Translate

vrijdag 3 juni 2016

DE GEEST IS UIT DE FLES


DE GEEST IS UIT DE FLES


De veruit belangrijkste ontwikkeling in de wereld is zonder meer de voortzetting van de devaluatie van de sterk overgewaardeerde (50%?) Chinese Yuan, die nu haar 5-jarig laagtepunt tegenover de Dollar nadert. Ondanks de deviezencontroles! De Chinese overcapaciteit wordt binnenkort haar voornaamste export naar de rest van de wereld. De deflatiegeest is dan definitief uit de fles, ondanks de titanenstrijd daartegen door de Centrale Banken. Tegen de verwachting van de algemene mening in, blijven de obligatierendementen dalen, waardoor hun waarderingen blijven stijgen. De BofA ML Global Broad Market Index, welke de goede kwaliteitsobligaties (‘investment grade’) registreert, heeft een nieuw hoogtepunt bereikt en is sinds de financieele crisis van 2008 - 2009 met ruim 35% omhooggegaan en met liefst 6% in het afgelopen jaar. Groei- en inflatieverwachtingen zijn het laagst in jaren en worden onafgebroken naar beneden bijgesteld. De omloopsnelheid van het geld (M2) is sinds 1997, dus al 19 jaar, aan het kelderen en heeft net een dramatisch 60-jarig dieptepunt bereikt. Dit loopt niet goed af!


De Amerikaanse Treasuries zijn een verhaal apart. Het Amerikaanse economische plaatje steekt relatief gunstig af bij dat van de rest van de wereld (ondanks de superonbetrouwbare werkgelegenheidscijfers), maar de rendementscurve is toch niet steiler geworden, waarbij lange rendementen sneller aantrekken dan korte, zoals men gewoonlijk zou verwachten. Integendeel, het aantrekkelijke rendement van de langere Treasuries bleek een magneet voor het Grote Geld vanuit het buitenland, dat geconfronteerd wordt met negatieve rente in Europa en Japan. Tientallen miljarden aan Europese bedrijfsobligaties hebben nu zelfs een negatief rendement (bedankt, ECB!)! Daardoor is er sprake geweest van de meest extreme afvlakking van de Treasury - rendementscurve in 9 jaar (2-jaar/10-jaar rendementverschil of ‘spread’). De 25-jarige neergaande trend in rendementen van lange Treasuries, en dus in hogere waarderingen, zal, met onderbrekingen, nog lange tijd aanhouden, vanwege de toenemende economische en geopolitieke onzekerheden in een stagnerende wereld. Elke hoop op een economische groeiversnelling zal de bodem weer worden ingeslagen. De excessieve schuld en demografie (‘vergrijzing’) spelen een grote rol, naast het probleem van de kredietbubbel in China en in de Opkomende Markten.

Het wachten is nu tot de tijdbommen afgaan van wankele banken, bedrijven en landen. Een nieuwe financieele crisis ligt op de loer. Het is een kwestie van tijd. Centrale Banken lijken aan het eind van hun Latijn en hebben nog nooit zoveel keiharde kritiek moeten verduren. Het kan best zijn, dat sommige Centrale Banken in zo’n klimaat net doen alsof zij de laatste keer aan zet zijn (‘the last roll of the dice’) en een konijn uit de hoed proberen te toveren (‘helikoptergeld’, na negatieve rente?). Dat wordt dan echt de laatste zeepbel, die uitelkaar spat, voordat een nieuw monetair systeem in zicht komt. Dat kunstmatige 1927 - 1929 hausse-scenario van destijds, na de instorting van de grondstoffenprijzen in 1922, was de planmatige redding voor de ingewijden (een ‘coup de whiskey’ van de FED-directeur Benjamin Strong in 1927), terwijl grote delen van de wereld allang in een economische depressie verkeerden.

Ondertussen blijven de 200-daags gemiddelden van de meeste belangrijke aandelenmarkten (MSCI World Index), sinds een jaar, stevig naar beneden gericht en lijkt het technische koersherstel van de laatste paar maanden, met name van de Opkomende Markten, niet te handhaven. De grondstoffenprijzen (DJ-UBS Commodity Index) hebben, na 8 lange jaren, een instorting achter de rug van liefst 60%+, maar de recente tekenen van leven mogen geen naam hebben. Het keerpunt ligt nog ver in het verschiet, op een veel lager niveau, als er een eind komt aan de overproductie en als een groot deel van de producenten het bijltje erbij neerlegt.

Tegelijkertijd bevindt zich het achterhoedegevecht van de gevestigde orde tegen het populisme, plotseling in een eindstadium. Nationalisme is in een stroomversnelling geraakt. Die geest is ook uit de fles. Opeens staat het gehele 50-jarige bouwwerk van internationale vrijhandel (reeds 5 jaar in de ziekenboeg!) en internationale samenwerkingsverbanden op losse schroeven. De vrije beweging van mensen wordt overal ter discussie gesteld.  De neergaande welvaartsspiraal voor de overgrote meerderheid der bevolking, met name die van de middenklasse, lijkt een einde te maken aan het onzichtbare ‘handjeklap spel’ tussen het internationale bedrijfsleven, de heersende klasse en de beleidsmakers. Belastingontwijking en persoonlijke verrijking van de bevoorrechte minderheid, staan in de schijnwerpers. Zal het roer straks noodgedwongen worden omgegooid, ongeacht de eventuele economische gevolgen op korte termijn? Wordt het weer ieder voor zich? Want de bestendigheid van de huidige vorm van globalisering, met haar scherpe vermogensongelijkheidsverschijnselen, is niet meer vanzelfsprekend.

De propaganda van de meeste officieele media om het volk de misleidende indruk van betrokkenheid te geven, lijkt aan dovemansoren gericht. Het zit de meesten echt tot hier! Daarom lijkt de algemene mening niet meer vatbaar voor schijnbaar redelijke argumenten om niet te tornen aan heilige koeien zoals de Europese Unie, de Eurozone, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en het open grenzen welkom beleid.

Bij een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (‘Brexit’), spelen alle doemverhalen een ondergeschikte rol. Alsof de Britse economische groei en het Britse Pond Sterling daardoor een gevoelige klap zouden worden toegebracht. Sinds haar lidmaatschap van de EU in 1973, is haar jaarlijkse economische groei immers alleen maar gedaald. Bovendien vertoont het Britse Pond Sterling tegenover de Dollar een neerwaartse trend sinds 1864, dus liefst al 152 jaar! Wat een geluk, dat men destijds de bus van de Euro voorbij heeft laten gaan en daardoor de macht van ‘gelddrukken’ niet opgaf. De chronische betalingsbalanstekorten konden zo mooi worden opgevangen. Maar natuurlijk zijn sommigen wel doodsbang voor ‘Brexit’ (‘wie volgt hierna?’) en zien zoiets als verraad aan de Europese droom, die vrede, veiligheid, democratie, vrijheid van meningsuiting en een rechtsstaat, beloofde te waarborgen. Of stemt die droom niet overeen met de toekomstige realiteit, zodra de Grote Klap zich aandient? Zien de Britten de bui juist aankomen?

De structuur van de EU wordt door vele Britten beschouwd als anti-democratisch en bedreigend, met een Europees parlement, dat noch enige wetgeving kan voorstellen, noch gebruik kan maken van een geloofwaardig stemrecht. Het wordt voornamelijk overheerst door Duitse afgevaardigden. Bovendien is de nodige koehandel voor vele Britten een doorn in het oog. Dit is de hoofdreden voor het Britse meerderheidsstelsel (‘first past the post’), waarbij mogelijke coalities tot een minimum worden beperkt. Afgezien nog van ettelijke duizenden lobbyisten, de miljardenverslindende bureaucratie, vanwege het gedwongen gebruik van 24 afzonderlijke talen, en het, door EU-verdragen opgedrongen, verblijf in drie verschillende steden (Brussel, Straatsburg en Luxemburg), alsmede de ondoorzichtige kostendeclaraties. De opkomst bij de Europese parlementsverkiezingen is dan ook opvallend laag.

Natuurlijk lijkt gezamenlijk optrekken meestal zinvol, maar naarmate men steeds meer kan fluiten naar nationale zelfstandigheid, nadert men een punt, waar het geduld van de boze burger afspringt. Angst, onmacht en onvrede zijn slechte raadgevers, maar de hedendaagse, ingewikkelde, geopolitieke en financieele crisissituaties zorgen ervoor, dat er niet meer geluisterd wordt naar degenen, die de ‘status quo’ aanhangen en op dezelfde voet wensen door te gaan. Soevereiniteit en eigen identiteit lijken het uiteindelijk te winnen van beloofde welvaart en stabiliteit. Net zoals ‘vrijheid’ van meer belang is dan brood. Daarom strandt uiteindelijk elk model, waar de burger zijn ziel moet inruilen voor de schijnbare geborgenheid van een almachtige superstaat.

De ernstig tekortschietende Euro is een valuta zonder land en is gedoemd te verdwijnen. De Europese Centrale Bank (ECB) probeert, ondanks het herhaaldelijk schoppen van de Bundesbank, wanhopig de schijn op te houden, dat een verzameling van verschillende, hoofdzakelijk kreupele en technisch failliete, landen, overeind kan worden gehouden. Wat een illusie om te geloven, dat eeuwenoude, overwegend Zuid- en Oost-Europese, culturen zouden kunnen ‘convergeren’ met die van Duitsland! Het is een gevaarlijk sprookje, dat soevereine ‘debiteurenlanden’ eeuwig aan de leiband zullen lopen van crediteurenlanden, waarbij hun interne economische depressie op de koop toe moet worden genomen, terwijl landen als Duitsland en Nederland zich gelukkig wanen met een, voor hen, kunstmatig lage Euro. Dan is men echt verkeerd bezig. Een brutale en onhoudbare dictatuur in schaapskleren? In werkelijkheid, zullen de crediteurenlanden uiteindelijk worden opgescheept met een 30% hogere (eigen) valuta, zodra de Euro sneuvelt, plus torenhoge ‘exit’- kosten (‘Target2’). Het alternatief om dat te voorkomen, is politiek onhaalbaar: de overheveling van hun gigantisch betalingsbalansoverschot naar de debiteurenlanden, zelfs via een achterdeur (Euro-obligaties). Vandaar de komende, onvermijdelijke, Europese nachtmerrie, waar de meesten liefst niet aan durven denken. Reken maar, dat de vlucht in Amerikaanse Dollars en Treasuries dan niet meer is te stuiten!

De wereld is voortdurend in beweging. Soms is het nauwelijks bij te benen. In de laatste 800 jaar, wisselden langdurige periodes van inflatie en deflatie, van voor- en tegenspoed, van democratie en dictatuur en van vrede en oorlog, elkaar af. De wereld beleeft nu een tijd, waarin excessieve, voornamelijk improductieve, schulden in de particuliere en overheidssector, de traditionele economische groei de nek dreigen om te draaien. Maar de natuur, net zoals bij eb en vloed, doet zijn werk, ongeacht de uiterste inspanningen van de mens om de dag des oordeels uit te stellen. Bedrijven verdwijnen bij de vleet. De redenen zijn teveel om op te noemen. Wie failliet is, gaat op een gegeven moment ook failliet. Wiens vaardigheden niet meer worden gevraagd (‘robotisering?’), moet tijdig de bakens verzetten, anders voelt men zich al gauw onthand. Daarom is er altijd overal en te allen tijde een Grote Klap, die men wel degelijk vaak kan zien aankomen, zolang men maar niet terugvalt naar een ontkenningsfase van: ‘het zal mijn tijd wel uitduren’. Onverschilligheid is (vrij naar ‘ledigheid’) des duivels oorkussen.


DIEDERIK SCHMULL


3 Juni, 2016

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

===

86 opmerkingen:

 1. Wederom dank, Rick....ik zou zo graag wat meer van je horen over wat er concreet gaat gebeuren ipv deze bespiegelingen inzake grotendeels redelijk abstracte macro economische zaken....in Europa lijkt het juist weer de goede kant op te gaan....redelijke groeicijfers voor Nederland...rond de 2%.....is lang niet slecht....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Het gaat om de richting van de groeivoorspellingen, die
   in de laatste jaren steeds naar beneden werden gewijzigd.

   Ook de inflatieverwachting voor Europa is onlangs met
   meer dan de helft gedaald, met 50% van de lidstaten in
   deflatie.

   http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm

   DS

   Verwijderen
 2. Hadewych von Mises4 juni 2016 om 10:44

  @heer Schmull: ook ik heb nog altijd moeite met de redenering dat het financieel (papiergeld)systeem zou omvallen en de dollar/treasuries daar ongeschonden zouden uitkomen. Of is dit wat kort door de bocht ? En als commodities nog wat jaren méér deflatie voor de boeg hebben dan lijkt pakweg goud toch ook niet de verzekering die ze heet te zijn ? En als robotisering De Groote Onthanding tot gevolg heeft, waar eindigt dit dan ? In een ellendige ruil(barter)maatschappij ? Welke rol kunnen dollar/treasuries daarin dan nog spelen? Van papiergeld kan je immers niet eten, toch ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Amerikaanse Dollars en Treasuries zijn de laatste rotsen
   in de branding. Er zijn weinig andere, liquide
   alternatieven voor het Grote Geld.

   Fysiek Goud is piepklein, met slechts 5%, wat eventueel
   verhandelbaar is. De rest is in vaste handen. Maar bij de
   Grote Klap, wordt de prijs bepaald aan de marge, door
   diegenen, die moeten verkopen tegen elke prijs om te
   voldoen aan hun margin calls (net zoals in 2008, toen
   Goud toch 30% instortte).

   Maar Fysiek Goud KAN t.z.t. een grote rol spelen in
   een nieuw monetair systeem NA de Grote Klap, dus
   daarom blijven we het vasthouden als onderdeel
   van een vermogen, ongeacht de prijs. Wie maakt zich
   zorgen over een eventuele Goudprijs van $ 500, als
   alles uit bed valt? Het moet niet gezien worden als
   belegging, maar als appeltje voor de dorst, want
   Goud is altijd iets waard en kan altijd dienen als
   onderpand. Aandelen (Kodak!) en obligaties (Russissche
   staatsleningen uit de Tsarentijd!) kunnen waardeloos
   worden.

   Degenen, die onverantwoordelijk lopen te verkondigen, dat
   de Amerikaanse hegemonie straks wordt vervangen door
   China of zelfs Rusland, zijn helemaal de weg kwijt.
   Beiden zijn niets anders dan Titanics.

   De Dollar blijft 's werelds reserve-valuta voor nog
   onafzienbare tijd, want alle concurrentie is derde-rangs,
   ondanks alle verhalen. Zelfs toen Groot-Brittannie
   haar hegemonie eindelijk verloor aan Amerika, werd
   het Pond Sterling nog tientallen jaren beschouwd als
   's werelds reserve-valuta.

   We gaan een tijd tegemoet, dat Amerika meer en meer
   wordt beschouwd als ultieme vluchthaven, naarmate
   chaos zich uitbreidt in de rest van de wereld.

   DS

   Verwijderen
  2. toch wel op voorwaarde dat 'cowboy' Trump niet verkozen wordt (ook al heeft hij hier en daar waardevolle meningen) want weinig zekerheid voor buitenlandse beleggers/investeerders (Hilary staat voor status quo)

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Hillary Clinton is de handlanger van de 'Neo-cons' en
   voorstander van 'regime change' via oorlogje spelen.
   Trump heeft duidelijk te kennen gegeven, dat Amerika
   zich juist minder moet bemoeien met de rest van de
   wereld en juist meer met de eigen financieele en
   infrastructuur-situatie.

   Clinton is een schoenenlikker, die aan de wensen voldoet
   van het Militaire-Industrieele Complex. Met haar rijst
   de terechte vraag: welke uiterst winstgevende oorlog
   volgt? De chaos in het Midden-Oosten kan o.a. aan haar
   worden toegeschreven.

   DS

   Verwijderen
 3. Beste Diederik,

  Is het niet veelmeer zo dat de westerse landen gezamenlijk de dieperik in gaan, het huidige model in de VS en EU zal onherroepelijk leiden tot een financiele ramp. De schuldenberg in de VS is in het echt vele malen hoger dan de echte cijfers , en de schuld in de VS is echt exponent net als in de EU natuurlijk.De beurzen zijn allang geen afspiegeling van de realiteit meer enkel een farce die met veel propaganda in stand word gehouden. Dmv eindeloos krediet genereren kan echt nooit welstand onstaan. De financiele sektor is veel te groot geworden en is niets anders dan een parasiet voor de gehele samenleving. Het ligt toch voor de hand dat ook vooral cultureel gezien het verre oosten toch de voorkeur zal geven aan goud in tegenstelling tot de fiat (valsgeld) dollar en we praten toch over meer dan 3 miljard mensen dat zal toch een gigantisch effect hebben vooral omdat het westen enkel schuld papieren bezit. Ik kan niet anders vast stellen dat de VS langzaam maar zeker steeds minder relevant worden.

  mvg

  Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PIETER:

   Velen onderschatten de macht van Amerika (20% van de
   koopkracht van de wereld met 5% van de wereldbevolking;
   netto vermogen per hoofd der bevolking: $ 55,000
   tegenover $ 14,000 in China - ranking: no. 84), niet
   in het minst Amerikanen zelf. Plus Amerika is
   autarkisch in voedsel en energie. Geen enkel ander
   land is dat!

   Bovendien heeft Amerika een relatief jongere bevolking,
   vanwege de immigratie, terwijl vergrijzing zich
   uitbreidt in Europa en China en zeker Japan.

   Amerika heeft nog lang niet zo'n kredietprobleem als
   de rest van de wereld en is ook het enige land, waar
   kredietsanering snel kan plaatsvinden (CH. 11). Na 1 jaar
   kan men al met een schone lei opnieuw beginnen en
   daarom is de gezinsschuld als percentage van het BNP
   gedaald sinds 2008 in tegenstelling tot de rest van
   de wereld, die dat als zwaard van Damocles nog boven zich
   heeft hangen.

   Toegegeven, de financieele sector in de komende decennia
   zal scherp inkrimpen en wordt een schaduw van weleer.
   Dat komt trouwens ook door technologie. Bankkantoren
   worden overbodig. De financieele hausse van de jaren
   '80 en '90 (deregulation wordt nu reregulation) komt
   niet meer terug.

   Goud zal een belangrijke rol spelen, maar die markt is
   piepklein en de Goudprijs kan ook nog halveren, want
   die wordt bepaald aan de marge: deflatie en rente-
   verhoging zullen debiteuren dwingen om ALLES te verkopen
   tegen elke prijs, net zoals in 2008, toen ook de
   Goudprijs uit bed viel ( min 30%).

   Teveel schuld als percentage van de economie (nu een record)
   heeft vroeger ook altijd geleid tot een crisis, dus de
   les is: schuld verminderen en betrouwbaar kasgeld
   opbouwen (Dollars, want die blijven bestaan. De Euro
   is geen echte valuta).

   DS

   Verwijderen
 4. I read the English translation of your excellent article. In one of your comments you stated that the “US Dollars and Treasuries are the last rock in the surf.” Are you talking about keeping physical dollars in ones possession or would dollars in US bank money market accounts be safe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   US Dollars and Treasuries are the Towers of Strength in
   a financial and political storm. Nobody doubts the
   military and financial power of the U.S. and therefore,
   the FED acted as the lender of last resort to dozens
   of Central Banks around the world during the financial
   crisis 0f 2008 - 2009. It will happen again!

   I mean Dollars in a solid Money Market Account.
   No valuables should EVER be kept at home. Too risky.
   Your life is more precious. Nothing can EVER be kept
   a secret anyway.

   Treasuries are for the long-term and the TLT ETF appears
   suitable enough. For larger amounts, direct ownership
   is recommended, for Americans via Treasurydirect.

   DS

   Verwijderen
 5. Paul Scheffer is een goede waarnemer van de ontwikkelingen in de EU, het staat er niet goed voor

  http://www.vpro.nl/buitenhof/speel.POMS_AVRO_3963641.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Het referendum lijkt op een misrekening. Premier Cameron
   dacht hierdoor het Eurosceptische deel van de
   Conservatieven (en Labour) tot zwijgen te brengen.
   Maar de uit de hand gelopen migratie dreigt nu
   roet in het eten te gooien en de gehele campagne
   staat in het teken van 'angst' (net zoals in
   Amerika, met Trump). De uitslag lijkt veel onzekerder
   dan ooit. De 50+ers kiezen voor Brexit, de jongeren
   (die vaak niet stemmen) voor de EU.

   DS

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   LEAVE (Brexit): 45%; REMAIN: 41%; Undecided: 11%
   met nog slechts 3 weken in het verschiet:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-05/-leave-camp-leads-in-brexit-battle-as-major-turns-fire-on-boris

   DS

   Verwijderen
 6. "Overheersd" met een "t" ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt! Gecorrigeerd

   DS

   Verwijderen
  2. Een prachtige vertoning van Tokkie Juncker

   http://stopdebankiers.eu/video-jean-claude-juncker-straalbezopen/

   Moet toch goed zijn voor een paar stemmen Brexit.

   Verwijderen
 7. Het is zoals u zegt : handelsconflicten zijn als het ware voorgeprogrammeerd. Van Valentin Katasonov : http://www.strategic-culture.org/news/2016/05/21/china-and-wto-toward-fateful-date-dec-11-2016.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Bedankt! Belangrijk artikel. Mocht CHINA officieel
   verheven worden tot een 'markteconomie', dan is het
   hek wel van de dam. Dan begint de 'dumping' van
   Chinese goederen pas goed, wat ernstige gevolgen
   zal hebben voor het Westen. De TTIP was bedoeld als
   'tegengif', maar die staat op losse schroeven.

   Een climax in de valuta- en handelsoorlogen, zoals
   in de jaren '30, lijkt in zicht.

   DS

   Verwijderen
 8. http://fd.nl/economie-politiek/1153600/overschatting-inflatie-verdoezelt-hogere-economische-groei

  in mijn optiek betekent dit dat uw scenario dat we in deflatie zijn bevestigd wordt door dit verhaal, mede gelet op de erg lage " inflatie" van dit moment
  Groet, streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De inflatie wordt overschat. De instorting van de
   omloopsnelheid van het geld is enorm deflatoir, dus
   tijdelijke foefjes met cijfers zijn van voorbijgaande
   aard. Reeele lonen zijn lager dan 10 jaar geleden,
   terwijl consumptie voor 70% de economie bepaalt.
   Een kind kan aanvoelen, dat het allang flink mis is.
   En blijft.

   DS

   Verwijderen
 9. @

  Zitting van het Europees Parlement in STRAATSBURG! Tja, want
  dit gebouw staat 325 dagen van het jaar LEEG:

  De weekagenda van het Europees Parlement laat precies dat zien: een zoveelste oproep iets aan hormoonverstorende stoffen te doen, een debat over migratie, een rapport over belastingontduiking en een resolutie voor eerlijker handel: niemand hoeft er iets mee. Als de Europese Commissie ernaar luistert kan ze er mooie sier mee maken – “wij luisteren naar de burger” – maar als ze niet wil luisteren wordt ze niet naar huis gestuurd. Het Europees Parlement kreeg meer macht en produceert meer meningen dan ooit, maar ze nog steeds grotendeels symbolisch.

  http://politiek.tpo.nl/2016/06/07/bruslog-week-straatsburg-extra-vrijblijvende-meningen/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mooie reactie onder FD artikel:

  06:36 Dhr. Strijbis
  En het paradoxale is dat juist het verlagen van de rente op bedrijfsobligaties onder de huidige omstandigheden zorgt voor lagere product-prijzen en dus een nog lagere CPI-inflatie. De bedrijven gebruiken de lage rente immers niet om meer te gaan investeren, maar om de kosten van het kapitaal te verlagen, zodat ze goedkoper kunnen leveren (of meer winst kunnen maken, afhankelijk van de markt-positie).

  FD artikel:
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ksSM1srLnvYJ:fd.nl/beurs/1155092/ecb-zet-koers-naar-onbekende-wateren+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @UNKNOWN:

   Tegelijkertijd wordt een groot gedeelte van de kaspositie,
   naast extra bedrijfkredieten, nog steeds aangewend voor
   de inkoop van eigen aandelen. Dus bedrijven zelf en de
   Centrale Banken spelen handjeklap om de markten kunstmatig
   op te pompen. De hoop is, dat de massa het gevoel krijgt,
   de boot te missen en daardoor nog even massaal erin stapt.
   Dit spel eindigt in tranen voor iedereen, want de
   echte economie is met excessieve schuld NIET vlot te
   trekken.

   DS

   Verwijderen
 11. Art Cashin Warns Worldwide Liquidation Scramble Could Morph Into Full-Blown 2008-Style Collapse

  http://kingworldnews.com/art-cashin-warns-worldwide-liquidation-scramble-could-morph-into-full-blown-2008-style-collapse/

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voorspelde hij al vele malen..
   marcja

   Verwijderen
  2. KWN .....soort financiele xandernieuws....voor future doom hoef je niet naar dat soort sites te kijken....serieuze sites genoeg....peter

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Art Cashin wijst op de pijn, die Opkomende Landen
   lijden, vanwege de lage grondstoffenprijzen. Misschien
   duurt het 'opluchtingsherstel' nog even, maar
   dit is echt structureel en langdurig. Er is geen
   tweede China als reddende engel. Dus bankkredieten
   in die landen zijn weer wankel.

   DS

   Verwijderen
  4. Xandernieuws is een enge rechts-conservatieve site. De maker daarvan bewondert Trump en Poetin, dat zegt al genoeg. Inderdaad kun je beter naar serieuze sites kijken, zoals de blog van DS. De kritische columns van Kees de Kort op BNN zijn ook een aanrader.

   Verwijderen
 12. Prediction from 2006: A banking crisis in China "in the next 24 months"

  http://www.chicagobooth.edu/news/pdf/061206_bf_goolsbee.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   China komt WEER in zwaar vaarwater, net zoals tijdens
   hun bankencrisis in de jaren '90, waarvoor de
   Chinezen nog steeds moeten dokken, vandaar hun
   hoge spaarquote van tegen de 50%. Belastingen!

   Amerika's enorm sterke positie in de technologie en
   Biotechnologie van de toekomst zorgt ervoor, dat
   men inderdaad veel hoopvoller kan zijn over hun
   economische ontwikkeling. Plus de relatief jongere
   bevolking. China ondervindt de negatieve gevolgen
   van het 1-kind beleid: het aantal werkenden daalt
   al jaren.

   DS

   Verwijderen
 13. @

  TREASURY RENDEMENTEN STORTEN WEER IN!

  De meest slimme markt ziet DONKERE WOLKEN!

  Treasury yields tumble
  Jun 9 2016, 11:26 ET | By: Stephen Alpher, SA News Editor Contact this editor with comments or a news tip

  What's going on here? The yield on the 10-year Treasury has fallen all the way back to 1.66% - that's the level it was at on February 11 when oil was below $30, credit spreads were blowing out, and the Dow was nearly 3K points lower. The yield on the 30-year Treasury of 2.46% is the lowest since February 2015.The yield on the 2-year Treasury, though down to 0.77% after nearly touching 1% a couple of weeks back, remains well above the level of February 11 as the Fed preps for a summer rate hike.It all adds up to a sharply flatter yield curve - the 2 year/10 year spread is just 89 basis points, the slimmest since late 2007. The Fed and most Wall Street economists today (as they did in 2007) shrug off the predictive power of the flat yield curve. TLT +0.55%, TBT -1.1%

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Beste Heer Schmull,
  Mag ik 15 minuten van uw kostbare tijd vragen om eens naar deze man te luisteren? Hij heet Gregory Mannarino. U wel bekend ? In dit filmpje stelt hij het opkopen van staatsobligaties en, sinds gisteren, het opkopen van Europese bedrijfs-obligaties aan de kaak. Hij klinkt oprecht en wordt zelfs even emotioneel. Klopt zijn verhaal ?

  https://www.youtube.com/watch?v=wy18qUfPk2w


  Vriendelijk groetend,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Deze Mannarino is een lichtgewicht, die altijd emotioneel
   van de daken schreeuwt. Besteedt niet teveel aandacht
   aan zulke lieden. Hij trapt open deuren in.

   De ECB is wanhopig, net zoals de Bank of Japan, dus
   daarom worden bedrijfsobligaties opgekocht. De BOJ
   en de Zwitserse Nationale Bank kopen aandelen!

   De FED is nog niet zo wanhopig. Iedereen weet, hoeveel
   riskanter bedrijven zijn dan overheden: zij hebben
   niet de macht om belasting te heffen of 'geld te
   drukken'. Maar of dit nu het einde is van de wereld,
   lijkt overdreven: de Euro en de Yen vallen niet uit
   bed, integendeel, ze stijgen, doordat de FED
   de renteverhoging steeds uitstelt.

   Op den duur is het duidelijk, dat de Dollar aanzienlijk
   meer vertrouwen zal hebben dan de Euro of de Yen,
   want uiteindelijk zal blijken, dat de FED de enige is,
   die verantwoordelijk bezig is en ook kan zijn. De FED
   is de eerste, die de rente PLOTSELING normaliseert.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw verhelderende uitleg.

   Gr. Willem.

   Verwijderen
 15. Bill Gross: obligatiemarkt explodeert

  Wat moet ik daarbij voorstellen? Massa faillissementen ? Instorting financiële markten? Sluiting kredietmarkten? Kortom hel en verdoemenis?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Bill GROSS heeft het over $ 10.000 miljard van obligaties
   met NEGATIEF rendement:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-09/gross-says-negative-rates-are-like-supernova-that-will-explode

   Dit is een fenomeen, dat nog nooit eerder is voorgekomen.
   Negatief rendement en negatieve rente leiden inderdaad
   tot het faillissement van het gehele financieele systeem.
   Daar wordt al herhaaldelijk op gewezen. Er is al sprake
   van 'opstand' bij banken, verzekeraars en pensioen-
   fondsen, die echter van de Centrale Bank geen toestemming
   krijgen om Fysiek Geld in een kluis te stoppen.

   Ik ben helaas ook van mening, dat de depressie van de
   jaren '30 nog KINDERSPEL was, vergeleken met wat de
   wereld in de toekomst te wachten staat, vooral als
   de Derivatenberg gaat schuiven. Terug naar het Stenen
   Tijdperk?

   DS

   Verwijderen
  2. Rick....ik denk dat een aantal mensen graag wil weten wat er concreet gebeurt door die lage rente....wat zal een signaal zijn dat het op een gegeven moment echt gaat schuiven....het is voor velen te abstract.....denk jij het te weten....dank...peter

   Verwijderen
  3. @PETER:

   Het is een geleidelijk proces, wat abrupte gevolgen
   kan hebben. De negatieve rente heeft de Duitse banken
   vorig jaar zo'n 250 miljoen Euro gekost. Stel eens
   voor, dat de banken zouden besluiten om dit door te
   berekenen naar de clienten. Bij welke boeterente,
   voor de eer om een bankrekening te hebben, komt er
   een 'run' op de bank? Tot nu toe zijn er nog
   mogelijkheden om voor banken wat te verdienen op
   andere gebieden. Is dat genoeg om de verliezen op
   negatieve rente goed te maken?

   Wat pensioenfondsen en verzekeraars betreft: die
   worden gedwongen om te speculeren in riskante activa.
   We weten allemaal, hoe dat eindigt: men kan op
   een gegeven moment niet aan zijn verplichtingen voldoen.

   DS

   Verwijderen
  4. Dank dat je altijd bereid bent belangeloos onze vragen te beantwoorden....have a good weekend....fingers crossed for a brexit vote....:).....peter

   Verwijderen
 17. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1465497710.php
  Beste hr Schmull, is dit onzin of zit hier wat in ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Mijn achting voor Holter en Sinclair was nooit hoog, maar
   hun geloofwaardigheid t.a.v. Goud is nu ver te zoeken.

   Al die spookverhalen over de Comex worden al jaren de
   wereld ingeslingerd. Wat men vergeet is, dat de Comex
   wordt gerund in het belang van hun leden, NIET in het
   belang van de clienten. Elk moment kunnen en worden
   de regels veranderd. Paniek over de Comex lijkt op
   'beating a dead horse'.

   DS

   Verwijderen
 18. Een interview met de gerenommeerde prof. Heinsohn (NATO War College) over de gevolgen van de vluchtelingeninstroom in Duitsland. Conclusie: over 30 jaar is hierdoor Duitsland economisch min of meer uitgeschakeld (dixit Heinsohn).

  https://www.youtube.com/watch?v=y0ZZf5AOFfQ

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Intrigerend verhaal: de schalieoliebedrijven in USA hebben 370 miljard dollar schulden uitstaan. Ondanks de olierally van 26 naar 50 $ (men vergeet de daling van 100 naar 26 trouwens even in het verhaal, gaan ze nu bij bosjes failliet.
  Schuldensanering dus ook daar
  Groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Het voordeel van de schalieoliebedrijven is hun
   flexibiliteit in tegenstelling tot de Grote Oliebedrijven.
   Schalieolie-bronnen kunnen in een paar weken worden
   voltooid. Efficiency in de duizenden projecten moet
   niet worden onderschat: Pioneer Natural Resources heeft
   in de Permian Basin de kosten van deze bronnen in
   slechts 2 jaar kunnen verlagen met ruim een derde!
   Dus de beste bedrijven, die zullen overleven, kunnen
   hele grote winnaars worden in de toekomst.

   Maar het trauma is natuurlijk niet voorbij, als de
   olieprijs weer zou dalen. Men is nog veel te optimistisch,
   dat de lange termijn olieprijs zich kan handhaven op $ 60.-. Wishful thinking!

   De echte zorgen betreffen de dinausaurussen van Big Oil,
   die een zeer onzekere toekomst tegemoet gaan. Die worden
   de Kodaks van de komende decennia. Over 30 jaar zijn ze
   verleden tijd.

   DS

   Verwijderen
 20. http://finance.yahoo.com/news/energy-oil-and-gas-company-bankruptcies-to-continue-191538241.html

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Beste Diederik, je zegt dat het veel erger zal worden dan de grote depressie uit de vorige eeuw. Wat wordt er erger, en hoe zal het dagelijks leven er dan uitzien? Grote armoede
  ? Mensen leven op straat, worden uit hun huis gezet? Geen uitkeringen meer? ?Komt er een moment van herstel en of is dit voor de komende decennia? Word jij nerveus van wat je verwacht? Hoor het graag. Dank alvast!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LS...ik weet dat je het aan Rick vraagt....toch een kleine bijdrage van mij....kijk eens naar de geschiedenis, machthebbers hebben bijna zonder uitzondering een oplossing voor dit soort situaties.....oorlog....dat zal nu niet anders zijn....berg je maar als het echte horrorscenario uitkomt mbt China.....de financiele bubbel is ongeevenaard....wanneer die klapt.....sociale onrust.....en oorlog.....de voorbereidingen zijn al jaren aan de gang.....peter

   Verwijderen
  2. Mbt China is er een parallel te trekken met Japan....voor 1990 kocht Japan alles op in het westen.....voor veel te veel geld....pebble beach golf club voor 1 miljard bv......iedereen dacht dat Japan de hele wereld ging veroveren....toen klapte de zeepbel.....ik heb ooit in de jaren 80 5000 japanners gezien toen ik Versailles bezocht, kort daarna was het helemaal over.....nu zie je overal chinezen en ze kopen ook alles veel te duur op....hetzelfde gaat weer gebeuren.....Japan kon worden opgevangen door een goed draaiende wereldeconomie....dat is nu een tikkie Nders...geloof ik...peter

   Verwijderen
  3. Beste Peter, dank voor je reactie. Hoe gaat oorlog de schuldenproblematiek oplossen? Wat moet het einddoel van deze oorlog worden? Verplaatsen van de macht? Creeren van nieuwe vraag? Oorlog tussen wie en wat voor oorlog? Nucleaire? Wat voor scenario denk je dan aan? Moet zeggen dat ik het steeds meer benauwd krijg van al dit nieuws....

   Verwijderen
  4. LS....ik weet niet of je moet denken in termen als einddoel.....landen die in problemen komen gaan vaak gek doen als er volkswoede ontstaat, dan is het meest voor de hand liggende om een conflict met een externe entiteit te fabuleren zodat het gepeupel z,n woede daarop richt....al honderden keren gebeurd in de geschiedenis....de Falklandoorlog is een recent voorbeeld.....en er gaan veel landen in grote problemen komen....Rusland, China, Japan, BRICS enz enz....oorlogen gaan ook in cycles en we zijn lang overdue voor een grote.....allerlei factoren spelen een rol defensie in europa is een lachertje, we geven veel liever geld uit aan ontwikkelingshulp en moslimimmigratie.....iemand die niet ziet dat dit in een heel groot drama gaat eindigen is ziende blind....peter

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   De ernst en de timing van de Grote Klap zijn nooit
   te voorspellen en angst daarvoor is tijdverknoeierij.
   Maar wat men wel kan doen is zich alvast daarop
   voorbereiden. De meest betrouwbare voorspeller is altijd
   de kwaliteitsobligatiemarkt geweest. Welnu,
   de kooppaniek met instortende rendementen is absoluut
   zonder weerga. Er staat iets heel groots te gebeuren!
   Beperk dus alle risico's, voorzover dat mogelijk is.

   DS

   Verwijderen
 22. Vrees inderdaad voor wat er komen gaat... De spanningen lopen op allerlei gebieden op. Massa immigratie en de vluchtelingenproblematiek is inderdaad zorgelijk...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zorgelijk.....is een understatement.....we geven in 2000 jaar opgebouwde beschaving weg aan barbaren....ik kan er werkelijk in de verste verten niet bij hoe onze corrupte politici niet alleen onze toekomst en welvaart aan het verpatsen zijn, maar letterlijk heel europa kapotmaken.....totaal hopeloos is de situatie....en er is geen enkel zicht op een ommekeer...integendeel , het wordt steeds erger......Misschien dat het begin nu in Frankrijk te zien is.....peter

   Verwijderen
  2. Bedoel je de Britse en Russische hooligans in Marseille? Inderdaad barbaren!

   Verwijderen
 23. geachte hr Schmull, begin juli vier ik enige weken vakantie in de UK, EN STEL DAT BREXIT DOORGAAT op 23 juni, welke gevolgen heeft dat dan voor mij..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Serieus....of grapje?.....er gebeurt helemaal niets.....alles blijft zoals het was, uittreedproces gaat vele jaren duren....en allerlei nieuwe verdragen zullen gesloten worden....het hele dooscenario zal vervagen.....ze hebben alleen geen last meer van die Brusselse megalomane idioten....peter

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Het scheidingsproces van BREXIT duurt nog minstens
   2 jaar:

   http://www.lawyersforbritain.org/brexit-process.shtml

   Maar onderschat niet de vindingrijkheid van degenen,
   die dit Europees project, koste wat het kost, overeind
   willen houden. Toen Denemarken in 1992 het Verdrag van
   Maastricht verwierp, werd dat gevolgd door de
   Edinburgh overeenkomst, vol met uitzonderingen voor
   de Denen. Dus toen keurde Denemarken het wel goed,
   in een daaropvolgend referendum.

   Zweden sloot zich in 1995 niet aan bij de Eurozone,
   maar, geen nood, er werd gesteld, dat het niet voldeed
   aan de criteria (!), dus er komt een dag, waarop het
   toch volwaardig lid wordt. Ze zitten nog steeds in de
   wachtkamer...

   In 2004 moest er gestemd worden over een mogelijke
   Europese Grondwet. Tot grote verbazing van President
   Chirac, verwierp Frankrijk dit voorstel. Wat een geluk,
   want de Britten hadden zoiets zeker verworpen, maar
   behoefden niet meer te stemmen. Toen Ierland het
   Verdrag van Lissabon verwierp in 2007, kwamen de
   slimmerikken op de proppen met een speciaal Protocol
   voor de Ieren, die bij de daaropvolgende stemming
   hun goedkeuring gaven!

   Premier David Cameron had natuurlijk nooit een
   referendum moeten houden! Er was geen wettelijke
   noodzaak, maar leek slechts een dwaze politieke zet.
   Dus zullen de Eurofielen (de EU is 'de meest
   succesvolle unie ooit' - John Major) weer iets
   vernuftigs bedenken, waardoor men weer gerust
   adem kan halen?

   DS

   Verwijderen
  3. Wat verwachten we nu eigenlijk van de eu....een alcoholistische Juncker, een tweedehands boekenverkoper en raar manneke Schulz.....750 overbetaalde en omhooggevallen tweederangs jaknikkers die erg interressant doen, maar niets te vertellen hebben.....en 300 miljoen burgers die maar blijven stemmen en het allemaal prima vinden.....hoe kun je zoiets benoemen......een gekkenhuis, corrupte bende, kafka-eske waanzin.....wel of geen brexit.....dit kan NOOIT meer goedkomen....het zakt langzaam weg in een moeras van onkunde, ontkenning van de werkelijkheid, hoogmoed.....en misschien kunnen enkele landen deze trieste episode na enkele decennia weer voorzichtig te boven komen.....het is inmiddels een cliche, maar o zo waar.......never underestimate the power of denial......ever.....peter

   Verwijderen
 24. @ Peter

  ' History doesn't repeat, but it rhymes '

  Zo'n 500 jaar, 2 Becerra-cycles van 250 jaar, geleden trad Engeland uit het 'Heilige Roomse Rijk'(Kernlanden van dat Rijk waren Spanje en Duitsland). Enige jaren later gevolgd door Nederland, het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan krijgen we nu dus de 160 jarige oorlog...?

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Het oorspronkelijke Europese Verdrag werd in 1956 - 1957
   ondertekend door Frankrijk, Duitsland, Italie, Belgie,
   Luxemburg en Nederland. In Chateau de Val-Duchesse.
   Laten de leden van diezelfde club nu een paar weken
   geleden WEER bijeengekomen zijn op DEZELFDE plek om
   BREXIT te bespreken en even te 'fixen'! Zal men
   Groot-Brittannie echt wel laten gaan? Het lijkt
   bijna ondenkbaar, want het Project mag niet in gevaar
   komen....

   DS

   Verwijderen
 25. Ook hier een stevige waarschuwing dat gekke dingen aanstaande (kunnen) zijn:

  6 Events That Could Make Soros a Winner:
  http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-13/6-events-that-could-make-soros-a-winner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   En vooral dit!

   Greater risk aversion among market participants who -- acting on their confidence that central banks are prepared to continuously step in to ensure stability -- now have taken on significant mismatches of maturities, assets to liabilities, benchmarks or currencies in their search for higher returns. And this is occurring in markets that have tended to experience periodic bouts of relative illiquidity.

   DS

   Verwijderen
 26. Google naar nieuwsbulletin 23 hierin staat voorzegt wat er in de toekomst gaat gebeuren in grote lijnen alle profetieën zijn altijd uitgekomen,maar de mensheid is doof en blind geworden voor bijbelse voorzeggingen we hebben het te goed (zolang het nog duurt) er is er tenslotte maar 1 die echt kan voorspellen ,en dat duizenden jaren vooraf,we leven in zeer bijzondere tijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Een soort mini EU Duitsland, NL, Denemarken, Belgie etc was niet zo gek geweest, ook een gulden en rare Nederlandse wetten kennen zwakheden. Maar probleem van EU nu is dat het geen corrigerend vermogen heeft. regels worden niet nageleefd, Grexit had allang moeten plaatsvinden en Europese bank voert kamikaze beleid. Daardoor dendert het maar door, tot de boel ontploft. de Brexit is het lont in het kruitvat en ik ben er niet bang voor, wat niet door kan gaan moet stoppen, dus liever vandaag dan morgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Dit artikel schijnt een duidelijk licht op BREXIT,
   wat nu niet meer ondenkbaar lijkt:

   (CARSWELL)(NYT)(!): On POSSIBLE BREXIT‏

   The European Commission, which the Remainers defend, is the only European Union body that can propose laws, and it is unelected — an arrangement George III might have admired.

   The Remain campaign promotes an obsolete European project, a throwback to the 1950s when big regional trade blocs looked like the future, and size and scale seemed paramount in economics. In a world of globalized trade and localized power, the European Union — the world’s only declining trading group — is being left behind. All its supporters can muster in its defense is the fear of change.

   When President Obama came to London recently, he was warmly received. He is, without question, one of the most popular American presidents on this side of the Atlantic in living memory. But his intervention in the referendum debate, calling on Britain to vote to stay in the union, had the opposite effect to what was intended: In the days following his visit, there was a clear swing to Leave.

   As much as Mr. Obama is respected here, the British people know that no American president, Democrat or Republican, would ever agree to the United States’ joining a political union that made Congress subservient to a Pan-American parliament in Bogota, or the Supreme Court secondary to a judiciary in Haiti.

   Let’s recognize this referendum for what it is. We’re voting for reclaiming the principles of democratic self-determination on which the United States was founded. America celebrates its independence on July 4. In years to come, Britons may celebrate ours on June 23.

   DS

   Verwijderen
 28. Beste Diederik, volg al een tijdje je blog. En ik las dat je dollars en Amerikaanse treasuries aanbeveelt? Een heel praktische vraag: hoe koop ik dollars? Bij een Nederlandse bank op een rekening? En de Amerikaanse treasuries? Via een broker? Sorry ben maar een leek.. Hoor graag van je.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik heb TREASURIES, door dik en dun, al decennia aanbevolen
   en de DOLLAR sinds de Financieele Crisis van 2008 (die ik
   ook voorspeld had). Al enige tijd zie ik een Economische
   Depressie als onvermijdelijk en bovengenoemde activa
   zullen de laatste rotsen in de branding blijken te zijn,
   tezamen met Fysiek Goud als verzekering, wat echter
   in een crisis nog scherp kan dalen (Margin Calls).

   Uw Nederlandse Bank kan u ongetwijfeld wegwijs maken,
   wat betreft kosten en minimumbedragen. Ook mijn
   maandelijkse Suggesties bevatten verdere gegevens.
   Niet alle banken en brokers doen er even gemakkelijk over,
   maar enig speurwerk zal wel wat opleveren. Ik kan zelf
   helaas geen specifieke namen noemen.

   DS

   Verwijderen
  2. dank voor je reaktie.. ik ga op speurtocht..

   Verwijderen
 29. bij ieder serieuze broker kun je een dollar rekening openen en tevens Treasury USD aanschaffen

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Nigel Farage on the Future of Immigration post-Brexit

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/nigel-farage-on-the-future-of-immigration-post-brexit/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Welk scenario voorziet u voor "the unwind" van al die staatsobligaties in de diverse eu-landen waarvan vele al een negatieve rente hebben of waarvan de rente heel laag is, terwijl die gezien een risico veel hoger zou moeten zijn.
  (Italie,Spanje etc)Veel pensioenfondsen en (banken?) zijn gedwongen te beleggen in dit soort obligaties.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De staatsobligaties van de zwakke Europese landen blijven
   overeind, zolang de ECB haar opkoopprogramma voortzet en
   uitbreidt. Mocht de toekomst van de ECB ooit in twijfel
   worden getrokken, dan bevriest die markt.

   Gisteren was er 'kooppaniek' in overwegend soliede
   staatsobligaties met nieuwe record laagtepunten in
   rendementen, maar die van Spanje en Portugal waren
   een opvallende uitzondering. Hun rendementen stegen
   en hun waarderingen daalden.

   Het slotscenario is uiteindelijk, dat de financiering
   van de zwakke landen steeds moeilijker wordt, net
   zoals in 2012, voordat Draghi het had over 'whatever
   it takes'. Dat was bluf, want er is een grens bij de
   sterkere lidstaten, die niet meegesleurd willen worden
   in de bodemloze put van de zwakkere landen. Tenzij
   Euroland een land wordt zoals Amerika, met alles samen
   delen. Na Brexit, staat die droom op losse schroeven!

   DS

   Verwijderen
 32. Toch heb ik idee dat wij in ons land de zuid europese ellende betalen, zonder dat de hh politici de hervormingen eisen in Italie en Frankrijk die nodig zijn.
  Het rentespel levert geen inflatie op maar vreet vermogenswinsten weg.

  Legt dit beleid niet de kiem voor Nexit? Ik denk dat we binnen 1 week na Brexit een petitie voor een referendum kunnen tekenen! streefrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Dollar stijgt alweer ondanks uitblijven renteverhoging.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. China Dumping More Than Treasuries as U.S. Stocks Join Fire Sale

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-15/china-dumping-more-than-treasuries-as-u-s-stocks-join-fire-sale

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 35. "Brexit is becoming a lot more likely than initially expected and the market is indeed becoming more fearful. It is very much a binary event and until then buying dips and selling rallies seems the sensible idea," said Lex van Dam.

  http://lexvandam.com/en/news/european-stocks-fall-to-lowest-level-in-around-4-months

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Heer Schmull, wat is uw gedachten over de waarschijnlijkheid van een Brexit?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   BREXIT is 'too close to call', dus Ja en Nee zijn bijna
   gelijk. Maar opinie-peilingen zijn onbetrouwbaar, vooral
   nu! Trump werd toch gezien als kansloos? Velen zijn zo
   kwaad, dat zij het achterste van hun tong niet laten
   zien.

   De strategie om Brexit voor te stellen als het einde
   van de wereld lijkt wanhopig. Dit kan een averechts
   effect hebben. De massa is trouwens niet meer voor
   rede vatbaar. Men is het gewoon zat, vooral de 50+, die
   altijd stemmen.

   De (met opzet) ondemocratische structuur van de
   Europese Commissie met haar ongekozen Poliburo en
   haar schandelijke muggenzifterij, is nooit hervormd.
   Vele kopstukken in de jaren '50 waren niet voor niets
   oud-NSB'ers, oud- faschisten, Jezuieten en Vrijmetselaars (een hele lange lijst van illustere namen), vol van
   geheime rituelen, die lak hadden aan openheid en echte
   volksdeelname. Geen wonder, dat de graaiende elite
   in paniek is geraakt!

   Polls can be wrong. There are still enough undecided voters

   http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-16/how-europe-pushed-britain-toward-the-door

   DS

   Verwijderen
 37. Dank voor uw toelichting.
  Zelf denk ik dat ook bij een 51% voor en 49% tegen bijvoorbeeld 'de geest uit de fles' is.

  Wantrouwen en ontevredenheid zal dan zeker niet weg zijn.

  Dat is waar we nu dan ook tegen aanlopen. Ontevredenheid en wantrouwen. Pas na een goede sanering van economie en maatschappij zal dit vanaf ene bodem weer kunnen groeien.

  Wat dat betreft is de visie van heer Kamer meer actueel dan ooit.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. misschien gaat brexit niet door vanwege de moord op jo cox... het zal ongetwijfeld de stemming beinvloeden !
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Sadiq Khan: There will be no more 'body shaming' adverts on the Tube

  http://www.standard.co.uk/news/london/sadiq-khan-there-will-be-no-more-body-shaming-adverts-on-the-tube-a3269951.html

  Het wordt steeds gekker! Straks de Sharia?

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   In dit geval ben ik het eens met Sadiq Khan. De tijd van
   'alles kan' is voorbij. Blote lichamen aan de wand in
   de Ondergrondse zijn storend en afstotend. Vooral als
   jezelf er niet zo mooi uitziet! Adverteerders zullen
   hun grenzen moeten kennen.

   DS

   Verwijderen
  2. Bertus....je kunt hier op verschilende manieren naar kijken....laat even achterwege dat die mayor moslim is....er zij de afgelopen jaren enkele gemeentes in europa geweest die alle reclames in de publieke ruimte geband hebben en daar ben ik het van harte mee eens....ik wordt op straat de hele dag continu geconfronteerd met allerlei commerciele uitingen.....ik vraag daar niet om en ik wil dat helemaal niet....mn uitingen met schaarsgeklede dames en allerlei fantastisch gefotoshopte modellen geven een totaal verkeerd signaal aan de samenleving in my humble opinion....buiten dit hele verhaal vind ik dat er nooit een moslim mayor in Londen had moeten komen....p

   Verwijderen
  3. Wat ik helemaal triest vind, is dat we dag in dag uit op honderden plaatsen in de publieke ruimte met allerlei ziektes om de oren worden geslagen.....ALS, ga door met mijn strijd.....kinder neuro-blastoom....nierziekten...hartziekten.....darmziekten...osteoporosis bij kinderen.....en ga zo nog even door.....dit allemaal om de directeurtjes van die clubs vette salarissen te geven.....en het dan vreemd vinden dat menaen een beetje depri worden van al die ellende die elke 100 meter in je gezicht geduwd word......peter

   Verwijderen