Translate

donderdag 25 februari 2016

DE DOMINO'S VALLEN


DE DOMINO’S VALLEN

Als er iets misgaat, komt het meestal echt niet uit de lucht vallen. Maar kunnen voortekenen niet bedriegen? Dat is totaal onbelangrijk, net zoals het juiste tijdstip waarop iets plaatsvindt. Als men zich staande wil houden, wacht men niet af, totdat het een en ander duidelijker wordt. De eerste domino’s, die vielen, waren steeds lagere economische groei en duikelende inflatie. Vervolgens de ‘onverklaarbare’ instorting van obligatie-rendementen en grondstoffenprijzen. Momenteel zijn de resterende ‘opgepompte’ activa, zoals aandelen en onroerend goed, aan de beurt. Maar de uiteindelijke domino, die het begeeft, is het wereldwijde, exponentieel uit de pan gerezen, schuldenmonster, welke de schijngroei aan de gang hield. Dat staat gereed om alles te verslinden, zodra economische stagnatie, laat staan een, ruimschoots late, economische recessie, zich aandient.


Wat ziet de wereld er straks anders uit, als gedwongen schuldsanering niet meer uit de weg kan worden gegaan! De schijnbaar kolossale inspanningen van de monetaire autoriteiten hebben weinig of geen effect gesorteerd. Het wanhopige beleid van Negatieve Rente heeft hier en daar al geleid tot terechte paniek. De Japanse bankaandelen zijn onlangs 20% gekelderd (en zelfs 46% na de ‘Abenomics’-top), sinds de onverwachte introductie van Negatieve Rente door de Bank of Japan (die dat eerst ontkend had!). Japan was de voorloper in monetaire superstimulering en lijkt de rest van de wereld de weg te wijzen naar hoe het niet moet. Meer dan 70% van de Japanse staatsobligaties (JGB’s), net zoals liefst $ 7.000 miljard van alle staatsobligaties ter wereld, hebben een negatief rendement. Enige handel in deze stukken kan men wel vergeten. De meeste beleggers kunnen die niet eens kopen. Het onorthodoxe Centraal Bankieren lijkt in Japan, voor het eerst, zijn Waterloo te zullen vinden! De ‘ondenkbare’, langdurige, structurele schulddeflatie is in aantocht en niets is daartegen meer opgewassen. Dit is een proces, dat zich in de geschiedenis telkens, bij elke generatie, schijnt te herhalen. Eeuwige welvaart, zonder de uiteindelijke kater van excessieve schuld als percentage der economie, moet helaas nog uitgevonden worden!

Vergeet alle gebeurtenissen van de laatste 60 jaar. Lees liever de geschiedenis van de jaren ‘20 en ‘30 erop na. Daarom zitten de meeste beleggingsdeskundigen van tegenwoordig ernaast. De oorlog tegen spaarders is de meest in het oog springende blunder van de beleidsmakers. Besparingen leggen juist de basis voor lange termijn investeringen en economische groei, niet liquiditeitscreatie uit de dunne lucht (‘QE’). Maar het onorthodoxe monetaire beleid (‘QE, ZIRP en NIRP’) loopt echt op zijn laatste benen en degenen, die dat negeren, zouden, met hun eigen excessieve schuld, tot de bedelstaf kunnen geraken. Want het is waanzin om van Centrale Banken te verwachten, dat zij, met hun huidige topzware balansen, hun opkoopprogramma eindeloos kunnen uitbreiden met (nog meer) bedrijfsobligaties, aandelen en onroerend goed. Er zijn grenzen aan hun extreme hefboom, want een vertrouwenscrisis is nooit ver weg. Een Centrale Bank met een negatief eigen vermogen kan nergens meer verschijnen. Verder is het hoogstonwaarschijnlijk, dat fiscale stimuleringen politiek haalbaar zijn in een klimaat van overmatige schuld en stricte begrotingsregels.

Excessieve schuld bij economische tegenwind, doet trouwens menigeen de das om en zal de groei nog meer verminderen. De NOBLE Group, de grootste grondstoffenhandelaar in Azie, is nu gedwongen om, bij de herfinanciering van haar kredietfaciliteit bij haar banken, driemaal zoveel rente te betalen als vorig jaar. Vergeet ook niet, dat ‘rood staan’ bij de bank opeens kan worden ingetrokken, net zoals in de jaren ‘30 gebruikelijk was. De gedwongen afslag van onderpanden, zoals nu in de noodlijdende mijnbouwsector, is pas begonnen en duurt nog heel lang.

Het ‘onverwachte’ monetaire beleid van normalisering staat geduldig zijn opwachting te maken. Men kan toch niet lijdelijk toezien, dat het financieele systeem implodeert door Negatieve Rente (wat door de Bundesbank onlangs al werd aangegeven) of dat Geld als betaalmiddel wordt bedreigd door ‘helikoptergeld’. Of dat de spaarpotten en pensioenfondsen van de burgers worden geplunderd door politici en bureaucraten. Waar is men eigenlijk mee bezig? De bestorming van de Bastille is nabij! Een pijnlijke chirurgische ingreep, die, op een gegeven moment, niet meer kan worden uitgesteld, is de enige kans om het financieele systeem te behoeden voor de ondergang. Soms moet men volledig contrair denken om enige greep te krijgen op de toekomst. De Centrale Banken zijn uiteindelijk uit op zelfbehoud. Het ligt daarom voor de hand om zonder meer rekening te houden met een ‘onverwachte’ normaliseringsactie, namelijk wel degelijk hogere rente, die vergelijkbaar is met die van ex-FED hoofd Volcker in 1981. Toen kwam er opeens een ‘ondenkbare’ 20% rente uit de lucht vallen om de, uit de hand gelopen, inflatie te beteugelen, wat lukte, na liefst 2 achtereenvolgende, diepe recessies. Maar de meeste beleggingsdeskundigen waren toen sprakeloos en totaal onvoorbereid. Niemand ‘durfde’ dat toch?

Wat te denken van de schok op Zwarte Donderdag, 15 Januari, 2015, toen de Zwitserse Nationale Bank, onverwachts, de heilige en ‘eeuwige’ koppeling met de Euro verbrak, waarna de CHF als een raket omhoog schoot? Bijna niemand van de hoogbetaalde vermogensbeheerders hield dat voor mogelijk. Het bloedbad onder valuta-speculanten en houders van CHF-hypotheken was de genadeslag voor velen. Daarom zal men zichzelf de schuld moeten geven, als het sprookje van de kunstmatige, opgepompte activa, opeens uit is.

Alle grootspraak van Centrale Bankiers (‘whatever it takes’) is doorgestoken kaart en vertroebelt nuchter denken. Het dient om de goegemeente, het niet kritische publiek, om de tuin te leiden. Wat niet is vol te houden, wordt altijd beeindigd, altijd. Timing maakt niet uit. Dit is de eindfase van een mislukt beleid. Mislukt, omdat inflatie en groei sinds dat beleid nog lager zijn uitgevallen dan daarvoor, en de ongelijkheid, plus de kwetsbaarheid van het financieele systeem (‘peak debt’), nog veel hoger.

Het roer moet om. De weg van de minste weerstand heeft zijn langste tijd gehad. Bloed, zweet en tranen liggen in het verschiet. Mensen als Donald Trump krijgen nu hun kans, tot verbijstering van de gevestigde orde. Hij pleit voor een accountantscontrole ('audit') van de Federal Reserve. Waar haalt hij het lef vandaan? De scherp lagere markten hebben hun ontzag verloren voor de ‘magie’ van de Centrale Banken en verdisconteren al de pijn van zo’n koerswijziging. Het Churchill-moment is aangebroken (‘we shall fight them on the beaches’, House of Commons, 4 Juni, 1940). Geleidelijk begint men zich gewaar te worden, dat het sprookje bijna uit is, maar echte paniek (scherp hogere volatiliteit - ‘VIX’-index) moet zich nog van de meesten meester maken. Als belangrijke steunniveaus (S&P 500: 1800?) zouden sneuvelen, dan kunnen de markten nog veel meer onheil aanrichten en is het hek van de dam. Onderschat dat niet, want de verhandelbaarheid in de markt is nu veel hachelijker dan ooit. Risico-aversie (‘Risk-Off’) betekent tegenwoordig, dat men weinig kanten op kan gaan, als men marktposities moet kwijtraken. Men zal genoegen moeten nemen met een veilingsprocedure, waarbij activa, via loven en bieden, van eigenaar verwisselen. Wanorderlijke handel wordt troef. Raad eens, wat er dan voor prijs uit de bus komt!

Met de huidige onzekere economische vooruitzichten, waarbij het ene na het andere land in een recessie geraakt, lijken de rendementen van, bijvoorbeeld, 30-jarige Treasuries, nieuwe, historische laagtepunten te zullen bereiken (met nieuwe hoogtepunten in waarderingen).  De obligatiemarkt is traditioneel de knapste leerling van de klas, met het ‘slimste’ geld, en ja hoor, de obligatie-rendementen zijn al 35 jaar in dalende trend, waardoor de obligatie-waarderingen, door dik en dun, zijn blijven stijgen. Velen zien nog niet in, dat deze dramatische ontwikkeling allesbehalve ‘tijdelijk’ is. Dit duurt nog heel lang, want de wereld is veranderd.

De afvlakking van de rendementscurve (‘flattening of the yield curve’), waarbij het rendement op langere kwaliteitsobligaties daalt, ondanks een expansief monetair beleid en ondanks negatieve rente (zie Europa) , wordt gedreven door krachtige structurele verschijnselen: gigantische overcapaciteit, demografie (zelfs in Amerika, ondanks de immigratie, is de gemiddelde leeftijd in de laatste 50 jaar toch met 10 jaar gestegen naar 40 jaar)(wat jammer, dat Centrale Banken geen baby’s kunnen ‘drukken’!), excessieve schuld als percentage van de economie, beperkt prijszettingsvermogen (‘pricing power’) door technologische vernieuwingen (internet), een algemene devaluatie van de meeste valuta’s tegenover de Dollar, vooral sinds 2011, een zeer hoog faillissementspercentage als gevolg van de instorting der grondstoffenprijzen, en aanhoudende bankencrississen. Men kan dus schijnbaar eindeloos wachten tot Sint-juttemis, voordat inflatie ooit terugkeert. De Amerikaanse inflatieverwachtingen, op 10-jaar basis, zijn ingestort naar het laagste niveau in 35 jaar (Cleveland FED). De massieve liquiditeitscreatie van de Centrale Banken kwam voornamelijk terecht in het financieele casino, waar financieele engineering hoogtij vierde (inkoop van eigen aandelen plus fusies en overnames), waardoor de aandelenmarkten kunstmatig omhoog gekrikt werden. De S&P 500 Buyback Index van de 100 maatschappijen, die hun eigen aandelen, voornamelijk met krediet, inkochten tussen 2009 en 2015, ging liefst met 500% omhoog, tegenover 250% voor de S&P 500-index zelf. Maar deze glansrijke rit is, sinds het midden van 2015, allang op zijn retour.

Zelfs in Amerika, waar de economie er relatief beter voorstaat dan in de rest van de wereld, is de Consumentenprijsindex (CPI), sinds 2014, gedurende 11 maanden negatief geweest (deflatie), voornamelijk door lagere energieprijzen. Dat is weliswaar positiever voor de consument dan een deflatie door lagere geldhoeveelheidscijfers, zoals in de financieele crisis van 2009, maar helaas was de meeste banengroei in Amerika, in de laatste jaren, juist geconcentreerd in de energie-sector. Onderschat het negatieve effect van ‘Oilmageddon’ niet: er is wereldwijd, naar schatting, reeds $ 100.000 miljard aan energiewaarden in rook opgegaan. (Voormalige) miljardairs, zoals Carl Icahn, hebben miljarden verloren in hun energie-investeringen. De Noordzee olie-activiteiten zijn met 95% ingestort.

Zwaartekracht kan uiteindelijk niet worden overwonnen. Het OPEC-oliekartel is niet meer, want te weinig olieproductie is daarvan afhankelijk. Als Saoedie-Arabie, de producent met de laagste kosten ter wereld, haar olieproductie echt aan banden zou leggen, dan zouden haar broodnodige inkomsten dalen, ondanks een hogere olieprijs. Haar marktaandeel is nu te gering om scheidsrechter te spelen in deze sector. Laat staan, dat andere grondstoffenprijzen in de hand kunnen worden gehouden. Pas een echte negatieve kasstroom roept een halt toe aan de grondstoffen-overproductie en zoiets vindt pas plaats, zodra de grondstoffenprijzen nog eens 50% inzakken.

Wacht maar tot China zich gedwongen ziet om de devaluatie van haar Yuan alsnog voort te zetten om haar banksysteem overeind te houden. Ondanks alle ontkenningen en ondanks de recente revaluatie en rente-verhoging om speculanten een lesje te leren. China staat met de rug tegen de muur. Kapitaalcontroles om de onvoorstelbare kapitaalvlucht tegen te houden, kunnen worden verscherpt, maar zijn in de praktijk weinig effectief. De Chinese valuta-reserves, waarvan de helft praktisch illiquide is, slinken met de dag en hebben al een kritische stand bereikt om het kolossale banksysteem, dat vertienvoudigd is in amper 10 jaar, te ondersteunen. De schuld van China, ten opzichte van haar Bruto Nationaal Product, is nu hoger dan die van Amerika. De verdediging van de Yuan heeft reeds $ 1000 miljard gekost. Wanneer houdt China het voor gezien? (‘When will China blink?’)

De overcapaciteit in China is nu een veelvoud van 6 jaar geleden, tijdens de Grote Financieele Crisis. Toentertijd werd de scherpe inzinking in haar export tegengegaan door een gigantische krediethausse, die de improductieve investeringen tot ongekende hoogte opstuwde. Vooral de Chinese staatsbedrijven, met hun schijnbaar oneindig vermogen om kredieten op te stapelen, zijn schuldig aan deze desastreuze ontwikkeling, waardoor de Producentenprijsindex al 6 jaar lang in een vrije val verkeert. In slechts 2 jaar, 2011 en 2012, produceerde China meer cement dan Amerika tijdens de gehele 20ste eeuw! De echte depressie in Chinees onroerend goed, die gegarandeerd voor de deur staat, moet nog beginnen, terwijl 60% van de Chinese bankleningen daarop gebaseerd zijn. Dit is een land van, slecht gebouwde, onverkoopbare en overgewaardeerde spooksteden en spookvliegvelden, wat netjes wordt stilgehouden door de lokale overheden.

De economische groei is momenteel hoogstens 3%, wat 80% lager lijkt dan het gemiddelde van de laatste 20 jaar. Dat is de harde landing, die de meesten nog wegredeneren. Het Chinese bedrijfsleven draait, voor het eerst sinds de Azie-crisis in 1998, weer met verlies. De export heeft onlangs net zo’n veer moeten laten als in 2009 en 1998, vanwege de overwaardering van de Yuan. Daarom heeft China, met een hernieuwde krediethausse afgelopen Januari (50% hoger dan verwacht), een verdere stap gezet tot tragische zelfvernietiging. China heeft nu geen keus. Een radicale ommezwaai hangt in de lucht. Dumping van haar goederen op de wereldmarkt, zoals nu al bij staal en aluminium, is niets anders, dan de noodzakelijke export van haar overcapaciteit en deflatie. Dit roept onvermijdelijk tegenmaatregelen op in de vorm van handelsbarrieres, wat de wereldhandel, op zijn zachtst gezegd, geen goed doet (!) en wereldwijde, structurele deflatie, voor onbepaalde tijd, vast verankert. Dit is funest voor alle opgepompte activa, zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen (die nog steeds ver boven hun marginale kostprijs staan). De aanstaande ‘Crash’ lijkt er een te worden voor de geschiedenisboekjes!DIEDERIK SCHMULL          25 Februari, 2016


WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

@@@

201 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. @ANONIEM:

   Excuses! 'Waar het hart vol van is, loopt de mond van over'.

   DS

   Verwijderen
 2. Hartelijke dank weer voor uw deskundige visie. Het zijn spannende tijden! Ook in de mainstream media begint het besef meer en meer door te sijpelen.

  Ik moet u wel wijzen op een kleine onvolkomenheid in het artikel: bij deflatie is niet de CPI zelf negatief, maar de verandering van de CPI is negatief, ofwel hij daalt. Een negatieve CPI zou betekenen dat het gewogen gemiddelde van alle consumenteprijzen negatief is, maar zo erg is het nu ook weer niet dat Amerikanen geld toekrijgen bij hun aankopen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het lijkt alsof de CPI wel degelijk minder was, dus
   deflatie en niet desinflatie, voor 't eerst sinds 2009:

   January 2015 was the first time since 2009 that we had annual deflation (prices lower than a year earlier) rather than just disinflation. But this annual deflation is not the same nature as that of 2009. Back then deflation resulted from an implosion of the money supply (stock and housing market crash) while the current deflation is primarily the result of lower energy prices. Many experts believe that the current deflation is "good" because people will benefit from the current situation while most suffered in 2009. The one caveat of the current situation is that most of the job creation since 2009 has come from the energy sector and sustained lower prices could result in a loss of the primary driver for the current economy.

   Over the last nineteen months since the 2014 peak in the CPI index we have had eleven months of monthly deflation (annual disinflation) i.e. where prices were slightly lower than they were the previous month.

   http://inflationdata.com/Inflation/Inflation/AnnualInflation.asp

   DS

   Verwijderen
 3. Wanneer u ineens veel hogere rente ziet als reddingsboei voor de Centrale Banken, dan is beleggen in treasuries niet voor de hand liggend meer !? Heb ik dit verkeerd gelezen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Langere TREASURIES worden dan juist aantrekkelijker. Als
   de korte rente wordt verhoogd om het beleid te
   normalizeren, dan vindt er een verdere afvlakking plaats
   van de Rendementscurve, omdat de economie afkoelt.
   De prijs van normalisering is immers een tijdelijke
   economische schok of recessie, wat vreselijk is
   voor aandelen, maar grandioos voor 30-jarige Treasuries.
   De kortere Treasuries kunnen tijdelijk in waarde
   dalen (met hogere rendementen), maar misschien niet,
   want in onzekere tijden wil het Grote Geld daar zijn
   geld parkeren. Je laat dat niet meer bij de banken
   achter.

   DS

   Verwijderen
 4. "Thanks for the memories" door Brice Taylor. Het relaas van een slachtoffer van "mind control", een pet project van de CIA en andere geheime diensten. Werd naar verluidt onder meer "gebruikt" door dr. Kissinger. Deze "slaven" worden ingezet om allerlei objectiven te realiseren.

  http://www.amazon.com/Thanks-Memories-Memoirs-Kissingers-Mind-Controlled/dp/0966891627

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @

  Lacy HUNT van Hoisington, de grote ziener, wat betreft 30-jarige Treasuries, blijft POSITIEF. Rendementen BLIJVEN DALEN (met
  onderbrekingen).

  (HUNT)(SHEDLOCK)(!): SECULAR LOW In LONG-TERM BOND YIELDS Is Still AHEAD. Central Banks Should FEAR ASSET DEFLATION

  http://www.safehaven.com/article/40576/lacy-hunt-secular-low-in-long-term-treasury-bond-yields-remains-ahead

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik sluit mij aan bij de eerste poster op deze thread....."Dat is nogal wat".....zelden klonk de urgentie zo duidelijk als in deze column.....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Vandaar al die manipulaties?!

  "Somebody" Propped the Markets Up Again Yesterday

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-25/somebody-propped-markets-again-yesterday

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://www.volkskrant.nl/economie/duitse-minister-waarschuwt-voor-zombie-economie~a4252211/
  Schauble ziet het licht...terwijl de FT meldt dat China weer miljarden in de markt gaat pompen om hun munt overeind te houden. Bij wanhopige toestanden horen wanhopige maatregelen. Helikoptergeld lijkt in het Westen not done, onmogelijk, maar in China en Japan? Ze hebben daar al zoveel idiote dingen uitgehaald !!
  En inderdaad, uw artikel komt uit uw tenen...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   China kreeg hyperinflatie in tijdens de jaren '30 en '40,
   nadat de Zilverstandaard werd verlaten en na de creatie
   van een nieuwe Yuan, die ook weer waardeloos werd. DAT
   opende de weg voor MAO! Dat zullen de Chinezen NIET
   herhalen, want zij weten al wat dat betekent:

   http://fee.org/articles/the-great-chinese-inflation/

   In Japan hebben de ouderen het nu voor het zeggen, dus
   deflatie is prima. Hyperinflatie zou het doodvonnis
   zijn voor het politieke systeem.

   DS

   Verwijderen
 9. u schrijft:
  "Het ligt daarom voor de hand om zonder meer rekening te houden met een ‘onverwachte’ normaliseringsactie, namelijk wel degelijk hogere rente, die vergelijkbaar is met die van ex-FED hoofd Volcker in 1981. Toen kwam er opeens een ‘ondenkbare’ 20% rente uit de lucht vallen om de, uit de hand gelopen, inflatie te beteugelen, wat lukte, na liefst 2 achtereenvolgende, diepe recessies."
  Maar de toestand is nu toch heel anders !! Geen inflatie zoals destijds maar deflatie. Is het dan wel mogelijk hetzelfde medicijn toe te passen ??

  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Inflatie of deflatie kan het einde betekenen van het systeem. Bij deflatie is een gedwongen geldsanering
   nodig om er weer vanaf te komen. Zonder die sanering,
   geen groei, alleen spookbanken, etc, en NOG meer
   deflatie. Dus daarom zorgt de 'normalisering' voor
   een nieuw begin. De autoriteiten hebben met hun
   onorthodox monetair beleid er nooit bij verteld,
   dat het ook nog eens moet worden TERUGGEDRAAID.
   En dan vallen er spaanders. Hoe eerder, de te beter.
   Hoe langer men dat uitstelt, des te ERGER wordt
   de kater later.

   DS

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   HERSTEL: geldsanering, moet zijn: SCHULDSANERING

   DS

   Verwijderen
  3. De vraag van marcja is wel een belangrijke....en ik begrijp iig het antwoord niet...peter

   Verwijderen
  4. @PETER:

   Bij de 15 - 20% inflatie in 1980, was de kans groot op
   hyperinflatie en goederenschaarste (zoals nu in
   Venezuela). Dus moest er eerst een Grote Klap komen
   (scherpe renteverhoging) om een NOG grotere klap later,
   te voorkomen.

   Bij deflatie en Negatieve Rente, gaat het financieele
   systeem failliet. Om er vanaf te komen, moet de rente
   juist omhoog (normalisering), want dan wordt er
   schoonship gemaakt. Dat is nodig om de economische
   groei te verbeteren, NA de klap. Gaat men op deze weg
   door, dan wordt de klap nog VEEL GROTER.

   Het zit in de Amerikaanse mentaliteit (niet in de
   Europese, laat staan in de Aziatische) om op een
   gegeven moment in te grijpen ('let the chips fall,
   where they may') en een einde te maken aan iets,
   wat niet werkt. Daarom duurt faillissement in
   Amerika slechts 1 jaar (tegenover 6+ jaar in Europa).
   Er is pas een nieuw begin mogelijk, NA een Grote
   Klap en men moet een NOG Grotere Klap voor zijn.

   DS

   Verwijderen
  5. @DS
   En is de FED hier dan nu misschien al mee bezig, gewoon blijven verhogen naar een voor hun gewenst niveau ?

   Hans

   Verwijderen
  6. @HANS:

   Inderdaad, daar lijkt het op. Want legt men zijn oor
   te luisteren bij enige FED-kopstukken, dan lijken
   zij zich niet te storen aan het internationale
   gebeuren. Het (onbetrouwbare) werkeloosheidscijfer
   lijkt doorslaggevend. De drang naar normalisering
   bij de FED wordt nog ernstig ONDERSCHAT:

   Unemployment is currently at 4.9 percent. It doesn't take much imagination to see it falling to 4.7 percent in short order. Fischer sounds very uncomfortable with the prospect of the unemployment rate falling much below 4.7%. He is getting an itchy trigger finger.

   http://economistsview.typepad.com/economistsview/2016/02/fed-watch-lacker-kaplan-fischer.html

   DS

   Verwijderen
  7. Duidelijk...dank....Diederik.....DdD....:)....peter

   Verwijderen
  8. En toch....Volckers actie dateert van 1981.....met de huidige problemen is het maar zeer de vraag of iemand het aandurft om een dergelijke visionaire beslissing te nemem.....het is natuurlijk veel makkelijker om de zaak spaak te laten lopen "door omstandigheden" dan om zelf in te grijpen...de lafheid regeert al zo lang....wie is er moedig genoeg om een knuppel in het hoenderhok te gooien met de te verwachten repercussie....ik denk...niemand....ze wachten liever af.....peter

   Verwijderen
  9. @PETER:

   Doorgaan tot het spaak loopt, is de algemene mening.
   Dat kan (heel lang) goed gaan, totdat het misgaat.

   Het is menselijk om met de kudde mee te lopen. Maar
   de echte winst wordt pas behaald, als men durft
   contrair te zijn op het juiste moment, want dan is
   het kassa.

   DS

   Verwijderen
 10. hadewych von mises26 februari 2016 om 11:49

  @heer Schmull: zouden OMT's (overheid stort geld op onze bankrekening ?) voor inflatie als Minskymoment kunnen zorgen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Als iedereen een geldbedrag zou krijgen en de tijden
   blijven uiterst onzeker, dan spaart men dat bedrag en
   geeft men het niet uit. Net zoals bij de olieprijsverlaging:
   dat bedrag werd niet uitgegeven. De consumenten-
   bestedingen bleven tegenvallen.

   Dus zo'n geld-'drop' lijkt weinig uit te halen en is
   praktisch moeilijk uitvoerbaar. De wet zou moeten
   worden veranderd.

   DS

   Verwijderen
  2. Maar een flinke helicopter drop zou toch kunnen leiden tot een reductie van de privé-schuldgraad, bv. door het versneld aflossen van de hypotheek om zo weer "boven water" te komen ?

   MRgalak

   Verwijderen
 11. Iedereen ziet dat het niet klopt bij de centrale banken en financiële markten maar de (belanghebbende)beleggers houden zichzelf nog even in de maling om toch hogere koersen te verantwoorden. Dit is niet nieuw want tijdens de .com bubble was dit precies zo.

  Yellen en Mario kunnen de markten nu niets meer weigeren, of voor hen dreigt anders de geschiedenisboeken in te gaan als degene onder wiens verantwoordelijkheid de boel uiteen is geklapt.

  Het is nu gewoon rustig wachten op het moment van de waarheid. Dan zal iedereen door dezelfde uitgang naar buiten willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Als de negatieve rente (nirp) hoger wordt, en daarmee het verlies op deposito's voor banken groter wordt, ligt ter compensatie een verhoging van de rente op kredieten voor de hand. Met alle gevolgen van dien.

  Wat is uw visie/mening daarop heer Schmull?

  Met dank!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Precies! Banken zullen gedwongen zijn om het lenen
   moeilijker en kostbaarder te maken, waardoor de
   lening-uitgifte juist DAALT. Dit is, wat er al gebeurt.
   Bij herfinanciering, bibbert menig bedrijf. Bij
   het oversluiten van hypotheken, zal in de toekomst
   hetzelfde gebeuren. Schuldenaren is men liever kwijt
   dan rijk.

   DS

   Verwijderen
 13. In plaats van helikoptergeld uit te strooien om de nodige inflatie te bekomen....waarom laat men de markt niet werken en laat het zich maar zelf reguleren. Waarom moeten de CB's zich in dergelijke scenario's bemoeien...laat de spanning tussen inflatie en deflatie het zelf maar uitzoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BO-OSKAR:

   HELIKOPTERGELD zou mislukken. Want als dat een 'traditie'
   zou worden, dan verliest geld zijn waarde en weigert men
   voor dat geld te werken.

   'Niets doen' is ook geen optie, want Centrale Banken
   zouden dan hun rol verliezen. Maar het is eigenlijk
   de taak van de overheid om actiever op te treden.

   Probleem is, dat de overheid niet de mogelijkheid meer
   heeft om de staatsschuld flink te verhogen. Bovendien
   moet voorkomen worden, dat de gigantische overcapaciteit
   in de wereld NOG GROTER wordt. Improductieve infrastructuur-
   investeringen klinken mooi en zetten mensen aan het werk,
   maar kosten uiteindelijk heel veel geld, dat er niet is.

   Dus: gedwongen SANERING van schuld, goederen, leeg
   onroerend goed, etc, is een VOORWAARDE voor groei in
   de toekomst, net zoals een operatie bij een patient
   nodig is, om beter te worden. Een ondenkbare
   VERKRAPPING, niet versoepeling, van monetair beleid
   (HOGERE rente), zou alle spookschuld, spookbanken,
   spookfirma's, etc, kwijtraken. Politiek onhaalbaar?
   Het GEBEURT TOCH anders VANZELF wel. Hogere rente
   VERSNELT het proces.

   DS

   Verwijderen
  2. @BO-OSKAR:

   While Friedman's concept anticipated a one-off money drop, it's hard to imagine governments exercising such discipline. And what then? If consumers perceive that an endless supply of money will be given for free, it will no longer have any value. Consumers will switch to new currency forms, whether foreign currency, bitcoin or old-fashioned commodities. Confidence will collapse leading to further reduced consumption. Money would no longer serve its role as an essential price signaling mechanism; its role in the social contract would be fatally undermined.

   There are many theories to account for the global slowdown, but falling prices tell us that global overcapacity can only be absorbed at a lower cost, where it will find renewed demand. Trying to tamper with this important process is sure to lead to a misallocation of resources.

   Negative interest rates failed already in Europe and can't be a fundamental way to respond to recession. Rather than throw money from the helicopter, it is much better for policy makers to create an environment for business people to increase investment based on animal spirits.

   shift the onus for creating demand from central banks, whose toolkit is limited, back to government policy.

   http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-26/helicopter-money-won-t-solve-the-global-demand-crisis

   DS

   Verwijderen
 14. Geachte Heer Schmull, Wat verwacht u van de Dollar en de TLT, als Trump de verkiezingsstrijd wint?

  Vele groeten,

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Als TRUMP zou winnen, dan lijkt de lange termijn
   opwaartse trend in de Dollar en de Treasuries zich
   voort te zetten. Hij gaat harde beslissingen niet
   uit de weg. Hij heeft geen heilige huisjes en behoeft
   niet te buigen voor de gevestigde orde, tenzij hem
   het zwijgen wordt opgelegd (zoals bij JF Kennedy,
   die Allen Dulles, hoofd CIA had ontslagen en weigerde
   mee te werken aan de Vietnam-oorlog: Howard Hunt liet
   zich op zijn sterfbed het een en ander ontvallen).

   Trump's aanhang (de meesten komen er niet voor uit) is
   nu zeer breed, in alle bevolkingsgroepen, dus dit moet
   de grootste Zwarte Zwaan zijn van de eeuw. Het kiezers-
   volk is heel erg boos op de gevestigde orde.

   Hillary Clinton is doodsbenauwd voor Trump, die niet
   schroomt om alle beerputten open te trekken. Tot nu toe
   heeft de officieele pers alle skeletten van de Clintons
   stil gehouden. Trump kan Hillary Clinton gemakkelijk
   daarmee te gronde richten (met name de drugssmokkel via
   MENA in Arkansas in de jaren '80):

   http://www.realchange.org/clinton.htm

   The CIA, after years of denials, finally admitted that it had indeed had operations at Mena, although it continues to deny involvement in drug running.

   Trump wordt ook gevreesd door de BUSH- familie, want hij
   dreigt meer details te onthullen over 9/11 (BUSH en
   SAOEDIE ARABIE hebben nauw samengewerkt)(De 'hijackers'
   werden 'getrained' op een CIA-vliegveld in Florida).

   Hopelijk heeft Trump zichzelf goed beschermd!

   DS

   Verwijderen
  2. @ROB:

   Dit is de beroemde journalist MATT TAIBBI in
   Rolling Stone over UNSTOPPABLE TRUMP:
   (Taibbi noemde Goldman Sachs de Vampire Squid)

   http://www.rollingstone.com/politics/news/how-america-made-donald-trump-unstoppable-20160224?utm_content=inf_10_2720_1&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=tsefeb2016&tse_id=INF_992716a77a38414f8808479f7c862518

   DS

   Verwijderen
  3. Mag ik u vragen welke websites of andere media (buiten bovenvermelde) u consulteert om bovenstaande complotrealiteit (Kennedy, 9/11, Clinton enz) te vernemen ? Dank !

   Verwijderen
  4. @ Bauwens,

   Via Google kunt u zelf enorm veel informatie vinden.

   Verwijderen
  5. @DIRK BAUWENS:

   Ik heb bovenstaande alleen maar genoemd, omdat Trump
   dit ook aanhaalt in zijn toespraken. Hij wordt o.a.
   geadviseerd door Roger Stone, die al jarenlang
   met informatie komt, die door de media niet kan
   worden gebruikt. Maar Trump lijkt geen vrees te
   hebben. Als men het wil maken in onroerend goed in
   New York, dan moet men geen vrees hebben voor
   de onderwereld, die al decennialang hun deel
   opeisen.

   Men kan eenvoudig wat Googlen en dan komt men al een
   heel eind. Maar let op onbetrouwbare informatie. De
   internet staat er vol van. Dus misschien is het tijd-
   verknoeierei. Het leven is te kort om te nieuwsgierig
   te zijn. Riskant.

   DS

   Verwijderen
  6. Veel van deze "onthullingswebsites" worden met opzet besmet met foute informatie, om hierdoor de harde waarheid, die er best wel instaat, mee te discrediteren. Of de spreekbuis van deze sites is zelf een pion van de geheime diensten, die op een bepaald moment dan gaat doorslaan. Een oude truc ...

   Mrgalak

   Verwijderen
 15. http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bargeld-macht-uns-bargeldloses-zahlen-zu-verschwendern-a-1079274.html
  De trend is eenduidig richting cashless society. Door de negatieve rente zal dit als snel als algemeen beleid worden ingevoerd. Helikoptergeld is, geloof ik, dan wel degelijk een optie,
  De door u geschetste schuldsanering door hogere rente zal men uitstellen tot het uiterste. Daarom geloof ik dat eerst de cashless society komt met helikoptergeld, en pas daarna de schuldsanering
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Contant Geld is allang een klein gedeelte van alle
   transacties, hoogstens 5%, en het wordt bovendien
   moeilijker om dat uit te geven, laat staan bij de
   bank te stallen, zonder bewijs van herkomst.

   Een CASHLESS SOCIETY lijkt in de praktijk een illusie.
   Dan komt er gewoon iets anders voor in de plaats
   (in gevangenissen: sigaretten).

   Maar 70% van de Dollars, bijvoorbeeld, zijn BUITEN
   Amerika en zijn essentieel voor transacties in
   vele landen, waar de digitale maatschappij nog in
   de kinderschoenen staat. In Zwitserland lijkt
   Cashless helemaal geen kans te maken.

   Als de EU het probeert, dan zal blijken, dat enkele
   lidstaten hun eigen valuta's weer invoeren. Zeg
   nooit nooit!

   DS

   Verwijderen
 16. 9/11 begint meer en meer op een inside job te gelijken en zijn het werkelijk burgervliegtuigen die dwars door de Twintowers vlogen? als je véél tijd neemt en dat doe ik dus ook, kom je tot onthutsende vaststellingen wat er allemaal in de wereld gebeurt. False flags aan de lopende band, denk ook aan MH17.Trump houdt het nog proper wat 9/11 betreft. Hij durft misschien nog niet de hele waarheid op tafel te gooien...een verloren kogel kan van ver komen. Ook morrelen aan de FED is een gevaarlijk spel. Guido.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook Kennedy heeft aan de Fed "gemorreld" door het uitgeven van US Dollar notes gedekt door zilver via zijn bekende Executive Order. Het is hem niet best bekomen ...

   http://www.wanttoknow.nl/overige/john-kennedy-liet-ons-order-11110-na-wauw/

   Verwijderen
 17. @

  (REUTERS): #EUROPE'S HOUSE Is ON FIRE. There Is NO WAY TO DELAY The #MIGRATION Issue. UNRAVELING Next?

  Unlike many past European crises, where disagreements could be postponed or salami-sliced into gradual steps that turned a political dispute into a technocratic process, there is no obvious way to delay or defuse the migration issue.

  Events on the ground are moving faster than the EU's ability to manage them. Governments along the main Western Balkans migration route, under pressure from populist forces, are resorting to beggar-thy-neighbor solutions.

  http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-babel-analysis-idUSKCN0W10AQ?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 18. waarom zou ik me druk maken om schuldsanering wanneer mijn hypotheek rente voor 20 jaar vaststaat op 2,5 %, en ik netjes aflos en kan blijven betalen?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Akkoord. Uw eigen woning is geen belegging, maar
   noodzakelijk woongenot. Dus ALS de schuldsanering
   platsvindt en het huis 'onder water' staat, moet u
   bereid zijn om dat voor onbepaalde tijd te accepteren.
   80% van degenen, beneden de 30, die in Nederland
   een huis hebben gekocht, staan nu 'onder water'.
   Geef de banken maar de schuld met hun 100% hypotheken
   (probeer dat elders maar eens, vooral Duitsland!).

   Voorop staat, dat men van een goede nachtrust geniet.
   En dat uw inkomsten niet wegvallen. Toch valt het op,
   dat vele bedrijven sluiten of dat vele goede banen
   verloren gaan. Het leven gaat niet altijd van een
   leien dakje. Dus: zo snel mogelijk die hypotheek
   afbetalen, zodat 'onder water' wortdt voorkomen.

   DS

   Verwijderen
  2. Niet alleen beneden de 30 jaar. Een vriend van mij (47) heeft huis gekocht in 2009 en staat nu € 179.000 onder water.
   Eén voordeeltje heeft hij wel: de ouders van z'n vrouw mochten haar van de regering € 100.000 belastingvrij schenken.

   Verwijderen
  3. Tja de banken hebben het allemaal gedaan en zijn voor 100 % schuldig? Nog steeds is het zo dat als iets te mooi is om waar te zijn het ook niet waar is.
   De Micky Mouse hypotheken waarop men niet af hoefde te lossen vonden gretig aftrek bij mensen die er van overtuigd waren dat ze slim handelde.
   De keiharde waarheid is gewoon dat mensen hebberig zijn. De zogenaamde elite waar steeds grotere groepen zich tegen keren hoeven zich geen enkele zorg te maken. Individueel zou 99,9 % van die groepen die zich tegen de elite keren er maar wat graag deel van uit willen maken.
   Mensen worden op een listige manier tegen elkaar opgezet, succes verzekerd en het werkt al vanaf dat we rechtop gingen lopen ha ha.
   Disclaimer; ik fantaseer er maar wat op los hoor.

   Verwijderen
 19. https://www.sovereignman.com/trends/breaking-us-government-releases-its-2015-financial-statements-18735/

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Median sales price for new houses drops $17,000 in January to $278,800

  https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MSPNHSUS

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @

  Het hoge woord is eruit! LORD KING, Ex-Bank of England,
  geeft toe, dat de EUROZONE op deze manier NIET kan doorgaan.
  Griekenland,o.a., is toe aan SCHULDHERSTRUCTURERING. En
  Duitsland moet op een gegeven moment de waarheid vertellen
  over de verliezen voor de belastingbetaler, vanwege Zuid-
  Europa. Een tijdbom.

  It is evident, as it has been for a very long while, that the only way forward for Greece is to default on (or be forgiven) a substantial proportion of its debt burden and to devalue its currency so that exports and the substitution of domestic products for imports can compensate for the depressing effects of the fiscal contraction imposed to date.

  a move to political union is unlikely to be achieved quickly through popular support. Put bluntly, monetary union has created a conflict between a centralised elite on the one hand, and the forces of democracy at the national level on the other. This is extraordinarily dangerous. In 2015, the Presidents of the European Commission, the Euro Summit, the Eurogroup, the European Central Bank and the European Parliament (the existence of five presidents is testimony to the bureaucratic skills of the elite) published a report arguing for fiscal union in which “decisions will increasingly need to be made collectively” and implicitly supporting the idea of a single finance minister for the euro area. This approach of creeping transfer of sovereignty to an unelected centre is deeply flawed and will meet popular resistance.

  Germany faces a terrible choice. Should it support the weaker brethren in the euro area at great and unending cost to its taxpayers, or should it call a halt to the project of monetary union across the whole of Europe? The attempt to find a middle course is not working. One day, German voters may rebel against the losses imposed on them by the need to support their weaker brethren, and undoubtedly the easiest way to divide the euro area would be for Germany itself to exit.

  The long-term benefits outweigh the short-term costs. Outsiders cannot make that choice, but they can encourage Germany, and the rest of the euro area, to face up to it.

  It is only too likely that a sovereign debt restructuring mechanism will be needed in the foreseeable future. Without one, an ad hoc international debt conference to sort out the external sovereign debts that have built up may be needed.

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/28/lord-mervyn-king-forgive-them-their-debts-is-not-the-answer/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 22. OLIERAMP VOOR BANKEN
  https://www.tradeidee.nl/olieramp-voor-banken/

  Ik ken niet alle genoemde banken/afkortingen. in hoeverre gaat dit de Amerikaanse banken raken?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Op het eerste gezicht zou de schade van energie-leningen
   bij Amerikaanse banken meevallen: slechts 2.3% van
   alle uitstaande leningen. Toch klinkt dit cijfer
   minder geloofwaardig. Maar het probleem bij Europese
   banken lijkt veel groter. In Europa is bankfinanciering
   veel groter dan in Amerika, waar financiering via
   obligaties en/of aandelen gebruikelijk is.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-05/oil-gas-loans-not-likely-to-choke-big-u-s-banks-moody-s-says

   DS

   Verwijderen
 23. http://uk.businessinsider.com/stratfor-george-friedman-predictions-for-the-future-2016-2?r=US&IR=T

  The banking crisis in Italy spills over to everything. Italy is a huge banking system. It has been the major banking system in Eastern Europe. It’s worked with Austria’s banking system. There’s all sorts of interplays there. So it's not the PIIGS one should worry about. Germany hasn’t even begun falling yet. And when Germany falls, and it will, that’s when the panic begins to set in.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt! Belangrijk artikel, want ik heb het grootste
   respect voor Friedman van Stratfor. Een ware ziener!
   (ik sta helaas in Wikileaks van 2008 naar aanleiding
   van mijn commentaar bij Stratfor over Camp Bondsteel
   in Kosovo. Internet is oppassen geblazen..).

   De volgende bankencrisis wordt VEEL GROTER dan die van
   2008.

   Ook helemaal eens met de enorme RIJKDOM van Amerika
   ten opzichte van de rest van de wereld:

   The Europeans are going to fragment. The Chinese are going to be cremated. Why could we come out of it? Why has all economic theory been proven wrong? Because we’re rich and we could afford it ...


   'PREPARE FOR WAR'. De ellende is pas begonnen.

   It’s going to spill over into the Netherlands, it’s going to spill over into Germany. Germany is the new PIIG. Germany depends on exports and its markets are drying up. When the Germans start getting 10% unemployment, 15% unemployment, which is the real variable, how are they going to handle it?

   So I would say Eastern Europe, the Middle East and a maritime war by Japan with the United States enjoying its own pleasures.

   DS

   Verwijderen
 24. @

  Het loopt nu echt uit de hand ---

  EEN MUUR HOUDT NIETS TEGEN, als de wanhoop nabij is:

  Migrant crowd uses battering ram to break open Macedonia fences

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/12177750/Migrant-crowd-uses-battering-ram-to-break-open-Macedonia-fences.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Slechts 1 op 150 jonge asielzoekers in een pilootproject in Duitsland is capabel een beroepsopleiding te volgen:

  http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/integration-fluechtlinge-nur-einer-von-150-bekommt-einen-ausbildungsplatz-a1310412.html?meistgelesen=1

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Velen willen naar Engeland

  https://www.youtube.com/watch?v=CQdVwZKYUU4

  https://www.youtube.com/watch?v=CQdVwZKYUU4

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @

  Ondanks alle QE, valt Europa EN Duitsland terug IN DEFLATIE!

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/after-%E2%82%AC670-billion-qe-european-inflation-plunges-02-lowest-one-year

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @

  TRUMP: 49% ???

  Een ware AARDVERSCHUIVING. De ELITE kan dan inpakken en wegwezen

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/trump-storms-incredible-33-point-lead-ahead-super-tuesday

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   TRUMP veroorzaakt grote onvrede bij de Republikeinse
   establishment:

   “It’s not just that he’s vain, conceited and a braggart. Or that he’s prone to petty put downs, schoolyard taunts, cruel mockery and just plain rudeness. It is that he embodies virtually everything I strive to teach my young sons not to be and not to emulate.

   http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-29/the-die-hard-republicans-who-say-nevertrump?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=56d4833d8f54080011622734&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

   DS

   Verwijderen
 29. En wat met de beroemde uitspraak van Kurt Tucholsky: als verkiezingen iets zouden veranderen, zouden ze verboden worden :-))

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Some 30 felony suspects found among refugees in the Netherlands

  - At least 30 suspects of felonies such as war crimes were found among refugees who came to the Netherlands in 2015, State Secretary for Security and Justice Klaas Dijkhoff said in a briefing on Monday.

  http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/29/c_135142087.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Trump said he'll open up the 9/11 commission papers that are secret so people can know who "really" knocked down WTC

  http://www.nytimes.com/2016/03/01/us/politics/donald-trump-conspiracy-theories.html?_r=0 …

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Samenzweringstheorieen vieren hoogtij, naarmate men
   het vertrouwen verliest in de officieele media, die
   de echte waarheid, al of niet opzettelijk, uit de
   weg gaan.

   Maar TRUMP heeft zelf ook enige potentieele tijdbommen:
   als men groot wordt in onroerend goed en casino's,
   dan zijn verbindingen met gevaarlijke onderwereldfiguren
   onvermijdelijk (dat is helaas overal ter wereld).

   Er zijn sommige moedige journalisten, die al jarenlang
   zijn gaan spitten in de 'deals van Trump' en de details,
   voorzover die naar boven komen, zijn spectaculair
   genoeg:

   Trump’s recent history with this catalog of criminals and cads is but an update on my earlier book, which listed dozens of mob relationships from concrete to casinos.

   Trump threatened to sue over the book but never did. The gaming officials who questioned Trump under oath about 14 of the many charges in my book didn’t contradict any of these facts; they just viewed them more benignly.

   http://www.thedailybeast.com/articles/2011/05/26/inside-donald-trumps-empire-why-he-wont-run-for-president.html?via=twitter_page

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Trump is zeker geen uitzondering!

   Een vriend van mij moest jaren geleden, onder druk
   van de Amsterdamse onderwereld, zijn huis op de
   Herengracht, voor miljoenen beneden de marktwaarde
   aan een stroman verkopen. Iedereen kent wellicht
   zo'n verhaal. Waar veel geld te verdienen valt
   (drugs of onroerend goed), dan zijn helaas deze
   ongewenste figuren niet te stuiten. Bovendien zijn
   de autoriteiten (vooral de politie in Engeland)
   vaak onbetrouwbaar gebleken, omdat Geld tot
   corruptie en 'bescherming' leidt.

   En uiteindelijk is iedereen zijn eigen leven lief.

   DS

   Verwijderen
 32. Czech President voices support for potential referendum on EU exit
  Czech President Milos Zeman yesterday voiced support for a potential referendum on EU exit in the country, arguing, “I’m on the side of those who are against a [Czech] EU exit, but I also oppose those who want to prevent citizens from voting on this issue.”

  http://openeurope.org.uk/daily-shakeup/cameron-hits-back-at-accusations-of-scaremongering-in-eu-referendum-campaign-following-publication-of-official-document-on-withdrawal-process/#section-2

  Gerard

  BeantwoordenVerwijderen
 33. London Evening Standard online poll on the EU Referendum:

  67% LEAVE
  33% REMAIN

  14,141 readers of the newspaper have voted so far.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kijk eens naar de in kaart gebrachte gebieden met de
   meeste Eurosceptici:

   http://indy100.independent.co.uk/article/this-interactive-eurosceptic-map-of-britain-reveals-which-areas-want-brexit-most--Z1Gw_uEnCl

   DS

   Verwijderen
 34. U noemde een renteverhoging in de USA als een mogelijke normaliseringsaktie.Zou dat de usd niet veel sterker maken met alle mogelijke gevolgen vandien?
  Is een dollardevaluatie misschien juist een andere optie?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   O ja. Een normalisering van de rente zou slachtoffers
   eisen. Een nog hogere Dollar(de Dollarindex is in
   4 jaar +30%, maar er is in het laatste jaar sprake
   van een trading range) is pijnlijk voor riskante
   activa.

   Een tijdelijke Dollarzwakte, als de FED ooit overgaat
   tot negatieve rente, zou wat lucht geven aan de
   Dollardebiteuren. Een nieuwe QE komt alleen, als
   de Europese bankencrisis zich zou uitbreiden.

   Maar de langere termijn vooruitzichten voor de Dollar
   blijven uitstekend, omdat de meeste valuta's het
   relatief nog veel moeilijker hebben. De sterkte
   in de Euro en Yen is NIET fundamenteel, maar zuiver
   dankzij het draaien van de Carry Trades. Speculanten
   lenen nu eenmaal in die valuta's met de laagste rente.

   DS

   Verwijderen
 35. Risk-off lijkt weer ten einde, aandelen omhoog en treasuries naar beneden, een tijdelijk verschijnsel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er is altijd een tegenreactie in de markt. Wel valt op,
   dat de omzet tegenvalt. Verder heeft Maart, historisch
   gezien, een goede reputatie voor de beurskoersen. Maar
   voor een definitieve uitbraak naar boven, moet nog
   enorme weerstand worden overwonnen. De tijden zijn zo
   gevaarlijk, dat velen dit zien als een 'trade' en een
   verkoopgelegenheid.

   Elke zwakte in Treasuries is een koopgelegenheid, ookal
   kan men maanden even 'scheef' zitten. Kijk eens naar
   de rendementen van de Bunds! Dan zijn Treasuries VEEL
   VEILIGER en aantrekkelijker. Vergeet niet, dat het
   Duitse bankwezen flink is blootgesteld aan de
   Italiaanse bankencrisis.

   DS

   Verwijderen
 36. "The shocks keep adding up, confusing a market that tends to focus only on a few themes at a time"
  The stocks keep adding up, confusing a market that tends to focus only on a few themes at the time. Further loss of PBOC reserves despite a weaking RMB; the collapse of oil and most other commodity prices and their negative impact on equities; the sell-off in credit markets; the EM sell-off; the US manufacturing recession while wages have started rising; and the sell-off in European banks. Getting stability in one of these cannot reassure markets, as there is plenty more to worry about.
  Moreover, markets seem concerned that there is nothing that major central banks could do to provide a sustainable boost to markets, a concern that we share.

  Carla

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Wat een grap!

  Government warns Brits on holiday could be stranded abroad after Brexit:

  https://www.politicshome.com/foreign-and-defence/articles/story/government-warns-brits-holiday-could-be-stranded-abroad-after

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Je kind kwijt door achterstanden in betalingen? Het kan zomaar..!

  http://stopdebankiers.eu/delen-schande-je-kind-kwijt-door-achterstanden-in-betalingen-het-kan-zomaar/

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @

  Lord KING, Ex-Hoofd Bank of England:

  (Mee eens!)

  De DEPRESSIE in een deel van de EU was OPZETTELIJK en AFSCHRIKWEKKEND. De kosten wegen niet op tegen de baten.
  De EUROZONE zal UITELKAAR VALLEN.

  (LORD KING-Ex-BOE): DEPRESSION In Part Of EU Was DELIBERATE And APPALLING. #EUROZONE To DISINTEGRATE. COSTS Too High

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/01/europes-depression-is-deliberate-eu-choice-says-former-bank-of-e/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Ik ben werkelijk geschokt door wat ik daar las !
  Zerohedge publiceerde hetzelfde artikel en verwees naar een presentatie van AIG uit 2008 waarin hetzelfde beweerd wordt
  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-15/shocking-2008-aig-report-laying-out-motives-behind-europes-perpetual-crisis-and-deat
  Wat voor bizar machtsspel is hier aan de hand ??
  Kent u de genoemde Conolly ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Connolly was als economist werkzaam bij de Europese Commissie voor de invoering van de Euro. Vanwege zijn "dissidente" opvattingen werd hij aan de deur gezet. Het Europees Gerechtshof heeft zijn ontslag als rechtmatig bevestigd:

   https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Connolly

   Mrgalak

   Verwijderen
 41. If Britain leaves the EU, France says to let migrants go to Britain: FT

  http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-france-idUSKCN0W50PN

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nu er alleen al 100.000 migranten Europa zijn binnengetrokken in de eerste 2 maanden van 2016,
   zonder enig einde in zicht, is de kans op BREXIT
   veel groter geworden. Vele vooraanstaande figuren
   zijn nu openlijk voor Brexit. Tja, een referendum
   is riskant, vraag de Zwitsers maar.

   DS

   Verwijderen
 42. Geachte heer Schmull,
  Ik volg/lees/en bekijk uw bijdragen; waardevol en verhelderend!
  Maar het bericht http://www.zerohedge.com/news/2015-07-15/shocking-2008-aig-report-laying-out-motives-behind-europes-perpetual-crisis-and-deat is dat door U kort samen te vatten; want wat gebeurt hier allemaal???

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Heer Schmull, ik heb het hierboven genoemde artikel in ZH ook gelezen en volgens dat rapport zou middels georkestreerde crises het realiseren van een aantal (politieke) doelstellingen beoogd worden.

  Dit betekent veel pijn voor burgers. Wat raadt u ons in al uw wijsheid aan? De heilige drie eenheid?:
  -Goud
  -US dollars
  -US treasuries

  Net als de anderen ben ik benieuwd naar uw mening over dit AIG rapport van Connolly.

  Dank en groet,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @MARCJA @ZLAND21 @DUTCHCAESAR :

  Ik heb veel respect voor CONNOLLY, die zijn carriere opofferde
  voor het gehoor geven van zijn diepe twijfels aan het EURO-
  project.

  Maar helaas is er allang iets gaande, namelijk het dwangmatig
  doordrukken van een Europese SUPERSTAAT, waar soevereine
  staten moeten worden omgevormd tot zwakke regio's met weinig
  inspraak. Er is nooit een geheim gemaakt van deze trend door
  de elite-groepen rond Bilderberg en Davos. Die willen niets
  liever dan een wereldstaat met een wereldvaluta en een wereld-markt. Dan ben je voorgoed af van oorlog tussen verschillende landen. 'Landen' zijn toch zo 'passe'.

  De globalisten dachten voorgoed in het zadel te blijven zitten.
  Maar het kraakt al! BREXIT, wat steeds meer kans maakt, kan
  het begin zijn van het einde van de EU. Dit KAN een lichtpunt
  worden voor de globalisten, want dan kan er TOCH een
  superstaat rijzen uit de CHAOS (met een nieuwe Hitler en
  een nieuwe Reichstag-brand?).

  De migrantenstroom doet de stabiliteit van Europa helemaal
  geen goed. Wilt u een moskee in uw buurt, die om 6.00 uur
  's ochtends u al wakker maakt? Er zijn honderden in Europa
  gepland, gefinancierd door Saoedie Arabie. Het staat wel vast,
  dat Europa zich dat uiteindelijk niet laat welgevallen,
  want het verandert de indentiteit drastisch van vele 'regio's'.

  Donald TRUMP is eveneens een GROOT GEVAAR voor de globalisten,
  dus hij moet oppassen voor een 'ongeluk' (zoals bij Nigel
  Farage, wiens vliegtuig neerstortte. Hij had tot nu toe geluk).

  Ik ben geen aanhanger of volgeling van David Icke, verre van
  dat (hij is een beetje geschift), maar hij zegt in deze
  video wel wat zinnigs:

  https://www.youtube.com/watch?v=vuh43DzHxdA

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Daarom HERHAAL ik mijn suggestie, dat men een overwicht
   moet hebben van activa BUITEN Europa, vooral in
   Amerikaanse Dollars en Treasuries (desnoods via TLT) en
   ook GOUD, als verzekering. Plus blikgroente, water en
   ruilgoederen, etc (niet over praten), want het
   ondenkbare holt naar ons toe (namelijk oorlog,
   kapitaalcontroles en handelsbarrieres).

   DS

   Verwijderen
  2. Ross Douthat van de New York Times heeft al een "grapje" gemaakt volgens hetwelke het enige wat Trump nog kan tegenhouden een aanslag o.i.d. is:

   http://nypost.com/2016/02/25/new-york-times-columnist-tweets-joke-about-killing-trump/

   Klinkt een beetje wrang toch ?

   Verwijderen
  3. Misschien worden de Europese "oerinwoners" beschouwd als een lastige massa, die verdrongen moet worden om een "nieuwe maatschappij", namelijk de Europese superstaat, met een "Europees volk" te creeëren. Dit was ook het idee van baron Coudenhove-Kalergi:

   http://www.politaia.org/wichtiges/die-masseneinwanderung-merkel-und-der-coudenhove-kalergi-plan/

   Als dit klopt gaan de Europese volkeren het lot van de roodhuiden en Aboriginals moeten delen ...

   Mrgalak

   Verwijderen
 45. @ Over de EURO:

  De reden, dat het niet zwakker is, ligt o.a. aan het feit,
  dat de Eurozone nog zo'n groot betalingsoverschot heeft:

  “If you get a situation where people put the euro itself into question, then foreign holdings in European assets would become problematic,” said Hans Redeker, a currency strategist at Morgan Stanley in London. “One has to be very vigilant in the current environment and there’s certainly a lot of pressure still building up.”

  Redeker, who predicts the euro will fall to parity with the dollar by the end of the year, says there’s a “fairly high” possibility that he will have to lower that forecast to 96 U.S. cents, a level not seen since 2002. He’s not alone. Almost a fifth of the forecasters in a Bloomberg survey agree with Morgan Stanley that the euro will trade one-to-one with the dollar by the end of 2016.

  “The interesting point is why the euro isn’t trading weaker,” Ewen Cameron Watt, chief investment strategist at BlackRock, which oversees $4.8 trillion as the world’s biggest money manager, said in a Bloomberg Television interview. “I suspect that’s to do with the current account surplus in Europe -- therefore scarcity of euros.”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-04/from-schengen-to-brexit-risks-to-the-euro-are-stacking-up

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Dank voor uw uitgebreide reactie op het Connolly verhaal. Maakte me een stuk wijzer.... dat de nieuwe Hitler al rondloopt, vermoedde ik al.
  Een ander punt: wanneer ik naar goud kijk,krijgt Bert Dohmen dan gelijk ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Er is sprake van een technische doorbraak naar boven
   voor Goud. De 1200 is een belangrijk niveau, wat
   misschien dit keer definitief wordt overwonnen. Of
   is het een 'valse' uitbraak? Technische patronen
   lijken vaak gunstig om dan opeens weer om te slaan.

   Het valt af te wachten, hoe Goud reageert, zodra
   deflatie officieel toeslaat. Tot nu toe zijn alle
   inflatoire verwachtingen op niets uitgelopen.

   Maar Goud is een essentieel onderdeel van een vermogen,
   ongeacht de prijs, zeker na zo'n meerjarige Bearmarkt.

   DS

   Verwijderen
  2. http://www.zerohedge.com/news/2016-03-04/blackrock-suspends-gold-etf-issuance-due-demand-gold
   Een flinke technische doorbraak !
   marcja

   Verwijderen
 47. Voor de nieuwe Hitler loopt allicht een "casting show", waarbij kandidaten hun dingetje kunnen doen en de meest veelbelovende er op een bepaald moment uitgepikt wordt. Zie de financiering van de NSDAP door Wallstreet, zoals beschreven in het boek van professor Antony Sutton:

  http://www.reformed-theology.org/html/books/wall_street/

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Blijkens een interview met George Friedman ziet deze Europa toch uit eenvallen (Italy/Germany)en is een "Superstaat" ver weg gelukkig? Tenzij: it's all part of the Plan...
  Een goed en spannend geschreven boek daaromtrent is Vaterland van de schrijver Robert Harris (The Officer/Goast/Fearindex)

  http://uk.businessinsider.com/stratfor-george-friedman-predictions-for-the-future-2016-2?r=US&IR=T

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ZLAND21:

   Raad eens, wat er gebeurt met de Europese economie,
   als het Italiaanse banksysteem moet worden 'gered'
   door de andere lidstaten. Een absolute tijdbom. Net
   zoals dat van vele andere lidstaten, trouwens. Elke
   geruststellende uitspraak hierover moet men in de wind
   slaan.

   DS

   Verwijderen
 49. Jeremy Grantham, iemand met een trackrecord voorspeld crash in 1, 2, 3 jaar .....
  http://fd.nl/economie-politiek/1142005/trump-heeft-gelijk-amerika-was-geweldig

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @

  Het aantal onzekerheden, dat op ons afkomt, is bijna
  onvoorstelbaar:

  (APPLEBAUM)(!): END Of #NATO, #EU And WORLD ORDER? Unity, Deterrence And Shared Economic Space Are NOW AT RISK

  Western unity, nuclear deterrence and standing armies gave us more than a half century of political stability. Shared economic space helped bring prosperity and freedom to Europe and North America alike. But these are things that we all take for granted, until they are gone.

  On TRUMP:

  Of Europe, he has written that “their conflicts are not worth American lives. Pulling back from Europe would save this country millions of dollars annually.” In any case, he prefers the company of dictators to that of other democrats. “You can make deals with those people,” he said of Russia. “I would have a great relationship with [Vladimir] Putin.”

  On Le Pen:
  One of the front-runners, Marine Le Pen of the National Front, has promised to leave both NATO and the E.U. , to nationalize French companies and to restrict foreign investors. Like Trump, she foresees a special relationship with Russia, whose banks are funding her election campaign.

  Britain may also be halfway out the door. In June, the British vote in a referendum to leave the E.U.

  Without France, Europe’s single market will cease to exist. Without Britain, it’s hard to see how NATO lasts long either. Not everyone will be sorry.

  https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-and-the-end-of-nato/2016/03/04/e8c4b9ca-e146-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html?hpid=hp_no-name_opinion-card-b%3Ahomepage%2Fstory

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @

  Het aantal onzekerheden, dat op ons afkomt, is bijna
  onvoorstelbaar:

  (APPLEBAUM)(!): END Of #NATO, #EU And WORLD ORDER? Unity, Deterrence And Shared Economic Space Are NOW AT RISK

  Western unity, nuclear deterrence and standing armies gave us more than a half century of political stability. Shared economic space helped bring prosperity and freedom to Europe and North America alike. But these are things that we all take for granted, until they are gone.

  On TRUMP:

  Of Europe, he has written that “their conflicts are not worth American lives. Pulling back from Europe would save this country millions of dollars annually.” In any case, he prefers the company of dictators to that of other democrats. “You can make deals with those people,” he said of Russia. “I would have a great relationship with [Vladimir] Putin.”

  On Le Pen:
  One of the front-runners, Marine Le Pen of the National Front, has promised to leave both NATO and the E.U. , to nationalize French companies and to restrict foreign investors. Like Trump, she foresees a special relationship with Russia, whose banks are funding her election campaign.

  Britain may also be halfway out the door. In June, the British vote in a referendum to leave the E.U.

  Without France, Europe’s single market will cease to exist. Without Britain, it’s hard to see how NATO lasts long either. Not everyone will be sorry.

  https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-and-the-end-of-nato/2016/03/04/e8c4b9ca-e146-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html?hpid=hp_no-name_opinion-card-b%3Ahomepage%2Fstory

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Geachte Heer Schmull,
  Canada heeft onlangs al zijn goud verkocht en is de het enige land in de G20 zonder goudvoorraad.

  http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/canada-doet-laatste-goud-in-de-verkoop/

  Is dit verstandig en begrijpt u waarom de Canadese Regering zo'n besluit heeft genomen?
  Vriendelijke groet, Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Het is een opmerkelijke stap van Canada, maar het is
   een voortzetting van een langdurig monetair beleid,
   dat erop gericht is om de valuta rugdekking te geven
   doormiddel van overheidsgarantie (macht tot belasting-
   heffing) en NIET doormiddel van fysieke activa.

   Er wordt geen signaal gegeven over de beleggingsmerites
   van Goud. Maar in vele andere landen zou de politieke
   druk enorm zijn om een degelijk beleid NIET te voeren.
   Goud wordt vaak immers beschouwd als het 'echte geld'.
   Dit bewijst, dat de invloed van 'Gold Bugs' in Canada
   minimaal is, wat natuurlijk verrast vanwege de
   belangrijke Goudmijnsector.

   http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/canada-declares-itself-gold-free-leaving-most-economists-untroubled/article29022450/

   DS

   Verwijderen
  2. Ik heb ergens gelezen, wij hebben dat goud boven de grond niet nodig, want er zit er nog enorm veel onder onze grond.

   Verwijderen
 53. We hebben niet eens een nieuwe europese Hitler nodig. De USA is nu al hard op weg om zijn eigen semi-fascistische leider te kiezen. Zie de meetlat die langs mr.Trump kan worden gelegd in de Volkskrant van vandaag. Maar ook het meest fascistoide lied ooit (volgens Raymond van het Groenewoud: "Ik wil de grootste hebben") lijkt nu als letterlijke meetlat naadloos bij mr Trump te gaan passen gezien zijn uitlatingen tijdens het debat gisteren?
  In wat voor een gruwel gaan we toch belanden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Om het fenomeen TRUMP te verklaren, net zoals de
   fenomenen Le Pen, Berlusconi, Orban, Wilders, etc,
   moet men in overweging nemen de mogelijke roep om
   een Sterke Man, een Superman, die een eind maakt
   aan alle onzekerheden en frustraties, die de 'gewone'
   (meest blanke) man bedreigen: via een AUTORITEIT
   (democratie is tijdverknoeierij):

   Dit is een lang, maar zeer nuttig, artikel voor wat
   er komen gaat, ZEKER NA DE GROTE KLAP en ZELFS als
   Trump het niet haalt:

   Was Trump just the start of something bigger?

   Authoritarians are thought to express much deeper fears than the rest of the electorate, to seek the imposition of order where they perceive dangerous change, and to desire a strong leader who will defeat those fears with force. They would thus seek a candidate who promised these things.
   Authoritarians prioritize social order and hierarchies, which bring a sense of control to a chaotic world.
   "In case of moral threat, lock down the borders, kick out those who are different, and punish those who are morally deviant."

   http://www.vox.com/2016/3/1/11127424/trump-authoritarianism

   Kijk eens, hoe de wereld straks zou kunnen veranderen:

   (APPLEBAUM)(!): END Of #NATO, #EU And WORLD ORDER? Unity, Deterrence And Shared Economic Space Are NOW AT RISK

   https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-and-the-end-of-nato/2016/03/04/e8c4b9ca-e146-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html?hpid=hp_no-name_opinion-card-b%3Ahomepage%2Fstory

   en O ja, WILDERS wil VLAANDEREN er ook nog even bijnemen:

   http://nieuws.vtm.be/binnenland/181287-wilders-neem-vlaanderen-er-wel-bij

   Prettig weekend!

   DS

   Verwijderen
 54. Een aanrader voor geïnteresseerden: documentaire over het leven van Ruud Lubbers

  http://tvblik.nl/land-van-lubbers

  We wachten op die van de heer Schmull.

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @

  TRUMP's voorsprong, na de stemming op afgelopen zaterdag, is duidelijk VERMINDERD:


  #TRUMP'S LEAD NARROWING SHARPLY: 34.4% Versus 28.6% For CRUZ, 21.2% For RUBIO. Delegates: 15.82%, 12.3%, 5.06% Resp

  http://www.thegreenpapers.com/P16/R

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   De stand, wat betreft de DELEGATES:

   http://projects.fivethirtyeight.com/election-2016/delegate-targets/

   DS

   Verwijderen
 56. @

  Is PAPIERGOUD eindelijk in moeilijkheden? Dit is een opmerkelijke
  ontwikkeling. FYSIEK GOUD (Baren en Munten), in een verzekerde
  kluis verdient de voorkeur, indien mogelijk.

  DEATH Of PAPER #GOLD? Issuance Of NEW SHARES In BLACKROCK'S IAU GOLD #ETF (Above NAV For Most Of Yr) SUSPENDED. Wow

  The GLD ETF had 20.6 Moz of gold in its inventory in the beginning of the year, but now holds 25.5 Moz. Just these two gold ETF’s have added 6 Moz of gold to their inventories in just the first two months of the year. This is an amazing feat when we realize total mine supply was likely only 14.5 Moz for January and February.

  https://srsroccoreport.com/death-of-paper-gold-picks-up-speed-big-time-today/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SrsroccoReport+%28SRSrocco+Report%29

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad opmerkelijk !!
   Dat kan heel goed zijn voor fysiek goud en dus - aandelen, of vergis ik mij ?
   MARCJA

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Voorzichtigheid is nog geboden, zolang Goud
   niet is uitgebroken naar boven. De neergaande trend
   sinds 2011 is in tact, zolang het
   niveau van 1345 niet is overwonnen.

   Goud kan hier enorme weerstand ondervinden (in USD)
   en als het niet doorzet, dan is een terugval naar
   1000 toch nog mogelijk.

   Toegegeven, 1250 is zonder meer een indrukwekkend
   niveau, maar het uur van de waarheid komt in de
   komende paar weken.

   DS

   Verwijderen
 57. @

  De AFKOELING in LONDEN's Onroerend Goed neemt steeds grotere
  vormen aan. Vooral dramatisch in luxe nieuwbouw:

  Property Vision, a consultancy, estimates that there are 54,000 homes worth over £1m planned or under construction in London. There are around 20,000 new units in the Nine Elms area alone

  Many of the Battersea Power Station properties were sold off-plan to Chinese investors who only had to lay down a relatively small deposit. The full balance is due when construction work is completed. But several reports suggest some early investors are walking away from their deposits because, seeing the slowdown in the prime London market and higher taxes, they no longer want to stump up the full amount and would rather cut their losses.

  http://www.ibtimes.co.uk/london-property-nervous-battersea-power-station-investors-slash-asking-prices-re-sell-1547647

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @DS Negative rates? More QE? What's in Draghi's bazooka?

  http://www.cnbc.com/2016/03/03/negative-rates-more-qe-whats-in-draghis-bazooka.html

  Wat verwacht u van Mario?

  Vrgr, Rien

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RIEN:

   De volgende stap van MARIO zal slechts een TIJDELIJKE of
   NEGATIEVE ( zoals bij BOJ met haar Negatieve Rente) uitwerking hebben.

   Meer Negatieve Rente is de nekslag voor de banken. Meer
   QE lijkt steeds MINDER waarschijnlijk, omdat er
   eenvoudigweg een TEKORT is aan obligaties om op te
   kopen EN omdat Duitsland faliekant tegen is.

   Mario kan de zaak met grootspraak niet meer overeind
   houden. Wees voorbereid, dat men het vertrouwen
   VERLIEST in de ECB.

   DS

   Verwijderen
 59. Ook de MSM kan er niet meer om heen:

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/04/debtor-days-are-over-as-bis-calls-time-on-world-credit-binge/

  Groet, Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Bedankt! De BIS heeft de vorige crisis van 2008 goed
   voorspeld en waarschuwt al jaren. Centrale Banken
   hebben die waarschuwingen in de wind geslagen. Als het
   straks 'mis' gaat, kunnen zij zich VERSCHUILEN onder
   de schort van Moeder BIS. Zo zit dat!

   It noted that international securities issuance turned negative at the end of last year to the tune of -$47bn - the sharpest contraction since the third quarter of 2012.

   Global debt now stands at over 200 pc of GDP, exceeding levels seen before the financial crash in 2007.

   Debt binges have also been exacerbated by a historic collapse in oil prices. Energy companies from Brazil to Russia are scrambling to service $3 trillion of dollar debt as prices languish at around $30 a barrel - a 70pc decline since late 2014.

   'NEGATIVE RATES ARE A DANGEROUS EXPERIMENT'

   DS

   Verwijderen
 60. @

  Bert DOHMEN is een van mijn favoriete waarnemers in de laatste
  decennia. Het loont om naar hem te luisteren. Wees voorbereid
  op de ECHTE Crash:

  (DOHMEN)(!!): BEWARE Of This MARKET RALLY. Liquidity And Credit CONTRACTING Since 2015. Global Crisis UNDERWAY

  I happen to believe that this is a bear market rally. There are plenty of bulls who think it is the next phase of a bull market.

  GAAP (generally accepted accounting principles) earnings last year were down 12.7%. In late 2014 I had written that corporate earnings would decline in 2015. Wall Street consensus was for a 15% rise.

  On Feb.11, the CEO of JPMorgan announced he would buy about $26 million of JPM’s stock. That equals about one year’s salary for him. It’s reminiscent of the original Mr. J.P. Morgan buying stocks during market crashes in the early 20th century.

  Right after the February 11 bottom, the very top leadership in Japan asked for an “emergency meeting” of top financial ministers of the world.

  Hedge fund manager and billionaire John Paulson chimed in saying at a conference that there is a “disconnect” between how companies are doing and how the market is doing. Other financial market figures said something similar to assure the markets that ‘all is well.’

  The bulls always make one mistake in the early phases of a bear market: they look at the economy, apparently not recognizing that every financial crisis comes from the credit markets and not from the economy, such as employment.

  A hedge fund from Blackrock had the worst performance for any January in 19 years.  Bill Miller and his Legg Mason Opportunity fund (LMOPX) plunged 27.9% in five weeks, according to Morningstar. That’s horrendous for a mutual fund. During the same time, the S&P 500 is down 9.19%, including reinvested dividends.

  I use technical analysis for timing, combined with my theory of “liquidity and credit” for the big picture background environment. I developed this theory over 40 years ago. It basically states that the main determinants of the major stock market trend are changes in liquidity and credit. Liquidity and credit have been contracting since last summer.  we are having a developing financial crisis globally: China’s $34 trillion of private sector loans, more than $2 trillion of loans to the U.S. energy sector, European banks having surging troubled loans, especially to other countries, like Italy, Greece and others, which will trigger the next EU crisis.

  http://www.forbes.com/sites/investor/2016/03/02/bulls-and-bears-beware-of-this-market-rally/#269e98b23d56

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @

  Ziet men nu eindelijk in, hoe gevaarlijk de Europese Unie is?
  Het Nederlands pensioensysteem is een spaarstelsel (eigen geld
  van gepensioneerden). Andere landen hebben een omslagstelsel,
  net zoals de AOW. Die pensioenpot van 1000 miljard wordt
  straks VOGELVRIJ. Dat komt ervan, als men in een 'UNIE' zit.
  DAAROM is BREXIT nu HOOGSTWAARSCHIJNLIJK, want Groot-Brittannie
  heeft ook een pensioenpot.

  http://www.nu.nl/nuzakelijk-overig/2842936/van-rompuy-wil-pensioenen-verplicht-hervormen.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 62. "Ik mis visie en samenhorigheid'

  http://www.canvas.be/video/terzake/voorjaar-2016/maandag-29-februari-2016/herman-van-rompuy-over-europa

  BeantwoordenVerwijderen
 63. As China trade surplus falls from $63 bn to $33 bn in 1 mth, exports fall 22% & imports drop for 16th mths, problem beyond holiday effect.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit verrassende nieuws van China deed de rendementen van
   TREASURIES vandaag tuimelen (met hogere waarderingen),
   waardoor een NIEUW rendements-laagtepunt IN ZICHT komt.
   Een ware waterval!

   http://data.cnbc.com/quotes/US10Y

   Equity markets are only down modestly, but Treasury yields are tumbling following brutally weak trade data out of China overnight. The price are crude oil is in retreat as well, off 3.2% to $36.70 per barrel.The 10-year Treasury yield is off a full nine basis points to 1.82% and the 2-year down 4.4 bps to 0.87%.Those yields positively tower over much of the rest of the industrialized globe, particularly Japan, where the 10-year JGB yield slid four basis points to negative 0.099% - a new all-time low.

   Ongelofelijk. De aandelenmarkt kan dit niet negeren

   DS

   Verwijderen
 64. Vanwege de snelle ontwikkeling in de automatisering- en- robotisering vraag ik mij af of een basisinkomen t.z.t onvermijdelijk wordt.

  http://www.zerohedge.com/news/2016-03-07/helicopter-money-comes-canada-ontario-pledges-basic-income-experiment

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In de praktijk zal een 'basisinkomen' alleen kunnen
   worden volgehouden als vervanger van een uitkering.
   Er zijn al grote vraagtekens over de AOW voor iedereen,
   dus hoe men dit utopistische experiment wil uitvoeren,
   blijft een raadsel.

   Onze maatschappij is gebaseerd op een exponentieele
   groei van schuld en geldhoeveelheid. Maar men vergeet,
   dat er op een gegeven moment een tijd komt, dat
   zoiets spaak loopt en in zijn achteruit wordt gezet.
   Schuldsanering vindt vanzelf plaats, zodra er een
   vertrouwenscrisis om zich heen grijpt, om welke reden
   dan ook.

   Natuurlijk kan men het 'geld' dan waardeloos maken,
   maar die schuldsanering (niet-verlenging van bestaande
   schulden, etc) gaat veel sneller dan hyperinflatie.

   Dan is dat basisinkomen niets waard, want men krijgt
   alleen iets met rantsoeneringsbonnen.

   'Iets voor niets' werkt op den duur NIET. Elke utopie
   is vroeger mislukt. Lees de geschiedenis er maar op na.

   DS

   Verwijderen
  2. Cornelis vd Berg8 maart 2016 om 23:00

   De mensen blijven er maar mee komen, abstracte ideeën als basisinkomen. Hebben we trouwens al heel lang: bijstand e.d., alleen nog niet door ideologie genivelleerd.

   Verwijderen
  3. Als we een basisinkomen zouden hebben van niveau bijstand dat in 1x alle aanvullende uitkeringen zou vervangen dan was ik voor. Helaas werkt het niet zo, sommige stapelen wel tot 3.000 euro netto. Je kan die mensen niet opeens afschepen met 600 euro, nog niet genoeg voor de kale huur. Daarom werkt het niet, het basinkomen zou veel te hoog moeten worden om de doelgroep te bedienen. En anders wordt het alleen maar nog een uitkering naast alle vele soorten uitkeringen..

   Verwijderen
 65. @

  Dit is een hele goede video over DONALD TRUMP, welke
  aantoont, dat hij veel meer steun heeft onder de bevolking
  dan men algemeen denkt. Natuurlijk beweegt hij zich straks
  naar het midden en dan VERLIEST Hillary Clinton, die al
  8 Primaries heeft verloren aan een marginale senator.

  De wereld moet zich voorbereiden op een AARDVERSCHUIVING

  https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10156732727445725

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "At This Point" It's Over: Establishment's Last Hope Fades As Trump Leads Rubio By 23 Points In Florida

   http://www.zerohedge.com/news/2016-03-09/point-its-over-establishments-last-hope-fades-trump-leads-rubio-23-points-florida

   Verwijderen
 66. "Draghi's geldpers is uitgewerkt"

  http://m.telegraaf.nl/article/25352797/draghi-s-geldpers-is-uitgewerkt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bill GROSS van JANUS: Negatieve Rente is de LAATSTE
   WANHOOPSMAATREGEL

   the move into the black hole of negative rates might be the final act

   http://www.wsj.com/articles/bill-gross-negative-rates-are-finance-economys-last-dying-gasp-1457048602

   Summer, for our credit based financial system, is past and a shorter winter-like solstice is in our future. Be prepared for change.

   https://www.janus.com/bill-gross-investment-outlook

   DS

   Verwijderen
 67. Lang leve de euro
  Lubbers blikt terug op de invoering van de euro.

  http://www.npo.nl/land-van-lubbers/09-03-2016/AT_2049587

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @

  BREXIT, het is waarschijnlijker dan ooit:

  being good Europeans no longer requires being part of the EU.

  But while Europeans have much in common, they are not a people. Danes don’t know or care about Portuguese politics; the Spanish have no knowledge or interest in Lithuanian issues.

  Given that there can be no meaningful Euro-democracy any time soon, the only other logical solution would be to ditch the very idea of rule of the people, embrace a radical fiscal and political centralisation of the eurozone, and entrust power to unelected bureaucrats.

  Such a solution would have equally disastrous consequences. While retaining a few trivial trappings of democracy, a new, fully integrated eurozone would become a technocracy: a trans-national conglomerate run by officials. Some intellectuals privately argue that the nation state was merely a momentary aberration in humanity’s long history, and that representative democracy is failing.

  The next European treaty, which will represent another integrationist leap when it is eventually drawn up, will be an almost impossible sell.

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/09/how-a-brexit-could-save-europe-from-itself/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat democratie in Europa maar een intermezzo hoort te zijn, die moest gevolgd word door een Europese autoritaire staat geregeerd door een "verlichte elite" was de visie van de "Europese pioniers" zoals Coudenhove-Kalergi:

   http://www.politaia.org/wichtiges/die-masseneinwanderung-merkel-und-der-coudenhove-kalergi-plan/

   Mrgalak

   Verwijderen
 69. ECB verlaagt de rente opnieuw. De AEX spuit 3% omhoog naar 449. Hoe lang kan dit nog goed gaan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vreugde op de beurs was slechts van korte duur. AEX sluit 1,24% lager op 430.

   Verwijderen
 70. Vreemd dat de prijs GOUD niet als een raket stijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Cornelis van den Berg10 maart 2016 om 14:03

  DRAGHI cum suis en de afgrond van de schuld.
  Als je eenmaal tot dogma verheven hebt dat in alle economische situaties een inflatie van 2% noodzakelijk is, dan word je blind voor reële effecten in de werkelijkheid. Een beter streven van de ECB zou zijn de hoeveelheid schuld af te bouwen en voor de toekomst wettelijke grenzen te stellen aan schuldvorming, voor consumenten, bedrijven, overheden, gepaard gaand met een verbod op derivaten. Juist nu door de gedaalde olieprijs investeren zoveel goedkoper is geworden was/is er de goede gelegenheid om door verhoging van de rente (een eerste stap in een reeks) een begin te maken met de gezondmaking van de economische situatie en ontwikkeling. Rente is smeerolie voor de economie, brengt geld aan het rollen.
  ECB drukt met dit beleid van negatieve rente het geld de markt uit, bij burgers en ook bedrijven, de kluizen in. Bijkomend probleem is het gebrek aan opportunities. Dit gebrek los je niet op door de rente te verlagen. Door rente te verhogen komen er opportunities bij, bijvoorbeeld voor banken. Spaarders zullen door rente-inkomsten gestimuleerd worden naar opportunities te gaan zoeken en te creëren. Door rente-inkomsten kan begonnen worden de schuldenberg kleiner te maken. Dit is een beloningsroute. ECB kiest voor bestraffingsroute. Iedereen kan de vraag beantwoorden welke van de twee routes effectiever is.
  Nu rente verhogen zou pijn gaan doen, faillisementen veroorzaken, banken laten omvallen e.d. Maar dat behoort onvermijdelijk bij het saneren, bij het streven de rotte appelen in de mand over de rand te duwen. Moet ooit een keer gebeuren, hoe eerder hoe beter. Verhoging van rente zal op termijn ook leiden tot het zorgvuldiger maken van investeringsbeslissingen. Deze weg opgaan zal ook een krimpeffect hebben op de economie, gevolg van het excessief schulden maken, maar passen bij een verouderende en krimpende bevolking. Dit is de gang van de natuur. Zo zijn de wetten van de evolutie. Wie wijzer meent te zijn, doet aan hybris. Alleen door en na die sanering en krimp krijgen nieuwe generaties een kans op groei en voorspoed.
  Waar dit beleid van de ECB zal eindigen? De schuldbubbel wordt verder opgeblazen. Op een dag knapt die en zal de ravage groot zijn. Vervloekt zal zijn naam zijn.
  Ik ben er van overtuigd ben dat de beste econoom degene is die met enig inzicht in menselijke processen en gedragingen, voorts in hoe markten werken, zijn gezonde verstand laat werken.
  Bovenstaande leg ik voor aan heer Schmull (ook omdat ik op 8 april niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomst in Amsterdam wegens verblijf in het buitenland).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @CORNELIS VAN DEN BERG:

   Bedankt voor uw uiteenzetting! U voelt het goed aan,
   men is al heel lang verkeerd bezig met het argument,
   dat alles veel erger zou zijn, als er niets was gedaan.

   De duizenden miljarden aan rente-inkomsten, die zijn
   verdwenen, hebben een funest effect op de economie.
   Maar de excessieve schuld moest overeind worden
   gehouden door de, meest oudere, spaarder op te offeren.

   Schuld met meer schuld oplossen lukt alleen, als de
   economische groei was hervat. Het tegendeel is waar,
   vanwege vele oorzaken, dus nu wordt de Grote Klap nog
   veel groter.

   Er komen ONVOORSTELBAAR moeilijke tijden. Zelfs de
   30-jarige Japanse staatsobligatie (JGB) glijdt af
   naar een Negatief Rendement! Dat is een ongelofelijk
   rood licht. Het echte slimme geld ziet iets
   ondenkbaars in het verschiet, wellicht ERGER dan
   de depressie van de jaren '30!

   Normale rente plus besparingen zijn de basis voor
   hervatting van de groei. Al of niet gedwongen, zal
   er een schuldsanering plaatsvinden. Mocht er toch
   worden geexperimenteerd met Helikoptergeld, wat ik
   betwijfel, dan komt er een schijnhausse, gelijk aan
   1929, welke de laatste verkoopgelegenheid wordt
   voor een 10+-jarige economische depressie.

   DS

   Verwijderen
 72. Geweldig, en een groot compliment waard, als de heer Schmull gelijk krijgt!!

  De heer Schmull shreef: "Mario kan de zaak met grootspraak niet meer overeind houden. Wees voorbereid, dat men het vertrouwen
  VERLIEST in de ECB."  Rien

  BeantwoordenVerwijderen
 73. @

  DRAGHI VERLIEST ZIJN GREEP OP HET GEBEUREN. Niet verwonderlijk
  voor degenen, die sceptisch bleven over het effect van zijn
  'magie'!

  #DRAGHI Is FIRING BLANKS. NO STRUCTURAL REFORMS POSSIBLE In Eurozone, Before EXCESSIVE DEBT RELIEF. ECB = Impotent

  http://www.bloombergview.com/articles/2016-03-10/mario-draghi-presses-the-monetary-panic-button

  If today’s kitchen sink episode ends with a whimper, as seems likely, and governments continue to stand aside from the economic fray, Europeans may demand still more of their central bank.

  http://www.prospectmagazine.co.uk/blogs/george-magnus/is-the-european-central-banks-arsenal-now-bare

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   It’s not the news that matters, it’s the market’s reaction to it. The market had strong second thoughts.

   http://mishtalk.com/2016/03/10/draghis-shock-and-awe-bazooka-backfires-with-huge-whipsaw/

   This is not going according to plan...

   http://www.zerohedge.com/news/2016-03-10/did-draghi-just-blow-his-bazookas-wad-sends-gold-soars-eur-spikes

   DS

   Verwijderen
  2. @ Met andere woorden:

   De ECB slaat nu net zo'n flater als de Bank of Japan.
   Een SCHERPE VEROORDELING van de markt over Negatieve
   Rente.
   Wat nu?

   Helikoptergeld OF, OF ...NORMALIZERING van de Rente?
   En de Grote Klap op de koop toe nemen?
   JUIST. De FED zal hoogstwaarschijnlijk haar rente-
   stijging moeten VOORTZETTEN en dan MOETEN de andere
   Centrale Banken wel volgen.

   Dit kan een HEEL GEVAARLIJK JAAR worden.

   Maar wie zei, dat DETOX ooit pijnloos zou worden?

   DS

   Verwijderen
 74. Hoe verklaart u de sterke stijging van de euro en de daling van us treasuries? Het omgekeerde zou juist de verwachting zijn tgv Draghi

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We worden nu door de kat (lagere dollarindex) en de hond (lagere treasury-waarderingen) tegelijk gebeten...Vraag is m.i. eerder hoe lang dat gaat duren en of we deels moeten indekken, dan wel bijkopen. Ook om een lijdzaam Japanscenario te vermijden.

   Verwijderen
  2. @HAROLD @ANONIEM:

   De 'domme' uitspraak van Draghi, dat er vanaf nu geen
   verdere acties meer zouden worden ondernomen, leidde
   tot enorme volatiliteit, met name in de Euro, want
   opeens draaiden de speculanten van 'Risk-On' naar
   'Risk-Off'. Dat betekent, dat de Carry Trade moest
   worden gedraaid, dus de geleende Euros moesten weer
   worden teruggekocht. Dat verklaart de (tijdelijk)
   hogere Euro, net zoals de hogere Yen, toen de bazooka
   van de Bank of Japan tegenviel, want de geleende Yens
   moesten direct worden teruggekocht.

   De hogere Treasury-rendementen waren in sympathie met
   de hogere rendementen van staatsleningen in Europa.


   Want de USD en de Treasuries zijn nog steeds DE
   vluchthavens bij uitstek, dus elke zwakte is een
   koopgelegenheid. Elke sterkte in de Euro is een
   verkoopgelegenheid, want Draghi kan Europa NIET
   redden.

   Europa moet eerst een soort schuldsanering/recessie
   beleven, voordat er enige kans is op 'structurele
   hervormingen'. Dat weet Draghi drommels goed. Maar
   de markt denkt, van 'daar gaat hij weer'.

   Herinnert men zich nog de mening van de meeste
   waarnemers van TINA, there is no alternative, dan
   aandelen? Wat een advies! Aandelen zitten in ernstige
   moeilijkheden, nog heel lang, terwijl de 30-jarige
   Treasury tot dusver in 2016 met 7.5% in waarde is
   gestegen!

   http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-bondmkt.html

   Dus: NIET van de wijs laten brengen door bewegingen
   op korte termijn. De Treasuries en de USD blijven
   de beste beleggingen op langere termijn.

   Wacht maar tot Brexit in Juni a.s. en...Trump in November.

   DS

   Verwijderen
 75. So can we conclude that Deutsche Bank really is in trouble, as Draghi was allowed to go full steam ahead?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STOKMAN:

   Het grote gevaar komt waarschijnlijk uit een hoek,
   waar men het niet verwacht. Deutsche Bank is een
   'oud' probleem, wat achter de schermen overeind wordt
   gehouden. Elke maand moet er geld bij.

   DS

   Verwijderen
 76. Vanaf 09:50 Nout Wellink: #ECB gaat veel te ver!

  http://www.npo.nl/nieuwsuur/10-03-2016/VPWON_1248403

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Neveneffecten
  De oud-president van DNB vergelijkt het beleid van de ECB ook met kamikazepiloten. "Dit soort monetair beleid heeft elementen van kamikazegedrag. Er wordt namelijk een doel gedefinieerd: 2 procent inflatie. En dan vergeet je alle neveneffecten. Hier is een neveneffect het ontregelen van financiële markten; het onderuit halen van verdienmodellen van pensioenfondsen en van verzekeringsmaatschappijen", aldus Wellink.

  http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2091832-wellink-ecb-gaat-veel-te-ver.html?title=wellink-ecb-gaat-veel-te-ver

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Eurozone is geen eiland. De lage inflatie/deflatie is
   het gevolg van allerlei factoren, vooral van BUITEN
   de Eurozone. Dus het idee, dat de ECB dit naar haar hand
   kan zetten is een ernstige misvatting. Verder is milde
   deflatie, voornamelijk dankzij de lagere grondstoffen-
   prijzen, juist POSITIEF voor de Europese consument.
   Zelfs een kleuter kan dit alles begrijpen.

   DS

   Verwijderen
  2. Het verhaal om de de inflatie op te poken is volgens mij dan ook een verzonnen verhaal om andere zaken te camoufleren en ook dat is eigenlijk zonneklaar : banken (met Deutsche Bank msch wel op kop , maar ook de Italiaanse)redden van de ondergang die broodnodige liquiditeiten nodig hebben die er anders niet (cfr lees ook zero hedge, dan nog studie van Deutsche Bank zelf)en er voor zorgen dat het verschil tussen tegoeden en schulden onherkenbaar wordt(cfr lees ook zero hedge, German Bank that almost failed now being paid to borrow money) maw de ultieme goochelshow, misleiding , mist en 'trompe l'oeil'... mvg HVC

   Verwijderen
  3. @HVC:

   Ultieme goochelshow is een gepaste term, mee eens. Maar
   de ECB kan het Europese banksysteem NIET redden. De
   grote faillissementen in de grondstoffensector en in
   de Opkomende Markten liggen nog voor ons.

   Misschien is er in Europa nog kans op een TARP, met
   alle voor- en nadelen daarvan. TARP werd door het
   Congres goedgekeurd, nadat Henry Paulson erom smeekte,
   ('op zijn knieen') en dreigde met de staat van beleg.

   During 2008, companies that received $295 billion in bailout money had spent $114 million on lobbying and campaign contributions.[79] Banks that received bailout money had compensated their top executives nearly $1.6 billion in 2007

   In its October 2011 quarterly report to Congress, SIGTARP reported "more than 150 ongoing criminal and civil investigations." SIGTARP had already achieved criminal convictions of 28 defendants (19 had already been sentenced to prison), and civil cases naming 37 individuals and 18 corporate/legal entities as defendants. It had recovered $151 million, and prevented $553 million going to Colonial Bank, which failed.[67]

   https://en.wikipedia.org/wiki/Troubled_Asset_Relief_Program

   Uiteindelijk is een Bank Holiday in Europa onvermijdelijk
   tegelijk met kapitaalcontroles. Cyprus was slechts
   een voorloper. En DAN komt de gedwongen herkapitalizatie.

   DS

   Verwijderen
  4. @ DS 'Maar de ECB kan het Europese banksysteem NIET redden'

   Heeft de SNB met de UBS-redding in 2008 al niet het voortouw genomen? Lening van 54 Miljard $.
   http://www.nzz.ch/auch-die-schweiz-stuetzt-das-finanzsystem-1.1114119

   Verwijderen
  5. @GRIJZE LEEUW:

   Het liep in 2008 nog goed af. Maar inmiddels zijn
   de grootbanken, die te groot waren om om te vallen,
   nog groter geworden. Niet veiliger, ondanks alle
   maatregelen.

   Wat eigenlijk zou moeten gebeuren is het opsplitsen
   van de grootbanken, waardoor de risico's weer
   te overzien zouden zijn. Dat brengt de nodige
   kosten met zich mee. Maar dat kan ook worden gedwars-
   boomd door landen tegen elkaar uit te spelen (HSBC).
   Daarom moeten we waarschijnlijk wachten tot
   de volgende crisis, welke ten koste zal gaan
   van de grote deposito's (bail-ins) en welke zal
   leiden tot een aanzienlijke inkrimping van de
   financieele sector, omdat Centrale Banken en
   Overheden tegenwoordig veel minder in staat zijn
   om te hulp te schieten. Landenfaillissementen
   liggen zonder meer in het verschiet.

   DS

   Verwijderen
 78. The day after blijkbaar weer alles koek en ei op de beurzen en wordt de rally vrolijk voortgezet..

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Jim Rogers discusses US dollar and gold

  https://www.youtube.com/watch?v=7DaTPEyqbbc&feature=youtu.be

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Draghi doet wat Rinchidorji Gaikathu in 1291 al eens deed… zonder succes

  https://www.goldrepublic.nl/nieuws/draghi-gaikathu-1291

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Wat gebeurt er met het pond bij brexit ? Hoeveel omlaag kan het gaan tov de euro ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Laat maar komen, die BREXIT. Alle spookverhalen over
   de eventuele gevolgen zullen wel meevallen. De mens
   past zich aan. Als Draghi zo doorgaat, dan valt de Euro
   veel sneller dan het Pond (t.o.v. de Dollar).

   De Bank of England heeft QE allang gestopt. Wat de ECB
   hier uithaalt, onder luide bijval van velen in de
   financieele sector, vooral de Financial Times (schande!),
   is in Groot-Brittannie voorlopig niet aan de orde.
   Dus het Pond zou iedereen wel eens kunnen verrassen
   als vluchthaven. De toevloed van buitenlands
   geld naar Gilts (Britse staatsobligaties) heeft
   een record bereikt.

   DS

   Verwijderen
 82. Er zijn landen die reeds het basisinkomen willen invoeren. M.i wordt het basisinkomen t.z.t een noodzakelijkheid!

  " Volgens alarmerende studies dreigt straks bijna 50 procent van al onze banen wereldwijd vervangen te gaan worden door robots, computers en verregaande automatisering."

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/werken-van-morgen.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De automatisering en robotisering zullen de wereld
   juist verrijken en veel efficienter maken. Angst voor
   modernisering is een heel slechte raadgever. Anders
   was de wereld nooit verder gekomen dan paard en wagen!

   De vindingrijkheid van de mens door de eeuwen heen is
   juist legendarisch. Nieuwe technologieen leiden juist
   tot NIEUWE arbeidsplaatsen. Deze trend is eigenlijk
   nog maar heel recent, nauwelijks 100 jaar. En het
   VERSNELT. Dat betekent wel, dat men ALTIJD moet
   bijleren en NOOIT te lang mag teren op het verleden.
   Want vaardigheden zijn snel uit de tijd. Maar voor
   de mensheid als geheel zijn de ontwikkelingen op
   het gebied van technologie en biotechnologie, etc,
   UITERST POSITIEF.

   Over 50 jaar echter, is olie en kolen echt verleden tijd.
   Net zoals textiel in het Westen al heel lang. Daarom
   moet men ervoor zorgen, dat men TIJDIG de bakens verzet.
   Zo is het leven nu eenmaal. NIET klagen over vooruitgang.

   Dat basisinkomen mag best geprobeerd worden. De kans
   op slagen lijkt zeer klein. Een uitkering krijgt
   gewoon een andere benaming. Want DE KOEK IS OP.
   De meeste staten zijn bijna technisch failliet als
   de staatsschuld boven de 250% uitkomt als percentage
   van de economie. Een basisinkomen, dat niet wordt
   'verdiend', wordt uiteindelijk waardeloos. Als men
   het geld echt 'drukt', dan wil niemand meer voor dat
   geld werken. Dan gaat iedereen iets anders eisen
   in ruil voor werk, bijvoorbeeld Dollars, als
   Amerika niet meedoet aan zoiets.

   DS

   Verwijderen
  2. Zo'n uitspraak is moeilijk hard te maken Diederik....we hebben er 2,5 miljoen uitkeringstrekkers bijgekregen in 40 jaar.....klein recent voorbeeldje....in Haarlem is het aantal parkeercontroleurs onlangs teruggebracht van ongeveer 50 naar 3....door inzet van scanauto's.....vooruitgang mag dan niet tegen te houden zijn, zolang elke innovatie gericht is op kostenbesparingen leidt het dus wel tot ongewenste menselijke inactiviteit.....en kijk eens om je heen al die mensen die niks te doen hebben, worden die daar beter van?????

   Verwijderen
 83. De ontwikkelingen in de automatisering en robotisering gaan onverminderd voort.
  Een voorbeeld hiervan is de Rotterdamse haven.

  " De slimste haven van de wereld. "

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/de-slimste-haven-vd-wereld.html

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Toestroom van migranten, banen die definitief verdwijnen kortom hoe blijft het economisch/monetair systeem overeind in de toekomst..?!

  "Als we niks doen, dan zal de helft van de Rotterdammers zijn baan verliezen."Economen voorspellen dat de wereld door automatisering en robotisering de komende decennia fors zal veranderen. "

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25376626/__Rotterdam_beducht_voor_verlies_banen__.html

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Credit fears may scare off the Fed: McDonald

  http://www.cnbc.com/2015/12/15/credit-fears-may-scare-off-the-fed-.html

  BeantwoordenVerwijderen
 86. This Election Year Could Have a “YUGE” Effect on Markets

  http://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/#.VuQ-8zHmrIU

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 87. @

  DUITSLAND is WOEDEND op DRAGHI. De acties van de ECB lijken
  op de TARP van de V.S. in 2008, zijn een reddingsboei voor
  de zinkende grootbanken. Maar het leidt tot de ONDERGANG
  van de, met name Duitse SPAARBANKEN, die 90% van de leningen
  voor het MKB voor hun rekening nemen. De 'monetaire unie'
  WANKELT.

  #ECB Plays Its LAST CARD. It's #BANK BALANCE SHEET Resolution. It Will DESTROY SAVINGS BANKS. REVOLT NEXT?

  “It’s a kitchen sink job, but at the same time Draghi is saying there is a limit to what they can do, that this is it, and there will nothing more,”

  “We have learned nothing from the financial crisis. The sooner there is a revolt in Germany, the better,”

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/10/ecbs-draghi-plays-his-last-card-to-stave-off-deflation/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. waarom stemde Weidman dan voor ?
   Telegraaf van 11 maart:
   Naast de voorman van De Nederlandsche Bank zou alleen ECB-bestuurder Sabine Lautenschläger tegen hebben gestemd. De andere negentien stemgerechtigden gingen akkoord met de renteverlagingen, de uitbreiding van de opkoop van obligaties door de ECB en de verstrekking van nieuwe gratis leningen aan banken.

   MVG,
   Hans

   Verwijderen
  2. @HANS:

   Dit was een Bailout van de Europese banken. De STOXX
   Europe 600 Bank Index was ingestort en vele bekende
   banken waren in opspraak. Daarom schoot de ECB te hulp.
   Maar het zal weer NIET genoeg zijn, want Spook-
   banken blijven Spookbanken.

   DS

   Verwijderen
 88. @Hans
  Ik dacht dat Weidman niet stemgerechtigd was.

  Alex

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ALEX:

   Klopt. Maar het doel is: 'eenstemmigheid'

   Not voting

   Weidmann
   Stournaras
   Lane
   Hanson

   Council meetings rarely get to the point of having to vote. In concert with Draghi, Peter Praet will effectively table a proposal for action which all 25 members will give a view on. Draghi will look to take the consensus view. If that view is for a formal vote then that will happen, otherwise he can just run with the balance of views in deciding what action to take. It's really up to Draghi, through Praet, to decide how strong they want to go and therefore what may or may not swing support their way

   http://news.forexlive.com/!/ecbs-weidman-gone-but-not-forgotten-20160310

   DS

   Verwijderen
 89. @DS Hoelang blijft Draghi nog president van de ECB?
  En wie bepaalt dat straks dat er een Duitser aan het roer komt?

  MVG

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MVG:

   Draghi werd in 2011 benoemd voor 8 jaar, wat niet kan
   worden verlengd. Een Duitser aan het roer hangt af van
   de andere lidstaten. Maar Duitsland heeft van het begin
   af aan geageerd tegen QE (Juergen Stark nam ontslag),
   dus de kans op een Duitser lijkt vrij klein. Ook
   Duisenberg, de eerste President, werd vroegtijdig
   vervangen door Trichet van Frankrijk. Zuid-Europa
   trekt aan de touwtjes. Het feit, dat de Euro nog
   maar weinig gedaald is, is meer te danken aan het
   grote betalingsoverschot (wat niet is vol te houden).

   DS   DS

   Verwijderen
 90. Duitse kiezer deelt regering zware klap uit

  http://www.tijd.be/dossier/Europareeks/Duitse_kiezer_deelt_regering_zware_klap_uit.9743563-3140.art?ckc=1&ts=1457891466

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   De stichter van de AfD houdt het voor gezien:

   it was becoming "islamophobic and xenophobic". He also cited anti-western, pro-Russian leanings and growing public criticism of the United States by AfD members.

   http://www.reuters.com/article/us-germany-politics-eurosceptics-idUSKCN0PI25720150708

   DS

   Verwijderen
 91. Zie ik het goed? Is onderstaande het achterliggende masterplan van onze technocratische europese elite en hun ECB-vazallen?
  Baargeld geleidelijk afschaffen/verbieden, negatieve rente op alle giraal geld invoeren en elke andere vorm van alternatief liquide bezit (waaronder goud) verbieden/bestraffen.
  Gevolg: overheveling van bezit van spaarders naar de (buffertekorten van de) banken en eventueel de staat plus het aanjagen van de economie (omdat geld uitgeven gunstiger wordt dan het te laten eroderen op een rekening).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dat experiment heeft in Amerika geen schijn van kans.
   Het politieke klimaat is al supergespannen. Maar in
   Europa is er sinds de Cyprus-Bailin, wel degelijk een
   ontwikkeling, die zich zal voortzetten, want het
   Europese banksysteem kon nooit worden geherkapitalizeerd.

   Er is een wanhopige situatie ontstaan, die angstvallig
   'geheim' wordt gehouden. De media hebben de opdracht
   om het mooier voor te stellen dan het is, maar insiders
   weten wel beter!

   Spaartegoeden en pensioenpotten zijn de laatste
   overgebleven activa, die kunnen worden onteigend.
   Fysiek Goud en Bitcoin worden illegaal. Nee, de
   economie verbetert ZEKER NIET, want elk vertrouwen
   op langere termijn wordt de bodem ingeslagen.

   De geschiedenis van Europa is supertragisch geweest
   en de komende terugval naar die tragiek lijkt weer
   onvermijdelijk.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: 'Spaartegoeden en pensioenpotten zijn de laatste overgebleven activa, die kunnen worden onteigend.'

   En dan nog de private vermogens, eigen huizen ed.
   In Duitsland is dhr. Schäuble (CDU) nu haast al een jaar populairder dan Mw. Merkel. Met name door zijn aanpak van de Griekse crisis een jaar geleden. Hij heeft al meer dan 25 jaar groot aanzien. Mw. Merkel staat enorm onder druk in haar partij CDU en de zusterpartij CSU heeft hele grote problemen met het beleid van Mw. Merkel.
   Caberatiers maken grapjes dat bij de volgende verkiezingen (2017) Mw. Merkel lijsttrekker wordt van de SPD, de oude concurrent van de CDU.
   Dhr.Schäuble heeft in het verleden aangegeven dat de eenmalige vermogensbelasting van 50% in 120 kwartaaltermijnen na de Muntreform (invoering nw. DM) in 1948 goed gewerkt heeft.

   Juist in de GIIPS-landen zijn de staten arm, maar is de bevolking vermogend. En rijker dan Duitse of Franse burgers.

   Ook in Nederland wordt nu gesproken om huizen in het vermogen te betrekken.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Bedankt! Dat had ik inderdaad moeten vermelden, want
   een zware onroerend goedbelasting ligt voor de hand.

   De voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek
   in Duitsland zijn veel strenger dan in de rest van
   Europa, waardoor het bezit van een 'eigen woning'
   en dus het gemiddelde vermogen van de burger,
   lager is.

   Toch ligt het gevoelig voor het kiezersvolk, vooral
   in Groot-Brittannie, dat eigen woningbezit 'heilig'
   heeft verklaard. Het is nu al zo, dat een huizenkoper
   in Londen, met het gemiddelde inkomen, 46 jaar zal
   moeten sparen, om de eerste, vereiste aanbetaling
   op te brengen! Alleen de Grote Klap, waarvan de
   timing nog ongewis is, zal daar verandering in brengen.
   Dan pas komt er een huizenprijsdaling in Londen
   van 50%. Maar zoiets komt, onverwacht.

   DS

   Verwijderen
 92. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. In 2011 waren er 185 stakingen in China, in 2015 waren het er 2703 !
  http://www.zerohedge.com/news/2016-03-14/thousands-angry-unemployed-chinese-coal-miners-take-streets-police-break-enormous-cr

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   CHINA waarschuwt ervoor, dat democratie 'gevaarlijk'
   is, met verwijzing naar TRUMP.

   Tegelijkertijd steunt TRUMP de onderdrukking van
   democratie in China.

   Geen wonder, dat verwarring overal hoogtij viert!

   On Friday’s Republican debate, Trump appeared to endorse what he called a “strong” response from the Chinese government in putting down pro-democracy protests there. He described the Tiananmen Square protests as a “riot.”

   Trump just called Tiananmen Square a ‘riot.’ The Communist Party will be pleased.

   https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/14/china-paper-says-rise-of-racist-trump-shows-democracy-is-scary/

   DS

   Verwijderen
 94. http://www.zerohedge.com/news/2016-03-14/trump-endorser-marc-faber-warns-central-banks-will-create-global-socialism
  Vlg Faber gaan de centrale banken door en gaan ze uiteindelijk alles opkopen, zodat de staat uiteindelijk alles bezit.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Totaal mee ONEENS. FABER zondigt hier tegen een van de
   gevaarlijkste beleggingsregels: extrapolatie van trends
   leidt uiteindelijk tot het missen van het keerpunt.

   95% van liquiditeitscreatie is te danken aan het bank-
   wezen, NIET de Centrale Bank. Maar in een maatschappij,
   die topzwaar is geworden met excessieve schuld, gaat
   schuldinkrimping sneller dan alle QE bijelkaar. Kijk
   maar naar de versnelde daling van de omloopsnelheid van
   het geld, wat steeds een lagere economische groei tot
   gevolg heeft.

   FABER praat hier degenen na, die het steeds hebben over
   hyperinflatie, maar de boot van toenemende deflatie
   totaal gemist hebben. Sinds 2011, zijn hun favoriete
   grondstoffenprijzen van die hyperinflationisten
   ingestort. Koper terug met 54%, Olie met 67%, etc.

   De trend van opgepompte activa is opeens voorbij. Geen
   'oneindige' QE kan daar iets aan veranderen!

   DS

   Verwijderen
  2. Faber overdrijft alleen een beetje om zn punt te maken.....that's all.....Peter

   Verwijderen
 95. Voorwaarden voor een banklening bij het kopen van een woning worden fors aangescherpt.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/15/eu-kredite-fuer-wohn-immobilien-werden-drastisch-eingeschraenkt/

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Nout Wellink gelooft (nog steeds) niet in deflatie...maar vreest wel vernieling van het financiele systeem door de ECB.

  https://youtu.be/Q3Jd0GHeQvo

  Dat Wellink bijzonder kritisch is over het beleid van de ECB zal wel geen geheim meer zijn. Hij noemde Draghi al een kamikazepiloot.
  Vooral door het single-minded streven naar 2% inflatie.
  Het doel heiligt hier de middelen en hij vreest dat het kan leiden tot rare dingen.
  “Een steeds grotere dosis QE kan niet leiden tot een controleerbare oplossing”.

  Hij begrijpt echter de angst voor deflatie ook niet.
  “Een deflatie(spiraal) is heel erg zeldzaam. De jaren dertig was een heel andere wereld. Vandaag is de dienstensector veel dominanter en lonen gaan niet zo snel naar beneden.”

  Wellink lijkt dus minder bang voor deflatie dan voor (hyper)inflatie.

  “Je bent in wezen het systeem aan het vernielen. We raken de houvast kwijt. Je bent de integriteit van het systeem aan het aantasten.”

  Zijn we het point of no return al voorbij? “Dat weet ik niet, maar we komen wel heel dichtbij”.

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Een deflatiespiraal, zoals in de jaren '30, is ook
   niet aan de orde. Dat gebeurde zelfs niet in Japan
   in de afgelopen 25 jaar. De jaarlijkse deflatie was
   relatief mild en was juist een voordeel voor de
   vergrijzende bevolking.

   De huidige deflatie zou te danken zijn aan de lagere
   grondstoffenprijzen, welke voor de consument juist
   voordelig is. Het is net een belastingverlaging. Dus
   niets om over in paniek te raken. Integendeel.

   Dus waarom raakte de ECB wel in paniek? Omdat er achter
   de schermen koortsachtig wordt gewerkt om het Europese
   bankwezen OVEREIND te houden. Als Wellink wat moediger
   was geweest, dan zou hij daarop hebben moeten ingaan.
   Maar dat is ketterij en taboe. Hij zou worden verbannen.

   DS

   Verwijderen
 97. @

  De ELITES staren met afgrijzen naar de schijnbaar onvermijdelijke
  Presidentskandidaat van de Republikeinen: TRUMP.

  Let vooral op: 'hij heeft alleen maar veel stemmen(!), meer niet'.

  Ed Rogers: Shell-shocked. Bewildered. Republicans are hierarchical, respectful of authority, and we fall in line, and Trump has interrupted that cycle.

  In other words, they can't believe that someone "jumped the line" and managed to get this far without playing the standard political game. You're supposed to go through the proper channels if you want to run for office. Otherwise, you're not supposed to have access to the machine. Trump didn't do things "the way they've always been done" and that clearly scares the tar out of these people.

  Trump is "interrupting the cycle." How dare he!

  Rogers spotlights the GOP's inability to grasp their own failings....

  He’s not articulate. He’s not poised. He’s not informed. All he has going for him is a lot of votes. Why hasn’t any of that hit home? Here we are. Here we are.

  http://www.caintv.com/this-video-of-gop-elites-whini?utm_content=buffer68fca&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Trump gooit blijkbaar hoge ogen, maar ik tast geheel in het duister wat hij voor de financiele wereld gaat betekenen. Meer schulden of schuldsanering, FED transparentie en/of aan de ketting ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Er is nog een lange weg te gaan, voordat hij kans maakt
   om President te worden. Hij zal zich moeten bewegen
   naar 'het centrum'.

   Dat is inderdaad mijn verwachting, want hij is altijd
   een pragmaticus geweest, geen extremist en zeker geen
   racist. Voor de verkiezingscampagne moest hij wel,
   maar als hij eenmaal aan de macht zou komen,
   verandert hij, wat hij ook al suggereerde bij een
   off-the-record interview van de NYT.

   Amerika heeft genoeg 'checks-and-balances', waardoor
   de 'macht' van een President beperkt blijft. Zie
   Obama, terwijl het Congres beheersd wordt door de
   Republikeinen. En het duurt maar 4 jaar. Laten we
   zien wat er gebeurt. Vermoedelijk veel minder dan
   men vreest!

   Maar Hillary Clinton verdient het Presidentschap
   in ieder geval niet. Het laatste, wat de wereld
   nu nodig heeft, is een herhaling van de Clintons,
   net zoals van de Bushes.

   http://www.caintv.com/fox-news-pagliano-a-devastatin?utm_content=bufferf4295&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

   DS

   Verwijderen
 99. Black Rock moet een fonds gebaseerd op fysiek goud sluiten vanwege te hoge vraag:


  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/15/blackrock-stoppt-gold-fonds-wegen-zu-starker-nachfrage/

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
 100. http://fd.nl/opinie/1143487/ecb-maakt-ons-niet-arm
  De ECB maakt ons niet arm, maar het rekensysteem van ons pensioenstelsel ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, dat artikel ook gelezen met de vele bijbehorende reacties. Hoe kan een situatie waarin sparen geld kost en lenen geld oplevert goed zijn voor ons pensioenstelsel.

   Ben benieuwd wat dhr Schmull ervan vindt.

   Dutchcaesar

   Verwijderen
  2. @MARCJA @DUTCHCAESAR:

   Het pensioenstelsel is al het slachtoffer, vooral als
   conservatieve geld zijn toevlucht zoekt in echt riskante,
   illiquide, alternatieve activa. Pensioenkortingen
   vinden reeds plaats.

   Negatieve rente zal de economie juist verslechteren,
   waardoor het faillissementspercentage zal stijgen.
   Dan moet de Centrale Bank nog meer ingrijpen om
   dat percentage 'stabiel' te houden. Dat is niet
   vol te houden.

   DS

   Verwijderen
  3. http://www.volkskrant.nl/opinie/mario-draghi-een-monetaire-machiavellist~a4263752/
   Dit artikel stelt dat de Zuid-Europese Draghi een dief is die geld doorsluist van Noord naar Zuid.. en onder andere onze pensioenpot daarvoor gebruikt
   marcja

   Verwijderen
  4. @MARJA:

   De EUROZONE is een HERVERDELINGS-'Transfer'-UNIE,
   want anders is het geen 'Unie'. Dit is juist de
   droom van de Eurofielen, namelijk dat die 'Unie',
   koste wat het kost, bijelkaar moet worden gehouden.

   Dit is een Project van de afgelopen 50 jaar en alle
   obstakels, zoals technische faillissementen onder
   straatarme lidstaten, moeten op alle manieren worden
   overwonnen. Degenen, die daarmee moeite hebben en
   van zich laten horen, komen op de Zwarte Lijst.

   De uiteindelijke stap naar Volledige Integratie en
   samen alles delen, moet nog gezet worden, maar
   dat komt wel, als de echte crisis toeslaat. Want
   zo ontstaan 'echte' Unies, uit nood. Als Euroland
   eenmaal wordt geboren, met of zonder Groot-Brittannie,
   dan zijn er alleen maar REGIO'S, GEEN soevereine
   landen meer. Als Groot-Brittannie eruit stapt,
   dan zullen die Eurofielen er in ieder geval voor
   zorgen, dat die er NIET beter door wordt, eerder
   veel slechter. Dus bijvoorbeeld GEEN deal over
   Diensten (Services), het grootste deel van haar
   economie. Want anders zouden ook andere lidstaten
   op die ketterse gedachte kunnen komen.

   En liefst steeds minder Democratie binnen die Unie,
   want dat is gevaarlijk.

   DS

   Verwijderen
 101. " This Chart Shows the First Big Crash Is Likely Just Ahead. "

  http://wolfstreet.com/2016/03/15/chart-shows-big-crash-ahead-rounded-top-pattern/

  BeantwoordenVerwijderen
 102. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1458133860.php
  Een grote verzekering koopt goud.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De kosten van opslag van Goud zijn nu lager dan de
   gevreesde strafrente. Wie volgt?

   DS

   Verwijderen
 103. De afgelopen jaren heb ik altijd het gevoel gehad dat het financiële systeem zou gaan vastlopen. De acties van de centrale banken (en overheid) van de afgelopen jaren (renteverlaging en QE) zijn van de orde "kicking the can forward". Ondertussen zijn we al 8 jaar verder sinds de crisis in 2008. Waarom zou dit uitstel gedrag niet nog 5 of 10 jaar door kunnen gaan? Wat gaat er gebeuren / wat gebeurd er nu, waardoor de zwarte zwaan opeens wel langs komt? Een aantal zwarte zwanen worden niet toegelaten: Trump zal geen president worden, Oekraine referendum te weinig opkomst, Brexit wordt vast gemanipuleerd, Griekenland krijgt weer looptijd verlenging (tot in de eeuwigheid) en fed gaat zijn rente nog lang op hetzelfde percentage houden. Zitten we met deze "Delay and Pray" over vijf jaar nog te wachten op de grote crash ???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Of het Oekraine referendum te weinig opkomst zal hebben, hebben we zelf in de hand:

   Maak het verschil, op 6 april, red de Democratie! Ga stemmen!

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Er zijn inderdaad maar enkelen, die zich willen of
   kunnen voorbereiden op hele moeilijke tijden. De
   meesten hebben het geduld niet om het uit te zitten.
   Maar dat geeft niet. Als slechts enkelen wakker
   willen worden, is dat al voldoende en is de missie
   volbracht.

   DS

   Verwijderen
 104. Dat zou volgens mij zomaar kunnen al is die kans niet zo groot. Maar als alles uit de kast wordt getrokken kan men het aardig rekken toch? Vraag is of je gaat zitten wachten of je verder voorbereiden..

  BeantwoordenVerwijderen