Translate

zondag 22 maart 2015

DE KOMENDE TRAMMELANT IN BEURSLAND


DE KOMENDE TRAMMELANT IN BEURSLAND


Er staat veel te gebeuren, vergis je niet. De grootste beurscrash aller tijden zal, totaal onverwacht, het gehele monetaire oppompbeleid van de laatste jaren in diskrediet brengen. Hoe moeilijk dat nu ook voor de meesten is voor te stellen! Er is straks plotseling sprake van een wereldwijde Margin Call, waardoor kapitaal zal moeten worden bijgestort, Carry Trades moeten worden gedraaid of posities moeten worden gesloten. De wereld wordt stukken armer. Dat komt ervan, als men een ernstig probleem probeert te begraven in plaats van aan te pakken. Een onderschat probleem wordt meestal voor zich uitgeschoven, totdat het zichzelf ‘oplost’. Ontkenning is een diepe menselijke eigenschap en daarom slepen zich allerlei netelige kwesties schijnbaar eindeloos voort. Teveel improductieve (‘giftige’) schuld? Komt tijd, komt raad! Degenen, die de echte wortels proberen aan te pakken, worden, begrijpelijkerwijs, met argwaan bekeken, want waar hout gehakt wordt, vallen spaanders. Dat verstoort de rust.Daarom worden  herstructurering en afschrijving van excessieve schuld in de gehele wereld op de lange baan geschoven. Allereerst werden de rentelasten verlaagd. Daarna volgde een monetaire superstimulering (QE) onder het mom van inflatie-creatie, maar in werkelijkheid bedoeld om het financieele systeem te ‘herkapitaliseren’. Dit hebben, ongekende, negatieve obligatierendementen in de hand gewerkt, doordat de liquiditeitsexplosie tot een tekort leidde aan kwaliteitsactiva. Het lot van verzekeraars, banken en pensioenfondsen, kortom het gehele, op krediet gebaseerde, financieele systeem, hangt nu aan een zijden draad. Dat mag momenteel de pret niet drukken, omdat de hogere, opgeblazen, beurskoersen immers een goed gevoel geven. Het geld moet ergens naar toe. Maar voordat men de ernst doorkrijgt van deze ongelofelijke ontwikkelingen, dringt de vraag zich op: wat nu?

Wordt kasgeld straks afgeschaft of geconfisqueerd? Worden deposito’s straks aangewend voor de herkapitalisatie van het wankele bankwezen? Staat een geheel nieuw monetair systeem, een ‘reset’ op stapel? Wat een heerlijke droom! Een pijnloze gang naar het paradijs, waar schuld zomaar kan worden weggetoverd. Een algehele geldhervorming, een soort bovennatuurlijke ingreep, die de wereld, met haar excessieve schuldhefboom, weer op de been helpt. Maar dan ga je nu toch nog meer schulden aan bij het leven? Waarom niet alle activa, tegen elke prijs, opkopen, want anders mis je de boot. Kas-, spaargeld en obligaties worden immers behangpapier en zijn voor de dommen. Maar niet heus!


De kans, dat het elastiek van de huidige speculatieve bungeejumper tijdens zijn sprong knapt, is nu echt levensgroot geworden. De Centrale Banken zijn nu veel minder in staat om bij te springen dan in 2008, toen bijna elke grootbank dreigde om te vallen. En dat terwijl de totale wereldschuld sindsdien liefst met 40% is gestegen naar bijna 300% van de wereldeconomie (McKinsey)! Men kan alle waarschuwingen, vooral ook die van de Bank of International Settlements (BIS), de internationale organisatie van Centrale Banken te Basel, niet in de wind blijven slaan. Er is zelfs een alarmerend rapport verschenen van het Amerikaanse Ministerie van Financieen zelf (Office of Financial Research van de U.S. Treasury), die de S & P 500 index van 2015 vergelijkt met de bubbelhoogtepunten van 1929, 2000 en 2007. De OFR werd nota bene ingesteld om een herhaling van 2008-crash te voorkomen. De grote klap komt en het wordt later weer puinruimen. Als men hierin niet gelooft, dan tart men het noodlot. Al die waarschuwingen worden trouwens nu de wereld ingeslingerd, zodat Koningin Elizabeth II zich niet weer, zoals in 2008, kan afvragen, waarom niemand de kredietcrisis zag aankomen.


Maar wanneer slaat het onheil toe? Hoeveel onheilsprofeten zijn niet voorbarig geweest? Wat maakt het uit? Want de volgende klap wordt aanzienlijk ernstiger dan die van 2000, 2011 en 2008, omdat het niet uitsluitend beperkt blijft tot bepaalde sectoren (technologie, huizen- of grondstoffenprijzen). Het wordt een systeemcrisis in het kwadraat. Van al die papieren winst, die tijdens de hausse-jaren werd behaald, zal bar weinig overblijven. Zo’n crisis schijnt zich elke generatie voor te doen en daarom zijn er telkens maar enkelen, die in staat of bereid zijn om zich mentaal en financieel daarop voor te bereiden. Och, het zal mijn tijd wel uitduren, zei mijn oude tante wel eens.

Wat echter de volgende keer opdoemt is de vertrouwenscrisis in de almacht van de Centrale Banken, die zelf nota bene geen enkele toekomst zullen hebben, als de bakens niet kunnen worden verzet. Nee, Centrale Banken kunnen niet functioneren met een negatief eigen vermogen. Zij zullen bij de volgende klap zelf worden geconfronteerd met hun eigen, technische, bankroet. Het bestaansrecht van alle deelnemers aan het economisch proces staat daardoor op het spel. Mocht men het niet eens kunnen worden over een herkapitalisatie van het monetaire systeem, met grote winnaars en verliezers, dan valt de wereld stelselmatig terug naar financieele chaos van ruim een eeuw geleden, voordat Centrale Banken aan de touwtjes begonnen te trekken. Er zijn al velen, die zo’n situatie zouden toejuichen, want er was toentertijd sprake, gedurende langdurige periodes, van een zekere mate van waardevastheid van geld. Elk monopolie, ook dat van Centrale Banken, leidt tot uitschakeling van een gezonde marktwerking. Uiteindelijk zouden de markten allesbepalend moeten zijn, niet de maatregelen van een kleine groep van ongekozen stuurlui. Zonder dat geldscheppingsmonopolie bestaat er eindelijk kans op ‘gezond’ geld, dat zijn koopkracht behoudt, want onbetrouwbaar geld wordt automatisch uit het systeem verbannen!


Niets verafschuwen financieele en politieke beleidsmakers meer, dan de onzekerheid over geldcreatie. Stel je voor, dat ‘brood en spelen’ aan de bevolking niet meer kunnen worden beloofd! Hoe kan men dan verkiezingen en oorlogen winnen? De elite zal zich daarom met hand en tand daartegen verzetten. Dit komt enigszins overeen met vele kopstukken in het bedrijfsleven, die al sinds Sint-Juttemis de verdeling en de prijs van hun markt onderling proberen overeen te komen en de regelmatige boetes voor kartelvorming eenvoudigweg zien als noodzakelijke kosten van bedrijfsvoering. En wat te denken van het kortzichtig ‘snel geld’ verdienen door grootbanken met internationale witwas-, marktmanipulatie- en andere onoorbare praktijken, waarvoor miljarden in boetes moesten worden opgehoest. Bestuurders gaan toch vrijuit.


Maar tijden veranderen, waardoor traditionele handelwijzen niet meer door de beugel kunnen. Beurskoersen mogen dan nieuwe records hebben bereikt, maar de gemiddelde burger is niet opgetogen te krijgen. Het experimentele, onorthodoxe, monetair beleid heeft het systeem voorlopig wel overeind gehouden en de bezittende klasse verder verrijkt, maar algemene consumentenbestedingen blijven ver achter bij de verwachtingen. Reeele loonsverhogingen lijken grotendeels naar de bliksem. Bovendien zijn duizenden miljarden aan rente-inkomsten met de noorderzon verdwenen! De werkgelegenheidscijfers geven twijfelachtige signalen. Er zijn wel peperdure huizen op sommige plekken, maar het herstel van de huizenmarkt gaat uiterst moeizaam. Men klaagt juist steen en been over hoeveel minder mensen zich het een en ander kunnen veroorloven. Kredietverlening wordt steeds meer een gunst, naarmate het bankwezen door de nieuwe regelgeving scherp moet inkrimpen. Herfinanciering van bestaande schulden wordt niet vanzelfsprekend meer, zeker niet na de volgende wereldrecessie.

Hoe is het toch mogelijk, dat de halve wereld de superdevaluatie van de Euro van 25% ten opzichte van de Dollar, binnen amper een jaar, staat op te hemelen? Het positieve effect daarvan op korte termijn, namelijk een nog groter handelsoverschot voor Euroland en de export van haar deflatie, zal funeste, protectionistische, krachten ontketenen. Als China zich straks in deze ‘beggar-thy-neighbour’ valuta-oorlog stort met een forse devaluatie van de Yuan, is de wereld hard op weg naar de donkere dagen van de depressie van 80 jaar geleden. Tja, de geschiedenis herhaalt zich, omdat 99% van de beleidsmakers uitsluitend uit is op kortzichtig succes.De Europese Centrale Bank bestraft de Europese banken als zij overtollig kasgeld bij haar stallen, doormiddel van een negative rente van 0.2%. Natuurlijk wordt dat doorberekend aan grotere, professionele partijen, maar het spaargeld van, vooral grotere, particulieren zal op den duur ook niet kunnen worden ontzien. We hebben nu dus te maken met een omgekeerde wereld, waar spaargeld kan worden gemist als kiespijn! Als dat maar goed gaat. Nee, dat gaat gegarandeerd mis. Daarom is het meer dan ooit zaak om deze wanhopige en gevaarlijke trend te negeren en, op een of andere manier, te blijven sparen. Ondertussen moet een belegger maar hopen, dat hij tegelijkertijd ook belangen heeft in activa, die, na de klap, in ieder geval iets waard zijn, ookal zijn de waarderingen dan fors ingezakt.


DIEDERIK SCHMULL


22 Maart, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

=

114 opmerkingen:

 1. Maar wat nu te doen?
  Kasgeld niet, aamdelen niet niets niet.
  Of alleen goud en obligaties? Maar staten kunnen in uw doemscenario ook niet meer betalen. Dus alleen goud? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Het is meer dan ooit noodzakelijk om bezit TE SPREIDEN. Niemand
   weet, wat er werkelijk overblijft van de verschillende beleggingsklassen.

   Wel kan men sectoren ONDER- en OVERWEGEN.

   Het is mijn vaste overtuiging, dat AMERIKA ALTIJD kredietwaardig
   BLIJFT en dat landen als Nederland en Duitsland het zullen proberen.
   Groot-Brittannie, zeker als Scotland zich later afsplitst, is nu een
   twijfelgeval geworden. De totale schuld is helemaal uit de hand
   gelopen, ondanks de sussende woorden van de zittende regering.
   Daarom zijn Gilts (Britse staatsobligaties) NIET meer koopwaardig.

   Fysiek GOUD is een essentieel onderdeel van een portefeuille,
   ongeacht de prijs. Maakt niet uit of het nog 50% daalt. Bij een klap
   daalt ALLES, behalve de waarde van Lange Termijn TREASURIES.
   Die rendementen bereiken niveaus, die men nooit voor mogelijk had
   gehouden. De Hausse in langere termijn kwaliteitsobligaties blijft,
   met onderbrekingen, nog JARENLANG aanhouden.

   Verder: Los die hypotheek op het eigen huis zo snel mogelijk af!
   Wat er gebeurde in de depressie van de jaren '30: de voorwaarden
   voor verleend krediet worden AANGESCHERPT (het wordt peperduur)
   en ROOD STAAN bij de bank wordt INGETROKKEN.

   DS

   Verwijderen
 2. hoe kunnen de voorwaarden voor een verleende hypotheek peperduur worden ? Stel ik heb een rentevaste periode van nog 9 jaar, dan ligt toch alles vast !
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bij een vaste hypotheekrente, blijft het bedrag nominaal hetzelfde, maar
   als deflatie niet tijdelijk is, dan stijgt het reeele bedrag. Velen hebben
   echter een variabele hypotheekrente.

   DS

   Verwijderen
  2. @Marcja
   @DS

   Afhankelijk van de voorwaarden waaronder de hypothecaire lening is afgesloten, kan de bank aanvullende zekerheden stellen zoals verplichte aflossingen als de waarde van het onderpand ten opzichte van de (waarde van de) lening door een ondergrens zakt.

   Als een deflatoir scenario zoals vaak geschetst door de heer Schmull werkelijkheid wordt, is bovenstaande mogelijkheid niet ondenkbaar ook al heeft zich een dergelijke actie door de banken in de woningmarkt niet eerder voorgedaan zover ik weet.

   In de commerciƫle o.g. markt is het namelijk wel gebruikelijk.

   Mvg,
   Dutchcaesar


   Verwijderen
 3. @DS
  Hoe werkt het tijdens een crash bij de banken?
  Soms kom je in een spagaat als je aandelen, opties verkoopt (deze staan buiten de bank) en de gelden komen dan op de rekening bij een grote bank. En deze bank is omgevallen of staat op omvallen. Het deposito-garantiestelsel kan deze grote bank niet dragen. Hebben dit soort situaties zich voor gedaan in 1929, en hoe pakte dit toen uit? Als je aandelen, opties verkoopt en je weet dat je naar je centen kunt fluiten, dan is het nog verstandiger, ondanks een daling van bijvoorbeeld 70%, om niet te verkopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad is het in zulke extreme omstandigheden veel beter om NIET
   te verkopen, want de aandelen- en obligatie-portefeuille blijven BUITEN
   de boedel van de bank. Spaargeld bij de bank is een KREDIET aan
   de bank en is dus een speelbal.

   Kwaliteits-aandelen en obligaties zullen altijd wat waard zijn en later
   weer opveren, uitzonderingen daargelaten (zoals Eastman KODAK, etc)

   Maar het zeer onvolmaakte deposito-garantiestelsel zal zeker de
   bedragen moeten dekken tot de garantie, ookal zal de overheid
   misschien moeten bijspringen. Die garantie is momenteel de knip
   voor de neus niet waard, want er staan minimale reserves tegenover.
   De overheid (de belastingbetaler!) zal moeten dokken.

   Bij de volgende bankcrisis, komt er een Bank Holiday en een tijdelijke
   beperking op opname van deposito's. Na een sanering, gaan de
   essentieele banken weer open. Het kan wel maanden of langer duren.

   DS

   Verwijderen
 4. http://kingworldnews.com/former-white-house-official-warns-nuclear-threat-to-the-world-has-returned/
  U hebt een hoge pet op van Pipa M .. In dit stuk gaat ze o.a. in op de afnemende rol van de VS in de financiele wereld, bijvoorbeeld bij de Wereldbank en zijn Chinese tegenhanger. Blijft u niet veel te positief over de VS in de toekomst ?? In die zin lijkt u op een Kostolany, die altijd 100 % vertrouwen in de VS bleef houden. Destijds terecht, maar nu, of in de komende 10 jaar ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Optimisme over Amerika en de Amerikaanse Dollar is meer dan ooit
   gerechtvaardigd, juist op langere termijn. Het ligt voor de hand, dat
   haar vroegere 'macht' sinds de Tweede Wereldoorlog zou gaan tanen,
   maar dat moet geen verrassing zijn.

   Rusland en China zouden beiden nog nationalistischer kunnen worden,
   naarmate hun economie scherp zou verzwakken. Het is een goede
   zaak als de Wereldbank en het IMF wat meer concurrentie krijgen!
   Groot-Brittannie en anderen willen de handelsboot met Azie niet missen.
   Amerika zal dat moeten slikken (Waar is dat handelsverdrag TTIP?).

   Maar er is nog een lange weg te gaan. China heeft reeds duizenden
   miljarden uitgeleend aan de Derde Wereld en wordt nu geconfronteerd
   met mogelijke faillissementen. Rusland is bijna door haar reserves heen.

   KWN praat veel over de Goud van Rusland en China, maar het blijven
   speculaties. Wie naar KWN heeft geluisterd in de laatste paar jaar,
   heeft veel geld verloren. In ieder geval is het Goudbezit, als percentage
   van de reserves, nog veel te laag als de wereld ooit overgaat naar
   een eventuele Goudstandaard, wat voorlopig niet aan de orde is.

   De staatsstructuur van een Rusland en een China is op den duur
   NIET HOUDBAAR. Bij economische tegenwind, komt daar weer
   revolutie. Het zijn landen, die gerund worden door een bepaalde,
   superrijke,kliek, die op een geven moment het pleit echt VERLIEST,
   net zoals de 'ROBBER BARONS' van Amerika in de 19de eeuw.

   Het is bovendien beschamend, dat extreme Westerse partijen
   meehelpen met de Russische propaganda.

   DS

   Verwijderen
 5. http://www.iex.nl/Column/151420/Wat-is-de-grootste-bubbel.aspx
  Is dit dommigheid of bangmakerij of geen van beiden, ik kan het niet beoordelen, maar zit wel flink in TLT

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Aandelen dalen in een Bearmarkt met MINSTENS 70%, maar
   obligaties misschien met 30%. Als de rente zou stijgen, is dat
   van korte duur, want de economische vooruitzichten worden
   met de dag MINDER. Aan het eind van het jaar is er kans op
   een wereldrecessie, vooral vanwege de enorme afkoeling in China.
   De waardering van de TLT staat dan veel hoger.

   Er is JARENLANGE deflatie op komst en monetaire stimulering
   HOUDT DAT NIET TEGEN. Zelfs Amerika heeft nu minimale inflatie,
   met dalende groothandelsprijzen, en dat is NIET tijdelijk. Die
   olieprijs zal op den duur nog VEEL VERDER dalen.

   De TLT moet wel ONDERDEEL zijn van een GESPREIDE portefeuille,
   om de regelmatige fluctuaties op te vangen. Maar de Treasury-
   rendementen in de komende jaren zullen zulke lage niveaus bereiken
   (en dus hogere waarderingen), dat de meesten die niet voor mogelijk
   hadden gehouden. Er is een TEKORT.

   DS

   Verwijderen
  2. Is de essentie van het genoemde artikel niet dat de markt illiquide kan worden? Ongeacht een hoge vraag; als geen geld bereid is (of simpelweg niet voorhanden is) naar Treasuries te stromen droogt de markt op.

   U geeft aan dat er een tekort is, maar waar blijkt dat dan uit? Ik wil het graag geloven, maar doe dat op vertrouwen en niet op basis van logische argumentatie. Help mij eens met feiten/cijfers om de redenering te reproduceren.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   TREASURIES zijn absoluut essentieel als onderpand voor het
   internationale kredietsysteem en de gigantische derivatenmarkt.

   Verder zijn de rendementen daarop nog veel hoger dan vergelijkbare
   papieren. Bovendien hebben de banken de kleinste belangen in
   Treasuries in 30 jaar, wat ze, vanwege nieuwe regels, constant
   moeten vergroten.

   Continued demand for higher U.S. bond yields compared with those from Europe, however, supported Treasuries prices and prevented a sell-off in the debt. Bond yields move inversely to prices.

   Benchmark 10-year U.S. Treasury note yields were last at 2.08 percent after hitting 2.12 percent earlier in the session, their highest since Feb. 23. German 10-year Bund yields were last at 0.36 percent, not far from a record low of 0.28 percent hit on Feb. 26.

   http://www.reuters.com/article/2015/03/03/markets-usa-bonds-idUSL1N0W515020150303

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-08/banks-u-s-debt-holdings-top-2-trillion-as-treasuries-rally

   TREASURIES is de enige echte LIQUIDE markt in de wereld. Probeer
   maar eens, in het groot, andere papieren te verhandelen. Daarom
   is het Grote Geld aangewezen op de Treasury-markt.

   Dit is de verdeling van Treasury-bezit in de wereld:

   http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/f/Who-Owns-US-National-Debt.htm

   DS

   Verwijderen
 6. " De Hausse in langere termijn kwaliteitsobligaties blijft,
  met onderbrekingen, nog JARENLANG aanhouden."
  MAW gaat u er toch van uit dat de renteveten voor jaren ultra laag gebetonneerd blijven? Terwijl u eerder steeds afwijkend zal antwoorden dwz geen uitspraken wil doen over toekomstige rentestanden. Aan de andere kant, als 30 en zelfs 50 jarige obligaties nauwelijks nog rendement geven dan zegt dat toch ook iets over de renteVERWACHTINGEN , of zien we dat verkeerd en zijn er geen wetmatigheden meer omdat alles gemanipuleerd wordt. Toch ook graag eens een 'voorspelling' op dat vlak.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad. Ultralage inflatie en rentes voor de komende DECENNIA,
   met stevige, tijdelijke, onderbrekingen. Volledig in tegenstelling tot
   de algemene mening, dat inflatie en rente op den duur wel zou
   MOETEN stijgen.

   Zolang duurt het om de wereldschuld terug te brengen naar een
   houdbaar niveau, plus vele andere factoren zoals overcapaciteit en
   snelle vergrijzing. PLUS een eventuele Crash en wereldrecessie.

   Japan van de laatste 20 jaar kan ons nog wat leren. Die waren gewoon
   veel eerder met die problematiek. China was de LAATSTE groeimarkt,
   maar die $ 25000 miljard schuld zal hen STRAKS volledig opbreken,
   terwijl het aantal werkenden daar, nu snel daalt (1 kind beleid!).

   DS

   Verwijderen
 7. @DS

  Worden rentes van staatsobligaties net zo makkelijk negatief als ze de afgelopen tijd gedaald zijn? Of remt de daling af in de buurt van nul procent of een negatief percentage?

  10 jarige Nederlandse staatsobligaties van -4 procent over 2 jaar, is dat denkbaar?

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Het ondenkbare, negatieve rente en negative obligatierendementen, heeft
   zich reeds voltrokken. Bijna NIEMAND zag dat aankomen.

   Maar er is GEEN grens, hoe negatief dit wel kan worden, vanwege
   talloze mogelijke factoren. Nederlandse staatsobligaties kunnen
   zo gewild en schaars worden, dat negatieve rendementen totaal
   uit de hand lopen. Nederland is (nog) steeds een zeer rijk land
   met enorme besparingen (TOT er een ECHTE monetaire unie zou
   komen!). Er is overal een massa staatsschuld in de wereld, maar
   het meeste gaat waarschijnlijk failliet en wordt onverhandelbaar.
   De meeste bedrijfsobligaties ook, behalve het beperkte aantal van
   eerste klas ondernemingen (uitzonderingen daargelaten).

   Maar dit betekent ook, dat we de omgekeerde wereld zijn binnen-
   getreden en niemand weet of durft te geloven, wat hier de gevolgen
   van zijn. Die gevolgen laten zich raden! Het systeem kan op die
   manier NIET meer functioneren.

   DS

   Verwijderen
 8. Is de kans niet groot dat de ECB staatsobigaties gaat opkopen , waarvan de koers reeds enorm is gestegen . Wat gaat de ECB hiermee doen?
  En wanneer de EU echt op losse schroeven komt te staan, wat zijn de obligaties
  van de minder sterke landen dan nog waard?Ik zie de ECB enorme verliezen hiermee maken.
  Kunt u uw visie/mening over geven?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Goed gezien! Er is sprake van een Transferunie via de achterdeur. Raad
   eens, wie daarvoor moet opdraaien? Alle Europeanen. Want het doel
   is, om de afzonderlijke lidstaten af te schaffen. Nationalisme is
   ZO ouderwets. Niet meer van deze tijd! Maar eerst moet er een
   'rebalancing' komen van Rijk naar Arm en dat heeft een rechtgeaarde
   Europeaan maar te accepteren....

   Of zien er meer mensen het licht? Zou er nog een stokje voor gestoken
   kunnen worden? Of worden de kosten voor beeindiging van de Euro-
   zone ZO HOOG, dat men ervoor zal terugschrikken?

   De geschiedenis leert, dat zoiets NIET kan worden doorgedrukt,
   TENZIJ er oorlog wordt gevoerd (De Amerikaanse burgeroorlog eiste
   860,000 slachtoffers in 4 jaar : 1861 - 1865).

   De ECB moet QE wel degelijk terugdraaien, maar niemand heeft nog
   een manier gevonden om dat pijnloos te doen!

   DS

   Verwijderen
 9. @ DS: De ECB moet QE wel degelijk terugdraaien, maar niemand heeft nog
  een manier gevonden om dat pijnloos te doen!

  De ECB draait QE toch over de jaren terug omdat de obligaties afgelost worden.
  Dan wordt de ECB-balans weer afgebouwd?
  Het lijkt mij een groot probleem als de nieuwe obligaties dan niet door de markt opgenomen worden? (bv GIIPSFr landen vanwege Euro-onzekerheid). Dan moet bv de ECB weer kopen voor Euro-stabiliteit.

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Inderdaad zouden de obligaties gewoon kunnen worden vastgehouden to
   de afloopdatum. Maar de vraag is, hoelang de ECB de tijd krijgt. Het
   Europese bankwezen zit echter opgescheept met 2000 miljard aan
   staatsobligaties, waarvan het merendeel veel minder waard zou zijn,
   als de ECB niet bestond. De markt heeft de illusie, dat de ECB
   de reddende Engel blijft. Maar de ECB is NIET te vergelijken met
   de FED, de BOE en de BOJ. Het is een Centrale Bank ZONDER
   LAND.

   DS

   Verwijderen
 10. hadewych von mises25 maart 2015 om 11:55

  @heer Schmull: acht u confiscatie van deposito's ter herkapitalisatie van de banken eigenlijk voor mogelijk ? vernietigt zoiets niet meteen ook elke vorm van economie ? (want wat kan bij gebrek aan geld nog deftig verhandeld worden ?)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Helaas leven we nu in een tijd van het ondenkbare. Alles waar geld
   zit is vogelvrij, inclusief grote deposito's, pensioenfondsen, offshore
   accounts, etc. De STAAT krijgt altijd zijn zin, als die geld nodig heeft.
   Wat de gevolgen ook zijn. Zelfs onafhankelijke rechtsspraak vliegt
   de deur uit!

   DS

   Verwijderen
 11. Hoe kan de FED de treasuries aflossen zonder verlies zodat de markt niet in paniek raakt en zonder dat de hieraan gekoppelde derivaten geraakt worden? Is er toch niet een kans dat dit kan leiden tot enorme koersdalingen en rentestijgingen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TREASURIES kunnen gewoon worden vastgehouden tot de afloopdatum,
   net zoals alle obligaties, waardoor er geen nominaal verlies is.

   Men verkoopt alleen, als de rendementen nog veel verder dalen, waardoor
   er winst wordt geboekt. Dit is het meest waarschijnlijk, want
   er is een DEPRESSIE IN ZICHT van DECENNIA.
   Niemand gelooft dit nog!

   DS

   Verwijderen
 12. http://kingworldnews.com/paul-craig-roberts-world-war-iii-imminent-and-all-human-life-is-now-in-grave-danger/
  Een andere opvatting over Amerika...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Oorlog is zeker heel winstgevend, net zoals de drugshandel. Natuurlijk
   zijn er krachten, die aansturen op oorlog.

   Maar om Amerika, als geheel, nu te beschuldigen van oorlogszuchtigheid,
   gaat te ver. Rusland heeft elke vorm van democratie de nek omgedraaid,
   terwille van een kleine, superrijke kliek. Dat is hun goed recht, maar
   respect verdient men op een andere manier.

   Als Europa de bescherming verliest van Amerika, wat in 1939 BIJNA
   het geval was (Hitler was Man of the Year in 1937 - TIME magazine),
   dan begint de nachtmerrie pas goed.

   DS

   Verwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik heb het eerder op het oude forum gezegd in het kader van spanningen US/ Israel vs. Iran (en Marc Faber's voorspelling van "the whole Middle-East will go up in flames"), .....maar er is duidelijk geen "homogene" groep "islamieten", "arabieren" noch "de groep" landen in het Midden-Oosten. Spanningen sjiieten en soennieten stijgen steeds verder. En in steeds meer landen.
  Eerst Irak, toen Syrie en daarna ging Jemen (opnieuw weer) branden

  Laatste inmenging van Saoedie Arabie in Jemen zou wel eens de vonk kunnen zijn van een nieuwe brand die heer Schmull voorspelde: de val van het huis van Saud.

  Saudi Sunni's en Iraanse Shia moslims stonden al "vijandig" tegenover elkaar in Syrie, maar nooit openlijk. Altijd indirect. Saudi fundraising charities die, ondersteunt door het geld van Saudi's, wapens kopen voor bepaalde groepen vs. Assad, die ondersteunt wordt door geheime operaties van Iraanse Special Forces (=Republikeinse Garde).

  Maar nu openlijke bombardementen door Saudi Air Force en een formele, politieke reactie daarop van Iran.

  http://shoebat.com/2015/03/25/war-just-broke-out-saudi-arabia-in-unity-with-gulf-states-and-egypt-the-sunni-coalition-just-launched-a-war-on-yemen/

  http://www.theguardian.com/world/2015/mar/26/iran-saudi-proxy-war-yemen-crisis

  http://www.zerohedge.com/news/2015-03-25/another-middle-east-war-breaks-out-saudi-arabia-begins-bombing-yemen

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/29/islamic-state-saudi-arabia-rethink-extremism

  http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/3898565/2015/03/12/Deze-man-jaagt-IS-de-stuipen-op-het-lijf.dhtml

  http://www.ftm.nl/exclusive/assad-verliest-financieel-draagvlak/

  http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Saudi_Arabia_relations

  http://www.middleeasteye.net/news/crime-and-punishment-islamic-state-vs-saudi-arabia-1588245666

  http://www.reuters.com/article/2015/03/05/us-saudi-mideast-brotherhood-idUSKBN0M127N20150305


  Full disclaimer; ik plan een (rond)reis Iran voor 2016.
  Niet naar de emiraten en zeker niet Saudie Arabie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook wel interessant linkje, vanwege het landkaartje en dit citaat:
   "Unfortunately the vanguard of Sunnis in Yemen has been Al Qaeda in the Arabian Peninsula, which is a very bad development for the US and the broader region,"

   Bron:
   http://uk.businessinsider.com/yemen-war-and-saudi-arabia-and-iran-2015-3?r=US

   "Reminiscent of the "Great Game" played out in Afghanistan between Great Britain and Russia more than a hundred years ago, Saudi Arabia and Iran are engaged in their own decades-long strategic rivalry for power and influence in the Middle East, stretching from the Mediterranean Sea to the Gulf and Arabian Sea. It is built mostly along sectarian and ideological lines - Saudi Arabia as the leader of the Sunni Muslim world, and Iran as the leader of the Shia Muslim world. "
   Bron: www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-201492984846324440.html

   2014:
   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VMZ2ZZXge8IJ:foreignpolicy.com/2014/06/12/the-battle-for-iraq-is-a-saudi-war-on-iran/+&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=nl

   2010-11:
   www.quora.com/Who-would-win-in-a-war-between-Iran-and-Saudi-Arabia

   Iran, Saudi Arabia, and the Middle East's 30 year war:
   http://www.spectator.co.uk/features/9122371/armageddon-awaits/

   "We now have a bizarre — and potentially very dangerous — situation in which U.S. warplanes are providing air cover for Iranian-backed militias in Iraq in a joint effort against ISIS, while 1,200 miles to the south in Yemen, the Americans are helping Saudi pilots bomb Shia insurgents supported by Iran."
   Bron: www.dailymail.co.uk/news/article-3013804/Saudi-Arabia-sends-war-planes-Yemen-terrifying-clash-Iran-leaving-Middle-East-brink-catastrophe.html#ixzz3VZiZ5d5a

   Verwijderen
 15. Overigens, is mijn vakantie idee slechts een suggestie.
  Geen aanbeveling :)

  Zal wel kijken of ik er ook lokaal een broker account kan openen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste heer Schmull,
  Ook in uw recente video stipt u de transfer van "rijk" naar "arm" in Europa aan. Maar als je Eurostat raadpleegt, dan is bv. de particuliere rijkdom per capita in Italie een veelvoud van dat in NL of D (en ook nog eens over een brede middenklasse gespreid).Dat krijg je met een overheid die langdurig er niet in slaagt elementaire belastingen te innen, de overheid zit er met de schulden. Hoe ziet u het euro-eindspel in dit soort landen, zijn de burgers daar niet de toekomstige winnaars? En de industrie daar ook als de nieuwe zwakke munt terugkomt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het probleem is de excessieve staatsschuld van de zwakke landen.
   De reden, dat rijkdom per hoofd van de bevolking, van een Cyprus en
   van Griekenland die van Duitsland ver te boven gaat, ligt enerzijds
   aan belastinginning en anderzijds aan huizenbezit. Het wordt de
   gemiddelde Duitser heel moeilijk gemaakt om een hypotheek te
   krijgen, dus huren is daar heel normaal.

   De zwakke landen krijgen bij een Euro-eind te maken met devaluatie
   en hyperinflatie, dus de gemiddelde huiseigenaar is daar beter af dan
   de houder van lokaal kasgeld.

   DS

   Verwijderen
 17. http://kingworldnews.com/andrew-maguire-letter-exposes-hsbc-vault-closures-as-war-in-gold-continues-to-rage/
  interessante mening !
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt!

   Toch gaat het mij veel te ver om te stellen, dat China nu de dienst
   uitmaakt in de Goudmarkt. Een eenzijdige revaluatie van de Goud-
   prijs lijkt al helemaal onwaarschijnlijk. Zo'n revaluatie vindt alleen
   plaats bij een NIEUWE Bretton Woods conferentie, NA de grote
   klap, in de volgende DEPRESSIE.

   DS

   Verwijderen
 18. Schumpeter: debka.com is ook een interessante site
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 19. http://www.debka.com/article/24494/Iranian-general-in-Sanaa-to-organize-Yemen-rebel-counter-offensive-for-Saudi-led-attacks
  Hier gaan we dan...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 20. China maakt zich nu zorgen over inflatie en vooral deflatie.
  Is 7% groei een sprookje? Streetrunner
  http://finance.yahoo.com/news/china-central-bank-governor-calls-055823699.html?soc_src=copy

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   CHINA's harde landing is al IN VOLLE GANG. De groothandelsprijzen
   zijn al enige tijd in een vrije val. Import is SCHERP terug, en het
   electriciteitsverbruik STORT IN. Dit is allemaal veel belangrijker dan
   wat de ECB of de FED doet!

   De optimisten blijven hopen, maar hoop is een slechte raadgever.

   DS

   Verwijderen
  2. heer Schmull, angst is een slechte raadgever.
   hoop is uitgestelde teleurstelling.

   Vriendelijke groet, Snel

   Verwijderen
  3. @SNEL:

   Klopt! Maar een beleggingsstrategie, gebouwd op hoop, leidt vaak
   tot verloren kansen. Als men iets heeft gekocht op een ongelukkig
   moment, tegen een ongelukkige prijs, dan MOET men AKTIE
   ondernemen en NIET blijven aankijken tegen een ongerealiseerd
   verlies. Men moet de knoop doorhakken en uitkijken naar ANDERE,
   meer veelbelovende beleggingsmogelijkheden. Daarom zijn
   STOP-LOSSES zo belangrijk!

   Vele beleggers zitten met 'dode' posities, omdat zij de moed niet
   hadden om een eenmaal genomen beslissing terug te draaien.

   Het belangrijkste woord in het leven is: 'NEXT!'

   DS

   Verwijderen
 21. @

  (RITHOLTZ): Predictions Of RETURN To HIGHER RATES Have Been DEAD WRONG. A PARADIGM SHIFT? Get Used To LOW, LOW RATES!

  http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-27/get-ready-for-low-interest-rates-for-a-very-long-time

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @DS
  Ziet u bij een crash bankaandelen als het minst veilig ?
  En wat zijn sectoren die grote klappen krijgen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bankaandelen, ALLE bankaandelen, zijn uitsluitend voor traders,
   maar niet voor beleggers. Niemand kan bankaandelen beoordelen,
   want doorzichtigheid van de sector is ver te zoeken.

   Aandeelhouders en obligatiehouders en zelfs grotere deposito's bij
   banken, dragen in deze tijd een onevenredig groot risico!

   In een Crash zijn vooral de cyclische aandelen het meest kwetsbaar.

   DS

   Verwijderen
 23. Een oplossing?

  http://armstrongeconomics.com/2015/03/29/solution-conference/

  http://armstrongeconomics.com/2015/03/29/debt-equity-swaps/

  http://armstrongeconomics.com/2015/03/29/thinking-outside-the-box-yes-there-is-a-whole-lot-more-than-meets-the-eye/

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Bedankt!
   Armstrong lijkt af en toe af te dwalen naar onwerkelijke oplossingen,
   maar vast staat, dat het ondenkbare dreigt te gebeuren. De volgende
   fase van de crisis is juist de meest spannende.

   DS

   Verwijderen
 24. @

  FYSIEK KASGELD wordt nog veel moeilijker:

  From September onwards, people who live in France will not be allowed to make payments of more than 1,000 euros ($1,060) in cash, down from 3,000 now. The cap for foreign visitors, left higher for reasons that include facilitating tourism, will be cut to 10,000 euros from 15,000.

  Any cash deposit or withdrawal of more than 10,000 euros over a single month will be automatically signaled to the Tracfin anti-fraud and money laundering agency.

  The authorities will have to be notified over transfers of more than 10,000 euros - for instance cheques, pre-paid cards or gold - by freight within the European Union.

  Someone changing more than 1,000 euros in cash into another currency will have to show an identity card, down from a previous threshold of 8,000 euros.

  http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-france-security-financing-idUSKBN0ME14720150318?irpc=932

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Allereerst chapeau voor uw tomeloze inzet ,vooral met uw video's. U blijkt heel veelzijdig !

  HET MONETAIRE PRO-BUBBEL-BELEID IS GEDOEMD TE MISLUKKEN:
  .......De financieele sector zal gesaneerd worden... NA de volgende crisis
  maar ook : het gebeurt onverwachts........

  Mij is niet duidelijk of u de CB ziet ingrijpen bij de volgende crisis of dat zij de crisis
  zullen inluiden omdat ze het onverwachts zullen doen.

  Wilt u dit dilemma verduidelijken?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Wat mij bezig houdt, is, dat men niet voorbereid is op een onverwacht
   ingrijpen van de FED. Een renteverhoging, die, ondanks de twijfels,
   TOCH doorgaat.

   Let vooral op JAMES BULLARD van de St Louis FED: Hij is nog wel
   degene, die de economie slechts 1% ziet groeien!

   http://blogs.wsj.com/economics/2015/02/27/feds-bullard-delaying-interest-rate-increase-much-longer-creates-risk/

   DS

   Verwijderen
 26. @DS
  In uw laatste video lijkt u te pleiten voor korte termijn (staats) obligaties.
  Ik neem aan dat u dit als als cash deel in een portefeuille bedoeld, en Nederlandse Staatsobligaties uw voorkeur hebben? Denkt u dan aan 3 maands of 1 jaar?
  Ik neem aan dat lange termijn Treasuries ook nog uw voorkeur heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   1-jarig kort papier, bij voorkeur Nederlandse Staatsleningen of Treasuries,
   verdient de voorkeur, maar dat hangt af van ieders profiel. Voor langere
   termijn, blijft de voorkeur voor 30-jarige Treasuries onverminderd van
   kracht.

   Let wel: niet teveel letten op tijdelijke fluctuaties! Gewoon 'wegleggen'.

   Kasgeld, dat benodigd is voor het betalen van rekeningen, kan op
   een bankrekening blijven.

   DS

   Verwijderen
 27. Een renteverhoging, die, ondanks de twijfels,TOCH doorgaat.

  Zal een geringe stijging niet door de markt vrijwel rimpelloos geabsorbeerd worden?

  en hoe kan het uw visie voor treasuries/kwaliteitsobligaties kort/lang ondersteunen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Misschien niet. De markt rekent NIET op een rentestijging.

   Maar een rentestijging aan het korte eind, vlakt de Yield Curve af,
   dus het rendement aan de lange eind blijft gelijk of daalt.

   Een eventuele rentestijging is dus NIET dankzij de economie, maar
   om de speculaties met hefbomen af te koelen.

   DS

   Verwijderen
 28. Einde van het jaar afkoeling in China de TLT staat dan veel hoger. Waar denkt U ongeveer aan dan?
  Een renteverhoging, die ondanks de twijfels toch doorgaat, gooit dat dan geen roet in het eten, zodat de TLT veel lager komt te staan bv. op 100

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De TLT richting 100 is zeker NIET mijn scenario. Eerder richting 150.

   Uit alles blijkt, dat de economie NIET uit de startblokken komt, dat
   stagnatie en deflatie structureel zijn en dat CHINA OMVALT bij
   0% groei.

   Een eventuele rentestijging vindt plaats onder druk van bepaalde
   krachten, zoals een Congress, dat nu Republikeins is en de FED
   heel kritisch onder de loep neemt. Daarom lijken de verwachtigen
   van 'eeuwige' reflatie ONTERECHT.

   DS

   Verwijderen
 29. @ DS: Tijd om tijdelijk contrair te gaan denken.....?

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-29/how-diy-bond-traders-displaced-wall-street-s-masters-of-universe

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @GRIJZE LEEUW:

  De TREASURY markt mag dan beschouwd worden als de meest liquide markt
  ter wereld, maar die verhandelbaarheid is een SCHADUW van vroeger.

  De stukken zijn merendeels in 'vaste' handen en handelaren mogen niet veel
  meer 'op de boeken' hebben. Electronische handel groeit.

  Daarom zullen we waarschijnlijk bij de volgende crisis ontdekken, dat vele
  beleggingsfondsen en ETF's van obligaties DICHTGAAN. Het kan jaren
  duren, voordat men zijn geld weer ziet.

  Vooral op advies van Howard Marks van OAKTREE, de legendarische
  miljardair fund manager, heb ik daarom besloten om vanaf April a.s.
  uitsluitend RECHTSTREEKSE beleggingen te suggereren en ALLE
  gemeenschappelijke beleggingen, zoals beleggingsfondsen en ETF's,
  met enige uitzonderingen, TE MIJDEN.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ DS: uitsluitend RECHTSTREEKSE beleggingen te suggereren en ALLE
  gemeenschappelijke beleggingen, zoals beleggingsfondsen en ETF's,
  met enige uitzonderingen, TE MIJDEN.

  Is dit ook op TLT en MINT van toepassing ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik heb de neiging om een radikale beslissing te nemen, maar ben nog
   niet zeker over de mogelijke uitzonderingen.

   DS

   Verwijderen
 32. @

  Re: TREASURIES:

  Stephen Alpher, SA News Editor
  In what would be the longest winning streak in more than a decade, U.S. Treasury bonds are on pace for their fifth straight quarterly price gain, with the yield on the 10-year note of 1.95% comparing to 2.17% at the year's start.
  The last time the yield fell for five straight quarters was March 2001.
  Overall, the Treasury market has punched out a total return in Q1 of 1.48% following a return of 5.05% in 2014.
  The Fed is hellbent on tightening monetary policy, but - as good as long-term Treasurys have performed - the yield differential with the rest of the developed world continues to grow and continues to drive foreign money to U.S. shores. Ten-year Bunds are yielding 0.191%, 10-year Gilts 1.57%, and Spain and Italy 10-year paper yields less than 1.3%

  Er komt zeker een tijdelijke pauze, maar de Bullmarkt blijft in tact

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 33. uitsluitend RECHTSTREEKSE beleggingen te suggereren en ALLE
  gemeenschappelijke beleggingen, zoals beleggingsfondsen en ETF's,
  met enige uitzonderingen, TE MIJDEN.
  Bij een beleggingsfonds , een sicav of nog beter een gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal dat voldoende gespreid is (gemengd fonds) blijft men toch steeds eigenaar van de onderliggende beleggingen, dus waarom kan dit geen alternatief zijn ? Fondsen zoals Carmignac Patrimoine en Ethenea-Aktiv worden flexibel beheerd (anticiperen ook op wat komen gaat) en zelfs al de beheerder failliet gaat blijft de intekenaar voor zoveel procent eigenaar van alle onderliggende activaklassen , so why worry ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Men blijft wel eigenaar van de onderliggende stukken, maar als slechts
   5% opeens onverhandelbaar wordt, dan moet het fonds sluiten en
   moet men, voor onbepaalde tijd, wachten op zijn geld.

   Dit geldt allang voor Private Equity en Hedge Funds, waar men vaak
   heel lang moet wachten, voordat volledige uitbetaling mogelijk is, zelfs
   na de contractuele termijn.

   Dit geldt ook voor Onroerend Goedfondsen, die heel lang illiquide
   kunnen worden en duizenden beleggers wachten al jaren op hun geld,
   ookal lijken de onderliggende waarden goede rendementen op te
   leveren. Maar met 70% hypotheek, is het eigenlijk NIET meer van
   de belegger. De geldschieter heeft het voor het zeggen.

   De crisis van 2008 begon bij de Geldmarktfondsen, waar de opvraging
   van ingelegde gelden opeens moest worden opgeschort, omdat een
   bepaald percentage was belegd in CDO's en CLO's, etc.

   Verder maakt bijna elk beleggingsfonds gebruik van derivaten om het
   rendement op te krikken of om te 'hedgen'. Daar schuilen natuurlijk
   ongelofelijke gevaren!

   De grote test moet nog komen, maar ik wil die NIET meer afwachten.

   DS

   Verwijderen
  2. Dus we moeten uit de TLT,ZROZ,MINT SVH etc en daar treasuries kort/lang voor kopen. Maar dat blijktnu juist zo lastig of is dit misschien toch via de ABN mogelijk?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @ Anoniemen DS: blijft men toch steeds eigenaar van de onderliggende beleggingen,

   Zover ik begrepen heb is men economisch eigenaar maar geen juridisch eigenaar van de onderliggende stukken van een beleggigsfonds, iigv van ETF, daar heb ik toelichting op van Rabobank.

   GL

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   Voor de kleinere belegger zijn rechtstreekse beleggingen vaak
   buiten bereik, vanwege het minimum bedrag, dat benodigd is.

   Daarom zullen we waarschijnlijk gedwongen zijn om indirecte
   beleggingen te blijven suggereren met de nodige CAVEATS en
   kanttekeningen.

   DS

   Verwijderen
  5. @GRIJZE LEEUW:

   Herstel! Bij ETF's en Funds is de belegger GEEN EIGENAAR van de
   onderliggende waarden, behalve bij een speciaal type ETF:

   Exchange-Traded Grantor Trust
   This type of ETF bears a strong resemblance to a closed-ended fund but, unlike ETFs and closed-end mutual funds, an investor owns the underlying shares in the companies that the ETF is invested in, including the voting rights associated with being a shareholder. The composition of the fund does not change; dividends are not reinvested but instead are paid directly to shareholders. Investors must trade in 100-share lots. Holding company depository receipts (HOLDRs) are one example of this type of ETF.

   http://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/08/etf-mutual-fund-difference.asp

   Exchange-Traded Fund (ETF): ETFs are funds – sometimes referred to as baskets or portfolios of securities – that trade like stocks on an exchange. When you purchase an ETF, you are purchasing shares of the overall fund rather than actual shares of the individual underlying investments.

   https://www.wellsfargo.com/financial-education/investing/investment-types/

   Let op Arbitrage Trading!

   Here's how arbitrage sets the ETF back into equilibrium. The ETF's trading price is established at the close of business each day, just like any other mutual fund. ETF sponsors also announce the value of the underlying shares daily. When the ETF's price deviates from the underlying shares' value, the arbitragers spring into action.

   http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/062705.asp

   DS

   Verwijderen
  6. ....Voor de kleinere belegger zijn rechtstreekse beleggingen vaak
   buiten bereik, vanwege het minimum bedrag, dat benodigd is....

   U denkt dan aan bedragen van 1 miljoen en meer?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  7. @HAROLD:

   Met 1 miljoen of meer kan men uit de voeten, maar sommige
   banken worden steeds strenger. Met minder dan 1 miljoen,
   wordt men vaak wel gedwongen om rechtstreekse beleggingen
   op te geven. Toch blijven zoeken naar mogelijkheden, want
   rechtstreekse beleggingen lijken nu pure noodzaak geworden,
   vanwege alle spelletjes bij gemeenschappelijk beleggen. Er is
   niet voor niets 'window dressing'! Dat betekent, dat de belegger
   NIET weet, wat er tussentijds gebeurt en maar goed ook.

   DS

   Verwijderen
  8. Tip: Bij DeGiro zou ik rechtstreeks US treasuries kunnen kopen vanaf een tegenwaarde van 50000 euro, met minstens 75 euro extra opslag per transactie. Dat is me telefonisch meegedeeld. Nog niet gedaan. Maar ik weet nog niet of dat daar ook geldt voor een Custody-account.
   Aan welke series zou ik moeten denken, mijnheer Schmull?

   Verwijderen
  9. @ANONIEM:

   Dat hangt af van uw profiel. De voorkeur gaat nog steeds uit naar
   30-jarige Treasuries, maar vergeet niet de enorme rit, die we achter
   de rug hebben. Als men koopt, koopt men voor de komende JAREN.

   DS

   Verwijderen
 34. Beste heer Schmull,
  U heeft meerdere keren aangegeven dat obligaties als onderpand de basis vormen van een schuldeconomie,tenminste als ik u goed heb begrepen. Wat zijn de zgn 'red flags' waar we op moeten letten waaruit blijkt dat het kredietsysteem met obligaties als onderpand op zijn laatste benen loopt?

  Met dank!

  Mvg
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   De 'Red Flag' is negatief rendement. Want dat is voornamelijk het
   gevolg van een tekort aan kwaliteitspapier. Het is een teken van
   wanhoop. Het is de wereld op zijn kop.

   Een financieel systeem met negatieve rente kan onmogelijk
   functioneren, maar gaat kapot. Het is alsof de slang zichzelf opeet.
   ALLE financieele instellingen vallen een voor een, na verloop van
   tijd, gewoon om. Het is niet alleen een Rood Licht, maar Einde
   Verhaal.

   DS

   Verwijderen
 35. @ds
  Als kredietwaardige landen als VS, Canada, NL, etc. nog steeds begrotingstekorten hebben dan is er om deze tekorten te financieren, toch nog steeds (nieuw) aanbod van zgn kwaliteitspapier of zie ik iets over het hoofd?

  Mvg,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCEASAR:

   Kwaliteitspapier hangt af van de geschiedenis van kredietwaardigheid,
   dus of een land of een bedrijf gedurende lange tijd getoond heeft om
   aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Het is een kwestie van
   vertrouwen.

   Een begrotingstekort is slechts een gedeelte van het totale beeld en
   kan het gevolg zijn van bijzondere factoren. De enige tijd, dat
   Amerika een begrotings- en handelsoverschot had, was tijdens de
   depressie van de jaren '30!

   Men moet ook kijken naar het tekort als percentage van de totale
   economie en de eventuele economische vooruitzichten.

   De markt vertelt ons echter, dat heel veel papier uiteindelijk NIET
   te vertrouwen is en IN GEBREKE BLIJFT. Somber vooruitzicht!

   DS

   Verwijderen
 36. @
  Jort Kelder licht ons burgerinitiatief toe bij Sven Kockelmann!

  http://ooginoog.kro.nl/seizoenen/seizoen-10-2015/afleveringen/30-03-2015


  BeantwoordenVerwijderen
 37. @

  Het huidige GELDSYSTEEM vervangen door een 'onafhankelijk' COMITE,
  die beslist over de GELDHOEVEELHEID? Het wordt overwogen, maar er
  zijn veel voetangels en klemmen. Met ALLE potentieele nadelen van een
  'onafhankelijke' Centrale Bank monopolie.

  Existing Fatally FLAWED FIAT CURRENCY System Of #FRACTIONAL RESERVE BANK Lending & Deposit Insurance ON THE BLOCK?

  http://www.safehaven.com/article/37171/iceland-ponders-radical-money-plan-including-elimination-of-fractional-reserve-lending-and-deposit-insurance

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Verhelderend interview met Pieter Lakeman . Goede info over bedreigingen mbt ons pensioen dankzij oa de DNB.

  https://www.youtube.com/watch?v=KIfR4WQnEDY&feature=youtu.be

  uw commentaar?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Bedankt. Een goed gesprek.

   De DNB leest de les aan pensioenfondsen, verzekeraars en banken,
   omdat er een financieele crisis is (geweest). Natuurlijk willen zij de
   vrije hand, maar de wereld is veranderd. De Staat moet erachter staan
   als zij dreigen om te vallen.

   Lang-lopende staatsobligaties ZEER riskant? Zelfs als de rente weer
   naar 3 of 4% gaat, is er alleen PAPIERVERLIES. Over 30 jaar krijgt
   men op 100 uitbetaald. Dat is het enige, wat relevant is, want er
   moet sprake zijn van het voldoen aan lang-lopende verplichtingen. Dus
   NOMINAAL is er geen verlies, naast de rentebetaling als extraatje.

   Maar als men belegt in riskante activa, zoals aandelen, kan men ALLES
   verliezen. In die periode, verdwijnen minstens eenderde van alle
   bedrijven. Tijdens Bearmarkten, storten ze 70% in. Probeer dat maar
   eens goed te maken. Dan moet je weer 140% stijgen, om gelijk te
   komen.

   Er is natuurlijk plaats voor riskante activa als deel van de portefeuille.
   Maar voor die instituten gelden andere regels dan voor particulieren.

   Daarbij komt, dat niemand de illusie moet hebben, dat pensioen-
   fondsen 'zelfstandig' KUNNEN zijn. Als de Staat geld nodig heeft,
   dan zijn ze vogelvrij: kijk maar naar Griekenland, Portugal, Argentinie,
   etc.

   Is pensioengeld ons 'eigen' geld? Is een bankdeposito ons 'eigen'
   geld? JURIDISCH NIET.

   Men kan wel tegen het systeem schoppen, maar begin DAN je
   EIGEN pensioenfonds en men kan dan doen, wat men wil. Dit
   is trouwens de richting, waar het naar toe gaat in Amerika en
   Groot-Brittannie. Het risico is, dat de leek dan de mode achterna
   loopt en TOCH 50% verliest.

   DS

   Verwijderen
 39. Wat is uw mening over de AIIB in relatie tot de VS?


  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De AIIB is een enorme flater voor Amerika, met name Obama. Het
   is meer symbolisch, maar het klimaat was rijp, na de blunders van
   de NSA-afluisterpraktijken:

   http://uk.businessinsider.com/us-allies-joining-asian-infrastructure-investment-bank-aiib-embarrassment-2015-3

   DS

   Verwijderen
 40. Ook in USA komt men tot conclusie dat renteverhoging lastig wordt. Banencijfer zwaar teleurstellend en eerdere cijfers neerwaarts bijgesteld. Goed voor TLT!
  Ligt volgens economen niet alleen aan de olieindustrie, maar ik zie daar wel veel ontslagen en productiebeperking.
  Streetrunner.
  Prettige paasdagen allen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De winter was wel lang, he? De hoofdreden lijkt de sterke Dollar. Die
   zal dan ook wel weer wat gaan verzwakken, omdat Amerika er een
   stokje voor zal steken, zoals uitstel van renteverhoging of nieuwe QE.

   Toch zijn de lange termijn vooruitzichten van de Dollar uitstekend.
   Die 80% wereldschuld in Dollars is niets anders dan een enorme
   'SHORT', die ervoor zorgt, dat de trend in het komende decennium
   OMHOOG blijft tegenover bijna ELKE valuta.

   QE leidt NIET tot economische groei of meer inflatie. Het is gewoon
   een Asset Swap en verandert de totale geldhoeveelheid NIET.

   DS

   Verwijderen
 41. "Herstel ! Bij de ETF's en de Funds is de belegger GEEN eigenaar ..." graag enige toelichting want eerst wel eigenaar dan enkel economisch maar niet juridisch en vervolgens compleet niet...Ik heb het hier vooral over de beleggingsfondsen/sicav's, hoe moeten we dit correct evalueren : een tijdelijke sluiting als 5% van de onderliggende waarden onverhandelbaar wordt...is dat altijd zo ? tijdelijke sluiting kan uiteraard evolueren naar langdurige sluiting...maar uiteindelijk kan de restwaarde toch altijd uitbetaald worden eventueel na gerechtelijke procedure als de beheerder niet mee wil ? Is er dan helemaal geen enkele garantie als 'economisch' eigenaar want (bevoorrecht) schuldeiser is men helemaal al niet maw welke vlag dekt welke lading ???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als men een aandeel koopt in een ETF of Beleggingsfonds, dan krijgt
   men de beschikking over een bepaald percentage van de portefeuille
   van het totale fonds.

   Men is geen directe eigenaar van enig bezit van dat fonds. Dat bezit
   kan elke dag trouwens verschillen.

   Sommige bezittingen zijn meer verhandelbaar dan andere. Men moet
   dus als belegger aannemen, dat de verhandelbaarheid van het gehele
   fonds die van de afzonderlijke bezittingen NIET te boven mag gaan.

   Vele markten zijn al relatief illiquide, maar vele fondsen laten
   opvragingen nog toe, zolang het niet stormloopt. Want anders
   gaat het fonds dicht. Kan soms heel lang duren. Dat zijn
   nu eenmaal de risico's van gemeenschappelijk beleggen. Dat
   soort beleggen werd erg populair, vanwege professioneel beheer
   en spreiding. Maar men negeert vaak, dat men geen enkele
   zeggenschap heeft over beleid, extra kosten en eventuele
   beperkingen ('gate': voordat men zijn geld krijgt, moet men in
   de wachtkamer).

   Rechtstreeks beleggen biedt minder spreiding, maar men is vrij
   om te allen tijde te handelen. Als men toevallig een illiquide aandeel
   of obligatie bezit, dan heeft men pech gehad.

   Daarom is beleggen risicovol en NIET voor iedereen.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Dit geldt OOK voor een gemeenschappelijk pensioenfonds. De uitkering
   hangt af van het wel en wee van de beleggingen. Als die toevallig
   onverhandelbaar zijn, zoals Private Equity, Hedge Funds en andere
   alternatieve beleggingen, met hun zogenaamd aantrekkelijk
   rendement, dan is de gepensioneerde de klos. Daarom is het
   veel beter als ieder een EIGEN pensioenpot opbouwt, weliswaar
   met discipline en regels om speculaties te voorkomen. Maar DAN
   heeft men zijn eigen toekomst wel in EIGEN HAND, net zoals
   het kopen van een eigen huis. Als men DAN pech heeft, dan
   heeft men het aan zichzelf te wijten.

   DS

   Verwijderen
 42. Waarom is de remte in USA veel hoger dan bij ons? Is dat vamwege de staat economie? Ik begrijp niet zo goed waarom beleggers in EU bereid zij vele jaren te lenen tegen de helft van de USA rente. Wat zien zij overhet hoofd als u de dollar veel veilger vindt? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn relatief veel
   gunstiger dan die van Europa. Dat verklaart het rente-verschil.

   Maar de hogere Dollar is wel minder gunstig voor de Amerikaanse
   economie. Import/Export is echter maar 13% van het Bruto Nationaal
   Product tegenover 30% van dat van Europa.

   Verder heeft Amerika een veel jongere bevolking dan die van Europa
   en helemaal van Japan. Daarom is er meer groei.

   De Superstimulering van de ECB zorgt er tijdelijk voor, dat de rente
   nog lager werd. Een lagere Euro helpt de economie op korte termijn.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank, maar waarom steken beleggers dan toch geld in Bunds en Europese obligaties? lagere rente en slechtere vooruitzichten. Dan wil je toch meer rente hebben dan in USA? Streetrunner

   Verwijderen
  3. @STREETRUNNER:

   Daarom gaat er OOK een flinke stroom van Euros richting Amerika,
   met name in Treasuries, die een hoger rendement geven. Er is
   sprake van een Euroglut, vooral doordat de ECB zoveel extra
   liquiditeit in het leven roept. Daarom verzwakt de Euro.

   Het dalende rendement van Euro-obligaties, inclusief de rommel
   van Zuid-Europa, is te danken aan 'frontrunning', voordat de ECB
   koopt. Verder speelt de deflatie mee, die nu in Europa heerst.

   Maar misschien exporteert Europa die deflatie naar andere,
   niet-Europese landen. Totdat die er genoeg van krijgen en
   handelsbelemmeringen instellen. Dan komt er nog MEER deflatie
   en nog lagere rente. Dat was het verhaal in Japan van de laatste
   20 jaar.

   DS

   Verwijderen
  4. @ DS: Dan komt er nog MEER deflatie en nog lagere rente

   Dit artikel en grafiek geeft aan dat de inflatie in de USA daalt door import consumenten prijzen. De consequentie van een sterke $.
   Uw visie dat de 10Y en 30Y Treasuries gaan convergeren met de Europese staatsobligaties en de JGB's wordt hier door onderbouwd.
   Goede tijden voor de ZROZ in visier?

   http://uk.businessinsider.com/markets-chart-of-the-day-april-6-2015-4

   GL

   Verwijderen
  5. @GRIJZE LEEUW:

   Mee eens. De hogere Dollar IMPORTEERT DEFLATIE. Het
   veroorzaakt een verkrapping van internationale liquiditeit en
   leidt tot een afkoeling van de wereldeconomie.

   Misschien probeert de FED dit getij te keren, maar tevergeefs.
   Want de hogere Dollar lijkt nog jaren aan te houden, omdat de
   excessieve internationale Dollarschuld heeft geleid tot een TEKORT
   aan Dollars. Het is een gigantische Short.

   Daarom zal ook Amerika nog lagere inflatie-cijfers te zien krijgen
   en nog lagere rendementen op Treasuries in de komende paar jaar.

   De ZROZ lijkt nog prima: de consolidatie van 139 naar 124 is gezond.
   Maar op de langere termijn chart. lijkt die uitgebroken naar boven.
   Dit bevestigt de Nul-coupon op de 30-jarige Treasury als wederom
   de beste belegging sinds 1981 (gemiddeld + 15% per jaar).

   DS

   Verwijderen
  6. @ DS : en leidt tot een afkoeling van de wereldeconomie.

   Omdat de VS niet het grootste deel van de wereldeconomie is, wordt het resterende deel van de wereldeconomie in $ minder waard bij een snel sterkere $. In nationale valuta groeien die 'niet $ landen dan soms wel'.

   Het leidt tot een afkoeling van de wereldeconomie, omdat het in $ gemeten wordt. Zou men dit eigenlijk niet tov. een gemiddelde valuta moeten meten. Het lijkt mij een groot probleem voor bedrijven en landen met grote schulden in $. Maar door de sterkere $ kunnen de meeste landen beter concurreren.

   GL

   Verwijderen
  7. @GRIJZE LEEUW:

   De VS is 19% van de wereldeconomie (op koopkracht basis),
   China 15%, Japan 5.40% en dan volgt de rest.

   Maar vele Amerikaanse grootbedrijven krijgen vaak de helft van
   hun winst en omzet buiten Amerika. Hun kosten zijn meestal
   in lokale valuta.

   Het is zonder meer waar, dat een devaluatie tegenover de Dollar
   kan leiden tot meer groei in lokale valuta's, plus geimporteerde
   inflatie. Dat is het spel, dat nu gespeeld wordt.

   De sleutelvraag is inderdaad in welke mate de duizenden miljarden
   in Dollarschulden, vooral van Ontwikkelingslanden (via Europese
   banken!) enige pijn gaan doen, zolang grondstoffenprijzen blijven
   teleurstellen. Kortom, zolang China afkoelt.

   De meeste analisten geloven, dat het allemaal wel mee zal vallen.
   Mee oneens! China is waar Japan was in 1989.

   De afkoeling van de wereldeconomie zal te wijten zijn, voornamelijk
   aan China en aan de gedwongen kredietinkrimping. Die Europese
   banken weigeren gewoonweg die Dollarschulden te herfinancieren.

   DS

   Verwijderen
 43. Beste heer Schmull,

  U heeft aangegeven dat QE een asset-swap is waarbij de geldhoeveelheid feitelijk niet veranderd. Als echter een staat obligaties uitgeeft om zijn tekorten te dekken welke vervolgens afgenomen worden door banken/ institutionele beleggers en deze (na verloop van tijd) inruilen bij een centrale bank zoals ECB, dan is er in feite toch geld gecreƫerd of te wel "verruimd"? Weliswaar via een omweg, maar toch.

  Dit werpt ook de vraag op in hoeverre er sprake kan zijn van een tekort aan obligaties en dus onderpand, als overheden onbeperkt obligaties kunnen plaatsen zeker als er een gegarandeerde koper in de markt is.

  Is dit juist? Zo niet, waar sla ik de plank dan mis?

  Dank en groet,
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Waar het om draait, is, dat voor en na QE, de Netto Financieele Activa
   ONVERANDERD blijven. Wat verandert, is de balans van het bankwezen,
   dat hun obligatie-gedeelte ziet dalen en hun bank-reserves ziet
   stijgen.

   Bank-reserves zijn deposito's van het bankwezen bij de Centrale Bank.
   Dit systeem dient om betalingen te vereffenen van banken onderling.

   In theorie kunnen bankreserves worden aangewend om krediet te
   expanderen. Maar dat hangt af van kredietvraag en kredietwaardigheid.
   Het bankwezen kan dus 'geld' scheppen via de uitgifte van leningen,
   die dan weer bankdeposito's in het leven roepen. De geldschepping
   is in ons systeem dus 'geprivatiseerd' (leningen op basis van
   deposito's zijn een MYTHE).

   De Centrale Bank kan inderdaad geld scheppen 'uit de dunne lucht',
   wat altijd al gebeurt om de geldhoeveelheid van de privesector
   (kasgeld, etc) op peil te houden.

   QE leidt dus tot meer bankreserves, maar NIET noodzakelijkerwijs
   tot meer krediet en dus NIET tot een grotere geldhoeveelheid (krediet
   IS geld).

   Begrotingstekorten worden altijd gefinancierd door uitgifte van obligaties,
   die echter wel door de Staat weer gekocht kunnen worden (zoals
   in Japan voor 100%).

   Er is een tekort aan kwaliteitsobligaties, die ook nog liquide zijn en
   geaccepteerd worden als onderpand. 90% van de obligaties
   VOLDOET daar NIET aan. Als het begrotingstekort daalt of als
   het begrotingsoverschot stijgt (zoals In Duitsland), dan neemt
   dat obligatietekort toe.

   DS

   Verwijderen
 44. Hedge Fund Legend Julian Robertson Warns Of A "Complete Explosion" Unless Fed Contains "Boiling, Bubble" Market :
  ............ certainly the Federal Reserve, the people that run their Treasury operations, are trying to create a bubble in bonds and they are doing it."........

  U blijft zo positief op de treasuries. Waarom blijven echter zoveel mensen wel die bubble in bonds zien ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Robertson is inderdaad een legende. Maar hij had een onderscheid
   moeten maken tussen rommel- en kwaliteitsobligaties.

   In een crisis, met Margin Calls, kan ALLES terug, behalve CASH.
   Maar de kwaliteitsobligaties komen direct weer terug, als de
   recessie aanbreekt. Iedereen wil dan Treasuries. Maar High-Yield
   en Hypotheekobligaties gaan de kelder in. Idem ditto voor
   aandelen, vooral de speculatieve en cyclische, die het onderspit
   delven.

   Maar zelfs als het rendement van Treasuries even stijgt of doorschiet
   naar boven, raad eens, wat de economie doet. Die verzwakt scherp,
   wat positief is voor Treasuries. En als deflatie NIET tijdelijk is,
   dan zijn riskante activa het haasje, NIET de Treasuries.

   DS

   Verwijderen
 45. @DS

  Via SNS Bank zijn deze treasuries verkrijgbaar:

  US TREASURY N/B 2.875% 2013-2043 15/05
  US912810RB61

  US TREASURY 3.125% 2012-2042 15/02
  US912828VB32

  Is dit veiliger dan TLT?

  Mvg,
  MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Rechtstreeks bezit is altijd veiliger dan indirect bezit. Maar kleinere
   portefeuilles hebben vaak geen keus en moeten wel beleggen via
   een ETF of een beleggingsfonds. De TLT lijkt nog vrij veilig, want
   er is weinig kans op illiquide deelnemingen!

   Bij de volgende crisis, stort men zich juist weer in Treasuries en
   zullen we zulke lage rendementen meemaken, die niemand voor
   mogelijk had gehouden.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze twee treasury bonds zijn genoteerd aan de beurs van Berlijn. Zijn er ook ISIN codes voor in Amerika genoteerde US staatsobligaties ?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Treasuries in Amerika hebben CUSIP nummers:

   http://www.ehow.com/how_5848949_bill-cusip-number.html

   http://www.ehow.com/about_6160166_cusip-number-treasury-bond_.html

   http://learnbonds.com/cusip-number/5766/

   http://finance.yahoo.com/quotes/BOND,cusip,number,lookup

   http://budgeting.thenest.com/cusip-number-treasury-bond-25561.html

   TreasuryDirect is alleen voor Amerikaanse ingezetenen met een
   Amerikaans adres:

   http://www.treasurydirect.gov/

   DS

   Verwijderen
 46. @

  KLUIZEN worden weer eens OPENGEBROKEN:

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-32207974

  Dus: verzekeren & spreiden!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   De totale waarde van de kluizendiefstal gaat £ 200 miljoen te boven!

   http://www.lbc.co.uk/huge-easter-heist-in-hatton-garden-107683

   Wat ook vraagtekens over veiligheid oproept, zijn de FREEPORTS,
   die velen gebruiken als belastingvrijhavens:

   http://www.economist.com/news/briefing/21590353-ever-more-wealth-being-parked-fancy-storage-facilities-some-customers-they-are

   DS

   Verwijderen
 47. @

  Over de Dollar, als de economie tegenvalt (terwijl de rente WEL zou worden
  VERHOOGD):

  GROSS (JANUS; ex-Pimco):

  The dollar has declined 3 percent against the euro since March 13 and Treasuries have gained 1.3 percent. Treasuries surged Friday after a report showed the economy added the fewest jobs since December 2013.

  “It’s not the trade of the century or the trade of the decade but I think it’s the trade of the year,” (A weaker Dollar)

  GUNDLACH (DoubleLine):

  he warned investors last month that they shouldn’t be contrarian and bet against the U.S. dollar.

  “Don’t do it,” he said on a conference call March 10. “The dollar, which has been a world leader, is going to be a world leader.”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-08/gross-regains-footing-with-bet-dollar-s-rally-won-t-last

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 48. http://www.marketwatch.com/story/time-to-take-your-treasury-bond-fund-profits-2015-04-06

  Geachte heer Schmull, graag uw mening, is het ect tijd voor verkoop?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ieder moet voor zichzelf beslissen om winst te incasseren in Treasuries
   of Dollar. Natuurlijk komen er tijdelijke consolidaties.

   Maar die posities worden aangehouden voor de langere termijn.
   Onderbrekingen van de trend horen bij het leven. Gewoon de ogen
   dichtdoen.

   De wereldeconomie ziet er veel zwakker uit dan verwacht, behoudens
   gebieden, die even een forse devaluatie hebben doorgevoerd, zoals
   de Eurozone.

   De TLT is zelfs uitgebroken naar boven, boven een structurele trend,
   dus dat zegt wel wat. Alle optimisten zullen verbijsterd staan over
   de recessie en de crash, die opeens toeslaan. Kwestie van tijd.

   DS

   Verwijderen
 49. Dimon over de treasuries.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-08/dimon-says-once-in-3-billion-year-treasury-move-a-warning-shot-?cmpid=yhoo
  Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mee eens! Het tekort aan Treasuries wordt nog VEEL ERGER. En die
   markt wordt nog wel beschouwd als de meest LIQUIDE markt ter
   wereld.

   Alleen al Japan is een potentieeele koper van $ 300 miljard:

   The $ 300 BILLION SHIFT To #TREASURIES From #JAPAN In Their HUNT For YIELD And QUALITY. Higher Dollar BOOSTS RETURNS

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-15/beware-the-300-billion-shift-into-treasuries-coming-from-japan

   DS

   Verwijderen
 50. @DS Bank Deposits No Longer Guaranteed By Austrian Government

  http://www.zerohedge.com/news/2015-04-09/bank-deposits-no-longer-guaranteed-austrian-government

  Had ik niet verwacht! Safer Banks, Nederland op nummer 7!!!

  Vele groeten, Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Bedankt! Een belangrijke ontwikkeling, die bij de meesten NOG NIET
   is doorgedrongen. Maar kapitaalcontroles komen onvermijdelijk,
   want de aarde gaat schuiven!

   DS

   Verwijderen
 51. De TLT is zelfs uitgebroken boven een structurele trend, dat ontgaat mij.
  Van$ 138 naar $ 129, maar waar ligt die trend kunt U het mij duidelijk maken.
  Bij voorbaat dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bij beleggen hebben we te maken met waarschijnlijkheden,geen
   zekerheden. Maar de Chart vertoont steeds hogere toppen in
   de laatste paar jaar, gevolgd door normale consolidaties:

   http://finance.yahoo.com/echarts?s=TLT+Interactive

   Die trend KAN een vingerwijzing zijn voor een nog hogere trend en
   wordt gezien als positief.

   Technische 'analyse' heeft zijn beperkingen en is geen wet. Maar
   momenteel lijkt de trend gunstig voor nog veel lagere rendementen
   in de Treasury-markt.

   DS

   Verwijderen
 52. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen