Translate

donderdag 10 september 2015

DE DEFLATIE-VLOEDGOLF


DE DEFLATIE - VLOEDGOLF

Het is bijna niet voor te stellen als China straks haar goederen tegen dumpprijzen aan de rest van de wereld moet verkopen! Als een slag bij heldere hemel, zou een voortgaande devaluatie van de Chinese Yuan van nog eens 20%, na de heftigste vergroting van de bandbreedte in 21 jaar (met 3%), de wereld onherkenbaar veranderen. Het is vechten tegen de bierkaai om een overgewaardeerde Yuan, bij lage of geen economische groei, te blijven ondersteunen, want de huidige valuta-reserves slinken nu zienderogen, met honderden miljarden tegelijk. China was de magneet voor internationaal vluchtkapitaal (‘hot money’), omdat het rendement daar ogenschijnlijk veel hoger was dan elders. China’s import is in de laatste maanden tweemaal zoveel gedaald als haar export, vergeleken met vorig jaar. Daarom is het nu zaak om, met name Japan in de gaten te houden, want haar economie was in het afgelopen tweede kwartaal, tegen de verwachting in, weer in een recessie beland! De gigantische monetaire verruiming van ‘Abenomics’ heeft dus niet mogen baten. Daarom lijkt Japan aanstalten te maken om deze monetaire verruiming verder uit te breiden, wat nog eens een scherp lagere Yen tot gevolg zou hebben. Maar dan kan China niet meer achterblijven, ondanks haar handelsoverschot, dat immers voornamelijk te danken is aan de ingezakte import. De gevreesde en onbedoelde valuta- en handelsoorlog is dan in volle gang!


Er is nu sprake van een ernstige internationale liquiditeitscrisis, naarmate de valuta-reserves van China en andere opkomende landen een duikvlucht hebben genomen. De verdediging van valuta’s vereist een hoge prijs. Maar de inkrimping van de $ 12,000 miljard aan valuta-reserves van Centrale Banken, komt neer op een wereldwijde monetaire verkrapping. Deze verkrapping werd in 2013 ingezet, doordat Amerika haar monetair stimuleringsprogramma verminderde (QE ‘tapering’), waardoor de Dollar met 25% steeg in minder dan 6 maanden. Dat alleen al stond gelijk aan een renteverhoging van zo’n 2%. De duizenden miljarden van uitstaande internationale Dollarleningen werden opeens aanzienlijk duurder voor niet-Amerikanen. Toch kunnen de Centrale Banken de voortgaande daling in hun valuta-reserves niet met lede ogen aanzien, want een groot deel is illiquide. Bovendien loopt dan de financiering van de lopende rekening gevaar. Daarom is het proces van devaluatie van 99% van de valuta’s ten opzichte van de Dollar nu structureel geworden. De strijd om zo’n devaluatie te voorkomen is op den duur vruchteloos, tenzij de economische groei opeens aantrekt. Reken maar, dat de Dollarschuldenaren het voorlopig zullen moeten ontgelden. Een schuld in Dollars is een ‘short’ op de Dollar, die moet worden ‘gedekt’ door terugkoop van die Dollars, wat de Dollarstijging nog kan versterken. Dit kan alleen tijdelijk(!) worden tegengegaan door een nieuwe monetaire verruiming van de Amerikaanse Federal Reserve (QE4) en het achterwege laten van een ‘officieele’ rentestijging.

Maar waarom zouden langere termijn beleggers zich zorgen maken? Is de S&P 500 index in de laatste 60 jaar niet 6 ½% per jaar gestegen, ondanks alle hoogte- en dieptepunten? Is $ 1000 in de aandelenmarkt niet omgetoverd in $ 26,500, inclusief dividenden en na commissies? En zelfs in $ 47,060, indien de pientere belegger de 5 slechtste beursdagen had weten te voorspellen en had gemist? En werden de slechtste beursdagen bijna niet altijd gevolgd door de beste? Maar elke poging om de toekomst te voorspellen op basis van het verleden is een hachelijke zaak. Daarom gaat elk model of correlatie op den duur de mist in. Want de geschiedenis wordt juist gekenmerkt door talloze onverwachte ontwikkelingen (‘Zwarte Zwanen’), die men alleen misschien ziet aankomen als men de algemene mening in de wind slaat en afgaat op het eigen instinct. Welnu, er is allang een aardverschuiving gaande, wat betreft demografie, schuldlimiet (‘Peak Debt’) en geopolitiek, die een totaal verschillende toekomst waarschijnlijk maakt. Het is menselijk om in een ontkenningsfase te blijven verkeren en te hopen, dat problemen uit de wereld worden geholpen doormiddel van, schijnbaar grenzeloze, menselijke creativiteit (‘extend and pretend’). Helaas kan men dan alles verliezen. Was Detroit niet de Silicon Valley van de jaren ‘20 (Ford had een netto-vermogen van $ 200 miljard in het geld van vandaag, veel rijker dan Bill Gates nu)? Wie had kunnen voorzien, dat het 400 jaar durende koloniale rijk van het machtige Europa ooit tot een abrupt einde zou kunnen komen? Kon Tilburg niet bogen op een 300 jaar durende bloeiperiode van de textielindustrie tot 50 jaar geleden? Kwam Kodak, na 125 jaar, niet onlangs (2013) tevoorschijn uit een faillissement als een schaduw van haar vroegere alleenheerschappij in fotografie?

Datgene wat er ooit was, de Status Quo, is niet meer. Daarom loont het om rekening te houden met het ondenkbare. Doet men dat niet tijdig, voordat het tot de massa doordringt, dan kan men in de kou komen te staan. Natuurlijk wil men niet beschouwd worden als het Zwarte Schaap van de familie. Vandaar dat men de eigen mening vaak beter voor zich kan houden. Maar de genadeloze instorting van grondstoffenprijzen en van obligatierendementen is een overduidelijk signaal, dat er een veel ernstiger economische malaise voor ons ligt, dan men algemeen aanneemt. Het ligt voor de hand, dat dit overslaat op onroerend goed-waarderingen en aandelenkoersen, zodra de almacht van de Centrale Banken door de markt in twijfel wordt getrokken. Een wereldwijde vertrouwenscrisis leidt altijd tot geopolitieke omwentelingen. Burgeroorlogen en miljoenen vluchtelingen zijn de voorlopers van een Wereldoorlog. Het lijkt op 1936 (Spaanse Burgeroorlog). Sta daar maar eens bij stil.

Het onorthodoxe monetaire beleid van de Centrale Banken mag dan in eerste instantie een economische depressie hebben voorkomen, maar de Bank of Japan (BOJ) en thans de ECB, hebben een Dollar - deflatiebeleid op hun geweten. Devaluaties van de Yen en de Euro als gevolg van hun massieve QE, lijken een internationale Dollarkredietcrisis dichterbij te brengen. De wereldschuld bestaat voor 80% uit Dollarleningen. Deze ontwikkeling wordt alleen maar verergerd door de huidige kredietnachtmerrie in China en de Opkomende Markten. Maar de wortel van al het kwaad ligt in de Ontwikkelde Landen, de grote afnemers van China’s export, die al een economische neergang beleven sinds het vierde kwartaal van 2014 (een negatief (!) Bruto Nationaal Product in Dollars uitgedrukt), terwijl de economische groei het sinds de financieele crisis van 2008 nagenoeg liet afweten. China deed er nog een schepje bovenop, door een kunstmatige, kredietgedreven, beurshausse te ontketenen, die de top 6% van de bevolking, die nog een beetje geld had, nu, na de Crash, heel duur te staan zal komen. De bedoeling was om de enorme schulden te herfinancieren via beursemissies. Die vlieger ging mooi niet op. En dan te bedenken, dat China verantwoordelijk was voor minstens 40% van de economische groei in de wereld! Maar natuurlijk was die waanzinnige kredietgroei niet vol te houden.

Als China nu een periode tegemoet gaat van structurele stagnatie, vergelijkbaar met die van Japan, dan komt dat vooral hard aan bij Duitsland en de rest van de Eurozone. China was de ideale markt voor Duitsland met haar kapitaalgoederen van hoge kwaliteit. Er vond een fenomenale exportstijging plaats. Maar dat heeft jarenlang een relatief zwakke binnenlandse economie, in Duitsland zelf, gecamoufleerd. De detailhandel is in 10 jaar niet verbeterd, vooral omdat een reeele loonstijging achterwege bleef. Verder zijn de energiekosten, vanwege het milieubeleid, 30% hoger dan het Europees gemiddelde, wat op haar beurt weer stukken hoger ligt dan de rest van de wereld. Bovendien zijn er nog een hele reeks van andere uitdagingen, zoals vergrijzing en een banksysteem, dat nog geherkapitaliseerd moet worden. Duitsland zal de rest van de Eurozone niet meer kunnen redden.


Toch komt aan alles een eind, ookal moet men misschien een tiental jaren vooruitkijken. Vooral Amerika, met zijn relatief jongere bevolking, zal weer een voortrekkersrol spelen in de veelbelovende vooruitgang in Internet, Biotechnologie, Telecommunicatie, Halfgeleiders, Robottechnologie en 3-D Printers, die vele specialisten extra werk zullen verschaffen. De toekomstige maatschappij zal worden bepaald door de kennisindustrie, met hetzelfde effect als de investeringen in de zware, kapitaalintensieve industrie van vroeger. Het ongelofelijke aantal nieuwe startende ondernemingen (‘start-ups’) in talloze sectoren zou er wel eens op kunnen wijzen, dat de wereld uiteindelijk weer sterk in opkomst kan geraken. Wie weet, beleven de ontwikkelde landen ook weer eens een Baby Boom!


DIEDERIK SCHMULL


10 September, 2015
WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

==

143 opmerkingen:

 1. @

  De EUROZONE staat wel degelijk op springen, maar iedereen kijkt de
  andere kant op en hoopt, dat het niet waar is.

  (AMBROSE)(!): On The EUROZONE PROJECT‏

  Marine Le Pen's Front National in France has lost no time seizing on events, insisting that nearly all the refugees are in fact migrants, and claiming for good measure that Germany is letting them in only to work as "economic slaves".

  She continues to lead the polls in France, rock solid at 29pc in the latest Figaro survey


  The eurozone is still in a structural economic depression. Do not be fooled the short-term cyclical recovery under way. It comes very late in a global expansion that is already long in the tooth, and is too anaemic to stop political revolt festering across much of southern Europe

  - it is too late to close the 20pc to 30pc gap in labour competiveness between the two halves of monetary union purely by forcing retrenchment on the South.

  The French might retort that Spain has revived its car industry - now working "tres turnos" around the clock, and exporting 85pc of output - by luring production away from France to Spanish plants with a 27pc cut in wages. This way lies a race to the bottom.

  The European Project has very little economic and political capital left to defend it if anything goes wrong now. As Mr Juncker says, the bell tolls.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11854259/Europe-faces-political-war-on-two-fronts-as-backlash-builds.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De voormalige president van DNB Nout Wellink duidde de Japanse QE-variant destijds al aan als "Kamikaze-QE". Volgens mij is Japan onderhand al met QE10 bezig?

  mvg,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   QE in Japan zou binnen een paar jaar of eerder noodgedwongen
   kunnen stoppen, bij gebrek aan JGB's. Het gevaar is, wanneer de
   markt dat ziet aankomen en dan ophoudt te functioneren.

   The Government Pension Investment Fund of Japan, the world's largest public pension fund with assets of 137 trillion yen ($1.15 trillion), is in the midst of reducing its JGB holdings from 60 percent to 35 percent of its portfolio in a bid to improve returns. Many state-related pension funds are following suit, creating a flood of JGBs for sale.

   The biggest risk for the BOJ's QE program may be lurking when that supply dries up, however.

   If no one offers to sell JGBs to the BOJ, QE will cease to function, Tanji warns.

   "For now, the GPIF and other pension funds will sell to the BOJ. But who knows what will happen after that," he said.

   http://www.cnbc.com/2015/04/16/oecd-urges-japan-to-keep-an-eye-on-qe.html

   (JGB: Japanse staatsobligaties)

   DS

   Verwijderen
 3. Nout Wellink is gevlucht naar China. Dat komt dus wel goed daar in het Oosten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte heer schmull,

  Kunnen we door de EM valuta crisis niet verwachten dat de us treasury holdings van de EM centrale banken op nog grotere schaal zullen worden verkocht om de eigen valuta te ondersteunen. Zijn treasuries dan nog wel aantrekkelijk? Hoe gaat de usa met dit probleem om? Nog meer QE is algemene mening, maar us rente stijging zal ook kunnen zorgen voor meer vraag naar treasuries (imperial cycle 2.0?, vgl. Soros in alchemy of finance). Gr Ludwig von Mises

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   De vooruitzichten voor Treasuries blijven, met onderbrekingen, UITSTEKEND
   .
   Op den duur zal het rendement van de 10-jarige (thans: 2.20%) kunnen
   duikelen naar BENEDEN de 1% en die van de 30-jarige (thans: 2.99%)
   naar BENEDEN de 2%. Elke rendementsstijging, eventueel vanwege
   een rentestijging van de FED, lijkt tijdelijk en een koopgelegenheid.

   Vergelijk het eens met het rendement van andere staatsobligaties!
   De 10-jarige Nederland: 0.86%; Duitsland: 0.68% en zelfs...Frankrijk: 1.08%! De 30-jarige Nederland: 1.58%; Duitsland: 1.44%; en Frankrijk...2.01%!

   Treasuries blijven de veilige haven, veel meer liquide dan 80% van de
   obligatiemarkt, terwijl deflatie om zich heen grijpt en Monetaire
   Stimulering (QE) in vele delen van de wereld stijgt om devaluaties
   t.o.v. de Dollar kracht bij te zetten (waardoor er NOG MEER geld
   naar Treasuries vloeit). Buitenlanders hebben 50% van de Treasuries
   in bezit, welk percentage NIET omlaag gaat, terwijl Amerikaanse
   banken grootscheeps Treasuries moeten blijven kopen, vanwege
   nieuwe regels (100% Credit voor Treasuries bij bankkapitaal, slechts
   40% Credit voor bedrijfsobligaties). Vergeet ook niet de Pensioen-
   fondsen en Levensverzekeraars, die moeten blijven kopen voor
   hun lange termijn verplichtingen. Verder speelt de vergrijzing een
   grote rol (minder riskante activa). Tenslotte zijn er nog talloze
   speculanten SHORT, die straks WEER moeten dekken.

   Toegegeven, de meeste 'experts' bevelen riskante activa (aandelen)
   aan (die 50% kunnen dalen en NIET aflossen op 100% op de afloopdatum),
   maar dat is in hun eigenbelang. Anders sluit hun tent.

   DS

   Verwijderen
 5. @

  Over GOUD: gewoon WEGLEGGEN, ongeacht de prijs, als verzekering en
  uit oogpunt van spreiding van een vermogen:

  (BNP PARIBAS): WEAK GOLD PRICE THROUGH 2017

  it is worth noting that globally, gold miners’ total cash costs have fallen, mainly because of the weakening of currencies of producing countries against the U.S. dollar. With basic producer margins thus holding up, we doubt there will be material cuts in mine output

  http://www.kitco.com/news/2015-09-10/Expect-Gold-s-Downtrend-To-Continue-Through-2017-Averaging-900-BNP-Paribas.html

  BNP Paribas cut its 2015 outlook for gold by $15 to $1,145 an ounce, at the same time It also reaffirmed its view that it will "see a downturn through 2017". This follows a prediction from ABN Amro that gold could fall as low as $1,000 this year and further next.

  http://www.theweek.co.uk/gold-price/61682/gold-price-continues-to-seek-out-a-bottom

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "China kan voor wereldwijde recessie zorgen (Willem Buiter (in navolging van Marcja)":

  http://www.nu.nl/economie/4123866/china-kan-wereldwijde-recessie-zorgen.html
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-09/citigroup-sees-55-risk-of-a-global-recession-made-in-china

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @heer DS

  Geweldig betoog weer dat ieder weldenkend mens kan volgen en een hoop verklaart van de huidige zeer bijzondere economie en inmiddels absurde ingrepen daarin.

  Als ik de gemiddelde bankanalist / analyse lees snap ik er werkelijk helemaal niets van want daar wordt enkel beterschap gepredikt, met cijfers gehusseld en selectief uit de geschiedenis geshopt om daarmee maar de huidige totaal onvergelijkbare en uit de hand gelopen situatie van nu recht te praten..

  Wellicht komt er nog een opgeblazen aap uit de mouw om de huidige (eigenlijk inmiddels al lang passé) bull markt nog wat te verlengen maar dat zal het alleen maar nog veel erger maken.

  Deflatie, recessie, schuldsanering en 0% rente gaan de dienst uit maken. Be prepared dus. Eigenlijk ben ik blij met deze bubbel verlenging want dat geeft mij nog wat extra tijd om mij voor te bereiden (voor zover mogelijk). Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Bedankt! Hopelijk leert men de les, dat SCHULD NOOIT verdwijnt,
   behalve in een faillissement.

   Maar in landen, zoals SPANJE, is hypotheekschuld UITGESLOTEN
   van een faillissement, waardoor men zijn gehele leven die schuld
   zal moeten afbetalen:

   Not only are Spanish mortgage holders personally liable for the full amount of the loan, but throw in penalty interest charges and tens of thousands of dollars in court fees, and people can end up, like Mr. Marbán, facing a mountain of debt. Bankruptcy is not the answer, either. Mortgage debt is specifically excluded here.

   http://www.nytimes.com/2010/10/28/world/europe/28spain.html?_r=0

   Bij de volgende generatie wordt schuld een HEEL VIES WOORD.

   DS

   Verwijderen
 8. Welcome to the Recovery – Two Out of Five American Children Experience Poverty

  http://libertyblitzkrieg.com/2015/09/10/welcome-to-the-recovery-two-out-of-five-american-children-experience-poverty/


  Esther

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ESTHER:

   De tragedie, die zich ontvouwt, is, dat straks bijna iedereen 'arm' is.
   Zodra de kunstmatige activa-inflatie met zijn 'papieren' winsten
   omslaat, net zoals na 1927 - 1929, dan blijven al die schijnwinsten
   in aandelen en onroerend goed, een herinnering. Opeens vallen
   de kopers weg en moet er gespaard worden.

   DS

   Verwijderen
 9. Heer Schmull, heeft u het nog niet gehoord? Het is feest! De crisis is voorbij. De conservenblikken kunnen worden geopend, en u kunt van u pensioen genieten. Althans dat is wat ze de man in de straat willen doen geloven. Ze krijgen er zelfs nog een paar euro per maand bij, om een en ander kracht bij te zetten. Verder niets dan jubelverhalen in de kranten Hoe eensgezind de Nederlandse bevolking de vluchtelingen op een warm onthaal trakteert. Een kinderhand is gauw gevuld zal ik maar zeggen. And then they wake up.
  Hoeveel mensen zullen zich onder dit goed nieuws bombardement nog even gauw in de schulden steken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   De verleidelijke LOKROEP van de Sirenen bij het schipperen tussen
   Scylla en Charibdis kan men in de kiem smoren door was in de oren
   te stoppen. Vele dieren hebben echter geen echt een gehoororgaan en
   reageren op trillingen, etc. Wat zijn die straks gelukkig!

   DS

   Verwijderen
 10. Duitse banken weigeren deel te nemen aan de EU-depositogarantie.
  Wat zijn hiervan de gevolgen? T.z.t uiteenvallen van de EU of afschaffing depositogarantie?
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/11/deutsche-banken-verweigern-mitwirkung-an-europaeischer-einlagen-sicherung/?comments=1

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het Europese, en met name het Duitse, bankwezen is nog steeds
   niet geherkapitaliseerd. Daar is geen geld voor, want er zijn
   schattingen, dat het $ 3000 miljard kost (zo'n 20% van de
   EU economie). Het gigantische bedrag, dat de EU heeft
   uitgeleend aan de Opkomende Markten (enkele duizenden
   miljarden, welke op hun beurt werd geleend van Amerikaanse
   banken!) is buiten beschouwing gelaten. Vele van die leningen
   zullen in gebreke blijven, na de huidige grondstoffencrisis.

   Een EU deposito-garantie en een echte bank-unie zijn DAAROM
   niet mogelijk. Het is ieder land voor zich. NIEMAND wil opdraaien
   voor de ander, want als de doos van Pandora wordt geopend.....

   DS

   Verwijderen
 11. Voor de vluchtelingenstroom zal de EU enorm veel geld en overige zaken moeten ophoesten.
  Dit weekend alleen al worden er 40.000 vluchtelingen verwacht in Duitsland....

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/12/fluechtlinge-an-europa-wenn-der-krieg-zu-uns-kommt-kommen-wir-zu-euch/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens een politicus, kost elke asielzoeker in Nederland 37.000 Euro per jaar.

   Verwijderen
 12. Ook banken draaien met hun mening. Een geinige tweet..

  https://mobile.twitter.com/agaryshilling/status/642361686712823808?ref_src=twsrc%5Etfw

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dat wordt straks een hele fijne toestand....miljoenen, wellicht tientallen miljoenen "vluchtelingen" in een europa, waar nu al weinig meer functioneert zoals het moet...alles wat krom is wordt recht gelogen....en dan slaat straks de meltdown toe....ik snap die blikken voer en dat water wel....ik zou er iets aan toevoegen...ga een flink eind van de grote stad af wonen....

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat is het toch met die eurofielen die zich in iedere regering genesteld hebben...dat ze het niet zeggen is een ding, maar ze moeten toch weten dat er enorm slechte tijden aan staan te komen....waarom dan in vredesnaam die afschuwelijke "vluchtenlingen" stroom toch toelaten.....zelfs zonder economische crisis is dat al erg dom...maar dit wordt onherroepelijk een dodelijk giftige cocktail....en ik blijf mij maar afvragen waarom????....wat zit hier toch voor sinister plan achter????

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Anoniem

  Sinister plan = verdeel en heers, als de crisis echt toeslaat kan het verarmde deel van de autochtone bevolking haar frustraties afreageren op de asielzoekers en andere migranten, die al sinds jaren als zondebok "geframed" worden. Cynisme ten top, maar zo staat het nu eenmaal in Macchiavelli´s schriften ...

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Voor geïnteresseerden:

  Uitverkoop van Griekenland

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/uitverkoop-van-griekenland.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Meer over El Dorado Gold in Uitverkoop van Griekenland

   http://www.somo.nl/publications-nl/Publication_4177-nl?set_language=nl

   Verwijderen
 17. Gefeliciteerd met de verkiezing van Corbyn ! Weer een stap dichter bij Brexit,,,
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Niet alleen BREXIT, maar ook een nieuw referendum in Schotland
   over onafhankelijkheid, die dit keer wel kans zou maken.

   Veel erger is, dat CORBYN nu wel degelijk kans maakt, als de
   Conservatieven een flater slaan of een zwakke kandidaat kiezen.
   Erger nog, in mijn scenario staat er een grote economische
   ramp voor de deur, op wereldschaal, waardoor 'populisten'
   juist de wind in de zeilen zouden krijgen.

   De achtergrond van CORBYN is afschrikwekkend. Hij wil
   het kapitalisme omverwerpen, nationalisaties doorvoeren,
   ECHT gelddrukken (helicoptergeld zoals Venezuela met
   50% inflatie). Hij was vroeger zelf actief bij de Sandinista's
   in Nicaragua (zijn 2de vrouw was Chileense en zijn 3rde
   vrouw is Mexicaanse) en steunde alle verzetsbewegingen.
   Hij heeft nauwelijks een behoorlijke opleiding genoten
   (alleen Grammar School) en heeft NOOIT een positie van
   enige betekenis gehad. Hij was 32 jaar in het parlement,
   maar was een totale 'grijze muis' en zogenaamd kansloos
   ( 200-tegen-1 bij de bookies).

   Hij heeft nu de kans om de Labour party te ZUIVEREN van
   alle gematigde elementen. Zijn buitenlandse vrienden, zoals
   Castro, kunnen hem waardevolle adviezen geven. Het is al
   begonnen: vele partijleden kregen GEEN stembiljet en konden
   niet eens stemmen.

   Wat zal Poetin juichen!

   Als zo'n Marxist/Trotskist met zijn kornuiten de macht krijgt,
   DAN stort de economie in, dalen de huizenprijzen met 50 to 70%,
   gaat de beurs dicht en komen er kapitaalcontroles, zoals in
   Griekenland en Argentinie.

   De donkere dagen van de jaren '70 (toen de hulp van het IMF moest
   worden ingeroepen) waren nog een PEULESCHILLETJE!

   Ja en DAN zou Schmull aanstalten maken om naar Canada te
   verhuizen....

   DS

   Verwijderen
  2. Toch niet terug naar het vaderland dan :-))

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Definitief terug naar Nederland moet natuurlijk nooit worden
   uitgesloten. Zeg nooit nooit. Alles heeft zijn voor- en nadelen.

   Voorlopig is Londen een van de meest unieke steden ter wereld,
   waar ik, na 36 jaar, erg aan verknocht ben geraakt. Maar een deel
   van mijn hart lag altijd in Canada, waar ik ook, gedurende decennia,
   mijn vakanties doorbracht.

   DS

   Verwijderen
 18. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/usa-deflation-china-weltwirtschaft-steuert-auf-pleite-zu-a-1052623.html
  Henryk Muller is het ook met u eens...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Michael Pento-Stock Market Will Crash and Take Down Real Estate Too

  https://www.youtube.com/watch?v=ITrpKqu0h3U&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Waarschuwingen dat de rente kan/zal stijgen, we horen dit al jaren
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-09-2015/bis-nederlandse-banken-in-gevaar-bij-snelle-rentestijging/

  Echter hebben we deze situatie
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/hypotheekrente-op-laagste-punt-50-jaar

  Met de volgende verwachtingen
  http://cfdinfo.nl/goldman-sachs-dollar-omhoog-dankzij-meer-qe-in-japan-en-europa/
  Behalve de dollar heeft dit ook invloed op de rente  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Inderdaad lijkt het een kwestie van tijd, dat de monetaire verruiming (QE)
   zowel in de Eurozone als in Japan aanzienlijk moet worden uitgebreid.
   Er is nog een gat van duizenden miljarden in het internationale
   banksysteem, met name in Europa, dat moet worden opgevuld.

   QE zal in eerste instantie een ijdele hoop geven op meer inflatie
   (met stijgende obligatierendementen), zoals de vorige keren, maar
   vooral in dit geval, blijft de geldhoeveelheid gelijk en zal de
   omloopsnelheid van het geld weer scherp dalen (nog minder
   vertrouwen in de economie). Het wordt weer een bailout van
   het banksysteem, dat er beroerd aan toe is. WEER een
   bailout? Dit is dynamiet!

   Maar de forse devaluaties van de Euro en de Yen als gevolg
   van deze QE, zal China nopen om hetzelfde te doen en dan
   is de wereldcrisis compleet.

   De politieke gevolgen zullen schokkend zijn, want de bevolking
   komt in opstand tegen de Establishment. De populisten krijgen
   vrij spel en worden nu nog ernstig onderschat.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: 'Maar de forse devaluaties van de Euro en de Yen als gevolg
   van deze QE, zal China nopen om hetzelfde te doen en dan
   is de wereldcrisis compleet.'

   Bij paniek en onrust zie ik steeds dat kapitaal teruggaat naar Japan en Yen sterker wordt.
   Yen is in stijgende trend sinds maanden tov. Euro en $.
   (Euro sinds 10 maanden en $ sinds 4 maanden)

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Niet voor niets is het voorspellen van valuta's, zeker op korte termijn,
   bijna ondoenlijk, omdat zoveel factoren een rol spelen!

   Zowel de Euro als de Yen zijn 'funding currencies' voor Carry Trades,
   vanwege de lage rente en als de volatility stijgt, worden die
   gedraaid en moeten beide valuta's worden 'gedekt', wat de
   tijdelijke sterkte verklaart.

   Het is dus meer technisch dan fundamenteel. Bij de Euro
   speelt ook nog de SCHIJNBARE verbetering van de economie.
   Dat is de overstatement van de eeuw, met de helft van Europa
   in een economische depressie.

   DS

   Verwijderen
 21. Kan QE in Europa ook invloed hebben op langlopende Treasuries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   QE zou TIJDELIJK meer invloed op korte dan lange Treasuries
   kunnen hebben, want de wereld is met elkaar verbonden.

   Maar QE stimuleert de economie NIET (zie Japan!), dus alle
   verwachtingen voor hogere inflatie blijven voorbarig. QE zorgt
   ervoor, dat de harde landing wat zachter wordt.

   De harde landing KOMT TOCH. En dan zijn Lange Treasuries
   een uitstekende belegging.

   DS

   Verwijderen
 22. Dit stuk bewijst hoezeer de huizenmarkt wel overgewaardeerd is : http://snbchf.com/gold-standard/fed-cotton-candy-machine/
  Er zit gewoon te veel niet-productieve schuld in het financieel systeem.
  Zoals ik het zie is er een te groot onevenwicht tussen eigen en vreemd vermogen (zowel bij overheden, banken als gezinnen) en kan onze hefboomeconomie, zoals die vandaag functioneert, geen stand houden. Ongeacht wat de centrale banken nog zullen proberen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Bedankt! Weiner is altijd de moeite waard.

   De sleutel is inderdaad teveel IMPRODUCTIEVE schuld, want
   anders was er geen vuiltje aan de lucht. Als er een inkomsten-
   stroom wordt gecreeerd, die rente en aflossing kan bijhouden,
   dan was er geen schuldprobleem.

   De sterke lobbies in de politieke en financieele wereld hebben
   ervoor gezorgd, dat rente aftrekbaar is voor de belastingen.
   Probeer DAT maar eens ongedaan te maken.

   Verder wordt kredietgroei beschouwd als gezond voor de economie.
   Dat is tijdelijk zo, net zoals alcohol en drugs. De kater volgt
   onherroepelijk.

   Maar in sommige culturen wordt schuld beschouwd als een zonde
   en een belemmering om het hiernamaals te betreden.

   DS

   Verwijderen
 23. Naast de monetaire malaise met daarbij de gigantische vluchtelingenstroom krijgen wij de komende tijd ook wellicht dit er nog bij.

  " ENGELSE WEERDIENST WAARSCHUWT VOOR KOUDSTE WINTER SINDS 50 JAAR'

  http://qnews.nl/index.php/wetenschap/14886-engelse-weerdienst-waarschuwt-voor-koudste-winter-sinds-50-jaar

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @

  (VISSER): HOELANG DUURT HET FEEST?

  de onzekerheid rond de groei van de wereldhandel groot”

  de grote bijdrage aan ons herstel komt van buiten.

  De euro is heel goedkoop dankzij het beleid van de centrale bank. Dat is goed voor exporteurs. En ook de olieprijs is erg laag.

  http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/24496438/__Dreigende_donderwolk_uit_China__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Opinie Het kabinet doet alsof het succes Nederlands is en de bedreigingen uit het buitenland komen - ten onrechte

   Wat ze u niet vertelden gisteren

   https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/wat-ze-u-niet-vertelden-gisteren/bnl-nrc-20150916-1534517

   mvg/ Marc

   Verwijderen
 25. Kyle Bass: China's $3T Banking Loss Just Beginning

  http://www.financialsense.com/contributors/kyle-bass/currency-war-china

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt! Heel erg belangrijk. Een normale Non-Performing Loan Cycle
   in China en in de Opkomende Markten staat nog in de kinderschoenen.
   De getallen zijn inderdaad schokkend. China en zeker landen als
   Maleisie en Zuid-Afrika, raken ALLE RESERVES kwijt. Dit gaat
   vliegensvlug!

   Nogmaals, wat in Europa of Amerika gebeurt lijkt bijna niet meer
   relevant. Er is een ongelofelijke ramp aan de gang, die door de
   meesten wordt onderschat.

   DS

   Verwijderen
 26. DS:Ja en DAN zou Schmull aanstalten maken om naar Canada te
  verhuizen....

  UK opposition cabinet now has a vegan as minister for agriculture, and a homeopathy supporter for health.
  http://www.buzzfeed.com/jimwaterson/labours-new-shadow-health-minister-considers-backing-homeopa#.jy6RqEXBAo

  Dat wordt koffers pakken !!

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Maar daar kan ik me in vinden, hoor. Ik droom ervan om ook zo
   te kunnen leven, maar ik doe alles nog, weliswaar met mate.
   Ik laat vlees nog niet staan.

   Behalve alcohol, wat ik in mijn gehele leven zelden heb aangeraakt.
   En Drugs heb ik zelfs nooit geprobeerd (ik was zelfs van de Flower
   Power generatie).

   DS

   Verwijderen
 27. The FED have to raise rates.

  David Stockman-Debt Markets Unstable and Tottering

  https://www.youtube.com/watch?v=KBFuUC3iZXE&feature=youtu.be

  mvg/ Marc

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARC:

   Heel hartelijk dank! STOCKMAN is allang een van mijn helden en
   bevestigt hier dus, dat KASGELD (in de vorm van korte Treasuries,
   dus Treasury Bills) de BESTE BELEGGING is en dat de DOLLAR
   STERKER wordt, omdat de rest van de wereld relatief er nog
   VEEL BEROERDER aan toe is! (Mijn argument, dat men de
   'Short' op de Dollar - de Dollarschulden - moet 'dekken', kwam
   niet ter sprake, maar lijkt de hoofdreden).

   DS

   Verwijderen
  2. Geen dank! U volgt David Stockman niet via Twitter?

   https://twitter.com/DA_Stockman

   waarschijnlijk via http://davidstockmanscontracorner.com/

   mvg/ Marc

   Verwijderen
 28. Greenspan en Buffett : USA zal altijd aan zijn verplichtingen voldoen
  http://marketupdate.nl/nieuws/video/video-de-vs-gaat-niet-failliet/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Helemaal mee eens. Amerika is een van de weinige landen, die
   kredietwaardig zal blijven, ondanks de schuld. Dat de Dollar
   's werelds reserve-valuta is bij uitstek helpt natuurlijk.

   Waar de meesten de ogen voor sluiten is dat de andere grootmachten
   ECHT papieren tijgers zijn! Alles is immers relatief.

   Het is een kwestie van tijd, dat China en alle Opkomende Landen
   in een grote crisis belanden en dat Europa uitelkaar valt. Amerika
   is ECHT the LAST man standing.

   DS

   Verwijderen
 29. En jawel hoor heer Schmull, u heeft het voorzien: nog dit jaar een nieuwe QE-ronde in de EU en ......... Japan.

  http://beurs.com/2015/09/15/goldman-sachs-europese-en-japanse-qe-zal-dollar-in-waarde-doen-stijgen/63503

  mvg,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. De ECB windt er geen doekjes om -)
  http://www.reuters.com/article/2015/09/16/us-ecb-constancio-iduskcn0rg0l720150916?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=55f91bb104d3017ba4000001&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @

  DWN: Er moet een einde komen aan de oorlog in Syrie, anders zal
  de vluchtelingenstroom ongekende vormen aannemen:

  Doch bei der Frage von Millionen Vertriebenen geht es nicht um das „freundliche Gesicht“ Deutschlands. Es geht um die hässliche Fratze des Krieges, der auch mit deutscher Unterstützung in Syrien entfesselt wurde. Syrien war bis vor kurzem ein stabiles Land. Baschar al-Assad ist kein lupenreiner Demokrat. Aber er ist ein gewählter Politiker. Ihn zu stürzen, war das Ziel der USA. Der Plan eines „regime change“ folgte dem Muster der Machtwechsel im Irak und in Libyen. Deutschland hat an keiner Stelle widersprochen. Die deutsche Rüstungsindustrie profitiert von diesen Kriegen. Saudi-Arabien, Verbündeter des Westens und einer der Hauptbrandstifter im Nahen Osten, erhält deutsche Waffen – und kümmert sich keinen Deut um die Flüchtlinge.

  Merkel hat die Botschaft der Vertriebenen nicht verstanden: Diese klagen nicht die EU wegen mangelnder Asyl-Freudigkeit an, sondern alle Kriegstreiber im Nahen Osten – Großmächte und Regionalmächte. Dazu gehört auch Deutschland, weil sich die Bundesregierung beharrlich weigert, ihrer Aufgabe nachzukommen: Eine Außen- und Sicherheitspolitik zu praktizieren, die sich genau nach den Regeln hält, die Deutschland in der Asylfrage glücklicherweise hochhält.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En omdat een dergelijke vluchtelingenstroom uiteindelijk onhoudbaar wordt, zal het ter plekke opgelost moeten worden. En dus is de kans groot dat Europa militair samen met Rusland daar op gaat treden... .Rusland bouwt daar al een militaire basis, samen met Iran. Tja we worden dus wellicht meegezogen in het Midden Oosten desaster. Tegelijkertijd brokkelt de EU zienderogen af.
   marcja

   Verwijderen
 32. Nostradamus: Derde wereldoorlog zou beginnen in Frankrijk. De oorlog zal gestreden worden tussen Europa en Persië (Iran) oftewel tegen de Islam het strijdtoneel zal voornamelijk Europa zijn.

  Marc

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Reacties
  1. A Must Watch: Fed Audit Shocker - They Come from Planet Klepto

   http://goldsilver.com/video/a-must-watch-fed-audit-shocker-they-come-from-planet-klepto/

   Verwijderen
  2. @DE LOSSE FLODDER SCHIETER:

   De FEDERAL RESERVE is 'onafhankelijk', is niet het eigendom
   van iemand, is niet een prive-onderneming, maar wel deel van
   de overheid, volgens de FED zelf. O ja? De geheimzinnigheid
   is OPZETTELIJK:

   The Federal Reserve System fulfills its public mission as an independent entity within government. It is not "owned" by anyone and is not a private, profit-making institution.

   The 12 regional Federal Reserve Banks, which were established by the Congress as the operating arms of the nation's central banking system, are organized similarly to private corporations--possibly leading to some confusion about "ownership."


   http://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm

   DS

   Verwijderen
 34. @

  HYPOTHEKEN in Zwitserse Francs? Iets stompzinnigers is gewoon niet
  voor te stellen!

  http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/staalbankiers-beperkt-zich-tot-vermogensbeheer

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 35. hadewych von mises17 september 2015 om 11:40

  @Heer Schmull: Armstrong volgt u :
  http://www.armstrongeconomics.com/archives/37212
  Maar kan u de laatste zin van het artikel (na dollarhausse uiteindelijk de val) verklaren en bent u het ermee eens ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Nee, meneer Armstrong, met alle respect, de DOLLAR als reserve-
   valuta, staat NIET op het spel, nog lang niet, nog DECENNIA niet.
   Hoelang hebben we dat refrein al moeten aanhoren? Vooral nu
   potentieele concurrenten, zoals de Euro en de Yuan, wankeler
   worden dan ooit!

   Mee eens, dat de DOLLAR-HAUSSE nog jarenlang kan aanhouden
   en dat dit bijzonder zuur is voor de Dollarschuldenaren. Gewoon
   verkeerd gegokt en dat is niet zonder gevolgen.

   Mijn mening is, dat Amerika en de Dollar het internationale kapitaal
   zal blijven aantrekken, zeker na de rampenbeleggingen in de
   Opkomende Markten (die door sommige 'experts' nog steeds
   worden aanbevolen!). The NEW American ERA, ondanks alle
   populisten, zoals Corbyn (Labour) en Russian Television (RT).

   Het beroerde voor Europa is, dat het Europese bankwezen
   $ 9000 miljard leende van het Amerikaanse bankwezen om die
   tegelijkertijd weer uit te lenen aan de failliete Opkomende
   Markten! En dan zijn er nog 'experts', die positief durven te
   zijn op Europa? Azielzoekers zijn pas het begin van het probleem.
   Straks moeten de Europese defensie-uitgaven met sprongen omhoog
   (Amerika weigert nog langer de defensie-paraplu), komt de
   dienstplicht terug en is Europa gedwongen om troepen te
   sturen naar het Midden-Oosten. Wat een vooruitzicht!

   DS

   Verwijderen
  2. Troepen sturen naar het Midden-Oosten? Dat zou toch waanzin zijn... Dan krijgen de sukkels van IS een legitiem doel, namelijk de 'heilige' oorlog tegen de 'ongelovigen'. Die troepen zullen hier hard nodig zijn.

   Het asielzoekersprobleem is maar op 1 manier op te lossen: alleen bed, bad en brood en voor de rest: niets! Geen uitkering, geen paspoort.

   Verwijderen
 36. John Mauldin ziet ook prijs- en monetaire deflatie : http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/needed-at-the-fed-an-inverse-volcker
  Kan er in de (verdere) toekomst toch ook geen prijsinflatie ontstaan ? Ik denk aan twee mogelijke bronnen : stijgende belastingen door overheden die steeds meer moeten besparen en, bij het verder uiteenvallen van het financieel systeem, voedselspeculatie door grote spelers : http://www.pascalroussel.net/?p=1289&lang=en

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Bedankt. Goed overzicht. Het maakt duidelijk, dat 'deflatie' niet
   automatisch betekent, dat de koopkracht van het geld stijgt.
   Want de Centrale Banken zijn NIET gedwongen om de geld-
   hoeveelheid gelijk te houden (zoals onder de Goudstandaard OF
   onder Bitcoin).

   Natuurlijk zijn er altijd bepaalde prijzen, die toch stijgen, zoals
   belastingen, ziektekosten, landbouwprijzen -- als de oogst mislukt --.
   Speculatie kan ook een rol spelen, maar de overheid kan daar
   een stokje voor steken.

   DS

   Verwijderen
 37. en de FED durft niet.... wat maakt u daaruit op ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   GOLDMAN SACHS was TEGEN (werken nauw samen):

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/goldman-s-blankfein-says-data-isn-t-compelling-for-rate-increase

   De Leverage Ratio (Hefboom) van Goldman Sachs is 'officieel' terug
   van 26 maal (2008) naar 8 maal (2015). Maar toch... liever nu geen
   rentestijging

   http://csimarket.com/stocks/singleFinancialStrength.php?code=GS&Le

   In ieder geval, heeft de FED WEER een flater geslagen door niet te
   doen, wat ze vast van plan was. Straks komt QE4 ook nog. Ja, DAN
   is de geloofwaardigheid helemaal naar de knoppen.

   Opvallend is, dat 1 man bij de FED aangaf, dat de FEDERAL FUNDS
   Rate NEGATIEF zal worden! MOEDIG!

   DS

   Verwijderen
 38. DS schrijft: "Opvallend is, dat 1 man bij de FED aangaf, dat de FEDERAL FUNDS
  Rate NEGATIEF zal worden! MOEDIG!"

  Dan zal de S&P wel boven de 4000 komen?

  mvg/ Marc

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARC:

   De eventuele euforie in de markt zou tijdelijk zijn. Negatieve rente
   leidt uiteindelijk tot een IMPLOSIE van het gehele monetaire
   systeem. IEDEREEN gaat failliet.

   DS

   Verwijderen
  2. Zéér fascinerend dat u dit al jaren op uw forum schrijft en het nu bevestigd wordt door sommigen. U bent briljant! Of fluistert uw kat MAUIMAUI e.e.a. in?

   mvg, Marc

   Verwijderen
  3. @MARC:

   Poes MiauMiau is niet zomaar een poes. Zij groeide op, gedurende
   4 jaar, op een boot (van de vorige eigenaar) en is daarna, 5 jaar
   geleden, bij mij terechtgekomen, waar zij voornamelijk binnenshuis
   verbleef. Zij is dus niet gewend aan een zelfstandig bestaan
   buitenshuis en erg aangewezen op anderen. Daarom is zij zo
   'menselijk' geworden! Wel fascinerend voor mij, die daarvoor
   nooit een huisdier had of kon hebben. Zij heeft mijn leven veranderd
   en houdt mij goed in de gaten!

   DS

   Verwijderen
  4. Het is schattig, om te zien in uw filmpjes, hoe poes MauiMaui OP en ROND uw hoofd danst. Mijn vrouw beweert echter, dat dit een inleiding is van een rituele dans, om u op die manier met de hogere intelligenties in contact te brengen.

   MVG/ Marc

   Verwijderen
 39. @

  WILLEM BUITER - CITI: Alleen HELICOPTERGELD ( en CORBYN - Labour's
  QE 'for the people') kan de wereld nog redden!

  DAN moet de wet worden gewijzigd en zal het parlement het moeten
  goedkeuren. NOOIT in Amerika, het Congress zou dat NOOIT goedkeuren.

  Maar als de rest van de wereld daarvoor valt (terwille van het paradijs,
  zoals dat in Venezuela bestaat), dan wordt de DOLLAR OPPERMACHTIG.

  http://www.zerohedge.com/news/2015-08-29/citigroup-chief-economist-thinks-only-helicopter-money-can-save-world-now

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 40. David Stockman Interview On Yahoo——The Fed Painted Itself Into A Corner, Confidence In The Casino Is Headed For A Fall

  http://davidstockmanscontracorner.com/david-stockman-interview-on-yahoo-the-fed-painted-itself-into-a-corner-confidence-in-the-casino-is-headed-for-a-fall/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Mailing+List+Mid+Day+Friday

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DE LOSSE FLODDER SCHIETER:

   Mee eens. Een kaartenhuis. Schuld kan niet eeuwig blijven stijgen.
   Opeens is er een vertrouwenscrisis. Azie en Europa gaan echter
   het eerst voor de bijl.

   DS

   Verwijderen
 41. Heer Schmull, misschien een wapen toevoegen aan het overlevingspakket?

  TERROR ALERT: 3,000 Islamist extremists in Britain 'ready to ATTACK the UK in weeks'

  http://www.express.co.uk/news/uk/606092/Islamist-Extremist-Islamic-State-ISIS-MI5-Britain-Andrew-Parker-Security-David-Cameron

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Tja, een deel van de jeugd is helaas al geradicaliseerd, want dat is
   de leeftijd, dat men het meest beinvloedbaar is. En nu maar hopen,
   dat men het geluk heeft om de dans te ontspringen.

   DS

   Verwijderen
 42. Goed artikel in het FD vandaag( lage rente blijkt een glibberig pad van Arend Clahsen)"Maar of beleggers eveneens vertrouwen in centrale banken en QE houden is de vraag,stelt Royal Bank of Schotland op basis van een peiling onder 135 institutionele beleggers.Van denkt 63% dat centrale banken geloofwaardigheid verliezen en dat de munitie op raakt" ( visie Schmull al vele jaren)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Munitie raakt inderdaad op, want 'echt' helicoptergeld en negatieve
   rente zijn zulke wanhopige maatregelen, dat men wel moet
   concluderen, dat alleen dwazen die weg zullen bewandelen.
   Het is 'the end of the road'. Het is het einde van het systeem van
   Centrale Banken en van het BIS in Bazel.

   DS

   Verwijderen
 43. Representative Hensarling: Fed Doing More Harm Than Good

  https://www.youtube.com/watch?v=x50aEA-oLss&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. DE LOSSE FLODDER SCHIETER:

   Wat hij vergat te vermelden is, dat 'te lage rente' gevaarlijke speculatie
   aanmoedigt en enorme verspilling van geld voor inefficientie. Dat
   wreekt zich later.

   DS

   Verwijderen
 44. Geachte heer Schmull....na QE kunnen we als we berichten zoals: http://www.zerohedge.com/news/2015-09-18/it-begins-australias-largest-investment-bank-just-said-helicopter-money-12-18-months

  mogen geloven, nog meer capriolen van de CB's verwachten. Dit keer zgn helicoptergeld.

  Welke scenario kunnen we dan op zn best verwachten, of indien dit helemaal verkeerd uitpakt, op zn slechtst?
  Met dank!

  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   HELICOPTER-geld, dus geld direct in handen geven van de bevolking,
   buiten het bankwezen om, is niet nieuw en al jarenlang onderwerp
   van discussie.

   Dit gebeurt al in bananenrepublieken (met hoge inflatie en rantsoen-
   bonnen), maar is illegaal in ontwikkelde landen.

   Het is een Keynesiaanse misvatting, dat 'geld' alles oplost (vooral
   gepropageerd door Milton Friedman, die achteraf het helemaal
   NIET bij het rechte eind had). Krediet is tenslotte 95% van het
   geldsysteem en als kredietvraag stokt, dan maakt helicoptergeld
   weinig uit. De theorie zegt, dat de omloopsnelheid van het geld
   en de inflatie dan stijgen, maar in de praktijk zou men dat geld
   ook kunnen oppotten vanwege gebrek aan vertrouwen. VOORAL
   bij een Baby Bust en een OUDERE bevolking, die er al beroerd
   aan toe is door de NUL-rente!

   Het zou wel betekenen, dat de geheimzinnige Centrale Bank
   geen recht van bestaan meer zou hebben, want de geldhoeveelheid
   zou dan worden bepaald door de volksvertegenwoordiging. Sommigen
   zien dat wel zitten! Verantwoord helicoptergeld zou bestaan uit
   HOGERE belastingen om dat extra geld weer op te zuigen. Maar
   geen politicus durft dat.

   Helicoptergeld zou wel een crisis in geld kunnen inluiden, want
   geld zou een hete aardappel kunnen worden. QE kan men, als
   het kan, terugdraaien. Helicoptergeld NIET. O.K., als men
   daarop zou aansturen, dan komt er nog een hausse in aandelen,
   grondstoffen, onroerend goed, etc en DAN moet er NIEUW geld
   komen. Dat is vroeger in sommige landen ook gebeurd, gepaard
   gaande met een volksrevolutie.

   Dit wordt terecht genoemd: 'the NUCLEAR option'. Het is een vorm
   van zelfmoord. Het KAN in Europa plaatsvinden, want het is vaker
   gebeurd (Frankrijk 1719; Duitsland 1923). In Amerika vond het plaats
   na de Bevrijdingsoorlog (1775), toen de Continental waardeloos werd.

   Mijn mening is, dat Amerika, met een Republikeins Congres, NIET
   de weg opgaat van Helicoptergeld NOCH negatieve rente, ookal
   wordt er enorm gelobbied door de financieele sector.

   DAAROM hebben we fysiek Goud als verzekering: als ik ooit
   ongelijk zou krijgen!

   DS

   Verwijderen
  2. Die nucleaire optie wordt hier en daar al besproken. Het is spelen met vuur. Ik zie helikoptergeld als de opmaat naar instorting van het vertrouwen in geld en daarmee hyperinflatie. Als men eenmaal eraan begint, is er geen weg meer terug. Er kan/zal een kunstmatige hausse ontstaan in de hele samenleving; stopt men met helikopergeld dan stort die in en ben je terug bij af. Maar het voortzetten ervan zal met steeds grotere bedragen en frequenties moeten gebeuren, omdat bij een gelijkblijvend bedrag (en/of frequentie) het effect steeds kleiner wordt bij de groeiende geldhoeveelheid. Kortom, de weg naar geldschepping van Weimar-proporties is dan ingezet. De kans is ook uiteraard levensgroot dat mensen, vanaf het begin of na enige tijd, hun geld als een speer gaan uitgeven aan primaire zaken, vooral levensmiddelen. Want het wordt voor iedereen duidelijk dat de geldpers ongelimiteerd aanstaat en dat de boodschappen onbetaalbaar worden. Er ontstaat een permanente en panische run op supermarkten en benzinepompen. Zeker via de sociale media kunnen beelden daarvan razendsnel worden verspreid en navolging vinden. De rest van de economie zal dan instorten, zoals bij elke hyperinflatie, want daar hebben de mensen geen geld meer voor. In plaats van economische bloei, creeërt helikoptergeld dus een enorme chaos en paniek. Als mensen het geld oppotten, maken centrale bankiers de rente nog verder negatief, belasten ze spaargeld en maken ze de bedragen aan helikoptergeld steeds groter. Ambrose Evans-Pritchard zegt in Jeremy Corbyn's QE for the people is exactly what the world may soon need dan wel: "Weimar tells us absolutely nothing about the merits or demerits of monetary financing in stable democratic societies with fully-functioning institutions that face a deflation crisis.", maar ook zonder oorlogen of instortende imperiums kan het vertrouwen in het geld verdampen als de autoriteiten het maar bont genoeg maken. Als een kunstmatige dosis gratis geld probleemloos zou werken, hadden mensen dat al eeuwen eerder ontdekt en succesvol toegepast.

   Verwijderen
  3. @KAREL GOUDSMIT:

   QE 'for the people', i.p.v. de Fiancieele Sector klinkt verleidelijk.
   Maar QE in handen van politici, die stemmen moeten winnen,
   lijkt een recept voor een ramp. Er zullen maar weinigen zijn,
   die het hoofd koel kunnen houden, omdat vele overheden in
   wezen technisch failliet zijn.

   Daarom reken ik erop, dat Amerika bereid is om de nodige
   pijn te verdragen om de Dollar als reserve-valuta te behouden.
   De geschiedenis heeft dat bewezen (zie Volcker).

   DS

   Verwijderen
 45. @

  JA HOOR! Er wordt ook gesjoemeld met de prijsstelling van TREASURIES
  door de Primary Dealers:

  The U.S. Treasury initially sells securities to the primary dealers who in turn sell them to clients, creating a secondary market for trading. Sometimes, after auctioning off debt, the government later issues an identical batch of securities -- known as reissued Treasuries.

  More than two-thirds of a certain type of Treasury auction appear to have been rigged. She found issues with other auctions, too.
  “The only plausible explanation is that Defendants coordinated artificially to influence the results of the auctions in the primary market,”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-17/primary-dealers-rigged-treasury-auctions-investor-lawsuit-says

  Wat wordt er NIET gemanipuleerd? Na LIBOR, ISDAfix, Grondstoffenprijzen,
  etc en miljarden in boetes, is het nu dus de beurt aan de Treasuries. Zie,
  het stoort firma's niet om gewoon boetes te betalen (Volkswagen omzeilde
  kennelijk de milieu-eisen met een bepaald foefje net voor de tests in
  Amerika, wat $ 18 miljard boete zou kunnen kosten!), want dan kan men
  het vervolgens weer vrolijk herhalen. Daarom zijn kartelvorming en corruptie
  NIET uit de wereld geholpen. De directies gaan toch vrij uit, want een
  juridische zaak aanspannen, lijkt steeds weer een brug te ver, vanwege
  gebrek aan degelijk bewijs!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Als Rothschild schilderijen gaat verkopen, moeten we daar dan iets achter zoeken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   Wie weet. Maar er kunnen familie-redenen een rol spelen. De markt
   voor Oude Meesters kent trouwens ook zijn pieken en dalingen.

   DS

   Verwijderen
 47. Peter G. Peterson Foundation 2015 Fiscal Summit

  Interview with: Alan Greenspan - Former Chairman Federal Reserve, Richard Fisher - Former Dallas Fed Chairman, Larry Lindsey - Former Chief of staff and Chief Economic Adviser

  https://www.youtube.com/watch?v=yZHoq2QXYfo

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Geachte heer Schmull,

  Heeft het gesjoemel met de treasuries ermee te maken, dat bijv. TLT niet echt van z'n plaats komt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nee, de TLT komt weer in het zonnetje, zodra de donkere wolken
   zich samenpakken, zoals een crisis in China en Opkomende
   Markten. De mijnaandelen, bijvoorbeeld, kregen WEER een klap.
   Glencore is nu 80% terug. Teken aan de wand, zou ik zeggen!

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De 10-jarige chart van de TLT (van 90 naar 122, +36%, na een
   hoogtepunt van liefst 138) laat duidelijk de opgaande trend zien,
   met een mogelijk doel van ver boven die 138 ( naar 160+?).

   http://finance.yahoo.com/echarts?s=TLT+Interactive#{"range":"10y","allowChartStacking":true}

   DS

   Verwijderen
 49. @DS 100 Years Of Fed Monetary Stewardship: U.S. Consumer Purchasing Power Fell From $1,000 In Dec 1913 To $40 Today

  http://davidstockmanscontracorner.com/100-years-of-fed-monetary-stewardship-u-s-consumer-purchasing-power-fell-from-1000-in-dec-1913-to-40-today/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost


  Vriendelijke groeten en een knuffel aan MiauMiau

  Marc

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARC:

   Bedankt! MiauMiau spreekt in gebarentaal, ongelofelijk. Zij merkt,
   dat ik worstel met bepaalde problemen en probeert mij behulpzaam
   te zijn. Mijn computer gaf de geest. Zit nu in een internetcafe!
   Ben bezig met een andere computer, die ook de geest gaf!
   Hopelijk is alles straks weer in orde.

   Stockman gelooft niet in Deflatie. Ik moet toch eens een gesprek
   met hem hebben. Deflatie kan, zelfs terwijl de koopkracht van het
   geld niet daalt. Zie Japan. De Centrale Bank zorgt ervoor, dat de
   geldhoeveelheid niet instort.

   DS

   Verwijderen
 50. Ziehier de visie van Charles Gave hoe men dient te investeren in ons tijdsgewricht, dat volgens hem gekenmerkt wordt door 4 zwaarwegende trends in samenleving en economie : http://institutdeslibertes.org/strategie-dinvestissement/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Interessant! De wereld verandert drastisch. Oude zekerheden zijn
   op losse schroeven komen te staan. Hij had ook nog kunnen
   vermelden, dat de verbondenheid met elkaar nog nooit zo groot
   is als nu, d.w.z. jouw probleem kan mijn probleem worden.
   De gigantische derivatenberg, bijvoorbeeld, hangt als een zwaard
   van Damocles boven ons hoofd, wat vroeger niet zo was. Als er
   maar een kink in de kabel komt, gaat het licht uit en uw supermarkt
   dicht.

   DS

   Verwijderen
 51. http://fd.nl/blogs/1119774/kom-op-mario-ik-heb-maar-een-paar-duizend-euro-nodig
  Hoe zo problemen met helikoptergeld ? Zelfs het FD is er positief over !
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die columnist weet amper waarover hij het heeft. Zie mijn betoog hierboven van 20 september jl.

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Het is beschamend, hoeveel vooraanstaanden zich opeens uitlaten
   over helicoptergeld en negatieve rente. Beiden zijn tekenen, dat
   het goed MIS is met het systeem en dat men eieren voor zijn
   geld zou moeten kiezen!

   DS

   Verwijderen
 52. Hier wordt uw verhaal ondersteund!!!

  http://beurs.com/2015/09/21/ecb-quantitative-easing-stuit-nu-al-op-problemen/63587

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   De volgende crisis zal die van 2008 in de schaduw stellen. DAN
   zullen talloze overheden, inclusief die van bekende, ontwikkelde
   landen, hun overheidsschuld moeten verlengen en uitsmeren over
   de volgende generatie, wat een vorm van faillissement is.

   Sommige bananenrepublieken zullen hun geld vernietigen.

   DS

   Verwijderen
 53. http://www.volkskrant.nl/opinie/debacle-volkswagen-kan-heel-europa-kop-kosten~a4148371/
  Vlg dit artikel kan het schandaal van VW grote gevolgen voor Merkel, en daarmee voor de EU.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Aardig artikel, maar toch wat overdreven. De Volkswagenzaak lijkt
   niet het einde van Diesel, net zoals problemen bij pillen, niet het
   einde waren van de pillencultuur. Merkel krijgt het moeilijker, maar
   een alternatief is (nog) niet in zicht. De oppositie is nergens.
   Er is echter wel kans op een forse overwinning van uiterst rechts
   in geheel Europa, want protesteren wordt een noodlottige uitklaap-
   klep bij de volgende verkiezingen. De Eurozone? Het is niet een
   kwestie OF het ten onder gaat, maar WANNEER.

   DS

   Verwijderen
  2. Jacob Augstein, een vd bekendste columnisten van Duitsland zegt het zo:
   VW ist nicht irgendein Unternehmen. Es ist - wegen seiner Geschichte, wegen seiner Größe und wegen seiner besonderen Aktionärsstruktur - das deutsche Unternehmen schlechthin. Wenn VW fehlgehen kann, dann kann ganz Deutschland fehlgehen. Darum trifft dieser Skandal das Herz des deutschen Selbstverständnisses.
   marcja

   Verwijderen
  3. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-muss-zivilklagen-in-den-usa-fuerchten-a-1054805.html
   De schade kan vlg dit artikel zo groot worden dat VW op het randje vd ondergang terecht komt
   marcja

   Verwijderen
 54. @

  PROBLEMEN bij GOLDMONEY (James TURK) zijn een WAARSCHUWING!

  https://www.bullionvault.com/gold-news/bitgold-goldmoney-052720152

  DAAROM is het zaak om Fysiek Goud persoonlijk te bezitten, onder
  eigen beheer, in een verzekerde bankkluis, liefst in Goudvriendelijk
  Zwitserland. Bij bedragen boven 15,000 Euro, is registratie verplicht
  en geheimhouding kan men tegenwoordig vergeten. Maar uit oogpunt
  van spreiding, is een dergelijk bezit, buiten de EU, wenselijk. Mocht
  er confiscatie of superbelasting (90%?) plaatsvinden, dan neemt men
  dat op de koop toe. Men heeft in ieder geval zijn best gedaan!

  http://www.proaurum.ch/home.html

  http://www.degussa-goldhandel.ch/en/

  (uitsluitend SUGGESTIES, geen aanbevelingen)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Wat denkt u van het aanbod van Bullionvault ? Lijkt het niet overtuigender dan edelmetalen (i) thuis of (ii) een bankkluis te bewaren, met risico op (i) inbraak/roof of (ii) tijdelijke banksluiting of confiscatie ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   BULLIONVAULT heeft een goede naam, de directie boezemt
   vertrouwen in en Lord ROTHSCHILD heeft een indirect belang:

   https://en.wikipedia.org/wiki/BullionVault

   Dus ik wil niemand ontmoedigen om dit nader te onderzoeken.

   DS

   Verwijderen
 56. Interessante duiding van de vluchtelingencrisis tijdens gastcollege door Bart de Wever:
  http://m.youtube.com/watch?v=Kx6LHOtSdJA

  Mvg
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
 57. http://finance.yahoo.com/news/albert-edwards-warns-next-us-115744128.html
  naar min 3,5 % ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het laatste rapport van EDWARDS (SOCGEN) -- ik kreeg het net
   onder ogen -- is uiterst belangrijk.

   Scherp negatieve rente en een MASSIEVE QE 4 ('helicoptergeld')

   Kijk ook eens naar WIRTSCHAFTSWOCHE: JETZT KOMMT DAS
   HELICOPTER-GELD'

   Diesen Schulden ist jedoch inhärent, dass wir immer mehr Schulden brauchen, um keinen Kollaps zu erleiden. Nur durch noch mehr Schulden ist sichergestellt, dass die bisherigen Schuldner ihren Verpflichtungen nachkommen können. Deshalb blieb der Fed auch gar keine Wahl. Angesichts der rückläufigen Liquidität in den Finanzmärkten drohte der Welt ein „Margin Call“, der ohne Zweifel unseren Schuldenturm zum Einsturz gebracht hätte.

   http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-vermoegenserhalt-in-zeiten-des-helikopter-geldes/12360808.html

   DAAROM is bijvoorbeeld INSIDEGUIDE nog WILD POSITIEF op
   aandelen en Goud en ziet WAEHRUNGSREFORM:

   http://goldinvestor.eu/gold.html

   Dit zou de dag des oordeels uitstellen, maar NIEMAND komt
   heelhuids tevoorschijn uit deze LEEUWEKUIL!

   DAAROM hebben we Fysiek Goud als VERZEKERING.


   DS

   Verwijderen
  2. Had u hierboven net niet gezegd dat de VS NIET de weg zouden opgaan van negatieve rente ? Intussen spinnen de beurzen garen bij de verklaring gisteravond van Yellen om nog dit jaar de rente te verhogen...
   Ook een soort game of chicken ?
   ps het is niet dat ik anoniem wil blijve maar ken gewoon niets van die 'profielen' mvg HVC

   Verwijderen
 58. ......Scherp negatieve rente en een MASSIEVE QE 4 ('helicoptergeld')......

  Uw visie over de USA blijft hierdoor ongewijzigd? Geen bananenrepubliek, sterke usd etc ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Mijn visie blijft ongewijzigd: de USD en de Treasuries BLIJVEN de
   veilige havens bij uitstek, zeker NA de volgende CRASH.

   Natuurlijk heb ik wel eens nachtmerries. In 1927 - 1929, toen de
   wereld immers al in grote economische moeilijkheden verkeerde,
   gaf de FED een 'coup de whiskey' aan de markt en TOEN kwam
   de 1929 BLOWOFF, waarna de 90% daling volgde. Dat was
   geweldig winstgevend voor Wall Street, vooral voor de 'shorts' na
   de crash. Enkele kopstukken verdienden 50 tot 100 miljoen in
   het geld van vandaag!

   Krijgen we een herhaling? Wall Street wil 'helicoptergeld' erdoor
   drukken met negatieve rente! Zal dat lukken?

   O.K., maar ik doe niet mee en iedereen moet voor zichzelf beslissen
   of hij wil dansen tot de muziek stopt.

   Als die muziek stopt, mag men misschien niet eens verkopen (zoals
   in China) en zijn de beleggingsfondsen en ETF's grotendeels
   onverhandelbaar (Goldman Sachs kwam net uit met een rapport,
   dat ETF's zullen verdubbelen naar $ 6 miljard).

   Het enige, dat uiteindelijk wat waard zal zijn, is een direct aandeel
   in een eerste klas bedrijf, ookal is het 80% lager.

   DS

   Verwijderen
 59. Zeer goede artikelen heer Schmull...ik kijk uit naar uw volgende....ik vind het opvallend, dat vooral enkele columnisten die al " een beetje op leeftijd" zijn de meest realistische kijk op de zaken hebben, waarschijnlijk door het historisch perspectief waarin zij eea kunnen plaatsen....de " jonkies" heben over het algemeen totaal geen historische diepgang en blaten met de opportunisten mee.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het nadeel van 'op leeftijd' zijn is, dat men steeds voorzichtiger
   wordt. Risico in het leven is af en toe noodzakelijk om iets te
   bereiken. Zolang dat risico maar RATIONEEL is. Als men elk
   risico schuwt, dan kan het risico juist toeslaan.

   DS

   Verwijderen
 60. Heer Schmull, ik lees al jaren met veel interesse uw artikels en probeer mij hier ook op voor te bereiden op persoonlijk vlak (schuldenvrij, ...).
  Mijn vraag is nu hoe u de situatie ziet evolueren voor een MKB-bedrijf ?
  De tijdshorizon van iedere investering in een bedrijf is immers een aantal jaar. Ikzelf ben bedrijfsleider van een klein bedrijf, actief in onroerend goed (België). Dit is een gevoelige sector, enerzijds kapitaalsintensief door de lange doorlooptijd van een project en anderzijds afhankelijk van krediet dat aan klanten verstrekt wordt.
  Indien een door u geschetst doemscenario (liquiditeitsinkrimping, confiscatie spaargelden, ...) zich voltrekt, zit elk bedrijf tegelijk met druk op de financiering en insolvabele klanten, dus binnen de kortste tijd komt het dan in de problemen tenzij alle vaste kosten (lees personeel) verminderd worden.
  Anderzijds is niets meer ondernemen ook geen optie aangezien er de komende jaren toch nog brood op de plank moet komen ...
  Ik ken de economische geschiedenis ook onvoldoende om bijvoorbeeld parallellen te kunnen trekken met historische gebeurtenissen.
  Dus bij het lezen van uw artikels zit ik met een serieus dilemma.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad is de timing van een doemscenario onmogelijk en daarom
   zijn ontkenning en uitstel begrijpelijke reacties. Toch speelt instinct
   in het leven een beslissende rol. Iedereen heft dat in meerdere of
   mindere mate. Waarom kiest men deze en niet een andere partner?
   Waarom doet men iets en niet iets anders?

   Waarnemers en analisten kijken meestal niet verder terug dan 30 jaar.
   Om de huidige tijd te begrijpen, moet men honderden jaren terugkijken.
   Geschiedeniskenners zijn nu de beste raadslieden. Maar helaas
   luistert men wel naar zijn vader, maar NIET naar zijn grootvader,
   die misschien al met een been in een volgend leven staat.

   Dus de conclusie is: gewoon doorleven, maar tegelijkeretijd
   voorbereiden op HEEL spannende tijden.

   DS

   Verwijderen
 61. @DS. http://fd.nl/ondernemen/1120239/japan-terug-bij-deflatie

  Deflatoire krachten zijn te groot om ze te bedwingen naar nu blijkt in Japan, wat ook door u voorspeld is. Hebben de monetaire autoriteiten zichzelf schaakmat gezet? Dwz voortmodderen op het pad van QE via negatieve rentes en helicoptergeld naar de
  uiteindelijke ineenstorting van het systeem.

  Of ziet u nog andere mogelijkheden voor de autoriteiten?

  Dank en groet!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Schaakmat is een goed word! Er zijn nog maar een paar wanhopige
   maatregelen mogelijk, die wel of niet kunnen worden genomen.
   Wat bovenal geldt echter, is, dat kunstmatigheid OPEENS
   voorbij is. Alles hangt af van vertrouwen, wat OPEENS kan
   vervliegen. Er rinkelt echt geen belletje!

   DAN komt de wereld altijd weer op zijn pootjes terecht.
   Alice in Wonderland duurt NIET eeuwig.
   Speculanten met hoge hefbomen (ook onroerend goed
   'bezitters' met 90% hypotheek) zijn DAN uitgekleed.

   DS

   Verwijderen
 62. Negative 4-5% Interest Rates Coming:

  http://www.valuewalk.com/2015/09/albert-edwards-china-hard-landing/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   Edwards bevestigt hier, dat CHINA de beslissende factor is voor
   de wereldeconomie. Al het andere is BIJZAAK.

   Geen land is een eiland, ook Amerika niet. Bovendien heeft
   GEEN enkel land betrouwbare economische gegevens!
   Het BNP-cijfer is onderhevig aan trieste manipulaties.

   Nogmaals, negatieve rentes ( wat confiscatie is van spaargeld!)
   en 'helicoptergeld' zijn tekenen van een maatschappij, die
   OP SPRINGEN STAAT. Een prettig weekend toegewenst!

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 63. Glencore...going once, going twice,going....down?

  Welke implicaties voorziet u als dat inderdaad het geval is, meneer Schmull?

  Dank en groet,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Ondanks alle waarschuwingen, dacht GLENCORE de grondstoffen-
   markt naar zijn hand te kunnen zetten. Soms duikel je de afgrond in,
   als je luistert naar de verkeerde raadgevers. Nu weer. De grootste
   schuldhefboom aller tijden, gebouwd op drijfzand. De geldschietende
   banken en allerlei andere belanghebbenden staan nu in het spervuur.
   Het was als Icarus, die te dicht bij de zon vloog. En dit is maar een van
   de huidige onzekerheden. Kasgeld, GEEN schuld, is Koning. Hoogmoed
   eindigt altijd in tranen.

   DS

   Verwijderen
 64. http://www.zerohedge.com/news/2015-09-28/ubs-about-blow-cover-massive-gold-price-rigging-scandal
  Welke invloed zal dit op de goudprijs hebben, denkt u ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Oud nieuws voor de ingewijden. Opnieuw boetes betalen. Maar misschien
   worden er enige handlangers gesnapt, vanwege Bloomberg Chat. Dat is
   'the cost of doing business'. Volgende keer wat voorzichtiger zijn en
   geen sporen achterlaten! Dit onderzoek duurt nog jaren. Maar de
   Goudprijs hangt af van inflatie/deflatie, niet van mogelijke onjuiste
   prijsstelling. Dat laatste is gewoon zuur voor de kopers/verkopers.

   DS

   Verwijderen
 65. Live Squawk
  ‏@livesquawk Fed’s Evans: Best case is no hike before 2016
  - Sees 75bps of tightening by end of next year
  - More QE best way for additional stimulus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Meer QE heeft de volgende keer nog minder effect. Daarom denkt men
   nu aan het ondenkbare, zoals 'echt' helikoptergeld. Uiterst gevaarlijk.
   Zweden heeft nu ook al negatieve rente. Dit is een economie, die
   op zijn laatste benen loopt!

   DS

   Verwijderen
 66. België toch rijker dan Nederland.

  'Nederland op vijf na rijkste ter wereld'

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/24551580/___Nederland_op_vijf_na_rijkste_ter_wereld___.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Netto Gezinsvermogen in AMERIKA; enigszins MISLEIDEND,
   want de koopkracht van het geld is INGESTORT:

   . The latest Fed balance sheet shows a total net worth that is 55.7% above the 2009 trough and 26.1% above the 2007 peak and at an all-time high.

   The Federal Reserve gives us the nominal value of total net worth, which is significantly skewed by money illusion. Here is a log scale chart adjusted for inflation using the Consumer Price Index.

   The latest data point is now fractionally above the real peak in Q1 2007.

   http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/Household-Net-Worth.php

   DS

   Verwijderen
 67. @

  HEEL BELANGRIJK! Luister naar miljardair CARL ICAHN. Hij bevestigt
  mijn GROTE ZORGEN:

  'DANGER AHEAD'

  DRAMATIC PULLBACK COMING (VIDEO)

  http://carlicahn.com/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @

  Laat NIEMAND u wijsmaken, dat de markten 'redelijk' geprijsd zijn. Dat is
  de ILLUSIE van de EEUW:

  (FICENEC):S&P 500 50% OVERVALUED, According To SHILLER P/E (Mostly Determined By FINANCIAL ENGINEERING In ZIRP ERA!)

  http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/questor/11889924/Global-markets-head-into-most-dangerous-month-of-the-year-on-a-wing-and-a-prayer.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @

  Mocht de FED OOIT overgaan naar 'echt' helikoptergeld, wat CITIBANK nu
  gelooft, en wat juridisch nog niet mogelijk schijnt, DAN STORT de BEDRIJFSOBLIGATIEMARKT IN. Maar TREASURIES zullen daar juist
  garen bij spinnen:

  (KENNEDY): DANGER For CORPORATE BONDS (Especially HIGH-YIELD/JUNK BONDS!): The NEXT 'STIMULUS': HELICOPTER MONEY!

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-29/-cold-fusion-needed-as-central-banks-look-for-help-with-growth

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 70. @

  Het 'technische' plaatje is om te huilen. Een meedogenloze verkoopdruk in
  alle sectoren lijkt niet te stuiten. De optimisten hopen op een stabilisatie...

  (ASHBAUGH): S&P 500 At MAJOR TECHNICAL SUPPORT. Will A Material TECHNICAL BREAKDOWN Have To Run Its Course?

  http://www.marketwatch.com/story/sp-500-teeters-on-major-technical-support-2015-09-29-121033848

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 71. #ECB will boost QE programme 'to €2.4trn' says S&P http://on.ft.com/1YOdxZU /via @FT | I very much doubt that it's a quantity problem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De ECB wil, koste wat het kost, de EURO naar beneden drukken. De
   duizenden miljarden in Carry Trades werden 'goedkoop' gefinancierd
   via de Euro en de Yen, maar moeten nu worden gedraaid door
   Margin Calls. Dus de ECB geeft gewoon tegengas om die terugkoop
   te versoepelen.

   DS

   Verwijderen
 72. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. http://www.anecpa.nl/kritieken-2/geen-qe-maar-een-modern-debt-jubilee.html#
  Ben benieuwd naar uw mening

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Bedankt! Geeft in ieder geval stof tot nadenken. Zodra de Grote Crisis
   weer toeslaat, zullen er ongetwijfeld dergelijke voorstellen verschijnen.

   Debt Jubilee, Reset, Helikoptergeld, alles komt dan op tafel. Toch lijkt
   internationale overeenstemming hierover vergezocht. Door de tegen-
   gestelde belangen, lijkt de wens de vader van de gedachte.

   Er komt GEEN pijnloze landing, dankzij een Centrale Bank met een
   negatief vermogen. Banken, OOK Centrale Banken, ontkomen NIET
   aan herkapitalisatie (net zoals in 1934). Anders vervliegt geloof-
   waardigheid en vertrouwen. Probeer maar eens handel te drijven
   in valuta's van bananenrepublieken. Lukt niet, men wil uitsluitend
   transacties sluiten in ruil voor Dollars.

   Deel je eenmaal snoepjes uit, dan zijn er GEEN grenzen, want dan
   bepalen politici de toekomst van het geld. Maar toegegeven, alles
   kan worden geprobeerd in extreme omstandigheden.

   Het meest waarschijnlijk blijft een onvrijwillige schuldvermindering
   en onvoorstelbaar moeilijke tijden, die deze generatie zich eenvoudig-
   weg nog niet kan voorstellen.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank, ik kan u helemaal volgen. Wel vond ik een voorbeeld waarbij het vermogen van een centrale bank negatief KAN zijn zonder gevolgen. Maarja, als het vertrouwen wegvalt gelden er andere wetten.

   http://fd.nl/economie-politiek/1092025/miljardenverlies-dreigt-voor-dnb

   Verwijderen
 74. De Amerikaanse voorspeller Martin Armstrong verwacht een grote financiële crisis. Volgens Armstrong is een enorme schuldencrisis aanstaande. “Het is eigenlijk al begonnen, met Griekenland in 2010. Het zal niet allemaal gebeuren op één dag, maar landen zullen na elkaar omvallen, als een soort dominospel. Vanaf 1 oktober 2015 gaat het bergafwaarts.”

  http://marketupdate.nl/nieuws/economie/amerikaanse-voorspeller-martin-armstrong-verwacht-financiele-crisis/

  BeantwoordenVerwijderen