Translate

dinsdag 10 februari 2015

DEFINANCIALISERING WORDT EEN HELE KLUIF!


DEFINANCIALISERING WORDT EEN HELE KLUIF!

Definancialisering staat voor de deur. Herhaal de uitspraak van die term maar eens, want het wordt straks gemeengoed. De fantastische, wereldwijde, exponentiele groei van de financiele sector ten opzichte van de reeele economie, vooral in de afgelopen 35 jaar, is als een gierend ruimteraket, dat opeens hoogte verliest. De motoren vallen een voor een uit. De zucht naar het opkrikken van rendement, via onbeperkt krediet, eindigt onherroepelijk, zodra aflossing van rente en hoofdsom ondoenlijk lijkt. Krediet is nooit onbeperkt. Denk maar niet, dat men met schrik vrij komt, als het huidige financiele monster eenmaal neerstort. Lees de geschiedenisboekjes er maar op na. Het is slechts aan een enkeling voorbehouden om aan de bel te trekken. De meeste financiele deskundigen moeten, uit puur zelfbehoud, hun mond houden. Er breken hele zware tijden aan.


Helaas wordt een abrupte definancialisering ernstig onderschat. De bijwerkingen zijn niet mals! Was schuld niet eens de meest opzienbare uitvinding ooit? Het leek te leiden tot onmiddellijke behoeftebevrediging, ‘democratisering’ van bezit en versnelde winstgroei. Maar er was een addertje onder het gras! Niets is eeuwig. Alles heeft namelijk een cyclus. En wee je gebeente, als er excessieve schuld bestaat , na een opgaande cyclus, laat staan bij een neergaande. Dan hebben debiteuren en crediteuren beiden een probleem. Kijk dus wat verder, dan je neus lang is. Volgens de laatste cijfers (McKinsey: ‘Debt and (not much) deleveraging’, Februari, 2015) is de wereldschuld inmiddels opgelopen tot $ 199.000 miljard, een stijging van liefst $ 57.000 miljard sinds 2007 (waarvan $ 25.000 miljard in Staatschuld en $ 21.000 miljard alleen al in Chinese schuld!), naar 286% van de totale wereldeconomie. De enige kredietinkrimping, sinds 2007, vond, in beperkte mate, noodgedwongen, plaats bij de gezinssector in Amerika, Groot-Brittannie, Spanje en Ierland.

In tegenstelling tot de verwachting van bijna alle economen, vervalt, juist nu, het ene na het andere land tot deflatie, op kwartaal- en jaarbasis. Zelfs in Amerika is er kans op officieele deflatie in 2015 (Bank of America/ML en Barclays), ondanks alle superstimuleringsmaatregelen. Reeds 14 van de 34 grotere landen van de OECD zijn al in deflatie op jaarbasis en nog eens 13 andere landen zijn er niet ver vandaan. Het ondenkbare is al een feit! Eindelijk dringt het door, dat geen enkel land en geen enkele Centrale Bank het eigen inflatie-percentage meer kan bepalen. We leven in een wereldeconomie, waar, via concurrerende devaluaties, de ‘export’ van deflatie in volle gang is! Raad eens, wat daarvan het gevolg is. Juist, de ‘slachtoffers’ zullen hun grenzen sluiten (protectionisme), wat leidt tot nog veel meer deflatie. Lijken alle optimistische Cheerleaders over het zogenaamde economische herstel niet erg kortzichtig of wil men gewoonweg de laatste dans op de Titanic niet missen? Het wereldschip maakt al water. Maar daarom heeft de wereldwijde speculatie, aangemoedigd door een totaal onverantwoord, losbandig monetair beleid, juist een nieuw record bereikt. Nog even de mogelijke buit binnenhalen, voordat het doek valt! Maar het aantal zwemvesten en reddingsboten is straks zeer beperkt.

Hocus Pocus Simsalabim! Is het niet fascinerend, als goochelaars een witte konijn uit een schijnbaar lege hoed halen? Die goocheltruc zorgde ook voor de kwantitatieve verruiming (QE) oftewel ‘geld uit het niets’ van de Centrale Banken. Rijkdom door enkele magische woorden! Floep, en het lijkt alsof alle kredietproblemen zijn opgelost. Hoe doen ze dat toch? Ze kunnen dat doen, omdat het monetaire systeem sinds 1971, toen de Goudkoppeling definitief werd losgelaten, uit zijn kooi is ontsnapt. Wat volgde er daarna toch een onstuimige economische opgang in de gehele wereld, waarbij de bevolking, in meerdere of mindere mate, veel welvarender scheen te worden. Brood en spelen, huis, tuin en keuken, fantastische voorzieningen, waardevaste uitkeringen, miljardenverslindende oorlogen, het kon niet op, het kwam allemaal uit die hoed. Het ging niet allemaal van een leien dakje, er waren af en toe wel eens recessies, maar over het algemeen leek de weg naar het paradijs geplaveid met onbeperkt krediet. Niets aan de hand dus.

Die Centrale Banken verklappen echter nog niet de volgende truc. Want als het zo doorgaat, wordt het geld niets meer waard. In tegenstelling tot de algemene verwachting, zal het zover niet komen, want dan komt er totale revolutie, waarbij degenen, die nu aan de touwtjes trekken, zelf in een kooi worden opgesloten. Nee, na een noodgedwongen verdoving (QE) volgt de onontkoombare operatie en daarna het weer wakker worden. Na zo’n operatie, oftewel schuldsanering, die steeds kon worden uitgesteld, is de wereld namelijk onherkenbaar. Alle schijnbare bezit lijkt vervlogen. Zo’n twee jaar geleden, werd het vermogen van de Braziliaan Eike Batista geschat op $ 35 miljard. Tegenwoordig is hij $ 1.2 miljard onder water. Deze omwenteling in vermogen is overal al aan de gang. Talloze oligarchen in grondstoffenlanden hebben hier en daar een enorme aderlating beleefd. Dit is pas het begin. Opeens zal men beseffen, dat de gehele wereld, na de grote afschrijving, weer opnieuw moet beginnen. Want met een wereldschuld van 286% ten opzichte van de totale economie, heeft niemand al tijdenlang iets geproduceerd of echt verdiend. De hoed is in werkelijkheid allang leeg. Er komt altijd een eind aan het op de pof leven, hoe teleurstellend dat ook is! Een langdurige tijd van boete en soberheid doet dan zijn intrede. Vroeger duurde het vaak enkele decennia, voordat de schuld, na de zoveelste oorlog, als percentage van het BNP, met kunst en vliegwerk, kon worden teruggebracht naar een draaglijk niveau. OF er volgde gewoon een landenfaillissement! Maar feestvieren was er voorlopig niet meer bij. Men probeerde juist te overleven.

Ons huidig monetair systeem bestaat voornamelijk uit krediet, niet uit geld. Kredietwaardigheid is de sleutel voor duurzame economische groei. Want dan kan er krediet worden verstrekt aan de productieve spelers in een economie. Maar bij excessieve priveschuld en stagnerende prive-inkomens, zullen de banken, die toch al onder druk staan om hun hefboom te verlagen, zich wel tweemaal bedenken om op te treden als intermediair tussen de Centrale Bank en de algemene economie. Daarom mislukt de monetaire superstimulering telkens weer. Banken storten zich liever grootscheeps in speculatieve avonturen via zogenaamde Carry Trades, om het verschil in rendement proberen te vangen. Dat verklaart o.a. de superlage rendementen in staatsobligaties van straatarme landen, want banken kunnen het ‘gratis’ geld van de Centrale Bank in die rommelobligaties stallen, waartegenover geen reserves vereist zijn. Als het ooit mis zou gaan, dan staat de overheid toch voor hen klaar. Bovendien veroorzaakt de Centrale Bank zelf, door haar aankoop van kwaliteitsobligaties, een tekort aan noodzakelijk onderpand voor krediet en derivaten. Dat is niet stimulerend, maar juist deflatoir!

Negatieve rente breidt zich nu uit als een lopend vuur. Dat is niet stimulerend, want het is niets anders dan een extra belasting! Een belasting op spaargeld is wel het laatste, wat de wereld nodig heeft. Tegelijkertijd is, in de laatste 10 jaar, de kaspositie van niet-financieele ondernemingen overal ter wereld verdubbeld. De matige lust naar lange termijn investeringen in een wereld van tegenvallende groei ligt voor de hand. Naast de inkoop van eigen aandelen en dividendverhogingen, is deze berg van duizenden miljarden nu het doelwit geworden van een mogelijke strafbelasting. Vergeet het stimulerende effect daarvan dus maar! Overigens zijn de bedrijfsschulden natuurlijk ook de pan uitgerezen. Schuld is nog steeds aftrekbaar van de belastingen en de rente staat ‘laag’. Financieele afdelingen van niet-financieele bedrijven blijken zich echter regelmatig te bezondigen aan derivaten- en valuta-speculaties, ookal beweren zij, dat ze zich ‘beschermen’ (‘hedging’) tegen fluctuaties. Probeer dat maar eens uit hun balansen te halen.

De gigantische explosie in staatsschuld in de laatste 6 jaar om het financieele systeem overeind te houden, zal zonder meer leiden tot nog grotere bezuinigingen bij de overheid. De rechtse Republikeinen beheersen het Amerikaanse Congress, maar zelfs China, die in de laatste jaren een grotere schuldpositie als percentage van haar BNP wist op te bouwen dan die van Amerika, ziet zich genoodzaakt om de teugels aan te halen. Fiscale stimuleringen zijn al enige tijd vervangen door fiscale afremmingen. Deze structurele trend wordt alleen omgebogen, na het begin van de volgende wereldoorlog. Ondertussen zal niet te ontkomen zijn aan krediet-inkrimping, -sanering, -herstructurering en -kwijtschelding, welke een bres slaan in het financieele systeem en de deflatoire trend nog versterken. Landenfaillissementen liggen ook in de lijn der verwachting, net zoals in de zomer van 1934 en vele staatsobligaties van zwakke landen worden weer het haasje. Laten de banken toevallig volbeladen zijn met al dat giftig papier! Of treedt, in het geval van de Eurozone, de ECB op, als redder in nood? De ECB lijkt misschien ‘onafhankelijk’, maar overeenstemming hierover onder 19 lidstaten lijkt echt een sprookje. Het wordt slaande ruzie! Afgezien nog van het feit, dat crediteuren en debiteuren waarschijnlijk beiden even onverantwoordelijk zijn geweest.

De ramp, die zich, vooral sinds 2011, volstrekt in alle grondstoffenprijzen, is een voorbode voor de structurele economische depressie, die voor de deur staat, net zoals die van 1922. De aandelenhausse van de jaren ‘20 was , net zoals nu, een poging om zich daaraan te onttrekken. Tevergeefs. Malthus, de dominee, die 200 jaar geleden voorspelde, dat de groeiende wereldbevolking zich niet meer zou kunnen voeden, heeft nog steeds ongelijk. De mens is vindingrijk! Zelfs na een verzevenvoudiging van die wereldbevolking sindsdien, kunnen de opbrengsten per hectare nog scherp stijgen. Na teveel aanplantingen in de laatste twee jaar, zijn ook de landbouwprijzen bergafwaarts gegaan. Laat niemand zich verleiden door de mooie verhalen over de geweldige lange termijn vooruitzichten van grondstoffen. Elke hausse was tijdelijk, vanwege oorlog of vanwege voorbijgaande industrialisatie of vanwege een (olie-)embargo of vanwege een buitensporige krediethausse, zoals in China, of vanwege het ‘oppomp’-beleid van Centrale Banken. Sinds 1774, 241 jaar geleden (!), is de Commodity Research Bureau index (CRB), na aftrek van inflatie, alleen maar gekelderd. Het einde van deze neerwaartse trend is niet in zicht. Denk maar eens aan de Wetten van Newton in 1687 (oorspronkelijk van Galilei, 50 jaar eerder): een voorwerp beweegt zich, zonder uitwendige kracht, rechtlijnig en met constante snelheid. Deze trend is dus zelfdraaiend! Dat lijkt bijzonder sneu voor de zogenaamde Opkomende Landen, die ook nog eens in, steeds sterkere, Dollars hebben geleend. Rampzalig!


Maar de meest ontzaglijke deflatieschok ligt nog voor ons: de ineenstorting van de aandelenbeurzen. Na de ‘verrassing’ van de daling in grondstoffenprijzen en in obligatierendementen, plus niet te vergeten, de steeds sterkere Amerikaanse Dollar, lijkt de Amerikaanse S & P 500 index, die al 40 maanden geen noemenswaardige correctie heeft laten zien, toe aan een flinke, neerwaartse aanpassing. De koers/winst-verhouding is nu al 61% boven het historisch gemiddelde sinds 1881! Degenen, die op dit zinkende schip blijven dansen, zullen van een koude kermis thuiskomen. Grondstoffen- en onroerend goedprijzen zullen overal nog een trap na krijgen. Kasgeld is koning, nu meer dan ooit. En, nog steeds, lange termijn Amerikaanse Treasuries!


DIEDERIK SCHMULL


11 Februari, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, UK

38 opmerkingen:

 1. Fantastisch stuk, heer Schmull. Spot on!

  Als ik uw visie op de wereldwijde deflatoire tendens loslaat op de Nederlandse woningmarkt hoe is dan een verdere daling van de woningmarkt te verklaren. Als het volgende in ogenschouw wordt genomen:
  - Nieuwbouwprojecten nemen af
  http://fd.nl/ondernemen/1092314/nieuwbouw-in-het-slop-door-banken#comments
  - Groeiende bevolking
  http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/toekomst/
  - Toename éénpersoonshuishoudingen
  - Tekort aantal woningen mede door achterblijvende bouwproductie

  Kortom, mensen moeten blijven wonen. Dan mag je toch verwachten dat er een bodem ligt onder de prijs?

  Dank en groet!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   De malaise in de Nederlandse huizenmarkt is pas 6 jaar oud. Zoiets
   duurt, historisch gezien, veel langer en zeker nu, vanwege al die
   tophypotheken (80% van de 'kopers' onder de 30 staat 'onder water')
   en niet te vergeten, al die oudere Baby Boomers (geen een meer
   onder de 50), die zich voorbereiden op hun pensioen en van hun
   huis afwillen.

   https://www.moodys.com/research/Moodys-Subdued-recovery-in-Dutch-housing-market-is-credit-negative--PR_316744

   De laatste malaise in Nederland was tussen 1977 en 1983 met een
   van gemiddeld 50%. Daarna duurde het nog 10 jaar, voordat er
   weer echt leven in de brouwerij kwam. Dat was in die goede oude
   tijd van economische groei!

   Natuurlijk is er nogal veel hype, dat de huizenmarkt 'hersteld' is in
   het afgelopen jaar. Dat geldt voor specifieke huizen in bepaalde
   regio's. Verder hangen er nog een ongekend aantal huizen 'boven de
   markt', die door de ontmoedigde verkopers van de markt zijn
   gehaald.

   Natuurlijk zijn huurhuizen/appartementen in het betaalbare segment
   erg in trek. De schrik voor 'onder water' zit er nog sterk in.

   In 2008 stelde ik, dat we een 50% daling tegemoet gaan. We zitten
   nog niet eens op de helft! Er is nog een LANGE weg te gaan:

   Setting stricter limits on the amount people can borrow relative to the purchase price (the “loan-to-value” ratio, or LTV) or to their household income (loan-to-income ratio) helps to curb buyers’ irrational exuberance; increasing the amount of capital that banks must hold against mortgages checks theirs.

   The Netherlands has applied strict limits of this sort, with striking results. In 2011, with the euro crisis in full swing, the average new mortgage in the Netherlands was 112% of the property’s value, putting Dutch household debt among the highest in Europe. The authorities hastily introduced a host of restrictions: LTV was capped at 106% in 2012 and is due to fall to 100% by 2018; capital requirements for banks were raised immediately. The government is also gradually reducing the tax break for interest payments on mortgages. These changes, along with the economic downturn, were enough to push prices down 20% in three years in real terms (after accounting for inflation, that is).

   http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21614165-house-prices-europe-are-losing-touch-reality-again-deflating-bubbles

   Maar een 'eigen' huis moet men natuurlijk altijd nastreven, MITS
   men die slavenhypotheek zo snel mogelijk AFBETAALT. Dan is
   het pas een eigen huis. Slechts 10% van de Nederlandse huizen
   zijn hypotheekvrij (30% in Amerika en Engeland). Want DAN is men
   'veilig' in een structurele tijd van stagnatie en deflatie. Natuurlijk
   zal de overheid huizen extra belasten, als ze weer scheef zitten
   met de overheidsfinancien. Maar 'onder water' staan is GEEN
   PRETJE. De geldschieter kan , volgens de kleine lettertjes,
   BIJSTORTING eisen.

   DS

   Verwijderen
 2. Hadewych von Mises11 februari 2015 om 11:40

  @heer Schmull: maar hoe rijmt u "als het zo doorgaat wordt het geld niets meer waard" met "kasgeld is koning" ?!?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hadewych von Mises11 februari 2015 om 11:55

   of ik had iets vérder moeten lezen ... ;-)

   U spreekt ook onomwonden van de derde wereldoorlog. Overtuigd ?

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   In het deflatoire scenario, dat nu al aan de gang is, blijft Kasgeld
   (bij voorkeur USD) Koning. Want QE is NIET EEUWIG. De meeste
   ontwikkelde landen zijn NIET vergelijkbaar met bananenrepublieken.

   De volgende wereldoorlog is helaas ook al aan de gang. Straks
   stuurt het Westen WEER een troepenmacht naar het MIdden-Oosten
   (ex-hoofd van Britse leger opperde dat onlangs). Rusland is nu
   veel gevaarlijker geworden en een bezetting van Oekraine en
   de Baltische Staten staan op het programma. Amerika doet
   NIETS, behalve wat wapens leveren. China en Japan, maar ook
   China en Rusland, hebben nog wat aardappeltjes met elkaar
   te schillen. Territorium-kwesties. Voordat alles opvlamt,
   kan het best nog jaren duren, maar de richting is duidelijk.
   Vrede is allang voorbij.

   DS

   Verwijderen
 3. Wat is uw mening over de mogelijke collapse van de Sfr?

  http://www.zerohedge.com/news/2015-01-28/swiss-franc-will-collapse

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dit is een heel belangrijk artikel. Het vereist enige concentratie.
   Maar hij slaat, volgens mij, de spijker op zijn kop. Het moment
   komt naderbij, dat NIEMAND de CHF meer wil vasthouden, het wordt
   een hete aardappel. Velen denken, dat de CHF wel de laatste
   valuta is, die valt. Ieder andere valuta zou toch kwetsbaarder
   zijn? Probleem is, dat de Euro-koppeling de solvabiliteit van
   de SNB ernstig heeft aangetast. Geen Centrale Bank heeft
   ZO'N balans en is DUS aan herkapitalisatie toe.

   In de praktijk, zal met name de FED de SNB wel te hulp schieten,
   net zoals in 2008 (liquidity swaps), Toch kan Zwitserland wel
   eens het EERSTE land worden met een NIEUWE valuta!

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: Geen Centrale Bank heeft ZO'N balans en is DUS aan herkapitalisatie toe.

   Balans SNB in Miljard CHF (grof) 31-12-2014
   - 147 aan $
   - 238 aan Euro (Zover ik weet Duitse Bunds = eventuele DM Bunds)
   - 34 aan £
   - 21 Miljard Can. Dollar
   - 40 Milard Goud
   Tegenover oa.
   - 86 Eigen kapitaal
   - 68 Cash/Biljetten
   - 328 Girorekeningen inlandse banken

   SNB balans is ca. 81% van GDP.
   Mi. heeft de SNB de balans vergroot, liquiditeit gecreeerd, ook om de deflatie die al vele jaren in CH aanwezig is, tegen te gaan.

   Wat vind u het risico van zo'n balans? In de media is de indruk gewekt dat die 81% in Euro's is. De SNB kan de assets verkopen en daarmee de balans verkleinen, met als nadeel dat de munt sterker wordt.? En daarmee deflatie nog sterker bevorderd wordt.

   Waarom zou dan de CHF een hete aardappel worden?

   Daarbij heeft CH (net als Duitsland) vastgelegd in de grondwet dat de staatsschulden niet mogen stijgen. In Duitsland geldt die wet niet meer, immers het Europese Hof is nu het opperste Hof voor Duitsland (gezien uitspraak 14 januari jl).

   De Zwitserse staatsschuld is 35,4% van het GDP. De CH staat zou in geval van nood zonder problemen de SNB kunnen herkapitaliseren?

   Fors probleem wat ik in CH zie is de hoge prive-schulden, veroorzaakt door hypotheken. (Net als in NL)
   Daar tegenover staan een hele hoge pensioenspaarpot

   GL
   Verwijderen
  3. Correctie:
   Canadese Dollar en goud moeten ook zonder vermelding van miljard.
   Dus:
   - 21 aan Can. Dollar
   - 40 aan Goud

   Verwijderen
  4. @GRIJZE LEEUW:

   Er is bijna een unanieme mening, dat Zwitserland en dus de
   Zwitserse Frank financieel vrijwel onkwetsbaar zijn. Bij zo'n
   mening lijkt het altijd verstandig om te zoeken naar 'het addertje
   onder het gras'.

   Maar de Euros op de balans, waar u al op wijst, zijn waarschijnlijk
   'Duitse' Euros, die bij een eventueel uittreden, waarschijnlijk
   worden 'opgewaardeerd (net zoals Nederlandse Euros). 'Waarschijnlijk'
   in die zin, dat bij een eventueel einde van de Euro, er ook opeens
   een 'mandje' zou kunnen komen van 19 verschillende valuta's.
   Het is echter aannemelijk, dat een scheiding geschiedt met harde
   hand, NIET met onderlinge overeenstemming. Voorlopig profiteert
   Duitsland trouwens nog geweldig van de Euro-devaluatie, dus het
   is nog niet zover.

   Naast de hoge Zwitserse prive-schulden, is de verandering van
   'zwart geld', wat deel was van de DNA van het Zwitserse systeem
   sinds de Franse Revolutie (!), een 'game changer'. De helft van
   het Zwitserse bankwezen zal het niet kunnen bolwerken.

   Maar dan blijft er uiteindelijk minder over, dan men denkt. De grotere
   ondernemingen zijn multi-nationals, die draaien op voornamelijk
   niet-CHF valuta's. Rest nog wat horloges en wintersport (beetje
   overdreven).

   De SNB lijkt toch een kortzichtig beleid te hebben gevoerd door
   Goudbezit te verminderen en Eurobezit zo te verhogen. Nu is het
   opeens niet meer mogelijk om een zelfstandige koers te varen.
   Zwitserland vaart nu mee in de noodlottige stroomversnelling van
   de valuta-chaos.

   DS

   Verwijderen
 4. @

  Denemarken:

  DK BENCHMARK 5 YR Gov't Bond Index (Unbelievable!)‏

  Het NUTTELOZE gevecht om de EURO-KOPPELING te handhaven!

  https://product.datastream.com/dscharting/gateway.aspx?guid=83ec5d9a-9a43-423b-91c7-89aaba317f1a&action=REFRESH

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Geachte heer Schmull,

  heeft u een mening over dit artikel?

  Japan (de auteur, Marcel de Boer, heeft er een paar maanden gelden een tijd rondgereisd):
  Laagste stand werkeloosheid, Stijgende lonen, industriële productie, de consumentenbestedingen, machineorders en de export duidelijk weer in de lift

  Bank of Japan: nog meer stimulering werkt contraproductief
  http://fd.nl/economie-politiek/1092508/bank-of-japan-nog-meer-stimulering-werkt-contraproductief

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Dit is tijdelijk. De vooruitzichten lijken zeer somber.

   De Japanse bevolking krimpt door de vergrijzing scherp in. Er zijn
   opeens 27 miljoen MINDER mensen in de komende 20 jaar. De
   kwantitatieve verruiming (QE) dient om de gigantische schuld
   overeind te houden. Er worden nu MEER staatsobligaties gekocht
   dan er uitgegeven worden. Misschien WEIGEREN de overblijvende
   bezitters om die te verkopen aan de BOJ!

   Japan is nu hetzelfde als een PONZI-schema. Er komt een TEKORT
   aan nieuw bloed en het is interen geblazen. De spaarquote is nu
   NEGATIEF. Ongehoord.

   Als je in Japan zelf bent, ziet het er allemaal welvarend uit. Net zoals
   in de Chinese grote steden. Dat is bedriegelijk. Waarschijnlijk
   wordt het een race, welke van de twee het eerst struikelt.

   Trouwens, de Griekse eilanden zijn nog net zo mooi, ookal is
   Griekenland failliet en in een diepe depressie.

   DS

   Verwijderen
 6. Geachte heer Schmull,

  allereerst wil ik graag zeggen dat ik uw pianomomentjes @St Pancras fantastisch vind. Verder geloof ik ook dat deflatie en soberheid onze toekomst is. Behalve treasuries, wat kan ik als leek nog meer doen naast anoniem (nu al niet meer) ietwat zilverbaartjes inkopen? Gewoon cash euro's? Ook wil ik graag short in de indexes maar da's bijna niet te timen he. Heeft U een ander idee? Thx. in advance.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @UBERBEAR:

   Bedankt voor het compliment! Te zijner tijd zullen enkele piano-
   improvisaties voor het nageslacht worden vastgelegd. Eindelijk!

   Vandaag moest Carney van de Bank of England toegeven, dat
   er ZELFS in Groot-Brittannie deze zomer rekening moet worden
   gehouden met DEFLATIE, ondanks alle QE.

   Maar nu staat de rente op 0.5%, NIET op 5%, zoals in 2009,
   toen de BOE de rente fors kon verlagen om Engeland te redden.
   Wat nu? Carney zei heel stoer, dat de Centrale Bank GENOEG
   andere manieren had om het prijspeil niet te laten zakken. Dat
   MOET hij wel zeggen. Dat zei Japan ook, 20 jaar geleden. Maar
   het mocht niet baten.

   Deflatie is heel vervelend voor schuldenaren, inclusief de overheid.
   Niets aan te doen. GRIN AND BEAR IT, zoals ze in Engeland
   plegen te zeggen.

   Alleen Treasuries (vooral LANGE) en Dollars, blijven de vluchthavens.
   Ook wat fysiek Goud (munten) als verzekering. Maar Zilver zit
   voornamelijk in zwakke handen ('poor man's Gold) en is heel gevoelig
   voor de economie. In de jaren '30, stortte Zilver in en moest gesteund
   worden (het was 'strategisch'), terwijl China, die een Zilverstandaard
   had, verviel in Hyperinflatie na het opgeven van die standaard, Toen
   kreeg Mao zijn kans.

   Vergeet 'short' gaan. Misschien een PUT op de OEX, als aardigheidje,
   maar men moet de aflooptijd in de gaten houden en doorrollen:

   http://finance.yahoo.com/q?s=%5EOEX

   DS

   Verwijderen
 7. Financiële situatie Griekse banken mogelijk nog ernstiger dan gedacht

  http://www.volkskrant.nl/economie/financiele-situatie-griekse-banken-mogelijk-nog-ernstiger-dan-gedacht~a3850411/?akamaiType=FREE

  Dat het zover is gekomen is me echt een raadsel .
  Zit ik er ver naast als ik stel dat ons politieke systeem te inadequaat/onbekwaam (en dan druk ik me heel diplomatiek uit) is om voldoende kontrole uit te oefenen op het financiele systeem en we dus ook zullen moeten streven naar "nieuwe politiek"
  na de Crash?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De ELA-hulp aan Griekenland is dus weer flink uitgebreid, omdat
   een 'run' op de Griekse banken begrijpelijk is. Kapitaalcontroles,
   gelijk aan Cyprus, komen steeds dichterbij. Maar er is natuurlijk
   ook alle reden voor de Eurozone om tot een 'deal' te komen met
   Griekenland, want er staat teveel op het spel. Het mag dan een
   paar procent uitmaken van de Eurozone's BNP, er staat misschien
   wel 1000 miljard op de tocht, inclusief derivaten, etc. Dit is veel
   groter dan Lehman!

   Controle op het bankwezen is weliswaar versterkt, maar dat is
   van nature een slag in de lucht. Heel ingewikkeld! Bankiers zelf
   hebben GEEN kijk op hun eigen bank: teveel bewegende delen.
   Het aantal giftige leningen in Europa is de $ 64,000 vraag van
   tegenwoordig. Ik heb schattingen gezien van $ 3000 miljard, of
   25% van het BNP! Italie alleen al heeft toegegeven, dat er
   minstens $ 168 miljard oud zeer zit! Dat alles zal leiden tot
   een LAGERE levensstandaard voor alle Europeanen. Die schuld
   verdwijnt NIET. Bij afschrijving, KRIMPT het BNP in.

   DS

   Verwijderen
 8. @

  HULDE aan WELLINK (ex-DNB) !

  Als voorbeeld van wat er mis kan gaan noemt hij de beperkte liquiditeit in de obligatiemarkt. "Veel obligaties zitten in vaste handen. De vrij verhandelbare markt is misschien 1600 miljard euro groot. De ECB zet 1140 miljard euro in." Dan loopt de centrale bank het gevaar om, zoals Welink het noemt, prisoner of the financial markets te worden.

  http://www.iexprofs.nl/Column/Opinie-Economie-Beurs-vandaag/150309/Wellink-QE-kan-rampzalig-uitpakken.aspx?utm_source=IEXProfs_DagelijkseNieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Wellink-QE-kan-rampzalig-uitpakken_130215

  MEE EENS! QE kan RAMPZALIG uitpakken, als de Obligatiemarkt
  BEVRIEST. Dan is het onderpand verdwenen voor krediet! Dan begint
  de Kredietcrisis PAS ECHT.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Geachte heer Schmull, kunt U de daling in 30-y Treasuries verklaren (TLT)?
  is dit een tijdelijke dip of wordt de markt wat illiquide, zoals ik las op de site van Doyer&Kalff?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De recente daling van de TLT lijkt op een normale consolidatie in
   een opwaartse trend. Er was vorig jaar een ware explosie naar boven.

   Het kan best zijn, dat men dit jaar weer wat geduld moet hebben.
   De economie geeft gemengde signalen. De recente detailhandels-
   verkopen waren echter teleurstellend. Het lijkt, dat het goede nieuws
   over de arbeidsmarkt ('Payrolls') NIETS zegt over de komende
   afzwakking van de economie, want het is een indicator, die
   achter de boel aanloopt ('lagging', NIET 'leading'). Verder dalen
   de inflatoire verwachtingen scherp, zeker na de instorting van
   de olieprijs. Inflatie bepaalt hoofdzakelijk de lange termijn rente.

   Als de FED de rente verhoogt, terwijl de rest van de wereld juist
   verlaagt, dan is dat VRAGEN om een recessie! Dan DAALT de
   lange termijn rente scherp.

   DS

   Verwijderen
 10. @DS Shiller warns bond investors: Beware of ‘crash’!

  http://www.cnbc.com/id/102421990

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   "We can't go below zero, not far below zero," he said. "it seems to me this 'new normal' culture could last, but then it could crash."

   "I think it's a risky time to be investing in long-term fixed income," the economist said.

   "Yields have been trending down since 1981, over 30 years now," Shiller added in an email to CNBC on Thursday. "There could be a major turning point again in coming years, but I see no reason to think that such is imminent."

   Robert SHILLER verdient altijd de aandacht. Hij geeft zelf toe, dat het
   misschien nog even duurt. Maar een 'crash' in (kwaliteits-) vast-
   rentende waarden is ANDERS dan bij aandelen of grondstoffen.
   Het is een momentopname, want op de afloopdatum krijgt men 100%.!
   Aandelen en grondstoffen hebben geen afloopdatum en kunnen dus
   voor onbepaalde tijd laag blijven.

   In de praktijk, zijn 'instortingen' bij obligaties veel minder geweest
   dan bij aandelen en grondstoffen. En vergeet onroerend goed niet,
   wat soms moet worden afgebroken (winkels en kantoren).

   De kunst in de komende paar jaar wordt de 'timing' van een NIEUWE
   inflatie-cyclus. DAN is het voor obligaties voorlopig voorbij. Maar
   kijk eens naar Japan: het kan DECENNIA duren en trouwens de
   vergrijzing (wat stagnatie veroorzaakt) begint juist nu om zich heen
   te grijpen.

   We moeten echter WEL alert blijven. Vooral als er sprake zou zijn
   van GELDHERVORMING. Dus vermogen ALTIJD blijven SPREIDEN.

   DS

   Verwijderen

  2. https://twitter.com/Sir_Strangelove/status/521990570810802177/photo/1

   GL

   Verwijderen
  3. @DS Ik zelf snap heel erg weinig van het hele financiële systeem.
   Maar leer steeds een beetje bij, dankzij u.

   Wat ik absoluut niet begrijp is dat banken en centrale banken alles kunnen kopen.
   Voor mijzelf is dat gelijk aan toveren.Wie bepaalt dan de grens? En wie controleert wie? Banken hebben een bankengeheim dan is het toch alles mogelijk?

   Misschien dat ik het ooit begrijp.

   mvg/Bertus

   Verwijderen
  4. @BERTUS:

   Doorzichtigheid van het financiele systeem is zelfs voor de
   ingewijden heel moeilijk. Een bank is tegenwoordig bijna
   NIET te analyseren. Sommige bankanalisten geven dat
   eindelijk ook toe. Maar daarom moet men als belegger ook
   wegblijven! Waarom iets kopen, dat men niet begrijpt of
   wat anderen 'denken' te begrijpen?

   DS

   Verwijderen
 11. @ ALL:
  http://www.ftm.nl/column/de-macht-van-de-banken-uit-de-hand-gelopen/


  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Een belangrijk en begrijpelijk artikel. Het huidige systeem, waarbij
   het geldsysteem min of meer in niet-staatshanden raakte, bestaat
   al heel lang, generaties lang, in antwoord op de 'chaos' van
   prive-geld en prive-banken. Bepaalde krachten wisten dit systeem
   erdoor te drukken.

   Het grote nadeel van overheidsbemoeienis is, dat men dan
   de bureaucraten laat bepalen, hoe de 'markt' zou moeten werken.
   We hebben gezien, hoe welvarend de communistische staten
   daardoor werden! Zo'n systeem loopt ook spaak. Er ontstaan
   tekorten en corruptie lijkt de enige manier om iets te vergaren.

   Er hangt er wel degelijk verandering in de lucht, NA de komende
   depressie, die veel erger zou kunnen worden dan de jaren '30
   (helaas!).

   DS

   Verwijderen
 12. @DS Geopolitical risk in the equity markets

  https://www.youtube.com/watch?v=VGzYS_xAlP8#t=43

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Een goed, kritisch overzicht van de structurele veranderingen in de wereld.

   DS

   Verwijderen
 13. http://fd.nl/economie-politiek/1092716/de-geldboom-van-mijn-moeder-staat-in-bern-en-kopenhagen
  straks gratis hypotheek, maar vlg tekst niets om je bezorgd over te maken
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. (MARCJA):

   Dit is de wereld op zijn kop. Als men hardleers is, dan moet men
   maar voelen. Riskante activa zijn opeens niet meer riskant. Zeepbellen
   kunnen worden 'gestuurd'. Niets aan de hand.

   Helaas gaat het deze kant op, maar het eindpunt is heel triest!
   Er is niet alleen spraakverwarring, maar ook een gebrek aan LANGE
   termijn visie, want het recente verleden is de slechtste maatstaf,
   die er is. Negative rente is juist het begin van het EINDE.

   DS

   Verwijderen
 14. @DS "I Live In Constant Fear" Kyle Bass Explains How We Got Here

  https://realvisiontv.com/teaser/118191235

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beste heer Schmull,

  Nu donkere wolken op ons af dreigen te komen, vraag ik mij af of eraan ontsnappen mogelijk is. M.a.w. is er een scenario mogelijk waarin we de door u meerdere malen beschreven toekomst, kunnen afwenden? Zo ja, hoe zou dat kunnen als u het voor het zeggen zou hebben?

  Dank en groet,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Afwenden kan uiteindelijk niet, maar uitstellen wel. Als men een
   excessief schuldprobleem heeft, waarvan rente en aflossing steeds
   moeilijker worden, dan kan men bijvoorbeeld, in het geval van een
   overheid, obligaties uitgeven op basis van toekomstige
   belastinginkomsten als onderpand. Daar zijn dan waarschijnlijk
   wel kopers voor. Of nog vindingrijker, 'goed' of 'slecht'
   papier met elkaar vermengen in een securisatie met wat hogere
   rente en de pensioenfondsen verleiden dat op te kopen. Dan
   duurt het weer een hele tijd, voordat men echt ontdekt, wat
   voor vlees men in de kuip heeft.

   Maar afschrijving, herstructurering en 'verlenging' van schuld
   blijven uiteindelijk over, wat betekent, dat de crediteur verliest.
   Het zij zo, zo werkt de natuur.

   We leven echter nu in een tijd, dat men alle problemen denkt
   te kunnen oplossen via een Keynesiaanse superstimuleringsbeleid,
   wat eerst moet stuklopen, voordat we eindelijk overgaan tot de
   harde ingrepen, die nodig zijn en welke zullen leiden tot een
   HALVERING van het financiele systeem. Het zal eerst mis moeten
   gaan, voordat men doet, wat men moet doen, namelijk sanering.

   Daarna pas is er weer uitzicht op een nieuwe opgaande cyclus, die
   een generatielang kan duren.

   Sommigen hebben hun hoop gevestigd op een soort hyperinflatie, die
   de schuld wegblaast. Dat is een zeldzaam fenomeen, dat alleen
   in speciale omstandigheden ooit heeft plaatsgevonden, met
   veel ernstiger consequenties dan sanering. Of een soort 'reset',
   geldhervorming, die als 'deus ex machina' alles weer koek en ei
   maakt. Dromenland! Lees de geschiedenisboekjes er maar op na.
   Er komt juist een lange periode van soberheid, zoals die van onze
   overgrootouders. De huidige generatie denkt daaraan te kunnen
   ontkomen!

   DS

   Verwijderen
 16. http://slimbeleggen.net/rusland-goud-dollar-wereld-verbazen/66849/

  Uw mening hierover?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Na de instorting van de Roebel van 43% in amper 6 maanden, zal het
   Russische leiderschap wel genoeg hebben van een wereld, die
   door de Amerikaanse Dollar wordt beheersd. Natuurlijk is er
   toenadering tot China, maar die relatie is niet zonder argwaan.

   Jim ROGERS was te vroeg positief over Rusland, hij likt zijn wonden
   nu, maar misschien heeft hij een punt op de langere termijn:

   You may remember in the 1990s, and even the first decade of this century, everybody was enthusiastic about Russia. Lots of people had periodic bouts of huge enthusiasm. I was short the ruble in 1998, but other than that, I had never invested in Russia, certainly not on the long side. But a year or two ago I started noticing that things are changing in Russia. something is going on in the Kremlin. They understand they can't just shoot people, confiscate people's assets. They have to play by the rules if they want to develop their economy.   Now Russia has a convertible currency-and most countries don't have convertible currencies, but the Russians do. They have fairly large foreign currency reserves and are building up more assets. Having driven across Russia a couple of times, I know they have vast natural resources. And now that the Trans-Siberian Railway has been rebuilt, it's a huge asset as well.

   http://www.safehaven.com/article/36673/jim-rogers-on-opportunities-in-russia-and-other-hated-markets

   Rogers heeft vroeger veel succes gehad met markten, die men haat.

   Ik ben zelf nog niet zover! De FX-reserves zijn lang niet zo groot als
   ze lijken ( een fortuin werd verloren door de eerdere Roebel-steun),
   energie is 2/3 van het BNP, en het politieke systeem doet denken
   aan een GEVAARLIJK, geconcentreerd machtsspel.

   Een Goudstandaard wordt NOOIT VRIJWILLIG ingevoerd, want
   dat zou immers sterke beperkingen opleggen. Zo'n standaard
   heeft alleen kans, NA een depressie met internationale
   overeenstemming.

   Voorlopig is het uitgesloten, dat de Roebel of de Yuan OOIT
   kunnen concurreren met de Dollar, wat hun reserves ook zijn,
   zolang er geen democratie en geen onafhankelijke rechtsspraak
   gelden. De wereld ziet dat echt niet over het hoofd. Zulke
   systemen eindigen altijd in Revolutie.

   DS

   Verwijderen
 17. Wat verwacht u het komende halfjaar met betrekking tot de euro-dollar koers? Welke kant gat het het komende halfjaar op, is uw verwachting?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een uitspraak doen over een valuta, zeker op de korte termijn, is een
   hachelijke zaak, want er spelen teveel factoren een rol. Valutaspeculatie
   is daarom het moeilijkste, wat er is. 80% van die speculanten VERLIEZEN.

   De EURO heeft een enorme klap GEHAD, dus een technisch herstel
   is altijd mogelijk, zeker als Amerika besluit om de rentestijging weer
   uit te stellen of zelfs QE4 in te voeren. Dat laatste is mogelijk, als
   het verwachte economische herstel NIET blijkt uit te komen.

   De LONG-USD Trade is 'Crowded'. Dus op korte termijn oppassen geblazen. Maar de lange termijn vooruitzichten voor de USD zijn
   uitstekend. De Euro bestaat op langere termijn NIET meer. Geen
   schijn van kans!

   DS

   Verwijderen