshuis constateert, dat de markt de alarmsignalen
   negeert. Maar de markt is grotendeels kunstmatig
   geworden en lijkt immuun voor slecht nieuws. Dit is
   echter TIJDELIJK. Het is menselijk om de eerste klap
   niet te ernstig te nemen. Toen Baer Stearns failliet
   ging, vanwege de huizencrisis, zei Bernanke:
   'the problem is contained', maar toen BEGON het pas!

   DS

   Verwijderen
 20. Loopt de UUP (van DB) momenteel een redelijk risico gezien
  de problemen bij DB en dat wanneer er steun gegeven gaat worden
  het UUP hierin betrokken kan worden?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Harold, deze vraag is hier al regelmatig gesteld én beantwoord. UUP is een fonds van INVESCO. Het fonds UUP probeert een dollarindex te volgen die Deutsche Bank ooit in elkaar heeft geknutseld.

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   We are also currently in the midst of a long-term bull run in the U.S. dollar cycle. Unlike other assets, currencies typically oscillate between a bull and bear market – due to the foreign exchange dynamic, a currency may not indefinitely appreciate like a company stock. Historically, the U.S. dollar cycle, up or down, lasts around eight years, with downward cycles recording possible dollar depreciation up to 50 percentage points. Currently, we are into our fourth year of the U.S. dollar bull cycle after about a 30% gain, which may still leave the greenback with more room to run.

   http://www.etftrends.com/2016/06/the-u-s-dollar-etf-trade-still-has-legs/

   INVESCO Assets under Management: $ 791 miljard

   https://www.invesco.com/corporate/news/financial-releases/aum-archive

   DS

   Verwijderen
 21. is een belang in RDS met puts als bescherming niet een alternatief voor treasuries? is feitelijk ook nog gekoppeld aan de USD

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik zie dit niet als alternatief voor Treasuries.

   DS

   Verwijderen
 22. uw video van febr 2015 :"MIJN 3 TOP BELEGGINGSIDEEEN in 2014 EN DAARNA" is actueler dan ooit.
  https://www.youtube.com/watch?v=5KYKBhLj6rY&feature=youtu.be

  Is er nog iets aan toe te voegen?

  Mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Na BREXIT, is de kans op het uiteenvallen van de
   Eurozone en zelfs van de Europese Unie, aanzienlijk
   toegenomen. De Europese banken, met name die in Italie,
   zijn in een ernstige crisis en het hulpprogramma zal
   weer tekort schieten, want de crediteurenlanden
   vertikken het om te betalen. Europa gaat failliet en
   het Europese Grote Geld slaat straks op de vlucht.
   Dat is trouwens al het geval, maar men hangt het niet
   aan de grote klok. Laat niemand de gevolgen van
   BREXIT onderschatten. Het is een aardverschuiving.

   DS

   Verwijderen
 23. 'Dringend 150 miljard nodig voor Europese banken'
  http://www.nu.nl/economie/4291146/dringend-150-miljard-nodig-europese-banken.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Er is hulp onderweg, maar dat zal het probleem NIET
   oplossen. Het koopt wat tijd.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-08/state-intervention-can-t-be-ruled-out-on-italy-banks-visco-says

   DS

   Verwijderen
 24. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @

  Over de angst voor CONFISCATIE van FYSIEK GOUD:

  De voorkeur voor opslag in Zwitserland

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-08/fearing-confiscation-japanese-savers-rush-buy-gold-and-store-it-switzerland

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @

  US #INFLATIONARY EXPECTATIONS (5-Yr 5Yr Forward Breakeven Rate) PLUNGES To RECORD LOW, Driving #TREASURY Yields DOWN

  JAPAN is ons gewoon voor geweest. JAPAN wijst de weg:

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-10/tokyo-welcomes-treasury-investors-to-world-of-japanification

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Beste Diederik,
  Volgens topman Folkerts-Landau van Deutsche Bank is "Europa ernstig ziek". Nou, dankzij U Diederik is dat voor ons geen nieuws, maar hoe staat de EU er voor op 1 januari 2017 ? Wat is uw gevoel/wat zijn uw ideeen hierover?

  http://www.nu.nl/economie/4291146/dringend-150-miljard-nodig-europese-banken.html

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze man heeft een groot eigenbelang lijkt mij! DB heeft immers ook een hele zwakke balans en wie wil er niet mee-eten van gratis EU geld?

   Het helpt niet om bankiers na elke fout weer gratis geld te geven. En 150 miljard is best veel geld

   Verwijderen
 28. Gesneden koek voor wie dit blog volgt:

  Gerald Celente, de bekende futuroloog van Trends Research.

  Gerald Celente-Panic of 2016 at the Doorstep

  https://www.youtube.com/watch?v=Pe9WC8ZYR4M

  Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Celente heeft de afgelopen 10 jaar al talloze malen armageddon binnen enkele maanden voorspeld....wil je een serieuze kijk op de zaken blijven houden, laat deze doom-entertainer dan ver links liggen....peter

   Verwijderen
  2. Kijk eens op Wiki wat de goede man allemaal claimt en wat er van terecht kwam....peter

   Verwijderen
 29. Rick....ik blijf vragen stellen....als je het zat bent , dan hoor ik het wel.....ik hoorde vanochtend op BNR iets over de bailout regels via het noodfonds, daarover werd gezegd dat de obligatiehouders en de aandeelhouders de eerste 8% van het probleembedrag moeten ophoesten, betekent dat dan dat de belastingbetaler alsnog 92% voor z'n rekening moet nemen, of moet ik die percentages anders zien?....8% lijkt mij peanuts.....ook dank voor de uitleg mbt de derivatenpositie....maar toch roept het antwoord weer een vraag op.....de 42T staat volgens jouw voor een netto bedrag van 18 miljard....betekent dat, dat die 18miljard het maximale is, waarvoor DB het schip in kan gaan of kan dit bedrag alsnog immens oplopen.....anders lijkt mij dat die immense derivatenbedragen die continu genoemd worden in wezen staan voor veel en veel kleinere echte risico's, die in feite best wel te overzien zijn......hartelijk dank voor een antwoord...Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM @PETER :

   Hier is een aardig overzicht over wat men kan verwachten,
   wat betreft het Europese bankwezen. De Europese
   Bailin regels kunnen worden omzeild, want anders
   krijgen we nog meer zelfmoorden van bankclienten.
   Niemand weet er het fijne van, maar het is duidelijk,
   dat de oplossing pas komt, als het echt moet, en
   dan wel nationaal, want een Europese TARP, zoals
   in Amerika destijds, lijkt nog onmogelijk:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-11/fixing-european-banks-with-a-u-s-style-solution-not-so-fast

   Mijn mening is, dat de bedragen, waarover men spreekt,
   ernstig ontoereikend zullen blijken om een afdoende
   oplossing te bieden. Men zal uiteindelijk moeten
   denken aan $ 1000 tot $ 3000 miljard, ookal duurt dat
   10 jaar. In Japan is het na 25 jaar nog niet opgelost!

   De belastingbetaler draait ervoor op, tenzij men
   geluk heeft, zoals bij TARP, toen de wereld nog
   groeide.

   DS

   Verwijderen
  2. Dankuwel Diederik.
   De Heer Dijsselboem heeft vandaag nog maar eens herhaald "de belastingbetaler blijft buiten schot". Daar twijfelt u dus zeer aan, nou ik ook. Nu zijn er Europese afspraken gemaakt, nav banken in problemen en nu wordt het serieus in Italie, zegt Renzi "wij gaan het op onze eigen manier oplossen". Straks zeggen de Fransen dat ook, de Spanjaarden, Duitsers ....... U heeft het al vaker aangekaart: Wat is de EU toch een "eenheid".Toch zal Italie niet geheel ontkomen aan "bail-ins", denkt u niet?

   Vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
 30. Als ik de koersontwikkeling zie, dan gaat de gehele n=markt ervan uit dat de ECB 150 miljard euro in de banken zal steken! Alle koersen ook van de banken stijgen .
  Dijsselbloem kan roepen wat hij wil, Draghi doet wat de Italianen willen.
  Italië zelf heeft naar mijn inschatting het geld niet beschikbaar ivm de EU afspraken. streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM @STREETRUNNER:

   Naar mijn mening is de EU Bank Bailin wetgeving uitgedacht
   door lui, die geen kaas hebben gegeten van het alledaagse
   leven en nooit verantwoordelijk zijn geweest voor het
   runnen van een bedrijf. Het is namelijk uiterst riskant.
   Zodra het vertrouwen in het financieele systeem verdwijnt,
   komt er een run op het bankwezen en zullen belastingbetalers
   MEER kwijt zijn om het systeem te redden dan wanneer er
   af en toe een bailout is van een bank.

   Daarom zou men zoiets in Amerika niet in het hoofd halen.

   DS

   Verwijderen
 31. Een bailout van de Italiaanse bankensector zou volgens dit artikel in de pipeline zitten omdat de Franse en Duitse banken te veel exposure hebben t.o.v. Italiaanse staatsobligaties:

  http://wolfstreet.com/2016/07/10/contagion-from-italian-banking-meltdown-apart-french-german-banks/

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MRGALAK:

   Goed overzicht. Het uur van de waarheid nadert heel snel.
   Wat men doet zal totaal anders zijn dan wat men zegt.
   Het is brandenblussen geblazen.

   DS

   Verwijderen
 32. @

  Wees voorbereid op een CONSOLIDATIE in TREASURIES. Maar
  er is niets veranderd aan de vooruitzichten voor lagere
  groei en inflatie op langere termijn.

  De bekende Bill GROSS had de recente rendementsdaling NIET
  voorzien en zijn resultaat bij Janus Capital valt dan ook
  fors tegen.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-12/eaton-vance-s-gaffney-joins-morgan-stanley-in-warning-on-bonds

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Even wat consolidatie in treasuries zit er ook met onderstaand type berichtgeving wel in.
  "Het was gisteren een fantastische dag op de beurzen, de S&P 500 tikte zelfs all time highs aan. Het plaatje ziet er dan ook erg sterk uit.
  De Brexit-verliezen zijn weggewerkt (in de VS dan) en de heftige daling die volgde op het nieuws uit Engeland lijkt niets meer te zijn geweest dan even de 'zwakke spelers van tafel spelen'. Profiteer van deze Bull-markt!"

  Even pijn lijden dus in treasuries, goud en misschien ook dollar.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Rick...wat mij nog niet duidelijk is, is het volgende....je stelt dat de 42T derivatenpositie van DB netto 18 miljard kan kosten....is dat het maximum voor al die posities of kan dat ook nog volledig uit de hand lopen.....?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Had ik hierboven al vermeld. Brutopositie wordt netto,
   als ALLE tegenpartijen in gebreke zouden blijven.

   Dat zou gebeuren in een systeemcrisis.

   DS

   Verwijderen
  2. En die brutopositie is dus die 42T?

   Verwijderen
  3. @

   Klopt. Maar ik heb hogere getallen gezien.
   Niemand weet er het fijne van.

   DS

   Verwijderen
 35. http://www.zerohedge.com/news/2016-07-12/its-official-bernanke-urges-japan-unleash-helicopter-money
  De volgende wanhopige stap ...?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Op naar hyperinflatie in Japan? Met een dergelijke
   politieke macht bij de oudere kiezers, die dan om
   zeep worden geholpen? Probeer de wet tegen
   Helikoptergeld daar maar eens te veranderen.

   De Bank of Japan kan veel beter alles opkopen en
   vasthouden. De obligaties lopen op een gegeven moment
   af en dan verdwijnen die verplichtingen vanzelf.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-07-14/bond-traders-see-helicopters-loaded-with-money

   DS

   Verwijderen
  3. Dank voor de beide blogs, die de beide kanten weergeven. Wat de ouderen in Japan betreft, die kunnen onder druk gezet of voorgelogen worden, men kan beweren heel voorzichtig te beginnen, de jongeren kunnen de ouderen onder druk zetten, etc.. Wanneer de nood heel hoog wordt, wordt alles vloeibaar. Maar misschien is de BOJ verstandig en volgt ze uw mening
   marcja

   Verwijderen
 36. de politici ontkennen dat er in Italie een onoplosbaar probleem is.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-12/merkel-padoan-confident-italian-banking-crisis-can-be-averted
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Politici moeten altijd de moed erin houden, anders
   is er paniek om de hoek. Maar een probleem behoeft
   niet te worden opgelost. Vooruitschuiven en 'tijd
   kopen' is alles, wat nodig is.

   DS

   Verwijderen
 37. The "Mystery" Of Who Is Pushing Stocks To All Time Highs Has Been Solved:

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-12/mystery-who-pushing-stocks-all-time-highs-has-been-solved

  Komt er ooit een crash?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het is een kwestie van tijd, dat de ECB ook grootscheeps
   Europese aandelen opkoopt, net zoals de BOJ en de SNB
   (die ter waarde van 1 miljard in Apple aandelen bezit!).

   Het monetaire beleid van 'oppompen' van de laatste 20 jaar
   is niet eeuwig, ookal lijkt dat zo. Enjoy it, while
   it lasts.

   DS

   Verwijderen
 38. http://www.express.co.uk/news/world/688821/Patrick-Calvar-intelligence-chief-warns-France-on-brink-of-civil-war-migrant-sex-attacks
  Arm Europa, op weg naar een 2-de Hitler
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 39. In artikel zit aardige grafiek
  http://etfdailynews.com/2016/07/13/blackrock-says-second-half-of-2016-could-get-ugly/
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 40. De discussie over het invoeren van "helicopter money" in Japan wordt aangemoedigd door Ben Bernanke, maar sommigen hebben "ontdekt" dat "helicopter money" illegaal is onder de (huidige) Japanse wetgeving:

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-14/big-problem-emerges-japans-helicopter-money-plans

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Beste meneer Schmull. Dank u voor alweer een wijze les. Wilt u commentaar geven op het volgende? Ik ben het boek aan het lezen "Revolutie door schuld" van Rein de Vries. In dat boek wordt het volgende overzicht gegeven: schuld USA is nu ongeveer 18.500 miljard. Dat is meer dan 100% van het BNP. 25% van de belastinginkomsten gaat naar rentebetalingen op deze schuld. Als het tempo van schulden maken gewoon doorgaat dan zit de staatsschuld van de USA omstreeks 2020/2025 op 140/150% van het BNP. Risico is op dat moment is dat men door heeft dat de keizer geen kleren aan heeft. Gevolg: obligaties worden als waardeloos gezien (in ieder geval afgewaardeerd) en er volgt een valutacrisis.
  Hoe ziet u dat? Is beleggen in de USA wel zo verstandig?
  Ik hoop u hiermee te inspireren voor een volgende les.
  met vriendelijke groet
  rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Er is overal een schuldprobleem, maar Amerika steekt nog
   gunstig af vergeleken bij de meeste andere grote landen.

   De Japanse (zichtbare) staatsschuld is in de laatste
   8 jaar met meer dan 1/3 gestegen naar liefst 229% van
   het BNP. Maar het rendement op de 10-jarige JGB is
   ingestort van 2% naar een record laagtepunt in Juli
   van NEGATIEF 0.28% (tegenover 7.59% in 1984!).

   Welnu, de Bank of Japan bezit al 70% van alle JGB's,
   die dus van de markt zijn verdwenen, waardoor
   Japanse staatsobligaties SCHAARS en dus meer waard
   zijn geworden. De hoogste waardering ooit bij de
   hoogste staatsschuld ooit.

   Dit gebeurt overal ter wereld, omdat er anders een
   economische depressie zou hebben plaatsgevonden.

   Wat is de ENDGAME? Voorlopig lijkt dat eerder te
   gebeuren in alle andere landen dan Amerika. Amerika
   lijkt 'the last man standing' in een wereld van
   Peak Debt. Toegegeven, dit wordt spannender dan
   een thriller.

   DS

   Verwijderen
 42. Positie van Diederik mbt US treasuries is bij benadering een honderdtal keren toegelicht op deze plek......

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Beste Diederik,

  Allereerst wederom dank voor het creëren van deze mooie plek. Jouw visie ten aanzien van treasuries was spot on. Lezers van GaveKal, Bernard Connolly, Gary Shilling, Lacy Hunt weten dat je niet de enige was, maar wel één van de weinigen. Wat is de ENDGAME vraag je je af. Volgens mij is het plan achter het plan van de CBs om zoveel geld te printen dat er uiteindelijk inflatie komt (letterlijk de woorden van die vermaledijde Peter Praet die zich zo heerlijk voor het karretje van Draghi laat spannen). Plotselinge onverwachte inflatie van 5% tot 10% zou een zegen zijn in de visie van de CBs, zo lijkt me. Enerzijds kan dan zonder gezichtsverlies de rente worden verhoogd, anderzijds zouden de schulden plotseling met 5% tot 10% verminderen. De schuld liquidaties als gevolg van de hogere rente, doen hier nog een schepje boven op. Komt de GROTE KLAP voor de GROTE PRIJSINFLATIE. Er zijn meerdere visie denkbaar. Maar m.i. komt er mogelijk een punt dat de negatieve rente en sky high PEs er toe leiden dat fund managers switchen naar commodities als veilige haven. Als fund manager kan je nu eenmaal niet op je handen gaan zitten. Komt een crisis een China, Japan of Europa er eerder...dat is de vraag...Maar het wantrouwen in de geld begint langzaam steeds grote vormen aan te nemen.

  Overigens kijk ik al enige tijd naar Cameco. Net zoals dat vorig jaar eind november goudaandelen een opportunity of a life time waren (die ondanks het vooruitzicht van steeds meer negatieve rente maar weinige zagen), lijkt dit nu te gelden voor uranium (Cameco is +/- 80% gedaald t.o.v. eerdere top).

  Dank en groet,

  Ludwig von Mises

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Als de totale schuld blijft stijgen, ver boven enkele
   honderden procenten van het BNP, blijven economische
   groei en inflatie tegenvallen, ondanks of zelfs
   dankzij het expansieve monetaire beleid. Dat is de
   les, die men geleerd zou moeten hebben, na al die
   jaren van 'gelddrukken'.

   Kernpunt is de 'negatieve multiplier', waardoor het
   nooit mogelijk is om uit de startblokken te geraken,
   zolang schuldsanering niet heeft plaatsgevonden.
   Daarom is Peak Debt het grote hedendaagse dilemma.

   De volgende fase is deflatie, behalve als er aanhoudende
   vormen van 'helikoptergeld' worden bedacht, die nu
   nog illegaal zijn (een wetsverandering kan jaren vergen).
   Maar het effect daarvan is heel gevaarlijk, want het
   zal niet lang duren, voordat geld niet meer kan worden
   gebruikt als betaalmiddel. Geld wordt dan een 'hete
   aardappel'.

   Natuurlijk kan een Centrale Bank proberen om alles in
   de lucht te houden, door alles op te kopen met 'geld
   uit het niets'. Dat stelt de dag des oordeels even uit.
   Het kan zelfs leiden tot de moeder aller hausses,
   een waanzinnige 1927 - 1929 periode, waarna de grote
   Crash volgt. En een decennialange depressie.

   Men kan tijdenlang genieten van kunstmatige markten en
   zich nog rijk voelen ook. Toch barst die bubbel en
   dan verliest men alles.

   Dat neemt niet weg, dat men gerust kan meedoen met
   beleggingstrends, want een portefeuille dient gespreid
   te zijn, dus nooit alles in 1 beleggingscategorie.

   DS


   Verwijderen
 44. Mbt tot die de dag des oordeels, hoe zal die er in uw ogen uitzien? Het moment waarbij muv de treasury en de usd alles instort? Of waarbij een wereldwijde reset wordt aangekondigd?
  Ik kan me voorstellen dat de VS pas tot dramatische maatregelen overgaan wanneer ze alle overgebleven konkurrenten uitgespeeld hebben of is dit misschien al de situatie, muv China?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Bill Gross van Janus heeft het over de explosie van de
   schuldsupernova met negatieve rendementen:

   http://www.cnbc.com/2016/06/10/bill-gross-10-trillion-negative-yield-supernova-will-explode.html

   Men zou zich kunnen voorstellen, dat de Centrale Bank
   op een gegeven moment 90% van de staatsobligaties
   bezit en dan eenzijdig de schuld 'kwijtscheldt' of
   uitsmeert over een 500-jarige periode met minimale
   rente. In theorie, kan de overheid de schuld 'aan zichzelf'
   nietig verklaren. Maar in de praktijk lijkt dat op
   een soort faillissement. Beleggers in staatsobligaties
   zouden gevoelige verliezen lijden, met ernstige gevolgen
   voor het financieele en pensioen-systeem. Bovendien
   lijkt de uitgifte van nieuwe staatsleningen dan
   alleen mogelijk op zeer strenge voorwaarden.

   We kunnen in het leven niets uitsluiten, ook een Reset niet,
   maar dat het een internationaal machtsspel wordt,
   dat is zeker. Mijn mening is zonder meer, dat
   Amerika's positie, met haar Dollar en haar Treasuries,
   aanzienlijk zal worden versterkt, nadat Japan, Europa
   en Azie het onderspit hebben gedolven. Degenen, die
   erop gokken, dat Amerika valt en de rest overeind
   blijft, zullen bijna alles verliezen.

   DS

   Verwijderen
 45. "It is absurd to think that the general public can ever make money out of market forecasts." - Benjamin Graham

  https://twitter.com/sobata416/status/754364111035727872

  Chris

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @CHRIS:

   Strategen en economen moeten zeggen, wat ze moeten zeggen.
   Er zijn maar weinigen, die het licht (kunnen) zien, af en
   toe. Niemand kan de toekomst eigenlijk voorspellen, maar
   dat neemt niet weg, dat er zoveel vraag naar is. De wereld
   is tuk op Science Fiction. Bovendien lijkt de goegemeente
   een kort geheugen te hebben. Maar goed ook!

   Daarom kijkt Warren Buffett liefst nooit naar 'de markt'.
   Hij belegt voor een termijn van 20 jaar.


   DS

   Verwijderen
 46. De wereld is krankzinnig geworden....Rutte en Merkel sprklen steun uit voor tiran Erdo na coup....door wat voor mensen worden wij geregeerd????.....Europa is verloren, verzwakt tot op het bot door hun laffe leiders met hun deasastreuze immigratieplannetjes...een mooi continent in 40 jaar te gronde gericht door lafheid....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Putin Begs Media To Wake Up

   https://www.youtube.com/watch?v=-Ar5p-tV8cQ&noredirect=1

   Cor

   Verwijderen
  2. Klein detail: de steun voor Erdogan werd pas uitgesproken nadat de coup mislukt bleek te zijn. Dus misschien is het toch iets minder erg dan je denkt.
   Maar goed is de Europese steun voor Erdogan inderdaad niet!

   Verwijderen
  3. Alle eeuwenoude fatsoensnormen en morele waarden worden door onze regenten aan de laars gelapt om het broze fopwereldje, dat ze met hun laffe politieke correcthied hebben gecreeerd, nog eventjes in stand te houden....totale chaos staat ons te wachten wanneer deze zeepbel klapt....

   Verwijderen
 47. @

  De doorgewinterde Goudwaarnemer HAMILTON over de mogelijke
  risico's in GOUD op kortere termijn:

  http://www.zealllc.com/2016/grcdsovr.htm

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een tegengeluid komt vandaag van de vroegere gastheer van Schmullstrategie (Slim Beleggen):

   "De monetaire sluizen gaan helemaal open, nu blijkt dat negatieve rentes eveneens onvoldoende effectief zijn. Japan wordt het eerste land in de wereld waar men nu een gierende inflatie echt wil loswrikken.
   Als dit proefstuk werkt – waar we niet aan twijfelen – dan mogen we ons schrap zetten voor meer 'helikoptergeld', wereldwijd!
   Dit is volgens ons wat o.a. de aandelenmarkten proeven, maar wat ook andere activa aanvoelen, op de eerste plaats de edelmetalen. Het is niet zomaar dat plots de neergang van goud en zilver teniet werd gedaan met de introductie van negatieve rente in Japan.
   De metalen ruiken als geen ander de geur van monetaire inflatie. Die walm begint nadrukkelijk over de financiële markten te sluimeren. Bij de volgende crisis mag je er vergif op innemen: het helikoptergeld zal dan rijkelijk uit de lucht neerdalen, (ook in de westerse markten volgens Slim Beleggen).
   Als dit gebeurt, dan moet je als belegger investeren in inflatiebeschermende activa. Wie terugkijkt naar de geschiedenis, die weet dat gierende inflatie bijvoorbeeld aan de orde was in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.
   Goud en zilver speelden de pannen toen van het dak. Maar de echte winnaar in die periode, waren de goud- en zilvermijnaandelen. Kijk naar Barron’s Gold Mining Index (BGMI), het enige meetinstrument voor de sector die zo ver teruggaat. Daaruit blijkt dat de mijnen het 3x beter deden dan fysiek goud."

   Tsja... en dat Slim Beleggen scoort ook al jaren flinke plussen (vooral met hun Tradingportefeuilles)

   Verwijderen
  2. Oh ja? Ik twee jaar een Slim in Trading abonnement.
   Ik sta alleen maar in de min.

   Verwijderen
 48. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1468614780.php
  Ik volg Jordan al ettelijke jaren, en vind hem behoorlijk betrouwbaar, vooral eerlijk en zeker geen typische goldbug. Ik volg zijn advies over goud sinds januari, hij is lekker tegendraads maar kreeg wel gelijk, tot nu toe...maar ook hij kan zich vergissen zoals elke analist
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Helicoptergeld....ik weet dat de waanzin al langer heeft toegeslagen, maar dit is toch werkelijk totale krankzinnigheid....dat moet toch direct het einde van het systeem zijn omdat zelfs de grootste idioot kan zien dat dit alleen in sprookjes kan....dan kunnen we toch op geen enkele wijze meer over geloofwaardigheid van de CB's spreken....ik geloof er niet in....ik zie eerder , zoals Rick diverse keren heeft geschreven, een Volcker ingreep om de zaak te normaliseren....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Citigroup Chief Economist Calls for EU and China to Use Helicopter Money

  http://www.theepochtimes.com/n3/2115775-citigroup-chief-calls-for-eu-and-china-to-use-helicopter-money/

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 51. DS
  Rabobank voorspelde 2 keer dat goud naar de $500 gaat. Op 1 december 2015 en 19 juli 2016. Ze zijn erg standvastig, heeft u met ze geluncht?
  https://www.rabobank.nl/particulieren/beleggen/handig-voor-beleggers/update-financiele-markten/?redirect=pa-producten-beleggen-handig.voor.beleggers-update.financiele.markten

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Een opvallend verschillend standpunt. Nee, ik
   heb geen contact gehad. Maar GOUD behoort toch een
   onderdeel te zijn van een vermogen, wat de Goudprijs
   ook zou kunnen worden. Het is geen belegging, maar een
   noodzakelijke verzekering, wat Centrale Banken al
   eeuwenlang hebben ontdekt.

   Mochten grondstoffenprijzen hun daling sinds 2011
   voortzetten, wat heel waarschijnlijk lijkt, dan
   zal de Goudprijs aan die daling niet kunnen ontkomen,
   behalve bij een 'Reset' met een hogere officieele
   'Fixing'.

   Goldman Sachs beweert trouwens weer, dat de officieele
   rentestijging van de FED in September a.s. niet kan
   worden uitgesloten. Nou, dat zou de Dollar helpen en
   Goud verzwakken.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Mochten grondstoffenprijzen hun daling sinds 2011 voortzetten

   De olieprijs daalt al weer 28 dagen (ca. -/- 14%) en is in negatieve trend.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   De opgaande trend van de Olieprijs van Februari '16 tot
   Juni '16 lijkt in negatief opzicht te zijn doorbroken.

   De sterkere Dollar is een tegenwind voor de Olieprijs.

   De historisch hoge olievoorraden zijn nog nagenoeg
   onveranderd.

   Schaalolie-productie blijft de olieprijs in de ban
   houden en beperkt elke uitbraak naar boven.

   Misschien moet men wennen aan een Olieprijs van $ 40.-
   ALS PLAFOND, met een kans op $ 10 tot $ 20, ondanks
   alle 'positieve' verhalen.

   DS

   Verwijderen
 52. Wat U niet zult lezen in de Belgische pers:
  Belgische regeringspartijen geven goedkeuring voor onderhandeling toetreding Turkije tot de EU.

  https://twitter.com/nbbrk/status/755496677658812416

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   EUROPA, uw lot is BEZEGELD! Over 'DIE STAATSGREEP' in
   Turkije:

   'Ondertussen praat de EU zondag reeds verder over versnelde toetreding van Turkije tot de EU, ogenschijnlijk voornamelijk vanwege olie en gas, en geeft de EU nu alvast 4,5 miljard euro weg om Erdogan weer gunstig Pro-EU te stemmen. Het visumvrij reizen naar o.a. Nederland door 80 miljoen Turkse inwoners komt er dus spoedig aan en Turks is reeds als officiële EU taal voorgedragen. De Nederlandse Overheid is duidelijk [pdf link] een groot voorstander van dit alles.'

   http://langleveeuropa.nl/2016/07/over-die-staatsgreep/

   Ondertussen wordt Amerika nerveus over de atoombommen
   op Turks grondgebied: MOVE US NUKES OUT OF TURKEY:

   U.S. allies rely on the U.S. arsenal; she writes that pulling out "could easily lead countries like Turkey to develop nuclear weapons of their own."

   Lewis isn't buying it. He says the U.S. Air Force considers the nukes at Incirlik "an expensive distraction from the mission of countering the Islamic State," and he says their intended purpose is to symbolize a commitment to NATO.

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-07-21/why-the-u-s-should-move-nukes-out-of-turkey

   DS

   Verwijderen
  2. Turkije kan met die atoombommen Amerika mooi chanteren om die Gülen te krijgen.

   Turkse journalist: ‘Drone-aanval op huis Gülen in de VS’

   http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/turkije/14909/turkse-journalist-%E2%80%98drone-aanval-op-huis-g%C3%BClen-de-vs%E2%80%99

   Wat een heerlijke tijd leven we toch!

   Verwijderen
 53. Deze verkapte bailout binnen bankensector lijkt iedereen te zijn ontgaan.

  https://biflatie.nl/artikelen/amerika-artikelen/verkapte-bailout-bankensector/

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Kotlikoff: America "Dead Broke" - $199 Trillion in the Red

  http://www.financialsense.com/contributors/laurence-kotlikoff/social-security-massive-looming-problem

  No worries the FED will help..........

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Welcome to the club. Pensioentekorten zijn een wereld-
   wijd fenomeen. Beloften zijn geen verplichtingen.
   Beloften gedaan in andere economische tijden, zijn nu
   geen knip voor de neus waard. Get real. Degenen,
   die nog wat tijd voor de boeg hebben, moeten voor
   zichzelf zorgen, hoe moeilijk dat ook lijkt. Dat
   betekent allereerst uitstaande schuld zo snel mogelijk
   aflossen. Dit zijn structureel deflatoire tijden.
   Schuld is een groter gevaar dan een pensioenfonds,
   dat minder uitkeert.

   DS

   Verwijderen
 55. @DS Bedankt voor het altijd trouw beantwoorden van alle gestelde vragen.

  Centrale banken stuwen de indexen omhoog. Dit is toch een bevestiging, dat het hele systeem kapot is?

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=U1RlJuJ9hAw

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   De Centrale Banken en hun aanhangers beweren, dat zij
   de wereld behoeden voor een economische depressie.

   Maar later zal blijken, dat die depressie toch komt en
   dat de Centrale Banken gewoon wat 'tijd hebben gekocht'.

   Ondertussen kunnen ingewijden even heel rijk worden door
   kunstmatige 'activa-inflatie', net zoals 1927 - 1929,
   de vroegere Superhausse, die destijds de wereld ook
   verrastte, terwijl deflatie al overal had postgevat.
   De Crash, die daarop volgde, was veel erger dan het
   geval was geweest zonder al dat kunstmatig kunst en
   vliegwerk.

   Dus als de beurs- en onroerendprijzen de pan uitrijzen,
   is dat een onheilspellend teken voor hele zware
   economische en geopolitieke tijden. De parallellen met
   vroeger zijn uiterst verontrustend.

   DS

   Verwijderen
 56. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken

  ABN AMRO neemt voorschot op negatieve rente

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/26263387/__ABN_AMRO_neemt_voorschot_op_negatieve_rente__.html

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Telegraaf heeft het verwijdert.

   http://nos.nl/artikel/2118916-abn-amro-mogelijk-negatieve-rente-voor-zakelijke-klant.html

   Verwijderen
 57. Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie.

  http://www.omroepmax.nl/zwartezwanen/uitzending/tv/zwarte-zwanen-4-vrijdag-15-juli-2016/

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Over rentederivaten wat pensionfondsen miljoenen kost.

   loes

   Verwijderen
  2. “Een taboe”: Schimmige pensioenwereld van 1300 miljard zit vol belangenverstrengeling

   http://www.ninefornews.nl/een-taboe-schimmige-pensioenwereld-van-1300-miljard-zit-vol-belangenverstrengeling/

   Verwijderen
 58. Deutsche Bank to close almost 200 branches

  http://www.thelocal.de/20160718/deutsche-bank-to-close-almost-200-branches

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Hungary PM becomes first EU leader to back Trump presidency

  http://www.enca.com/world/hungary-pm-becomes-first-eu-leader-to-back-trump-presidency

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TRUMP's speech op de Republikeinse conventie (1 uur, 16 min.):

   https://www.youtube.com/watch?v=4CVTuOyZDI0

   DS

   Verwijderen
  2. Chinese are cheering for Trump because he will “mess up the US” and let China pull ahead

   http://qz.com/739397/donalds-trumps-pledge-to-stop-a-cheating-china-is-for-no-reason/

   Patrick

   Verwijderen
 60. Ik kwam een ontzettend mooie quote tegen die ik graag met u wil delen....hij komt uit een artikel dat vorige maand geschreven werd door auteur Frederick Forsyth...over de EU en hoe de democratie daar verkwanseld wordt....It was bequeathed to us by giants, it has been signed away by midgets.....ik moest het woord bequeathed even opzoeken, komt neer op "handed down to us"...ik dacht de quote te herkennen, maar kennelijk is het idd van Forsyth.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Naarmate de EU groeide van 6 naar 28 leden en 500 miljoen
   inwoners, werden democratie en soevereiniteit
   opgeofferd. Wacht maar, tot Turkije met 80 miljoen
   inwoners toetreedt. Geen lidstaat heeft dan haar lot
   in eigen hand meer:

   http://www.bbc.co.uk/guides/zgjwtyc

   De blinde bureaucraten hebben flinke boetes in gedachten
   voor 'overtredingen':

   Following a series of cases before the European Court of Justice the Commission is now hammering home the judgements and demanding a massive financial penalty.

   Under the terms they are seeking Greece will be required to pay 34,974 euros to Brussels every day until it has recouped all of the 250 million euros it used to bail out Hellenic Shipyards.

   The Commission said in a statement: “More than seven years after its adoption, Greece still has not implemented the Commission decision of June 2008, ordering the recovery of over 250 million euros of unlawful state aid to Hellenic Shipyards.”

   http://www.express.co.uk/news/world/692565/European-Union-Brussels-fine-Greece-state-aid-Hellenic-Shipyards

   DS

   Verwijderen
 61. 'Voorstel EU: Britten mogen zeven jaar migranten weigeren, en kunnen in interne markt blijven’

  http://www.z24.nl/economie/voorstel-eu-britten-mogen-zeven-jaar-migranten-weigeren-en-mogen-in-interne-markt-blijven-653967

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   The Italian government would back an emergency brake if it kept the UK in the single market, according to Nathalie Tocci, special adviser to the EU high representative for foreign affairs Federica Mogherini.
   Ms Tocci said an emergency brake would have to have a time limit to ensure it doesn't breach EU treaties.
   'But I see no reason why it could not last, say, between seven and 10 years. This was how long temporary derogations lasted after the 2004 enlargement, which the UK chose not to benefit from,' she said.
   Holland could also support the emergency brake, a leading Dutch MEP said, but only if the British Government guaranteed that EU citizens living in the UK would be able to stay.
   Hans van Baalen told the Observer: 'If the rights of EU citizens now living the UK can be guaranteed permanently by the UK government, then I think we can look at some form of emergency brake on free movement of labour.'


   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3705524/Finally-EU-offers-deal-immigration-Plan-offer-Britain-seven-year-emergency-brake-UK-access-Europe-s-single-market.html

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Mag ik op deze plaats mijn WALGING uitspreken over
   het Guardian-artikel van JORIS LUYENDIJK over BREXIT:

   Reports from Brussels suggest a compromise is doing the rounds under which it would be given continued access to the single market plus concessions on freedom of movement. This would be a grave mistake. If Britain comes out of this looking anything less than severely diminished it will be devastating for the EU.

   Call it Project Pain. When the EU starts negotiating the terms of its divorce from the UK it must aim to inflict maximum political and economic damage. Financial powers should be repatriated from London and it must become nearly impossible for Asian, US or African multinationals to continue to have their EU headquarters in the UK. Universities, companies and cities must receive generous help to attract the best minds from their UK rivals, for instance by offering EU passports. There are many more blows the EU can deliver to make sure the UK faces a dark decade of economic stagnation and political isolation. Ideally, its economy should not get back to its pre-referendum size before, say, 2030.

   Project Pain is about protecting the EU from arsonists elsewhere and about helping British democracy reinvent itself.

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/24/eu-britain-must-suffer-for-brexit?CMP=twt_gu

   Gelukkig staat deze man niet aan het roer!

   DS

   Verwijderen
  3. Wierd Duk ‏@wierdduk

   Dat stuk van Luyendijk kan niet serieus zijn. Hoopt op en stimuleert totale Britse Verelendung:

   Verwijderen
  4. @WIERDDUK:

   Dit was niet het eerste ELLENDIGE stuk van de hand van
   LUYENDIJK. Hij is nu juist het soort extremist, die
   de wereld kan missen als kiespijn. Zulke meningen
   doen de vrede in de wereld geen goed!

   http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/20/ja-de-tijd-is-daar-om-afscheid-te-nemen-van-2830095-a1505911

   http://www.trouw.nl/tr/nl/39441/Brexit/article/detail/4332194/2016/07/02/Joris-Luyendijk-Brexit-is-een-zegen-voor-de-EU.dhtml

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/11/europe-turn-tables-bullying-britain-david-cameron-eu

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/28/brexit-great-news-eu-britain-sovereignty

   DS

   Verwijderen
  5. @WIERDDUK:

   LUYENDIJK kan een voorbeeld nemen aan AFSHIN ELLIAN in
   Elsevier:

   Wellicht is een Brexit in de eerste plaats geen economisch vraagstuk, maar een teken van de ontbinding van het geloof in Europa. De mentale, dus ook de politieke klap van een Brexit is groter dan de economische gevolgen van het uitreden van Londen uit de EU.

   Een vertrek van de Britten en de reactie daarop zijn bepalend voor de toekomst van de EU en voor de toekomstige Europese verhoudingen. Winston Churchill eindigde zijn beroemde toespraak over de Verenigde Staten van Europa met deze wijze woorden: ‘If at first all the States of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.’ Churchill zegt eigenlijk dat we in de sfeer van vriendschap en lotsverbondenheid in Europa moeten omgaan met landen die niet willen of kunnen meedoen.

   De politici moeten zich daarom niet verlagen tot het niveau van stadsantropologen van de kwaliteitskranten.

   (Hulde, Heer ELLIAN!)

   http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/06/niet-een-brexit-maar-lichtzinnigheid-van-politici-bedreigt-europa-319264/

   DS

   Verwijderen
  6. @WIERDDUK:

   Het is tenslotte aan enkele Britten te danken,
   waaronder WINSTON CHURCHILL, die zich schrap zetten
   tegen HITLER ( 'de man van het jaar' van TIME Magazine
   in 1937, bejubeld door Joe KENNEDY, Amerikaanse
   ambassadeur te Londen en met Koning EDWARD VIII, later
   de DUKE of WINDSOR, als vurig sympathisant ). Want
   anders was Europa FASCISTISCH gebleven.

   Maar misschien is het teveel gevraagd van een
   'stadsantropoloog', zoals LUYENDIJK, om op de
   hoogte te zijn van de Europese geschiedenis!

   DS

   Verwijderen
 62. WHEN IS BAD NEWS FINALLY BAD NEWS?Available shortly.
  Elke dag kijk ik reikhalzend hiernaar uit....When is
  shortly finally shortly ? :-)

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Zeer attent. Het ligt nog in de schoot der Goden. Maar het is wel de bedoeling om er op korte termijn mee tevoorschijn
   te komen. Ligt ook aan Poes MiauMiau.

   DS

   Verwijderen
  2. U bent dus "de kat uit de boom aan 't kijken " :-)

   Verwijderen
 63. Luyendijks artikel bevestigd de wanhoop in het eu-dictatuur kamp...het is over en uit...afgelopen, finito...we gaan nu de ontbinding van dit eu-gedrocht zien...sneller dan u denkt...en het wordt heel erg pijnlijk en alle verwijten zullen richting de euro-critici gericht zijn, terwijl de eu zichzelf vernietigd heeft door de te totale europese bevolking te negeren en te kleineren.....

  BeantwoordenVerwijderen
 64. @

  A. GARY SHILLING werd positief op de 30-jarige TREASURY in 1981,
  toen het rendement 15.2% was (thans: 2.31%), en is nog steeds
  positief, na 35 jaar! Hier is een belangrijk interview met
  de belangrijkste conclusies:

  (A.GARY SHILLING)(!): On DEFLATION, YIELDS & The USD

  (Windrock Interview - 16 min.): See LINK below

  TREASURY YIELDS will continue their decline as DEFLATION remains ahead.
  Even if their 35 - year appreciation is halted, Treasuries continue to be
  attractive due to their REAL RETURN.

  INFLATION is UNLIKELY to return, EVEN if there will be a big push for FISCAL STIMULUS
  and MILITARY SPENDING, after even more aggressive QE and Negative Rates will
  turn out to be IMPOTENT again.

  A global recession has a 50% chance, due to BREXIT and due to a possible further
  OIL PRICE DECLINE to $ 10.- to $ 20.- a barrel. The energy sector is highly leveraged
  and such a decline would cause major problems.

  The BIG SURPRISE will be a sustained UPWARD TREND in the U.S. DOLLAR in the
  years ahead.

  http://garyshilling.blogspot.co.uk/2016/07/gary-shilling-interview-with-windrock.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+GaryShillingBlog+%28Gary+Shilling+blog%29

  Hij is een van de weinige onafhankelijke geesten met visie.
  Daarom kon hij heel vroeger, als hoofd strategie van Merrill
  Lynch, niet worden gehandhaafd (ML was altijd 'positief' en
  Bullish')

  http://www.agaryshilling.com/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Toch blijft het rommelen op het SDR-front
  IMF releases new video explaining the SDR--Expecting more public interest in the future?:
  http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5027851809001

  Behoort dit bij hun taak als ""onafhankelijke" partij??

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Hier is een verklaring van RICKARDS:

   Is there an alternative to gold? There is one other way out. That’s our old friend, the SDR. The brilliance of the SDR solution is that it solves Triffin’s dilemma.

   Recall the paradox is that the reserve currency issuer has to run trade deficits, but if you run deficits long enough, you go broke. But SDRs are issued by the IMF. The IMF is not a country and does not have a trade deficit. In theory, the IMF can print SDRs forever and never go broke. The SDRs just go round and round among the IMF members in a closed circuit.

   Individuals won’t have SDRs. Only countries will have them in their reserves. These countries have no desire to break the new SDR system, because they’re all in it together. The U.S. is no longer the boss. Instead, you have the “Five Families” consisting of China, Japan, the U.S., Europe and Russia operating through the IMF.

   The only losers are the citizens of the IMF member countries — people like you and I — who will suffer local currency inflation. I’m preparing with gold and hard assets, but most people will be caught unaware, like the Greeks who lined up at empty ATMs last month.

   http://dailyreckoning.com/triffins-dilemma-and-the-future-of-sdrs/

   Probleem blijft, dat SDR's NOOIT geld zullen kunnen
   vervangen, ondanks alle pogingen in het verleden.

   DS

   Verwijderen
 66. OUTRAGE! - Najib's Secret Deal With China To Pay Off 1MDB (And Jho Low's) Debts! - SHOCK EXCLUSIVE

  http://ec2-54-251-147-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com/2016/07/outrage-najibs-secret-deal-with-china-to-pay-off-1mdb-and-jho-lows-debts-shock-exclusive/

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Grappig:

  S&P 500 Futures Liquidity

  http://www.nanex.net/NxResearch/NxLiquidity/

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Thread is dead....nieuwe column?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @anoniem

   Onzin! 140 reacties, waarvan minstens 80% van onderscheidende kwaliteit, binnen 21 dagen. Hoogstens wat gebruikelijke zomervakantieflauwte in de laatste 3 dagen.
   En dat alles inclusief een attente heer Schmull die steevast gedegen onderbouwd reageert op de meest relevante vragen of opmerkingen, waarvoor hulde!
   Waar vind je dat elders op internet en nog gratis ook?

   Verwijderen
  2. Helemaal mee eens RobV!

   Dankzij Dhr. Schmull ben ik het sinds de laatste 2 jaar heel wat beter gaan begrijpen allemaal en waardeer zijn inzet om ons te "informeren" over de echte stand van zaken en waar nodig te verhelderen enorm.

   Verwijderen
  3. Is toch niet zo moeilijk jongens...ik beaam graag wat jullie zeggen, echter, dat doet niets af aan het feit dat de thread nu dead is.....

   Verwijderen
 69. Olie is toch duidelijk aan vele weken aan het zakken en de laatste week nog een stukje sneller ook. Onder de 40 kan in dagen gebeuren.

  Wallstreet trekt zich echter helemaal niets aan van deze sfeer bederver zo lijkt het ..?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   De rally in Junk Bonds is een halt toegeroepen vanwege
   de potentieele problemen bij de met schuld volgeladen
   energie-fondsen. Wacht maar tot $ 20.- in zicht komt.
   Kwestie van tijd.

   Daarnaast kwamen de cijfers van SHELL als een schok.
   Vooralsnog kwam de overname van BG als ongelegen:

   http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-07-28/shell-has-a-decent-strategy-to-bounce-back-from-profit-drop

   7% dividendrendement? Reken daar maar niet op. Dat kan
   alleen met hangen en wurgen.

   DS

   Verwijderen
 70. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/banken-stresstest-wovor-die-deutsche-bank-zittern-muss-a-1105235.html
  Wordt dus spannend vanavond, wanneer zelfs de duitsers zich zorgen moeten meken ! Is dit de achtergrond waarom Schauble plotseling zo lief was voor Spanje en Portugal ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   'Beating a dead horse is not getting you anywhere'.

   Als de regels voor de zwakke lidstaten niet zouden
   worden veranderd, dan ontrafelt de Eurozone SNELLER
   DAN HET LICHT.

   DS

   Verwijderen
 71. Voor de liefhebber.

  http://www.incrementum.li/wp-content/uploads/2016/06/In_Gold_we_Trust_2016-Extended_Version.pdf

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Bedankt! Prima overzicht

   DS

   Verwijderen
  2. goed verhaal natasja, sterkt mij in mijn eigen overtuiging. het verheugt mij ook dat DS het een goed overzicht vindt...wellicht verandert zijn mening nog eens..
   marcja

   Verwijderen
 72. Volatility In Treasury Bonds Likely To Tick Higher

  http://www.seeitmarket.com/volatility-treasury-bonds-tick-higher-15917/

  BeantwoordenVerwijderen
 73. It's official. De nieuwe algemene voorwaarden van de ABN AMRO per 1 oktober...

  https://twitter.com/Thomas_van_Vugt/status/758933895823826944

  Paula

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Ik heb de brief van deze fijne bank gisteren ook gekregen. Geld stallen binnen je eigen bedrijf gaan ze nu ook bestraffen. Evert

  BeantwoordenVerwijderen
 75. http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/wereld/is-dreigt-met-de-atoombom-er-is-reden-genoeg-dat-serieus-te-nemen/ar-BBv2wrg?li=AAazPsO&ocid=spartandhp
  wat gebeurt er met de dollar en treasures wanneer een vuile bom ontploft in Wall Street ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Een 'vuile' bom zou de economie ernstig treffen, wat
   positief is voor Treasuries. De Dollar zal uiteindelijk
   ook worden geholpen, maar het effect op korte termijn
   kan wat negatief zijn. Amerika zou ongelofelijk hard
   terugslaan, zie Pearl Harbour en Japan. Bij 9/11 was
   er sprake van een aanval op Mecca.

   DS

   Verwijderen
 76. Economen: ‘Stresstest Europese banken is niet streng genoeg’

  http://www.nu.nl/economie/4300312/stresstest-europese-banken-niet-streng-genoeg.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een echt zware crisis, zoals die in 2008, is niet doorberekend!
   Wat hebben we aan zo'n stresstest?

   Ivo Arnold in het artikel op nu.nl: "De uitkomsten van deze test komen de financiële sector natuurlijk goed uit. Het suggereert dat het wel goed gaat. Dat geeft banken weinig prikkels om hun kapitaalbuffers te verhogen, terwijl dat wél nodig is."

   Verwijderen
  2. de FT maakt er ook gehakt van
   marcja

   Verwijderen
  3. Pieter Lakeman: ‘Ze zijn doorgeslagen bij DNB’

   http://amweb.nl/news-1218322/pieter-lakeman-doorgeslagen-dnb

   Paula

   Verwijderen
  4. @ANONIEM @MARCJA @PAULA

   Geen verrassing! Deze tests vinden plaats om de gemoederen
   te sussen. Het lange termijn effect van Negatieve Rente
   werd buiten beschouwing gelaten en verschillende
   regels (Pass/Fail) werden weer veranderd. Toch viel op,
   dat de situatie beter lijkt dan 2 jaar geleden.

   Deutsche Bank viel zelfs mee, maar Raiffeisen en
   ABNAMRO vielen tegen. Montepaschi zal moeten
   worden aangepakt en het benodigde bedrag is niet
   onoverkomelijk.

   De Europese bankaandelen zijn nu zo 'goedkoop',
   vooral vergeleken met Amerikaanse banken, dat
   moedige speculanten er zeker weer zullen inspringen.
   Alle aanbevelingen waren tot nu toe voorbarig.

   DS

   Verwijderen
  5. Zelfs na deze milde 'stresstest' zakken de aandelen van banken:

   http://www.nu.nl/economie/4300832/koersen-grote-banken-omlaag-uitkomst-stresstest-.html

   Wat zou er vandaag gebeurd zijn als er wel een 2008-scenario was getest?

   Verwijderen
 77. Geachte heer Schmull, wat wordt precies bedoelt met : " economic modeling will be released in the opposite direction?"

  Brexit: The Big Picture - Mike Maloney
  https://www.youtube.com/watch?v=OTzbnRbfzeI

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Maloney stelt, dat Brexit nu de schuld krijgt van de
   eventele economische teruggang, die van tijd tot tijd
   toch plaatsvindt. Of de geldhoeveelheidsgroei van
   de laaste 20 jaar opeens wordt teruggedraaid, is echter
   de vraag. De taak van de FED sinds 1913 is juist om
   ervoor te zorgen, dat de geldhoeveelheid op peil blijft
   en de neiging heeft om te blijven groeien. Daarom
   wordt de geldkoopkracht 'uitgehold', zodat er geen
   depressie ontstaat, die inderdaad de activa-inflatie
   teniet doet.

   Depressies zijn echter niet uitgebannen, omdat de
   Centrale Bank op een gegeven moment wel degelijk
   de controle verliest (zie 1929).

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Depressies zijn echter niet uitgebannen, omdat de Centrale Bank op een gegeven moment wel degelijk de controle verliest (zie 1929)

   In september, oktober 2008 hebben de Centrale Banken toch ook de controle verloren?

   Overigens stel ik vast dat goudverkopers enorme angst/paniek verhalen schrijven om goud en zilver te blijven verkopen. Al sinds 2009 horen we over hyperinflatie, voor 2008 jarenlang dat de $ instort, etc. Men komt nooit terug op verkeerde analyses en visies. Maar belicht altijd alleen maar dat wat goed gezien is.
   Mike Maloney: ''Michael Maloney is the founder and owner of GoldSilver.com, a global leader in gold and silver sales '' Hij heeft een interessante cv. Hij lijkt mij een geboren verkoper.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Maloney en collega's kwamen tot de ontdekking, dat
   'gelddrukken' (QE), helemaal geen echt gelddrukken was.
   Het is een 'asset swap'.

   Daarom is hun scenario nu: eerst deflatie, vanwege
   lagere omloopsnelheid van het geld, en daarna
   hyperinflatie, omdat Centrale Banken nooit zullen
   stopppen. Elke Centrale Bank zal dus vervallen in
   de praktijken van de Republiek van Weimar.

   Nee hoor. Uitgesloten. Weimar gebeurde door het
   belachelijke Verdrag van Versailles. Het gebeurt
   weer in Bananenrepublieken zoals Venezuela
   (voedselrellen + winkels moeten voedsel verkopen
   beneden hun inkoopprijs). Maar Weimar zal NIET
   gebeuren in bepaalde beschaafde landen, die een
   cultuur hebben van de tering naar de nering zetten.

   Hyperinflatie is tenslotte politieke zelfmoord van
   de heersende klasse.

   http://www.discreetbullion.com/blog/mike-maloney-on-negative-interest-rates-deflation

   DS

   Verwijderen
 78. Alan Greenspan: 'Nervous' Bond Prices Are Too High

  http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-07-28/alan-greenspan-nervous-bond-prices-are-too-high

  BeantwoordenVerwijderen
 79. When is when is bad news finally bad news finally on air...:)

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Geachte heer Schmull,

  Denkt u dat na een crash in huizenprijzen, er de komende decennia nog wel toekomst is in verhuur van onroerendgoed (particulier en of commercieel)? Wanneer mensen aanzienlijk minder te besteden hebben, zullen de huren ook drastisch naar beneden gaan, en waarschijnlijk zullen de onroerendgoed prijzen lange tijd ook niet of nauwelijks stijgen. Of is dit een tijdelijke situatie die na verloop van tijd weer aantrekt. Hoor graag uw visie.

  Dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   We leven in een structureel deflatoire periode,
   gekenmerkt door (uiteindelijk) schuldvermindering,
   overcapaciteit, vergrijzing en een tekort aan
   jonge gezinnen. Huizenprijzen zijn kunstmatig
   overgewaardeerd door het stimuleringsbeleid van de
   Centrale Banken, die een 'vermogenseffect' beoogt
   te creeeren. Dit is niet vol te houden.

   Als het straks weer eens economisch tegenzit en de
   werkeloosheid stijgt, dan kan men zich de huidige prijzen
   en huren niet veroorloven, hoe laag de rente ook is.

   Onroerend goed beleeft zijn laatste stuiptrekkingen,
   voordat het terugvalt in een langdurige coma. Degenen,
   die daarop wachten met Kasgeld als Koning, zullen
   de enige gelukkigen zijn.

   Dat sluit niet uit, dat overgewaardeerde activa NOG
   MEER overgewaardeerd kunnen worden. De mens heeft
   in de geschiedenis zijn verstand meermalen verloren.

   Ga dus af op uw eigen instinct. Negeer de massa.
   Mensen in een groep doen onverstandige dingen.

   DS

   Verwijderen
 81. Dank voor uw snelle antwoord. U bevestigt mijn idee. We zouden een appartement kopen voor de verhuur... Voor ons pensioen, maar hebben daar op de valreep van afgezien oa door uw blog en het boek deflatie in aantocht. We gaan ons geld nu op een andere manier veilig stellen. Mogelijk in de toekomst opnieuw in onroerend goed. Overigens net een boek van Mike Maloney gelezen waarin hij adviseert om goud op zijn hoogtepunt ( voor zover je weet wanneer het hoogtepunt is bereikt...) te verkopen en te investeren in onroerend goed. Maar hierover dus inmiddels twijfel maar dus mogelijk op langer termijn dus wel opnieuw een optie...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet te veel waarde hechten aan "geld" en "pensioen"....veel kun je niet doen, denk je nu echt dat je the king of the castle bent als je wat onroerend goed hebt terwijl niemand meer geld heeft???....dan wordt onroerend goed simpelweg kapotbelast....kijk naar het oude Rome, van een miljoenenstad naar enkele tienduizenden inwoners oa door belastingen, mensen verlieten hun ladgoederen en villa's omdat ze de belastingen niet meer konden opbrengen...denk niet dat je straks "de slimste" bent...wanneer de meute alles kwijt is, denk je dandat jij veilig zit met je onroerend goed???

   Verwijderen
  2. U verwoordt precies onze twijfel over het advies van Mike maloney. Hij adviseert koop van vastgoed, maar laat de context achterwege van de wereld waarin dat vastgoed tegen die tijd eruit ziet. Namelijk weinig inkomen, armoede etc. Het is loslaten van ideeën zoals we jarenlang zijn gewend, namelijk zorgen voor je pensioen, financiële zekerheid. Uit uw verhaal klinkt door dat we er allemaal aan moeten geloven, ook als je je vermogen enigszins hebt kunnen beschermen...

   Verwijderen
  3. Goed opgemerkt: wat heb je nog aan vermogen of onroerend goed als de rest van de wereld onherkenbaar is veranderd? Wil je nog wel verder in zo'n wereld?
   Als je je zorgen maakt over geld en materie kun je beter nu nog genieten van het geld dat je eigenlijk toch niet nodig hebt. Los eerst je schulden af en als er daarna nog steeds teveel geld over is ga je korter werken en wat vaker op vakantie!
   En ga over op een eenvoudige en onafhankelijke levensstijl.

   Verwijderen
  4. Wat er morgen gebeurt weet niemand...ik denk dat je er rekening mee moet houden, dat het grootste gedeelte van je eigendommen veel in waarde zullen dalen, wen gewoon aan het idee zodra je assets je leven gaan beheersen heb je geen leven meer.....

   Verwijderen
 82. Kunt u boeken aanraden mbt hoe te investeren in een deflationaire periode?

  Vriendelijke groet, Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR:

   Er is keus te over, maar hier is een greep:

   Verschillende klassieke werken van A.Gary Shilling,
   w.o. DEFLATION:

   http://www.agaryshilling.com/books/

   DEFLATIE IN AANTOCHT (Mecking & Hogervorst)

   https://www.bol.com/nl/p/deflatie-in-aantocht/9200000036272512/

   Verschillende boeken van ROBERT PRECHTER, die nog steeds
   actueel blijven. 'Voorspellingen' zijn natuurlijk voor
   de LANGE termijn, want niemand weet de timing:

   https://www.amazon.com/Robert-R.-Prechter-Jr./e/B002Q5R34S

   DEFLATION (Burdekin) - een historisch perspectief

   http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/id/9780521153560?gclid=COaAp5rcos4CFcMp0wodLpUCsg

   DS

   Verwijderen
  2. Dank u! Groet Cor

   Verwijderen
 83. Geachte heer Schmull,

  volgens IEX zou in Japans plan helikoptergeld zitten voor 22 miljoen armere Japanners.
  http://www.iex.nl/Column/254728/Fondsenrondje-Helicoptergeld.aspx

  weer een stap dieper het moeras in?

  groet, streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Weer een wanhopige maatregel, met name voor politieke
   consumptie, met de nodige gevolgen voor meer financiering
   later:

   To prevent a fiscal cliff, the government will likely repeat large-scale stimulus. Considering that a general election must be held by late 2018, direct government spending would become larger

   http://www.cnbc.com/2016/08/02/japan-pm-approves-stimulus-package-includes-handouts-to-22-million-low-income-people-report.html

   DS

   Verwijderen
 84. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen