Translate

vrijdag 23 januari 2015

HET KREDIETSYSTEEM SMELT WEGHET KREDIETSYSTEEM SMELT WEG


Er is iets heel erg mis met het internationale geld- en kredietsysteem. Als obligatie-rendementen nagenoeg vervliegen of zelfs negatief worden, dan heeft zo’n schuldbekentenis opeens weinig of geen waarde meer. Bij besparingen, met weinig of negatieve rentevergoeding, is een onteigening aan de gang. Alle schuld bezwijkt, als er niet iets tegenover staat. Voor wat, hoort wat! Renteloze schuld kan niet bestaan, ookal is dat een wensdroom van velen. Alleen de zon schijnt gratis. Opeens zou alle bestaande schuld wel eens problemen kunnen krijgen met herfinanciering of verlenging. Schuld, gebaseerd op onderpand, dat niet in waarde stijgt, maar zelfs daalt, is niets anders dan ‘Ponzi’-schuld, welke in rook opgaat. Het is alsof een ‘bevroren’ systeem als sneeuw voor de zon zou kunnen verdwijnen. De meeste financiele deskundigen ontkennen natuurlijk in alle toonaarden, dat hier iets heel gevaarlijks aan de hand is, want het is gewoon te gruwelijk om zich daarvan een voorstelling te maken. Nee, de markt heeft tijdelijk de prijs van rente onjuist bepaald (‘mispriced’) en een ‘normale’ rente is een kwestie van tijd! De markt zou weldra haar dwaling wel inzien. Zo, nu kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. De economie is toch aan de betere hand? O ja? Waarom zijn talloze doorslaggevende grondstoffenprijzen dan, sinds 2011, met 50 tot 70% ingestort?


In werkelijkheid wordt hier door de Keynesiaanse Centrale Banken een Titanenstrijd geleverd van ‘erop of eronder’. Van 2007 tot het einde van 2016, spuiten de G3 Centrale Banken zoveel liquiditeit in de financiele markten, dat hun balans in duizelingwekkende vaart omhoog wordt gestuwd van 6% naar 25% van het BNP voor de Amerikaanse FED, van 16% naar 28% voor de ECB en van 22% naar 86% voor de Bank of Japan (BOJ). De Zwitserse SNB is al op 85%, vanwege de noodlottige Euro-koppeling. Dit is nog afgezien van een eventuele koerswijziging van de FED om de rente-stijging uit te stellen via QE4! Raden, wie hier garen bij spint. Niet de reele economie, maar de superspeculanten in de financiele sector. Dit lijkt een buitenkansje voor een gigantische aandelenhausse, veel groter dan in 1929 en 2000. De Centrale Banken zijn de gewillige lakeien geworden voor de financiele elite, die bezig is om de grootste financiele buit binnen te halen ooit. ‘Na ons de zondvloed!’ (Madame de Pompadour). Die zondvloed is de daaropvolgende Grote Crash met koersdalingen van 90%!

Maar het is allemaal vechten tegen de bierkaai. Zelfs in Amerika zal de gemiddelde inflatie voor 2015, ondanks alle ‘kwantitatieve verruiming’, 90% lager uitkomen dan in 2011! Zelfs in Amerika, ondanks alle trompetgeschal van een economisch herstel, is het aantal werkenden in de afgelopen 14 jaar nauwelijks gestegen, ondanks een bevolkingsgroei van meer dan 10%! De deflatoire krachten nemen in kracht juist toe, zolang de excessieve wereldschuld, die sinds de crisis van 2008 nog eens met 35% toenam, als een molensteen om de nek van de wereldeconomie blijft hangen. Schuld is niets anders, dan een versnelling van bestedingen van nu, in plaats van bestedingen van straks. Alle onorthodoxe monetaire superstimulering, die de noodzakelijke schuldsanering weer uitstelt, zet de economie juist in zijn achteruitversnelling! Vroeger kon de economie, tijdens regelmatige recessies, schoon schip maken met teveel voorraden, met improductieve schuld (wat rente en hoofdsom niet meer aflost) en met braakliggende capaciteit, om daarna weer een ‘normale’ groei te hervatten. Maar tegenwoordig zit de wereld opgescheept met stuurlui, die constant stijgende prijzen en activa-bubbels zien als een zegen. Ze hebben nog steeds niet door, dat de bezittende bovenlaag dan de enige winnaar is ten koste van ieder ander.

Wie zou dalende prijzen voor levensmiddelen, energie en smartphones niet toejuichen? Wat een misleidende mythe, dat consumenten daarom hun aankopen zouden uitstellen. Niets is minder waar. Maar de wanhopige schuldenaren, inclusief de meeste overheden, smeken om vergeving en staan te trillen, als het geld niet minder waard zou worden. Gewoonweg vette pech! Want in de afgelopen paar honderd jaar, wisselden structurele periodes van inflatie en deflatie elkaar regelmatig af, net zoals eb en vloed. Probeer de natuur maar eens te veranderen. Een inkrimping van geld en krediet, wat deflatie tot gevolg heeft, kan niet worden voorkomen door enkel wat geld rond te strooien (QE), want krediet vormt 97% van het totaal. De enige manier om de wereldwijde deflatie-trend eventjes buiten de deur te houden is via geimporteerde inflatie, na een forse devaluatie van de eigen valuta. Nou, zo’n valuta-oorlog woedt al enige tijd, maar niemand kan als winnaar tevoorschijn komen. Het is een oorlog met uitsluitend verliezers. In de afgelopen 3 jaar drukten liefst 31 grotere landen een devaluatie door van 20% tot 85% ten opzichte van de Amerikaanse Dollar. Het spook van handels- en valuta-restricties waart rond! De wereldhandel is nog nooit zo bedreigd geweest als nu. Een ultieme rampspoed van protectionisme zonder weerga ligt weer op de loer, net zoals in de grimmige jaren ‘30 (o.a. de ‘Buy America Act’ van 1933).

Net zoals in de Griekse mythologie, zullen de inflationistische Titanen het onderspit delven tegen de deflatoire Olympische Goden. De wereld heeft, door de gigantische kredietbubbel, veel te veel van alles. Er is overal overcapaciteit, omdat de economische groei het al tijdenlang laat afweten. Teveel schuld, teveel stagnerend inkomen, teveel vergrijzing, te weinig vraag. De omloopsnelheid van het geld (‘velocity of money’) is al het laagst in 85 jaar, terwijl de geldvermenigvuldiger (‘money multiplier’) sinds 2008, vanwege het zwakke bankwezen, helemaal onderuit is gegaan. Er waren al tijdenlang genoeg tekenen, dat inflatoire verwachtingen volledig onterecht waren. Die verwachtingen, getuige de recente olie- en koperprijs, hebben dan ook de witte vlag gehesen! Alle Monetaristen en Keynesianen zullen uiteindelijk worden verbannen naar de onderwereld, want zij zullen worden afgekraakt, naarmate hun monetair beleid op een gegeven moment een averechts economisch effect blijkt te hebben. Wacht maar, totdat zo’n beleid leidt tot nog meer speculatie, nog minder investeringen, een totaal gebrek aan besparingen, een financiele crisis en, dientengevolge, een torenhoge werkeloosheid. En dit laatste was juist de reden voor een Keynesiaans verruimende aanpak!

Helaas zijn maar weinigen voorbereid op de komende deflatie en depressie, die niet kunnen worden voorkomen, wat de monetaire autoriteiten ook bedenken. Wat maakt het uit, of men de ballen nog enkele jaren in de lucht kan houden? Alle opluchting is tijdelijk. Kasgeld, vooral in Amerikaanse Dollars, die, voor onafzienbare tijd, 60% van de wereldeconomie, plus haar reserves, zullen blijven beheersen, wordt in een dergelijke, moeilijke periode, ‘koning’. Bovendien blijven langere termijn kwaliteitsobligaties de veiligste haven, vooral langere termijn Treasuries, ondanks onderbrekingen. Het rendement op de 30-jarige Japanse staatsobligatie is net weer verder gezakt naar 1.22% en het ligt echt voor de hand, dat het rendement van de 30-jarige Treasury van 2.47% op den duur de richting opgaat van die van Japan, wat een forse opwaardering zou betekenen. Ongelofelijk? Integendeel! Het internationale financiele systeem staat of valt met de waardering van de gigantische obligatiemarkt. Het is het fundament van het vermogen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Desnoods koopt een Centrale Bank alle staatsobligaties op, die uitgegeven worden, zoals in Japan, om de lage rente veilig te stellen en die gehele markt ‘illiquide’ te maken.

Ook fysiek Goud, vooral enkele Gouden munten, onder eigen controle, niet onder die van derden, behoort onderdeel te zijn van een vermogen, ongeacht de dagprijs. Het is een ‘wegleggertje’. Zelfs als de prijs het nog langer laat afweten, is fysiek Goud een essentiele verzekering, tegen het ondenkbare en het onverwachte, namelijk een nieuw monetair systeem of ‘Reset’.


De meeste beleggers zullen echter, op een gegeven moment, ernstig hun vingers branden aan overgewaardeerde, krediet-gedreven, riskante activa, zoals aandelen, grondstoffen en onroerend goed. Alles wordt anders! De race naar de bodem is voor sommigen overduidelijk, maar kan nog best op zich laten wachten, zolang Centrale Bankiers voor tovenaars uitgaan. Er staan zoveel belangen op het spel, dat men alles zal doen om het schier onvermijdelijke proberen tegen te houden. Het zal niet mogen baten. Toch moet een vermogen te allen tijden gespreid blijven. Zet nooit alles op 1 kaart! Stel je voor, dat het geld zelf ooit eens wordt gedevalueerd via een geldhervorming. Alle koopkracht van geld is dan eensklaps verdampt! Vaste activa, inclusief aandelen, lijken dan hiertegen bestendig. Herinnert u zich nog het ‘tientje van Lieftinck’ en de plotselinge geldzuivering in Nederland in 1945? Internationale overeenstemming over zo’n aardverschuiving lijkt echter nu vergezocht. De wereld zal eerst op de klippen moeten lopen, met een economische depressie als gevolg, voordat men om 1 tafel gaat zitten. Het is tegenwoordig een ‘ieder-voor-zich’ wereld geworden, waarbij de Zwitserse Centrale Bank (SNB) zelfs het IMF niet had ingelicht over de CHF-ontkoppeling. Natuurlijk niet! Maar zorg ervoor om met alles rekening te houden, want het schuldenmonster is uit zijn kooi ontsnapt. Luister daarom nooit naar de sussende woorden van wie dan ook, vooral niet van hooggeplaatsten.

DIEDERIK SCHMULL

23 Januari, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, UK

=

137 opmerkingen:

 1. @ DS: Het is tegenwoordig een ‘ieder-voor-zich’ wereld geworden, waarbij de Zwitserse Centrale Bank (SNB) zelfs het IMF niet had ingelicht over de CHF-ontkoppeling.

  Zover ik begrepen heb is de SNB beslissing door de de directieraad, 3 personen genomen. De ministerraad van CH 3 uur op de 15e van te voren ingelicht om speculatie tegen te gaan. Toch is op de 14e een Sell signaal geweest in de SMI. Er is gehandeld dat de SMI zou gaan dalen.

  De 14e was de dag dat Duitsland definitief onderworpen werd aan het Europese Gerechtshof. Het Duitse Verfassungsgericht heeft zich laten uitschakelen. Daarmee is Duitsland nu geheel onderworpen aan de EU en is de Duitse grondwet uitgeschakeld. Het zal de AfD en Pegida wind in de zeilen geven. Duitsland beschikt nu niet meer over zijn eigen financiele toekomst. Een tikkende tijdbom.
  CH en SNB had zich georienteerd op de financiele zekerheid van Duitsland, BuBa en wil zich niet onderwerpen aan de EU en ECB. SNB heeft zijn verlies genomen.

  GL

  De uitspraak de 14e

  nr. 2/2015 : 14 januari 2015
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
  Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-62/14
  Gauweiler e.a.
  bg es cs de el en fr hr it hu nl pl pt ro sk sl
  Economisch beleid
  Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón is het "Outright Monetary Transactions"-programma van de ECB in beginsel verenigbaar met het VWEU

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Het grootste geheim is, dat er wel degelijk sprake is van ECB als
   Lender of Last Resort. Dat de Nederlandse Bank verantwoordelijk
   zou zijn voor niet meer dan 20% van een verlies, is LARIEKOEK.

   Als Italie failliet gaat, moet de ECB ervoor opdraaien
   en DUS is Nederland wel degelijk OOK de klos, al naar gelang
   de verdeelsleutel.

   De voorstanders van een Verenigde Staten van Europa geven zich
   niet zo eenvoudig gewonnen. Niemand heeft inspraak hierover.
   Het komt er VIA EEN ACHTERDEUR.

   Zie: ENDSPIEL IN DER EZB (DWN)

   https://dub114.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgcij71q2h5BGIpAAeC8ux9A2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=78656536

   Die INSTITUTIONEN-OEKONOMIE!

   DS

   Verwijderen
 2. @DS ZEGT: Zelfs als de prijs het nog langer laat afweten, is fysiek Goud een essentiële verzekering, tegen het ondenkbare en het onverwachte, namelijk een nieuw monetair systeem of ‘Reset’. Voor de Eurozone toch?

  Dina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DINA:

   Ik weet niet, waar u op doelt, maar de val van de Eurozone zou zonder
   meer positief kunnen zijn voor Goud, BEHALVE in eerste instantie:

   zo'n val betekent een tijdelijke terugslag voor de economie en dat
   kan negatief zijn voor alle vaste activa. In de crisis van 2008, daalde
   Goud met meer dan 30%.

   DS

   Verwijderen
 3. .......Stel je voor, dat het geld zelf ooit eens wordt gedevalueerd via een geldhervorming. Alle koopkracht van geld is dan eensklaps verdampt!........

  Dat kan dus ook met de usd gebeuren en dan gaan treasuries mee. Dus blijft goud !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Mijn standpunt is nog steeds, dat Amerika zich wel tweemaal bedenkt
   om de Dollar-hegemonie ooit in gevaar te brengen.

   Dus een mogelijke geldhervorming komt alleen, als het MOET, dus
   NA de Crash en in een depressie. Daarom zijn Treasuries en de Dollar
   uitstekend, VOORDAT zoiets aan de orde komt.

   Maar inderdaad blijven we Goud vasthouden, als we het mishebben met
   de timing!

   DS

   Verwijderen
 4. Hadewych von Mises24 januari 2015 om 07:59

  @heer Schmull: almaar stijgende beurzen : is dat niet veeleer een symptoom van hyperinflatie (cfr Zimbabwe) !? of MOET dit sowieso (spoedig) in tranen eindigen OMDAT we in deflatie zitten ? (natuurlijke wetmatigheid)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Zoals boven ook is gesteld, leidt de injectie van gigantische liquiditeiten
   in het financiele systeem NATUURLIJK tot HOGERE markten. Dit
   is toch het groene licht voor de superspeculanten, zoals Hedge Funds
   en Banken om met hun Carry Trades de buit binnen te halen?

   Dat was in 1929 ook zo. Vele landen waren toen al sinds 1922 in
   deflatie, maar de markten spoten omhoog, vanwege de monetaire
   stimulering.

   Mijn advies is: wees echter voorbereid op de CRASH DAARNA.
   De ellende is niet te overzien, wanneer men zich laat meeslepen
   door de WAAN van het gekkenhuis. Laat iedereen maar lekker
   feesten, but I have left the building...

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Zoals boven ook is gesteld, leidt de injectie van gigantische liquiditeiten in het financiele systeem NATUURLIJK tot HOGERE markten.

   Heeft u een idee hoe negatief de 10Y% en 30% zullen worden bij de volgende crisis.
   Het is eigenlijk een omgekeerde beweging als in de 70er jaren. Toen vloog de rente omhoog vanwege inflatie, men wilde de economie in het begin niet afremmen door te verkrappen. Volcker ging de FED leiden in '79 en verhoogde de Prime Rate naar 21,5% in '81. De inflatie piekte toen 13,5% en daalde binnen 2 jaar naar 3,2%.
   Japan en ECB hebben de toon al gezet QE tot het doel bereikt is.
   In Japan was de Shiller P/E in 2006 ca. 100 en 1990 ca. 90.
   De hoogste Shiller P/E voor de S&P500 was 43x in 1999. Ik schat dat de acties van de FED etc .....naar een Shiller P/E van > 70x (er is een stijgende trend sinds 1929) zullen leiden. We weten wat er in 2000 gebeurd is.
   Veel mensen hebben problemen dat de markten omhoog vliegen en zijn niet bereid te wachten tot zij ook aan de beurt zijn met een baan of beter salaris . De populistische media en politiek spelen daar behendig op in. De politici en toezichthouders zijn niet bereid hun verantwoordelijkheid te erkennen voor de problemen die we nu hebben en geven de banken en markten de schuld. De meeste hebben geen idee hoe het in elkaar zit. Afgelopen week was ik bij een debat bij BNR waar topeconomen met elkaar debateerden over de aankomende QE. Ze weten alles beter....maar kijk een wat een chaos het is. De persoon die je in NL het meest in de media hoort over banken heeft geen verstand van macro-economie, kende niet eens het Target2 systeem en hoe dat werkt. Ik heb er niet van geslapen.
   Er wachten dramatische tijden in aanloop en tijdens die komende depressie.

   GL

   Verwijderen
  3. GRIJZE LEEUW:

   De meesten zijn inderdaad niet echt op de hoogte en zien ook
   slechts een gedeelte van het geheel. Degenen, die denken er
   iets van te begrijpen, staan er dan weer van versteld, dat het
   een en ander WEER is veranderd. Het financieel bestel is nu
   eenmaal een razendsnel KAMELEON. Het is altijd WEER anders
   dan je dacht.

   Maar fors negatieve rendementen zijn WEL het teken van een
   ENDGAME, voordat het systeem naar de knoppen gaat. Dat
   hebben nog maar enkelen door.

   DS

   Verwijderen
 5. @DS

  De euro lijkt in een vrije val te zijn terecht gekomen de afgelopen weken. Als ik naar de grafiek sinds 1990 kijk lijken er twee mogelijkheden.

  http://fxtop.com/en/historical-exchange-rates.php?YA=1&C1=EUR&C2=USD&A=1&YYYY1=1990&MM1=01&DD1=01&YYYY2=2015&MM2=01&DD2=24&LANG=en

  1.
  De trend van de afgelopen 10 jaar: de euro bereikt binnenkort een dal en gaat daarna naar boven richting 1,30. Om daarna weer verder te zakken. Over een periode van 2 tot 3 jaar.

  2.
  De beweging tussen 1996 en 2002. De euro daalt bijna continue richting 0:90. Dan hebben we nog enkele jaren daling voor de boeg.

  Wat zijn uw verwachtingen?

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Voorspellen van valuta's blijkt te hachelijk, vanwege de talloze
   factoren, die een rol spelen. Het is een kwestie van geluk.

   Nu weten we, waarom de Euro wel moest dalen, na de CHF-
   ontkoppeling en na de Superstimulering van Supermario. Het
   lijkt erop, dat de Euro de status van een soliede Deutschmark
   voorgoed heeft opgegeven. Het schijnt een Italiaanse Lire te
   willen worden.

   Maar er zijn meerdere kapiteins, die elkaar het licht in de ogen
   niet gunnen. Dit is een Unie, maar niet heus.

   Natuurlijk wordt een vrije val meestal gevolgd door een 'technisch'
   herstel om de Shorts te laten dekken. Tja, of er worden al plannen
   gesmeed om het zinkende schip te verlaten.

   We weten het niet. Maar de Amerikaanse Dollar, vooral op hernieuwde
   zwakte (door eventueel QE4), is verre te prefereren boven een
   valuta ZONDER LAND, die OPEENS zou kunnen vallen.

   Niemand gelooft toch, dat de Euro nog een lang leven beschoren is,
   zodra Duitsland en Nederland het voor gezien houden? Dit werd
   onlangs in de Financial Times gesuggereerd!

   DS

   Verwijderen
 6. @ DS: zolang Centrale Bankiers voor tovenaars uitgaan.

  Wat hebben de Centrale Bankiers voor alternatieven? Zij moeten deflatie toch afremmen? Als de FED in de 80-er jaren de inflatie heeft getemd kunnen ze nu misschien met omgekeerde maatregelen de al jaren lange trend van deflatie temmen. De sociale consequenties zijn niet te overzien als de deflatiespiraal zich fors doorzet. Europa is al over de rand, zeker gezien de jeugd die geen toekomst meer heeft in de GIIPSFr landen. Hele landen die al vergrijzen worden nog verder in de ellende geduwd omdat jonge goed opgeleidde mensen vertrekken. Met man en macht probeert men de failliete Verzorgingststaat in stand te houden en geen politicus durft op te staan. Als hij het al doorheeft.
  De politiek en dus de bevolking ziijn niet bereid de 'pijn' te nemen, de bevolking is door de populisten allerlei mooie sprookjes opgedist. (bv altijd stijgende huizenprijzen, waardevast pensioen,en bv Clinton : 'A Historic Era of Progress and Prosperity'....)

  Krijgen we een herhaling van 1720?

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Politici moeten verkiezingen winnen en zelf gefinancierd worden.
   Pijn wint geen verkiezingen, tenzij men in oorlog verkeert ('We will
   fight on the beaches...').

   Er is inderdaad een depressie in Zuid-Europa met verregaande
   gevolgen, want 'de jeugd is de toekomst'. Inclusief Duitsland,
   ziet Europa er stabiel uit met STABIELE inflatie, geen deflatie.
   Maar Duitsland is Europa niet. UH?

   De vergelijking met 1720, de South Sea Company, zet je wel
   degelijk aan het denken. Die werd o.a. opgericht om de
   gigantische Britse schuld over te hevelen op de crediteuren zelf.
   Er vond een gedwongen debt-for--equity plaats. Na het verdwijnen
   van de South Sea company, kwam de schuld weer terug (want
   SCHULD VERDWIJNT NOOIT) en werd pas in 2014(!), dus 303 naar
   later, volledig afbetaald!

   http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sea_Company

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS:

   ...........'We shall fight on the landing grounds ........'

   Hopelijk koopt het niet zover.

   Engeland en NL hebben hebben die crisis financieel wel overleefd. Vandaar dat de schuld afbetaald is. Duitsland en Frankrijk kiezen meestal voor het bankroet. Past blijkbaar bij de Rijnlandse cultuur?
   Bij de Franse versie in 1720 met John Law, de Mississippi Bubble is Frankrijk financieel ten onder gegaan.
   Bijzonder,men kon toen met staatsobligaties aandelen van achteraf een waardeloos staatsbedrijf kopen
   Goud werd ontmoedigd en ook toen was er een torenhoge Franse staatsschuld.

   GL

   Verwijderen
  3. Corr: Hopelijk komt het niet zover....

   Verwijderen
 7. @ DS

  In Barron's Roundtable 2015 zit Zulauf opnieuw veel in uw richting:
  http://online.barrons.com/articles/barrons-2015-roundtable-part-2-getting-down-to-business-1422078667
  Hij spreekt hierin ook over een long usd/ short sgd positie.
  Nu zit ik deels long Singapore Government Bonds. En ik dacht zo dat als economie Singapore verslechterd, monetaire verruiming noodzakelijk is => rente daalt => koersen SG Government Bonds omhoog. Echter, zou zo'n koersstijging opwegen tegen daling koersen SGD ??
  Hoe gaat zoiets normaliter...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SCHUMPETER:

   Probleem van de SGD is, dat het een leveraged bet is op de
   Chinese RMB. Als de RMB gedwongen is om mee te doen
   aan de internationale valuta-oorlog, dan volgt een forse devaluatie
   t.o.v. van de USD. Het ligt politiek gevoelig, maar een harde
   landing in China sluit een geleidelijke oplossing uit.

   Singapore Government Bonds lijken nog steeds aantrekkelijk op
   lange termijn, maar men moet het zien op basis van de noodzaak tot
   spreiding, ZONDER het direct te vertalen in de eigen valuta. Dat
   geldt ook voor de Noorse Staatsobligaties. Men moet internationaal
   denken. Dat valt niet altijd mee!

   DS

   Verwijderen
  2. @SCHUMPETER:

   SINGAPORE VOORSPELT DEFLATIE in 2015 !

   Singapore Dollar Is Weakest Since 2010

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-28/singapore-joins-global-wave-of-monetary-easing-after-prices-fall

   DS

   Verwijderen
 8. @DS De truc van de FED?

  U.S. Deficit Seen Shrinking Next Year on Job Gains, CBO Says

  http://www.bloomberg.com/news/2015-01-26/deficit-in-u-s-to-narrow-to-468-billion-this-year-cbo-says.html?hootPostID=b254f7f2a9fc7a78cc48743f5676c1f9

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Het Amerikaanse begrotingstekort als percentage van de economie
   is nu minimaal en flink gedaald. Maar de werkeloosheidscijfers
   zijn uiterst onbetrouwbaar (overal), getuige de dalende 'deelname
   aan het arbeidsproces' (labor participation rate) en de 50 miljoen
   met Food Stamps (de moderne soepkeuken).

   Inderdaad zijn er talloze spelletjes met cijfers en helaas zijn de
   grote persorganen de spreekbuizen geworden, van wat overheden
   als nieuws willen verspreiden. NIEMAND durft hierover kritiek te
   leveren, want dan ligt men eruit.

   DS

   Verwijderen
 9. @

  (AMBROSE): Southern #EUROZONE ('Debtor's Cartel') Has Called The GERMAN BLUFF: ECB WILL BUY DEBT WITH NEGATIVE RATES!

  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/11363494/ario-Draghis-QE-blitz-may-save-southern-Europe-but-at-the-risk-of-losing-Germany.html

  Dit is het EINDE van de EURO. DUITSLAND accepteert dit NIET en een
  Eurozone ZONDER Duitsland, STORT IN ELKAAR. Afgezien nog van
  Griekenland, die nu de Eurozone onder reusachtige druk kan zetten door
  te dreigen met 'Lehman IN HET KWADRAAT'!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar voorlopig accepteert Duitsland dit wel. Hoe lang gaat dat dan nog duren, kan dat nog steeds jaren zijn ?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Timing is altijd de hamvraag. Men moet zelf, vooral op basis van
   intuitie, op een gegeven moment conclusies trekken. Timing
   weet niemand en behoeft men ook niet te weten. Misschien
   duurt het nog een paar jaar. In 2012 was het toch bijna zover?
   Natuurlijk is het in eerste instantie een politieke, niet monetaire
   unie, om de vrede binnen Europa te behouden. Maar de
   huidige generatie moet daarvoor dokken.

   Duitsland, inclusief de SPD (maar NIET Die Linke), is trouwens
   woedend. Dit lijkt zeker niet op acceptatie.

   DS

   Verwijderen
 10. De Griekse minister help al een beetje mee.

  Greece’s new prime minister wants Germany to pay for Nazi war crimes

  http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/01/26/greeces-new-prime-minister-wants-germany-to-pay-for-nazi-war-crimes/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ANONIEM:

   Dit komt NOOIT MEER GOED. Tsipras, als oud-communist, zal nu
   de Griekse koers 100% gaan draaien. Toen Rechts het voor het
   zeggen had, werd Links gemarginaliseerd of verbannen. Degenen,
   die geloven in compromissen, zullen van een KOUDE KERMIS THUISKOMEN. De tijd voor WRAAK is begonnen.

   Zelfs de ECB kan de Euro NIET MEER redden.

   DS

   Verwijderen
 11. Misschien tijd voor een vrolijke noot tussendoor?
  https://www.youtube.com/watch?v=3HhrSG0EZ90
  Bent u dit niet DS? Bijna 500.000x bekeken!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ja, dat ben ik. Ik speel al jarenlang in het St Pancras-station, als
   ik in de buurt ben. Uitsluitend improvisaties, geen Liszt of
   Rachmaninoff, hoor! Dit stuk kwam opeens uit de lucht vallen.
   En vaak een heel dankbaar publiek. De video doet te kort aan
   de vele belangstellenden, die wel degelijk even stoppen.

   Ik heb ook al een paar keer in de hal van het Centraal Station in
   Amsterdam gespeeld. Er zijn nu gelukkig pianos op vele stations
   en vliegvelden over de gehele wereld. Een schot in de roos!

   DS

   Verwijderen
  2. Hadewych von Mises27 januari 2015 om 11:31

   u bent een wonderbaarlijk man !

   Verwijderen
 12. @

  Zoals eerder al geopperd!

  No Fed hike this year? Morgan Stanley the latest • 9:01 AM

  Stephen Alpher, SA News Editor
  Morgan Stanley has pushed back the timing of its expected first Fed rate hike to March 2016, reports Bloomberg.
  Earlier, the Caterpillar CEO - after his company dour 2015 forecast - urged the Fed to hold off this year, and over the weekend Felix Zulauf suggested disappointing economic growth will force the Fed to postpone tighter policy this year, and maybe the next.
  Meanwhile, Fed members from all sides of the dove/hawk split continue to promise a mid-year rate hike. The FOMC begins a 2-day meeting today.
  Earlier: Durable goods orders for December missed estimates by a mile
  The 10-year Treasury yield is lower by six basis points to 1.77%.

  De optimisten hadden toch zo gehoopt op een fors economisch herstel,
  wat steeds maar weer NIET uitkomt. Natuurlijk niet.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @

  Crispin ODEY is een legendarische Hedge Fund manager (met $ 12 miljard),
  die het heel goed heeft gezien in het verleden:

  (ODEY)(!): #EQUITIES Will Get DEVASTATED. This DOWNCYCLE Likely To Be REMEMBERED For 100 Yrs. FIREPOWER USED UP

  major economies are entering a recession that will be "remembered in a hundred years," adding that the "bearish opportunity" to short stocks looks as great as it was in 2007-2009.

  http://www.zerohedge.com/news/2015-01-27/equities-will-be-devastated-crispin-odey-warns-looming-recession-will-be-remembered-

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ook Singapore gaat nu meedoen in de valutaoorlog. Met mumten die vechten om goedkoper te worden, ksn toch ook bijna Chinese actie niet uitblijven? En wat gaat de FED dan doen? Renteverhogen lijkt gelijk te staan met recessie als je je uit de markt prijst. Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Singapore voorspelt zelfs officiele DEFLATIE in 2015. Natuurlijk
   helpt de olieprijsdaling een handje mee. Maar een devaluatie
   van de RMB, een FORSE, is nu een kwestie van tijd.

   De FED zal zich wel tweemaal bedenken om de rente te verhogen.
   Maar dat zou wel een AFGANG zijn in geloofwaardigheid. Tja,
   Carney van de BOE moest destijds zijn woorden over rente-
   verhoging ook inslikken.

   Misschien wordt het tijd om de 'guidance' af te schaffen. Centrale
   Bankiers moeten hun mond houden. Want zoals men bij de SNB
   heeft gezien, die woorden zijn geen knip voor de neus waard.

   Toch hangt de financiele wereld nog ONTERECHT aan de lippen
   van de Centrale Bankiers. Maar dat is een RECEPT voor een
   Grote Klap.

   DS

   Verwijderen
 15. @

  GRIEKENLAND! Nog steeds ONDERSCHAT men deze AARDVERSCHUIVING.
  De rollen zijn nu OMGEDRAAID en de gevolgen zijn ONGELOFELIJK:

  (BRUEGAL INSTITUTE):#GREXIT Would COST 250 BILL Euros, EFSF Has 440 BILL Euros, But Would CRIPPLE EUROZONE For 10 Yrs

  http://www.theguardian.com/business/2015/jan/21/eurozone-exit-greek-grexit-germany-france

  (REUTERS): #GREECE In COMPROMISE MODE? NO WAY. CONFRONTATION Has Just BEGUN. POLITICAL RISKS In #EUROZONE ARE HUGE!

  http://www.reuters.com/article/2015/01/28/us-greece-politics-germany-idUSKBN0L121R20150128

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @

  De FED kijkt NIET ALLEEN meer naar Amerika zelf! Dus GEEN RENTESTIJGING
  in 2015:

  The FOMC monetary policy statement in the afternoon rattled markets. In the statement, the Fed upgraded its outlook on the economy due to the recently upgraded GDP reports and job growth. However, for the first time in history, it said that it is now including international financial developments into its determination of monetary policy. Market participants took this evolution to indicate that the Fed is prepared to delay its tightening process (expected to begin in June of this year) due to weakness in overseas economies and the strength in the dollar.

  The reaction from the market was negative for the most part. US Treasuries continued their rally and US equities had a very deep selloff.

  (Minyanville)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 17. hadewych von mises29 januari 2015 om 12:06

  Heer Schmull: wat hiervan te denken ???? : http://www.financialsense.com/contributors/keith-weiner/swiss-franc-will-collapse

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Bedankt! Dit is een waanzinnig belangrijk artikel. Dit heb ik al jarenlang
   verkondigd, maar slechts weinigen hebben door, hoe ernstig dit wel is.
   Bravo! Eindelijk begint het hier en daar te dagen, dat we ons in de
   Endgame bevinden.

   If the long bond rate is zero then the net present value of all debt (which is effectively perpetual) is infinite. Debtors cannot carry an infinite burden. As we’ll see, any monetary system that depends on debtors servicing their debt must collapse when the rate goes to zero.

   I think the franc has reached the end. With negative rates out to 15 years, and a scant 33 basis points on the 30-year, it is all over but the shouting.

   Make no mistake; a central bank can go bankrupt.

   The Swiss situation is truly amazing. One has to go out to 20 years to see a positive number for yield—if one can call 21 basis points much of a yield.

   It’s not only pathological, but terminal. This is the end.

   Market participants have to be leveraged. Dirt cheap credit not only makes leverage possible, but also necessary. How else to keep the doors open, without using leverage? Spreads are too thin to support anyone, unlevered.

   Banks are also maturity mismatched, borrowing short to lend long. The consequences of a rate hike will be devastating, crushing banks on both sides of the balance sheet. On the liabilities side, the cost of funding rises with each uptick in the interest rate. On the asset side, long bonds fall in value at the same time. If short-term rates rise enough, banks will have a negative cash flow.

   DS

   Verwijderen
 18. In dit artikel uit 2011 is Yanis Varoufakis aan het woord die hoogleraar economie was in Athene en nu minister is geworden in de nieuwe Griekse regering.

  http://www.groene.nl/artikel/we-zijn-op-weg-naar-het-zwarte-gat

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Bedankt! Ook een belangrijk interview. Tja, Varoufakis is een uiterst
   pientere man, die VEEL MEER weet dan al die politici in Brussel en
   elders! Hij heeft gelijk, maar probeer maar eens de macht van de
   huidige elite te breken. Er moet dus eerst een depressie komen.
   TRIEST, dat wel ja.

   http://yanisvaroufakis.eu/2015/01/27/finance-ministry-slows-blogging-down-but-ends-it-not/

   DS

   Verwijderen
 19. De gekken hebben de leiding van het gekkenhuis overgenomen. Als we de analyse van de volgende waarnemer mogen geloven is er evenwel ook sprake van insiderfraude :
  http://chevallier.biz/2015/01/dingues-les-marioles-de-la-bce-et-de-la-bns/
  Uw mening ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BAUWENS:

   Bedankt! Interessante waarneming.

   Maar het frontrunnen van een beslissing van een Centrale Bank is
   een bekende praktijk. Dat is al 20 jaar 'openlijk' aan de gang (zie
   de obligaties, VOORDAT die door een Centrale Bank woorden
   gekocht -- men houdt gewoon het handje op).

   Bewijst weer eens, dat waar veel winst of vele belangen op het spel
   staan, bepaalde partijen onmiddellijk in beweging komen. En dit is
   nog veel winstgevender dan oorlogje spelen en de drugshandel.

   DS

   Verwijderen
 20. Hadewych von Mises30 januari 2015 om 12:33

  @heer Schmull : wat te denken van deze toch wel koersbijsturing van Armstrong ?http://armstrongeconomics.com/2015/01/30/first-the-deflation-then-the-inflation/
  Vandaar dat goud zich bvb redelijk 'goed' houdt ?, in afwachting van ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Het wordt inderdaad spannend, nu officiele deflatie en negatieve
   rente de overhand neemt.

   Maar de reactie daarop zal verschillend zijn. Noord-Europa,
   Amerika (Congres is nu beheersd door de Conservatieven) en
   wellicht Engeland, zullen NIET kiezen voor inflatie/hyperinflatie.

   Maar de rest van de wereld gaat wellicht ten onder aan chaos en
   dictatuur. L'histoire se repete.

   DS

   Verwijderen
 21. @

  (FRISBY)(!): 'RUN AWAY!' Thousands Of #LONDON New-Build Properties May Remain UNOCCUPIED And Be Headed For A #CRASH

  There are now 54,000 homes planned or under construction “in the priciest areas of the capital”. Most will cost “close to or above the £1m mark” and most are two-bed flats.

  Here’s the mind-blowing bit: in the same areas last year, just 3,900 homes were sold for more than £1m.

  That would put potential supply at almost 14 times annual demand.  Take the recently completed Vauxhall Tower by Vauxhall Bridge. It is Britain’s tallest residential building – 50 storeys high – and it holds 223 flats. But drive past at night and there are absolutely no lights on.

  This is becoming a big social problem. London property is already unaffordable for most locals. The average wage in London is just above £40,000. The average London house price is £580,000. Anger about this is mounting every day – and it only increases when people see so many flats sitting there unoccupied.  Mansion tax or no, an easy and politically expedient target will be to tax homes that are left vacant – Islington council is already talking about it.

  http://moneyweek.com/the-train-crash-waiting-to-happen-in-new-build-property/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @

  De obligaties verdisconteerden al DEFLATIE. NU is het zover.
  ECB's QE zal weinig zoden aan de dijk zetten en is gewoon
  een manier voor de banken om hun illiquide obligaties 'kwijt' te raken.

  QE in Amerika heeft de neergaande trend in inflatie NIET omgebogen.

  http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/Inflation-Since-1872.php

  http://uk.businessinsider.com/eurozone-inflation-deflation-january-2015-2015-1?r=US

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ DS Men spreekt van plan B voor Griekenland: 10 jaar uit de Euro. Zal dat de Euro doen stijgen?

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Als Griekenland op 'Euro-vakantie' mag, dan volgen er nog enkele
   andere landen. Vergeet niet, dat de meeste Euro-landen
   STRAATARM zijn.

   Hoop doet leven, maar neem maar aan, dat die paar honderd miljard
   aan Griekenland VOORGOED zijn VERDWENEN. Het was 'good
   money after bad money'. Het zijn die naieve banken, die nu zouden
   moeten trillen, NIET Griekenland, die nooit iets zag van dat geld.
   Het is AFSCHRIJVEN geblazen. Eindelijk.

   Wat de Euro tijdelijk zou helpen, is een rente-VERLAGING, NIET
   een renteverhoging, in Amerika. Als Amerika opeens inziet, dat
   er een recessie in zicht is en ook, dat er al tientallen landen
   GEDEVALUEERD zijn t.o.v. de Dollar, dan steken ze daar een
   stokje voor.

   DS

   Verwijderen
 24. Komende week gaat het spannen om de Deense Kroon. Renteverlagingen helpen niet tegen de hedgefunds.
  Verder valt op dat de US lange rente blijft dalen. TLT op nieuw record!
  Tekent de onzekerheid van dit moment. Aandelen bezit afbouwen? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   (ZH): The First Ever NEGATIVE RATE #MORTGAGE Offered In DENMARK, Where YOU GET PAID To Go INTO DEBT (Ends IN TEARS!)

   http://www.zerohedge.com/news/2015-01-30/denmark-you-are-now-paid-take-out-mortgage

   Ongelofelijk. Een insolvabel monetair systeem deelt geld uit om
   schuld aan te gaan. Een teken van het einde der dagen.

   Wall Street blijft positief over de economie, ookal zal de rente-
   stijging kunnen worden uitgesteld. Als iedereen rente verlaagt,
   kan de FED toch niet anders.

   Mijn vraag is: komt er later nog een wilde rit omhoog, vooral in
   de 'Nifty Fifty', de eersteklas fondsen? Ja, dat kan. Waarschijnlijk,
   NA een forse correctie in 2015.

   Zullen de Republiekeinen, die het Congres beheersen, dit ECHT wel
   toelaten? Misschien NIET!

   Het wordt zeker enorm spannend.

   DS

   Verwijderen
 25. @

  ROBIN FRANSMAN Over GRIEKENLAND:

  The Greek crisis began when it was revealed in 2010 that the Greek authorities had wilfully manipulated national statistics. Both the budget deficit and the debt had been understated for years. And economic growth overstated.

  May I also remind you that Greece prosecuted the new Greek Director of Statistics in 2012 and 2013. The man who had finally made sure that Greek Statistics were trustworthy, was prosecuted for treason.

  Today, even after the economic decline of the last 5 years, Greece’s per capita GDP is far higher that of Poland or Estonia. It’s the same as in Portugal. Do you honestly expect low income Europeans to pay for the well-being of middle- and upper class Greeks? The ones who have 140 billion euro’s in Greek banks and even more on foreign accounts?

  http://www.ftm.nl/column/open-letter-to-alexis-tsipras/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @DS De man die de explosie van de Zwitserse Frank voorspelde, voorspelt nog meer (erger) onheil.

  http://slimbeleggen.net/man-explosie-zwitserse-frank-voorspelt-meer-onheil-eindspel-centrale-banken/66040/

  Wie (de financiële markt?) of wanneer wordt nou het moment bepaalt voor The Endgame ? Wanneer het vertrouwen in de centrale banken wegvalt?

  Gr,Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   Egon von Greyerz voorspelt al jarenlang hyperinflatie en hij heeft
   (nog steeds) ongelijk. Hij kon zich eenvoudigweg nooit voorstellen,
   dat Deflatie, niet Inflatie, voor de deur staat, wat de Centrale
   Banken ook bedenken. Wij hebben voornamelijk een KREDIET-
   systeem, GEEN geld-systeem. Een kredietcrisis kan alleen worden
   opgelost door KREDIETAFSCHRIJVING, wat heel deflatoir is.
   DAT staat te gebeuren. Slechts enkele bananenrepublieken zullen
   zich wagen aan hyperinflatie (wat onherroepelijk tot dictatuur leidt).

   Maar hij heeft gelijk, dat Centrale Banken QE doen, NIET omwille van
   de economie, maar om het failliete banksysteem te helpen om
   af te komen van hun illiquide obligaties. Daardoor zijn de
   Centrale Banken inderdaad spoedig toe aan een herkapitalisatie,
   net zoals in 1934.

   En DAN doet GOUD zijn intrede, want de Centrale Banken hebben
   niet voor niets GOUD! Een forse opwaardering van de 'officiele'
   Goudprijs zit dan in 't vat, ONDANKS alle ontkenningen.

   Het vertrouwen in Centrale Banken wordt straks ernstig aangetast.
   De SNB Euro-ontkoppeling is het begin.

   De Endgame kan natuurlijk nog jaren in beslag nemen, maar als
   het eenmaal zover is, gebeurt het PLOTSELING.

   DS

   Verwijderen
 27. @ds. "De Endgame kan natuurlijk nog jaren in beslag nemen, maar als
  het eenmaal zover is, gebeurt het PLOTSELING."

  Als het afstempelen van schulden een onderdeel uitmaakt van de endgame. Wat gebeurt er dan met particuliere schulden? Als die ook doorgehaald worden, zou ik me dan - extreem gesteld - niet moeten volproppen met schulden en gebruiken om goud/zilver te kopen?

  Wat zegt de geschiedenis hierover na eerdere monetaire resets?

  Met dank!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCEASAR:

   Particuliere schulden worden pas afgeschreven NA een faillissement,
   wat in Amerika maar 1 jaar duurt, maar vaak 6 of 7 jaar elders.

   In sommige landen gaat men bij gebreke de gevangenis in (Dubai) of
   komt men ZELFS niet af van hypotheekschuld NA een
   faillissement (Spanje!).

   Dus alleen overheden hebben kans om EEN GEDEELTE van hun
   schuld kwijtgescholden te krijgen, als ze GELUK hebben. Dit is
   echter een zeldzaamheid.

   Nee: verminder of los schuld ZO SPOEDIG MOGELIJK af, want
   Nederland zit al in DEFLATIE, dus elke dag wordt die schuld HOGER.
   Kasgeld is KONING voor de komende 10 jaar.

   DS

   Verwijderen
  2. Wellicht een wat domme vraag. Maar wat verstaat u onder 'Kasgeld voor de komende 10 jaar?' Moeten we onze bankrekeningen leeghalen en het als papiergeld opslaan, in dollars?
   En is dat dan ook beter dan Treasuryfondsen aanhouden?
   Robert

   Verwijderen
  3. @ROBERT:

   Kasgeld is een bedrag op de bank, dat is gedekt door een
   deposito-garantie stelsel en voor grotere bedragen: liefst kortere
   EN langere termijn Treasuries. Ook geen bezwaar tegen
   Nederlandse staatsleningen, Bunds, Noorse, Zwitserse en Canadese
   staatsleningen. Britse Gilts zijn een twijfelgeval, maar toch
   veel onzekerder geworden, vanwege de gigantische Britse
   schuld.

   Natuurlijk leidt negatieve rente er toe, dat mensen hun spaargeld
   onder de matras gaan bewaren, maar dat moet ten sterkste worden
   AFGERADEN. GEEN kostbaarheden thuis, uw leven is veel meer
   waard.

   Een persoonlijke kluis wordt steeds schaarser, maar daar horen
   de Gouden Munten thuis. Nee, geen kluis thuis. Dat is honing
   voor ongewenste figuren.

   DS

   Verwijderen
  4. @DUTCHCEASAR:

   Dus het meest waarschijnlijke scenario blijft, dat het volk, via
   extra belastingen en financiele repressie (negatieve rente),
   de overheid helpt om de gigantische schuldenlast als percentage
   van de economie, te verlagen. Dit kan 30 jaar vergen, net zoals
   de oorlogsschuld van de Tweede Wereldoorlog.

   Zelfs CHINA dwong het volk om op die manier op te draaien
   voor de schulden van de grote kredietcrisis in de jaren '90,
   wat o.a. de hoge spaarquote verklaart (50% van het beschikbare
   inkomen). Daar betalen de Chinezen NOG voor. Hetzelfde
   gaat gebeuren, als China de verwachte harde landing krijgt:
   kredietgroei is alle spuigaten uitgelopen sinds 2008 en de prijs
   is: veel LAGERE of GEEN groei in de komende 10 jaar.

   Afschrijving van schuld staat gelijk met faillissement en dat
   gebeurt heel zelden.

   DS

   Verwijderen
 28. @

  Goed INTERVIEW met BRUGGINK (RABO):

  HIJ SLAAT DE SPIJKER OP ZIJN KOP!

  ik vind deze stap van de ECB dramatisch en steun de kritische opvattingen van Klaas Knot.’

  Banken zijn verplicht liquiditeiten aan te houden in de vorm van staatsobligaties. Dus als ik nu overheidspapier verkoop, moet ik er weer andere staatsobligaties voor terugkopen.

  Ik beleg liever een deel in grote internationale ‘’corporates’’, zoals obligaties Shell. Maar dat mag niet.’

  Wat met deze maatregel van de ECB in ieder geval wordt bereikt, is een onherroepelijke en buitenparlementaire integratie van de eurozone. Straks is de ECB de eigenaar van een groot deel van Europese schuld. Tenminste, als de obligaties veel worden aangeboden.’

  Maar wat gebeurt er als de rente -0,5% is? Is er een moment dat men zegt ‘’ik stop het in een oude sok?’’. Ik weet het niet. Als dat gebeurt — er wordt dan dus geld onttrokken aan de economie —, dan kom je in een scenario waar je niet aan wilt denken. (!!!)

  Maar door het uitblijven van economisch herstel gaat het nu slechter in de retail. Kijk maar naar het nieuws van de afgelopen weken (de problemen bij Halfords, Schoenenreus, V&D en Hema, red).’

  http://fd.nl/ondernemen/1090976/golf-aan-ecb-geld-gaat-helemaal-niets-opleveren

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @

  BRUGGINK: HYPOTHEEKRENTE MOET OMHOOG (!)


  Rabo: hypotheekrente zal fors stijgen
  De hypotheekrente zal de komende jaren fors moeten stijgen, als banken nog geld willen kunnen verdienen aan de financiering van onroerend goed. Dat zegt topman Bert Bruggink van Rabobank. Hij voorziet dat de Nederlandse hypotheekmarkt de komende jaren volledig op de schop gaat. Vanwege hogere kapitaaleisen zullen banken hun balansen ontlasten door delen van hun hypotheekportefeuille te verkopen aan institutionele beleggers. Dit zal de hypotheekrente opdrijven omdat naast de bank ook de geldschieter aan de hypotheek moet verdienen.

  (Mee eens. Er is GEEN DROOG BROOD te verdienen aan uitlenen, tenzij
  de kosten daarvan veel hoger zijn. Maar geeft DAT even een domper op
  de economie! De tweede fase van de daling in onroerend goed IS
  AANSTAANDE, reken maar.)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 30. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechische-reparationsforderungen-wie-die-nazis-europa-pluenderten-a-1016178.html
  ziedaar de wijze waarop Griekenland, en zij niet alleen, de duitsers te pakken gaan nemen ! Intussen steunt Obama de grieken... en schrijft het NRC in het weekend dat Griekenland nu niet alleen over geld gaat maar geopolitiek is, vanwege de intiemere relatie met Rusland..!! Het wordt echt spannend..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het wordt ZEKER spannend! De goegemeente ONDERSCHAT deze
   ontwikkeling TOTAAL. Naieve ontkenning:

   (ROGOFF): #EUROZONE Must BEND, If It Is NOT To BREAK: CAPITAL CONTROLS In #GREECE May Be NECESSARY. POSSIBLE GREXIT?

   http://www.project-syndicate.org/commentary/greek-exit-syriza-troika-negotiations-by-kenneth-rogoff-2015-02

   DS

   Verwijderen
 31. Acht u ,gezien de huidige situatie, de SKF en de SDS weer als "koopwaardig" of ziet u betere alternatieven?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'HAROLD:

   Als professionele trader, die echt risico's kan lopen, lijken SKF en
   SDS interessant, als onderdeel van een strategie. Maar voor gewone
   particuliere beleggers zijn Ultrashort instrumenten meestal ongeschikt.

   Dan liever een Lange Termijn PUT voor de liefhebbers, welke
   natuurlijk waardeloos kan worden bij expiratie, tenzij men doorrolt.

   Helaas zijn zulke 'hedges' kostbaar en op langere termijn onnodig.

   DS

   Verwijderen
 32. bent u van mening dat goud nog steeds naar 800 - 1000 $ kan gaan ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Deflatie begint nu OFFICIEEL te worden, wat een tegenwind blijft
   voor Goud. De reele rente stijgt dan. Goud moet men aanhouden
   en gestaffeld bijkopen, maar de pijn lijkt nog niet voorbij.

   $ 800 tot $ 1000 is nog steeds mogelijk en hopelijk kan het daar
   houden. NIET ZEKER, want een herhaling van 2008, wat heel
   waarschijnlijk lijkt (Grexit?), betekent, dat degenen met hefbomen,
   ALLES moeten verkopen, OOK Goud ( - 30% in 2008)

   DS

   Verwijderen
 33. Weet u welke partijen obligaties met een negatief rendement kopen en waarom? Verder dan de volgende antwoorden kom ik niet. 1 degene die defensieve staatsobligaties short zitten en periferie long vanwege de carrytrade, gaan al dan niet gedwongen draaien indien de spread oploopt, is eenmalig in mijn optiek. 2 Centrale banken die overheden willen helpen met het perpetueren en verkleinen vd staatsschuld. 3 Grote beleggers die de kans op een bankfaillissement en het verdwijnen van hun geld groter achten dan een staatsfaillissement en bereid zijn hiervoor te betalen. Op punt 2 na kan dit niet anders dan tijdelijk zijn é n toch echt geen langdurende werkelijkheid. Of weet u nog een andere belangrijke reden om negatief renderende staatsobligaties aan te houden. Volgens diverse bronnen duiden ze op het eindspel, maar waarom?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De belangrijkste reden om obligaties met een negatief rendement te
   kopen, is de verwachting, dat dat negatieve rendement STIJGT, met
   dientengevolge HOGERE waarderingen.

   Kijk eens naar Zwitserland. WIE had gedacht, dat ZO'N negatief
   rendement MOGELIJK was?

   Welnu, naast de door u genoemde redenen, worden deflatie en crisis
   verdisconteerd, met een Bank holiday en Kapitaalcontroles. Hiervoor
   waarschuw ik al jarenlang. Die komen ECHT.

   Het EINDSPEL is, als men deposito's met negatieve rente van de
   bank haalt en in de oude sok stopt: Men ONTTREKT het geld uit
   het systeem, welke DAN IMPLODEERT. Deze implosie is nu
   'BAKED IN THE CAKE' (onvermijdelijk).

   DS

   Verwijderen
 34. Rabo: hypotheekrente zal fors stijgen
  De hypotheekrente zal de komende jaren fors moeten stijgen, als banken nog geld willen kunnen verdienen aan de financiering van onroerend goed

  (Mee eens. Er is GEEN DROOG BROOD te verdienen aan uitlenen, tenzij
  de kosten daarvan veel hoger zijn.

  Geachte heer Schmull,

  Dit begrijp ik niet.
  Wanneer de banken bij het verstrekken van een hypotheek "geld vanuit het niets" scheppen is hun "marge" dan toch de door de lener te betalen hypotheekrente minus de, in mijn ogen, minimale (kantoor) kosten. Zelfs bij de huidige, historisch lage, rente is dit toch nog steeds een prima verdienmodel.

  Wat zie ik over het hoofd?

  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   'Geld uit het niets' is een sprookje, verkondigd door degenen, die elkaar
   napraten op het Internet en weinig verstand hebben van het financiele
   systeem.

   De reserves, die tegenover een lening moeten staan, worden
   weliswaar achteraf geleverd door de Centrale Bank, maar die
   zijn NIET gratis. Die reserves zijn ook nog aangescherpt sinds
   2008.

   Nul of Negatieve rente is de omgekeerde wereld en leidt
   voornamelijk tot Carry Trades met veelvoudige hefbomen,
   NIET tot kredietverstrekking. Kredietverstrekking en
   Deposito's zijn in zo'n klimaat een doorn in het oog en moeten
   dan ook fors worden belast of geweigerd.

   Wat men vooral niet moet vergeten, is, dat er een UUR van de
   WAARHEID op komst is: Centrale Banken MOETEN in de
   toekomst DRAAIEN, wat zal leiden tot een CRASH.

   Pas dan zal blijken, hoe verliesgevend het feestje van Nul en
   Negatieve rente is geweest voor financiele instellingen. Men moet
   dus NU al de verliezen verdisconteren van de toekomst, zodra
   het rentebeleid al of niet gedwongen NORMALISEERT.

   Kredietverstrekking tegen een ONNATUURLIJKE rente is het
   doodvonnis voor het financiele systeem. Velen hebben dat nog
   niet door.

   Eens zal blijken, dat 'permanente' QE en Nul/Negatieve rente
   het gehele systeem om zeep helpt, wat het verdienmodel
   van een bank vernietigt over de GEHELE QE-cyclus, van begin
   TOT HET EIND.

   DS

   Verwijderen
 35. @

  Mijn oud-collega bij Morgan Stanley, BYRON WIEN (nu bij Blackstone),
  heeft zijn legendarische 10 SURPRISES het licht doen verschijnen
  (30ste jaar):

  2015 wordt, volgens hem, EEN GOED JAAR:

  http://ir.blackstone.com/news-and-views/Press-Release-Details/2015/Byron-Wien-Announces-Predictions-for-Ten-Surprises-for-2015/default.aspx

  Hij heeft zijn sporen wel verdiend!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Vanavond werd in Nieuwsuur een duitse krant geciteerd, die zich afvroeg of Merkel nog wel voor wat betreft de EU in charge was. Je voelt het ook in het interview met Bruggink, ...een buitenparlementaire integratie...ook het opkoopprogramma vd ECB duidt in die richting... kortom, Duitsland stuurt niet meer hard, ze staan meer aan de zijlijn... Draghi, en daarmee de zuid-Europeanen, wordt steeds invloedrijker...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Absoluut. Het is natuurlijk waanzin, dat ieder land 1 stem heeft,
   hoe rijk of arm het ook is. En nu is het dan zover. De Euro
   doet mee aan de VALUTA-OORLOG en probeert inflatie te
   IMPORTEREN en deflatie te EXPORTEREN. Dat gaat een tijdje
   goed, totdat anderen er genoeg van krijgen.

   Daarom zijn Nederland en Duitsland woedend, omdat hier
   beslist werd op basis van het stemmenaantal en niet op basis
   van consensus/overeenstemming.

   Hoelang zullen de sterkere landen het dulden, dat de Euro
   verwordt tot een Lira? De financiele wereld juicht, want het
   is tijdelijk kassa, maar de politieke gevolgen kunnen
   INGRIJPEND zijn.

   DS

   Verwijderen
 37. Geachte heer Schmull.
  Heb een vraag aan u nav donatie. Kan dat via uw account dxxxs@aol.com?

  Mvg,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Mijn AOL E-Mail is inderdaad DHRIKS@AOL.com, naast
   dschmull@gmail.com en diederikschmull6@hotmail.com.

   Donaties via e-mail zijn echter nieuw voor mij.

   DS

   Verwijderen
  2. PayPal betalingen gaan via email adres.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Dat klopt! Mijn PayPal rekening is verbonden aan mijn AOL-E-Mail
   adres. Bedankt!

   DS

   Verwijderen
  4. Pas svp op met volledige emails te vermelden op websites. Spambots scannen op emails 24/365 om vervolgens uw accounts te overspoelen met spam. Beter is om @ tussen spaties te zetten. Gr Toni

   Verwijderen
 38. @DS

  U heeft een prachtig strand!

  Voor een minder mooi uitzicht: Satyajit Das heeft een stuk geschreven dat leest als een van uw bijdragen.

  “The risk of a financial system crisis is now high.”

  “The position is worse than in 2008.”

  “A new crisis will be like a virulent infection attacking a body where the immune system is compromised.”

  http://www.economonitor.com/blog/2015/02/the-sum-of-all-our-fears-the-outlook-for-2015/

  Mvg, Marcel R

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Strand VERANDERT een mens...

   Bedankt! DAS is een van mijn favoriete waarnemers (Extreme Money).

   Das gelooft, dat het einde van QE in zicht is. Maar QE is een manier
   om de bank- en overheidsschulden over te hevelen naar de rug van de
   gemeenschap, terwijl de 'oppomp'-winsten ten goede komen aan
   degenen in het zadel. Het is nooit de bedoeling geweest om de
   economie te verbeteren, ondanks uitspraken van het tegendeel.

   Het is een geweldig spel, zonder inspraak van de gemeenschap en
   de spelers denken echt, dat het EEUWIG kan worden volgehouden.
   Het kan wel lang duren.

   De uiteindelijke prijs, echter, wordt heel vervelend, want het is
   TE MOOI OM WAAR TE ZIJN.

   DS

   Verwijderen
 39. http://www.zerohedge.com/news/2015-02-03/gallup-ceo-americas-56-unempoyment-one-big-lie
  Ik heb lange tijd getwijfeld wat ik moest geloven vd wel/niet betrouwbaarheid vd werkloosheidscijfers in de VS. Maar als de CEO van Gallup het een leugen noemt, ben ik om... wat is uw mening ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De werkeloosheidscijfers worden OVERAL zwaar gemanipuleerd.
   Daarom kan men die ook niet met elkaar vergelijken, want elk
   land heeft zijn eigen geheimen/methodes. Onder Obama is het
   zelfs zo, dat het Witte Huis zich er PERSOONLIJK mee bemoeit
   en de procedure voor bekendmaking is nu helemaal politiek
   gekleurd.

   DS

   Verwijderen
 40. Vandaag in het FD over grote ontwrichting door opkoopbeleid vd ECB met veel slachtoffers. Gisteren zei Rabo top al er niets in te zien. En FD meldde al dat geloofwaardigheid van ECB nu op het spel staat... hoelang kan dit goed gaan ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De ECB BLUFT. Misschien kunnen de 'zwakke' obligaties worden
   opgekocht, maar NIET de sterke, want er is al een TEKORT. Dat
   tekort is ontstaan, vanwege de noodzaak voor ONDERPAND voor
   krediet. Natuurlijk gaat dit HELEMAAL MIS.

   DS

   Verwijderen
 41. @DS U schreef: Maar QE is een manier om de bank- en overheidsschulden over te hevelen naar de rug van de gemeenschap, terwijl de 'oppomp'-winsten ten goede komen aan degenen in het zadel.

  Wat ik niet begrijp is, als het zo makkelijk is om schulden op de balans van de centrale banken te plaatsen, dan is herkapitalisatie van goud toch ook gemakkelijk? Mits goud een veel hogere waarde heeft natuurlijk.
  En dan is bail-in zeker alleen voor de elite?

  Met vriendelijke groet,
  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Herkapitalisatie van de Centrale Banken is inderdaad NIET zo ver weg,
   want hun insolvabiliteit wordt op een gegeven moment een probleem.

   De wens van velen is via IMF-trekkingsrechten, etc, maar die vlieger
   GAAT NOOIT op. Het wordt WEER GOUD, maar alleen, als men
   met de rug tegen de muur staat, NA de klap van een depressie/crash.

   Als de rol van Goud zou toenemen, dan is het immers een erkenning,
   dat 'fiat'-geld heeft AFGEDAAN. Daarom wordt het 'fiat'-geldsysteem
   zo lang mogelijk volgehouden, tot het vertrouwen IN ROOK OPGAAT.

   Bail-ins bij banken ten koste van de depositohouders behoren nu
   eenmaal bij het risico van deposito's. Deposito's zijn geen bezit,
   maar een KREDIET aan de bank met een KREDIETRISICO.

   Eens wordt men wakker, hoe het kredietsysteem werkt en dan
   zal de komende generatie WEIGEREN om hun hele leven lang
   SLAAF te zijn van het kredietsysteem. Men zal SPAREN en
   DAN PAS uitgeven, ZOALS VROEGER, vooral in deflatie!

   DS

   Verwijderen
  2. @DS Hartelijk bedankt voor uw uitleg. Wat ik niet begrijp is, dat mijn Visa Credit Card 14% debetrente vraagt en mijn bank de ING 14.8% (15,7% voor 1000 Euro) voor een kwartaallimiet. Je zou verwachten, dat de banken de debetrente veel aantrekkelijker moeten maken om mensen nog dieper in de schulden te stekken?

   M/VG Bertus

   Verwijderen
  3. @BERTUS:

   De enige aantrekkelijke klant is degene, die de bank een vergoeding
   geeft voor het aanhouden van een rekening, ongeacht de activiteiten.
   Dit is overal ook aan het gebeuren en die vergoeding zal stijgen.

   De hoofdactiviteit van een bank in een Nul-rente-klimaat, is
   speculeren via de Carry Trade (met gratis geld een hoger
   rendement krijgen elders, met hoge hefboom. Als het misgaat,
   staat de overheid toch garant.

   DS

   Verwijderen
 42. Geachte heer Schmull,

  Nu de CHF weer is ontkoppeld, ziet u enig heil in het aanhouden van Deense kronen ? Dat zou in ieder geval spreiding buiten de Eurozone zijn en de kans dat de kroon stijgt door ontkoppeling lijkt aanzienlijk groter dan dat deze daalt.

  Groeten,

  GD

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GD:

   Ondanks alle ontkenningen, is de koppeling DKK en EUR NOOIT
   vol te houden. Maar de timing van ontkoppeling wordt een slag in
   de lucht. En of de DKK omhoog of omlaag gaat blijft een gok.

   Maar Denemarken heeft de rente al 3 keer VERLAAGD in de
   laatste 2 weken. Dat RUIKT naar WANHOOP. Interventie bij
   een valuta, die neigt te stijgen, is NIET onbeperkt. Waarom
   zouden de Denen Euro-activa willen blijven opslorpen, die ze
   NIET willen? Denemarken is HALF zo groot als Zwitserland!

   Aan de andere kant, kent Denemarken al 40 jaar van valuta-
   manipulatie.

   DS

   Verwijderen
 43. ....Deposito's zijn geen bezit,maar een KREDIET aan de bank met een KREDIETRISICO......

  Zullen, wanneer het echt mis gaat, ook de kleine deposito's eraan gaan.
  bv Is een bedrag van 30.000 euro met 1% depositorente onveiliger belegd dan een
  NL-staatsobliogatie met 0,5% en ziet u in de laatste nog een koerswinst?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Nee, de kleinere deposito's blijven buiten schot. Die zijn gedekt
   door het depositogarantiestelsel, dat weliswaar gammel lijkt,
   maar in het uiterste geval zal de Staat moeten bijspringen.

   Maar voor grotere bedragen is de enige uitwijkmogelijkheid
   kwaliteits-staatsleningen. Duizenden miljarden hebben nu al
   negatief rendement. Ongehoord.

   GAST (Deltalloyd):

   http://www.iexprofs.nl/Column/Opinie/149968/Rentehouvast-is-zoek.aspx?utm_source=IEXProfs_DagelijkseNieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Rentehouvast-is-zoek_040215

   DS

   Verwijderen
 44. uw antwoord op Natasja begrijp ik niet... de situatie is toch dat de banken bijna gratis geld kunnen krijgen, ze speculeren daar mee op de beurs en verdienen grof geld, nog.
  maar stel ik wil een hypotheek van een ton, de bank kan dat voor zeg 0,1 % vd ECB krijgen, telt kantoorkosten plus winst- en risicomarge erbij , en dat is dan toch mijn hypotheekrente ? Dus waarom zou die hypotheekrente sterk gaan stijgen wanneer de rente laag blijft in de vlg 10 jaar...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Tegenover elk krediet moet een 'reserve' worden aangehouden, die
   weliswaar niet werkeloos blijft liggen (die kan ook worden uitgeleend),
   maar die geen hefboom mag hebben, wat dus het rendement op
   eigen vermogen negatief beinvloedt. Dit regiem is nu veel strenger
   dan voor 2008.

   Maar specifiek in Nederland komt daar nog eens bij, dat hypotheek-verstrekking veel riskanter is dan elders, omdat men NOG STEEDS
   niet is afgestapt van 104% hypotheken. 80% van de 'huizenkopers'
   onder de 30, staan ONDER WATER. EN NU is er officiele DEFLATIE.

   Probeer maar eens een hypotheek te krijgen in landen als Duitsland!
   Bij een variabel inkomen, lukt dat niet eens.

   Maar zo'n reactie als de volgende is begrijpelijk:

   Want laten we eens kijken hoe dramatisch de zaken zijn? De Rabobank rekent gemiddeld 4% rente voor een hypotheek met een looptijd van minstens 15 jaar. De ECB-rente is al drie jaar niet boven de 1% uitgekomen, waardoor de voormalig boerenleenbank een vette marge van 300 basispunten opstrijkt. Ook de Euribor flirt al een tijd lang met een negatieve rente, daarnaast kan de bank spaargeld van klanten, waarover de Rabo momenteel zo’n 1% rente aan spaarders betaalt, nog een veelvoud uitzetten, waardoor de mannen uit Utrecht ondanks de strengere buffereisen een goede hefboompositie hebben. Daarbovenop komt dat hypotheekrentes in omliggende landen structureel lager zijn, dus bij hoeveel marge wordt er wel goedkeurend geknikt in de boardroom? Hoeveel de hypotheekverstrekking bijdraagt aan de totale nettowinst is helaas onbekend, transparantie is niet echt een unique selling point van de bank.

   http://www.quotenet.nl/Nieuws/Vijf-redenen-waarom-je-Rabo-en-Bert-Bruggink-niet-moet-vertrouwen-145210

   Het losbandige hypotheekbeleid in Nederland zal uiteindelijk leiden
   tot VEEL VERDRIET. Het is gebaseerd geweest op HEBZUCHT en
   het negeren van talloze RODE VLAGGEN.

   DS

   Verwijderen
 45. Heer Schmull,


  Ik heb enkele dagen geleden geld overgemaakt naar u voor beleggingssuggesties februari,maar heb vergeten mijn emailadres te vermelden. Ik reeds eerder er gebruikt van gemaakt (betaald 7,50euro;mailontvangst 27/10/2014). Hopelijk staat dit bericht nog in uw verzonden post.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Inmiddels verstuurd via GMail en Hotmail. Hopelijk is het gelukt.

   Vele groeten,

   DS

   Verwijderen
 46. de rente wordt negatief, is dat bijvoorbeeld voor een verzekeringsmaatschappij niet een trigger om in goud te gaan beleggen ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Zelfs als ze dat zouden willen, dan worden ze op de vingers getikt
   door de Nederlandse Bank! Hoewel, de DNB heeft al eens
   daarvoor SCHADEVERGOEDING moeten betalen!

   http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/12/dnb-moet-pensioenfonds-48-miljoen-betalen-in-goudzaak/

   Verzekeraars MOETEN rendement behalen, anders gaan ze FAILLIET.
   Daarom stevenen ze allemaal af op een faillissement, als het zo
   doorgaat.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS U adviseerde om ons geld buiten Europa te plaatsen. Moeten wij, mensen, ons geld achterna?

   Russia Deploys Nuclear ICBM Launchers On Combat Patrol

   http://www.zerohedge.com/print/501511

   Bertus

   Verwijderen
  3. @BERTUS:

   Het antwoord is: JA!

   Europa is nog TOTAAL in de ontkenningsfase, wat betreft de
   bedoelingen van het huidige regiem in Rusland. POETIN heeft
   waarachtig overduidelijk aangegeven, wat die bedoelingen zijn,
   maar men heeft hem nog steeds niet serieus genomen.

   Europa is een 'sitting duck', want de Nato kan men vergeten.

   Moscow troops could be in five NATO capitals in two days, boasts Putin: Leader boasted to Ukrainian president about Russian power

   Moscow-troops-five-NATO-capitals-two-days-boasts-Putin-Leader-boasted-Ukrainian-president-Russian-power. (!!!)

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2761195/Moscow-troops-five-NATO-capitals-two-days-boasts-Putin-Leader-boasted-Ukrainian-president-Russian-power.html

   DS

   Verwijderen
 47. @DS Welcome in het theater.

  How (& Why) The Dow Just Closed Barely Green For The Year

  http://www.zerohedge.com/news/2015-02-06/how-why-dow-just-closed-barely-green-year

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Net zoals de goegemeente verbaasd was over de dramatische
   rente- en obligatie-rendements-daling, plus de Olieprijs instorting,
   zal (bijna) iedereen VERBIJSTERD zijn over de CRASH in aandelen.
   O.K., we weten niet wanneer, maar het is het laatste grote
   evenement, dat ons nog te wachten staat en het wordt PIJNLIJKER
   DAN OOIT.

   DS

   Verwijderen
 48. @ Kyle Bass on the greek euro financial crisis

  https://www.youtube.com/watch?v=rsCGI7s1SBg

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Bedankt! KYLE BASS is een van mijn helden, die hier veel leerzaams
   heeft te vertellen. Nou, als JAPAN en de EUROZONE op springen
   staan, dan kan men toch op zijn vingers natellen, hoe grimmig
   de wereld er DAN uitziet? Volgens zijn argumenten, HOLLEN we
   naar dat scenario toe.

   Het is een recept voor chaos en het groene licht voor DICTATUUR,
   zoals onlangs in Egypte.

   DS

   Verwijderen
 49. Geachte heer Schmull,

  Men kan zien, dat POES MIAUMIAU een heldere en positieve kijk heeft op de markt.

  Vele groeten, Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. AT ALL:

   http://cointelegraph.com/news/113441/ex-credit-suisse-ceo-invest-in-gold-and-bitcoin-long-term-not-fiat

   http://www.cash.ch/news/newsletter/gruebel_boersen_koennen_noch_lange_steigen-3289894-440

   Hans_en_Grietje_Christa

   Verwijderen
  2. @HOLANDAROB:

   POES MIAUMIAU heeft mijn vroegere alarmklok vervangen!

   DS

   Verwijderen
  3. @HANS_EN_GRIETJE CHRISTA:

   Bedankt! Hij BEVESTIGT, dat QE NIET eeuwig KAN zijn,
   anders gaat het geldsysteem naar de knoppen. En DAT
   zal men NIET laten gebeuren, want dat staat gelijk aan
   zelfmoord.

   Als QE NIET eeuwig is, DAN komt de GROOTSTE CRASH OOIT,
   want de traditionele market makers (banken) zijn verdwenen.
   Dan kunnen de BEURZEN SLUITEN (mee eens!)

   DS

   Verwijderen
 50. @DS Rusland stuurt goederen naar de Oekraïne: Precies volgens zijn tactiek?

  https://www.youtube.com/watch?v=wcy8uLjRHPM


  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   De conclusie van dit verhaal is: NIETS is wat het SCHIJNT.
   Inderdaad.
   Maar dat is een levenswijsheid. Als men maar lang genoeg
   leeft, dan wordt men CYNISCHER met de dag!

   DS

   Verwijderen
 51. http://www.nu.nl/economie/3988554/voormalig-fed-baas-alan-greenspan-rekent-grexit-.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SCHUMPETER:

   GREENSPAN, de man van de BUBBELS en de daaropvolgende
   KLAPPEN, probeert iets te zeggen over Grexit, alsof dat iets is,
   dat de wereld, zonder al teveel schade, wel kan verwerken.

   Dat zei men ook over de 'kleine' Baer Stearns en de wat grotere
   Lehman! Grexit kost VEEL MEER dan men denkt (derivaten!)
   en de mogelijkheid voor besmetting (Portugal, Spanje, Italie)
   is zonder meer aanwezig, misschien wel EERDER dan men denkt.

   Maar Greenspan heeft zelf toegegeven, dat je een Bubbel nooit
   kan herkennen en dat je dus NIETS eraan kan doen. En dat
   terwijl Bubbels door HEM werden veroorzaakt, vanwege die
   1% rente!

   DS

   Verwijderen
 52. Beste heer Schmull, de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers schijnen bemoedigende signalen af te geven: meer banen, hogere participatiegraad en stijgend uurloon. M.a.w. verhoging van de rente door de Fed ligt voor de hand. Of is dit slechts een hiccup en gaat u nu nog steeds uit van QE4?

  Dank en groet,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Werkeloosheidscijfers OVERAL zijn uiterst onbetrouwbaar en
   worden ernstig gemanipuleerd, vanwege politieke DRUK.

   Het aantal Part-Timers is in de laatste decennia bijna VERDUBBELD,
   een situatie, waarin GEEN verandering is gekomen in de laatste
   5 jaar na de Kredietcrisis.

   http://www.advisorperspectives.com/dshort/commentaries/Full-Time-vs-Part-Time-Employment.php

   Er zijn natuurlijk altijd tijdelijke meevallers, zoals een beter uurloon,
   maar de daling van de laatste 20 jaar blijft structureel IN TACT.
   NUL-uur contracten, etc, breiden zich UIT.

   Men wordt klaargemaakt voor een rentestijging. Het kan best zijn,
   dat de FED het MOET proberen om te zien, wat het effect is!

   Echter, Amerika is geen eiland. De rest van de wereld stelt flink
   TELEUR, ondanks de olieprijsdaling ( en in sommige landen
   DANKZIJ), dus een rentestijging in 2015 wordt steeds ONWAAR-
   SCHIJNLIJKER.

   DS

   Verwijderen
 53. @

  #DEBT FORGIVENESS In The PAST Has Been MUCH MORE COMMON Than Suggested. In Summer Of 1934: A WAVE OF DEBT RELIEF!

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11383374/The-biggest-debt-write-offs-in-the-history-of-the-world.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @

  A GARY SHILLING: TREASURIES Still ATTRACTIVE

  Treasury yields are attractive relative to those abroad. The 2.17% yield on the 10-year Treasury note vastly exceeds the 0.54% yield on 10-year German bunds, 0.33% for 10-year Japanese governments (Chart 4) and almost every other developed country 10-year sovereign (Chart 5). With the new round of QE in Japan and impending QE in the eurozone, the BOJ and ECB will be buying more government securities, sending yields even lower. The U.S. government obligation is probably at least as high quality as any of these others, and the rising dollar against the euro and yen enhances the appeal to foreigners of buying U.S. debt.

  U.S. banks are buying Treasurys as they move away from lower-quality assets, in part to comply with new rules requiring the biggest banks to hold more liquid assets and 60% of these must be backed by the federal government. Also, in counting towards liquid assets, corporate obligations get a 50% haircut but those backed by the full faith and credit of the federal government get 100% credit.  Long Treasurys continue to be attractive to pension funds and life insurance that want to match their long-maturity liabilities with similar duration assets.

  http://www.ritholtz.com/blog/2015/02/2015-investment-themes/?utm_source=The+Big+Picture+Updates&utm_campaign=94eed18cc4-big_picture_email&utm_medium=email&utm_term=0_662cf1de86-94eed18cc4-39139337

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @DS "MIJN 3 TOP BELEGGINGSIDEEEN in 2014 EN DAARNA"

  Goedemorgen heer Schmull,
  Met plezier uw "college" gevolgd over uw top 3 in 2014 en daarna. Hoe staat u tegenover zilver, de Canadese dollar en schuldenvrij verhuurd onroerend goed in het licht van uw visie op de toekomst?

  Dank en groet!
  Dutchcaesar

  P.s. Kijk uit naar uw volgende video. Als ik u een tip mag geven: u kunt via bijv. powerpoint uw eigen autocue creëren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   - Zilver is voor traders en het zwakke geld: heel gevoelig voor de
   economie en het 'Zilvertekort' is een fabeltje. Goud is voor de
   langere termijn en voor het sterke geld, want het is deel van de
   reserves der Centrale Banken en wat goed is voor hen, is ook
   goed voor de belegger. In een Nulrente-klimaat is er bovendien
   geen 'opportunity cost'. Maar deflatie is een tegenwind, dus het
   is een verzekering.

   - De Canadese Dollar is gevoelig voor grondstoffen, maar Canada
   is een sterk land. Er komt echter wel een flinke klap in de
   huizenmarkt in de komende jaren. De Amerikaanse Dollar
   lijkt nu beter.

   - Schuldenvrij onroerend goed is PRIMA. Als het ook nog wat
   oplevert, dan is het helemaal mooi. Vergeet echter niet, dat
   er extra belastingen op komst zijn voor bezitters van onroerend
   goed, want dat is een van de gemakkelijkste belastingen.
   Deflatie zal verder de waarde voorlopig GEEN goed doen,
   maar gewoon de ogen sluiten, als het langere termijn is en
   helemaal, als men er zelf in woont. De huizenmalaise duurt
   nog JAREN.

   Bedankt voor de tip voor mijn amateuristische videos. Ik leer nog!

   DS

   Verwijderen
  2. @DS
   Daar ga ik met mij honderd zilveren maple leafs :-)
   En wat de video's betreft...u geeft zelf al aan dat u in de experimentele fase verkeert. Wat de video mist aan regie, techniek en montage - voor zover daarvan sprake is - weet u ruimschoots te compenseren met inhoud. Dus ik kijk de volgende keer gewoon weer!

   Dutchcaesar

   Verwijderen
 56. http://www.zerohedge.com/news/2015-02-09/morgan-stanley-says-grexit-would-send-eurusd-crashing-090
  denkt u ook dat grexit de eurusd naar 0,90 laat dalen \?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik zou mij niet moeten wagen aan Valutavoorspellingen, want die
   zijn bijna ondoenlijk door de veelheid van factoren, die een rol spelen.

   Maar GREXIT wordt zwaar onderschat. Opeens is de Euro niet meer
   dezelfde Euro. Het is een ONZEKERDER Euro, want dan rijst de
   vraag: WIE VOLGT? Verder KOST het veel meer dan men denkt.
   De prachtige wereld van derivaten! EN landen als Frankrijk MOETEN
   opeens 50 miljard+ AFSCHRIJVEN, wat heel goed uitkomt, nietwaar?

   Mijn gok zou zijn: naar Pari. Maar het is een gok, er komt geen wijsheid
   aan te pas.

   DS

   Verwijderen
 57. http://kingworldnews.com/marc-faber-governments-seize-peoples-gold/
  Marc Faber: voor dat goud sterk gaat stijgen, zullen de centrale banken in een gecombineerde actie wereldwijd het prive goud in beslag nemen...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Mee eens. Ze zullen het weer proberen, net zoals in 1933 - 1934.
   Maar de geruchten in 1932 waren al genoeg voor velen om hun
   maatregelen te nemen.

   Goud & discipline krijgen altijd de schuld voor een maatschappij,
   die maar niet op grote voet kan leven met vele begrotingstekorten.

   Maar men mocht een beetje Goud toch in bezit houden:

   The order further permitted any person to own up to $100 in gold coins (a face value equivalent to 5 troy ounces (160 g) of gold valued at about $6,655 in 2014).

   http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_6102


   Greenspan (voordat hij FED-hoofd werd):

   “The abandonment of the gold standard made it possible for the welfare statists to use the banking system as a means to an unlimited expansion of credit…The financial policy of the welfare state requires that there be no way for the owners of wealth to protect themselves. This is the shabby secret of the welfare statists' tirades against gold. Deficit spending is simply a scheme for the confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights. If one grasps this, one has no difficulty in understanding the statists' antagonism toward the gold standard.”

   So it seems clear to me that FDR confiscated American’s gold for the same reason Lenin confiscated it in Russia and Hitler confiscated it in Germany, namely, to get it out of the hands of the people. This point is made clear in a wonderful speech given in 1948 by Howard Buffett, the father of Wall Street legend Warren Buffett, entitled “Human Freedom Rests on Gold Redeemable Money”. A thorough reading of Buffett’s thoughtful speech will help clear the myths and explain the reality of gold confiscation.

   http://www.fgmr.com/myths-and-reality-of-gold-confiscation.html

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Ze zullen het weer proberen

   Het lijkt haast ongelooflijk dat 'Centrale' Bankers die zelf goud verkocht hebben ca. 10 jaar geleden nu weer samen met de overheid (en die bankiers waren toch onafhankelijk) goud naar zich toe halen.
   t Lijkt mij vrij simpel omdat heel veel goud in ETF's is 'opgeslagen'

   Of dat democratisch kan in de huidige tijd vraag ik mij af.
   Als het goud daarna inderdaad vertienvoudigd wordt (dat is dan een compensatie voor de inflatie vd afgelopen decennia.) lijkt mij dat de claims van de beleggers de overheid om de oren zullen vliegen.
   Ludwig Erhard die de nieuwe Mark (DM) introduceerde in 1948 gaf toen aan dat de nieuwe DM toen in een democratie niet mogelijk geweest zou zijn.

   Zelf volg ik uw mening mbt. goud als verzekering.
   Een contraire mening is dat de beleggers die in 1932 hun goud moesten verkopen en daarvoor aandelen hebben gekocht uiteindelijk beter af waren. Na 1932 heeft de Dow Jones een outperform tov. goud. Daarbij was 1932 het dieptepunt in de Dow Jones van de laatste 120 jaar.

   GL

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Als tijden spannend worden, vliegt DEMOCRATIE het raam uit.
   Kijk maar naar Egypte en Rusland. Ook China zal straks NOG
   meer de teugels moeten aanhalen: de doodstraf voor allerlei
   zaken wordt bijna normaal!

   Het scenario, dat op ons afkomt, lijkt te leiden tot een Staat van
   Beleg in de grote steden, kapitaalcontroles, Bankholiday en...
   voedselbonnen. Ik neem geen blad voor de mond.

   DS

   Verwijderen
 58. @

  (LONG):THE DOMINOES Are FALLING! Central Banks LOSING CONTROL. If #CHINA DEVALUES Vs USD,Global #DEFLATION SKYROCKETS

  http://www.safehaven.com/article/36639/dominoes-are-falling

  MEE EENS.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 59. America is Choking: Operation Chokepoint - Mike Maloney

  https://www.youtube.com/watch?v=46Am7qFf16c&feature=em-subscription-upload

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   De PATRIOT ACT, na 'September 11', was de eerste stap naar
   dictatuur. Hopelijk wordt deze wetgeving eens geschrapt. Maar
   voorlopig niet! Dus moet men hier heel ernstig rekening mee houden.
   Want alle Privacy in de wereld is BIJNA verdwenen.

   DS

   Verwijderen
 60. @

  En iedereen maar geloven in een wereldwijd economisch herstel!

  (ZH): #BALTIC DRY INDEX (BDI) CRASHED To LOWEST LEVEL EVER. Surprised, After COLLAPSE Of CHINESE IMPORTS/EXPORTS?

  http://www.zerohedge.com/news/2015-02-09/worlds-best-known-global-shipping-index-has-crashed-its-lowest-level-ever

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Wanneer alle centrale banken via de regeringen goud opeisen, voordat het sterk stijgt, is goudbezit bij ZKB en/of Goldrepublic ook niet veilig...Regeringen zullen klantnamen opeisen en daarmee hang je. Dus lijkt mij goudbezit bij dergelijke instanties niet zinvol ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik zou er niet teveel over inzitten. Men wordt waarschijnlijk
   afgerekend op een aantrekkelijke prijs, anders gaat de vlieger
   niet op. Natuurlijk zou men dan de mega-stijging kunnen missen.
   Maar wat moet men anders? Het risico van boetes en gevangenis
   lijkt een minder prettig vooruitzicht. Thuis bewaren is levensgevaarlijk.
   En vergeet niet: NIEMAND heeft medelijden met een Goudbezitter,
   die het toevallig goed heeft gezien. Die moeten richting schavot!

   DS

   Verwijderen
 62. En om het feestje nog compleet te maken:
  http://fd.nl/beurs/1092142/muur-van-schuld-dreigt-voor-bedrijven

  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. DUTCHCAESAR:

   Schuld is nog steeds aftrekbaar, dus aangemoedigd. Wel is het zo,
   dat de kaspositie van bedrijven veel groter is dan vroeger, omdat
   lange termijn investeringen achterwege blijven in een stagnerende
   wereld.

   DS

   Verwijderen
 63. wellicht zijn er 2 goede alternatieven, namelijk (1) goede goudaandelen, die dan de stijging wel mee zullen maken, en (2) datgene wat de grijze leeuw suggereert, goede aandelen van je goud kopen (na de crash)
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dat klopt! Het beste Goudaandeel van destijds, HOMESTAKE
   MINING, steeg tussen 1920 en 1940 van $ 71 naar $ 528, en
   van 1891 tot 1987 van $ 9.- naar liefst $ 5000.-.

   Het was te danken aan een combinatie van goede, kostenbewuste
   management, dividendverhogingen, en dus het idee van Safehaven.

   Maar dit was een uitzondering, net zoals misschien GOLDCORP nu.

   DS

   Verwijderen
 64. If You Listen Carefully, The Bankers Are Actually Telling Us What Is Going To Happen Next

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/listen-carefully-bankers-actually-telling-us-going-happen-next

  Dina

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen