Translate

donderdag 19 oktober 2017

DOORGEDRAAID


DOORGEDRAAID

De technologische ontwikkelingen op het gebied van algoritmes (‘algo’s) en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence - ‘AI’), volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat men zich terecht kan afvragen of die nog onder controle kunnen worden gehouden. Misschien zijn de algo’s al doorgedraaid, terwijl de wereld zich nog van geen kwaad bewust is. Daar zou je stil van worden, want dat zou catastrofaal kunnen aflopen.

Die arme algo’s zijn toch zo geprogrammeerd, dat die precies doen, wat er van hen verwacht wordt? Maar stel je eens voor, dat zij ervoor moeten zorgen, dat aandelen alleen maar blijven stijgen? En dat zij eigenschappen gaan vertonen van bovenmenselijk verstand, waardoor de mens overgeleverd wordt aan een totaal onzekere toekomst? De ontwikkeling van robot-automatisering is immers exponentieel (volgens de wet van Moore), waardoor de kans, dat iets, wat over 100 jaar ooit zou kunnen gebeuren, nu al plaatsvindt, terwijl de mens dat nog nauwelijks in de gaten heeft:


Momenteel wordt nog slechts 10% van de dagelijkse aandelenhandel in Amerika bepaald door fundamentele beleggers. Robots (‘bots’) maken in de financieele markten dus nu al de dienst uit. Is fundamentele aandelenanalyse slechts een nevenattractie?

       
Als financieele markten daardoor doordraaien en elke vorm van terughoudendheid dreigen te verliezen, dan staat de wereld een nog grotere waanzin van euforie te wachten dan de Nederlandse tulpengekte (1636 - 1637), de Mississippi bubbel (1716 - 1720) en de Zuidzee bubbel (1719 - 1720), bij elkaar! Zodra de beloofde gouden bergen uitblijven, volgt de ineenstorting en een structurele, decennia-lange, economische depressie net als toen. Alles is mogelijk, als men zijn gezond verstand verliest.

Ondertussen draait de S&P 500 index op volle toeren en heeft nu een veel hogere stand bereikt dan de voorspellingen van de meest optimistische beleggingsstrategen. Beleggingsstrategen blijven achter de feiten aanhollen, omdat de markten zich nergens van schijnen aantrekken. Voor professionele beleggers is het bijzonder pijnlijk om deze ongelofelijk sterke markt te missen. De meeste particuliere beleggers, die in 2017 netto-verkopers zijn geweest van beleggingsfondsen en ETF’s, krijgen het gevoel in het stof te bijten en zouden wel eens, net op het funeste onjuiste moment, massaal naar de aandelenmarkten kunnen terugkeren. Als iedereen hoopt op een stap terug in een opgaande markt, dan komt dat vaak niet uit. De S&P 500 index, na een stijging van 14% tot dusver in 2017, heeft nu bijna de langste periode achter de rug ooit, zonder een teruggang van 3%:


Sinds het begin van de S&P 500 index in 1928, is er sprake geweest van een gemiddeld jaarlijks rendement van 10% (7% na aftrek van inflatie), waarvan de helft bestond uit dividendrendement. De samenstelling van de index werd regelmatig aangepast. Het kapitalistische systeem, vooral in Amerika, trotseerde, tijdens die 89-jarige periode, een reeks van recessies, oorlogen en faillissementen. Algo’s zouden daarom kunnen concluderen, dat de beurs gewoon een loterij is zonder nieten, waardoor de kans groter wordt, dat de grootste aandelenbubbel ooit, nog voor ons ligt. De teruggang daarna wordt dan pas echt gevaarlijk.

Ondertussen is de nieuwe generatie van supercomputers (‘quantum computing’), die een miljoen-maal sneller zijn dan de huidige en niet meer gebaseerd zijn op tweetallige berekeningen, zoals 1 en 0 (‘bytes’), niet meer ver weg. Computers met quantum bits (‘qubits’), kunnen hele ingewikkelde berekeningen aan, waardoor een draagbare super-mini-computer binnen ieders bereik zou komen te liggen:


Dit betekent, dat men straks het idee zou kunnen krijgen, dat de wereld voorgoed is veranderd en bezig is om een grote technologische sprong vooruit te maken. De, aan computers gekluisterde, studiebollen (‘nerds’), lijken de wereld nu mede te beheersen. Staan we aan de vooravond van een van de meest opwindende periodes van de 21ste eeuw met ongekende economische groei en productiviteitsstijging? Zoiets spreekt pas goed tot de verbeelding! Bij een recente rondvraag (Bloomberg) onder 89 economen, was er niemand, die een economische recessie voorspelt in de komende 3 jaar! Geen wonder, dat deze opgaande markt pas zou kunnen eindigen, als er sprake is van algehele euforie en als iedereen doorgedraaid is.

Natuurlijk beleeft de wereld in 2017 de sterkste synchronische economische groei van de afgelopen 10 jaar. Volgens het IMF, blijven slechts 6 van de 192 landen achter bij de verwachtingen. Het optimisme over een historisch langere economische cyclus is niet van de lucht. De recente, zoveelste, superstimulering van China (‘credit impulse’), net voor het 19de Nationale Congres van de Chinese communistische partij, lijkt nog groter te zijn geweest dan tijdens de Grote Financieele Crisis in 2009. De meeste economen twijfelen er nu niet aan, dat hogere inflatie slechts een kwestie van tijd is. Wat zal het een schok worden, als dat weer niet uitkomt. Want de gigantisch gestegen wereldschuld, die rekent op koopkrachtverlies van het geld, zou de wereld dan op haar kop kunnen zetten.

Maar de meeste Centrale Banken hebben toch duidelijk te kennen gegeven, dat de teugels van het monetaire beleid zullen worden aangetrokken, ondanks de ‘te’ lage inflatie? De wereldeconomie lijkt, 8 jaar na de Grote Financieele Crisis, zodanig te zijn verbeterd, dat men openlijk durft te spreken over een normalisering van het rentebeleid en de inkrimping van de opgeblazen balansen der Centrale Banken. Vooralsnog schijnen de markten te geloven, dat het een en ander wel los zal lopen en dat dit geen chaos zal veroorzaken. Het kan ook zijn, dat de geloofwaardigheid van Centrale Banken al zodanig is gedaald, dat de markten zonder meer aannemen, dat het bij loze woorden blijft. Wie wil een recessie riskeren? Zo’n recessie was het directe gevolg van 16 van de 19 rentestijgingen in de afgelopen 100 jaar.

Vele financieele deskundigen houden daarom toch hun hart vast. Normalisering van het monetaire beleid, net zoals het afkicken van middelen waaraan men verslaafd is, gaat gepaard met ontwenningsverschijnselen. Bovendien kan de afhankelijkheid nog tientallen jaren aanhouden. Direct stoppen (‘Cold Turkey’) kan leiden tot een economische depressie. Toch is de druk enorm, vooral van de Bank of International Settlements (BIS), de bank van de Centrale Banken, om het in ieder geval te proberen.

Stephen ROACH (ex-econoom van Morgan Stanley): Centrale Banken worden niet geacht om populariteitswedstrijden te winnen:De kans is echter groot, dat alle goede voornemens voor normalisering, niet kunnen worden omgezet in daden. De wereld is immers al 10 jaar gewend geweest aan nul- of negatieve rente, terwijl er tienduizenden miljarden aan gelden ‘uit het niets’ werden en nog worden geschapen. De superstimulering van de ECB slaat bijvoorbeeld alles. De opkoop van obligaties is 7 maal zo groot geweest als de uitgifte daarvan (naar 40% van het Bruto Nationaal Product van de Eurozone)! Bij de Bank of Japan was dat 3 maal zoveel (maar toch naar 90% van het Japanse BNP) en bij de FED, die daarmee ophield in 2015, is de opkoop nooit groter geweest dan de uitgifte (naar 20% van het Amerikaanse BNP). De beperkte obligatiemarkt in de Eurozone was nooit geschikt voor QE, maar het werd destijds doorgedrukt. Als normalisering van het monetaire beleid echter mislukt, dan betekent dat een erkenning van ernstige onmacht. Dan zal men rekening moeten houden met een monetair beleid, dat niet meer onder controle is te krijgen.

Zie pagina 4:


Er is al een verschijnsel alom van angst ‘om de boot te missen’. Dat zou reusachtig toenemen, als normalisering nog lang op zich zou laten wachten. De vlucht in ‘vaste activa’ is dan niet meer te stuiten en een herhaling van 1929 ligt dan voor de hand en het daaropvolgende debacle ook. Want niemand denkt toch, dat de verhandelbaarheid van activa eeuwig is? Als het vertrouwen omslaat in zelfversterkend wantrouwen, dan zal men alleen kunnen handelen volgens afspraak, mits de markt nog geopend is. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, vanaf Juli, 1914, was de New York Stock Exchange, bijvoorbeeld, zelfs gedurende 4 maanden, gesloten.

Ondertussen zijn alle activa, zeker in verhouding tot het beschikbare inkomen, opgeblazen tot peperdure hoogten, terwijl de vermogensongelijkheid in de wereld nog nooit zo groot is geweest. Dat is een politieke tijdbom. Hebben de monetaire machthebbers werkelijk het lef om de markten een flinke draai om de oren te geven, zoals ex-FED directeur Paul Volcker in 1981, die, door middel van een rentestand van 20%, de inflatie de nek wist om te draaien van 14.8% (Maart, 1980) tot onder de 3% (1983)? Of zal de democratie verder aan banden moeten worden gelegd, zoals in China en Rusland allang is gebeurd? Geen bindende referenda meer en geen verkiezingen meer met tientallen partijen. Bij schijnbaar extreme meningen, is dan automatische ontzegging van het stemrecht of zelfs hechtenis te verwachten.

De meeste waarnemers geloven nog steeds, dat het monster van structurele deflatie voorgoed is verslagen. Men droomt weer van de terugkeer van de loon- en prijsspiraal van 50 jaar geleden ondanks alle demografische, technologische en globaliserings-argumenten voor het tegendeel. De internationale krediet-explosie, met China voorop, heeft geleid tot een overcapaciteit van alles en daarom wacht een economische depressie mettertijd juist rustig zijn beurt af. Bovendien was de reeele rente - de rente na aftrek van inflatie - sinds 2011 weliswaar negatief, maar de trend was toch opwaarts gericht. Zo’n opwaartse trend is uiteindelijk funest voor inflatie-gevoelige beleggingen, dus de Centrale Banken zijn een bij voorbaat verloren strijd aangegaan. Alle opgeblazen zeepbellen zullen barsten. De desillusie zal groot zijn, want de bezittende klasse met, voornamelijk, geleende activa, voelde zich net zo rijk.

Die bezittende klasse zou hetzelfde lot kunnen ondergaan als die in Parijs, tijdens de 18 maanden in de 18de eeuw, toen geld, ongedekt door iets tastbaars, schijnbaar ‘uit het niets’, de huizenprijzen 20-maal omhoog stuwde (de ‘Mississippi Bubbel’). Een economische depressie en een politieke revolutie waren het gevolg:


Het doet er trouwens niet toe als sommige Centrale Banken hun onzinnig monetair beleid van ‘kwantitatieve verruiming’ (QE) zouden blijven voortzetten, eventueel met echt ‘helikoptergeld’, want dan zal hun geld als betaalmiddel geleidelijk worden geweigerd, met ruilhandel als gevolg. Wie weet, is de prijs van Bitcoin dan $ 100.000, voordat het 90% daalt en verdwijnt.

De geschiedenis leert ons, dat de ‘door de zure appel heen bijten’ - mentaliteit van landen, zoals o.a. Amerika, Canada, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannie, ervoor zorgt, dat zoiets dergelijks nooit zal plaatsvinden.

Een dergelijke crisis zou het uiteenvallen van de Eurozone en de Europese Unie bespoedigen, want Noord-Europa zou weigeren om op te draaien voor het faillissement van Zuid-Europa. Het geduld om een politiek project vol te houden kent zijn grenzen. Europa’s kleine geheim (‘dirty secret’) is het aantal bankleningen, die in gebreke zijn (‘non-performing’, NPL’s) ter waarde van duizenden miljarden. De toekomst van de Euro blijft onzeker, zolang Noord-Europa niet te vinden is voor de onderlinge verdeling van staatsschuld en een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. De verdere integratie van Euroland lijkt onwaarschijnlijker dan ooit. De aanhoudende kapitaalvlucht van Zuid- naar Noord-Europa (Target2 euro-transacties) spreekt boekdelen. Een daadwerkelijke onafhankelijkheid van Catalonie (20% van het BNP van Spanje), waardoor de Spaanse staatsschuld als percentage van haar economie omhoog zou springen, zou deze trend aanzienlijk versterken. Heeft het vrije kapitaalverkeer binnen Europa zijn langste tijd achter de rug?


Voor grotere beleggers, is het daarom meer dan ooit zaak, om het vermogen internationaal te spreiden. Men moet steeds meer rekening houden met het ondenkbare. Overheden zullen weer hun toevlucht moeten nemen tot maatregelen om kapitaalstromen aan banden te leggen. Als de wankele Conservatieve minderheidsregering in Groot-Brittannie ten val wordt gebracht en wordt vervangen door het links radicale Labour, dan is de terugkeer van het regiem van kapitaalrestricties onvermijdelijk. Die waren in 1979, onder Premier Thatcher, afgeschaft, na liefst 32 jaar van kracht te zijn geweest!

Daarom blijven Amerikaanse Treasuries en Amerikaanse Dollars, waarvan de markten altijd geopend zullen blijven, onverminderd de voorkeur te verdienen bij elke vermogensallocatie, tegelijk met wat Fysiek Goud, onder eigen beheer en niet op naam van een financieele instelling. Bij de volgende crisis zal negatieve rente zich als een vlammend vuur uitbreiden, wat niets anders is dan een onethische strafheffing over zuur verdiend spaargeld. Dit laatste zou in Amerika politiek zeer explosief zijn en daardoor in mindere mate plaatsvinden dan in Europa met haar veel groter Sociaal Geweten.

MEDEDELING: Er zijn nu 5 soorten van lidmaatschap. Welk lidmaatschap past bij u? Leden kunnen profiteren van lunches en/of borrels en extra, mogelijk winstgevende, informatie via o.a. een reeks van regelmatige PAMFLETTEN. Van harte welkom bij de club! Velen onder u zijn al 10 jaar of langer trouwe volgers. Zie hiernaast voor nadere gegevens.

HET RIVA-EVENEMENT:

Komt u ook aanschuiven bij de RIVA BELEGGERSLUNCH en/of BORREL
op Vrijdag, 10 November a.s.? RESERVEER NU! Zie Blog voor nadere gegevens.

DIEDERIK SCHMULL        19 October, 2017        Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

===

114 opmerkingen:

 1. The madness of the Bitcoin mania continues with it going over $5700. I am trying to understand this insanity. In my research I came across an article that states the original source code came from the United States NSA through a fictitious person name Satoshi Nakamoto. The National Security Agency (NSA) is the intelligence agency of the United States Department of Defense. If this is true it would appear the United States is trying to gain control of the first world wide currency. Do you have any thoughts concerning this? Some of this information I got from an article from ZeroHedge. http://www.zerohedge.com/news/2017-06-12/exposed-real-creator-bitcoin-likely-nsa-one-world-currency

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   There are many unanswered questions surrounding BITCOIN.
   After a 5-fold increase this year alone, nobody can
   ignore possibly the largest bubble in our lifetimes.
   I am NOT a true believer at all (except in the
   blockchain technology, which has been hyped), but
   a lot of money is being made, while this bubble
   is going on. Regulators are taking a harder line.
   Hedge funds have become quite active. Is Bitcoin
   here to stay?

   The reality is, that the Deep State (Secret Service)
   has always been involved in the dark side of society.
   The CIA's involvement in the drug trade has been well
   documented. There was just too much money involved
   to pass up. So who knows! At any rate, the fear of
   missing out (fomo) forces people to learn about
   the wild world of cryptocurrencies and not to dismiss
   it as a scam, even though it eventually may well be,
   just like chain letters. I have a friend, who made
   a fortune with the latter, when it was still legal
   during the 1970's.

   DS

   Verwijderen
  2. Even after the segwit migration of bitcoin, the rate of transactions that bitcoin can process is only 14 transactions per second.
   In order for it be used a general method of payment, it will need to be able rival Visa, which does about 1500 transactions per second.
   The only way that they could approach those speeds, is if a secondary peer to peer payment network called the lightning network will be successfully implemented, but also used on a large scale.
   There are many doubts that that will succeed.
   There are many other crypto currencies that are already ready for mass adoption and are much faster, such as ripple and neo.
   So i just cannot explain why the ancient bitcoin is still so popular.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   DOES BITCOIN MINING WASTE ENERGY? 9 REASONS WHY THAT
   IS JUSTIFIED:

   https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/waste-electricity/

   For the TRUE BELIEVERS!

   DS

   Verwijderen
 2. @

  Een Europese Bankunie blijft wishful thinking. Geen verrassing!

  https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-19/europe-s-backward-step-on-banking-union

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 3. U schrijft halverwege het volgende: "Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, vanaf Juli, 2014".. Zit u er niet een eeuw naast?
  Brutus

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Lijkt het tij niet negatief te worden voor Treasuries ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Tot nu toe zijn de inflatoire verwachtingen alleen
   maar gedaald, ondanks alle superstimulering. De
   neergaande trend in rendementen van de 10-jarige en
   30-jarige blijven nog steeds in tact.

   De rendementen van de 2-jarige en 5-jarige zijn
   wat gestegen, vanwege de uitspraken van de FED,
   dat de rente in het komende jaar 4 maal zou
   stijgen. Daarom is de yield curve nog nooit zo
   'vlak' geweest in 10 jaar (het verschil in
   rendement tussen korte en lange Treasuries is
   het kleinst). De yield in de korte Treasuries
   zou dalen, zodra men denkt, dat de FED bluft.

   Maar een vlakke yield curve duidt op lage groei
   en lage inflatie. Een steilere yield curve zou
   duiden op meer economische groei.

   Uiteindelijk moet men rekening houden met
   rendementen van 1% of minder voor de 10-jarige
   (nu: 2.38%) en 2% of minder voor de 30-jarige
   (nu: 2.89%), wat de waardering zou verhogen.
   Daarom is elke zwakte in Treasuries tijdelijk,
   want bij de volgende recessie, wordt het pas echt
   feest.

   Daarbij komt, dat er een tekort is aan kwaliteitspapier,
   zoals Treasuries. Het Amerikaanse begrotingstekort als
   percentage van het BNP is scherp gedaald, waardoor de
   uitgifte van Treasuries historisch laag is.

   DS

   Verwijderen
 5. Goldman Sachs: 88% kans dat aandelen binnen 24 maanden in een langdurige dip belanden.
  https://www.businessinsider.nl/goldman-sachs-88-kans-dat-aandelen-binnen-24-maanden-een-langdurige-dip-belanden/

  Waarom we mogelijk aan de vooravond staan van een megacrisis.
  https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/waarom-we-mogelijk-aan-de-vooravond-staan-van-een-megacrisis

  Veiligste banken 2017.
  https://www.gfmag.com/worlds-safest-banks-2017/

  'Volgende crisis zal grootste uit historie zijn'
  https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/volgende-crisis-zal-grootste-uit-historie-zijn

  Bankencrash in Noord-Italie.
  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/10/21/norditalien-stuerzt-ab-die-brutalen-folgen-eines-banken-crashs/

  Grote angst in de financiele sector....
  https://www.youtube.com/watch?v=Z95WHJOgy-8

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Daarom blijven Amerikaanse Treasuries en Amerikaanse Dollars, waarvan de markten altijd geopend zullen blijven, onverminderd de voorkeur te verdienen"

  Zijn er voorbeelden uit het verleden waarbij bovengenoemde markten waren gesloten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De markten van Treasuries en Dollars zijn nooit gesloten
   geweest. Toen President Nixon de band tussen de Dollar
   en het Goud verbrak in 1971, was dat wel even een schok.
   Er waren geruchten, dat men even in Duitsland alleen
   Deutschmarks en geen Dollars accepteerde.

   Tegenwoordig kan men in vele landen met Dollars betalen
   en vele landen gebruiken de Dollar ook als betaalmiddel
   (11 landen). Wat Treasuries betreft, die zijn voor 90%
   het onderpand van het internationale kredietsysteem,
   vanwege de verhandelbaarheid en de kracht van Amerika.

   DS

   Verwijderen
 7. https://pbs.twimg.com/media/DMqTdprU8AApkUR.jpg

  This chart suggest 33K for DJIA. probable or possible?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Column: Exit dollar, welkom yuan
  https://www.telegraaf.nl/financieel/848818/column-exit-dollar-welkom-yuan

  Zolang China de yuan niet devalueert t.o.v. de usd zal er toch een shift ontstaan uit de usd richting yuan. Misschien wordt het een grote verrassing dat China niet devalueert.

  Ziet u dit als mogelijk?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Shift vanuit een oud westers imperium in zijn nadagen naar een steeds verder ontluikend en (ver)nieuw(end) oosters imperium.
   Waarop alle geschiedkundige en sociologische wetmatigheden steeds meer van toepassing blijken te zijn. Inclusief de westerse verkrampingen en wanhopige pogingen zonder enige diepgang of onderbouwde visie om vast te houden aan (of zelfs terug te keren -o.a.Trump- naar) "het oude" ondanks de volop zichtbare, steeds verder scheurende, maatschappelijke fundamenten daaronder.
   Tsja.... En we weten ook wat er op den (korte of langere) duur met valuta gebeurt in het verlengde van dergelijke verschuivende machtsprocessen.
   Miel

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Nu het Nationale Congres voorbij is en Trump's bezoek
   aanstaande is, kan er van alles gebeuren. Het valt
   wel op, dat (tijdelijk) deflatie in China is
   omgeslagen naar inflatie en dat de kapitaalvlucht
   is verminderd. Maar de Yuan is nog veel te
   overgewaardeerd. De Dollar lijkt trouwens
   naar boven uit te breken ten opzichte van vele
   belangrijke valuta's. Dus de Yuan komt t.z.t.
   ook aan de beurt. De Dollar is zeer ondergewaardeerd:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=DXY&insttype=Index&freq=2&show=&time=13

   DS

   Verwijderen
  3. @MIEL:

   Ik hoor al 50 jaar, dat de ondergang van de Dollar,
   van het Westen en van met name Amerika, voor de deur
   staat. Niets is minder waar. Integendeel.

   In de jaren '80 was het Japan, dat even de wereld
   zou overnemen, maar in '89 barstte die bubbel.
   Nu is het China, terwijl iedereen toch zou
   moeten weten, dat demografie en schuld nog
   veel ernstiger zijn dan Japan destijds.

   Alle cijfers van China zijn super-onbetrouwbaar,
   waardoor de totale schuld wel eens 2 maal zo
   groot zou kunnen zijn, als percentage van haar
   economie, dan die van Amerika. Verborgen kredieten
   te over. Dus die bubbel barst gegarandeerd.

   De Chinese reserves zijn een illusie en zouden
   als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

   China ziet die bui al aankomen ('Minsky moment'
   werd al geuit op het recente Nationale Congres)
   en daarom is het collectief leiderschap nu
   vervangen door dat van de 'sterke man.

   Als de Chinese bom barst, zal het decennia duren,
   voordat het land er weer bovenop komt, net zoals
   Japan. Alle leden van het Politburo zijn multi-
   miljardairs vanwege alle corruptie en reken maar,
   dat zij hypernerveus zijn als het misgaat.

   Amerika heeft een veel jongere bevolking, vooral
   vanwege de immigratie. Verder is het een echte
   rechtsstaat en een echte democratie. Daarom blijft
   de Dollar nog decennialang Koning.

   DS

   Verwijderen
  4. Duidelijk verhaal, waar ik grotendeels mij in kan vinden.
   Zeker de verfoeide immigratie is (daar) uiteraard gewoon een groeiverhaal.

   Kanttekening is wel dat de USA onder de Republikeinse partij natuurlijk niet echt heel democratisch bezig is.
   Trump heeft minderheid stemmen gekregen en is toch OPUS, de Republikeinen met hun belangen en zeer eenzijdige vertegenwoordiging (oud/blank/rijk) vertegenwoordigen USA bevolking niet ten volle.

   Verwijderen
  5. @PLOF:

   Inderdaad wonnen 5 Amerikaanse Presidenten, van de
   45 in totaal, in het Kiescollege, zonder een
   algemene meerderheid van stemmen. Dit is zeker
   wat onbevredigend.

   Zal dat Kiescollege ooit worden afgeschaft? Want
   de President wordt dus nooit rechtstreeks gekozen
   door de kiezers.

   Daarvoor is verandering van de grondwet nodig, wat
   de medewerking vereist van alle staten. De staten
   met weinig bevolking zouden dan een stap terug
   moeten doen en genoegen moeten nemen met een
   permanente overheersing door de staten met een
   grotere bevolking, die vaak ook nog berucht zijn
   vanwege kiezersfraude (het 'failliete' Illinois
   van Obama!).

   Zo'n systeem zal in de praktijk moeilijk te veranderen
   zijn, tenzij die minderheid van stemmen ooit
   meer zou voorkomen. Dan wordt de druk veel groter
   om het systeem te veranderen, want alle andere
   regionale en lokale verkiezingen vinden plaats
   op basis van de meerderheid der stemmen.

   DS

   Verwijderen
 9. Over de opbouw van ons economisch systeem : http://zonnereiziger.wixsite.com/systeemcrash/single-post/2014/07/29/De-opbouw-van-ons-economisch-systeem
  Klopt de analyse van deze auteur ? Zijn we inderdaad niet echt bezig het fundament (natuurlijke rijkdommen) van ons financieel systeem te ondergraven ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Dit is een verwarrend artikel. Schaarse grondstoffen?
   Dat horen we al eeuwenlang, maar de mens is inventief
   en dus zijn de grondstoffenprijzen, na aftrek van
   inflatie, al eeuwenlang in een neergaande trend.

   Het ergste komt nog. De bubbel in grondstoffenprijzen
   is tijdelijk en opgeblazen door onorthodoxe
   monetaire maatregelen. Wij maken het nog mee, dat
   de olieprijs WEER halveert (en Saoedie-Arabie failliet
   gaat).Er is een hele discussie mogelijk over
   de funeste invloed van rente en derivaten, maar
   men moet niet vergeten, dat zoiets zich over een
   lange tijd heeft ontwikkeld. Vroeger was krediet
   aleen voorbehouden aan de top 0.1%, maar tegenwoordig...

   Het financieele systeem verandert voortdurend en
   een schuldensanering is de gewoonste zaak van de
   wereld. Of besluit de wereld weer terug te keren
   naar ruilhandel? Sommige arme landen, ja, maar
   de meeste landen zullen zich weten aan te passen.

   DS

   Verwijderen
 10. DS: ...Wij maken het nog mee, dat
  de olieprijs WEER halveert (en Saoedie-Arabie failliet
  gaat).....

  Dat zal de geopolitieke situatie in het MO en dus de wereld, heel sterk beinvloeden. M.i. niet ten voordele van de VS!?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een nog lagere olieprijs is juist positief voor de
   wereldeconomie en vooral voor Amerika. De chaos in
   het Midden-Oosten wordt wel groter, maar velen
   zullen daarvan profiteren. Men gelooft toch niet,
   dat het verfoeilijke feodale systeem in de Arabische
   Staten eeuwig te handhaven is? Allemaal zullen ze
   vallen, als domino's. Dat gebeurde vroeger in
   Europa ook.

   DS

   Verwijderen
 11. Lijkt mij een buitenkans voor Iran om DE regionale grootmacht te worden hierbij ook gesteund door Rusland en China, waardoor de petrodollar zijn invloed gaat verliezen.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De invloed van IRAN zal zeker toenemen, ookal omdat
   Amerika haar vingers niet opnieuw zal branden aan
   een grootscheeps militair conflict aldaar. Vooral
   Israel zal dat moeten verwerken.

   Maar wie wil Russische Roebels of Chinese RMB, die
   niet vrij inwisselbaar zijn, laat staan Iraanse Rials,
   die onderhevig zijn aan sancties? De rol van
   de Dollar in het internationale betalingsverkeer
   is in de afgelopen jaren juist gestegen, terwijl
   die van de Euro is gedaald. Dat blijft nog
   decennia zo, ondanks alle indianenverhalen.

   De Dollar lijkt vandaag uit te breken naar boven.

   DS

   Verwijderen
 12. Beste Diederik,

  Bill Fleckenstein bespreekt op realvision zijn gedachten over het wegstrepen van staatsschuld in de handen van CBs. In de praktijk zal dit dan plaatsvinden door de maturity te verlengen verwacht ik zelf (zo lijkt het nog bijna iets normaals, en heb je geen gat in de CB-balans zolang de bonds voor nominale waarde worden gewaardeerd). Staat betaalt de rente aan zichzelf, dus die kan hetzelfde blijven. Ik ben er zelf zo langzamerhand steeds meer van overtuigd dat dit gaat gebeuren. Bill F. verwacht dat de USA ook zal volgen en meent dat dit juist voor Europa met zijn regels en Duitsland wellicht moeilijker wordt (alhoewel verlenging van maturities of andere vorm van forberance ook in Europa mogelijk moet zijn m.i.). Ik ben het eens met hem. Ben benieuwd hoe jij dat ziet.

  In mijn ogen wordt door de oorlogsgeneratie aan Amerika (en de Amerikanen) te veel grootsheid toegedicht dan door de generaties daarna. Natuurlijk, dat waren de bevrijders, dat snap ik (ik ben ze ook erg dankbaar met mijn 42 jaar). Maar het huidige Amerika is niet het Amerika van 60 jaar geleden. The powers that be in Amerika, de bezittende klasse, wil goedkoop geld. Als er geen goedkoop geld is, dan graag een overheid die de bestedingen op peil houdt. Die moeilijke beslissing, die nemen ze pas als alle andere opties zijn geprobeerd (Churchill toch?). Wegstrepen van schuld (of dan extreme verlenging van maturities), lijkt me typisch één van die andere opties die ze eerst zullen proberen. Dus ik ben het niet me je eens. Neemt niet weg dat ik je ideeën en blog buitengewoon waardeer.

  Gr Ludwig von Mises

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON MISES:

   Schuld verdwijnt nooit, maar kan in vele gevallen
   wel heel lang worden verlengd. Schuld in een
   buitenlandse valuta anders dan de eigen valuta,
   kan in de meeste gevallen maar zelden worden
   verlengd (Zie Venezuela, die wanhopig probeert
   om de betalingen bij te houden van Petroleos de
   Venezuela (PDVSA).

   Het ligt aan de historische mentaliteit van een
   land. Spanje ging 13 maal failliet. De 80-jarige
   oorlog met Holland werd veroorzaakt doordat die
   conservatieve Hollanders nog wat zakcenten hadden,
   want Spanje was altijd blut.

   Groot-Brittannie heeft, tot nu toe, altijd aan haar
   verplichtingen voldaan, zij het soms met tussenpozen
   van enkele eeuwen (in het geval van de Zuiderzee Bubbel).
   Elke cent, geleend van Amerika en Canada, tijdens
   de Tweede Wereldoorlog, is inmiddels terugbetaald:

   http://news.bbc.co.uk/1/hi/6215847.stm

   https://www.gov.uk/government/news/repayment-of-26-billion-historical-debt-to-be-completed-by-government

   Wegstrepen van schuld is onmogelijk, maar voortdurende
   verlenging van maturities wel, mits die schuld aan
   zichzelf is, wat ontstaat, als er QE is. Dus men kan
   stellen, dat QE de schuld kan verkleinen, als de
   koopkracht van het geld blijft dalen, oftewel
   bij inflatie. Bij deflatie is het andere koek.
   Voorwaarde is ook, dat Centrale Banken hun balansen
   dus nooit of in bescheiden mate zullen verkleinen.

   We zullen zien! De wereld kan best nog jaren doorgaan
   met QE en lage of negatieve rente, ondanks alle
   'goede' voornemens. De inflatie DAALT nog steeds,
   met onderbrekingen. Zelfs de FED zal de rente
   in December a.s. (volgens A. Gary Shilling)
   waarschijnlijk NIET verhogen.

   Maar ik weiger te geloven in een tijd, dat alle risico's
   opeens zijn verdwenen, omdat de wereld, voor het eerst
   in de geschiedenis, de schuld zomaar weg kan toveren.
   Er komt GEEN zachte landing na dit feest.

   DS

   Verwijderen
  2. @LUDWIG VON MISES:

   AANVULLING: Het moge dus, volgens het bovenstaande,
   duidelijk zijn, dat Schuld alleen verdwijnt bij
   een faillissement, wat leidt tot afschrijving van
   het bezit (activa) van de schuldeisers.

   Soms gebeuren er echter onverwachte dingen: toen
   de Soviets na 1917 zich distantieerden van alle
   schulden van het Tsaristisch regiem, waren
   miljoenen daarvan de dupe in Frankrijk, Belgie
   en Japan. Frankrijk en Japan ruilden die
   Tsaristische obligaties om in Franse en Japanse
   obligaties! Maar niet alles werd omgeruild,
   dus originele Tsaristische obligatiebewijzen
   circuleren nog steeds:

   http://www.cadtm.org/Russian-bonds-never-die

   Verder is het uiterst onwaarschijnlijk, dat
   Amerika ooit in gebreke zal blijven en het dus
   tot een faillissement zou laten komen. Amerika
   staat er veel beter voor dan de meeste andere landen.
   De totale schuld is weliswaar 400% van het BNP
   (waarvan staatsschuld: 103%), maar China heeft
   naar schatting het dubbele, net zoals Groot-Brittannie
   en talloze andere landen. Die landen hebben
   in ieder geval nog hun eigen valuta, die ze
   kunnen 'drukken', maar als de ECB ooit misgaat,
   dan is de ramp niet te overzien voor Italie,
   Griekenland en Portugal, etc.

   DS

   Verwijderen
 13. Geachte heer Schmull,

  Graag uw visie op het volgende:

  Authord by Kevin Muir via The Macro Tourist blog,
  At las week’s Communist Party Congress meeting in Beijing, the governor of the PBoC (People’s Bank of China) said the following;
  “If we are too optimistic when things go smoothly, tensions build up, which could lead to a sharp correction, what we call a ‘Minsky moment’. That’s what we should particularly defend against.”

  China’s (de)Dollar Bonds
  The Chinese government has sold its first dollar bond issue in thirteen years. Given that fact alone, the idea is causing more than a little confusion, perhaps consternation. Why now? What are they really up to? It seems as if it is contradictory, especially given China’s very public positions against the dollar as hegemonic reserve (the coming market for oil in CNY, for one).
  .....
  Ultimately China’s real problem is Janet Yellen. Not that her RHINO’s are causing eurodollar problems, but that the US central bank pays no attention at all to eurodollars and sees them as nothing more than a funny, quirky little niche part of the global market rather than the world’s actual, effective reserve currency. Thus, the Chinese in seeking a way out of the eurodollar’s constant pains have no one to realistically negotiate with where it would really matter. Every Treasury, Finance Ministry, or central bank official in the West would be discussing global currency with them as if it was still 1955.

  The Chinese still need a whole lot of dollars and inventive ways to find and obtain them, and at the same time they are actively trying to reduce how many dollars they still need. There is no contradiction, just more confirmation of what continues to be the world’s biggest problem. How does one lost decade become two, or even three? We are finding out in real time.

  http://www.alhambrapartners.com/2017/10/26/chinas-dedollar-bonds/

  Ik blijf dit eurodollar probleem fascinerend vinden omdat er vrijwel nergens over gesproken wordt. Kan het echt zo zijn dat het systeem dat al sinds de jaren 60/70 voor de voornaamste wereldliquiditeit zorgt, tegelijkertijd al die decennia door geen enkele partij wordt onderhouden, geen CB, noch BIS of IMF? Er zijn nergens officiële cijfers als ik het goed begrijp.

  Begrijp ik ook goed dat misschien wel 90% van alle wereldhandel door eurodollars gefinancierd wordt, en dat tweederde van alle wereldschulden in dollars gedomineerd zijn, maar dat de FED enkel verantwoording draagt voor het percentage van dollars dat daadwerkelijk op de balansen van in de VS gevestigde banken staat? M.a.w. als eurodollar liquiditeit opdroogt en dollarschulden wereldwijd dienen te worden afbetaald, dat dit dan hoe dan ook zal moeten leiden tot of een immense dollar stijging en/of default van de dollar leningen? De mogelijke impact wereldwijd hiervan lijkt dan apocalyptisch.

  Dit zullen CB's/politicy toch nooit vanaf de zijlijn toestaan, die zullen dan toch middels het creeeren van nog meer nieuwe schulden het systeem proberen te redden van een vrije val?

  Graag uw visie?

  Bedankt en met vriendelijke groet,

  John


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHN:

   Dit onderwerp ligt mij na aan het hart, al decennialang.
   Gelukkig heeft u opgemerkt, hoe belangrijk dit wel is,
   in tegenstelling tot de legers van half-intellectuelen,
   die geen idee hebben van de werkelijke gang van zaken
   in de financieele wereld en maar blijven doorzeuren
   over de ondergang van de Dollar.

   De Eurodollar markt (dus Dollars BUITEN het Amerikaanse
   banksysteem en BUITEN de bevoegdheid van de Amerikaanse
   overheid) financiert 90% van de wereldhandel. Er is
   een DOLLARTEKORT, omdat er een tekort is aan ONDERPAND.
   Zonder onderpand is er geen financiering. De meest
   gebruikelijke vorm van onderpand zijn Treasuries.

   Als Amerikaanse bedrijven hun buitenlandse winsten
   van $ 3000 miljard zouden kunnen repatrieeren zonder
   een bestraffende belasting, wat Trump misschien
   gedaan krijgt, dan wordt het Dollartekort NOG GROTER.

   De FED is gedwongen om af en toe op te treden als
   de Centrale Bank van de gehele wereld, waardoor
   er tijdens de Financieele Crisis van 2007 - 2009
   zo'n $ 15000 miljard aan Dollar Liquidity Swap Lines
   moesten worden ingesteld met talloze andere
   Centrale Banken. Die zijn allemaal inmiddels
   terugbetaald:

   https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_liquidityswaps.htm

   De Eurodollar markt kreeg in 2007 een enorme deuk,
   waarvan zij nog niet is hersteld, want QE was
   daarvoor geen oplossing. QE is een instrument om
   de kosten van kapitaal te bepalen (rente),
   NIET om het onderpand voor elkaar te krijgen.

   https://capitalistexploits.at/2016/12/eurodollar-market-it-all-starts-here/

   Wordt vervolgd.

   DS

   Verwijderen
  2. @JOHN:

   64% van de reserves in de wereld ($ 12000 miljard) is
   in Dollars. De Chinese RMB is bijna te verwaarlozen,
   want het is gekoppeld aan de Dollar en niet vrij
   inwisselbaar. Als de RMB zou zweven, zoals de Dollar,
   dan verliest China de controle over de stand van
   haar valuta. Zweven betekent, dat een valuta
   afhankelijk is van Vraag en Aanbod, een gruwel
   voor het Chinese Politburo.

   China heeft een betalingsoverschot, wat een handicap
   is om de RMB een reserve-valuta te maken, want
   de markt zou nooit genoeg RMB kunnen krijgen.

   Als Amerika haar tekort op de lopende rekening
   verlaagt, dan wordt het Dollartekort nog groter.
   Het tekort op de lopende rekening is 2.6% van het BNP,
   maar was in 2006 bijna het dubbele. Een kleiner
   tekort op de Amerikaanse lopende rekening, verergert
   het Dollartekort. De enige tijd, dat Amerika een
   overschot had op de lopende rekening was:
   in de depressie van de jaren '30 vanwege
   Protectionisme en America First......

   http://wallstreetexaminer.com/2017/09/demise-dollar-dont-hold-breath/

   De Totale Wereldschuld luidt voor het merendeel
   in Dollars (80% +), vooral de schuld, die buiten
   de balans staat (off-balance sheet), met name
   FX & Derivaten-schuld.

   Om de Dollar te vervangen, zijn tientallen
   duizenden miljarden vereist, maar er is
   in de wereld geen enkel land, die dat
   aan zou kunnen.

   China heeft trouwens net een dag na het
   19de Partijcongres, voor het eerst in 10 jaar,
   een Dollarobligatie uitgegeven van $ 2 miljard
   tegen een rendement dichtbij die van Treasuries,
   ondanks de verlaging van de Credit Rating. Dit
   is meer symbolisch, want de staatsschuld in
   niet-RMB is slechts 1 % van de totale Chinese
   staatsschuld.

   Wordt vervolgd

   DS

   Verwijderen
  3. @JOHN:

   De Dollar heeft een structurele steun in de rug,
   door minstens $ 1000 miljard aan jaarlijkse
   rentebetalingen, door de monetaire verkrapping
   van de FED vergeleken met de andere Centrale
   Banken, door geopolitieke onzekerheden (Catalonie
   en de Eurozone!), door de Commitment of Traders
   (COT) in de Futures markt (Dollar Shorts & Euro Longs,
   welke moeten worden gedraaid), door het Amerikaanse
   schulden plafond (debt ceiling), dat bij de volgende
   verhoging, het Dollartekort weer vergroot en door
   de indruk, dat Trump niets gedaan krijgt bij het
   Congres, wat wel eens zou kunnen meevallen. Het
   Congres staat op 13% in de opinie-peilingen!

   Verder is het bijna ongehoord, dat het rendement
   van Italiaanse rommelobligaties (junk) bijna
   niet verschilt van die van Treasuries. Bij de
   volgende Eurocrisis, loopt het storm op de Dollar.
   De Euro zal het op den duur NIET halen, want het
   is een valuta zonder land, net zoals Bitcoin.

   DS

   DS

   Verwijderen
 14. Ietsje off-topic.
  U schreef, in reactie op een vraag van Joseph Stanick op 19 sept jl., over het aankoopbeleid van goud door de Chinese overheid. Denkt u dat beleggen in iShares Physical Gold ETC, een mogelijkheid biedt om tzt van deze reset te profiteren? Graag uw mening.

  Met vriendelijke groet,

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Een belegging in de iShares Physical GOLD ETC (SGLN)
   lijkt soliede. Er is $ 3 miljard aan vermogen en
   het wordt gesteund door BLACKROCK. Probleem is,
   dat dit een schuldbewijs (debt security) is, geen
   rechtstreekse belegging in Fysiek Goud. Als de wereld
   op zijn kop staat, wordt men Crediteur:

   https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/258441/ishares-physical-gold-etc-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=individual

   Voor een rechtstreekse belegging in Fysiek Goud lijkt
   de ZKB GOLD ETF (ZGLD.SW) meer geschikt. Bij een
   bepaald bedrag, bestaat er het recht op omwisseling
   naar Fysiek Goud, wat bij andere beleggingsfondsen
   niet bestaat:

   https://www.zkb.ch/de/gs/lp/gold-etf.html

   https://www.bloomberg.com/quote/ZGLD:SW

   DS

   Verwijderen
  2. Maar hebben ze bij ZKB dat goud ook ter beschikking?

   Verwijderen
 15. Wat is uw visie op het doorgaan van QE door de ECB, zij het met 30 miljard per jaar. Is er wel een weg terug en zo nee waar/wanneer/hoe gaat dit eindigen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 16. 30 miljard per maand moet dat zijn gr.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad, dat scheelt nogal, bedankt !
   gr Harold

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   De ECB zal nog heel lang moeten doorgaan met een
   vorm van QE (misschien wel met de aankoop van
   aandelen, zoals de Bank of Japan, want er is een
   tekort aan Europese obligaties). Prioriteit
   is een 'oplossing' van het Italiaanse schuld-
   probleem. Italie heeft cruciale verkiezingen
   in 2018 en er wordt al gesproken over een
   'paralelle valuta', naast de Euro. Om dat
   in de kiem te smoren, zal Duitsland misschien
   toch haar medewerking verlenen aan een
   Europees Monetair Fonds, wat kan dienen
   als dumpingplaats voor Europese probleemleningen.

   Europa kan zich geen QT (verkrapping) veroorloven,
   want de Euro staat op het spel. Dus reken maar,
   dat QE nog 5 of 10 jaar duurt en bij de volgende
   crisis weer wordt vergroot. De instandhouding van
   dit politieke project gaat boven alles.

   https://www.nzz.ch/finanzen/diskussionen-um-einen-rettungsring-fuer-den-euro-ld.1324883

   DS

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   De Bank of Japan bezit nu al 75% van alle ETF's!
   Dit toont aan, dat 'oneindige' QE in zicht komt.
   De ECB kan hetzelfde doen, ondanks de tegenstand
   van Duitsland en Nederland, die toch maar
   weinig in de melk te brokkelen hebben:

   http://www.zerohedge.com/news/2017-09-11/wtf-chart-day-boj-now-owns-75-japanese-etfs

   Toch bezit de BOJ niet meer dan 2.5% van de totale
   marktkapitalisatie van de NIKKEI. Dus 'beleggen'
   is straks ZONDER RISICO (even slikken...)

   DS

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   Hierbij een BEVESTIGING van de verlaging van
   risico-premies bij activa (!):

   The self-declared aim of the Bank of Japan is to conduct a programme of asset purchases “with a view to lowering risk premia of asset prices" (Bank of Japan 2013).

   http://voxeu.org/article/quantifying-effect-bank-japan-s-equity-purchases

   DS

   Verwijderen
  5. "De ECB kan hetzelfde doen, ondanks de tegenstand
   van Duitsland en Nederland, die toch maar
   weinig in de melk te brokkelen hebben:" Ik vind het heel moeilijk te geloven dat met name/zelfs Duitsland het beleid van de ECB niet kan stoppen. Of heet de ECB en Europa achter de schermen, Duitsland? Groet.

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   Volgens MNI News, waren er 5 van de 19 stemmen
   'tegen' een 'open-ended' QE. De tegenstemmers
   blijven bij de ECB dus ver in de minderheid.

   Duitsland heeft bovendien een 'handicap':
   een overschot op de Lopende Rekening van
   10% van haar BNP, het hoogste ooit. Daar
   zijn vele redenen voor, maar niemand heeft
   medelijden met Duitsland (en Nederland),
   die het goed doen 'ten koste van de rest'
   (omdat de Euro voor hen veel te laag staat).

   Als zij de Deutschmark resp Gulden nog hadden,
   dan stonden die valuta zeker 30% hoger en
   dat zag het economische plaatje er drastisch
   anders uit.

   DS

   Verwijderen
 17. Feeling stuck, angry, jealous or frustrated? In this video I share a quick story illustrating that sometimes all we need to do is let go. What's holding you back? Share what issues you are ready to let go of in the comment section below.

  HOW TO CATCH A MONKEY

  https://www.youtube.com/watch?v=IpJmpClJi4E

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 18. What Could Pop The Everything Bubble?
  http://safehaven.com/article/44777/what-could-pop-the-everything-bubble

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Henrik Zeberg Jensen‏ @HenrikZeberg
  Following up on my #EURUSD forecast. Strong wave down has begun. Fast drop to 1.143 - but this wave is not over before 1.119. LT-target=0.84

  Gezien de wereldwijde schuld in usd , zal dit veel pijn gaan doen.Zou dit een gamechanger kunnen zijn?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Absoluut. Maar zo'n sterke Dollar zal niet de
   bedoeling zijn van de beleidsmakers. We moeten
   afwachten, wat er in 2018 terecht komt van het
   'strakkere' monetaire beleid. Drie rentestijgingen
   lijken een brug te ver. Vergeet niet, dat Powell,
   de nieuwe FED-voorzitter, afkomstig is van Wall Street
   (Carlyle) en geen econoom is.

   DS

   Verwijderen
 20. Is dit onzin of niet?

  ‘2018 wordt het jaar van de lang verwachte nieuwe wereldmunt’

  https://jdreport.com/2018-wordt-het-jaar-van-de-lang-verwachte-nieuwe-wereldmunt/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROOS DHONT:

   Er is al een wereldmunt en dat is en blijft de Dollar.
   Met de Dollar kan men overal terecht, omdat het voldoet
   aan alle voorwaarden voor een wereldmunt: het machtigste
   en verreweg het rijkste land, plus een rechtsstaat en
   een eeuwenoude democratie. De Dollar heeft in de komende
   tientallen jaren NIETS te vrezen. Wie wil nu betaald
   worden in een valuta, die onverhandelbaar is en elk
   moment kan verdwijnen?

   Er komt helemaal geen SDR en dan nog wel gekoppeld aan
   Blockchain. Die vlieger van SDR is al tientallen
   jaren nooit opgegaan en Blockchain is met alle hype,
   nog in een experimentele fase. Bitcoin is te mooi
   om waar te zijn, dus is dat ook zo en moet men
   dubbel oppassen. Geld kan zomaar verdwijnen door
   hacking en fortuinen zullen dan ook op die manier
   verdwijnen. Laat u niet van de wijs brengen door
   die techneuten, die de wereld even denken te
   veroveren. Te gek voor woorden.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord. Een hype, ook weer een zeepbel dus de Bitcoin en aanverwanten.

   Wat u reeds geruime tijd aangeeft:

   " Hebben we dan niets geleerd van de kredietcrisis? Situatie vandaag lijkt op die van 2007"

   https://www.volkskrant.nl/economie/hebben-we-dan-niets-geleerd-van-de-kredietcrisis-situatie-vandaag-lijkt-op-die-van-2007~a4532329/

   Verwijderen
 21. Italy Target2 Imbalance Hits Record €432.5 Billion As Dwindling Trust In Banks Plunges
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-06/italy-target2-imbalance-hits-record-%E2%82%AC4325-billion-dwindling-trust-banks-plunges

  Dus Italie(en Spanje etc) kunnen goederen e.d. importeren zonder een direkte betaling en als de Target2 verplichting van Italie aan de ECB echt veel groter wordt, dan zouden de overige landen deze schuld moeten betalen aan de ECB wanneer Italie eruit zou stappen.

  Klopt dit en zijn we dan niet op weg naar een katastrofe?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De Target2 onevenwichtigheden zijn het gevolg van de
   massieve kapitaalvlucht van het failliete Zuid-Europa
   naar het 'soliede' Noord-Europa. Als de Eurozone
   opbreekt, duurt het wel 10 jaar om er weer financieel
   bovenop te komen, zowel voor Noord- als Zuid. Misschien
   probeert men het met paralelle valuta een tijdje,
   zodat de lidstaten verder kunnen gaan met een
   verschillende snelheid. Maar de geschiedenis van
   alle 150 monetaire unies, die allemaal mislukt zijn,
   leert, dat de sterkste leden er 't eerst uitstappen.
   Daarom moet men met een beetje vermogen altijd wat
   Amerikaanse Dollars hebben (buiten Europa).

   DS

   Verwijderen
 22. heer Schmull: wat te denken van déze? : https://www.milesfranklin.com/the-plan-comes-together-2/

  Of wel héél kort door de bocht ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @OI SAKKO:

   De PETRO-YUAN, die niet eens inwisselbaar is? Om
   Chinese goederen te kopen? Zuiver speculatie. Nee,
   de machtsstrijd in Saoedie-Arabie is een wanhopige
   manier om verdere verliezen t.o.v. Iran te voorkomen.
   Wat uiteindelijk zal mislukken, tenzij Amerika
   weer een grondoorlog begint om Libanon en vooral
   Israel veilig te stellen. De kans daarop lijkt
   veel minder dan onder Neocon Hillary Clinton.

   DS

   Verwijderen
 23. De Dollar heeft in de komende
  tientallen jaren NIETS te vrezen

  Een iets afwijkende visie!

  http://www.robertbroncel.com/columns/2017/column0211.html

  Met vr. gr.
  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Op grond van wat de dollar thans “boven het hoofd hangt”, zal deze vooral om drie redenen verzwakken, terwijl de bond yields zullen stijgen:
  afhankelijk van de snelheid waarmee de yuan terrein wint en de dollar het pad van de ‘redundancy’ opgaat.
  voorts vanwege een separaat probleem binnen de obligatiemarkt betreffende het aandeel Amerikaanse staatsschuld dat zich in buitenlandse handen bevindt; volgens het laatst gepubliceerde overzicht van de Fed zou het gaan om ruim $17 biljoen tegen “nog slechts” $9,6 biljoen in 2009.
  waar het buitenlands aandeel in de Amerikaanse staatsschuld wordt afgebouwd zal de regering op zoek moeten gaan naar additionele ‘funding’ om de staatsuitgaven en de belastingverlagingen te kunnen financieren.
  Geen best vooruitzicht – stagnatie (!) terwijl bovendien zal blijken dat de Fed de regie meer dan kwijt is of zoals de uitdrukking in de V.S. nu al luidt: ‘the debt trap snaps!’

  Robert Broncel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA @ROBERT BRONCEL:

   Totaal mee oneens. De Dollar kan in de komende decennia
   nooit worden vervangen en misschien nooit, want
   de alternatieven, zoals de Yuan of de Euro, zijn pas
   echt instabiel en gebaseerd op drijfzand. Als China
   een klap krijgt zoals Japan in 1989, dan is het
   afgelopen met het een-partij-systeem aldaar en komt
   er een nieuwe valuta. Net zoals het Sovjet-systeem,
   dat in 1991 failliet ging. En de Euro is gedoemd
   te verdwijnen bij de volgende Eurocrisis, wat bijna
   in 2012 was gebeurd. De vlieger van SDR gaat NOOIT op,
   want dat is al tientallen jaren geprobeerd. Een
   echte valuta vereist een sterk land, met een onafhankelijke rechtsspraak en een democratie, NIET
   een autocratie. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.

   De Amerikaanse staatsschuld wordt helemaal niet
   'gefinancierd' door het buitenland. Dat is een
   totale misvatting, want Treasuries worden uitgegeven
   om het monetaire beleid te ondersteunen, niet om
   de schatkist wel of niet te vullen. Als buitenlanders
   Treasuries kopen of verkopen, krijgt de Treasury
   NIET meer of minder geld. Er is een enorm TEKORT
   aan Treasuries, die als onderpand worden vereist
   voor het internationale kredietsysteem. Daarom
   is de Treasury juist gedwongen om MEER Treasuries
   uit te geven dan nodig is. Het Amerikaanse
   begrotingstekort is slechts 2.4% van het BNP,
   het LAAGST in 40 jaar.

   Het rendement op Treasuries is nog stukken hoger
   dan dat van de meeste staatsleningen elders en
   daarom zijn Treasuries zo aantrekkelijk, want
   een verdere daling ligt in het verschiet, wat
   de waardering verhoogt. De ECB en de BOJ zijn
   schuldig aan de belachelijk lage rendementen
   van hun staatsleningen, waardoor die nu peperduur
   zijn. Dat loopt NIET goed af.

   We horen al 35 jaar, dat de rente zou moeten stijgen
   en dat de Dollar verdwijnt. En de inflatie-cijfers
   zijn onbetrouwbaar? Waarschijnlijk, maar de huidige
   inflatie is NIETS vergeleken met de jaren '70. DAT
   was pas echte inflatie van 15 - 20%. Toen was er
   een loon- en prijsspiraal, maar NU hebben we al
   20 jaar van structurele reeele loonsverlagingen.

   Amerika is 'the last man standing' bij de volgende
   recessie/depressie. China zal instorten, want haar
   werkelijke schuld is TWEEMAAL zo groot als de officieele
   cijfers (800% van het BNP, inclusief Shadow Banking).
   Europa zal met de hoed in de hand naar het IMF
   moeten, vanwege de $ 3000 miljard aan slechte
   bankleningen, die dan eindelijk worden toegegeven
   door oneerlijke politici & bankiers.

   DS

   Verwijderen
 25. De huidige massale vlucht in value-aandelen, digitale munten en straks ook nog goud is m.i. dan ook een teken van fundamenteel wantrouwen in fiatgeld, waaronder de dollar. Ook het slimme geld dat geen gedwongen nering kent in staatsobligaties, begint te snappen dat dit idiote schulden-eindspel niet goed gaat aflopen, juist ook niet voor staatsobligaties in fiatgeld. De draai wordt niet alleen gemaakt van West naar Oost, maar ook vanuit fiatgeld naar alternatieven die minder afhankelijk zijn van overheidsbedrog en spaardersdiefstal.

  Miel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Soortgelijke mening heeft Deutsche Bank nu kennelijk ook:
   https://amp.welt.de/amp/finanzen/article170452314/Horrorszenario-fuer-deutsche-Sparer.html

   Arno

   Verwijderen
  2. Gainspainscapital:
   The sovereign bond market is over $76 trillion in size. It's the"smart" money in the financial system. So when it starts to"speak" it's smart to listen.

   With that in mind, take a look at the chart for the 10-Year US Treasury. We’ve already taken out the bull market begun in 2007. The single most important bond (US 10yr) in the world is tracking lower just as housing prices did in 2006 before the housing bubble burst.

   Put simply, we are getting numerous signs that the markets are shifting into a new major trend.

   Verwijderen
 26. Hartelijk dank voor uw eerdere reactie op mijn post over het eurodollar systeem.
  Toevallig is vandaag het vierde en laatste deel van de serie gepubliceerd bij Macrovoices.

  Hieronder de conclusie aan het eind van de gehele serie door Eric Townsend vertaald in het Nederlands.
  Ik zal deze hier posten ter informatie voor iedere geïnteresseerde lezer die liever een samenvatting in het Nederlands heeft.

  Vrijwel iedereen heeft een verkeerd beeld bij eurodollars, terwijl er veel bewijs is dat dit de spil is geweest van de geldcreatie en zeepbellen van de afgelopen decennia.
  De hele serie vergt wat inspanning maar volgens mij essentieel om te begrijpen wat er speelt binnen het systeem.

  Met vriendelijke groet,

  John

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eurodollar University juli 2017. Macrovoices podcast met Eric Townsend en Jeffrey Snider
   https://www.macrovoices.com/

   Voordat we afsluiten, wil ik de belangrijkste punten samenvatten die we in alle vier delen van deze serie hebben behandeld.

   In deel 1 begon het verhaal in 1944, toen de US-dollar werd gekozen om te dienen als wereldreservemunt op de Bretton Woods-conferentie. Omdat dit betekende dat de dollar zou worden gebruikt voor alle internationale handelstransacties, betekende dit dat alle andere landen over de hele wereld dollars nodig hadden om de internationale handel te kunnen verwerken.
   Tegen de jaren vijftig had zich een offshore-markt voor Amerikaanse dollars ontwikkeld in de vorm van de acceptatiemarkt van de bankier. Effectief waren dit een soort postwissels of kascheques die betaalbaar waren in Amerikaanse dollars. Deze in Amerikaanse dollar luidende schuldtitels waren de eerste incarnatie van de Eurodollar-markt.
   In de jaren zestig was er een volwaardige offshore Eurodollar-markt die volledig buiten het Amerikaanse banksysteem opereerde en daarom zonder Amerikaanse regelgeving. Maar de Federal Reserve werd pas rond 1962 bewust van wat er gaande was op de Eurodollar-markt, toen de uitdrukking "Eurodollar" voor het eerst regelmatig in FOMC-notulen verschijnt.
   In de jaren zestig creëerde het Eurodollar-systeem nieuwe geldvoorraad in Amerikaanse dollars uit het niets, middels een pennestreep van een boekhouder, zonder dekking door goud of door fysiek contant geld uitgegeven door de Amerikaanse Schatkist. En dit gebeurde allemaal in de jaren zestig toen de Verenigde Staten nog op het goudstandaardsysteem van Bretton Woods zaten.
   In een serie artikelen demonstreerde Milton Friedman hoe het Eurodollar-systeem $ 30 miljard aan nieuwe geldvoorraad uit de VS had gecreëerd zonder goud of fysieke cash als onderpand. Omdat dit alles buiten het Amerikaanse banksysteem gebeurde, was het vrijgesteld van regulering die zou hebben voorkomen dat dit zich zou voordoen binnen het Amerikaanse banksysteem.
   Omdat de grote Amerikaanse banken niet buitengesloten wilden worden van de winsten die door offshore-banken werden gemaakt, richtten ze Europese dochterondernemingen op, zodat ook zij konden deelnemen aan deze gelegenheid om zonder gouddekking geld uit de lucht te toveren.
   Het belangrijkste punt om te onthouden is dat al dit nieuwe dollar geld middels een pennestreep van een boekhouder ter plekke ergens in Europa werd gecreëerd en nooit werd ondersteund door een greintje goud, of een stuiver van echt geld uitgegeven door de US Treasury . Het gebeurde allemaal volledig in de schaduw, en het was vrijgesteld van toezicht van Amerikaanse toezichthouders, die zelfs niet eens bewust waren van wat er gaande was.

   Verwijderen
  2. In deel 2 hebben we het gesprek uitgebreid naar het wholesale-component van het Eurodollar-systeem, waarmee banken in de VS in staat worden gesteld geld te creëren uit de lucht door middel van creatieve boekhouding.
   We ontdekten dat de Fed zich in 1974 realiseerde dat ze niet wisten hoe ze de geldhoeveelheid nauwkeurig moesten meten, omdat het systeem zo complex was geworden.
   We hebben besproken hoe het terugkoopsysteem (repurchase agreement/repo), dat door banken wordt gebruikt om korte termijnfinanciering mogelijk te maken, een sleutelrol speelde bij de uitbreiding van het wholesale-component van het Eurodollar-systeem. Het was voor de ambtenaren uit die tijd alleen al een uitdaging om te begrijpen wat er gaande was. Ze wisten niet hoe ze repo-transacties moesten categoriseren, omdat het volledige effect ervan niet volledig werd begrepen.
   Officiële statistieken uit die tijd weerspiegelden niet nauwkeurig de geldhoeveelheid die werd gecreëerd in het wholesale Eurodollar-systeem of de rol die de repo-markt speelde bij het creëren ervan.
   We hoorden het fascinerende verhaal van hoe grootbanken - Salomon Brothers als meest zichtbare – te veel boden voor Treasury obligaties in de vroege jaren negentig, omdat ze een manier hadden gevonden om het systeem te verslaan middels de allerbeste onderpand activa opnieuw te hypothekeren, door ze te gebruiken als onderpand voor meerdere leningen. Dus effectief nog meer geld uit de lucht te creëren met behulp van de repo-markt om wholesale Eurodollars te creëren.
   Jeff meende dat het onvermogen van de Fed om de geldhoeveelheid die werd gecreëerd door het Eurodollar-systeem nauwkeurig te meten, waarschijnlijk een sleutelrol speelde in de beleidsveranderingen aan het begin van de jaren negentig, waarin de Fed zich eerder richtte op de federal funds rate dan op geldhoeveelheid als monetair beleid instrument.

   Verwijderen
  3. In deel 3 beschreef Jeff, Alan Greenspan als een toevallige genie, wat suggereert dat, wat de meeste observanten toeschreven als natuurlijke economische groei in de jaren negentig, mogelijk in grote mate werd gesteund door de nieuwe geldvoorraadcreatie in het wholesale Eurodollar-systeem.
   En natuurlijk heeft die geldschepping een stimulerend effect, vergelijkbaar met wat kwantitatieve versoepeling (QE) beoogde te bereiken in de nasleep van de grote financiële crisis.
   We bespraken de rol die de Basel Bank-akkoorden speelden in het mogelijk maken van banken om hun leverage aanzienlijk te vergroten, terwijl dezelfde kapitaalratio's op papier gehandhaafd werden, dankzij de bepalingen van de Basel-akkoorden die het mogelijk maakten dat een bepaald onderpand, inclusief mortgage-backed securities, een versoepeling kreeg bij de reserveratio vereisten.
   Dit leidde tot een toegenomen vraag naar door hypotheek gedekte waardepapieren als onderpand om de groei van het wholesale Eurodollar-systeem te voeden. En die buitengewone vraag heeft mogelijk bijgedragen bij het algehele falen van de beleggerswereld om het risico van wanbetaling in die effecten op realistische wijze te berekenen. Buiten balans boekhouding maakte verdere groei en uitbreiding van de wholesale Eurodollar-markt mogelijk. Jeff leidde ons door een reeks hypothetische voorbeelden die illustreren hoe dit proces plaatsvond.

   Verwijderen
 27. En dan, ten slotte, in deze aflevering, deel 4, hoorden we het verhaal van de Primus Guaranty van Wall Street, Tom Jaspers Primus Guaranty, die $ 13 miljard aan fictieve credit default swap blootstelling volledig buiten de balans plaatste, wat leidde tot het uiteindelijke faillissement in 2009.
  In 2009 stond AIG niet alleen centraal in het tegenpartijrisico, maar veel van de credit default swaps die ze hadden geschreven, werden verkocht aan banken die ze vervolgens gebruikten om boekhoudkundige spelletjes te spelen waarmee de leverage op hun balansen verder via het Eurodollar-systeem werden vergroot en daarmee hun vermogen om geld te creëren. Dus AIG was actief in elk aspect van het Eurodollar-systeem, van credit default swaps tot repurchase agreements.
  We hebben gehoord hoe de Gramm-Leach-Bliley-wetgeving aan het publiek werd verkocht om financiële one-stop-shopping mogelijk te maken - zogenaamd goed voor de consument - maar hoe retailbanken in werkelijkheid in dezelfde Eurodollar-wholesale speeltuin konden spelen waar de schaduwbankiers al jaren van genoten hadden.
  Jeff legde uit dat de Fed in het begin van de jaren negentig niet oplettend was bij haar overstap naar monetaire beleidsbeslissingen gebaseerd op de federal funds rate, zonder dat ze kennis hadden van de enorme geldvoorraadcreatie die op dat moment op de wholesale Eurodollar-markt plaatsvond.
  We bespraken hoe - hoewel het veronderstelde doel van het banksysteem is om de efficiënte kapitaalvorming te faciliteren om de expansie en oprichting van nieuwe bedrijven te financieren - het Eurodollar-systeem sinds de jaren zestig echt een eigen leven is gaan leiden. Het creëert hiermee zeepbellen door geldcreatie in de schaduw plaats te laten vinden zonder regelgevend toezicht of zelfs bewustzijn bij de regelgevers dat het plaatsvond.
  Jeff meende dat dit heeft bijgedragen aan de huizencrisis van 2007-2008, omdat de vraag naar onderpand om Eurodollar-geldcreatie mogelijk te maken, heeft bijgedragen aan het voeden van de zeepbel in sub-prime morgage backed securities.
  Jeff legde uit dat tot op de dag van vandaag bijna niemand echt begrijpt hoe groot het Eurodollar-systeem is of de rol die het speelt in het wereldwijde financiële systeem. Regelgevers letten er in principe niet op. Het staat niet op hun radar. Economen herkennen de Eurodollar-systemen niet in hun modellen.
  Jeff is van mening dat de geldschepping van het Eurodollar-systeem de aandelenmarkt in de jaren negentig van brandstof voorzag, en maar weinig mensen zien dit.
  En ten slotte, het punt dat Jeff het meest nadrukkelijk heeft gemaakt, is dat we onmogelijk kunnen verwachten dat de problemen en risico's die worden gecreëerd door de groei van het Eurodollar-systeem ooit gecorrigeerd worden totdat, ten eerste, regelgevers een bewustzijn en begrip van de ware innerlijke werking van het systeem ontwikkelen en het risico dat dit met zich meebrengt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHN:

   Hartelijk dank! De betekenis van de Eurodollar-markt
   wordt enorm onderschat. Vandaar al die verhalen over
   de ondergang van de Dollar en die sprookjes over
   een SDR.

   DS

   Verwijderen
 28. Beste John,

  Dank voor het posten van deze informatie.

  Met vr. gr. Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Tsja, voor alle spijtoptanten hier een bericht van Slim Beleggen over gemiste kansen en Bitcoin Cash:

  De update van SegWit2x werd afgeblazen. Ook hier zat heel wat geld te wachten op de volgende splitsing van Bitcoin, maar die kwam er niet.
  Wat gebeurde? Al dit geld schoot prompt richting Bitcoin Cash!

  Het gevolg is een kaarsrechte grafiek.

  De prijs van Bitcoin Cash schoot in de afgelopen maand omhoog van circa 400 USD tot boven 1.800 USD op het moment van schrijven.

  Ga daar eens even bij zitten. Dus door deze gratis munten aan te houden, heb je plots een half jaar later 1.500 EUR verdiend per coin. Door helemaal NIETS te doen.

  Dat is waar ons advies over gaat. Wij beleggen met ons hoofd, niet met onze emoties.

  Er zitten zoveel drama queens in deze markt, dat je als leek onmogelijk een goed en zuiver beeld op de werkelijke situatie kan houden.

  En wie denkt dat de plotse stijging van Bitcoin Cash slechts een kortstondige hype is, die heeft het wederom fout.

  Hier liggen enkel fundamentele ontwikkelingen aan de basis, de inflow van de mislukte splitsing nog even ter zijde gelaten.

  Want geloof ons, dit kan héééél groot gaan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Anoniem
   Ik zie inmiddels een prijs van € 950 op het bord staan? Dat zal Slim Beleggen dan de ultieme koopgelegenheid vinden?
   (Maar niet voor mij)...

   Verwijderen
 30. https://uetoken.com/

  useless ethereum token don't buy it zeggen ze!
  Ze hebben al 96k dollars binnengeharkt.
  Nou dat is pas slim beleggen!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ondertussen meer dan 1700!! alternatieve valuta.
  Geloof me zeepbellen kunnen heel groot gaan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Beste heer Schmull,..

  Nu ben ik een serieus gepolitieke volger en enorm geschiedenis fanaat. Maar ik begrijp nooit zo goed waarom Israël altijd Iran als aartsvijand ziet... en niet Saoedi-Arabië.
  Die Salafisten en wahabieten (=Saoedi's) zijn laatste decenium een stuk linker = Al Qaida en IS. Saoedi-Arabië is 1 vd 2 landen ter wereld die Taliban regering erkende, voor de rest niemand...

  Is dat iets vd eeuwig durende, openlijke oorlog met Hezbollah ?
  En de steun die Iran daaraan verleend ...

  Of is dat puur gebaseerd op het feit dat Israel zich geïsoleerd voelt in de strijd tegen Hezbollah....en met Al Qaida, IS etc. toch al steun vd internationale gemeenschap heeft ?

  Ik snap dat allemaal niet...

  Kijk, ik begrijp wel dat het soenitische koninklijke huis van Saud zich ook bedreigd voelt shia Iran en door soenni radicalen van IS, Al-Qaida etc. En dat Israel en huis van Saud zich daar elkaar vinden. Maar toch....

  Tot 2004 mochten Joden volgens het bureau van toerisme het land "officieel" niet eens in... Mogen Israëli staatsburgers het land nog steeds niet in. En volgens mij, mag je ook met een paspoort stempel van Israël het land niet in...
  Bovendien er zijn meer dan genoeg door de staat gesteunde geestelijken die echt fel anti-semitisch zijn....

  Waarom is Iran dan altijd boze vijand?

  Gr,

  Schumpeter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik krijg een beetje het idee dat bij Saoedi-Arabië de staat pragmatisch "vriendjes" wil zijn met de staat Israël, maar Saoedi op straat niet.... Dat de laatste religieus radicaal en haatzuchtig is.

   En bij Iran het tegenovergestelde. De ayatollah (en toentertijd Ahmadinejad) die fel anti-Israël, anti-VS ageren. Publiekelijk over oorlog en vernietiging praten, Hezbollah steunen. Maar dat de meerderheid vd Iraanse burgers helemaal niet zo denkt.....

   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/irans-jews-on-life-inside-israels-enemy-state-we-feel-secure-and-happy-a6934931.html

   Gr,

   Schumpeter

   Verwijderen
  2. Ik overpeins dit echt dus al jaren...

   Het is toch vd zotte dat Iran overal op de sanctielijst staat/ stond, ....
   En dat we in Saoedi-Arabië volop zaken doen, de koning zelfs sturen, terwijl de (koninklijke) elite daar al jaren religieus fanatisme steunt en verspreid.
   In Indonesië zijn ze ook al tenminste sinds 1998 bezig, samen met Qatar...roeren in een islam maatschappij die van zichzelf super tolerant is :(

   https://www.youtube.com/watch?v=IGYhA_3j_sM&vl=de

   Verwijderen
  3. @SCHUMPETER:

   Zowel Saoedie Arabie als Iran zijn landen, waar
   mensenrechten met voeten worden getreden. Iran is
   wat schreeuwiger geweest over het 'wegvagen' van
   Israel van de aardbodem en... is/was bezig om
   een atoommacht te worden.

   De strijd tussen Sunni en Shia slaat nergens op.
   Extreem geloof kan een mens totaal verblinden.
   Velen vinden het prima als ze elkaar te lijf gaan.

   Saoedie Arabie is een zeer grote speler op de
   lucratieve defensiemarkt. Voorlopig wordt haar
   rol bij 9/11 (nog) niet uit de doeken gedaan.
   Maar...bij een volgende keer kan Mecca van de aardbodem
   worden weggevaagd. De hysterie zal niet te
   beschrijven zijn.

   P.S.: Mogen mannen en vrouwen in Nederland nog
   wel bijelkaar zitten? In het huidige multi-
   culturalisme mogen we geen bevolkingsgroep meer
   voor het hoofd stoten.

   DS

   Verwijderen
 33. Euro troeft dollar nog verder af

  De euro wordt opnieuw duurder tegen de dollar. De yen en dollar daalden, en de euro kan richting de $1,20 doorstijgen, vooral dankzij sterke economische groei in de eurozone en verblekend beleid van president Trump.

  De Telegraaf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. volgens CS is 1 op 20 amerikanen miljonair ,en je blijft volhouden dat geen inflatie komt?

   Verwijderen
 34. "Contrair" berichtje van een succesvolle adviessite over de echte inflatie (en de dollar):

  http://gainspainscapital.com/2017/11/16/fed-isnt-confused-inflation-wants-dark/

  Miel

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Helemaal Top!

  ttps://twitter.com/LisaHenegauwen/status/932178894857428992

  Straks iedereen moslim. Kan ik eindelijk meerdere vrouwen nemen.

  ED.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://twitter.com/LisaHenegauwen/status/932178894857428992

   Deze link doet het wel :-)

   Verwijderen
  2. eentje vindt ik al veel ,hoe wil je trouwens meerdere onderhouden ?

   Verwijderen
  3. Vanal mijn Bitcoin winsten.

   Heb je er meteen er een boksbal bij. ;-)

   Vrouw slaan is liefdesbewijs volgens Marokkaanse zangeres (video)

   https://www.bladna.nl/vrouw-slaan-liefdesbewijs-marokkaanse-zangeres,18267.html

   ed

   Verwijderen
  4. kijk, hier weet men het ook!

   Een goede klap is een daalder waard.

   https://twitter.com/OnlineMagazin/status/931479112509808640

   Ed

   Verwijderen
  5. ik gun je van harte met bitcoin, het is mij niet gegund want ik begrijpt het nog steeds niet waarom dat ze waarde vertegenwoordigd ,blockchain technologie zal worden Starks gebruikt voor transactie dat geloof ik heilig in maar waarom hebt dat met al die crytopcurrencies mee te maken ?

   Verwijderen
 36. ECB Proposes End To Deposit Protection
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-19/ecb-proposes-end-deposit-protection

  Wanneer dit officieel wordt dan vrees ik juist een bankrun.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik lees ook zojuist dat de ECB het depositogarantiestelsel wil afschaffen.
   Blijkbaar verwacht de ECB dus ook een wereldwijde financiele crash gezien de afschaffing van bovengenoemde.
   Zelfs een beetje zekerheid van het depositogarantiestelsel bestaat dus binnenkort niet meer...!

   Verwijderen
  2. @HAROLD @ROOS DHONT:

   Dit is incompetentie van de Eurocraten ten top.
   De Amerikaanse autoriteiten zouden dit geheel
   anders aanpakken, door zoiets niet openlijk te
   verkondigen als 'voorstel'. Maar hieruit blijkt,
   dat bij gebrek aan een Europees DGS (Duitsland
   is tegen), men ziet aankomen, dat de lidstaten
   zelf dit nooit aankunnen, als de dam van NPL's
   (Non-Performing Loans) breekt.

   DS

   Verwijderen
  3. @HAROLD @ROOS DHONT:

   CHINA heeft nu ook de 'implicit guarantees'
   verwijderd van de Asset Management Products (AMP's)
   ter waarde van $15.000 miljard. Maar de Chinezen
   zelf geloven nog niet, dat de overheid hen ooit
   zal laten vallen!

   https://www.reuters.com/article/us-china-regulations/china-sets-sweeping-new-rules-to-regulate-15-trillion-asset-management-products-idUSKBN1DH13D?il=0

   DS

   Verwijderen
 37. Goldman beveelt aan short te gaan op de $.
  U blijft bij het advies te beleggen in $ en ondermeer TLT of is uw visie bv. voor 2018 anders?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Goldman Sachs is gericht op korte termijn handel.
   Mijn visie over USD en TLT is langere termijn en
   blijft positief. Over enkele jaren zal de USD
   weer hoger zijn en het rendement van de langere
   Treasuries weer lager, want dat zijn pas de echte
   vluchthavens.

   Goldman Sachs was trouwens eerder positief op de
   Dollar, voordat zij draaiden om redenen van
   korte termijn handel:

   https://www.poundsterlinglive.com/eurusd/7319-goldman-sachs-eurusd-downtrend

   To Zach Pandl, co-head of global foreign exchange and emerging markets strategy at Goldman Sachs, now is not the time to position for further US dollar weakness, nor further euro gains. (Short Dollar is a very CROWDED
   TRADE).

   http://www.businessinsider.com/goldman-sachs-favourite-currency-trades-for-the-remainder-of-2017-2017-8?IR=T

   Tja, korte termijn handel in valuta's valt niet mee!
   Zelfs de professionals hebben het meestal bij het
   verkeerde eind.

   DS

   Verwijderen
 38. https://www.armstrongeconomics.com/world-news/pension-crisis/will-spain-be-the-first-to-default-on-pensions/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ARBUSAN:

   Reken maar, dat er in de meeste landen pensioen-
   uitkeringen zullen moeten worden verlaagd en dat
   de pensioengerechtigde leeftijd verder zal moeten
   verhoogd. In Spanje is die net omhoog van 65 naar 67.
   Bovendien is het systeem van 'Pay as you Go' zonder
   een pensioenpot, gedoemd om failliet te gaan als
   economische groei laag blijft en de vergrijzing
   stijgt. De Nederlandse pensioenpot van 1000 miljard
   is te aanlokkelijk voor de rest van Europa om
   nog te negeren. Nederland zal er op den duur
   naar kunnen fluiten.

   DS

   Verwijderen
 39. hebt iemand hier wat ideen en ervaring met belegen in zimbabwa ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gepikt van Marc Mobius:

   http://delta.co.zw/index.php

   En dat doe je zo:
   http://investinginafrica.net/how-to-invest-in-zimbabwean-stocks/

   Gr,

   Schumpeter

   Verwijderen
 40. Was daar een tijdje terug, 1 grote vuilnisbelt, chaos, giga armoede en corruptie, Ik was daar ook toen de verguisde Ian Smith de baas was, toen was het de grootste voedsel producent van Africa ,functionerende infra structuur en geen werkeloosheid. Na Ian Smith, Mugabe aan de macht ,omarmd door het linkse westen. Zich schatrijk gestolen,en het land in totale chaos achterlatend. Maar als je geld wil weg gooien......doen, want de volgende grote dief staat alweer klaar om de macht over te nemen.... en zich als een nog grotere dief te profileren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM @ARBUSAN:

   Mee eens. Wegblijven. Aandelen werden gezien als
   een 'bescherming' tegen de hyperinflatie en waren
   dus ernstig overgewaardeerd.

   Mugabe's woes wipe out $6bn from Zimbabwe's skewed stocks

   Investors pointed to the so-called Old Mutual gap as a sign of how unrealistic Zimbabwean valuations had become.

   While the insurer’s shares trade at the dollar-equivalent of about $2.52 in London and Johannesburg, they rose to $14.30 by November 14 in Harare, Zimbabwe’s capital. They have since fallen to $7.41.

   https://www.fin24.com/Markets/Equities/mugabes-woes-wipe-out-5bn-from-zimbabwes-skewed-stocks-20171121

   90% van de blanken verlieten dat zinkende schip, maar
   28.000 (onder wie Nederlanders) zijn er nog. Toch
   maken sommige stockbrokers er het beste ervan,
   ookal is er geen handel in tientallen aandelen:

   http://lynton-edwards.com/

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM @ARBUSAN:

   Meer dan 3.5 miljoen mensen hebben Zimbabwe in de
   laatste jaren moeten ontvluchten. En nu wordt
   Mugabe dus vervangen door een van zijn ex-beulen en
   handlangers, Mnangagwa! De euforie zal van korte
   duur zijn. De reden is, dat CHINA haar investeringen
   wenst te beschermen. Mensenrechten en democratie
   staan op de laatste plaats (zoals in China!).

   https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/16/in-the-midst-of-zimbabwes-crisis-some-question-chinas-influence/?utm_term=.a14dd1c58c4e

   DS

   Verwijderen
 41. "Bitcoin is the beginning of something great: a currency without a government, something necessary and imperative." - Nassim Nicholas Taleb

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM @TALEB:

   More than $30 million worth of cryptocurrency was just stolen by hackers, company says

   https://www.cnbc.com/2017/11/21/tether-hack-attacker-reportedly-steals-30-million-of-digital-tokens.html

   It's not a currency at all, it's a LEDGER SYSTEM ( een Register, een Kasboekverwerkingssyteem).

   this new class of assets is better conceptualized as ledger systems, designed to create agreement about some states of the world without the final judgment of a centralized authority, which use a crypto asset to pay participants for maintaining the flow and accuracy of information. Arguably these innovations come closer to being substitutes for corporations and legal systems than for currencies.

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-24/cryptocurrencies-don-t-belong-in-central-banks

   DS

   DS

   Verwijderen
 42. " Niemand kent het nut van de bitcoin. "

  https://fd.nl/beurs/1228976/niemand-kent-het-nut-van-de-bitcoin

  BeantwoordenVerwijderen
 43. https://bankunderground.co.uk/.../venetians-volcker-and-value-at-.. Paul Schmelzing, een bekende uitgever op de social media, waarschuwt op zijn beurt voor een drama dat zich kan voltrekken op de obligatiemarkten. Op de blog van de Bank of England staat zijn bericht te lezen over een perfecte storm die de obligatiemarkten kan doen ontploffen.Interessant maar kan wellicht ook tegengesproken worden...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt! Goed overzicht van Bull & Bearmarkets in
   Obligaties. Ik ben zelf nooit zenuwachtig geweest
   over de mogelijkheid van een herhaling van zo'n
   Bearmarkt. Ik maakt de Bearmarkt mee van de jaren '70,
   die weliswaar flinke verliezen zou hebben opgeleverd
   als men alles zou moeten hebben liquideren (o.a. vanwege
   margin calls als de posities gefinancierd zouden
   zijn), maar voor de bezitters van obligaties was er
   slechts sprake van nominaal verlies, zolang men
   maar vasthield tot de afloopdatum, waarop 100%
   werd uitbetaald. Dat is het verschil met aandelen,
   die in een Bearmarkt vaak veel meer dalen, geen
   afloopdatum kennen en ook geen garantie van
   dividendbetaling, anders dan de gegarandeerde
   couponbetaling van een obligatie. In een obligatie-
   Bearmarkt kan men geld verdienen, door gebruik te
   maken van de hogere rendementen (en de lagere
   prijzen) en in te kopen in afwachting van de volgende
   rentedaling. Bij de waardering van een portefeuille,
   kan men 'mark-to-market' eenvoudigweg negeren en
   net doen alsof de positie uiteindelijk weer 100%
   wordt, terwijl men vrolijk blijft genieten van de
   regelmatige couponbetalingen. Dit is het geval in
   beschaafde Westerse landen, waar een verantwoordelijk
   monetair beleid altijd pleegt terug te keren. Dit
   geldt natuurlijk niet in exotische landen met een
   bepaalde cultuur van monetair wanbeleid en een inflatie,
   die dan uit de hand loopt.

   DS

   Verwijderen
  2. .... maar dat alles dan liefst wel met obligaties in een munt die ook internationaal zijn waarde behoudt.
   Het scenario van een stijgende, waardevaste dollar dat hier vaak wordt geschetst (mede als gevolg van de eurodollar en de internationale schulden in dollars) is de rest van de wereld kennelijk al 10 maanden fors kwijt, gezien de $-daling van 10%.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Geen valuta is 'waardevast', ook de Dollar niet.
   De koopkracht van elke valuta blijft op lange termijn
   dalen, zolang Centrale Banken aan het roer staan
   en liquiditeiten creeeren om de economie aan de
   gang te houden.

   De Dollar is in 2017 weliswaar verzwakt, nadat
   die stabiel bleef in 2015 en 2016, maar staat
   nog steeds hoger dan in 2014, 2011, 2009 en 2008.
   De Euro zal moeite hebben om 1,21 - 1,24 te
   doorbreken naar boven. De opgaande beweging
   in de Euro was vooral te danken aan de indekking
   van 'short'-posities.

   De Euro als percentage van de reserves van de
   Centrale Banken steeg weliswaar gedurende de
   laatste 2 kwartalen naar 20% (USD is op 63.8%),
   maar dat is nog ver beneden het niveau van
   2009 (28%). Dus zelfs na 18 jaar Euro, staat die
   nog maar op een magere 2de plaats in de ranglijst
   van reserve-valuta's. China's RMB staat op 0.1%
   van de reserves.

   DS

   Verwijderen
 44. @ DS
  "maar voor de bezitters van obligaties was er slechts sprake van nominaal verlies, zolang men maar vasthield tot de afloopdatum, waarop 100% werd uitbetaald"

  Mijnheer Schmull, u adviseert o.a. de 30 jarige US-treasuries.
  Maar mijn beeld als leek:
  Die 30jaar lange termijn obli's leveren bij stijgende rentevoeten dan toch niet alleen nominaal verlies op? Stijgende rentevoeten gaan toch ook gepaard met hogere inflatie? Dus ook met een fors koopkrachtverlies? En je moet in dat geval voor het genot van de uitkering van een 30-jarige obligatie ook nog eens voldoende tijd van leven over hebben. Dus m.i. jonger zijn dan 40 jaar op het moment van aanschaf? En een coupon van minder dan 3% weegt tegen dat alles toch niet op?
  Wat zie ik verkeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Obligaties worden NIET gekocht op basis van hun
   rendement, maar op basis van de verwachting, dat
   dat rendement zou kunnen dalen, waardoor de waarde
   van de obligatie stijgt. Dus als de coupon zou
   dalen van 3% naar 2%, dan is het tel uit je winst.

   Het maakt niet uit of men een korte of lange
   obligatie koopt op basis van de looptijd. Als
   het rendement uiteindelijk maar daalt gedurende
   de tijd, dat men die bezit, dan is er winst
   bij verkoop. Men kan dus al in een korte tijd
   de winst incasseren bij een 30-jarige obligatie,
   mits het rendement maar de neiging heeft om te
   dalen, waardoor de waardering stijgt.

   Natuurlijk is een 30-jarige obligatie wat riskanter
   als men in een tijd zit van stijgende rentes en
   inflatie, want dan moet men het uitzitten, voordat
   men 100% terugkrijgt. Als die rente en inflatie
   lager uitvallen dan verwacht, is de winst dan ook
   groter. Als men 'scheef' zit bij korte obligaties,
   dan behoeft men niet lang te wachten, voordat men
   100% terugkrijgt, maar de potentieele winst is
   ook veel beperkter. Dat is 'parkeergeld'.

   DS

   Verwijderen
 45. Ondertussen in de nieuwe geldwereld en alleen voor degenen die het wel of beter snappen:
  "De waarde van de digitale munt bitcoin koerst vandaag af op 10.000 dollar. Op dit moment is één bitcoin 9700 dollar waard, een nieuw record."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Cryptocurrencies zoals Bitcoin zijn de nieuwe financiële democratieën met uiteraard zijdelings gedoe dat je ook in elke democratie mag verwachten.

   Maar ook Churchill vond democratie'de minst slechte oplossing';)

   Voor de beginner: https://youtu.be/l9jOJk30eQs

   Miel

   Verwijderen
 46. Doughnut Economics -

  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donut-economie.html

  BeantwoordenVerwijderen
 47. USD COLLAPSE (GainsPainsCapital)

  Everywhere one looks, inflation is roaring.
  Oil is about to hit $60 a barrel, having risen 10% this year alone.

  Moreover, home prices have hit new all-time highs, surpassing even their 2006 peaks.

  Put simply, inflation is appearing all over the economy. And yet, the Fed continues to peddle the ridiculous assertion that inflation is "too low."

  Why then... are they pushing to hike rates again, for the fourth time in the last 12 months? What do they see?

  The Fed is hoping that it's "not to late" and inflation won't kick the $USD off a cliff into the low '80s.

  Good luck with that. Inflation is already here. And it's going to be the biggest threat to your USD-capital in 2018.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Gains,Pains & Capital (Phoenix) is al lange tijd
   het spoor bijster. Er is een groot verschil tussen
   activa-inflatie en consumentenprijzen (de PCE,
   Personal Consumption Expenditures EX Food & Energy).
   De PCE index (Core Inflation) is juist heel laag:

   https://fred.stlouisfed.org/series/PCETRIM1M158SFRBDAL

   Nee, inflatie is niet het probleem, maar deflatie en
   overcapaciteit. Activa-inflatie? Dat is een Bubbel, die
   voorbij is, zodra de rente weer wordt verhoogd.

   DS

   Verwijderen
 48. Bitcoin is en blijft waardeloos

  https://www.iexprofs.nl/Column/272900/bitcoin/Bitcoin-is-en-blijft-waardeloos.aspx

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen