Translate

donderdag 16 juni 2016

TUSSEN DE WAL EN HET SCHIPTUSSEN DE WAL EN HET SCHIP

De Centrale Banken kunnen geen kant meer uit. Doorgaan op de oude voet of normalisering? Hoe dan ook, het maakt niets meer uit, want een harde landing ligt in het verschiet. Het onorthodoxe monetair beleid van de laatste 20 jaar heeft de instorting van het financieele systeem even kunnen uitstellen. Maar na 7 decennia van extreme, meestal improductieve, kredietexpansie en een toenemende reeele economische groeivertraging, lijkt dit absurde beleid van nul- en negatieve rente en van marktmanipulatie door de opkoop van allerlei activa, niet opgewassen tegen de natuurwet. Eb en vloed kunnen tijdelijk worden afgeremd, maar nooit worden tegengehouden. Hoelang is het massieve bedrog bij spaarders, gepensioneerden en verzekerden nog vol te houden? Of zijn besparingen voor toekomstplanning opeens voorgoed uit de tijd? Wat kunnen Centrale Banken nog verder bedenken, nu bijna al hun kruit is verschoten? Bij de beleidsmakers breekt het koude zweet uit, want de ultieme systeemcrisis staat geduldig haar opwachting te maken, ondanks hun schijnbaar eindeloze vindingrijkheid om het bestel overeind te houden. Er is geen twijfel mogelijk, dat de Centrale Banken opeens het bijltje erbij neer zullen moeten gooien. Dan is de Big One ophanden. De timing daarvan is totaal onbelangrijk.


Zelfs een periode van economische stagnatie, vergelijkbaar met die van Japan in de laatste 25 jaar, lijkt voor de rest van de wereld onaannemelijk. Japan heeft geluk gehad! Haar staatsschuld was in 1989 relatief laag en de financiering van de schuldexplosie sindsdien, werd voornamelijk verzorgd door de Japanners zelf. Verder kon Japan profiteren van een redelijke economische groei elders, door de Yen voortdurend te verzwakken. De vergrijzing kon worden opgevangen door de hoge welstand per hoofd der bevolking. Bovendien is de Japanse maatschappij vrij homogeen, vanwege beperkte immigratie. De rest van de wereld staat echter voor een veel grotere uitdaging. De totale wereldschuld, als percentage van de economie, is al historisch torenhoog (een record van minstens 240%). De vermogensongelijkheid lijkt ongeevenaard in de wereldgeschiedenis. Amper 62 mensen bezitten - op papier - evenveel als de helft van de wereldbevolking (3.6 miljard mensen). Dat was 5 jaar geleden nog 388! (Oxfam). Stel eens voor, hoe hoog de spanningen kunnen oplopen, als het ooit misgaat. Leef dus zo onopvallend mogelijk en laat nooit zien, hoeveel geld men heeft.

De Grote Klap, die korte metten maakt met de Status Quo, gaat vooraf aan een eventuele Nieuwe Wereldorde. Wat blijft er over van het verdeelde Europa en van de instabiele Eurozone? Of van China met haar tijdbom van excessieve schuld? Of van de overige, eens populaire, grondstofgevoelige BRICS (Brazilie, Rusland en India)? Als de Financieele Crisis van 2008 slechts een voorspel was van de Big One, dan zal de triomftocht van de Dollar en de Treasuries zich voortzetten. De massieve kapitaalvlucht uit de Euro en de Yen, met hun negatieve rentes, richting Dollar, neemt steeds grotere vormen aan. De internationale vraag naar Euro-obligaties en aandelen is in de laatste 1 ½ jaar ingestort en is thans negatief. Het opkoopprogramma van de ECB, wat dient om het Europroject staande te houden, loopt achter op de werkelijkheid en moet dringend worden uitgebreid. In navolging van de Bank of Japan, die grootaandeelhouder is geworden van de Nikkei 225 en zich daardoor ontpopt heeft als een gigantisch Hedge Fund. Desalniettemin is de Nikkei 225-index in het laatste jaar al met 20% gedaald! Ondertussen is de Eurostoxx 50-index in het laatste 1 ½ jaar al 25% naar beneden gekelderd, in tegenstelling tot alle verwachtingen van de ‘deskundige’ optimisten. Waar is de toverstaf van de ECB gebleven, als het effect van de laagste rente in 5000 jaar en de laagste obligatierendementen in 500 jaar, het af laat weten?

De Dollar, als percentage van alle valuta-reserves, is nog steeds 64% tegenover 70% in 1999. De Euro is sinds die tijd nagenoeg gelijk gebleven (20%), maar wel 5% lager dan voor de Financieele Crisis in 2008. Rond 60% van alle internationale obligaties en leningen luiden in Dollars, tegenover rond 20% in Euros en rond 3% in Yen. Internationale transacties in Dollars zijn in de laatste 5 jaar in de lift (van 30% naar 43%), terwijl de Euro als betaalmiddel in betekenis afnam (van 44% naar 29%). De (tot 1 October, 2016, niet-inwisselbare) Chinese Yuan neemt nog steeds slechts 2% van alle transacties in de wereld voor haar rekening. Misschien wordt de Yuan echter voorlopig niet inwisselbaar tegen de Dollar. Het einde van de wereldrol van de Dollar is dus nog lang niet in zicht!  Integendeel. De rest van de wereld probeert, met onderbrekingen, juist te devalueren ten opzichte van de Dollar om de economie op peil te houden.

Maar echt ‘gelddrukken’ is heel gevaarlijk (zie Venezuela!), want hyperinflatie verarmt de gehele binnenlandse bevolking. Bij een soort landenfaillissement (zoals verlenging van de afloopdatum van staatsobligaties) zijn voornamelijk de crediteuren de klos. Dit laatste wordt schering en inslag tijdens de volgende crisis, net zoals in de vorige Grote Depressie in de jaren ‘30. Dat is nog eens andere koek dan in 2008! Raad eens, wat aandelen, grondstoffen en kredietgedreven onroerend goed dan waard zijn! De handel stopt. Vandaar de onafgebroken vrije val in rendementen van soliede staatsobligaties, die nu ondenkbare waarderingen hebben bereikt en historisch de beste voorspellers zijn geweest van de toekomst. Die waarderingen wijzen op de komende Grote Klap, gepaard gaande met een hele reeks van ‘onverwachte’ faillissementen, die de economie en de politiek van de wereld onherkenbaar zal veranderen. Wees voorbereid!

In een wereld van blinden, zijn voorlopig de eenogigen, namelijk Kasgeld in Dollars en Amerikaanse Treasuries, Koning. Er is zo’n enorm tekort aan Treasuries, benodigd als onderpand voor Derivaten en Krediet, dat het rendement van de 10-jarige (1.60%) op weg is naar MINUS 1%! Het rendement van de 15-jarige Japanse staatsobligatie (JGB) en die van de 10-jarige Duitse Bund zijn reeds negatief voor het eerst ooit. Maar eindigt niet al het ‘papiergeld’, zonder enige discipline en zonder enige dekking van tastbare activa, zoals Goud of Zilver, als waardeloos op de schroothoop? Sinds 4200 voor Christus, hebben immers 639 valuta’s dat trieste lot moeten ondergaan. Het tempo van de ondergang van die valuta’s verschilt echter aanzienlijk. De laatste keer, dat Amerikaans geld waardeloos werd, was 235 jaar geleden, toen de onbeperkte uitgifte van de Amerikaanse Continentals de strijd om Amerikaanse onafhankelijkheid financierde. Dat was de ‘oorlogsbelasting’ van destijds.

Sindsdien volgden verschillende vormen van een Goudstandaard, wat echter in 1971 moest worden beeindigd. De Dollar werd toen ‘fiatgeld’, zonder dekking, dat af en toe weliswaar in opspraak kwam door een inflatiecyclus, maar uiteindelijk toch steeds, als ‘s werelds reservevaluta, hardnekkig werd verdedigd (door bijvoorbeeld 20% rente in 1981). Deze historische, niet aflatende vastberadenheid is deel van de Amerikaanse cultuur, ongeacht de benodigde offers, wat wezenlijk verschilt van de meeste andere culturen. Daarom lijkt de Dollar de laatste rots in de branding, zolang de Amerikaanse hegemonie relatief in tact blijft en de rest van de wereld verder wankelt. Soms lijkt het, dat Amerika de rest van de wereld niet meer naar zijn hand kan zetten, maar bij de volgende wereldwijde economische crisis, is er geen enkel ander land, dat kan optreden als de geldschieter in laatste instantie (‘lender of last resort’), net zoals dat het geval was in 2008 (valuta-swaps van de Federal Reserve met 14 Centrale Banken over de gehele wereld). Reken dus op een opmerkelijke versteviging van Amerika’s positie in de wereld en dus de Dollar, na de volgende Grote Klap. De Euro, als valuta zonder land, overleeft die niet. De Europese Commissie (het ‘Politburo’) van de Europese Unie (28, voornamelijk ‘straatarme’ leden) evenmin.

Overigens is de koppeling van een valuta met bijvoorbeeld Goud en Zilver nooit bestendig gebleken. Zo’n gedwongen discipline van de geldhoeveelheid werd regelmatig verlaten, als de omstandigheden daartoe aanleiding gaven. Toch lijkt er weer een belangrijke rol voor Goud weggelegd in een nieuw monetair systeem, na de Grote Klap, om het vertrouwen in het financieele systeem te herstellen. Dat heeft de geschiedenis bewezen. De mensheid heeft historisch bijna altijd gekozen voor Goud en elke andere vlieger, zoals SDR’s (Speciale Trekkingsrechten van het IMF), ging nooit op. Dus wat Fysiek Goud verdient deel uit te maken van een vermogen, als verzekering, ongeacht de prijs. Goud is zo schaars in verhouding tot de wereldliquiditeit, dat de Fysieke Goudhandel op den duur niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Praat er daarom nooit over. De Centrale Banken zelf doen daarover ook geheimzinnig en velen bezitten waarschijnlijk meer Goudcertificaten dan Fysiek Goud. Wat kennelijk aantrekkelijk is voor Centrale Banken (Goud, niet Zilver), moet dus ook aantrekkelijk zijn voor de slimme particulier. De ‘manipulatie’ van de Goudprijs (via de Futures) moet men op de koop toe nemen. Dus niet wakker liggen, als de Goudprijs ooit weer eens daalt met 50%. U zou uw schilderij van Rembrandt toch ook niet verkopen? Goud is misschien nog wel mooier om naar te kijken.

Na de laatste Grote Klap, zo’n 9 jaar geleden, heerst er onterecht een stemming van gezapigheid, omdat de Centrale Banken er voor hebben gezorgd, dat de opgepompte prijzen van activa hoog bleven, wat er ook gebeurde ( de ‘Put’ van de FED). Maar pijn kan niet eeuwig uit de weg worden gegaan, waardoor gezapigheid steeds riskanter wordt. Gaat men wat verder terug in de geschiedenis, dan hebben de Centrale Banken af en toe wel degelijk door de zure appel heen moeten bijten, zodra zij de macht over het stuur kwijtraakten, met alle gevolgen van dien. Velen beschouwen hen al als ‘spoken’ (‘zombies’)! Waarom zou een ‘normalisering’ van de rente naar bijvoorbeeld 3% niet opeens zomaar uit de lucht kunnen komen vallen? In ieder geval kan dan de rente weer worden verlaagd bij de volgende recessie.

Helicoptergeld? Uiterst riskant en illegaal. Een wetsverandering kan jaren duren. Nog negatievere rente? Het averechtse effect is nu duidelijk. Nog meer kwantitatieve verruiming (QE)? Het effect daarvan is steeds verminderd. De Super-QE (QQE) van de Bank of Japan (BOJ) heeft uiteindelijk weinig uitgehaald voor de aandelenmarkt.

De meeste waarnemers zijn van mening, dat de Amerikaanse Federal Reserve bluft, door meerdere rente-stijgingen in het vooruitzicht te stellen. Deze ‘verkrapping’ van het monetair beleid zou net zo voorbarig zijn als in 1936 tot 1937, welke het economisch herstel, sinds het dieptepunt van de depressie in 1933, destijds in de kiem smoorde. Tussen Mei, 1937 en Juni, 1938, beleefde Amerika een grote economische krimp van 9%, een productiedaling van 40% en een instorting van de aandelenmarkt van liefst 50%. Groothandelsprijzen raakten weer in een vrije val van 11%. Maar wie herinnert zich nog de gebeurtenissen van 80 jaar geleden? De geschiedenis leert ons juist, dat elke generatie vervalt in dezelfde ‘fout’ uit het verleden. Was het maar zo, dat men lering trok uit het verleden! De realiteit is, dat elke generatie het beter meent te weten dan de vorige.

Opvallend is, dat de BOJ verrassenderwijs al reusachtig veel gas heeft teruggenomen in haar monetaire stimuleringen, met pijnlijke gevolgen voor de Aziatische markten, terwijl de Yen omhoog is geschoten. De Yen (en de Euro) worden door de Grote Speculanten geleend (‘goedkoop’) voor hun hefboomspelletjes, dus er gaan er weer velen voor de bijl! (Als men leent in een bepaalde valuta, is men ‘short’, en moet men ‘indekken’, als die niet daalt). Maar zodra de Grote Speculant weer is uitgekleed, dan kan men een aanzienlijk lagere Euro en Yen verwachten tegenover de Dollar.


Er zijn wel degelijk grenzen aan de opkoop van activa door een Centrale Bank. De activa op de balans van alle Centrale Banken, thans ter waarde van 25% van de gehele wereldeconomie, moeten ook weer eens ‘teruggedraaid’ worden. Dat is een zwaard van Damocles, die boven ons hoofd hangt. Het zal een generatie duren om over die pijn heen te komen! De les van de ‘pijn’ van 1981 ( 20% rente, 2 achtereenvolgende recessies en een forse schuldensanering) is juist, dat er daarna weer een langdurige periode van economische groei mogelijk wordt, net zoals die tijdens de jaren ‘80 en ‘90. Een crisis, hoe angstig ook, werkt louterend en is een voorwaarde voor een nieuwe welvaartsfase. Zonder een chirurgische ingreep, wordt een ziek mens nooit beter.


DIEDERIK SCHMULL                                                                             16 Juni, 2016

Westcliff-On-Sea, Essex, U.K.

===219 opmerkingen:

 1. Heer Schmull, hartelijk dank voor bovenstaande column, zeer leerzaam. Ik zou zeggen verplichte kost voor iedere politicus.Het is misschien wat voorbarig, maar ik denk, naar aanleiding van de laatste gebeurtenissen in het VK: de moord op parlementslid Jo Cox (pro Europa kamp) door een halve gek (vermoedelijk Brexit kamp), dat de stemming wel eens kan omslaan naar "remain in Europe" en sukkelt het EU-sprookje nog een tijdje door. Speelt de elite trouwens wel in de kaart, denkt u niet?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Wat in ieder geval zal veranderen na deze schokkende
   gebeurtenis, is de manier van campagne voeren ten aanzien
   van het Referendum. Het wordt veel soberder. Velen
   hebben trouwens al hun stem uitgebracht via een Postal Vote.
   Dus uitstel van het Referendum lijkt niet aan de orde.

   Volksvertegenwoordigers moeten tijdens hun spreekuur
   regelmatig de politie bellen. Wat dus ook moet
   veranderen is het versterken van de veiligheid
   tijdens zo'n essentieele vorm van democratie.

   Het effect op de uitslag is nog onduidelijk.

   DS

   Verwijderen
  2. Alles heeft een reden...maar moest daarom een jonge vrouw/politica vermoord worden door hét systeem om een Brexit te voorkomen? De haute finance kent géén scrupules...een duidelijke FF...

   Verwijderen
 2. De koersen in de US gingen na die moord op Jo Cox omhoog en ook hier wordt meteen die link gelegd:

  http://www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-160616-254/Winsten-op-Wall-Street.aspx

  Eigenlijk heel bizar wat hier gebeurt!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mensen vormen hun mening vaak obv emotie maar stemmen uiteindelijk met hun verstand. Zie de verrassende uitslag vorig jaar met marie le pen, de huidige daling van Trump in de peilingen, en zo zal het ook met brexit gaan.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In open letter to ECB 18 left-wing members of EP ask ECB the use helicopter money to help real economy 'through direct spending'
  http://www.zerohedge.com/news/2016-06-17/it-begins-members-european-parliament-beg-draghi-unleash-helicopter-money

  Is in het verleden ook in Japan en de VS gedaan en heeft totaal geen positief effekt gehad.
  Wat zullen de konsekwenties voor de euro/EU zijn ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   'Echt' helikoptergeld is nog maar de vraag. Maar de druk
   op de ECB is begrijpelijk, vooral als de Euro sterker
   wordt. Een veel sterkere Euro bedreigt het Europese
   project. Dus wie weet komt er een aap uit de mouw.

   Daarom lijkt een zwakkere Euro uiteindelijk een kwestie
   van tijd, ookal omdat de Europese kapitaalvlucht richting
   Amerika zich zal voortzetten. Vanwege rendements- en
   geopolitieke redenen.

   DS

   Verwijderen
 5. TLT Monthly Chart: Rally Could Hit $145 This Summer:

  http://www.seeitmarket.com/tlt-rally-extend-145-summer-trading-15787/

  Siem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SIEM:

   De 30-jarige Duitse Bund heeft nu een negatief rendement
   voor het eerst ooit! Alles wordt er met de haren
   bijgesleept als verklaring, zoals Brexit, etc. Maar de
   hoofdreden is, dat de markt DEFLATIE ziet opdoemen,
   ondanks alle superstimuleringen van de Centrale
   Banken. 99% van de economen zagen dit niet aankomen.
   Tijdens mijn gehele loopbaan, kreeg ik te horen:
   luister nooit naar de voorspellingen van economen
   (met al hun modellen):

   The yield on the 10-year Treasury earlier fell as much as seven basis points to 1.52% - its lowest level in four years and within sight of its all-time low of 1.39%. It's since bounced back to 1.54%.The two-year Treasury yield is off another seven basis points to 0.66% - its lowest level since the Feb. 11 bottom of 2016's market panic.The Fed's dovish retreat yesterday combined with growing fears of a Brexit (the vote is one week away) are at work.Across the pond, the German 10-year Bund yield is down 1.3 basis points to negative 0.02%, and the Swiss 30-year bond has fallen to negative territory - making that country the first one ever with government bond yields below zero all the way out to 30 years on the curve. U.K. 10-year Gilt yields are down to 1.11%. (Seeking Alpha)

   DS

   Verwijderen
  2. @SIEM:

   HERSTEL! De 30-jarige van Zwitserland, niet van Duitsland.


   DS

   Verwijderen
 6. Switzerland Withdraws Application To Join EU: Only "Lunatics May Want To Join Now"

  http://www.zerohedge.com/news/2016-06-17/switzerland-withdraws-application-join-eu-only-lunatics-may-want-join-now

  Jammer dat dit geen voorpagina-nieuws is.

  Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 7. We gaan het zien.....het zal fout gaan....maar wanneer is onduidelijk.....kunst en vliegwerk heeft het zaakje nu 8 jaar in de lucht gehouden sinds 2008....wie weet lukt het nog 8 jaar, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk....het is bijna letterlijk het sprookje De nieuwe kleren van de keizer....iedereen speelt het spel mee....nu gaat mario bedrijfsobligaties opkopen.....zo krankzinnig is het al geworden....alle financiele wetten worden gebroken....en wederom, iedereen speelt het spel mee.....totdat......peter

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dit was mijn laatste posting....ik blijf lezen.....maar heb niet zo veel te vertellen...het ga u allen goed....may your God be with you.....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Geachte heer Schmull,
  Wat verwacht u vanuit Engeland t.a.v Brexit? Yes or No.
  Het lijkt erop dat de moord op Jo Cox zaken verandert.
  streefrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De laatste opiniepeiling lijkt nog onbeslist, de
   verschillende kampen zijn nagenoeg gelijk.

   Velen, die Brexit aanhangen, hangen het niet aan de
   grote klok. Dus er is echt geen pijl op te trekken.

   https://www.politicshome.com/news/uk/politics/opinion-polls/news/76321/polls-suggest-remain-making-ground-ahead-eu-referendum

   DS

   Verwijderen
 10. "U zou uw schilderij van Rembrandt toch ook niet verkopen? Goud is misschien nog wel mooier om naar te kijken."

  Op de schilderijen van Rembrandt staan vaak te dikke, doodbleke, zelfvoldaan voor zich uitkijkende burgervrouwen ... Niet echt opwekkend als je het mij vraagt.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. " Venezuela verhongert door hyperinflatie "

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/venezuela-verhongert-hyperinflatie/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Venezuela

   Geachte heer Schmull,

   Heeft u een mening, visie en tijdprojectie mbt. financiele en economische ontwikkelingen in Venezuela en Brazilie. Hoe lang zal het nog duren voordat bv. Venezuela failliet gaat?

   Vandaag las ik dat China (grootste crediteur van Venezuela) onderhandelt met de oppositie mbt. de schulden.

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Het drama van Venezuela duurt al heel lang en lijkt
   nog veel moeilijker te zullen worden. De sleutel is
   de olieprijs. Olie is 25% van het BNP en 80% van de
   export. De staatsschuld t.o.v. het BNP is tegen de 50%,
   dus nog steeds de helft van die van vele andere, zwakke
   landen. Maar de Bolivar is nu praktisch vernietigd als
   betaalmiddel. October en November zijn belangrijke
   maanden voor financiering. Het lijkt alsof een deal
   met crediteuren, zoals China en Rusland, onvermijdelijk
   wordt. Ondertussen wordt het leven van de gewone burger
   natuurlijk uiterst hachelijk en emigratie (vooral naar
   Amerika) is op een record. Maar als de olieprijs weer
   verder zakt (wat waarschijnlijk is), dan wordt het
   erg spannend. Een militaire coup is niet ondenkbaar
   (tot nu toe voorkomen door corruptie).

   Brazilie staat er veel beter voor. Er is kans op een
   verbetering bij een veranderd beleid. Vele topaandelen
   zijn al 50 tot 70% gedaald. Lokale schuld heeft een
   rendement van 14%, wat speculanten aanlokt. Het wordt
   een lange weg van relatieve soberheid, als dat mogelijk
   is, maar veel minder wanhopig dan menig ander land
   in de Mercosur. Opvallend is, hoe protectionistisch
   dit soort landen blijven, ondanks alles.

   DS

   Verwijderen
 12. Klein referendum in de Trouw

  Polderpeil

  Is het tijd voor een Nexit?

  Ja, onze democratie wordt uitgehold door Brussel
  7108 (67%)

  Nee, de EU verhoogt onze vrijheid, welvaart en veiligheid
  3532 (33%)

  Totaal 10640

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @

  OPGELET: Stel de koop van GOUD even uit. Het SLIMME GELD is
  'SHORT'

  (SHERIDAN)(!): Commercial Traders ('SMART MONEY') Are MASSIVELY NET SHORT GOLD: Indicating A MAJOR PEAK in GOLD!

  http://www.financialsense.com/contributors/cris-sheridan/massive-speculative-gold-bet-brexit-selloff

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het grote geld verwacht dus dat brexit niet doorgaat
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De BOOKMAKERS geven BREXIT nog weinig kans:

   Bookmakers, who have already taken in record volumes of bets on this vote, see things very differently. Across the leading purveyors of political betting, average odds currently hover at around 1/4 implying a 75% probability that remain will win.

   Net zoals bij het Schotse Referendum.

   http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/21/who-can-you-trust-on-the-eu-referendum-the-pollsters-or-the-bookies

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   BREXIT staat nu weer voor in de opiniepeilingen:

   http://www.cityam.com/243772/new-telephone-poll-puts-leave-ahead-after-six-point-swing?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

   Dit wordt spannender dan men denkt. Dit gaat lijken
   op de voorspelling, dat Trump geen schijn van kans
   maakte.

   DS

   Verwijderen
 15. http://fd.nl/beurs/1156939/let-it-shine
  Geloof er sinds begin dit jaar weer in, en het gaat prima.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Over brexit: inderdaad ! volg de poll tracker op ft.com, en die wijst ook richting brexit.... voor wat het waard is !!
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 17. DS: Waarom zou een ‘normalisering’ van de rente naar bijvoorbeeld 3% niet opeens zomaar uit de lucht kunnen komen vallen?
  Daarnaast is er een grote kans dat China zn munt met 40% kan devalueren.
  Maakt het wat uit wie wat als eerste doet? Acht u de kans groot dat China pas na een sterke renteverhoging in de USA dit als argument zal gebruiken om zn Yuan te devalueren?

  welk scenario voorziet U?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het verwachte scenario lijkt voortdurend aan verandering
   onderhevig. Vast staat, dat de FED eigenlijk de rente-
   stijging wil voortzetten, maar door de omstandigheden
   gedwongen is om een afwachtende houding aan te nemen.
   Vast staat ook, dat de Chinese RMB nog veel te hoog
   staat en dat een geleidelijke, ipv een abrupte
   devaluatie voor de hand ligt om de markten te kalmeren.

   Toch zullen de markten iets moeten verdisconteren van
   deze trends, die met onbekende snelheid op ons af komen.

   Misschien geeft de kapitaalvlucht uit China de doorslag
   en is de RMB-devaluatie in de komende 12 maanden veel
   meer dan verwacht. Dat betekent deflatie in de rest van
   de wereld. Dat betekent ook, dat de Centrale Banken
   vechten tegen de bierkaai met hun stimuleringen.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste heer Schmull,

   Ik krijg de indruk dat er alles aan gedaan wordt, om de financiële markten rustig te houden door een rente stijging zeer geleidelijk zullen laten verlopen. Sinds 2008 zijn de problemen niet opgelost, maar is tijd gekocht en anno 2016 hebben we nog veel meer schuld dan in 2008. Echter deze wordt verhuld door absurd lage rentepercentages. Het feest blijft doorgaan, de muziek blijft spelen. In 2014 hebben we ivm onzekerheid ivm werk geen huis gekocht en anno 2015/2016 schieten de huizenprijzen in de randstad weer heel hard omhoog. Hoe lang gaat dit duren ? Kan dit feest nog twee of zelfs vijf jaar zo door gaan, zoals we de afgelopen 8 jaar hebben gedaan? Wat gaat het feest stoppen en aan wat voor een termijn moet je dan denken of is dit niet te voorspellen (japan scenario)?

   En kun je dan maar beter een (hoge) hypotheek hebben of kasgeld in euros?

   Ik ben benieuwd,

   Frank

   Verwijderen
  3. @FRANK:

   Another reason prices continue to skyrocket is that the Netherlands is relatively unique in still allowing buyers to borrow more than the value of the house -- no down payment necessary.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-21/in-amsterdam-the-housing-market-is-showing-signs-of-overheating

   Er zijn dus vele factoren, die bijdragen aan de
   oververhitting van een huizenmarkt, maar vast staat,
   dat het verkrijgen van een hypotheek in Nederland
   nog veel gemakkelijker wordt gemaakt dan elders.
   Zo'm cyclus duurt vaak langer dan verwacht, vooral
   als geopolitieke factoren een rol spelen (Londen, N.Y.).

   Maar zo'n zeepbel barst altijd en dan zit men met de
   gebakken peren van 'onder water' staan.

   Dwars tegen de jubelstemming in, moet men juist
   Kasgeld opbouwen (in Euros en in Dollars - voor het
   Grote Geld), want DEFLATIE volgt, onherroepelijk.
   Timing is echt onbelangrijk. Als het zover is, moet
   men voorbereid zijn. Tijdens deflatie, stijgt schuld
   elke dag en de reeele rente ook.

   Zelfs een huis, dat huurinkomsten oplevert, kan voor
   heel wat hoofdpijn zorgen. De huurder kan zijn baan
   verliezen en 'achter' raken met de huur, naast
   alle potentieele problemen van extra onderhoud.
   In Londen staat 20% 'achter' met de huur en in
   Engeland staan 150,000 mensen op de lijst om uit
   hun huis gezet te worden, terwijl de economie het
   relatief goed doet!

   Maar zorg er wel voor, dat elk vermogen gespreid blijft.
   Een eenzijdige strategie kan van een koude kermis
   thuiskomen.

   DS

   Verwijderen
 18. Wat is uw weddenschap voor brexit ? Wie gaat winnen ????
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik waag mij niet aan zo'n weddenschap. Het kan alle kanten
   uit. Toch moet mij van het hart, dat de betekenis van
   BREXIT, wel of niet, waarschijnlijk aanzienlijk minder
   is dan men aanneemt. Het zou wel eens de grootste
   NON-EVENT van het jaar kunnen zijn! Net zoals Y2K in
   2000.....

   DS

   Verwijderen
 19. welke invloed heeft dit alles op de Treasuries, het lijkt allemaal redelijk neerwaarts, of is dit de stilte voor de grote stijging?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Leest u wel eens de krant? Vandaag zijn er verkiezingen
   in Groot-Brittannie. Naarmate de kans vermindert op
   Brexit, dus uittreding uit de EU, vermindert ook
   de interesse in 'veilige havens', zoals Treasuries.

   U moet vooral geen Treasuries aanhouden, als u gelooft
   in zonnige tijden voor de economie. Oh, in de laatste
   6 maanden STEEG de TLT (rendement: 2,40%) met 11%.
   U kijkt toch niet naar wat er gebeurt van dag tot dag?
   Want dan is een spaarrekening voor u geschikter.

   DS

   Verwijderen
 20. $400 billion Corporate Tax forgiveness could trigger massive rally in the

  http://tacticalinvestor.com/republicans-democrats-planning-400-billion-corporate-debt-forgiveness/

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 21. The Fed’s 3rd Mandate? Targeting Stock Prices:

  https://realinvestmentadvice.com/3-things-value-of-cash-3rd-mandate-yellen-channels-bernanke/

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Dit artikel, met grafieken, bevestigt uw visie : http://www.financialsense.com/contributors/jesse-felder/single-most-important-chart - China als échte risicofactor.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. brexit dus !! en goud op 1330... de euro en pond omlaag, de dollar omhoog, en schokgolven door de fin wereld. Verwacht u nog zwarte zwanen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   REMAIN werd gedoodverfd als winnaar, zowel door de
   markten als door de Bookmakers, maar de aanhangers
   van LEAVE deden alles om, ondanks het barre weer,
   toch te stemmen. De opkomst van LEAVE was beslissend.

   Hier is sprake van een AARDVERSCHUIVING op korte termijn
   met ondenkbare effecten op het Europese Project. Een
   Referendum zoals deze, kan niet anders dan onbevredigend
   zijn voor iedereen, omdat het de verdeeldheid heeft
   blootgelegd, terwijl er geen overtuigende winnaar is
   in de trant van 60%+. 52% tegenover 48% wordt een
   bittere pil voor die 48%.

   Maar over 5 of 10 jaar kan men pas echte conclusies
   trekken. Misschien is het Verenigd Koninkrijk dan
   niet meer verenigd en gaan Schotland en Noord-Ierland
   hun eigen weg. En Londen ...als een soort Singapore!

   De risico's in Euroland en in de Eurozone, met talloze
   gevoelige verkiezingen in het vooruitzicht, zijn,
   op zijn zachtst gezegd, aanzienlijk gestegen. Duitsland
   heeft nu helemaal geen tegenspeler meer en zou wel eens
   gedwongen kunnen zijn om politieman te spelen om de
   zaak bij elkaar te houden. Prettig vooruitzicht.

   Of is EXIT tijdelijk? Misschien bedenkt men weer iets!

   DS

   Verwijderen
 24. Was weer een uitstekende neutrale beschouwing van U heer Schmull inzake deze Brexit. Nog geen gelopen race obv een paar telefonische peilingen van wat bureautjes. Financiele markten doen dit zichzelf aan door maar als een kip zonder kop achter elkaar aan te rennen naar boven (en nu naar beneden). Zelf nadenken is altijd het beste.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Interessant wat je hierboven schrijft over kasgeld en huizen. Wellicht kunt u er meer over delen..
  Stel dat je momenteel in een van de steden woont waar de huizenmarkt het kookpunt bijna heeft bereikt (en niet onder water staat met de woning).
  En het maakt niet uit waar je wilt wonen na verkoop.
  Dan zou verkoop een logische stap kunnen zijn om daarna iets goedkopers te kopen tegen betere rente (lager)?
  Of de opbrengst beleggen in dollars? En even een tijdje huren, om te kijken wat de huizenmarkt doet?
  Het geld op de bank laten staan levert momenteel niets op, dus zorg je voor dollars in het handje?

  Stel je wilt naar het buitenland (weg uit Nederland), waar is het goed? Europa, US, Australie, UK?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BRUTUS:

   Alles hangt af van uw persoonlijk profiel. Huizenprijzen
   voorspellen is ondoenlijk, vanwege teveel factoren, die
   een rol spelen. Maar in elke oververhitte markt moet men
   extra voorzichtig zijn. Alle bubbels barsten en dan zit
   men met de gebakken peren. Als men een beetje extra geld
   heeft, verdienen Dollars de voorkeur op langere termijn,
   maar nooit in het handje. Bewaar nooit en te nimmer iets
   van waarde thuis. U bent dan uw leven niet zeker en
   geheimhouding kan men wel vergeten.

   Emigratie is een persoonlijke keuze en hangt af van
   partner en familie. Maar als ik 20 was, zat ik nu in
   Canada, waar ik als kind ook woonde. Daarom heb ik tranen
   in mijn ogen als ik daar voet aan wal zet.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank!
   Wat heeft dan de voorkeur van Dollars (niet in het handje, maar)? is het bewaren van waardevolle spullen in een kluis een betere optie? Ook dat zou ik niet vertrouwen als het fout gaat.

   Verwijderen
 26. Denkt u dat de goudprijs nog wat gaat zakken als de eerste schok voorbij is? Is nu het moment om nog wat goud bij te kopen of verwacht u nog een daling?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Fysiek Goud behoort deel uit te maken van een vermogen,
   maar er kunnen wel degelijk correcties optreden.

   Momenteel is de Smart Money (Commercials) negatief op
   Goud (Short), dus wees niet verbaasd, als er een
   'onverwachte' daling plaats vindt. Komt er Helikopter-
   geld in de Eurozone, dan wordt de Euro besmet en zal
   Goud weer glanzen. De ECB probeert wanhopig om de
   Euro te redden, maar zal daarin niet slagen. Het wordt
   straks weer slaande ruzie in Euroland.

   DS

   Verwijderen
 27. There's been a massive spike in Google searches for "Irish passport" in the past 24hrs #Brexit

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Who would have guessed all that cash on the sidelines they always talk about was the smart money?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Mijn langdurig advies van Kasgeld in Dollars plus
   Amerikaanse Treasuries is WEER een winnende strategie
   gebleken. 99% zag dat niet zitten. Eenzaam, maar niet
   alleen.

   DS

   Verwijderen
  2. Euro is nu afgezwakt tov de dollar 1,11. Adviseer je nog een bepaald koopmoment? Lees verhalen dat euro verder zal verzwakken. Adviseer je bijvoorbeeld helft euro/ helft dollars? Of meer dollars aanhouden dan euro's? Hoor het graag. Dank.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Ik waag mij niet aan korte termijn valuta-voorspellingen.
   Te moeilijk. Maar op langere termijn kan de Euro
   aanzienlijk verzwakken (t.o.v. van de Dollar) en
   zelfs verdwijnen. Als u geluk hebt, worden dan de
   Nederlandse Euros zo'n 30% opgewaardeerd. Het was
   bijna gebeurd in 2012!

   DS

   Verwijderen
 29. They are invested in 10Y $ Treasuries now. The 10Y % intrest went down ca. 10% today.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Wat is uw verwachting van evt margin calls ? Is de beurshectiek van afgelopen vrijdag ernstig genoeg geweest
  om de nodige appels uit de boom te schudden?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Margin-krediet was op een record en zal na zo'n verrassende
   dag nog niet zijn verwerkt. Ik hoor, dat velen niet eens
   konden handelen, vanwege illiquide markten. Dat belooft
   wat in het geval van een echte paniek later. De
   instorting van de bankaandelen gaf een voorproefje.
   We horen later wel, hoe hoog de verliezen zijn van de
   posities. Bijna iedereen zat aan de verkeerde kant
   van de markt.

   DS

   DS

   Verwijderen
  2. Verbluffend om te zien hoe de 3 kernposities van de Schmull strategische posities (goud, Treasuries en $) uitwerken op zo'n dag als de Brexit-dag 24 juni.

   Complimenten!

   Verwijderen
 31. Hr.Schmull,ik begrijp niet zo goed wat U bedoelt met "Nederlandse Euros zo,n 30% opgewaardeerd", waar tegen? De dollar?
  Als je dan Dollars heb,ga je toch 30% achteruit?
  Of heb ik dat verkeerd,
  Waardeer Uw bog heel erg,Thanx.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ARBASUN:

   Niemand kan echt voorspellen, wat 'Nederlandse' Euros
   waard zijn, als het eenmaal gedaan is met de Euro. Maar
   een Nieuwe Nederlandse Gulden zal ongeveer 30% meer
   waard moeten worden, terwijl een Nieuwe Portugese
   Escudo ongeveer 70% minder waard zou kunnen worden.
   Wat ook denkbaar is, is een 'mandje' van 19 verschillende
   valuta's, waardoor de verliezen worden gedeeld. Maar
   dat hangt af van de 'onderhandelingen'.

   Natuurlijk verdient de Dollar dan de voorkeur, want
   deze chaos is niet te overzien. Elke Europese valuta
   wordt een tijdje verdacht.

   DS

   Verwijderen
  2. Thanx Mr.Schmull,nu begrijp ik beter wat U bedoelt,Uw advies om Cash te gaan in verleden is mij heel goed bevallen,thanx again

   Verwijderen
 32. Ook al is niet goed te voorspellen hoe de euro/dollar koers zal gaan ontwikkelen, adviseert u niettemin om met de huidige koers van 1,11 dollars te kopen, of beter wachten of de euro de komende tijd nog aansterkt? Ik neem aan dat u de dollars voor op langer termijn ziet, misschien dan niet druk maken om welke koers het nu geeft?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Euros moet men aanhouden voor belastingen en
   levensonderhoud, NIET voor belegging. De Euro
   is een valuta zonder land met een onzekere toekomst.

   Beschikt men over EXTRA geld, dan is de koop van
   Dollars aan te raden op LANGERE termijn , ONGEACHT
   de wisselkoers. Twijfelt men over de grilligheid
   van de valuta-markt, dan moet men gewoon NIETS doen.
   Men moet namelijk denken in de Dollar en niet steeds
   terugrekenen in de eigen valuta. Dat doen de
   mensen in bananenrepublieken ook niet: dat geld
   is een hete aardappel en wordt direct, ongeacht de koers,
   omgewisseld, zolang het nog kan.

   Misschien daagt het nu, dat de Eurozone een mijnenveld
   is, dat GEMEDEN moet worden, op langere termijn.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord!

   Verwijderen
 33. Zou U igv een hangende euro-nexit de usd/treasuries z.s.m omruilen naar Nederlandse euro's om maximaal te profiteren van usd /euro stijging en daarna de Ned-euro/usd stijging?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dollars en Treasuries NOOIT omruilen voor een valuta,
   die straks ten onder zou kunnen gaan en waarvan de
   vervanging zo onzeker is. Het klinkt misschien
   overdreven, maar in 2011 - 2012 was het bijna zover!
   De situatie is sindsdien verslechterd. De instorting
   van de Europese bankaandelen (voorspeld door
   ondergetekende - zie Video -) is ONHEILSPELLEND.
   Bij paniek, behoren de Dollar en Treasuries
   aanzienlijk in waarde te stijgen.

   DS

   Verwijderen
 34. Toch nog een keer een vraag aan Rick....heb je ook niet het sterke vermoeden, dat de Brexit helemaal niet gaat gebeuren....waarschijnlijk om rede van dat het allemaal te veel ingrijpt op de status quo....welllicht zelfs een grote kans dat dit anders de trigger van de grote reset wordt...????

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. " Remember, the Irish voted against the EU and pressure was kept on them until they reversed their vote. This is the likely fate of the British."

   http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/24/despite-the-vote-the-odds-are-against-britain-leaving-the-eu-paul-craig-roberts/

   Verwijderen
  2. Brexit part II: meer dan miljoen Britten willen tweede referendum.

   http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/06/brexit-part-two-parlement-moet-in-debat-over-tweede-referendum-320859/

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Alles is mogelijk. Een beslissende 'OUT' van minstens
   60% zou eigenlijk een voorwaarde moeten zijn geweest.
   De uitslag is onbevredigend voor beide kampen.

   Maar een tweede Referendum lijkt weinig kans te maken.
   De opkomst dit keer was heel hoog. De gemoederen nu
   zijn oververhit:

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3661258/Bitter-Brexit-losers-gang-scupper-EU-pull-17-million-voted-for.html

   Plus men onderdrukt gevoelens van racisme en anti-
   immigranten niet meer ('Now send them back'):

   http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-referendum-racism_uk_576fe161e4b08d2c56396075?745i5vqfvfs35l8fr

   Wellicht maakt Groot-Brittannie Artikel 50 voorlopig
   niet aanhangig. Er komen misschien eerst vervroegde
   verkiezingen!

   DS

   Verwijderen
 35. Gaan de banken door breit nu ten onder en komt einde euro sneller dan verwacht?
  Het lijkt erop dat alle Eu banken last hebben van meer dan alleen Brexit?!
  streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Goede vraag! Een nieuwe bankencrisis, erger nog dan
   in 2008, lijkt niet uitgesloten. Dit gaat tenslotte
   om een land en zelfs om een 'Unie', niet alleen om
   de val van een Lehman.

   De markt wacht het niet af. Kijk eens naar de 'failliete'
   Italiaanse banken! Dat 'reddingspakket' stelt weinig
   voor. Er is nu totale verwarring en chaos. Handel is
   bevroren, koersen zijn nietszeggend. Er zijn meer
   vragen dan antwoorden. Dit lijkt op de desintegratie
   van de Sovjet-Unie:

   The #USSR Was DISSOLVED in December, 1991, 18 Months After #LITHUANIA Declared INDEPENDENCE. So The #EU May Be NEXT

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-27/kremlin-says-brexit-turmoil-reminiscent-of-soviet-union-collapse

   Komt nu dan eindelijk de door mij voorspelde Europese
   BANK HOLIDAY? Zorg, dat men wat kasgeld heeft en dat
   men vandaag nog wat boodschappen inslaat.

   DS

   Verwijderen
 36. Hoe moet ik interpreteren dat de londense beurs zowel vrijdag als vandaag minder hard is gezakt dan de overige EU-beurzen. Zien de beleggers daar de Brexit toch als iets positiefs? Is het zo dat de politici hier alleen maar jammeren omdat hun EU baantje op de tocht staat?

  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   Tijdelijk heeft de voortgaande, forse devaluatie van
   het Pond Sterling een positief effect op de Londense
   Beurs. Maar een wereldrecessie staat voor de deur!
   Dus kasgeld (liefst in Dollars) en Treasuries (NIEUW
   laagtepunt in rendement voor de 10-jarige) blijven
   KONING.

   Natuurlijk adviseren bankadviseurs om aandelen te
   kopen voor de langere termijn. Die zagen dit toch
   niet aankomen? Houd het kruit droog. Het ergste
   kan nog komen. Dit is niet de tijd om de held
   uit te hangen!

   DS

   Verwijderen
 37. Het is waarschijnlijk al vaak gezegd hier, maar hoe kom ik aan die dollars die ik niet in mijn handje wil hebben? Rekening openen in US? Kan dat?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BRUTUS:

   Uw Nederlandse bank biedt ongetwijfeld ook een
   Dollarrekening, die echter vaak meer bedoeld is
   voor zakenmensen met handel in het buitenland.

   Zwitserse banken bieden Dollarrekeningen aan voor
   niet-inwoners, maar er is een minimumbedrag en de
   kosten zijn hoog voor het aanhouden van zo'n rekening.

   Het openen van een Dollarrekening elders is moeilijker
   geworden, maar toch te proberen als men tenminste
   wat extra geld heeft. Anders is het de moeite niet
   waard.

   Er is een Turkse bank in Nederland, die een Dollar-
   rekening aanbiedt, maar wie in zee gaat met dergelijke
   banken, moet dat doen op eigen verantwoording.

   U kunt ook Treasury Bills kopen (tot 52 weken), liefst
   niet met negatief rendement, via uw eigen bank of broker.

   Er zijn verschillende bekende brokers, die een
   Dollarrekening aanbieden, maar men wil wel actieve
   beleggers. Dus slapende rekeningen kosten geld.

   Een ander idee is een Geldmarktfonds in Dollars,
   bijvoorbeeld van Lyxor (slechts een suggestie)
   in Londen:

   FEDF.L

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=UK%3AFEDF&insttype=Fund

   DS

   Verwijderen
  2. Mijn ervaring:Het is heel eenvoudig een rekening te openen bij Binckbank en daar onder het kopje "Geld overboeken" uw euro's om te zetten naar USD en terug. Transaktiekosten 0.15% (onder voorbehoud).
   Ik doe dit regelmatig met kleinere bedragen en zo kan je best aardige bedragen bij elkaar sprokkelen zonder "risico" en veel meer dan de rente op een spaarrekening Je krijgt alleen geen rente over je geld.
   Mocht dhr Schmull toch risico's zien dan graag zijn mening.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. Of open een rekening bij Perth Mint (depository online) waar je ook goud/zilver kunt kopen. Je kiest ervoor om in dollars te betalen ipv Australian dollars. Je maakt het geld over, dan wordt het omgezet in dollars. Kost je niets om de account met dollars aan te houden, volgens mij ook geen minimum eisen mbt hoeveelheid. Je betaalt alleen de bankkosten voor de overboeking. Die zijn niet goedkoop...

   Verwijderen
  4. Dhr Schmull, wat vind u van bovenstaande suggestie, namelijk dollars aanhouden bij Perth Mint in Australië?

   Verwijderen
 38. @ Harold & DS, dank.
  Bij Binckbank zet je dus het gehele saldo (of een gedeelte) om in USD en kan je het zo laten staan? Of maak je het over naar een andere rekening van Binck/andere bank van jezelf?

  Zal eens kijken wat mijn banken voor opties bieden.
  Wat verstaat u onder extra geld? Vanaf €10.000?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het kan gewoon binnen de bestaande rekening. In je overzicht krijg je een regel erbij met de hoeveelheid usd. De hoeveelheid mag onbeperkt,maar met 10.000 euro kan je heel leuk "spelen".
   Mvg//Harold

   Verwijderen
 39. Beste heer Schmull,

  u praat steeds over kasgeld en bedoelt daarmee geen contant geld in huis.

  Maar stel dat men kasgeld aanhoud in de SHV (iShares short treasuries bond) en er is een "bank holiday" dan is dat geld toch niet beschikbaar? Want men zal het dan eerst moeten overboeken van de beleggersrekening naar een bankrekening, en die hebben dan net "holiday".

  Of begrijp ik u verkeerd? Wat bedoelt u exact met "kasgeld"?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een 'Bank Holiday', die zeker eens komt, duurt meestal
   niet zo lang. Obligaties en Aandelen blijven buiten de
   boedel van de bank, in tegenstelling tot een contante of
   spaarrekening. Dus het geld van de SHV komt weer
   beschikbaar, ookal moet men even wachten. SHV kan dus
   worden beschouwd als veilig Kasgeld.

   Een spaarrekeing kan echter een 'haircut' krijgen, want
   dat is een lening aan de bank. Hebt u echter een
   staatslening, dan blijft die altijd van u, totdat de
   staat failliet gaat (wat in het Westen zelden gebeurt).

   DS

   Verwijderen
 40. Heb even wat uitgezocht.

  Bij ABN zijn behoorlijk wat regeltjes. Zo moet het gemiddelde saldo een waarde van € 12.500 zijn. Kosten €5.50 + kosten van zakelijke rekening. Voor Rabo geldt eigenlijk hetzelfde. €5 (zakelijke rek)+ €5 (vreemde valuta rek). Geen creditrente!
  Deze vond ik wel link bij ABN:
  De rente van een aantal muntsoorten is gekoppeld aan een basistarief. Basistarieven kunnen negatief zijn. In die gevallen is het mogelijk dat u over uw tegoed in deze muntsoort rente moet betalen in plaats van dat u rente ontvangt.

  Verder lopen de kosten aardig op als men betalingen wil doen.

  Binckbank lijkt het gratis aan te bieden, maar lastig te achterhalen.
  Nu kan je je paypal ook zakelijk maken. Wie weet biedt dat mogelijkheden..

  BeantwoordenVerwijderen
 41. http://www.zerohedge.com/news/2016-06-27/greenspan-warns-crisis-imminent-he-urges-return-gold-standard
  Hij verwacht grote gevolgen voor de VS, inflatie, etc..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Heer Schmull,
  het volgende fonds: PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) lijkt mij ook een goed alternatief voor het aanhouden kasgeld in dollars, hoe ziet u dit ?
  Bedankt voor uw bijdragen, Harry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HARRY:

   Mee eens! MINT is altijd een meerjarige suggestie
   geweest. Maar het is wel een actief fonds met korte
   obligaties tot 1 jaar en 35% in buitenlands papier.

   DS

   Verwijderen
 43. Ziehier een interessante maar controversiële visie over hetgeen er economisch en geopolitiek aan de hand is : de doelbewuste 'chaotisering' van Europa (maar ook van Noord-Afrika en het Midden-Oosten) : http://www.fort-russ.com/2016/03/chaotization-of-europe-follow-money.html
  Kan dit volgens u kloppen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Er is altijd een probleem met halve waarheden en samenzweringstheorieen. Ze bieden weinig houvast
   en leiden tot allerlei gissingen. Het internet staat
   er vol van. Vaak ook met opzet door de geheime diensten!

   Vaststaat, dat ieder land alles in het werk stelt om haar
   eigen belangen veilig te stellen en eventuele concurrentie
   te verzwakken of uit te schakelen. Dat is nu eenmaal
   de realiteit.

   DS

   Verwijderen
 44. Bijlage : waarbij het 'chaotiseren' expliciet bedoeld zou zijn om het kapitaal naar de VS te versluizen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Beste Heer Schmull,
  Volgens de voormalig directeur van het Italiaanse Ministerie van Financien, zal het bankensysteem in Italie niet omvallen, maar kunnen ze nog jaren doormodderen, zie onderstaand artikel. Hij hoopt op stimulering volgens het Amerikaanse TARP-model.
  Ziet u daar ook de oplossing in of verwacht u een ander scenario ?

  http://marketupdate.nl/nieuws/financiele-markten/banken/italiaanse-banken-reddingspakket-e40-miljard-nodig/

  Groeten,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Dat noodfonds voor het Italiaanse bankwezen is een lachertje. Een doekje voor het bloeden.

   Dit probleem speelt al jaren en de herkapitalisatie is
   niet mogelijk, tenzij de sterkere landen, zoals
   Duitsland en Nederland, flink dokken. Dat ligt politiek
   nogal moeilijk.

   Een TARP in Europa is nooit mogelijk geweest, omdat
   het benodigde bedrag te hoog is en een echte bankunie
   niet binnen handbereik ligt. Europa is (nog) geen land.

   Maar opeens komt het uur van de waarheid. Een Europese
   Bank Holiday en kapitaalcontroles liggen in het verschiet.
   Faillissementen kloppen op de deur.

   Vooral de $ 9000 miljard,
   die het Europese bankwezen heeft uitgeleend aan de
   wankele Opkomende Markten, zal duur te staan komen.
   De volgende instorting van grondstoffenprijzen zal de
   genadeslag geven. Velen zijn al aan het bodemvissen,
   maar zijn nog volledig in een ontkenningsfase.

   DS

   Verwijderen
  2. Spannende tijden heer Schmull, alleen de grote beleggers (Soros, Buffett enz.) hebben nu "The time of their lives" met gokken op winst en verlies.

   Gr. Willem.

   Verwijderen
 46. zag op TV dat zelfs een Finse vrouw die al vele jaren in de UK woont, een racistische opmerking kreeg ... hebt u zelf daar ook last van ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het opduikende racisme en de anti-buitenlander incidenten
   worden zeer sterk overdreven. Engeland heeft een traditie
   om zoiets flink aan te pakken. Alle vandalen van de
   grote rellen in Londen in 2011, zijn via de talloze CCTV's
   opgepakt en veroordeeld.

   Bijna 50% van de bevolking in Londen is geboren in het
   buitenland. Er zijn natuurlijk plaatsen, waar buitenlanders
   met lagere lonen enige wroeging hebben veroorzaakt bij
   de lokale bevolking. Maar hun bijdrage aan de economie
   was Netto positief, ookal blijven infrastructuur-
   investeringen achter bij de behoefte ( een eeuwig
   probleem).

   Waar ik woon, stemde 60% voor Brexit. Dus men is wel
   nieuwsgierig, hoe ik gestemd zou hebben, als ik
   had mogen stemmen (ik zal altijd Nederlander blijven).

   DS

   Verwijderen
 47. Wat is de beste manier om goud aan te houden? In het handje, of beleggen? Hoe kan men dat het beste aanpakken? Zoveel vragen..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BRUTUS:

   Fysiek Goud o.a. via Goldrepublic en Bullionvault
   (uitsluitend suggesties):

   https://www.goldrepublic.com/

   https://www.bullionvault.com/

   Of via een Goud ETF,genoteerd op de beurs, zoals
   ZKB GOLD ETF (Zurich):

   https://www.trustnet.com/Factsheets/Factsheet.aspx?fundCode=MMFB9&univ=E

   Of een eigen bankkluis (extra verzekerd), zoals bij
   het gerenommeerde Sharps Pixley (Londen)(uitsluitend
   suggestie):

   http://www.sharpspixley.com/

   NOOIT fysiek Goud of Juwelen thuis bewaren. Uw leven is
   meer waard. Geheimhouding is onmogelijk.

   DS

   Verwijderen
 48. Nog even een tip over USD rekeningen: ik ben tevreden over de mogelijkheden bij Lynx. Daar kun je als basisvaluta voor je rekening én transacties kiezen uit alle grote valuta waaronder uiteraard USD, maar bijv ook AUD.
  En dit melden ze over garanties (voor wat het waard is?):
  Uw portefeuille is gedekt tot USD 500.000, waarvan maximaal 250.000 USD cash.
  In aanvulling hierop is uw portefeuille verzekerd tot een bedrag van USD 30 miljoen, waarvan maximaal USD 900.000 cash.
  RobV

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Verschilt Lynx daarin met Alex of Binck? En hebben deze instellingen een Nederlandse vergunning onder de DNB (vallen ze onder het garantiestelsel)?

   Verwijderen
  2. Lynx valt wel onder AFM-toezicht, maar is alleen een broker. Lynx is dus geen bank die onder het NL-garantiestelsel valt.

   Verwijderen
  3. De vraag is dan of bij een haircut Lynx als broker daar ook te maken mee krijgt of dat een haircut alleen van toepassing is bij banken. Weet iemand hoe dat gegaan is op Cyprus?
   Martin

   Verwijderen
 49. Percentage landen in deflatie blijft toenemen.
  https://pbs.twimg.com/media/CmEf68uUsAASJSj.jpg
  De PPI deflatie lijkt te correleren met grondstofprijzen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Indrukwekkende chart! Wat is de bron van TWIMG?

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS

   TWIMG is een Twitter host voor grafieken, foto´s.
   Bron van informatie Jeroen Blokland (Robeco) en Callum Thomas

   Verwijderen
 50. https://next.ft.com/content/eb481064-3c88-11e6-8716-a4a71e8140b0
  Hoe moet ik dit beoordelen ? Is de FT als deel vd elite in denial van Brexit of denken ze echt dat Boris de zaak later terugdraait ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De FT pleitte voor de EU en tegen Brexit. Alles is
   mogelijk, maar de meest onwaarschijnlijke scenarios
   passeren nu de revue. Hier is Clive Crook van
   Bloomberg ('OUT IS OUT'):

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-29/will-brexit-actually-happen

   In ieder geval staat er een spannende tijd voor de deur!

   DS

   Verwijderen
 51. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-29/gold-may-prosper-as-brexit-will-spur-more-stimulus-faber-says?cmpid=yhoo.headline&yptr=yahoo

  Marc Faber: QE4 gaat volgen own gold!
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De FED zal in een verkiezingsjaar heel voorzichtig
   moeten zijn met haar neutraliteit en dat maakt QE
   dit jaar onwaarschijnlijk. Bovendien zal QE4 nog
   minder effect sorteren dan alle 3 voorgaande QE's.
   Maar een rente-verlaging is wel mogelijk, ookal
   zou dat de geloofwaardigheid van de FED aantasten.

   DS

   Verwijderen
  2. Een sterk punt heer Schmull.
   Nu heeft de FED een excuus, namelijk "BREXIT" om een renteverlaging aan het publiek te "verkopen".

   gr. Willem.

   Verwijderen
 52. Duitsland zal niet akkoord gaan met het Italiaanse bankenplan. Dat meldden ingewijden woensdag aan persbureau Bloomberg. Volgens Duitse beleidsmakers zeggen EU-voorschriften dat bij reddingsplannen niet zomaar publiek geld in de sector mag worden gepompt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Italie heeft in ieder geval geprobeerd om ontheffing
   te krijgen van de regels. Als zo'n regel van Bail-in,
   vooral om politieke redenen, wordt omzeild, dan zou
   dat zich over geheel Europa uitbreiden. Toch is
   Bail-in (waarbij obligatie- en depositohouders de klos
   worden) spelen met vuur. Het kan leiden tot een Bank-run
   en kapitaalcontroles. Een absurd beleid, dat geheel
   losstaat van de realiteit. Want dan moet het 'fractioneel'
   banksysteem op de helling en zal krediet alleen voorbehouden
   worden voor de Lucky Few.


   DS

   Verwijderen
 53. http://www.zerohedge.com/news/2016-06-29/imf-deutsche-bank-poses-greatest-risk-global-financial-system
  Tjongejonge, een Duitse bank die het grootste systeemrisico vormt. En daar ging Soros short op met Brexit?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit is een meer genuanceerd verhaal over Deutsche Bank:

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-29/deutsche-bank-will-weather-brexit

   Vergeet niet, dat Soros handelt van minuut tot minuut.
   Als iets bekend wordt over zijn trades, is hij allang
   met iets anders bezig.

   DS

   Verwijderen
 54. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/the-european-elitist-dream-the-superstate-as-it-is-becoming-known/

  A strong Europe in a world of uncertainties

  https://armstrongmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/06/EU-Document-Proposal-New-State.pdf

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Bedankt! Steinmeier steekt niets onder stoelen of
   banken. De boodschap is duidelijk. Het is nu of nooit:
   de uiteindelijke EU-Superstaat. Geen woord over
   hervorming naar democratie van de Europese Commissie
   of de wassen neus, die het Europese Parlement heet.

   DS

   Verwijderen
 55. Wat gebeurt er met de Amerikaanse treasuries als de rente gaat stijgen? Had begrepen dat je dan verlies gaat lijden. Zijn er risico's aan Amerikaanse treasuries? De obligatiemarkt schijnt daarbij op instorten te staan... Maar wat dit nu precies inhoudt en voor gevolgen heeft, is mij niet duidelijk.. Kun je er iets over vertellen? Alvast dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wie maakt zich nog zorgen over een rente-stijging?
   Zeker na Brexit! De FED zou juist de rente kunnen
   verlagen.

   Maar bij een rente-stijging, vlakt de rendementscurve af,
   wat betekent, dat de korte Treasuries in waarde
   zouden kunnen dalen, maar de langere Treasuries in
   waarde zouden kunnen stijgen. Die waardestijging
   is te danken aan de recessie, die het gevolg is van
   een rentestijging. Of de economie komt echt uit de
   startblokken, wat de rentestijging rechtvaardigt en
   dan kunnen alle Treasuries wat in waarde dalen.

   Degenen, die een instorting van de obligatiemarkt
   voorspellen, hebben nog geen kaas gegeten van de
   structurele economische groeiproblemen in de wereld.
   Naarmate de bevolking verder vergrijst, en de schuld
   hoog is of wordt, blijft er stagnatie, wat positief
   is voor obligaties op langere termijn. Dit is een
   nieuwe wereld, niet te vergelijken met vroeger.

   DS

   Verwijderen
 56. DEVELOPING: The ECB is considering looser QE rules, Euro Area officials say http://www.bloomberg.com/live

  Heeft dit te maken met de Italiaanse banken?
  Gr, Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   Na Brexit, wordt de aankoop van Europese obligaties voor
   QE veel moeilijker. Daarom zal de ECB haar QE-beleid
   moeten aanpassen.

   DS

   Verwijderen
 57. Meer geld printen en dan daalt de TLT?

  Gr, Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   De TLT is tot dusver in 2016 met zo'n 15% gestegen.
   Op 24 Juni, na Brexit, schoot de TLT omhoog, als
   een van de 'veilige havens':

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=tlt&insttype=&freq=&show=

   Ondertussen hebben de aandelenmarkten Brexit al verwerkt
   en zijn scherp gestegen. Of die euforie terecht is,
   zal later blijken. Een opluchtingsherstel is normaal.

   Maar 'veilige havens', zoals de TLT en ook Goud, handhaven
   zich prima. Geen probleem dus.

   DS

   Verwijderen
 58. http://www.zerohedge.com/news/2016-06-30/credit-suisse-raises-gold-silver-price-targets-1500-1875-sees-significant-physical-d
  Na Soc Gen verhoogt nu ook Credit Suissen de tsrgets voor goud/zilver. Sinds januari beschouw ik goud weer als goede belegging, ook de aandelen.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Goud & Negatieve Rente: de omgekeerde wereld!

   http://uk.businessinsider.com/gold-haven-for-best-investors-2016-6?r=US&IR=T

   DS

   Verwijderen
 59. BREXIT CRISIS ,WELKE? na precies twee dagen is het weer voorbij alles gaat als vanouds,niets aan de hand.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. CHINA DEVALUEERT de YUAN WEER.


  Is dit het begin van de GROTE WERELDWIJDE DEFLATIE?

  Dat de markt en Aziatische valuta's in Azië er niet op reageren is mij een raadsel.
  Gr, Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   Dat komt nog wel. Eerst moet er gejuicht worden na de
   eerste schrik van Brexit en de bereidheid van de
   Centrale Banken om dat op te vangen.

   Maar China's devaluatie is uiteindelijk veel belangrijker
   dan Brexit. Die ontwikkeling leidt tot deflatie, die
   de EU uiteindelijk om zeep kan helpen. George Soros
   waarschuwt over de EU, die in dodelijk gevaar verkeert:

   http://www.valuewalk.com/2016/06/george-soros-2/?all=1

   DS

   Verwijderen
 61. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @

  De obligatiemarkt stoomt weer vooruit met nog hogere
  waarderingen. Slechts enkelen zagen dit aankomen.
  Let vooral op de rendementen van de Britse staatsobligaties
  (Gilts), die, ondanks Brexit, verder instorten:

  Bond yields tumble to new record lows!

  The U.K.'s 10-year government yield sank another 6 basis points overnight to a fresh low of 0.81% after Mark Carney suggested the BoE could cut rates this summer as the economy suffers from "post-traumatic stress disorder."Gilt yields on short-term paper also fell into negative territory for the first time.U.S. Treasury prices are joining the party ahead of New York opening, with the 10-year yield dropping 8 bps to 1.41%, just above July 2012's record low of 1.38%.

  (Seeking Alpha)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Indien je goud koopt bij een buitenlandse vault (zwitserland, australie), zou het kunnen dat op een gegeven moment zodanige kapitaalcontroles komen, dat je je goud niet meer kunt verkopen, of wel verkopen, maar dat je je geld niet meer terug kan halen naar Nederland? MAW, goud stijgt wel in waarde, maar je hebt er geen toegang meer toe?
  Misschien dan ook overwegen of een deel van je goud in NL te houden? Wat denkt u?

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Mbt verdeling van besteedbaar vermogen: wat zou uw advies zijn mbt percentage dollars, staatobligaties en goud?
  Bijvoorbeeld 25% goud, en de rest in dollars/staatsobligaties?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als men een beetje vermogen heeft, dan is het aan te raden
   om bezit internationaal te spreiden. Kapitaalcontroles
   zijn nooit eeuwig, maar men moet buitenlands bezit
   ook niet direct nodig hebben. Banken kunnen tijdelijk
   sluiten, maar een kluis blijft van u, net zoals
   obligaties (staatsleningen) en aandelen. U moet er
   even op wachten.

   Al naar gelang ieders profiel, is 10 tot 20% in
   Fysiek Goud een goede leidraad, als 'verzekering'
   ongeacht de prijs. Wie weet, komt er in de toekomst
   een 'Reset' met een veel hogere Goudprijs, midden
   in de komende economische depressie. Verder Dollars,
   Treasuries en enkele topaandelen, die altijd wel
   wat waard zullen zijn. En uw eigen huis moet
   volledig hypotheekvrij zijn, want anders is het
   niet van u.

   DS

   Verwijderen
 65. Beste heer Schmull,

  Denkt u dat het toekomstscenario zoals beschreven in de link werkelijkheid kan worden?

  http://blog.thesilvermountain.nl/wereldwijde-reset-monetaire-systeem-onvermijdelijk/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Weer zo'n artikel van iemand, die, zonder enige
   onderbouwde deskundigheid, een toekomstscenario
   probeert te schilderen.

   Het rendement op Treasuries en andere soliede
   staatsleningen is ingestort, niet gestegen. Die
   zijn dus meer waard geworden, niet minder.

   De kans op een deflatoire depressie is zonder meer
   toegenomen, maar soliede staatsleningen zijn dan de
   enige bescherming. Alleen de staatsleningen van de
   zwakke, vooral bananenrepublieken, worden uiteindelijk
   waardeloos. Misschien wordt Noord-Europa meegesleurd
   door het failliete Zuid-Europa (ze zitten in 1 boot),
   dus dan blijven Treasuries (en Dollars) over als
   vluchthaven voor het Grote Geld. Peter Schiff heeft
   al jaren ONGELIJK. Hij voorspelde hyperinflatie en
   de ondergang van Treasuries. Hij begrijpt nog steeds
   niet, hoe QE werkt (is GEEN 'gelddrukken').

   Maar het is waar, dat de komende crisis vergelijkbaar
   wordt met de jaren '30, niet met de beginjaren '80.

   Die economische depressie is al jaren aan de gang
   (net zoals de vorige Grote Depressie, die begon in
   1922, toen de grondstoffenprijzen instortten) en
   zal later een ieder duidelijk worden. Dus zorg,
   dat u uit de schulden bent en zelfvoorzienend wordt,
   anders eindigt u, net zoals miljoenen anderen,
   op straat.

   DS

   Verwijderen
  2. En bedoelt u dan met zelfvoorzienend door wat cash te hebben, of zelfvoorzienend in voedsel etc. (o.a. moestuin).

   Dat laatste word lastig als je in een flatje in de stad woont i.p.v. op het platteland...

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Een flatbewoner kan wat blikgroente en water inslaan.
   Verder is een moestuintje in een flat ook mogelijk:

   http://www.tuinenbalkon.nl/moestuintjes-albert-heijn-buiten-kweken-op-balkon

   Enkele zaken voor ruilhandel zijn ook aan te raden.
   Denk maar aan Argentinie, toen de zaak daar stopte.

   DS

   Verwijderen
  4. @ANONIEM: Argentinië 10 jaar na het bankroet

   http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Argentinie.html

   Verwijderen
 66. Italy Granted "Extraordinary " €150BN Bank Bailout Program To Prevent "Panic, Run On Deposits"
  http://www.zerohedge.com/news/2016-06-30/european-commission-grants-italy-crisis-%E2%82%AC150bn-bank-bailout-program-prevent-run-depo

  Duitsland is toch niet zo machtig als we denken of spreken ze met dubbele tong omdat ze een Deutsche Bank hebben, die ook wel wat steun gaan gebruiken ondertussen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Er is hier sprake van tijdelijke liquiditeitsgaranties,
   vergelijkbaar met die voor Dexia:

   the government is pursuing a six-month waiver of EU state-aid rules, allowing it to shore up banks without forcing investors to share losses.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-30/eu-approved-167-billion-liquidity-guarantees-for-italy-banks

   Deutsche Bank wordt al jaren de hand boven het hoofd
   gehouden. Maar de laatste FED-stress-test mislukte
   weer:

   http://www.bbc.co.uk/news/business-36669886

   DS

   Verwijderen
 67. @ Harold

  Duitsland heeft wel wat ervaring op dat gebied. In 2008 moest de HRE in de lucht gehouden worden met 124 Miljard aan garanties. Zo ver ik weet de grootste bankenredding in Europa.


  BeantwoordenVerwijderen
 68. Toch zijn er velen die geloven in inflatie. Ook Alan Greenspan?

  http://beurs.com/2016/06/30/is-ergste-periode-me-herinneren-alan-greenspan/119220

  Gr, Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   Greenspan zegt zelf, dat hij de grootste na-oorlogse
   crisis ziet aankomen. Brexit is het topje van de
   ijsberg. Welnu, een crisis is DEFLATOIR. En de
   volgende keer zullen de Centrale Banken veel MINDER
   kunnen doen dan vroeger, want de rente is al het laagst
   en de stimuleringen hebben hun effect verloren.

   http://www.cnbc.com/2016/06/24/alan-greenspan-says-british-break-from-eu-is-just-the-tip-of-the-iceberg.html

   Degenen, die gokken op inflatie i.p.v. deflatie,
   leven in het verleden en zijn totaal onvoorbereid
   op de toekomst!

   DS

   Verwijderen
 69. Gelukt! Hoe de EU Pensioen Unie ongelezen werd geïntroduceerd/doorgedrukt

  https://jdreport.com/gelukt-hoe-de-eu-pensioen-unie-ongelezen-werd-geintroduceerddoorgedrukt/

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Walgelijk. Maar helemaal geen verrassing. De Nederlandse
   pensioenpot zal VERDWIJNEN. Dat komt ervan, als men in
   een boot gaat zitten, waar niemand pensioenbesparingen
   heeft opgebouwd. Want de Engelse pensioenpot is nu
   tijdig veiliggesteld. Hopelijk.

   DS

   Verwijderen
 70. HET GEKKE IS DAT VELEN BREXIT ALS OVER ZIEN, TERWIJL DE US RENTE BLIJFT DALEN EN GOED VANDAAG WEER HARD STIJGT.
  Er is echt wel iets aan de hand, maar het wordt niet gezien.
  Groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De BREXIT-schok werd gevolgd door beloftes van de
   Centrale Bankiers om monetaire stimuleringen uit te
   breiden. Markten reageren op liquiditeit. Het nieuwe
   normaal is de massieve liquiditeitscreatie, die de
   wereld nu overspoelt en wat zijn weerslag heeft op
   aandelenkoersen en de Goudprijs.

   Dit is typisch een voorbeeld van Slecht Nieuws is
   Goed Nieuws. Verkrapping en rentestijging kan men
   nu gerust vergeten.

   DS

   Verwijderen
 72. Een eerdere lezer opperde om een dollar account bij Perth mint in Australië aan te houden. Interessant omdat het buiten Europa is. Maar ook ver weg... Wat vindt u van deze optie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   PERTH MINT is al jarenlang een begrip en lijkt in orde,
   vanwege eigendom van de Staat van Western Australia.
   Er zijn echter wel enkele potentieele problemen.

   Men kan Crediteur worden als Perth Mint door haar hoge
   schuld ooit in moeilijkheden komt.

   Dit is de waslijst, die men in gedachten moet houden:

   http://www.marketskeptics.com/2009/02/warning-about-perth-mint-gold.html

   DS

   Verwijderen
 73. DS:...Verkrapping en rentestijging kan men nu gerust vergeten.

  Dus we krijgen een melt-up?

  Mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Vergelijkbaar met de 1927 tot 1929 hausse, net voor de
   Grote Klap van destijds. Daar lijkt het op. Prachtige
   verkoopgelegenheid voor de Elite en koopgelegenheid
   voor de (domme) massa.

   DS

   Verwijderen
  2. Ben benieuwd welk scenario eruit gaat rollen.

   Aandelen,treasuries,goud omhoog en eur/usd zijdelings??

   Harold

   Verwijderen
  3. Beurzen zijn laatste dagen weer hersteld van de verliezen na Brexit. Dus dit was nog niet de aanzet tot de grote klap, nog niet de gebeurtenis die het wankele kaartenhuis doet instorten. Net zo min als maandag 24 augustus 2015 dat was.

   Verwijderen
 74. Grote Amerikaanse banken hebben groen licht gekregen van de Amerikaanse centrale bank voor dividenduitkering en om aandelen terug te kopen.

  http://www.economischnieuws.net/websites/beurs-nl/fed-geeft-groene-licht-voor-dividenduitkering/

  Wat ik me afvraag: was deze bankentest al van te voren bekend? Of was het toeval omdat de koersen zo snel onderuit gingen?

  Vr.gr. Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   De Bank Stress Tests voor de grote en middelgrote
   banken zijn nu overal routine en wettelijk vereist.
   Voor 2007, werden die testen door de banken zelf
   uitgevoerd! Maar nu zakken er wel sommige banken,
   maar de cijfers kunnen nog steeds worden gemanipuleerd.

   DS

   Verwijderen
 75. Gelooft u in de mogelijkheid van een windfall tax op goud? Als goud daadwerkelijk veel in waarde zal stijgen, kan mij bijna niet voorstellen dat overheden hier van afblijven.... Zou bijvoorbeeld de Britse overheid grip kunnen krijgen op goud, zilver van BullionVault.. Op internet lees je soms dergelijke meningen, maar ik kan ze moeilijk op waarde schatten.. Dank voor uw reaktie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als men Goud bezit, dan moet men er zonder meer van
   uitgaan, dat er een superbelasting wordt geheven op
   de dag X. De dag X, is de dag, net zoals in 1934, dat
   de officieele Goudprijs ($ 42.22 sinds 1973) weer wordt
   verhoogd om het financieele systeem te herkapitaliseren.

   De superbelasting wordt waarschijnlijk 90% op Fysiek Goud.
   Want verbod op Goudbezit, zoals in 1934, lijkt
   tegenwoordig ondoenlijk.

   Dat neemt men op de koop toe. Want Goudbezit is een
   voorrecht, niet een recht. In de tijd van Hitler en
   Stalin stond de doodstraf op het bezit van Goud.

   DS

   Verwijderen
  2. Denkt u dat de superbelasting ook over zilver wordt geheven?

   Verwijderen
  3. Wat moet ik mij bij deze belasting voorstellen. Stel je koopt 1 ounce goud voor 1000 dollar. Het wordt 5000 waard. Daarover 90% belasting, blijft 500 over. Dus 50% verlies. Stel je koopt 1 ounce goud voor 5000 dollar, 90% belasting erover, dan heb je 90% verlies. Of gaat het over de winst die je maakt, maar dat is ondoenlijk om uit te zoeken. Of zit het anders?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Een superbelasting over Zilver lijkt onwaarschijnlijk,
   want haar rol in het monetaire systeem is uitgespeeld.
   Zilver is in zeer zwakke handen en stort helemaal in
   bij de volgende Grote Depressie, net zoals in de jaren
   '30, toen de overheid Zilver moest steunen uit
   strategisch oogpunt.

   Zilveren munten zijn echter altijd wat waard als
   ruilmiddel, terwijl papiergeld behangpapier kan
   worden.

   DS

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Stel Goud stort in naar $ 500, voordat het wordt
   opgewaardeerd naar $ 5000. Dit is mogelijk, als
   de Grote Depressie weer toeslaat. Dan zou men
   90% kwijt zijn van $ 5000. Dus men loopt de
   eventuele 'winst' van de opwaardering mis. Dit
   zou politiek heel populair zijn, want de massa
   zou zich keren tegen al die Goudprofiteurs. Als men
   gekocht heeft op $ 1300.-, dan heeft men pech gehad.
   Daarom is Goud een verzekering, geen belegging.

   DS

   Verwijderen
  6. Beste Heer Schmull, dank voor uw reaktie. Ik begrijp dan niet hoe ik goud dan als een verzekering moet zijn. Ik koop voor 1300 euro, opgewaardeerde prijs is 5000 euro, na 90% tax houd ik 500 over. Dat is toch meer dan 50% verlies?

   Verwijderen
  7. @ANONIEM:

   Goede vraag! Gelukkig maar, dat ik de wijsheid niet
   in pacht heb. Niets is zeker. Degenen, die nu Goud
   inslaan op de huidige prijs, nemen een risico. De
   Bearmarkt sinds 2011 lijkt nog NIET voorbij. Ik draai
   al mee in de Goudmarkt sinds 1971 en mijn gevoel zegt,
   dat het oppassen geblazen is in de komende jaren. De
   kans op $ 500 Goud is groter dan men algemeen aanneemt.
   Want deflatie breidt zich uit, waardoor de reeele
   rente stijgt. Funest voor Goud.

   Toch MOET men Fysiek Goud hebben als deel van een
   vermogen, ongeacht de prijs, desnoods onderwogen.
   Het is als een verboden appel, die onweerstaanbaar is.

   DS

   Verwijderen
  8. Denkt u niet dat de prijs van goud hoog blijft omdat er ook onzekerheden zijn mbt het financiele systeem, waardoor men vlucht in goud en daardoor de prijs stijgt. Of denkt u dat de prijs zal dalen omdat men vanwege schulden houd moet verkopen, daardoor meer aanbod is en de prijs daalt?

   Verwijderen
  9. Zo'n supertax is dat als je je goud gaat verkopen? Of op je vermogen van goud? In eerste geval gaat niemand verkopen, in tweede geval moet iedereen het wel verkopen om de belasting te betalen. Maar dan zakt toch de goud prijs door een groot aanbod van goud?

   Verwijderen
  10. @ANONIEM:

   Bij de volgende crisis, komen er WEER Margin Calls en
   zijn beleggers gedwongen om ALLES te verkopen. Daarom
   daalde Goud in 2008 met 30%. Alleen de Dollar en de
   Treasuries boden bescherming tegen de storm.

   Een Superbelasting op Goud komt alleen, als de
   officieele Goudprijs wordt verhoogd van $ 42.22
   (sinds 1973). Er zijn momenteel 2 Goudprijzen
   (Two Tier market), een officieele en een prijs,
   bepaald door vraag en aanbod (voornamelijk Futures).
   Die tweede prijs zou inderdaad kunnen dalen, mits
   Goud weer illegaal wordt, zoals in 1934.

   Het maakt niet uit! Goud behoort een speciale plaats
   te hebben in elk vermogen, ongeacht de prijs. Want
   op heel lange termijn is dat het ENIGE, dat zijn
   koopkracht behoudt. Goud is net zoveel waard als
   100 jaar geleden.

   DS

   Verwijderen
 76. Brexit gaat niet gebeuren, dat kun je nu al zien aankomen. Dit was het grote omslagpunt, democratie is nu dood en begraven....er werd al decennia niet naar de mensen geluisterd, nu is het officieel en onze bestuurders genieten van dit moment, ze kunnen nu alles doen wat ze willen, totdat.......peter

  BeantwoordenVerwijderen
 77. @DS Bedankt voor uw uitleg.

  Griekse centrale bank verwacht eind dit jaar mee te doen

  http://www.nu.nl/economie/4287356/griekse-centrale-bank-verwacht-eind-jaar-mee-doen.html

  Dit zal Duitsland toch nooit toestaan?

  Vr.gr. Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Dit is een manier om het risico van de Griekse staats-
   obligaties te verschuiven van de lidstaten naar de
   ECB. Duitsland is de grootste aandeelhouder van de
   ECB en heeft er belang bij, dat het Europroject
   overeind blijft. Tenslotte is Griekenland slechts
   een klein rader in het wiel.

   DS

   Verwijderen
 78. Wanneer de melt-up een bewust gekozen route is, dan zal men
  toch een plan B hebben wanneer die melt-up in een enorme crash eindigt, gevolgt door een Reset. Verwacht u dan enorme opwaardering van goud en dat treasuries niet meer afgelost worden,maar de looptijd juist verlengd worden tegen lagere rente ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Na de Crash komt gewoonlijk de Reset met een scherp
   hogere Goudprijs. Maar het is uiterst onwaarschijnlijk,
   dat Amerika ooit haar toevlucht moet zoeken in een
   quasi-faillissement voor Treasuries, zoals het
   verlengen van de aflooptijden, etc. Amerika heeft
   door de geschiedenis bewezen bereid te zijn om
   tijdig harde maatregelen te nemen om haar positie
   veilig te stellen. Amerika laat niet met zich sollen.
   Treasuries zijn het fundament van het financieele
   systeem. Zonder Treasuries, geen onderpand en dus geen
   krediet.

   De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit volgens
   hetzelfde patroon. Meltup, Crash, Reset is slechts
   een scenario. Maar sommige gewenste scenarios kan
   men doordrukken, als men sterk genoeg is.

   Amerika's defensie-uitgaven zijn 37% van het wereld-
   totaal met 5% van de wereldbevolking. De volgende
   7 defensiebudgetten, naast die van Amerika, zijn
   gezamenlijk KLEINER dan die van Amerika.

   DS

   Verwijderen
 79. Een goed artikel.

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/brexit-een-gele-kaart-voor-de-arrogantie-van-de-europese-unie/article-opinion-723859.html

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   Bedankt! Slaat zonder meer de spijker op zijn kop.
   De ontwikkeling toont aan, hoe de enorme verdeeldheid
   onder de bevolking wordt blootgelegd, waardoor de
   toekomst uiterst onzeker wordt. Dit kan de Bastille
   worden van tegenwoordig.

   DS

   Verwijderen
 80. Geachte heer Schmull,

  Prechter stelt een (mogelijke) top vast in de Treasuries,
  deze week stelde Edward Loef al een mogelijke top in aandelen.

  Explosief gedrag van goud, zilver en Treasuries de laatste dagen.

  Dan moet ik weer denken aan eerdere vaststellingen van Prechter: 'ít all will go down'

  Nu in $ cash stappen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Grijze Leeuw:

   Dollar-kasgeld is koning. Niemand weet de top van de
   markten. Die top geldt trouwens niet voor alle
   aandelen. De echte top voor het gemiddelde aandeel
   was waarschijnlijk in 2014 en, na aftrek van inflatie,
   waarschijnlijk in 1997.

   Misschien komt er nog een Blow-Off, aangemoedigd
   door hen, die daar belang bij hebben (via helikoptergeld
   of via aandelenaankoop van de ECB, zoals de BOJ?).

   Als het eenmaal echt misgaat, zullen er slechts een
   minderheid hierop voorbereid zijn. De meesten willen
   immers niet de boot missen.

   De Londense onroerend goedmarkt laat zien, hoe het nu
   verder kan gaan. De nieuwe, luxe flats in NINE ELMS,
   bestemd voor de Aziatische 'flippers', lijken 40%
   in prijs te gaan dalen. Van de ene op de andere dag!

   http://nineelmslondon.com/

   DS

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Ik heb de minste zorg over de Langere Treasuries, want
   hun rendement kan nog veel verder dalen. Dus die,
   als deel van een vermogen, blijven vasthouden. Die
   zullen schitteren bij de volgende crisis, die die
   van 2008 in de schaduw stelt.

   DS

   Verwijderen
 81. @ DS Lange Treasuries

  U gaf eerder een koersdoel aan voor 30Y, als 2%.

  Daar zijn we nu zo'n beetje. Heeft u een nieuw koersdoel?

  Verwacht u ook negatieve rentes voor de 10Y en 30Y Treausries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Mijn rendementsverwachting voor de 30-jarige Treasury
   is inderdaad verlaagd van 2% naar 1%. De 10-jarige
   heeft kans op NEGATIEF 1%.

   Het rendement op de 30-jarige Japanse JGB is het laatste
   jaar al ingestort met 80% naar o.108.

   Een negatief rendement op de 30-jarige is niet meer uit
   te sluiten, maar op deze manier loopt het systeem vast.
   Een crisis lijkt niet ver weg meer.

   DS

   Verwijderen
 82. Mijn nederige en afwijkende opinie: Ongetwijfeld komt de grote crash, maar die laat nog wel op zich wachten, er staat ons nog veel extra stimulering te wachten. De voorspelde renteverhoging (ook hier in deze blog !!) gebeurt niet. De centrale banken hebben nog genoeg in petto en houden aandelen hoog. Daarom blijf ik sinds 1 januari geloven in goud als belegging. Zilver zeker ook, de situatie is onvergelijkbaar met 193x, nu wordt het veel meer gebruikt voor high tech en vooral in belegd door de hordes rijke chinezen..
  Ik lees deze blog elke dag en waardeer het zeer. Maar ik heb sinds 2008 al zeker 2 (of 3?) keer blikvoedsel ingeslagen omdat het vlg deze blog bijna mis zou gaan, en het gebeurde niet... Dus voorlopig let ik goed op maar laat me niet zo snel meer bang maken. Ik maak goed geld met goud/zilver en voor dit jaar heb ik daar het volste vertrouwen in. Natuurlijk volg ik verder het advies dollar/treasuries op.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Blikgroente inslaan betekent niet, dat men het niet
   gebruikt. Als men af en toe grootscheeps inkoopt,
   krijgt men nog korting ook. Het ligt voor de hand
   om die voorraad regelmatig aan te spreken.

   DS

   Verwijderen
  2. Als je liever verst eet (zoals ik) breng je blikken die richting de houdbaarheidsdatum gaan naar de voedselbank en koop je nieuwe met een datum die verder weg ligt. Heb je ook meteen een goede daad gedaan voor hen die het minder breed hebben maar zich niet druk hoeven maken over de waarde van hun belegging.

   Verwijderen
 83. Willem Middelkoop in een tweet:
  "Behind the scenes the IMF has developed plans to exchange US-Treasuries for SDR's. Yes, especially on China's request #monetaryreset"
  Hij zegt dit uit verschillende bronnen te hebben maar deze niet te kunnen delen.
  Kunt u zich bij bovenstaande quote iets voorstellen?
  Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KEES:

   Mijn bloed kookt bij het horen van al die verhalen over
   zo'n Reset. Het is waanzin om te veronderstellen, dat
   Treasuries OOIT zullen worden omgewisseld tegen SDR's.
   SDR's worden al tientallen jaren voorgesteld als
   'betaalmiddel', zonder enig succes. Want geld wordt
   alleen geaccepteerd, als er een land achter staat,
   dat kans heeft om voort te bestaan.

   Het IMF met zijn SDR's is op sterven na dood. Trump
   zal het IMF AFSCHAFFEN.

   Geloof niet in al die SPROOKJES, die door ondeskundige
   waarnemers de wereld worden ingeslingerd.

   De Dollar en Treasuries blijven , met onderbrekingen,
   de vluchthavens bij uitstek. Het beste komt nog!

   DS

   Verwijderen
  2. "Het beste komt nog" .. Wat moet ik mij hierbij voorstellen? Obligaties die 30-50% stijgen in waarde?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Bij de volgende (echte) crisis in Europa, China, Japan, Opkomende Markten of de Financieele Sector, zullen de
   Dollar en de Treasuries WEER de vluchthavens worden
   voor het Grote Geld. Dat is alles, wat u behoeft te
   weten. Natuurlijk kan NIEMAND zeggen hoeveel die
   omhooggaan en ook niet, wanneer het een en ander
   plaatsvindt. Mocht u echter van mening zijn, dat
   er nooit meer een crisis komt, dan moet u daarin
   zeker niet beleggen.

   DS

   Verwijderen
 84. Dat wordt gezellig!

  Turkey has declared its readiness to allow Russia to use the NATO air base Incirlik

  http://the-newspapers.com/2016/07/04/turkey-has-declared-its-readiness-to-allow-russia-to-use-the-nato-air-base-incirlik

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 85. @ Incirlik

  Er is daar meer aan de hand

  http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06/incirlik-tuerkei-staatssekretaer-ralf-brauksiepe

  http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06/incirlik-ursula-von-der-leyen-tuerkei-streit-besuch

  BeantwoordenVerwijderen
 86. We worden gepiepeld: Duitsland valt niet onder nieuwe EU-richtlijn voor pensioenen

  Artikel op de Dagelijkse Standaard, wat suggereert dat de Nederlandse pensioenfondsen vogelvrij verklaard zijn. De Kamerleden kregen maar 1 dag om het omstreden wetsvoorstl door te nemen. http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/06/we-worden-gepiepeld-duitsland-valt-niet-onder-nieuwe-eu-richtlijn-voor-pensioenen/

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MRGALAK:

   Nederland zal haar pensioenpot verliezen. Enkelen
   hebben al jaren geleden aan de bel getrokken. Dit
   is het uiterst trieste gevolg van verdere integratie
   in Euro'land'.

   De vrije vestiging binnen de EU van Nederlandse pensioen-
   fondsen zorgt ervoor, dat de reserves buiten het
   bereik en de controle van de pensioengerechtigden
   worden gebracht.

   DS

   Verwijderen
 87. Stel er komt een referendum over een Nexit. Dan wordt straks ouderen voorgehouden dat ze hun pensioen kwijtraken, of slechts de controle of toezicht erop, als ze stemmen op een toekomst buiten Europa. Het angstspel is begonnen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In werkelijkheid is het natuurlijk net omgekeerd ... Het pensioenthema lijkt me een krachtige hefboom voor politici die Nexit willen bepleiten. Ligt zeer gevoelig.

   Mrgalak

   Verwijderen
  2. Het feit dat deze uiterst belangrijke ontwikkeling in de media en politiek (ook bij de oppositie) zo weinig weerklank vindt, lijkt me erg veelzeggend voor wat betreft de staat van de "vrije pers" en "democratie" in Nederland.

   Verwijderen
 88. Breit gat in de kinderschoenen staan bij Italie, waar de banken in de problemen lijken te komen. Ziet u dit doorslaan naar andere banken/verzekeraars in de EU?
  Ik ben voorla benieuwd naar Deutsche Bank!
  groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 89. https://twitter.com/bySamRo/status/749956165543530497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

  de 10 jarige treasury; laagste rente sinds WO II, streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 90. http://www.npr.org/sections/parallels/2016/07/04/484187757/after-brexit-another-european-referendum-looms

  nog een over Italie. streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Credit Suisse is dit jaar zelfs meer gedaald dan
   Deutsche Bank. Maar vergeet niet, dat de problemen
   bij de banken, met name in Italie, geen verrassing
   zijn, zoals het Lehman-debacle dat wel was.

   Italie heeft al te kennen gegeven, om de nieuwe Bailin
   regels te gaan negeren en staatsteun te verstrekken
   aan haar bankwezen. Terecht!

   De laatste verkiezingen in Italie toonden aan, dat de
   Five Star movement sterker is dan ooit (overwinning in
   Rome!).

   Het Grote Geld beschouwt Europa nu als een MIJNENVELD.
   Vandaar de vlucht in Treasuries. Wie gelooft, dat
   Europa stabieler wordt, mag zijn vingertje opsteken!

   DS

   Verwijderen
 91. Standard Life's £2.9bn commercial property fund halts trading as withdrawals mount

  http://www.telegraph.co.uk/investing/funds/standard-lifes-29bn-commercial-property-fund-halts-trading-as-wi/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Eigen schuld, dikke bult! Onroerend goed is illiquide
   en behoort NOOIT in een beleggingsfonds met directe
   opvraging (Open-End). Het behoort in een Closed-End
   Fund, genoteerd op de beurs, met een prijs, die
   al naar gelang de markt beneden of boven de intrinsieke
   waarde ligt. DAN behoeft het fund nooit te sluiten.

   Het is triest, dat na alle ongelukken in het verleden,
   de Open-End onroerend goed fondsen niet verboden werden.
   Beschamend.

   DS

   Verwijderen
 92. Aangaande onze pensioenfondsen#EU :"Ik denk dat pensioenfondsen inderdaad 'gedwongen' zullen worden de waardeloze obligaties van de ECB over te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De les is: bouw uw eigen pensioenvermogen op, ondanks
   de uitdagingen. Een uitkering van een pensioenfonds
   later, moet men beschouwen als 'meegenomen'. Er zijn
   al vele voorbeelden van pensioenroof, als de staat
   geld nodig heeft. Er zijn kennelijk te weinig
   juridische beveiligingen.

   DS

   Verwijderen
 93. @

  Nieuw hoogtepunt in de TLT!

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=tlt&insttype=&freq=&show=

  Treasuries began a holiday-shortened week right where they left off, with 30-year yields sliding to an unprecedented 2.16%."It's quite difficult to judge how low is too low for yields amid a slower outlook for global growth," said Tomohisa Fujiki, strategist at BNP Paribas. "Prior to the U.K. referendum, this [Friday's] payrolls report was considered one of the most important events to watch."According to fed fund futures data, the probability of a U.S. rate hike by year-end now stands at 12%, from 59% a month ago.

  (Seeking Alpha)

  Het feest is nog lang niet voorbij. Er zullen ongetwijfeld
  weer onderbrekingen optreden. Maar de trend is duidelijk.
  Hele moeilijke tijden staan voor de deur, dus riskante activa
  zijn nu zeer speculatief, hoog gehouden bij de gratie van
  Centrale Banken. Hoelang nog?

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Er is voor mij geen reden tot winstneming op dit moment,maar er zal toch een moment komen waar men eruit dient te stappen.
  Wat is uw idee ,wanneer de lange rente = +- 1% en koers TLT = +- 170 a 180 usd ? Misschien een luxe-vraag: waarìn te gaan investeren wanneer het zo ver komt,MINT/SHV? Dat kan misschien sneller gaan dan we denken.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Verstandig om nu een deel van mijn euros om te wisselen voor GBP?

  Mvg
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Nu nog TLT. ZROZ of EDV bijkopen???

  streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen