Translate

zaterdag 3 januari 2015

DE PUDDING ZAKT IN ELKAAR, BERG JE MAAR!


DE PUDDING ZAKT IN ELKAAR, BERG JE MAAR!

De bezeten monetaire superstimulering heeft niets te maken met duurzame economische groei. Het is als een lekker uitziende cake met alle vereiste ingredienten, die in de oven mooi omhoogkomt, maar helemaal in elkaar zakt, als die eenmaal eruit wordt gehaald. Sta hier eens even bij stil: de stijging van het gerapporteerde Bruto Nationaal Product wereldwijd in de laatste 2 decennia van zo’n 100%, is een aberratie, een abnormale afwijking van wat men, historisch gezien, had mogen verwachten. Het is het onhoudbare resultaat van de krankzinnige ‘Keynesiaanse’ monetaire maatregelen, die het ‘fiat’-kredietsysteem hebben opgeblazen en geleid hebben tot totaal bedrieglijke prijzen. Er zal straks een hele hoge prijs moeten worden betaald voor dit ongedisciplineerde monetaire systeem! Vroeger, voor 1971, was er sprake van een koppeling aan een bepaalde standaard, die sneuvelde als gevolg van de blunder van structurele begrotingstekorten. Als deze standaard niet was verlaten, dan was de totale wereldschuld nooit zo hoog geweest als nu (tegen de 500% als percentage van het BNP voor de grotere, ontwikkelde landen), zou de riskante derivatenberg nooit zo gigantisch zijn geweest als nu (minstens $ 700.000 miljard, 7 maal zo groot als de wereldeconomie), en zou de wereldeconomie ook inderdaad veel kleiner geweest dan nu. Welnu, opgelet! De wereldeconomie wordt in de komende decennia een ernstig kopje kleiner gemaakt, want het valt allemaal niet meer te behappen. Deze monetaire supernova, waarbij, in amper 6 jaar, de totale wereldwijde beurswaarde van aandelen alleen al omhoogspoot met 300% tot $ 75000 miljard, vanwege de meest grootschalige kredietexpansie ooit, spat straks uitelkaar.


Luister naar wat de markt ons probeert te vertellen. De Bloomberg Grondstoffenindex is nu afgegleden naar een lager niveau dan tijdens de financiele crisis van 6 jaar geleden. Hoelang duurt het nog, voordat de aandelenmarkten zich er opeens van bewust worden, dat de wereld afstevent op een enorme economische afkoeling? Het alarmerende nieuws begint hier en daar geleidelijk aan door te dringen. Vele kopstukken kunnen niet zeggen, wat ze denken, maar de huidige cyclus lijkt totaal anders dan anders. De monetaire autoriteiten verliezen hun controle op het financiele systeem, welke uit zijn evenwicht raakt. De superstimulering kan de inkrimping en sanering van krediet niet meer tegenhouden. Maar het onzinnige beleid van Nul-rente en Kwantitatieve Verruiming (QE) heeft wel geleid tot het alom negeren van overduidelijke beleggingsrisico’s en is juist een recept om het financiele systeem om zeep te helpen. Men is volslagen blind geworden voor alle zeepbellen in kredietgedreven activa, die hierdoor zijn ontstaan en die onherroepelijk zullen barsten. De enige reden om iets, vooral de riskante rommel, te kopen, was omdat het steeg! Een schijnmarkt van nep-transacties (‘madeliefjes’) heeft zich van de wereld meester gemaakt. De risico’s zijn niet verdwenen, maar ze zijn voor de onschuldige massa onzichtbaar gemaakt. Het huishoudboekje van de wereld staat op springen, want de Debetzijde, de Achilleshiel van het Nul-rente beleid, is helemaal uit de hand gelopen.

Alsof de, jarenlange, onafgebroken opwaartse trend van de beursindices, de trieste solvabiliteitssituatie in de wereld, aan zijn laars kan blijven lappen. De eindeloze Carry Trades van duizenden miljarden, met ontzaglijke hefbomen, die zo heerlijk het verschil proberen op te strijken tussen een Nul-financiering en eventuele rente en rendement, en die verantwoordelijk zijn voor de valse prijsstelling van allerlei activa, zijn tot een kwalijke ondergang gedoemd. Dan pas komen de werkelijke activaprijzen uit de bus. Men kan niet bezorgd genoeg zijn, als deze slingerbeweging plotseling de verkeerde kant opgaat. De professionele flitshandel (70% van de beursomzet) zal dan zorgen voor het meest historische eenrichtingsverkeer in aandelen naar beneden ooit (‘een kolossale flitscrash’)! De deuren van alle effectenbeurzen worden dan dichtgegooid. De economische depressie van ruim 80 jaar geleden, toen de kredietpiramide, als percentage van de totale economie, veel geringer was, viel nog mee vergeleken met het monster, dat ons straks staat op te wachten. Het uur van de waarheid komt akelig snel op ons af en er rinkelt echt geen bel, als het eenmaal zover is!

Het moet geen verbazing wekken, dat bedrijfsinvesteringen nog nooit zo zijn achtergebleven als in de laatste 2 decennia. Er is teveel onzekerheid over de eindvraag. Daarom werd al dat confetti-geld van de Centrale Banken aangewend voor de, bonusgedreven,  inkoop van eigen aandelen, fusies en overnames, ongeacht de waarderingen, net zoals in 2007, net voor de vorige crisis. Ook toen was bijna 25% van de ‘winst’-cijfers uit de lucht gegrepen, doordat allerlei kostenposten, vrij legaal, werden weggelaten. Wat kan de bedrijfsboekhouding (‘financial engineering’) iedereen toch steeds weer beduvelen. Pas sinds kort, is de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eindelijk een onderzoek begonnen naar het wegmoffelen van bedrijfsschuld en het opkrikken van kunstmatige bedrijfswinst. De propaganda van de meeste beleggingsanalisten zal dan ongetwijfeld eindelijk worden doorgeprikt. De waardering van de, cyclisch-aangepaste, S&P 500 index, is 6 maal het historisch gemiddelde van de afgelopen 50 jaar. De Russell 2000 index staat liefst op 85 maal de gerapporteerde winst!

En dan het kaartenhuis China, waar de kredietbubbel in amper 15 jaar zeker 25 maal is gegroeid tot een veelvoud van de economie, die gedurende die tijd 900% toenam. Deze onnatuurlijke economische expansie verklaart de eenmalige, nog nooit eerder vertoonde, parabolische beweging in peperdure grondstoffenprijzen, die tot 2008, alle historische prijscycli achter zich liet, vanwege infrastructuurstimuleringen aldaar, niet vanwege reele vraag en aanbod. Er was sprake van valse vraag! De leegstand is nog steeds ongehoord. Verder dienden bepaalde grondstoffenvoorraden, zoals koper, als onderpand voor allerlei financieringen, met een schier eindeloos hergebruik van zekerheden (rehypothekering). Wat een onecht schimmenspel! Het is zonneklaar, dat de grondstoffenprijzen structureel op hun retour zijn. De gemiddelde historische prijzen liggen echter nog 50 tot 70% lager dan nu! Dit geldt ook voor de olieprijs, die in de jaren ‘90 rond de $ 20.- stond, gelijk aan de reele, na aftrek van inflatie, prijs van 100 jaar daarvoor. De $ 100.- prijs was te danken aan het monetaire oppompbeleid (en de Futuresmarkt!), niet aan de reele vraag! Olie is nu slechts verantwoordelijk voor 31% van ‘s werelds energie tegenover 46% zo’n 41 jaar geleden. Het OPEC-kartel heeft zijn greep op de olie-markt verloren. Het is een ‘ieder-voor-zich’ kartel geworden, met oliereserves, die waarschijnlijk veel lager zijn dan de officiele schattingen.

Er volgt nu een grondstoffenmalaise van tientallen jaren. Dit keer wordt de glijvlucht naar beneden niet onderbroken door een eventueel cyclisch herstel: de wereld zit immers volgepropt met schuld (‘Peak Debt’!) en met onrendabele investeringen. Hoort u al het gedonder van de opkomende financiele storm? Wordt het nu duidelijk, dat een groot gedeelte van de Chinese economie niet voor herhaling vatbaar is en daarom wegvalt? Daarom is China’s schuld, als percentage van haar economie, nog veel groter dan het lijkt. China’s staalsector is nu 10 maal zo groot als die van Amerika en de bezettingsgraad is hard op weg om in te storten naar 50%. Meer dan de helft van alle mijnbouw in de wereld gaat straks in de mottenballen. Het ziet er zuur uit voor de $ 9000 miljard in illiquide schuldpapier van de zogenaamde Opkomende Landen. Is uw pensioenfonds ook de klos? Vergelijk het rustig maar met de  Amerikaanse spoorweghausse in de 19de eeuw en de daaropvolgende, bijna 30-jarige, economische depressie. Ook toen bleef het grootste gedeelte van het gigantische spoorwegnet onbenut. Niets en niemand kan overcapaciteit wegtoveren. De natuur doet op een gegeven moment gewoon zijn werk zelf wel.

De meeste, hoogstbetaalde, financiele deskundigen ter wereld rekenden in 2014 op hogere economische groei, inflatie, grondstoffenprijzen en rente. Het tegenovergestelde is gebeurd en wat er aan economische groei werd geregistreerd, is uiterst twijfelachtig. Nog nooit zijn de internationale statististische gegevens zo misleidend geweest als nu. Maar dat neemt niet weg, dat de meesten nog steeds ervan uitgaan, dat de rente in kwaliteitslanden  alleen maar kan stijgen, terwijl elke nominale stijging slechts tijdelijk is in een wereld, die meer deflatoir wordt met de dag. De implosie van de kredietpiramide zal plotseling plaatsvinden, zodra men, van de ene op de andere dag, het vertrouwen verliest in de houdbaarheid daarvan. Centrale Bankiers, die iedereen een rad voor de ogen hebben gedraaid, doordat zij de normale speculatie-angst uit het casino dachten te verbannen, zullen dan worden verguisd. Maar goed ook, dat zij allemaal een Zwitsers paspoort bezitten, waardoor zij zich te zijner tijd kunnen schuilhouden in de onneembare vesting van de Bank of International Settlements (BIS) te Basel. Zij zullen van schrik verstijven, omdat zij warempel zelf geloof hadden gehecht aan hun, zogenaamde, magische krachten om het verboden paradijs, namelijk onbeperkte schuld, eeuwig te laten voortduren met hun ongekende, monetaire experimenten. Men kan gerust stellen, dat de krankzinnigen zich een tijdje (de laatste 20 jaar) meester hadden gemaakt van het gekkenhuis.Toekomstige generaties zullen zich afvragen, hoe het toch mogelijk is geweest, dat zij de wereld zo op sleeptouw hadden kunnen nemen.


DIEDERIK SCHMULL


3 Januari, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

=

123 opmerkingen:

 1. @

  (GUNDLACH): U.S.#TREASURIES Still LOOK CHEAP, Considering Ultra-Low Yields On Eurozone Bonds And A RISING DOLLAR

  Gundlach: Bull market for Treasurys to continue • 9:14 AM

  Stephen Alpher, SA News Editor
  In what's become an annual rite of passage, long-dated U.S. Treasurys top most prognosticators' lists of what not to own in the coming year. Jeff Gundlach doesn't make the big money by following the crowd, though, and he thinks the 10-year Treasury yield in 2014 could take out its 2012 low of 1.38% (it closed at 2.11% last night) - this even as the Fed hikes short-term rates.
  Deflationary forces are still in charge, Gundlach tells Barron's, and could even strengthen if oil continues to decline. “Look, commodity prices have fallen back to their lows of 2009, which of course was at the height of the financial crisis. Something is obviously very wrong these days in the global economy.”
  As for demand for U.S. paper now that the Fed has stopped QE, it's coming from overseas as nominally low U.S. yields positively tower over what's available domestically to investors in Germany, Japan, the U.K., and yes, Italy and Spain.
  Gundlach's DoulbeLine Total Return Fund (MUTF:DBLTX) - with $40B in AUM - and DoubleLine Core Fixed Income (MUTF:DBLFX) both finished in the top decile of their Morningstar groups in 2014.

  http://uk.businessinsider.com/gundlach-2015-interest-rate-forecast-2015-1?r=US

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Diederick,

  Ik ga steeds meer geloof hechten aan je beschouwingen. Simpel weg omdat ik de voortekenen steeds helderer zie oplichten. Maar wat nu te doen met cash en met goud? Van beide heb ik een voorraadje. Tot mijn teleurstelling doet ook goud mee aan de neergaande grondstoffencyclus. Althans tot nu toe.
  Waar doe ik wijs aan om me zoveel mogelijk in te dekken tegen die dreigende ineenstorting?
  Zijn er uberhaupt wel mogelijkheden om de gevolgen van die ineenstorting te ontwijken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kasgeld (vooral USD) en Fysiek Goud (onder eigen controle) behoren
   een plaats te behouden in een portefeuille als VERZEKERING,
   ongeacht de rente en de prijs. Het is een fundament. Kasgeld boven
   100.000 moet worden geparkeerd in solide staatsleningen, maar let wel,
   er komt een tekort! Duitsland heeft een OVERSCHOT en VERMINDERT
   haar staatsschuld dit jaar. 5-jarige Bunds hebben NEGATIEVE rente
   voor de eerste keer OOIT. Een dergelijke situatie deed zich 600 jaar
   geleden voor. Er is iets heel erg MIS. Juist, DEFLATIE kan NIET meer
   worden afgewend. De QE van de ECB is een vlieger, die NIET opgaat!

   Dus mensen met schuld krijgen het heel moeilijk. Zo snel mogelijk
   SCHULD AFLOSSEN is het devies.

   DS

   Verwijderen
 3. Allereerst de beste wensen. In hoeverre helpt de lage olieprijs de economische groei? Ik zou denken dat dit mogelijk de zaak rekt. Of heeft de olieporlog tussen VS Rusland en Arabie negatievere effecten? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De eenstemmigheid onder 'experts', dat een SCHERP lagere olieprijs
   de economie helpen, lijkt onjuist. In deze onzekere tijden, zal die
   extra meevaller worden GESPAARD. Bovendien zijn de olieproducerende
   landen NIET JARIG, net zoals vele financiele instrumenten (Junk Bonds)
   in de financiele sector. Een CRISIS vanwege steeds lagere grondstoffen-
   prijzen is een kwestie van TIJD, want velen gaan FAILLIET.

   Rusland wordt nu ZEER GEVAARLIJK, maar Europa is nog steeds
   in de ontkenningsfase. Hier komt oorlog van en dit keer stelt de NATO
   weinig voor. Amerika schiet Europa echt niet te hulp en Europa
   zelf heeft zichzelf allang ontwapend. Een olieprijs, die op weg is naar
   $ 20,-, dwingt Rusland te handelen. Daarom moet men een gedeelte
   van het vermogen BUITEN EUROPA hebben, voordat het te laat is.

   Toch een voorspoedig en gezond 2015 toegewenst!

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS 'Een olieprijs, die op weg is naar $ 20,--'

   Nadat onderstaand persbericht uitkwam (22 september jl) stortte de olieprijs door de weerstand naar beneden, ook de olie-aandelen begonnen toen te dalen:

   De steenrijke Amerikaanse oliefamilie Rockefeller steekt geen geld meer in fossiele brandstoffen. De Rockefellers hebben zich aangesloten bij een campagne waarbij meer dan 800 investeerders zijn betrokken. Ook gezondheidsorganisaties, universiteiten, steden en kerken doen eraan mee

   http://nos.nl/artikel/701527-rockefellers-keren-olie-de-rug-toe.html

   GL

   Verwijderen
 4. hadewych von mises4 januari 2015 om 09:40

  slik...
  Weinig opbeurende visie en u had het al die tijd al bij het rechte eind, heer Schmull,... Waar moet dit eindigen ? In de schuilkelder, tussen de conserven ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Wanhoop niet. Historisch gezien is er niets nieuws onder de zon.
   Onze generatie heeft enorm geluk gehad. De mens past zich aan.
   Kijk altijd uit naar het licht in de tunnel, maar houd de moed erin,
   als men in de tunnel terecht komt. De mens is creatief en de
   natuur ook: het heet Creative Destruction. Bovendien weten we
   de timing niet. Het kan nog even duren, maar tref NU voor-
   bereidingen. Ondertussen helpt dit misschien:

   http://schmullgeestdriftoverwint.blogspot.co.uk/

   http://schmullpassionprevails.blogspot.co.uk/

   DS

   Verwijderen
 5. @

  (FELDSTEIN): There May Be NO WAY TO END THE EURO CRISIS.(EICHENGEEN): GREXIT Would Be WORSE Than LEHMAN

  The best way to ensure the euro’s survival would be for each individual eurozone member state to enact its own tax policies to spur demand, including cutting the value-added tax for the next five years to increase consumer spending, Feldstein said.

  http://www.marketwatch.com/story/greek-euro-exit-would-be-lehman-brothers-squared-economist-2015-01-03?mod=mw_share_twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste heer Schmull,

  Ook namens mij voor u en alle volgers de beste wensen voor 2015!

  M.b.t. goudmijnaandelen, is het inmiddels tijd om weer voorzichtig in te stappen na de jarenlange daling? Een expert als Brent Cook is bijvoorbeeld van mening dat de majors hun reserves moeten aanvullen, maar op de exploratie jarenlang 'ge-cut' is. Hij spreekt van Peak-Discovery, waarbij de aarde al voor het grootste deel is explored, en de makkelijke discoveries al zijn gedaan. Ze zullen dus developers moeten overnemen, om hun productie op te vangen.

  bent u weer voorzichtig optimistisch m.b.t. goudmijnaandelen?

  bedankt en met vriendelijke groet,
  Snoek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SNOEK:

   De ruim 70% daling in de GOLD Bugs Index (HUI) sinds 2011, zal
   zeker af en toe kunnen leiden tot een opvering. Geleidelijk aan
   'middelen' kan nooit kwaad, als men al een belang heeft.

   Geduld is vereist. Vele speculanten zijn uitgekleed en wachten om
   ooit weer te verkopen. Probleem is, dat niemand weet of de Goud-
   prijsdaling voorbij is. Verder is het waarschijnlijk, dat een hele reeks
   Goudmijnen, vooral de Juniors, het loodje erbij neerleggen en
   verdwijnen. Zelfs Barrick Gold staat op de tocht, door haar
   onverstandige schuldpositie.

   Beleggers kunnen dus de tijd nemen, omdat eventuele deflatie toch
   een enorme tegenwind zou zijn.

   Maar GOLD Royalty companies vallen wel te overwegen, voor de
   langere termijn, omdat zij vele nadelen van de pure mijnbouw-
   maatschappijen missen:

   http://stansberryresearch.com/investor-education/royalty-companies-safe-returns/

   DS

   Verwijderen
 7. @DS
  Slik ook voor mij (net als Hadewych von Mises) m.b.t. uw opmerking over een mogelijke oorlog in Europa. Het is in een groot deel in Europa al weer een tijd rustig, en als je de geschiedenis er op na sla is het een Utopie om te denken dat het altijd zo blijft! "Verdeling" van welvaart geeft wat ruimte, maar Europa is divers qua bevolking, culturen etc. De anti-europa beweging groeit, en heeft voedingsbodem met een slechter wordende economie.
  Is Zwitserland dan ook niet meer veilig om iets te parkeren? Of Engeland?
  En wat zijn anders gemakkelijke, betrouwbare opties?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Traditie als veilige haven, blijft het sterke punt voor Zwitserland,
   ondanks het einde van het bankgeheim en ondanks de hoge
   kosten aldaar.

   Engeland blijft een 'rots' in de branding, maar het Engelse Pond
   zal BLIJVEN DALEN, want het begrotingstekort BLIJFT slecht.

   Maar als ik 20 was, zou ik vertrekken richting Canada, waar ik
   ook enige tijd woonde en die gewoon meelift met Amerika,
   zonder de eventuele nadelen. Het banksysteem aldaar is ook
   wat veiliger. Maar de Can.$ is een grondstoffenvaluta, dus die
   lijdt onder een deflatie-scenario.

   Sorry, ik vertrouw Singapore wat minder, vanwege de repercussies
   van een harde landing in China. Als dat gebeurt, dan krijgt Australie,
   wat een 'provincie' is van China, een HARDE klap.

   DS

   Verwijderen
 8. @

  MARC FABER: een vrij recente BEKEERLING voor U.S. TREASURIES!

  (Video):

  http://kingworldnews.com/mark-fabers-advice-trading-investing-2015/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. hadewych von mises4 januari 2015 om 19:11

  heer Schmull, bent u dan de visies van Mecking en Hoogervorst ivm deflatie genegen ? uw inzichten lopen toch erg parallel met de hunne ? en bvb ook halvering van de huizenprijzen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES,

   Absoluut. Mee eens. Zij hadden de klok al vroeg geluid.
   De halvering van huizenprijzen vanaf 2008 zou overeenkomen met
   1977 tot 1983. De huizenmarkt is erg lokaal, dus generaliseren
   is niet verstandig. Bepaalde regio's zullen het beter blijven doen
   dan andere. Maar het staat vast, dat elke huizenmalaise veel langer
   duurt dan verwacht, vooral als (zoals nu) degenen, die beneden
   de 30 jaar zijn en toch hebben gekocht, nu voor 80% ONDER
   WATER zijn. Een 100% hypotheek is in deze tijd bij het criminele af.

   DS

   Verwijderen
 10. @DS

  “Een olieprijs, die op weg is naar $ 20,-, dwingt Rusland te handelen. Daarom moet men een gedeelte van het vermogen BUITEN EUROPA hebben, voordat het te laat is.”

  Leidt een oorlog met Rusland tot kapitaalrestricties binnen de Euro-zone of bedoelt u iets anders?

  Ziet u iets in een dollarrekening in Engeland in dit verband, voor een inwoner van Nederland?

  Mvg MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCEL R:

   Kapitaalrestricties lijken zeker in het verschiet, of als de Eurozone
   wankelt of als de Baltische Staten aan de beurt zijn (om de
   Russische minderheid te beschermen). Want anders is het hek
   van de dam. Een GREXIT leidt sowieso tot twijfels, wie dan wel
   de VOLGENDE is. Portugal? Spanje?

   Het is een hele toer om tegenwoordig een bankrekening te openen,
   maar het is het proberen waard. Alle grote banken in Groot-Brittannie
   hebben die faciliteiten, zoals Barclays:

   https://wealth.barclays.com/en_gb/home/international-banking/who-we-help/resident-non-doms/non-resident-bank-account.html

   DS

   Verwijderen
 11. Een bankrekening in Zweden biedt dat enig soelaas, is wel eurozone maar geen euro, heb daar toevallig een huis.

  En U heer Schmull en alle volgers nog de allerbeste wensen voor 2015.

  vr.gr.
  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Men moet in Zweden eerst een Identiteitsbewijs (ID) zien te krijgen,
   door zich te registreren bij de belastingdienst (Skateverkette), wat
   4 tot 6 weken kan duren. Daarna is vereist een Person Number
   (PN), een verblijfsvergunning, een arbeidscontract of een bewijs
   van een vast Zweeds inkomen. Dus een hele uitdaging. Bovendien
   wordt elk bedrag boven de 10,000 extra onder de loep genomen,
   zoals overal tegenwoordig.

   DS

   Verwijderen
 12. @

  Ref.: TREASURY YIELDS (wonderbaarlijk!)

  Stephen Alpher, SA News Editor
  Greece jitters have returned in full force to Europe, sending money into U.S. government paper, and the 10-year Treasury yield down six basis points to just 2.05%.
  Jeff Gundlach thinks the yield could take out its 2012 modern-era low of 1.38% ... Looking at Italian 10-years at 1.78% and Spanish 10-years at 1.56%, one might only fault Gundlach or being too conservative.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @

  ISIS WORDT ONDERSCHAT

  The crisis ISIS has created for the West and the Arab world cannot be effectively addressed until there is a broader understanding of what ISIS wants. The first thing we need to recognize is that ISIS is not waging a war against the West. In view of the staggering growth in the number of ISIS’s international recruits—there are now estimated to be some 18,000 foreign fighters from 90 countries—the growing possibility that some who have joined the group may return home to carry out acts of terrorism must be taken seriously.

  The leaders of ISIS seek to eliminate all Muslim and non-Muslim minorities from the Middle East—not only erasing the old borders and states imposed by Western powers, but changing the entire ethnic, tribal, and religious composition of the region.

  Among the group’s many atrocities, in late October, Human Rights Watch reported that ISIS had executed some 600 Shias during its takeover of Mosul last summer. Even Al-Qaeda’s anti-Shia pogroms in Afghanistan did not go this far.

  Unlike Bin Laden and his followers, who worshipped martyrdom as a form of obedience to God, with rewards to be received in heaven, ISIS wants earthly power and possession of territory as well.

  http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/dec/02/isis-what-us-doesnt-understand/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ ISIS WORDT ONDERSCHAT II

   A former German MP granted access to the terrorist group says he was astonished by its organisation and horrified by the death wish of its fighters
   “They wanted to be martyrs,” said Todenhöfer, 74, who managed to persuade Isis’s leaders to allow him to spend 10 days in their self-styled caliphate.

   ISIS has already BUILT A STATE in 6 months, with Isis car number plates, uniforms and
   even a welfare system.

   They want to extend the Caliphate from the Middle East into North Africa AND EUROPE
   (Rome!)

   They believe they are part of a great historical CLEANSING, in which HUNDREDS OF MILLIONS of people would have to be killed. They ALL WEAR SUICIDE BELTS

   http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Middle_East/article1502983.ece

   DS

   Verwijderen
 14. @

  Ondanks het feit, dat bijna ALLE economen een HOGERE rente verwachten,
  BLIJVEN de OBLIGATIE-RENDEMENTEN dramatisch INSTORTEN:

  http://jlfmi.tumblr.com/post/107244000865/charts-point-to-further-drop-in-yields-a-year-ago

  Vertrouw dus NOOIT de algemene mening.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS :
   Denkt u ook niet dat de dollar dit jaar a pari met de euro zou kunnen komen door problemen in eurozone ?
   -verder instortende olie ( 35 dollar testen ? ) en grondstoffen
   -kwalteitsobligatieq geven geen rendement en junkbonds te mijden als ddpest
   -dus het grote geld ; pensioen spaar fondsen en verzekeraars worden in aandelen gedwongen....
   -de massa zit nog maar heel beperkt in aandelen die nu ook nog eens op de TV aangeprezen worden
   -dus nog 1 grote spike voor de meltdown in aandelen ? ? ?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De Dollar lijkt in een structurele opgaande trend te zitten, maar
   op dit moment is er teveel eenstemmigheid.

   De wereldeconomie kan wel eens zo tegenvallen, terwijl deflatie
   om zich heen slaat, dat de FED TOCH overgaat naar QE4. Dan
   verzwakt de Dollar (tijdelijk). Bovendien lijkt de ECB te BLUFFEN,
   dus de QE, die de markt verwacht, valt tegen. Dat zou de Euro
   (tijdelijk) helpen en de deflatie in Europa VERERGEREN.

   Zeker, nog een grote spike zoals 1929, dat is waar Wall Street
   op mikt. Dan kan het 'slimme geld' verkopen. We zullen zien.
   Er is daar ook weer teveel eenstemmigheid over. Ik ben
   liever 2 jaar TE VROEG. Want het is nog maar de vraag of
   men kan verkopen.

   DS

   Verwijderen
 15. Dus Amerikaanse aandelen staan voor een sterk half jaar door het Tina motto ?????
  Eerst de spike naar boven ; euro-dollar 1 op 1 en dan de terugslag voor dollar in 2016 ?
  Kun je deze ralye wel voorbij laten gaan ¿????
  Graag uw gewaardeerde mening
  Mvegr paul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PAUL:

   2014 was zo goed, dat er gemakkelijk een terugslag kan komen
   in de eerste helft van 2015. Maar dan een eventueel fors herstel
   in de tweede helft van 2015 (het is een jaar voor de presidents-
   verkiezingen). De eventuele terugslag in de Dollar kan komen
   in de loop van het jaar, als de FED de rente NIET verhoogt en
   QE4 instelt. De hogere Dollar veroorzaakt een crisis in de
   zogenaamde Opkomende Markten (die ZINKEN).

   Men kan altijd wel wat verdienen, als men vlug is. Er zijn altijd
   heftige opwaartse bewegingen in een beursmalaise. Japan had
   er zo'n 7 in de laatste 20 jaar:

   http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/Japan-Post-Bubble-Rallies.php

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Nikkei

   De beste wensen voor 2015 voor u en de lezers van deze Blog.

   Interessant is de Nikkei-grafiek te bekijken vanaf top 2000:
   S&P500 (vette rode lijn)
   Nikkei (blauw)
   AEX (dunne rode lijn)

   het enige land van de 3 welke geen QE is duidelijk zichtbaar

   http://finance.yahoo.com/echarts?s=^N225+Interactive#{%22range%22%3A{%22start%22%3A%222000-03-31T10%3A00%3A00.000Z%22%2C%22end%22%3A%222015-01-06T11%3A00%3A00.000Z%22}%2C%22indicators%22%3A{%22rsi%22%3A[{%22id%22%3A%22rsi14%22%2C%22name%22%3A%22rsi%22%2C%22params%22%3A[14]%2C%22lineType%22%3A%22line%22%2C%22color%22%3A%22%23cc4125%22%2C%22weight%22%3A1}]}%2C%22scale%22%3A%22linear%22%2C%22comparisons%22%3A{%22^GSPC%22%3A{%22color%22%3A%22%23cc0000%22%2C%22weight%22%3A4}%2C%22^AEX%22%3A{%22color%22%3A%22%23cc0000%22%2C%22weight%22%3A1}}}

   2004 - 2007 was goede beleggingsperiode in alle 3 landen
   2009 - 2014 idem (AEX minder)

   GL

   Verwijderen
 16. Beste DS,

  Fijn dat je jouw haarscherpe analyses zo objectief mogelijk en kosteloos met ons deelt. Ik verwacht ook een implosie van alle bubbles., waarbij ik verwacht dat goud ook meegaat, maar relatief het beste zal presteren. Maar wat zal er gebeuren met mijn hypotheekschuld? In eerste instantie onbetaalbaar, vanwege de deflatie en wellicht een ineenstortende ecenomie. Maar ik verwacht dat uiteindelijk de Euro valt of er hyperinflatie komt, waarmee ik mijn schuld met goud simpel kan aflossen. Zie ik iets over het hoofd?

  Alvast bedankt en blijf ons informeren.

  Groet,
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Er komt zeker GEEN hyperinflatie. Nederland is GEEN bananen-
   republiek. Na de val van de Euro echter, is hyperinflatie in
   Zuidelijk Europa zeer waarschijnlijk. Maar die hebben een
   traditie van 'failliet gaan' (Spanje ging 13 maal failliet).

   Dus Nederlandse hypotheken moeten ALS DE BLIKSEM
   worden AFGELOST, ongeacht de belastingconsequenties.
   Elke maand wat. Want schuld STIJGT in een structurele
   deflatie. Men wil zeker niet 'onder water' staan en moeten
   'bijstorten' op aandringen van de bank. Als het onderpand
   in waarde daalt, ben je nog niet jarig!

   Goud kan in eerste instantie ook een klap krijgen ( -37% in 2008),
   maar moet toch worden vastgehouden. De rol van Goud wordt
   veel groter bij een eventuele monetaire crisis.

   DS

   Verwijderen
 17. @

  (RICHARD RUSSELL): #GOLD Is The ULTIMATE PLATFORM Of #WEALTH, Giving The Necessary PEACE Of MIND: UP With RISING USD !

  http://kingworldnews.com/richard-russell-peace-mind-gold-erratic-stock-market/

  http://kingworldnews.com/richard-russell-will-see-radical-events-collapse-global-currencies/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @

  Voor de goede orde:

  De ZROZ (25+ Year ZERO COUPON U.S. TREASURY Index ETF) :

  + 46% in de afgelopen 12 maanden

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=zroz&insttype=&freq=&show=

  Dit was de MEEST GEHATE belegging vorig jaar, maar is WEER de
  BESTE belegging geweest sinds 33 jaar.

  Dit is een zeer aggressieve belegging, met enorme fluctuaties, NIET
  voor degenen met een zwak hart. Een consolidatie moet worden verwacht,
  maar in de komende jaren lijkt deze stoomtrein niet te stoppen.

  DOEL van de 30-jarige Treasury is MINSTENS 2% (thans: 2.60%), met
  een navenante verdere stijging van de NUL COUPON.
  Ook Amerika stevent af op deflatie, maar LATER dan Europa.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @

  ALL-TIME LOW In GLOBAL BOND YIELDS!

  It's a global rally, with bonds in the BAML Global Broad Market Sovereign Plus Index having an effective yield of just 1.28% - an all-time low (data is from 1996 on). A sampling: Japan 10-years 0.29%, German 10-years 0.47%, Spain 1.55%, U.K. 1.62%, Italy 1.77%, Australia 2.7%.

  Een spectaculaire ontwikkeling: een ENORME ECONOMISCHE AFKOELING
  komt op ons af.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Geachte heer Schmull,

  Wederom hartelijk dank voor uw inzichten. Ook voor de 'boekenlijst'.

  Ik heb een weekeinde uitgetrokken om al uw artikelen te lezen. Het is me opgevallen dat uw toon feller is geworden. Kan het zijn dat we volgens u "de dag des oordeels" naderen?

  Afijn, wat ik u wil vragen is wat uw mening is over de zienswijze van "experts" zoals Richard Koo en Larry Summers die zeggen dat we in een balansrecessie verkeren. Volgens o.a. deze twee zijn overheidsschulden niet het probleem maar de private schulden. Hun remedie is dat overheden net zo lang stimuleren totdat huishoudens en bedrijven hun schulden hebben ingelost. Keynesiaans dus.

  Het e.e.a. naar aanleiding van:
  http://fd.nl/economie-politiek/1086911/gooi-verdrag-van-maastricht-zo-snel-mogelijk-overboord

  Met dank!
  DutchCaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCEASAR:

   De balansrecessie duurt heel lang (zie Japan) en natuurlijk zal men
   moeten doorgaan met stimuleren, met hele lage rente.

   Keynesiaanse tekorten waren altijd het antwoord, maar de wind is
   gedraaid, zeker in Europa. Het is een tijdelijk uitstel van de pijn.
   Als Zuid-Europa geen orde op zaken kan stellen, dan gaan de
   Noordelijke landen uiteindelijk voor de bijl. Want dan stijgt de
   marktrente bij die hoge schulden. Daarom springt de Euro eerder
   dan men verwacht, want Zuid-Europa zit al in een depressie. Die
   hebben nu een 70% devaluatie nodig. maar dat accepteert Duitsland
   NOOIT voor de Euro.

   DS

   Verwijderen
 21. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde, schrijver en activist. Hij vertelt over de crisis als kans en de potentie van de deeleconomie..

  https://www.youtube.com/watch?v=5flugQg7Jr8#t=18

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Mee eens. Crisis leidt natuurlijk vaak tot een hele andere wereld.
   Het is dit keer ANDERS DAN ANDERS.


   DS

   Verwijderen
  2. @BERTUS:

   Wat in zijn betoog niet goed uit de verf komt is, dat een crisis OOK
   vaak leidt tot ONGUNSTIGE veranderingen, zoals dictatuur en
   economische depressie. Dus zo'n zegen lijkt het ook weer niet.

   DS

   Verwijderen
 22. Meneer Schmull, staat de champagne al klaar?

  Totaal aantal pageviews 99,269

  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERARD:

   Het gaat de goede kant!

   Veel dank aan al diegenen, die het geduld hebben opgebracht om
   te luisteren naar wat men vaak niet wil horen. Het is menselijk om
   contraire gedachten in de wind te slaan.

   DS

   Verwijderen
 23. @

  DE belangrijkste reden voor de DALING in Obligatierendementen:

  Bij krediet en derivaten, die GEEXPLODEERD zijn, is ONDERPAND nodig,
  gewoonlijk TREASURIES. De uitgifte van soliede staatsobligaties VIEL
  IN HET NIET bij de groei van Schuld. Er is daarom een TEKORT aan
  ONDERPAND, ookal door de opkoop van obligaties door de centrale bank.

  Een andere reden is, dat de Asset/Liability modellen (ALM) ervoor gezorgd
  hebben, dat Instituten grootscheeps naar Obligaties verhuisden, net zoals
  de groeiende Oudere middenklasse, die zich moet voorbereiden op het pensioen.

  (MINACK): REASON For LOW SOVEREIGN DEBT YIELDS! Global BANK CREDIT And DERIVATIVES, Which NEED COLLATERAL, OUTPACED Stock Of Gov't DEBT

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Denkt U, dat de rek er nu voorlopig uit is bij Treasuries of verwacht U een nog veel hogere koers voor TLT.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een veel hogere koers voor de TLT zit in 't vat in de komende JAREN.
   Maar op korte termijn is er altijd een consolidatie van enkele maanden
   mogelijk. Traders, die winst nemen, moeten dan niet vergeten om
   weer in te stappen. 90% van de traders kan niet winstgevend traden.

   Een QE4 van de FED dit jaar is het meest waarschijnlijk, want de
   wereld stevent af op deflatie en recessie. DAT zou een TIJDELIJKE
   teruggang in de TLT betekenen, welke een KOOPGELEGENHEID
   is. Want de 30-jarige Treasury is op weg naar MINSTENS 2%
   (thans: 2.59%). Ook QE4 zal MISLUKKEN.

   Ik zou zelf niet slim genoeg zijn om winstgevend te 'traden'. Dus als
   men ergens in gelooft, dan gewoon vasthouden en elke teruggang op
   de koop toe nemen. Tenzij men geld nodig heeft!

   DS

   Verwijderen
 25. @

  @DS
  Ik heb 30 yr treasuries, met een geweldig rendement de laatste tijd (koers en valuta)
  het is niet denkbeeldig dat hier een correctie op komt. Ik ben niet van plan om te verkopen(winstnemen) maar wat is uw mening om te hedgen en bijvoorbeeld TMV (direxion 20Y TR 3 SH) te kopen.

  Met vriendelijke groet,

  Jan H

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  DIEDERIK SCHMULL8 januari 2015 21:16
  @JAN H:

  De TMV en alle 'Short' ETF's zijn zeer risicovol, omdat ze niet altijd
  het gewenste effect hebben.

  Bovendien zijn er maar weinig banken, die dat nog toestaan. Maar de
  koers van een 'Inverse' ETF wordt o.a. bepaald door Vraag en Aanbod,
  NIET door de Index. Het 'repliceert' de Index, maar kan dramatisch afwijken.

  Ik zou wegblijven.

  Why, then, are leveraged ETFs so threatening? It’s because of the way they achieve their gearing: through derivatives.

  http://www.wealthdaily.com/articles/whats-the-problem-with-leveraged-etfs/5186

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS : 'omdat ze niet altijd het gewenste effect hebben'

   Zit ook te denken hoe je zou kunnen hedgen.
   Er zijn ook nog Futures en Turbo's short. Maar dat zijn allemaal derivaten.

   Maar misschien is het een goed idee om te hedgen met een TIP inflation protected Bond of 3 Month T-Bills. Ooit zal de Bond markt draaien (een contra beweging zoals in 1981 toen de Bond markt piekte met de rente). Dan zullen we definitief als belegger afscheid moeten nemen van TLT en ZROZ? en moeten kiezen voor andere obligaties. Voorlopig ben ik benieuwd wanneer de eerste 10Y en 30Y Bonds negatief worden.
   CH 10Y is nu 0,21% en 30Y 0,52% en loopt voorop, en hoe groot de negatieve rentes worden.

   Mbt hedgen is natuurlijk het grote probleem 'timing'. Op de lange termijn is er niemand die de markt kan timen. Je kunt wel geluk hebben, daar tegenover staat dat je ook pech kan hebben. 90% van de beleggers timen verkeerd zover ik weet en zelfs de meest professionele belegger-teams verslaan op lange termijn niet de index.

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Dat is inderdaad de HAMVRAAG: timing van een belegging. Maar
   beter lijkt om een lange termijn filosofie te hebben, die af en toe
   moet worden bijgesteld.

   Als men een langere termijn filosofie aanhangt van structurele
   stagnatie, die gepaard gaat met crises (want een excessieve
   kredietmaatschappij kan niet zonder economische groei), dan
   blijft een superveilige schuilplaats van kwaliteitsstaatsleningen
   nog steeds geldig.

   Misschien gebeurt er een wonder en zijn er ontwikkelingen, die
   de oude, vertrouwde economische groei weer herstelt. Dat is
   dan het einde van zo'n beleggingsbeleid, afgezien van stijgende
   inflatie. Misschien wordt er, gedwongen of vrijwillig 'schoon schip'
   gemaakt met de schuldenlast ('sanering'), en dan is het ook
   duidelijk, dat er, na een periode van pijn, een nieuwe 'start' kan
   worden gemaakt. Die pijn moet echter wel eerst worden geleden,
   en hoe! Dan wil je niet in riskante activa zitten.

   TIPS lijken misschien een hedge, maar alleen voor degenen, die
   echt geloven, dat de wereld niet is veranderd. De slingerbeweging
   van een inflatoire naar een deflatoire wereld is pas begonnen.
   Zo'n periode duurt vaak decennia. Het rendement van de Britse
   GILTS in de 19de eeuw daalde liefst gedurende 80 jaar!

   Stel, dat men er volledig naast zit en de inflatie van de jaren '70
   keert opeens terug. Geen nood! Men houdt een obligatie gewoon
   vast tot de afloopdatum en VERLENGT. Nooit nominaal verlies.
   Zelfs obligatiefondsen daalden destijds hoogstens 30%, terwijl
   aandelen in een Bearmarkt met 70% kunnen dalen of verdwijnen.

   DS

   Verwijderen
 26. Heer Schmull, gefeliciteerd!!

  Totaal aantal pageviews 100,103 meer dan 100.000!!

  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERARD:

   Bedankt!

   In het eerste jaar. En de belangstelling lijkt toe te nemen.

   Maar het succes van dit Blog was nooit de voornaamste reden
   om eraan te beginnen. Het was, omdat mijn gedachten dikwijls
   zo tegenovergesteld waren met de algemene mening, vooral die van
   experts, dat ik het niet kon nalaten, om dit te proberen, zelfs
   al zou de belangstelling beperkt zijn geweest.

   Een Blog is ook een uitdrukking van een van mijn passies, de
   financiele markten, die mij al 45 jaar fascineren.

   DS

   Verwijderen
 27. @DS Daar ben ik en ik denk velen met mij ontzettend dankbaar voor!
  Een onafhankelijke specialist, waar vind je die nog? Ik heb veel van u geleerd.Hartelijk bedankt daarvoor.

  Gerard.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Ook mijn felicitaties voor het groeiende succes van uw blog, heer Schmull.
  Afwijkende meningen zoals die van u zijn een verademing in een (financiële) wereld van meningen die uitsluitend tot doel hebben het eigen belang dan wel die van hun meesters te waarborgen.

  Dat brengt mij op het onderwerp van deflatie waaraan u meerdere malen in uw artikelen refereert.

  Mainstream lijkt nu te erkennen dat er sprake is van deflatie maar beweert dat we te maken hebben met de goede variant ervan. Toch zou ik zweren dat met de dalende grondstofprijzen en een overschot aan productiecapaciteit ipv productiviteitsverbetering om ons heen we eerder te maken hebben met "slechte" deflatie dan met "goede".

  Ook aanhangers van de kondratieffgolf-theorie zien in de huidige omstandigheden met deflatie als één van de symptomen een bevestiging van de liquidatiefase, oftewel de winter, waarin volgens hen de economie sinds 2000/2001 verkeert.

  Zijn de inzichten o.a. over deflatie, die u met ons deelt naast 45 jr financiële wereld, mede gebaseerd op deze theorie of hangt u een andere "school of thought" aan?

  Met dank!

  DutchCaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCEASAR:

   Ik ben een absolute aanhanger van golftheorieen en de Kondratiev Wave
   theorie is altijd deel van mijn studie geweest. De duur van zo'n golf-
   beweging varieert, dus timing is extra moeilijk. Maar het is toch
   duidelijk, dat ALLES een golfbeweging heeft, zoals de opkomst en
   neergang van een bedrijf, een cultuur, een mensenleven, dus OOK
   een economische cyclus.

   Er is een tijd van wederopbouw en kredietgroei, gevolgd door een
   tijd van stagnatie/inkrimping en alleen zij, die dit in het oog houden,
   zullen overleven en gebruik kunnen maken van 'koopjes' tijdens
   de neergang. De huidige neergang dateert van 2000, waarna de
   wereld met kunst en vliegwerk overeind werd gehouden. De GROTE
   neergang, de tijd van schuld-afschrijving/sanering, ligt nog
   VOOR ONS.

   'Slechte' deflatie bestaat uit loonsverlaging en stijging van werkeloosheid.
   Beiden zijn allang aan 't werk in Zuidelijk Europa. Maar zelfs in Amerika
   is het gemiddelde, reele inkomen van de middenklasse al 20 jaar in
   een neergaande trend, terwijl de 'echte' werkeloosheid, gecorrigeerd
   voor de deelname aan het arbeidsproces ('labor participation rate') op
   22% zou staan, NIET 5.6%. Trouwens, de meeste stijging in
   werkgelegenheid vond plaats in extra laagbetaalde banen plus de
   energie-sector, die net getroffen is door een halvering van de olieprijs.

   De conclusie moet wel zijn, dat de daling van de olieprijs tot een
   financieringscrisis kan leiden, die elk voordeel teniet zou doen.

   DS

   Verwijderen
 29. @

  Ref.: STRUCTURELE ECONOMISCHE STAGNATIE:

  (SUMMERS): More MONEY Available Than GREAT DEALS, So Even RISKY IDEAS Get Funded? RISK-TAKING Leads To INSTABILITY!

  The danger which I think is very real is that the zero lower bound on nominal rates will prevent the attainment of full employment as desired investment falls short of desired saving. A related danger is that the very low interest rates will encourage risk-taking and asset price inflation in ways that will ultimately give rise to financial instability.

  The important point to recognize is that – as the experience of the US economy in the 1930s demonstrates – even with rapid innovation it is possible for economic performance to be very poor when finances are not successfully managed. Recent good news about the state of the US economy should not blind us to this reality.

  http://larrysummers.com/2015/01/12/response-to-marc-andreessen-on-secular-stagnation/#more-3751

  http://uk.businessinsider.com/marc-andreessen-secular-stagnation-tweetstorm-2014-12?r=US

  http://uk.businessinsider.com/goldman-sachs-on-secular-stagnation-2014-11?r=US

  http://uk.businessinsider.com/larry-summers-responds-to-marc-andressen-2015-1?r=US

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @

  (MAJOR - HSBC): 10-Yr #TREASURY YIELDS Could DROP Further To 1.5% In 2015, Before Turning Up: WEAK GLOBAL ECONOMY!

  http://www.bloomberg.com/news/print/2015-01-12/this-guy-called-bonds-in-14-you-listening-this-time-.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Major says yields will keep falling, possibly as low as 1.5 percent, before turning up to end the year at 2.5 percent......

  Is die 1.5 % een moment om uit de TLT/ZROZ te stappen en tijdelijk te parkeren in MINT/SHV of haal ik nu e.e.a. door elkaar?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Voor velen zal zo'n daling plus stijging van Treasury rendementen
   een aanleiding kunnen zijn om actie te ondernemen. Maar als het
   langere termijn plaatje onveranderd blijft, wat ik vermoed, dan zou
   ik gewoon vasthouden en elke tegenbeweging op de koop toe
   nemen. Dat is niet eenvoudig, want het is WEER tegen de stroom
   in zwemmen.

   DS

   Verwijderen
 32. Er stond in 2002 al een goede uitleg over de kondratieff cyclus, het lezen waard,we zijn bij lange na nog niet bij de lente.
  http://libertarian.nl/wp/2002/09/de-kondratiev-cyclus/

  mvg/Nico

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NICO:

   Goed overzicht. De genoemde getallen zijn sinds 2002 natuurlijk
   enorm omhooggegaan, waardoor de KLAP ook veel GROTER
   wordt dan OOIT. Het ondenkbare wordt dan heel gewoon.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS Kondratieff cycle

   Meerdere cyclie passen in de Kondratieff Cycle.

   Mi. passen meerdere Kondratieff Cycles weer in de prof. Beccera Cycle van 250 jaar (misschien ook voorjaar-zomer-herfst en winter- periodes?) die deze cycles wetenschappelijk onderzocht heeft vanaf begin van de jaartelling. Deze laatste lange cycle is beginnen ca. 1810 en loopt min of meer gelijk met de Grand Super Cycle van Prechter. De laatste fase van deze zeer lange cycles is de meest negatieve economische (grote winter?) periode.
   Dan staat ons nogal wat te wachten.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Er zijn natuurlijk in het verleden talloze beschavingen, vaak om
   onverklaarbare redenen, verdwenen. Natuurrampen, oorlogen en
   financiele crises speelden ongetwijfeld een rol.

   Het einde van de Maya kalender was 'waarschijnlijk' op 21 December,
   2012. Gelukkig was dat dus nog niet het Einde van de Wereld!

   https://www.timeanddate.com/calendar/mayan.html

   DS

   Verwijderen
 33. @

  U.S. 10-year note yield lowest in 20 months • 4:17 AM

  Yoel Minkoff, SA News Editor

  Treasuries advanced for a third day, with U.S. 10-year notes hovering near their lowest level since May 2013. The 10-year yield is down 4 bps at 1.87%.
  "It’s all about oil," said Ali Jalai, a bond trader at Bank of Nova Scotia. "Inflation expectations keep coming down. That’s forcing the bond market to rally."

  Japan’s five-year yield fell to zero for the first time today, while the country's 10-year yield and Australia’s 15-year yield also dropped to new records.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @

  De GROTE DEFENSIEVE WIND is aan het waaien:

  “Oversupply and falling demand are dragging down commodities beyond oil,”

  Commodities Tumble to 12-Year Low as U.S. Futures Slide

  http://www.bloomberg.com/news/print/2015-01-13/yen-holds-gains-as-u-s-stocks-gyrate-aussie-bonds-drop.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @

  De triomf van de TREASURIES zet zich voort:

  Treasury 30-year bonds yields fell to a record-low 2.39 percent

  Treasury Bond Yield Drops to Record Low

  The long bond has returned 5.6 percent this year, according to Bank of America Merrill Lynch Index data, while the Standard and Poor’s 500 Index of stocks has lost 1.7 percent.

  Treasury yields show traders are pricing in DEFLATION for the next two years.

  The worldwide bond rally sent the effective yield on Bank of America’s global index of sovereign debt to a record-low 1.2 percent yesterday. Ten-year debt yields fell to 1.51 percent in the U.K., 0.66 percent in France and 0.26 percent in Japan,

  “Yields across the globe are going down and we’re still the highest yielders, the safest place to be, and that continues to drive dollars into this market,”

  The market will start to price in recession risk in 2015.

  U.S. debt maturing in five years yielded more than similar maturities in 18 developed nations, according to data compiled by Bloomberg. The U.S. notes yielded 1.26 percent, while yields were at negative levels in Finland, Switzerland, Japan and Germany.

  http://www.bloomberg.com/news/print/2015-01-14/treasury-bond-yield-drops-to-record-as-oil-rout-damps-inflation.html

  LET WEL: een consolidatie is altijd mogelijk, maar de 10-jarige Treasury is
  uiteindelijk op weg naar MINSTENS 1% en de 30-jarige MINSTENS 2%.

  Het ondenkbare is aan het gebeuren. Deze cyclus IS ANDERS DAN ANDERS.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @

  (HUSSMAN)(!): Most RELIABLE Metrics Currently Place MARKET VALUATIONS Between 90 - 140% ABOVE HISTORICAL NORMS. WOW!

  HUSSMAN (!): A better lesson than 'this time is different':

  “When risk premiums are historically compressed and showing early signs of normalizing even moderately, a great deal of downside damage is likely to follow. Some of it will be on virtually no news at all

  “Current equity valuations provide no margin of safety for long-term investors.

  “We need not discard reliable indications that stocks are recklessly overvalued in order to recognize that there are certain conditions that allow a recklessly overvalued market to move higher still. Those conditions have been in place during much of the past few years, are not in place at present

  valuations similar to 1929, 1965 and 2000 were followed by weak or negative total returns over the following decade. That’s the range where we find ourselves today. Of course, we also won’t be surprised if the S&P 500 ends up posting weak or negative total returns in the 2007-2017 decade, which would require nothing but a run-of-the-mill bear market over the next couple of years.

  Jim Paulsen of Wells Capital: The median price/earnings ratio for U.S. stocks is now at the most extreme level on record. Investors may not realize it, but in our view, even the 4% average annual total return of the S&P 500 since March 2000 is an ephemeral gift that has been achieved only by pushing valuations back to extreme levels today.

  the most reliable metrics currently place valuations between 90-140% above historical norms.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @

  De wereld wordt WAKKER:

  HASELMANN - SCOTIA:


  As prices have soared and credit spreads have collapsed, future potential returns have shrunk; thus escalating downside risks. Nonetheless, risk positions have changed little. Why is that?

  It is partially due to the design of our financial system where PM’s typically have legal mandates to be near-fully invested, while personal investors are taught to stay fully invested and that it is a fool’s errand to try to ‘market time’. Paradigm shifts (like today) that lead to portfolio adjustments typically begin with sector rotation (today), expand to asset allocation changes, and ultimately culminate with a tactical ‘risk-off’ flight-to-safety move.

  In addition, a ‘greater fool theory’ situation exists

  http://www.zerohedge.com/news/2015-01-14/greater-fool-theory-cognitive-dissonance-financial-instability

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @

  Er is TEVEEL EENSTEMMIGHEID over een DOLLARSTIJGING. Daarom
  zou die stijging op kortere termijn kunnen TEGENVALLEN, vooral als
  de FED draait en QE4 aankondigt. Die kans is VEEL GROTER geworden.

  (EICHENGREEN): Case For STRONGER #DOLLAR IS NOT AIRTIGHT. Unemployment Rate May STOP FALLING, Rates May NOT Be Raised

  http://www.project-syndicate.org/commentary/strong-dollar-downside-risks-by-barry-eichengreen-2015-01

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @

  Er is OOK TEVEEL EENSTEMMIGHEID (90%!) over verdere rendements-
  daling in TREASURIES, precies het TEGENOVERGESTELDE van begin
  2014!

  Dit is GEVAARLIJK voor de TLT en Treasuries op kortere termijn.

  BURFORD had het vorig jaar goed gezien (een van de weinigen), maar
  hij is nu NEGATIEF op TREASURIES en gelooft in een STIJGING van
  obligatie-rendementen (en dus waarde-daling):

  US Treasuries will decline:


  If this labelling is correct, we are currently in a third of a third up. This is the most powerful pattern in the Elliott wave book, suggesting huge rallies in yields in 2015.

  If these labels are correct, the market is on the verge of a huge decline. The key level is the 146.50 high. If this level is exceeded, that would negate all of my labels. But with the hourly momentum overstretched, the most likely path is down.

  http://moneyweek.com/spread-betting/my-two-big-trades-for-2015/

  (Moneyweek)

  De hoofdreden is, dat de Rente waarschijnlijk NIET stijgt, dat QE4 steeds
  waarschijnlijker wordt (slechte wereldeconomie) en de Dollar DAALT op
  kortere termijn. Dus 2015 kan VOL van VERRASSINGEN zijn!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS: Dus 2015 kan VOL van VERRASSINGEN zijn!

   Gisterenavond praatte Yellen de markt nog omhoog. Het medicijn is alweer uitgewerkt, ......nu hebben we al de eerste grote verrassing van 2015.
   De prijs die CH moet betalen voor de stap om de Euro los telaten kost waarschijnlijk definitief 200.000 industriele banen die men al sinds de 70-er jaren probeert te beschermen. Het was een foute keuze om de SFr. te koppelen aan de Euro...... De meerderheid heeft niet naar u geluisterd en waande zich veilig........wat zullen spijt hebben............
   Dank u wel dat u uw ervaring en visie met ons wil delen.

   GL

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Een koppeling is kunstmatig en daarom is het NOOIT een
   eeuwig leven beschoren. Het kan wel heel lang duren.

   Maar in dit geval hadden de experts toch moeten zien aankomen,
   dat een koppeling aan een valuta 'in een vrije val' NOOIT is vol te
   houden!

   De financiele schok van deze ontkoppeling is veel groter dan het
   lijkt. We zullen straks wel merken, wie failliet zijn gegaan. Want
   de valutahandel stond hefbomen toe, die NERGENS anders
   mogelijk waren. Zogenaamd omdat valutabewegingen altijd
   'bescheiden' zijn. Onterecht, kijk maar naar alle valutacrises in
   het verleden.

   DS

   Verwijderen
 40. Hadewych von Mises15 januari 2015 om 11:45

  @DS en @GL(hierboven): wat zou de échte onderliggende strategie kunnen zijn achter die loskoppeling van de CHF ?!? welke impact op vanalles en nog wat ??

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Zie boven. Er is een mogelijkheid, dat er achter de schermen een
   'deal' is tussen de ECB en de SNB, waarbij de SNB haar enorme
   aantal aan Eurozone-obligaties kwijt kan bij de ECB, die trouwens
   toch al met heel veel moeite zou kunnen opkopen in zo'n illiquide
   markt. Dat merkte de SNB al. De koppeling sneuvelde o.a. omdat
   er een TEKORT was aan goed Eurozone-obligaties!

   DS

   Verwijderen
 41. OP korte termijn dan toch maar uit TLT en de $, is dat de conclusie, omdat 'tijdelijk'' de wind in de verkeerde hoek zit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De eventuele zwakte in de TLT en de USD in 2015, vooral na een
   U-Turn bij de FED (geen renteverhoging plus QE4!), is iets, wat
   men op de koop toe moet nemen, maar het staat iedereen vrij
   om te 'traden', als men zich beter voelt.

   Zelf heb ik liever Dollars en Treasuries in een financiele storm op
   langere termijn (EN Gouden Munten).

   DS

   Verwijderen
 42. Switzerland Just Rang The Bell: The Era Of Central Bank Omnipotence Is Ending

  http://davidstockmanscontracorner.com/switzerland-just-rang-the-bell-the-era-of-central-bank-omnipotence-is-ending/

  uw visie bevestigd?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fantastisch (!) toch dat de heer Schmull gewoon al jaren geleden zegt dat die maximumkoers voor de CHF niet vol te houden is voor de Zwitserse Centrale Bank (obv historische parallelen) en dat dit dan gewoon gebeurd, waarbij de koers 20-30% intra day stijgt.

   Verwijderen
  2. Absoluut. De sociaal economische gevolgen van deze beslissing nu zijn rampzalig voor de CH economie en werknemers. De SNB heeft echt zo lang mogelijk gewacht,........ ondertussen was de SNB balans tot 80% van GDP opgerekt......de beslissing gisteren van het Europese Gerechtshof was de nekslag.........De SNB moet nu zijn wonden likken.......In de 70/80-er jaren is Sfr. ook sterk tov. de DM sterk gestegen.....history repeats....heel goed gezien door de hr. Schmull. Chapeau!

   Verwijderen
  3. Daarbij heeft de heer Schmull al vroeg aangegeven dat Centrale Bankiers opeens 100% kunnen draaien: je kunt er niet 100% op vertrouwen. Mooi voorbeeld is dit interview van Thomas Jordan van kort geleden.......http://www.srf.ch/player/tv/eco/video/snb-praesident-thomas-jordan-im-eco-interview?id=3fd2f3a3-f80d-442b-ac31-05169ae074c7
   De grens van 1,20 zou verdedigd worden...........denk dan even aan Draghi die in 2012 gesteld heeft dat de Euro tegen elke prijs verdedigd zou worden........Nog steeds is dit niet in wetten of verdragen vastgelegd...........een volgende ECB-president kan die woorden in a split of a second vergeten zijn..........

   De muziek kan opeens stoppen .......zorg ervoor dat je een stoel klaar hebt staan. ......op naar negatieve rentes voor 10 en 30Y Bunds en Treasuries?

   GL

   Verwijderen
  4. Daar zijn we dan.....negatieve 10Y% CH Staatsobligatie

   https://pbs.twimg.com/media/B7eMfMWCcAAHU0q.png:large

   NL 10Y convergeert naar de Duitse Bund.

   Wanneer is NL 10Y negatief?

   GL

   Verwijderen
  5. @HAROLD, SCHUMPETER, GRIJZE LEEUW:

   Zie boven. Inderdaad is dit EINDELIJK het begin van de scepsis ten
   aanzien van het orakel der Centrale Bankiers, aan wiens lippen
   iedereen scheen te hangen!

   Vroeger, 20 jaar geleden, lieten de Centrale Bankiers het achterste
   van hun tong NIET zien en moest je gissen. DUS nam je minder
   risico. NU lijkt het alsof het Groene Licht NOOIT op Rood KAN
   komen. Dwaasheid in het kwadraat. Daarom, wie niet luisteren
   wil, moet voelen.

   Het is nu een 'ieder-voor-zich' wereld! Zelfs het IMF klaagt, dat de
   SNB haar NIET had geinformeerd. Natuurlijk niet! Er was anders
   sprake geweest van 'frontrunning'!

   Maar nu komen KAPITAALCONTROLES zoals die van Cyprus en
   Ijsland in het vizier. NEGATIEVE RENTE veroorzaakt een RUN op
   het BANKSYSTEEM!

   Het kan dus best zijn, dat aandelen tijdelijk weer stijgen door een
   'vlucht' uit het geldsysteem, dat de geest schijnt te geven, maar
   de CRASH, die daarop volgt, leidt tot een langdurige ECONOMISCHE
   DEPRESSIE. Aandelen zullen dan 90% dalen en dividenden zullen
   grotendeels worden OPGESCHORT.

   De levensstandaard in Zwitserland zal DRASTISCH dalen. Daarom
   moest deze ontkoppeling plaatsvinden NA het Goudreferendum.
   De SNB zal worden VERGUISD, maar de werkelijke schuld ligt
   bij de Lobby van werkgevers en vakbonden!

   Dit is OOK eindelijk het einde van talloze Valuta-firma's, die een
   hefboom van 100 - 300+ toelieten bij onnozele retailbeleggers,
   waarbij het 'huis' altijd won ten koste van de client of door totaal
   onbetrouwbare valuta-prijzen (dealing-desk) of 'self-dealing'.
   Deze huizen VERDIENEN onder te gaan, maar het verlies zal
   deze beleggers HUN LEVEN LANG blijven achtervolgen, helaas.

   DS

   Verwijderen
  6. @HAROLD:

   David STOCKMAN is trouwens een van de knapste waarnemers
   van tegenwoordig. Zijn boek 'The Great Deformation' is een MUST:

   http://www.amazon.com/The-Great-Deformation-Corruption-Capitalism/dp/B00F6IGN52

   Ook zijn BLOG is steeds de moeite waard!

   http://davidstockmanscontracorner.com/category/stockmans-corner/

   DS

   Verwijderen
  7. @ DS: Zelfs het IMF klaagt, dat de SNB haar NIET had geinformeerd. Natuurlijk niet!

   1) Sweeder van Wijnbergen corrigeert hier Koelewijn dat er geen overleg plaats vind bij ingrijpen tussen ECB en FED. Van Wijnbergen stelt dat er geen overleg is en heeft ruime internationale ervaring (oa. Mexico-crisis). Koelewijn mn. belegger.
   Zelf heb ik altijd gedacht dat in het 2-maandelijks BIS-vergadering in Basel de Centrale Banken overleg hebben over beslissingen. Devaluatie-beslissingen worden dus niet afgestemd. Na ruim 1 minuut hier de korte discussie tussen de heren: http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201412241115151680 Interessant is dat de belegger Koelewijn ook hier dus vertrouwt op de CB's.

   2) bij de Euro-koppeling beslissing in 2011 vd SNB speculeerde de vrouw van de SNB-president Hildebrand in de $/SFr.. Het leidde tot aftreden van Hildebrand in 2012. Zijn val werd ingeluid door dhr. Blocher de sterke man van de SVP. de grootste politieke partij (35% stemmen) die ALTIJD tegen de koppeling van SFr. aan Euro was. Er waren verkiezingen in het najaar van 2011 waardoor de SVP ivbm. zijn politieke toekomst de koppeling Euro - SFr moest accepteren.

   3) de devaluatie vd DM tov. SFr in de 70/80er jaren was ca. 50% en kostte definitief tot heden ca. 400.000 banen. De GIIPS landen devalueerden toen ook massief tov. de DM.

   GL

   Verwijderen
  8. @ DS:Dit is OOK eindelijk het einde van talloze Valuta-firma's, die een
   hefboom van 100 - 300+ toelieten bij onnozele retailbeleggers,
   waarbij het 'huis' altijd won ten koste van de client of door totaal
   onbetrouwbare valuta-prijzen (dealing-desk) of 'self-dealing'.
   Deze huizen VERDIENEN onder te gaan, maar het verlies zal
   deze beleggers HUN LEVEN LANG blijven achtervolgen, helaas.

   Inderdaad zal dit weer discussies rondom de veiligheid van tegoeden bij diverse online brokers en handelsplatformen doen oplaaien:
   http://www.nu.nl/beurs/3974062/verliezen-bij-valutaplatforms-koersstijging-zwitserse-frank.html

   Kan me herinnneren dat we aantal jaar geleden (2010?) hier ook nog zo mee bezig waren nav MF Global debacle. Was ook een beetje naar achtergrond verdwenen...

   Verwijderen
  9. @SCHUMPETER:

   Citibank schat, dat er 4 MILJOEN retail Forex-clienten zijn, waarvan
   slechts 150,000 in Amerika, waar sinds enige jaren een plafond
   bestaat voor een hefboom van 50-tegen-1. Er is geen plafond in
   Europa en Azie. In Londen was 500-tegen-1 heel normaal en op
   Cyprus zelfs 1000-tegen-1 ! Nou, dan ga je gauw kapot! Vandaar
   de onafgebroken reclame van die Forex-firma's, want die moeten
   constant op zoek naar nieuwe klanten, die geschoren kunnen
   worden. 80%+ verliest elk jaar!

   De autoriteiten hebben, onder grote druk, hier een steek laten vallen!
   In de meeste gevallen zijn de clientenrekeningen 'gescheiden' van
   de boedel van het 'huis', maar het 'huis' is de tegenpartij EN de
   bank, die de lening geeft, dus de client zal er toch voor moeten
   opdraaien. Zijn hele leven lang. Of faillissement aanvragen. Dat is
   in Amerika zo gebeurd ( na 1 jaar ben je ervan af), maar in de meeste
   andere landen kan dat 6 of 7 jaar duren.

   DS

   Verwijderen
 43. Mijn dank voor uw beantwoording op het spervuur van vragen !

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Eigenlijk is Zwitserland het 'eerste land wat uit de Euro stapt'. Ze nemen het verlies. Het financieel gezondste land houd het voor gezien. Ze accepteren de hoge kosten nu, waarschijnlijk wederom 400.000 banen die definitief verdwijnen. Recessie omdat minder economische immigranten (nu ca. 200.000 per jaar) nodig zijn, die tot op heden de GDP groei stimuleren (oa. worden nu heel veel huizen gebouwd) en enorme schade voor het toerisme. CH orienteert zich voor export meer en meer op de wereldmarkt en heeft daar te maken met $.

  Volgens mij is NL het tweede financiele gezonde land in Euro gebied. (mn pensioenreserves en economie).....

  Vandaag stelt Klaas Knot (DNB) dat hij niet tegen QE is maar dan wel dat de Nationale Centrale Banken de NL Staatsobligaties kopen......de DNB wil dus alleen NL staatsobligaties en niet met extra aansprakelijkheid voor schulden van de andere Euro-landen opgescheept worden ...

  14-1 Finland zal vasthouden aan terugbetalen Griekse leningen
  (zover ik weet heeft Griekenland onderpand/garantie van Griekenland gekregen voor het Finse deel van de leningen van Europa aan Griekenland)
  http://www.analist.nl/hottopics/20692-finland-zal-vasthouden-aan-terugbetalen-griekse-leningen

  Hoe lang duurt het nog dat de visie van Hr. Schmull mbt kapitaalrestricties uitkomt?

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Geachte heer Schmull,

  1) Heeft u een mogelijk scenario voor ogen hoe de kapitaalrestricties zich kunnen gaan ontwikkelen? In de markt hoor ik dat Venezuela en Rusland de eerste stappen zouden kunnen gaan zetten.

  2) Welke stappen schat u in als beste bescherming voor de NL belegger? Naast de al bekende strategie, goud, Treasuries (ook NL?) en hele goede dividend aandelen.

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   KAPITAALRESTRICTIES kunnen verschillende vormen aannemen.
   Ze zijn niet altijd echt effectief, want slimmerikken vinden creatieve
   oplossingen. Ze geven hoogstens tijdelijk enig respijt en worden
   dan ook vaak versoepeld.

   Men kan opnames bij banken aan een limiet verbinden of de koop
   van obligaties en aandelen belasten (wat Groot-Brittannie toepaste
   gedurende decennia). Toch komt er altijd een moment, dat dergelijke
   restricties meer schade berokkenen dan voordelen opleveren.

   Bij een vrij valuta-verkeer, zijn het bepalen van de eigen rente-stand en
   de eigen valuta-stand vrijwel uitgesloten. Daarom komen kapitaal-
   restricties in de geschiedenis zoveel voor. Wij zijn relatief VERWEND
   geweest.

   http://www.bloombergview.com/quicktake/capital-controls

   http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_control

   Voor de NL-belegger is het zaak om een deel van het vermogen BUITEN
   de Eurozone te houden. Er zijn talloze belastingconsequenties en
   het loont niet bij een klein vermogen. Spreiding van het vermogen,
   voorzover dat mogelijk is, sluit verlies NIET uit, maar kan wel
   betekenen, dat men wat flexibeler is in een wereld, welke grimmiger
   wordt met de dag. Chinese en Russische miljonairs vluchten
   BIJ DE VLEET, zolang het nog kan. We hebben het hier echt al
   over HONDERDEN MILJARDEN in de afgelopen paar jaar. Maar
   binnenkort SLUIT de deur.

   Als Nederland het voor gezien houdt, kan de NIEUWE GULDEN
   met 50% omhoogschieten t.o.v. de Euro. Dat is niet mals, maar
   daar komen we ook wel over heen. Talloze multinationals hebben
   immers hun omzet en kosten in het buitenland (geldt ook voor
   vele Zwitserse multinationals).

   Dus Nederlandse Staatsleningen worden ZEER GEWILD. De
   instorting van de rendementen LOPEN AL VOORUIT op het
   einde van de Euro.

   DS

   Verwijderen
 46. http://www.nu.nl/economie/3974254/ecb-dient-plannen-in-opkoopprogramma-van-eigen-staatsleningen.html

  Door de nationale centrale banken hun eigen schuldpapier te laten opkopen, worden lidstaten niet aansprakelijk voor de risico's bij de leningen van andere landen. In het plan zou een limiet zijn opgenomen, waardoor niet meer dan 20 tot 25 procent van de uitstaande schuld kan worden opgekocht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   'Nationale centrale banken kopen hun eigen schuldpapier op' is
   inderdaad de wens van Nederland en Duitsland, maar de meerderheid
   (iedereen heeft maar 1 stem) wenst verdeling van de risico's.

   Misschien wordt het model van consensus dit keer verlaten en drukt
   de meerderheid haar zin door. De 'massieve' QE zal nooit mogelijk
   kunnen zijn, als nationale centrale banken hun eigen schuldpapier
   opkopen. Het zou een 'anti-climax' kunnen worden.

   Het wordt straks slaande ruzie! Niemand kijkt elkaar straks meer
   recht in de ogen. Het is nu of nooit, want deflatie is al een feit in
   heel wat landen.

   DS

   Verwijderen
 47. @DS Wat denkt u? AirAsia Bombshell! Alstom Energy Director, Involved In $4 Billion In Bribes, Was On QZ8501

  https://www.youtube.com/watch?v=CKVoL0HOBUg

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Tja, bewijs het maar. Er zijn ongetwijfeld enorme intriges, die we
   ons niet kunnen voorstellen, maar de werkelijke toedracht van het
   een en ander is moeilijk te achterhalen.

   DS

   Verwijderen
 48. Hadewych von Mises17 januari 2015 om 08:09

  @ heer Schmull :
  - in Griekenland is sprake van bankruns : contaminatiegevaar ?
  - wat is uw visie op een pakweg Nestlé ? : oppikken? of afwachten ?
  - waarop baseert u uw "nieuwe gulden = euro + 50%" ?
  - waar ziet u in dat frame de nieuwe Belgische frank ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   - Een 'run' op het banksysteem, in vele delen van de wereld, is het
   volgende probleem. De stress tests waren een absolute farce.

   - Nestle is het voorbeeld van een multinational, die de meeste kosten
   en inkomsten heeft in valuta's buiten Zwitserland en een soliede
   holding lijkt op langere termijn.

   - Een nieuwe Gulden en een nieuwe Deutschmark zullen FORS opwaarderen t.a.v. van huidige Euro. De opwaardering van de CHF
   was een VOORPROEFJE.

   - De Belgische Franc heeft sinds 1832 een geschiedenis van
   devaluaties, dus een eventuele opwaardering lijkt beperkt.

   DS

   Verwijderen
 49. Heer Schmull, u was een aantal jaren geleden niet positief over de NL en Dl obligaties.
  Is uw mening enigszins bijgesteld en als de gulden zo'n opwaartse potentie heeft, zitten we straks dan niet fout in de usd ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De prijs voor het einde van de Eurozone moet nog betaald worden
   en ligt nog voor ons. Deel van die prijs is 'opwaardering', wat de
   economie ernstig zal treffen op kortere termijn. Daarom lijken
   USD Treasuries op langere termijn toch de voorkeur te verdienen,
   want Europa krijgt het veel harder te verduren.

   Maar omdat men belasting betaalt in de eigen valuta, is het vasthouden
   van soliede staatsleningen in de Eurozone OOK de moeite waard,
   al was het alleen maar vanwege de opwaardering, die in het verschiet
   ligt.

   Spreiding is het devies, ook hier.

   DS

   Verwijderen
  2. Is de nationale schuld van de VS niet dusdanig groot dat bij een verdere
   recessie in de VS de staatsschuld onbetaalbaar wordt? Obama wilt nu al de allerrijksten hoger taxeren en is dat niet een teken aan de wand misschien?
   Hoeveel tijd hebben de VS meer dan de Eurozone?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Als een land zijn eigen valuta heeft, dan is geen schuld onbetaalbaar.
   De hoogste schuld als percentage van de economie is in Japan, die
   nu meer staatsschuld opkoopt dan ze zelf uitgeeft!

   De staatsschuld t.o.v. BNP, exclusief de prive-schuld, is met 100%
   nog wel te beheersen, met 200% wordt het spannend (zie Japan),
   maar inclusief de prive-schuld, is het gauw 300 tot 500% en dat
   is het punt, waar het gevaarlijk wordt, vooral als er, voor welke
   reden dan ook, weinig of geen groei is. De TOTALE staats- en
   priveschuld van Amerika en Europa ontloopt elkaar niet zoveel
   en is ongeveer tegen de 500%, ondanks alle verhalen, dat het
   lager zou zijn. In Japan is het tegen de 700%!

   http://ieconomics.com/g20-government-debt-to-gdp

   Rusland heeft het extra moeilijk (Roebel MINUS 50%), ondanks
   een schijnbaar lage schuld t.o.v. BNP, maar voor 96%
   afhankelijk van olie-inkomsten!

   Bovendien heeft de Eurozone een olifant: de banken, die 3 maal
   zo groot zijn als het BNP, met een waanzinnige hefboom, ondanks
   alle verhalen van het tegendeel , en die als een tijdbom boven
   Europa hangt. In Amerika zijn de banken 1 maal zo groot als het
   BNP, ookal is er veel verstopt in derivaten.

   Bij de volgende ECHTE crisis, zullen de allerrijksten NIET RIJK
   meer zijn: de beurskoersen dalen dan 90% en onroerend goed
   wordt onverkoopbaar, laat staan schilderijen en dure autos. Maar
   grotere vermogens zijn allang OVERAL vogelvrij: zwart geld is
   veel moeilijker en 'money laundering' regels hebben de wereld
   veranderd.

   DS

   Verwijderen
 50. Beste heer Schmull,

  Na het loslaten van de Peg raakte de EUR zelfs even de 0.86 CHF aan, waarbij het momenteel weer 1 op 1 is. Welk richting acht u het meest waarschijnlijk voor de CHF / EUR? Eerder weer richting de 0,9 CHF of terug richting de peg verhouding naar 1,1-1,2 CHF?

  Kunt u iets meer toelichten waarom de de levenstandaard hier in CH drastisch zal dalen? Export en tourisme lijken logischerwijs af te nemen, maar wat zijn nog meer consequenties voor CH die zullen leiden naar een lagere standaard?

  Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
  Snoek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SNOEK:

   Gissing van de CHF/EUR is echt een hachelijke zaak, die afhankelijk
   is van talloze factoren. Als de EURO 'af'' zou zijn als reserve-valuta,
   wat voor de hand ligt, als de stormen in de Eurozone toenemen, dan
   komt er een vrije val, die alleen gestuit wordt door kapitaalcontroles.

   De opwaardering van de CHF kan Zwitserland 20% van de economie
   kosten, volgens een van de schattingen. Misschien is dat overdreven,
   maar de prijs zou in ieder geval VEEL HOGER zijn geweest, als de
   SNB had gewacht. Het potentieel verlies van de SNB lijkt nu al
   zo'n 60 tot 80 miljard.

   DS


   Verwijderen
  2. @ DS: Het potentieel verlies van de SNB lijkt nu al zo'n 60 tot 80 miljard

   De Euro schade voor CH schat ik veel groter. De geschiedenis van Frankrijk en Duitsland stelt mij niet gerust. Meestal eindigt een avontuur met deze landen in een totaal failissement, bloedbad en veel verdriet.

   De redding van UBS in 2008 kostte al ca. 75 miljard zover ik weet De SNB gaf toen aan dat ze dat zien als een langdurig projekt. 25 jr. of zo. Hildebrand toen letterlijk: 'Wir (SNB) haben Zeit, der UBS nicht' De uitstekende minister van financien was in die periode ziek vanwege hartinfarct. Gelukkig werd hij waargenomen door de Bundesrat Eveline Widmer Schlumpf, mi. de beste politicus, bestuurder van Europa.

   GL

   Verwijderen
 51. Ook is goud straks voor ons een stuk goedkoper. Misschien beter wat goud boven de 5%-10% (als verzekering)te verkopen en als cash verdeeld over diverse banken aan te houden om goud later in guldens veel goedkoper terug te kopen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Na de daling van de afgelopen paar jaar, lijkt de verkoop van Goud
   minder logisch, vooral omdat het geen belegging is. Het is een
   verzekering zonder inkomsten, die pas een rol speelt, zodra ons
   monetair systeem OPEENS een 'Reset' krijgt. Stel je voor, als
   men GEEN Goud heeft op zo'n belangrijke dag!

   DS

   Verwijderen
 52. @DS
  In aanvulling op de opmerking van Harold en Hadewych von Mises over de "nieuwe" Nederlandse gulden en NL obligaties. Verwacht u dat zowel de NL obligaties als tegoeden op de Nederlandse (spaar)rekeningen (tot 100.000 euro p.p. per bank) dan omgezet worden in "nieuwe" Nederlandse guldens?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Natuurlijk zullen Nederland en Duitsland proberen om 'hun' geldtegoeden
   in zijn geheel 'om te zetten' in de eigen valuta.

   Maar als zij aan het kortste eind trekken, dan krijgt men onverhoeds
   een tegoed, bestaande uit 19 VERSCHILLENDE VALUTA's!

   Dat komt ervan, als men duikt in zo'n valuta-avontuur, zonder er
   voldoende bij nagedacht te hebben. De Euro was toch 'eeuwig' ?
   Alleen in de gedachten van politici, die geen kaas hadden gegeten
   van de economische consequenties. Dit is geen verrassing,
   want ALLE 150 monetaire unies in het verleden zijn GESNEUVELD.

   DS

   Verwijderen
 53. Stel de euro valt en je hebt als Nederlander bij een broker die gevestigd is buiten de eurozone cash euro's gestald. Worden die euro's dan omgezet naar guldens of ligt dat anders?
  Groet, Kees  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KEES:

   Euro's in het buitenland worden dan zeker automatisch omgezet in
   de valuta van waar men woont. Ook hier geldt de mogelijkheid,
   dat men opeens een tegoed zou kunnen krijgen in 19 verschillende
   valuta's.

   Als dat gebeurt, dan is er van 'opwaardering' GEEN SPRAKE, want
   de meeste leden van de Eurozone zijn STRAATARM.

   DS

   Verwijderen
 54. @ DS & Kees
  Waarom zou je Euro's in t buitenland houden, als je weet dat de Euro in gevaar is?
  Als je niet in de $ gelooft ...kun je toch altijd nog meerdere valuta aanhouden.
  De goede bedrijven houden al lang rekening met het opbreken van de Euro (Martien van Winden, Hoofbosch) als je geen aandelenrisico wil lopen kun je van die bedrijven bedrijfsobligaties aanhouden in diverse valuta?

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
 55. DS:Als Nederland het voor gezien houdt, kan de NIEUWE GULDEN
  met 50% omhoogschieten t.o.v. de Euro

  Welke consequenties zal dit naar uw mening hebben voor de Nederlandse hypotheek schulden in het algemeen en specifiek voor de hypotheken die nu al onder water staan?

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Niemand weet het zeker, maar het lijkt, dat er weinig verandert:
   nominaal worden Euroschulden omgezet in Guldensschulden.
   Die schulden zijn dan relatief hoger ten opzichte van zwakkere
   valuta's, maar als men Guldensinkomsten heeft, is er weinig aan
   de hand.

   Het is dus anders dan de duizenden Polen en Roemenen, die
   een CHF-hypotheek hebben, vanwege een 'lage' rente. Hongarije
   heeft daar al een stokje voor gestoken en de schade, eigenhandig,
   beperkt ten koste van de banken. Het is echt onbegrijpelijk, dat
   men daarvan de risico's niet wilde inzien. Hetzelfde gebeurde
   in Londen in de jaren '80: vele van mijn collega's, die pochtten, dat
   zij een 'goedkope' hypotheek hadden in CHF, gingen het schip in
   bij de volgende CHF-revaluatie!

   Een revaluatie van de Gulden kan echter wel betekenen, dat de
   economie even verslechtert en dat het aantal 'onder water' huizen
   toeneemt.

   DS

   Verwijderen
 56. In Peru begint men de stijging van de USD nu ook te voelen, veel tophypotheken zijn daar afgesloten in USD.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ERIC:

   De Dollarstijging lijkt, met vallen en opstaan, VEEL LANGER te gaan
   duren dan men denkt. Als de FED opeens rechtsomkeert maakt en
   QE4 aankondigt, dan zou de Dollarzwakte een enorme koopgelegenheid
   zijn! Want ook QE4 haalt weinig uit. Er is gewoon een DOLLARTEKORT
   vanwege de gigantische wereldschuld (80% in Dollars), die overeind
   moet worden gehouden. EN een tekort aan ONDERPAND (hoofd-
   zakelijk Treasuries in USD)

   Uiteindelijk zal de Dollarstijging NIET MEER tegen te houden zijn en
   dat zal het EINDSPEL inluiden van het wankele monetaire systeem.

   Juist omdat bijna iedereen Dollarschuld heeft, is dat HET LAATSTE
   wat men moet hebben. De Dollar is de ENIGE valuta, die alles zal
   doorstaan, in tegenstelling tot de mening van alle heethoofden.

   DS

   Verwijderen
 57. @DS

  Zou u momenteel lange of korte Nederlandse staatsobligaties prefereren?

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Voorkeur gaat uit naar LANGERE Nederlandse Staatsleningen, omdat
   het nu steeds duidelijker wordt, dat lage groei en lage inflatie
   STRUCTUREEL zijn geworden. Geen Centrale Bank kan dit OOIT
   veranderen. WEER een mythe het raam uit!

   DS

   Verwijderen
 58. Betekent dit dan dat we er mogen van uitgaan dat we met de quasi zero rentevergoeding in een jarenlang winterlandschap terechtgekomen zijn of toch niet ? Eerder heeft u al de opmerking gemaakt dat je in het slechtste geval de rit moet uitzitten (met goede staatsobligaties) omdat het kapitaal altijd intact zal blijven (cfr stel dat men er volledig naast zit...) maw hoe hoog schat u de kans dat rentevoeten voor jaren (10 jaar?) gebetonneerd worden (zodat overheden hun schulden binnen de perken kunnen houden) en dan ook mondiaal ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   NIETS is zeker in het leven, dus SPREIDING is ALTIJD een vereiste. Dus NOOIT gokken op 1 uitkomst. Maar men kan wel een OVERGEWICHT toekennen aan een bepaalde uitkomst, die steeds waarschijnlijker wordt. Luister naar de markt! Die vertelt allang, dat de groei-en inflatie-verwachtingen van de meeste deskundigen er VOLLEDIG naast zitten, ONDANKS of juist DANKZIJ allerlei monetaire experimenten.

   De natuur is sterker dan alle centrale planning van schijnbaar almachtige autoriteiten. Bij 'teveel' schuld als percentage van de economie, plus
   bijkomende factoren als vergrijzing, raakt de groei eruit, wat FUNEST is voor een kredietmaatschappij. De volgende fase bestaat uit SCHULDSANERING, wat een verlies betekent van bezit. Schuld is het vermeende bezit van een ander.

   De instorting van de obligatierendementen toont aan, dat de kredietmaatschappij in zijn voegen kraakt. Dit is de eindfase, voordat de wereld weer opnieuw kan beginnen met een nieuwe kredietcyclus.

   De ENIGE overlevende in dit genadeloze proces is de staatsobligatie van een sterk land met een betrouwbare traditie.

   DS

   Verwijderen
 59. Heer Schmull, verwacht u dat China het zelfde gaat doen als wat Zwitserland deed. En wat zijn de gevolgen van een ontkoppeling van de Yuan/usd voor de usd/treasuries

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De YUAN lijkt ernstig OVERGEWAARDEERD en zal in de huidige
   valuta-oorlog NIET afzijdig kunnen blijven.

   Een meer abrupte DEVALUATIE, i.p.v. een geleidelijke, behoort tot
   de mogelijkheden.

   Bij een HARDE landing, wat niet uitgesloten moet worden, is er zelfs
   een terugkeer mogelijk naar het niveau van de jaren '80!

   Dus dit alles zou zeer positief zijn voor de Dollar en de Treasuries,
   ookal moet men dan tegenvuur verwachten van de FED in de vorm
   van QE4.

   http://www.tradingeconomics.com/china/currency

   DS

   Verwijderen
 60. @DS De QE illusive.

  http://blog.martinvisser.info/de-qe-illusie/

  Uw mening?

  Jaap

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAAP:

   Met alle respect voor De Grauwe, en ook Willem Buiter, Centrale Banken
   kunnen hun balans NIET onbeperkt verhogen. Alleen theoretisch, NIET
   in de praktijk, en zeker niet in bepaalde culturen, zoals in Duitsland of
   Zwitserland.

   QE stelt de pijn even uit, het is GEEN oplossing voor een bank-
   systeem, dat nog niet eens begonnen is met herkapitalisatie.

   QE zal zeker NIET leiden tot inflatie, behalve via geimporteerde
   inflatie vanwege een gedevalueerde valuta. Een tijdelijk effect,
   met nadelen, als men bijvoorbeeld afhankelijk is van energie-import.

   DS

   Verwijderen
 61. Hadewych von Mises21 januari 2015 om 11:33

  @heer Schmull: http://kingworldnews.com/former-white-official-exposes-shocking-real-reason-historic-58-sigma-move-swiss/
  Hoe schat u deze visie-op-inflatoir-karakter in ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Men mag NOOIT verklaringen van autoriteiten, en met name van
   Centrale Bankiers, blindelings accepteren. Die kunnen immers
   NOOIT zeggen, wat ze denken. Soms MOETEN ze liegen.

   Natuurlijk lijkt de beslissing van het SNB voor velen schokkend,
   maar achteraf had men toch moeten toegeven, dat zo'n koppeling
   met een nog zwakkere valuta een doodlopende straat is.

   Inderdaad weten we nog maar een FRACTIE van de financiele
   schade bij al die speculanten. Maar WAT EEN ZEGEN, dat
   die de kous op de kop hebben gekregen, waar ik al jarenlang
   voor gewaarschuwd heb. De prijs voor superspeculatie is en wordt
   HEEL HOOG. En is enorm DEFLATOIR.

   DS

   Verwijderen
 62. Ik vind onderstaand artikel erg goed, maar vraag me af of CHF inderdaad hierna gaat vallen. Kan me wel voorstellen dat het (spaar)bezit van een girale CHF bij huidige negatieve rente een hete aardappel wordt die zo snel mogelijk wordt doorgegeven/uitgegeven totdat de assetbubbel in zwitserse assets knapt. Tenzij je tegen een lange negatieve rente kunt lenen, dan verdwijnt uiteindelijk je schuld, maar blijft je bezit/asset bestaan en een restwaarde houden die hoger is dan de schuld.
  http://www.zerohedge.com/news/2015-01-28/swiss-franc-will-collapse

  BeantwoordenVerwijderen