Translate

donderdag 31 maart 2016

MET EEN BLOEDGANG NAAR DE KNOPPEN


MET EEN BLOEDGANG NAAR DE KNOPPEN


Is het leven niet een kwestie van ‘geven en nemen’ (‘you win some, you lose some’)? Is het daarom niet beter om op meerdere paarden te wedden? Want als er dan iets faliekant misgaat, dan heeft men kans om toch te overleven (‘you live to fight another day’). Tja, het is weer zover. De wereld holt naar een totale omwenteling van de huidige stand van zaken, de status quo, die zich in de laatste 60 jaar heeft ontwikkeld. Niemand weet, wat opeens een vertrouwenscrisis veroorzaakt. Maar er zijn overduidelijke tekenen, die wijzen op zeer zware tijden, die de meesten zich eenvoudigweg niet kunnen voorstellen. De wereld is op weg naar al of niet gedwongen afschrijving en kwijtschelding van ‘excessieve schuld’. De schuld van de een is echter het bezit van de ander. Daarom zal de wereld, zoals tijdens elke generatie, weer geconfronteerd worden met een forse financieele aderlating. Velen gaan dan naar de knoppen en moeten opnieuw beginnen.


Negatieve Rente en Helikoptergeld , alsmede ‘eeuwige’ Kwantitatieve Verruiming (QE), bieden slechts tijdelijk respijt, geen oplossing. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een natuurlijk proces, dat afrekent met de kredietuitspattingen in het verleden. Dit proces komt nu met een bloedgang op ons af. Zodra de vermeende almacht van de Centrale Banken in twijfel wordt getrokken, wordt het vloerkleed onder de voeten van de wereld weggetrokken. Totaal ‘onverwacht’, van de ene op de andere dag. Daarom moet elk technisch en verleidelijk koersherstel in de markten met de grootste argwaan worden bekeken. Want uiteindelijk zal de economie juist verbeteren, als er weer sprake zou zijn van een rentestijging. De eventuele beursmalaise, die daarvan het gevolg zou kunnen zijn, moeten de autoriteiten op een gegeven moment op de koop toe nemen. Daarom is het zo riskant om aan de lippen te hangen van Centrale Bankiers. Als zij vroeger hun mond open deden, spraken zij tenminste nog in een geheimtaal.

Centrale Banken zijn aan het ‘eind van hun Latijn’. Natuurlijk geven ze dat nog niet toe. Ze doen alsof ze alles onder controle hebben, net zoals generaals, die de oorlog verliezen. Ze hebben de stille hoop, dat het publiek al hun exotische uitspraken slikt, zodat het in de waan verkeert, dat de terugkeer van hogere inflatie en economische groei gewoon een kwestie van tijd is. Maar ieder weldenkend mens, die even stilstaat bij de onnozele ideeen, die hier en daar worden gelanceerd, komt al gauw tot de conclusie, dat al het monetaire kruit wel degelijk is verschoten. Het onzinnige, onorthodoxe monetaire beleid is gebaseerd op de stelling, dat men een verschillende uitkomst kan verwachten door steeds hetzelfde weer te herhalen (Albert Einstein). Dit beleid, zoals een schuldencrisis ‘oplossen’ met nog meer schuld, heeft de noodzakelijke evenwichtige verhoudingen (‘rebalancing’) tot nu toe vooruitgeschoven. Een veel grotere financieele crisis dan de vorige in 2008, staat geduldig zijn opwachting te maken. Het is niet een kwestie van ‘of’, maar ‘wanneer’. Dat de Amerikaanse Federal Reserve haar cyclus van rentestijgingen heeft vertraagd door een ‘geheime’ G-20-overeenkomst, is een gemiste kans.

Het ‘succes’ van Negatieve Rente, welke nu bij eenderde van de wereldeconomie in zwang is gekomen, is ver te zoeken. Dat bespottelijke beleid heeft de winstgevendheid van de gehele financieele sector verpletterd. Het zal leiden tot bezuiniging en herstructurering in die sector, wat de kredietuitgifte juist zou aantasten, het tegenovergestelde van wat een Centrale Bank beoogt! Erger nog, talloze banken hebben de kosten voor ‘administratie’ en hypotheekleningen voor hun clienten juist verhoogd. De kosten om krediet te verkrijgen zijn dus gestegen, niet gedaald! Bovendien is op den duur een totale ommezwaai te verwachten naar activa, die niet automatisch tot verlies leiden. In Duitsland en Japan, is er reeds een ‘run’ op brandkasten voor contant geld! Alle geldmarktfondsen in Japan staan, vanwege negatieve rente, op springen en zijn al gesloten. Dus dit ‘ondenkbare’ experiment doet al veel meer kwaad dan goed. Raad eens, wat er gebeurt, als Centrale Banken gedwongen zijn om op hun schreden terug te keren?

Contant geld verbieden? Dan grijpt men toch meteen naar alternatieve betaalmiddelen? Bovendien zijn er vast wel andere valuta’s, die de rol van lokaal contant geld zullen overnemen. Want een wereldwijde invoering van een dergelijke drastische maatregel kan men wel vergeten. Verder is het betalen met een kredietkaart, wat uitsluitend voorbehouden is aan de gelukkigen, veel verleidelijker dan met contant geld, waardoor er weer een kredietbrand zou oplaaien, die daarna opnieuw geblust moet worden (met hogere rente).

Centrale Banken lijken op kippen zonder koppen, die nog even door blijven rennen. Ook slangen, kikkers en fruitvliegjes kunnen zonder hoofd nog even verder ‘leven’. Maar uitstel is geen afstel. Is het nu de beurt aan de overheid om een duit in het zakje te doen? Op een gegeven moment zal de overheid enkele zeer impopulaire stappen moeten ondernemen om het systeem te ‘redden’. Economische groei en inflatie laten het immers blijvend afweten, zolang excessieve schuld en voortgaande vergrijzing als molenstenen om de nek van de maatschappij hangen. Of stevenen we af op een autocratisch leiderschap, waarbij volksvertegenwoordigers nog maar weinig voor het zeggen hebben? Talloze landen beschouwen democratie al als ‘gevaarlijk’. Tegelijkertijd lijkt de wereld te slaapwandelen in de richting van anti-globalizatie, anti-wereldhandel, anti-immigratie en godsdienstoorlog. Duiden die ontwikkelingen op hogere economische groei? Angst is troef. Ga daar maar aan staan!

Door het waanzinnige monetaire oppompbeleid van de laatste 20 jaar, opgedrongen door de hapering in de naoorlogse economische groei, is de wereldwijde kredietbubbel tot ongekende omvang aangezwollen en is de vermogens- en inkomensongelijkheid hoger dan ooit. Net zoals in 1929, na de ‘Roaring Twenties’. De daarop volgende economische depressie maakte korte metten met de welvaart van bijna iedereen, inclusief van de elite van destijds. Nu weer! Er is momenteel teveel aan alles. De wereldwijde overcapaciteit zal vanzelf zorgen voor een verstrekkende schuldsanering, die zijn weerga in de wereldgeschiedenis niet heeft. De onderlinge verbondenheid is immers nog nooit zo groot geweest als nu. Hele bedrijfstakken zullen worden weggevaagd. Het aantal probleemleningen zal de pan uitrijzen. Banken en landen gaan over de kop. Samenwerkingsverbanden, zoals de Europese Unie en de Eurozone, zullen opbreken. Het wordt ‘ieder voor zich’ en onderlinge solidariteit wordt verleden tijd. China neemt thans, om maar wat te noemen, 50% van de wereldstaalproductie voor haar rekening en heeft alleen al in de laatste 2 jaar meer staal geproduceerd dan Groot-Brittannie in de laatste 145 jaar

De knapste koppen hebben die overcapaciteit nooit zien aankomen, want die hielden zich uitsluitend bezig met de ‘potentieele’ vraag in een wereld van schijnbaar ‘eeuwige’ groei. Keer op keer extrapoleert men vroegere groeitrends, wat altijd weer uitdraait op een ‘flop’. Daarom spatten bubbels in technologie en telecommunicatie (2000), in huizenprijzen (2007), in grondstoffenprijzen en Opkomende Markten (2011) uitelkaar, waarbij fortuinen in rook opgaan. Men had zich veel ellende kunnen besparen, als men zich meer gericht had op de cyclus van ‘overinvesteringen’. Kuddegeest is het meest fnuikende en trieste fenomeen in de beleggingswereld. De kuddegeest onder dieren verhoogt hun overlevingskans, maar het tegenovergestelde is het geval bij mensen. Die verliezen meestal hun gezond verstand, zodra ze zich bevinden in een groep.

Maar nu komt de klap op de vuurpijl: de EURO is hard op weg om een totaal waardeloze valuta te worden. De Europese Centrale Bank (ECB) tovert geld ‘uit de dunne lucht’ tevoorschijn om aanvechtbare, riskante staats- en bedrijfsobligaties op te kopen van de banken, die dan op hun beurt een kredietbubbel aan de gang kunnen houden. Dit is vergelijkbaar met de kredietcreatie van John Law’s Banque Generale Privee (later: Banque Royale) tussen 1716 en 1720. Die kredietcreatie veroorzaakte een koersexplosie in het Mississippi-aandeel van 15 Pond tot wel 18,000 Pond, waardoor het aantal miljonairs explodeerde. Totdat dit ‘Ponzi’-schema opeens ten einde kwam door gebrek aan ‘nieuwe’ kopers. Stel eens voor, dat men plotseling gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van die, zogenaamd ‘risicoloze’ obligaties van, technisch failliete, landen (63% van de Euro-staatsobligaties!) en bedrijven, die door de ECB grootscheeps worden ingeslagen. De marktwaarde van die obligaties zou dan zakken als een baksteen (met steeds hogere obligatie-rendementen, zoals in 2012). Is het niet zonneklaar, dat de ECB en de EURO in vlammen opgaan, zodra deze zeepbel niet langer kan worden opgeblazen?


Helaas staat de Eurozone onder toenemende druk van alle kanten. Mogelijke landen- en bankfaillissementen, miljarden-verslindende vluchtelingencrisissen, mogelijk scherp hogere defensie-uitgaven (onder druk van Amerika) en voortgaande dumpingpraktijken van China. De ECB kan zich niet veroorloven om het tempo van haar onorthodoxe Ponzi-beleid af te remmen. Maar op een dag wordt men wakkergeschud door of het faillissement van de ECB zelf of door de weigering van de markt om die obligaties nog langer te accepteren als onderpand. Op die manier komt monetaire waanzin aan zijn eind. Daarom zijn Amerikaanse Dollars en Treasuries de laatste rotsen in de branding, tegelijk met Fysiek Goud, onder eigen beheer.


DIEDERIK SCHMULL
31 Maart, 2016                                                                WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

179 opmerkingen:

 1. als obligaties zakken als een baksteen gaat de hypotheekrente ook dramatisch omhoog met opnieuw een crash van de huizenprijzen tot gevolg lijkt mij

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mijn dochter van 26 wil absoluut nu, met geleend geld, een huis kopen in België. Moet ik haar tegenhouden? Grtn. Luk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUK:

   Het kopen van een eigen huis op jonge leeftijd is
   begrijpelijk. Maar het advies is om die hypotheek
   ZO SNEL MOGELIJK te verminderen en af te lossen.
   Dan kan men een eventuele klap in de huizenprijzen
   opvangen zonder slapeloze nachten.

   DS

   Verwijderen
  2. @

   KOPEN tegenover HUREN:

   Heeft zin, als men zo'n 10 jaar niet hoeft te verhuizen.
   Huren heeft zin, als men de discipline opbrengt om
   daarnaast te sparen en te beleggen en te wachten op
   een redelijke verhouding tussen gemiddeld inkomen
   en gemiddelde huizenprijs:

   http://www.nytimes.com/2016/04/02/your-money/to-buy-or-rent-a-home-weighing-which-is-better.html?ref=business

   DS

   Verwijderen
 3. Wat bedoelt u met goud in eigen beheer? In je eigen huis of fysiek goud bewaard in een vault? Binnen of buiten Europa?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @CAROLINE:

   Onder eigen beheer betekent in uw eigen, verzekerde
   bankkluis. Bij een groter bedrag, liefst in
   Zwitserland of Canada (extra kosten). Bewaar NOOIT
   waardevolle zaken thuis of in de tuin. Dat komt
   altijd uit en u bent uw leven niet zeker. Dat is
   het niet waard.

   DS

   Verwijderen
  2. Hoezo komt dit altijd uit? Goede kluis kopen en uiteraard niemand vertellen, toch?
   Vr. Gr. Ochtendrimpels

   Verwijderen
  3. @OCHTENDRIMPELS:

   Niets is meer geheim te houden in deze wereld (Zie:
   de Panamapapers). Uw partner of uw hond komen er
   misschien toch achter. En niemand kan zijn mond
   houden, na verloop van tijd.

   DS

   Verwijderen
 4. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat nagenoeg IEDEREEn dit volstrekt krankzinnige monetaire beleid als normaal accepteert....politici,economen, bestuurders....het is onwerkelijk, alle financiele natuurwetten worden getart en alles en iedereen doet alsof er niets aan de hand is.....dit is een nog groter raadsel, dan de opkomst van het nazisme in de jaren ' 30 van de vorige eeuw.....ook daar werd jaren later telkens de vraag gesteld....hoe heeft het zo ver kunnen komen, waarom liepen bijna alle Duitsers achter Hitler aan.....nu gebeurt precies hetzelfde op economisch gebied....totaal zelfdestructief gedrag wordt als volstrek normaal gezien.....peter

  Goede column overigens....er klinkt een steeds groter wordende urgentie uit....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Hitler kreeg nooit meer dan een DERDE van de stemmen.
   Maar hem werd de macht in handen GEGEVEN door enkelen,
   die dachten hem op die manier beter in bedwang te
   kunnen houden. Daarna was er natuurlijk een 'brand'
   in de Reichstag.

   Mussolini marcheerde gewoon naar Rome en kwam toen
   aan de macht. Franco was niet eens in Spanje, maar
   in Noord-Afrika en stook het water over om Spanje
   te VEROVEREN.

   Vele landen hebben een politiek systeem, waar 30%
   van de stemmen voldoende is om de lakens uit te delen.

   DS

   Verwijderen
  2. HERSTEL: 'stak' het water over ...

   DS

   Verwijderen
 5. Inflatie in Belgie loopt hard op..

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20160330_02209970

  Grt Robert

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Diederik....het is wel een mooi schrijfsel....maar die "bloedgang", dat klinkt wel aardig maar is natuurlijk feitelijk onjuist....dit hele gebeuren sleept naturrlijk al langer dan 10 jaar....bedoel je eigenlijk te zeggen dat het vanaf nu met een bloedvaart zal gaan?....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Diederik/Peter, ik ben het eens met Peter. Ik geloof zeker dat de grote klap/schuldsanering eraan komt, maar wanneer ? Ik volg deze blog al 10 jaar en daaruit blijkt wel hoezeer ik het waardeer !! Maar de ommekeer wordt steeds weer uitgesteld door nieuwe maatregelingen vd centrale banken. Het waren telkens weer geheel onverwachte maatregelingen !! Er komen vast wel weer nieuwe... Bovendien is schuldsanering door hogere rente uiterst moeilijk politiek verkoopbaar. Daarom geloof ik dat we eerst nog helikoptergeld krijgen, daarna gedwongen cashless, in elk geval in Europa. Dat er beperkt lokaal alternatieve currency's komen, is toch irrelevant in het grotere geheel. Pas als dat niet helpt, geloof ik in schuldsanering.
   marcja

   Verwijderen
  2. @PETER @MARCJA:

   'Bloedvaart' is zo'n mooi woord. Alles is relatief.
   Wat is 10 of 20 jaar in een mensenleven, laat staan
   in de wereldgeschiedenis? Timing is voor de dommen.

   DS

   Verwijderen
  3. HERSTEL: 'Bloedvaart' moet zijn: Bloedgang. Was even
   afgeleid...

   DS

   Verwijderen
  4. Met alle respect....het is nota bene de titel van je stuk....ik zie helemaal geen bloedgang....ik zie een tergend langzaam proces....peter

   Verwijderen
  5. Wellicht bedoeld Diederik de bloedgang waarmee Draghi onze EUR naar haaien aan het helpen is.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-01/draghi-begins-ecb-monthly-bond-spend-exceeding-gates-s-fortune

   Omdat slechts de PVV en de CDA nog enigszins kritisch hier tegenover staan, vrees ik dat we vanuit de politiek niets hoeven te verwachten! Dollars vandaag in de aanbieding!

   Verwijderen
 7. @

  DE STAND per het EERSTE KWARTAAL van 2016:

  http://www.edelmetaal-info.nl/2016/04/1-kwartaal-2016/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-01/who-needs-helicopters-draghi-plans-fool-proof-ecb-backed-debit-card
  weer een nieuw onverwachte maatregel vd ECB ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is geweten dat de meeste centrale banken grote hoeveelheden goud opkopen/opslaan. Zou het kunnen dat ze dit gebruiken om hun balansen op te schonen door het te laten opwaarderen x ? om zo de schulden weg te strepen...zeg maar een nieuwe goudstandaard.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een interessante gedachte....maar in praktijk toch nauwelijks haalbaar?....alles is te compex geworden voor zulke simpele oplossingen....dit betreft dan de financiele markten, maar ik zeg al langer dat veel dingen te complex worden....kijk naar het tosysteem dat in Belgie gisteren ingevoerd is....werkt niet...kijk naar alle mega it projecten...falen de een na de ander....kijk naar onze politie reorganisatie....een groot fiasco.....kijk nu na de aanslagen naar onze veiligheidsdiensten, naar het leger.....niks functioneert meer.....we zijn niet meer in staat de complexiteit die we zelf gecreeerd hebben, te bevatten....peter

   Verwijderen
  2. @BO-OSKAR @PETER :

   De opwaardering van de officieele Amerikaanse Goudprijs
   ($ 42.22 sinds 1973, slechts de 4de verandering ooit,
   na $ 38.00 in 1972, $ 35.00 in 1934 en $ 20.67 in 1834,
   en $ 19.75 in 1792 ), vindt plaats als inderdaad een
   'herfinanciering' van de Centrale Bank noodzakelijk is.
   Dat lijkt alleen aan de orde in het midden van de
   volgende economische werelddepressie.

   Het maakt niet uit, hoeveel Goud een Centrale Bank heeft
   (vele Centrale Banken hebben 'te weinig', want de
   fysieke markt is piepklein - slechts 5% is verhandelbaar -)
   want men kan de prijs zo hoog 'fixen' als nodig is.

   We hebben nu een two-tier pricing system sinds 1968,
   vandaar het verschil in de officieele en de markt-
   prijs. Maar als Goud 'kwijtraakt' en men heeft het
   verzekerd, dan is de verzekeringsmaatschappij
   juridisch slechts verplicht om tegen de 'officieele prijs'
   uit te keren.

   Verder zijn alle verhalen over Goudbezit en Goudaankopen
   van Centrale Banken hardnekkige mythes.
   De handel is geheim en de werkelijkheid is totaal
   anders.

   http://www.nma.org/pdf/gold/his_gold_prices.pdf

   DS

   Verwijderen
 10. Greece Demands Explanation From IMF Over Leaked Transcript

  http://www.zerohedge.com/news/2016-04-02/greece-demands-explanation-imf-over-leaked-transcript

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Heightened geopolitical tension and a push for diversification in reserve assets led to central banks' net purchases of gold reaching 483 tonnes in 2015, the second highest annual total since the end of the gold standard.

  Russia was the top buyer of gold for the fourth consecutive year, raising its ownership by 206 tonnes as it looks to diversify away from the US dollar due to tensions with the West, according to the latest report from Thomson Reuters GFMS, the gold consultancy.

  China, whose currency will be added to the IMF's reserve currency basket this year, announced the first increase in gold holdings since 2009 in the middle of the year, buying 104 tonnes in the second half of the year to 1,742 tonnes. ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BO-OSKAR:

   Jim RICKARDS suggereert, dat er een 'deal' is tussen
   Amerika en China, waarbij de Goudprijs naar beneden
   wordt gemanipuleerd (via derivaten bij JP Morgan) om
   China de kans te geven om voldoende Fysiek Goud in te
   slaan, zodat haar Goudbezit, als percentage van het BNP,
   in de buurt komt van Amerika en Europa. Want dat
   kan dienen als tegenwicht tegen een lagere Dollar en
   ook als verzekering bij een eventuele terugkeer van
   Goud in het monetaire systeem (als dat nodig blijkt).

   Maar geen enkele Centrale Bank heeft er belang bij om
   de waarheid over haar werkelijke Goudbezit te
   onthullen, dus de officieele cijfers blijven
   ondoorzichtig.

   http://dailyreckoning.com/u-s-helping-china-accumulate-gold/

   DS

   Verwijderen
  2. Toch laat China het achterste van zijn tong niet zien wat hun goud voorraad betreft. Koos Janssens maakt daar goede studies over. Ik ben er echt van overtuigd dat goud terug een grote rol zal spelen wanneer de NWO zich zal aandienen. De VS lossen ook niets ivm hun goud opslag. Who owns the gold makes the rules...

   Verwijderen
 12. De $ als laatste rond in de branding: Toch zien we dat de koers van de dollar tot de euro verzwakt. Ook Janet Yellen doet mee aan de valuta oorlog. De hele wereld is bezig zichzelf goedkoop te maken om daarmee de wereldhandel naar zich toe te trekken.
  Vraag is wie het eerste breekt. Is het niet slim om toch nu ook in bv Zwitserse franken te zitten naast obligaties in $ en goud? streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De structurele opgaande markt in de USD tegenover de
   meeste valuta's, lijkt nog jaren aan te houden.
   Natuurlijk zijn er tijdelijke tegenbewegingen.

   Maar de Zwitserse Frank lijkt een uitzondering, als
   veilige haven op langere termijn. Het lijkt vaak
   'overgewaardeerd', maar er spelen vele verschillende
   factoren een rol. Er is absoluut niets tegen een
   belang in de Zwitserse Frank, mits maar niet tegen
   een Negatieve Rente.

   https://snbchf.com/chf/purchasing-power-parity-chf-overvalued/

   Vergeet ook niet, dat de Zwitserse Nationale Bank
   haar enorme voorraad van Euros van voor de koppeling
   eens kwijt wil. Dat 'hangt' boven de markt van de
   Euro.

   DS

   Verwijderen
 13. The World Leader in Counterfeiting: Lima's Fake Dollars

  https://www.youtube.com/watch?v=4RoZrtBijRY

  BeantwoordenVerwijderen
 14. DS: .....Timing is voor de dommen......
  Beleggerslunch met thema:
  DE GROTE KLAP IS IN ZICHT. DE SCHULDDEFLATIE VOLGT.

  In zicht betekent volgens mij ook dat het enigszins te timen is , bv binnen 1,2 of 3 jaar.
  En 10 a 20 jaar in een mensen leven is juist heel veel. Misschien dat een aantal mensen onder ons dit niet meer gaan meemaken.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het gaat ook niet om het tijdstip, waarop het een en
   ander zou kunnen misgaan. Voor degenen, die geloven,
   dat er redenen zijn voor grote zorg en hun kop niet
   in het zand willen steken, geeft een bepaalde
   voorbereiding en 'verzekering' een goede nachtrust.
   En nu maar hopen, dat het nooit misgaat! Men zal
   zijn huis toch ook nooit onverzekerd willen laten.

   DS

   Verwijderen
 15. Ik hoop op vuurwerk!

  Dit gaat fout aflopen! Het IMF voorziet een nieuwe Griekse ramp

  http://daskapital.nl/2016/04/griekse_pleuris_breekt_opnieuw.html

  Ik heb veel geld in de VIX.

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Athene wil opheldering IMF over ‘bankroet’-notulen

   http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/04/athene-furieus-na-gelekt-imf-gesprek-over-bankroet-290040/

   Verwijderen
 16. @DS Waar blijft de link met uw optreden bij Britain's Got Talent?

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Straks is het niet meer verkrijgbaar…
  Geplaatst op 1 april 2016 door Jack Hoogland
  Deze week las ik onder meer een uitgebreid verslag van een gesprek dat Jim Rickards vorige maand had met de CEO van Zwitserland’s grootste goudsmelter.

  Een goudsmelter koopt juwelen, goudbaren en goud van mijnbouwers op, en smelt het om in goudbaren en gouden munten die 99,99% puur zijn, zodat wij bijvoorbeeld bij Silver Mountain goud met 99,99% puurheid kunnen kopen.

  Nooit zo’n krappe markt meegemaakt
  De CEO vertelde dat hij zoveel omgesmolten goud kan verkopen als hij maar wil. Onbeperkte vraag. Vooral vanuit China en andere Aziatische landen.

  Maar hij krijgt het steeds moeilijker om goud te vinden dat omgesmolten kan worden. Het raakt simpelweg op. In zijn 30-jarige carrière heeft hij nog nooit zó een krapte in de markt meegemaakt.

  Een CEO die geen nieuwe verkooporders wil
  Het meest treffend was een simpele vraag van Jim Rickards en het antwoord van de CEO hieronder.

  Jim Rickards: Als je mij niet zou kennen en ik zou je bellen om een paar ton goud te bestellen, zou je me dat kunnen leveren?

  CEO: Als je geen bestaande klant zou zijn, dan zou ik jouw bestelling niet aannemen. Ik heb niet genoeg goud ter beschikking. Ik zou je misschien niet eens terugbellen.

  Een CEO die géén nieuwe klanten wilt. Géén nieuwe verkooporders. Dat zegt alles over de krapte in de goudmarkt.

  Alles verdwijnt in Chinese kluizen
  Dit is precies wat ik u al vaker in deze nieuwsbrief heb verteld. Er verdwijnt ieder jaar een ongekend grote hoeveelheid goud in Chinese kluizen. Goud dat daar vele jaren lang zal blijven liggen.

  Tegelijk zien we op de westerse goudmarkt een stijgende papieren goudhandel, terwijl de voorraad geregistreerd goud in de Comex kluizen steeds kleiner wordt.

  Het gevolg daarvan zien we op onderstaande grafiek. Het aantal uitstaande futures-contracten dat op de Comex uitstaat voor iedere ounce geregistreerd goud knalt omhoog.  Schrikbarend.

  Het punt dat je hiervan moet onthouden
  De totale hoeveelheid goud in de wereld is beperkt. En er zijn op papier véél meer goudbezitters dan er fysiek goud is. Hoe meer goud er in (Chinese) kluizen verdwijnt, hoe sneller de dag nadert dat de boel ontploft.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dat dit niet goed kan gaan is bij iets slimmere mensen wel inmiddels duidelijk maar om te begrijpen dat dit alles geen toeval is, en welke doelen er achter zitten heb ik zeer veel gehad aan dit boek.
  Wel heel uit gebreid maar om alles weer eens op een rijtje hebben is wel fijn.
  Het Boek Revolutie door Schuld
  De radicale geschiedenis van de eenwording der aarde

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dat dit niet goed kan gaan is bij iets de slimmere mensen wel inmiddels duidelijk maar om te begrijpen dat dit alles geen toeval is en welke doelen en welke macht en mensen er achter zitten heb ik zeer veel gehad aan dit boek, geschreven door Rein de Vries.

  Het is zeer actueel en het geeft een inzicht in het hoe en waarom en er word goed uitgelegd dat dit alles geen toeval is, zo kunnen we ons misschien iets beter voorbereiden voor de volgende fase en elkaar helpen om deze moeilijke tijd door te komen.

  Wel heel uit gebreid maar om alles weer eens op een rijtje hebben is wel fijn.
  Het interessante is dat deze toekomstige financiële nachtmerrie geen toeval is of foute beslissingen zijn, maar wat er komen gaat heeft een doel en dit word duidelijk in dit fascineerde stuk geschiedenis.

  Dit is diep verdrietig, maar ook heel interessant.
  Het Boek Revolutie door Schuld
  De radicale geschiedenis van de eenwording der aarde

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Nu ook in Nederland:

  Hypotheekklant Achmea krijgt geld toe door lage rente.

  Vandaag in het FD.

  "Een klant van Achmea-dochter Staal Bankiers moet elke maand geld toe krijgen op een hypotheek die hij in 2007 heeft afgesloten, omdat de rente negatief is geworden. Klachteninstituut Kifid heeft geoordeeld dat het contract van een klant die een lening had afgesloten in Zwitserse franken, geen andere uitleg mogelijk maakt.

  Het is voor het eerst dat het Kifid een financiële instelling verplicht om rente te betalen op een lening in plaats van te ontvangen."

  RobV

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Prachtig. Weer een bewijs, dat het beleid van Negatieve
   Rente zal doodlopen en op een gegeven moment moet
   worden teruggedraaid. Het is ongelofelijk, dat sommige
   weldenkende mensen van mening zijn, dat zo'n beleid
   'eeuwig' kan worden voortgezet. Dit beleid is hoog-riskant.

   DS

   Verwijderen
 21. Olie down, Europa down. Alleen de USA lijkt betrekkelijk sterk met S&P nog ruim boven 2k..

  BeantwoordenVerwijderen
 22. TLT:
  http://realmoney.thestreet.com/articles/04/05/2016/ishares-20-year-treasury-bond-has-room-grow?_ga=1.131273487.1475676166.1452283832

  groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De strijd tussen de S&P 500 en de TLT is in het voordeel
   van de TLT beslist, zeker op langere termijn. Geld
   stroomt van aandelen naar Lange Treasuries.

   Er is nu kans op een opzienbare doorbraak naar boven
   van de TLT, na het 'opluchtings'-koersherstel, wat
   voornamelijk bestond uit Short Covering (wat te zien
   is aan de daling van Margin Debt).

   Het is ongelofelijk, hoeveel beter Lange Treasuries
   hebben gepresteerd tegenover aandelen, vooral sinds
   2000. Geldt ook voor de AEX, die het veel minder
   heeft gedaan dan de 10-jarige Nederlandse Staatslening
   over een heel lange periode. Ondanks alles!

   De rendementen van Lange Treasuries zijn nog veel hoger
   dan de staatsobligaties van veel zwakkere landen dan
   Amerika. Daarom zullen die rendementen nog veel verder
   kunnen dalen, dan men voor mogelijk had gehouden. DAT
   is waar flink verdiend kan worden, NIET aandelen.

   http://stockcharts.com/public/5760195/tenpp/3


   DS

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER:

   'opluchtings'-koersherstel....van aandelen'

   DS

   Verwijderen
 23. @

  ROUBINI: Hier komt het HELICOPTERGELD

  (maar... daar is een wetsverandering voor nodig, wat
  JAREN kan duren. Daarom lijkt dit een WENSDROOM)

  If unconventional unconventional monetary policies sound a little crazy, it’s worth remembering that the same was said about “conventional unconventional” policies just a few years ago. And if current conditions in the advanced economies remain entrenched a decade from now, helicopter drops, debt monetization, and taxation of cash may turn out to be the new QE, CE, FG, ZIRP, and NIRP. Desperate times call for desperate measures.

  https://www.project-syndicate.org/commentary/new-range-of-unconventional-monetary-policies-by-nouriel-roubini-2016-04

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LACY HUNT (Hoisington) over Helikoptergeld:

   Helicopter Drop An extremely controversial line of reasoning is that a total rework of monetary policy will energize economic activity, cause inflation to surge, bond prices and the dollar to plummet and stocks and commodities to soar. The basic plan is to have the Federal Reserve write checks to pay directly for increased government spending, tax cuts and/or cancel the federal debt. Some of these proposals call for $1 trillion or more of either infrastructure spending or tax cuts. The objective here is to take fiscal actions without adding to excessively high debt levels.

   Prominent economists such as Milton Friedman, Ben Bernanke and others have discussed such proposals. However, these ideas are theoretical and do not take into consideration three formidable problems. First, the Fed does not have this authority under present law. Second, federal debt still goes up and parties with rights would be harmed and have potential avenues of redress. Third, numerous unintended consequences would arise even if new legislation were enacted to resolve the first two issues.

   Debt still rises, parties harmed. In a scheme where the Fed directly writes checks, government debt still rises; however, assets of the Fed would not rise at the same time. Therefore, capital requirements of the Federal Reserve banks would be impaired in contradiction with the terms of the Federal Reserve Act. The legally required dual entry accounting system would be violated. This is not a technicality since the private depository institutions that contributed two-thirds of the capital of the Federal Reserve banks would be harmed. In all likelihood the banks would take various actions to protect their position, which includes a legally mandated 6% dividend on their contributed capital.

   Serious problems would emerge for the depository institutions. They would be left with the IOU on the Fed, a zero maturity asset they are only permitted by law to trade amongst themselves. How would the U.S. find a way to retain a central bank based on a fractional reserve requirement banking system? What mechanism would determine how the banks would be paid for these zero maturity assets?

   The lessons of history strongly suggest that the helicopter drop will fail in the long run, as do all regimes that try to use inflation to promote real economic growth

   These new proposals all have serious flaws and will do nothing to ameliorate the over-indebtedness of the nation or address the structural problems of future claims on our federal and state budget revenues.

   http://www.hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2015Q3NP.pdf

   DS

   Verwijderen
 24. @

  RECORD LAAGTEPUNT voor OBLIGATIE-RENDEMENTEN !
  (Dus: nieuw hoogtepunt voor obligatiewaarderingen)

  (Tegen de verwachting in van 99% van de deskundigen)

  Bonds in the gauge have returned 3.6 percent in 2016, while the MSCI All Country World Index of shares has slumped 1.5 percent, including reinvested dividends.

  A third of the world’s developed-market sovereign debt has negative yields

  Japan’s economy contracted in the last quarter of 2015, while the euro zone’s barely grew. China this month cut its growth target.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-06/global-bond-yield-plunge-to-record-1-3-is-flashing-warning-sign

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 25. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-07/jpm-ecb-hint-arrival-helicopter-money-europe-following-next-significant-downturn
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Helikoptergeld is in de Ontwikkelde Landen nog steeds
   illegaal. Opvallend is, dat bij deze theoretische
   discussies, de tijdrovende verandering van de wet
   niet eens aan de orde komt. De praktijk ziet er
   waarschijnlijk anders uit.

   DS

   Verwijderen
 26. Hoe gaat het leven na de grote klap eruit zien? Staat het dagelijks leven stil, of pakken we de draad weer op? Zijn we in grote getalen werkloos? Waar gaan de meeste mensen van rondkomen als spaargeld wegvalt, uitkeringen niet of nauwelijks nog uitbetaald worden? Wat maakt de komende crisis erger dan die van de vorige eeuw? Honger, armoede, geweld? Wat zijn uw ideeën?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben wel benieuwd wat Diederik hier op antwoordt...het wordt natuurlijk speculeren....niemand weet het zeker....peter

   Verwijderen
  2. @CAROLINE @PETER:

   Het leven gaat gewoon door, want de mens past zich aan.
   Vergeet niet, dat vele landen vroeger gedurende jaren
   een rantsoenbonnen-systeem hadden. Dat systeem bestaat
   in Cuba en Noord-Korea. Om de bevolking in toom te
   houden, is er vaak een staat van beleg, vooral 's nachts.
   Onlangs heeft Poetin een extra militaire garde ingesteld,
   naast het leger en de politie, met uitgebreide
   bevoegdheden. Deze 'persoonlijke lijfwacht' moet
   de positie van Tsaar Poetin veilig stellen.

   DS

   Verwijderen
 27. Helikoptergeld gaat er niet komen zegt de ECB.
  Maar is het niet een mogelijkheid om per een direct moment alle kasgeld waardeloos te verklaren? Alleen nog giraal geld. Kun je niet in een kluis stoppen toch. Met kapitaalcontrole de manier om geld uit te gaan geven en de inflatie aan te wakkeren lijkt mij Of?
  Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Kasgeld wordt al veel moeilijker, maar waarschijnlijk
   nooit verboden, want dan komt er direct een vervanging
   (ander kasgeld of ruilhandel). De regels worden
   strenger bij het opnemen van geld ( in Amerika moet
   de FBI worden verwittigd bij opnames van meer dan
   $ 10,000, etc). Het storten van grotere bedragen
   zonder vermelding van de bron van herkomst is allang
   verboden.

   DS

   Verwijderen
 28. https://www.yahoo.com/finance/news/albert-edwards-tidal-wave-coming-195400699.html
  Edwards voorspelt forse recessie in de VS !
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Mee eens. Het faillissementspercentage staat pas aan
   het begin van een behoorlijke stijging.

   DS

   Verwijderen
 29. Ik ben benieuwd!

  The Rally is Over, Crash to 6,000 Dow by 2017 - Harry Dent Interview Mar 28

  https://www.youtube.com/watch?v=xlv3FkILciI&nohtml5=False

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Morningstar meldt enorme leegloop actieve fondsen

  Wat is daarvan de oorzaak en hoe moet je deze ontwikkeling interpreteren?

  Met dank!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Het is een eeuwig debat: actief tegenover passief.
   Maar in ieder geval is Passief Beleggen een vorm
   van 'blind'-rijden. Men belegt gewoon in alles,
   ook waar men niet in wil beleggen. Dat werkt misschien een tijdje, maar is toch dom. Kopen, ongeacht of iets duur of
   goedkoop is? Voor de dommen.

   Een andere zaak is of men beter NIET belegd moet zijn en
   geld achter de hand moet houden.

   Verder is het nu eenmaal altijd zo, dat er slechts
   heel weinig goede portefeuille-beheerders zijn op
   de langere termijn. Men staat onder druk om te
   'gokken' op de korte termijn, wat meestal in tranen
   eindigt. Warren Buffett probeert de grillen van
   de markt juist te negeren en is daarom $ 70 miljard
   waard.

   DS

   Verwijderen
 31. Germany denies would mull legal action if ECB opts for 'helicopter money'

  http://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-germany-idUSKCN0X60J5

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Voorlopig zullen landen als Duitsland en Nederland
   moeten slikken, dat zij in de minderheid zijn bij
   de besluitvorming van de ECB. Zij kunnen wel klagen,
   maar hebben een Euro, die 30% lager staat dan
   de Nieuwe Gulden of Deutschmark, als de Eurozone
   zou opbreken.

   DS

   Verwijderen
 32. Dollarkoers blijft spannend in technisch opzicht. Gevecht rondom eur/usd 1.141 is al meer dan een week aan de gang (met een MT koersdoel van 1,21 bij doorbraak) en de dollarindex balanceert op de 94 (met een LT doel van 80! bij doorbraak)

  BeantwoordenVerwijderen
 33. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1460137795.php
  Dit is ook een goede waarnemer... op naar de 1345 ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Past ook goed bij een nog verder dalende dollar... :(

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   We zullen zien. Hij is een bekende Goudkever, die
   bij elk herstel gewoon verkondigt, dat Goud weer
   omhooggaat. Maar de neergaande trend is nog niet
   veranderd. Het lijkt op een Short-dekking.

   Mijn scenario is die van verdergaande daling in
   grondstoffenprijzen, met name een olieprijs van
   $ 10 tot $ 20. DAN pas stopt de overproductie en
   volgt negatieve kasstroom. Als DAT gebeurt (eventueel
   over enige tijd), dan kan de Goudprijs in z'n eentje
   echt niet stijgen! Ik hoop, dat Goud zich houdt bij
   $ 800, maar $ 500 is ook mogelijk. De Dollar is dan
   natuurlijk veel hoger, na de tijdelijke, kunstmatige
   inzinking. Goud moet echter NIET worden verkocht.
   Het is een verzekering, geen belegging.

   Die Goudmijnen? De HELFT van die sector gaat eerst
   OMVALLEN. Dus beleggers begeven zich in een mijnenveld.

   DS

   Verwijderen
 34. @

  Inderdaad, het houden van een Referendum binnen de EU is een
  hele eer. Tijd om dat af te schaffen!

  (Fraser Cameron - Ex-EC): EU REFERENDA SHOULD BE BANNED. Incompatible With REPRESENTATIVE Democracy.

  Whatever the motives there is little evidence that referenda ever achieve their purpose. We have a system of representative democracy in Europe and this is what needs to be strengthened along with moves for greater transparency and citizen participation in EU policy-making.

  As regards passing judgement on EU policies it is hardly democratic that 30% of the voters in one member state can block a policy approved by 27 Member States.

  http://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/why-we-should-ban-referenda-on-eu-policies/

  BREXIT KOMT NET OP TIJD!

  Longworth (ex-British Chamber of Commerce):

  Exports to the EU constitute about 13% of Britain’s GDP, with 17 % going to the rest of the world. We have a massive trade deficit with the EU (with whom we have a trade deal) and a trade surplus with the rest of the world (with whom, for the most part, we have no trade deal).

  The remainder of the economy is domestic. This means that overall, 87% of our economy and the vast majority of jobs are subject to the burdens that flow from being in the EU but prosper entirely independently of it.

  Anti-Brexit multinational corporations, which represent only around 5% of the businesses in Britain, are short-termist and narrowly focused.

  The risk is that in the future, the eurozone will make all the economic decisions and Britain will have no say. They are also worried about the avalanche of regulation that could follow a vote to stay.

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/11/i-resigned-tell-truth-leaving-eu-british-chambers-commerce?CMP=share_btn_tw

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @

  (WHITEHOUSE): Over het KREUPELE EUROPESE BANKSYSTEEM:

  Europe's economic malaise has a lot to do with its crippled banking system.

  higher capital levels are strongly associated with higher lending volumes, and could make the ECB's stimulus efforts more effective.

  the aggregate equity at the nine largest euro-area banks amounted to less than 4 percent of assets, about two percentage points short of the already-low levels at the largest U.S. and U.K. banks. Instead of requiring banks to retain equity, regulators haveallowed them to pay out hundreds of billions of euros to shareholders in the form of dividends and stock buybacks. Here's a chart (inspired by one in Shin's speech) showing the cumulative payouts at 40 euro-area banks since the global financial crisis started in 2007:

  Banks have paid out some 400 billion euros to investors in this period. Had they returned less money, they would have more scope for lending and taking risks. Relaxing capital requirements to help them survive in a weak economy is backward thinking. Regulators should instead require them to operate with more equity capital, so they can help the economy grow.

  http://www.bloombergview.com/articles/2016-04-11/why-europe-s-bank-don-t-have-enough-capital?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_content=570bc2f904d3017b6f650221&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Economic Systems & Corporations Explained

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/economic-systems-corporations-explained/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 37. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-10/austria-just-announced-54-haircut-senior-creditors-first-bail-under-new-european-rul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit klopt ten dele. Want de schuldeisers, zoals het machtige PIMCO, laten het
   niet op zich zitten. Zij stellen, dat de Bail-in regels in dit geval niet van toepassing
   zijn en dat Oostenrijk moet betalen. Want die had de garantie, verstrekt door
   de provincie Karinthie, ingetrokken door de wet te veranderen. Dit wordt nog
   lang procederen!

   DS

   Verwijderen
 38. Zo... dollarindex nu duidelijk beneden 94, eur/usd duidelijk boven 1.141. En ik krijg een lawine aan dollar-short adviezen binnen (o.a. Ace-trader, Pattern-trapper, FX-wire). Short usd t.a.v. chf, yen, euro. Zowel voor de korte als middellange termijn met flink lagere dollarkoersen tot 8% lager.
  Ben benieuwd!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   80% van valuta-speculanten verliezen en dat is inclusief
   de zogenaamde valutadeskundigen, die uiteindelijk
   allemaal struikelen. Er spelen teveel factoren een rol,
   soms wel 20 verschillende tegelijk. Het is een
   Fool's Game. Vooral omdat iedereen kijkt naar hetzelfde
   'technische' plaatje en dus zondigt tegen het
   'kudde'-principe, welke de meute uiteindelijk opbreekt.

   Daarom is het veel beter om de tijdelijke tegenbewegingen
   in een lange termijn-trend te NEGEREN. Welnu,
   de Dollarindex is in 4 1/2 maand reeds gedaald met 6%,
   maar is sinds 2008 met 32% GESTEGEN. De daling mag
   geen naam hebben, vooral als er een structurele
   opwaartse trend zou zijn, na 30 jaar van daling:

   http://www.barchart.com/chart.php?sym=$DXY&t=BAR&size=M&v=0&g=1&p=MO&d=X&qb=1&style=technical&template=

   Dus de eventuele 'hausse'-beweging in de Euro kan zo opeens
   voorbij zijn:

   http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=10Y

   De reden, dat de Yen en de Euro wat sterker zijn
   geworden, is o.a. het hogere risico van speculatie
   in Carry Trades, die moesten worden gedraaid.
   De Yen en de Euro zijn goedkope 'funding currencies'.
   Dus de beweging is NIET fundamenteel, maar 'technisch'.
   Oppassen geblazen!

   DS

   Verwijderen
  2. In ieder geval verliezen ook die Short-term speculanten-jongens vandaag tot nu toe weer flink. Meer dan 1% stijging binnen 24 uur en weer flink onder die zogenaamde technische weerstanden ;)

   RobV

   Verwijderen
  3. Stijging USD, bedoel ik uiteraard.

   RobV

   Verwijderen
 39. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-11/former-imf-chief-economist-admits-japans-doomsday-scenario-now-play
  Kan Japan van deflatie naar (hyper) inflatie gaan, zoals beschreven in dit verhaal ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Hyperinflatie in Japan lijkt een te gemakkelijke conclusie.
   De vergrijzende elite heeft het daar immers voor het zeggen.
   Veel waarschijnlijker is een vorm van faillissement door
   de afloopdata van staatsobligaties te verlengen. Dit lijkt
   ook in Europa te gaan gebeuren.

   DS

   Verwijderen
  2. Toch heb ik sterk het idee, dat we een moment gaan naderen, dat we van de ene op de andere dag hoge inflatie gaan krijgen....dat zal het moment zijn dat het vertrouwen op een goede afloop plotseling verdwijnt en iedereen z'n fiat geld om wil zetten in iets tastbaars...peter

   Verwijderen
  3. @PETER:

   Dat is het grote misverstand van tegenwoordig. De
   inflatie-cyclus van de laatste 60 jaar is allang voorbij.
   Meer dan 30% van de landen zitten in officieele deflatie.
   Voorwaarde voor inflatie is hogere omloopsnelheid van
   het geld, maar die is al op een 60-jarig dieptepunt,
   vanwege de excessieve totale schuld, waarvan het meeste
   'improductief' is, dus die rente en aflossing niet
   aflost. Verder zou een Baby-Boom met kredietgroei en
   hogere inkomens ook helpen. Inkomens voor 80% hollen
   al 20 jaar achteruit. Slechts de bovenlaag profiteert,
   niet de grote middenklasse. De bovenlaag is debet aan
   de activa-inflatie, vooral in huizen en aandelen. Maar
   dat is allemaal straks voorbij, net zoals de
   Roaring Twenties van de jaren '20, net voor de
   echte depressie. Dat wordt de tijd, dat men dan
   het Grote Faillissement niet meer kan voorkomen
   (in de jaren '20 en '30 duurde het liefst 12 jaar
   vanaf 1922 - de instorting van grondstoffenprijzen -
   voordat iedereen eindelijk failliet ging in 1934).

   Hyperinflatie komt ZELDEN voor en vindt alleen plaats
   in Bananenrepublieken. Het Duitse Weimar was te danken
   aan het verdrag van Versailles en vooral Frankrijk
   (Amerika was tegen).

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor je uitvoerige antwoord Diederik....dat wordt zeer op prijs gesteld....en ik weet dat het goed onderbouwd is.....en toch....mijn intuitie zegt iets anders....je besteft ook , dat we in uncharted territory zitten, dat alle financiele "wetten" op hun kop gezet zijn....kijk naar de 5000 year low in interest rates.....

   Verwijderen
  5. Enne....Diederik....mbt die bananenrepubliek....ik(en velen met mij) vinden dat wij daar inmiddels echt wel in zitten....take a look around you....peter

   Verwijderen
  6. @ DS

   Veel landindexen staan ondertussen behoorlijk onder ATH. Meestal wordt Japan aangehaald, maar zie bv. Griekenland en Saudi-Arabie.

   https://pbs.twimg.com/media/CgA4fR1UIAAn6iZ.jpg

   Verwijderen
  7. @GRIJZE LEEUW:

   Wat we onlangs hebben meegemaakt, lijkt sterk op een
   'Bear Market Rally', een tijdelijk koersherstel,
   een tegenbeweging, in een neergaande trend, die
   langer duurt dan men denkt.

   Prachtige tabel, overigens!

   DS

   Verwijderen
 40. http://www.iex.nl/Column/174916/Helicoptergeld-het-proberen-waard.aspx

  Deutsche Bank denkt aan helikoptergeld. Ik ken uw mening!! Groet
  streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Veel waarschijnlijker dan het 'verboden' Helikoptergeld,
   is een 'belastingteruggave', een Tax Rebate, die in
   2008 werd gegeven aan zo'n 130 miljoen Amerikanen. Dat
   was eenmalig, maar dan wel middenin een grote crisis:

   The package will pay $600 to most individual taxpayers and $1,200 to married taxpayers filing joint returns, so long as they are below income caps of $75,000 for individuals and $150,000 for couples. There is also a $300 per child tax credit.

   http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/02/13/bush.stimulus/

   DS

   Verwijderen
 41. http://fd.nl/beurs/1147814/negatieve-rentes-zijn-per-saldo-positief
  Laat Draghi zijn gang maar gaan...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   DRAGHI kan nog zijn licht opsteken bij Scott MINERD van
   GUGGENHEIM:

   The adoption of negative interest rates will do little to stimulate growth.

   https://guggenheimpartners.com/perspectives/macroview/the-global-liquidity-trap-turns-more-treacherous?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=scott%20minerd&utm_campaign=macro%20view

   (Toevoeging: GELD ZAL HET SYSTEEM VAARWEL ZEGGEN)

   DS

   Verwijderen
 42. The April Emergency The Fed Doesn't Want You To Know About - Mike Maloney

  https://www.youtube.com/watch?v=Ne4YJYLm62g

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Ds:..GELD ZAL HET SYSTEEM VAARWEL ZEGGEN...

  Wilt u dit nader toelichten aub.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Negatieve rente is riskant en kan slechts van korte duur
   zijn. Niemand accepteert toch automatisch verlies?

   Vandaar de oorlog op Contant Geld en de moeite om grote
   bedragen van de bank op te nemen.

   Negatieve rente krijgt steeds meer kritiek en het effect
   daarvan is beneden de verwachtingen. De voorstanders
   stellen, dat er nog geen alternatief is, waardoor
   dit instrument moet worden doorgezet. Totdat het zeker
   misgaat!

   DS

   Verwijderen
 44. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. The House of Saud Threatens to Sell $750 Bill Worth of Treasuries if Blamed for 9/11
  http://ibankcoin.com/flyblog/2016/04/16/the-house-of-saud-threatens-to-sell-750-bill-worth-of-treasuries-if-blamed-for-911/

  Uw commentaar?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het artikel van Harold staat nu in vele kranten ! Wanneer het waar is... moet dat toch grote gevolgen hebben voor US treasures, de dollar en goud ?
   marcja

   Verwijderen
  2. @HAROLD @MARCJA:

   Misschien zullen we ooit iets meer te weten komen over
   Soedie Arabie - BUSH - 9/11, zoals ook Trump heeft
   gesuggereerd (en Roger Stone).

   De verkoop van Treasuries door Saoedie Arabie ligt
   allang in het verschiet, want het arme land is binnen
   5 jaar failliet (IMF...):

   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-could-be-bankrupt-within-five-years-imf-predicts-a6706821.html

   Maar die verkoop MAAK NIETS UIT. Aankoop of verkoop
   van Treasuries heeft GEEN invloed op de rendementen.
   De Treasury krijgt niet meer of minder geld.

   De vraag naar Treasuries blijft alleen maar toenemen,
   want er is een tekort aan kwaliteitspapier. Bovendien
   is het Amerikaanse belang in Treasuries nog steeds
   het laagst in 30 jaar. Bijna 25% van 's werelds staats-
   obligaties heeft negatief rendement. Raad eens, hoe
   sterk die vraag wel eens wordt, op een moment, dat
   de uitgifte van Treasuries nieuwe dieptepunten zal
   bereiken, vanwege de verbeterde betalingsbalans.

   De Dollar heeft daarom straks weer de wind mee. Maar
   als de grondstoffenprijzen blijven zakken in deze tijd
   van overschotten en de Dollar weer stijgt, dan zal
   Goud het extra moeilijk kunnen krijgen, op korte
   termijn.

   DS

   Verwijderen
 46. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-16/kyle-bass-resurgence-gold-and-why-reality-negative-rates-make-no-sense
  Kyle Bass over de devaluatie vd yuan en de opwaartse trend van goud als gevolg vd negatieve rente. Uw reactie ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Eens met de kredietbubbel in China. Als die barst en
   er komt een volgende kredietcrisis, dan gaat ALLES terug,
   behalve Treasuries en de Dollar. Goud daalde 30%
   in 2008. Want iedereen moet gewoon alles verkopen, wat
   los en vast zat. De bank belt met een 'margin call'.

   DS

   Verwijderen
 47. #Bruslog: ‘Als je de euro niet wilt hervormen, leef je in een fantasiewereld’

  http://politiek.tpo.nl/2016/04/15/bruslog-als-je-de-euro-niet-wilt-hervormen-leef-je-in-een-fantasiewereld/

  Larry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LARRY:

   'een gezamenlijk fiscaal beleid, een bundeling van schulden van eurolanden (Eurobonds), een bankenunie met een gezamenlijk depositogarantiestelsel, belastingharmonisatie en gezamenlijk industrieel beleid. De ECB moet een ander mandaat krijgen, namelijk om groei, werkgelegenheid en financiële stabiliteit na te streven'....

   Het voorgaande is nog steeds niet gelukt. Zal het ooit
   lukken? Misschien tijd voor een crisis, zodat iedereen
   de soevereiniteit opgeeft en bijelkaar kruipt?

   Laat de meute maar klappen, maar de realiteit is, dat
   soevereiniteit belangrijker is dan geld.

   DS

   Verwijderen
 48. Growth in share of world GDP (PPP), 2000-2020

  China: 155%
  France: -40%
  Germany: -39%
  India: 102%
  Japan: -44%
  Russia: -17%
  US: -39%
  UK: -31%

  Larry Fox

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LARRY FOX:

   Deze tabel is misleidend. Extrapolatie van trends is
   gevaarlijk. Wie weet valt China uitelkaar als men
   het 7-koppige Politburo niet meer slikt. De Chinabubbel
   is niets anders dan de spoorwegbubbel van de 19de eeuw,
   welke een 30-jarige economische depressie veroorzaakte
   in Amerika en Groot-Brittannie.

   DS

   Verwijderen
 49. @Diederik,

  Ik heb een aardig spaarcentje opgebouwd en ik woon in een huurwoning met 6,5% huurverhoging per jaar. Deze huurwoning kost mij intussen meer dan 700 euro per maand incl stookkosten+servicekosten.
  Is het verstandig om nu een huis te kopen in amsterdam, waarbij ik al mijn cash geld in de hypotheek meeneem?
  De huizenprijzen in amsterdam stijgen overigens als een bezetene. (20% in 1 jaar). UBS en Zalm zeggen dat het een bubbel is, maar anderen zeggen dat amsterdam een 2e londen wordt met dus een enorm groeipotentieel.

  Mijn geld brengt mij op een spaarrekening momenteel maar 1% op en negatieve rentes lijken er aan te gaan komen.
  Wat is wijsheid? Misschien toch de aankomende recessie afwachten?

  Theo

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @THEO:

   Amsterdam wordt NOOIT een tweede Londen. Wat een hype.
   Als men nu koopt, dan moet men bereid zijn om te kopen
   voor de hele lange termijn, dus het hangt af van uw
   leeftijd. Want de Amsterdamse huizenprijzen staan,
   gecorrigeerd voor inflatie, het hoogst in 300 jaar.
   Een 50% daling zou gezond zijn en die komt, zodra
   Europa verder afdaalt in deflatie, na de Grote
   Devaluatie van de Chinese Yuan.

   14 van de 28 lidstaten van de Eurozone zijn in officieele
   deflatie:

   http://thebricspost.com/many-european-countries-struggle-against-deflation/#.VxR42zArI2w

   http://money.cnn.com/2016/02/29/investing/europe-economy-deflation-stimulus/

   Bij deflatie is Kasgeld juist Koning, want de REEELE
   rente stijgt, ookal is de nominale rente minimaal of
   negatief.

   Let wel, uw eigen woning is voor woongenot, niet voor
   belegging, maar leg dat maar eens uit aan de huishoudens,
   die een hypotheekschuld hebben hoger dan de waarde,
   liefst EENDERDE van de 'eigen' woningen staan 'onder water'.

   DS

   Verwijderen
  2. @THEO:

   Wat is wijsheid? NIET doen, wat iedereen schijnt te
   doen, namelijk zich voorbereiden op de volgende
   cyclus van inflatie en de schuld verhogen. Voorlopig,
   misschien wel enkele decennia, is overcapaciteit,
   vergrijzing en deflatie, wat de klok slaat, wat
   bepaalde kamergeleerden ook iedereen proberen wijs
   te maken. Dat betekent, dat schuld ELKE DAG HOGER
   WORDT en dat het ene faillissement volgt na het
   andere, van bedrijven, huishoudens en...landen.
   Het enige wonder, dat men kan verwachten, is de
   snelheid van deze ontwikkeling: opeens valt de
   kredietwaardigheid weg en kan men niet meer
   (her-)financieren. De volgende recessie zal
   JAREN duren en DAN zijn er koopjes te over te halen.
   Niet nu.

   DS

   Verwijderen
  3. Thx Diederik, ik hoop dat de recessie niet te diep zal zijn, want zonder vaste baan vis ik alsnog achter het net, omdat ik dan geen hyptheek meer kan afsluiten.
   De mijn inziens zeer onrechtvaardige huurverhogingen in dit schuld gedreven land ben ik nogal zat. Ze dwingen me om me in de schulden te steken.
   Daarnaast is hier de renteaftrek, ook dat stimuleert schuldgroei.

   Theo

   Verwijderen
  4. @Diederik,

   Over de huurverhogingen kun je twisten. De sociale huren zijn nog altijd veel lager dan op de vrije markt (daar betaal je zo 2k). Een koopwoning in Amsterdam, flatje, 3 ton, 75m2 met eigenarenbelastingen, erfpacht, servicekosten etc zal zeker niet goedkoper zijn dan jou 700,-, ik denk een eurootje of 1200 p/m.

   Beter zoek je iets betaalsbaars rondom en sla je toe bij de dip.

   Verwijderen
  5. @Plof, ik woon al rondom.

   Theo

   Verwijderen
 50. Feds Paid $600K To Learn Why People Cheat IRS On Their Taxes. That's Why.

  http://www.forbes.com/sites/robertwood/2016/04/18/feds-paid-600k-to-learn-why-people-cheat-irs-on-their-taxes-thats-why/#962eadf358b1

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Gezien de enorme problemen die je in China verwacht, is het te hopen, dat dit land niet zal grijpen naar het voor de hand liggende afleidingswapen bij binnenlandse onrust....oorlog....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Het Chinese defensie-budget vertoont momenteel geen
   tekenen voor oorlogsvoorbereidingen:

   Beijing (CNN)China says its military budget will increase by 7% to 8% in 2016, the slowest pace in five years.

   http://edition.cnn.com/2016/03/04/asia/china-npc-military-budget/

   Voor wat de cijfers waard zijn.

   DS

   Verwijderen
 52. "The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks." Mark Zuckerberg, 2011

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas wordt de wereld overheerst door typjes als zuckerberg die alleen maar met een rotgang door willen gaan met vernieuwen/innoveren....terwijl het merendeel van de bevolking daar helemaal niet op zit te wachten....niemand snapt meer ene moer van wat er gaande is en toch moet enzal alles in een nekbrekend tempo blijven vernieuwen.....triest en dodelijk....peter

   Verwijderen
  2. Helemaal mee eens. Wanneer mensen het niet meer bijbenen of ergens buiten vallen, dan kunnen er excessen ontstaan waaronder radicaliseren.

   Alex

   Verwijderen
  3. Knorren van norse oude mannen over 'de jeugd van tegenwoordig' hoort bij elke samenleving in elk tijdsgewricht ;)
   Bij Diederik Schmull zie ik dat overigens gelukkig niet o.a. door zijn onverwoestbare geloof in de inventiviteit van de (jonge) mens en zijn eindeloze geduld met zijn lezers... :)

   Verwijderen
  4. Anoniem 14.37.....ik zie dat je het redelijk mild bedoelt....maar het ligt toch echt een tikkeltje anders....zaken zijn nu echt aan het ontsporen....er wordt vernieuwd om te vernieuwen, er worden geen vragen bij gesteld of mensen het willen.....en geloof mij, niet alleen het kluitjesvolk heeft geen flauw idee meer wat er gaande is, maar politici, economen etc. doen ook maar alsof .....en ze begrijpen werkelijk geen iota meer van wat er gaande is.....en dan kan jij flinke opmerkingen maken over oude knorrige mannen.....daar gaat het al lang niet meer om......peter

   Verwijderen
  5. Ik zal je een voorbeeld geven van de grote vooruitgang.....Zalando, een bedrijf dat 3 oprichters stinkend rijk heeft gemaakt....maakt alleen nog maar verlies....heeft tienduizenden leuke en goeddraaiende "pops and moms" winkeltjes om zeep geholpen....die arbeidsplaatsen zijn gedeeltelijk vervangen door minimumloners in inpakcentrales die voor het minimumloon de hele dag hun geest aan het doden zijn en door koeriers die voor het minimumloon zich de hele dag in de rondte stressen om honderden pakjes af te leveren......misschien ben jij blij met die vooruitgang.....ik iig niet....peter

   Verwijderen
  6. @Peter: Zalando maakt inmiddels winst. Eerst fors geïnvesteerd, nu forse groei.
   http://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/01/zalando-ziet-omzet-en-winst-flink-stijgen-in-2015

   Verwijderen
  7. Ik heb vaag het idee, dat je de essentie mist....p

   Verwijderen
  8. @ANONIEM:

   Als men in het leven risico uit de weg gaat, dan zou
   wel eens kunnen blijken, dat risico je opzoekt.

   De wereld is niet statisch. Alles verandert voortdurend,
   vooral in technologie. Hoevele technologische giganten
   van vroeger hebben niet al het veld geruimd? Digital
   Equipment, Burroughs, etc, etc. Daarom moet men
   eigenlijk 'paranoide' zijn om te overleven (wijlen
   Andy Grove van Intel).

   Dat betekent ook, dat de vaardigheden van vandaag
   opeens morgen er niet meer toe doen. Wie rijdt
   er nog met paard en wagen?

   Maar irrationele risico's zijn natuurlijk uit den boze.

   DS

   Verwijderen
 53. http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/topeconoom-monetaire-hocus-pocus-uitgewerkt
  Ik denk dat u zich hierin wel kunt vinden...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De Centrale Banken hebben de laatste jaren alle uitspraken
   van de BIS genegeerd. Dat komt, omdat de BIS, de bank van
   alle Centrale Banken, dient als ruggesteun van hun beleid.
   Als het uiteindelijk misgaat, kan men stellen, dat men
   via het BIS had gewaarschuwd.

   DS

   Verwijderen
 54. Ondertussen staan de financiële markten alweer (ruim) hoger dan aan het begin van 2016...
  En ik maar niet beleggen i.v.m. alle onheilspellende berichten.

  Dan los ik maar mijn hypotheek af. Heb ik tenminste gegarandeerd een 'rendement' van 4,95%.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Goed advies! Hypotheek zo snel mogelijk aflossen. De helft
   van de EU is al in deflatie, die structureel is, dus
   lenen is PEPERDUUR. Bovendien is het beschamend, dat
   slechts 10% van de huizen in Nederland hypotheekvrij
   zijn, tegenover 30% in Amerika en Groot-Brittannie.

   De aandelenmarkten zijn weliswaar wat hersteld, maar
   het gemiddelde aandeel staat lager dan in 2014. Dit
   lijkt een opluchtingsherstel op basis van liquiditeit
   en shortcovering, niet fundamentals. De winstgroei
   is alarmerend.

   http://www.tradingeconomics.com/netherlands/stock-market

   http://www.barchart.com/chart.php?sym=$SPX&t=BAR&size=M&v=0&g=1&p=WO&d=X&qb=1&style=technical&template=

   Dus het is oppassen geblazen.

   DS

   Verwijderen
 55. http://www.zerohedge.com/news/2016-04-21/pimco-economist-has-stunning-proposal-save-economy-fed-should-monetize-gold
  Goede ondersteuning vd beginnende bull markt voor goud ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik heb al jarenlang geloofd, dat de Goudprijs eens weer zal moeten worden opgewaardeerd,
   net zoals in 1934, om de Centrale Banken, vooral die met een negatief eigen vermogen,
   te herkapitaliseren. Dit keer zou dat inderdaad kunnen via gerichte aankopen met Fiatgeld,
   uit de 'dunne lucht'. Maar de vraag is vanaf welk niveau. Het kan best zijn, dat de Goudprijs
   eerst weer halveert, net zoals de andere grondstoffenprijzen, vooral de olieprijs, waar de
   productie pas wordt beperkt bij negatieve kasstroom. Als de Goudprijs naar $ 500 zou dalen,
   wat steeds waarschijnlijker lijkt, in tegenstelling tot de verwachting van de Goudkevers,
   dan staan Centrale Banken flink onder druk om een steunoperatie uit te voeren, net zoals
   bij Zilver in de jaren '30.

   DS

   Verwijderen
  2. U verwacht dus dat de goudprijs eerst nog eens flink zal gaan dalen, binnen welke termijn zou dit dan moeten gaan plaatsvinden (maanden, jaren?)

   Zou het dan te overwegen zijn voor diegenen met een flinke positie in fysiek om nu een deel te verkopen en later, na een flinke daling, terug te kopen?

   Even los van het feit dat er altijd wat achtergehouden moet worden als verzekering.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Absoluut niet. Handelen ('trading') in Goud, een
   essentieel onderdeel van een vermogen, is te riskant.
   Een andere zaak is of men, al naar gelang zijn eigen
   profiel, te weinig of te veel Fysiek Goud heeft.
   Bij te weinig, loont het om niet alle kruit te
   verschieten, als de kudde zo eenstemmig positief is.

   DS

   Verwijderen
 56. Er wordt vaak het BNP of GDP genoemd als indicator hoe het met een land gaat. Maar laten we eens naar de Handelsbalans kijken! De HB van de VS is in uiterst alarmerende staat! De VS heeft de grootste negatieve HB; zo'n 80% van heel de wereld-economie; 80% van de dollars zit in het buitenland!
  Aan de andere kant van het spectrum staat China met een uiterst positieve handelsbalans. De havens in de VS puilen uit van de lege containers; er vertrek maar een schijntje gevuld het land weer uit. Hoezo de VS de grootste handelsnatie? Misschien met wapentuig?
  Daarom zie ik uw optimisme over de dollar niet zo.
  Als het vertrouwen in de dollar wegvalt, zal de dollar niet verdwijnen, maar de waarde zal verdampen. De wereld zal haar verlies nemen, en de dollar: for domestic use only.
  Wat dat voor de VS betekent laat zich raden: hyperinflatie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zit veel waarheid in wat je zegt, denk ik....maar denk eens verder, de usd is al lange tijd de ultieme safe haven....en dan kan het misschien steeds slechter gaan met de us, maar met alle andere landen gaat het nog veel slechter....hoe penibel de situatie in de us ook mag zijn....when the shit hits the fan, koopt iedereen dollars....misschien dat bij een doorzettende depressie de usd glans verliest, maar ook dan zal gelden dat alle andere valuta er nog slechter aan toe zijn....en iedereen weet, dat de us uiteindelijk weer als eerste herstelt...ondanks alles...peter

   Verwijderen
  2. Het is gewoon een klassieke denkfout te denken dat een positieve handelsbalans perse en goede ontwikkeling voor een economie is. Ben je in staat winst te maken en investeringen aantrekken is veel belangrijker.

   Verwijderen
 57. Buy all stocks, they are super cheap. The Fed has our backs. It's easy.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-21/andrew-lo-study-says-twitter-can-help-you-trade-fed-meetings …

  https://twitter.com/NorthmanTrader/status/723520836695691264

  Northy

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NORTHY:

   Altijd sceptisch blijven bij zo'n 'systeem'. Het werkt
   misschien een tijdje, maar alles verandert voortdurend.
   Aan elk 'systeem', correlatie, etc komt een eind. Zo'n
   beleggingsbeleid lijkt te glibberig.

   DS

   Verwijderen
 58. Ik schreef het stukje over de handelsbalans, maar verzuimde te ondertekenen.

  Ter aanvulling: als Diederik de dollar ziet als safe-haven omdat 80% zich buiten de VS bevindt, dan vind ik dat geen sterk argument. Die dollar zal dan wel aanwezig blijven, maar met welke waarde? En waar is die waarde op gebaseerd? Wishfull tinking met z’n allen?
  Want je kan er op wachten dat iemand het voor gezien houdt (China?) en er vanaf wil.
  En dan gaat de sneeuwbal rollen. The Homecoming of the dollar!

  Amerika zelf zou wat graag die dollar flink devalueren, want er moeten gewoon meer jobs
  terugkomen. Maar dan schiet ze in eigen voet, het schaadt het vertrouwen wederom.
  Dus wat Kissinger zo mooi op touw heeft gezet destijds, zal uiteindelijk dramatisch voor de VS eindigen. Crash and Burn.
  Niet voor de multinationals! Door de globalisering halen ze allerhande valuta binnen, met winst, hebben een hoofdvestiging buiten de VS (Nederland,Panama enz.) die redden het wel: sterker nog, ondanks dat er weinig of geen groei is helpt de FED/ECB met QE zodanig dat ze hun eigen aandelen kunnen terugkopen; het versterkt hun positie en er gaat minder naar de aandeelhouders.
  Ook voor de Petrodollar wordt het lastig nu diverse valuta op het toneel verschijnen.
  Maar dat is eigenlijk nog de enige poot voor de dollar.
  Ik zou mijn kaarten er niet op zetten; op geen enkele valuta die niet door goud gedekt is.

  Ik hoop wel dat alles goed is met Diederik, want zijn reakties blijven uit???


  Zland21

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ZLAND21:

   Excuses voor de latere reactie, maar ik was op reis en
   ben nu weer terug in het land der levenden.

   Uw twijfels over de Dollar lijken ongegrond.

   Het gaat om
   de betalingsbalans, niet de handelsbalans. De Amerikaanse betalingsbalans is scherp
   verbeterd en die verbetering zal zich voortzetten, naarmate Amerika het stukken beter
   doet dan de rest van de wereld. De buitenlandse handel is voor Amerika veel minder
   belangrijk (13% van het BNP), vanwege de enorme binnenlandse markt. De enige tijd,
   dat Amerika een handelsoverschot had, was in de depressiejaren van de jaren '30. Dat
   komt omdat Amerika met 5% van de wereldbevolking, 25% van de consumptievraag
   in de wereld voor zijn rekening neemt. Als de Amerikaanse consument zou staken,
   dan is de rest van de wereld in een economische depressie.

   80% van de wereldschuld is in Dollars, dus dat is een
   'Short' op de Dollar, die eens 'gedekt' moet worden.
   De Dollar werd geleend, omdat het 30 jaar 'zwak' was.
   Na 2008 is dat veranderd, dus nu staan de Dollar-
   debiteuren onder druk. Je wilt geen lening in een
   stijgende valuta, dus aflossen of verminderen is het
   devies.

   Het vertrouwen in de Dollar is de laatste jaren juist
   aan het toenemen, vooral als de rest van de wereld
   steeds meer wankelt, economisch en politiek gezien.
   De Dollar wordt overal ter wereld geaccepteerd, wat
   niet kan worden gezegd van enig andere valuta, inclusief
   de Euro, de valuta zonder land.

   DS

   Verwijderen
 59. Het is idd akelig stil vanuit Essex. Niet te lang hoop ik voordat nog meer mensen in een eventueel vacuum duiken. Ik zie nl steeds vaker dat anderen Schmull' s blog aangrijpen om ook eens op de zeepkist te staan :)

  Ik hoop dat alles wel is, heer Schmull?

  Gr. Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
 60. DS : ...mbt evt verkoop treasuries door Saoedie Arabie:
  ""Maar die verkoop MAAK NIETS UIT. Aankoop of verkoop van Treasuries heeft GEEN invloed op de rendementen.
  De Treasury krijgt niet meer of minder geld""

  Voor de Treasury mag het dan niets uitmaken,maar voor ons als particuliere belegger maakt een koersdaling m.i. veel uit.

  uw visie?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het rendement van de 30-jarige Treasury staat op het
   van de financieele crisis van 2008 - 2009, met een
   topwaardering. De neergaande trend in rendementen
   blijft in tact, ondanks de verkopen van Arabieren,
   Russen en Chinezen (die MOETEN verkopen). Het rendement
   is nog stukken hoger dan de 30-jarige van veel zwakkere
   landen. Dus zorgen over tijdelijke tegenbewegingen in
   Treasuries zijn overbodig:

   https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DGS30

   DS

   Verwijderen
 61. Five more this week! Number of defaults rises to 51, more than 75% of those are US companies. via @standardpoors

  https://twitter.com/jsblokland/status/723794627539689472

  Jeroen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JEROEN:

   Het aantal faillissementen, vooral in de energie- en
   grondstoffensector, zal scherp toenemen en komt van
   een historisch laag niveau. Goed voor TREASURIES en
   de Dollar.

   DS

   Verwijderen
 62. @

  ONLINE BELEGGEN VAAK HEEL DUUR. Verborgen kosten!

  De race naar de bodem gaat nog altijd door. Het Britse iDealing bestormt de Nederlandse markt met gratis afhandeling van alle aandelen en etf's op Euronext. Het duikt soms onder DeGiro. Gratis afhandelen moet beleggers alert maken, aldus de VEB. ,,Ergens moeten ze verdienen. Dat vertaalt zich in andere kosten of een kleiner assortiment. Aanbieders uittesten en vergelijken kan honderden euro's per jaar schelen”,

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/25649168/__VEB___Gratis__beleggen_vaak_duur__.html?utm_source=dft-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20160422093009_dft&utm_content=dft_nieuwsbrief&utm_term=

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Just Over Half of Americans Own Stocks, Matching Record Low

  http://www.gallup.com/poll/190883/half-americans-own-stocks-matching-record-low.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB V.D. AKKER:

   Vanwege de crisis van de middenklasse. Hun levensstandaard
   is in de laatste 20 jaar reeel gedaald. Na de klap in
   Dot.Com, Huizenprijzen, Grondstoffenprijzen, was dat
   voor velen einde verhaal.

   DS

   Verwijderen
 64. Beste heer Schmull, u bent duidelijk geen aanhanger van Bert Dohmen !
  http://dohmencapital.com/is-gold-making-a-triumphant-comeback/
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dohmen heeft mijn grootste respect en hij is een
   zeer ervaren waarnemer. Hij zet dan ook een vraagteken
   bij het einde van de Bearmarkt in Goud.

   Ik geloof NIET, dat ALLE Centrale Banken (kunnen)
   overgaan tot de vernietiging van hun valuta's door
   hyperinflatie toe te laten. Integendeel. Gelukkig
   zijn, historisch gezien, sommige Centrale Banken
   uiteindelijk verstandig. De FED en de Bank of England
   zullen wel degelijk door de zure appel heenbijten
   ( recessie/depressie). De Nederlandse Bank en de
   Bundesbank zijn overgelaten aan de traditionele
   grillen van de straatarme lidstaten van de Eurozone
   en hebben hun lot niet meer in eigen hand. Dus de
   Euro kan verdwijnen, met alle gevolgen en kosten
   van dien. Maar NIET de Dollar en het Pond Sterling.

   Toch weer een hoopgevend artikel over Goud, maar
   mijn Goudcharts zijn nog niet gedraaid.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   FINANZEN100: Houdt rekening met HYPERINFLATIE in JAPAN,
   maar dat is nog steeds uiterst ONWAARSCHIJNLIJK. Het
   zou het doodvonnis betekenen van de Bank of Japan en van de
   huidige elite

   http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/sicherer-weg-in-die-hyperinflation-japan-wird-als-erstes-land-helikoptergeld-abwerfen_H1102523021_267677/

   DS

   Verwijderen
 65. Misschien speelt er nog iets anders dan het onderwerp inflatie of deflatie. Op reis ontmoette ik Amerikanen die elke maand een deel van hun salaris niet naar de bank brengen maar verstoppen, thuis of kluis ergens anders. Verbaasde me daar erg over want waren doodgewone middle-class. Vertrouwen de banken niet meer. Het aantal zilver en goud munten dat verkocht wordt stijgt ook enorm. Wanneer datzelfde verschijnsel ook in China optreedt, kunnen uw charts wel degelijk draaien...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 66. En dit artikel uit de VK beschrijft de achtergrond:
  http://www.volkskrant.nl/boeken/de-elites-en-het-volk-drijven-uiteen~a4287817/

  De elites en het volk drijven uiteen. De erosie van de dominante Anglo-Amerikaanse cultuur.
  Samuel Huntington werd weggehoond om zijn sombere analyses. Maar de opkomst van Donald Trump geeft hem gelijk.
  Komt deze analyse over Amerika u bekend voor? De elites en het volk drijven uiteen. Vanuit de blanke onder- en middenklassen bouwt zich een sluimerende woede op. Vooral mannen zijn boos op het economische establishment dat niet de belangen van de Amerikaanse burgers zou dienen. Op de progressieve elites die de nationale identiteit ondermijnen en te veel immigranten binnenlaten. En op Mexico dat doelbewust veel van zijn grootste probleemgevallen de grens over zou sturen. Hun onvrede zal leiden tot agressie en ze zullen een wanhopige poging doen om hun greep op de Verenigde Staten terug te veroveren.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit verklaart de opkomst van Trump en ook van het
   Populisme in Europa. Vooral de financieele sector
   moet het, wat aanzien betreft, ontgelden. Die werd
   immers met belastinggeld 'gered' of was het geld
   'uit de dunne lucht'? In ieder geval stelden de
   Centrale Banken alles in het werk om een
   economische depressie te voorkomen, maar de prijs
   was toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid.
   Maar die depressie komt toch, want alle maatregelen
   zijn slechts doekjes voor het bloeden.

   Een implosie van de maatschappij leidt altijd tot
   grote omwentelingen.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Een heel leerzaam artikel over de crisis van de
   middenklasse

   (ATLANTIC)(!): On The PAIN Of The U.S. #MIDDLE CLASS: The Typical American Family Is IN DESPERATE STRAITS. Wow

   http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/my-secret-shame/476415/

   DS

   Verwijderen
 67. Spannend! Get ready for 'May tears' once investors stop trusting this market. Should be any time now.

  http://www.marketwatch.com/story/may-tears-await-investors-as-earnings-loom-2016-04-25

  wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nog spannender! Never heard of DBRS? You will, when #Euro's next existential crisis might arrive on Friday.

   http://www.bloombergview.com/articles/2016-04-25/the-euro-s-next-existential-crisis-might-arrive-on-friday

   Rina

   Verwijderen
  2. @WIM @RINA:

   (ANCRAM - House Of Lords): On The #EU REFERENDUM -- The REAL Choice Is Signing Up To The European Project Or Not

   http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/25/after-40-years-of-being-lied-to-its-time-to-leave-the-eu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

   DS

   Verwijderen
 68. Dat het slecht gaat met Brazilië weet iedereen wel. Ik ben een filatelist. Postzegel boeken besteld bij Correios do Brasil.
  Het Postbedrijf van de regering van Brazilië.

  http://www.correios.com.br/correios-online

  6 weken geleden postzegel boeken besteld. Vorige week maar eens een Email gestuurd waar de postzegels blijven. Geen antwoord. Nu wil ik in mijn account kijken, verwijdert!! Ongelofelijk toch?
  Betaling betwist, ICS gaat het uitzoeken.

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @

  Over de tegenwind bij de TLT: DEJA VU (vanwege China-reflatie?)

  “There is a strong feeling of déjà vu in markets right now,” says UBS's Jeff Greenberg, commenting on what's become an annual rite - a move up in interest rates as investors become convinced economic and geopolitical concerns are off the table. "The similarities in some markets are uncanny."After falling to nearly 1.50% at the lows in mid-February, the 10-year Treasury yield has shot up to 1.90%. Similar moves are evident in government bond markets overseas - Germany, for instance, has seen its 10-year Bund yield rise to 0.23% from 0.08%.Fans will be reminded of last year when the Bund yield shot all the way to 1% from 0.07% before a quick reversal.

  5-yr CHART:

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=TLT&insttype=Fund&freq=2&show=&time=12

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 70. But there is one distinct warning that should send chills down your spine … that of James Dale Davidson. Davidson is the famed economist who correctly predicted the collapse of 1999 and 2007.

  Davidson now warns, “There are three key economic indicators screaming SELL. They don’t imply that a 50% collapse is looming – it’s already at our doorstep.”

  And if Davidson calls for a 50% market correction, one should pay heed.

  http://thesovereigninvestor.com/exclusives/80-stock-market-crash-to-strike-in-2016-economists-warn/


  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Interessant, maar er zit wel een tell-sell luchtje aan dit artikel...peter

   Verwijderen
 71. Stiglitz: Euro Zone Has Been a 'Dismal Failure'

  http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-04-26/stiglitz-euro-zone-has-been-a-dismal-failure

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Van alle 150 monetaire unies, die in het verleden
   opbraken, was de sterkste lidstaat meestal de eerste,
   die eruit stapte. Daarom is de kans groot, dat
   Duitsland (en Nederland) het voor gezien houdt, ondanks
   de pijn op korte termijn. Draghi moet worden vervangen
   door een Duitser, is nu al de eis, maar Duitsland
   heeft de stemmen niet.

   DS

   Verwijderen
  2. De goede man klinkt onsamenhangend, ongeconcentreerd, aan z'n vochtige ogen te zien was hij nog een flinke zuipsessie aan het verwerken....niet de moeite waard...peter

   Verwijderen
 72. http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1461691414.php
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   NEXT COMES A GLOBAL LEHMAN MOMENT WITH BANK FAILURES AND A THREAT TO THE ENTIRE WESTERN BANKING SYSTEM. Nothing has been fixed since 2008. No big bank liquidations have occurred. No currency reform has occurred. The banking reform has been a sham, run by the big banks themselves. Banker power has been preserved. Next the Western bank power will be lost.

   The Gold price will find its true value and price over $10,000 per ounce. The Silver price will find its true value and price over $300 per ounce. In reaching these levels, the ratio will return to the 30-1 range.

   Tja, wie weet! Maar nee, het Westen zal de macht niet
   zomaar verliezen aan een stelletje dictaturen zonder
   onafhankelijke rechtsspraak.

   Ik heb veel respect voor Willie, die vaak informatie heeft,
   die men nergens anders aantreft. Maar zijn scenario
   staat niet voor de deur. Misschien veel , veel later.

   DS

   Verwijderen
  2. Serieus....veel respect voor Willie?....ik geef toe dat hij idd een enorme feitenkennis heeft, maar hij brengt het wel erg schreeuwerig en ik heb door de jaren heen de ene na de andere boude voorspelling zien sneuvelen....hij is als zovelen, goed inzicht maar zeer slechte timing....door ongeduld ziet hij(met imho de wens als vader van zijn gedachten) al jaren de meest catastrofale zaken morgen al gebeuren.....nog nooit uitgekomen.....peter

   Verwijderen
  3. Rond 2005 hoorde ik willie voor het eerst in financialsense newshour bij puplava....klonk nieuw, verfrissend....sindsdien heb ik tientallen financial doomsday predictions van hem zien komen en gaan....al die verhalen waren ondersteuning voor de door wilie gewenste gold "moonshot"....soort gerald celente, hangende plaat....vastgeroest in doom....peter

   Verwijderen
  4. Allebei mee eens, maar toch is het (1) amusant hem te lezen en (2)er is een kans op een (tijdelijke) goud opleving, interessant om te traden
   marcja

   Verwijderen
  5. Ik heb al langer het idee dat goud negativisme op basis van fundamentals...deflatie , trading analyse ed onterecht is...met de huidige totaal ontwrichte financiele markten zie ik goud en zilver zeker als plausibele safe haven in tijden(die er aankomen) waarin al onze zekerheden op hun kop gezet gaan worden...peter

   Verwijderen
  6. TAV Peter, volledig mee eens en is ook het enige waar ik D Schmull niet in volg , zijn argument is dat alles wat los staat en verkocht kan worden (goud) bij een volgende crisis de prijs doet klappen maar aan de andere kant komen er ook ontelbare horden nieuwe kooplustigen opdagen , véél meer dan er verkopers zijn...Niettemin, torenhoog respect voor de intelligentie en visie van genoemde. En als hij op bovenstaand argument wil reageren horen we het graag; mvg HVC

   Verwijderen
  7. @PETER @HVC :

   Niemand weet, hoe de Goudprijs reageert bij de volgende
   crisis. Het KAN altijd weer anders uitpakken.

   Maar in de crisis van 2008, ging alle krediet van de
   speculanten in rook op en Goud MOEST wel verkocht worden
   om alle speculatieve posities, met name in derivaten,
   glad te strijken. In de periode van het faillissement
   van Baer Stearns tot het faillissement van Lehman,
   stortte de Goudprijs in met 25%.

   https://www.bullionvault.com/gold-news/gold-price-100220154

   Opvallend is, dat de speculanten nu weer net zo positief
   zijn over Goud als voor de crisis van 2008. Maar als de
   volgende crisis uitbreekt, komen er weer Margin Calls
   en de enige, die daarvan profiteert is de Dollar. Alle
   vaste, meestal gefinancierde, activa, inclusief
   aandelen, onroerend goed en grondstoffen, zullen het
   WEER moeten ontgelden. Cash is King in elke crisis.

   DS

   Verwijderen
  8. Former Dallas Fed president Fischer telling people to take money off the table ahead of summer correction coming:

   http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000512971

   Verwijderen
 73. Mij valt op dat in Duitse talkshows nu de AfD ook aan tafel zit, dat er (weliswaar erg kritisch, maar toch) naar ze geluisterd wordt, dat gevestigde parijen enkele ideeen van de AfD overnemen. En het gaat dan om de Euro verlaten en dat de islam niet bij Duitsland hoort. En men beseft dat beide punten ongelooflijke gevolgen kunnen hebben, de laatste nog veel groter dan de eerste..
  En stel nu dat de Grote Klap komt, ook voor Duitsland... dan hou ik mijn hart vast.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   En POETIN kan na het succes van de AfD in de handen
   klappen. De Front National heeft al een lening van
   Rusland. Dit gaat de kant op van Verdeel en Heers.

   AfD's deputy party head Gauland says he has "no reservations whatsoever" about the alliance between JA and the Putin youth. After all, he himself traveled to Russia at the end of 2015 on a trip paid for by the St. Basil the Great Charitable Foundation, which is financially backed by a Putin-loyal oligarch. In St. Petersburg, Gauland met with members of the Duma, a personal advisor to Putin and Alexander Dugin, a neo-fascist, anti-Western ideologist whose ideas are taken seriously by the Kremlin. Gauland says Dugin is a pleasant conversation partner. Too bad, the politician says, that Dugin would like to restore czarist traditions.

   http://www.spiegel.de/international/germany/german-populists-forge-deeper-ties-with-russia-a-1089562.html

   Onsmakelijk. Het Europese project heeft geen schijn van
   kans, na de Grote Klap. De NATO waarschijnlijk ook niet,
   zeker onder Trump. Dit wordt spannend. Paspoort niet verlopen?

   DS

   Verwijderen
 74. Chinese scholar: Xi Jinping seeks to push all countries out of South China Sea

  http://www.smh.com.au/comment/south-china-sea-the-fight-china-will-take-to-the-brink-of-war-20160425-goe3zi.html

  Een lekkere toekomst krijgen we! NOT!

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Als China eenmaal de Harde Landing niet meer kan
   ontlopen, dan is een militair avontuur waarschijnlijk.
   Het wordt zaak om zoiets in goede banen te leiden,
   want de geschiedenis van met name China/Japan, was
   uitermate bloedig.

   Harvard's Ross Terrill describes today's China as an empire that "appropriates an imperial idea of China, reinventing a 2500-year-old autocracy to control its population and hector non-Chinese neighbouring peoples".
   Yet Shi says there is an important qualification to Xi's ambition. Xi wants regional preponderance "without a major war".
   The truth of this is illustrated by China's decision to halt advances on territory claimed by Japan in their recent territorial clash. Prime Minister Shinzo Abe reinterpreted Japan's constitution, rearmed its military, reaffirmed its US alliance and prepared for full-scale war to stop China. Faced with imminent, major war, Beijing relented.

   DS

   Verwijderen
  2. Rick....dit staat haaks op je posting van 18-4 12.55u....peter

   Verwijderen
 75. http://www.volkskrant.nl/opinie/moet-goud-worden-onteigend~a4290682/
  Pimco idee...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Pimco kwam met het idee van 'QE for Goldbugs'

   http://www.zerohedge.com/news/2016-04-21/pimco-economist-has-stunning-proposal-save-economy-fed-should-monetize-gold

   Tegelijkertijd vindt Pimco, dat Goud nu 'duur' is:

   http://blog.pimco.com/2016/03/11/why-gold-looks-rich/

   DS

   Verwijderen
 76. The POWER of CHINA:

  Visualizing China's Rising Dominance In Trade (In 4 Shocking Maps)

  http://www.zerohedge.com/news/2016-04-28/visualizing-chinas-rising-dominance-trade-4-shocking-maps

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen