Translate

dinsdag 18 november 2014

ACTIVA-INFLATIE IS EEN EENDAGSVLIEG


ACTIVA-INFLATIE IS EEN EENDAGSVLIEG

Een kniesoor, die daarop let! Telkens worden beleidsmakers ertoe verleid om zeepbellen te blazen, in aandelen, grondstoffen en onroerend goed, om een soort vermogenseffect te creeren. Echter. Mocht de economische groei, om welke reden dan ook, uitblijven, dan is deze bezielde, eenmalige, activa-inflatie een tijdelijk zoethoudertje. Er moet daarvoor altijd weer een hoge prijs betaald worden, zodra dat ongedisciplineerd beleid uiteindelijk uitmondt in een jammerlijke activa-deflatie. Alle vermeende winsten, behaald met de duizenden miljarden in leveraged Carry Trades (investeringsconstructie met hoge hefboom, die profiteert van hogere en lagere rentes), verdwijnen als sneeuw voor de zon. De wereld zit dan weer met de gebakken peren. Dit is niet de manier om een zieltogende economie nieuw leven in te blazen! Maar de verantwoordelijke stuurlui zijn vervolgens al van het toneel verdwenen, al of niet met hun speculatief verdiende buit. En ‘activistische’ Centrale Banken moeten weer opdraaien voor de slechte afloop van de, door henzelf , via hun gratisgeldbeleid, veroorzaakte superspeculaties, waar de risico’s weer werden genegeerd. Maar dat komt, omdat er in een ongewone tijd van ZIRP (Zero Interest Rate Policy) en QE (Quantitative Easing), geen droog brood valt te verdienen met normaal klassiek bankieren. Niemand weet, hoe hoog de activa-inflatie uiteindelijk kan worden. Dat hangt af van de ‘waanzin van de menigte’ (‘madness of crowds’). Dus een stijging van nog eens 100% van de koersen kan nooit worden uitgesloten, voordat het misloopt!


Tsjonge, tsjonge! Zo probeert Japan haar economie aan de gang te krijgen met net zo’n grote monetaire superstimulering (QE) als Amerika, wat een 4 maal zo groot Bruto Nationaal Product heeft. Wat het effect is op economie en inflatie valt nog te bezien (er is ‘technisch’ alweer een recessie), maar in ieder geval belooft een wanhopige, amper beheersbare, YEN-devaluatie, te zorgen voor ernstige evenwichtsstoornissen in de wereld. China, bijvoorbeeld, kampt al 32 maanden met dalende producentenprijzen en ziet dit met lede ogen aan. De Chinese Yuan lijkt hierdoor overgewaardeerd. Het gooien van kapitaal naar niet-productieve infrastructuurprojecten heeft ook daar zijn langste tijd gehad. De Chinese hervormingen naar een meer consumenten-gerichte maatschappij (wat slechts de helft is, als percentage van het BNP, van een typisch Westers land) zullen aldaar een deflatoire wind doen waaien. De rest van de wereld ontkomt niet aan een drastische koerswijziging, zodra deze export van deflatie nog meer narigheid tot gevolg heeft. Er zijn geen winnaars in een valuta-oorlog. De gehele wereld verliest, als het een en ander uit de hand loopt. Internationale kapitaalcontroles liggen op de loer. Die zouden dan pas echt een serieuze domper zetten op de economische groei-vooruitzichten! Met nog veel lagere langere termijn rentes in de komende paar jaar. Japan ging ons voor. Het rendement van de 30-jarige Japanse JGB is slechts 1.48%, maar die van de 30-jarige U.S. Treasury is nog steeds 3.06%. Lagere rendementen verhogen de waarderingen.

En dan te bedenken, dat deflatie slechts een symptoom en niet de oorzaak is van een economische malaise: het inkomen van de middenklasse is, vanwege allerlei redenen, al tijdenlang aan het inkrimpen, wat de consumptievraag geen goed doet (de consument is immers 70% van een Westerse economie), terwijl de bedrijfswinsten, geholpen door royale afschrijvingsregels van staatswege, als percentage van de economie, een absoluut record hebben bereikt, ook in Japan. Deflatie zorgde ervoor, dat Japan straffeloos grote begrotingstekorten erop na kon houden, zonder dat de obligatie-markt rebelleerde met steeds hogere rendementen. Monetaire superstimulering zou juist kunnen leiden tot de ‘verkeerde’ soort ‘cost-push’ inflatie, waarbij de stijgende productie-kosten worden doorberekend in de verkoopprijzen, wat bijzonder slecht nieuws zou zijn voor de consumentenvraag. Bovendien is allang duidelijk geworden, dat kwantitatieve verruiming (QE) bij de echte economie niet veel uithaalt, zolang een inkrimping van excessieve schuld steeds maar op de lange baan wordt geschoven (‘zombie-economie’).

Alleen Amerika, met haar mentaliteit van ‘let the chips fall, where they may’ (wat gebeurt, gebeurt), heeft tot nu toe het lef gehad om de schuld van de huishoudens enigszins te laten dalen tot een meer houdbaar niveau, voornamelijk door huizenfaillissementen, terwijl haar primaire begrotingstekort (tekort ex-rentebetalingen) lijkt te zijn gestabiliseerd. Bovendien zijn haar arbeidskosten internationaal veel concurrerender geworden en heeft de schalie-olie revolutie haar energiebalans totaal veranderd. Geen wonder, dat de Dollar , na ruim 30 jaar, weer in de gunst staat. Maar een hogere Dollar, de meest geleende valuta ter wereld, kan talloze speculatieve beleggingsconstructies, ter waarde van duizenden miljarden, doen ontploffen. Geen wonder, dat grondstoffen, inclusief olie, er van langs krijgen. Sommige speculanten worden uitgekleed, omdat een hogere Dollar gewoonweg nooit op hun radar verscheen.

Ondertussen wordt de onnozele belegger om de oren geslagen met steeds ‘hogere’ markten. Maar de aandelenindices zijn zo misleidend. Beleggers met een verantwoordelijke aandelenspreiding ‘misten’ dit jaar de explosie in de koersen, als zij niet eenzijdig hadden belegd in selectieve effecten, zoals bijvoorbeeld Apple (plus 40%) en Microsoft (+33%). Wel is het zo, dat het aantal fusies en overnames schijnt toe te nemen, nu de rente zo laag is en de winstmarges zo hoog zijn. Dat is een tijger in de tank (vrij naar Esso) voor de markt, naast natuurlijk de gigantische aandeleninkoop van de bedrijven zelf! Bovendien is het best mogelijk, dat de Federal Reserve, bij een stijgende Dollar, opeens rechtsomkeert maakt en begint met nog meer kwantitatieve verruiming (QE) om dat tegen te gaan. Redenen voor nog meer dierlijke instincten te over! Tegelijkertijd hebben we tegenwoordig te maken met een derivatenpiramide van minstens $ 700.000 miljard, die steunt op $ 100.000 miljard aan obligaties als onderpand. Dus de obligatiemarkt is de heilige koe. De rendementen mogen zeker niet stijgen (met dientengevolge een waardedaling), anders valt het kaartenhuis om.


De echte langere termijn waarde-beleggers, zonder op hol geslagen hoofden, kunnen in de komende tijd flink op de proef worden gesteld. Geef de markten een duwtje, en de electronische handel verergert de trend, naar boven of naar beneden, zelfs in Treasuries (waar onlangs een soort ‘flitscrash’ plaatsvond). De roep om het taboe te doorbreken van ‘echt’ helicoptergeld, buiten het banksysteem om, wordt ook steeds luider, vooral nu een verhoging van de Japanse BTW tot mislukking is gedoemd. De wereld zit in een roes, die uiteindelijk in een economische depressie eindigt. 

Koersdalingen van 50 tot 90% liggen in het verschiet, alsmede ongehoord lagere rentes, want het systeem krijgt op een gegeven moment een beroerte. Er is geen andere conclusie mogelijk, als men in aanmerking neemt, dat het totale kredietsysteem exponentieel is gegroeid tot zo’n $ 260.000 miljard tegenover slechts $ 30.000 miljard in 1995, amper 20 jaar geleden (+ 900%). Om dit alles overeind te houden in een tijd van toenemende deflatie, vereist wanhopige creativiteit. Verder is het Eurozone-project, om maar wat te noemen, zonder twijfel, aan het wankelen, als de kiezers en belastingbetalers genoeg krijgen van de ongelooflijke offers, die gebracht moeten worden om de nationale schuld ten opzichte van het BNP terug te brengen naar 60% voor 2030, via een primair overschot (ex-rente). Schuldherstructurering is de eerste stap, met alle verliezen en gevolgen van dien. Genoeg blikgroente in huis?


DIEDERIK SCHMULL


18 November, 2014


WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.


=
64 opmerkingen:

 1. http://finance.yahoo.com/news/central-banks-gold-bugs-120320972.html
  wat denkt u van deze opinie ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Inderdaad speelt het GOUD-referendum in Zwitserland een beslissende
   rol. Er is heel weinig Fysiek Goud voorhanden, dat ook werkelijk
   GELEVERD kan worden, dus een 'JA' zou voorlopig een bodem
   kunnen vormen voor de Goudprijs.

   De correctie in Goud lijkt grotendeels voorbij, maar het zal de nodige
   tijd vergen, voordat er weer echt belangstelling komt. En een
   soort 'capitulatie'-fase naar beneden is nog altijd mogelijk.

   Die paar Centrale Banken, die 'in het geheim' kennelijk Goud
   kopen (van wie?), maakten weinig verschil uit bij de Goudprijs-
   correctie, ondanks alle 'manipulatie'.

   Uit NIETS blijkt, dat Centrale banken de nieuwe Goudkevers zijn
   geworden. Maar ze zullen zich wel tweemaal bedenken, voordat
   ze weer verkopen. Want dan komt er een referendum!

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS:
   Vorige week de Arena SRF uitzending gezien mbt Gold.Iniative.
   Mi. is het meer een anti Euro Iniatief. veel Zwitsers hebben angst voor al die Euro's op de SNB-balans om Euro/CHF koers te handhaven op ca. 1,20. En willen minder Euro's en die overblijvende Euro's 'hedgen' met goud. De volaliteit van goud speelt de tegenstanders in de kaart omdat daardoor de Kantons geen winstuitkering zouden krijgen van de SNB.
   De Kantons zijn 2/3 eigenaar en de Bund 1/3 van de SNB.
   Een grote angst bij de tegenstanders van de Iniative is dat het goud onverkoopbaar wordt en geen rendement draagt. Als de balans dan weer afgebouwd moet worden kunnen er problemen ontstaan met de goudpositie.

   GL

   Verwijderen
  3. @GL:

   De kans, dat het Goudreferendum het haalt, lijkt minder waarschijnlijk,
   naarmate men inziet, dat de Zwitserse Frank dan veel sterker zou
   worden ( wat heel veel banen zal kosten), maar ook, dat de Kantons
   niet meer kunnen rekenen op de vrijgevigheid van de SNB (waardoor
   de belastingen in de Kantons flink moeten stijgen).

   De koppeling met de Euro wordt inderdaad met alle macht in stand
   gehouden, maar, historisch gezien, is ELKE koppeling kunstmatig
   en dus NIET vol te houden. Maar de timing van zo'n ontkoppeling
   hangt af van talloze factoren.

   Als de SNB haar zin krijgt, dan valt de steun weg bij de Goudprijs
   en krijgen we $ 800 - $ 1000, wat ook het doel is van Goldman
   Sachs, etc, die immers met de Futures de prijs bepalen.

   DS

   Verwijderen
 2. Hier nog een mooie grafiek:

  http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2014/11/deflation-and-markets

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Mooie charts van de Economist. Over een fenomeen, dat
   de meesten (NIET ondergetekende) volledig gemist hebben. Toont
   aan, hoe GEVAARLIJK het is om achter de consensus heen te
   rennen. In een kudde verliest de mens zijn verstand.

   DS

   Verwijderen
  2. Hadewych von Mises20 november 2014 om 07:01

   Heer Schmull, u eindigtuw betoog met "genoeg blikgroente in huis ?". Ervan uitgaand dat commodities in een deflatiespiraal zitten, zullen onze warenhuizen dan niet blijven bulken van de voorraad ? Waarom dan hamsteren ?

   Verwijderen
  3. @HADEWYCH VON MISES:

   Het kan helemaal geen kwaad om toch wat te hamsteren en het
   ook niet aan de grote klok te hangen, omdat hele moeilijke tijden
   zullen aanbreken. De huidige generatie heeft geen idee, wat
   hele moeilijke tijden zijn, zoals onze groot- en overgroot-ouders
   die hebben meegemaakt.

   In 2008 was de wereld heel dichtbij een catastrofe, waarbij het
   onzeker was of banken en supermarkten wel open konden blijven.
   De volgende catastrofe is morgen of over 10 jaar, dat weten we
   natuurlijk nooit.

   Tegelijkertijd behoeft men de voorbereidingen ook niet weer te
   overdrijven. Want zij, die bekend staan als 'preppers', worden
   tegenwoordig in de gaten gehouden en kunnen bijvoorbeeld in
   Amerika op een 'no-fly' lijst worden gezet, waardoor men niet
   meer kan vliegen.

   Big Brother is watching you.

   DS

   Verwijderen
 3. Wat is kern van de ultieme macht van de Rothschilds? (Tom Lassing)
  De ultieme macht van de Rothschild familie ligt in het feit dat vrijwel alle landen in de wereld geld hebben dat uiteindelijk een schuld is aan deze familie. Iedere euro, iedere dollar, iedere Zwitserse Frank etc. etc. is in feite indirect een schuldbewijs aan de Rothschild en over dat geld moet via de centrale banken rente aan die familie betaald worden. Zolang we als mensheid niet de oneerlijkheid van die situatie in zien, kunnen we de economie omvormen, herstructureren en heruitvinden wat we willen, maar steeds zullen we in de boom/bust cyclus blijven en steeds zullen de rijken als vanzelf rijker worden. De enige oplossing uit de ratrace en de onhoudbare overheidsschulden is het verlaten van het geldsysteem dat Rothschild voor de wereld heeft opgezet. Iedere politicus die dit serieus gaat voorstellen moet voor zijn leven vrezen. Daarom zal geen politicus het voorstellen. Het moet vanuit het volk worden afgedwongen en er is nooit in de geschiedenis een betere tijd dan nu voor geweest. Nu hebben we nog het vrije Internet om het voor elkaar te krijgen. Hoe lang echter nog, want Internet is nu ook onder vuur komen te liggen. De Rothschilds willen ook daar hun macht over doen gelden, zodat de dreiging van een nieuw geldsysteem zoals Bitcoin of een alternatief er op snel geëlimineerd kan worden. Stuur dit bericht eens door en laat iedereen zich eens bewust worden van het feit dat alle geld in de wereld in feite 'geleend' is van de familie Rothschild. Geleend tegen rente, terwijl het geld uit lucht is gecreëerd. Het moet anders, het kan anders. Denk aan een initiatief als STRO Kijk ook eens hier: http://www.nieuwgeld.eu
  Geplaatst door Tom Lassing op 21.11.14

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @

  (ELLIOTT WAVE): EIGHT EUROPEAN NATIONS In OUTRIGHT DEFLATION Of The AWFUL KIND: Shipwreck Europe Will NOT GET BETTER

  http://www.safehaven.com/article/35861/whats-scarier-than-de-flation

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @DS Is het al bekend hoeveel de ECB gaat opkopen?
  M.v.g., Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @BERTUS:

  Voorlopig is de bedoeling, dat het koopprogramma een waarde heeft van
  1000 miljard, maar in principe is het 'onbeperkt'. Er is flinke twijfel over
  hoe dat kan worden bereikt. Er is ook enorme politieke tegenwind.
  Veel woorden, maar weinig daden, vanwege de beperkingen.

  http://online.wsj.com/articles/german-lawmakers-criticize-ecb-bond-buying-program-1412265479

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Vergeet niet, dat 1000 miljard de balans van de ECB weer zou
   terugbrengen naar het niveau van 2012. De ECB was in de
   afgelopen 2 jaar vrij 'restrictief'.

   DS

   Verwijderen
 7. http://www.zerohedge.com/news/2014-11-22/veteran-sp-futures-trader-i-am-100-confident-central-banks-are-buying-sp-futures

  Why wouldn't anyone believe these words written here? Perhaps you can't imagine someone being so evil? Wasn't the Federal Reserve Bank concept initially funded by a Rothschild in the 1800s, who used the media to deceive the public and sway the London Stock Market down negatively, who then speculated against that panicking public's sell orders by taking long positions in stocks, then making a fortune when everyone found out that the news was wrong and positive? Then later another Rothschild founded our Federal Reserve in 1913, and others like JP Morgan who supposedly bought the US stock market in a banking panic and "saved" America in 1909? Aren't all of these Fed owners Fabian Socialists?

  Volgens mij komt de crash er alleen als de centrale bankiers het toelaten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   O nee. De crash komt, ONDANKS alle maatregelen van de Centrale
   Bankiers. Wat we nu meemaken is een gegarandeerde sprint
   naar de totale ontploffing van het huidige monetaire systeem,
   waarbij de meeste vermogenswaarden illiquide en waardeloos
   zouden kunnen worden.

   DS

   Verwijderen
 8. @DS: Wat we nu meemaken is een gegarandeerde sprint naar de totale ontploffing van het huidige monetaire systeem......

  De Dow naar de 20.000?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Een VERDUBBELING kan niet worden uitgesloten, want het Grote
   Geld, zelfs dat van Centrale Banken, richt zich op de eerste-klas,
   zogenaamd liquide, aandelen. Dit heet 'market targeting', geholpen
   door S&P Futures, etc.

   1929: deja vu, maar veel erger. Gevolgd door nieuw monetair systeem,
   NA de KLAP.

   DS

   Verwijderen
 9. @DS

  Over hoeveel jaar hebben we het voor dat zich dit kan gaan voordoen, enkele jaren of tientallen ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   NIEMAND weet het. Het kan morgen voorbij zijn. Maar de kans op een
   'meltup' is levensgroot, vanwege het ongewone monetaire beleid. Kan
   enkele jaren of misschien nog wel 10 jaar duren.

   TOCH zou ik maar rekenen op iets, wat roet in het eten gooit. Er
   komt altijd een ONVERWACHT einde aan het vermaak.

   DS

   Verwijderen
 10. @DS

  Eerder gaf u aan dat liquide blijven geen kwaad kon vanwege eventuele crashes op de aandelenmarkten. Maar zijn je Euro's ook niet gewoon weg bij een nieuw monetair stelsel ? Of verwacht u dat de noordelijke Euro bankrekeningen het ergste bespaard blijven of gedeeltelijk de dans ontspringen ?

  mvg,
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HANS:

   Als men niet genoeg liquide is en belegd is in dure vermogenswaarden,
   dan is komt een eventueel verlies heel hard aan.

   Natuurlijk lijkt de spaarder 'de klos': lage of zelfs negatieve rente,
   eventuele gedeeltelijke confiscatie bij bankencrisis, etc. Maar
   DAAROM belegt de verstandige spaarder in kwaliteitsobligaties,
   die weinig tegenpartij-risico hebben. Dat blijft persoonlijk bezit,
   terwijl een bankrekening niet anders is dan een LENING aan de
   bank. U bent CREDITEUR van de bank, als het misgaat. De
   hefboom van de bank is MINSTENS 30-tegen-1 !

   Haast geen bank is veilig. Maar een goede staatsobligatie is
   gedekt door de staat, die belasting kan heffen OF geld uit het niets
   tevoorschijn kan toveren. Geen bedrijf of prive-persoon is
   daartoe in staat.

   De Staat zal niet willen korten op haar obligaties, want zij kan
   die markt niet bederven. De Staat heeft constant geld nodig.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS,

   Zijn Noorse staatobligaties ook nog steeds aan te raden, en is daar nog een duidelijk voorkeur in te maken ?

   mvg,
   Hans

   Verwijderen
  3. @HANS:

   Noorse staatsobligaties lijken nog prima. Noorwegen blijft een van
   de rijkste landen ter wereld. De NOK echter, is gevoelig voor
   de olieprijs en daar moet men mee leren leven of afdekken (duur).
   Lange of korte hangt van uw profiel af. De langere zijn het meest
   aantrekkelijk i.v.m. yield curve flattening.

   DS

   Verwijderen
 11. Kunt U een voorbeeld geven van kwaliteitsobligaties of er een aantal vermelden in de suggesties

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Denk aan eersteklasondernemingen, zoals Nestle, Unilever, Roche, etc,
   met de nadruk op defensieve, niet-financiele, niet-cyclische zaken,
   die zich bezighouden met essentiele basis-consumptie.

   Kwaliteits-staatsobligaties van Amerika, Nederland, Duitsland,
   Zwitserland en Noorwegen lijken nog veiliger, want als de tijden
   ECHT moeilijker worden, dan krijgt de Staat ALTIJD zijn geld,
   maar zelfs de beste ondernemingen worden bedreigd door
   concurrentie en/of slecht management.

   DS

   Verwijderen
 12. Wake up call about employment.

  https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU&app=desktop

  Rina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   Bedankt! Interessante video. De uitdagingen van Automation - Robotics en
   VOORAL Artificial Intelligence moet men niet onderschatten, maar
   de mens is CREATIEF: hij bedenkt heus wel wat. Natuurlijk kan
   de slag hard aankomen voor de direct-betrokkenen. Toen Textiel
   verdween uit Tilburg en Mijnbouw uit Limburg kwam er geleidelijk
   een antwoord. Maar veel belangrijker zijn de totale veranderingen
   van toekomstige technologische ontwikkelingen op het leven van
   de mens: WERKEN krijgt een ANDERE functie dan nu. Er komt
   waarschijnlijk een basis-inkomen voor IEDEREEN. Ja, dat kan,
   er wordt al aan gewerkt.

   DS

   Verwijderen
 13. De mening van Willem Buiter over goud:
  http://willembuiter.com/gold2.pdf

  Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PIETER:

   Met alle respect voor BUITER, men kan NIET GENOEG TEKEER
   GAAN tegen deze houding tegenover GOUD !

   Natuurlijk is GOUD een DOORN IN HET OOG van vele weldenkende
   mensen. De Goud-standaard belemmerde het voeren van een
   ONVERANTWOORD Monetair beleid. Maar geen standaard
   eindigt ALTIJD in tranen. We leven warempel in totaal abnormale
   tijden van negatieve rente en confiscatie van particulier eigendom,
   door de AFWEZIGHEID van DISCIPLINE.

   Buiter had beter moeten weten. Hij had zich hier buiten moeten
   houden!

   DS

   Verwijderen
 14. Kan een verdere daling van de olieprijs grote schade toebrengen aan de Amerikaanse
  schaliegas/-olie produktie en zoja , hoe ernstig kunnen de gevolgen hiervan zijn?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het is zeker zo, dat nieuwe olieschalie-projecten op de lange baan
   zullen worden geschoven. Maar bestaande olieschalie-productie
   lijkt minder te worden getroffen, dus de enerfgiebalans van Amerika
   blijft uitstekend, ookal door de geringere vraag naar olie.

   Manipulatie van Soedie-Arabie? Of manipulatie van Amerika via
   Soedie-Arabie om Rusland te treffen? De daling van de olieprijs
   lijkt er veel meer op te duiden, dat de wereldeconomie FLINK
   AFREMT. Volgend jaar, 2015, is wellicht een recessiejaar.

   De voordelen van een lagere olieprijs, een soort lagere belasting,
   zullen die recessie verlichten, tenzij er een voortzetting van de
   kredietcrisis plaatsvindt. Het onvoorstelbare doet zich vaak
   nu eenmaal voor!

   DS

   Verwijderen
 15. @

  Verslag VCV Finance Circle 27 November, Industrieele Groote Club,
  Amsterdam:

  http://www.ftm.nl/column/voor-2020-de-dollar-geen-wereldreservemunt-meer/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @

  If SWISS NATIONAL BANK Had To Buy PHYSICAL GOLD, Then The CANTON Regional Governments Would Have INCREASED TAXES

  http://www.kitco.com/news/2014-11-30/Switzerland-Gold-Referendum-Fail-Could-Drag-Gold-Prices-Lower.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Jim Rickards voorspelt weinig goeds voor de Dollar en Treasuries, voor het overige zit hij deels op uw lijn http://jimrickardspredictions.com/hp-trans.php
  Heeft u een mening op zijn voorspellingen, aanzien en zijn score?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit is een MUST-READ voor iedereen, die wil weten, hoe de vork in
   de steel zit. Probleem is, dat Rickards overkomt als een verkoper
   van oude autos.

   Ik ben het NIET eens met de SDR's van IMF (MISLUKT, is al decennia
   geprobeerd, plus Amerika staat achter IMF, dus het is ONWAAR-
   SCHIJNLIJK.), met EUROS (de EURO VALT; hij begrijpt duidelijk
   niets van Europa). Wel eens met zijn WATER-beleggingen, maar die
   zijn nu heel erg DUUR.

   Crash, Depressie, Harde Landing China, Instorting Derivaten, allemaal
   MEE EENS. Maar de TIMING is onzeker.

   Rickards zelf heeft wel de nodige 'Insider' ervaring opgedaan, en kan
   daarom NIET genegeerd worden. Ikzelf praat al decennia over deze
   materie en ben blij, dat men hier en daar eindelijk wakker wordt.

   Met name de Velocity of Money, de instorting van de omloop-
   snelheid van het geld, werd door de meesten totaal genegeerd.
   Dat is de sleutel!

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Ik ben het ook NIET eens met zijn stelling over Treasuries. Dat is
   juist de markt, die ALTIJD open blijft. Het maakt NIET uit, dat
   buitenlanders of wie dan ook Treasuries verkopen, want die
   FINANCIEREN de begroting NIET. De Treasury krijgt NIET meer of
   minder geld bij aankoop of verkoop. In het het huidige systeem
   van zwevende wisselkoersen en een eigen valuta, is de Treasury
   markt er alleen VOOR DE VORM. (De Euro is totaal anders!).

   Maar de Amerikaanse banken hebben dit jaar enorm gekocht en
   zullen dat blijven doen. De Amerikaanse particulieren idem ditto.
   Beiden hebben de minste Treasuries in 30 jaar.

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Verder is er een geweldig verschil tussen Reserve-valuta en Handels-
   Valuta. Vanzelfsprekend zal de Dollar als Handelsvaluta inboeten,
   want men kan overeenkomsten sluiten. Maar bij Reservevaluta
   komt om de hoek kijken of er DEMOCRATIE en ONAFHANKELIJKE
   RECHTSSPRAAK bestaan. Dus dictaturen als China en Rusland
   komen sowieso NIET in aanmerking. Die valuta's BLIJVEN HETE
   AARDAPPELS. Dictaturen verdwijnen niet, die wachten tot er
   REVOLUTIE is. Wacht maar, hun stelsels staan OOK op losse
   schroeven. Die overleven de depressie NIET, net zo min als de
   wanhopige Eurozone zonder leger. Amerika is de enige, die
   juist WEL overleeft.

   DS

   Verwijderen
 18. Meer contraire Japan visies;

  Als vrijwel iedereen focust op Japan, zal dan de klap, Zwarte Zwaan niet uit een andere richting komen?

  "Leve het Japan scenario!" Door Arend Jan Kamp
  http://www.iex.nl/Column/144338/Leve-het-Japan-scenario.aspx

  GL

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @GRIJZE LEEUW:

   Mee eens, Alle, jarenlange zorgen over Japan, zijn tot nu toe
   voorbarig gebleken, ookal omdat het land haar lot in eigen hand
   lijkt te hebben. 'LIJKT', want Japan kan geen schuld 'aan zichzelf'
   hebben. Elke schuld heeft een debiteur EN een crediteur, OOK
   in Japan. Uitsluitend binnenlandse crediteuren 'lijkt' het
   probleem te verzachten, maar in wezen maakt het NIET uit.
   Doordat de maatschappij enorm dirigistisch is, 'lijkt' er geen
   vuiltje aan de lucht.

   Het einde komt, als de YEN door de eigen burgers wordt verworpen
   als betaalmiddel. Dat kan nog even duren. De Yen stond vroeger
   immers nog stukken lager.

   DS

   Verwijderen
 19. Rente blijft laag en pariteit euro/usd in 2016 :ABN:
  file:///C:/Users/it's/Downloads/2014-12_visie.pdf

  conform uw verwachtingen !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   https://insights.abnamro.nl/visie-op-rente-en-euro-meer-verruiming-aantocht/

   Ik zat al wat langer op lagere lange rente, wat de ABNAMRO dus
   nu weer heeft verlaagd.

   De Dollar lijkt een structurele Bullmarkt te zijn begonnen, maar het
   zal NIET een rechte lijn zijn. De ECB-verruiming is nog steeds meer
   woorden dan daden. Waarom zou de Euro NU moeten verzwakken?
   De Euro hangt aan een zijden draadje, ookal duurt het misschien
   nog jaren. Daarom is een forse verzwakking NU, een rode lap voor
   het Duitse stier!

   8 Europese landen hebben al officiele deflatie. Dat verandert
   voorlopig NIET en kan de daling van de Euro afremmen.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   En dit is Bob Homan van ING:


   Voorkeur voor Europese aandelen


   'Nee, het opwaartse potentieel van Amerikaanse aandelen is minder, nu de Fed het stimuleringsbeleid afbouwt en in de loop van volgend jaar een renteverhoging te verwachten is. Wel zal de sterke dollar enige compensatie bieden.'

   Europa biedt in de ogen van Homan meer potentieel, omdat dit continent in een vroegere fase van de cylcus is, waardoor de winstmarge sterker zal stijgen.

   http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/investment-office-ing-zet-op-europese-aandelen

   DS

   Verwijderen
 20. @DS http://www.zerohedge.com/news/2014-12-01/total-us-debt-rises-over-18-trillion

  Als ik het goed begrijp krijgt de Obama regering het geld van de FED. De FED is niet onafhankelijk zei Alan Greenspan laats. Dus de Obama regering kan onbeperkt geld krijgen? Dit kan toch oneindig door gaan?
  Alleen de geloofwaardigheid van Amerika wordt hiermee aangetast. Toch?


  Hartelijk bedankt voor uw uitleg.

  Rina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   De staatsschuld van Amerika t.o.v. het (onbetrouwbare) Bruto Nationaal
   Product is weliswaar ongeveer 100%, maar de Totale Prive & Staats-
   schuld is 360%. Teveel dus, want boven de 300% is er steeds meer
   schuld nodig om te groeien, dus VERMINDERT de groei.

   Maar de Eurozone zit op 460% en Japan op 665% (!). Dus die zijn
   er veel slechter aan toe.

   Inderdaad gaat men niet direct failliet, als men een eigen Valuta
   heeft, die onbeperkt kan worden tevoorschijn getoverd. Als er dan
   ook zwevende wisselkoersen bestaan en GEEN standaard, dan
   kan men het spel heel lang volhouden. Wel kan het betekenen,
   dat die valuta DEVALUEERT. Maar als dat geleidelijk gaat
   (de Dollar 'daalde' al 30 jaar), dan is er niets aan de hand.

   Sinds 1971 heeft het monetaire systeem dus geen discipline meer
   (verbreking van de koppeling aan Goud). Maar dat is NIET
   eeuwig vol te houden, kijk maar naar de excessieve schuld.
   DAT speelt de wereld nu parten. Alleen Amerika kan nog wat
   groei krijgen, maar is op den duur OOK aan de beurt om te
   STAGNEREN.

   DS

   Verwijderen
 21. .......nu de Fed het stimuleringsbeleid afbouwt en in de loop van volgend jaar een renteverhoging te verwachten is. Wel zal de sterke dollar enige compensatie bieden.......

  Heeft enig idee of die renteverhoging wel eens achterwege kan blijven juist vanwege
  360% totale schuld en een hogere rente zou immers ook leiden tot een nog sterkere dollar....


  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Die renteverhoging, als het doorgaat, zou wel eens net zo voorbarig
   kunnen zijn als die van Zweden en die van de ECB onder Trichet,
   die beiden moesten worden TERUGGEDRAAID.

   DS

   Verwijderen
 22. Kan een langdurige olieprijs een financiële crisis veroorzaken?
  In dit artikel http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Could-Falling-Oil-Prices-Spark-A-Financial-Crisis.html wordt aandacht geschonken aan mogelijke problemen die een langdurige lage olieprijs kan veroorzaken. Aan de andere kant zorgt dit voor veel landen een lage olieprijs veel goeds. Zorgt dit dan weer niet voor een balans?


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een lagere olieprijs lijkt positief voor de Westerse consument, maar
   NIET overal. Als de werkeloosheid hoog is en het reele inkomen daalt,
   gaat men SPAREN. Verder is het vanzelfsprekend, dat allerlei
   oliefinancieringen op de tocht komen te staan. Eigen schuld, dikke
   bult.

   DS

   Verwijderen
 23. @DS Hartelijk bedankt voor uw uitleg.

  Dat Moody's Japan degradeert werkt toch deflatoir?

  Rina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   Een degradatie door Moody's is tegenwoordig minder relevant. Maar
   deflatie in Japan is allang structureel, vanwege de vergrijzing en de
   torenhoge schuld. De enige inflatie is dankzij de devaluatie, dus
   geimporteerde inflatie. Dat is niet eeuwig.

   DS

   Verwijderen
 24. De crash zal na 2015 plaats vinden......

  Central Bank Buying Of S&P 500 Futures Extended Until End Of 2015

  http://www.zerohedge.com/news/2014-12-03/central-bank-buying-sp-500-futures-extended-until-end-2015

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Niemand weet of en wanneer de Centrale Banken genoeg krijgen
   van 'market targeting'. YELLEN heeft nog minstens 3 jaar te gaan
   in haar job. Wel duidelijk is, dat Centrale Banken, met hun
   minimale kapitaalbasis, NIET ontkomen aan een herkapitalisatie,
   zeker NA de Crash, net zoals in 1934.

   DS

   Verwijderen
 25. @DS Kochten de centrale banken in die tijd (1934) ook aandelen op?
  Hoe kan de FED met een balance sheet van over de 4 triljoen een herkapitalisatie krijgen?

  M/G Rina Bodoh

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   In de jaren '30, waren de centrale banken veel minder 'activistisch',
   dus aandelenaankoop was waarschijnlijk uiterst sporadisch.

   De herkapitalisatie van de Centrale Banken in 1934 werd
   bewerkstelligd door de waarde van hun Goudvoorraad scherp
   te verhogen. Dit kan WEER gebeuren. Want elke andere
   manier lijkt te gedoemd te mislukken.

   DS

   Verwijderen
 26. 'People are going to realize this has been a giant con game, not simply since the bottom in March 2009, but for several decade' -D. Stockman:

  Former Dir. of the US Off of Management/Budget, Author of “The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America

  Het is dus nu een tikkende tijdbom, maar zolang er aan QE wordt gedacht zullen de aandelen omhoog gaan...alhoewel Draghi de meerderheid binnen de ECB aan het verliezen is binnen de The Executive Board van de ECB:http://www.zerohedge.com/news/2014-12-04/draghi-loses-majority-blasts-triumphant-german-press

  Stopt de muziek wanneer Draghi niets meer kan doen, dan met woorden komen/
  gestopt wordt o.i.d. ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Wat de ECB zegt en NIET doet, is een verhaal op zich. Vele jaren
   terug, hoorde ik Willem Buiter al zeggen, dat grootscheepse QE
   door de ECB een illusie is en blijft, Maar de markt houdt daar geen
   rekening mee! Die WIL eenvoudigweg geloven, dat QE onvermijdelijk
   is. Soit. Zelfs met QE, zal deflatie TOCH de overhand nemen.
   QE is GEEN gelddrukken.

   DS

   Verwijderen
 27. Harry Dent predikt de goldbubble, the 30 Year Comm. Cycle, die weldra naar $ 750 zal gaan en de volgende jaren naar $250. Hoe kijkt U hier naar, behalve dan als verzekering tegen het önmogelijke"?

  Met dank.

  Forester

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FORESTER:

   Harry DENT voorspelt al enige tijd, dat de Commodity Cycle, na de top
   in 2008, nog zeker 8 jaar zal dalen, voordat er een nieuwe weg
   omhoog komt.

   Dit zou een tegenwind zijn voor Goud, dat in eerste instantie naar
   $ 750.- zou kunnen gaan en vervolgens bezwijkt naar $ 250.-.

   Maar hopelijk blijft de daling beperkt tot $ 750 - $ 1000, want dan
   lijkt de structurele opgaande trend nog in tact. Als die
   weerstand sneuvelt, dan duurt het weer 10 jaar of zo, voordat er
   muziek zit in de sector. TENZIJ er een nieuw Monetair Systeem
   in het vat zit, waarbij de Centrale Banken moeten worden
   geherkapitaliseerd via een opwaardering van hun Goudbezit,
   net zoals in 1934.

   Het is soms ondoenlijk, maar Goud is essentieel, ONGEACHT
   de dagprijs. Als 10 of 20% van een vermogen, vervult het de
   functie van een 'hedge', een verzekering tegen het ondenkbare,
   ondanks het gebrek aan inkomsten.

   Ik ben aanhanger van structurele stagnatie en deflatie, na de
   decennia-lange inflatie en schuldexplosie. De slinger gaat de
   andere kant op, wat men ook bedenkt. Dat kan Goud inderdaad
   weer terugbrengen naar $ 250, alleen heb ik het vermoeden,
   dat de Centrale Banken daar een stokje voor steken. Hun Goudbelang
   staat op het spel.


   Maar Zilver is geen deel van de reserves meer van de Centrale Banken,
   dus geen lieve moeder komt Zilver te hulp. Dat stort in, net zoals
   in de jaren '30. 'Lage' voorraden maken NIETS uit. Zilver kan
   absoluut NIET worden vergeleken met Goud.

   DS

   Verwijderen
 28. @DS Turkije tegen het Westen?

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8673:strategische-zet-van-poetin-wordt-keerpunt&catid=37:wereld&Itemid=50

  Het wordt toch wel eng......

  M.v.g. Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Turkije is nog steeds lid van de NAVO, maar dit alles behoort bij
   het politieke spel. Dat Europa uiterst kwetsbaar is, wat energie
   betreft, is allang zo. Energiekosten in Duitsland zijn nu DRIEMAAL
   zo hoog als in Amerika.

   DS

   Verwijderen
 29. Ron Paul: ‘US provoking war with Russia, could result in total destruction’

  http://rt.com/usa/211799-paul-congress-russia-war/

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Vergeet niet, dat dit wordt verspreid door RT. Maar Ron PAUL is
   altijd al tegen militaire avonturen geweest. Amerika is oorlogsmoe.
   Als het politieke spel uit de hand loopt, dan houdt Amerika het voorlopig
   voor gezien. Het wordt dan meer isolationistisch. Europa mag
   zijn eigen boontjes doppen (met veel HOGERE defensie-uitgaven
   en NOG MEER bezuinigingen)...

   DS

   Verwijderen
 30. Nu gaat ook de Belgische Nationale Bank het goud terughalen...

  Is dit een teken aan de wand of slechts een gebaar voor de bühne ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   http://investmentwatchblog.com/first-the-dutch-and-now-belgium-appears-to-be-next-in-central-bank-gold-run/

   Zou dit te maken kunnen hebben met de 'Big Reset'? We weten het
   niet. Maar de stemming is duidelijk aan het draaien en ook het
   vertrouwen om het Goud elders te stallen. Wie weet, is het straks
   'te laat' en is het wachten geblazen.

   DS

   Verwijderen