Translate

dinsdag 5 september 2017

TEGEN EEN STENEN MUUR


TEGEN EEN STENEN MUUR

Heeft Noord-Korea het, na een decennia-lang programma van, deels geheime, kernbewapening, nu waarachtig voor elkaar gekregen om de rest van de wereld naar haar hand te zetten? Elke poging om dit te voorkomen liep tegen een stenen muur aan. Een gruwelijk regime lijkt vaster in het zadel te zitten dan ooit, want enig schijnbaar gevaar van buitenaf is geweken. Het ziet ernaar uit dat het doel van afschrikking is bereikt. Niemand zal meer iets durven te zeggen of doen, wat dit regime niet welgevallig zou kunnen zijn. Anders is het over en uit, ook voor China! De volgende fase zou kunnen bestaan uit geforceerde onderhandelingen over de opheffing van bestaande en nieuwe sancties. Maar de uiteindelijke fase is waarschijnlijk niets minder dan een hereniging van Korea onder leiding van Noord-Korea, de DPRK. Dat is het soort afpersing, waarmee de wereld zich nu geconfronteerd ziet. Een extreem arm land met 25 miljoen inwoners kan dan, zonder slag of stoot, een uiterst rijk land met 50 miljoen inwoners inlijven. Een 60-jarige droom zou werkelijkheid worden. Stel je eens voor!


Enkele boeken over Noord-Korea (‘North Korea Confidential’ en ‘North Korea Undercover’) zullen nu voor menigeen wel verplichte lectuur worden, overigens zeer tegen de zin van het regime:Tegelijkertijd lopen alle fanatieke Trump-haters nu meer dan ooit tegen een stenen muur. Sinds Trump’s verkiezing tot President, is het optimisme over de Amerikaanse economie (‘Consumer Comfort Index’), wat doorslaggevend is voor het tevredenheidscijfer van de gemiddelde kiezer, alleen maar gestegen naar een 16-jarig hoogtepunt:


Zelfs het aantal Amerikanen, dat afhankelijk is van voedselbonnen, is in het laatste jaar met 2 miljoen gedaald naar het laagste niveau sinds 2010. Maar er zijn nog steeds 41.5 miljoen Amerikanen daarvan afhankelijk, wat nog veel hoger is dan voor de Grote Financieele Crisis in 2008 (30 miljoen). Het toppunt was echter in 2013 (48 miljoen!):


Ondanks de algemene mening van vooral de media, is de steun voor Trump, sinds de verkiezingen in 2016, door het percentage van geregistreerde stemgerechtigden, dat waarschijnlijk ook stemt, volgens de bekende opiniepeiler Dick Morris, onveranderd gebleven (48%). Men kan nauwelijks volhouden, dat bijna de helft van de Amerikaanse kiezers racistische en fascistische idioten zouden zijn. Trump’s populariteit is momenteel veel hoger dan die van Merkel (Duitsland)(CDU/CSU: 38%), Macron (Frankrijk)(43%), Abe (Japan)(36%) en May (Verenigd Koninkrijk)(34%) en aanzienlijk hoger dan die van de reguliere media (‘mainstream media’) en het Congres van de Verenigde Staten (beiden slechts 20%!):


Trump is tegen de gevestigde orde en draait er niet omheen. Dat is genoeg voor zijn aanhangers. Ondanks al zijn controversieele uitspraken, die toch maar een geldigheidsduur schijnen te hebben van niet meer dan een Tweet en uitsluitend tot doel hebben om de vermeende tegenpartij van zijn stuk te brengen, zodat er een ‘overwinning’ kan worden geboekt. Er is voor Trump immers niets ergers dan een reputatie te krijgen als ‘verliezer’ (‘loser’), zoals dat bij hem ingeprent is door zijn vader en door Norman Vincent Peale (‘The Power of Positive Thinking’, 1952):

(Artikel van 2015):


Het doet er voorlopig niet toe, dat het Amerikaanse Congres dwarsligt en dat er maar weinig van zijn wetgeving doorkomt. Datzelfde probleem had ook de populaire John F. Kennedy in de jaren ‘60. Het gaat erom om een overdreven optimistische indruk te wekken, zodat ‘schuld’ altijd ergens anders terecht komt. Succes hangt niet noodzakelijkerwijs af van waarheid, maar van ‘alternatieve’ waarheid. Dit is trouwens een typisch Amerikaanse karaktertrek, die door Europeanen maar moeilijk wordt begrepen. Hoeveel tegenwind men ook ervaart, weiger om daaraan ooit toe te geven. Vandaar de draaideur van het Witte Huis. Als zakenman gaf Trump zijn ondergeschikten zelden een tweede kans (‘you’re done’). Trump won, juist omdat hij geen standaard-politicus is en zich niet gedraagt zoals het een President betaamt. Dat komt, omdat er grote frustratie heerst onder een groot gedeelte van de bevolking:


Bovendien is de kans levensgroot, dat de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen van 2018 (‘Midterm’) hun meerderheid in de Senaat kunnen vergroten van 2 naar 10+ (een ‘Supermajority’ is 60+ zetels). Zo’n Supermajority zou reeds plaatsvinden als de Republikeinen slechts de Senaatsverkiezingen in die Staten zouden winnen, die Trump won in 2016. In dat geval zou de Republikeinse verkiezingsagenda vrij baan krijgen zonder enige parlementaire obstructie (‘filibuster’) van de Democraten. Dan is de nachtmerrie van alle Trump-haters compleet:We zullen natuurlijk moeten afwachten, hoe Trump zich zal standhouden als de economie weer tegen een stenen muur loopt. Net zoals de alom aangekondigde orkaan Harvey, die Houston, de vierde grootste miljoenenstad in Amerika, op ongekende wijze teisterde, en waarop men toch niet was voorbereid vanwege de onophoudelijke regenval (80% bleek onverzekerd), zal de wereld totaal worden overrompeld door de volgende financieele wereldcrisis. Bijna niemand zal die crisis weer zien aankomen. Af en toe moet men de oren spitsen om de signalen op te vangen van hele, hele zware tijden. Zulke tijden werpen vaak hun schaduw ver vooruit, maar het is menselijk om die signalen zo lang mogelijk te negeren. Juist als er geen vuiltje aan de lucht lijkt, moet men zich afvragen of dat niet de stilte is voor de storm. Wordt eenmaal het noodsein S.O.S. gegeven, dan is het te laat.

Tijdens de ‘Grote’ Financieele Crisis van 2007 tot 2009 stond de wereld aan de rand van de afgrond. Huizenprijzen waren in 100 jaar niet gedaald, waardoor men alle gebruikelijke criteria voor hypotheekverstrekking had laten varen. Bijna iedereen, die er als mens uitzag, kon, met of zonder inkomen, een hypotheek bemachtigen! De wereld heeft het geweten en liep tegen een stenen muur aan. Opeens vervloog elk vertrouwen. De bevriezing van de meeste markten leek op handen te zijn. Banken werden met sluiting bedreigd. Geld halen uit geldautomaten was plotseling niet meer vanzelfsprekend. Een herhaling van de Grote Depressie van 87 jaar geleden hing in de lucht. Maar de meest radikale monetaire maatregelen ooit, zorgden er toen voor, dat de Amerikaanse economie slechts 5% inkromp. Tijdens de vorige Grote Depressie, tussen 1929 en 1938, was er sprake van een inkrimping van liefst 27%.

Tussen 2007 en 2009 stortte de beurswaarde weliswaar in met gemiddeld 50%, maar sindsdien vond er een scherp herstel plaats, waarbij de totale beurswaarde in de wereld (Bloomberg World Stock Market capitalisation), in September, 2017, een historisch hoogtepunt heeft bereikt van ruim $ 80.000 miljard (105% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product). De beursstijging in Amerika van zo’n 300% in 9 jaar, was vooral te danken aan de gigantische, kredietgedreven, inkoop van aandelen van de bedrijven zelf. Krediet is immers nog steeds aftrekbaar van de belasting (‘tax efficient’) en de beloning van bedrijfsdirecties is gekoppeld aan de prestatie van het aandeel:

The great Debt-For-Equity SWAP:


Dat verklaart, waarom de, met schuld beladen, S&P 500 aandelenindex nu 150 tot 170% duurder is dan alle historische waarderingsmaatstaven (‘Margin Adjusted CAPE’), duurder dan in 1929 en in 2000. De rente is historisch weliswaar extreem laag, maar de reeele economische groei van de laatste 10 jaar was slechts de helft van het historisch gemiddelde sinds 1950. Ook de gemiddelde winstgroei van ondernemingen in de S&P 500 is in de laatste 10 jaar minder dan de helft van die sinds 1950, inclusief de inkoop van eigen aandelen.


Wat nu? De aap komt straks uit de mouw! De wereld staat aan de vooravond van DEFLATIE en NOG MEER NEGATIEVE RENTE. De Commodity Research Bureau (CRB) index (in USD) daalt al sinds Januari, 2017. Het rendement van de 10-jarige U.S. Treasury daalt al sinds December, 2016 (wat de waardering omhoog stuwde). De Amerikaanse Consumentenprijsindex (CPI) is ernstig verzwakt en heeft haar veerkracht verloren. De S&P 500 index doet nog alsof er niets aan de hand is, maar het is een kwestie van tijd, dat het gemiddelde aandeel ook tegen een stenen muur aanloopt. Vooral de 4 Technologie-giganten ( Facebook, Amazon, Netflix en Google -Alphabet-, oftewel de ‘FANG’s’), die sinds Januari, 2015, 40% van de stijging van de S&P 500 voor hun rekening namen, en nu net zo overgewaardeerd zijn als Microsoft, Dell, Intel en Cisco in 2000, voordat er een ineenstorting volgde van liefst 75%. Natuurlijk beweren de liefhebbers, dat men die favoriete aandelen niet begrijpt!


Vergeet nooit, dat de signalen van de slimme obligatiemarkt veel meer betekenen dan die van andere markten. Slechts enkele moedige waarnemers zagen de beurs-ineenstortingen van 2000 - 2002 en van 2007 - 2009, in de orde van grootte van 50 to 60%, aankomen. Die waarnemers waren natuurlijk ‘te vroeg’, maar dat is niet relevant, want na beide dalingen was het 6-jarig respectievelijk 14-jarig totale rendement, boven het rendement van Treasuries, helemaal weggevaagd. Degenen, die dus een fase van euforie en manie willen afwachten, terwijl de markt waanzinnig overgewaardeerd lijkt, spelen eigenlijk met vuur. De geduldige, 86-jarige Warren Buffett (netto-vermogen: $ 77 miljard) heeft sinds 2014 de kaspositie van Berkshire Hathaway fors uitgebreid naar liefst $ 100 miljard, een absoluut record, wat neerkomt op ruim 40% van de waarde van de totale portefeuille. ‘Wie geen geduld heeft, is zeer arm’ (Shakespeare)!

Maar wat kan er dit keer dan mogelijk misgaan? Europa, Japan en de Opkomende Markten hebben toch de wind mee? Is de stabiliteit van China niet benijdenswaardig? Daar wringt de schoen. China loopt straks ook tegen een stenen muur aan! Vergeet alle verhalen over de noodlottige ondergang van de Dollar en het begin van een Chinese wereldoverheersing.

Een dramatische devaluatie van de Chinese Yuan tegenover de Amerikaanse Dollar staat juist voor de deur. Als dat gebeurt, kan de rest van de wereld niet achterblijven. Een woelige situatie van wereldwijde concurrerende devaluaties (valuta-oorlog) staat op het menu. Het is opletten geblazen, zodra het 19de Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij op 18 October a.s. achter de rug is. Xi Jinping wordt dan waarschijnlijk verreweg de machtigste leider van China sinds Mao Zedong, terwijl de overige 6 leden van het Politburo, de echte machthebbers van China, veel minder in de melk te brokkelen zullen hebben. Dat zal nodig zijn, omdat een hele erge krediet- en valutacrisis onvermijdelijk wordt. China’s reserves, exclusief de illiquide beleggingen,  kunnen binnen het komende jaar uitgeput raken. De binnenkomst van Dollars lijkt al te zijn opgedroogd. Na de noodzakelijke sanering van het bankwezen, zal er bar weinig overblijven voor de verdediging van de wisselkoers van de Yuan. Er is kans op een tekort in reserves van enkele duizenden miljarden, want de juiste stand van zaken is een staatsgeheim en alleen bekend bij enkele ingewijden.

Sinds de vorige devaluatie-schokken van de Yuan in 2015 en 2016, kijkt de wereld onterecht de andere kant op, want de Chinese krediet-problematiek is allesbehalve ‘onder controle’. De schuld als percentage van de economie is in de laatste 10 jaar verdubbeld. Men moet nu rekening houden met een economische ramp van ongekende omvang, welke de wereld in een structurele deflatie zal doen onderdompelen vanwege de ‘export’ van de Chinese overcapaciteit. Het bedrijfsmodel was groei zonder winstoogmerk. De beruchte spoorweg-manie van 1840 tot 1850 in Amerika en Engeland, waarna een economische depressie volgde, is een toepasselijke vergelijking. De Bank of International Settlements (BIS) stak onlangs haar zorgen hierover niet onder stoelen of banken:


Iedereen in China heeft zijn zinnen gezet op groei en vooral op hoeveel de huizenprijzen weer zullen stijgen. Het schijnbare Chinese wonder! In het afgelopen jaar zijn de prijzen van onroerend goed, ook op vele onaantrekkelijke plekken, waar niemand zou willen wonen, blijkbaar weer met 100 tot 400% gestegen. De speculatie is weer uit de hand gelopen. Het is een piramidespel zonder weerga, met de ene spookstad na de andere. Tot nu toe heeft de Chinese overheid de eerste tegenvallers in de doofpot kunnen stoppen. De prijsdaling van 50% in Ordos in 2011, bijvoorbeeld, was volgens de officieele cijfers slechts 4%.

Er bestaat geen onafhankelijke pers of vrije meningsuiting. Menige kapitaalkrachtige zakenman verdwijnt regelmatig, zonder enig nieuws of hij wel of niet in leven is. Een hoge overheidsfunctionaris, die op pensioen gaat, mag het land niet verlaten. Vandaar dat de kapitaalvlucht, met onderbrekingen, gewoon doorgaat. Zo kan men een buitenlandse lening krijgen op Yuan-deposito’s in China. Maar zo’n Yuan-deposito raakt dan in gebreke (default). Op die manier kan de Chinese elite binnenlandse valuta’s (Renminbi) verruilen voor harde valuta, voornamelijk Dollars, waarmee buitenlandse activa worden gekocht voor de familie.


Maar uit alles blijkt, dat er, vroeg of laat, een einde moet komen aan de herfinanciering van dit roulette spel. China kan de geldhoeveelheid niet oneindig vergroten zonder een hoge prijs te betalen. Zonder voldoende harde valuta, voornamelijk Dollars, stopt alles. De overgang van een investerings- naar een consumptiemaatschappij vindt, historisch gezien, meestal niet plaats zonder een economische depressie.

Consumptie, als percentage van de economie, is in China nog steeds ver beneden het gemiddelde van vergelijkbare landen en is lager dan 10 jaar geleden, terwijl besparingen 46% van het Bruto Nationaal Product bedragen. Die besparingen moeten nog steeds worden aangesproken om de krediet-schade van de vorige Azie-crisis in 1997 te betalen. De absolute consumptiecijfers zijn natuurlijk veel hoger, omdat de Chinese economie in de laatste 10 jaar aanzienlijk is gegroeid. Maar de vraag is nu of er een kink in de kabel komt:MEDEDELING: Er zijn nu 5 soorten van lidmaatschap. Welk lidmaatschap past bij u? Leden kunnen profiteren van extra, mogelijk winstgevende, informatie via o.a. een reeks van regelmatige PAMFLETTEN. Van harte welkom bij de club! Velen onder u zijn al 10 jaar of langer trouwe volgers. Zie hiernaast voor nadere gegevens.

DIEDERIK SCHMULL             5 September, 2017                Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

141 opmerkingen:

 1. Hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker over Noord Korea

  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/404401/Pauw.html

  Vanaf minuut 2:30 seconde

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Breuker bevestigt mijn stelling, dat het Noord-Korea
   uiteindelijk te doen is om Korea op haar voorwaarden
   te herenigen onder dreiging van een kernraket.

   Als niemand een oorlog wil, dan krijgen ze straks
   nog hun zin ook. Stel je eens voor!

   DS

   Verwijderen
 2. Moet Warren Buffett die vrije gelden niet uitkeren aan de aandeelhouders van Berkshire?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Berkshire heeft ooit eens een enkel dividend betaald
   ($ 0.10 in 1967!), maar zoiets is niet verplicht.
   Inkoop van eigen aandelen is een optie, maar dan wel
   beneden intrinsieke waarde, wat kennelijk moeilijk
   is te bepalen. Zo'n kaspositie brengt nu weinig op,
   maar een Crash zou uitkomst bieden, want DAN kan
   Berkshire zich gelukkig voelen als een kind in een
   snoepwinkel:

   http://uk.businessinsider.com/warren-buffetts-berkshire-hathaway-has-a-100-billion-stockpile-of-cash-heres-how-it-could-use-the-money-2017-8?r=US&IR=T

   DS

   Verwijderen
 3. Ondertussen: Iedereen weer gereed voor een volgende glijvlucht naar beneden van de dollar? Cruciale bodemniveaus blijken vandaag weer niet van steen te zijn (dollarindex, usd/eur). Het kan meevallen uiteraard, maar better safe than sorry.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte Heer Schmull; hartelijk dank voor weer een fantastisch artikel, dat staat als een stenen muur ;-)
  Echter, ik heb twee opmerkingen; ten eerste, u stelt dat de Chinese regering een aantal tegenvallers in de doofpot heeft gestopt. Dat kan wel waar zijn, maar is het niet zo dat ook de Amerikaanse regering de cijfertjes mooier voorstellen, dan ze in werkelijkheid zijn?
  Ten tweede; U stelt dat China verdrinkt in de schulden. Dat klopt, maar China en Rusland investeren samen wel heel veel in projecten, als de Silk Road (ruim 100 miljard euro (Een road, een weg)), terwijl Amerika verdrinkt in de schulden en investeert in niets, helemaal niets en alleen maar consumeert.

  Mijn vraag: Gaat dit het Westen op den duur dan toch niet opbreken en zal China als laatste lachen ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Elke regering en elk bedrijf stelt de zaken mooier
   voor: dat leert de geschiedenis. Boekhouding is
   heel flexibel en 'cooking the books' is wijdverbreid.
   Maar China en Rusland kennen geen democratie. In
   Amerika is het veel moeilijker om iets verborgen
   te houden.

   De Silk Road is vooral een politieke zet om de
   Chinese invloed te vergroten. De quid pro quo is
   opgeven van 'soevereiniteit', zie Afrika en
   Latijn Amerika, waar China allang bezig is met
   grote projecten en leningen. De indruk tot nu
   toe is: wat een blokken aan het been!

   Investeringen in 'witte olifanten' is weggegooid
   geld, maar scoort alleen op korte termijn. Vele
   China-kenners kunnen getuigen van de enorme
   leegstand in onroerend goed, etc.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank heer Schmull voor uw antwoord. En nu maar hopen dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat de plannen van Trump goedkeurt, voor grootschalige projecten in Amerika zelf, om de infrastruktuur weer op te vijzelen (bruggen, wegen, railroads etc.), dat de Amerikaanse economie weer een BOOST moet geven en dat dat dan weer uitstraalt richting de overige Westerse economieen.

   Verwijderen
 5. .....Maar de uiteindelijke fase is waarschijnlijk niets minder dan een hereniging van Korea onder leiding van Noord-Korea, de DPRK....

  Dit zullen de VS, Zuid Korea en zelfs China nooit toestaan. eerder een soort padstelling. Is mijn bescheiden mening.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wel een slimme move van de Russen om akkoord te gaan met een Amerikanse VN-resolutie, mits de Amerikanen op de diplomatieke weg blijven navigeren.

   Verwijderen
  2. Ik kan mij ook niet voorstellen dat Trump dit over zijn kant zou laten gaan. Als hij de DPRK tolereert is hij dus de loser.....

   Verwijderen
  3. En wat dacht gij van Iran?

   https://www.algemeiner.com/2017/09/03/ex-israeli-defense-minister-iran-will-be-watching-how-world-reacts-to-north-koreas-nuclear-provocations/

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   Het is niet een kwestie van 'toestaan', als men
   een pistool op het hoofd gedrukt krijgt. Het is
   dan gewoon doen, wat er gedaan moet worden of
   de held uithangen en sterven. Een padstelling
   is voorbij, zodra de tegenpartij kan chanteren.

   Als ik Trump was, zou ik naar Noord-Korea vliegen,
   wat hij destijds ook suggereerde: 'to make a deal'.
   Het wordt natuurlijk een deal gelijk aan die van
   Premier Neville Chamberlain met Hitler in 1938,
   welke de wereldoorlog niet voorkwam. Dictators
   houden zich nooit aan 'deals'. Het vredespapiertje
   van Hitler was een vodje papier.

   Hitler wilde ook een vrijbrief van Groot Brittannie
   om Rusland aan te vallen, zonder haar inmenging,
   in ruil voor het opgeven van de bezetting van
   West-Europa, door het sturen van Hitler's tweede
   man, Rudolf Hess. Die vlieger ging niet op.

   http://www.telegraph.co.uk/history/10336126/Nazis-offered-to-leave-western-Europe-in-exchange-for-free-hand-to-attack-USSR.html

   Dus het ondenkbare gebeurde toch: de wereld trok
   ten strijde en was bereid om oorlog te voeren met
   uiteindelijk 60 miljoen doden, oftewel 3% van de
   toenmalige wereldbevolking.

   Bereidt u zich dus voor op het ondenkbare.

   DS

   Verwijderen
  5. Oud-Tweede Kamerlid: ‘Als China en Amerika losgaan zijn wij overgeleverd aan Rusland’

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/09/oud-tweede-kamerlid-als-china-en-amerika-losgaan-zijn-wij-overgeleverd-aan-rusland/

   Rob

   Verwijderen
  6. Nederlandse krijgsmacht kan haar kerntaken niet meer vervullen

   https://www.volkskrant.nl/opinie/als-vs-in-conflict-raken-
   met-china-is-nederland-overgeleverd-aan-de-russen~a4515323/

   Rob

   Verwijderen
 6. @

  MACRON's populariteit is in de zomer ingestort:

  the slide in the president’s numbers since his election in May has been steep. His approval rating in September was 41 percent, according to Kantar Sofres, down 13 points in two months. YouGov put him as low as 30 percent.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/french-voters-may-be-souring-on-macron-but-he-s-all-they-ve-got

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @charliebilello 6. Sep.

  US 10-year and 30-year Treasury yields close at 9-month lows. $TNX $TYX

  https://pbs.twimg.com/media/DI_9PKdXUAAUlOC.jpg:large

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ... en de dollarindex op het laagste punt sinds december 2014

   Verwijderen
  2. Eens kijken wat Draghi daar nog aan gaat doen in het komende half uurtje...

   Verwijderen
  3. En jawel... Draghi laat de idioot lage dan wel negatievecrentestanden en het opkoopprogramma geheel onveranderd. En zoiets levert dan vandaag alldirect 1% stijging op in eur/usd tot 1.205 !. Dat zegt m.i. weer eens veel over hoe zwak die dollar eigenlijk wel is.

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   Zie DRAGHI hieronder:

   https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXB

   Against Major Currencies:

   https://fred.stlouisfed.org/series/DTWEXM?utm_source=series_page&utm_medium=related_content&utm_term=related_resources&utm_campaign=categories

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/draghi-says-euro-gain-must-be-monitored-as-source-of-uncertainty

   DRAGHI:

   “Financial conditions have unquestionably tightened in the euro area, but they remain broadly supportive of the non-financial companies and enterprises,” he said. “The economic expansion, which accelerated more than expected in the first half of 2017, continues to be solid and broad-based across countries and sectors.”

   De QE van de ECB, ondanks de tegenstand van Duitsland,
   en ondanks het tekort aan obligaties voor aankoop, zou
   wel eens kunnen worden uitgebreid, zodra de EURO
   boven 1.25 komt.

   De sterke Euro drukt de inflatie, maar ook de export
   (zie de Europese aandelenmarkten). Er heerst een
   indruk, dat het politieke risico van de Eurozone
   is verminderd, terwijl de economie beter is dan
   verwacht. Hoe lang nog? Tegelijkertijd wil Trump
   juist een lagere Dollar met lage rente om de
   economie te ondersteunen. Door het vertrek van
   Fischer (een 'hawk') bij de FED, kan hij straks
   4 DUIVEN benoemen als FED goeverneurs! Dus dan
   zijn de remmen los: nooit meer een recessie tijdens
   zijn ambtstermijn. Zal het lukken en wordt zo zijn
   herverkiezing in 2020 verzekerd?

   DS

   Verwijderen
  5. @DS
   Mijnheer Schmull, ik volg u al vele jaren. Maar ik schrik nu toch wel erg van wat u in bovenstaande reactie op "anoniem" schrijft .
   U ziet dus nu -m.n. door de Trumpregering-een zeer reële mogelijkheid dat de dollar nog (veel) zwakker gaat worden en dat ook vele jaren blijft tot minstens 2024?
   In dat geval zit ik zelf dan persoonlijk echt scheef met mijn grote portie korterlopende pensioen-treasuries, die ik vanaf 2020 zal moeten gaan laten uitkeren in Euro's.
   Ik heb niet eerder van u begrepen dat u ook aan zulk erg lange termijnen denkt, als het gaat om een duidelijk herstel van de dollar als de (bijna laatste) veilige haven?
   En hoe zit het dan met uw vertrouwen in een bijna geheel zelfvoorzienende USA, die niet veel last zouden hebben van een sterke munt? En met het enorme globale dollartekort (de "short") dat de dollar zo sterk zou maken?

   Moeten dollarbezitters zoals ik nu alsnog verlies nemen voordat er nog eens zo'n grote dollardaling komt als we al in het laatste halfjaar hebben gehad?
   En waarheen dan nog wel met de zuurverdiende euro's...?

   Rob

   Verwijderen
  6. @ROBV:

   De positieve vooruitzichten blijven ONVERANDERD. Maar
   de timing is altijd moeilijk te bepalen. In dit geval
   zijn er o.a. politieke factoren, die ik noemde, maar
   men moet maar afwachten of dat de Dollar blijft
   verzwakken. Er zijn vele andere factoren, die opeens
   zwaarder kunnen wegen, zoals handelsoorlog en
   zelfs 'hete' oorlog.

   (A.Gary Shilling in Januari, 2017):

   Xi may be right that no one wins a trade war, but the U.S. will probably lose less than China. That will boost the dollar further, as will its haven status and the almost universal attempts by nations to devalue their currencies.

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-26/trump-s-tough-talk-on-china-bodes-well-for-dollar

   Dus 2018 wordt doorslaggevend. China devalueert fors,
   tegen de zin van Trump, en dan komen er 45%
   invoerrechten voor China. Bluf? In dit scenario
   zal de ECB ook de Euro proberen te devalueren
   door de rente nog meer te verlagen naar Negatieve
   Rente. Dat wordt dan de nekslag voor de Europese
   banken, die weer moeten worden genationalizeerd.

   Het wordt steeds duidelijker, dat de rentes niet
   kunnen stijgen, overal, en dat deflatie volgt,
   niet inflatie, en nog meer negatieve rente.
   In tegenstelling tot de verwachting van alle
   economen, zoals gewoonlijk. Maar in deze
   handels- en valuta-oorlog, verliest Amerika
   HET MINST en dat is waarom men positief moet
   blijven op de Dollar. Krijg hier dus geen
   slapeloze nachten van.

   DS

   Verwijderen
  7. @robv

   Hier een artikel mbt de dollar om de moed erin te houden. Liesbeth

   https://www.goldrepublic.nl/nieuws/waar-gaat-de-eurodollar-heen?utm_source=GoldRepublic+Market+Update+Nederland&utm_campaign=098af54679-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_%2A%7CRSSFEED%3ADATE%7C%2A&utm_medium=email&utm_term=0_4e84cd1445-098af54679-410297505

   Verwijderen
  8. De link werkt niet... even googelen op de titel en dan vind je het ook.. excuus. Liesbeth

   Verwijderen
  9. Nou dat werkt ook niet... zie ik... met googelen niet te vinden... artikel te lezen op website gold republic... Liesbeth

   Verwijderen
  10. Dank voor het artikel, Liesbeth.

   Voor andere lezers: deze link werkt bij mij wel:

   https://www.goldrepublic.nl/nieuws/waar-gaat-de-eurodollar-heen?

   Verwijderen
 8. Jim Rickards: The North Korean Endgame is Playing Out Now

  http://www.zerohedge.com/news/2017-09-07/jim-rickards-north-korean-endgame-playing-out-now


  Got gold ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Rickards wijst hier op enkele opzienbare gevolgen
   van de recente raketlanceringen van Noord-Korea.
   Als dit echt op waarheid berust, dan: 'all hell
   will break loose'. Vergeet ook niet, dat
   Noord-Korea dit alles kan exporteren naar
   terreurgroepen als Hezbollah, die reeds klant
   zijn voor hun oorlogsmaterieel.

   DS

   Verwijderen
 9. Jim Rickards voorspelt een dollar reboot door pres. Trump om de
  dollar weer sterk te maken , door de dollar weer te peggen aan goud. Iets waarvoor Trump al diverse keren zijn voorkeur heeft uitgesproken. Nu de weg vrij lijkt te zijn om de FED bijna geheel zelf te benoemen#republican en hij straks overal meerderheden (congres/senaat) heeft, is die kans inderdaad aanwezig. Het getal 10.000usd/troy ounce wordt genoemd.Waarschijnlijk om hiermee brake even te zijn met de schuld.

  Acht u dit kansrijk ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   GOUD op $ 10,000 is zeker realistisch, maar dat duurt
   nog wel even, misschien vele jaren. Goud werd 'tijdelijk'
   door President Nixon losgekoppeld van de Dollar in
   1971 (zijn eigen woorden: temporarily suspended!):

   https://www.youtube.com/watch?v=7_Xw5tWsOQo

   Maar zo'n herkoppeling krijgt men er pas door als
   er een soort crisis plaatsvindt.

   DS

   Verwijderen
 10. Goede brief van Orbán aan Juncker die met dreigen & drammen van Hongarije tegen z'n wil een immigratieland wil maken

  https://twitter.com/demo_demo_nl/status/906195016284037122

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.kormany.hu/download/d/2b/21000/JunckerJean-Claude%2020170906.pdf

   Verwijderen
  2. @MARTIN STOKMAN:

   Juncker is nog nooit zo zelfverzekerd geweest als nu,
   waardoor versnelde Europese integratie straks wel of
   niet moet worden geslikt. Lidmaatschap van de EU
   en de daaraan verbonden verplichtingen en gelden
   is niet verplicht. Een referendum voor of tegen
   is nu nog toegestaan, maar straks niet meer:

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-08/europe-sheds-its-brexit-baggage-and-aims-for-a-bold-new-relaunch

   DS

   Verwijderen
  3. Dat gaat boven mijn pet.

   80% moslims onder 32 jaar in Duitsland leven van een uitkering

   Degenen die beweren dat immigratie een boost is voor de economie liegt!

   https://twitter.com/LisaHenegauwen/status/906411055324295168

   Er moet een plan achter zitten, anders is het zelfmoord.

   Verwijderen
 11. Het plan van juncker krijgt brede steun denk ik. Ik reis nu een poosje door europa en zie hoezeer integratie positief uitwerkt. Bv de boeren in zuid italie hebben het nog nooit zo goed gehad. Rationeel bekeken wordt zijn plan ondersteund. Maar buikgevoelens is iets heel anders. Der Spiegel heeft nu op de voorpagina: ALLES WIRD WUT. In berlin heerst rust maar niet bij jan met de pet. De verkiezingen in NL en Frankrijk verhulden de onrust of misschien: de ratio won het vd buik. Of dat zo blijft is de vraag !

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Goh,ben je zeker met Nieuwsuur,Buitenhof etc. op stap geweest? Welke integratie bedoelt U dan??? Die 150000 Nl ers die in 2016 Nederland voorgoed verlieten zien het zeker verkeerd? Slaap verder..totdat U wordt wakker geschud door een burger oorlog, maar eerst op ff weg naar de grootste Crisis ooit....wat nu gemaskerd wordt door allerlei Hosanna berichten....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik lees deze blog elke dag sinds het begon en er was altijd hier al sprake ervan dat de grootste crisis vlak om de hoek lag... en dat de euro binnenkort zou vallen... tja ... ik heb jaren in het buitenland gewoond en ben er weer 6 mnd niet geweest, maar geef mij NL maar om in te wonen... burgeroorlog in NL? vergeet het maar, maar het zou zeker beter zijn wanneer de PVV in de regering kwam, hoewel ik daar niet op stem.
   marcja

   Verwijderen
  2. Woon zelf al 30 jaar buiten NL, burgeroorlog in Europa, boeren in Z-Italie...?, wat een vergelijk... verrot door Maffia en giga corruptie.
   Was in Stockholm en Parijs na 10 jaar...., NoGo area,s...,ga is ff kijken in Schilderswijk Den Haag, ISIS vlaggen overal, en vraag U eens af waarom er al jaren een enorme uittocht van geboren NL ers is. Kijk naar de toekomstige slaven, die zich tophypotheken laten aansmeren...tegen nu lage rente....totdat de rente weer gaat stijgen naar onvoorstelbare hoogtes...kwestie van tijd.En deze tijd wordt gekocht door Brussel.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM @ARUBASUN @MARCJA:

   Hoe de Amerikanen de EU hebben uitgevonden
   (Jean Monnet, de CIA en de politieke elite destijds)

   http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/01/hoe-de-amerikanen-europa-hebben-uitgevonden-440752/

   Eens zal wel uitkomen, dat Merkel gewoon instructies
   kreeg van Obama om de Europese grenzen te openen
   voor migranten als prijs voor de EU's aandeel in
   regime-verandering (onder leiding van Hillary
   Clinton, Cameron en Sarkozy). Zij steunden ook
   de toetreding van Turkije en de Oekraine tot de EU.
   Dat alles omwille van uitbreiding van 'democratie'
   en het tegengaan van de vergrijzing.

   Maar er zit nu iemand anders in het Witte Huis!

   DS

   Verwijderen
  4. @

   THE BOLD RELAUNCH OF THE EU AFTER BREXIT:

   (Macron's populariteit is onlangs INGESTORT
   naar 30%, net zo laag als Hillary Clinton!)

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-08/europe-sheds-its-brexit-baggage-and-aims-for-a-bold-new-relaunch

   Good luck!

   DS

   Verwijderen
  5. Macron gaat met Merkel de integratie bespoedigen. Juncker heeft goed geluisterd. Brexit is een ramp. Europa loopt dus goed en daarom is de euro sterk. Zelf heb ik 2 jaar geleden afscheid genomen vd dollar; ik geloof niet in een land dat zo enorm verdeeld is en het wordt daar alleen maar erger. En dollars omgewisseld in goudaandelen. Maar u hebt gelijk met het spook vd deflatie, dat maakt veel anders... de grote vraag is echter al jaren: wanneer ??
   Marcja

   Verwijderen
 13. hadewych von mises10 september 2017 om 16:52

  heer Schmull, dit past in uw visie ? :
  http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/06/write-donald-trump-dollar-peril/
  Enige toelichting?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Verplichte repatrieering van Amerikaanse winsten in
   het buitenland zou zeker invloed kunnen hebben op
   de Dollar. Maar een valuta wordt bepaald door
   talloze factoren, waardoor voorspelling daarvan
   op korte termijn wordt bemoeilijkt. Op langere
   termijn lijkt de belangrijkste factor de enorme
   'short-positie' op de Dollar, die gedekt moet worden.
   80% van de wereldschuld is in Dollars, wat niets anders
   is dan een 'short-positie' op de Dollar. Op een
   gegeven moment komt er een 'Margin Call' van de banken.
   Dan moet iedereen alles verkopen om Dollars aan te
   schaffen. Die Margin Call komt, zodra er een
   waardedaling komt in die activa, die met die
   Dollarschuld zijn gekocht.

   DS

   Verwijderen
 14. Heer Schmull De BIS verwacht eerder inflatie dan deflatie
  Zie:
  http://www.bis.org/publ/work656.pdf
  Wat is uw mening hierover?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit is een discussie-rapport en men kan dus daarmee
   alle kanten op. De BIS probeert Centrale Banken
   inderdaad een bepaalde kant op te duwen. In een
   tijd van vergrijzing en groeivermindering, kan men
   TIJDELIJK de inflatie en groei vergroten door
   hogere begrotingstekorten en helikoptergeld ('geld
   voor het volk') TOTDAT het scenario van Venezuela
   opdoemt!

   Daarom is deflatie en schuldsanering uiteindelijk
   onvermijdelijk. Want anders accepteert het volk
   dat geld niet meer en volgt RUILHANDEL. En natuurlijk
   DICTATUUR.

   Er zijn velen, die stilletjes hopen, dat de democratie
   om zeep wordt geholpen en dat er een 'volksdictatuur'
   komt. Maar let wel: vrijheid is belangrijker dan
   brood en spelen, die door de Staat worden bepaald.

   Maar China en Rusland zien democratie als
   tijdverknoeierei en, wie weet, is dat onze toekomst.
   Hitler schreeuwde destijds, dat er 31 partijen
   bestonden in de Reichstag, die het regeren in de weg
   stonden. Als hij aan de macht zou komen, dan
   zou hij dat probleem wel even oplossen...

   Democratie is onvolmaakt, maar staat weer onder vuur.

   DS   Verwijderen
 15. DS:...80% van de wereldschuld is in Dollars...

  Hoe komt u aan die 80 %. Ik kan me herinneren dat 60% ook genoemd is.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Die 80% is moeilijk zwart op wit te vinden en is
   een schatting mijnerzijds. De Dollar is weliswaar
   64% van de reserves van Centrale Banken, maar 85%
   van alle valutahandel. Er is wel een cijfer, dat
   39% van alle schuld in Dollars luidt, maar dit betreft
   bijna zeker alleen obligaties, niet andere vormen van schuld:

   https://www.thebalance.com/world-currency-3305931

   http://uk.businessinsider.com/global-debt-staggering-trillions-2017-4?r=US&IR=T

   DS

   Verwijderen
 16. Deze blog mist vooral al 8 jaar de enorme hausse-boot die nog steeds vaart. Maar ook een stilstaande klok heeft 2x per jaar gelijk. En dat moment komt vanzelf dichterbij.
  Al was het alleen maar omdat hier het geleidelijke verval van de US -een imperium in een lange eindfase met alle bijbehorende sociologische kenmerken- te veel wordt overdekt door een heilig optimistisch geloof in wederopstandingskrachten van de USA uit een verder verleden en een 'zakenman' als president die nauwelijks betrapt kan worden op enige goed te onderbouwen, coherente en overstijgende visie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   'Het geleidelijk verval van de US': de beurswaarde
   van Amerikaanse aandelen heeft net een record bereikt
   net zoals de Amerikaanse economie (BNP):

   https://fred.stlouisfed.org/series/GDP

   Het merendeel van de technologische uitvindingen
   komt nog steeds uit Amerika. De rest van de wereld
   probeert die na te bootsen.

   Die 'zakenman', die nu eenmaal nooit een 'baas' heeft
   gehad, behalve zijn overleden vader, heeft juist door
   zijn eigen visie miljarden verdiend, ookal komt hij
   onbeholpen, maar wel authentiek, over. U heeft het
   recht om op hem neer te kijken, maar hij kan zeggen:
   'had-je-me-maar'!

   Dit blog dient uitsluitend om te waarschuwen voor
   verborgen voetangels en klemmen. Zoiets is meer
   nodig dan ooit, omdat de prijzen van activa totaal
   zijn vervormd door de buitengewone monetaire
   stimuleringen en de superlage rente. U gelooft zelf
   toch ook niet, dat uw huis zoveel waard is als nu?
   U wordt t.z.t. vanzelf wel uit die droom geholpen.

   DS

   Verwijderen
 17. "Maar ook een stilstaande klok heeft 2x per jaar gelijk." ...Je bedoelt "per dag", denk ik ? ;)

  Arno

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dit blog dient uitsluitend om te waarschuwen voor
  verborgen voetangels en klemmen. Zoiets is meer
  nodig dan ooit, omdat de prijzen van activa totaal
  zijn vervormd door de buitengewone monetaire
  stimuleringen en de superlage rente. U gelooft zelf
  toch ook niet, dat uw huis zoveel waard is als nu?
  U wordt t.z.t. vanzelf wel uit die droom geholpen.

  Precies de spijker op de kop.......

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Huizenprijzen en aandelenprijzen zijn volstrekt fictieve waardes. Een klein deel van de huizen en aandelen wordt verhandeld, maar iedereen's waarde stijgt mee. Onmogelijk kan iedereen cashen. 80% van de mensen woont in een huis dat zij tegen huidige WOZ niet zouden kunnen bewonen. Dan moet de toekomstige generatie dit allemaal ophoesten.
  Wordt een lastig verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat betekent het, dat Juncker de Eurozone monetair soeverein wil maken?

  Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GERRIT:

   De Eurozone is als monetaire unie nog onvolmaakt.
   Daarvoor is nodig een gemeenschappelijk deposito-
   garantiestelsel en een centralisering van de
   Financieen. Dat betekent: samen alles delen en
   de sterkere lidstaten moeten de zwakkere uit de brand
   helpen. Zeg dus maar dag met je handje naar de
   spaar- en pensioengelden van Nederland (1000 miljard),
   die in 1 potje terecht komen, want de zwakkere
   lidstaten, inclusief Duitsland en Frankrijk, hebben
   nooit gespaard voor de oude dag. Vele zwakkere
   lidstaten zijn 'technisch' failliet, vooral door
   hun wankele banken met hun duizenden miljarden aan
   schulden, die in gebreke zijn en geen rente en
   aflossing betalen.

   De ongekozen dronkelap Juncker en zijn Europese
   Commissie heeft het dan voor het zeggen. Droom of
   nachtmerrie? In de volgende crisis, zal dit alles
   door de elite worden doorgedrukt.

   DS

   Verwijderen
 21. ‘Staatsschuld hoeft helemaal niet te worden afgelost’. Dat zegt voormalig IMF-baas en prominent VVD’er Johan Witteveen (96). Het komende kabinet moet het geld laten rollen, ook al is er dan weer een begrotingstekort. ,,Anders zal de euro niet houdbaar blijken.”

  https://www.ad.nl/politiek/enlsquo-staatsschuld-hoeft-helemaal-niet-te-worden-afgelostenrsquo~a6d5c7b7/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

  Geachte heer Schmull, wat vindt u van dit pleidooi om meer schulden te maken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Witteveen still going strong op 96! Ik heb met hem
   gedineerd in New York in de jaren '70, toen hij nog
   verbonden was met Robeco, een klant van mij.

   Hij heeft gelijk. De enorme overschotten van Nederland
   en Duitsland zijn een probleem binnen een monetaire
   unie. Daarom moeten die worden verminderd door
   infrastruktuur-investeringen en door stimulering van
   consumptie-bestedingen. Maar probeer dat maar eens,
   want het lijkt politiek nog onhaalbaar. Nederland
   en Duitsland zijn reuze blij, dat die Euro (voor hen)
   veel te laag staat, want zij varen er wel bij. Als
   de Gulden en de Deutschmark zouden bestaan, dan
   was het met de export droevig gesteld, alhoewel
   kwaliteit van de export natuurlijk ook een rol speelt.

   Zie ook: Marcel de Boer in FD: NIEMAND BEGRIJPT SCHULD

   https://fd.nl/economie-politiek/1095082/niemand-begrijpt-schuld

   DS

   Verwijderen
 22. Hoort Apple niet in het rijtje met Technologie-giganten die de S&P hebben doen stijgen?? En dus overgewaardeerd is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Zonder meer. Daarom zijn de 'FANG'- aandelen onlangs
   ook uitgebreid naar 'FAANG'- aandelen.

   APPLE heeft geen enkel nieuw product uitgebracht in
   de laatste 5 jaar sinds het overlijden van Steve Jobs.
   Waar zijn de Apple Auto en de Apple TV? Die zijn min
   of meer opgegeven. De upgrade van Apple's I-Phone is
   niet alleen vertraagd, ondanks alle hype, maar Samsung
   Galaxy is nu al gelanceerd onder veel bijval met
   bijna alle vernieuwingen, die Apple schijnt te hebben.
   Apple heeft alleen wel heel veel kasgeld ($ 260 miljard!),
   dat misschien ooit naar de aandeelhouders gaat.

   DS

   Verwijderen
 23. Euro zone 2017 inflation likely to be far higher than projected: Bundesbank's Weidmann
  http://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-weidmann/euro-zone-2017-inflation-likely-to-be-far-higher-than-projected-bundesbanks-weidmann-idUSKBN1684HV

  Zou het deflatiegevaar dan toch voorbij lijken en geldt dit evt ook voor de VS ? Blijkbaar exporteert China nog steeds geen deflatie.

  Gaarne uw commentaar.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Geduld! Wacht maar tot het Nationale Congres van 18
   October voorbij is. China probeert een devaluatie uit
   te stellen door harde maatregelen te nemen tegen
   kapitaalvlucht (Bitcoins!) Verder komt er misschien
   een bezoek van Trump aan Beijing, want XI had Trump
   al eerder bezocht. Tegelijkertijd gonst het van
   geruchten om de rente te verhogen in Engeland en om
   de stimulering van de ECB te verminderen.

   DS

   Verwijderen
 24. Beste DS, Dank voor de APPLE uitleg op mijn vraag.
  In uw stuk schrijft u: "Tijdens de vorige Grote Depressie, tussen 1929 en 1938, was er sprake van een inkrimping van liefst 27%".
  Is het mogelijk om anders dan percentages uit te drukken hoever de toenmalige economie teruggezet werd? Is het mogelijk om uit te drukken wat het inhoud als het in 2017, of 2018 gebeurd? Zal er dan ook 9 jaar overheen gaan? Zullen er uberhaubt nog mensen aan het mensen aan het werk zijn?
  brutus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BRUTUS:

   De terugslag in de jaren '30 werd verergerd doordat
   er een Goudstandaard was, waardoor Centrale Banken
   niet konden ingrijpen. Die standaard werd toen
   gedeeltelijk verlaten en vervangen door een
   Goudwisselstandaard (tot 1971).

   Zelfs als er een herhaling plaatsvindt van de
   Economische Depressie, treft dat niet iedereen,
   maar wel de meesten. Degenen, die kasgeld hadden
   in de jaren '30 bij banken, die niet omvielen of
   in staatsobligaties, die niet failliet gingen,
   konden alles voor een habbekrats opkopen. Daarom
   is zo'n klap vaak de grondslag voor vele miljoenen-
   vermogens. Zo'n depressie herhaalt zich trouwens
   elke 70 tot 100 jaar, want dan kan de schuldenberg
   niet meer overeind worden gehouden. Lage rente is
   dan niet meer genoeg, want de groei is te laag.

   DS

   Verwijderen
  2. Wederom dank voor uw uitleg.
   Ik kan me voorstellen dat een economie toch moet blijven draaien, dat belangrijke zaken 'in de lucht' gehouden moeten worden. Nu ben ikzelf 17 jaar werkzaam in ICT en heb niets gemerkt van de afgelopen crisissen. Dat blijf ik mezelf ook maar voorhouden voor de komende jaren, zolang mijn werk niet geautomatiseerd is, is er werk voor mij.. Is het aannemelijk dat goud, of zilver geaccepteerd wordt als betaalmiddel in een volgende crisis? Was dat in de jaren 30 zo? Of werd dat geconfisqueerd en hoe ziet u dat voor u (het confisqueren)? Of doe je er beter aan stapels euro's in huis te hebben?
   Brutus

   Verwijderen
  3. @Brutus Al eerder op dit forum verschenen:

   Tegenlicht
   Zeg nooit nooit: Argentinië 10 jaar na het bankroet

   https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2011-2012/argentinie.html


   Bertus

   Verwijderen
 25. @ Bertus, Had deze nog niet gezien.

  Dit is destijds geheel langs mij heen gegaan (situatie in Argentinië). Hoe is het zover gekomen, wat was de toedracht?
  Er wordt gezegd dat de staatsschuld van Argentinië 140% BNP was.
  Maar bijvoorbeeld Japan heeft een veel hoger percentage en schijnt hier geen problemen mee te hebben..?
  Uit de aflevering maak ik op dat goud (niet zilver?), een prima betaalmiddel wordt..

  De verhoudingen zijn nu natuurlijk anders, dat was toen 1 land. Misschien is ooit de hele wereld aan de beurt.
  Er wordt gezegd dat de staat de veiligheid niet meer kan garanderen.
  Als dat in Europa, of Nederland gebeurd, dan ben ik blij dat ik niet meer in de stad woon.
  Hoe groot is de kans dat bepaalde "groeperingen" de macht grijpen in Nederland, of Europa?
  Brutus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Brutus, hier u antwoord:

   https://www.youtube.com/watch?v=zunHX9Rrwy0

   Verwijderen
 26. Dollarbericht 15-9-17 van "winner" Gainspainscapital.com over een volgende flinke daling van de dollar:
  "The dollar is now also officially toast".

  Back in January 2017, we predicted that 2017 would be a year of a $USD collapse. At that time it was obvious to us, plain as day, that the Trumpadministration would want a weak $USD in order to implement its economic policies.

  We weren’t just saying this either, we were putting our money where our mouth was, moving our clients into numerous “weak $USD” plays. As a result of this, thus far in 2017, our clients have locked in 52 winners…out of 57 trades.That’s a success rate of 91.23%.

  Meanwhile, the $USD has collapsed against every major world currency: Euros,Yen, Francs, you name it, the $USD has dropped against it.

  And this trend is nowhere near over! For those who still don’t believe that the $USD is heading further DOWN, consider the yesterday’s quote from Trump’s TOP ECONOMICS GUY, Treasury Secretary, Steve Mnuchin.

  In case you missed it, Mnuchin stated that Trump was “less concerned about inflation than economic growth.”

  Put simply the Trump administration will let the economy run HOT in order to achieve its growth goals.This means the $USD is officially TOAST.

  Mijnheer Schmull: Ik weet dat u er anders over denkt w.b. de dollar op nog langere termijn. Maar ook u retweet regelmatig berichten van deze beleggingsadviseurs. Moeten we ons voor nu dan toch echt niet gaan indekken tegen nog grotere verliezen dan de 17% die nu al op het bord staan in 2017? Want dit zijn toch gigantische (down-)bewegingen voor een safe-haven? En gaan bij die verder te creëren inflatie dan ook niet de langlopende treasuries tegelijkertijd 'down'?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   De meeste Amerikanen hebben geen enkel idee, dat de
   EURO een valuta is zonder land en daarom NIET kan
   worden vergeleken met de Amerikaanse Dollar. George
   Soros is daarop een uitzondering, want hij waarschuwt
   al jaren, dat de Eurozone zonder hervorming en
   'gemeenschappelijke schuld' uitelkaar valt.

   Degenen, die een deel van hun vermogen in een andere
   valuta beleggen dan die, waarmee belastingen en
   rekeningen moeten worden betaald, moeten in die
   valuta leren denken en niet steeds kijken naar de
   grillige valutakoers-bewegingen.

   Natuurlijk wil Trump een zwakke Dollar en geen
   rente-verhoging, want dat verlengt het feest. Maar
   er zijn tientallen andere factoren, die een valutakoers
   bepalen en de timing van die factoren is nu eenmaal
   altijd onzeker. Als men niet kan slapen van een
   buitenlandse valuta-belegging, dan moet men er niet
   aan beginnen.

   Wat zijn een paar jaar van zwakte op langere termijn? Denkt de gemiddelde Amerikaan zelf aan de koers van
   de Dollar? Pas als hij met vakantie gaat, maar 90%
   van de Amerikanen heeft geen paspoort en gelooft, dat Nederland ergens bij zweden ligt.

   De Amerikaanse Dollar blijft de veilige haven bij
   uitstek. Er is geen concurrentie. Dollartransacties
   als percentage van het totaal (85%) zijn hoger dan
   10 jaar geleden.

   Ondertussen is de Dollar toe aan een herstel:

   http://uk.businessinsider.com/gundlach-webcast-presentation-slides-doubleline-2017-9?r=US&IR=T

   Natuurlijk kan wat hogere inflatie tijdelijk
   negatief zijn voor Treasuries. Maar dat feest
   is nog lang niet afgelopen, want waarom zouden
   Treasuries ook niet negatief rendement kunnen
   krijgen in de volgende crisis net zoals nu de
   9000 miljard aan obligaties elders?

   DS

   Verwijderen
 27. Bekijk 'Laatste kans voor de euro' nu op onze site

  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/laatste-kans-voor-de-euro.html

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Geachte heer Schmull, zou U als inwoner van Europa uw pensioenkapitaaltje nog in TLT laten zitten nu je het toch steeds verder ziet slinken in euro's en het einde nog niet in zicht lijkt, kan misschien nog wel jaren zo doorgaan.
  Uw verhaal zal uiteindelijk juist blijken, maar de veronderstelde stijging van Dollar en Treasuries kan zo lang uitgesteld worden, door allerlei machten, zodat je kapitaal inmiddels aardig is gedecimeerd

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Hopelijk heeft u een gespreide portefeuille, waar
   TLT slechts een onderdeel van is. In het leven is
   het zaak om nu eenmaal nooit op 1 paard te wedden.

   De TLT blijft aantrekkelijk, vooral omdat de algemene
   mening zo negatief is op lange obligaties. Daar is
   dus potentieele winst, zodra de economie weer tegenvalt.

   De EUR/USD stond $ 1.60 in 2008, 9 jaar geleden. De Euro
   heeft een 8-jarige neergaande trend achter de rug
   tegenover de Dollar en pas dit jaar is er een relatief
   kleine knik omhoog van $ 1.04 naar $ 1.20, dus nog
   ver van het vroegere hoogtepunt. De neergaande trend
   van de Euro is nog volledig in tact. Zal dat veranderen,
   als $ 1.30 - 1.35 wordt gehaald? Niemand weet de
   toekomst, maar een doorbraak naar boven lijkt
   onwaarschijnlijk. Laat u zich niet meeslepen door
   de Dollar-haters, want die zetten u op het verkeerde
   been.

   http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=10Y

   Maar als u niet kan slapen, blijf gerust in de Euro
   en in Nederlandse Staatsobligaties.

   DS

   Verwijderen
 29. New: CIA Agent Whistleblower Risks All To Expose The Shadow Government

  https://www.youtube.com/watch?v=XHbrOg092GA&app=desktop

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misselijk makend beeld van de US.
   "In Deep State we trust" moet dan onze gevolgtrekking zijn, ook als het om Treasuries gaat.
   En wat een risico's neemt deze gepassioneerde man om ons te laten inzien hoe het er werkelijk aan toe gaat in de top van de US.
   Ik raad iedereen aan deze indrukwekkende video helemaal te bekijken en een eigen oordeel te vormen. Mogelijk ook een van de laatste keren dat we deze ex-CIAman nog in leven kunnen aanschouwen?

   Verwijderen
 30. Stockman : Verkoop stocks, bonds etc

  https://www.youtube.com/watch?v=kaTM9yGFBEM&t=31s

  Waarom toch bonds verkopen ? Of wordt met bonds de corperate bonds bedoeld en niet de treasuries ?

  Gaarne uw mening

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 31. David Stockman :Sell the House, Sell the Wife, Sell the Kids
  https://www.youtube.com/watch?v=6WAKA8AXR9Q

  Hij verwacht een stijging van de rente en ziet de bonds als de slechtst mogelijke investering. Zoals ik het begrijp ook de treasuries.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Ik heb veel respect voor Stockman, maar hij is een
   boekhouder, een accountant, en GEEN beleggingsexpert.
   Hij is al jaren negatief op bijna alles.

   De vraag naar Treasuries zou trouwens TOENEMEN,
   zodra de FED de superstimulering zou verminderen
   en de rente zou verhogen, in tegenstelling tot
   de mening van talloze 'experts'.

   Herinnert u zich nog, hoeveel de obligatie-rendementen
   tijdelijk stegen, toen de FED die superstimulering (QE)
   aankondigde? Dat kwam, omdat de markt groei en inflatie
   zag aankomen, wat later voorbarig bleek.

   Dus als het monetair beleid straks wordt 'verkrapt' en
   QE verminderd wordt, dan zal de markt de daarop
   volgende afkoeling gaan verdisconteren en STIJGT
   de waardering van Treasuries. Maar aandelen zullen het
   natuurlijk veel moeilijker krijgen.

   https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-18/wall-street-s-bond-gurus-have-it-all-wrong-as-qe-unwind-looms?utm_content=markets&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-markets

   DS

   Verwijderen
 32. I heard a comment the other day that one of the reasons China has accumulated so much gold is that when they start dumping dollars and treasuries on the market that their large stockpiles of gold will act as a hedge against the falling values of these dollars and treasuries. Do you have any thoughts on that?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   The reason China is accumulating Gold, is because
   Gold as a percentage of their reserves, is still
   much lower than many major Central Banks. China
   needs enough Gold to get 'a seat at the table' in
   case of a new Bretton Woods, which will surely come.
   A 'monetary Reset', which would devalue the Debt.

   China officially has 1800 tons (unofficially
   probably 4000 tons), but the U.S. has 8000 tons+,
   Germany 3370 tons+, - which is 70% of the reserves
   of the Bundesbank -, Italy 2451 tons, France 2435 tons,
   and Russia 1687 tons. As a percentage of GDP, the
   figures are even more striking: China 0.7% (officially),
   Europe 4%, U.S. 2.7%, Russia 2.7%. The U.S. also
   has 70% of its reserves in Gold, because they don't
   need foreign currencies in a Dollar standard.

   The price of Gold is being suppressed until China
   gets the Gold they need. If the Gold price wasn't
   manipulated, then it would be much higher and China
   would not be able to catch up. That would be
   unacceptable for the second largest economy in the
   world. Remember: he who has the Gold, makes the rules.
   That's been valid for 10,000 years.

   So China is allowed to get the Gold, despite it
   being extremely illiquid (you can't buy 5000 tons
   at a time, it'll take years), because then they
   have a hedge against the devaluation of all their
   paper, mostly denominated in Dollars (Treasuries).
   Devaluation of the Dollar would make China very
   unhappy indeed. Also, dumping Dollars and Treasuries
   is impossible, without doing a lot of self-harm,
   because they are a large part of those markets.

   DS

   Verwijderen
  2. Thank you very much for that enlightening answer.

   Verwijderen
 33. Ben benieuwd wat u van Rickards visie vindt, in ieder geval staat ook hier beschreven dat China niet zonder dollars kan... Liesbeth

  https://slimbeleggen.com/trends/jim-rickards-wo-iii-is-veraf-en-vs-aan-danken/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LIESBETH:

   Rickards is altijd wat extreem, omdat hij boeken
   wil verkopen. Maar natuurlijk is er al een
   'war of words', een oorlog met woorden. Sancties
   en repercussies van een land met de wereldvaluta
   zullen ongetwijfeld de temperatuur verhogen.
   Er is een nieuwe 'sheriff in town'. In 1962 kon
   Amerika Cuba blokkeren en kreeg toen ook haar zin.
   De Russissche raketten werden verwijderd tegelijk
   met de Amerikaanse rakketten in Turkije. Dit keer
   is een echte blokkade van Noord-Korea niet mogelijk,
   dus nu wordt de militaire crisis ernstiger. Misschien
   wordt 2018 het jaar van de grote confrontatie, want
   er is maar een enkele andere mogelijkheid: een
   grote deal tussen Amerika, China, Noord- en Zuid-Korea,
   inclusief een wapenstilstand en $ 20 miljard aan
   losgeld voor het verderfelijke Kim Jong Un regiem.

   Dat laatste lijkt een sprookje. Want dat zou lijken
   op al diegenen, die koste wat het kost oorlog met
   Hitler wilden vermijden door steeds toe te blijven
   geven. Of zou dat sprookje juist uit kunnen komen?

   In de jaren '30, waren de isolationisten en de
   nationalisten (ook 'America First' geheten!) tegen
   een oorlog met Hitler. Henry Ford, Charles Lindbergh,
   en zelfs Ghandi, wilden niets weten van een nieuwe
   oorlog. Father Couglin, een Amerikaanse priester met
   een populair radio-programma en miljoenen volgelingen,
   vond het prima, als Hitler de rest van Europa zou
   veroveren, inclusief Groot-Brittannie en de Sovjet-Unie.
   Coughlin was ook anti-semiet, zoals velen destijds.

   Trump is ook een isolationist en een nationalist.
   Dus een 'deal', net zoals het vodje papier tussen
   Neville Chamberlain en Hitler in 1938 ('Peace in
   our time'), kan toch niet worden uitgesloten.

   Maar de deal van Obama en Iran noemde Trump onlangs
   'beschamend'. Toch kan men van Trump alles verwachten,
   want hij wil in 2020 herkozen worden. Een militair
   conflict zou helemaal in strijd zijn met zijn
   tirades tegen 'regiem-verandering van Hillary Clinton,
   Cameron en Sarkozy.

   DS

   Verwijderen
  2. @LIESBETH:

   Een 'deal' met deze despoot? Kim Jong Un!

   https://www.thesun.co.uk/news/4502714/kim-jong-un-defector-public-executions-sex-slaves-north-korea/

   DS

   Verwijderen
 34. @

  Na de meeting van de FED, lijkt de EURO verder te VERZWAKKEN:

  http://www.fxtimes.com/eurusd-euro-just-turned-bearish-vs-us-dollar

  https://www.fxstreet.com/analysis/eur-usd-forecast-turning-bearish-could-slide-towards-11720-201709210508

  Als de FED echt de rente ook nog gaat verhogen in December
  EN in 2018, dan zal de EURO DALEN. We zullen zien.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voorlopig denkt o.a. de Aziatische handel er kennelijk anders over?
   De Euro staat al weer op 1.196, ruim boven 'doorbroken' bodems.

   Verwijderen
  2. En de 1.20 is zojuist al weer aangetipt.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   De markt gelooft vooralsnog niet, dat de FED echt
   de rente zal en kan verhogen. Er is een toenemende
   druk voor een 'normale' rente, maar men is bang
   voor een 'Trichet', die de rente verhoogde, net voor
   de Eurocrisis, en die prompt weer moest verlagen.

   DS

   Verwijderen
 35. Wanneer ik debka.com de laatste tijd lees krijg ik de indruk dat de vlg grote oorlog tussen israel en rusland/iran/hizballah binnenkort zal uitbreken
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En ook daar loopt de USA helaas achter de feiten aan, mede gezien de uitlatingen van generaal Eisenkott en recente terugtrekkingsbewegingen van US-troepen. Iraanse militaire eenheden zitten al op 6km van de Golan-grens!

   Verwijderen
  2. Correctie: "eenheden" moet zijn "commando's".
   https://www.debka.com/moscow-us-backed-sdf-faces-destruction-pro-iranian-iraqi-force-crosses-syria/

   Verwijderen
 36. Benzinetekort in Venezuela, het land met 's werelds grootste oliereserve.
  Mooi man, dat socialisme.

  https://twitter.com/bpschut/status/910542895337365504

  Bart

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ DS

  Prof. Shiller gaat in op de huidige waardering van S&P500 aandelen (Shiller P/E) in dit artikel. Zijn conclusie;

  ''In short, the US stock market today looks a lot like it did at the peaks before most of the country’s 13 previous bear markets. This is not to say that a bear market is guaranteed: such episodes are difficult to anticipate, and the next one may still be a long way off. And even if a bear market does arrive, for anyone who does not buy at the market’s peak and sell at the trough, losses tend to be less than 20%.
  But my analysis should serve as a warning against complacency. Investors who allow faulty impressions of history to lead them to assume too much stock-market risk today may be inviting considerable losses.''

  Een opmerking van een deskundige omtrent deze bijdrage van Shiller:

  Uncertainty around when the next bear market could come is partly why most strategists at major Wall Street firms are reluctant to turn bearish even as they continuously warn that stocks are overvalued. The median year-end S&P 500 forecast among strategists tracked by Bloomberg is 2,500, implying a nearly 12% gain for the market in 2017.

  They wouldn't want clients to miss out on the late stages of the bull market, which is typically when returns are the highest. Also, double-digit earnings growth and an economy nudging a 3% growth pace
  are attractive.

  https://www.project-syndicate.org/commentary/us-stock-volatility-bear-market-by-robert-j--shiller-2017-09

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOS:

   SHILLER heeft ook een artikel in de NYT over
   massa-psychologie:

   So current valuations make the market vulnerable. But it took more than high valuation numbers to precipitate those ugly declines in the past. The other ingredient was mass psychology.

   Why people are so calm about the high-priced market is a bit of a mystery. On this, I can only speculate. Perhaps investors have been distracted by the endless flow of news about Donald J. Trump, North Korea, the back-to-back hurricanes and so much else. I don’t really know.

   https://www.nytimes.com/2017/09/15/business/stock-market-mass-psychology.html?_r=0

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS

   Geachte heer Schmull,

   Wat is uw visie tav. standpunten en conclusies van Prof. Shiller in bovengenoemde artikelen? Is dit ook uw mening, visie? En dan met name de timing in de markt, cycle.

   Verwijderen
  3. @JOS:

   De massa-psychologie van euforie heeft tot nu toe
   slechts plaatsgevonden in Bitcoin en Technologie-
   aandelen. Sinds 2009, is 20% van de stijging te
   danken geweest aan 1 aandeel (Apple). Daarom
   is er een mogelijkheid, dat er in de komende paar
   jaar nog iets moet gebeuren om die massa-
   psychologie te zien uitbreiden naar vele andere
   beleggingen, voordat er een Crash komt. De markt
   is tot alles in staat. Timing is dus voor de
   dommen en een kwestie van geluk.

   DS

   Verwijderen
 38. Ik vermoed dat het met us treasuries wel goed komt.

  US bombers fly off North Korea's coast in show of force

  http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/us-bombers-fly-off-north-koreas-coast-in-show-of-force

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Cor Nog 2 jaar wachten........

   Economen verwachten rond 2020 een financieel-economische megacrisis

   https://jdreport.com/economen-verwachten-rond-2020-financieel-economische-megacrisis/

   Klaas

   Verwijderen
 39. Groei wereldhandel valt weer terug

  https://fd.nl/economie-politiek/1219843/groei-wereldhandel-valt-weer-terug

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Goeiedag,
  Wat zijn de gevolgen voor de dollar of andere valuta wanneer in buitenland gestalde winsten van US bedrijven terugvloeien naar de US als gevolg van de door Trump gewenste sterk verlaagde winstbelasting (Vpb)?

  Ben benieuw naar uw kijk daarop, heer Schmull.

  Met dank!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Repatrieering van Amerikaanse buitenlandse winsten
   is waarschijnlijk veel minder belangrijk voor de
   Dollar dan echte fiscale maatregelen om de economische
   groei te stimuleren. De Dollar zou stijgen vanwege
   groei-verwachtingen. Het nieuwe belastingplan heeft
   echter nog een lange weg te gaan, voordat het door
   het Congres kan worden aangenomen.

   Het grootste deel van die winsten zal eerder de
   aandelenmarkt helpen. Bedrijven zullen weer hun
   eigen aandelen inkopen, etc.

   DS

   Verwijderen
 41. As #Labour is trending, I thought I’d leave this just here. (it’d be an awful shame if we got 5k RTs to hijack their hashtag)

  https://twitter.com/markantro/status/912976783284277248

  ;-) Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   LABOUR staat voor in de opiniepeilingen, want
   Theresa May is nu nog minder populair dan
   Hillary Clinton en de Conservatieven zijn
   momenteel de weg kwijt.

   Mocht CORBYN het halen, dan zullen de tijden in
   Groot-Brittannie pas echt onzeker worden. Er is
   al een vermoeden, dat er weer valuta-controles
   moeten worden ingesteld om de kapitaalvlucht
   tegen te houden!

   DS

   Verwijderen
 42. Here are the “Soros Plan” national consultation questions!

  https://budapestbeacon.com/soros-plan-national-consultation-questions/

  Erik

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Wel spijtig, ik had miljonair kunnen zijn.

  Ik was 5 of 6 jaar geleden lid van "Macro Trends" van Tuur de Meester.

  http://cryptoflash.nl/investeren/explosieve_groei_bitcoins_afgelopen_maanden/p.html

  Rob
  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Een staaltje van onjuiste informatie. Zeker, Bitcoin
   heeft (misschien) een wiskundige limiet van 'bijdrukken',
   maar de andere crypto-valuta hebben die limiet niet
   en er bestaat al een hele reeks van 'dode' crypto-
   valuta. Er is dus een potentieel onbeperkte hoeveelheid
   van crypto-valuta. De instorting is gegarandeerd,
   maar niemand weet wanneer.

   Er bestaat geen manier om een waardering te geven aan
   Bitcoin, dus is het een spel, oplichterij, gelijk
   aan het spel van kettingbrieven, wat trouwens illegaal
   is. China is nu in ieder geval al het eerste land,
   waar Bitcoin illegaal is geworden. Onmogelijk?
   China weet zoiets wel te regelen. Het bezit van
   de Koran is daar nu ook strafbaar gesteld.

   Bitcoin is de grootste bubbel aller tijden en
   wanneer die barst, op welke 'prijs' ook, dan
   zullen velen flinke blaren oplopen.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS
   "China weet zoiets wel te regelen. Het bezit van
   de Koran is daar nu ook strafbaar gesteld."

   Dat zou voor de Oeigoeren compleet onverteerbaar zijn. Kunt u aangeven waar dat nieuws van een quran-ban te vinden is?
   Extremistische islam-uitingen en enkele 'te mohammedaanse' naamgevingen van babies kan ik wel als verbod vinden.

   Arno

   Verwijderen
  3. @Arno: http://www.dailymail.co.uk/news/china/article-4929064/Chinese-police-ask-Muslims-hand-copies-Koran.html

   Verwijderen
 44. Guaria civil stopt democratie! Help Catalonië !

  https://twitter.com/markdemesmaeker/status/914392436130140160

  Lucas

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat het referendum in Catalonië niet grondwettelijk is, is geen argument. Dat was de afscheiding van België in 1830 ook niet

   Lucas

   Verwijderen
  2. Om hoe laat gaat Guy Verhofstadt in Barcelona spreken?

   Verwijderen
  3. Je moet er toch niet aan denken dat we straks een EU-leger hebben dat zich tegen de wil van het volk keert.

   https://twitter.com/HistoricalPics/status/914492012728070145

   Verwijderen
 45. Chinezen ontwijken voor miljarden aan btw via België

  https://nl.express.live/2017/09/30/141986btw-china-transit-belgie/


  Lucas

  BeantwoordenVerwijderen
 46. De bitcoin loopt lekker door... de invloed van china en dimon ? Lachertje! Dit is een nieuwe machtsfactor binnen de nieuwe wereld internet..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @ Marcja,

  Wat is de onderliggende waarde van een Bitcoin?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. A fascinating new book looks at a Chinese war with Taiwan. My take on why that's as worrying as North Korea.

  http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2017/10/what_would_a_chinese_invasion_of_taiwan_look_like.html

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Diversiteit diversiteit. De voordelen van een multiculturele maatschappij:

  Zweedse feministe: “Waarom is het zo verschrikkelijk” dat een moslimman drie vrouwen heeft?

  https://fenixx.org/2017/10/03/zweedse-feministe-waarom-is-het-zo-verschrikkelijk-dat-een-moslimman-drie-vrouwen-heeft/

  en Zweedse gemeente koopt woonhuizen voor 1,5 miljoen euro voor ÉÉN moslimman met drie vrouwen

  https://fenixx.org/2017/09/17/zweedse-gemeente-koopt-woonhuizen-voor-15-miljoen-euro-voor-een-moslimman-met-drie-vrouwen/

  Diversity diversity


  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Geachte heer Schmull, de rente op spaargeld daalt naar 0.05% in Nl .
  Echter de rendementen van de NLse staatsobligaties stijgen juist.

  Hoe kan dit ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De rente op spaargeld wordt door de banken bepaald
   op basis van het monetaire beleid van de ECB. Dat
   beleid is negatieve rente op bankdeposito's:

   https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

   De obligatie-rendementen worden door de markt bepaald
   op basis van voornamelijk inflatie-verwachtingen
   op lange termijn. Die verwachtingen zijn, met
   onderbrekingen, structureel blijven dalen.

   De 1-jarige Nederlandse staatsobligatie heeft nog
   steeds een negatief rendement:

   http://www.marketwatch.com/investing/bond/tmbmknl-01y/charts?countrycode=bx

   De 30-jarige Nederlandse staatsobligatie heeft weinig
   beweging laten zien. Het rendement zit nog steeds in
   een neergaand kanaal, want de inflatoire verwachtingen
   op langere termijn blijven nog heel laag:

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=BX%3ATMBMKNL-30Y&insttype=&freq=2&show=&time=13

   Vele Centrale Banken hebben geluiden laten horen van
   rentestijging en 'verkrapping' van het superstimulerings-
   beleid. Dat heeft heel even effect op de obligatie-
   rendementen, maar de conclusie is, dat er van een
   inflatie-stijging geen sprake is en dat het
   waarschijnlijk bij loze woorden blijft.

   In deze tijd van gigantische overcapaciteit overal
   ter wereld en fabricage 'op afstand' (globalisering),
   is de loonstijging uiterst beperkt. Alle oude
   economische modellen kunnen de prullebak in.

   Uiteindelijk eindigt het in structurele deflatie,
   wat men ook bedenkt, en dat is positief voor
   kwaliteitsobligaties en gevaarlijk voor
   aandelen, onroerend goed en grondstoffen. Na de
   euforie, volgt de kater. Die kater komt totaal
   onverwacht, waarschijnlijk vanwege een 'ondenkbare'
   reden.

   DS

   Verwijderen
 51. Dank voor uw antwoord.
  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Zeer goed en oplossingsgericht artikel voor de euro. Zie de link hieronder.

  https://www.ftm.nl/artikelen/euro-advies-voor-mark-rutte?utm_medium=social&utm_campaign=sharebutton&utm_source=twitter

  Kan iemand dit artikel even naar alle leiders en financiele specialisten van onze NL politieke partijen sturen?

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Klaas Knot waarschuwt voor een correctie op de beurzen:

  https://www.nu.nl/economie/4954142/rust-aandelenmarkten-vertekent-beeld-van-risicos.html

  Ook geeft hij zijn visie op hypotheken en schulden, een visie die hij al vaker kenbaar heeft gemaakt en waar ik het roerend mee eens ben.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. "Wat de laatste tijd maar vooral vannacht opviel was de autonoom (!) sterker wordende yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het vertrouwen in de Chinese economie en de financiële stabiliteit van het land lijkt groter te worden. In de voorgaande jaren moest de overheid immers nog interveniëren om te voorkomen dat de Chinese yuan verder aan waarde verloor."
  Miel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MIEL:

   De YUAN is erg overgewaardeerd. Maar het Nationale
   Volkscongres, van eens in de 5 jaar, vindt plaats
   op 18 October en daardoor staat stabiliteit voorop.
   De vraag is, wat hierna gebeurt, want de Yuan staat
   nog veel lager dan 4 jaar geleden:

   http://www.xe.com/currencycharts/?from=CNY&to=USD&view=10Y

   https://www.cnbc.com/2017/10/06/chinas-golden-week-ends-but-the-communist-party-congress-will-keep-the-holiday-mood-up.html

   DS

   Verwijderen
 55. Geachte Heer Schmull, waar denkt U dat de kaspositie van $ 100 miljard van Buffet is ondergebracht? Kortlopende treasuries, zoals U dat veilig acht of wellicht wat anders. alvast dank voor Uw commentaar. vr.gr. Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Voornamelijk TREASURIES, want er is geen enkele
   andere beleggingsklasse, die zo'n bedrag zou
   kunnen herbergen zonder liquiditeitsproblemen.

   De lijst voor potentieele koopkandidaten is heel
   klein en een dividendbetaling zou een signaal
   zijn van onmacht. Inkoop van eigen aandelen
   is ook een zeldzaamheid.

   Hij wacht gewoon zijn koopmoment af, die ongetwijfeld
   zal komen!

   DS

   Verwijderen
 56. Met de euro/usd op ruim 1.18 en de 30yr T-bond op 100,40 zou de laatste een koopje kunnen zijn. Wat is uw mening?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dit is zonder meer een koopmoment voor de 30-jarige
   TREASURY met een rendement van 2.90%. De kans op
   een rendement van 2% in de komende jaren is heel
   groot. De Franse 30-jarige staat op 1.829% en zelfs
   de Spaanse 30-jarige staat op 2.876%. Vergeet niet,
   dat we tegenwoordig in een tijd leven, dat zelfs
   Argentinie (8 maal failliet) een 100-jarige kon
   uitgeven tegen zo'n 8% (je geld terug in 12 jaar).
   Daarom is de Treasury spotgoedkoop, want Amerika
   gaat echt niet failliet.

   Lagere rendementen betekenen koerswinst.

   DS

   Verwijderen
 57. Bij Goldman Sachs en JP Morgan kun je 'total return swaps' kopen waarmee je binnenloopt bij een nieuwe bankencrisis

  https://fd.nl/beurs/1222476/gokken-op-een-nieuwe-bankencrisis-het-kan-bij-goldman-en-jpmorgan

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Geldklopperij. SWAPS zijn peperduur. En de tegenpartij
   zou wel eens 'force majeure' kunnen verklaren.

   Een belegging in Fysiek Goud (NIET bij een bank) lijkt
   veel zekerder.

   DS

   Verwijderen
 58. This Is the Week Wall Street Went Nuts Over Cryptocurrencies

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-13/this-is-the-week-banks-finally-went-nuts-over-cryptrocurrencies


  Wat vindt u van short gaan op de cryptocurrencies ?
  https://deslimstebelegger.nl/conversations/short-gaan-op-bitcoin

  met als voorbeeld een short op Nvidia

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ging vandaag short op Bitcoin maar dat ging niet goed. Weer 1.7% omhoog.
   Slapend rijk wordt je met Bitcoin!

   Bertus

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Bij 'SHORT' gaan is het potentieele verlies oneindig.
   Bij PUT-opties is de potentieele schade in ieder geval
   nog te overzien. In de praktijk zullen maar enkele
   gelukkigen kunnen profiteren, want de timing doet
   de meeste speculanten de das om.

   DS

   Verwijderen
 59. Rickards Warns "Prepare For A Chinese Maxi-Devaluation"

  http://www.zerohedge.com/news/2017-10-13/rickards-warns-prepare-chinese-maxi-devaluation

  Wordt het soms weer tijd om voldoende kontant geld te hebben en een volle voorraadkast ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dan krijgt het Westen te maken met DEFLATIE en
   nog meer Negatieve Rente. Dit is het meest
   waarschijnlijke scenario. De meeste kopstukken
   met hun voorspellingen van rente- en inflatie-
   stijging zullen dan WEER tegen een stenen muur
   aanlopen!

   DS

   Verwijderen
  2. Méér moet dat niet zijn... dwz bevestiging van wat reeds bevestigd is en opnieuw het gelijk aan uw kant ! HVC

   Verwijderen
 60. Goldman Sachs Says Gold Is Better Than Bitcoin:
  - "Precious metals are ‘neither a historic accident or a relic’"
  - “Precious metals remain a relevant asset class in modern portfolios, despite their lack of yield,”

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/goldman-says-gold-beats-bitcoin-as-bank-weighs-fear-and-wealth

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Boven de economie hangt een gitzwarte wolk: de globale schuldenberg
  https://nl.express.live/2017/10/17/143287schulden-oplossingen/

  Ik denk dat u het geheel eens zult zijn met dit artikel.

  mvg//Harold


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het probleem is schuld, dat niet productief is en dat
   is nu vele malen groter dan productieve schuld. Daarom
   blijft de economische groei steeds achter bij
   de verwachtingen. Teveel improductieve schuld leidt
   tot negatieve economische groei.

   DS

   Verwijderen
 62. 'Ray Dalio Is Shorting The Entire EU ' ( zie zerohedge )
  This could be a game changer or not ?

  BeantwoordenVerwijderen