Translate

dinsdag 14 juli 2015

SALTO MORTALE!


SALTO MORTALE!

Salto Mortale! Telkens lijken sommige circusartiesten de grenzen van hun salto’s aan de vliegende trapeze te kunnen verleggen. Toeschouwers houden hun adem in voor schijnbaar nog nooit vertoonde salto’s. Maar aan alles is een grens en daarom is er een vangnet als die grens wordt overschreden. Zowel de Eurozone als China hebben onlangs huiveringwekkende salto’s laten zien, maar men kan terecht eraan gaan twijfelen of de autoriteiten in staat zijn om een effectief vangnet te spannen. Want het is toch overduidelijk, dat de wereld nu de nadagen beleeft van de zoveelste monetaire unie (de 150ste!) van ongelijksoortige culturen en van het zoveelste kaartenhuis, dat werd gebouwd met zogenaamd onbegrensde schuld. De ernst van de afloop van deze ontwikkelingen wordt door de meesten voorlopig nog genegeerd, omdat er nog blindelings vertrouwd wordt op het schijnbaar almachtige monetaire beleid van de Centrale Banken.


Als Griekenland, met een nog ondraaglijk hogere schuld in de komende 3 jaar, zonder zelfs enige schuldsanering (‘illegaal reddingsplan volgens het EU-verdrag!’), de Euro nu nog niet de das omdoet, dan zijn er nog genoeg andere hele zwakke medebroeders, die geduldig hun opwachting maken voor hun eigen drastische lastenverlichting. Deze tijdbom zal zeker ontploffen, want elke monetaire unie, zonder politieke eenheid en uniforme cultuur, is in het verleden uiteindelijk gesneuveld. De economische en politieke gevolgen voor een lidstaat, die niet in het gareel loopt of kan lopen, zijn op een gegeven moment ernstiger binnen zo’n unie, dan daarbuiten. Het einde van de Goudstandaard in de jaren ‘30, bijvoorbeeld, was een zegen voor de economie. Het barsten uit elk monetair korset leidt tot een hoop opluchting. Daarom zou Grexit voor Griekenland zoveel beter kunnen zijn, mits de externe Euroschuld tot sint-juttemis kan worden uitgesmeerd (honderden jaren, zoals de schuld van de Zuidzeebubbel).

De Euro, als tweede reserve-valuta van de wereld (22% van de valuta-reserves, terug van 27%), is aanzienlijk riskanter geworden. De Europese Centrale Bank blijkt haar rol als geldschieter in laatste instantie, om politieke redenen, niet te kunnen vervullen. Het bankwezen van elke lidstaat kan zomaar de nek worden omgedraaid. Zo’n monetaire unie, waar niemand voor elkaar wil of mag opdraaien (‘no bail-out clausule’!), is echt geen lang leven beschoren en zal de volgende wereldrecessie (de echte!) niet kunnen overleven. Zelfs haar voorganger in de jaren ‘90, de Exchange Rate Mechanism (ERM), bleek slechts een tijdelijke regeling, waarbij het Britse Pond het, ondanks alle plechtige ontkenningen, al spoedig voor gezien hield. Wat meteen het einde betekende van de recessie in Groot-Brittannie!


Er is helemaal geen akkoord over Griekenland! Wie hecht nog enige geloof aan de uitspraken van politici? Het bankwezen is naar de knoppen, met het grootste gedeelte van hun leningportefeuille in gebreke. Aandeel- en obligatiehouders, alsmede alle rekeninghouders, kunnen straks fluiten naar hun geld, want er is geen geld voor het deposito-garantiestelsel. De herkapitalisatie van de banken zou afhankelijk zijn van het verguisde privatiseringsprogramma, dat in een deflatoire depressie nooit kan functioneren. Intussen worden belastingen niet meer betaald, noch enige rente en aflossing op uitstaande leningen en zijn kapitaalcontroles voor onbepaalde tijd van kracht, binnen de Eurozone. De chaos is pas begonnen. Bovendien had Duitsland, de olifant in de kamer, duidelijk haar zinnen gezet op uitstoting (‘timeout’!) van Griekenland (‘om te beginnen’!), maar heeft dat proces waarschijnlijk even uitgesteld onder druk van Amerika, om geopolitieke en andere redenen. Nu kunnen de Amerikaanse hedgefunds nog even van hun Griekse gokpapieren af (want de kans op ‘Grexit’ was immers, volgens de gemiddelde financieele expert, hoogstens 20%!), voordat ook dit quasi-akkoord roemloos ten onder gaat. Wat zonder meer ook de stilzwijgende wens lijkt van Duitsland. Pas op, Duitsland wil af van al die andere lastige lidstaten binnen de Eurozone, die een totalitaire Groot-Duitsland in de weg staan. De grote Europese facade is niet meer.

Belangrijker is de nu openlijke scheiding der geesten tussen de twee peilers van de Eurozone, Frankrijk en Duitsland. Frankrijk is als de dood, dat de financieringskosten op haar staatsschuld weer zouden stijgen, vanwege een eventuele Grexit. De totale prive- en staatsschuld is nu een gigantische 280% van het Bruto Nationaal Product, 66% hoger dan in 2007. Het jaarlijkse Franse begrotingstekort dateert al sinds 1974! Verder lijkt ook Italie er steeds meer genoeg van te hebben. De totale prive- en staatsschuld is nu 259% (+55% sinds 2007) en haar begrotingstekort is 4.2% van het BNP. Afgezien van alle ongefinancierde pensioen- en andere verplichtingen! De economie van Italie is nog steeds 10% beneden die van 2007. Dit zijn geen tijdelijke, maar structurele uitdagingen, want beide landen zaten, voor de recente Euro-devaluatie, opgescheept met een overgewaardeerde Euro van tegen de 20%. Toch zal deze devaluatie het Europroject niet kunnen redden. De tijd dringt!

Het funeste van het Europroject is de trend naar toenemende dirigistische regelgeving en bureaucratie, waardoor de rol van Europa in de wereld steeds onzekerder wordt. Economische stagnatie is troef. Zuidelijk Europa is allang structureel niet concurrerend te krijgen en Noordelijk Europa weigert eenvoudigweg om, met haar beschamend hoge besparingen en overschotten op de lopende rekening, op te treden als locomotief van geheel Europa. Verder kan men niet langer om de vergrijzingsproblematiek in de komende decennia heen. Daarnaast gooien wanhopige migranten olie op het vuur, terwijl de oorlogen in het Midden-Oosten pas lijken te zijn begonnen. En niet te vergeten, de alarmerende gang van zaken in Oost-Europa. Als de olieprijs uiteindelijk terugvalt naar de marginale kostprijs ($10.- tot $ 20.-), wordt de Russische Beer, die zich flink herbewapent (net zoals China), pas echt gevaarlijk.


Maar China’s noodlottige harde landing stelt natuurlijk alles in de schaduw en is vreselijk voor de gehele wereld. Haar torenhoge totale schuld als percentage van de economie (300%+) en haar deflatie in groothandelsprijzen, blijken nu, tegen de verwachting van de arrogante autoriteiten in, niet te kunnen worden ‘verlicht’ door een kunstmatige, op aandelenkrediet gebaseerde (35% van haar BNP!), beurshausse. Het gehele Chinese beurswezen is in wezen, op unieke wijze, buiten werking gesteld! Elk beursherstel is nu tijdelijk. Aandelenverkopers riskeren arrestatie. Onderschat het effect daarvan niet. Opeens staat de internationale liberalisering van de Renminbi op losse schroeven. Een forse devaluatie is nu niet ondenkbaar meer, want de valuta-oorlog van Japan, de Eurozone en Zuid-Korea schreeuwt om een antwoord. De Chinese export van deflatie en overcapaciteit zal de wereld overspoelen. Het concurrentie-vermogen van de kwaliteitsproducten van bijvoorbeeld Duitsland zal dan ernstig worden aangetast, tenzij de Euro nog eens een flinke veer laat. Voor de orthodoxe lidstaten van de Eurozone, die hadden gerekend op een stabiele valuta, vergelijkbaar met de Deutschmark,  is een dergelijke ontwikkeling een toenemende gruwel. De animo voor het Europroject neemt bij hen dan zienderogen af.

De wanhoopsfase is duidelijk aangebroken. Alles wordt uit de kast gehaald om een beursinstorting, zoals die in China, in de rest van de wereld te voorkomen. De deflatoire krachten, aangewakkerd door de torenhoge wereldschuld als percentage van de economie, zijn echter zo sterk, dat vele hoogmoedige Centrale Banken, onder aanmoediging van de financieele belanghebbenden, niets liever zouden willen dan ook zo’n kunstmatige beurshausse tevoorschijn te toveren. ‘Slecht’ nieuws is immers ‘goed’ nieuws, want inflatie en rente blijven laag. En de Japanse beursinstorting van 1989 had toch ook weinig invloed op de rest van de wereld? Het internationale monetaire beleid bleef daardoor soepel. Wees dus blij om deze ‘tijdelijke’ terugslag in China. Dan kunnen de ‘insiders’ immers hun stukken kwijt aan de onnozele massa, die, bij de daarop volgende Crash, weer een hoge prijs moet betalen. De overgrote meerderheid van beleggers zal deze boot niet willen missen en rekent erop om tijdig het zinkende schip te kunnen verlaten. In werkelijkheid, zullen de meesten dan weer uiteindelijk met 80% het schip ingaan!

In deze tijd van ultrasnelle handel via flitscomputers (¾ van de beursomzet) echter, lijkt het risico van een Crash veel groter. Zelfs in China, waar particuliere speculanten nauwelijks 5% van de beleggingen uitmaken (tegenover 55% in Amerika) en waar de autoriteiten toch alles ‘onder controle’ zouden hebben, zag men geen Crash opdoemen, ondanks een 200% stijging in amper 18 maanden. Wie weet, moet men de mythe laten varen, dat een Crash uitsluitend plaats vindt, nadat het Grote Publiek zijn hoofd verliest. Hebben de Centrale Banken echt wel alles ‘onder controle’? De Zwitserse Nationale Bank bezweek toch onlangs, totaal onverwacht, onder de druk van de Euro-koppeling? Een beleggingsbeleid baseren op het vermeende monetaire beleid lijkt, op den duur, de dwaasheid ten top.


De schuldencrisis loopt pas ten einde, als er sprake is van drastische, niet symbolische, schuldsanering en herstructurering. Het ligt echter in de menselijke natuur om zoiets zo lang mogelijk uit te stellen en net te doen, alsof je neus bloedt. Zelfs bij een klein land, als Griekenland. Want elke Euro, die nog op de boeken staat, heeft een veelvuldige hefboom, vooral via derivaten, dus de potentieele pijn kan veel groter uitvallen dan verwacht. Dat toont aan, dat de Eurozone, als geheel, eigenlijk al failliet is, want haar financieele sector (500% van de economie tegenover 100% in Amerika) kon nog niet worden geherkapitaliseerd (onofficieele kosten minstens: $ 3000 miljard, oftewel 20% van het BNP). Ondertussen heeft het Europese bankwezen ook nog eens zo’n $ 9000 miljard (in geleende Dollars!) uitgeleend aan de Opkomende Landen, die verder wegglijden, vanwege de voortgaande instorting van de grondstoffenprijzen. Daarom is een harde landing in China zo gevaarlijk. Afgezien nog van de onvermijdelijke herkapitalisaties van het IMF en vele Centrale Banken zelf! Zonder een positief eigen vermogen is het immers einde verhaal. In 1934, ging bijna geheel Europa failliet, na 10 jaar van halve maatregelen. Dus laten de liefhebbers maar feestvieren en zelfs nog een beurshausse tevoorschijn halen, maar puinruimen ligt in het verschiet. Inderdaad wordt krediet, tijdens deze schulddeflatie, gedurende een gehele generatie, een heel vies woord.

DIEDERIK SCHMULL

14 Juli, 2015

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

=============

196 opmerkingen:

 1. @

  LACY HUNT (Hoisington) OVER Lange Termijn TREASURIES (MEE EENS!):

  Longtime bond bull team stays bullish
  Jul 14 2015, 13:19 ET | By: Stephen Alpher, SA News Editor Contact this editor with comments or a news tip
  Mostly long (and right) Treasury notes and bonds for years, Van Hoisington and Lacy Hunt say the recent backup in rates has brought prices of government debt to levels representing significant value for long-term investors.The duo highlight four misconceptions in the market, most notably that the poor performance of the economy this year is due to transitory factors. Rarely discussed anymore is money supply, but they note the M2 growth rate has slipped and the velocity is declining sharply.They also remind the Fed was forecasting 4.1% growth in 2015 six months ago, and has now lowered that outlook to 2.6%. Once expected to be 2.8%, the real GDP forecast for 2015 has been cut to 1.9%. The inflation rate forecast has also been cut by sixty basis points. "Transitory increases in long Treasury bond yields are not likely to be sustained in an environment of a pronounced downward trend in growth in both real and nominal GDP."

  http://seekingalpha.com/news/2628205-longtime-bond-bull-team-stays-bullish?uprof=37#

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Success!!! All hail Abenomics! Inflation Is Hitting Japanese Households Hard

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-13/careful-what-you-wish-for-abe-s-inflation-hits-japan-s-households

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Natuurlijk MISLUKT Abenomics. Want een Superdevaluatie leidt tot
   GEIMPORTEERDE inflatie, wat altijd een tijdelijk fenomeen is.
   Zo'n devaluatie is NOOIT eeuwig.

   Een valuta-oorlog lokt tegenmaatregelen uit. Tariefmuren, etc. Dus
   het is enorm KORTZICHTIG.

   In Japan is er nu een tekort aan jonge mensen, die de enigen zijn,
   die soms een salarisverhoging krijgen.

   Ondertussen profiteren Japanse bedrijven maar matig van die
   devaluatie, omdat zoveel fabricage allang is VERHUISD naar
   goedkopere landen.

   Abenomics was politiek stuntwerk. Japan BLIJFT gewoon
   in STRUCTURELE DEFLATIE en de bevolking BLIJFT afnemen.

   DS

   Verwijderen
 3. Willem Middelkoop in gesprek met economisch analyst, Kees de Kort

  https://www.youtube.com/watch?v=PQncMm0ptoU&feature=youtu.be

  Geert

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @

  SPECTACULAIRE ONTWIKKELING!

  Het IMF ziet GEEN BROOD meer in de Griekse Bailout!

  http://www.ft.com/cms/s/0/444a0bc8-2a46-11e5-8613-e7aedbb7bdb7.html#axzz3fuc1sJks

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als ik u goed begrijp is het nu verstandiger om het spaargeld op de bank voor het kopen van een huis, te beleggen in Treasuries?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ABE:

   U kunt gerust uw eigen huis kopen, liefst ZONDER hypotheek, want
   dan heeft men tenminste woongenot. Maar verwacht NIET, dat de
   prijs van uw huis stijgt. Het zal de neiging hebben om te dalen,
   want er zijn legers van 50+ ers, die van hun huis AF willen en toe
   zijn aan een service-flat. Maar een hypotheekvrij huis is ideaal
   in een structurele deflatie, die nog JAREN duurt.

   Mocht u geld OVER hebben, dus naast het benodigde geld voor
   rekeningen en belastingen, DAN valt te denken aan Dollars en
   TREASURIES om de komende storm uit te zitten.

   DS

   Verwijderen
 6. Beste DS
  ik was op zoek naar een boek welke de huidige crisis in historisch perspectief plaatst.
  Ik kwam deze tegen met vergelijkbare ideeën als de uwe.
  http://www.ftm.nl/column/deflatie-aantocht/

  De voorspelling is echter tegenovergesteld, ook hier wordt gekeken naar treasuries echter wordt een stijging verwacht.

  Graag uw mening

  Grt RB

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de originele versie van 2005 (die schreef Eric Mecking alleen) adviseerde hij de Staatsobligatie NL2023 7,5% (langjarig, toen nog 18 jaar tot 2023) te kopen om de crisis door te komen.
   Het was een uitstekend advies.

   GL

   Verwijderen
  2. @ROBERT BOS:

   Met alle respect voor Mecking, is een rente-stijging moeilijk
   voor te stellen in een tijd van dalende inflatie en economische groei.
   Men moet eerder kijken naar de 30-jarige, niet de 10-jarige,
   en dan ziet men, dat de rendementen naar beneden gericht
   blijven. De 10-jarige reageert op groei-verwachtingen, die steeds
   NIET uitkomen.

   Natuurlijk is de algemene mening, dat de rente niet meer KAN
   dalen. Ach, dat werd ook al 20 jaar gesteld in Japan. Al die
   voorspellers hebben nu een bloedneus. Het Japanscenario
   HERHAALT zich in de rest van de wereld. Heus!

   DS

   Verwijderen
  3. @ROBERT BOS:

   De grote leermeester is: A. GARY SHILLING

   Boeken: DEFLATION
   AGE OF DELEVERAGING

   http://www.bloombergview.com/contributors/a-gary-shilling

   DS

   Verwijderen
  4. Dank voor de info! Het boek gelijk besteld.ik ben even zoet!!

   Verwijderen
  5. @ DS en Robert Bos: 'Met alle respect voor Mecking'

   De nieuwe versie van 'Deflatie in aantocht' heeft Mecking samen met Elmer Hogervorst geschreven. Het artikel in FTM waar naar verwezen wordt is geschreven door Hogervorst.

   GL

   Verwijderen
  6. @GL @DS @..
   Het blijft opmerkelijk dat deze heren een stijging verwachten van us treasuries in een Deflatiescenario. mocht iemand het boek gelezen hebben, ik ben zeer benieuwd naar hun argumentatie.

   Verwijderen
  7. Inmiddels antwoord
   Zij zien de obligatiemarkten als een bubble en raden vooral goud en zilver aan.
   Voor de geinteresseerden
   http://youtu.be/H5WUWS7TGMI

   Meest fraaie voorspelling: een dieptepunt voor goud in eind juli 2015 en daarna parabolisch naar een hoogtepunt in 2018
   Erg knap als je dat juist kan voorspellen.....

   @DS: gelooft u in een nieuw systeem in de toekomst?

   Verwijderen
 7. '1984' Comes To Europe - The End Of Freedom Of Speech In Spain (Martin Armstrong)
  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-13/1984-comes-europe-end-freedom-speech-spain

  Is dit ons voorland ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Helaas niet alleen in Spanje! Naarmate de tijden veel moeilijker worden
   en de onrust toeneemt, zullen ALLE autoriteiten de vrijheid van
   meningsuiting beperken. Dit is al heel normaal in Rusland, China,
   Turkije, etc....

   DS

   Verwijderen
 8. Yanis Varoufakis and his battle behind the curtain. Here is the full transcript of an interview with him where he speaks frankly about the battle to save Greece.

  http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/07/yanis-varoufakis-full-transcript-our-battle-save-greece

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @

  GOUD zet haar BEARMARKT voort. Nieuw 5-jarig LAAGTEPUNT.
  De DOLLAR heeft voorlopig de wind mee. Inflatie BLIJFT dalen: de OLIEPRIJS
  STORT IN (Iran!): Olie op weg naar $ 40,-? en DAN naar $ 20,-? WOW

  http://uk.businessinsider.com/crude-oil-price-july-15-2015-7?r=US

  http://www.kitco.com/news/2015-07-15/-Dangerous-Time-To-Buy-Gold-As-GLD-Hits-5-Year-Low-Analysts.html

  http://www.kitco.com/charts/livegold.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @

  TURNER (Ex-Financial Services Authority - UK): Over GRIEKENLAND:

  Natuurlijk werkt het systeem in de Eurozone niet, want het is een Unie,
  gebaseerd op NO BAILOUT (anders verlies je de verkiezingen in eigen land).
  DUS komt er ook NOOIT een BANKUNIE, een centraal DEPOSITO-
  GARANTIE-stelsel en een centrale BELASTINGINNING. Niemand wil
  opdraaien voor de ander. Niemand wil elkaars giftige banksysteem
  garanderen. De stresstests van de banken waren een totaal LACHERTJE.
  Soevereiniteit is een ONOVERKOMELIJK obstakel, want Euroland is
  GEEN LAND, met de beste wil van de wereld niet.l

  In promising that Germany would suffer no debt write-off, Chancellor Angela Merkel made a promise she couldn’t keep. Worse, by maintaining that stubborn position, eurozone negotiators have ensured that the eventual write-offs will be even larger.

  Imagine if one were to suggest that banks operating in Illinois should be required to hold large portfolios of Illinois state bonds, with their deposits insured by an Illinois state insurance scheme, and the Illinois state government responsible for recapitalization, if needed. The proposal would be dismissed as economic lunacy. In such a system, a recession would create a self-reinforcing spiral of deteriorating public finances, rising fears of bank insolvency, and declining credit extension. And yet, if you replace “Illinois” with Ireland, Spain, or Greece, that is how things work in the eurozone.

  Greece’s debts are unsustainable. Adult negotiators have to face two realities: large debt write-offs are inevitable, and punishing Greece further will not put the eurozone on the path to financial discipline. For that, systemic reform is essential.

  http://www.project-syndicate.org/commentary/greek-debt-write-off-eurozone-crisis-by-adair-turner-2015-07

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Vlg brief Dijsselbloem aan de Kamer:
  Het IMF baseert zijn stelling op de verhouding tussen de schuld en de omvang van de Griekse economie. Volgens Dijsselbloem heeft het IMF bij het crisisoverleg van de eurogroep zondag echter nog aangegeven dat de zogeheten bruto financieringsbehoefte van het land een betere maatstaf is. 'De schuldenlast die daaruit voortvloeit is, door de lange looptijd en de lage rente van de Griekse publieke schuld, relatief laag', aldus Dijsselbloem.
  Dus niets aan de hand. Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Uw mening over goud blijkt correct. U stelt dat de dollar voorlopig de wind mee heeft. Kunt u svp toelichten wat u daarmee bedoelt ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Naarmate de wereldeconomie verslechtert, moeten de enorme
   Dollarleningen worden afgelost. Mocht de economie meevallen,
   dan stijgt de rente in Amerika het eerst. Mocht de Eurozone
   verder wankelen, stijgt de vraag naar Dollars. De Dollarstijging
   zou alleen tijdelijk worden onderbroken, als de FED opeens
   omdraait en overgaat naar QE4. Want kijk eens, wat CANADA
   doet! Die VERLAAGT de rente en de economische vooruitzichten:

   http://www.thestar.com/business/2015/07/15/bank-of-canada-cuts-interest-rate.html

   DS

   Verwijderen
 13. @

  Het NOODPOTJE, EFSF, wordt gevuld door ALLE EU-landen en zou, volgens
  de Europese Commissie, moeten worden gebruikt voor de redding van een lid
  van de Eurozone. Wat zullen we nou hebben! Olie op het vuur voor de
  anti-EU stemmers in het komende Britse referendum. Afspraken zijn dus
  NIETS waard.

  Dombrovskis zei dat hier een oplossing voor moet worden gevonden. Zo zou er iets geregeld kunnen worden in de vorm van een onderpand voor de niet-eurolanden, zodat ze beschermd zijn als Athene de lening niet terugbetaalt.

  http://www.z24.nl/economie/grieks-parlement-akkoord-met-noodplan-en-belastingverhogingen-575388

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @

  (GALLO - RBS): GREXIT KOST MEER DAN BAILOUT. (Een HAIRCUT is
  illegaal!)

  For German Finance Minister Wolfgang Schaeuble, the cost is secondary. He and his euro-area counterparts floated a proposal to their bosses at a July 12 summit to suspend Greece from the euro along with the prospect of a debt restructuring.
  “I don’t know, nobody knows, at the moment how this is supposed to work without a haircut,” Schaeuble said Thursday on Deutschlandfunk German radio, “And everybody knows that a haircut is incompatible with euro membership. That’s the situation.”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-16/lose-lose-pushing-greece-out-of-euro-is-costlier-than-write-off

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS: 'For German Finance Minister Wolfgang Schaeuble, the cost is secondary'

   Het is politiek zeer onrustig sinds afgelopen 'Griekenland' weekend in Duitsland. 64% van de Duitsers steunen Schäuble (en 62% Mw. Merkel). SPD, Grüne en Die Linke ageren tegen Schäuble en mw. Merkel. Ik heb eerder al geschreven dat veel Duitsers niet participeren in de huidige welvaart maar armoede lijden. Schäuble had politiek weinig tot geen ruimte om een andere positie in te nemen.

   En nu komen IFO en ZEW met voorstel 'de gift' aan Griekenland (resultaat van de laatste onderhandelingen) via verhoging van de door de Duitsers gehate solidariteitstoeslag op de belastingen te financieren. Immers de Euro is nu definitief de facto een transferunie geworden. Deze verhoging is deflationair, de burger heeft minder te besteden.

   Mi. kondigt zich de 'einmalige Vermögensabgabe' aan.

   49% van de Duitsers is tegen het onderhandelingsresultaat, 46% voor.

   http://fd.nl/economie-politiek/1111411/duitse-topeconoom-pleit-voor-solidariteitsheffing-voor-grieken

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Wat een verdeeldheid, wat een woede, ook in Duitsland. Maar als
   de kosten voor Noordelijk Europa eenmaal duidelijk worden, dan wordt
   de droom van Euroland eerder een nachtmerrie. Solidariteit lijkt
   veel minder dan vroeger.

   DS

   Verwijderen
 15. @

  SINGER - ELLIOTT Hedge Fund: CHINA CRASH VEEL ERGER dan Subprime
  crisis van 2007 -2008 (!):

  “The Chinese stock market is a fairly remarkable phenomenon and I think kind of a frightening one.”

  “It’s been 25 years of 7 percent growth,” said Erdoes. “No other country has displayed that. Not even the U.S. There’s a lot going on in the economy and it’s completely disassociated with the stock market.”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-15/billionaire-ackman-sees-china-stocks-as-worse-than-u-s-in-2007

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste heer Schmull,
  Nu het 3e hulppakket aan Griekenland op het punt staat werkelijkheid te worden, vroeg ik mij af wat dat betekent voor onze schuldpositie. Neemt die toe in de Eurozone en in het bijzonder in NL?

  Waar een betaler is (aflossingen en rente voor Griekenland), is ook een ontvanger (ECB, IMF, en wie nog meer). Worden ontvangen aflossingen en rente in mindering gebracht op de schulden van bijv. die van NL en andere kredietverstrekkende landen/ instituten?

  Ik krijg het gevoel dat wij belastingbetalers het onderpand zijn van uitgegeven obligaties die op hun beurt weer dienen als onderpand voor de kredietverstrekking door de CB's. Maar als er wordt afgelost, dan wordt de druk op de belastingbetaler als onvrijwillige pandgever niet verminderd, maar vloeit het naar de zgn. 1 procent?

  Of zit de werkelijkheid ietwat anders in elkaar?

  Met dank!
  Dutchcaesar

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Elk reddingspakket kost alle lidstaten geld. Nederland is een heel
   rijk land (veel rijker dan Duitsland) en kan het hebben, ookal is het
   vervelend en politiek gevoelig. Talloze andere lidstaten zijn straatarm
   en kunnen daar eigenlijk niet aan bijdragen. Vele landen zullen
   obligaties uitgeven en hun staatsschuld verhogen, om hun bijdrage
   te financieren.

   Maar de strenge begrotingseisen kunnen leiden tot belastingverhogingen.
   In ieder geval zet het een domper op het consumenten-sentiment.
   Het 'herstel' in Europa is dus dankzij de Euro-devaluatie, die
   tijdelijk is. Maar de harde landing in China zal straks flink
   roet in het eten gooien.

   DS

   Verwijderen
  2. Waaruit leidt u af dat Nederland veel rijker is dan Duitsland ? De schuldgraad van de Nederlanders is toch veel hoger dan die van de Duitsers ? Duitsland heeft veel meer hoogwaardige technologiebedrijven, investeert meer in R&D en ik heb ook het idee dat het opleidingsniveau hoger is.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Duitsland heeft nauwelijks gespaard voor de oude dag (pensioen-
   vermogen Nederland: 1000 miljard), terwijl de bevolking sterk
   vergrijst (de bevolking halveert in de 50 jaar, ondanks de immigratie).
   Het omslagstelsel loopt spaak en zal moeten worden vervangen door
   flinke belastingverhogingen voor de werkende jongeren en door
   verlaging van de pensioenuitkeringen.

   Verder heeft Duitsland haar banksysteem nog niet kunnen herkapitaliseren, wat zeker 30%+ van haar BNP zou kosten
   (Landesbanken! Deutsche Bank!).

   Geen wonder, dat Duitsland een echte monetaire unie met Nederland
   zou wensen. Want dan kan Nederland fluiten naar haar besparingen!

   DS

   Verwijderen
  4. Denkt u dan dat Nederland die "echte" monetaire unie zal afwijzen (het zogenaamde Kerneuropa) ? Wat is het alternatief, gezien Duitsland de belangrijkste handelspartner is ?

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Nederland behoeft helemaal niet in een monetaire unie te zitten met
   'kernEuropa'. Onze handelrelaties werden vroeger daar nooit door
   beinvloed. Het afwijzen van de Europese grondwet zo'n 10 jaar
   geleden, sprak boekdelen. Een EU is denkbaar met de voordelen,
   maar ZONDER de nadelen. De EURO was een waanzinnig idee,
   dat gelanceerd werd tegen alle waarschuwingen in. En nu Hollande
   even praten over een Euroregering! Triest en lachwekkend.

   DS

   Verwijderen
  6. Ik vraag me wel af hoeveel er van de pensioenvermogens overblijft na de schuldherschikkingen in (Zuid) Europa, gezien de pensioenfondsen daar toch een aanzienlijk deel van hun portfolio in aanhouden, en na aftrek van de extreem hoge schuldgraad van de Nederlandse consument. Daarnaast mag in de toekomst ook niet meer met hoge aardgasbaten gerekend worden.

   Verwijderen
 17. Interessant (teleurstellend)nieuws voor alle goldbugs.
  https://www.goudstandaard.com/goudvoorraad-china-stijgt-met-57-naar-1658-ton

  Velen geloofden al in een voorraad van 4000 ton. Enkele jaren horen we (oa van w. Middelkoop) dat de goudprijs al jaren laag wordt gehouden zodat de chinezen goud laag konden inkopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Hecht GEEN geloof aan alle verhalen over GOUD. Goudhandel is
   het grootste geheim in de wereld en alle gissingen zijn geen knip
   voor de neus waard. In China is het een STAATSGEHEIM.

   De Goudprijs wordt bepaald door vraag en aanbod, NIET door
   'manipulatie'. Kijk eens, hoeveel Goud uit de Goud-ETF's is
   gevloeid, zodra bleek, dat er helemaal geen hyperinflatie kwam,
   maar JUIST DEFLATIE.

   Dat de Goudprijs opzettelijk 'laag' zou worden gehouden voor
   bepaalde landen is een MYTHE. Natuurlijk moet China haar
   $ 3000 miljard aan reserves spreiden. Maar de Goudmarkt is
   PIEPKLEIN. Alles is in vaste handen. Slechts 5% is beschikbaar
   voor de handel!

   Wat opvallend toch, dat al die Chinese aankopen NIET hebben voorkomen,
   dat de Goudprijs sinds 2011 met meer dan 40% is gedaald!

   Goud, als percentage van de Chinese reserves, is nu LAGER dan in
   2009 en slechts 1.65% !

   http://www.cnbc.com/2015/07/17/reuters-america-update-3-china-gold-holdings-jump-57-pct-in-6-year-reserve-update.html

   DS

   Verwijderen
  2. @ROBERT BOS:

   Het eerste doel van China is om deel uit te maken van het IMF-
   mandje, maar dat is helemaal niet zeker (Amerika en Duitsland
   hebben gemengde gevoelens)

   Chinese state news agency Xinhua reported in March that Chinese Premier Li Keqiang has asked the head of the IMF to include the yuan in its special drawing rights (SDR) basket, currently made up of dollars, yen, pounds and euros.

   http://www.marketwatch.com/story/china-finally-says-how-much-gold-it-has-but-nobody-believes-it-2015-07-17?siteid=nwtpm

   DS

   Verwijderen
  3. @ROBERT BOS:

   CHINA GOUD

   “I’m shocked by how small the figure is,” Ross Norman, chief executive officer of dealer Sharps Pixley, said by telephone from London, referring to China’s gold reserves. “I don’t think I was alone in thinking they have accumulated three times as much.”

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-17/gold-shunned-as-price-set-for-longest-losing-run-since-february

   Philadelpia Gold & Silver Index (XAU) : MINUS 75% sinds 2011

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=XAU&insttype=&freq=2&show=&time=20

   DS

   Verwijderen
  4. GOUD en OLIE
   Goeroe Jim Rogers heeft hierin ook een scherpe visie
   http://www.profitconfidential.com/gold/jim-rogers-this-could-send-gold-prices-to-950-00/

   Verwijderen
  5. Korte rente us en QE4 met Peter Schiff
   http://youtu.be/Q_bghdJx87A

   Verwijderen
  6. @ROBERT BOS:

   Meer informatie voor wat het waard is!

   THE CASE OF CHINA'S MISSING GOLD

   https://smaulgld.com/the-case-of-chinas-missing-gold

   DS

   Verwijderen
  7. Nu bekend is dat de PBOC het verwachte goud niet in de kluizen heeft liggen komen plotseling verhalen los waar het dan wel ligt. Het wordt idd allemaal erg ONgeloofwaardig.

   Verwijderen
  8. @ROBERT BOS:

   Peter SCHIFF is al jarenlang de weg kwijt en heeft nooit begrepen,
   dat QE EEN GELDDRUKKEN is (het is een ASSET SWAP, zonder
   een verhoging van de geldhoeveelheid). In 2012 (!) voorspelde hij
   een Dollarcrisis en een Goudprijs van $ 5000 binnen 2 jaar:

   http://www.cnbc.com/id/49550053

   Hij zat goed met zijn voorspelling van de crisis in 2007, maar daarna
   ging het bergafwaarts. Dit vak zorgt ervoor, dat je 'nederig' wordt!

   DS

   Verwijderen
  9. @ROBERT BOS:

   Herstel GEEN GELDDRUKKEN is....

   DS

   Verwijderen
 18. @

  Mee eens. De ECB kan deze aardverschuiving NIET voorkomen

  (McWILLIAMS): #EURO ONE RECESSION AWAY FROM IMPLOSION. Italy, Spain, Portugal Are LARGE VERSIONS Of Greece

  You wouldn’t run a corner shop the way these bureaucrats try to run the currency. Have you ever seen a worse management style than staying up half the night to make mega-decisions at dawn?

  http://www.davidmcwilliams.ie/2015/07/16/we-best-get-working-on-a-plan-b-as-the-next-recession-will-kill-the-euro

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @

  De meest belangrijke ontwikkeling in de wereld voor de komende 10 jaar:


  (FP): #CHINA DESTROYED ITS STOCKMARKET In Order To 'SAVE' IT. It Chose The Nuclear Option And OUTLAWED SELLING

  For years, China has dreamed of Shanghai’s becoming a global financial center. Now, one analyst at the global investment firm Julius Baer told the Financial Times, “confidence in the local Chinese equity market has been shattered and is unlikely to come back anytime soon.” Just a few weeks ago, observers confidently predicted it was “inevitable” that domestic Chinese stocks would soon be added to the major global indices that serve as benchmarks for professional investors. Today, with a mere rump of China’s stock market trading at all, and with investors afraid they will be thrown in prison for selling at the wrong time for the “wrong” price, it’s inconceivable.

  https://foreignpolicy.com/2015/07/16/china-destroyed-its-stock-market-in-order-to-save-it/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Short squeeze?
  http://www.investing.com/analysis/market-report:-extremes-become-more-extreme-258651

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   De Smart Money is SHORT Goud en Zilver, maar de arme Goldbugs
   hebben nog steeds niet opgegeven en dromen van fantasieprijzen.

   Pas als Jan Publiek echt opgeeft en de helft van de Goudmijnbedrijven
   het loodje legt, is er kans op een bodem. Duurt nog JAREN, want
   het vertrouwen is weg bij de huidige generatie van beleggers. We
   zullen moeten wachten op een nieuwe generatie, die dan weer in
   Goud gelooft. TENZIJ Goud opeens een grotere rol gaat spelen in
   het monetaire systeem. Dat gebeurt alleen , NA de volgende
   economische depressie.   DS

   Verwijderen
  2. @

   FORBES: A MAJOR BREAKDOWN IN GOLD & SILVER ?

   http://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2015/07/19/did-a-major-gold-and-silver-breakdown-just-begin/

   DS

   Verwijderen
 21. The 30-year Treasury bonds will go to 2% by the end of this year, according to Shilling. It was 2.75% at the beginning of the year. That would produce a 19% return on a coupon-bearing bond and 27% on zero-coupon bond.

  Een citaat uit een forecast van shilling van begin dit jaar. Kunt u mij uitleggen waarom er een verschil zit van 8% tussen een zero bond en een coupon dragende obligatie? De coupon alleen verklaart dit verschil niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Het is altijd onverstandig om een tijdslimiet te noemen voor voorspellingen.
   Maar de richting is duidelijk, ookal zou het langer duren. Let wel, de
   algemene mening is, dat de rendementen zullen stijgen, niet dalen.
   Maar ik ben het met Shilling en Lacy Hunt eens, dat de rendementen
   in Treasuries nog JAREN zullen DALEN.

   Een ZERO COUPON is veel riskanter dan een rechtstreekse
   belegging in de 30-jarige Treasury. Een Zero Coupon heeft geen
   jaarlijks rendement zoals een obligatie, maar betaalt de nominale
   waarde uit op de afloopdatum. Een Zero Coupon wordt gekocht
   met een scherpe korting t.o.v. het nominale eindbedrag en moet
   gezien worden als een aggressieve, volatiele belegging. Het is
   de ALLERBESTE belegging in de wereld GEWEEST sinds 1981,
   die het 6.3 maal BETER heeft gedaan dan de S&P 500!

   Een gemakkelijkere manier om erin te beleggen is via de
   PIMCO 25-YR ZERO COUPON US Treasury ETF (ZROZ).

   http://www.investopedia.com/ask/answers/06/zerocouponregularbond.asp

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor de info!!
   ALS de fed de rente verhoogd is het echter niet het momentum om deze aan te kopen. De fed heeft toch een reputatie hoog te houden en moeten de belofte inlossen. Mogelijk tijdelijk..

   http://seekingalpha.com/article/2946666-zero-coupon-etf-zroz-could-get-interesting-soon

   Verwijderen
  3. @ROBERT BOS:

   Dit artikel dateert van Februari j.l., toen de ZROZ nog 135.- was.
   Inmiddels staat hij 107.-, wat 21% LAGER is (heel normaal, na
   de spectaculaire stijging van 40%+ in 2014).

   De eventuele, almaar aangekondigde rente-stijging van de FED is
   misschien allang verdisconteerd. Maar mocht die rente-stijging
   WEER worden uitgesteld, dan springt de ZROZ weer omhoog.

   Kijk eens naar de VERSNELDE INSTORTING van GRONDSTOFFEN-
   PRIJZEN. De markt vertelt ons, dat de wereldeconomie hard
   op weg is naar een VERZWAKKING, NIET een economisch herstel:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-20/commodities-drop-as-dollar-gain-routs-gold-on-fed-rate-prospects

   Analisten verwarren oorzaak met uitkomst. Want als de economie
   herstelt en dat een rente-stijging rechtvaardigt, dan STIJGEN de
   grondstoffenprijzen.

   Aan het eind van dit jaar is er een RECESSIE op komst,
   waarschijnlijk vanwege de harde landingt van China, met NOG
   verdere RENTE-DALING. Dus dan heeft 99% van de economen
   het WEER bij het verkeerde eind.

   DS

   Verwijderen
 22. @

  Wederom, een ernstige vrije val in GOUD in AZIE:

  http://www.kitco.com/news/2015-07-20/Gold-Pounded-to-5-Yr-Low-in-Asia-Trade-Rebounds-a-Bit-but-Still-Down.html

  http://www.kitco.com/charts/livegold.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @DS

  Ik zag net een documentaire op Al Jazeera over de invasie van de USA in Irak in 2003. Economische belangen speelde een rol werd beweerd, niet erg verassend.

  Hoe kijkt u aan tegen de positie van de USA in het midden oosten op dit moment?

  Het leek er even op dat Amerika door schalie-gas minder afhankelijk zou worden van olie en daardoor minder invloed zou willen uitoefenen in het midden oosten.

  Nu de olieprijs is gedaald en er een akkoord is met Iran (vast gerelateerd) is Amerika weer afhankelijk van olie uit het midden oosten.

  In mijn ogen slecht nieuws voor de stabiliteit in die regio. Hoe ziet u dit?

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Het gehele Midden-Oosten is allang begonnen aan haar eigen '30-jarige'
   oorlog, zoals Europa die eeuwenlang kende. Het Westen en Israel kunnen
   wel af en toe enkele bommetjes gooien, maar dat stopt die oorlog niet.
   Het uitschakelen van bekende figuren via drones vertraagt het een en
   ander hoogstens. Een grondoorlog van het Westen, na de debakels in
   Irak en Afghanistan, is politiek niet meer haalbaar.

   Desondanks is er nog enorme OVERPRODUCTIE, want iedereen
   heeft geld nodig. Iran zou haar productie nog kunnen VERDUBBELEN.

   De schalie-revolutie is maar een van de redenen voor de instorting
   van de olieprijs, die pas is begonnen, als de wereldrecessie zich
   aandient. Een prijs van $ 10.- tot $ 20.- is WEER mogelijk, want
   DAN pas stopt die overproductie. DAN pas stopt ook de trend van
   domme overnames door bijvoorbeeld SHELL en BG (die aandeel-
   houders heel duur te staan zal komen).

   Oorlog is een zeer lucratieve business, maar het politieke draagvlak
   moet er wel zijn PLUS het benodigde geld. BEIDEN zijn afwezig,
   TENZIJ Rusland en China opeens zouden doorgaan met militaire
   expansie. De beide laatsten schijnen de defensie-uitgaven scherp
   te hebben verhoogd.

   Het is zelfs niet meer zeker, wat Amerika zal doen in het geval van
   een wankel Saoedie-Arabie of Israel. Amerika is VEEL ISOLATIONISTISCHER geworden dan OOIT.

   In ieder geval, is een lagere energie-prijs zonder meer positief voor
   Amerika en Europa, ookal moet men de repercussies niet
   onderschatten wat betreft de energie-sector!

   DS

   Verwijderen
 24. @

  https://twitter.com/RudyHavenstein/status/623152557557288960

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   Bedankt! BELANGRIJK artikel. Helaas is deze Preview 'protected',
   dus geen copieen mogelijk!

   Newman lijkt nog conservatief met zijn 25% daling. Als dit eenmaal
   misgaat is een uiteindelijke daling van 80% waarschijnlijker. Wat we
   in het verleden meermaals hebben meegemaakt, zeker na alle
   factoren, die hij noemt. De gemiddelde 'expert' rekent er echter
   nog op, dat het nog 2 jaar 'goed' blijft gaan. JA,JA. We zullen zien.

   DS

   Verwijderen
  2. artikel /preview ook niet terug te vinden, niet via copy/paste google...enige andere traceermethode?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   http://www.cross-currents.net/charts.htm

   Ik ben er nog niet achter, maar misschien weet iemand een foefje
   om dit artikel te copieeren.

   DS

   Verwijderen
  4. In windows: printscreen toets (een van de functietoetsen bovenaan), vervolgens 'pasten' (Ctrl+V) in een plaatjes- of fotoprogramma.
   Nadelen: het kan maar in kleine porties en het worden plaatjes -geen tekst.

   HP

   Verwijderen
  5. Via een i-pad is zowel tekst als foto eenvoudig te kopiëren. Indien behoefte kan ik dit toesturen via mail of indien enkel behoefte is aan tekst hier in dit draadje.

   Verwijderen
  6. In uw mailbox!!
   Met Windows is er idd een protection for copy, via Apple NIET.

   Verwijderen
  7. Je kan de webpagina heel eenvoudig converteren in een PDF-document met:

   http://www.web2pdfconvert.com/

   Heb het net gedaan, werkt prima :-))

   Verwijderen
 25. @

  (ZH): DE GOLD 'FLASH CRASH' !

  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-20/last-nights-gold-slam-so-furious-it-halted-market-not-once-twice-and-funniest-explan

  Dit is HISTORISCH

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 26. No one believes these were normal selling activities. No right-minded seller would dump more than $2.5 billion in paper gold onto the market UNLESS the explicit purpose was to take down the price as far as could be managed. Then the question should naturally arise: Why? Cui bono?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De grootste verkooporder kwam uit CHINA. Margin Call. Aandelen
   mogen daar nu niet worden verkocht (gevangenis!), dus moet ALLES,
   wat los en vast zit worden verkocht. Teken van de Grote Depressie.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   DE CHINESE GOUDCRASH:

   http://www.smh.com.au/business/markets/gold-price-crashes-as-chinese-offload-20150720-gig1yp?stb=lkn

   DS

   Verwijderen
 27. @

  WEER iemand, die denkt, dat de rente echt gaat stijgen (zoals de FED dat
  ook wil, ookal gebeurt het straks WEER niet). Waarom zouden DALENDE
  grondstoffenprijzen betekenen, dat de wereldeconomie herstelt? De
  instorting van de grondstoffenprijzen wijzen juist op VERSTERKING van
  DEFLATOIRE KRACHTEN. De Dollar stijgt. omdat men de gigantische
  dollarschulden (80% van de wereldschuld is in Dollars) moet terugbetalen
  (Opkomende Landen zitten KLEM met hun $ 9000 miljard aan schuld bij
  EUROPESE banken!) en DAAROM is er zo'n vraag naar Dollars, NIET
  omdat de wereldeconomie herstelt. Integendeel!

  http://www.businessspectator.com.au/article/2015/7/21/financial-markets/why-gold-price-tumbling?utm_content=SocialFlow&utm_campaign=EditorialSF&utm_source=BusinessSpectator&utm_medium=Twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS: 'Waarom zouden DALENDE
   grondstoffenprijzen betekenen, dat de wereldeconomie herstelt?'

   In de jaren '90 daalden de grondstofprijzen toch ook? Is het niet een asset zaak dat beleggers kapitaal schuiven naar assetklasses. In de weinig periodes dat Treasuries en aandelen samen verlies maken of heel slecht presteren, zie je bv. goud (grondstoffen?) sterk stijgen. Verschuiven de beleggers dan niet het kapitaal naar de asset grondstoffen?

   Ook zie ik vaak dat als de $ duurder wordt de olieprijs daalt (in $)

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   In de jaren '30 steeg het Goudmijnaandeel Homestake Mining (thans
   deel van Barrick) met 1000%, uitsluitend vanwege het feit, dat
   Fysiek Goud verboden werd en de Goudprijs, van overheidswege
   werd verhoogd met 70% (Zilver moest worden 'gesteund' vanwege
   strategische redenen). Als de overheid niet had ingegrepen, dan
   waren Goud en Zilver net zo het haasje als alle andere grond-
   stoffen. Economische activiteit was immers op een laag pitje,
   totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

   Bij hoge en hyperinflatie is er inderdaad sprake van verschuiving
   naar 'harde' activa, zoals grondstoffen en onroerend goed (met
   scherpe onderbrekingen). Obligaties zijn DAN het haasje, maar
   aandelen in mindere mate, als 'vertegenwoordigers' van 'harde'
   activa (maar aandelen, na aftrek van inflatie, waren teleurstellend
   gedurende de inflatoire jaren '70).

   Een stijgende Dollar kan vele oorzaken hebben, maar bij (gedwongen)
   Dollarkredietinkrimping in een slechtere economie, stijgt de
   Dollar en daalt de Olieprijs. De omstandigheden wisselen elkaar zo
   af, dat er eigenlijk geen vaste vuistregels zijn. Er spelen talloze
   factoren een rol.

   DS

   Verwijderen
 28. @

  Zoals eerder gesteld, de 'sterkste' verlaat een monetaire unie gewoonlijk
  het EERST:

  (TELEGRAPH): GERMANY SHOULD LEAVE THE EUROZONE

  (TELEGRAPH): #GERMANY, With RECORD Curr Act SURPLUS, Should LEAVE #EUROZONE, As REBALANCING In Bloc Is GOING NOWHERE


  the surplus puts "all the burden of adjustment on countries with trade deficits, who must undergo painful deflation of wages and other costs to become more competitive."

  Having let the Grexit cat out of the bag, Mr Schaeuble and co. are now having to suffer the full extent of the implication that the monetary union is no longer sacred.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11752954/Why-its-time-for-Germany-to-leave-the-eurozone.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @

  DEFLATIE in aantocht! HYPOTHEEK AFBETALEN!

  MORE OLDER AMERICANS Are LOSING Their HOMES To #FORECLOSURE. Renegotiation Of Mortgages For Seniors Usually REFUSED

  Al and Saundra Karp bought their three-bedroom home in North Miami Beach for $77,000 in 1980. Over the years, they refinanced, partly to pay down credit-card debt, and their mortgage swelled to $288,000.

  Al, 86, kept working as a tax accountant into his late 70s. But Alzheimer’s disease forced him into retirement.

  The couple is getting by on about $2,500 a month in Social Security and Veterans Administration benefits, plus food stamps and help from their two sons. They stopped paying the mortgage and are fighting foreclosure in court. And they’ve failed to persuade the bank to modify their mortgage and lower the $1,900 monthly payments.

  To ease the stress and earn some cash, they perform old musical standards as the Karp Family – Saundra on vocals, Al on sax, son Larry on keyboards.

  “I’m trying desperately to stay here,” Saundra says. As for Al: “He thinks the mortgage is paid. He hasn’t got a clue.”

  http://www.miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article26336371.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @DS Misschien niet gezien in Essex, UK

  Schatrijk van uw pensioenpremie

  http://www.omroepmax.nl/zwartezwanen/uitzending/tv/zwarte-zwanen-2-schatrijk-van-uw-pensioenpremie-maandag-13-juli-2015/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   Bedankt! Tja, veel geld trekt van alles aan ALS STROOP.
   Het is heel goed, dat bepaalde praktijken eindelijk naar buiten
   komen. Maar ik heb wel het vermoeden, dat er veel is verbeterd
   in de laatste decennia.

   Maar naarmate men langer meeloopt, wordt men steeds cynischer
   over de 'goedheid' van de gemiddelde medemens. Toch had ik mezelf
   ooit beloofd, dat ik nooit zou meedoen, want als men zijn reputatie
   verliest, dan kan men het zijn leven lang vergeten. Niemand behoefde
   bij mij langs te komen met dubieuze voorstellen, zoals zelfverrijking, etc.
   Integriteit duurt het langst.

   DS

   Verwijderen
 31. Er is ook een deel 3 op dinsdag 14 juli. De essentie is hetzelfde. Er is geen toezicht op onze pensiioenpremies en de banken hebben vrij spel ( MORAL HAZARD).

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Schauble zou eens moeten kijken naar Amerika hoe het WEL moet. Dus meer hervormen ipv bezuinigen..
  http://www.cnbc.com/2015/07/20/whos-winning-on-greece-krugman-or-germany.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Krugman, zoals de meeste Amerikanen, begrijpt niet, dat Europa
   NIET kan worden vergeleken met Amerika. Men moet Europa
   NIET zien als een geheel en dus zal er regelmatig sprake zijn
   van een Crisis.

   Syriza, en dan vooral Varoufakis, begreep niet, dat men wel de middelen
   moet hebben om uit de Eurozone te stappen! De staatskas was leeg.
   Dus een nieuwe Drachma was geen optie.

   DS

   Verwijderen
 33. Daalt de goudprijs wel echt, of alleen omdat de Chinese overheid de aandelenmarkt gemanipuleerd heeft en partijen/chinezen nu gedwongen worden andere assets te verkopen. Razend spannend blijft deze tijd wel. Ik verwacht toch stabilisering goud komende maanden, tenzij de aandelen in China weer onderwerp worden
  Van ingreep. Doet me toch denken aan 1929 wat er in China gebeurt. Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De Crash in China EN de voortgaande Crash in de grondstoffenprijzen
   zijn VEEL ERGER dan de Subprime Crisis in 2007 - 2008. Misschien
   ook wel erger dan 1929 - 1932. Inderdaad heel spannend, omdat
   de meesten dit nog niet (willen) zien.

   Hopelijk kan Goud zich handhaven rond een niveau van $ 600 - $ 1000,
   want dan lijkt de langere termijn opgaande trend nog wel in tact.
   Voorlopig is het hek van de dam. Deflatie en hogere reeele rente
   zijn funest voor Goud. Al een hele tijd.

   Zoals eerder gesteld, staan de gigantische Dollarleningen nu op de
   tocht. Die zijn immers een 'Short' op de Dollar, die GEDEKT moet
   worden door AANKOOP van Dollars. De instorting van de
   grondstoffenprijzen, doordat China haar Model MOET veranderen,
   heeft immers het onderpand voor die leningen onderuit gehaald.

   Pas als de FED de rente NIET verhoogt en zelfs overgaat naar QE4
   (reflatie), kan de Goudprijs (tijdelijk) herstellen. Maar Goud moet men
   zien als een verzekering ONGEACHT de prijs. Want een nieuw
   monetair systeem zal niet kunnen zonder Goud.

   DS

   Verwijderen
 34. @DS,

  De huizenprijzen zijn reeds gedaald. Denkt u werkelijk dat vastgoed zal dalen naar 80% van de huidige prijs, zoals u in uw youtube-film aangaf? Dat lijkt mij heel erg fors en kan mij dit bijna niet voorstellen...?!

  LvH

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LvH:

   Een daling van Nederlandse huizenprijzen van nog eens 50%, na
   de reeds plaatsgevonden 30% sinds 2008, staat zeker op het menu.

   Hoofdoorzaken zijn vergrijzing, reeele inkomensdaling, economische
   stagnatie, aanzienlijke lastenverhogingen en natuurlijk DEFLATIE.

   Daarom is het zaak om de hypotheek zo snel mogelijk af te lossen,
   want dan maakt het niet uit, wat er gebeurt en u kunt op uw
   favoriete plek blijven wonen.

   Volgens alle indicatoren van huizenprijzen ten opzichte van de
   gemiddelde huur of van het gemiddelde inkomen en zeker ten
   opzichte van historisch gemiddelde waarde, is er nog een lange
   weg te gaan, voordat er kan worden gesproken van 'stabiele'
   huizenprijzen.

   De meest opzienbare statistiek is de gemiddelde huizenprijs NA
   inflatie, die over langere periodes, NIET is gestegen. Onderhoud en
   belasting knagen aan het huisbezit. Mocht er ooit een echte
   Schulddeflatie optreden, zoals in de jaren '30 (zeg nooit nooit!),
   dan kan men straks weer een grachtenhuis kopen voor 1 Euro.

   Onroerend goed is kredietgedreven en dat is de achilleshiel. Zelfs
   in het duurdere segment. In Londen is er heel gemakkelijk kans
   op een 50% + daling, want er zijn al zo weinig mensen, die het
   zich kunnen veroorloven. Veel vermogen is immers 'op papier'.
   Nog eens zo'n Crash als in China, en dan is het gebeurd. Het
   was 'bijna' gebeurd in 2008. Het gebeurt weer! Nee, die Centrale
   Banken kunnen hun foefjes NIET herhalen, ookal gelooft men
   dat nog steeds.

   DS

   Verwijderen
  2. Maar waarom dan nu een woning kopen, zelfs cash, als je het later voor veel minder kan krijgen ? Als je een adequate huurwoning hebt, is het toch rationeler het kruit droog te houden voor dag X, en zo de koopkracht te conserveren wanneer de schulddeflatie optreedt ?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Kopen of huren hangt af van de persoonlijke situatie. De 'bescherming'
   voor huurders verschilt scherp van land tot land. Niet overal zijn
   adequate huurpanden/flats beschikbaar, waar men bij voorkeur
   zou willen wonen.

   Maar inderdaad is het raadzaam om rekening te houden met de
   verwachte ellende voor degenen, die een huis denken te
   'bezitten' met hoge hypotheek. Als men dan toch moet kopen
   op de huidige prijzen, dan zo snel mogelijk de hypotheek
   verminderen en de eventuele nieuwe prijsdaling op de koop
   toe nemen.

   Woongenot is heel wat waard, ongeacht de prijs van de woning.

   DS

   Verwijderen
  4. In die optiek moet het kopen van een woning allicht eerder gezien worden als een consumptieve besteding dan als een investering, vooral als men van plan is later nog te verhuizen.

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Precies. Het is een niet-productieve investering, die niets oplevert
   (behalve woongenot), maar geld kost (onderhoud, belasting, etc).
   De wereld is totaal veranderd. De decennia van reeele
   waarde-stijging waren UNIEK en keren NIET MEER TERUG.

   DS

   Verwijderen
 35. http://www.zerohedge.com/news/2015-07-21/chinas-record-dumping-us-treasuries-leaves-goldman-speechless
  kan dit dumpen de mogelijkheid van een QE4 of renteverhoging in de VS beinvloeden ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Bedankt! Dit bevestigt de vele vermoedens, dat China allang kampt met
   een tekort op de lopende rekening en kapitaalvlucht van de Elite.

   Natuurlijk gaat dat gepaard met een vermindering van haar Reserves en
   moeten Treasuries, tegen hun zin, worden verkocht.

   Maar het Chinese bezit van Treasuries (10%) kan echt gemakkelijk
   worden geregeld door de FED. Er is een tekort, omdat de
   Amerikaanse lopende rekening verbetert. Daardoor daalt de
   liquiditeit in de wereld. Tegelijkertijd is de wereldhandel al
   enige tijd, vooral reeel, op zijn retour.

   De Chinese reserves zullen scherp dalen in de komende paar jaar,
   want het export-model is voorbij. Dit is heel pijnlijk op kortere
   termijn.

   De vraag naar Treasuries in een instabiele wereld is echter zo
   groot, dat dit alles zeker door de markt verwerkt kan worden.
   De FED helpt een handje mee. Bovendien werkt de verkoop
   van Treasuries NIET renteverhogend, want ze financieren de
   Treasury NIET (eeuwig misverstand). De rente wordt door de
   FED bepaald via open market operations.

   Een renteverhoging door de FED lijkt nog steeds uiterst onzeker en
   inderdaad is een QE4 niet meer uitgesloten, als China de verwachte
   'harde' landing krijgt.

   DS

   Verwijderen
 36. http://www.esquire.com/news-politics/a36228/ballad-of-the-sad-climatologists-0815/
  Een investeringstip: koop een huis op Groenland...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Helaas is zelfmoord onder de bevolking van 56,000 het hoogst in de
   wereld.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3748457/

   DS

   Verwijderen
  2. Kan ik inkomen, als je enige gezelschap bestaat uit ijsberen en zeehonden :-))

   Verwijderen
 37. @DS Europese schulden stijgen met ruim 250 miljard euro

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/europese-schulden-stijgen-met-ruim-250-miljard-euro

  92,9% dat ligt ver boven het criteria van Maastricht van 60%

  Dat wordt nog meer QE om de rente te drukken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   Die criteria zijn meer een leidraad, geen dogma. Japan bewijst, dat
   zoiets nog veel hoger kan, decennia lang.

   Maar veel gevaarlijker zijn de niet-gefinancierde beloofde staats-
   voorzieningen plus de prive-schuld en de activa (leningen) van de
   financieele sector. Ja, dan heeft men het gauw over 500% - 1000%
   van het Europese BNP. NIEMAND kan dit gedrocht redden, als
   het eenmaal waggelt!

   Dit betekent zonder meer een AANZIENLIJK LAGERE EURO,
   een KAPITAALVLUCHT uit Europa naar Amerika en potentieele
   politieke CHAOS in Euroland. Ga er maar aan staan.

   DS

   Verwijderen
  2. Is het op dag X nog leuk leven in Europa, zelfs als je je voorzorgen genomen hebt ? Of misschien moet je voor dat geval toch maar een plan B ontwikkelen, ergens anders, als dit even kan.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Iedereen moet een Plan B ontwikkelen, hoe moeilijk het soms ook
   lijkt. Waarom bleef men in de jaren '30, over het algemeen, de
   donkere wolken van de Tweede Wereldoorlog afwachten? Omdat er
   altijd een excuus was om die wolken niet te serieus te nemen
   (Hitler was toch een lachertje? Wat een poppenkast met al dat
   marcheren). Vele slimmerikken hebben nu 2 paspoorten:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-11/passport-king-christian-kalin-helps-nations-sell-citizenship

   DS

   Verwijderen
 38. http://www.debka.com/article/24761/ISIS-infiltrates-Egyptian-special-forces-joins-with-Hamas-to-occupy-N-Sinai-liquidate-Sisi
  Hoe kijkt u aan tegen de almaar groeiende invloed van IS voor wat betreft de financiele markt ontwikkeling ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   ISIS bewijst weer eens, dat blind geloof van een beperkte groep in een
   bepaald toekomstideaal, kan leiden tot een wereldbrand. Helaas
   wordt dit nog veel erger, want de groep is heeft miljarden achter zich.
   Verder zijn de leden in principe allemaal zelfmoordenaars, want het
   leven NA het aardse leven wordt opgehemeld.

   Het Westen is oorlogsmoe, maar de kans, dat er troepen moeten
   worden gestuurd, wordt steeds groter. Dat zal de hel daar NIET
   voorkomen, want het is immers al EEUWEN aan de gang.

   De defensie-industrie vaart er wel bij. Het Westen zal echter de
   handen vol hebben met de komende wereldrecessie, die vaak
   kan leiden tot gewapende conflicten in de gehele wereld.

   Vandaar: Amerika, de Dollar en Treasuries. Plus Fysiek Goud
   als verzekering, ongeacht de prijs.

   DS

   Verwijderen
 39. @ DS

  U zegt:
  "Dit betekent zonder meer een AANZIENLIJK LAGERE EURO,
  een KAPITAALVLUCHT uit Europa naar Amerika en potentieele
  politieke CHAOS in Euroland. Ga er maar aan staan"
  Betekent kapitaalvlucht naar Amerika dat je daar een rekening
  opent en je geld op een Amerikaanse bank stort of is het
  in bezit hebben van treasuries hetzelfde.

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   Men kan volstaan met Treasuries bij de eigen bank en een rekening
   in Amerika is niet vereist. Bezittingen in het buitenland hebben extra
   belastingconsequenties (zoals erfelijkheidsbelasting).

   DS

   Verwijderen
 40. JPM en GS hebben nu de recente grote UStreasuries-dump door China ook opgemerkt. Maar die dump wordt (door derden?) kennelijk ook gezien als symptoom van de afbouw van de petrodollar?

  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-21/chinas-record-dumping-us-treasuries-leaves-goldman-speechless

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De hoofdreden is NIET de verminderde betekenis van de Dollar voor
   handelsdoeleinden (wat trouwens niet overdreven moet worden).
   De hoofdreden is de gigantische KAPITAALVLUCHT uit China van
   de Elite en het betalingsbalans-tekort.

   Men moet echter niet vergeten, dat het Chinese aandeel van Treasuries
   (ongeveer 10%) veeleer stagneert, niet echt daalt, na een hele scherpe
   stijging in de laatste 20 jaar. Dit was te verwachten, omdat China haar
   MODEL moet veranderen van Export naar Consumptie. Dat proces
   duurt 10 fo 20 jaar.

   DS

   Verwijderen
 41. Overheidstekort eurolanden neemt af

  http://www.ed.nl/algemeen/economie/overheidstekort-eurolanden-neemt-af-1.5102964

  Dit is toch positief?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Laagste aantal aanvragen werkloosheidssteun VS sinds 1973!

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Het is onjuist om Euroland over een kam te scheren. Het bestaat uit
   totaal verschillende lidstaten, die juist helemaal niet met elkaar in
   de pas (kunnen) lopen. Er is een probleem van 'rebalancing', waarbij
   de landen met een begrotingsoverschot weigeren bij te dragen aan
   de verlichting van de lasten van andere lidstaten. Sommige sterkere
   lidstaten zouden eigenlijk een begrotingstekort moeten hebben en
   de binnenlandse consumptie moeten stimulere, in plaats van
   elkaar af te troeven met export.

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Een typisch misleidende krantekop! Jobless claims moet men
   aanpassen over een langere periode en voor het seizoen. DAN
   blijkt het een en ander BENEDEN de verwachting:

   Today's seasonally adjusted 255K new claims was well below the Investing.com forecast of 280K.

   The four-week moving average at 278,500 is 12K above the 15-year interim low set in mid-May.

   http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/Weekly-Unemployment-Claims.php

   DS

   Verwijderen
 42. El-Erian: China no longer global growth locomotive

  http://finance.yahoo.com/news/el-erian-china-no-longer-152413686.html?l=1#

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   CHINA is de sleutel voor de economische groei in de wereld. Maar
   de instorting van de grondstoffenprijzen gaf al enige tijd aan, dat
   China het heeft laten afweten. De grote investeringen in
   infrastruktuur en de volksverhuizing van honderden miljoenen van
   het platteland naar de steden zijn VOORBIJ. Noodgedwongen,
   want nu is het zaak om de $ 28000 miljard aan schuld aan te pakken
   (300% van het BNP). DAT wordt PIJNLIJK en is verschrikkelijk
   voor de rest van de wereld.

   Ondertussen hadden vele bekende beleggingsdeskundigen en
   portefeuillebeheerders China aanbevolen (buitenlanders krijgen
   toegang tot de binnenlandse aandelen). Die zijn er allemaal
   stuk voor stuk ingetuind. Het is VOORBIJ, want het GELAG moet
   nu worden BETAALD.

   DS

   Verwijderen
 43. @

  Daarom lijkt een rente-stijging WEER onwaarschijnlijk....

  (ROBERTS) FED May RAISE RATES, Hope 'For The Best', But Economic Indicators, China, Commodities Suggest EXTREME RISK

  a look at commodity prices is also suggesting that the economy is weaker than headline statistics currently suggest.

  Since the end of QE-3 in October of last year, a mix of domestic economic surveys have weakened.

  raising rates will likely spark a potential recession and market correction, from the Fed’s perspective this might be the “lesser of two evils.”

  http://www.advisorperspectives.com/commentaries/20150722-streettalk-live-who-s-right-commodities-or-fed

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 44. ......want nu is het zaak om de $ 28000 miljard aan schuld aan te pakken
  (300% van het BNP)....

  Op welke wijze denkt u dat China dit gaat aanpakken ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Bij de vorige schuldencrisis in China, werd 'financieele repressie'
   toegepast (lagere rente dan de marktrente op spaartegoeden),
   waardoor vooral spaarders ( 50% van het beschikbare inkomen)
   ervoor moesten opdraaien.

   Dat is dit keer niet mogelijk. De schuld is uit de hand gelopen,
   vooral door het schaduwbankensysteem. Er zijn al enkele
   unieke faillissementen geweest, wat vroeger ondenkbaar was.

   Uiteindelijk valt er niet te ontkomen aan een soort schuldsanering,
   ondanks alle ontkenningen. China kan er NIET uitgroeien. Haar
   exportpartners zijn allemaal in een crisis.

   De rest van de wereld zal er koude rillingen van krijgen!

   DS

   Verwijderen
 45. new eurotax
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eurozone-soll-finanzminister-und-eurosteuer-bekommen-a-1045206.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad, het begrip van soevereine landen is ZO UIT DE TIJD.
   O ja? Misschien moeten verkiezingen en zeker referendums
   worden afgeschaft of genegeerd. Eenvoudiger kan het niet.

   Europa braucht eine Wirtschaftsregierung mit EU-Finanzminister

   http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schuldenkrise-wie-der-euro-ueberleben-kann-1.2580639

   DS

   Verwijderen
 46. Deflatieverhaal...

  En wederom hulde voor de visionair D. Schmull !

  China – center of global deflation

  In spite of Aggressive monetary easing by major central banks around the world, since 2008/09 financial crisis, inflation is yet to reach sustainable level. Some economies like countries in Euro zone, Japan still struggling to beat deflationary threat.

  What might be fuelling global deflation?

  Relentless rout in Commodity prices adding downside pressure to global inflation. Bloomberg commodity index has reached 13 year low and commodity sell off is quite broad based, covering all sectors - energy, Agricultural, industrial, precious

  Oil is trading near its lowest since financial crisis. Gold is trading close to its lowest level in five years. Sugar has fallen to seven year low. Milk prices have dropped 65% in last 12 months. Copper is reeling to its lowest, since financial crisis, down close to 28% in last 1 year.

  And China is the culprit behind this major commodity rout.

  Before the financial crisis, ships loaded with commodities were heading to China, as the giant was consuming more than half of global production in some.

  In 2012, China was consuming about more than 50% of global iron ore, Aluminum and Nickel. Copper and Zinc consumption was about 50% of global production.

  This has led to some serious investments and capacity increase in commodity segment, which is leading to today's excess capacity.

  China was able to maintain some growth prospects even after the crisis till 2011/13, after which its economy have started to crumble at sharp pace.

  It now turns out that in 2015, Chinese economic activities have slowed to multi decade low and indicators are pointing to even lower.

  Last Friday, preliminary reading for July in HSBC PMI came at 48.2, lowest in 15 months, suggesting further slowdown.

  World's is likely to keep feeling the chill of deflationary threat as world's second largest economy slows down further.

  Bron FxWire Pro - Insights & Views

  27-juli-2015 12:26:02

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @

  Ja, maar: er is een scenario denkbaar, dat zowel Goud als de Dollar TEGELIJK
  stijgen. Goud werd in 1934 gebruikt om de Centrale Banken te herkapitalizeren.
  Dat kan WEER gebeuren, want de hoeveelheid Goud is van ondergeschikt
  belang. Het is de PRIJS. De OFFICIEELE prijs is nog steeds $ 42.22. Dat is
  de prijs, waarvoor men JURIDISCH vergoed wordt ingeval van diefstal Goud
  bij de bank, etc.  (BI): GOLD & U.S. DOLLAR. Inverse relationship

  http://uk.businessinsider.com/falling-gold-price-is-cause-for-optimism-2015-7?r=US&IR=T

  2010:

  http://www.mining.com/beware-official-us-government-price-for-gold-is-only-4222oz/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 48. laten we dan maar hopen dat het ooit gebeurt, dollar en goud stijging. Voorlopig ligt goud in de kelder, en er schijnt nog een kelder onder te zitten...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Terugkeer van vertrouwen in de Edele Metalen, laat staan de mijnaandelen
   daarvan, zal heel lang duren. Men moet wachten op een nieuwe
   generatie van moedige beleggers.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS: 'zal heel lang duren'

   In het verleden ging u uit oa. van het mogelijke scenario zoals we dat in de 70er jaren hadden en goud tijdelijk zou corrigeren zoals in de periode 1974-1977. Waarna de goudprijs snel naar een top ging.
   Kunt u aangeven wat de aanleiding geweest is om meer voor een scenario te kiezen waarbij goudprijs lang laag zal blijven?
   Dat zou je dan kunnen vergelijken met de periode na 1980.

   Immers als we de grote afschrijvingen van de Kondratieff Winter nog voor ons hebben ligt er toch ook nog een forse stijging van goud in t verschiet?
   De paniekfase van al die schuldafschrijvingen zal toch beleggers in grondstoffen en met name goud, edele metalen jagen?
   Of denkt u dat de Centrale Banken nog heel lang in staat zullen zijn de problemen voor zich uit te schuiven?

   In Japan en China zie je eigenlijk al wanhopige reacties van politiek en Centrale Banken om de economie de goede kant op te sturen en in de VS durft Yellen ook deze week weer niet een renteverhoging definitief in te plannen.

   GL

   Verwijderen
 49. http://news.goldseek.com/GoldSeek/1437940421.php
  En Armstrong stelt dat in 2016 goud 5000 USD noteert.... is dat wellicht mogelijk vanwege QE4 ??
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit artikel geeft NIET de mening van ARMSTRONG weer. Armstrong
   is veel genuanceerder en voorzichtiger en stelt zeker niet, dat men
   NUI moet kopen. In feite waarschuwt hij juist voor NOG een forse
   daling, voordat het misschien stabieler wordt. Pas op voor wat
   men krijgt voorgeschoteld van partijdige Goudwebsites.

   QE4 en een eventuele Monetaire Conferentie zijn nog de enige hoop
   voor een hogere Goudprijs op kortere termijn. Zo niet, dan zal deze
   Bearmarkt zich gewoon voortzetten.

   DS

   Verwijderen
 50. In JPY noteerd goud nog steeds in de buurt van zijn all time high, en ziet er charttechnisch goed uit. Een groot contrast met de chart in EUR en vooral USD. Heeft dit allicht te maken met de massieve QE-operaties van de BOJ ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Absoluut. Er is een bewust beleid om de YEN scherp te devalueren.
   Het Japanse QE kent nergens zijn weerga. Maar de INFLATIE BLIJFT
   DALEN!

   The inflation rate in Japan was recorded at 0.50 percent in May of 2015. Inflation Rate in Japan averaged 3.15 percent from 1958 until 2015, reaching an all time high of 25 percent in February of 1974 and a record low of -2.52 percent in October of 2009

   http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi

   De enige inflatie is 'geimporteerde' inflatie door de devaluatie, waardoor
   Japan DEFLATIE EXPORTEERT naar andere landen, die er STRAKS
   genoeg van krijgen. DAN komen er HANDELSBARRIERES, net
   zoals in de depressie van de jaren '30.

   Trouwens: de Goudprijs in Argentijns Peso, om maar wat te noemen,
   is met 50% GESTEGEN in de laatste 5 jaar!

   http://www.goldrate24.com/gold-prices/south-america/argentina/

   DS

   Verwijderen
  2. @ Anoniem @DS

   De inflatie-grafiek Japan is duidelijk, ik ben benieuwd waar de Japanse regering en BoJ nu mee gaan komen.
   https://pbs.twimg.com/media/CJiOLjrW8AABPuJ.png

   GL

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Deflatoire krachten zijn NIET te overwinnen met NOG HOGERE
   schuld. Daarom vervalt Japan mettertijd WEER in deflatie, zeker
   omdat de bevolking sterk VERGRIJST. Japan ligt, wat het laatste betreft,
   15 jaar VOOR op andere ontwikkelde landen. De wereld ziet hier
   dus de IMPLOSIE gebeuren van een, eens machtige, maatschappij.
   Uniek.

   DS

   Verwijderen
  4. Voor wat betreft Argentinië: zag dat de Merval YTD een van de best presterende aandelenindices is. Hetzelfde mechanisme aan het werk ? Vlucht uit de munt vanwege debasement ?

   MG

   Verwijderen
  5. @MG:

   Argentinie heeft een geschiedenis van kapitaalcontroles, ookal
   zijn die wat versoepeld. Dus het geld moet ergens naar toe. De
   aandelenmarkt duidt op een crisis, die slechts is verminderd
   vergeleken met jaren geleden. Een geval van chronisch
   faillissement. Na de Tweede Wereldoorlog nog beschouwd als
   een van de rijkste landen ter wereld.

   DS

   Verwijderen
  6. @ DS: 'zeker omdat de bevolking sterk VERGRIJST'

   Niet alleen vergrijst maar ook krimpt. Japan is een rijk land met een concurrerende industrie, grote pensioensreserves, maar ook grote staatsschulden. Wat wordt dan wel niet het scenario voor landen als bv. Griekenland en Portugal met grote buitenlandse schulden over een aantal jaren?

   Verwijderen
  7. @GRIJZE LEEUW:

   Landen als Griekenland en Portugal zijn uiteindelijk WEL het haasje.
   Er moet een manier worden gevonden om, binnen of buiten een
   monetaire unie, de externe schulden te herstructureren of 'eeuwig'
   voor zich uit te schuiven. Dat deed Italie, eenzijdig, in de jaren '30,
   onder Mussolini.

   De illusie van de eeuw is, dat landen als Duitsland zich een
   TRANSFERUNIE lang laten welgevallen, waarbij slechts enkele
   landen voor de meerderheid moeten blijven opdraaien. Daarom
   stappen de 'sterkeren' meestal het eerst uit zo'n unie, omdat de
   'politiek' dat dicteert. ONDANKS geopolitieke overwegingen en
   eventuele druk van bijvoorbeeld Amerika.

   FASSINA: 'Managed' DISINTEGRATION of the Eurozone:

   http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/27/for-an-alliance-of-national-liberation-fronts-by-stefano-fassina-mp/

   DS

   Verwijderen
 51. Very funny!

  More state media commentaries blame "foreign forces" incl. IMF & Europe for adding pressure on China in stock crisis

  Bridgewater, big US hedge fund, is now described by Chinese media as example of "foreign force" in this stock crisis

  https://twitter.com/george_chen/status/625982438561284096

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   De CHINA CRASH zal ongetwijfeld ernstige POLITIEKE gevolgen
   hebben, want de aandelenzeepbel was een bewust beleid van
   President XI om de economie te herbalanceren! Zijn geloofwaardigheid
   staat nu op het spel. Natuurlijk krijgt iedereen eerst de schuld,
   maar ondertussen heeft de kapitaalvlucht van de Elite de grootste
   vormen aangenomen OOIT.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/china-s-capital-outflow-hot-money-cools-on-the-country

   DS

   Verwijderen
  2. @MARTIN STOKMAN:

   'Witch Hunt is FOOLISH' (MISH):

   Pointing the Finger in the Right Direction
   It's too late to do anything now.

   The only policy that makes any sense is to stand back and do nothing. Doing anything else just fosters more "moral hazard" speculative behaviors.


   http://globaleconomicanalysis.blogspot.co.uk/2015/07/witch-hunt-is-on-foolish-ideas-on.html

   DS

   Verwijderen
 52. @

  Dit ter geruststelling! Nog GEEN CRASH in Amerika:

  BYRON WIEN - BLACKSTONE: 'The SMARTEST Man'

  if you want to make real money investing, you will have to do it by picking stocks in technology and biotechnology, and I would emphasize the latter.

  “Most people still don’t recognize the gigantic implications of this phenomenon. Major breakthroughs are going to be taking place in cancer, heart disease, Alzheimer’s, diabetes, multiple sclerosis and other diseases. Picking the right companies can produce impressive returns in a difficult overall market environment. Right now there are literally hundreds of small companies working on significant products. Many of them will fail, but a few will change the world the way Google and Facebook did. Most are located in California and Boston, but there are also some in Europe and Asia. The United States is dominant, however. You should spend your time trying to understand what these companies are doing. The returns for picking the winners could be huge. What’s more, the pace of innovation is quickening. The rewards for proper asset allocation will be very modest.  “When you take a look at other problems around the world, it is clear that World War III has begun. Whether it’s Ukraine, Libya, Syria, Iraq, Afghanistan or Iran, there is no way the United States can use its power and influence to create a peaceful solution.

  http://www.blackstone.com/news-views/market-commentary/blog-detail/byron's-market-commentary/2015/06/30/the-smartest-man-is-wild-about-innovation

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 53. http://fd.nl/opinie/1112713/de-terugkeer-van-de-slechte-duitser
  Joschka Fischer stelt dat het de kant van een Duits Europa opgaat, waarbij zwakke staten slechts een soort protectoraat worden of eruit gegooid worden. Dat zou de historische beslissing zijn die Merkel/Schaeuble in feite genomen hebben. Persoonlijk voel ik veel voor zijn opvatting en het impliceert wellicht ook dat de euro na een zwakte weer sterker kan worden.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Daarom wordt ook gepleit voor een Europese (Duitse) Minister van
   Financieen! De pogingen tot verdere integratie en vermindering van
   soevereiniteit zullen worden versterkt. Die LOPEN STUK.

   Dus de Euro kan best weer aantrekken, om welke reden dan ook
   (lopende rekening is immers positief), maar bestaat de Euro ECHT
   NOG over 5 of 10 jaar? De geschiedenis leert, dat dit GEEN
   HOUDBARE situatie is. Integendeel.

   DS

   Verwijderen
 54. http://www.thestreet.com/video/13234763/gold-to-head-lower-still-goldmans-1050-a-key-support-level.html

  Over goud.
  Over biotech: vadaag Gilead. Interessant of ze meer nieuwe patienten scoren in USA dan Abbvie en of aantal nieuwe patienten niet terugloopt. Dat is nl wel het beeld!
  En verder zijn er nog drie vragen
  Dividend? Terugkoop aandelen of aankondiging overname?
  Hoogte korting die gegeven moet worden om gebruikt te worden. Was 46%
  Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Laten we hopen, dat Goud zich kan handhaven tussen $ 800 en $ 1000.
   Dan is er nog sprake van een langere termijn opgaande trend. Maar
   in mijn scenario van structurele DEFLATIE, wat nog weinig aanhang
   heeft, lijkt dat een hele toer. Verder komt er een onvermijdelijk EIND
   aan het kunstmatige oppompbeleid van Centrale Banken, wat de
   'experts' ook beweren. Een pijnlijke afloop voor al diegenen, die
   hadden gerekend op inflatie, ligt in het verschiet.

   GILEAD is bijna te mooi om waar te zijn, maar wel spannend. Men
   moet de sector spelen via een mandje van veelbelovende namen of
   via een goed Biotech beleggingsfonds (zoals BB BIOTECH in Zurich).
   En natuurlijk de scherpe volatiliteit op de koop toe nemen! Dus
   alleen voor de liefhebbers met sterke zenuwen.

   http://www.cnbc.com/2015/07/28/gilead-sciences-earnings-.html

   Een nadere analyse van Gilead is voor mij niet mogelijk, maar
   Piper Jaffray achte het fonds nog steeds redelijk geprijsd.

   DS

   Verwijderen
 55. In hoeverre verwacht u een cashless society, dwz dat papiergeld en munten verboden worden ? Ik meen dat Summers maar ook Duitse economen ideeen in die richting hadden.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het probleem met de meeste economen is, dat zij vaak de praktische
   wereld vergeten. De meeste transacties zijn immers al digitaal, maar
   dat beetje kasgeld, dat in omloop is, afschaffen, wordt een harde
   dobber. DAN komt er een substituut. In de oorlog, waren dat sigaretten.
   Bovendien kan men internationale overeenstemming hierover helemaal
   vergeten. DAN gebruikt men gewoon de valuta van een ander land.
   De Dollar heeft die rol al in honderden landen. Probeer in Argentinie
   maar eens in Pesos te betalen. Kasgeld, in Dollars, OP TAFEL,
   is vereist, anders GEEN transactie.

   DS

   Verwijderen
 56. http://www.cnbc.com/2015/07/28/home-ownership-rates-drop-to-lowest-since-1967.html

  Hoge huizenprijzen door lage rente maar door te laag loon kunnen weinigen het betalen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Huizenprijzen, die in Amerika in de meeste regio's, gedaald zijn t.o.v.
   2005, spelen een rol. Maar de gemiddelde reeele levensstandaard is
   nu teruggevallen naar 1995, de eisen van de hypotheekverstrekkers
   zijn aangescherpt, de inflatie is laag en neigt te dalen EN de
   (verstandige) jongere generatie is ervan geschrokken, dat talloze
   ouders nu 'onder water' staan, na de Boom/Bust. MILJOENEN
   Amerikanen zijn nog steeds terecht gekomen in een WARE HEL
   van 'onder water' hypotheken. Helaas zijn de vooruitzichten somber,
   want de RECESSIE moet nog aanbreken!

   http://www.marketwatch.com/story/american-homeowners-still-drowning-in-mortgage-debt-2015-06-12

   DS

   Verwijderen
 57. DS:.....Dus de Euro kan best weer aantrekken.....

  dan wordt de export van de Eurozone afgeremd en bij afnemende wereldeconomie zou dat ook voor Duitsland niet goed uitkomen !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een hogere Euro komt inderdaad heel slecht uit. Dus daarom blijft
   de ECB enorm expansief met nog veel meer QE (de balans heeft
   nog niet de hoogte bereikt van enkele jaren geleden). Bovendien
   is dit de enige manier om de Eurozone in stand te houden. Maar...
   export is afhankelijk van de wereldhandel, die INKRIMPT!

   DS

   Verwijderen
 58. Bij het lezen van dit artikel word ik erg somber.
  Toch hebben wij het momenteel veel beter in Nederland qua pensioen, gelijke kansen en loon, huizen bezit etc. Of zie ik dat verkeerd?

  The Big Bad Bear Case

  http://northmantrader.com/2015/07/26/the-big-bad-bear-case/#comments

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   Bedankt! Een aardige samenvatting van de heersende problematiek. Gelukkig gaan bij velen eindelijk de ogen open, dat alles wijst op DEFLATIE/DEPRESSIE. Meer dan ooit is speculatie UIT DEN BOZE.

   Als dat de algemene mening wordt, dan is het te laat. Natuurlijk kan
   het nog jaren goed gaan. Natuurlijk moet men optimistisch
   blijven, want dat is beter voor de gezondheid.

   Nederland is RELATIEF inderdaad een van de rijkste landen ter wereld.
   Geniet er maar van. Want helaas is Nederland hypergevoelig voor
   de wereldhandel, die al jaren INKRIMPT. Elke opvering in de
   economie is tijdelijk en kunstmatig. Er staan HELE BARRE TIJDEN
   voor de deur, die de huidige generatie zich eenvoudigweg niet kan
   voorstellen. Die generatie is VERDOOFD door de funeste,
   improductieve Sociale Media, zoals Facebook, etc, waardoor
   de productiviteit steeds verder wordt aangetast.

   De goede voorzieningen in Nederland kunnen alleen blijven bestaan,
   als de wereld relatief stabiel blijft. Helaas lijkt dit de STILTE voor
   de STORM. Het ONDENKBARE staat te gebeuren. Excuses voor
   de emotie. Maar ik behoef mijzelf NIET MEER in toom te houden.
   Ik behoef mijn carriere NIET MEER te beschermen.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik heb mijn bedenkingen bij de stelling dat Nederland nog een van de rijkste landen ter wereld is, onder andere om volgende redenen:

   (i) de koopkracht van de gemiddelde burger na aftrek van belastingen, verzekeringsbijdragen en hypotheeklasten is m.i. laag;
   (ii) de toegang tot de gezondheidszorg wordt steeds verder ingeperkt (huisarts als poortwachter, schaarse medische specialisten dus wachtlijsten, nu blijkbaar ook beperking van beschikbaarheid van "dure" geneesmiddelen, o.a. in de kankerbehandeling);
   (iii) bedenkelijke niveauverlaging in het onderwijs, o.a. door het versoepelen van de opleidingseisen, in het bijzonder in het basisonderwijs;
   (iv) verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, nauwelijks nog vaste contracten;
   (v) zeer hoge schuldgraad van de burgers, ca. 50% heeft netto NUL vermogen.

   Als ik dit met de buurlanden (BE, DE) vergelijk, ben ik niet onder de indruk.

   PS: kom zelf uit BE, heb lang in DE gewerkt.

   MG

   Verwijderen
  3. @MG:

   Nederland heeft een gigantisch overschot op de lopende rekening (10% van het BNP), al jarenlang en hoger dan dat van Duitsland (7%). Het
   nationale spaaroverschot is vooral dankzij de niet-financieele
   bedrijven, vanwege de internationalisering. Verder was het
   begrotingstekort al geruime tijd relatief laag.

   De totale besparingen, inclusief de verplichte pensioenbesparingen,
   zijn echter al 10 jaar ongeveer rond Nul, omdat Nederlandse
   huishoudens aanzienlijk meer hypotheekleningen afsloten,
   dankzij de versoepeling van de hypotheekvoorwaarden. Daardoor
   werd de overwaarde van een huis vaker verzilverd, waardoor
   de consumptie KUNSTMATIG meer toenam dan het
   beschikbare inkomen. Maar de pensioenbesparingen van
   1000 miljard zijn de absolute afgunst van de rest van de wereld,
   vooral van Duitsland en Frankrijk, die dat hebben verzuimd. Geen
   wonder, dat die landen een 'echte' monetaire unie met Nederland
   zouden willen! Hun 'Pay-as-you-Go' systeem loopt helemaal spaak.

   Alles is RELATIEF. Andere landen staan er veel slechter voor,
   vooral die in Zuidelijk Europa, die sinds de invoering van de Euro,
   niet meer concurrerend zijn.

   DS

   Verwijderen
  4. @ DS: 'zijn de absolute afgunst van de rest van de wereld,
   vooral van Duitsland en Frankrijk'

   De politici in die landen zien zo'n spaarpot als een probleem, dan wordt je immers afhankelijk van de kapitaalmarkt en banken. dat vinden zij een gruwel. Zij hebben geen respekt voor de kapitaalmarkt zoals de angelsaksische landen. Die landen gaan net als Argentinie failliet als het ze goed uitkomt, bv nadat ze er eerst een enorme puinhoop van gemaakt hebben. Die puinhoop moest tot op heden altijd weer door de VS opgelost worden. En kijk nu eens ............

   Verwijderen
  5. @GRIJZE LEEUW:

   Dit doet denken aan de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) met SPANJE:

   De Spaanse staatsschuld was opgelopen van twee miljoen gulden in 1544 tot zeven miljoen in 1556. In 1557 schortte Filips II de rentebetalingen op. Dit was een van de eerste van een serie Spaanse staatsbankroeten en had als gevolg dat de Zuid-Duitse bankiers en Antwerpse kleine spaarders geruïneerd waren.

   Godsdienst had er natuurlijk ook mee te maken.

   Filips II besloot dat de harde lijn gevolgd moest worden - ook om te voorkomen dat het voorbeeld gevolgd zou worden in de Spaanse gebieden in Italië - en op 29 november 1566 stelde hij de hertog van Alva aan als landvoogd van de Nederlanden om de opstand te beteugelen. De bijnaam van Alva was de ijzeren hertog,[3] een naam die hij eer aandeed gezien zijn brute optreden.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog

   Maar de achtergrond was voornamelijk, dat er wat te halen viel in
   het rijkere en zuinige Holland.

   DS

   Verwijderen
 59. Russell Napier: What Happens When Markets Realize China Is A Forced Seller Of Treasuries

  http://www.zerohedge.com/news/2015-07-29/russell-napier-asks-what-happens-when-markets-realize-china-forced-seller-treasurys

  uw visie ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Met alle respect voor Napier, die ik heel hoog schat, is de verkoop
   van Treasuries door China GEEN PROBLEEM. China bezit niet meer
   dan 10% van alle Treasuries.

   Er is een eeuwig misverstand, zelfs bij deskundige analisten, dat
   Treasuries de U.S. Treasury financieren. Maar de verkoop van
   Treasuries leidt NIET tot minder geld voor de Treasury. Bij aankoop
   of verkoop krijgt de Treasury geen cent meer of minder. Dat komt,
   omdat bij een systeem van zwevende wisselkoersen en een EIGEN
   valuta (in tegenstelling tot het Euro-systeem), staatsobligaties
   zuiver bestaan VOOR DE VORM. Als graadmeter. Want de rente
   en het rendement wordt bepaald door de FED via open market operations.

   Bovendien wordt de vraag naar Treasuries STEEDS GROTER. Er is een
   TEKORT (vooral van korte Treasuries, die nu worden vergroot). Vooral
   Amerikanen zelf (banken, etc) en vele andere buitenlandse kopers
   zullen duizenden miljarden aan Treasuries moeten opkopen, want
   de wereld loopt over van liquiditeit. Plus de Amerikaanse spaarquote
   is in stijgende lijn, terwijl het aandeel van Amerikanen in Treasuries
   nog veel lager is, dan vroeger.


   DS

   Verwijderen
 60. Target2 is de verborgen Europese schuldentijdbom. Volgens deze auteur is dit ook een mogelijke reden waarom Griekenland in de eurozone mag blijven https://slimbeleggen.net/europa-probeert-grote-hoop-europese-schulden-verbergen/73844/ Klopt deze informatie ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   De Target2 'schulden' zijn allang geen geheim meer en werden jaren
   geleden belicht door Hans-Werner SINN (IFO) in 2011. Er is een
   hevige discussie gaande over deze vrij ingewikkelde materie.

   https://en.wikipedia.org/wiki/TARGET2

   Toch hecht ik de meeste waarde aan de mening van Frances
   COPPOLA, die alle mythes daaromtrent ontzenuwt. Target2
   schulden ZIJN GEEN SCHULDEN. Haar uitleg is erg de moeite
   waard (ik heb met haar gesproken tijdens een conferentie in Londen);

   http://coppolacomment.blogspot.co.uk/2015/06/oh-dear-professor-sinn.html?m=1

   Een Grexit zou een flinke aderlating zijn voor de Crediteuren, vooral
   vanwege de onzichtbare derivaten. Maar men moet erg oppassen
   met vele verhalen over Target2 en de ELA, die op NIETS gebaseerd
   lijken te zijn. Men praat elkaar na op de internet. Dat stuk van
   Slimbeleggen is overgenomen van:

   http://economyandmarkets.com/markets/currencies/europes-greatest-cover-up-could-mean-the-death-of-the-euro/

   Dit stuk lijkt onjuist.

   DS

   Verwijderen
 61. The Criminal Banking Cartel's End Game

  https://www.youtube.com/watch?v=NU3zK04SblU

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN STOKMAN:

   De 20 grootste banken hebben in de laatste 7 jaar boetes moeten
   betalen voor een bedrag van $ 300 miljard (bijna zoveel als de
   schuld van Griekenland...). Maar de onoirbare praktijken werden
   in het volle daglicht gedurende vele decennia toegelaten.

   Daarbij komt, dat de verantwoordelijke directies buiten schot bleven.
   Mocht enige directeur ooit worden gesnapt, dan is er een
   directie-verzekering, die hem dekt.

   De druk om gebruik te maken van de 'mogelijkheden' blijft enorm,
   overal. Het zijn als boetes voor te hard rijden. Vergelijk het maar
   met kartelvorming. Een directie HAAT onzekerheid over markten
   en prijsvorming. Daarom voorkomen die boetes voortdurende
   kartelvorming niet, door de meest gerenommeerde firma's. En
   laten we omkoperij in internationale handel ('voor wat, hoort wat')
   niet vergeten. Het is inderdaad om cynisch van te worden...maar
   dat is de menselijke natuur: de mens is van tijd tot tijd bereid
   om over lijken te gaan.

   Dus het zijn echt niet alleen de bankiers.

   DS

   Verwijderen
 62. Enige nuancering van de sombere blik op Shell?

  AMSTERDAM (Dow Jones)--De tweedekwartaalresultaten van Shell (RDSA) tonen net als in het eerste kwartaal, een sterke stijging van de downstream resultaten: dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van het tweede kwartaal 2014 en ook boven verwachting, stelt Theodoor Gilissen. De bank heeft een Aanbevolen-advies en koersdoel van EUR31. Het dividendrendement is erg aantrekkelijk en de geplande overname van BG begin 2016 biedt goede mogelijkheden voor verdere kostenbesparingen en verbreedt de exposure naar de gasmarkt", aldus TG. "De balans blijft ook na de overname zeer gezond, gesteund door gerichte desinvesteringen." Omstreeks 14.17 uur noteert het aandeel 5% hoger terwijl de AEX met 0,7% stijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   SHELL is een heilige koe, maar het arme aandeel staat nog steeds
   lager dan 10 jaar geleden. Net zoals BP en EXXON MOBIL, overigens.

   Geen wonder, dat inkoop van eigen aandelen wordt overwogen. Maar
   het dividend is niet gegarandeerd. Het is niet vol te houden om
   een dividendrendement te hebben, dat 100% hoger ligt dan bij,
   bijvoorbeeld EXXON MOBIL (welke Warren Buffett ONVERWACHT
   verkocht heeft). Zeker als de olieprijs weer eens daalt. Die daling
   is niet tegen te houden bij de volgende wereldrecessie.

   DS

   Verwijderen
 63. opmerkelijk dat Schaeuble het werk vd europese commisie wil inperken ! Hij zal dat zeker niet doen zonder instemming van Merkel, maar dat hij dit trekt, duidt wel op het feit dat hij steeds belangrijker wordt, ook in relatie tot Merkel
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De spanning tussen Schaeuble en Juncker is te snijden! Juncker wil
   de regels versoepelen om koste wat het kost Grexit te voorkomen.
   Schaeuble wil zich houden aan de regels. En het IMF ziet het
   helemaal niet meer zitten! Er is GEEN DEAL over Griekenland:
   Schaueble is nu populairder dan Merkel.

   So we have a deal which half the participants don’t really want, the other half don’t really think will work, and which can’t really be funded anyway.

   The wheels are already coming off this jalopy. It isn’t going to get much further in its present condition.

   http://www.forbes.com/sites/francescoppola/2015/07/30/the-wheels-are-already-coming-off-the-greek-deal/

   MAAR: Amerika wil nu geen Grexit, te riskant. Amerika heeft nog
   25% van haar buitenlandse troepen (160,000) gestationeerd in
   Duitsland. Dus Duitsland, net zoals Japan, zullen uiteindelijk
   moeten doen, wat Amerika wil!

   DS

   Verwijderen
 64. Societé Generale's inschatting voor de USD (althans voor de kortere termijn) lijkt uw visie te ondersteunen? :

  "USD, risk of further upside trajectory"

  Fed is kept in play for a first rate increase at the next meeting on 17 September with a 2.3% increase in Q2 GDP, and a rise in the core GDP deflator to 1.8%. Futures markets are pricing in only 14bp which leaves considerable risk of a sell off if incoming data harden the case in the next few weeks for a move in September.

  The front end of the US yield curve, i.e. 2y and 5y cash and swap rates would traditionally bear the brunt of the sell-off relative to the long end, resulting in a bear flattening of the curve.

  Though the US dollar has this year appreciated back to its historic 15-year average in real terms, the psychological shock of a first rate increase by the Fed, and uncertainty over the rate path thereafter, will underpin the USD against emerging market and commodity currencies more generally.

  "Fears that a crisis similar to that of 1997 could repeat are based on the fact that total and foreign currency debt levels (i.e. USD) have risen sharply in the non-financial sectors of many emerging market countries, mainly Asia and LatAm", says Societe Generale.

  As the IMF illustrates in its 2015 Spillover report here, in some countries, the ratio of corporate debt-to-GDP is close to levels seen during the Asian financial crisis. Highly leveraged corporate sectors tend to have higher FX exposure. When US interest rates rise and the US dollar appreciates, the risk of a US debt shock increases in particular if growth in the domestic economy slows.

  "The same is true for oil/commodity exporting economies where falling dollar revenues are hurting fiscal revenues and public finances, putting pressure on sovereign ratings and investment flows. Though the dollar may be trading close to fair value, the risks are skewed to further upside until we get the first rate increase by the Fed out of the way", added Societe Generale.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Aziecrisis van de jaren '90 kan zich herhalen. Dan zijn
   degenen, die Dollars hebben geleend weer de klos. Zij hebben immers
   een 'Short-positie' in de Dollar, die moet worden gedekt door
   inkoop van Dollars en aflossing van Dollarleningen.

   Daarom is het oppassen geblazen in de Opkomende Markten. De
   instorting van hun valuta's t.o.v. de Dollar was slechts een VOORSPEL.

   DS

   Verwijderen
 65. Mbt ruzie over Greece, mijn opvatting is dat uiteindelijk Duitsland zich doorzet tegen Amerika, anders gezegd, de Duitser in de straat wint dit spel. Ondanks het feit dat er zoveel Amerikaanse troepen in Duitsland zijn.
  Verder mbt onze discussie over cashless society, ik las in het FD dat Denemarken een wet voorbereidt waarin staat dat per 1.1.2016 het illegaal wordt om in winkels met cash te betalen. Tenslotte nog een vraag: ik sluit wellicht binnenkort een hypotheek over, wat is de beste optie, een flink aantal jaren vaste renteperiode of voorlopig variabele rente ?
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Opvallend is, dat JAPAN in 1985 moest ZWICHTEN voor Amerika,
   omdat de Dollar 50% was gestegen (Plaza Accord). Nu was het
   de beurt aan Japan om een 50% REVALUATIE van de Yen t.o.v.
   de Dollar te slikken (1985 - 1987). Dit gaf de NEKSLAG aan Japan,
   die net van plan was om de gehele wereld op te kopen met haar
   overgewaardeerde Yen! Maar het land was nog 'bezet' door
   Amerikaanse troepen....

   https://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Accord

   Nee, ook Duitsland zal eraan moeten geloven, als er essentiele
   geopolitieke factoren een rol spelen. Een 'toenadering' met Rusland
   (2.49% van het wereld BNP tegenover 23.32% voor Amerika) kan
   men daarom echt vergeten. Wat de binnenlandse politiek ook
   bepaalt!

   Het gebruik van kasgeld wordt al veel minder. Kasgeld betalen bij
   het openbaar vervoer in Engeland is bijna niet meer mogelijk. In
   Denemarken is er al negatieve rente op deposito's.

   http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/comment/11602399/Ban-cash-end-boom-and-bust.html

   De beste soort hypotheek hangt af van uw persoonlijk profiel en
   vooral van uw leeftijd/loopbaan. Rente voorspellen is heel moeilijk,
   zo niet onmogelijk. Mijn persoonlijke mening is, dat Amerikaanse
   rente slechts tijdelijk zal stijgen en dan weer gaat dalen. Maar
   Europa is een speciaal geval. Als Europa op een faillissement
   afstevent (Eurocrisis/Bankencrisis), dan STIJGT de Europese
   rente scherp, inclusief de Nederlandse rendementen op de
   Staatsleningen (die weer de hypotheekrente bepalen). Als
   ooit vele Nederlandse huishoudens in gebreke blijven door
   teveel schuld, dan STIJGT de rente eveneens.

   Dus aan U de keus.

   DS

   Verwijderen
  2. Mijn idee is de rente kort houden, een faillissement in Europa kan nog jaren duren, men zal er alles aan doen het zinkende schip drijvende te houden dmv gratis geld ( lagere rentes en nog meer QE), net zoals Japan dit doet. Draghi is er gek genoeg voor om zijn gratis geld beleid door te zetten...

   Verwijderen
  3. Ik denk eveneens dat Duitsland uiteindelijk de instructies van de VSA moeten opvolgen i.v.m. een transferunie (o.a. naar Griekenland toe).

   Hiervoor zijn volgende argumenten aan te brengen:
   (i) het laat het de huidige generatie politici toe de problemen voor zich uit te schuiven,
   (ii) de grote Duitse bedrijven willen aan de EUR vasthouden vanwege hun exporten,
   (iii) last but not least: de Duitse politici weten (net als politici in andere landen), dat het met boze Amerikanen kwaad kersen eten is, en zij over alomvattende informatie beschikken (denk aan NSA).

   Voor de gewone Duitser allicht geen goed nieuws: zijn koopkracht gaat achteruit door de relatieve zwakte van de EUR, en zijn beleggingen (vooral in levensverzekeringen) worden in waarde op zijn minst aangetast.

   MG

   Verwijderen
  4. @MG:

   Een Transferunie is de nachtmerrie voor de gemiddelde Duitser.
   Duitsland VERLIEST ALLES WEER, is het wanhopige geluid
   tijdens vergaderingen, die ik in Duitsland heb meegemaakt.
   Maar Duitsland heeft haar eigen lot NIET in de hand. Een
   schokkende gewaarwording.

   DS

   Verwijderen
 66. http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/24-karaat-over-daling-goudprijs-en-goudmijnen/

  Hoe ziet u de enorme leverage op de comex?

  Mvg RB

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Weer zo'n tendentieus artikel over de Comex. Goud wordt weer eens
   'gemanipuleerd'. Papiergoud staat in geen verhouding tot het
   onderliggende fysieke Goud. De Goudderivaten vernietigen
   de fysieke Goudprijs. De Comex gaat 'failliet'.

   Zelfs als de derivatenspeculanten, in het onwaarschijnlijke geval,
   fysiek Goud zouden opeisen, dan worden de regels gewoon
   veranderd (Force Majeure) en men krijgt geld, geen Goud. De Comex
   bestaat in het belang van haar leden, niet in het belang van
   niet-leden. De Comex gaat echt niet failliet. De speculanten wel
   (Bunker Hunt en zijn Zilverfutures in 1979!)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Bunker_Hunt

   DAAROM is elke poging om een markt echt te manipuleren
   ('cornering the market') tot MISLUKKING gedoemd. De
   belanghebbenden steken er altijd een stokje voor!

   Jesse Cafe Americain:

   I am not speaking of a 'default' on the exchange. A paper exchange cannot default when cash settlement in paper can be enforced.

   http://jessescrossroadscafe.blogspot.co.uk/2015/07/the-gross-mispricing-and-distortion-in.html

   De fysieke markt is een fractie van de totale markt, vooral die van Goud.
   Natuurlijk is een vertrouwenscrisis altijd mogelijk en dan krijgen
   de derivatenspeculanten een bloedneus, niet de Comex.

   Derivatenspeculatie heeft INVLOED, maar bepaalt de uiteindelijke
   prijs NIET. De Goudprijs wordt o.a. bepaald door Inflatie/Deflatie en
   door reeele positieve/negatieve rente. Welnu, de wereld is op weg
   naar Deflatie met stijgende reeele rente. (Waar is die hyperinflatie
   toch?)

   DS

   Verwijderen
 67. @DS

  “Als Europa op een faillissement afstevent (Eurocrisis/Bankencrisis), dan STIJGT de Europese rente scherp, inclusief de Nederlandse rendementen op de Staatsleningen (die weer de hypotheekrente bepalen). Als ooit vele Nederlandse huishoudens in gebreke blijven door teveel schuld, dan STIJGT de rente eveneens.”

  Zal dit gepaard gaan met inflatie? Is dit een tijdelijk fenomeen? Als Nederland de gulden terug krijgt, zou dan de rente weer dalen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   Nee, als schuldenaren in gebreke blijven, dan stijgt het kredietrisico
   en dus de rente. Vooral in moeilijke, DEFLATOIRE tijden.

   Maar als de Gulden terugkeert, is er grote kans, dat de rente weer
   daalt, na enige jaren. Want de kosten van een echte Eurocrisis
   moeten over 10 jaar worden uitgesmeerd.

   DS

   Verwijderen
 68. Toch tekenen van inflatie in Amerika! Hoewel als je de olieprijs aftrekt er nog steeds sprake is van 0 inflatie!
  http://finance.yahoo.com/news/rents-haircuts-americans-start-feel-price-hikes-215022755--finance.html
  Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Elke inflatie- en rentestijging lijkt TIJDELIJK. Maar de huren stijgen
   overal, omdat de voorwaarden voor een hypotheek overal worden
   aangescherpt. Die huurstijging komt pas tot stilstand, als er meer
   flats worden gebouwd en als men het doodeenvoudig niet meer
   kan veroorloven.

   In Londen moet nu 69% van het gemiddelde inkomen worden
   neergeteld voor huur! Het is niet meer bij te houden.

   http://www.theguardian.com/money/2015/jun/15/london-rents-homelet-survey-housing-crisis

   DS

   Verwijderen
 69. @

  Dit is de man, die de BEARMARKT In GOUD voorspelde in 2012 (toen
  werd ik ook voorzichtiger):

  (ERB): #GOLD (Fair Value: $ 825) May DROP To $ 350.- , As It Will OVERSHOOT, Despite Potential Powerful Rallies

  http://www.marketwatch.com/story/investors-need-to-consider-that-gold-may-fall-to-350-an-ounce-2015-07-29

  Ik hoopte natuurlijk, dat $ 800 - $ 1000 zou kunnen worden gehouden, zodat
  de lange termijn opgaande trend, sinds 2002, in tact bleef. MAAR ik vrees,
  dat hij gelijk krijgt in een scenario van schulddeflatie, die ik voorzie. TOCH
  moet Goud deel blijven uitmaken van een portefeuille ALS VERZEKERING,
  ONGEACHT DE PRIJS. Als 'onderwogen' onderdeel.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 70. NSA bespioneert systematisch bedrijven en politici in Europa om Amerikaanse economische en politieke belangen te dienen

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/08/01/nsa-in-europa-gezielte-operationen-zur-durchsetzung-von-us-interessen/

  Ook de kritische ICT-infrastructuur wordt systematisch in kaart gebracht.

  Als je dit weet, kun je je ook voorstellen wat er zou gebeuren als Europese politici het in hun hoofd zouden halen, zich van de VS los te koppelen.

  MG

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MG:

   Inderdaad, het is verbazingwekkend, dat men verbaast is. Spionage is
   zo oud als st- juttemis en IEDEREEN doet het, alleen Amerika is
   in staat om het te doen op extreem grote schaal. Maar ook bedrijven,
   als SIEMENS met hun omkoperijen voor internationale contracten,
   zijn zo gesnapt. Hoge boetes. (Maar de wereld draait door).

   DS

   Verwijderen
 71. Uw collega van edelmetaal.info maakt een interessante analyse.

  http://email.slimbeleggen.net/t/ViewEmail/r/517D5542DEE103C52540EF23F30FEDED/E98D719A7EC315860CC2E775D3CF5869

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBERT BOS:

   Alle technische signalen voor een 20% correctie. En een crisis in
   grondstoffen. Maar de markt kan ALLES doen. Ondanks alle signalen.
   Want let op de Presidentieele cyclus:

   Pre-Presidential Election Years: No Losers in 76 Years

   http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-113444.html

   DS

   Verwijderen
 72. @

  Hier is de ALGEMENE MENING, dat het een kwestie van tijd is, dat
  er een grote BEARMARKT komt in Obligaties en dat Grondstoffen
  weer zullen HERRIJZEN. Mijn mening is, dat dit TIJDELIJK zou zijn,
  en dat de BULLMARKT in Kwaliteitsobligaties nog lang niet voorbij is,
  terwijl Grondstoffenprijzen uiteindelijk NOG EENS 50% DALEN.
  De wereld is VERANDERD.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/bonds/11775520/James-Bartholomew-Why-I-wont-be-buying-bonds-until-2017.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS:

   29 juli jl. gaf Steve Hochberg van EWI een webinar/seminar op de San Fransico Money Show (een financiele marktenbeurs?) Hij beschrijft ook dat de grote deflatie nu in aantocht is aan de hand van 10-tallen analyses waaruit je de conclusie kan trekken dat we in de buurt van de top van de markt zouden kunnen zijn en een grote correctie in aantocht is. Hij vertegenwoordigt daarmee Prechter en EWI. 2015/07/29/Steve-Hochberg-at-the-San-Francisco-MoneyShow

   Op een onderdeel verschilt het seminar met uw visie (en dat is al jaren) Prechter adviseert 3 Maands 'cash' US Treasury bij een Crash en ook al heel veel jaren dat 'it all will go down' dus ook Bonds/Treasuries. Ook nu weer, in de grote golf naar beneden adviseren zij geen langlopende Treasuries.

   Ondertussen hebben we gezien dat u gelijk heeft gehad met de Treasuries sinds 2008. Anderzijds heeft Prechter de ontwikkeling van de goudprijs goed gezien. Zij hebben altijd gesteld dat goud in een deflatiescenario daalt.

   Mij lijkt het logisch dat de lange rente gaat dalen en Treasuries in waarde zullen stijgen als de aandelenkoersen fors dalen.
   Anderzijds hebben we het laatste jaar al een aantal keren gezien dat Treasuries fors dalen (rente stijgt) gelijk met aandelenkoersen die fors corrigeren.

   Een mogelijk scenario zou kunnen zijn dat de geld- en kredietinkrimping zo groot zullen zijn in de komende crisis dat beleggers Treasuries moeten verkopen wegens gebrek aan cash? Dan stijgt de rente en worden problemen nog groter.

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Kortlopende Treasuries zijn natuurlijk het veiligst en er is al een
   TEKORT, waardoor de Treasury die markt nu moet vergroten.

   Langlopende Treasuries zouden tijdelijk in moeilijkheden kunnen
   geraken bij een 'geldimplosie'. Maar dat zou betekenen, dat de
   Centrale Banken zoiets zouden toelaten. Misschien zouden ze
   het niet kunnen voorkomen. In dat geval moet men verwachten,
   dat het monetaire systeem van hogerhand moet worden
   'gerepareerd' (via een conferentie). Tijdelijk gaat alles op de bon.
   Toch zullen de langere Treasuries dit met vlag en wimpel
   overleven (die zijn het fundament van het systeem voor alle grote
   instellingen), terwijl de waarde van de meeste andere activa
   instort door gedwongen verkopen (margin calls of vertrouwenscrisis).

   Na zo'n woestenij, zou het rendement van de 30-jarige Treasury
   zo'n laag niveau bereiken, dat men zich er bijna geen voorstelling
   van kan maken (NEGATIEF RENDEMENT?)

   Dit zijn geen sprookjes, maar reeele scenarios, die echter
   heel erg TABOE zijn.

   DS

   Verwijderen
  3. @ DS

   Merci voor uw antwoord. Dat 'geldimplosie' scenario lijkt mij heftig.
   Jammer dat de scenarios taboe zijn, het lijkt mij beter als men daarmede rekening houd.

   GL

   Verwijderen
 73. @

  (MORGAN STANLEY): OVER GOUD:

  Morgan Stanley says investment buying will keep dropping through at least 2018.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/gold-bears-entrenched-as-bullion-funds-lose-another-6-billion

  Dus wegleggen en niet naar omkijken, net zoals uw verzekering voor uw
  eigen woning. Hopen, dat je het nooit nodig hebt, maar je kan niet zonder.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @

  (Hedgeye):

  De strategie van REFLATIE lijkt NIET TE WERKEN. Integendeel,
  de DEFLATIE-verwachtingen STIJGEN:

  CRB Commodities Index -1.2% last week and -11.7% in the last 3 months
  Oil (WTI) -2.6% last week and -24.1% in the last 3 months
  Gold +0.8% last week and -7.6% in the last 3 months
  Copper -1.2% last week and -18.5% in the last 3 months

  US Energy Sector (XLE) was the only one to close down wk-over-wk and is -16.1% in the last 3 months
  Emerging Markets (MSCI) and EM LATAM (MSCI) deflated another -1.8% and -0.7%, respectively

  the Fed gets this. That’s why the #1 change in their language last week was their concern on losing their almighty illusion of growth (inflated asset prices). That’s mainly why the doves took home the Low-Beta cake staying with the Long Bond too.

  For those of you who took advantage of the correction in both Long-term Treasuries (TLT) and US Equities that look like bonds, well done.

  Utilities (XLU) +6.10%
  Energy (XLE) -7.69%

  if you were long something boring with non-cyclical cash flow, low-short-interest (2%), and a big market cap ($35B) like General Mills (GIS), you were up +1.9% on that in July. That’s not flashy, but it helped us achieve the goal – victory in the arena.

  https://app.hedgeye.com/insights/45601-deflation-s-arena

  Daarom wordt het werkgegenheidscijfer (Non-Farm Jobs) op Vrijdag a.s.
  misschien wel de GROTE VERRASSING (er gaan een ENORM aantal
  banen verloren in de ENERGIE-sector, welke de moter WAS van de
  werkgelegenheid)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ DS: ' Utilities (XLU) +6.10%'

   Dat is een belangrijk signaal:

   https://www.youtube.com/watch?v=EMy0Fln6aIE

   GL

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW:

   Bedankt! Interessant en SIMPEL.

   Als Utilities het BETER doen dan de markt, voer een DEFENSIEVE
   STRATEGIE.

   De andere video: als 30-jarige Treasury het BETER doet dan de
   10-jarige Treasury, voer OOK een DEFENSIEVE strategie:

   https://www.youtube.com/watch?v=pizYECZy41E

   DAAROM moeten we VEEL HOGERE VOLATILITEIT verwachten

   DS

   Verwijderen
  3. @ DS: 'als 30-jarige Treasury het BETER doet dan de 10-jarige Treasury'

   Die kun je zelf vaststellen door de IEF (7-10Y) uit te zetten tegen de TLT (20Y+). De TLT moet dan over de afgelopen maand de IEF outperformen.

   http://finance.yahoo.com/echarts?s=IEF&ql=1#{%22useLogScale%22:true,%22lineType%22:%22combo%22,%22range%22:%221mo%22,%22allowChartStacking%22:true}

   Dit is de grafiek van de IEF en dan bij Comparison 'TLT' aangeven, periode 1 maand

   De afgelopen maand was een outperformance voor de TLT, deze bevestigd dus het Utilities signaal.

   GL

   Verwijderen
 75. @

  Waardevolle adviezen in een frustrerende tijd!

  (Arthur ZEIKEL, Merrill Lynch, 1995):

  A fool and his money are soon parted. Investment capital becomes a perishable commodity if not handled properly.

  Be serious. Pay attention to your financial affairs. Take an active, intensive interest. If you don’t, why should anyone
  else?

  There is no free lunch. Risk and return are interrelated. Set reasonable objectives using history as a guide. All returns
  relate to inflation. Better to be safe than sorry. Never up, never in. Most investors underestimate the stress of a highrisk
  portfolio on the way down.

  Don’t put all your eggs in one basket. Diversify. Asset allocation determines the rate of return. Stocks beat bonds
  over time.

  Never overreach for yield. Remember, leverage works both ways. More money has been lost searching for yield than
  at the point of a gun (Ray DeVoe).

  Spend interest, never principal, If at all possible, take out less than comes in. Then a portfolio grows in value and lasts
  forever. The other way around, it can be diminished quite rapidly.

  You cannot eat relative performance. Measure results on a total return, portfolio basis against your own objectives,
  not someone else’s.

  Don’t be afraid to take a loss. Mistakes are part of the game. The cost price of a security is a matter of historical
  insignificance, of interest only to the IRS. Averaging down, which is different from dollar cost averaging, means the
  first decision was a mistake. It is a technique used to avoid admitting a mistake or to recover a loss against the odds.

  When in doubt, get out. The first loss is not only the best, but is also usually the smallest.

  Watch out for fads. Hula hoops and bowling alleys (among others) didn’t last. There are no permanent shortages (or
  oversupplies). Every trend creates its own countervailing force. Expect the unexpected.

  Act. Make decisions. No amount of information can remove all uncertainty. Have confidence in your moves. Better to
  be approximately right than precisely wrong.

  Take the long view. Don’t panic under short-term transitory developments. Stick to your plan. Prevent emotion from
  overtaking reason. Market timing generally doesn’t work. Recognize the rhythm of events.

  Remember the value of common sense. No system works all of the time. History is a guide, not a template.

  This is all you really need to know.*


  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 76. @

  De INSTORTING van de GOLD BUGS INDEX (HUI):

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=hui&insttype=&freq=2&show=&time=12

  De INSTORTING van BARRICK GOLD (ABX):

  http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=abx&insttype=&freq=2&show=&time=12

  Dit is, hoe een DEPRESSIE eruit ziet! De HELFT van de Goudmijnbedrijven
  VERDWIJNT en het duurt nog JAREN, voordat de sector zich hiervan
  herstelt.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 77. @

  (SCOTT MINERD - GUGGENHEIM): CHINA KAN NOG VEEL ERGER WORDEN

  “If Chinese policy makers don’t alter course soon, the current Chinese equity-market correction could turn into a stock market plunge similar to what happened in the United States in 1929,”

  http://www.marketwatch.com/story/the-chart-that-shows-the-worst-may-be-yet-to-come-for-chinese-stocks-2015-08-03?siteid=nwtpm

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Mee eens!

   (MINERD - GUGGENHEIM)(!): #CHINA STOCK MARKET STILL GROSSLY OVERVALUED. Sky-High #MARGIN DEBT VERY DANGEROUS

   http://guggenheimpartners.com/perspectives/macroview/chinas-dilemma-is-it-1987-or-1929

   DS

   Verwijderen
 78. Geachte heer Schmull,
  Dank voor uw waarschuwingen en wijze woorden. Ik leer veel van u en het geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen.
  Voor mijn gevoel ben ik al redelijk voorbereid voor de grote klap. Een huis zonder schuld, een deel van het spaargeld omgezet in fysieke edelmetalen als pensioenvoorziening. Die edelmetalen geef ik wel op bij de fiscus, maar bewaar ik buiten de kluis van de bank, zodat bij een eventuele confiscatie de klauwen van de overheid buiten bereik blijven. Maar om een bepaalde reden wil ik ook een redelijk bedrag cash aanhouden.
  Daarbij vraag ik me af hoeverre het een risico spreiding is om een substantieel deel daarvan onder te brengen in een dollarrekening bij een Nederlandse bank.
  Ik denk hieraan: http://www.garantibank.nl/sparen/usd-rekening
  Het gaat er bij dit alles niet om 'winst of rendement'. Maar wel om risicospreiding en vermogensbehoud.
  Is het zo dat zo'n initiatief volgens u bijdraagt aan risicospreiding?
  Of zijn bij een eventuele haircut ook zulke USD rekeningen de klos?
  Sommigen raden mij aan om een paspoort aan te vragen voor Panama (dat schijnt eenvoudig te zijn) en vervolgens daar een rekening te openen. Ik vind dit eerlijk gezegd behoorlijk omslachtig en voor mijn gevoel zit hier ook wel wat risico aan.

  Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   U bent op de goede weg! Vooral wat betreft Kasgeld, de BESTE
   belegging in de komende jaren.

   Durft u het echt aan om uw geld toe te vertrouwen aan een Turkse bank?
   Tot een bepaald bedrag is het wellicht gedekt door het Deposito-
   garantiestelsel, maar toch! De bank had enkele jaren geleden een
   Turks Fruit rekening, die de klanten duur te staan is gekomen, na
   de instorting van de Turkse Lira.

   Een USD-rekening bij een Nederlandse bank zorgt voor betere
   nachtrust. Als men geld 'over' heeft, valt er altijd te denken aan
   een USD rekening BUITEN de Eurozone, maar liefst NIET in
   Panama. Londen, Zwitserland of Canada bijvoorbeeld.

   DS

   Verwijderen
  2. Garantibank valt onder het Nederlands depositostelsel, ook de betreffende USD rekening tot 100k. Nederlandse banken zijn niet zo makkelijk om een USD rekening bij te openen voor de wat kleinere spaarder.

   MVG,
   Hans

   Verwijderen
 79. Geachte heer Schmull ( en Hans)
  Ik ben ook niet zo van die Turken.. Zeker nu zeker niet nu daar een islamitische dictator aan de macht is.
  Maar ik heb lang gezocht en Garanti Bank is de enige die het aanbiedt in Nederland. Rabo en ING doen het alleen als ik kan bewijzen dat ik regelmatig handel drijf met $-landen. Hetzelfde geldt voor de ABN-AMRO en SNS.
  Garanti valt inderdaad onder het depositogarantiestelsel.
  De Zwitsers zijn nauwelijks geïnteresseerd in bedragen van ongeveer 1 ton. De kosten die ik daar moet maken zijn te hoog.
  Kan ik als Nederlander probleemloos een rekening openen bij een bank in Londen? Of is het ontbreken van een Engels paspoort dan toch een drempel?
  Ik heb dit jaren geleden ook een keer geprobeerd in Noorwegen, maar liep daar vast op de eisen die ze stelden.
  Wat ik me wel afvraag van het depositogarantiestelsel, is of het ook geldt voor deposito's in een andere valuta dan de euro.

  Met vriendelijke groet, Johan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOHAN:

   Een rekening in vreemde valuta's is inderdaad gedekt. Heeft u meerdere
   rekeningen bij die bank, het totaal gedekte bedrag gaat echter
   100,000 Euro nooit te boven. Zie pagina 11:

   http://www.dnb.nl/binaries/DepositoGarantieStelsel_tcm46-279326.pdf

   DS

   Verwijderen
 80. Waarom niet een dollarrekening bij Binckbank? Euro's omzetten naar USD kost heel weinig (ook van USD naar Euro) en in een handomdraai zelf te doen.
  IK zie hier geen nadelen van.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen