Translate

woensdag 27 januari 2016

DE WERELD WANKELT


DE WERELD WANKELT

Wat een verrassend begin van het jaar! In slechts 3 weken, werd alle winst in de aandelenmarkt van 2014 en 2015 weggevaagd! Van de 50 aandelenbeurzen in de wereld, was alleen die van Bangladesh omhoog. Wat is er aan de hand? In ieder geval veel meer dan alleen de groeivertraging van China en haar Yuan-devaluatie. De markt krijgt lucht van een nieuwe Grote Financieele Crisis. Landenfaillissementen zijn dit keer niet meer uitgesloten. Dat is nog andere koek dan de ondergang van Lehman Brothers in 2008. De buitengewone stimuleringsmaatregelen, die daarop volgden, hebben de risico’s van de supercyclus in excessieve schuld alleen maar vergroot, want de economische groei is teruggevallen naar het laagste niveau van 25 jaar. De toekomst werd juist steeds onzekerder, waardoor het particuliere bedrijfsleven zich steeds minder richtte op lange termijn investeringen. In plaats daarvan, werd er flink geleend, op historisch lage rentes, om eigen aandelen in te kopen, fusies en overnames te plegen (‘financieele engineering’) en te speculeren met Carry Trades (valuta-speculaties met hefboom). Bedankt, Centrale Banken!


De wereld stevent af op een faillissement. Alles houdt eensklaps op. Zo is het leven nu eenmaal. Meestal werpt het zijn schaduw vooruit. Sommigen nemen die waarschuwing ter harte en veranderen tijdig van koers. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Maar de meesten blijven in een ontkenningsfase en zijn onvoorbereid op de Grote Storm. De meesten blijven uitkijken naar een terugkeer van economische groei, waardoor de wereldwijde kredietbubbel overeind kan blijven. Maar elke exponentieele krediethausse, welke overproductie en overcapaciteit in de hand werkt, eindigt, op een gegeven moment, abrupt. Timing is altijd onzeker, maar totaal onbelangrijk. De natuur maakt dan schoon schip en het is de beurt aan een nieuwe cyclus. Daarom is eb en vloed van excessieve schuld eigenlijk de gewoonste zaak ter wereld. Al 5000 jaar lang! De kunst is om zich staande te houden in geval van tegenwind. Met veilig kasgeld en soliede staatsobligaties. En met zo weinig mogelijk schuld.

Luister naar de markt en lees die niet de les. De ‘ondenkbare’ deflatie, welke funest is voor de uitstaande schuld, werd al tijdenlang verdisconteerd door de ‘onvoorstelbare’ instorting van obligatie-rendementen en grondstoffenprijzen. Kunstmatig opgepompte prijzen van gefinancierde activa, zoals aandelen- en onroerend goed, zullen het hierna moeten ontgelden. Schuldenaren staan in hun hemd, als hun onderpand minder waard wordt. De Grote Margin Call (verzoek tot storting van meer zekerheden) wordt van kracht.  In vrij korte tijd, blijkt alles met 50 tot 70% te kunnen kelderen. De Grote Monetaire Illusie (kwantitatieve verruiming - QE), het misverstand van deze eeuw, is altijd een verdoving van voorbijgaande aard, want het verschuift bestedingen van de toekomst naar het heden. Dat betekent, dat die bestedingen in de toekomst wegvallen. Dus de monetaire stimuleringen voor de korte termijn zijn funest en averechts voor de lange termijn. De natuur doet, op den duur, de chirurgische ingreep zelf wel, zodra een vertrouwenscrisis in onderpanden en tegenpartijen om zich heen grijpt.

Is het dan nu de beurt aan de overheid om de begrotingstekorten juist te vergroten en grootscheepse infrastructuurprojecten (‘witte olifanten?’) op gang te brengen? Dat zou de excessieve schuldenziekte nog wat kunnen verlengen. Vast staat, dat als echte economische groei, om welke reden dan ook, het af laat weten, de onderlinge strijd om de verdeling van de stagnerende welvaart drastisch zal toenemen (‘populisme tegenover de heersende klasse’). Daarnaast zal er een hoge rekening worden gepresenteerd voor het mislukte monetaire experiment van de Centrale Banken, waardoor het financieele systeem kwetsbaarder is geworden dan ooit. De markten worden steeds zenuwachtiger, als een systeemcrisis, mogelijk ‘The Big One’, om de hoek loert.

Financiering en herfinanciering houden de wereld draaiende. De rentepremie (‘credit spread’) ten opzichte van het rendement van Treasuries als referentie, is onlangs de pan uitgerezen. Minder kredietwaardige bedrijven komen nauwelijks nog aan hun trekken om zich staande te houden, naarmate de markt voor rommelobligaties (‘junk bonds’) verder verslechtert. De stijging van het faillissementspercentage spreekt boekdelen. Zo ontstaan recessies, die de meeste economen niet zien aankomen, omdat hun modellen de conjunctuur- en niet de kredietcyclus proberen te voorspellen. De laatste bepaalt de conjunctuur en niet andersom.

Met name de kredietcrisis (‘credit crunch’) in de Opkomende Markten, met hun instortende valuta’s, is angstaanjagend. Hun schuld is in de afgelopen jaren tot ongekende hoogte geexplodeerd. De liquiditeitscreatie van de Centrale Banken (‘QE’) ontketende een ware orgie in tijdelijke grondstoffenspeculatie, waardoor de massieve kredietspiraal aan de Opkomende Markten minder riskant leek. Maar opgepompte activa graven hun eigen graf. Als het eenmaal goed misgaat, dan kan men een snel ‘V’-herstel van deze vallende messen wel vergeten. Het duurt heel , heel lang, voordat de rust en het vertrouwen weer terugkeren. Hieruit blijkt, dat het wegredeneren van excessieve schuld op basis van de hoge waarde van activa, zo noodlottig is, elke keer weer. Want die waarde is aan ernstige verandering onderhevig, doordat de wereld nu eenmaal niet statisch is. Alles verandert voortdurend, ookal trekken de meesten, onterecht, bepaalde ontwikkelingen door naar de toekomst. Daarom is, bijvoorbeeld, alleen al de helft van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen (‘Fortune 500’) sinds 2000 verdwenen!

De globaliseringstrend in de Opkomende Markten, met name China, welke de verzadigde Ontwikkelde Markten op de been hield, was een mooi verhaal, maar lijkt bijna een eendagsvlieg te zijn geweest. De internationale kapitaalvlucht, terug naar de ontwikkelde markten, voornamelijk in soliede Westerse staatsobligaties, is adembenemend! Volgens de meeste deskundigen waren die de meest verguisde beleggingen, met hun ‘lage’ rendement. Maar de wereld beleeft nu een herhaling van wat er zich afspeelde in de Japanse staatsobligaties (JGB’s), gedurende de laatste 30 jaar, tegen alle verwachting in, waarbij het rendement op de 10-jarige JGB instortte van 7.59% in 1984 naar een nieuw laagtepunt van 0.21% in Januari, 2016, waardoor de waarderingen van die obligaties onafgebroken zijn gestegen! Ondanks een nimmer aflatende toename in begrotingstekorten en staatsschuld. De geschiedenis leert, dat de kwaliteitsobligatiemarkt de beste neus heeft voor wat er komen gaat in tegenstelling tot aandelen, onroerend goed en grondstoffen. Het echte slimme geld verdisconteert structureel lage economische groei, lage inflatie/deflatie en extreme geopolitieke onzekerheden. Alle optimistische geluiden van de bekende kopstukken, met hun voorspellingen van hogere groei, inflatie en rente, zijn geen knip voor de neus waard. Al hun voorspellingen van een zeepbel in kwaliteits- en soliede staatsobligaties evenmin.

Daarbij komt, dat soliede soevereine staten met hun eigen valuta (dus niet de Eurozone) er meestal voor zullen zorgen, dat de reeele rente beneden de reeele economische groei blijft, waardoor begrotingstekorten, in tegenstelling tot het huishoudboekje van moeder de vrouw, ‘eeuwig’ zijn vol te houden en niet zullen leiden tot hogere rente. De risico’s van prive-schuld zijn stukken groter dan van de gemiddelde staatsschuld. De staat krijgt haar benodigde geld altijd, via belastingen en confiscaties. Particulieren en bedrijven hebben hun eigen lot veel minder in de hand en gaan daardoor veel eerder voor de bijl.

Ondanks alle waarschuwingen, vooral sinds 2011, zagen de meeste deskundigen geen vuiltje aan de lucht. China en India groeien toch nog steeds? De scherpe daling in grondstoffen- en aandelenmarkten zou een ‘overreactie’ zijn! Ondanks het feit, dat de koopjesjagers al heel lang het lid op de neus hebben gekregen. Waarom steken zovelen de kop in het zand? Men hoopt, dat de nachtmerrie van een harde landing gewoonweg niet uitkomt. Daarom worden er tegenwoordig zoveel economische en bedrijfsgegevens vervalst, waardoor men nog in de waan verkeert, dat het nog zo erg niet is. Bovendien is er bij de meesten nog de vaste overtuiging, dat het monetaire spel van de Centrale Banken eeuwig kan doorgaan en de wereld zal behoeden voor de afgrond. Een nieuwe ronde van monetaire stimulering (QE) kan toch opnieuw uit de kast worden gehaald? Maar de reden, dat het effect daarvan steeds minder wordt, is, dat men steeds minder bereid en in staat is om nog meer schuld te blijven opstapelen. Alleen geschiedkundigen, niet beleggingsstrategen, zijn zich bewust van een mogelijk hoogtepunt in de 75-jarige supercyclus van excessieve schuld, die onherroepelijk, op zijn minst, een langdurige, structurele economische stagnatie tot gevolg heeft. Afgezien van talloze andere factoren, zoals demografie (vergrijzing).

De huidige conjunctuurcyclus, sinds de Tweede Wereldoorlog, lijkt enigszins op een treurspel van Shakespeare. Men weet hoe het uiteindelijk afloopt, maar het is een kwestie van hoeveel bedrijven van het toneelstuk nog zullen volgen. In ieder geval heeft de geloofwaardigheid van de, zogenaamd almachtige, Centrale Banken, weer een flinke deuk opgelopen. De mens is echter zeer vindingrijk en zal, na de Grote Klap, de basis kunnen leggen voor een onherkenbare wereld, vol van nieuwe technologische en biotechnologische uitvindingen. Een wereld van ‘alles kan’ (‘the sky is the limit’), inclusief ruimtereizen en de verovering van het heelal! Zorg ervoor, dat men, als men een beetje geld heeft, een overwicht in kasgeld heeft, liefst in Dollars en belangen in, liefst langere, Treasuries, zo weinig mogelijk schuld en zo weinig mogelijk opgepompte activa, zoals aandelen en onroerend goed. Ook een beetje Fysiek Goud, als verzekering, ongeacht het prijsrisico tijdens structurele deflatie, is zinvol als wegleggertje. Dat doen de Centrale Banken immers ook!


DIEDERIK SCHMULL

27 Januari, 2016                                                       WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.


@@@

121 opmerkingen:

 1. Dank voor het duidelijke verhaal !
  Ik verbaasde me vandaag over de offerte voor een hypotheek bij een kennis. Die werkt bij een grote verzekeringsmaatschappij en wilde zijn hypotheek bij die verzek. maatschappij oversluiten. En ziedaar de rente in de offerte is veel hoger dan bij een bank.
  Willen ze vd hypotheken af ????
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Als het een en ander niet meer winstgevend is, dan
   worden de prijzen veranderd. Ik vermeldde enige tijd
   geleden al, dat de gemiddelde hypotheekrente in
   Zwitserland in 2015 is GESTEGEN, ondanks negatieve
   of juist dankzij negatieve rente. In zo'n klimaat zou
   een hypotheekverstrekker omvallen. Dat moet nog
   doordringen tot de kamergeleerden.

   DS

   Verwijderen
 2. Asscher vertelt sprookjes over werkloosheid (vanaf 1 juni tot nu met bijna 15% gestegen)

  http://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/14475/asscher-vertelt-sprookjes-over-werkloosheid.aspx

  Joop

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @

  Ref.: AUDITIE

  Ik wilde mijn trouwe Bloglezers niet onthouden, dat
  ondergetekende werd 'ontdekt' op YouTube en is uitgenodigd
  voor een auditie van zijn Piano Improvisatie tegenover de
  Jury van BRITAIN's GOT TALENT (BTG), waaronder SIMON COWELL
  van X-Factor. Het leven is vol verrassingen!

  Dit programma heeft al 10 jaar een miljoenenpubliek.

  https://www.youtube.com/user/BritainsGotTalent09

  Wordt vervolgd!?

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Das geweldig nieuws, heer Schmull. Het leven is vol vol verrassingen. Geniet van dit moment!

   Dutchcaesar

   Verwijderen
  2. Prachtig! Ook erkenning voor u op dat front. Veel succes en plezier toegewenst. RobV

   Verwijderen
  3. Diederik Schmull,

   Geweldig leuk en spannend en dat op uw leeftijd!
   Ik vermoed dat u een grote kans maakt om de winnaar te worden van de BTG...
   Houdt ons s.v.p op de hoogte.

   LvH

   https://www.youtube.com/watch?v=3HhrSG0EZ90

   Verwijderen
  4. Leuk Diederik....misschien het overdenken waard om er een soort Victor Borge achtige sketch van te maken....

   Verwijderen
  5. Ik hoor in de improvisatie veel van Ne me quitte pas, wanneer Gerard Jouannest het op de piano speelt.....

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   Het idee is inderdaad geopperd om wat humor te brengen
   tijdens het optreden, zoals Victor Borge en Tommy
   Cooper. Maar dat moet nog beslist worden. Het is echter
   riskanter. Men moet heel beslagen ten ijs komen!

   Gerard Jouannest is een bekende Franse pianist, maar
   ik had nog nooit naar hem geluisterd. Meestal denken
   toehoorders tekenen van Liszt of Rachmaninoff te
   herkennen. Wat er uit de bus komt hangt echter af
   van mijn stemming en van het geluid van de piano.
   Alle muziek zit in mijn hoofd en vele improvisaties
   komen gewoon uit de lucht vallen. Vaak nooit
   eerder gespeeld.

   DS

   Verwijderen
  7. Beste heer Schmull,

   Laat u zeker even weten wanneer het plaatsvindt en wordt uitgezonden op - waarschijnlijk - ITV?

   Als ik u was zou ik het humor deel weglaten. Ze hebben u waarschijnlijk gevraagd om uw pianospel, en niet om uw goede grappen? :)

   Met vriendelijke groet
   Snoek

   Verwijderen
  8. @

   Mijn AUDITIE voor de Jury van Britain's Got Talent,
   inclusief Simon Cowell, vond plaats op 4 Februari,
   2016, in de Birmingham Hippodrome met 2000 toehoorders.
   Wat een unieke ervaring, zeker voor iemand van mijn
   leeftijd:

   On my AUDITION (for which I had been invited):

   I got a YES from AMANDA HOLDEN. And a NO from Alesha Dixon ('not really an act'),
   David Walliams ('Piano piece substandard') and Simon Cowell ('you have a great personality').

   But I had to wait 13 hours for my performance, while giving interviews, etc. I was worn out
   by 11.00 pm. They filmed me throughout the day, including my conversations with Presenters
   Ant and Dec, and TV Presenter of ITV 2, Stephen Mulhern (hilarious, with him
   pretending to be the cat)

   I played on a beautiful baby Grand Piano, while they showed a slide show of Cat MiauMiau,
   which got a very favourable reaction from the audience (2000 people!).

   Yet, this was a unique experience! Everything can be seen on-line later (YouTube).
   All my expenses paid by Thames TV.

   Millions of people will be watching this (BTG YouTube has 5 million subscribers).
   My 5 minutes of Fame...

   http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/alesha-dixon-and-amanda-holden-attends-britains-got-talent-news-photo/508364516

   En wat een goed idee, dat ELTON JOHN een Piano heeft
   gedoneerd aan het St Pancras station ( met nu 3 Pianos),
   waar ik regelmatig speel sinds 2012:

   http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/watch-elton-john-play-piano-7310619

   DS

   Verwijderen
 4. Goedendag,

  ik ben helemaal niet thuis in treasury bonds maar uw betogen hebben mij wel overtuigd actie te ondernemen.

  Is dit een goede optie voor het zoeken van veiligheid naast kasgeld: ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ik vind bij mijn broker ook nog iSHARES SHORT TREASURY en ISHARES 20 YEAR TREASURY.

   Is dit wat u bedoeld met US Treasurys?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De i-Shares 1- 3 Yr TREASURYS ETF (SHY) is alleen
   voor de stalling van 'kort' geld in Treasuries. Men
   profiteert van een eventueel hogere Dollar.

   De i-shares 20+ Yr TREASURYS ETF (TLT) is voor de
   langere termijn en heeft de meeste kans op koerswinst,
   omdat het rendement van de langere Treasuries nog
   veel hoger is dan van de meeste staatsleningen van
   vaak veel zwakkere landen.

   https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf

   De i-shares Short TREASURY ETF (SHV) moet worden
   GEMEDEN! Dat speculeert op hogere rendementen en dus
   lagere waarderingen van Treasuries, wat NIET
   overeenkomt met mijn zienswijze, en waarmee vele
   zogenaamde deskundigen het schip ingegaan zijn.

   DS

   Verwijderen
  3. Dank voor uw uitleg.

   Ik ben niet hoofdzakelijk op zoek naar koerswinst maar wel naar het veilig stallen van geld. Begrijp ik uit uw reactie dat de i-shares 20+ Yr TREASURYS ETF (TLT) dan een verstandige keuze is?

   En is het dan zo als je deze aankoopt dat er je 20 jaar aan vast zit of kun je ze tussentijds weer verkopen, oftewel hoe werkt dat eigenlijk?

   Alvast dank.

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   De TLT ETF koopt men gewoon als een aandeel op de beurs,
   welke te allen tijde kan worden verhandeld. Maar de
   belegging is wel voor de langere termijn, omdat men
   soms best een jaar 'scheef' kan zitten (zoals in 2013).
   Bij een nieuwe monetaire stimulering (QE), stijgen
   de obligatierendementen tijdelijk, vanwege inflatoire
   verwachtingen, die dan weer niet uitkomen.

   DS

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   De SHV is juist PRIMA geschikt voor Dollarcash. Zie
   mijn commentaar hieronder voor MarcelR. Een ETF is
   gewoon genoteerd op de beurs, direct verhandelbaar en
   men is niet gedwongen om die vast te houden gedurende
   een bepaalde periode.

   DS

   Verwijderen
 5. Ik heb nog een vraag over schalieolie omdat ik geen benul heb hoe de grondstoffenindustrie werkt. De Amerikaanse schalieoliebedrijven slagen er al veel langer in dan verwacht te overleven omdat blijkbaar een groot deel van hun produktie gehedged was aan veel hogere prijzen. Is het bekend wie die tegenpartijen zijn en over welke miljardenbedragen dit gaat ? Want uiteindelijk moet er toch iemand opdraaien voor dit verlies.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Tientallen miljarden aan energie-hedges staan er uit bij
   banken, maar ook bij hedge funds, verzekeraars, etc.

   Natuurlijk werden deze verzekeringscontracten afgesloten
   met het idee, dat de olieprijs weer zou herstellen! Heel
   Wall Street was positief op de olieprijs, omdat de
   'vraag nog steeg', maar de olie-overproductie plus record
   voorraden werden weggewuifd.

   “The banks always tell us that they try to lay off the risk,” Peabody said. “I know from history and practice that it’s great in concept, but it’s hard to do in reality.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-08/drillers-26-billion-in-hedges-spreads-price-plunge-pain

   DS

   Verwijderen
 6. Je blijft je toch verbazen....de werkelijkheid wordt hier helder uitgelegd en is voor iedereen toegankelijk....en de totale facade op wereldniveau blijft gewoon doorgaan....media, politici, experts op allerlei gebeiden....ze weten wat er gaande is en blijven gewoon doen alsof alles onder controle is....kafkaesque.....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoe is verklaarbaar dat de autoverkopen in China zo gestegen zijn en ook dat de "refined copper net import stijgende is?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De autoverkopen in China waren weliswaar op recordniveau,
   maar de omzetgroei was de helft van 2 jaar geleden. De
   Westerse autoproducenten waren veel te optimistisch en
   hebben al 6 maanden flinke kortingen moeten geven en
   een productiestop moeten doorvoeren, ondanks de
   belastingverlichtingen voor autobezitters.

   http://www.wsj.com/articles/china-car-sales-growth-slows-further-1452587244

   Vooral het hele dure segment is getroffen door de
   omzetvertraging. Er zijn maar weinig vermogende mensen
   in de kleinere steden van China plus de anti-corruptie
   campagne heeft zijn effect:

   http://www.bbc.co.uk/news/business-34189303

   DS

   Verwijderen
 8. Pedro da Costa ‏@pdacosta

  “The #Fed has seriously lost credibility. No one believes them." - ex-Bank of England policy maker @D_Blanchflower

  http://on.mktw.net/1NDiETk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Natuurlijk goed dat je het post, maar....laten we objectief blijven....Mario belooft "iets" en alles schiet omhoog....reken maar dat als Yellen de QE truckendoos weer opentrekt dat alles ook weer omhoog spuit....

   Verwijderen
 9. Ook de Baltic Dry Index zakt alsmaar verder neerwaarts....

  http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Deze aanhoudende instorting is onheilspellend! De gevolgen
   hiervan moeten niet worden onderschat.

   (CATLIN)(!): The Unprecedented COLLAPSE In #BALTIC DRY INDEX (BDI) CONTINUES! UNPARALLELED CRISIS! No Easy Way Out!

   http://seekingalpha.com/article/3823646-2016-will-catastrophic-dry-bulk-baltic-dry-index-sets-another-historic-low

   DS

   Verwijderen
  2. DS,

   Ja onheilspellend, de BDI die dagelijks neerwaarts gaat zonder uitzicht op herstel.
   Bij Wiki las ik o.a het volgende:

   " De Baltic Dry Index is voor economen van belang, omdat deze de wereldeconomie vrijwel direct volgt zonder politieke of andere invloed. Waar andere economische indicatoren beïnvloed kunnen worden — werkgelegenheidscijfers zijn vaak schattingen, consumentenvertrouwen meet niet veel meer dan sentiment, vaak zonder link met consumentenuitgaven en het bruto nationaal product wordt regelmatig aangepast — reageert de BDI slechts op het volume van de wereldhandel. Ook het speculatieve element van de beurs ontbreekt, omdat men slechts een schip chartert als men lading te vervoeren heeft.

   Omdat de bulkscheepvaart hoofdzakelijk materialen vervoert die dienen voor grondstoffeninput van halfafgewerkte of afgewerkte goederen (zoals beton, elektriciteit, staal, en voedsel) kan de index worden gezien als nauwkeurige economische indicator van de toekomstige economische groei en productie."

   De stand van de BDI bekijk ik dan ook met regelmaat. Het toont blijkbaar aan hoe het werkelijk verloopt met de wereldeconomie. Daarbij wordt met de stand van de BDI voor mij tevens bevestigd hetgeen u allang heeft voorspeld....!

   Verwijderen
 10. Commentary: Those shorting China doomed to fail

  http://en.people.cn/n3/2016/0129/c90000-9011533.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Step 1) Don't buy JGBs or Bunds
  Step 2) Buy Treasuries
  Step 3) Profit :-)

  https://twitter.com/sobata416/status/693062310890344449

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @DS

  Kunt u toelichten waarom SHV moet worden gemeden?

  Van de website van iShares:

  SHV “The iShares Short Treasury Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds with remaining maturities between one month and one year.”

  SHY “The iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds with remaining maturities between one and three years.”

  SHV is “short” vanwege de korte looptijd van de treasuries (nog wat korter dan SHY), niet omdat het een soort optie is oid. Qua risico’s en doelstelling zie ik niet zoveel verschil tussen beide.

  Of mis ik iets?

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   HERSTEL! Ik had mijn hoofd ergens anders. De SHV ETF is
   juist PRIMA als stalling voor Dollarcash. Short betekent
   in dit geval 'korte looptijd' (short maturity).

   Wat gemeden moet worden zijn de Inverse ETF's, zoals de
   TBF (Short 20+ Yr Treasury) en de hele waslijst
   hieronder:

   http://etfdb.com/etfdb-category/inverse-bonds/

   EXCUSES!

   DS

   Verwijderen
  2. @DS

   Dank u. Ik kan weer rustig slapen.

   mvg, MarcelR

   Verwijderen
 13. IMF Changes Lending Rules To Avoid Exacerbating Debt Crises

  http://www.wsj.com/articles/imf-changes-lending-rules-to-avoid-exacerbating-debt-crises-1454094225

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zwitserland is van plan met helikopter geld te gaan strooien....

  http://www.zerohedge.com/news/2016-01-29/helicopter-money-arrives-switzerland-hand-out-2500-monthly-all-citizens

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Helikoptergeld mondt uiteindelijk uit in geld, dat niets
   meer waard is en niet meer wordt geaccepteerd. De overheid
   behoeft ook niet meer te lenen of belasting te heffen.
   Er komt iets anders voor in de plaats, want mensen gaan
   niet voor niets werken. Mee eens: een economische
   depressie is dan onvermijdelijk, voordat men weer
   bij zinnen is.

   DS

   Verwijderen
 15. Wij hebben een meltdown voorkomen’

  http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/30/wij-hebben-een-meltdown-voorkomen-1582619

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De heer PRAET zou erbij moeten vertellen, dat Kwantitatieve
   Verruiming en Negatieve Rente de laatste stuiptrekkingen
   zijn van een systeem, dat een economische Depressie
   tegemoet gaat. En ook, dat een dergelijke ontwikkeling
   uiterst ongezond is. Het licht staat op ROOD.

   DS

   Verwijderen
 16. http://www.zerohedge.com/news/2016-01-29/history-global-crises-through-eyes-us-dollar-one-year-later

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Opvallend is de enorme daling na iedere top.Binnenkort weer?
   Uw visie ?
   mvg//Harold

   Verwijderen
  2. This time it's different ;-)

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Natuurlijk is een consolidatie van de Dollar niet uit
   te sluiten. Misschien vanwege een nieuwe QE of
   Negatieve Rente. Maar dat lijkt dit keer tijdelijk,
   want relatief gezien, is de economische situatie
   in Amerika structureel beter dan de rest van de wereld.
   Amerika is immers zelfvoorzienend en de wereldhandel
   is voor Amerika relatief minder belangrijk.

   Het lijkt veel waarschijnlijker, dat de Dollar na 30
   jaar van zwakte, sinds 2008 is begonnen aan een
   langdurige opwaartse beweging van decennia. De
   kapitaalvlucht NAAR Amerika is pas begonnen.

   DS

   Verwijderen
 17. Beste Diederik,

  Hoe zou jouw model portefueille voor EUR 250K er op dit moment uit kunnen zien (voor een veertig jarige)? Bijvoorbeeld EUR 100K deposito bij bank, EUR 75K in IEF (10 jarige treasury) en EUR 75K in TLT (20+ jarige treasury)? Of kunnen goud en aandelen toch ook niet ontbreken.

  Die EUR 100k deposito dient overigens mede als hedge tegen het risico dat Noord Europa uit de Euro stapt en een eigen (N-)euro krijgt.

  Dank voor alle inzichten (n.b. je call inzake Italiaanse banken liep weer eens 5 dagen op bloomberg en beurzen vooruit!).

  Ludwig

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG:

   Mee eens. Overwicht aan Kasgeld en Treasuries, naast
   Euros voor specifieke doeleinden.

   Een beetje Fysiek Goud (5 tot 10%) en enkele defensieve
   consumentenaandelen (10 tot 20%) verdienen hun plaats
   voor spreidingsdoeleinden. Maar de eventuele verdere
   waardedaling moet in deze tijd van deflatie dan op de
   koop toe worden genomen.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste Diederik,

   Veel dank voor je antwoord. Jaren geleden noemde je zkb gold etf als mogelijk vehikel voor goud investeringen. Sta je hier nog steeds positief tegenover, of hebben munten - mooi om naar te kijken :-) - absoluut de voorkeur. Hartelijke groet, Ludwig

   Verwijderen
  3. @LUDWIG VON M:

   Ik heb ZKB GOLD ETF nog steeds als een Suggestie. Maar
   Gouden Munten in een eigen bankkluis, maar wel verzekerd,
   zijn ook niet te versmaden. Het is echter wel een gedoe,
   met extra kosten. Helaas vinden er af en toe berovingen
   plaats, vaak intern. Heb ik in Londen al een paar keer
   meegemaakt.

   DS

   Verwijderen
 18. " Valuta 35% in waarde gedaald tegenover dollar. "

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valuta-35-in-waarde-gedaald-tegenover-dollar/

  BeantwoordenVerwijderen
 19. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/china-hedgefonds-starten-waehrungskrieg-gegen-den-yuan-a-1075044.html
  Wie gaat dit winnen ?
  En wat zijn de gevolgen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het is niet een kwestie van winnen. Hedgefunds veroorzaken
   niet de devaluaties, maar proberen ervan profiteren, wat
   hun taak is. Ze moeten echter hun mond houden, want
   anders worden ze vijand no. 1 van het desbetreffende land.

   China is PAS BEGONNEN met haar onvermijdelijke devaluatie,
   want anders verdwijnen haar reserves als sneeuw voor de
   zon (en de helft daarvan is illiquide).

   DS

   Verwijderen
 20. @

  St LOUIS FED Financial Stress Index (zie lange termijn grafiek)
  ONTWAAKT!

  The STLFSI is constructed from seven interest rate series, six yield spreads and five other indicators.1 Each of these variables captures some aspect of financial stress. Accordingly, as the level of financial stress in the economy changes, the data series are likely to move together.

  How should the index be interpreted? The average value of the index, which begins in late 1993, is designed to be zero. Thus, zero is viewed as representing normal financial market conditions. Values below zero suggest below-average financial market stress, while values above zero suggest above-average financial market stress.

  (St. LOUIS FED): FINANCIAL STRESS INDEX, Still Below Normal, Turning UP Like A Giant Knuckle-Walking GORILLA. WOW!

  https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=3gWA&utm_source=Twitter&utm_medium=SM&utm_term=financial&utm_content=data&utm_campaign=9940_1

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 21. http://www.rtlz.nl/finance/beurs/uitgaven-millenials-beinvloeden-de-beurs-nu-al
  Dus de millenials bouwen geen bezit op, sparen niet, maar consumeren. Klopt mijn conclusie dat zij door de grote klap ernstig worden getroffen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit is een momentopname. Ik zou heel nerveus zijn over
   die 'ervaring'-aandelen, zoals Facebook, etc. Dit kan
   veranderen als een blad op een boom. Inderdaad voelen
   de Millenials ook wel, dat er iets ernstigs mis is in
   de wereld. Men zoekt 'escapes', die economisch weinig
   zoden aan de dijk zetten. Maar tijdsverknoeierei duurt
   altijd maar een beperkte tijd, zodra de harde realiteit
   zich aandient.

   DS

   Verwijderen
 22. Heer Schmull,
  Hieronder een link naar een artikel, waarin staat dat er helemaal geen pensioenprobleem is. Sterker nog, het geld ligt daar schijnbaar voor het oprapen. Wat moet ik hiermee? Of anders...wat kunnen we hiermee?

  We hebben helemaal geen pensioenprobleem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCO VAN GIJSSEL:

   Mee eens. Nederland heeft geen pensioenprobleem, vanwege
   de verplichte pensioenregelingen en het bedrag, dat is opgebouwd. Die rekenrente is absurd.

   Maar in een tijd van vergrijzing, kan op den duur de
   jongere lichting opgezadeld worden met een onevenredig
   grote financieringslast.

   Verder is er een sterke roep naar meer keuzevrijheid.
   Er zijn vele vormen daarvan denkbeeldig.

   Het grootste gevaar is een 'echte' monetaire unie, want
   dan krijgen Duitsland en Frankrijk de kans om onze
   pensioenpot te bedreigen, want die landen hebben een
   'Pay-as-you-Go' systeem, dat door de vergrijzing vastloopt.

   Hier is een aardige studie van het Pensioenprobleem:

   https://www.researchgate.net/publication/279217933_Keuzevrijheid_in_pensioenen_Voor_werknemer_en_werkgever_individueel_of_collectief

   DS

   Verwijderen
  2. Helder. Dank voor uw reactie en verwijzing naar de studie. Daar moet ik wel even rustig voor gaan zitten . . . ;-)).

   Verwijderen
 23. Negative Interest Rates Already in Fed’s Official Scenario:

  http://wolfstreet.com/2016/02/02/negative-interest-rates-already-in-feds-official-scenario/

  Who are the winners? Existing holders of long-term Treasuries who will benefit from “larger gains on the existing portfolio of these securities.”

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 24. The Fed Wants to Test How Banks Would Handle Negative Rates

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-02/rates-less-than-zero-is-bank-stress-fed-wants-to-test-in-2016

  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @

  WHAT NEXT?

  Strategists at Bank of America Merrill Lynch reckon something akin to a 1985-style Plaza Accord may require a LARGE ONE-OFF DEVALUATION of China's yuan to lance speculation fuelling capital flight. They also talked of quid pro quo measures such as fiscal boosts from Germany, France and the UK.

  But "our deep concern is that the macro and the markets may first need to worsen to inspire the correct policy response," they added.

  Reality for many in the marketplace is that the attrition is not just about sentiment or even monetary settings, it's now about real distressed selling from sovereign funds and emerging market central banks, as well as blue-chip corporate hits or asset writedowns and fears for junk credit or dividends.

  http://www.reuters.com/article/us-global-markets-g20-analysis-idUSKCN0VC0I5

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 26. En weer een medestander voor u Heer Schmull: Stanley Fischer;

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-03/all-roads-lead-treasuries

  Met een vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als de visie van mijnheer Schmull meer gemeengoed begint te worden, is het dan juist tijd om (ook) naar andere beleggingsmogelijkheden te gaan kijken?

   Verwijderen
 27. Dollar index grootste daling in 36 uur sinds 2009....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. inderdaad, waarom investeerde ik ook al weer in dollars ? DE euro blijft ondanks alles wat er gebeurt in de EU, ijzersterk !!
   marcja

   Verwijderen
  2. Three-month euro/dollar risk reversals flip to show bias for Euro strength for first time since 2012- Reuters data

   Verwijderen
  3. Harold, dat had je goed getimed die dollar-top ;)

   Verwijderen
  4. @

   Een TOP voor de DOLLAR? Kijk eens naar de chart van
   de laatste 25 jaar. De DOLLAR INDEX is sinds 2008
   ruim 35% gestegen, maar staat nog steeds ruim 20%
   beneden het niveau van 2002. De recente 'daling'
   van de DXY mag geen naam hebben. De crisis in de
   niet-Dollar valuta, inclusief de Euro, is pas begonnen.

   http://www.barchart.com/chart.php?sym=$DXY&t=BAR&size=M&v=0&g=1&p=MO&d=X&qb=1&style=technical&template=

   DS

   Verwijderen
  5. @

   Over de EURO:

   Vergeet niet, dat grote speculanten de EURO ( en de YEN)
   gebruiken als 'funding currencies' om, vanwege de lage
   rente, hun Carry Trades te financieren.

   Maar als die Carry Trades moeten worden gedraaid, dan
   moeten de EURO en de YEN weer worden aangekocht,
   waardoor ze tijdelijk wat sterker worden.

   DS

   Verwijderen
 28. De Baltic Dry Index staat 50% lager dan het het laagste niveau van 1986...!

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/worlds-biggest-containership-hard-aground-baltic-dry-crashes-below-300-first-time-ev

  BeantwoordenVerwijderen
 29. " Sparguthaben: Europa steht vor einer massiven Finanz-Krise "

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/22/sparguthaben-europa-steht-vor-einer-massiven-finanz-krise/

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Marcja

  Over waarom ik in dollars beleg.

  Ik volg meneer Schmull al enkele jaren net als u. In 2011 ben ik gaan beleggen in dollars op basis van zijn verwachtingen. De dollar stond toen boven 1,40 euro. Het verloop van de euro/dollar ging met pieken en dalen, geen verrassing.

  http://nl.investing.com/currencies/eur-usd
  De “1M” versie hiervan.

  2012 was goed, 2013 een drama, 2014 en 2015 weer goed. Begin vorig jaar heb ik wat winst genomen.

  Het is dus een kwestie van de lange adem, van jaren. De daling vanaf 2011 is echter aanzienlijk. Ik heb zeker geen spijt.

  Ik houd rekening met een terugval naar 1,20 euro, dit jaar of volgend jaar. Geen voorspelling, meer omdat het nogal kan fluctueren. Vergelijk het verloop in 1999 tot 2001 (na een stevige daling in 1997 en 1998). En daarna opnieuw daling in 2002 en 2003. Het kan natuurlijk deze keer ook anders lopen, maar een rechte lijn zal het vast niet worden.

  http://fxtop.com/en/historical-exchange-rates.php?YA=1&C1=EUR&C2=USD&A=1&YYYY1=1990&MM1=01&DD1=01&YYYY2=2016&MM2=02&DD2=05&LANG=en

  Ik hoop dat in de komende jaren de dollar uiteindelijk richting 0.90 of 0,80 zal gaan. Dit op basis van de visie van meneer Schmull.

  Mvg, Marcel R

  BeantwoordenVerwijderen
 31. M.i. calculeert de markt nu in dat er geen verdere renteverhoging meer te verwachten is na recente BOJmanoeuvre en zwakkere UScijfers. Gevolg: dollardaling. Maar je LT-treasuries zullen dan waarschijnlijk (op termijn) eerder wat stijgen dan dalen. Ik houd ook 1.20 als grens aan voor ik me verdere bedenkingen ga maken. Tenzij de US meer brokken zou gaan maken dan nu (bijv. Trump, nieuwe QE etc)

  RobV

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @

  Broeit er een NIEUWE WERELDWIJDE BANKENCRISIS? Wat vorige week
  gebeurde is om stil van te worden.

  (ZH): Global Financial System #RISK Is SOARING WORLDWIDE. WOW! Buying Protection (CDS!) On #BANKS EXPLODING!

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/global-financial-system-risk-soaring-worldwide

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Diederik....ik heb het gelezen en begrijp niet alles.....kun je de essentie in laymansterms weergeven....waarom je er stil van werd....dank...Peter

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De kosten van het verzekeren van tegenpartijrisico's in
   het wereldwijde bankwezen zijn vorige week de pan
   uitgerezen. Een waarschuwende trend.

   CDS= Credit Default Swap , kredietderivaat:

   http://www.europa-nu.nl/id/vivmnt8p6zzh/kredietderivaten

   DS

   Verwijderen
 33. Dat moet natuurlijk zijn....Layman's terms....

  BeantwoordenVerwijderen
 34. " EU on brink of 'terrifying crisis' Five of Europe's big banks are in danger, warns expert "

  http://www.express.co.uk/finance/city/641080/European-banks-heading-for-collapse-warns-expert

  BeantwoordenVerwijderen
 35. " A Crisis Worse than ISIS? Bank “Bail-Ins” Begin…”Your Life Savings Could be Wiped out in a Massive Derivatives Collapse”.

  http://www.globalresearch.ca/a-crisis-worse-than-isis-bank-bail-ins-begin-your-life-savings-could-be-wiped-out-in-a-massive-derivatives-collapse/5498376

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hier een medestander van DS,

  " Grote Depressie 2.0 in volle ontwikkeling "

  https://biflatie.nl/artikelen/edelmetalen/grote-depressie-2-0-in-volle-ontwikkeling/  BeantwoordenVerwijderen
 37. Global Government Bonds with negative yields

  2016: $5.7T
  2015: $1.4T
  2014: $175B
  2013: $0
  2012: $0
  2011: $0
  2010: $0

  Thomson Reuters

  BeantwoordenVerwijderen
 38. SocGen Claims China Is Only Months Away From Burning Through Its Currency Reserves

  http://davidstockmanscontracorner.com/socgen-claims-china-is-only-months-away-from-burning-through-its-currency-reserves/

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Europa valt uiteen terwijl zijn burgers onverschillig toekijken

  http://www.mo.be/opinie/europa-valt-uiteen-terwijl-zijn-burgers-onverschillig-toekijken

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   Bedankt. Goed overzicht van de Europese ontwikkeling.

   DS

   Verwijderen
 40. $LNKD crash is so intense, a $10,000 put option would be worth $16 million today http://stks.co/f3tY3

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Misschien een tikje flauw, maar dat had iik ook wel begrepen Diederik....alleen, wanneer ik die grafieken bekijk, is er idd een flinke spike, maar hooguit tot niveaus die we ook rond 2013/2014 zagen....dus ook weer niet zo indrukwekkend, het is niet alsof de kosten van verzekeren van slechte risicos ineens boven het niveau van rond 2008 uitschiet....Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 42. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1454703684.php
  De schrijver van het artikel is geen verkokerde goldbug, en signaliseert een duidelijke verandering in de markt voor goudaandelen. Wordt het weer tijd voorzichtig in te stappen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De schrijver zegt zelf, dat de Goudprijs nog geen tekenen
   vertoont om naar boven uit te breken. Naar mijn mening
   moet die eerst boven de $ 1200 uitkomen, een niveau, dat
   na jaren van strijd, niet kon worden vastgehouden.

   Die mijnaandelen worden gespeeld door speculatief geld en
   zwakke handen. Verder is er sprake van short-dekkingen.
   De verhandelbaarheid is nu slechter dan ooit, dus de
   uitslagen naar boven en naar beneden zijn groter dan ooit.

   Een ieder staat vrij om een gokje te wagen, maar ik geloof,
   dat het ergste nog voor ons ligt. Vele van die aandelen
   zullen waardeloos worden en verdwijnen. Er is daar een
   echte depressie aan de gang.

   Deflatie is funest voor de Goudprijs en de mijnsector.
   Er moet nu geen twijfel meer bestaan aan een langdurige
   periode van stagnatie/deflatie.

   DS

   Verwijderen
 43. @

  De gevolgen van Negatieve Rente:

  Het wordt steeds MOEILIJKER voor CONTANT GELD in EUROS.
  Het 500 Euro biljet wordt door de ECB waarschijnlijk afgeschaft:

  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/hans-werner-sinn-wie-sich-der-einzug-des-500-euro-scheins-rechnet-14054372.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 44. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/625a4122-cbff-11e5-a8ef-ea66e967dd44.html#axzz3zVzqqOhb
  gaan we terug naar 1930 en een nieuw soort hitler ??
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:   In principle, the eurozone’s economic problems are not hard to solve: the European Central Bank could hand each citizen a cheque for €10,000. The inflation problem would be solved within days. Or the ECB could issue its own IOUs — which is what Schacht did. Or else the EU could issue debt and the ECB would buy it up. There are lots of ways to print money. They are all magnificent — and illegal.

   Er volgt altijd een periode van gigantische stimuleringen,
   als de economie eenmaal in het slop raakt. Het roer
   wordt dan overgenomen door een andere kapitein, die
   het 'illegale' weer legaal verklaart.

   We hebben al meegemaakt, dat Hongarije en Polen
   hun eigen gang gaan. Wie volgt?

   DS

   Verwijderen
  2. Martin Wolf stelde vrijdag in de FT dat bij een volgende recessie helikoptergeld het enige is dat nog rest.
   Dus inderdaad krijgen we waarschijnlijk gigantische stimuleringen. En dan kom ik terug op mijn blogpost hierboven over goud(-aandelen). Ja ik geloof in uw opinie van lange deflatie en dat is slecht voor goud. Maar in de periode daarvoor, tijdens de grote extra stimuleringen, zou goud(-aandelen) toch tijdelijk sterk kunnen stijgen ?
   marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   De HUI en de GDX indices zijn zo'n 75% gedaald in de
   laatste 4 jaar. Dus natuurlijk moet men een technisch
   herstel niet uitsluiten. Dat is voor liefhebbers, want
   vergeet niet, dat de meeste traditionele beleggers in
   die sector zijn uitgekleed. Een nieuwe generatie
   van gokkers moet opstaan. Dat duurt vaak heel lang.

   Er wordt heerlijk gepraat over 'ondenkbare' zaken
   zoals helikoptergeld en afschaffing van kasgeld.
   Maar dat is zo gevaarlijk (EN illegaal), dat het
   niet voor de deur staat. De wens lijkt de vader
   van de gedachte.

   Gokken is uitsluitend voor degenen, die daarmee
   kunnen slapen. Uw nachtrust is belangrijk.

   DS

   Verwijderen
 45. Olieprijzen voorspellen? Waarom niemand dat goed kan

  "Statistisch kun je aantonen dat consumenten de slechtste voorspellers zijn van olieprijzen, gevolgd door centrale bankiers. Dan komen handelaren en andere marktpartijen. De beste voorspellers zijn onafhankelijke economen, zo stellen onderzoekers Baumeister en Kilian op Vox."

  WAAR :)
  http://www.nu.nl/z24/4211180/olieprijzen-voorspellen-waarom-niemand-goed-kan.html


  Overigens,...

  Saudi-Arabië over drie jaar failliet bij lage olieprijs (MARC FABER)
  http://www.z24.nl/ondernemen/dr-doom-saudi-arabie-binnen-3-jaar-failliet-bij-lage-olieprijs-615385

  Full text:
  http://www.businessinsider.com/marc-faber-saudi-arabia-bankrupt-if-oil-prices-stay-low-2016-2?&platform=bi-androidapp&IR=T

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Herstel..

   Origineel staat hier:
   http://dailyreckoning.com/saudi-arabia-and-oils-future/

   Wel lekker voor Iran...
   Sancties worden verlicht/ verwijderd => Iran gaat olie exporteren= meer inkomsten + olieprijs naar beneden => vijandje Saudie Arabië failliet = uitgeschakeld...., maar dan (alsnog) zonder wapens op te nemen.

   Past "goed" in de oorlog die de landen (of misschien beter: Shia's en Sunni's ?) overal aan het uitvechten zijn...

   Verwijderen
  3. @ DS
   Olie zou misschien ook nog wel eens een handig wapen kunnen zijn tegen IS... Implosie ?

   Mooi overzichtje van Saudië Arabië & olie als (historisch) wapen :)
   http://dailyreckoning.com/heres-whats-really-happening-in-saudi-arabia/
   Verwijderen
  4. @SCHUMPETER:

   Het kan ook zijn, dat de wereld van fossiele brandstoffen
   opeens wakker is geworden, dat de reguleringen voor
   klimaatverandering voor de deur staan en daarom moet
   er nu zoveel mogelijk worden geproduceerd. Wellicht
   gaat olie dezelfde richting op als hout, kolen en
   textiel, etc

   (JAMES): The Geopolitical Security Challenges Of FALLING #OIL PRICES, May OUTWEIGH The Economic Risks (Global WAR?)

   http://www.project-syndicate.org/commentary/low-oil-prices-political-instability-by-harold-james-2016-02

   DS

   Verwijderen
 46. Geachte heer Schmull, is TLT nu op haar top of wordt het nog veel mooier? Gevoelsmatig denk ik aanhouden, maar heb geen goede redenering.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De TLT is nog lang niet op haar top. Integendeel. Het
   huidige niveau is (130.81) is nog steeds lager dan haar
   vorige top van begin 2015 (138), terwijl de grote
   uitbraak naar boven nog moet volgen. Elke consolidatie
   lijkt een koopgelegenheid. Een niveau van 160 tot 200
   ligt zeker in het verschiet, met de normale onderbrekingen.

   http://finance.yahoo.com/echarts?s=TLT+Interactive#{"range":"max","allowChartStacking":true}

   http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/treasury-yield-collapse-leaves-5y-crucial-cliff

   DS

   Verwijderen
 47. Wegwezen met uw geld is momenteel de houding bij Nemea....

  " Nemea bank wil geen klanten "

  http://beurs.com/2016/02/07/deze-bank-wil-geen-klanten/95793

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   4% is NIET gegarandeerd. Het voortbestaan van zo'n bank,
   die dergelijke rentes biedt, ook niet. Elke keer, als
   er zulke rentes worden verkondigd (zie Ijsland, etc),
   moet men de andere kant opkijken, want wat te mooi is
   om waar te zijn, is dat ook meestal. Hebzucht leidt tot
   ongelukken.

   DS

   Verwijderen
 48. EU banken gaan ten onder (of ben ik te pessimistisch?) streetrunner
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/how-europe-s-banks-got-hit-by-a-perfect-storm-in-five-charts

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Er staat een nieuwe 'redding' van het bankwezen voor de
   deur. Veel groter dan in 2008 - 2009.

   DS

   Verwijderen
 49. Jim Rogers:

  "The Market Knows It's Over" Jim Rogers Warns "We're All Going To Suffer "

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/market-knows-its-over-jim-rogers-warns-were-all-going-suffer

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Angst en chaos regeren markten.

  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/laurens_maartens/25172455/__Angst_en_chaos_regeren_markten__.html#reacties

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @

  De twijfels over DEUTSCHE BANK, de grootste bank van Europa,
  met een derivatenpositie van $ 75,000,000 miljard, even groot
  als de gehele wereldeconomie:

  (FORBES)(COPPOLA)(!): On DEUTSCHE BANK

  I reviewed Deutsche Bank’s financial position as stated in their interim results last week. My findings do not support John Cryan’s statement that the bank is “rock solid”. Its capital and leverage ratios were not particularly strong by current standards, and have deteriorated since the full-year results.

  The AT1 statement cited by John Cryan is hardly reassuring. The fact that such a statement had to be issued at all indicates how poor market confidence in Deutsche Bank has become. And the paper-thin 2016 payment capacity and highly optimistic assumptions about the 2017 payment capacity that it discloses do little to improve matters.

  Bail-out is an alternative, given Deutsche Bank’s systemic importance, though it would probably break EU state aid rules. But if the alternative were meltdown in the financial system due to the threat of bail-in for other systemically-important banks, those rules would no doubt quickly be ditched. Deutsche Bank is by no means the only European bank on a knife edge, and the Bank of Portugal’s recent decision to use the BRRD to justify wiping some senior creditors in a solvent bank has fatally undermined the BRRD. The threat of invoking BRRD now would be likely to spark wholesale bank runs all over Europe.

  I have said before that Deutsche Bank should be broken up. Now is the time to do it.

  http://www.forbes.com/sites/francescoppola/2016/02/09/a-terrible-day-for-deutsche-bank/#7a278bbe6a66

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Kredietderivaten (CDS), de kosten voor verzekering
   tegen faillissement van Europese banken, rijzen de pan uit

   CDS van sommige banken nu HOGER dan Opkomende Markten

   http://www.valuewalk.com/2016/02/meteorites-european-banks/

   DS

   Verwijderen
 52. DS:.....Er staat een nieuwe 'redding' van het bankwezen voor de deur. Veel groter dan in 2008 - 2009.....

  Gezien de problemen met Deutsche Bank, stijgende CDS, dalende bankkoersen, wordt het heel spannend.
  Wat zullen de nieuwe "reddingsplannen" inhouden ?
  Nationalisatie, splitsing etc?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een echte 'Bail-out' van de banken is nu illegaal in
   de EU. Maar als het gaat om een grote bank en als
   de 'Bail-in' te gortig wordt (wat kan leiden tot een
   bankrun), dan worden alle regels weer overboord gegooid.

   Opsplitsing is uiteindelijk een doel, maar onderschat
   de banklobby niet en verder is het tijdrovend, het
   duurt jaren.

   DS

   Verwijderen
 53. En wat zullen de gevolgen hiervan worden voor de euro/usd ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het bankprobleem is slechts 1 van de 20 of meer factoren,
   die een valuta kunnen bepalen. Er is geen zinnig woord
   over te zeggen. Maar de ECB wil zonder meer, dat de
   EUR/USD veel meer daalt, wat Amerika er ook van vindt.

   DS

   Verwijderen
 54. Strong Dollar may have left scar on global economy but a weaker Dollar at this point could be worse.

  It is vital to note, as crisis emerging and FED hike probability diminishing, Dollar has taken a hit this year. It is also important to not it hasn't gained much in 2015 after March, it was more of a consolidation. But this year it is down (Dollar index) more than 2.5% and 3% in last three months. So a weaker Dollar is a very real possibility.

  Why weak Dollar could be worse -

  Recent price action shows, weakness in Dollar hasn't been much of a help to commodities. So if Dollar weakens broadly, commodity exporting countries,

  Central banks around the globe would struggle to find suitable policies to boost inflation and support economy. For example Bank of Japan (BOJ) introduced new stimulus via negative rate, however that hardly weakened yen against Dollar and Dollar weakness is to partially blame for it. Similar is happening with EUR/USD, despite ECB indicating stimulus in March. Central banks would struggle with the policies to weaken currency and boost inflation.

  However Dollar might provide respite to EM corporates and currencies but that is unlikely to be sufficient for the current outflow and $-risk aversion trend.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Aanvulling. Stukje tekst weggevallen.
  Recent price action shows, weakness in Dollar hasn't been much of a help to commodities. So if Dollar weakens broadly, commodity exporting countries, which found refuge in stronger Dollar, would see further economic deterioration.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Vermoed dat de bodem weer even bereikt is...straks Komt Yellen met de heroinespuit en kort daarna Draghi met iets dergelijks....gaat weer even helpen, terwijl iedereen weet dat de problemen ermee erger worden....Diederik, heb ik nu uit je laatste youtube bijdrage goed begrepen dat alleen al de Europese banken rond de 9000 miljard krediet uit hebben staan in de emerging markets....of is dat vanuit de hele wereld?....dank..Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Nee, alleen het Europese bankwezen heeft $ 9000 miljard
   krediet uitstaan bij de Opkomende Markten. De Amerikaanse
   banken zijn veel minder actief geweest, vanwege het
   debacle in Latijns Amerika in de jaren '80, toen het
   gehele Amerikaanse bankwezen 'technisch' failliet was.
   Maar de Europese banken hebben helaas die Dollars weer
   GELEEND van de Amerikaanse banken, dus men kan terecht
   stellen, zoals Laurel en Hardy:

   " Well , here's another nice mess you've gotten me into !"

   DS

   Verwijderen
 57. Martin Armstrong, " Stijgende systeemrisico' s voor alle markten. "

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/rising-systemic-risk-for-all-markets/

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Ik zou niet teveel naar Armstrong luisteren.

  Hij is een veroordeeld oplichter, sjoemelt met zijn cijfers en zijn voorkomen is tevens zeer onbetrouwbaar.

  Daarbij heeft hij een vete met het publieke domein en verheerlijkt bedrijfsleven terwijl dat natuurlijk ook verre van heilig is.

  Lees daarentegen ook eens Mike Malony, veel historische data en veel raakvlakken met heer Schmull.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Goud vanmorgen duidelijk boven de 1200...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Het begint nu toch wel precair te worden....is de implosie nu echt nabij(dacht ik in 2008 ook) of is er nog ruimte voor lapmiddelen.....het kan binnen enkele dagen over zijn...het is allemaal een kwestie van vertrouwen....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Euro 113
  Yen 111

  Were's the "great divergence" ??

  We were told (lectured) as the Fed lifted off, these currencies would weaken

  Arie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ARIE:

   De EURO en de YEN worden gebruikt als valuta's, die
   de speculatieve Carry Trades financieren (voor lage
   rente springen in hoog-rentende valuta's met hefboom).

   Maar als speculanten voorzichtiger moeten worden, dan
   worden die carry Trades gedraaid en zijn de EURO en de
   YEN tijdelijk sterk, door gedwongen aankoop. Het gaat om miljarden.

   DS

   Verwijderen
 62. Haha...sussende woorden van Dijsselblom....er komt geen crisis, banken staan er goed voor.....leuk die politici....net als Timmermans vindt Dijsselblom het veel belangrijker hoe prachtig hij zijn Engels uitspreekt....de inhoud is niet meer belangrijk....clowns....van de trieste categorie dan.....Peter

  BeantwoordenVerwijderen